Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych

Use of silicate products for the construction of fire partitions

Wysoką odporność silikatów na ogień potwierdza fakt, że materiał o bardzo podobnym składzie chemicznym do piasku kwarcowego jest używany do produkcji materiałów ogniotrwałych, fot. Grupa Silikaty

Wysoką odporność silikatów na ogień potwierdza fakt, że materiał o bardzo podobnym składzie chemicznym do piasku kwarcowego jest używany do produkcji materiałów ogniotrwałych, fot. Grupa Silikaty

We współczesnym budownictwie bardzo dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa pożarowego, które jest bardzo precyzyjnie uregulowane przepisami prawa i normami.

Zobacz także

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

fischer Polska sp. z o.o. Wbijane łączniki dociepleniowe fischer

Wbijane łączniki dociepleniowe fischer Wbijane łączniki dociepleniowe fischer

Już w przyszłym sezonie dociepleniowym firma fischer będzie mogła dostarczać najpopularniejsze wbijane łączniki dociepleniowe TermoFix CN oraz TermoFix PN.

Już w przyszłym sezonie dociepleniowym firma fischer będzie mogła dostarczać najpopularniejsze wbijane łączniki dociepleniowe TermoFix CN oraz TermoFix PN.

Redakcja Technologia wdmuchiwania izolacji i Przemysł 4.0

Technologia wdmuchiwania izolacji i Przemysł 4.0 Technologia wdmuchiwania izolacji i Przemysł 4.0

Budownictwo drewniane stale ewoluuje, przynosząc innowacyjne rozwiązania, które nie tylko zwiększają efektywność procesów, ale również zmniejszają negatywny wpływ na środowisko.

Budownictwo drewniane stale ewoluuje, przynosząc innowacyjne rozwiązania, które nie tylko zwiększają efektywność procesów, ale również zmniejszają negatywny wpływ na środowisko.

O czym możesz przeczytać w artykule:

 • Właściwości silikatów w kontekście ochrony przeciwpożarowej
 • Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków
 • Odporność ogniowa konstrukcji lub elementu budynku
 • Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe

W artykule zaprezentowano wieloaspektowe podejście do budowy przegród przeciwpożarowych. Zwrócono również uwagę na konieczność zachowania dużej staranności na każdym etapie działania podczas projektowania tego rodzaju rozwiązań.

Use of silicate products for the construction of fire partitions

The article presents a multifaceted approach to the construction of fire partitions. The necessity to exercise great care at every stage of operation when designing such solutions was also pointed out.

W trakcie projektowania i realizacji inwestycji dużą uwagę zwraca się na wybór rozwiązań technicznych, materiałów budowlanych i wyposażenia obiektu. Jednymi z najbardziej odpornych na działanie ognia materiałami budowlanymi są wyroby silikatowe, które charakteryzują się najwyższą klasą reakcji na ogień A1. Oznacza to, że są materiałami całkowicie niepalnymi. Dodatkowo silikaty nie biorą również udziału w rozwoju pożaru w żadnej jego fazie, a także nie wydzielają żadnych szkodliwych substancji. Takie właściwości silikatów stanowią szansę na zapewnienie większego bezpieczeństwa w trakcie ewakuacji.

Właściwości silikatów w kontekście ochrony przeciwpożarowej

Silikaty to elementy murowe wykonane z piasku, naturalnie palonego wapna i wody. Historia wyrobów silikatowych rozpoczyna się w połowie XIX w., kiedy podejmowano pierwsze próby wytworzenia materiału budowlanego z piasku i wapna palonego z dodatkiem wody.

Produkcję przemysłową zapoczątkowano pod koniec XIX w. w Niemczech i w Szwajcarii, a pierwsza wytwórnia silikatów na dzisiejszych ziemiach polskich powstała w 1903 r. w Piszu i funkcjonuje do dziś [1].

W pkt 3.2 zharmonizowanej normy europejskiej PN-EN 771­‑2+A1:2015-10 [2] element murowy silikatowy definiuje się jako element murowy wyprodukowany przeważnie z materiałów wapiennych i krzemionkowych, stwardniałych pod wysokim ciśnieniem pary.

Aktualnie w Polsce najczęściej są produkowane bloczki silikatowe jako wielokrotność historycznej cegły silikatowej. Pojawiają się działania wdrażania produkcji i zastosowania elementów wielkowymiarowych o wymiarach sięgających 500 mm szerokości.

Technologia produkcji silikatów pozwala na wytwarzanie elementów o wymiarach 1000×600 mm, które są już stosowane np. w Niemczech.

Wychodząc od niezmiennego od ponad 100 lat składu wyrobów wapienno-piaskowych, możemy dokładnie poznać trwałe właściwości silikatów. Jednym z nich jest odporność ogniowa.

Na podstawie wieloletnich badań i prac legislacyjnych w Unii Europejskiej powstał dokument [3], opisujący właściwości reakcji na ogień wielu materiałów budowlanych, w tym również silikatów, które zostały sklasyfikowane w najwyższej klasie A1, jako materiały całkowicie niepalne.

Tak wysoką odporność silikatów na ogień potwierdza fakt, że materiał o bardzo podobnym składzie chemicznym do piasku kwarcowego jest używany do produkcji materiałów ogniotrwałych. To właśnie między innymi z naturalnych kwarcytów produkuje się materiały odporne na ogień. Silikaty to w większości (ponad 90%) kwarc SiO2, którego ziarna tworzą szkielet materiału i są spojone spoiwem wapniowym.

Spoiwo wapniowe powstaje z reakcji Ca(OH)2 z SiO2 w warunkach wysokiego ciśnienia pary wodnej (ok. 15–16 barów) przy równowagowej temperaturze 200–204°C. Tworzą się wówczas złożone krzemiany wapniowe, jak tobermoryt i fazy C-S-H-I i C-S-H-2.

Wymienione powyżej składniki tworzywa powodują, że w sytuacji nadzwyczajnej, jaką jest pożar i wysokie temperatury, możemy stwierdzić:

 • brak płomieni i brak rozgorzenia tworzywa, gdyż jest całkowicie niepalne,
 • brak dymu i innych szkodliwych gazów,
 • brak płonących kropli,
 • brak sadzy,
 • może pojawić się w bardzo niewielkich ilościach para wodna:
  –    do 100°C jako woda z suszenia materiałów,
  –    100–800°C jako utrata wody krystalizacyjnej.
fot2 wyroby silikatowe xella

FOT. Widok autoklawy, w której produkowane są cegły silikatowe. Sprasowane elementy umieszczane są w autoklawach w temperaturze 200°C na okres około 4-8 godzin w zależności od formatów bloczków. W tym czasie zachodzą reakcje chemiczne między wapnem a piaskiem. Następuje rekrystalizacja mieszanki za sprawą której bloczki uzyskują dużą wytrzymałość i trwałość.; fot.Xella

Pierwsze przemiany wysokotemperaturowe pojawiają się podczas przemian polimorficznych kwarcu. Kwarc b (niskotemperaturowy) przechodzi w kwarc a (wysokotemperaturowy) w temperaturze ok. 600°C. Następne przemiany polimorficzne kwarcu w trydymit i krystobalit występują już w znacznych temperaturach, które nie występują przy pożarze.

Pierwsze przemiany temperaturowe, które obniżają wytrzymałość tworzywa, pojawiają się w temperaturze ok. 800°C, wówczas to znajdujący się w spoiwie uwodniony tobermoryt traci wodę krystalizacyjną i przechodzi w bezwodny wollastonit i mogą się pojawić mikrorysy i spękania, ale tworzywo ma jeszcze znaczną wytrzymałość. Nie jest określona wartość temperatury, przy której silikaty ulegają całkowitej destrukcji – przyjmuje się, że powyżej 900°C wytrzymałość znacznie się obniża.

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków

Kwestia odporności ogniowej jest szeroko uregulowana w normach europejskich:

 • PN-EN 13501-1:2019-02 [4],
 • PN-EN 13501-2:2016-07 [5].

Zgodnie z normą PN-EN 13501-1 dla wyrobów budowlanych przewidziano siedem podstawowych klas: A1, A2, B, C, D, E, F.

tab1 wyroby silikatowe xella

TABELA 1. Możliwości kombinacji klas ogniowych

W wyżej wymienionych dokumentach wskazano elementy wpływające na klasyfikację ogniową. Najważniejsza jest podstawowa klasa wyrobu, która wskazuje jak (i czy) wyrób przyczynia się do rozwoju pożaru, tzn. jak dużo energii materiał dodaje do ognia. Najbezpieczniejszym jest wyrób oznaczony klasą A1, a następnie A2 i B. Wyroby znajdujące się w klasach C, D, E oraz F mogą doprowadzać do rozgorzenia, czyli gwałtownego wybuchowego rozprzestrzeniania się ognia, charakteryzującego się skokowym wzrostem temperatury. W związku z tym ich zastosowanie powinno być w miarę możliwości ograniczone.

Dodatkowe oznaczenie „s” towarzyszące klasie podstawowej, jakie podaje norma PN-EN 13501-1, oznacza dym (ang. smoke). Dym jest przyczyną śmierci dwóch trzecich wszystkich ofiar pożarów, dlatego dobrze jest unikać wszystkich wyrobów wytwarzających intensywny dym, oznaczonych s2 lub s3.

Inne dodatkowe oznaczenie „d” (ang. droplets) przy klasie podstawowej uwzględnia występowanie płonących kropli i/lub odpadów. Powstawanie płonących kropli czy też odpadów może prowadzić do przenoszenia pożaru w miejsca odległe od jego źródła.

Odporność ogniowa konstrukcji lub elementu budynku

Ważnym zagadnieniem dla budowli inżynierskiej analizowanej pod kątem trwałości w obliczu zagrożenia pożarowego jest odporność ogniowa konstrukcji czy też elementu budynku, rozumiana jako zdolność do zachowania własności użytkowych w czasie działania znormalizowanych warunków fizycznych odwzorowujących przebieg pożaru.

Miarą odporności ogniowej jest czas podawany w [min] od początku badań do chwili osiągnięcia przez element poddany próbie jednego ze stanów granicznych:

 • nośność ogniowa (R) – to zdolność elementu konstrukcji do wytrzymania oddziaływania ognia przy określonych oddziaływaniach mechanicznych, na jedną lub więcej powierzchni, przez określony czas, bez utraty właściwości nośnych [5],
 • szczelność ogniowa (E) – to zdolność elementu konstrukcji, który pełni funkcję oddzielającą, do wytrzymania oddziaływania ognia tylko z jednej strony, bez przeniesienia na stronę nienagrzewaną w wyniku przeniknięcia płomieni lub gorących gazów. Mogą one spowodować zapalenie albo powierzchni nienagrzewanej, albo jakiegokolwiek materiału będącego w sąsiedztwie tej powierzchni [5],
 • izolacyjność ogniowa (I) – to zdolność elementu konstrukcji do wytrzymania oddziaływania ognia tylko z jednej strony, bez przeniesienia ognia w wyniku znaczącego przepływu ciepła ze strony nagrzewanej na stronę nienagrzewaną. Przenoszenie powinno być ograniczone tak, żeby powierzchnia nienagrzewana ani jakikolwiek materiał będący w otoczeniu tej powierzchni nie zapalił się. Element powinien również stanowić barierę dla ciepła, wystarczającą do ochrony ludzi w jego pobliżu [5].

Wyróżnia się również kryteria pomocnicze:

 • promieniowanie (W) – to zdolność elementu konstrukcji do wytrzymania oddziaływania ognia tylko z jednej strony, tak aby ograniczyć prawdopodobieństwo przeniesienia ognia w wyniku znaczącego wypromieniowania ciepła albo przez element, albo z jego powierzchni nienagrzewanej do sąsiadujących materiałów. Od elementu może być również wymagana ochrona ludzi w pobliżu. Uznaje się, że element, który spełnia kryteria izolacyjności ogniowej I, I1 lub I2, spełnia również wymagania W przez ten sam okres [5],
 • odporność na oddziaływanie mechaniczne (M) – to zdolność elementu konstrukcji do wytrzymania uderzenia, reprezentującego przypadek, gdy zniszczenie konstrukcji innego elementu składowego w pożarze wywołuje uderzenie w odpowiedni element [5],
 • samoczynne zamykanie (C) – dotyczy drzwi i okien [5],
 • dymoszczelność (S) – to zdolność elementu do ograniczenia lub eliminacji przemieszczania się spalin (gazów) lub dymu z jednej strony elementu na drugą [5],
 • odporność na „pożar sadzy” (G) – dotyczy wyrobów kominowych [5],
 • zdolność do zabezpieczenia ognioochronnego (K) – to zdolność okładziny ściennej lub sufitowej do zapewnienia przez określony czas materiałowi znajdującemu się za wykładziną ochrony przed zapaleniem, zwęgleniem lub innym uszkodzeniem [5].

Producenci powinni deklarować czasy klasyfikacyjne w odniesieniu do dowolnej charakterystyki w minutach, z użyciem jednej z wartości: 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 lub 360.

Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe

Dokonując wyboru materiałów do wznoszenia ścian, należy wziąć pod uwagę aspekt zachowania ścian murowych w warunkach pożarowych, który jest zależny od następujących czynników:

 • rodzaju elementów murowych (ceramika, silikaty, autoklawizowany beton komórkowy, beton zwykły lub kruszywowy lekki, sztuczne kamienie),
 • typu elementu murowego (pełny lub z otworami, rodzaj otworów, udział procentowy uformowanych pustek, grubość ścianek obwodowych i wewnętrznych),
 • typu zaprawy (zwykła, do cienkich spoin, lekka),
 • stosunku wartości obliczeniowej obciążenia do nośności obliczeniowej ściany,
 • smukłości ściany,
 • mimośrodu obciążenia,
 • gęstości elementów,
 • typu konstrukcji ściany,
 • typu i sposobu wykończenia powierzchni [6].

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego to przegroda oddzielająca dwie przestrzenie, zaprojektowane z uwagi na odporność ogniową i nośność konstrukcji, cechująca się odpornością na uderzenia mechaniczne w taki sposób, że w przypadku pożaru i zniszczenia konstrukcji po jednej stronie ściany unika się rozprzestrzeniania ognia poza tę ścianę [6].
Wymagania są uzależnione od charakteru rozdzielanych pomieszczeń. Szczegółowy podział podano w [7]:

§ 209. Podział budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe:

1. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe w rozumieniu § 226, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, dzieli się na:

1) mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określane dalej jako ZL,

2) produkcyjne i magazynowe, określane dalej jako PM,

3) inwentarskie (służące do hodowli inwentarza), określane dalej jako IN.

2. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określane jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:

1) ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
2) ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych,
3) ZL III – użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,
4) ZL IV – mieszkalne,
5) ZL V – zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.

§ 212. Klasy odporności pożarowej:

1. Ustanawia się pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich części, podanych w kolejności od najwyższej do najniższej i oznaczonych literami: „A”, „B”, „C”, „D” i „E”, a scharakteryzowanych w § 216.

2. Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, określa poniższa tabela:

§ 216. Wymogi klasy odporności pożarowej elementów budynku:

1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny spełniać, z zastrzeżeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli:

Ściana oddzielająca

Ściany oddzielające, czyli narażone na działanie ognia tylko z jednej strony, służą do zapobieżenia rozprzestrzenieniu się ognia z jednego miejsca na drugie i są eksponowane na działanie ognia tylko z jednej strony. Przykładem są ściany wzdłuż dróg ewakuacyjnych, ściany klatek schodowych, oddzielające ściany stref pożarowych.

W TABELI 2 podano przykładowe wymagania dla ścian z elementów murowych silikatowych [6].

tab2 wyroby silikatowe xella

TABELA 2. Mury z silikatowych elementów murowych. Minimalna grubość nośnych jednowarstwowych ścian oddzielających (Kryteria REI) z uwagi na wymagania odporności ogniowej

Inne wymagania dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego i ścian oddzielających

Ściana to przede wszystkim elementy murowe, np. silikatowe, ale też elementy łączące (zaprawa w spoinach) oraz elementy instalacji. Zaprawy murarskie zwykłe i do cienkich spoin mają naturę materiałową, bardzo podobną do elementu murowego silikatowego. Wapno w zaprawie po stwardnieniu zazwyczaj przechodzi w kalcyt CaCO3, którego temperatura rozkładu wynosi pow. 900°C.

Związki powstające przy hydratacji cementu to ponad 90% produkty uwodnienia alitu i belitu (krzemianów wapniowych), z których powstają uwodnione krzemiany podobnie jak w silikatach, a więc tobermoryt i fazy C-S-H-I i C-S-H-II. Ilość pozostałych związków hydratacji cementu, jak brownmilleryt czy etryngit, nie wpływa na ognioodporność całości tworzywa zaprawy.

Zasadnicza część konstrukcyjna zaprawy, czyli piasek, zachowuje się tak samo jak tworzywo silikatowe, a zatem zaprawy zwykłe i do cienkich spoin, nie pogarszają właściwości ognioodporności ścian silikatowych.

Inne sposoby łączenia elementów murowych, np. specjalne pianki poliuretanowe „do murowania na sucho”, niosą już znaczne różnice dla ognioodporności ściany, ale w przypadku ścian silikatowych nie są stosowane z uwagi na przeszkody współpracy mechanicznej łącznika i elementu.

Elementy instalacji mają wpływ na ognioodporność całej ściany. I tak według [6]:

(1) Bez potrzeby oddzielnych obliczeń można przyjmować, iż obecność w ścianach nośnych wnęk i bruzd dozwolonych w PN-EN 1996-1-1 [8] nie redukuje czasu odporności ogniowej podanego w tablicach powołanych w 4.5.

(2) W ścianach nienośnych pionowe bruzdy i wnęki powinny pozostawiać przynajmniej 2/3 wymaganej minimalnej grubości ściany, lecz nie mniej niż 60 mm, włączając w to wszystkie nałożone na stałe warstwy wykończeniowe charakteryzujące się odpornością ogniową, takie jak tynki.

(3) Poziome i ukośne wnęki i bruzdy w ścianach nienośnych powinny pozostawiać przynajmniej 5/6 wymaganej minimalnej grubości ściany, lecz nie mniej niż 60 mm, włączając w to wszystkie nałożone na stałe warstwy wykończeniowe charakteryzujące się odpornością ogniową, takie jak tynki.

Poziome i ukośne wnęki i bruzdy nie mogą znajdować się w środkowej części ściany wynoszącej 1/3 wysokości.

Szerokość pojedynczych wnęk i bruzd w ścianach nienośnych nie może być większa niż podwojona wymagana minimalna grubość ściany, włączając w to wszystkie nałożone na stałe warstwy wykończeniowe charakteryzujące się odpornością ogniową, takie jak tynki.

(4) Odporność ogniową ścian nienośnych zawierających bruzdy i wnęki niezgodne z (2) i (3), należy ustalać na podstawie badań zgodnych z PN-EN 1364-1 [9].

(5) Pojedyncze kable mogą przenikać przez otwory uszczelnione zaprawą. Dodatkowo rury z materiałów niepalnych o średnicy do 100 mm mogą przenikać przez otwory uszczelnione materiałem niepalnym, pod warunkiem że w rezultacie przepływu ciepła przez rury nie zostaną przekroczone kryteria E i I, a wydłużenia nie będą miały negatywnego wpływu na odporność ogniową.

Uwaga: Można stosować materiały inne niż zaprawa, pod warunkiem że spełniają wymagania norm CEN.

(6) Grupy kabli i rur wykonanych z materiałów palnych lub pojedyncze kable w otworach nieuszczelnionych zaprawą mogą przenikać przez ściany, pod warunkiem że:

 • metoda uszczelnienia została oceniona na podstawie badań zgodnych z PN-EN 1366-3 [10] lub
 • postępuje się zgodnie z zaleceniami sformułowanymi na podstawie wystarczających doświadczeń [6].

Podsumowanie

Zaprezentowane w niniejszym artykule wieloaspektowe podejście do budowy przegród przeciwpożarowych wykazało, że podczas projektowania tego rodzaju rozwiązań konieczna jest duża staranność na każdym etapie działania. Ważny jest odpowiedni dobór materiałów budowlanych, instalacji i wyposażenia budynku, aby minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru lub zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia w przypadku jego wystąpienia.

Literatura

 1. Katalog techniczny PPMB Niemce SA, wyd. 2021 r.
 2. PN-EN 771-2+A1:2015-10, „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe silikatowe”.
 3. Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 4 października 1996 r. ustanawiająca wykaz produktów należących do klasy A „Materiały niepalne” przewidziany w decyzji 94/611/WE wykonującej art. 20 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych (aktualizacja 2000/605/EC, 2003/424/EC).
 4. PN-EN 13501-1:2019-02, „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”.
 5. PN-EN 13501-2:2016-07, „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej”.
 6. PN-EN 1996-1-2:2010, Eurokod 6 „Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe”.
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (DzU z 2019 r., poz. 1065). Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2022 r.
 8. PN-EN 1996-1-1+A1:2013, Eurokod 6 „Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych”.
 9. PN-EN 1364-1:2015-08, „Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1: Ściany”.
10. PN-EN 1364-3:2014-03, „Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 3: Ściany osłonowe. Pełna konfiguracja (kompletny zestaw)”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów na elewacjach (cz. 2)

System ETICS – techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów na elewacjach (cz. 2) System ETICS – techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów na elewacjach (cz. 2)

Stosowanie ciemnych kolorów na dużych powierzchniach elewacji budynków wymagają odpowiednich rozwiązań technologiczno-materiałowych, Tekst jest kontynuacją artykułu z numeru 3/2022 miesięcznika IZOLACJE.

Stosowanie ciemnych kolorów na dużych powierzchniach elewacji budynków wymagają odpowiednich rozwiązań technologiczno-materiałowych, Tekst jest kontynuacją artykułu z numeru 3/2022 miesięcznika IZOLACJE.

dr Jarosław Gil Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej

Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej

Bagatelizowanie izolacyjności akustycznej, niedostateczne zrozumienie przepisów dotyczących akustyki oraz zasad projektowania budynków często prowadzi do skarg właścicieli mieszkań, a następnie do bardzo...

Bagatelizowanie izolacyjności akustycznej, niedostateczne zrozumienie przepisów dotyczących akustyki oraz zasad projektowania budynków często prowadzi do skarg właścicieli mieszkań, a następnie do bardzo kosztownych prób naprawienia problemów. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest świadome projektowanie z uwzględnieniem wymogów izolacyjności akustycznej i wykonywanie pomiarów weryfikacyjnych po wybudowaniu budynków.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie

Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie

Osiągnięcie standardu „budynku o niskim zużyciu energii” jest możliwe przez spełnienie wymagań wg rozporządzenia [1] w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej budynków (minimalizacja wskaźnika...

Osiągnięcie standardu „budynku o niskim zużyciu energii” jest możliwe przez spełnienie wymagań wg rozporządzenia [1] w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej budynków (minimalizacja wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku oraz współczynników przenikania ciepła U [W//(m2·K)] dla pojedynczych przegród budynku). Powyższe wymusza wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych elementów obudowy budynku, wysokosprawnych systemów...

mgr Rafał Zaremba Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych

Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], lokale mieszkalne w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym...

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], lokale mieszkalne w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym należy chronić m.in. przed hałasem powietrznym oraz uderzeniowym pochodzącym od lokali usługowych oraz instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne

Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne

Jakiekolwiek prace renowacyjne w zawilgoconych budynkach muszą być poprzedzone zabiegami prowadzącymi do zredukowania zawartości wilgoci w przegrodach budowlanych, tj. doprowadzeniem substancji budowlanej...

Jakiekolwiek prace renowacyjne w zawilgoconych budynkach muszą być poprzedzone zabiegami prowadzącymi do zredukowania zawartości wilgoci w przegrodach budowlanych, tj. doprowadzeniem substancji budowlanej do tzw. wilgotności wagowej (wysuszeniem) [1].

Joanna Szot Stropy w domach jednorodzinnych

Stropy w domach jednorodzinnych Stropy w domach jednorodzinnych

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie...

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie izolacji termicznej i akustycznej.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3) System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

dr inż. Mariusz Garecki Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości....

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości. Dotyczy to zarówno obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jak i tych, które znajdują się w strefach ochrony konserwatorskiej i poza nimi. Systematyczny wzrost cen nośników energii, a na przestrzeni ostatniego roku – wzrost wręcz lawinowy, będzie wymuszał na inwestorach konieczność instalacji...

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Ireneusz Stachura Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Jak eliminować mostki cieplne w budynku? Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie...

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie realizacji i eksploatacji – i zapewnić właściwe warunki do przebywania w tym budynku ludzi.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych,...

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych, izolacyjności akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

dr inż. Andrzej Konarzewski Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

mgr inż. Julia Blazy, dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne...

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne warunki panujące wewnątrz kuchni czy łazienki. Na szczęście technologia wychodzi inwestorom naprzeciw i efektywne położenie tynku gipsowego w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach jest możliwe.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4) System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania...

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania dokumentacji projektowej mogą wpłynąć na uszkodzenia systemu. Przez „przeczytanie” należy tu także rozumieć zapoznanie się z tekstem kart technicznych stosowanych materiałów.

dr inż. Pavel Zemene, przewodniczący Stowarzyszenia EPS w Republice Czeskiej Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną...

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną eksploatację budynków i ochronę mienia. W praktyce materiały i konstrukcje budowlane muszą spełniać szereg wymagań, związanych między innymi z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi stabilności konstrukcji i jej trwałości, izolacyjności termicznej i akustycznej, a także higieny i zdrowia, czy wpływu...

mgr inż. Maciej Rokiel Jak układać płytki wielkoformatowe?

Jak układać płytki wielkoformatowe? Jak układać płytki wielkoformatowe?

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2) Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis...

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis matematyczny tego procesu jest bardzo złożony, dlatego w większości rozwiązań inżynierskich stosuje się uproszczony model ustalonego przepływu ciepła.

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Wybrane dla Ciebie

Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz »

Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz » Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz »

Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego »

Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego » Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego »

Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz »

Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz » Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz »

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia »

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia » Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia »

Sprawdź najlepsze certyfikowane ekologiczne narzędzia!

Sprawdź najlepsze certyfikowane ekologiczne narzędzia! Sprawdź najlepsze certyfikowane ekologiczne narzędzia!

Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych »

Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych » Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych »

Jakie narzędzia warto mieć ? »

Jakie narzędzia warto mieć ? » Jakie narzędzia warto mieć ? »

Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście »

Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście » Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście »

Sensacja na rynku pilarek

Sensacja na rynku pilarek Sensacja na rynku pilarek

Moc, wydajność, wszechstronność - perła wśród wiertarek

Moc, wydajność, wszechstronność - perła wśród wiertarek Moc, wydajność, wszechstronność - perła wśród wiertarek

Te elektronarzędzia Cię zaskoczą!

Te elektronarzędzia Cię zaskoczą! Te elektronarzędzia Cię zaskoczą!

Najnowsze produkty i technologie

Celuterm Sp. z o.o. Naprawa dachu po kunie – ile to kosztuje?

Naprawa dachu po kunie – ile to kosztuje? Naprawa dachu po kunie – ile to kosztuje?

Kiedy Twoje poddasze staje się domem dla kuny, konsekwencje mogą być znaczące, a jednym z najważniejszych aspektów do rozważenia jest naprawa dachu. Kuny, ze swoją skłonnością do gryzienia i drapania,...

Kiedy Twoje poddasze staje się domem dla kuny, konsekwencje mogą być znaczące, a jednym z najważniejszych aspektów do rozważenia jest naprawa dachu. Kuny, ze swoją skłonnością do gryzienia i drapania, mogą powodować poważne uszkodzenia, które nie tylko wpływają na komfort mieszkania, ale także na bezpieczeństwo i strukturę Twojego domu. W tym kontekście kluczowym pytaniem jest koszt naprawy dachu po wizycie kuny.

MAXFLOOR Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek

Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek

Kamienny dywan to wytrzymała alternatywa dla konwencjonalnych pokryć posadzek w obrębie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rozwiązanie to z powodzeniem jest stosowane od wielu lat. W Polsce...

Kamienny dywan to wytrzymała alternatywa dla konwencjonalnych pokryć posadzek w obrębie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rozwiązanie to z powodzeniem jest stosowane od wielu lat. W Polsce ilość wykonywanych posadzek w tym systemie systematycznie i dynamicznie rośnie rok do roku.

CEMEX Polska Sp. z o.o. Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie

Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie

INSULARIS PIANO jest materiałem izolująco-wypełniającym produkowanym na wytwórniach betonu Cemex oraz dostarczanym na budowę za pomocą betonowozów w postaci gotowej do użycia. Nie wymaga więc uciążliwego...

INSULARIS PIANO jest materiałem izolująco-wypełniającym produkowanym na wytwórniach betonu Cemex oraz dostarczanym na budowę za pomocą betonowozów w postaci gotowej do użycia. Nie wymaga więc uciążliwego przechowywania na placu budowy, co generuje koszty i w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia narażać może materiały izolacyjne na pogorszenie ich właściwości.

Grupa Warta Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą

Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą

Części otwarte, przynależne do domów i mieszkań, podlegają bezpośredniemu działaniu czynników atmosferycznych, dlatego należy je zabezpieczać przed działaniem temperatur, wilgoci i promieni słonecznych....

Części otwarte, przynależne do domów i mieszkań, podlegają bezpośredniemu działaniu czynników atmosferycznych, dlatego należy je zabezpieczać przed działaniem temperatur, wilgoci i promieni słonecznych. Balkony i tarasy oraz znajdujące się na nich elementy aranżacji wymagają dbałości o każdy szczegół. Wtedy zyskasz pewność, że przy niekorzystnych czynnikach zewnętrznych są skutecznie chronione przed zniszczeniem.

Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki

Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki

Prawidłowa wykonana termomodernizacja domu skutecznie ogranicza zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej. Rozwój branży budowlanej sprawia, że osoby, które chcą efektywnie zmniejszyć straty ciepła, mogą...

Prawidłowa wykonana termomodernizacja domu skutecznie ogranicza zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej. Rozwój branży budowlanej sprawia, że osoby, które chcą efektywnie zmniejszyć straty ciepła, mogą stosować różnorodne materiały izolacyjne. Przy ocieplaniu domu należy zwrócić szczególną uwagę na newralgiczne miejsca, których zlokalizowanie i odpowiednie zaizolowanie pozwoli na utrzymanie wytworzonego przez instalację grzewczą ciepła. Dlaczego ocieplenie domu jest tak ważne? Od czego zależy...

Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź!

Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź! Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź!

Decyzja o budowie domu to moment, w którym pojawia się wiele pytań, na które nie zawsze łatwo znaleźć odpowiedź. Jednym z nich jest pytanie „ile kosztuje projekt domu?”. Wybór odpowiedniego projektu domu,...

Decyzja o budowie domu to moment, w którym pojawia się wiele pytań, na które nie zawsze łatwo znaleźć odpowiedź. Jednym z nich jest pytanie „ile kosztuje projekt domu?”. Wybór odpowiedniego projektu domu, czy to gotowego z oferty projektów tzw. katalogowych, czy to indywidualnego, zleconego na zamówienie, to kluczowy element procesu budowy. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na projekt gotowy, czy indywidualny, musimy uwzględnić różne aspekty, takie jak dostosowanie projektu do miejscowego...

Paroc Polska Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki

Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki

Dach z paneli fotowoltaicznych to rozwiązanie, które zyskuje na popularności zwłaszcza w obiektach o dużej kubaturze, takich jak magazyny, hale produkcyjne czy budynki wielorodzinne. Fotowoltaika na dachu...

Dach z paneli fotowoltaicznych to rozwiązanie, które zyskuje na popularności zwłaszcza w obiektach o dużej kubaturze, takich jak magazyny, hale produkcyjne czy budynki wielorodzinne. Fotowoltaika na dachu wymaga jednak dużej ostrożności i dokładności w kwestii izolacji dachu płaskiego – wynika to ze specyfiki instalacji, która przede wszystkim oznacza dodatkowe obciążenia oraz ryzyko mostków termicznych. Z myślą o odpowiedniej wytrzymałości i nośności konstrukcji, tradycyjnie wybiera się materiały...

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

DAKO Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu? Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie...

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie aspekty trzeba zwrócić szczególną uwagę, wybierając drzwi zewnętrzne!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.