Izolacje.com.pl

Kierunek: Budownictwo plusenergetyczne

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa NFOŚiGW, w rozmowie z Jarosławem Guzalem (cz. 2)

dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Fot.: J. Guzal

dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Fot.: J. Guzal

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi o założeniach programu „Czyste Powietrze”, sposobach walki ze smogiem oraz trudnościach w realizacji inwestycji termomodernizacyjnych.

Zobacz także

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Nowe Warunki Techniczne – poprawa komfortu cieplnego, oszczędność energii i szansa na rozwój rynku

Nowe Warunki Techniczne – poprawa komfortu cieplnego, oszczędność energii i szansa na rozwój rynku Nowe Warunki Techniczne – poprawa komfortu cieplnego, oszczędność energii i szansa na rozwój rynku

Nadchodzące zmiany Warunków Technicznych w zakresie wartości współczynników przenikania ciepła oznaczają poprawę komfortu cieplnego dla użytkowników budynków i większe oszczędności energii. Co ważne, komfort...

Nadchodzące zmiany Warunków Technicznych w zakresie wartości współczynników przenikania ciepła oznaczają poprawę komfortu cieplnego dla użytkowników budynków i większe oszczędności energii. Co ważne, komfort termiczny wcale nie musi być kosztowny. Mieszkania nie powinny drożeć z powodu wprowadzenia nowych przepisów.

Jarosław Guzal TECHNONICOL z nową fabryką wełny mineralnej

TECHNONICOL z nową fabryką wełny mineralnej TECHNONICOL z nową fabryką wełny mineralnej

Roman Milewski, CEO Technonicol Polska, mówi o możliwościach nowej fabryki wełny mineralnej w Wykrotach oraz przyszłości rynku materiałów izolacyjnych.

Roman Milewski, CEO Technonicol Polska, mówi o możliwościach nowej fabryki wełny mineralnej w Wykrotach oraz przyszłości rynku materiałów izolacyjnych.

Jarosław Guzal Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Kingspan na rynku nowoczesnych fasad Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Gdy redagowałem tę część rozmowy, wybuchła pandemia koronawirusa w Polsce. I teraz chyba tylko to mamy w głowie. Staramy się zachować pewien bieg życia i pracy w domu. Mimo tego, co nas teraz otacza, ­porozmawiajmy, jak nasze budownictwo ma szansę wyglądać w przyszłości. Mam zapisane takie Pana zdanie, że „…po raz pierwszy od czasu zmiany ustroju zaczynają w kręgach władzy dochodzić do głosu inne racje niż dobrostan sektora energetycznego”. Czy ta zmiana to na przykład program „Czyste Powietrze”?

Program ten jest jednym z przejawów tych zmian. Kolejnymi są program „1000 Zeroemisyjnych Szkół”, a przede wszystkim powołanie Ministerstwa Klimatu. Problemem jest typowa dla polskiej polityki akcyjność. Zanieczyszczenie powietrza jest wyzwaniem, z jakim nie mieliśmy do czynienia od czasów odbudowy kraju po II wojnie światowej, i wymaga totalnej mobilizacji całego społeczeństwa, a przede wszystkim gospodarki. Dane mówią o stratach gospodarki z tego tytułu na poziomie 100 mld zł rocznie. Takie liczby robią wrażenie, ale warto zajrzeć głębiej, co się za nimi kryje. To około 45  000 przedwczesnych zgonów rocznie, do których możemy dziś dodać także zaczną część tych, które spowoduje pandemia koronawirusa. Zarażenie nim jest śmiertelne dla osób dotkniętych schorzeniami układu oddechowego i krążenia. A przecież to choroby wywoływane przez zanieczyszczenia powietrza.

Ta znikająca co roku ludność średniego miasta to jedynie czubek góry lodowej. Jej niewidoczna część to setki tysięcy przewlekle chorych na liczne choroby wywoływane przez składniki wszechobecnego smogu. Średnioroczne sześciokrotne przekroczenie normy WHO stężenia w powietrzu wysoce kancerogennego benzo(a)pirenu ma na pewno istotny udział w epidemii zachorowań na nowotwory. Służba zdrowia słusznie domaga się wzrostu nakładów i zwiększenia liczby personelu medycznego, bo chorych jest za dużo w stosunku do jej zasobów. To słuszne postulaty, ale może w pierwszej kolejności należałoby ograniczyć nadmierną podaż pacjentów, likwidując smog, profilaktyka jest bowiem zawsze radykalnie tańsza od leczenia.

Wspomniał Pan o programie „1000 Zeroemisyjnych Szkół”. To nic innego jak połączenie edukacji dzieci z praktycznym aspektem termomodernizacji w szkołach.

Osobiście wielką wagę przywiązuję do programu „1000 Zeroemisyjnych Szkół”. Ta liczba to oczywiście symbol, w istocie chodzi o stworzenie mechanizmów, które uruchomią finalnie inwestycje we wszystkich szkołach. To bodaj najważniejsze działanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w walce ze skutkami zanieczyszczonego powietrza.

Polski Alarm Smogowy przeprowadził badania jakości powietrza w klasach, które niebawem zostaną opublikowane. Wynika z nich, że na skutek jedynego na dziś sposobu wentylacji klas poprzez otwieranie okien stężenie pyłów w salach lekcyjnych jest często wyższe niż na zewnątrz. Dodatkowo stężenie CO2 po kilkunastu minutach od otwarcia okien bywa wyższe niż 2500 ppm przy zalecanym < 1000 ppm. Ponadto, jak donoszą badacze w wielu publikacjach naukowych, zła wentylacja powoduje wysokie zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza w klasach. Tym samym stają się one inkubatorami chorób przenoszonych drogą kropelkową.

Moja konkluzja z tych badań jest taka, że szkoła przy relatywnie niskiej efektywności nauczania, w wyniku upośledzenia funkcji intelektualnych przez wysokie stężenia CO2 w klasach, stanowi źródło zagrożenia dla zdrowia dzieci. A długotrwałe oddychanie zanieczyszczonym powietrzem prowadzi do trwałego upośledzenia w postaci astmy, alergii, chorób układu krążenia i innych przewlekłych schorzeń na całe życie ogromnej liczby uczniów.

Mam nadzieję, że rosnąca świadomość tych faktów wywoła nacisk rodziców na samorządy i władze oświatowe. Postulatami rodziców będzie wówczas domaganie się inwestycji w poprawę jakości powietrza w klasach. Tym skuteczniejsze, że inwestycje te prowadzą do dużych oszczędności energii i mają wysoką stopę zwrotu. Dzięki czemu mogą być realizowane w formule ESCO.

Inwestycje te, jeśli będzie im towarzyszyła kampania informacyjna, obejmująca także rodziny uczniów, powinny mieć istotny wpływ na zmianę świadomości energetycznej prawie połowy naszego społeczeństwa.

Ostatnio nastąpiły kolejne zmiany w programie „Czyste Powietrze” …

Kolejne zmiany w programie „Czyste Powietrze” idą w dobrym kierunku, tyle że w tym przypadku konieczna strategia na miarę „Nowego Ładu” (program reform ekonomiczno-społecznych wprowadzonych w Stanach Zjednoczonych – przyp. red.). Tylko działanie w takiej skali może uchronić nasz naród przed trudnymi do wyobrażenia konsekwencjami zanieczyszczeń powietrza. W problemie „czystego powietrza” jak w soczewce skupiają się kluczowe problemy współczesności. Systemowa praktyka przerzucania kosztów zewnętrznych działalności gospodarczej na społeczeństwo przejęta od kapitału przez palących śmieciami doprowadziła do powszechnego zagrożenia kondycji społeczeństwa oddychającego zanieczyszczonym powietrzem. Do niedawna wydawało mi się, że zostało mi na tyle mało życia, że nie będę musiał być świadkiem konsekwencji polityki stałego wzrostu i globalizmu. Ta pierwsza doprowadziła do katastrofy klimatycznej, a to drugie – do niewyobrażalnej koncentracji własności. Epidemia koronawirusa rozwiewa te nadzieje, ale może obudzi społeczeństwa skutecznie usypiane przez media. Dziś widać, że mechanizmy globalizmu z równą łatwością powodują zarówno przepływ własności od najbiedniejszych do najbogatszych, jak i rozprzestrzenianie katastrofalnych konsekwencji tego porządku świata. Jeszcze miesiąc temu etatowi poprawiacze nastrojów mas mówili o głosach przestrzegających przed katastrofalnymi skutkami pandemii jako o siewcach paniki sypiących piach w tryby bezpiecznego systemu coraz powszechniejszego dobrobytu. Dziś starają się zapewne nie wychodzić z domu.

Gdy ogłoszono kwarantannę w Wuhan, wielu Chińczyków zobaczyło po raz pierwszy gwiaździste niebo na miastem normalnie przesłonięte dymami z fabryk. Kwarantanna w jednym mieście i prowincji zatrzymała fabryki i zaburzyła globalny łańcuch dostaw, a w konsekwencji produkcję w odległych o tysiące kilometrów krajach. Pokazuje to, jak kruchy jest nasz globalny ład oparty na bezwzględnej eksploatacji ludzi i środowiska.

Na naszym podwórku przez całe lata nikt nie przejmował się energochłonnością sektora komunalnego, bo zużycie energii to zyski energetyki podstawowego żywiciela klasy politycznej i dochód narodowy. Skutkiem tego miliony energochłonnych domów wymagają do ogrzewania tak ogromnych ilości energii, że większość ich mieszkańców stać tylko na najtańsze paliwa, w tym śmieci. Zimno jest dotkliwszym uczuciem niż smród spalanych odpadów. A ryzyko utraty zdrowia w odległej przyszłości – abstrakcją wobec zgrabiałych dłoni.

W Pana ocenie co należy zrobić, aby ostatecznie rozprawić się z kwestią złego powietrza w Polsce?

Aby zlikwidować pierwotną przyczynę smogu, czyli wieloletnie zaniedbania w polityce podnoszenia standardu energetycznego budynków, potrzebne są gigantyczne środki, w istocie co najmniej trzykrotnie większe od owych 100 mld zł na walkę o czyste powietrze. Problem polega na tym, że brak pieniędzy na inwestycje termomodernizacyjne jest najłatwiejszą do pokonania barierą. Trzy z nich są najtrudniejsze do pokonania.

 • Bariera pierwsza to niska świadomość energetyczna społeczeństwa. Choć praktycznie każdy kierowca wie, ile jego samochód pochłania paliwa na przejechanie 100 km, to 99% Polaków nie ma pojęcia, ile energii potrzeba do ogrzania 1 m2 jego mieszkania w sezonie grzewczym, a spora część z nich nie wie także co to jest kWh.
 • Bariera druga to kompetencje interesariuszy inwestycji w podnoszenie efektywności energetycznej. Inwestycje te są złożone, bo składa się na nie wiele współzależnych elementów.
  Efektywność energetyczna nigdy nie była oczkiem w głowie klasy politycznej i nikt nie zabiegał, by system oświaty i szkolenia zawodowego przygotowywał potrzebnych fachowców, dlatego architekci nie potrafią, poza wyjątkami potwierdzającymi tę regułę, projektować energooszczędnych domów, a wykonawcy ich budować. Sprzyja temu upadek budownictwa spółdzielczego, komunalnego i społecznego oraz zwycięstwo budownictwa deweloperskiego. Dla dewelopera koszty eksploatacji i koszty środowiskowe nie mają żadnego znaczenia. A wszelkie nakłady na ich ograniczenie obniżają zysk. To w połączeniu z potęgą ekonomiczną lobby deweloperskiego powoduje, że przepisy pozwalają na budowanie energochłonnych domów wbrew interesowi nabywców i społeczeństwa.
 • Trzecią barierą jest antykonsumencka polityka państwa, niezależnie od opcji politycznej nim rządzącej. Ochrona konsumentów praktycznie nie istnieje. Instytucje mające dozorować przestrzeganie prawa w zakresie jakości towarów są fasadowe, a symboliczna wysokość kary za jawne fałszerstwa w zakresie deklarowanych własności dóbr inwestycyjnych na rynku efektywności energetycznej praktycznie eliminuje z rynku uczciwych producentów, którzy przegrywają cenowo z oszustami.
  Blisko 70% kontroli styropianów pokazuje, że nie spełniają one norm, czyli że ich istnienie na rynku jest przestępstwem. Producentom nie grożą praktycznie żadne konsekwencje, bo wysokość kary jest zaledwie promilem dochodów z tego procederu. Na szczęście coś tu drgnęło, mam na myśli nałożoną ostatnio wielomilionową karę przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na jednego z producentów wyrobów ze styropianu.

Niestety jedna jaskółka wiosny nie czyni, a rzecz dotyczy producentów wielu innych grup produktowych w branży materiałów i urządzeń do budownictwa. Mamy chemię budowlaną, gdzie też się dzieje wiele złego. Pojawiają się na rynku rekuperatory i pompy ciepła bez certyfikatów i z jawnie nieprawdziwymi deklaracjami własności użytkowych. Dopóki się jako państwo za to nie weźmiemy, to poniesiemy koszty, a wciąż nie będzie efektów inwestycji termomodernizacyjnych lub będą dużo mniejsze od planowanych.

Jesteśmy niezwykle kreatywnym narodem. Nieznośnie podzieleni, ale gotowi do poświęceń w imię dobrych celów. Gdy po tragicznym doświadczeniu epidemii opadnie mgła propagandy sukcesu i ujrzymy ruiny gospodarki, do której doprowadziło jej kompletne nieprzystosowanie do tego typu ryzyk i brak zasobów na okoliczność ich wystąpienia, przyjdzie czas na heroiczne działanie dla wspólnego dobra. Liczę w szczególności na przebudzenie młodych, którzy może dostrzegą, że realizacja potrzeb to wynik sumy własnych zabiegów, a nie spacer do pełnej zasobów spiżarni.

Cała ta sytuacja z pandemią… W ­zasadzie to zmienia wszystko. Jak w tej sytuacji realne jest zbudowanie gospodarki neutralnej klimatycznie i jeszcze odpornej na zupełnie nowe wyzwania w postaci klimatycznych katastrof?

Jeśli wiemy, jakie plagi nas mogą spotkać, to możemy przynajmniej próbować czynić mniej groźnymi ich skutki. Im mniej zasobów potrzebujemy do przetrwania, tym jesteśmy bezpieczniejsi. Jeśli będziemy dbali o budowę społeczeństwa w oparciu o jak najwyższy stopień autonomii gospodarstw domowych i kolejno miejscowości, gminy, powiatu, regionu i kraju, to w konsekwencji będziemy odporniejsi na globalne zagrożenia – tak funkcjonują ekosystemy. Mam nadzieję, że coraz więcej młodych ludzi zechce zawalczyć o swoją przyszłość, widząc zagrożenia płynące z dotychczasowego porządku świata. Wierzę, że młodzi zdecydują się na odrzucenie spadku po nas w obliczu kredytów, które im pozostawiamy do spłacenia. Bunt młodych może zmienić nasze konsumpcyjne społeczeństwo.

Zauważmy, że pandemia koronawirusa to drobiazg wobec zagrożeń wynikających z katastrofalnych zmian klimatycznych. Dostrzegli to politycy europejscy i próbują wdrożyć plan ratunkowy w postaci „Zielonego Ładu” (projekt reform polityki klimatycznej UE – przyp. red.), niestety według mnie niekonsekwentnie i za późno.

Potrzebujemy wielkiej pracy analitycznej, która pozwoli nam na opracowanie skutecznej strategii głębokiej termomodernizacji zasobów mieszkaniowych. Nie da się tego zrobić bez konsekwentnego planu eliminacji trzech wspomnianych wcześniej barier oraz rozwiązania problemów budownictwa senioralnego i socjalnego. Musi także powstać polityka przemysłowa nakierowana na rozwój przemysłu pracującego na potrzeby gospodarki neutralnej klimatycznie. Towarzyszyć temu muszą działania bezwzględnie eliminujące łamanie prawa środowiskowego z chęci zysku. Z satysfakcją obserwuję coraz więcej przejawów takiego myślenia wśród urzędników państwowych.

Mam nadzieję, że epidemia, która obnaża słabości naszego „teoretycznego państwa”, stanie się impulsem do zmiany, która jest zarówno konieczna, jak i możliwa.

Prezes NFOŚiGW Piotr Woźny w jednym wywiadzie powiedział, że w 10 lat rozprawimy się ze smogiem. W Pana ocenie to realny termin?

Moim zdaniem 10 lat to bardzo ambitny cel. Realny, o ile uruchomi się właściwą politykę gospodarczą, nie tylko walkę ze smogiem. Problem smogu to w istocie problem transformacji gospodarki, mówimy bowiem o rynku wartym setki miliardów złotych. Gdyby w pierwszej kolejności skierować środki na pobudzenie podaży, to powstanie nowoczesny przemysł pracujący na potrzeby transformacji gospodarki w kierunku „Zielonego Ładu”. Jeśli będziemy wspierać wyłącznie stronę popytową, to zamiast likwidacji smogu będziemy mieć potężną inflację sektorową i staniemy się śmietnikiem dla przestarzałych produktów.

Na szczęście tu zmieniamy politykę i zaczęliśmy np. wspierać transformację producentów kotłów na paliwo stałe na propanowe pompy ciepła. Niemcy wdrażają taką strategię od lat, rozwijając swój potencjał gospodarczy na bazie transformacji energetyki na OZE.

Jeżeli my oddamy rynek dóbr inwestycyjnych dla termomodernizacji, to poniesiemy ogromne koszty i zafundujemy sobie zapaść gospodarczą. Jeśli zrobimy z tego lokomotywę rozwoju, jeżeli sobie powiemy, że nie o to chodzi, żeby ocieplić 4 mln budynków tylko po to, żeby chronić zasoby planety poprzez rozwój nowoczesnych usług budowlanych, przemysłu ekologicznych materiałów i urządzeń dla gospodarki cyrkularnej, to zlikwidujemy smog może nie w 10 lat, a w 15 lat, ale staniemy się potęgą gospodarczą.

Obserwuję proces termomodernizacji, obserwuję program „Czyste Powietrze”. Mam bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy wypełniają wnioski o dotacje na ten cel. Mamy przed sobą perspektywę ogromnej termomodernizacji domów w całym kraju. Mam wrażenie, że w tej całej układance rola audytora energetycznego nie istnieje. Ta grupa zawodowa w żadnym momencie nie jest przy tych działaniach. Odnoszę wrażenie, że w efekcie pozbawiamy tego wszystkiego nadzoru i weryfikacji. To jest w mojej ocenie niebezpieczne, bo grozi tym, że to, co mamy zrobić, będzie złej jakości.

To polityczne uwarunkowania dotykają także kluczowej specjalności w branży inwestycji termomodernizacyjnych – audytorów energetycznych. Ta niezwykle potrzebna profesja została w moim przekonaniu świadomie zniszczona przez politykę zamówień publicznych, w której jedynym kryterium przez lata była cena. Stawiam tezę o celowości tej polityki, biorąc pod uwagę wieloletnią bezkarność osób produkujących jawnie nieprawdziwe obliczenia zapotrzebowania na energię projektowanych budynków, fałszywe Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków i Charakterystyki Energetyczne Projektów.

To, co miało podnieść ten zawód, zniszczyło go.

Zawód Audytora Energetycznego został zniszczony i to jest wielki problem. NFOŚiGW próbuje uruchomić mechanizmy, które zapewnią właściwy poziom doradztwa. Ruszył projekt finansowany przez UE w celu tworzenia na portalu doradców energetycznych, ale powiedzmy sobie szczerze – to wymaga wielkiej pracy. Z jednej strony weryfikacji i wytworzenia mechanizmów rynkowych, które będą odsiewały ziarno od plew, czyli kompetentnych od niekompetentnych doradców. Z drugiej strony te kwalifikacje muszą być, szczególnie w audycie, systematycznie uzupełniane. Widzę to po moich audytach sprzed trzech lat i dzisiaj i to są zupełnie inne produkty, bo się rynek zmienił, bo są nowe urządzenia, nowe technologie, nowe podejście. W związku z tym audytor musi ogromną ilość czasu poświęcać na douczanie się, bo tak szybko się zmienia rynek.

Przejdźmy na poziom inwestora indywidualnego. Ma pan szeroką wiedzę, od tematów izolacji po instalacje. Jak dziś powinien być wyposażony dom w zakresie izolacyjności, ogrzewania, wentylacji itp.? W dobie obecnych przepisów i tych wszystkich dopłat – jakie rozwiązanie jest optymalne?

Jeśli mówimy o budowie nowego domu, to jest kilka naprawdę bardzo prostych zasad.

 • Po pierwsze, budujemy na dobrze izolowanej płycie izolowanej, tzn. min. 15 cm XPS o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤  0,032 W/(m·K).
 • Po drugie, dajemy opaskę izolacyjną 10 cm styropianu min. 60 cm poniżej poziomu płyty. To jest dobre z wielu względów, ale przede wszystkim ma pewną „magiczną” właściwości. W 2–3 lata radykalnie spadają straty ciepła przez podłogę. Jest tak na skutek utworzenia się poduszki ciepła w zaizolowanej warstwie gruntu.
 • Po trzecie, staramy się utrzymać współczynnik przenikania ciepła Ukdla pozostałych przegród budowlanych, tj. ścian i dachu, na poziomie Uk= 0,1 W/(m2·K).
 • Po czwarte, stosujemy okna o Uw  ≤  0,9 W/(m2·K), które montujemy bezmostkowo w najtańszy sposób, ocieplając ościeża na całej szerokości 5 cm twardego styropianu i stosujemy do montażu okna wielowarstwowe taśmy rozprężne na całej szerokości futryny. Pamiętamy także o zabezpieczeniu okien latem przed bezpośrednim padaniem promieniowania słonecznego na szyby poprzez stosowanie zewnętrznych przesłon.
 • Wreszcie po piate, stosujemy wentylację nawiewno-wywiewną, najlepiej z przeciwprądowym regeneracyjnym wymiennikiem ciepła, filtrami klasy F9 i sterowaniem wydajnością na podstawie pomiaru stężenia CO2. W tak zbudowanym budynku zapotrzebowanie na energię użytkową (EU) nie powinno przekraczać EU  ≤  10 kWh/m2/rok i zapotrzebowanie na moc szczytową ≤ 20 W/m2.

Najprostszym i najtańszym systemem grzania i chłodzenia tak zbudowanego budynku jest pompa ciepła powietrze–powietrze z kanałową nagrzewnico-chłodnicą i osobna pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Dla budynków klasy premium będzie to pompa ciepła powietrze–woda i instalacja mat sufitowych.

Na budynek 100 m2 do ogrzewania potrzebujemy pompę ciepła o mocy min. 2–4 kW, uwzględniając ciepłą wodę przy temperaturze –20°C, latem jej moc to min. 3–6 kW. Instalacja PV takiej mocy wyprodukuje do 6 MWh energii, co powinno pokryć z naddatkiem całe zapotrzebowanie na energię elektryczną łącznie z AGD. Domy takie już funkcjonują, ku wielkiej satysfakcji inwestorów. Dlaczego nie są powszechnie budowane? Ano dlatego, że barierami nie są pieniądze i technologia, a świadomość i kompetencje.

A dla inwestora indywidualnego mam radę, że pod adresem www.ekodom.edu.pl znajdzie kalkulator, który pozwoli mu samemu zoptymalizować zarówno termomodernizację, jak i projekt nowego domu.

W Wielkiej Brytanii funkcjonują na rynku gotowe modele i schematy, jak budować domy. W Polsce też by to mogło zdać egzamin.

Uważam, że jest to bardzo ważne. Muszą być dobre praktyki. Muszą być opisane prostym językiem. Mało tego, trzeba doprowadzić do tego, żeby w każdej gminie powstał przynajmniej jeden taki dom. Zbudowany nawet z dużą dopłatą, ale pod warunkiem, że będzie opisany na płocie. Bez tego nic się nie da zrobić. Bo to, o czym mówię, to dla ludzi są bajki o żelaznym wilku, w które nikt bez obejrzenia nie uwierzy.

Z Pana punktu widzenia, my jako rynek jesteśmy gotowi na budowanie takich domów?

Nie. Jako rynek nie jesteśmy gotowi, ale przy woli politycznej w 3 do 5 lat można dokonać rewolucyjnej zmiany. Rządowe portale informacyjne z przepisami na takie domy i wysokie dopłaty do pierwszych 2–3 budynków plusenergetycznych w każdej gminie, a ludzie zapomną do czego służy kocioł. Taka akcja zrewolucjonizowałaby program „Czyste Powietrze”, bo ludzie zobaczyliby, że można mieć komfort cieplny bez kosztów.

Przez ostatnie lata rozmawialiśmy o budownictwie prawie zeroenergetycznym, pasywnym itd. Dziś kierunkiem wydaje się budownictwo plusenergetyczne.

Już swego czasu prof. Jan Popczyk wykazał, że nie ma alternatywy dla monizmu elektrycznego po stronie popytowej. Spalanie paliwa w budynku jest bez sensu i nie powinno mieć miejsca z przyczyn środowiskowych i ekonomicznych. Sieć elektroenergetyczna i pompy ciepła w połączeniu z ogniwami PV są najczystszym i najtańszym źródłem ciepła i chłodu, którego brak w najbliższym czasie może pochłonąć więcej ofiar niż coraz rzadsze dotkliwe mrozy.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Jerzy Żurawski Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji

Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji

Wyniki obliczeń dokonane w audycie energetycznym stają się wytycznymi do projektowania, przy czym rozwiązania przyjęte w audycie powinny być możliwe do zaprojektowania i wykonania w założonej cenie.

Wyniki obliczeń dokonane w audycie energetycznym stają się wytycznymi do projektowania, przy czym rozwiązania przyjęte w audycie powinny być możliwe do zaprojektowania i wykonania w założonej cenie.

Materiały prasowe news Nowe unijne etykiety energetyczne od dnia 1 marca 2021 r.

Nowe unijne etykiety energetyczne od dnia 1 marca 2021 r. Nowe unijne etykiety energetyczne od dnia 1 marca 2021 r.

Aby pomóc konsumentom w UE zmniejszyć rachunki za energię i ślad węglowy, od 1 marca 2021 r. stosowana będzie – w przypadku wszystkich sklepów i internetowych sprzedawców detalicznych – nowa, powszechnie...

Aby pomóc konsumentom w UE zmniejszyć rachunki za energię i ślad węglowy, od 1 marca 2021 r. stosowana będzie – w przypadku wszystkich sklepów i internetowych sprzedawców detalicznych – nowa, powszechnie rozpoznawalna unijna etykieta energetyczna. Nowe etykiety będą miały początkowo zastosowanie do czterech kategorii produktów: lodówek i zamrażarek, zmywarek do naczyń, pralek oraz odbiorników telewizyjnych (i innych monitorów zewnętrznych). Nowe etykiety dla żarówek i lamp ze stałymi źródłami światła...

dr inż. Adam Ujma Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna dotycząca budownictwa energooszczędnego

Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna dotycząca budownictwa energooszczędnego Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna dotycząca budownictwa energooszczędnego

W dniach 5-7 grudnia br. odbyła się XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały i technologie energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym", zorganizowana...

W dniach 5-7 grudnia br. odbyła się XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały i technologie energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym", zorganizowana przez Katedrę Organizacji i Technologii Budownictwa Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Strategia na rzecz Fali Renowacji

Strategia na rzecz Fali Renowacji Strategia na rzecz Fali Renowacji

Komisja Europejska zamierza zwiększyć wskaźniki renowacji co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat i sprawić, by renowacje przyczyniły się do podniesienia standardu budynków i oszczędniejszego...

Komisja Europejska zamierza zwiększyć wskaźniki renowacji co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat i sprawić, by renowacje przyczyniły się do podniesienia standardu budynków i oszczędniejszego gospodarowania zasobami. Spowoduje to poprawę jakości życia osób mieszkających w budynkach i korzystających z nich, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Europie, rozwój cyfryzacji i zwiększenie poziomu ponownego użycia i recyklingu materiałów. Do 2030 r. można odnowić 35 mln budynków...

Materiały prasowe news Zbuduj dom z klimatem

Zbuduj dom z klimatem Zbuduj dom z klimatem

Ruszyła kampania Ministerstwa Klimatu „Dom z klimatem”. Taki budynek nie zanieczyszcza powietrza, bo jest ogrzewany ekologicznym źródłem ciepła. Generuje też oszczędności finansowe i energetyczne dzięki...

Ruszyła kampania Ministerstwa Klimatu „Dom z klimatem”. Taki budynek nie zanieczyszcza powietrza, bo jest ogrzewany ekologicznym źródłem ciepła. Generuje też oszczędności finansowe i energetyczne dzięki właściwej termomodernizacji, wykorzystaniu energii słonecznej, a także zbieraniu deszczówki z terenu całej posesji. „Dom z klimatem” jest również wykonany z naturalnych, w pełni odnawialnych surowców.

Józef Macech Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza...

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza to, że izolacyjność akustyczna ścian jest nie mniej istotna niż nośność konstrukcji, energooszczędność czy bezpieczeństwo pożarowe. W związku z tym, w dobie rosnących wymagań wobec izolacyjności cieplnej budynków, a co za tym idzie konieczności zwiększania grubości stosowanych do ocieplenia materiałów,...

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Nowe Warunki Techniczne – poprawa komfortu cieplnego, oszczędność energii i szansa na rozwój rynku

Nowe Warunki Techniczne – poprawa komfortu cieplnego, oszczędność energii i szansa na rozwój rynku Nowe Warunki Techniczne – poprawa komfortu cieplnego, oszczędność energii i szansa na rozwój rynku

Nadchodzące zmiany Warunków Technicznych w zakresie wartości współczynników przenikania ciepła oznaczają poprawę komfortu cieplnego dla użytkowników budynków i większe oszczędności energii. Co ważne, komfort...

Nadchodzące zmiany Warunków Technicznych w zakresie wartości współczynników przenikania ciepła oznaczają poprawę komfortu cieplnego dla użytkowników budynków i większe oszczędności energii. Co ważne, komfort termiczny wcale nie musi być kosztowny. Mieszkania nie powinny drożeć z powodu wprowadzenia nowych przepisów.

dr inż. Janusz Belok, dr inż. Beata Wilk-Słomka Analiza techniczno-ekonomiczna źródeł zasilania budynku energooszczędnego

Analiza techniczno-ekonomiczna źródeł zasilania budynku energooszczędnego Analiza techniczno-ekonomiczna źródeł zasilania budynku energooszczędnego

Na świecie obserwujemy coraz większe zużycie energii, mimo usilnego wprowadzania coraz to bardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań mających je ograniczać. Należy przy tym zauważyć, iż przeważająca...

Na świecie obserwujemy coraz większe zużycie energii, mimo usilnego wprowadzania coraz to bardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań mających je ograniczać. Należy przy tym zauważyć, iż przeważająca część konsumowanej energii pochodzi nadal ze źródeł pierwotnych kopalnych, konwencjonalnych, takich jak węgiel, gaz czy ropa naftowa (RYS. 1 i RYS. 2). Poszukuje się zatem coraz intensywniej różnego rodzaju alternatywnych rozwiązań, których zadaniem jest zmniejszenie zużycia tejże energii.

Marcin Feliks Rola termoizolacji w systemach ETICS wobec rosnących wymagań ochrony cieplnej budynków

Rola termoizolacji w systemach ETICS wobec rosnących wymagań ochrony cieplnej budynków Rola termoizolacji w systemach ETICS wobec rosnących wymagań ochrony cieplnej budynków

Czym jest kompleksowa termomodernizacja? Omówiono podstawowe wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Na przykładzie pokazano zależność między...

Czym jest kompleksowa termomodernizacja? Omówiono podstawowe wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Na przykładzie pokazano zależność między współczynnikiem przewodzenia ciepła materiału termoizolacyjnego a jego grubością.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, Kamil Andruszkiewicz Analiza wybranych działań termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii

Analiza wybranych działań termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii Analiza wybranych działań termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii

Nieuniknioną konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego jest m.in. wzrost zapotrzebowania na energię. Proces ten wiąże się z nieustanną eksploatacją surowców naturalnych, których ilość jest ograniczona. Aż 70%...

Nieuniknioną konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego jest m.in. wzrost zapotrzebowania na energię. Proces ten wiąże się z nieustanną eksploatacją surowców naturalnych, których ilość jest ograniczona. Aż 70% energii przeznaczane jest na ogrzewanie pomieszczeń oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych (zarówno wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych).

doc. dr inż. Jarosław Wasilczuk, dr inż. Marian Sobiech Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących...

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących wentylacji [1-4].

mgr Agata Grudecka Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

dr inż. Anna Lis Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie...

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie stolarki okiennej?

mgr inż. Jerzy Żurawski Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017 Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej...

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej EP?

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, dr inż. Magdalena Nakielska Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania...

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania oraz interpretacji technicznej podstawowych parametrów świadectwa charakterystyki energetycznej są często niejasne i nieprecyzyjne.

mgr inż. Ryszard Borkowski Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych

Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych

W procesie realizacji inwestycji przemysłowych do niedawna nie doceniano roli izolacji - zarówno jej znaczenia technicznego, jak i ekonomicznego. Skupiano się głównie na robotach ogólnobudowlanych, montażowych,...

W procesie realizacji inwestycji przemysłowych do niedawna nie doceniano roli izolacji - zarówno jej znaczenia technicznego, jak i ekonomicznego. Skupiano się głównie na robotach ogólnobudowlanych, montażowych, sanitarnych, elektrycznych, automatyce itp. O izolacjach przypominano sobie dopiero w ostatniej chwili, kiedy zaczynał się rozruch instalacji i było już za mało czasu na ich odpowiednie wykonanie. Takie podejście skutkowało m.in. niską jakością izolacji, nieskutecznością jej zastosowań, brakiem...

mgr inż. Dominika Knera, dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. PŁ Konstrukcja fasady szklanej a komfort cieplny w pomieszczeniach

Konstrukcja fasady szklanej a komfort cieplny w pomieszczeniach Konstrukcja fasady szklanej a komfort cieplny w pomieszczeniach

W budynkach użytkowanych w ciągu dnia szczególne znaczenie ma odpowiednie rozwiązanie ścian zewnętrznych pod kątem dostępu promieniowania słonecznego do wnętrza obiektu. Zależy to od geometrii, rozwiązań...

W budynkach użytkowanych w ciągu dnia szczególne znaczenie ma odpowiednie rozwiązanie ścian zewnętrznych pod kątem dostępu promieniowania słonecznego do wnętrza obiektu. Zależy to od geometrii, rozwiązań konstrukcyjnych oraz parametrów fizycznych materiałów, z których zbudowana jest przegroda. Ważna jest również możliwość sterowania strumieniem energii przepływającym między środowiskiem zewnętrznym a wewnętrznym.

dr inż. Magdalena Grudzińska Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują...

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują zyski słoneczne.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród

Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród

Od stycznia 2014 r. obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013). Czy doprowadzą one do istotnej zmiany...

Od stycznia 2014 r. obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013). Czy doprowadzą one do istotnej zmiany w podejściu do projektowania?

mgr inż. Jerzy Żurawski Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane...

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane i jakie będą ich konsekwencje?

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest...

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest również, aby pomieszczenie było odpowiednio eksploatowane. Chodzi tu głównie o jego ogrzewanie oraz sprawnie działającą wentylację.

mgr inż. Józef Papiński, dr inż. Leszek Żabski Oszczędzanie energii a zastosowanie pianek poliuretanowych

Oszczędzanie energii a zastosowanie pianek poliuretanowych Oszczędzanie energii a zastosowanie pianek poliuretanowych

Prognozy demograficzne przewidują, że w 2030 r. liczba ludności na świecie wzrośnie do ok. 8 mld, zwiększy się więc zapotrzebowanie na energię. Przy malejących naturalnych zasobach nośników energii oznacza...

Prognozy demograficzne przewidują, że w 2030 r. liczba ludności na świecie wzrośnie do ok. 8 mld, zwiększy się więc zapotrzebowanie na energię. Przy malejących naturalnych zasobach nośników energii oznacza to konieczność ograniczania jej zużycia. Jednym ze sposób na oszczędzanie energii powinno być zwiększanie jakości materiałów izolacyjnych i techniki ich stosowania.

mgr inż. Jerzy Żurawski Sporządzanie świadectw energetycznych - przeszkody i pułapki

Sporządzanie świadectw energetycznych - przeszkody i pułapki Sporządzanie świadectw energetycznych - przeszkody i pułapki

Doświadczenia w sporządzaniu świadectw energetycznych budynków rzucają nowe światło na przepisy regulujące sposób obliczania charakterystyki energetycznej. I chociaż, jak wiadomo z nieoficjalnych źródeł,...

Doświadczenia w sporządzaniu świadectw energetycznych budynków rzucają nowe światło na przepisy regulujące sposób obliczania charakterystyki energetycznej. I chociaż, jak wiadomo z nieoficjalnych źródeł, podejmowane są próby wykazania, że wdrożonych aktów prawnych nie można uznać za wadliwe, to...

mgr inż. Jerzy Żurawski Kiedy energooszczędność jest opłacalna?

Kiedy energooszczędność jest opłacalna? Kiedy energooszczędność jest opłacalna?

Modnym tematem stało się ostatnio budownictwo energooszczędne, a zwłaszcza pasywne. Trudno się temu dziwić przy wciąż rosnących cenach energii, skoro potocznie uznaje się, że budownictwo pasywne nie wymaga...

Modnym tematem stało się ostatnio budownictwo energooszczędne, a zwłaszcza pasywne. Trudno się temu dziwić przy wciąż rosnących cenach energii, skoro potocznie uznaje się, że budownictwo pasywne nie wymaga ogrzewania. Ponieważ jednak koszt budowy takich budynków jest wyższy niż domów tradycyjnych, pojawia się pytanie: czy warto budować domy pasywne?

Wybrane dla Ciebie

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️ Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać » Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? » Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Stawianie hali - co musisz wiedzieć» Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować? Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

mieszkanie.pl Co można wybudować bez pozwolenia?

Co można wybudować bez pozwolenia? Co można wybudować bez pozwolenia?

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami,...

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami, aby nie popełnić błędu. Ustawa została w znacznej części zliberalizowana, ale niektóre budowle są obarczone dokumentacją i dla ich legalności wystarczy jedynie zgłoszenie. Więcej na ten temat dowiesz się poniżej.

merXu Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi,...

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi, elektrotechniki i oświetlenia, budownictwa, instalacji, maszyn i metalurgii czy bezpieczeństwa pracy.

fischer Polska sp. z o.o. Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań,...

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań, oferuje bogate portfolio wyrobów przeznaczonych do stosowania w izolacji.

Bauder Polska Sp. z o. o. Kompletne systemy dachów zielonych

Kompletne systemy dachów zielonych Kompletne systemy dachów zielonych

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

BASCOGLASS Sp. z o. o. Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia...

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia to główne czynniki decydujące o wyborze prętów kompozytowych jako zbrojenia konstrukcji. Liczne realizacje, w których zastosowano takie zbrojenie oraz pozytywne wyniki wielu badań świadczą o tym, iż jest ono dobrą alternatywą dla klasycznej stali zbrojeniowej.

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Modernizacja dachów pochyłych

Modernizacja dachów pochyłych Modernizacja dachów pochyłych

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają...

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają odnowienia. Oprócz tego stale rosną wymagania i pojawiają się nowe funkcje dachów (przykład fotowoltaika). Każdy remont dachu należy wykorzystać jako okazję do jego ocieplenia, ponieważ dodatkowa warstwa termoizolacji jest dobrą inwestycją oszczędzającą wydatki na energię już w najbliższym okresie...

merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Sprawdzeni dostawcy na merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie...

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie do potrzeb firm i specyfiki rynku B2B.

Izolacje Pluimers Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ocieplenie poddasza pianą PUR Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym...

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym i szybkim sposobem jest ocieplenie poddasza pianą pur. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy produkt wraz z usługą, która zazwyczaj trwa 1-2 dni. Inwestor nie musi praktycznie o nic się martwić. Bardzo ważny jest jednak wybór piany pur.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe? Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej...

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w 2020 roku w pożarach w naszym kraju zginęło 489 osób, z czego 360 w pożarach budynków, czyli 7 na 10 ofiar zginęło w mieszkaniach lub domach. Aż 1859 osób zostało rannych. To duże liczby!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.