Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Budownictwo na zakręcie

Rozmowa ze Zbigniewem Bachmanem z Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa (materiał archiwalny pochodzący z miesięcznika IZOLACJE nr 6/2007)

Jarosław Guzal | 2021-11-03
Zbigniew Bachman – ówczesny dyrektor Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, przeszedł na emeryturę 31.03.2009 r.; fot. J. Guzal (zdjęcie wykonano wiosną 2007 r.)

Zbigniew Bachman – ówczesny dyrektor Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, przeszedł na emeryturę 31.03.2009 r.; fot. J. Guzal (zdjęcie wykonano wiosną 2007 r.)

Ostatni raz przy okazji wywiadu mieliśmy okazję rozmawiać równo pięć lat temu (IZOLACJE nr 6/2002 - przypis redakcji). Wówczas na rynku materiałów budowlanych nie działo się najlepiej, a o koniunkturze, którą mamy obecnie, można było tylko pomarzyć. W ciągu kilku lat sytuacja ta uległa diametralnej zmianie i dziś obserwujemy hossę w branży. Jednak mimo to wciąż można dostrzec pewne niekorzystne trendy.

– Obecna sytuacja jest zwariowana – dochodzi do zawirowań cen oraz samego popytu na wyroby budowlane. Nie tłumaczą tego wskaźniki dotyczące liczby wydawanych pozwoleń na budowę i oddanych do użytku budynków i mieszkań. Ten stan ma jednak swoje podłoże: z powodu łagodnej zimy produkcja materiałów budowlanych nie wyhamowała, jak to zwykle bywa, na kilka miesięcy.

Ogólnie rzecz biorąc, obserwowane zawirowania dotyczą czterech grup produktów: cementu (łącznie z wyrobami hutniczymi), wełny mineralnej, płyt gipsowo-kartonowych i wyrobów konstrukcyjnych takich jak cegła. W pozostałych grupach wyrobów nie zauważamy takich tendencji. Mało tego – ich producenci wręcz deklarują, że mają jeszcze spore rezerwy i mogą zwiększyć produkcję o 10–20% w skali roku.
Warto przy tym pamiętać, że kolejne anomalie dotyczące cen może wywołać kwestia związana z ograniczaniem emisji dwutlenku węgla. Dopóki Polska nie ureguluje spraw dotyczących poziomu emisji CO2 w przemyśle cementowym, będzie on odreagowywał bądź to przez podwyżki cen, bądź przez zamykanie cementowni.

Jeśli chodzi o cement i wyroby hutnicze, to sąsiadujemy z obszarem eksplozji inwestycyjnej. Mam na myśli sytuację na Wschodzie w tzw. trójkącie: Kijów – Astana – Moskwa. Prowadzi się tam niewyobrażalne dla nas inwestycje, a w związku z tym zużycie cementu, stali i innych wyrobów budowlanych jest bardzo duże. Jako ciekawostkę powiem, że tylko w tym roku w Astanie ma zostać wybudowanych 250 tys. mieszkań.

Następna sprawa to braki wełny mineralnej. Z danych GUS-u wynika, że w zeszłym roku wyeksportowano z Polski dziesiątki tysięcy ton wełny mineralnej. W ten sposób zaopatrujemy rynki Europy Zachodniej i wschodnią część naszego kontynentu. Stąd braki na naszym rynku, zwłaszcza że normalnym trendem jest to, że gdy drożeją paliwa, to zaczyna się u nas masowe docieplanie budynków.

Jeśli chodzi o płyty gipsowo-kartonowe, to chyba większość z nas odczuła przyjemność stosowania tego materiału do wykończeń pomieszczeń. Przyzwyczailiśmy się do tego, bo jest to wygodne i estetyczne. Ale oprócz naszego kraju produkt ten jest poszukiwany i we wschodniej, i w zachodniej części Europy. Tak więc w tym segmencie istnieje również swego rodzaju naprężenie na rynku.

I wreszcie czwarta grupa. Po latach kryzysu, który skutkował zlikwidowaniem wielu cegielni, przemysł ten nie jest w stanie zaspokoić obecnych potrzeb. Oczywiście, lada moment sytuacja powinna się unormować dzięki importowi różnego rodzaju prefabrykatów ze Słowacji, Czech, Niemiec, Ukrainy.

– Czy te niebezpieczeństwa, o których Pan wspomniał, grożą również innym sektorom rynku budowlanego?

Na pewno dojdzie do swego rodzaju odreagowania w sektorze chemii budowlanej, który jest odbiorcą cementu. Myślę, że jeśli cement dalej będzie drożał, to już wkrótce pojawią się na rynku rożni producenci garażowi, którzy będą tworzyli swoje „autorskie” zaprawy.

–  Wspomniał Pan o rynku cementu. Czy wierzy Pan w to, że obecna sytuacja jest efektem zmowy cenowej przedstawicieli tej branży?

Wierzę w to. Zostało to, zresztą, udowodnione w zeszłym roku przez Unię Europejską. Jestem przekonany, że nie tylko w branży cementowej dochodzi do tego typu patologii.

– Wydaje się, że pewnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o braki materiałów na rynku, jest import wyrobów budowlanych. Jednak może się zdarzyć, że do kraju będą sprowadzane materiały wątpliwej jakości...

Rzeczywiście, część obserwowanych dzisiaj anomalii jest konsekwencją tego, że administracja państwowa nie zwracała uwagi na kwestie związane z jakością wyrobów. A był czas spokoju na rynku budowlanym, kiedy można było te sprawy uregulować. Jestem przekonany, że już wkrótce ruszy dzika produkcja cegieł wypalanych metodą chałupniczą. Do tego dochodzi bezkarność producentów chińskich, którzy już dziś dostarczają produkty bardzo wątpliwej jakości. I nie można tu winić chińskich producentów, że eksportują do Polski swoje wyroby. Należy winić polskich importerów, że zamawiają towar niskiej jakości, a zamawiają, ponieważ wiedzą, że będą mogli bezkarnie wprowadzić go na rynek. Gdyby producenci czuli nad sobą bicz organizacji konsumenckich, pozarządowych i rządowych, tak jak np. w Niemczech, to sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej.

– Czyli jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji jest skutecznie działający nadzór nad rynkiem budowlanym?

– Kluczem jest nadzór nad wszelkimi formami rynku, realizacji, wykonawstwa i odbioru.

– Czy my go mamy?

– Niestety nie.

– W tym momencie przypominają mi się nasze wspólne wyjazdy organizowane kilka lat temu przez Polską Izbę Przemysłowo--Handlową Budownictwa. Odwiedzaliśmy wówczas hipermarkety budowlane i sprawdzaliśmy, czy sprzedawane tam materiały mają niezbędną dokumentację uprawniającą do obrotu na naszym rynku. Wówczas nie wyglądało to najlepiej...

Od tamtego czasu nic ważnego się nie wydarzyło, co więcej, dzisiaj sytuacja jest dużo gorsza. A przyczyna jest taka, że pracownicy nadzoru budowlanego 75% swojego czasu poświęcają na siedzenie za biurkiem i pisanie różnego rodzaju orzeczeń.

– Ta nieudolność administracji państwowej jest niczym innym jak pozwoleniem na działanie szarej strefy.

Zgadza się.

– Ostatnio wiele się mówiło o ewentualnej reakcji rządu na galopujące ceny w budownictwie. Wicepremier Przemysław Gosiewski powiedział, że rozważany jest wariant, w ramach którego rząd miałby kontrolować ceny materiałów budowlanych.

– Można by powiedzieć, że w sprawie materiałów budowlanych minister budownictwa powinien zapytać ministra gospodarki, czy jest w stanie zabezpieczyć z produkcji krajowej lub z importu materiały budowane na realizację rządowego programu budowy 3 mln mieszkań. Ale takiej odpowiedzi minister budownictwa z resortu gospodarki nie otrzyma. Dlatego ktoś powinien monitorować rynek materiałów budowlanych, choćby po to, abyśmy wiedzieli, ile musimy wybudować autostrad, mieszkań itd.

Jeśli chodzi o ceny i ewentualną ingerencję rządu w tej sprawie, to z jednej strony mamy gospodarkę rynkową i produkcja materiałów budowlanych powinna być regulowana przez popyt. Z drugiej strony odwołam się do sytuacji sprzed 17 lat, gdy zaczęła obowiązywać ustawa Bogumiła Ferensztajna, byłego ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa, który w Sejmie przeforsował ustawę zwalniającą z podatku osoby i firmy podejmujące produkcję materiałów budowlanych. Pozytywną konsekwencją tych działań jest działalność takich firm, jak Ceramika Paradyż, Tubądzin, Atlas, Fakro, które budowały swoją pozycję na rynku dzięki odpowiednim mechanizmom fiskalnym.

– Rozumiem argumenty związane z interesem kraju, mam jednak pewne wątpliwości, czy tak należy postępować w gospodarce rynkowej.

To są rzeczywiście pewne sprzeczności. Uważam jednak, że kwestie związane z regulacją cen to nasza sprawa narodowa, wewnętrzna. Wiadomo przecież, że na tę sytuację inaczej patrzy polski przedsiębiorca, a zupełnie inne podejście będzie miał dajmy na to niemiecki producent materiałów budowlanych. On, zresztą, zupełnie inaczej widzi swój rynek. Mam tu na myśli organizowanie przetargów na rynku niemieckim. Wszyscy dobrze wiemy, że w Niemczech obowiązuje dobra ustawa o zamówieniach publicznych. Ale niepisanym prawem jest to, że jeśli w gminie odbywa się przetarg, to w pierwszej kolejności szanse na powodzenie ma firma wywodząca się z tego samego regionu czy landu.

– Obserwując od wielu lat rynek budowlany, odnoszę wrażenie, że dopiero obecna ekipa na dobre zajęła się budownictwem. Nie wiem, jakie będą tego efekty, ale muszę przyznać, że od pewnego czasu o budownictwie mówi się i pisze dużo. Budownictwo osiągnęło wreszcie odpowiednią pozycję w strategii rozwoju państwa. Czegoś takiego nie zauważyłem u poprzednich ekip.

– Środowisko budowlane działające na różnego rodzaju szczeblach władzy należy uznać w jakimś stopniu za lewicowe. Przypominają mi się takie rozmowy w Sejmie sprzed roku, dwóch, trzech, czterech lat, kiedy środowisko budowlane bardzo liczyło na parlamentarzystów z lewej strony. Jednak efekt był bardzo mizerny. Kiedy odbywała się walka o podatek VAT i o wiele innych kwestii, to właśnie ta grupa parlamentarna podkładała nam największe kłody pod nogi. Najbardziej bojowniczy w walce o przywrócenie Ministerstwa Budownictwa był ówczesny przewodniczący sejmowej komisji infrastruktury Janusz Piechociński. Osobą, która mu w tym wtórowała, był Jerzy Polaczek, dziś minister transportu, którego trudno posądzać o lewicowe poglądy.

To, co nigdy nie spotkało się z akceptacją lewicy i centrum, dzisiaj jest zdobyczą prawicy. Oczywiście, obecnie oddawane do użytku drogi, mosty, przeprawy to efekt rządów lewicy, jednak całe zamieszanie z tym związane, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, jest efektem działań prawicy. Ponadto nie ulega wątpliwości, że już samo utworzenie Ministerstwa Budownictwa, niezależnie od tego, jak będzie oceniane, było krokiem dającym środowisku nadzieję.

Jeśli chodzi o obecnego ministra budownictwa, to warto zauważyć, że nie jest on fachowcem w tej dziedzinie, ale jest ministrem dialogu. A przy tym jest ministrem twardym i konsekwentnym.

– Jednak mimo to wiele ustaw dotyczących budownictwa nie jest w stanie się przebić przez drogę legislacyjną, gdyż poszczególne ministerstwa nie potrafią się porozumieć. Przykładem jest tu dyrektywa dotycząca efektywności energetycznej, która od pewnego czasu czeka na wdrożenie. W tym wypadku resorty finansów, gospodarki i budownictwa mają swoje pomysły na funkcjonowanie tych przepisów.

– Ja patrzę na to, co się dzieje w budownictwie, z perspektywy 40 minionych lat. I powiem tak: nigdy nie było spójności w rządzie i nikt dzisiaj nie powie, że któremuś z rządów udało się zrealizować swoją politykę mieszkaniową. Owszem, powstawały autorskie projekty różnych ministrów, ale w efekcie nigdy nie były one spójne z działaniem innych resortów.

– Ale ta sytuacja doprowadziła do tego, że do dziś w Polsce nikt nawet w części nie zrealizował postulatów w ramach narodowego programu mieszkaniowego. Każda nowa ekipa rządząca miała własne koncepcje poprawy sytuacji w budownictwie mieszkaniowym. W efekcie powstawały pomysły, które nigdy nie były do końca realizowane.

– Tak było. Każdy program mieszkaniowy był autorskim pomysłem ministra budownictwa lub jego zastępców. Jednak nigdy nie były one akceptowane przez ministra finansów, a jeśli się nie ma pieniędzy, nie można zrealizować tego typu programu.

– Czy w takim razie nie obawia się Pan, że z obecnym rządem będzie tak samo?

– Przepuszczam, że PiS rozkręci to koło zamachowe budownictwa. Budownictwo jako branża zaczęło żyć i to, naturalnie, budzi nasze nadzieje.

– Czy w związku z obecną koniunkturą na rynku należy się liczyć z tym, iż wzrośnie liczba inwestycji w nowe zakłady produkcyjne?

– Nie ulega wątpliwości, że jeśli zakładamy trzykrotny wzrost liczby mieszkań, to nowe zakłady będą niezbędne. Pytanie jednak, czy te fabryki nie zostaną zbudowane na Ukrainie czy w Kazachstanie. Przecież tam można produkować taniej.

Na pewno inwestycje będą prowadzone. Czy akurat w Polsce – to zależy od warunków w naszym kraju. Jeśli u nas będą kiepskie, inwestorzy przeniosą się do tych krajów, gdzie będą lepsze.

– Ale chyba można założyć, iż w perspektywie organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2012 r. branży budowlanej nic nie zagraża do co najmniej 2014 r.? Ta machina ruszyła i trudno ją będzie zatrzymać. Budownictwo czeka cudowna przyszłość...

– Cudowna, ale trudna.

– Czego w takim razie przy obecnej hossie powinniśmy się najbardziej obawiać? Jakie niebezpieczeństwa na nas czyhają?

Uważam, że szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na jakość. Jeśli z nowych, dopiero oddanych do użytku budynków odpadają tynki, to znaczy, że proces inwestycyjny nie przebiega tak, jak powinien. Życzyłbym sobie i wszystkim działającym na rynku budowlanym, aby pamiętali, że nie budujemy na dziesięć lat, ale nawet na sto.

Komentarze

Powiązane

Jarosław Guzal Kalmatron wreszcie w Polsce

Kalmatron wreszcie w Polsce Kalmatron wreszcie w Polsce

Jakie jest przeznaczenie i zastosowanie kalmatronu? Na czym polega ta technologia? Działanie nowego na polskim rynku produktu przybliżają Grzegorz Długokęcki - prezes zarządu PIW Drycon, oraz Dobromir...

Jakie jest przeznaczenie i zastosowanie kalmatronu? Na czym polega ta technologia? Działanie nowego na polskim rynku produktu przybliżają Grzegorz Długokęcki - prezes zarządu PIW Drycon, oraz Dobromir Kułakowski - prezes zarządu Kalmatron EU.

dr inż. Elżbieta Nowicka Właściwości akustyczne płyt warstwowych

Właściwości akustyczne płyt warstwowych Właściwości akustyczne płyt warstwowych

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym wzrasta problem rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku i jego wpływu na zdrowie ludzi, dlatego ochrona przed hałasem zaczyna odgrywać bardzo ważną rolę podczas realizacji...

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym wzrasta problem rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku i jego wpływu na zdrowie ludzi, dlatego ochrona przed hałasem zaczyna odgrywać bardzo ważną rolę podczas realizacji wielu inwestycji. Coraz bardziej przydatna staje się więc wiedza dotycząca właściwości akustycznych poszczególnych materiałów budowlanych.

dr inż. Adam Niesłochowski Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne,...

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne, bitumy, lepiszcza, kleje itp., a także pozostałości nieprzereagowanych monomerów.

Jacek Sawicki Właściwości wyrobów silikatowych

Właściwości wyrobów silikatowych Właściwości wyrobów silikatowych

Silikatami nazywamy wyroby wapienno-piaskowe, które należą do bogatej grupy materiałów budowlanych wykonywanych z zapraw wapiennych. Są one znane i często stosowane w wielu krajach Europy. Ostatnio coraz...

Silikatami nazywamy wyroby wapienno-piaskowe, które należą do bogatej grupy materiałów budowlanych wykonywanych z zapraw wapiennych. Są one znane i często stosowane w wielu krajach Europy. Ostatnio coraz większą popularność zdobywają na naszym rynku głównie ze względu na dobre parametry wytrzymałościowe oraz łatwość pozyskiwania surowca do produkcji bloczków silikatowych.

mgr inż. Maciej Rokiel Metody osuszania murów w budynkach

Metody osuszania murów w budynkach Metody osuszania murów w budynkach

Zagadnienia związane z osuszaniem są skomplikowane. Wynika to przede wszystkim ze sposobu zachowania się materiałów wobec wody i wilgoci oraz z przyczyn i źródeł zawilgocenia.

Zagadnienia związane z osuszaniem są skomplikowane. Wynika to przede wszystkim ze sposobu zachowania się materiałów wobec wody i wilgoci oraz z przyczyn i źródeł zawilgocenia.

dr inż. Anna Kaczmarek, dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć?

Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć? Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć?

Woda wywiera negatywny wpływ na materiał budowlany. Zawilgocony traci swoje właściwości izolacyjne – wzrasta jego współczynnik przewodzenia ciepła, a co za tym idzie zwiększają się straty ciepła w budynku....

Woda wywiera negatywny wpływ na materiał budowlany. Zawilgocony traci swoje właściwości izolacyjne – wzrasta jego współczynnik przewodzenia ciepła, a co za tym idzie zwiększają się straty ciepła w budynku. Ponadto materiały takie jak gips, anhydryt, czyli o dużym współczynniku rozmiękania, pod wpływem wilgoci zmniejszają swoją wytrzymałość mechaniczną. Jest to przyczyną niszczenia płyt gipsowo-kartonowych, tynków i podkładów gipsowych oraz anhydrytowych. Woda powoduje również korozję chemiczną tynków,...

dr inż. Andrzej Konarzewski Samonośne izolacyjne płyty warstwowe

Samonośne izolacyjne płyty warstwowe Samonośne izolacyjne płyty warstwowe

Badania na płytach warstwowych powinny być prowadzone jednorazowo lub cyklicznie. Przy wdrażaniu normy i wprowadzaniu wyrobu oznakowanego znakiem CE na rynek zdarzają się problemy.

Badania na płytach warstwowych powinny być prowadzone jednorazowo lub cyklicznie. Przy wdrażaniu normy i wprowadzaniu wyrobu oznakowanego znakiem CE na rynek zdarzają się problemy.

mgr inż. Jarosław Gasewicz Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne

Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne

Grubowarstwowe powłoki hydroizolacyjne wykonywane z mas na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi dostępne są na rynku materiałów budowlanych już od ok. czterdziestu lat. Ich wprowadzenie...

Grubowarstwowe powłoki hydroizolacyjne wykonywane z mas na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi dostępne są na rynku materiałów budowlanych już od ok. czterdziestu lat. Ich wprowadzenie miało ułatwić wykonywanie hydroizolacji na pionowych elementach budowli stykających się z gruntem.

prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski Chemia betonu – wybrane zagadnienia

Chemia betonu – wybrane zagadnienia Chemia betonu – wybrane zagadnienia

Prace badawcze związane z technologią betonu bazują na podstawach chemii nieorganicznej, a w ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej także chemii organicznej w związku ze stosowaniem domieszek, bez których...

Prace badawcze związane z technologią betonu bazują na podstawach chemii nieorganicznej, a w ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej także chemii organicznej w związku ze stosowaniem domieszek, bez których nie można produkować nowoczesnego betonu. Dotyczy to wszelkich zagadnień, począwszy od zrozumienia, na czym polegają procesy wiązania i twardnienia oraz jakie czynniki na nie wpływają, przez formowanie mikrostruktury betonu, a na procesach korozyjnych kończąc. Wszystkie te kwestie znajdują wyjaśnienie...

mgr inż. Bernadeta Dębska Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów

Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów

Dbałość o ochronę środowiska, a także poprawę jakości życia ludzi nakazuje prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, co sprowadza się przede wszystkim do odzysku surowców dzięki zastosowaniu recyklingu...

Dbałość o ochronę środowiska, a także poprawę jakości życia ludzi nakazuje prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, co sprowadza się przede wszystkim do odzysku surowców dzięki zastosowaniu recyklingu i unieszkodliwiania tych odpadów, których ponowne wykorzystanie nie jest możliwe. Działem gospodarki o największym potencjale wykorzystania odpadów jest sektor budownictwa i produkcji materiałów budowlanych.

mgr inż. Krzysztof Patoka Gwarancje na materiały dachowe

Gwarancje na materiały dachowe Gwarancje na materiały dachowe

Inwestorzy najchętniej kupują materiały objęte gwarancją producenta. Są wtedy spokojni, że nabyli towar wysokiej jakości, pozwalający na długą i bezawaryjną eksploatację. Co więcej, wielu kupujących wierzy,...

Inwestorzy najchętniej kupują materiały objęte gwarancją producenta. Są wtedy spokojni, że nabyli towar wysokiej jakości, pozwalający na długą i bezawaryjną eksploatację. Co więcej, wielu kupujących wierzy, iż pewny, bo z gwarancją, materiał zapewni, że dach będzie dobry, bez względu na jakość wykonania. Tymczasem nawet najlepsze, ale źle zastosowane materiały budowlane mogą funkcjonować niewłaściwie i być przyczyną poważnych strat w trakcie eksploatacji budynku. Dlatego gwarancje udzielane na materiały...

Jarosław Guzal Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele

Jakie cele realizuje na co dzień SSO? Co jest obecnie największym wyzwaniem dla branży ociepleniowej? Czy organizacje takie jak SSO są partnerami do rozmów przy tworzeniu prawa?

Jakie cele realizuje na co dzień SSO? Co jest obecnie największym wyzwaniem dla branży ociepleniowej? Czy organizacje takie jak SSO są partnerami do rozmów przy tworzeniu prawa?

Jarosław Guzal Balex Metal: Nadszedł czas na izolację Thermano

Balex Metal: Nadszedł czas na izolację Thermano Balex Metal: Nadszedł czas na izolację Thermano

Jaka jest obecnie sytuacja branży dachowej, a jak wygląda rynek płyt warstwowych? Jaka będzie przyszłość izolacji Thermano?

Jaka jest obecnie sytuacja branży dachowej, a jak wygląda rynek płyt warstwowych? Jaka będzie przyszłość izolacji Thermano?

Jarosław Guzal KFB Polska: Rozwiązujemy problemy

KFB Polska: Rozwiązujemy problemy KFB Polska: Rozwiązujemy problemy

Jaka jest świadomość rynku w zakresie pomiarów, analizy i redukcji hałasu? Na czym koncentruje się działalność firmy?

Jaka jest świadomość rynku w zakresie pomiarów, analizy i redukcji hałasu? Na czym koncentruje się działalność firmy?

Jarosław Guzal PETRALANA: Nowy producent skalnej wełny mineralnej

PETRALANA: Nowy producent skalnej wełny mineralnej PETRALANA: Nowy producent skalnej wełny mineralnej

Tomasz Wesołowski - prezes zarządu firmy Petralana S.A., w rozmowie z Jarosławem Guzalem o początkach działalności firmy na rynku producentów wełny mineralnej oraz o kierunkach strategii rozwojowej przedsiębiorstwa.

Tomasz Wesołowski - prezes zarządu firmy Petralana S.A., w rozmowie z Jarosławem Guzalem o początkach działalności firmy na rynku producentów wełny mineralnej oraz o kierunkach strategii rozwojowej przedsiębiorstwa.

Jarosław Guzal MIiB: Mamy dużo planów i będziemy je konsekwentnie realizować

MIiB: Mamy dużo planów i będziemy je konsekwentnie realizować MIiB: Mamy dużo planów i będziemy je konsekwentnie realizować

Tomasz Żuchowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa - o postępie prac nad Kodeksem Budowlanym, kierunkach zmian w Warunkach Technicznych, a także o nowych kompetencjach Głównego...

Tomasz Żuchowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa - o postępie prac nad Kodeksem Budowlanym, kierunkach zmian w Warunkach Technicznych, a także o nowych kompetencjach Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Jarosław Guzal Fakro: 25 lat i co dalej?

Fakro: 25 lat i co dalej? Fakro: 25 lat i co dalej?

Janusz Komurkiewicz, członek zarządu firmy Fakro, mówi o nowych przedsięwzięciach w segmencie okien dachowych oraz związanych z tym niezbędnych regulacjach prawnych.

Janusz Komurkiewicz, członek zarządu firmy Fakro, mówi o nowych przedsięwzięciach w segmencie okien dachowych oraz związanych z tym niezbędnych regulacjach prawnych.

Jarosław Guzal Rockwool: Nie ma alternatywy dla wełny

Rockwool: Nie ma alternatywy dla wełny Rockwool: Nie ma alternatywy dla wełny

Andrzej Kielar, prezes zarządu Rockwool Polska dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat rozwoju rynku izolacji w Polsce uwarunkowanego kierunkami rosnących wymogów budowlanych.

Andrzej Kielar, prezes zarządu Rockwool Polska dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat rozwoju rynku izolacji w Polsce uwarunkowanego kierunkami rosnących wymogów budowlanych.

Jarosław Guzal Nowy sternik w Schomburg Polska

Nowy sternik w Schomburg Polska Nowy sternik w Schomburg Polska

O rozwoju rynku chemii budowlanej, a także o renowacji obiektów zabytkowych i potencjale polimoczników mówi Krzysztof Pogan, dyrektor zarządzający w firmie Schomburg Polska.

O rozwoju rynku chemii budowlanej, a także o renowacji obiektów zabytkowych i potencjale polimoczników mówi Krzysztof Pogan, dyrektor zarządzający w firmie Schomburg Polska.

Jarosław Guzal quick-mix: Stawiamy na partnerstwo i pracę zespołową

quick-mix: Stawiamy na partnerstwo i pracę zespołową quick-mix: Stawiamy na partnerstwo i pracę zespołową

Jak wygląda sytuacja na rynku ociepleń? O nowych produktach i rozwiązaniach oraz strategii działania na najbliższe lata mówi prezes zarządu quick-mix Waldemar Pilczek.

Jak wygląda sytuacja na rynku ociepleń? O nowych produktach i rozwiązaniach oraz strategii działania na najbliższe lata mówi prezes zarządu quick-mix Waldemar Pilczek.

Jarosław Guzal Rockwool Polska: Inwestycje oznaczają rozwój

Rockwool Polska: Inwestycje oznaczają rozwój Rockwool Polska: Inwestycje oznaczają rozwój

Andrzej Kielar – prezes zarządu Rockwool Polska – w rozmowie z Jarosławem Guzalem

Andrzej Kielar – prezes zarządu Rockwool Polska – w rozmowie z Jarosławem Guzalem

Jarosław Guzal FS Arbet: Teraz stawiamy na jakość i technologię

FS Arbet: Teraz stawiamy na jakość i technologię FS Arbet: Teraz stawiamy na jakość i technologię

Dariusz Karasiński - dyrektor generalny Fabryki Styropianu Arbet - podsumowuje 25 lat działalności firmy. Mówi też o jakości styropianu oraz przyszłości izolacji ze styropianu w Polsce i zagranicą.

Dariusz Karasiński - dyrektor generalny Fabryki Styropianu Arbet - podsumowuje 25 lat działalności firmy. Mówi też o jakości styropianu oraz przyszłości izolacji ze styropianu w Polsce i zagranicą.

Jarosław Guzal Pekabex: Jesteśmy liderem pod względem potencjału produkcji

Pekabex: Jesteśmy liderem pod względem potencjału produkcji Pekabex: Jesteśmy liderem pod względem potencjału produkcji

Przemysław Borek – wiceprezes zarządu Pekabex SA, prezes zarządu Pekabex Bet SA, członek zarządu Pekabex Pref Sp. z o.o. w rozmowie z Jarosławem Guzalem

Przemysław Borek – wiceprezes zarządu Pekabex SA, prezes zarządu Pekabex Bet SA, członek zarządu Pekabex Pref Sp. z o.o. w rozmowie z Jarosławem Guzalem

Jarosław Guzal 3W: Stawiamy na sprzedaż w dużych miastach

3W: Stawiamy na sprzedaż w dużych miastach 3W: Stawiamy na sprzedaż w dużych miastach

O wpływie zmian cen materiałów budowlanych na rynek oraz o kierunkach rozwoju firmy mówią Michał Adamiuk, prezes zarządu 3W Dystrybucja Budowlana oraz Paweł Sepioło, zastępca prezesa w rozmowie z Jarosławem...

O wpływie zmian cen materiałów budowlanych na rynek oraz o kierunkach rozwoju firmy mówią Michał Adamiuk, prezes zarządu 3W Dystrybucja Budowlana oraz Paweł Sepioło, zastępca prezesa w rozmowie z Jarosławem Guzalem, redaktorem naczelnym miesięcznika IZOLACJE.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.