Izolacje.com.pl

Tak działa Sieć Badawcza Łukasiewicz

dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk – dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Fot. J. Guzal

Dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk – dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych


Fot. J. Guzal

Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych – dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk – omawia obszary działalności Sieci Badawczej oraz nowoczesne technologie zgodne z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym, a także przedstawia wyzwania stojące przed organizacją.

Zobacz także

Jarosław Guzal TECHNONICOL z nową fabryką wełny mineralnej

TECHNONICOL z nową fabryką wełny mineralnej TECHNONICOL z nową fabryką wełny mineralnej

Roman Milewski, CEO Technonicol Polska, mówi o możliwościach nowej fabryki wełny mineralnej w Wykrotach oraz przyszłości rynku materiałów izolacyjnych.

Roman Milewski, CEO Technonicol Polska, mówi o możliwościach nowej fabryki wełny mineralnej w Wykrotach oraz przyszłości rynku materiałów izolacyjnych.

Jarosław Guzal Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Kingspan na rynku nowoczesnych fasad Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Jarosław Guzal Torggler: Stawiamy na jakość i szeroką ofertę

Torggler: Stawiamy na jakość i szeroką ofertę Torggler: Stawiamy na jakość i szeroką ofertę

Arkadiusz Bondyra, Dyrektor Operacyjny w firmie Torggler, w rozmowie z Jarosławem Guzalem, o sytuacji na rynku chemii budowlanej oraz o zmianach w pracy wykonawcy.

Arkadiusz Bondyra, Dyrektor Operacyjny w firmie Torggler, w rozmowie z Jarosławem Guzalem, o sytuacji na rynku chemii budowlanej oraz o zmianach w pracy wykonawcy.

W styczniu 2018 r. uzyskał Pan nominację na stanowisko dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Jako że znamy się już od wielu lat, nie była to dla mnie żadna niespodzianka, bo z Instytutem jest Pan związany już dosyć długo.

Moja ścieżka kariery zawodowej w Instytucie sięga lat 90. XX wieku. W 1995 r. zacząłem pracę w Krakowie jako inżynier stażysta. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych, w 2004 r., byłem jednym z najmłodszych zastępców dyrektora do spraw badawczo-rozwojowych. W następnych latach przechodziłem kolejne stopnie ścieżki kariery zawodowej, kiedy to w styczniu 2018 roku premier Mateusz Morawiecki powołał mnie na stanowisko dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie. W międzyczasie zaszły istotne zmiany, bo od 1 kwietnia 2019 r. zgodnie z ustawą o Sieci Badawczej Łukasiewicz jesteśmy Instytutem Sieci, a w marcu 2020 roku prezes Piotr Dardziński powołał mnie na stanowisko dyrektora Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Co było Pana celem przy obejmowaniu tego stanowiska? Jakie obszary działania były dla Pana szczególnie ważne?

Moim podstawowym celem była i jest synergia oddziałów tworzących Instytut. Historycznie każdy z nich miał swoją samodzielność finansową i niezależność. W moim przekonaniu to bardzo utrudniało nasze funkcjonowanie. W wielu przypadkach pracownicy w ogóle się nie znali, oddziały konkurowały ze sobą, składając oferty do tego samego klienta. Z tego względu postanowiłem zacząć właśnie od zmian w funkcjonowaniu Instytutu.

Drugim celem było odmłodzenie kadry Instytutu. Na dzień dzisiejszy w zasadzie te sprawy już mamy bardzo mocno zaawansowane i średnia wieku pracowników bardzo się obniżyła. W ciągu prawie trzech lat kadry Łukasiewicz – ICiMB zasiliło kilkunastu młodych doktorów. Jestem przekonany, że fundamenty organizacyjne, które udało się nam skorygować, pozwolą wzmocnić naszą pozycję rynkową.

Ile osób jest zatrudnionych w Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych? Jak dziś wygląda struktura organizacyjna tego podmiotu?

Obecnie Instytut liczy około 330 pracowników w czterech lokalizacjach: Warszawie, Krakowie, Gliwicach i Opolu. Najliczniejszym oddziałem jest Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, który specjalizuje się w badaniach materiałów budowlanych. Pracownicy Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie zajmują się ceramiką balistyczną, bioceramiką, ale także technologią i stosowaniem betonów komórkowych. Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zastosowaniem ceramiki w warunkach wysokotemperaturowych, natomiast Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu działa w obszarze ochrony środowiska i techniki cieplnej.

Po wejściu do Sieci Badawczej Łukasiewicz czynnik konsolidacji tych struktur w ramach Instytutu został bardziej wyeksponowany. Dlatego między innymi od 1 stycznia 2021 r. oddziały nie będą już jednostkami samobilansującymi i wtedy będziemy mogli pełnoprawnie mówić o jednym podmiocie czyli Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Będziemy mieć skonsolidowane wszystkie działy pomocnicze, jak również działy merytoryczne. Będziemy działać według nowej struktury organizacyjnej, trochę w stylu korporacyjnym z wydzielonymi tzw. front office, middle office i back office. W tym ostatnim obszarze czekają nas jeszcze zmiany organizacyjne. Zależy mi, żeby przekonać pracowników do nowego stylu pracy i rozwiązań organizacyjnych.

To zwykle rzeczywiście duże wyzwania. Natomiast przy tej restrukturyzacji okolicznością sprzyjającą było powstanie Sieci Badawczej Łukasiewicz. Dla wszystkich w takiej sytuacji jest jasne, że zmiany muszą być i pociąga to za sobą określone konsekwencje. Również te od strony ludzkiej. Dzięki temu też chyba łatwiej się wtedy rozmawia z ludźmi.

Obawa przed zmianą jest czymś naturalnym i zrozumiałym. Zarządzenie tym procesem zawsze stanowi wyzwanie dla menadżera. W nowym schemacie działania Łukasiewicza, którego fundament stanowią Grupy Badawcze oraz Platformy Kompetencji, to nie kto inny jak pracownicy instytutów są architektami zmian i nowych standardów budowanej organizacji. Centrum Łukasiewicz daje wartościowe narzędzia, które pomagają dyrektorowi w zarządzaniu Instytutem a naukowcom w wytwarzaniu technologii o potencjale komercjalizacyjnym. My już dziś w ramach tzw. systemu wyzwań w ciągu 15 dni jesteśmy w stanie określić potencjonalnemu klientowi, przedsiębiorstwu, z jakich może skorzystać środków pomocowych i jak widzimy konkretne rozwiązanie. System ten jest rynkowym wyróżnikiem Łukasiewicza, który przyciąga do nas naprawdę poważnych klientów.

Sieć Badawcza Łukasiewicz powstała wokół idei połączenia instytutów rozproszonych po całym kraju. Chodziło o to, aby połączyć je w jedną sieć i wykorzystać ten efekt synergii do tego, żeby rozwiązywać problemy polskiej nauki, gospodarki, ale w sposób skoordynowany i zcentralizowany. Ile podmiotów jest dziś w Sieci Łukasiewicza?

Na dzień dzisiejszy Łukasiewicza tworzą 32 Instytuty. Stanowią one trzecią co do wielkości sieć badawczą w Europie. Aktualnie mamy blisko 8 tys. pracowników, z czego 4,5 tys. to naukowcy.

W Łukasiewiczu zajmujemy się czterema kluczowymi obszarami:

  • zrównoważoną gospodarką i energią,
  • technologią cyfrową,
  • inteligentną mobilnością
  • oraz zdrowiem.

Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych swoje działania koncentruje wokół zagadnień zrównoważonej gospodarki i energii oraz zdrowia. W tych obszarach wykorzystujemy swoje kompetencje. Pracujemy z wieloma podmiotami gospodarczymi, począwszy od małych firm rodzinnych poprzez krajowych championów takich jak Grupa Azoty, KGHM, Tauron, PGE czy PGNiG.

W przyszłym roku w Łukasiewiczu chcemy w sposób szczególny skupić się na zagadnieniach związanych z Inteligentną mobilnością i „polonizacją” samochodu elektrycznego IZERA. Bardzo ważnym kierunkiem prac będzie również rozwój technologii i produktów bazujących na azotku galu. Łukasiewicz – ICIMB, ze względu na zakres działalności i doświadczenie w branży budowlanej, najwięcej do zaoferowania będzie miał w strategicznym kierunku jakim są „Technologie w obszarze budownictwa modułowego”.

Czemu można przypisać fakt, że dziś współpraca z tymi największymi firmami nabrała nowego kształtu? Jakie czynniki mają tu znaczenie?

Przede wszystkim to jest sprawa synergii i większych możliwości. Kompetencje każdego Instytutu są inne, ale zebrane w jedną całość stanowią dla biznesu kompleksową ofertę. W przypadku starego modelu w zasadzie musiał on się zwrócić do trzech, czterech czy pięciu instytutów oddzielnie, tworzyć oddzielne umowy, oddzielne konsorcja. Teraz klient kontaktuje się z jednym z 32 Instytutów i czeka na ofertę uwzględniającą najlepsze kompetencje całego Łukasiewicza.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że nasz Instytut współpracuje również z wyższymi uczelniami, między innymi takimi jak: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowska. Wspólnie z nimi działamy w ramach wspólnych projektów, doktoratów wdrożeniowych i wymiany kadry naukowej. Tak działa właśnie Sieć. Myślę, że dzięki temu mamy szansę pozyskać naprawdę prestiżowe projekty.

Czy instytuty będące w strukturach Sieci Łukasiewicz ze sobą konkurują?

Myślę, że ten etap mamy już za sobą, a wypracowany w Łukasiewiczu system wyzwań praktycznie eliminuje takie praktyki. Niezależnie od lokalizacji i specjalizacji w Łukasiewiczu sprawy rozwiązujemy kompleksowo, włączając inne Instytuty do współpracy. Pomimo bardzo konkurencyjnego środowiska rynkowego, sukces Instytutów Sieci opiera się o model myślenia sieciowego, a więc pracę zespołową.

Jeśli do Pana gabinetu ktoś przyjdzie i położy na stole projekt stworzenia nowego, innowacyjnego materiału budowlanego, to co się dzieje dalej? Jakie są możliwości wdrożenia takiego wyrobu do produkcji i obrotu na rynku?

Sieć Badawcza Łukasiewicz pozwala na generowanie projektów o zasięgu krajowym, które są przydatne z punktu widzenia polskiej gospodarki. Ciekawy projekt może być wdrażany nawet na poziomie rządowym. Staramy się, aby nowe koncepcje i pomysły miały możliwość szybszej komercjalizacji. W takiej sytuacji, o której wspomniał Pan w pytaniu, jesteśmy w stanie utworzyć nawet nowy podmiot, start-up lub spółkę celową, która będzie zajmować się komercjalizacją technologii.

Czy w ramach Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki Materiałów Budowlanych pracujecie nad czym, co może już wkrótce być wartością dodaną dla polskiej gospodarki?

Myślę, że są to np. technologie związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, np. wykorzystanie surowców odpadowych, które dotychczas nie zostały zagospodarowane, ale także przykładowo z zastosowaniem wodoru jako paliwa alternatywnego w procesach cieplnych. Pracujemy nad kilkoma rozwiązaniami, gdzie surowce dotychczas stanowiły bardzo trudny materiał do utylizacji. Pracujemy też nad zupełnie nowymi rozwiązaniami materiałów ceramicznych, które mogą być wykorzystane np. w medycynie czy w technologiach lotniczych. Zajmujemy się również technologiami związanymi z naprawą, budową nowych pasów startowych i płyt postojowych na lotniskach. Nad tym się teraz skupiamy. Jesteśmy jeszcze w fazie początkowej projektów dotyczących zdrowia, gdzie też tworzymy innowacyjne materiały np. związane z rekonstrukcją tkanki kostnej, opartej na nowych technologiach.

A w skali całej Sieci co jest topowym projektem, na którym trwają prace?

Poza tematami o których już wspomniałem, topowymi tematami są z pewnością zagadnienia związane z elektromobilnością i polską marką samochodu elektrycznego IZERA. Największy potencjał mają technologie bateryjne oraz systemy zarządzania baterią, silnik elektryczny, systemy teleinformatyczne pojazdów (ICT), systemy wspierające kierowcę oraz z zakresu autonomizacji pojazdów (ADAS) którymi zajmować się będziemy w ramach Sieci.

Prestiżowa dla Sieci jest także współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej. Nasi naukowcy wraz z przedstawicielami ministerstwa będą wymieniać się doświadczeniami i informacjami dotyczącymi technologii możliwych do wykorzystania w Siłach Zbrojnych RP.

Wnioskuję z Pana wypowiedzi, że bilans pomysłu pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz trzeba zapisać po stronie plusów? Przy jej tworzeniu było przecież wiele obaw.

Należy to rozpatrywać tylko w pozytywnym aspekcie. Wydaje mi się, że zaangażowanie Instytutów w nową działalność, inny model funkcjonowania jest naprawdę na wysokim poziomie. W miarę upływu czasu odgrywać to będzie coraz większą rolę. Nawet z punktu widzenia swojego Instytutu, gdzie w przeszłości pewne sytuacje byłyby zupełnie niemożliwe – dziś nie stanowią problemu. Widać wiele pozytywnych aspektów związanych z tego połączenia. Ważna jest również integracja środowiska badawczego Łukasiewicza oraz synergia działania.

A jakie Pan widzi niebezpieczeństwa wynikające z tego połączenia? Na pewno jakieś ryzyko musi być. Czy konkurencja wewnętrzna nie jest jednym z elementów trudnych do pokonania?

Konkurencja wewnętrzna jest dzisiaj w Łukasiewiczu czynnikiem mobilizującym. Każdego dnia, przy każdym projekcie widzę, że pracownicy Łukasiewicza niezależnie od specjalizacji i lokalizacji coraz chętniej ze sobą współdziałają. Dzisiaj Łukasiewicz zorganizowany jest tak, aby jego zsieciowane zasoby mogły pracować nie tylko z korzyścią dla polskiej gospodarki, ale również obsłużyć zlecenia od klientów zagranicznych.

Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zajmuje się na co dzień również certyfikacją i oceną techniczną wyrobów budowlanych. Jak wyglądają teraz działania w tym obszarze? Wasz Instytut od kilku dobrych lat mocno rozwijał ten segment i dziś na rynku w tym aspekcie jesteście dużym graczem.

Od kilku lat jesteśmy jednostką notyfikowaną Unii Europejskiej, mamy notyfikację Europejskiej Komisji Gospodarczej, jeśli chodzi o homologację szyb samochodowych. Jesteśmy Jednostką Oceny Technicznej. Kilka lat temu była tylko jedna jednostka, która wydawała aprobaty techniczne w obszarze materiałów budowlanych. Później podobne uprawnienia uzyskało kilka innych Instytutów. Na tle tych pozostałych jednostek, Łukasiewicz – Instytut Ceramiki Materiałów Budowlanych wygląda chyba najlepiej. Mamy kilkaset akredytowanych metod badawczych, kilkanaście grup wyrobów, gdzie udzielamy zarówno krajowe, jak i europejskie oceny techniczne.

Jako jedyni w Polsce prowadzimy homologację szyb samochodowych. No i oczywiście, może nie jedyni, ale też jesteśmy w tej grupie prestiżowych jednostek, które posiadają notyfikację Unii Europejskiej.

Jeśli chodzi o certyfikację z tym związaną, to tu też wciąż poszerza się grono naszych odbiorców. Możemy w tym obszarze skutecznie konkurować z innymi jednostkami, również zagranicznymi. Według mnie działamy obecnie w sposób rynkowy, w sposób taki, który wielu kontrahentów, wielu naszych partnerów biznesowych przyciąga do rozwijania współpracy z nami.

Będąc już wielokrotnie gościem na konferencjach przez Państwa organizowanych, na własne oczy widziałem, że udział firm, czyli biznesu, w tych wydarzeniach jest coraz większy. To zwykle owocuje nowymi kontaktami, a co za tym idzie – umowami. Rośnie w ten sposób prestiż samego Instytutu.

Nie mogę temu zaprzeczyć. Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowanych jest bardzo dobrze postrzegany. Nie ukrywam, że napawa mnie to dumą, kiedy mamy naprawdę bardzo dobre relacje z biznesem, z osobami zarządzającymi dużymi i małymi firmami. Ponad 70% przychodu generujemy właśnie ze współpracy z przemysłem, z działalności rynkowej, z prac B+R, z certyfikacji i oceny technicznej. To wszystko zawdzięczamy temu, że po drodze nam z firmami działającymi na rynku budowalnym i nie tylko.

Jakie mają Państwo plany na ten i przyszły rok? Co jest do zrobienia?

Koronawirus troszeczkę te wszystkie plany ogranicza. Były pomysły organizacji różnego rodzaju spotkań z biznesem, konferencji naukowych, jednak rzeczywistość nam to wszystko zmieniła.

Na pewno chcemy dokończyć restrukturyzację. Doprowadzić do momentu prawdziwej konsolidacji Instytutu, integracji oddziałów. To jest nasz priorytet. Ponadto priorytetem jest zwiększenie ilości realizowanych projektów badawczych, które są finansowane z krajowych źródeł, jak również z zagranicznych.

Na pewno będziemy inwestowali w naszych pracowników, podnosząc ich kompetencje, kwalifikacje tak, żeby mogli się rozwijać. Będziemy realizować doktoraty wdrożeniowe oraz zwiększać mobilność pracowników. W dalszym ciągu będziemy zwiększać możliwości badawcze naszego Instytutu tak, aby wypracowywane rozwiązania były jeszcze bardziej atrakcyjne dla biznesu.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Michał Musiał Zastosowania materiałów zmiennofazowych (PCM) w budownictwie

Zastosowania materiałów zmiennofazowych (PCM) w budownictwie Zastosowania materiałów zmiennofazowych (PCM) w budownictwie

Materiały zmiennofazowe stosowane są w budownictwie od kilkudziesięciu lat. Wciąż prowadzone są prace nad polepszeniem ich właściwości oraz nad ich skutecznym i bezpiecznym wykorzystaniem.

Materiały zmiennofazowe stosowane są w budownictwie od kilkudziesięciu lat. Wciąż prowadzone są prace nad polepszeniem ich właściwości oraz nad ich skutecznym i bezpiecznym wykorzystaniem.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wartości deklarowane i obliczeniowe parametrów izolacyjnych materiałów budowlanych

Wartości deklarowane i obliczeniowe parametrów izolacyjnych materiałów budowlanych Wartości deklarowane i obliczeniowe parametrów izolacyjnych materiałów budowlanych

O izolacyjności termicznej materiałów termoizolacyjnych decyduje zazwyczaj wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ. Jak wygląda różnica między wartościami deklarowanymi przez producentów a wartościami...

O izolacyjności termicznej materiałów termoizolacyjnych decyduje zazwyczaj wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ. Jak wygląda różnica między wartościami deklarowanymi przez producentów a wartościami obliczeniowymi tego parametru?

dr inż. Marek Kamieniarz Glina jako materiał budowlany

Glina jako materiał budowlany Glina jako materiał budowlany

Budynki z gliny czy słomy są modelowym przykładem budownictwa ekologicznego. Jednak rozwiązania te wciąż stosowane są wyłącznie przez pasjonatów czy architektów­‑badaczy poszukujących niekonwencjonalnych...

Budynki z gliny czy słomy są modelowym przykładem budownictwa ekologicznego. Jednak rozwiązania te wciąż stosowane są wyłącznie przez pasjonatów czy architektów­‑badaczy poszukujących niekonwencjonalnych rozwiązań.

dr Agnieszka Szczygielska, dr inż. Halina Prejzner, dr inż. Robert Geryło Możliwości recyklingu odpadów styropianu oraz problemy z tym związane

Możliwości recyklingu odpadów styropianu oraz problemy z tym związane Możliwości recyklingu odpadów styropianu oraz problemy z tym związane

Recykling wyrobów styropianowych jest obecnie jednym z głównych zadań w programach zagospodarowywania odpadów.

Recykling wyrobów styropianowych jest obecnie jednym z głównych zadań w programach zagospodarowywania odpadów.

dr inż. Zbigniew Pozorski Nowe rozwiązania techniczne i zastosowania płyt warstwowych w budownictwie

Nowe rozwiązania techniczne i zastosowania płyt warstwowych w budownictwie Nowe rozwiązania techniczne i zastosowania płyt warstwowych w budownictwie

Rozwój technologii produkcji oraz duża konkurencja na rynku sprawiły, że płyty warstwowe w ciągu ostatniej dekady zaczęły wypierać tradycyjne rozwiązania materiałowe. Co przyniosą prace nad dalszym udoskonalaniem...

Rozwój technologii produkcji oraz duża konkurencja na rynku sprawiły, że płyty warstwowe w ciągu ostatniej dekady zaczęły wypierać tradycyjne rozwiązania materiałowe. Co przyniosą prace nad dalszym udoskonalaniem tego produktu?

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój...

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój przemysłu (także rynku materiałów budowlanych) bez jej udziału.

dr inż. Aleksander Byrdy Stosowanie materiałów z gliny a mikroklimat wewnętrzny nowoczesnych budynków energooszczędnych

Stosowanie materiałów z gliny a mikroklimat wewnętrzny nowoczesnych budynków energooszczędnych Stosowanie materiałów z gliny a mikroklimat wewnętrzny nowoczesnych budynków energooszczędnych

Projektanci poszukują dzisiaj rozwiązań materiałowych zapewniających nie tylko niskie zapotrzebowanie na energię, lecz także zdrowy klimat wewnętrzny. Jednym z takich materiałów jest glina, dlatego w krajach...

Projektanci poszukują dzisiaj rozwiązań materiałowych zapewniających nie tylko niskie zapotrzebowanie na energię, lecz także zdrowy klimat wewnętrzny. Jednym z takich materiałów jest glina, dlatego w krajach wysokorozwiniętych budownictwo gliniane przeżywa swój renesans.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanocementy i nanobetony

Nanocementy i nanobetony Nanocementy i nanobetony

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji...

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji czy samooczyszczania.

dr inż. Artur Pałasz Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2 Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących...

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących dobre metody badawcze i spełniających stosunkowo rygorystyczne wymagania.

dr inż. Wacław Brachaczek, mgr Wojciech Siemiński Skąd się biorą rysy na powierzchni tynków renowacyjnych?

Skąd się biorą rysy na powierzchni tynków renowacyjnych? Skąd się biorą rysy na powierzchni tynków renowacyjnych?

Często występującą wadą tynków renowacyjnych jest powstawanie zarysowań i spękań na ich powierzchni już w pierwszym okresie utwardzania. Jest to spowodowane układaniem warstw tynków o nierównomiernej grubości,...

Często występującą wadą tynków renowacyjnych jest powstawanie zarysowań i spękań na ich powierzchni już w pierwszym okresie utwardzania. Jest to spowodowane układaniem warstw tynków o nierównomiernej grubości, niezachowaniem przerw technologicznych przy wykonywaniu poszczególnych warstw systemu, a także czynnikami technologiczno-materiałowymi.

dr inż. arch. Janusz Barnaś Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie

Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie

Wraz z ewolucją formy architektonicznej zmienia się pojęcie elewacji oraz jej wygląd. Pojawiają się materiały budowlane dające nowe możliwości, tradycyjne zaś wykorzystywane są w nowoczesny sposób.

Wraz z ewolucją formy architektonicznej zmienia się pojęcie elewacji oraz jej wygląd. Pojawiają się materiały budowlane dające nowe możliwości, tradycyjne zaś wykorzystywane są w nowoczesny sposób.

dr inż. Beata Wilk-Słomka, dr inż. Janusz Belok Zagrożenia środowiskowe w budownictwie na przykładzie ściany dwuwarstwowej – metoda LCA

Zagrożenia środowiskowe w budownictwie na przykładzie ściany dwuwarstwowej – metoda LCA Zagrożenia środowiskowe w budownictwie na przykładzie ściany dwuwarstwowej – metoda LCA

Jedną z technik, która pozwala określić i ocenić potencjalny wpływ wyrobów lub usług na środowisko, jest ocena środowiskowa wyrobu oparta na ocenie cyklu życia – LCA.

Jedną z technik, która pozwala określić i ocenić potencjalny wpływ wyrobów lub usług na środowisko, jest ocena środowiskowa wyrobu oparta na ocenie cyklu życia – LCA.

mgr inż. Maciej Król, prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński Geopolimery w budownictwie

Geopolimery w budownictwie Geopolimery w budownictwie

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2...

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2 przy zużyciu 2–3 razy mniejszej energii. Z tego powodu cement geopolimerowy nazwano zielonym cementem. Jest ekologiczny i wytrzymały, a mimo to rzadko stosowany w budownictwie.

dr hab. inż., prof. UWM Robert Wójcik, mgr inż. Piotr Kosiński Jaki jest współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej?

Jaki jest współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej? Jaki jest współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej?

Pomimo licznych publikacji wyników badań i prowadzonej dyskusji stanowiska na temat zakresu optymalnego zagęszczenia nadal nie są jednoznaczne. Pokutują stare opinie: im materiał lżejszy, tym cieplejszy....

Pomimo licznych publikacji wyników badań i prowadzonej dyskusji stanowiska na temat zakresu optymalnego zagęszczenia nadal nie są jednoznaczne. Pokutują stare opinie: im materiał lżejszy, tym cieplejszy. Zapomina się przy tym o postępującej w czasie deformacji materiału.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie...

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie ognia, a także działanie wysokich temperatur.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk, prof. ICiMB, dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek Odporność betonu komórkowego na zawilgocenia

Odporność betonu komórkowego na zawilgocenia Odporność betonu komórkowego na zawilgocenia

Anomalia pogodowe w postaci obfitych opadów deszczu i wywołanych przez nie powodzi spowodowały, że w ciągu ostatnich piętnastu lat aktualnym tematem stały się zagadnienia związane z zachowaniem się materiałów...

Anomalia pogodowe w postaci obfitych opadów deszczu i wywołanych przez nie powodzi spowodowały, że w ciągu ostatnich piętnastu lat aktualnym tematem stały się zagadnienia związane z zachowaniem się materiałów budowlanych w podtopionych lub zalanych budynkach. W artykule zostaną przedstawione badania wykonane po powodzi z 1997 r. pod kątem odporności betonu komórkowego na wilgoć.

Jarosław Guzal Kalmatron wreszcie w Polsce

Kalmatron wreszcie w Polsce Kalmatron wreszcie w Polsce

Jakie jest przeznaczenie i zastosowanie kalmatronu? Na czym polega ta technologia? Działanie nowego na polskim rynku produktu przybliżają Grzegorz Długokęcki - prezes zarządu PIW Drycon, oraz Dobromir...

Jakie jest przeznaczenie i zastosowanie kalmatronu? Na czym polega ta technologia? Działanie nowego na polskim rynku produktu przybliżają Grzegorz Długokęcki - prezes zarządu PIW Drycon, oraz Dobromir Kułakowski - prezes zarządu Kalmatron EU.

dr inż. Elżbieta Nowicka Właściwości akustyczne płyt warstwowych

Właściwości akustyczne płyt warstwowych Właściwości akustyczne płyt warstwowych

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym wzrasta problem rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku i jego wpływu na zdrowie ludzi, dlatego ochrona przed hałasem zaczyna odgrywać bardzo ważną rolę podczas realizacji...

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym wzrasta problem rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku i jego wpływu na zdrowie ludzi, dlatego ochrona przed hałasem zaczyna odgrywać bardzo ważną rolę podczas realizacji wielu inwestycji. Coraz bardziej przydatna staje się więc wiedza dotycząca właściwości akustycznych poszczególnych materiałów budowlanych.

dr inż. Adam Niesłochowski Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne,...

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne, bitumy, lepiszcza, kleje itp., a także pozostałości nieprzereagowanych monomerów.

Jacek Sawicki Właściwości wyrobów silikatowych

Właściwości wyrobów silikatowych Właściwości wyrobów silikatowych

Silikatami nazywamy wyroby wapienno-piaskowe, które należą do bogatej grupy materiałów budowlanych wykonywanych z zapraw wapiennych. Są one znane i często stosowane w wielu krajach Europy. Ostatnio coraz...

Silikatami nazywamy wyroby wapienno-piaskowe, które należą do bogatej grupy materiałów budowlanych wykonywanych z zapraw wapiennych. Są one znane i często stosowane w wielu krajach Europy. Ostatnio coraz większą popularność zdobywają na naszym rynku głównie ze względu na dobre parametry wytrzymałościowe oraz łatwość pozyskiwania surowca do produkcji bloczków silikatowych.

mgr inż. Maciej Rokiel Metody osuszania murów w budynkach

Metody osuszania murów w budynkach Metody osuszania murów w budynkach

Zagadnienia związane z osuszaniem są skomplikowane. Wynika to przede wszystkim ze sposobu zachowania się materiałów wobec wody i wilgoci oraz z przyczyn i źródeł zawilgocenia.

Zagadnienia związane z osuszaniem są skomplikowane. Wynika to przede wszystkim ze sposobu zachowania się materiałów wobec wody i wilgoci oraz z przyczyn i źródeł zawilgocenia.

dr inż. Anna Kaczmarek, dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć?

Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć? Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć?

Woda wywiera negatywny wpływ na materiał budowlany. Zawilgocony traci swoje właściwości izolacyjne – wzrasta jego współczynnik przewodzenia ciepła, a co za tym idzie zwiększają się straty ciepła w budynku....

Woda wywiera negatywny wpływ na materiał budowlany. Zawilgocony traci swoje właściwości izolacyjne – wzrasta jego współczynnik przewodzenia ciepła, a co za tym idzie zwiększają się straty ciepła w budynku. Ponadto materiały takie jak gips, anhydryt, czyli o dużym współczynniku rozmiękania, pod wpływem wilgoci zmniejszają swoją wytrzymałość mechaniczną. Jest to przyczyną niszczenia płyt gipsowo-kartonowych, tynków i podkładów gipsowych oraz anhydrytowych. Woda powoduje również korozję chemiczną tynków,...

dr inż. Andrzej Konarzewski Samonośne izolacyjne płyty warstwowe

Samonośne izolacyjne płyty warstwowe Samonośne izolacyjne płyty warstwowe

Badania na płytach warstwowych powinny być prowadzone jednorazowo lub cyklicznie. Przy wdrażaniu normy i wprowadzaniu wyrobu oznakowanego znakiem CE na rynek zdarzają się problemy.

Badania na płytach warstwowych powinny być prowadzone jednorazowo lub cyklicznie. Przy wdrażaniu normy i wprowadzaniu wyrobu oznakowanego znakiem CE na rynek zdarzają się problemy.

mgr inż. Jarosław Gasewicz Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne

Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne

Grubowarstwowe powłoki hydroizolacyjne wykonywane z mas na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi dostępne są na rynku materiałów budowlanych już od ok. czterdziestu lat. Ich wprowadzenie...

Grubowarstwowe powłoki hydroizolacyjne wykonywane z mas na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi dostępne są na rynku materiałów budowlanych już od ok. czterdziestu lat. Ich wprowadzenie miało ułatwić wykonywanie hydroizolacji na pionowych elementach budowli stykających się z gruntem.

Najnowsze produkty i technologie

homebook.pl Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć?

Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć? Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć?

Każdego roku projektanci wnętrz i designerzy prezentują nowe trendy, które wyznaczają kierunki zmian, dokonywanych w wystroju naszych mieszkań i domów. Nie inaczej jest w 2021 roku. Zobacz, co w trawie...

Każdego roku projektanci wnętrz i designerzy prezentują nowe trendy, które wyznaczają kierunki zmian, dokonywanych w wystroju naszych mieszkań i domów. Nie inaczej jest w 2021 roku. Zobacz, co w trawie piszczy i które tendencje okażą się godne tego, aby zaimplementować je również w swoich czterech ścianach. Przed Tobą kilka najciekawszych tendencji, którym zdecydowanie warto bliżej się przyjrzeć.

Kingspan Profesjonalne systemy barier ochronnych

Profesjonalne systemy barier ochronnych Profesjonalne systemy barier ochronnych

Prawidłowo zaprojektowany system ścieżek komunikacyjnych w dużych obiektach przemysłowych to podstawowa zasada bezpiecznej pracy oraz poruszania się po fabryce czy magazynie. Systemy wytrzymałych oraz...

Prawidłowo zaprojektowany system ścieżek komunikacyjnych w dużych obiektach przemysłowych to podstawowa zasada bezpiecznej pracy oraz poruszania się po fabryce czy magazynie. Systemy wytrzymałych oraz odpornych na uderzenia słupków i barier ochronnych pozwalają zmniejszyć ryzyko wypadków i poprawiają komfort pracowników.

Bauder Polska Sp. z o. o. BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Xella Polska Sp. z o.o. Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu

Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu

Większość nowo budowanych domów - zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych - ma dwuwarstwowe ściany zewnętrzne, składające się z muru i ocieplenia. Do wykonania warstwy termicznej takich ścian stosuje się...

Większość nowo budowanych domów - zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych - ma dwuwarstwowe ściany zewnętrzne, składające się z muru i ocieplenia. Do wykonania warstwy termicznej takich ścian stosuje się przeważnie płyty styropianowe. Rzadziej do tego celu wykorzystuje się - droższe od nich - płyty z wełny mineralnej. Od połowy 2019 roku oba te materiały ociepleniowe mają dużą konkurencję w postaci mineralnych płyt izolacyjnych Multipor ETICS.

merXu Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia...

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia drobnych napraw w domu lub ogrodzie. Zobacz ofertę z kategorii chemii budowlanej na merXu.

Kärcher PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny

PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny

Branża budowalna dynamicznie rozwija się w naszym kraju. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty...

Branża budowalna dynamicznie rozwija się w naszym kraju. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej wiosny Kärcher oferuje budowlańcom najlepsze modele swoich urządzeń w atrakcyjnych, obniżonych cenach. Oferta PRO Korzyści to szeroki wybór sprzętów – urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS oraz bez niego HD, odkurzacze NT do suchych i mokrych zabrudzeń radzące...

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

merXu Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu

Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu

Oprócz wyboru wysokiej jakości materiałów budowlanych do wzniesienia ścian czy budowy dachu ważna jest także odpowiednia izolacja przegród – zarówno termiczna, jak i przeciwwilgociowa.

Oprócz wyboru wysokiej jakości materiałów budowlanych do wzniesienia ścian czy budowy dachu ważna jest także odpowiednia izolacja przegród – zarówno termiczna, jak i przeciwwilgociowa.

SUEZ Izolacje Budowlane Wpusty dachowe - skuteczne odprowadzenie wody opadowej

Wpusty dachowe - skuteczne odprowadzenie wody opadowej Wpusty dachowe - skuteczne odprowadzenie wody opadowej

Twój klient zdecydował się na dach płaski? Świetna wiadomość! Dla Ciebie to możliwość wcielenia w życie ciekawego projektu, dla niego m.in. wygoda, bo unika skosów we wnętrzu. Żeby jednak dach dobrze spełniał...

Twój klient zdecydował się na dach płaski? Świetna wiadomość! Dla Ciebie to możliwość wcielenia w życie ciekawego projektu, dla niego m.in. wygoda, bo unika skosów we wnętrzu. Żeby jednak dach dobrze spełniał swoją funkcję, nie zapominaj o zastosowaniu odpowiedniego systemu odprowadzania wody. Martwisz się, jak zrobić to skutecznie? Spokojnie, są na to sposoby.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.