Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

MIiB: Mamy dużo planów i będziemy je konsekwentnie realizować

rozmowa z Tomaszem Żuchowskim - podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Tomasz Żuchowski - podsekretarz stanu w MIiB
MIiB

Tomasz Żuchowski - podsekretarz stanu w MIiB


MIiB

Tomasz Żuchowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa - o postępie prac nad Kodeksem Budowlanym, kierunkach zmian w Warunkach Technicznych, a także o nowych kompetencjach Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Zobacz także

Redakcja miesięcznika IZOLACJE BAUMIT: Innowacje to nasze drugie imię

BAUMIT: Innowacje to nasze drugie imię BAUMIT: Innowacje to nasze drugie imię

Prezes zarządu BAUMIT Zbigniew Kaliciński podsumowuje 30 lat działalności firmy, mówi też o planach inwestycyjnych, strategii oraz perspektywach rozwoju kierowanego przedsiębiorstwa w kontekście tendencji...

Prezes zarządu BAUMIT Zbigniew Kaliciński podsumowuje 30 lat działalności firmy, mówi też o planach inwestycyjnych, strategii oraz perspektywach rozwoju kierowanego przedsiębiorstwa w kontekście tendencji na rynku budowlanym.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Leca Polska: Nasz sukces opiera się na solidnych fundamentach

Leca Polska: Nasz sukces opiera się na solidnych fundamentach Leca Polska: Nasz sukces opiera się na solidnych fundamentach

50 lat minęło od położenia fundamentów pod Przedsiębiorstwo Produkcji Keramzytu, które wrosło w krajobraz Gniewu i stało się jego przemysłową wizytówką. W rozmowie z Michałem Bąkowskim, obecnym dyrektorem...

50 lat minęło od położenia fundamentów pod Przedsiębiorstwo Produkcji Keramzytu, które wrosło w krajobraz Gniewu i stało się jego przemysłową wizytówką. W rozmowie z Michałem Bąkowskim, obecnym dyrektorem firmy przekształconej na Zakład Produkcji Kruszyw Leca Polska, przybliżamy fakty z jej historii i wybrane szczegóły drogi do sukcesu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE SWIN: Wspólna praca wzajemnie nas napędza

SWIN: Wspólna praca wzajemnie nas napędza SWIN: Wspólna praca wzajemnie nas napędza

Czym charakteryzuje się rynek izolacji natryskowych? O perspektywach oraz kierunku rozwoju branży mówi Tomasz Tomczak, prezes Stowarzyszenia Wykonawców Izolacji Natryskowych.

Czym charakteryzuje się rynek izolacji natryskowych? O perspektywach oraz kierunku rozwoju branży mówi Tomasz Tomczak, prezes Stowarzyszenia Wykonawców Izolacji Natryskowych.

Chciałbym, aby nasza rozmowa dotyczyła tego, co Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa planuje zrobić w najbliższym czasie. Część planów jest nam znana, więc zacznijmy od Kodeksu Budowlanego, którego kształt mamy poznać w tym roku.

Kodeks jest obecnie naszym głównym i największym dziełem. Jest on najbardziej praco- i czasochłonnym elementem działań, jakie podejmujemy.

Co do kształtu i perspektywy jego wejścia w życie, to zapewne będzie to okres kilku najbliższych lat, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że to jest ostateczny kształt kodeksu. Do tego dojdą pewnie jakieś okresy przejściowe.

Jednak niezależnie od tych prac, tak aby nie marnować czasu, w oczekiwaniu na ostateczny kształt dokumentu, podejmowane są również działania doraźne, mające na celu wyeliminowanie pewnych absurdów, jakie funkcjonują w polskim prawie.

Dokonaliśmy swego rodzaju rekonesansu w tym zakresie i będziemy wprowadzać zmiany.

Przykładem są Warunki Techniczne, które od 10 lat, poza kwestiami energetycznymi, całościowo nie były zmieniane. Dlatego trzeba te przepisy nieco zmienić i dostosować do obecnego rozwoju współczesnych technologii.

Istotne z naszego punktu widzenia jest również ostateczne określenie zakresu wzoru wniosku o pozwolenie na budowę i oświadczenia dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Działania w tym zakresie były podejmowane już wcześniej, ale nie do końca się to sprawdziło. W związku z tym ten aspekt też ruszyliśmy, podobnie jak wiele innych kwestii.

Po to się uchwała nowy kodeks, żeby wprowadzić pewien porządek. Ale proszę mi powiedzieć, jaka zmiana mentalna nastąpi po wprowadzeniu w życie tych przepisów? Co zasadniczo ulegnie zmianie w kształcie przepisów?

To jest duże wyzwanie. Tutaj prace idą wielopłaszczyznowo i interdyscyplinarnie. Dotykamy wielu zagadnień. Celem jest przede wszystkim zburzenie muru instytucjonalnego, który obecnie funkcjonuje.

Chcemy wyeliminować bieganie Kowalskiego po urzędach z jednym świstkiem papieru. To można skompensować i uprościć. Ważne jest, żeby człowiek nie czuł się marionetką w systemie, a raczej żeby system służył mu i załatwiał za niego pewne tematy.

Z wcześniejszych zapowiedzi wynika, że zakładano, że projekt tych przepisów będzie gotowy jeszcze w tym roku…

Chcemy, żeby do końca roku ten projekt był gotowy i możliwy do przedstawienia opinii publicznej oraz żeby został poddany konsultacjom eksperckim. Pokażemy wówczas naszą filozofię nowych regulacji i wsłuchamy się w opinie innych

Wspomniał Pan o Warunkach Technicznych. Jak głębokie to będą zmiany i czego będą dotyczyły?

Głównie są to kwestie, które powodowały pewien bezwład. Na przykład zlokalizowanie więcej niż jednego miejsca postojowego przed własnym budynkiem wymagało odstępstwa. To jest absurd, że aby móc parkować dwa samochody przed własnym budynkiem, muszę występować do ministra o odstępstwo od przepisów.

Inny przykład to kwestie związane z ustanawianiem konkretnych odległości obiektów względem siebie, co było wcześniej powodem paraliżu inwestycyjnego. Czy też kwestie związane z samym postrzeganiem często różnego rodzaju rozwiązań typu zabudowa śródmiejska, zabudowa uzupełniająca czy kwestia związana z liczeniem przesłaniania i zacienienia obiektów względem siebie. To tylko niektóre zagadnienia, które wymagają już teraz naszej ingerencji.

A czy planowane są zmiany w dziedzinie akustyki, zagadnień cieplnych, ochrony ppoż.? Niedawno dotarła do mnie informacja o możliwym ­zaostrzeniu przepisów w tym ostatnim zagadnieniu.

Tu bym niczego nie przesądzał. Obecnie konsultujemy pewne kwestie z Państwową Strażą Pożarną. Ale dotyczy to raczej zmian mających na celu porządkowanie prawa, które do tej pory było różnie interpretowane.

Czyli są prowadzone działania na rzecz eliminacji wspomnianych absurdów…

Możemy tak jednoznacznie stwierdzić, że absurdy, anachronizmy i pewnego rodzaju rozwiązania sztywne, skostniałe, czasami zupełnie niecelowe, będziemy chcieli w tym przypadku również eliminować. Co istotne, przy tego typu działaniach musi nastąpić swego rodzaju interakcja i współpraca ze środowiskiem inwestorów, projektantów, architektów. Tego bardzo oczekujemy.

Czy w kwestii samej akustyki coś się zmieni? W przypadku tematów cieplnych i pożarowych przez lata wiele się wydarzyło, natomiast w tym przypadku w mojej ocenie jest pewien zastój.

W przypadku akustyki sprawa wygląda w ten sposób, że nie ma jednoznacznych wskazań ani badań, ani też nie było takich szczególnych postulatów dotyczących wskazywania poziomów akustycznych.

Jeśli chodzi o materiały konstrukcyjne, to poziomy akustyki w normach zharmonizowanych funkcjonują w stosunku do materiałów, które mają wpływ na walory akustyczne budynków. Natomiast dla całych obiektów czy, powiedzmy, przestrzeni wydzielonych nie ma jednoznacznych badań ani też wskazań, w jaki sposób je egzekwować czy też bilansować.

Być może, czego oczywiście bym sobie życzył, pewne rzeczy zostaną ujawnione w toku różnego rodzaju konsultacji albo przynajmniej zostaną zgłoszone postulaty, że rzeczywiście coś można z tym zrobić. To, podparte konkretnymi rozwiązaniami działanie, pozwoli uporządkować ten obszar, bardzo istotny z punktu widzenia ergonomii i komfortu wewnętrznego użytkowania mieszkań.

Nie wyobrażam sobie natomiast sytuacji, w której wprowadzimy przepis, który w żaden sposób nie będzie mógł zostać wyegzekwowany.

Z wcześniejszych zapowiedzi właściwie wynikało, że resort budownictwa z przepisami "cieplnymi" raczej nie planuje niczego robić, jeśli chodzi o Warunki Techniczne.

Zgadza się. Jednak w tym roku chcemy zrobić przegląd przepisów technicznych pod względem parametrów cieplnych, czyli tych wszystkich, które są związane z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. Chcemy się przekonać, na ile rozwój technologiczny w stosunku do zadanych parametrów jest z nią kompatybilny, a na ile, gdzie i w jakim zakresie należałoby dokonać zmian. To jesteśmy winni zarówno Komisji Europejskiej, jak i własnemu systemowi.

Wkrótce będziemy mieli 1 stycznia 2017, a potem rok 2019 i 2021, kiedy będą wchodziły kolejne parametry. Dobrze, żeby być w kursie, zarówno jeśli chodzi o zdolności producenckie, jak i możliwości materiałowe i techniczne.

Czyli dopuszcza Pan taką sytuację, że na podstawie tych analiz dokonane zostaną zmiany w Warunkach Technicznych w kwestii parametrów cieplnych?

Jeśli będzie to zasadne i, co więcej, oparte na wyliczeniach i założeniach, to jak najbardziej tak.

A czy dzisiaj są jakieś przesłanki, żeby tak się stało?

Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych przesłanek, które pokazywałyby, że coś nie działa. Oczywiście są środowiska, które podejmują dyskusje w tym zakresie, jeśli chodzi o parametryzację tych aspektów, które są określone w przepisach. Mam tu na myśli m.in. temat współczynnika przenikania ciepła U w kontekście materiałów termoizolacyjnych. Jednak w mojej ocenie większym problemem jest nietrzymanie przez producentów parametrów na właściwym, deklarowanym poziomie.

Przygotowując się do tej rozmowy, znalazłem informację, że ma nastąpić pewien przegląd technologii. Ma to służyć unowocześnianiu naszego budownictwa. Jak to się będzie odbywało? Czy powstanie jakaś rada ekspertów, która będzie mówiła, że np. zastosowanie danej technologii w skali całego budownictwa w Polsce przyniesie takie i takie korzyści?

Przegląd tych zagadnień będzie wymagał szeregu obliczeń, które będą brały pod uwagę dzisiejszy stan wskaźników ekonomicznych. Chcemy na podstawie współczynników makroekonomicznych ocenić, co oferuje rynek, przy okazji szacując koszty z tym związane. Interesuje nas też, co wydarzy się w tym zakresie za kilka lat. To da nam pewną wiedzę o wielu rozwiązaniach stosowanych na rynku. Inna sprawa to na ile deklarowane wartości są zgodne z rzeczywistą.

Do weryfikacji stanu faktycznego mamy Główny Urząd Nadzoru Budowalnego, który w tym roku dostał dodatkowe narzędzia umożliwiające eliminację produktów złych jakościowo.

Od samego początku swojego urzędowania wskazywałem, aby ten temat był podstawowym zadaniem wyspecjalizowanych organów nadzoru rynku. Aby rzeczywiście powiedzieć: nie ma zgody na bylejakość. Zwłaszcza, że na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda w ten sposób, że kupując w sklepie produkt, powinienem mieć pewność, że ma on te parametry, które deklaruje producent. Krótko mówiąc, chodzi o to, byśmy byli uczciwi.

Dodatkowo pracujemy nad systemem parametryzacji, który objąłby rynek wyrobów budowlanych. To również, według mnie, przyczyni się do eliminowania z branży nieuczciwych producentów.

Co rozumie Pan pod pojęciem parametryzacji wyrobów budowlanych?

Chcemy opracować wymagania parametryczne dla wyrobów budowlanych w Polsce. Bo, jak wiemy, tych wymagań parametrycznych nie ma.

W samych izolacjach cieplnych mowa jest o współczynniku przewodzenia ciepła, ale już w przypadku cegły czy betonu ten przekaz informacyjny nie jest taki prosty.

Parametryzacja ma służyć informacji, a jednocześnie stymulować innowacyjne produkty na rynku krajowym. Często jest też tak, że brak wymagań w naszym kraju w odniesieniu do konkretnych wyrobów powoduje, iż może być sprzedawana każda odmiana towaru, choć nie powinna. Celem tych działań jest wyłącznie wprowadzenie pewnego rodzaju wyznaczników, które mogą tylko pomóc zarówno konsumentowi, jak i producentowi. Produktom budowlanym według tej koncepcji zostaną przypisane charakterystyczne właściwości, które będą zdefiniowane i łatwe do identyfikacji przez klienta.

Myślę, że resort budownictwa czeka spora batalia. Bo na podstawie tego, co Pan mówi, wyobrażam sobie, iż producenci będą próbowali wpływać na decyzje i twierdzić, iż poszczególne cechy produktów są dla nich decydujące. W tym zakresie spodziewam się szerokiej "dyskusji".

Zapewne tak. Natomiast wiemy, po co to robimy i jakie możemy mieć z tego tytułu korzyści. Pamiętam, jaka była dyskusja w przypadku materiałów termoizolacyjnych i ich parametrów przy tworzeniu Warunków Technicznych. Dziś okazuje się, że to się jednak przełożyło również na rozwój branży.

Z planowanych zmian w resorcie budownictwa słyszałem o możliwych korektach funkcjonowania izb zawodowych. Mowa była nawet o ich rozwiązaniu.

Na chwilę obecną niczego nie planujemy w tym względzie. Powiem szczerze, że nie dotarły do mnie sygnały, że coś z izbami będzie się działo. Jeśli już toczą się dyskusje, to raczej moje osobiste, aby izby bardziej zwracały uwagę na jakość pracy wykonywanej przez swoich członków i stawiały na edukację specjalistyczną.

Nie zarzucam oczywiście braku wiedzy poszczególnym członkom izb, bo nie w tym rzecz. Trzeba podjąć dyskusję i należy sobie jasno powiedzieć, dokąd zmierzamy. Na ile dzisiejsza izba i posiadane przez nią oprzyrządowanie formalno-prawne jest ciałem ustawowym, a na ile jest ciałem, którego członkowie, bez względu na zapisy ustawy, czują, że jest dla nich ważne.

Nie wiem, czy obecnie w odpowiedni sposób ukierunkowujemy ludzi na rozwiazywanie problemów, które powstały na kanwie uwarunkowań całej budowy.

Przykładem negatywnym obecnie jest kwestia tego samego kierownika budowy w kilku, a nawet kilkunastu obiektach. Na ile, na dzień dzisiejszy, jest na to przyzwolenie, na ile osoby decyzyjne uważają, że jest to właściwe rozwiązanie. Czy takie praktyki dają nam gwarancję rzetelnego wykonania robót. Na pewno taka dyskusja powinna zostać podjęta. Trzeba szukać właściwych rozwiązań i nie popadać w samozadowolenie.

Jaką rolę we współczesnym budownictwie przewiduje Pan dla instytutów naukowo-badawczych? Moim zdaniem nierzadko działają one w pewnym oderwaniu od tego, co się faktycznie na rynku dzieje.

Według mnie rola tych instytutów jest ogromna. Rozmawiałem z dyrektorami tych jednostek w kontekście roli, jaką mogłyby one pełnić, a jakiej do tej pory z takich czy innych względów nie pełniły. W mojej opinii instytuty te powinny być bezpośrednim zapleczem merytoryczno-technicznym takich instytucji jak ministerstwo. Mają one rozwiązywać problemy i zapobiegać im.

Istotny jest także transfer wiedzy, który musi w tych jednostkach następować. Wiedza musi być transferowana do wewnątrz jak i na zewnątrz, tak aby była dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

Instytuty naukowo-techniczne muszą posiadać gotowe rozwiązania, a także być na bieżąco w najnowszych rozwiązaniach technicznych.

Dzisiaj mamy sporo rozwiązań krajowych, które pozwalają na to, żebyśmy, zamiast tłumaczyć normy, sami mogli je pisać. Są rozwiązania, w których mamy doświadczenie, które trzeba opracować i przenieść na praktykę.

Ważne jest przy tym, aby te jednostki nie konkurowały ze sobą, a raczej współpracowały, szukając wspólnych płaszczyzn wymiany informacji.

Instytuty branżowe moim zdaniem powinny być think tankiem ministerstw. W tym kierunku zamierzamy podążać. To musi tak funkcjonować.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiada również zmiany w zakresie szkolnictwa. W samym budownictwie jest to już problem ze względu na braki w kadrach.

Widzimy, ogólnie rzecz ujmując, deficyt na rynku zawodów i szkół zawodowych w Polsce. W związku z tym podjęliśmy już działania we współpracy z Ministerstwem Edukacji. Chcemy, aby odżyła klasyfikacja zawodów w budownictwie, która kiedyś funkcjonowała w Ministerstwie Budownictwa, a potem, z uwagi różne uwarunkowania, została zaniechana.

Liczymy na współpracę pomiędzy samorządami a przedsiębiorstwami. Ważne jest, aby określić, jakie mamy deficyty w konkretnych zwodach i podjąć działania zmierzające do ich likwidacji. Osób wykwalifikowanych w mojej ocenie musi być jeszcze więcej. Mamy też na uwadze wprowadzenie zmian w prawie i takich unormowań, które pozwolą np. polskim murarzom na wykonywanie zawodu w krajach Europy Zachodniej.

Mówi Pan o wykonawstwie, czy jednak będą zachodziły zmiany także w sferze edukacji, w samym nauczaniu projektowania obiektów budowalnych? Czy na przykład BIM (Building Information Modeling) wejdzie do naszego szkolnictwa wyższego jako jeden z przedmiotów? Czy jest prowadzona dyskusja w tym zakresie?

Dyskutujemy na ten temat. Pytanie brzmi, na ile BIM jest systemem, który rzeczywiście obniża koszty na poziomie 10%. Czasami nawet mówi się o 15%. I że do tego gwarantuje większą przewidywalność w trakcie inwestycji.

W jakim stopniu jest to niejako nowa filozofia projektowania, a na ile stricte rozwiązania dotyczące pewnego rodzaju narzędzi informatycznych, które są w stanie być po prostu konkurencyjne.

Mówi się, że zastosowanie BIM-u daje nam rękojmię oszczędności. Skoro tak jest, to dlaczego w tym momencie duże firmy i koncerny nie stosują tej technologii przy zamówieniach standardowych?

Okazuje się, że w tym momencie nie jest to przełożenie wprost proporcjonalne, bo nie zawsze inwestycje obsługiwane przez BIM są o te wspomniane 10% tańsze. Natomiast z całą mocą podkreślam, że w tej kwestii jesteśmy otwarci. Rozmawiałem ze środowiskami związanymi z tymi technologiami i wręcz prosiłem o propozycje pilotażowych realizacji, na przykład w instytucjach państwowych. Chcemy zobaczyć, jak to w praktyce działa.

Tak jak wspomnieliśmy, na ten rok planowane jest przedstawienie projektu Kodeksu Budowlanego. Jakie inne kwestie będą jeszcze w tym roku realizowane?

Ten rok to w dużej mierze kodeks, który w tym momencie pochłania wiele energii i pracy, bo rzeczywiście dotyka różnych sfer. Oprócz tego, planujemy napisanie dokumentu pod roboczym tytułem "Strategia rozwoju innowacyjnego i konkurencyjnego budownictwa w Polsce".

Na pewno ruszymy kwestie zamówień publicznych, decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych. Będziemy analizować udział tzw. podwykonawców, wykonawców i ich odpowiedzialności w trakcie inwestycji.

Ponadto moim celem na najbliższe miesiące jest bardziej zintegrować środowiska związane z budownictwem. Do tej pory było takie odczucie, że administracja państwowa była jakby zawieszona ponad jego problemami, a to nie jest w mojej ocenie dobre.

W zasadzie każde środowisko coś robiło, a często odbywało się to na zasadzie "każdy sobie rzepkę skrobie". Chcę od tego odejść. Musi nastąpić integracja, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wpłynąć korzystnie na budownictwo.

Generalnie planów mamy sporo i jesteśmy bardzo nastawieni na to, aby je realizować.

Komentarze

  • DZIAŁKOWIEC DZIAŁKOWIEC, 26.07.2016r., 06:02:05 Kosmetyczne poprawki druków o pozwoleniu czy oświadczeniu - warunki zabudowy - do GWAŁTOWNEJ LIKWIDACJI.Dzisiaj Prawa podpisane przez Prezydenta Wałęsę nie powinny być respektowane.Działają GRZECHY zlikwidowanych Urzędów Rejonowych a WAiB z PNB prześcigają się w tym jak dokopać biedakowi na Działce Rekreacyjnej a Obwodnice w miastach LEŻĄ. Inspektor Szpera u Działkowca bo na Obowdnicy nie ma SZANS - Będzie pogoniony do Szperania w KONTENERACH. Jest Nakaz - Zasypać Oczko wodne z Kolorowymi Karpiami KOI - to gorzej ja w ZABORACH.

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel Masy KMB do hydroizolacji fundamentów

Masy KMB do hydroizolacji fundamentów Masy KMB do hydroizolacji fundamentów

O skuteczności prac hydroizolacyjnych decyduje przyjęcie poprawnego rozwiązania projektowego, a następnie prawidłowe wykonanie. Dlatego w wytycznych precyzyjnie zdefiniowano stopnie obciążenia wilgocią/wodą,...

O skuteczności prac hydroizolacyjnych decyduje przyjęcie poprawnego rozwiązania projektowego, a następnie prawidłowe wykonanie. Dlatego w wytycznych precyzyjnie zdefiniowano stopnie obciążenia wilgocią/wodą, przedstawiono szczegółowe rysunki detali oraz podano zalecenia będące w zasadzie warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

mgr inż. Józef Papiński, dr inż. Leszek Żabski Izolacyjna pianka poliuretanowa z otwartymi komórkami

Izolacyjna pianka poliuretanowa z otwartymi komórkami Izolacyjna pianka poliuretanowa z otwartymi komórkami

Rozwój produkcji różnorodnych materiałów budowlanych i nowych technologii izolowania umożliwia projektowanie i wykonywanie budynków zapewniających przez cały rok komfortowe warunki użytkowania. Nie oznacza...

Rozwój produkcji różnorodnych materiałów budowlanych i nowych technologii izolowania umożliwia projektowanie i wykonywanie budynków zapewniających przez cały rok komfortowe warunki użytkowania. Nie oznacza to jednak ostatecznego rozwiązania problemu komfortu życia i oszczędności energii.

mgr inż. Krzysztof Patoka Dzicy lokatorzy pod dachem

Dzicy lokatorzy pod dachem Dzicy lokatorzy pod dachem

Każdego lata powracającym problemem użytkowników domów jest pojawienie się dzikich lokatorów – owadów, ptaków i ssaków. Zwierzęta te zasiedlają dachy, a ich obecność jest przyczyną różnych zniszczeń.

Każdego lata powracającym problemem użytkowników domów jest pojawienie się dzikich lokatorów – owadów, ptaków i ssaków. Zwierzęta te zasiedlają dachy, a ich obecność jest przyczyną różnych zniszczeń.

dr hab. inż., prof. Wiesław Ligęza, dr inż. Jacek Dębowski, dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak Projektowanie ścian zewnętrznych w budynkach pasywnych - problemy techniczne

Projektowanie ścian zewnętrznych w budynkach pasywnych - problemy techniczne

Przepisy dotyczące ochrony cieplnej budynków są ciągle zaostrzane. Wynika to z polityki UE zakładającej znaczne ograniczenie zużycia energii w budownictwie. W praktyce oznacza to projektowanie budynków...

Przepisy dotyczące ochrony cieplnej budynków są ciągle zaostrzane. Wynika to z polityki UE zakładającej znaczne ograniczenie zużycia energii w budownictwie. W praktyce oznacza to projektowanie budynków w sposób dotychczas w naszych warunkach nieznany.

dr inż. Jan Lorkowski Silnie obciążona posadzka na styropianie

Silnie obciążona posadzka na styropianie Silnie obciążona posadzka na styropianie

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy...

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy typu EPS 150.

dr inż. Arkadiusz Węglarz Perspektywy branży izolacyjnej w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej

Perspektywy branży izolacyjnej w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej Perspektywy branży izolacyjnej w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej

Polska w ramach zobowiązań wynikających z członkowstwa w Unii Europejskiej musi w najbliższym czasie wprowadzić wiele działań mających na celu wzrost efektywności energetycznej w gospodarce. Działania...

Polska w ramach zobowiązań wynikających z członkowstwa w Unii Europejskiej musi w najbliższym czasie wprowadzić wiele działań mających na celu wzrost efektywności energetycznej w gospodarce. Działania te będą dotyczyć sektora wytwarzania, przesyłu oraz końcowego użytkowania energii.

Jarosław Guzal Kalmatron wreszcie w Polsce

Kalmatron wreszcie w Polsce Kalmatron wreszcie w Polsce

Jakie jest przeznaczenie i zastosowanie kalmatronu? Na czym polega ta technologia? Działanie nowego na polskim rynku produktu przybliżają Grzegorz Długokęcki - prezes zarządu PIW Drycon, oraz Dobromir...

Jakie jest przeznaczenie i zastosowanie kalmatronu? Na czym polega ta technologia? Działanie nowego na polskim rynku produktu przybliżają Grzegorz Długokęcki - prezes zarządu PIW Drycon, oraz Dobromir Kułakowski - prezes zarządu Kalmatron EU.

dr inż. Magdalena Grudzińska Ściany zewnętrzne w budynkach o obniżonym zapotrzebowaniu na energię

Ściany zewnętrzne w budynkach o obniżonym zapotrzebowaniu na energię Ściany zewnętrzne w budynkach o obniżonym zapotrzebowaniu na energię

Poziom zapotrzebowania budynku na ciepło do ogrzewania w dużym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej obudowy, a więc od wartości wspłczynnika przenikania ciepła U przegród zewnętrznych. Wartość U można...

Poziom zapotrzebowania budynku na ciepło do ogrzewania w dużym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej obudowy, a więc od wartości wspłczynnika przenikania ciepła U przegród zewnętrznych. Wartość U można obniżyć dzięki zastosowaniu powszechnie dostępnych materiałów i metod ociepleń. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie konstrukcje ścian zewnętrznych polecane są do budynków o obniżonym zapotrzebowaniu na energię.

mgr inż. Józef Papiński, dr inż. Leszek Żabski Oszczędzanie energii a zastosowanie pianek poliuretanowych

Oszczędzanie energii a zastosowanie pianek poliuretanowych Oszczędzanie energii a zastosowanie pianek poliuretanowych

Prognozy demograficzne przewidują, że w 2030 r. liczba ludności na świecie wzrośnie do ok. 8 mld, zwiększy się więc zapotrzebowanie na energię. Przy malejących naturalnych zasobach nośników energii oznacza...

Prognozy demograficzne przewidują, że w 2030 r. liczba ludności na świecie wzrośnie do ok. 8 mld, zwiększy się więc zapotrzebowanie na energię. Przy malejących naturalnych zasobach nośników energii oznacza to konieczność ograniczania jej zużycia. Jednym ze sposób na oszczędzanie energii powinno być zwiększanie jakości materiałów izolacyjnych i techniki ich stosowania.

mgr inż. Karol Bednarczyk Wybór materiału izolacyjnego – kryteria jego oceny

Wybór materiału izolacyjnego – kryteria jego oceny Wybór materiału izolacyjnego – kryteria jego oceny

Wybór materiału izolacyjnego – styropianu lub wełny mineralnej – wpływa na decyzję dotyczącą zastosowania materiałów chemii budowlanej, takich jak kleje i wyprawy tynkarskie, a więc na dobór konkretnego...

Wybór materiału izolacyjnego – styropianu lub wełny mineralnej – wpływa na decyzję dotyczącą zastosowania materiałów chemii budowlanej, takich jak kleje i wyprawy tynkarskie, a więc na dobór konkretnego systemu ociepleń. Elementy systemu nie mogą być bowiem stosowane wybiórczo. Na co więc zwracać uwagę przy doborze termoizolacji?

dr inż. Jerzy Szyszka Izolacje aerożelowe

Izolacje aerożelowe Izolacje aerożelowe

Rosnące koszty wytwarzania energii konwencjonalnej oraz polityka UE zmierzająca do ograniczania zużycia energii i emisji gazów w krajach członkowskich skłaniają do poszukiwania coraz bardziej efektywnych...

Rosnące koszty wytwarzania energii konwencjonalnej oraz polityka UE zmierzająca do ograniczania zużycia energii i emisji gazów w krajach członkowskich skłaniają do poszukiwania coraz bardziej efektywnych termoizolacji, nawet mimo stosunkowo dużego kosztu ich wytwarzania. Takim materiałem izolacyjnym, który wydaje się spełniać rosnące wymagania, jest aerożel – materiał nanoporowaty, ultralekki i transparentny.

mgr inż. Maciej Rokiel Rozwiązania technologiczno-materiałowe fundamentów – podstawowe błędy

Rozwiązania technologiczno-materiałowe fundamentów – podstawowe błędy Rozwiązania technologiczno-materiałowe fundamentów – podstawowe błędy

Głównym wymaganiem stawianym hydroizolacjom budynków jest ich szczelność. Spełnienie tego wymogu powinno być głównym celem projektanta – od niego zależy wybór odpowiedniego rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego...

Głównym wymaganiem stawianym hydroizolacjom budynków jest ich szczelność. Spełnienie tego wymogu powinno być głównym celem projektanta – od niego zależy wybór odpowiedniego rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego – oraz wykonawcy, którego zadaniem jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zdrowym rozsądkiem.

Magdalena Wrona Uszczelnienie, wypełnienie, wygłuszenie – pianki poliuretanowe w budownictwie

Uszczelnienie, wypełnienie, wygłuszenie – pianki poliuretanowe w budownictwie Uszczelnienie, wypełnienie, wygłuszenie – pianki poliuretanowe w budownictwie

Pianka lub piana poliuretanowa ze względu na swoje właściwości mechaniczne i fizyczne oraz łatwość aplikowania jest tworzywem, bez którego trudno sobie wyobrazić współczesny plac budowy czy też stanowisko...

Pianka lub piana poliuretanowa ze względu na swoje właściwości mechaniczne i fizyczne oraz łatwość aplikowania jest tworzywem, bez którego trudno sobie wyobrazić współczesny plac budowy czy też stanowisko montażowe. Pianki mają wszechstronne zastosowanie w budownictwie – wykorzystywane są do uszczelniania ościeżnic drzwiowych i okiennych, wypełniania i izolacji elementów instalacji c.o. i wod.-kan., wypełniania i wygłuszania ścian działowych, izolacji termicznej i akustycznej podłóg, poddaszy, dachów....

Jacek Sawicki Pianki izolacyjne PIR w budownictwie

Pianki izolacyjne PIR w budownictwie

Pianki PIR wciąż pozostają względnie nowymi materiałami termoizolacyjnymi, chociaż na świecie stosowane są już od ponad czterdziestu lat. Data ich powstania jest nieznana, bo na początku obwarowane były...

Pianki PIR wciąż pozostają względnie nowymi materiałami termoizolacyjnymi, chociaż na świecie stosowane są już od ponad czterdziestu lat. Data ich powstania jest nieznana, bo na początku obwarowane były klauzulą tajności z racji zastosowań w amerykańskich programach technologii militarnych i kosmicznych. Jedną z pierwszych firm wprowadzających ten materiał do technologii cywilnych był koncern Hunter Panels, który już w 1975 r. produkował z niego płyty izolacyjne.

Jarosław Guzal Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele

Jakie cele realizuje na co dzień SSO? Co jest obecnie największym wyzwaniem dla branży ociepleniowej? Czy organizacje takie jak SSO są partnerami do rozmów przy tworzeniu prawa?

Jakie cele realizuje na co dzień SSO? Co jest obecnie największym wyzwaniem dla branży ociepleniowej? Czy organizacje takie jak SSO są partnerami do rozmów przy tworzeniu prawa?

Jarosław Guzal Balex Metal: Nadszedł czas na izolację Thermano

Balex Metal: Nadszedł czas na izolację Thermano Balex Metal: Nadszedł czas na izolację Thermano

Jaka jest obecnie sytuacja branży dachowej, a jak wygląda rynek płyt warstwowych? Jaka będzie przyszłość izolacji Thermano?

Jaka jest obecnie sytuacja branży dachowej, a jak wygląda rynek płyt warstwowych? Jaka będzie przyszłość izolacji Thermano?

Jarosław Guzal KFB Polska: Rozwiązujemy problemy

KFB Polska: Rozwiązujemy problemy KFB Polska: Rozwiązujemy problemy

Jaka jest świadomość rynku w zakresie pomiarów, analizy i redukcji hałasu? Na czym koncentruje się działalność firmy?

Jaka jest świadomość rynku w zakresie pomiarów, analizy i redukcji hałasu? Na czym koncentruje się działalność firmy?

Jarosław Guzal PETRALANA: Nowy producent skalnej wełny mineralnej

PETRALANA: Nowy producent skalnej wełny mineralnej PETRALANA: Nowy producent skalnej wełny mineralnej

Tomasz Wesołowski - prezes zarządu firmy Petralana S.A., w rozmowie z Jarosławem Guzalem o początkach działalności firmy na rynku producentów wełny mineralnej oraz o kierunkach strategii rozwojowej przedsiębiorstwa.

Tomasz Wesołowski - prezes zarządu firmy Petralana S.A., w rozmowie z Jarosławem Guzalem o początkach działalności firmy na rynku producentów wełny mineralnej oraz o kierunkach strategii rozwojowej przedsiębiorstwa.

Jarosław Guzal Fakro: 25 lat i co dalej?

Fakro: 25 lat i co dalej? Fakro: 25 lat i co dalej?

Janusz Komurkiewicz, członek zarządu firmy Fakro, mówi o nowych przedsięwzięciach w segmencie okien dachowych oraz związanych z tym niezbędnych regulacjach prawnych.

Janusz Komurkiewicz, członek zarządu firmy Fakro, mówi o nowych przedsięwzięciach w segmencie okien dachowych oraz związanych z tym niezbędnych regulacjach prawnych.

Jarosław Guzal Rockwool: Nie ma alternatywy dla wełny

Rockwool: Nie ma alternatywy dla wełny Rockwool: Nie ma alternatywy dla wełny

Andrzej Kielar, prezes zarządu Rockwool Polska dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat rozwoju rynku izolacji w Polsce uwarunkowanego kierunkami rosnących wymogów budowlanych.

Andrzej Kielar, prezes zarządu Rockwool Polska dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat rozwoju rynku izolacji w Polsce uwarunkowanego kierunkami rosnących wymogów budowlanych.

Jarosław Guzal Nowy sternik w Schomburg Polska

Nowy sternik w Schomburg Polska Nowy sternik w Schomburg Polska

O rozwoju rynku chemii budowlanej, a także o renowacji obiektów zabytkowych i potencjale polimoczników mówi Krzysztof Pogan, dyrektor zarządzający w firmie Schomburg Polska.

O rozwoju rynku chemii budowlanej, a także o renowacji obiektów zabytkowych i potencjale polimoczników mówi Krzysztof Pogan, dyrektor zarządzający w firmie Schomburg Polska.

Jarosław Guzal quick-mix: Stawiamy na partnerstwo i pracę zespołową

quick-mix: Stawiamy na partnerstwo i pracę zespołową quick-mix: Stawiamy na partnerstwo i pracę zespołową

Jak wygląda sytuacja na rynku ociepleń? O nowych produktach i rozwiązaniach oraz strategii działania na najbliższe lata mówi prezes zarządu quick-mix Waldemar Pilczek.

Jak wygląda sytuacja na rynku ociepleń? O nowych produktach i rozwiązaniach oraz strategii działania na najbliższe lata mówi prezes zarządu quick-mix Waldemar Pilczek.

Jarosław Guzal Rockwool Polska: Inwestycje oznaczają rozwój

Rockwool Polska: Inwestycje oznaczają rozwój Rockwool Polska: Inwestycje oznaczają rozwój

Andrzej Kielar – prezes zarządu Rockwool Polska – w rozmowie z Jarosławem Guzalem

Andrzej Kielar – prezes zarządu Rockwool Polska – w rozmowie z Jarosławem Guzalem

Jarosław Guzal FS Arbet: Teraz stawiamy na jakość i technologię

FS Arbet: Teraz stawiamy na jakość i technologię FS Arbet: Teraz stawiamy na jakość i technologię

Dariusz Karasiński - dyrektor generalny Fabryki Styropianu Arbet - podsumowuje 25 lat działalności firmy. Mówi też o jakości styropianu oraz przyszłości izolacji ze styropianu w Polsce i zagranicą.

Dariusz Karasiński - dyrektor generalny Fabryki Styropianu Arbet - podsumowuje 25 lat działalności firmy. Mówi też o jakości styropianu oraz przyszłości izolacji ze styropianu w Polsce i zagranicą.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.