Izolacje.com.pl

Kalmatron wreszcie w Polsce

Rozmowa z Dobromirem Kułakowskim - prezesem zarządu Kalmatron EU, oraz z Grzegorzem Długokęckim - prezesem zarządu PIW Drycon

Na zdjęciu od lewej: Grzegorz Długokęcki - prezes zarządu PIW Drycon, oraz Dobromir Kułakowski - prezes zarządu Kalmatron EU
PIW Drycon

Na zdjęciu od lewej: Grzegorz Długokęcki - prezes zarządu PIW Drycon, oraz Dobromir Kułakowski - prezes zarządu Kalmatron EU


PIW Drycon

Jakie jest przeznaczenie i zastosowanie kalmatronu? Na czym polega ta technologia? Działanie nowego na polskim rynku produktu przybliżają Grzegorz Długokęcki - prezes zarządu PIW Drycon, oraz Dobromir Kułakowski - prezes zarządu Kalmatron EU.

Zobacz także

Jarosław Guzal Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie OZE wciąż jest celem

Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie OZE wciąż jest celem Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie OZE wciąż jest celem

O projektowaniu i modernizowaniu budynków według najnowszych standardów, a także o aktualnej sytuacji branży budowlanej mówi Szymon Firląg – prezes zarządu w Związku Pracodawców Producentów Materiałów...

O projektowaniu i modernizowaniu budynków według najnowszych standardów, a także o aktualnej sytuacji branży budowlanej mówi Szymon Firląg – prezes zarządu w Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.

Jarosław Guzal Schöck: Poprawiamy komfort i trwałość budowli

Schöck: Poprawiamy komfort i trwałość budowli Schöck: Poprawiamy komfort i trwałość budowli

O roli skutecznej izolacji akustycznej w mieszkaniach i na klatkach schodowych oraz wzroście na rynku prefabrykacji mówi Iwona Górakowska-Szyszka, dyrektor zarządzający w firmie Schöck.

O roli skutecznej izolacji akustycznej w mieszkaniach i na klatkach schodowych oraz wzroście na rynku prefabrykacji mówi Iwona Górakowska-Szyszka, dyrektor zarządzający w firmie Schöck.

Jarosław Guzal Izolacja budynków pomoże sprostać wyzwaniom obecnego świata

Izolacja budynków pomoże sprostać wyzwaniom obecnego świata Izolacja budynków pomoże sprostać wyzwaniom obecnego świata

Czy Warunki Techniczne powinny się zmienić w kontekście bezpieczeństwa pożarowego i akustyki? Przeczytaj rozmowę z Romualdem Chrapkiem – członkiem zarządu Stowarzyszenia MIWO.

Czy Warunki Techniczne powinny się zmienić w kontekście bezpieczeństwa pożarowego i akustyki? Przeczytaj rozmowę z Romualdem Chrapkiem – członkiem zarządu Stowarzyszenia MIWO.

Skąd wziął się pomysł na sprzedaż w Polsce takiego produktu jak kalmatron?

Dobromir Kułakowski: Z tą technologią zetknęliśmy się 5 lat temu, ale dopiero 3 lata temu zaprosiliśmy jej właściciela - Yuriego Temnikova - do Polski. Po jego wizycie założyliśmy firmę, którą nazwaliśmy Kalmatron EU. Udziałowcami w tym podmiocie są Yuri Temnikov, Yelena Mierzlakowa, Grzegorz Długokęcki oraz ja.

Holding Kalmatron Rosja, działąjący od kilkunastu lat na terenie Federacji Rosyjskiej i w krajach dawnego ZSRR, ma swoje przedstawicielstwa m.in. w: Azerbejdżnie, Białorusi, Gruzji, na Ukrainie i Litwie. A ponieważ konsekwentnie realizuje swoją strategię rozwoju, której elementem jest powiększanie rynków zbytu, zainteresował się właśnie rynkiem polskim, gdzie powstał zakład produkcyjny mający na celu dostarczanie produktów w technologii kalmatron do krajów Unii Europejskiej.

Co stanowi obecnie ofertę firmy?

Grzegorz Długokęcki: W naszej ofercie mamy Kalmatron, który przeznaczony jest do hydroizolacji wszelkich powierzchni betonowych oraz żelbetowych. Dzięki swoim właściwościom zapewnia kompleksowe zabezpieczenie. Minerały, jakie się znajdują w Kalmatronie, powodują penetrację, a tym samym zabezpieczenie przed wilgocią i działaniem różnych czynników chemicznych. Stosowany jest głównie do odbudowy hydroizolacji, zwiększania wytrzymałości i mrozoodporności konstrukcji betonowych oraz żelbetowych, tych eksploatowanych, a także znajdujących się w fazie budowy.

W naszej ofercie znajduje się również produkt o nazwie Kalmatron-Ekonom. Jest to mieszanka składników mineralnych i specjalnych dodatków uszlachetniających, przeznaczona do tynkowania struktur betonowych, a przede wszystkim ceglanych.

Oferujemy także Kalmastop - szybkowiążącą, sypką mieszankę mineralną na bazie cementu portlandzkiego. Jest to zaprawa przeznaczona do usuwania wycieków ze ścian wewnętrznych i zewnętrznych, pęknięć, szwów w konstrukcjach betonowych i ceglanych. Dzięki swoim właściwościom pozwala usuwać wycieki przy stałym dopływie wody.

Oprócz tego w ofercie mamy Kalmatron-D, który jest zaawansowaną technologicznie domieszką do betonów i zapraw, powodującą wzrost takich parametrów betonu, jak: wytrzymałość, odporność na zginanie, wodoszczelność oraz, co najważniejsze, nasiąkliwość (wynik badania absorpcji kapilarnej po zastosowaniu domieszki w porównaniu z próbką kontrolną to 2,63-5,45, co oznacza obniżenie absorpcji wody o 48,3%).

Nie ukrywam, że nawet dla mnie kalmatron jest czymś nowym, mimo że w zeszłym roku publikowaliśmy na łamach naszego miesięcznika informacje na temat tej technologii. Proszę powiedzieć, na czym polega to rozwiązanie.

Dobromir Kułakowski: Jest to najnowsza i jak dotąd najskuteczniejsza metoda hydroizolacji konstrukcji wykonanych z materiałów ceramicznych i betonowych, opracowana z myślą o szczególnie trudnych zastosowaniach w inżynierii budownictwa wojskowego, a obecnie stosowana także w budownictwie cywilnym. Zastosowanie tej technologii polega na specjalnej aplikacji unikalnych, opracowanych na jej potrzeby materiałów, zwanych ogólnie kompozytami.

Podczas badań nad materiałami izolacyjnymi nowej generacji odkryto, że pewne substancje zmieszane w odpowiednich proporcjach z cementem portlandzkim (niekiedy z innymi materiałami) oraz wodą tworzą masę kompozytową, która po naniesieniu na powierzchnię starego lub uszkodzonego betonu (także cegły i innych materiałów mineralnych) wchodzi z ich składnikami w reakcję. W jej wyniku struktury tych materiałów ulegają znacznej reprofilacji. Reprofilacjępowoduje nowo powstała, nierozpuszczalna, krystaliczna substancja w pełni zintegrowana z dotychczasową strukturą materiałów ceramicznych. Ta substancja to kalmacyt.

Ten nowy składnik struktury materiałów budowlanych osadza się w kapilarach i porach nierozpuszczalnych struktur krystalicznych. Powstaje wyłącznie w obecności wilgoci i niezhydratyzowanych składników zaczynu cementowego (wolnych jonów wapnia). Wielkość tworzących się kryształów pozwala im wnikać w kapilary i pory betonu. W ten sposób uszczelniają je przed wnikaniem wody (pojedyncze kryształy są mniejsze od rozmiarów cząsteczki wody). Igiełkowaty kształt kryształów sprawia natomiast, że tworzą one wewnątrz starego betonu matrycę pozwalającą na dyfuzję pary wodnej. Osuszają więc naprawiany materiał i powodują wyparcie z niego nadmiaru wilgoci.

To, co Panowie mówią, robi wrażenie. Dlaczego w takim razie dopiero teraz rozpowszechniają Państwo informacje o tej technologii?

Grzegorz Długokęcki: Przez ostatnie dwa lata zachowywaliśmy pewną wstrzemięźliwość w publikowaniu informacji na temat naszych materiałów. W tym czasie badaliśmy nasze produkty, by nie było wątpliwości, że są skuteczne. My o tym wiedzieliśmy chociażby z dokumentów, jakie otrzymaliśmy od Rosjan, jednak teraz, dzięki przeprowadzonym badaniom, dysponujemy odpowiednią dokumentacją. Teraz możemy podejmować konkretne działania marketingowe. W ramach tych badań wykonano m.in. dokładną analizę kalmatronu w laboratoriach Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz w laboratorium JSC ALZIDA, która potwierdziła, jak doskonałą technologią dysponujemy.

Dobromir Kułakowski: Dodajmy do tego listę obiektów referencyjnych. Samych obiektów, powiedziałbym, prestiżowych mamy już kilkadziesiąt. Spośród tych spektakularnych należy wymienić duże zbiorniki w Farm Frites Poland, wiele obiektów PKP, Hotel Królewski Gdańsk, Stocznię Gdańsk, współpracujemy z Elektrownią Włocławek. Oprócz tego stale wykonujemy prace w nieco mniej prestiżowych miejscach.

Teraz pozostaje Wam zapoznać rynek z rozwiązaniami, jakie firma oferuje, oraz przeszkolić dystrybutorów.

Grzegorz Długokęcki: Rzeczywiście, obecnie duża część naszej działalności jest skoncentrowana na szukaniu dystrybutorów oraz szkoleniu ekip sprzedażowych i wykonawczych. Stosowanie naszych produktów jest bardzo proste, ale bez szkolenia się nie obędzie.

Przez ostatnie trzy lata próbowaliśmy różnych metod pozyskiwania klientów. Zwykle na takie spotkania przychodziĹ‚o ok. 30 osób. Objaśnialiśmy zgromadzonym wszystkie aspekty stosowania naszych produktów. Informowaliśmy o cenach i o możliwościach zarobkowania. Efekt był taki, że gdy te osoby posłuchały o naszym asortymencie i go zobaczyły, dosyć szybko się do niego przekonywały.

Jak kształtują się ceny za wyroby na bazie kalmatronu?

Dobromir Kułakowski: Przede wszystkim należy tu powiedzieć, że taki produkt jak kalmatron nie ma odpowiednika, więc trudno go z czymś porównywać. Jeśli zaś skonfrontujemy go z produktami o podobnym zastosowaniu, okaże się, że kalmatron jest nawet o połowę tańszy. Wynika to z tego, że asortyment, jaki oferujemy, sprzedawany jest w Polsce w takich samych cenach jak w Rosji.

Kto dziś jest Państwa odbiorcą?

Grzegorz Długokęcki: Pierwszą grupę odbiorców stanowią hurtownie budowlane, których pracowników na bieżąco dokształcamy. Szkolimy również firmy budowlane. Współpracujemy także z dużymi firmami budowlanymi, którym oferujemy dodatki do betonów. W tej chwili więc wszystko się tworzy. Zaznajamiamy rynek z naszymi rozwiązaniami.

Dobromir Kułakowski: Trzeba tu powiedzieć, że jeśli chodzi o kalmatron, obecne były wcześniej na rynku praktyki, które zaszkodziły temu produktowi. Przez pewien czas działali na rynku ludzie, którzy próbowali podrabiać kalmatron. My musimy zrobić z tym teraz porządek. Zamierzamy tę nazwę chronić i odpowiednio wypromować.

Chcę przy tej okazji z całą mocą podkreślić, że kalmatron to produkt oryginalny, opatentowany w 1991 r. przez Yuriego Temnikova. Temnikov jest jedynym właścicielem patentu o nazwie Kalmatron w dziedzinie budownictwa (patent nr 004621579). To oznacza, że pozostałe podmioty nie mogą jej używać. Mam tu na myśli przede wszystkim takie firmy, jak EuroKalmatron czy Kalmatron Polska.

Wspomniał Pan, że sytuacja ta wymaga uporządkowania. Co to w praktyce oznacza?

Dobromir Kułakowski: Przede wszystkim chcemy doprowadzić do sytuacji, kiedy zostanie zablokowana możliwość używania nazwy Kalmatron przez podmioty do tego nieuprawnione. Cały czas stykamy się ze spuścizną osób, które bezprawnie oferowały podrabiany produkt. Muszą się one liczyć z sankcjami prawnymi i mam nadzieję, że w miarę szybko się opamiętają.

Firma PIW Drycon jest stosunkowo młodą strukturą. Jaką Panowie mają wizję firmy w przyszłości?

Grzegorz Długokęcki: Nasz cel jest prosty. Chcemy stworzyć strukturę, której zasięg będzie obejmował całą Europę Zachodnią. Poprzez rynek polski chcemy wypromować tę markę. Wiemy, że jest to cel do zrealizowania.

Są osoby, które twierdzą, że na rynku są podobne materiały. Nie jest to prawdą. Z badań jasno wynika, że to my mamy w ofercie produkt zupełnie wyjątkowy. Badania to fakty, a z faktami się nie dyskutuje.

Czy rozważają Państwo uruchomienie produkcji kalmatronu w Polsce? Co się musi wydarzyć, aby tak się stało?

Dobromir Kułakowski: Oczywiście jesteśmy gotowi podjąć takie wyzwanie. Do tego jest jednak potrzebne uzyskanie odpowiedniego poziomu sprzedaży. Zresztą swego czasu otrzymaliśmy deklarację Yuriego Temnikova, że w przypadku uruchamiania produkcji chciałby się wszystkim zająć osobiście. Obecnie nasza działalność polega na imporcie i konfekcjonowaniu materiałów tu, w Polsce.

Warto podkreślić, że planujemy wprowadzić na rynek inne produkty na bazie kalmatronu. W tej chwili oferujemy systemy naprawcze i domieszki do betonu. W dalszej perspektywie myślimy o produktach opartych na działaniu kalmatronu, takich jak tynki hydroizolacyjne.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

  • tomasz tomasz, 16.07.2012r., 22:22:52 witam Jestem pod wrazeniem, ten produkt ma przyszlosc powodzenia
  • jarek jarek, 18.10.2012r., 20:40:27 Takich produktów jest na naszym rynku kilka, a nie tak jak twierdzą bohaterowie artykułu że jest to unikalna technologia. Niestety stwierdzam że o kalmatronie słyszałem zdecydowanie najwięcej negatywnych opinii. Jednym słowem festiwal przechwałek. Fe - nieładnie. Nie grzeszycie skromnością. Zapomnieliście chyba o utytułowanej konkurencji - np Xypex , Vandex , Penetron czy Hydrostop. Siedzę w hydroizolacjach już wiele lat i zdecydowanie najczęściej niepochlebne opinie słyszę o Kalmatronie. Ceny tych środków również nie są tak rewelacyjne jak to przedstawiono w artykule. Odrobinę szacunku dla naiwnych - niezorientowanych.
  • Fanhydro Fanhydro, 19.03.2014r., 13:11:21 Jarku - oczywiście są inne technologie ale jedyny produkt podobny to Penetron niestety dużo droższy który ostatnie badania miał wykonane w 2006 r. Nie pisz że siedzisz w hydroizlacji od lat bo widać że nie masz z tym za wiele wspólnego - " Fe Jarku nieładnie" . Pracujemy i stosujemy produkty różnych firm nie tylko mineralnych ale też żywice . Na rynku słyszałem juz o Eurokalmatronie który ściągany jest z rosji a w polsce rozrzedzany z cementem i piaskiem, o Kalmatronie Polska który używa produktów K-100 i bóg wie jeszcze jakie reprezentuje tą firmę Pan Sulima który nie majac żadnego pojęcia o swojej pracy zepsół kilka moich inwestycji. Trafiłem do Pana Grzegorz I Dobromira zostałem przeszkolony dostałem darmowe próbki, jeżeli mam jakiś problem przyjeżdza technolog i od 3 lat nie miałem jeszcze żadnej reklamacji na wykonaną usługę, oczywiście były problemy ale częściej to błąd pracownika niż produktu. Co do Xypeksu i pożal się boże Hydrostopu to proponuje omijać - no chyba że chcecie mieć problemy... Także kolego Jarku proponuję popróbować a nie pisać pierdoły " FE Jarku FE "

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Poprawne (czyli zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie obiektu to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części...

Poprawne (czyli zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie obiektu to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Rolą hydroizolacji jest odcięcie dostępu wody i wilgoci do budynku lub jego elementu.

Rolą hydroizolacji jest odcięcie dostępu wody i wilgoci do budynku lub jego elementu.

mgr inż. Maciej Rokiel Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet...

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet w ciągu kilku miesięcy – jeżeli prace wykonywano jesienią) może dojść do znacznych uszkodzeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Aby hydroizolacja była skuteczna, powinna być właściwie dobrana, a także poprawnie zaprojektowana i wykonana.

Aby hydroizolacja była skuteczna, powinna być właściwie dobrana, a także poprawnie zaprojektowana i wykonana.

mgr inż. Jarosław Gasewicz Jakie powłoki hydroizolacyjne stosować w basenach pływackich?

Jakie powłoki hydroizolacyjne stosować w basenach pływackich? Jakie powłoki hydroizolacyjne stosować w basenach pływackich?

Dawniej jedynym praktycznie sposobem wykończenia niecki w basenie pływackim były okładziny z płytek ceramicznych. Obecnie, szczególnie w przypadku basenów o niewielkich rozmiarach, istnieją inne metody...

Dawniej jedynym praktycznie sposobem wykończenia niecki w basenie pływackim były okładziny z płytek ceramicznych. Obecnie, szczególnie w przypadku basenów o niewielkich rozmiarach, istnieją inne metody zapewnienia szczelności i odporności na wodę basenową, jedną z nich jest stosowanie specjalnych folii lub wbudowanie gotowej niecki ze stali szlachetnej. Okładziny z płytek ceramicznych wciąż jednak pozostają najczęściej wybieranym sposobem wykończenia niecki i plaży.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Zawilgocenie muru a skuteczność iniekcyjnej przepony hydroizolacyjnej

Zawilgocenie muru a skuteczność iniekcyjnej przepony hydroizolacyjnej Zawilgocenie muru a skuteczność iniekcyjnej przepony hydroizolacyjnej

Metody odtwarzania izolacji poziomych wciąż nie są tak skuteczne, jak mogłyby być. Wynika to z tego, że mechanizmy oraz zasady działania stosowanych środków są dla większości planujących oraz prowadzących...

Metody odtwarzania izolacji poziomych wciąż nie są tak skuteczne, jak mogłyby być. Wynika to z tego, że mechanizmy oraz zasady działania stosowanych środków są dla większości planujących oraz prowadzących tego typu prace nieznane.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje fundamentów z masami KMB

Hydroizolacje fundamentów z masami KMB Hydroizolacje fundamentów z masami KMB

Niemieckie wytyczne, wobec braku polskich norm i wytycznych dotyczących wykonywania hydroizolacji z mas KMB, stanowią źródło informacji na temat m.in. poprawnej aplikacji zapewniającej skuteczność izolacji.

Niemieckie wytyczne, wobec braku polskich norm i wytycznych dotyczących wykonywania hydroizolacji z mas KMB, stanowią źródło informacji na temat m.in. poprawnej aplikacji zapewniającej skuteczność izolacji.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje fundamentów z użyciem mas KMB

Hydroizolacje fundamentów z użyciem mas KMB Hydroizolacje fundamentów z użyciem mas KMB

Bezwzględnym wymogiem bezproblemowej i długoletniej eksploatacji budynku jest jego poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie. Podstawą jest m.in. zastosowanie odpowiedniej hydroizolacji...

Bezwzględnym wymogiem bezproblemowej i długoletniej eksploatacji budynku jest jego poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie. Podstawą jest m.in. zastosowanie odpowiedniej hydroizolacji części zagłębionej w gruncie.

dr inż. Adam Niesłochowski Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne,...

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne, bitumy, lepiszcza, kleje itp., a także pozostałości nieprzereagowanych monomerów.

mgr inż. Jarosław Gasewicz Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne

Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne

Grubowarstwowe powłoki hydroizolacyjne wykonywane z mas na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi dostępne są na rynku materiałów budowlanych już od ok. czterdziestu lat. Ich wprowadzenie...

Grubowarstwowe powłoki hydroizolacyjne wykonywane z mas na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi dostępne są na rynku materiałów budowlanych już od ok. czterdziestu lat. Ich wprowadzenie miało ułatwić wykonywanie hydroizolacji na pionowych elementach budowli stykających się z gruntem.

Magdalena Wrona Warunki szczelności tarasu

Warunki szczelności tarasu Warunki szczelności tarasu

Tarasy wpisały się na stałe w obraz współczesnych domów i mieszkań. Są miejscem idealnym do wypoczynku i swoistym łącznikiem wnętrza z otaczającym środowiskiem. Niestety, błędy popełniane podczas wykonywania...

Tarasy wpisały się na stałe w obraz współczesnych domów i mieszkań. Są miejscem idealnym do wypoczynku i swoistym łącznikiem wnętrza z otaczającym środowiskiem. Niestety, błędy popełniane podczas wykonywania warstw tarasowych bywają przyczyną usterek ograniczających funkcje użytkowe zarówno tarasu, jak i pomieszczeń znajdujących się pod nim. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń należą przecieki wód opadowych, przemarzanie i zawilgocenie stropów oraz uszkodzenia posadzek. U podstaw większości z nich...

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem...

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem substancji, które mają szkodliwy wpływ na samą izolację i na chronione przez nią elementy budynku. Rozpuszczone w wodzie agresywne związki chemiczne powstałe np. w wyniku naturalnego procesu gnicia roślin i liści czy też wskutek procesów chemicznych (zachodzących pomiędzy wodą a produktami spalania,...

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje fundamentów w nowych technologiach

Hydroizolacje fundamentów w nowych technologiach Hydroizolacje fundamentów w nowych technologiach

Zagadnienia związane z wykonywaniem hydroizolacji fundamentów są trudne i skomplikowane. Świadczy o tym liczba problemów, które pojawiają się po oddaniu budynku do eksploatacji.

Zagadnienia związane z wykonywaniem hydroizolacji fundamentów są trudne i skomplikowane. Świadczy o tym liczba problemów, które pojawiają się po oddaniu budynku do eksploatacji.

mgr inż. Maciej Rokiel Rozwiązania technologiczno-materiałowe fundamentów – podstawowe błędy

Rozwiązania technologiczno-materiałowe fundamentów – podstawowe błędy Rozwiązania technologiczno-materiałowe fundamentów – podstawowe błędy

Głównym wymaganiem stawianym hydroizolacjom budynków jest ich szczelność. Spełnienie tego wymogu powinno być głównym celem projektanta – od niego zależy wybór odpowiedniego rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego...

Głównym wymaganiem stawianym hydroizolacjom budynków jest ich szczelność. Spełnienie tego wymogu powinno być głównym celem projektanta – od niego zależy wybór odpowiedniego rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego – oraz wykonawcy, którego zadaniem jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zdrowym rozsądkiem.

mgr inż. Stanisław Stępniak Uszczelnienia asfaltowe w budowie składowisk odpadów

Uszczelnienia asfaltowe w budowie składowisk odpadów

Przepisy o budowie naziemnych składowisk odpadów nakładają konieczność wykonania prawidłowego uszczelnienia podłoża. Do tego celu stosowano dotychczas folię polietylenową. Od pewnego czasu usankcjonowano...

Przepisy o budowie naziemnych składowisk odpadów nakładają konieczność wykonania prawidłowego uszczelnienia podłoża. Do tego celu stosowano dotychczas folię polietylenową. Od pewnego czasu usankcjonowano jednak rozwiązanie alternatywne – mieszanki mineralno-asfaltowe, które mogą z powodzeniem zastąpić podwójną warstwę folii PE-HD.

Jerzy Karyś Zabezpieczenia istniejących konstrukcji drewnianych przed korozją biologiczną i pożarem

Zabezpieczenia istniejących konstrukcji drewnianych przed korozją biologiczną i pożarem

Stare konstrukcje drewniane w większości nigdy nie były zabezpieczone przed korozją i pożarem. Dopiero po drugiej wojnie światowej rozpoczęto szersze stosowanie materiałów i rozwiązań systemowych do wykonywania...

Stare konstrukcje drewniane w większości nigdy nie były zabezpieczone przed korozją i pożarem. Dopiero po drugiej wojnie światowej rozpoczęto szersze stosowanie materiałów i rozwiązań systemowych do wykonywania tych zabezpieczeń. Obecnie najczęściej stosuje się zabezpieczenia wielofunkcyjne, w których funkcja antykorozyjna nakłada się na funkcję przeciwpożarową. Z założenia funkcja pierwsza nie może pogorszyć funkcji drugiej.

mgr inż. Maciej Rokiel Taras z drenażowym odprowadzeniem wody

Taras z drenażowym odprowadzeniem wody Taras z drenażowym odprowadzeniem wody

Tarasy są chętnie stosowane w apartamentach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej (kawiarniach, restauracjach), a także w małych domkach jednorodzinnych. Nic w tym dziwnego – ładnie wykonany...

Tarasy są chętnie stosowane w apartamentach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej (kawiarniach, restauracjach), a także w małych domkach jednorodzinnych. Nic w tym dziwnego – ładnie wykonany taras może znacznie poprawić atrakcyjność budynku, a w przypadku restauracji, kawiarni itp. może być elementem przyciągającym klientów. Paradoksem jest natomiast, że ta tak chętnie stosowana i atrakcyjna architektonicznie część konstrukcji budynku jest jednocześnie jedną z najtrudniejszych do wykonania.

Jacek Sawicki Bezspoinowe izolacje wodochronne tarasów

Bezspoinowe izolacje wodochronne tarasów Bezspoinowe izolacje wodochronne tarasów

Hydroizolacja tarasów ze względu na specyfikę wynikającą z zakresu obciążeń wodą musi spełniać wymagania stawiane izolacjom wodochronnym. Wiąże się z tym konieczność stosowania dopuszczonych do tego celu...

Hydroizolacja tarasów ze względu na specyfikę wynikającą z zakresu obciążeń wodą musi spełniać wymagania stawiane izolacjom wodochronnym. Wiąże się z tym konieczność stosowania dopuszczonych do tego celu materiałów i technologii.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Wady i uszkodzenia pokryć dachowych z dachówek cementowych

Wady i uszkodzenia pokryć dachowych z dachówek cementowych

Znaczny wzrost inwestycji budowlanych i duże tempo ich realizacji w minionym okresie spowodowały również zwiększenie zapotrzebowania na materiały budowlane. Producenci chcący sprostać wymaganiom rynku...

Znaczny wzrost inwestycji budowlanych i duże tempo ich realizacji w minionym okresie spowodowały również zwiększenie zapotrzebowania na materiały budowlane. Producenci chcący sprostać wymaganiom rynku skracali do minimum poszczególne etapy produkcji. Przyczyniło się to z pewnością do pojawienia się na rynku materiałów niskiej jakości i często wykonywanych niezgodnie z założeniami technologicznymi.

Jacek Sawicki Jak poprawnie zaprojektować i wykonać izolacje przeciwwodne dachów płaskich

Jak poprawnie zaprojektować i wykonać izolacje przeciwwodne dachów płaskich

Skuteczność działania izolacji przeciwwodnych w konstrukcji każdego rodzaju dachu jest sprawą zasadniczą. Ich złe funkcjonowanie prowadzi bowiem do pogorszenia stanu technicznego tej części budynku, a...

Skuteczność działania izolacji przeciwwodnych w konstrukcji każdego rodzaju dachu jest sprawą zasadniczą. Ich złe funkcjonowanie prowadzi bowiem do pogorszenia stanu technicznego tej części budynku, a w efekcie jest przyczyną strat materialnych. Dlatego niezwykle istotne są działania podejmowane już na etapie projektu i wykonawstwa, które w późniejszej eksploatacji zdecydowanie zmniejszą prawdopodobieństwo wystąpienia przecieków wody.

Hanna Czerska Ściany fundamentowe i piwniczne

Ściany fundamentowe i piwniczne Ściany fundamentowe i piwniczne

Budowanie piwnic w domu jednorodzinnym ma prawdopodobnie tyle samo zwolenników co przeciwników. Wygodnie ulokować w piwnicy niepotrzebne rzeczy, urządzić pokój fitness, saunę czy pokój kominkowy. Przy...

Budowanie piwnic w domu jednorodzinnym ma prawdopodobnie tyle samo zwolenników co przeciwników. Wygodnie ulokować w piwnicy niepotrzebne rzeczy, urządzić pokój fitness, saunę czy pokój kominkowy. Przy budowaniu dodatkowej kondygnacji wzrasta jednak koszt inwestycji. Ale jeśli decyzja o budowie piwnicy już zapadła, warto wiedzieć, jak ją wykonać.

Hanna Czerska Drenaż wewnętrzny i zewnętrzny

Drenaż wewnętrzny i zewnętrzny

Dla trwałości budynku ogromne znaczenie mają suche fundamenty. Oprócz zatem izolowania elementów konstrukcji budynku, takich jak ściany czy podłogi na gruncie, ważne jest zadbanie o to, by w pobliżu fundamentów ...

Dla trwałości budynku ogromne znaczenie mają suche fundamenty. Oprócz zatem izolowania elementów konstrukcji budynku, takich jak ściany czy podłogi na gruncie, ważne jest zadbanie o to, by w pobliżu fundamentów  nie zalegała woda. W celu osuszenia gruntu w najbliższym otoczeniu domu stosuje się drenaż.

Hanna Czerska Suche fundamenty to podstawa

Suche fundamenty to podstawa Suche fundamenty to podstawa

Nawet wybudowany z najlepszych materiałów dom może po niedługim czasie stać się przyczyną kłopotów. Zdarza się tak najczęściej wtedy, gdy przy budowie pominięto wykonanie izolacji wodochronnej lub zrobiono...

Nawet wybudowany z najlepszych materiałów dom może po niedługim czasie stać się przyczyną kłopotów. Zdarza się tak najczęściej wtedy, gdy przy budowie pominięto wykonanie izolacji wodochronnej lub zrobiono ją nieprawidłowo. W takim przypadku woda może wnikać w ściany i na zasadzie kapilarnego podciągania docierać nawet do wysokości kilku kondygnacji. Tynk zaczyna odpadać, cegły kruszeją, a w zakamarkach ścian pojawia się najpierw pleśń, potem grzyb...

Jarosław Guzal Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele

Jakie cele realizuje na co dzień SSO? Co jest obecnie największym wyzwaniem dla branży ociepleniowej? Czy organizacje takie jak SSO są partnerami do rozmów przy tworzeniu prawa?

Jakie cele realizuje na co dzień SSO? Co jest obecnie największym wyzwaniem dla branży ociepleniowej? Czy organizacje takie jak SSO są partnerami do rozmów przy tworzeniu prawa?

Najnowsze produkty i technologie

EuroPanels Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe....

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe. Warstwowe płyty dachowe od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych. W ostatnich latach widać natomiast tendencję wykorzystywania tego typu rozwiązań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także na obiektach użyteczności publicznej.

Selena S.A. Tradycja w nowoczesnym wydaniu na rynku hydroizolacji

Tradycja w nowoczesnym wydaniu na rynku hydroizolacji Tradycja w nowoczesnym wydaniu na rynku hydroizolacji

Doświadczenie, fachowość i partnerstwo to filozofia firmy Matizol, wiodącego na polskim rynku producenta pap, gontów i mas bitumicznych. Swoją działalność opieramy na dwóch filarach: tradycji, czerpiąc...

Doświadczenie, fachowość i partnerstwo to filozofia firmy Matizol, wiodącego na polskim rynku producenta pap, gontów i mas bitumicznych. Swoją działalność opieramy na dwóch filarach: tradycji, czerpiąc z ponad 120-letniej historii marki, oraz innowacji, tworząc nowości i ulepszając istniejące produkty. Zawsze stawiamy na wysoką jakość i łatwość stosowania.

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.