Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie

Modern building elevation technologies - selection and design

Obiekt Eli & Edythe Broad Art Museum
I. Baan

Obiekt Eli & Edythe Broad Art Museum


I. Baan

Wraz z ewolucją formy architektonicznej zmienia się pojęcie elewacji oraz jej wygląd. Pojawiają się materiały budowlane dające nowe możliwości, tradycyjne zaś wykorzystywane są w nowoczesny sposób.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

ABSTRAKT

W artykule omówiono nowoczesne rozwiązania zewnętrznych ścian obiektów. Przedstawiono możliwości, jakie dają nowe materiały budowlane. Zwrócono także uwagę na przykłady nowoczesnego wykorzystania tradycyjnych materiałów stosowanych w budownictwie danych regionów. Zaprezentowano obiekty, w których uzyskano wysoką efektywność energetyczną - m.in. dzięki odpowiedniej konstrukcji elewacji.

The article discusses modern solutions concerning external walls of facilities and presents the possibilities offered by new construction materials. It also points out the examples of a modern use of traditional materials utilised in construction in given regions, as well as presents some facilities, in which high energy efficiency has been obtained due to the appropriate structure of the elevation, among other things.

Architektura1 jako dziedzina nauki (być może także sztuki) jest definiowana w sposób równie różnorodny, jak różnorodne są efekty procesu jej powstawania: zarówno w formie zapisanych projektów - czasem tak wizjonerskich i daleko wybiegających w przyszłość, że niemożliwych do zrealizowania w czasach, w których powstają, jak i materialnych obiektów, tworzących scenografię naszego codziennego życia. Jej jakość bezpośrednio wpływa na poziom życia, a także kształtuje wrażliwość estetyczną.

Jedni uważają architekturę za "sztukę kształtowania przestrzeni" (Brunazeli), inni - za grę brył w świetle (Le Corbusier [2]). Jakie są związki między architekturą i sztuką, jak obie te dziedziny się uzupełniają, a jak mogą ze sobą konkurować - to zagadnienia niezwykle złożone.

Być może architektura staje się sztuką, gdy wznosi się na wyżyny perfekcjonizmu, bądź kiedy upodabnia się formą do wytworów innych dziedzin sztuki. Na pewno obie te dziedziny łączy wspólny punkt wyjścia – inspiracja. Inspiracja i natchnienie są motorem powstania i dzieła architektonicznego, i dzieła sztuki.

Architektura, nawet jeśli sama nie jest sztuką, stwarza ramy do jej uprawiania. Tworzy środowisko, klimat i atmosferę miejsca, w którym można uprawiać sztukę lub które budzi natchnienie. Dzieje się tak dzięki związkom architektury z innymi dziedzinami sztuki – współpracy architektów z artystami tworzącymi elementy rzeźbiarskie i malarskie. Wszystko to sprawia, że marzenie Richarda Wagnera o Gesamtkunstwerk [3] jest bliskie realizacji.

Bruno Zevi uważa, że architektura to "sztuka przestrzeni" (arte della spazio) i poddaje krytyce różne teorie architektury jako zbyt jednostronne, niebiorące pod uwagę fenomenologicznego charakteru architektury [4]. Christian Norbert Schulz twierdzi z kolei, że „­architektura pomogła człowiekowi uczynić jego egzystencję znaczącą. Dlatego właśnie architektura dotyczy czegoś więcej niż potrzeb praktycznych i ekonomicznych” [5].

Z kształtowaniem i projektowaniem elewacji wiąże się niezmiennie detal - "detal architektoniczny czyni budynek wyjątkowym, a architekta wyróżniającym się" [6]. Projektowanie tego elementu, sposób włączenia go w strukturę elewacji oraz zamierzony i rzeczywisty odbiór w kontekście wyrazu architektonicznego obiektu nabierają nowego znaczenia wraz z rozwojem nowych idei i technologii.

Przykłady obiektów

W obecnych czasach w powstawaniu systemów i powłok elewacyjnych uczestniczą specjaliści z różnych dziedzin nauki - jest to proces o charakterze interdyscyplinarnym. Pod wpływem zjawiska konkurencji i wzrastających wymagań rynku powstają nowe technologie wykorzystywane do wznoszenia budynków i kształtowania ich formy zewnętrznej.

Wydawałoby się, że dzisiaj możliwości techniczne są nieograniczone - obiekty budowlane często przypominają bardziej rzeźbę niż tradycyjne budynki o pionowych ścianach (obiekt Eli & Edythe Broad Art Museum w Michigan).

Istnieją także budowle, które, choć zardzewiałe, nie podlegają procesowi erozji (wieża widokowa w Lausitz), ściany zewnętrzne zmieniające wygląd pod wpływem wiatru (Technorama w Brisbane) oraz bardzo nowoczesne konstrukcje wykorzystujące technologie pozyskiwania energii z natury (centrum badawcze firmy Sedus Stoll w Dogern czy budynek banku Nykredit w Kopenhadze).

W budownictwie ekologicznym powraca się również do sprawdzonych, tradycyjnych materiałów (budynek szkoły w Rudrapurze) i technik (dom eksperymentalny w Taiki-cho).

ELI & EDYTHE BROAD ART MUSEUM

Projekt: Zaha Hadid Architects, London, Zaha Hadid i Patrik Schumacher

Lokalizacja: Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA

Inwestor: Michigan State University

Projekt konstrukcji: Adams Kara Taylor, London, UK i SDI, Michigan, USA

Projekt elewacji: Josef Gartner, Chicago, USA

Projekt powłoki stalowej: A. Zahner Company, Kansas City, USA

Pow. użytkowa: 4270 tys. m2

Pow. całkowita: 19 tys. m²

Kształt obiektu Eli & Edythe Broad Art Museum w Michigan (fot. 1–2) powstał w wyniku szczegółowej analizy otoczenia - ­topografii i powiązań komunikacyjnych. Bryła ma ostre krawędzie, a ścieżki i połączenia wizualne łączą się wewnątrz muzeum i silnie integrują budynek z otaczającą tkanką urbanistyczną.

Rezultatem tej gry z przestrzenią jest zdefiniowanie strefy wewnętrznej, która wytwarza zróżnicowanie jakościowe i zapewnia wystarczająco dużo miejsca do ukazania różnorodności prezentowanych projektów.

Powłoka zewnętrzna obiektu (trudno mówić o tradycyjnej elewacji) jest pochyła i płynnie przechodzi w dach, który obserwowany z otaczających, wyższych budynków staje się "piątą elewacją" [7]. Wykonana jest z ekspresyjnie zgiętych elementów ze stali nierdzewnej i tworzy uderzający kontrast z sąsiadującymi neogotyckimi budynkami z czerwonej cegły. Zróżnicowane kąty i zagięcia tej warstwy oddają zmiany kierunków i orientacji w otaczającym krajobrazie miejskim.

BUSAN CINEMA CENTRE

Projekt: Coop Himmelb (l) au, Wolf D. Prix/W. Dreibholz & Partner ZT GmbH

Główny projektant: Wolf D. Prix

Zespół projektowy: Michael Volk, Günther Weber, Martin Oberascher, Jörg Hugo, Sergio Gonzalez, Rob Henderson, Guthu Hallstein, Matt Kirkham, Veronica Janovska, Dieter Segerer, Markus Baumann, Jasmin Dieterle, Anja Sorger, Jana Kucerova, Jan Brosch, Ivana Jug

Lokalizacja: Busan, Korea Południowa

Inwestor: Busan Cinema Centre

Użytkownik: Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Busanie

Lokalny partner: Heerim Architects & Planners, Seoul/Korea: Jeong, Young Kyoon, Eu, Sung Mo, Lee, Mog Woon, Kang, In Soo, Kim, SeoniI, Shin, Dong Young, Chang, Hyo Sup

Konstrukcja: B+G Ingenieure, Bollinger und Grohmann GmbH Frankfurt/Wiedeń, Jeon and Partner, Seoul/Korea

Inżynieria: Arup, Berlin: Bryan Cody, Till Pasquai, Tobias Burkhart, Akif Berkyuerek

Projekt oświetlenia: Har Hollands, Eindhoven, Holandia

Pow. użytkowa: 51 067 tys. m2

Pow. całkowita: 57 981 tys. m2

Niektóre budynki mają specyficzne przestrzenie wspólne, utworzone wskutek szczególnych rozwiązania funkcjonalnych i przestrzennych łączących parę obiektów w jeden kompleks.

Obszary te mają charakter otwarty, lecz wymagają ochrony przed działaniem czynników klimatycznych. Powstają więc duże zadaszenia, czasem o bardzo odważnej formie architektonicznej. Ich dolna powierzchnia staje się nowym rodzajem elewacji – "szóstą elewacją". Tego typu założenie realizuje Busan Cinema Centre (fot. 3–5) – zespół rozrywkowy w południowokoreańskim Busan.

Projekt oparto na grze między ogólnodostępną przestrzenią otwartą i kontrolowaną przestrzenią zamkniętą. W dwóch wielofunkcyjnych budynkach umieszczono sale kinowe i salę teatralną, biura, studia nagrań i sale konferencyjne. Pod rozłożystym zadaszeniem mieści się otwarte kino letnie na 4 tys. miejsc oraz strefa wejściowa (wewnątrz filara podpierającego dach).

Zadaszenie ma kształt przypominający obłok i jest elementem charakterystycznym całej inwestycji (autorzy projektu nazywają tę konstrukcję "wirtualnym niebem"). Dolna powierzchnia dachu - "szósta elewacja" - pokryta jest diodami ledowymi umożliwiającymi podświetlenie obiektu. Można ją również wykorzystywać jako ekran do wyświetlania różnego rodzaju projekcji: wideoklipów i ruchomych obrazów.

Prace projektowe nad tym elementem trwały 3 lata. Jak powiedział jeden z autorów Wolf D. Prix: "architektonicznym celem było zaprzeczenie grawitacji i osiągnięcie nowego punktu zwrotnego w projektowaniu dachów podwieszanych. To największa tego typu konstrukcja w historii naszego biura. I krok dalej w stosunku do BMW Delivery Center w Monachium" [8].

WIEŻA WIDOKOWA W LAUSITZ

Projekt: Architektur & Landschaft Stefan Giers, Susanne Gabriel

Lokalizacja: Pojezierze Lausitz, Niemcy

Inwestor: IBA Lausitz

Projekt elewacji: Architektur & Landschaft Stefan Giers, Susanne Gabriel

Na terenach międzynarodowej wystawy budowlanej IBA planowano stworzenie do 2010 r. największego parku krajobrazowego o charakterze pojezierza z wykorzystaniem terenu starych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego. Częścią tego planu było wybudowanie wieży widokowej (fot. 6). Budowla ta, mająca wyjątkowy wyraz architektoniczny, symbolizuje przemianę regionu.

Wieża ma rzut na planie trójkąta i 30 m wysokości. Elewacje wykonane są z blachy typu Corten charakteryzującej się utrwaloną rdzawą powierzchnią. Dwie pełne ściany obiektu mają konstrukcję stalową szkieletową ze stężeniem krzyżowym, otwarta trzecia elewacja jest zaś wzorem utworzonym z biegów i spoczników schodów prowadzących na platformę widokową na samym szczycie.

Elewacje interaktywne

Wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego powstają budynki zmieniające swój wygląd. Elewacje mogą być platformą multimedialną - nośnikiem informacji (fot. 7). Przedtem służyły do tego specjalne systemy montowane do elewacji, dziś są to systemy z diod LED zintegrowane ze szkłem elewacyjnym stosowanym w ścianach osłonowych [11].

Okładziny elewacyjne ze szkła dają bardzo duże możliwości architektoniczne. Nie wymagają mycia, a zewnętrzne powierzchnie budynków mogą być barwione na dowolny kolor. Szkło elewacyjne w zaprogramowany sposób może zmieniać stopień przepuszczania światła.

Powstają także budynki zmieniające swój wygląd wraz z powiewem wiatru (fot. 8–9).

Centrum badawcze firmy Sedus Stoll

Projekt: ludloff + ludloff Architekten, Berlin

Lokalizacja: Hauptstraße 4, 79804 Dogern

Inwestor: Sedus Stoll AG, Waldshut

Projekt konstrukcji: Sobek Ingenieure, Stuttgart

W czasach przyśpieszonego (w porównaniu z poprzednimi wiekami) rozwoju gospodarki i technologii pojęcie nowoczesności może mieć różne znaczenia. Idee i wynalazki szybko powstają i równie szybko odchodzą w zapomnienie.

Rysują się jednak pewne trendy, które mimo rozmaitych wahań wyznaczają nowe kierunki. Wiążą się one z zastosowaniem nowych materiałów elewacyjnych, ale także z nowatorskim wykorzystywaniem materiałów i okładzin już znanych. Trendem są również rozwiązania z zakresu ekologii, w których stosuje się technologie pozyskiwania energii z natury i energii odnawialnej w koncepcji organizacji struktury technicznej budynku.

Jednym z niewątpliwie najbardziej spektakularnych przykładów tego typu synergicznych rozwiązań jest niedawno zakończona realizacja obiektu nowej siedziby centrum badawczego firmy Sedus Stoll (rys. 1, fot. 10–11) [13]. Nowy obiekt wznosi się między halą ­magazynową wysokiego składowania (barwną bryłą kubiczną o wysokości 30 m) a sąsiadującą zabudową mieszkaniową.

Wyróżniającym elementem nowego "intro­wertycznego" i monolitycznego obiektu jest "tekstylna" - jak to określają sami autorzy projektu - elewacja z powłoki (membrany) wykonanej z włókna szklanego, zawieszonej na obu kondygnacjach całej powierzchni zewnętrznej budynku (fot. 12). Aby ją zamocować i napiąć przed elewacją budynku, zaprojektowano i wykonano specjalną konstrukcję z profilami z aluminium (rys. 2).

Przezroczysta membrana pozytywnie wpływa na bilans energetyczny całego budynku. Latem powłoka elewacyjna chroni przed przegrzaniem kubatury budynku. Okna budynku wyposażone są dodatkowo w system ruchomych żaluzji przeciwsłonecznych, wykonanych z tego samego materiału (fot. 13).

Utrzymywanie właściwej temperatury w strefie biurowej obiektu jest możliwe dzięki dużej powierzchni radiacyjnego stropu, który pełni jednocześnie - w zależności od potrzeb - funkcję grzewczą lub chłodzącą. Strop spełnia swoją funkcję dzięki niewielkiemu zapotrzebowaniu na ciepło kubatur wewnętrznych, uzyskanemu za pomocą odpowiedniego ocieplenia przegród budowlanych oraz stabilizującej roli elewacji z membrany z włókna szklanego.

Odpowiednio dobrane kubatury w obszarze biur wielkoprzestrzennych pomagają dodatkowo wyrównywać różnicę temperatur i bilansować zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania budynku zimą i chłodzenia latem. System wspomagany jest wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła zimą, a latem – wymiennikiem ciepła zasilanym wodą z pobliskiego źródła.

Taki sposób chłodzenia wody w pełni zaspokaja potrzeby systemu klimatyzacji. Ogrzewanie warsztatów na parterze odbywa się w sposób konwencjonalny – za pomocą grzejników. Na rys. 3 pokazano schemat systemu ogrzewania i chłodzenia.

Ciepło odzyskane z urządzeń znajdujących się w warsztacie wykorzystywane jest do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania obiektu. Woda stosowana w systemie chłodzenia jest następnie wykorzystywana do spłukiwania WC oraz podlewania terenów zielonych.

Wszystkie materiały budowlane zostały przebadane pod kątem ilości energii zużytej do ich produkcji i zdolności do recyklingu - spełniono więc założenia projektowania zrównoważonego.

Bank Nykedit W Kopenhadze

Projekt: schmidt hammer lassen architects, Aarhus

Lokalizacja: Hambrosgade 1562, Kopenhaga

Inwestor: Nykredit, Kopenhaga

Projekt konstrukcji: Buro Happold, Londyn

Podobnym przykładem budownictwa zrównoważonego jest rozbudowana siedziba banku w Kopenhadze (fot. 14-15) [14]. Jest to obiekt o rzeźbiarskiej, przejrzystej formie, stojący samotnie w obszarze między zwartą zabudową starego miasta a obszarem portowym. Dzięki nawiązaniu do sąsiadującej zabudowy jest zintegrowany z otoczeniem.

Zróżnicowana plastycznie, śmiała konstrukcyjnie i ostro zarysowana pryzmatyczna bryła budynku ma dwupłaszczyznową elewację, skonstruowaną z dużym nakładem pracy.

Składa się ona z wielkoformatowego trójwarstwowego przeszklenia, ujętego w profilowane elementy ram i warstwy szkła z rozmaitymi nadrukami, chroniącymi przed światłem słonecznym. Między tymi dwiema warstwami znajduje się przestrzeń o szer. 70 cm zabezpieczająca żaluzje przed wpływami atmosferycznymi. Jest ona podzielona na dwukondygnacyjne przestrzenie klimatyczne.

Horyzontalnie ułożone wąskie elementy wentylujące z żaluzjami ustawionymi w stałej pozycji umożliwiają naturalną wentylację biur przy zapewnieniu bardzo dobrej izolacji akustycznej, a także nocne chłodzenie przestrzeni wewnętrznych budynku przez otwory w dachu nad atrium.

Ogniwa fotowoltaiczne na dachu, użycie wody opadowej do spłukiwania WC i wody morskiej jako czynnika wspomagającego system klimatyzacji współtworzą koncepcję energetyczną budynku (rys. 4). Zużycie energii ograniczono do poziomu 70 kWh/a. Jest to bardzo niska wartość, jeśli wziąć pod uwagę, że jest to całkowicie przeszklony budynek.

Dom eksperymentalny w Taiki-cho

Projekt: Kengo Kuma & Associates, Tokio

Lokalizacja: 158-1 Memu, Taiki-cho, Japonia

Projekt konstrukcji: Yashushi Moribe, Tokio

Inwestor: LXIL JS Foundation, Tokio

Kolejną realizacją (niejako łączącą zasady opisane w obu poprzednich przykładach) jest prototypowy dom eksperymentalny zbudowany w miejscowości Taiki-cho, będący efektem prac studialnych architektów z pracowni Kengo Kuma & Associates z Tokio we współpracy z Japońskim Instytutem Technologii Środowiska (fot. 16–19) [15].

Dom ten ma wytyczać nowe trendy w projektowaniu proekologicznym. Jego powierzchnia wynosi 80 m². W projekcie wykorzystano wzory tradycyjnych domów Chise budowanych przez Ainu (plemiona zamieszkujące niegdyś północną Japonię) wprost na ziemi. Pośrodku budynku znajdowało się palenisko, w którym stale utrzymywano ogień, aby jak najefektywniej wykorzystać ciepło promieniujące z nagrzanej w ten sposób ziemi (fot. 17).

Konstrukcja nośna szkieletowa (fot. 18) budynku prototypowego składa się z elementów wykonanych z drewna modrzewiowego. Z zewnątrz pokryta jest paroprzepuszczalną membraną z tworzywa (odpowiednikiem folii wstępnego pokrycia), a od środka - powłoką z włókna szklanego przytwierdzoną taśmami klejącymi (możliwość demontażu w dowolnym momencie). Konstrukcja domu pozwala na łatwy montaż i demontaż.

Szkielet drewniany wyposażony jest w system profili metalowych służących do przymocowania membrany zewnętrznej konfekcjonowanej przemysłowo. Powłoka ta mocowana jest do konstrukcji (począwszy od kalenicy) w dużych częściach. W przestrzeni między membranami znajduje się przezroczysta izolacja cieplna wykonana z butelek PET uzyskanych z recyklingu.

Taka konstrukcja przegrody budowlanej realizuje ideę konwekcji powietrza w przestrzeni między membranami, co sprzyja wytwarzaniu się przyjemnego mikroklimatu wewnątrz budynku. Czujniki umieszczone w ścianach i dachu umożliwiają pomiary procesu przechodzenia ciepła przez przegrodę, a także wstrząsów sejsmicznych występujących w tym regionie.

Membrana wewnętrzna mocowana jest do konstrukcji budynku za pomocą taśm klejących (fot. 19). Możliwie jest więc jej oddzielenie w celu kontroli wnętrza ściany i wymiany warstw ocieplenia wewnętrznego.

Obiekt operowy teatru festiwalowego w Erl w Tyrolu

Projekt: Delugan Meissl Associated Architects, Wiedeń

Lokalizacja: Mühlgraben 56a, A-6343 Erl, Austria

Inwestor: Festspielhaus Erl Errichtungs-und Betriebsgesellschaft GmbH

Pow. użytkowa: 8,8 tys. m2

Pow. całkowita: 10 tys. m2

Kubatura: 60 tys. m3

Koszt inwestycji: 36 mln euro

W grupie obiektów wyróżniających się nowym zastosowaniem istniejących bądź zmodyfikowanych okładzin elewacyjnych znajduje się obiekt operowy teatru festiwalowego w Erl w austriackim Tyrolu (fot. 20–21) [16].

Ekspresyjna forma nowego obiektu operowego przypomina fragment ciosu skalnego i dobrze wpisuje się w krajobraz Tyrolu. Latem ciemna, poziomo podzielona bryła harmonizuje z ukazującymi się w tle górami i zlewa z nimi w jeden masyw. Zimą na tle białego śniegu staje się widocznym akcentem. Zwartą i mocną formę obiektu podkreślają podziały jednakowych ciemnoszarych, prawie czarnych płyt włókno-cementowych (fot. 22).

Szkoła w Rudrapurze

Projekt: Anna Heringer & Eike Roswag

Lokalizacja: Rudrapur, Dinajpur district, Bangladesz

Inwestor: Dinajpur district

Konstrukcja: Ziegert Roswag Seiler Architekten Ingenieure Bürogemeinschaft

Pow. użytkowa: 275 m2

Pow. całkowita: 325 m2

W północnym Bangladeszu, w liczącym 3 tys. mieszkańców mieście Rudrapur realizowany jest modelowy projekt mający zachęcić lokalną społeczność do tradycyjnych, ekologicznych form budownictwa [17]. Ludność tego regionu przyzwyczaiła się już do wykorzystywania przemysłowych produktów budowlanych, zapomniawszy o materiałach dostępnych w bezpośrednim otoczeniu.

Miejscowi rzemieślnicy, nauczyciele i uczniowie wspierani są przez zagraniczny zespół projektowy. Długoterminowym celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków życiowych miejscowej ludności. Zakłada się, że mieszkańcy Rudrapuru, którzy w większości pracują jako robotnicy fizyczni, nauczą się zmodernizowanych technik budowlanych opartych na tradycyjnych technologiach, a następnie zastosują je gdzie indziej.

W budynkach tych bardzo ważny jest niezależny system dostarczania energii. Jest on zintegrowany z najnowocześniejszymi współczesnymi technologiami pozyskiwania energii. W analizowanym obiekcie (fot. 23-29) ciepła woda dostarczana jest przez urządzenia solarne, nad pionami wodnymi zainstalowano duży zbiornik na deszczówkę, zastosowano również panele fotowoltaiczne.

Projekt zdecydowano się zrealizować w miejscowej technologii jako kompaktowy dwukondygnacyjny budynek z błota i bambusa (w odróżnieniu od typowych w tym regionie jednokondygnacyjnych chat z cegieł lub z pospinanych blach).

Podsumowanie

Choć idea przestrzenna obiektu architektonicznego i zamysł techniczny mogą być (i bywają) wytworem umysłu jednostki, ich opracowanie pod względem technologicznym i materiałowym jest rezultatem wytężonej i długotrwałej pracy zespołów wyspecjalizowanych w wąskich dziedzinach oraz laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą.

Zaprezentowane przykłady pokazują, że w dobie szybkiego rozwoju różnorodnych technologii i wyspecjalizowanych gałęzi przemysłu pracujących na potrzeby branży budowlanej dysponujemy najróżnorodniejszymi elementami, z których można tworzyć atrakcyjną formę architektoniczną współczesnych obiektów. Są wśród nich m.in. materiały, które jeszcze 20 lat temu nie były uznawane za zdolne do przenoszenia obciążeń.

W trakcie podejmowania decyzji dotyczących projektowania należy jednak pamiętać, by nie ulegać urokowi nowinek technologicznych, lecz starać się podejmować decyzje, których efektem będą kompleksowe rozwiązania, oparte na być może zapomnianych, ale sprawdzonych technologiach i sposobach budowania wypracowanych przez wieki i żywych w tradycjach poszczególnych regionów.

Literatura

 1. "Nowa encyklopedia powszechna", t. 5, PWN, Warszawa 1997, s. 209-211.
 2. Le Corbusier, "W stronę architektury", Fundacja Centrum Architektury, Warszawa 2012.
 3. "Architektura betonowa", pod red. D. Kozłowskiego, Cement Polski, Kraków 2000.
 4. B. Zevi, "Architecture as Space", 1957.
 5. Ch. Norberg Schulz, "Bycie, przestrzeń i architektura", Wydawnictwo Murator, Warszawa 2000.
 6. V. Mc Leod, "Detail in Contemporary Residential Architecture", Laurence King Publishing, Londyn 2007.
 7. P. Popp, E. Margaretha, "Expressive Interface: Eli & Edythe Broad Art Museum", "Detail", nr 11/2012, www.detail.de.
 8. Strona internetowa: www.sztuka-architektury.pl.
 9. Strona internetowa: www.dezeen.com.
 10. "Landmarke im Lausitzer Seenland", "Detail", nr 6/2009, www.detail.de.
 11. "Zukunftsweisend, die Onlyglass Mediafacade GmbH", "Detail", nr 6/2011, www.detail.de.
 12. Strona internetowa: http://etsamtallerjmsanzbelendelolmopuente.blogspot.com.
 13. "Monolithische Transparenz: Forschungs- und Entwicklungszentrum in Dogern", "Detail", nr 1 + 2/2013, www.detail.de.
 14. B. Franke, "Skulpturaler Solitär: Bankgebäude in Kopenhagen", "Detail", nr 1 + 2/2013, www.detail.de.
 15. A. Gabriel, "Transluzente Membranhülle: Experimentalhaus in Taiki", "Detail", nr 1 + 2/2013, www.detail.de.
 16. "Tangram-Puzzle aus Faserzement: Festspielhaus von Delugan Meissl", "Detail", nr 12/2012, www.detail.de.
 17. "Handmade School", „Detail”, nr 12/2012, www.detail.de.
 18. Strona internetowa: www.archdaily.com.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


1 Architektura [z gr.] - "sztuka projektowania i wznoszenia budowli mających oprócz wartości użytkowych także artystyczne; definicja pojęcia zmieniała się z samą architekturą, która zawsze była odbiciem przemian zachodzących w życiu społeczeństw (...)" [1]

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Antek Antek, 26.09.2014r., 17:09:23 szkoda, że w Polsce nie ma co liczyć na takie piękne, futurystyczne konstrukcje... chociaż nieco mniej skomplikowane rozwiązania (jak na przykład tu <a href="http://drebud.pl/produkty/fasady" target="_blank">http://drebud.pl/produkty/fasady</a>) też są świetnym elementem naszego polskiego, swojskiego krajobrazu, mam nadzieję, że za kilka lat będziemy mogli podziwiać u siebie takie budynki, jak te na zdjęciach ;)

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.