Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Budownictwo bez gospodarza

Rozmowa ze Zbigniewem Bachmanem – dyrektorem Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa (materiał archiwalny pochodzący z miesięcznika IZOLACJE nr 6/2002)

Jarosław Guzal | 2021-03-09
Zbigniew Bachman – ówczesny dyrektor Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, przeszedł na emeryturę 31.03.2009 r.; fot. J. Guzal (zdjęcie wykonano wiosną 2002 r.)

Zbigniew Bachman – ówczesny dyrektor Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, przeszedł na emeryturę 31.03.2009 r.; fot. J. Guzal (zdjęcie wykonano wiosną 2002 r.)

– Ostatnio w prasie dużo uwagi poświęca się problemowi jakości wyrobów budowlanych oferowanych na naszym rynku. Ten szum medialny wywołała przede wszystkim Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa. Co było powodem podjęcia tak zdecydowanych kroków w tym zakresie?

– Od półtora roku przyglądamy się firmom funkcjonującym na naszym rynku budowlanym. Z czasem zaczęliśmy odnotowywać niepokojące sygnały dotyczące zaniżania przez niektóre firmy jakości wyrobów, co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo i koszty nowych budynków oraz ich późniejszych remontów. Do „podejrzanej” grupy produktów należały okna, papy, płytki, więc zaczęliśmy badać je pod względem jakości. Początkowo badania przeprowadzały jednostki nie akredytowane, więc pojawił się zarzut, że nie są one kompetentne. Jednak już wtedy okazało się, że wiele wyrobów nie posiada odpowiedniej jakości. Jako Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa możemy jedynie inspirować odpowiednie organy do podejmowania określonych działań, ponieważ nasze pole działania w tym zakresie jest ograniczone, nie mamy np. żadnych uprawnień do przeprowadzania kontroli itp. Sądzę, że w tej dziedzinie zauważalny jest pewien bałagan i brak konsekwencji – dotyczy to instytucji odpowiedzialnych za utrzymywanie na rynku porządku dotyczącego sprzedaży wyrobów budowlanych.

– Z czego wynika ten nieporządek i niemoc organów państwowych?

– Na te znaczące zagadnienia składa się wiele rzeczy. Z jednej strony sytuacja ta wynika ze słabości organów kontroli, przymykających oko na różne „zabiegi” producentów, którzy często są po prostu bezkarni. Na rynku budowlanym oferowanych jest wiele wyrobów wątpliwej jakości i niedawno próbowaliśmy oszacować, jaki procent stanowią te produkty. I tak na przykład okazało się, że wśród szyb zespolonych buble stanowią co najmniej 30% produktów na rynku. Obserwując przetargi, trudno niekiedy zrozumieć, dlaczego tak często wygrywają firmy, które cenę określają np. tylko na podstawie wartości wyrobów.

– Przepraszam bardzo, a gdzie są koszty robocizny?

– W spółdzielniach mieszkaniowych lub u deweloperów mają miejsce różne dziwne sytuacje, częste zwłaszcza w przypadku okien, a polegające na „modyfikowaniu” rodzaju wyrobów będących na wyposażeniu mieszkania. Chodzi o to, że jeśli np. okno uchylnorozwieralne o wymiarach 1,50 cm na 1,50 cm, z szybą o współczynniku przenikania ciepła 1,1 kosztuje u jakiegoś producenta 500 zł, to w tym momencie dochodzi do zmowy z wykonawcą albo z inwestorem. Manipulacja polega na dobraniu takiego okna, które jest tańsze ale jednocześnie nie trzyma zakładanych wcześniej w projekcie i kosztorysie budowlanym parametrów. Jest bardzo trudno zweryfikować np. wartość współczynnika przenikania ciepła szyby, ponieważ w Polsce mamy do dyspozycji jedynie trzy aparaty do przeprowadzania takich testów.

– Co jest przyczyną prowadzenia tego typu praktyk? Czy chodzi tu tylko o cenę?

– Magia niskiej ceny skłania do poszukiwania jak najtańszego materiału oraz robocizny, co fatalnie wpływa na ostateczną jakość budynków. Jeśli popatrzymy na obiekty wykonane rok czy dwa lata temu, to widać bardzo dobrze, że wiele z nich kwalifikuje się już do modernizacji lub kapitalnego remontu.
Niedawno zrobiliśmy pewną analizę – jeśli ktoś się z nią nie zgadza, może oczywiście wstawić inne liczby. Otóż założyliśmy, że w Polsce powstaje rocznie 100 tys. mieszkań o średniej powierzchni około 70 m2. Przyjęliśmy również, że 1 metr kwadratowy kosztuje 3 tys. zł. Po szczegółowym sprawdzeniu jakości wielu budynków w Polsce doszliśmy do wniosku, że w kwocie 3 tys., jedna trzecia tej sumy to „przekręt” w sensie jakości, robocizny, doboru materiałów. W skali globalnej oznacza to (100 tys. mieszkań o metrażu 70 m2) kwotę 7 mld zł rocznie i są to pieniądze zabrane z kieszeni Panu, mnie i wszystkim innym osobom kupującym mieszkanie.

Ciekawe, o ile wyższa byłaby siła nabywcza naszego społeczeństwa, gdyby nie te ogromne straty ponoszone w procesie inwestycji budowlanych. Kwota 7 mld zł pozwoliłaby na budowę 30 tys. mieszkań lub też na zakup większej ilości lepszego sprzętu gospodarstwa domowego. Dzięki tym pieniądzom mogłoby powstać wiele nowych miejsc pracy.

W całej produkcji montażowo-budowlanej, budownictwo mieszkaniowe stanowi około 15-20% wartości tego całego segmentu budownictwa. Pozostałą część stanowią drogi, mosty, obiekty użyteczności publicznej, szpitale itd., czyli cała infrastruktura. Skoro mieszkaniówka to 1/5 całego budownictwa, a pozostałe jego części prawdopodobnie ponoszą podobne straty, to mnożąc te 7 mld zł przez pięć, otrzymamy 35 mld zł zabranych prosto z budżetu państwa. Przyczyn tych wszystkich zjawisk należy szukać w niedowładzie organów Państwa, które nie są w stanie należycie egzekwować prawa.
W ramach naszej działalności staramy się ograniczać do minimum nielegalny import wyrobów budowlanych. 12 lat temu, kiedy powstała PIPHB, przyjęliśmy dwie tezy: po pierwsze, że każda firma produkująca na rynku polskim, jest według prawa polskiego firmą polską, po drugie, że we współczesnym kapitalizmie najistotniejszym elementem regulującym jest konkurencja.

– Mówiąc o jakości sprzedawanych wyrobów budowlanych nie sposób nie wspomnieć o tych produktach, które są oferowane na rynku, mimo że nie mają znaku bezpieczeństwa B. Ostatnio sam miałem okazję uczestniczyć w objeździe zorganizowanym przez Polską Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa, podczas którego sprawdzaliśmy, jaki jest stan faktyczny w zakresie jakości wyrobów budowlanych oferowanych w supermarketach. Jak Pan ocenia całą tę sprawę?

– Sytuacja jest dość nieprzyjemna. Od 13 lutego 2002 r.. w Prawie Budowlanym funkcjonuje zapis, który jasno określa karę w wysokości 100 tys. zł za wprowadzenie na rynek wyrobu, który nie jest dopuszczony do sprzedaży. Obecnie sytuacja w tej materii wygląda tak, że tej kary w ogóle się nie egzekwuje. Zapytałem kiedyś kolegów z nadzoru budowlanego czy kiedykolwiek zadysponowali wątpliwy jakościowo wyrób do zbadania. Odpowiedzieli, że to nie leży w ich kompetencjach. Natomiast z rozmowy z inspekcją handlową wynikało, że instytucja ta zajmuje się głównie pampersami, bobo-fruitami i podobnymi produktami, które mogą bezpośrednio zagrażać zdrowiu ludzkiemu. Wniosek z tego taki, że dwa główne organy powołane do kontroli jakości, umywają ręce od kontrolowania wyrobów budowlanych.

– Jakie jest Pana stanowisko w sprawie likwidacji Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast? Czy uważa Pan, że jest to słuszna decyzja?

– Ktoś może mi zarzucić, że pamiętam czasy Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i tęsknię do struktur w tym stylu. Być może słusznie, ponieważ w kwadracie budynków przy ulicy Wspólnej przeżyłem różne układy, a każdy następny miał być doskonalszy, bardziej operatywny i miał dawać większe szanse rozwoju poszczególnym gałęziom przemysłu. Z mojego doświadczenia wynika, że tego typu działania rzadko sprawdzały się, dając jakieś wymierne efekty.

Obecnie w Ministerstwie Gospodarki jest wielu ludzi zajmujących się np. stoczniami, hutami, natomiast przemysł materiałów budowanych jest reprezentowany, o ile się dobrze orientuję, może przez dwa etaty. W tym wszystkim niepokojące jest to, że tworzy się ogromne struktury, które nie są w stanie ogarnąć konkretnej problematyki.

Ze statutu Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast nie wynika jakiekolwiek zainteresowanie przemysłem wyrobów budowlanych. Większość spraw rozpatrywanych wewnątrz tego organu dotyczy prawa, kredytowania mieszkalnictwa, natomiast nikogo nie interesuje, co dzieje się z rynkiem wyrobów budowlanych. Wszyscy dookoła widzą, że jest dobrze, że mamy tak dużo różnego rodzaju składów budowlanych i hurtowni, w których bez problemu można kupić dany produkt. Tylko zapominany o tym, że jest wiele mechanizmów, które umożliwiają sprowadzanie z importu różnych wyrobów o jakości częściowo udokumentowanej, a częściowo spreparowanej. My to bezkrytycznie przyjmujemy, dopuszczając do tego typu procederu. Uważam, że zarówno w tej i w innych sprawach, Państwo musi podejmować decyzje. Tymczasem polski rząd nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie jak bronić naszych krajowych producentów.

– A jak Pan ocenia pomysł powołania urzędu Ministerstwa Infrastruktury. Czy jest to sposób na rozwiązanie kryzysu w budownictwie?

– Może i dobrze, że powstało Ministerstwo Infrastruktury. Niemniej jednak odczucie środowiska jest takie, że gdyby powstało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa z sekretarzem stanu na szczycie całej tej piramidy, to być może inicjatywa ta miałaby sens. Uważam, że w tej materii potrzebna jest koordynacja zdarzeń jeśli chodzi o budownictwo drogowe, kolejowe czy mieszkalnictwo. Z drugiej strony, nie ma większej różnicy czy wicepremier, który nadzoruje i koordynuje to wszystko, stoi na czele „molocha”, czy też ma pod sobą dwa mniejsze ministerstwa. A jednak firmy zajmujące się produkcją wyrobów budowlanych oraz wykonawcy chcieliby mieć nad sobą parasol, dlatego, moim zdaniem, potrzebny jest organ administracyjny, który będzie się zajmował budownictwem w szerokim tego słowa znaczeniu, i który jednocześnie tworzyłby prawo dla każdego segmentu budownictwa.

– Jak Pan ocenia program rządowy „Infrastruktura klucz do rozwoju”?

– Odpowiedź na to pytanie nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Podczas ostatniej kampanii SLD nie padło ani jedno słowo na temat budownictwa. Niektóre środowiska miały o to żal, ale sytuacja ta jest bardzo znamienna. Wynikała raczej z pustej kasy naszego Państwa, i przez to – z niemożności podejmowania różnego rodzaju decyzji dotyczących budownictwa. W tej chwili potrzebujemy 1600 tys. mieszkań, co oznacza ogromne koszty, jakie trzeba będzie ponieść w najbliższych latach. Ale my nie mamy siły nabywczej, bo zarówno mnie jak i Pana stać najwyżej na to, aby z miesięcznej pensji kupić sobie ok. 0,5 m2 mieszkania. Dlatego konieczne jest przejście na inne formy wspierania mieszkalnictwa.
Założenia przedstawione w programie „Infrastruktura klucz do rozwoju” są bardzo pozytywne. Tyle, że jeszcze potrzebne jest oprzyrządowanie prawne oraz jakiś kapitał, który zainicjowałby te działania. Tylko pod tym warunkiem budownictwo stanie się kołem zamachowym dla całej gospodarki.

Jeśli ktoś mnie pyta, czy mi się ten program podoba – odpowiadam, że tak, bo to jest jedyne możliwe rozwiązanie dla naszego budownictwa. Ale wcześniej należy stworzyć procedury i prawo, które stanowiłyby podstawę do realizacji tego programu.

– Jak Pan uważa, czy rząd chroni dobrze interesy polskich firm za granicą?

– Musimy to zagadnienie podzielić na sferę wschodnią i zachodnią. Przez ostatnie dwanaście lat zaprzepaściliśmy wszystko to, co kiedyś zdziałaliśmy na wschodzie. Wszystko, co obecnie dzieje się na rynku wschodnim jest efektem starych kontaktów naszych krajowych firm. Ostatnio próbowaliśmy dowiedzieć się ile firm polskich posiada licencje na wykonywanie usług budowlanomontażowych w Rosji. Łącznie z naszą ambasadą, doliczyliśmy się siedmiu firm, które mają bogatą tradycję i od dawna funkcjonują na rynku wschodnim.

Jeśli chodzi o Europę Zachodnią, to poza rynkiem niemieckim nie widać nas nigdzie. Państwa zachodnie stworzyły takie rygory, które uniemożliwiają wejście zagranicznym firmom. I tak dla przykładu, Niemcy od kilku lat serwują nam co rok jakiś „prezent”, który obniża opłacalność funkcjonowania polskich firm na tamtym rynku. Dzieje się to przy milczącej akceptacji naszego rządu.

– Czy polskie firmy będą konkurencyjne\ na rynkach zagranicznych w kontekście wejścia do Unii Europejskiej?

– Jeśli nie powtórzy się sytuacja taka jak w Niemczech, to możemy być w miarę konkurencyjni. Oczywiście w wysoce specjalistycznych dziedzinach, jak np. konserwacja zabytków, nadal będziemy mieli mocną pozycję na rynkach zagranicznych.

– Jak Pan ocenia prognozy rynku budowlanego na najbliższe lata?

– Uważam, że do roku 2010 będziemy odnotowywali stopniowy wzrost na poziomie 10% w skali roku. Obecnie obserwujemy na rynku załamanie, które utrzyma się do czasu, kiedy powstaną regulacje prawne, zapewniające bezkolizyjne funkcjonowanie naszego budownictwa. Według mnie, obecnie brak jest jednego mocnego organizmu, który pomaga przedsiębiorstwom funkcjonować na rynku budowlanym. Brak jest gospodarza, chroniącego interesy polskich firm.

– Dziękuję za rozmowę.

Komentarze

Powiązane

Festool Polska Sp. z o. o. Festool rusza z akcją: Wyślij narzędzie na wakacje!

Festool rusza z akcją: Wyślij narzędzie na wakacje! Festool rusza z akcją: Wyślij narzędzie na wakacje!

Lato to czas wakacji nie tylko dla ludzi. Narzędzia również potrzebują odrobiny relaksu i przeglądu. Dlatego Festool Polska wprowadza promocję, która pozwoli sprzętom klientów na mały wakacyjny odpoczynek,...

Lato to czas wakacji nie tylko dla ludzi. Narzędzia również potrzebują odrobiny relaksu i przeglądu. Dlatego Festool Polska wprowadza promocję, która pozwoli sprzętom klientów na mały wakacyjny odpoczynek, z którego wrócą z upominkiem. Wakacyjna promocja z pewnością przyciągnie uwagę rzemieślników, profesjonalistów i majsterkowiczów. Od 1 lipca do 31 sierpnia każdy klient, który zleci płatną naprawę narzędzia w Centralnym Serwisie Festool, razem z naprawioną maszyną otrzyma okulary przeciwsłoneczne.

Ecovario Ocieplenie od wewnątrz bez ryzyka wilgoci i pleśni

Ocieplenie od wewnątrz bez ryzyka wilgoci i pleśni Ocieplenie od wewnątrz bez ryzyka wilgoci i pleśni

O sensowności ocieplania budynków nie trzeba nikogo przekonywać. Poprawa izolacyjności przegrody ściany i stropu wiąże się ściśle z oszczędnością energii, jaką musimy dostarczyć, by czuć się komfortowo...

O sensowności ocieplania budynków nie trzeba nikogo przekonywać. Poprawa izolacyjności przegrody ściany i stropu wiąże się ściśle z oszczędnością energii, jaką musimy dostarczyć, by czuć się komfortowo we własnym mieszkaniu lub domu. Raz zainwestowane pieniądze na izolację termiczną ścian przyniosą wymierne korzyści już od pierwszego sezonu grzewczego, a w przypadku dalszej odsprzedaży zapewnią wzrost wartości nieruchomości.

Leroy Merlin Wełna mineralna skalna czy szklana? Poznaj ich zastosowanie

Wełna mineralna skalna czy szklana? Poznaj ich zastosowanie Wełna mineralna skalna czy szklana? Poznaj ich zastosowanie

Wełna mineralna pozwala na ocieplenie dachu, ścian i posadzki. Do wyboru są jej dwa rodzaje: skalna i szklana. Czym się charakteryzują? Co je łączy, a co różni? Jakie jest ich zastosowanie?

Wełna mineralna pozwala na ocieplenie dachu, ścian i posadzki. Do wyboru są jej dwa rodzaje: skalna i szklana. Czym się charakteryzują? Co je łączy, a co różni? Jakie jest ich zastosowanie?

Jacek Sawicki Zmarł Zbigniew Kajetan Bachman

Zmarł Zbigniew Kajetan Bachman Zmarł Zbigniew Kajetan Bachman

Z głębokim żalem informujemy, że 6 września 2023 r., po długiej chorobie w wieku 79 lat, zmarł Zbigniew Kajetan Bachman wieloletni dyrektor Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa (do 31 marca...

Z głębokim żalem informujemy, że 6 września 2023 r., po długiej chorobie w wieku 79 lat, zmarł Zbigniew Kajetan Bachman wieloletni dyrektor Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa (do 31 marca 2009 r., kiedy przeszedł na emeryturę).

Jarosław Guzal Budownictwo na zakręcie

Budownictwo na zakręcie Budownictwo na zakręcie

Ostatni raz przy okazji wywiadu mieliśmy okazję rozmawiać równo pięć lat temu (IZOLACJE nr 6/2002 - przypis redakcji). Wówczas na rynku materiałów budowlanych nie działo się najlepiej, a o koniunkturze,...

Ostatni raz przy okazji wywiadu mieliśmy okazję rozmawiać równo pięć lat temu (IZOLACJE nr 6/2002 - przypis redakcji). Wówczas na rynku materiałów budowlanych nie działo się najlepiej, a o koniunkturze, którą mamy obecnie, można było tylko pomarzyć. W ciągu kilku lat sytuacja ta uległa diametralnej zmianie i dziś obserwujemy hossę w branży. Jednak mimo to wciąż można dostrzec pewne niekorzystne trendy.

Jarosław Guzal Izolacja budynków pomoże sprostać wyzwaniom obecnego świata

Izolacja budynków pomoże sprostać wyzwaniom obecnego świata Izolacja budynków pomoże sprostać wyzwaniom obecnego świata

Czy Warunki Techniczne powinny się zmienić w kontekście bezpieczeństwa pożarowego i akustyki? Przeczytaj rozmowę z Romualdem Chrapkiem – członkiem zarządu Stowarzyszenia MIWO.

Czy Warunki Techniczne powinny się zmienić w kontekście bezpieczeństwa pożarowego i akustyki? Przeczytaj rozmowę z Romualdem Chrapkiem – członkiem zarządu Stowarzyszenia MIWO.

Jarosław Guzal MIWO: Promujemy przewagi wełny mineralnej

MIWO: Promujemy przewagi wełny mineralnej MIWO: Promujemy przewagi wełny mineralnej

Henryk Kwapisz, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia MIWO, mówi o sytuacji na rynku wełny mineralnej, a także o roli prawidłowej izolacji akustycznej w budynkach.

Henryk Kwapisz, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia MIWO, mówi o sytuacji na rynku wełny mineralnej, a także o roli prawidłowej izolacji akustycznej w budynkach.

Jarosław Guzal Kierunek: Budownictwo plusenergetyczne

Kierunek: Budownictwo plusenergetyczne Kierunek: Budownictwo plusenergetyczne

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi o założeniach programu „Czyste Powietrze”, sposobach walki ze smogiem oraz trudnościach w realizacji inwestycji...

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi o założeniach programu „Czyste Powietrze”, sposobach walki ze smogiem oraz trudnościach w realizacji inwestycji termomodernizacyjnych.

Jarosław Guzal Warunki Techniczne muszą być zmienione

Warunki Techniczne muszą być zmienione Warunki Techniczne muszą być zmienione

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi o potrzebie termomodernizacji wielu budynków w Polsce oraz kosztach tego przedsięwzięcia, a także o konieczności...

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi o potrzebie termomodernizacji wielu budynków w Polsce oraz kosztach tego przedsięwzięcia, a także o konieczności wprowadzenia zmian w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Warunków Technicznych).

Jarosław Guzal Koelner Polska: Marka Rawlplug świętuje swoją setną rocznicę

Koelner Polska: Marka Rawlplug świętuje swoją setną rocznicę Koelner Polska: Marka Rawlplug świętuje swoją setną rocznicę

O sytuacji na rynku zamocowań i przyszłości branży mówi Jarosław Bienas - wiceprezes zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu w firmie Koelner Polska.

O sytuacji na rynku zamocowań i przyszłości branży mówi Jarosław Bienas - wiceprezes zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu w firmie Koelner Polska.

Jarosław Guzal Austrotherm: 25 lat zmagań o jakość styropianu

Austrotherm: 25 lat zmagań o jakość styropianu Austrotherm: 25 lat zmagań o jakość styropianu

O sytuacji na rynku styropianu oraz o tym, czy jakość styropianu się poprawia, mówi Anna Śpiewak - prezes zarządu firmy Austrotherm.

O sytuacji na rynku styropianu oraz o tym, czy jakość styropianu się poprawia, mówi Anna Śpiewak - prezes zarządu firmy Austrotherm.

Jarosław Guzal Ćwierć wieku marki Isover w Polsce

Ćwierć wieku marki Isover w Polsce Ćwierć wieku marki Isover w Polsce

Jaka jest sytuacja rynku budowlanego w Polsce w kontekście izolacji termicznych i akustycznych? Jak przedstawia się przyszłość marki Isover jako producenta wełny mineralnej?

Jaka jest sytuacja rynku budowlanego w Polsce w kontekście izolacji termicznych i akustycznych? Jak przedstawia się przyszłość marki Isover jako producenta wełny mineralnej?

Jarosław Guzal Kalmatron wreszcie w Polsce

Kalmatron wreszcie w Polsce Kalmatron wreszcie w Polsce

Jakie jest przeznaczenie i zastosowanie kalmatronu? Na czym polega ta technologia? Działanie nowego na polskim rynku produktu przybliżają Grzegorz Długokęcki - prezes zarządu PIW Drycon, oraz Dobromir...

Jakie jest przeznaczenie i zastosowanie kalmatronu? Na czym polega ta technologia? Działanie nowego na polskim rynku produktu przybliżają Grzegorz Długokęcki - prezes zarządu PIW Drycon, oraz Dobromir Kułakowski - prezes zarządu Kalmatron EU.

Jarosław Guzal Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele

Jakie cele realizuje na co dzień SSO? Co jest obecnie największym wyzwaniem dla branży ociepleniowej? Czy organizacje takie jak SSO są partnerami do rozmów przy tworzeniu prawa?

Jakie cele realizuje na co dzień SSO? Co jest obecnie największym wyzwaniem dla branży ociepleniowej? Czy organizacje takie jak SSO są partnerami do rozmów przy tworzeniu prawa?

Jarosław Guzal Balex Metal: Nadszedł czas na izolację Thermano

Balex Metal: Nadszedł czas na izolację Thermano Balex Metal: Nadszedł czas na izolację Thermano

Jaka jest obecnie sytuacja branży dachowej, a jak wygląda rynek płyt warstwowych? Jaka będzie przyszłość izolacji Thermano?

Jaka jest obecnie sytuacja branży dachowej, a jak wygląda rynek płyt warstwowych? Jaka będzie przyszłość izolacji Thermano?

Jarosław Guzal KFB Polska: Rozwiązujemy problemy

KFB Polska: Rozwiązujemy problemy KFB Polska: Rozwiązujemy problemy

Jaka jest świadomość rynku w zakresie pomiarów, analizy i redukcji hałasu? Na czym koncentruje się działalność firmy?

Jaka jest świadomość rynku w zakresie pomiarów, analizy i redukcji hałasu? Na czym koncentruje się działalność firmy?

Jarosław Guzal PETRALANA: Nowy producent skalnej wełny mineralnej

PETRALANA: Nowy producent skalnej wełny mineralnej PETRALANA: Nowy producent skalnej wełny mineralnej

Tomasz Wesołowski - prezes zarządu firmy Petralana S.A., w rozmowie z Jarosławem Guzalem o początkach działalności firmy na rynku producentów wełny mineralnej oraz o kierunkach strategii rozwojowej przedsiębiorstwa.

Tomasz Wesołowski - prezes zarządu firmy Petralana S.A., w rozmowie z Jarosławem Guzalem o początkach działalności firmy na rynku producentów wełny mineralnej oraz o kierunkach strategii rozwojowej przedsiębiorstwa.

Jarosław Guzal MIiB: Mamy dużo planów i będziemy je konsekwentnie realizować

MIiB: Mamy dużo planów i będziemy je konsekwentnie realizować MIiB: Mamy dużo planów i będziemy je konsekwentnie realizować

Tomasz Żuchowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa - o postępie prac nad Kodeksem Budowlanym, kierunkach zmian w Warunkach Technicznych, a także o nowych kompetencjach Głównego...

Tomasz Żuchowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa - o postępie prac nad Kodeksem Budowlanym, kierunkach zmian w Warunkach Technicznych, a także o nowych kompetencjach Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Jarosław Guzal Fakro: 25 lat i co dalej?

Fakro: 25 lat i co dalej? Fakro: 25 lat i co dalej?

Janusz Komurkiewicz, członek zarządu firmy Fakro, mówi o nowych przedsięwzięciach w segmencie okien dachowych oraz związanych z tym niezbędnych regulacjach prawnych.

Janusz Komurkiewicz, członek zarządu firmy Fakro, mówi o nowych przedsięwzięciach w segmencie okien dachowych oraz związanych z tym niezbędnych regulacjach prawnych.

Jarosław Guzal Rockwool: Nie ma alternatywy dla wełny

Rockwool: Nie ma alternatywy dla wełny Rockwool: Nie ma alternatywy dla wełny

Andrzej Kielar, prezes zarządu Rockwool Polska dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat rozwoju rynku izolacji w Polsce uwarunkowanego kierunkami rosnących wymogów budowlanych.

Andrzej Kielar, prezes zarządu Rockwool Polska dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat rozwoju rynku izolacji w Polsce uwarunkowanego kierunkami rosnących wymogów budowlanych.

Jarosław Guzal Nowy sternik w Schomburg Polska

Nowy sternik w Schomburg Polska Nowy sternik w Schomburg Polska

O rozwoju rynku chemii budowlanej, a także o renowacji obiektów zabytkowych i potencjale polimoczników mówi Krzysztof Pogan, dyrektor zarządzający w firmie Schomburg Polska.

O rozwoju rynku chemii budowlanej, a także o renowacji obiektów zabytkowych i potencjale polimoczników mówi Krzysztof Pogan, dyrektor zarządzający w firmie Schomburg Polska.

Jarosław Guzal quick-mix: Stawiamy na partnerstwo i pracę zespołową

quick-mix: Stawiamy na partnerstwo i pracę zespołową quick-mix: Stawiamy na partnerstwo i pracę zespołową

Jak wygląda sytuacja na rynku ociepleń? O nowych produktach i rozwiązaniach oraz strategii działania na najbliższe lata mówi prezes zarządu quick-mix Waldemar Pilczek.

Jak wygląda sytuacja na rynku ociepleń? O nowych produktach i rozwiązaniach oraz strategii działania na najbliższe lata mówi prezes zarządu quick-mix Waldemar Pilczek.

Jarosław Guzal Rockwool Polska: Inwestycje oznaczają rozwój

Rockwool Polska: Inwestycje oznaczają rozwój Rockwool Polska: Inwestycje oznaczają rozwój

Andrzej Kielar – prezes zarządu Rockwool Polska – w rozmowie z Jarosławem Guzalem

Andrzej Kielar – prezes zarządu Rockwool Polska – w rozmowie z Jarosławem Guzalem

Jarosław Guzal FS Arbet: Teraz stawiamy na jakość i technologię

FS Arbet: Teraz stawiamy na jakość i technologię FS Arbet: Teraz stawiamy na jakość i technologię

Dariusz Karasiński - dyrektor generalny Fabryki Styropianu Arbet - podsumowuje 25 lat działalności firmy. Mówi też o jakości styropianu oraz przyszłości izolacji ze styropianu w Polsce i zagranicą.

Dariusz Karasiński - dyrektor generalny Fabryki Styropianu Arbet - podsumowuje 25 lat działalności firmy. Mówi też o jakości styropianu oraz przyszłości izolacji ze styropianu w Polsce i zagranicą.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.