Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów

Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów

Eksperci z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC) zbadali, jak poprawa jakości powietrza wpłynęła na nasze zdrowie. Analiza objęła mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego...

Eksperci z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC) zbadali, jak poprawa jakości powietrza wpłynęła na nasze zdrowie. Analiza objęła mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego w latach 2018–2022. Walka o czystsze powietrze przyniosła skutek – to aż 25 tysięcy przedwczesnych gonów mniej.

Joanna Szot Nowoczesne domy szkieletowe

Nowoczesne domy szkieletowe Nowoczesne domy szkieletowe

Domy drewniane mogą powstać w różnych technologiach. Zazwyczaj Polacy stawiają na konstrukcję szkieletową, ponieważ jej niepodważalną zaletą jest szybka realizacja projektu. Ponadto prace budowlano-montażowe...

Domy drewniane mogą powstać w różnych technologiach. Zazwyczaj Polacy stawiają na konstrukcję szkieletową, ponieważ jej niepodważalną zaletą jest szybka realizacja projektu. Ponadto prace budowlano-montażowe można prowadzić o każdej porze roku.

Przemysław Gogojewicz Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych czy też przebudowa lub remont budynku wraz...

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych czy też przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a także modernizacja lub wymiana: oświetlenia, urządzeń lub instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych.

Energooszczędne i pasywne rozwiązania w budownictwie z wykorzystaniem silikatów

Energy efficient and passive solutions in construction with the use of silicates

Poznaj rolę silikatów w energooszczednym budownictwie, fot. Materiały Stowarzyszenia Producentów Silikatów „Białe murowanie"

Poznaj rolę silikatów w energooszczednym budownictwie, fot. Materiały Stowarzyszenia Producentów Silikatów „Białe murowanie"

Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej sektor budowlany odpowiada za 40% zużycia energii oraz ok. 36% emisji gazów cieplarnianych w Europie. To bardzo wysokie wartości, ich ograniczenie wiąże się z głębokimi zmianami, modernizacjami, a także często z zupełną zmianą obecnie stosowanych rozwiązań. Jeśli dodamy do tego wszystkiego czynnik kosztowy związany z adaptacjami, powstaje gotowy przepis na pojawienie się skrajnych ocen wdrażanych planów czy też zobowiązań państw członkowskich. Jednakże ścieżka jest wytyczona w sposób jednoznaczny – dążymy do zmniejszenia zarówno zużycia energii, jak i emisyjności w budownictwie. Z wysokim prawdopodobieństwem może to być największe wyzwanie, które czeka branżę w ciągu najbliższych 30 lat.

Zobacz także

Józef Macech Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych

Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych

We współczesnym budownictwie bardzo dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa pożarowego, które jest bardzo precyzyjnie uregulowane przepisami prawa i normami.

We współczesnym budownictwie bardzo dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa pożarowego, które jest bardzo precyzyjnie uregulowane przepisami prawa i normami.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

*****
Współczesne budownictwo to budownictwo dążące do minimalizacji zapotrzebowania na energię i zmniejszania swojego negatywnego wpływu na środowisko, elementy silikatowe wpisują się w te założenia. A jeśli ich parametry materiałowe zostaną wykorzystane w świadomy sposób, silikaty pozwalają na stworzenie ścian obiektów, których zapotrzebowanie na energię będzie zmniejszone do minimum. W artykule omówiono parametry silikatów w kontekście konieczności budowania budynków energo­oszczędnych.

Energy efficient and passive solutions in construction with the use of silicates

Modern construction is aimed at minimizing the demand for energy and reducing its negative impact on the environment, and silicate elements are part of these assumptions. If their material parameters are used in a conscious way, silicates allow you to create walls of buildings whose energy demand will be reduced to a minimum. The article discusses the parameters of silicates in the context of the need to build energy-saving buildings.
*****

Zmiany, które już zaszły, a także głos młodego pokolenia jasno wskazują, że społeczeństwo zaczyna zauważać i akcentować potrzebę zmniejszenia swojego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Wraz ze wzrostem świadomości chcemy żyć tak, aby przyszłe pokolenia miały zapewnione bezpieczeństwo ekologiczne.

Kolejnym powodem do zmniejszania zużycia energii w sektorze budowlanym okazuje się być niestabilność energetyczna, która pojawiała się i w ostatnim roku głośno wybrzmiewała. Widmo blackoutu czy problemy z dostarczeniem energii cieplnej nie są zjawiskami znanymi współczesnym społeczeństwom, więc warto podjąć takie działania, aby nie były czarną wizją wracającą do przestrzeni publicznej rokrocznie w okolicach sezonu jesienno-zimowego.

Zobacz: Jak rozwinął się rynek silikatów >> 

Nie zaczynamy jednak od zera, są dostępne gotowe rozwiązania, które umożliwiają zarówno tworzenie nowych energooszczędnych obiektów, jak i doprowadzenie do standardu energooszczędnego budynków już istniejących. Pierwszym krokiem powinno być jednak dążenie do likwidacji ubóstwa energetycznego, które według różnych szacunków może dotykać nawet 1,3 mln gospodarstw domowych w Polsce (źródło: „Rynek fasad i materiałów fasadowych w Polsce 2021–2026. Luty 2021”, raport Spectis).

silikaty

FOT. Materiały Stowarzyszenia Producentów Silikatów „Białe murowanie"

Nowelizacje rozporządzenia w sprawie warunków technicznych

Zmiany prawodawstwa dla nowopowstających i przebudowywanych budynków rozpoczęły się już w 2014 r., zaplanowano stopniową zmianę parametrów granicznych, tak aby rynek mógł się do nich dostosować, a także aby metodą stopniową zmienić przyzwyczajenia inwestorów. Jedna z wdrażanych zmian dotyczyła współczynnika przenikania ciepła U różnych elementów budynku.

W TABELI 1 przedstawiono, jak zmieniała się ona aż do osiągnięcia obecnie obowiązującego poziomu.

Zmiany współczynnika przenikania ciepła ścian zewnętrznych

TABELA 1. Zmiany współczynnika przenikania ciepła ścian zewnętrznych

Jeśli spojrzymy jeszcze dalej w przeszłość, tj. do czasu sprzed wejściem w życie WT2014, dla ścian zewnętrznych znajdziemy wartość graniczną wynoszącą 0,30 W/(m2·K). Redukcja, która zaszła, jest znacząca, współczynnik spadł aż o jedną trzecią!

Współczynnik U osiągnął na początku 2021 r. graniczną wartość 0,20 W/(m2·K), która jest również wartością graniczną dla ścian zewnętrznych obiektów określanych jako energooszczędne [dla obiektów pasywnych współczynnik przenikania ciepła nie może być wyższy niż 0,15 W/(m2·K)].

Drugie znaczące ograniczenie pojawiło się w zakresie zapotrzebowania na energię pierwotną, określaną za pomocą współczynnika EP. Energia pierwotna oznacza nieodnawialną energię uzyskiwaną z zasobów naturalnych, która jest wykorzystywana w obiekcie na potrzeby ogrzewania i chłodzenia, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej czy też zasilania wszelkich urządzeń elektrycznych i oświetlenia w obiekcie. Kolejne zmiany współczynnika EP zebrano w TABELI 2.

Zmiany współczynnika EP

TABELA 2. Zmiany współczynnika EP

Zarówno zmiany współczynników przenikania ciepła, jak i zmiany współczynnika EP są ze sobą powiązane. Zmniejszenie wartości granicznej zapotrzebowania obiektu na energię pierwotną niejako wymusza wybór takich rozwiązań, do realizacji inwestycji, które zapewnią jak największą termoizolację (ograniczą do minimum ucieczkę ciepła z wnętrz obiektów).

Przedstawione nowelizacje Warunków Technicznych dają zatem korzyści:

  • środowiskowe (ekologiczne) – w postaci zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do funkcjonowania obiektu, a tym samym zmniejszania śladu węglowego w fazie użytkowania,
  • finansowe (ekonomiczne) – w postaci zmniejszenia wydatków, np. na potrzeby ogrzewania budynku.

Elementy silikatowe w budownictwie mieszkaniowym po 2021 r.

Silikaty są materiałem zwartym i masywnym, produkowanym na rynku polskim w klasach gęstości 1,4–2,2, co oznacza, że ciężar ich 1 m3 wynosi od 1210 (klasa 1,4 to gęstości z zakresu 1210–1400 kg/m3) do nawet 2200 kg. Z wysoką gęstością wiążą się z jednej strony podstawowe zalety parametryczne materiału, tj. wysoka wytrzymałość, izolacyjność akustyczna oraz akumulacyjność cieplna, z drugiej zaś wysoka gęstość jest bezpośrednio powiązana z wysoką przewodnością cieplną.

Deklarowany dla bloczków wapienno-piaskowych współczynnik przewodzenia ciepła λ zawiera się w przedziale od 0,46 do 1,37 W/(m·K) (niniejsze parametry pozostają w zgodzie z deklaracjami właściwości użytkowych H+H Polska Sp. z o.o.), są to dość wysokie wartości przewodzenia ciepła, jeśli odniesiemy się do innych materiałów budowlanych. Nie oznacza to jednak, że elementy silikatowe wykluczają powstawanie obiektów o niskim zapotrzebowaniu na energię. Wręcz przeciwnie – niemalże każdy materiał murowy wykorzystywany obecnie do wznoszenia ścian zewnętrznych wymaga dodania odpowiedniej warstwy izolacji termicznej, która w największym stopniu odpowiada za końcową wartość współczynnika przenikania ciepła (tę zależność wykazano w TABELI 3).

Współczynniki przenikania ciepła ściany zewnętrznej

TABELA 3. Współczynniki przenikania ciepła ściany zewnętrznej przy różnym doborze warstw tworzących przegrodę

Dla trzech najpopularniejszych rozwiązań ściennych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym przeliczono w pierwszym kroku wartości współczynników przenikania ciepła ścian zewnętrznych przy braku ocieplenia. W żadnym rozwiązaniu nie otrzymano wartości granicznej U = 0,20 W/(m2·K), co więcej otrzymane wartości współczynników przenikania ciepła znacząco się od siebie różnią. Następnie sprawdzono, jak zmienią się współczynniki przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych wzniesionych z tych samych materiałów konstrukcyjnych, w momencie dodania styropianowej warstwy izolacji termicznej (dla każdego rozwiązania przeliczono tę samą warstwę izolacji termicznej o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,04 W/(m·K) oraz o grubości 20 cm).

W drugim wariancie nie występują już tak znaczące różnice współczynników U pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami, w przypadku elementów silikatowych odnotowano największe spadki wartości (tj. największą poprawę wartości końcowej współczynnika przenikania ciepła) kolejno o 88 i 94%, jednakże zejście następowało z najwyższych wartości osiągniętych w przypadku przegrody pozbawionej warstwy ocieplenia.

Dane w TABELI 3 jasno wskazują, że w przypadku ścian przynajmniej dwuwarstwowych, składających się z warstwy konstrukcyjnej i warstwy izolacji termicznej, współczynnik przewodzenia ciepła materiału konstrukcyjnego zaczyna tracić na znaczeniu, a za przenikanie ciepła przegrody zewnętrznej odpowiada głównie warstwa izolacji termicznej. Oznacza to jednocześnie, że nawet z elementów silikatowych o najmniej korzystnym współczynniku przewodzenia ciepła wznieść można ściany zarówno obiektu o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię, jak i nawet obiektu pasywnego.

Akumulacyjność cieplna – parametr wspierający

Pomimo tego, że na ten moment cykl zmian Warunków Technicznych z zakresu energooszczędności obiektów został zakończony wraz z nastaniem 01.01.2021 r., może okazać się, że obecne zakresy graniczne (wraz z rosnącymi potrzebami ograniczenia zużycia energii – głównie nieodnawialnej) z czasem znów ulegną zaostrzeniu.

Projektowane i wznoszone obecnie inwestycje będą użytkowane przez lata (według różnych szacunków przyjmuje się czas życia obiektów 50–100-letni), z pewnością jednak z czasem pojawi się potrzeba modernizacji. Obiekty, które w tym momencie zostaną zaplanowane jako te o niemal zerowym zużyciu energii, nie tylko pozwolą na uzyskiwanie bieżących oszczędności, ale przy przyszłych modernizacjach (nawet w przypadku kolejnych zaostrzeń przepisów), doprowadzenie ich do prawnie wymaganych poziomów będzie prostsze i mniej kosztowne.

silikaty

FOT. Materiały Stowarzyszenia Producentów Silikatów „Białe murowanie"

Cechą materiałową, którą w kontekście termicznym uwzględnia się zdecydowanie rzadziej, jest akumulacyjność cieplna materiału, czyli jego zdolność do gromadzenia (akumulowania) ciepła wewnątrz przegród i długiego oddawania go do wnętrz. Cechę tę można zauważyć, jeśli dokona się porównania konstrukcji i tempa nagrzewania/chłodzenia obiektów przeznaczonych na okresowy pobyt (typu domki letniskowe), z obiektami stałego zamieszkania. Domki o lekkiej konstrukcji i niskiej bezwładności zdecydowanie szybciej się nagrzewają, ale również i szybko ochładzają. Obiekty o cięższej konstrukcji i masywnych murowanych ścianach mają zdecydowanie większą bezwładność – tym samym proces ich nagrzania przebiega zdecydowanie dłużej, długo utrzymywana jest również stabilna temperatura wnętrz (ciepło zgromadzone w ścianach pozwala na stabilizację temperatury i zdecydowanie spowalnia wychłodzenie budynku).

Silikaty jako elementy o wysokiej gęstości mają wysoką pojemność cieplną, która pozwala na wykorzystanie przez przegrody zjawiska akumulacyjności cieplnej w dużym stopniu. Ciepło akumulowane w ścianie może pochodzić nie tylko z systemów grzewczych, zjawisko akumulacji może być wsparte również poprzez nagrzewanie przegród światłem słonecznym. Z tego powodu planując wykorzystać dodatkowe oszczędności wynikające z akumulacyjności silikatowych przegród, warto zadbać o odpowiednie usytuowanie obiektu względem stron świata (i tym samym zapewnienie prawidłowego nasłonecznienia) oraz właściwe usytuowanie przeszkleń i ścian względem siebie. Uzyskane w ten sposób zyski z nagrzania pomieszczeń w sposób bierny mogą być naprawdę znaczące.

Pojemność cieplna C jest iloczynem ciepła właściwego Cp oraz masy materiału m:

gdzie:

Cp – ciepło właściwe [kJ/(kg·°C)],
m – masa materiału [kg],
V – objętość [m3],
ρ – gęstość objętościowa [kg/m3].

W TABELI 4 zestawiono wartości ciepła właściwego oraz pojemności cieplnych wcześniej analizowanych materiałów. Zebrane dane jasno wskazują, jak dużą rolę w przypadku akumulacyjności cieplnej pełni masa przegrody.

Zestawienie wartości ciepła właściwego i pojemności cieplnej

TABELA 4. Zestawienie wartości ciepła właściwego i pojemności cieplnej przykładowych materiałów ściennych

Ciepło właściwe analizowanych materiałów ściennych jest na porównywalnym poziomie, natomiast ich pojemności cieplne znacząco się od siebie różnią. Elementy silikatowe z uwagi na swoją wysoką masę, wynikającą z dużej gęstości objętościowej zarówno w postaci drążonej, jak i pełnej dają możliwość najpełniejszego wykorzystania akumulacyjności cieplnej ścian (spośród analizowanych przykładów).

Duża pojemność cieplna budynku pozwala na uzyskanie dodatkowych oszczędności nie tylko w sezonie grzewczym, ma ona znaczenie również w okresie letnim. Przegrody o wysokiej pojemności cieplnej wykazują dużą stateczność cieplną. Poprzez stabilizację temperatury we wnętrzach przez dłuższy okres w obiekcie zapewniona jest ochrona przed przegrzewaniem, co jednocześnie wpływa na generowanie oszczędności energii użytej w przeciwnym przypadku na potrzeby chłodzenia.

Energooszczędność budynku składową wielu czynników

Nie ma jednego przepisu na zaprojektowanie i wybudowanie obiektu o niskim zapotrzebowaniu na energię. Konstrukcja obiektu i wybrane źródło (lub źródła) ciepła mają duże znaczenie, jednakże możliwych wariantów jest wiele. Zwykle pierwszym analizowanym w kontekście energooszczędności parametrem (w przypadku elementów ściennych) jest współczynnik przewodzenia ciepła, często w wyniku takiej bezpośredniej analizy są odrzucane niektóre z możliwych rozwiązań. Natomiast przy obecnym poziomie granicznych współczynników przenikania ciepła, eliminujących niemalże w całości rozwiązania jednowarstwowe dla ścian zewnętrznych, sam współczynnik przewodzenia ciepła materiału konstrukcyjnego nie ma aż takiego znaczenia (TABELA 3). Co więcej ochrona przed ucieczką ciepła może być rozpatrywana również na poziomie akumulacyjności materiałów (TABELA 4), dlatego słuszne wydaje się dokładne poznanie właściwości materiałowych przed dokonaniem ostatecznego wyboru materiału ściennego do realizacji inwestycji.

Komentarze

Powiązane

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Nowe regulacje w zakresie akustyki

Nowe regulacje w zakresie akustyki Nowe regulacje w zakresie akustyki

Akustyka budowlana w Polskich Normach, ochrona przed hałasem w budynkach oraz izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych budynków i elementów budowlanych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych stanowią...

Akustyka budowlana w Polskich Normach, ochrona przed hałasem w budynkach oraz izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych budynków i elementów budowlanych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych stanowią główne wątki tematyczne niniejszego artykułu. Autor przywołuje i omawia najważniejsze normy z zakresu akustyki budynków oraz zwraca uwagę na takie kwestie jak: pomiar poziomu ciśnienia akustycznego, dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach, wymagania dotyczące warunków pogłosowych...

dr inż. Magdalena Grudzińska Zapotrzebowanie na energię pomieszczeń o różnej konstrukcji

Zapotrzebowanie na energię pomieszczeń o różnej konstrukcji Zapotrzebowanie na energię pomieszczeń o różnej konstrukcji

Zapotrzebowanie na energię w budynku obejmuje zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym i na chłód latem. Oba te składniki uzależnione są przede wszystkim od izolacyjności termicznej obudowy i zdolności...

Zapotrzebowanie na energię w budynku obejmuje zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym i na chłód latem. Oba te składniki uzależnione są przede wszystkim od izolacyjności termicznej obudowy i zdolności przepuszczania energii słonecznej przez elementy przezroczyste. Pewien wpływ na bilans energetyczny ma także rodzaj konstrukcji i związana z nim pojemność cieplna przegród.

mgr Piotr Tokarz Stosowanie płyt warstwowych wobec wymogu zwiększania efektywności energetycznej w budownictwie

Stosowanie płyt warstwowych wobec wymogu zwiększania efektywności energetycznej w budownictwie Stosowanie płyt warstwowych wobec wymogu zwiększania efektywności energetycznej w budownictwie

Unia Europejska nałożyła na państwa członkowskie obowiązek obniżenia zużycia energii w budownictwie. Aby mógł być on spełniony, konieczne jest zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynków:...

Unia Europejska nałożyła na państwa członkowskie obowiązek obniżenia zużycia energii w budownictwie. Aby mógł być on spełniony, konieczne jest zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynków: ścian zewnętrznych i pokryć dachowych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań materiałowych

Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań materiałowych Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań materiałowych

Ściana zewnętrzna stanowi sztuczną przegrodę między otoczeniem o zmiennej temperaturze i wilgotności a wnętrzem budynku – o określonych parametrach. Aby zapewniła utrzymanie w pomieszczeniu właściwych...

Ściana zewnętrzna stanowi sztuczną przegrodę między otoczeniem o zmiennej temperaturze i wilgotności a wnętrzem budynku – o określonych parametrach. Aby zapewniła utrzymanie w pomieszczeniu właściwych warunków mikroklimatu wewnętrznego, zgodnych z nowymi wymaganiami cieplno-wilgotnościowymi, do jej wykonania muszą być zastosowane odpowiednie rozwiązania konstrukcyjno­-materiałowe.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, mgr inż. Monika Dybowska-Józefiak Parametry cieplno-wilgotnościowe złączy ścian zewnętrznych - analiza numeryczna

Parametry cieplno-wilgotnościowe złączy ścian zewnętrznych - analiza numeryczna Parametry cieplno-wilgotnościowe złączy ścian zewnętrznych - analiza numeryczna

Aby obliczyć straty ciepła przez przegrodę zewnętrzną, należy przeanalizować ją całościowo - wraz ze złączami budowlanymi. Wymaga to wiedzy z zakresu fizyki budowli, w tym znajomości podstawowych parametrów...

Aby obliczyć straty ciepła przez przegrodę zewnętrzną, należy przeanalizować ją całościowo - wraz ze złączami budowlanymi. Wymaga to wiedzy z zakresu fizyki budowli, w tym znajomości podstawowych parametrów cieplno-wilgotnościowych mostków cieplnych.

mgr inż. Andrzej Wanat Izolacje termiczne zewnętrznych ścian budynków wykonywane od wewnątrz

Izolacje termiczne zewnętrznych ścian budynków wykonywane od wewnątrz Izolacje termiczne zewnętrznych ścian budynków wykonywane od wewnątrz

Wykonanie izolacji termicznej na zewnętrznej powierzchni ściany nie zawsze jest możliwe. W takich sytuacjach czasami ociepla się mury od strony wewnętrznej.

Wykonanie izolacji termicznej na zewnętrznej powierzchni ściany nie zawsze jest możliwe. W takich sytuacjach czasami ociepla się mury od strony wewnętrznej.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród

Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród

Od stycznia 2014 r. obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013). Czy doprowadzą one do istotnej zmiany...

Od stycznia 2014 r. obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013). Czy doprowadzą one do istotnej zmiany w podejściu do projektowania?

dr inż. Sławomir Chłądzyński Klej do styropianu czy klej do siatki?

Klej do styropianu czy klej do siatki? Klej do styropianu czy klej do siatki?

W systemach ociepleń na styropianie stosowane są dwa rodzaje klejów - do przyklejania styropianu i do zatapiania siatki. Ich jakość bywa różna. Dlaczego tak jest i jaki klej najlepiej wybrać?

W systemach ociepleń na styropianie stosowane są dwa rodzaje klejów - do przyklejania styropianu i do zatapiania siatki. Ich jakość bywa różna. Dlaczego tak jest i jaki klej najlepiej wybrać?

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Michał Wieczorek Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych budynków

Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych budynków Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych budynków

Zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów prawnych ocieplenia ścian zewnętrznych budynków powinny być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO), a na wysokości budynku powyżej 25 m od...

Zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów prawnych ocieplenia ścian zewnętrznych budynków powinny być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO), a na wysokości budynku powyżej 25 m od poziomu terenu okładzina elewacyjna, jej mocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Co jednak dokładnie znaczą te terminy?

dr inż. Wacław Brachaczek, mgr Wojciech Siemiński Skąd się biorą rysy na powierzchni tynków renowacyjnych?

Skąd się biorą rysy na powierzchni tynków renowacyjnych? Skąd się biorą rysy na powierzchni tynków renowacyjnych?

Często występującą wadą tynków renowacyjnych jest powstawanie zarysowań i spękań na ich powierzchni już w pierwszym okresie utwardzania. Jest to spowodowane układaniem warstw tynków o nierównomiernej grubości,...

Często występującą wadą tynków renowacyjnych jest powstawanie zarysowań i spękań na ich powierzchni już w pierwszym okresie utwardzania. Jest to spowodowane układaniem warstw tynków o nierównomiernej grubości, niezachowaniem przerw technologicznych przy wykonywaniu poszczególnych warstw systemu, a także czynnikami technologiczno-materiałowymi.

dr inż. arch. Janusz Barnaś Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie

Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie

Wraz z ewolucją formy architektonicznej zmienia się pojęcie elewacji oraz jej wygląd. Pojawiają się materiały budowlane dające nowe możliwości, tradycyjne zaś wykorzystywane są w nowoczesny sposób.

Wraz z ewolucją formy architektonicznej zmienia się pojęcie elewacji oraz jej wygląd. Pojawiają się materiały budowlane dające nowe możliwości, tradycyjne zaś wykorzystywane są w nowoczesny sposób.

dr inż. Jacek Hulimka, dr inż. Marta Kałuża Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu...

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu oraz wyniki wykonanych badań wykazały błędy popełnione na etapie projektowania oraz budowy obiektu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Ściany zewnętrzne budynków w świetle nowych wymagań cieplnych

Ściany zewnętrzne budynków w świetle nowych wymagań cieplnych Ściany zewnętrzne budynków w świetle nowych wymagań cieplnych

Zmieniło się rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie1). Główne zmiany dotyczą zagadnień związanych z ochroną energetyczną i cieplną budynków....

Zmieniło się rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie1). Główne zmiany dotyczą zagadnień związanych z ochroną energetyczną i cieplną budynków. Najwięcej dyskusji wywołała kwestia ustalenia wartości granicznych (maksymalnych) współczynnika przenikania ciepła U w odniesieniu do przegród zewnętrznych budynku.

dr inż. Beata Sadowska Ile kosztuje wzniesienie budynku jednorodzinnego w standardzie niskoenergetycznym?

Ile kosztuje wzniesienie budynku jednorodzinnego w standardzie niskoenergetycznym? Ile kosztuje wzniesienie budynku jednorodzinnego w standardzie niskoenergetycznym?

Podwyższanie standardu energetycznego budynku przynosi korzyści na etapie eksploatacji budynku, jednak pociąga za sobą zwiększenie kosztów budowy. Ważne jest więc, aby przed wyborem rozwiązań technicznych,...

Podwyższanie standardu energetycznego budynku przynosi korzyści na etapie eksploatacji budynku, jednak pociąga za sobą zwiększenie kosztów budowy. Ważne jest więc, aby przed wyborem rozwiązań technicznych, które mają zmniejszyć potrzeby cieplne, dokonać analizy opłacalności ich zastosowania.

dr hab. inż., prof. ITB Barbara Szudrowicz, dr inż. Elżbieta Nowicka Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie

Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie

Na jakość akustyczną budynku składają się prawidłowy pod względem akustycznym projekt, jakość zastosowanych wyrobów budowlanych oraz poprawne wykonawstwo. W wielu przypadkach najważniejszy jest projekt,...

Na jakość akustyczną budynku składają się prawidłowy pod względem akustycznym projekt, jakość zastosowanych wyrobów budowlanych oraz poprawne wykonawstwo. W wielu przypadkach najważniejszy jest projekt, ponieważ źle zaprojektowany pod względem akustycznym budynek nie zapewni właściwych warunków akustycznych w pomieszczeniach, nawet jeśli zostaną zastosowane dobrej jakości wyroby budowlane, a wykonawstwo będzie poprawne i zgodne z projektem. Jednakże zła jakość wyrobów i nieprawidłowe wykonawstwo...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, mgr inż. Łukasz Lewandowski Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory...

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory przewidziane na stolarkę powodują bowiem przerwanie ciągłości izolacyjności cieplnej, a w konsekwencji powstawanie mostków cieplnych.

dr inż. Tomasz Steidl, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń Docieplanie przegród zewnętrznych od wewnątrz – materiały, technologie i projektowanie

Docieplanie przegród zewnętrznych od wewnątrz – materiały, technologie i projektowanie Docieplanie przegród zewnętrznych od wewnątrz – materiały, technologie i projektowanie

Metoda docieplania obiektów od strony zewnętrznej stosowana jest z powodzeniem od wielu lat. Istnieją jednak pewne ograniczenia tej technologii, np. w budynkach zabytkowych. W tego typu obiektach rozwiązaniem...

Metoda docieplania obiektów od strony zewnętrznej stosowana jest z powodzeniem od wielu lat. Istnieją jednak pewne ograniczenia tej technologii, np. w budynkach zabytkowych. W tego typu obiektach rozwiązaniem może być wykonanie ocieplenia od strony wewnętrznej.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Docieplenie budynku wielorodzinnego – wady i uszkodzenia

Docieplenie budynku wielorodzinnego – wady i uszkodzenia Docieplenie budynku wielorodzinnego – wady i uszkodzenia

W krajobrazie dużych osiedli mieszkaniowych ciągle dominują budynki z lat 60. i 70. wykonywane z wielkiej płyty i w różnych systemach. Charakteryzują się one małą izolacyjnością termiczną przegród zewnętrznych,...

W krajobrazie dużych osiedli mieszkaniowych ciągle dominują budynki z lat 60. i 70. wykonywane z wielkiej płyty i w różnych systemach. Charakteryzują się one małą izolacyjnością termiczną przegród zewnętrznych, a stan ich instalacji c.o. i c.w.u. oraz źródeł ciepła w znacznym stopniu odbiega od obecnych standardów, dlatego wymagają termomodernizacji.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk, prof. ICiMB, dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek Odporność betonu komórkowego na zawilgocenia

Odporność betonu komórkowego na zawilgocenia Odporność betonu komórkowego na zawilgocenia

Anomalia pogodowe w postaci obfitych opadów deszczu i wywołanych przez nie powodzi spowodowały, że w ciągu ostatnich piętnastu lat aktualnym tematem stały się zagadnienia związane z zachowaniem się materiałów...

Anomalia pogodowe w postaci obfitych opadów deszczu i wywołanych przez nie powodzi spowodowały, że w ciągu ostatnich piętnastu lat aktualnym tematem stały się zagadnienia związane z zachowaniem się materiałów budowlanych w podtopionych lub zalanych budynkach. W artykule zostaną przedstawione badania wykonane po powodzi z 1997 r. pod kątem odporności betonu komórkowego na wilgoć.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, mgr inż. Paulina Olszar Przegrody budowlane stykające się z gruntem – analiza parametrów

Przegrody budowlane stykające się z gruntem – analiza parametrów Przegrody budowlane stykające się z gruntem – analiza parametrów

Dobór materiałów na przegrody stykające się z gruntem i ich złącza nie może być przypadkowy. Należy przy nim uwzględnić zagadnienia konstrukcyjne oraz cieplno-wilgotnościowe.

Dobór materiałów na przegrody stykające się z gruntem i ich złącza nie może być przypadkowy. Należy przy nim uwzględnić zagadnienia konstrukcyjne oraz cieplno-wilgotnościowe.

dr inż. Leszek Dulak Akustyka budowlana - podstawowe wielkości akustyczne

Akustyka budowlana - podstawowe wielkości akustyczne Akustyka budowlana - podstawowe wielkości akustyczne

Proces projektowania budynków jest obecnie dużo bardziej rozbudowany niż jeszcze kilka lat temu. Wymaga bowiem znajomości wielu wprowadzonych w ostatnich latach zmian w zakresie metodologii dotyczącej...

Proces projektowania budynków jest obecnie dużo bardziej rozbudowany niż jeszcze kilka lat temu. Wymaga bowiem znajomości wielu wprowadzonych w ostatnich latach zmian w zakresie metodologii dotyczącej prognozowania oraz pomiarów izolacyjności akustycznej.

dr inż. Leszek Dulak Akustyka budowlana - projektowanie i wykonawstwo

Akustyka budowlana - projektowanie i wykonawstwo Akustyka budowlana - projektowanie i wykonawstwo

Współczesne projektowanie ma na celu nie tylko zapewnianie właściwej realizacji funkcji oraz bezpieczeństwa konstrukcji, lecz także podnoszenie komfortu użytkowania budynku. W związku z tym coraz ważniejszą...

Współczesne projektowanie ma na celu nie tylko zapewnianie właściwej realizacji funkcji oraz bezpieczeństwa konstrukcji, lecz także podnoszenie komfortu użytkowania budynku. W związku z tym coraz ważniejszą pozycję w świadomości projektantów oraz użytkowników budynków zajmuje ochrona przed hałasem.

mgr inż. Paweł Gaciek Renowacja ocieplonych ścian

Renowacja ocieplonych ścian Renowacja ocieplonych ścian

Systemy ociepleniowe, nazywane obecnie ETICS (External Thermal Insulation Composite System), są z powodzeniem stosowane w Polsce od ponad 20 lat na ścianach zewnętrznych budynków. Ich podstawowym zadaniem...

Systemy ociepleniowe, nazywane obecnie ETICS (External Thermal Insulation Composite System), są z powodzeniem stosowane w Polsce od ponad 20 lat na ścianach zewnętrznych budynków. Ich podstawowym zadaniem jest zwiększanie izolacyjności termicznej ścian. Nie bez znaczenia jest również poprawa estetyki elewacji.

dr hab. inż., prof. Wiesław Ligęza, dr inż. Jacek Dębowski, dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak Projektowanie ścian zewnętrznych w budynkach pasywnych - problemy techniczne

Projektowanie ścian zewnętrznych w budynkach pasywnych - problemy techniczne

Przepisy dotyczące ochrony cieplnej budynków są ciągle zaostrzane. Wynika to z polityki UE zakładającej znaczne ograniczenie zużycia energii w budownictwie. W praktyce oznacza to projektowanie budynków...

Przepisy dotyczące ochrony cieplnej budynków są ciągle zaostrzane. Wynika to z polityki UE zakładającej znaczne ograniczenie zużycia energii w budownictwie. W praktyce oznacza to projektowanie budynków w sposób dotychczas w naszych warunkach nieznany.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.