Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Uszkodzenia stropów – monitoring przemieszczeń, ugięć i spękań

Badanie pionowości ścian, fot. Geodetic

Badanie pionowości ścian, fot. Geodetic

Corocznie słyszymy o katastrofach budowlanych związanych z zawaleniem stropów w budynkach o różnej funkcjonalności. Przed wystąpieniem o roszczenia do wykonawcy w odniesieniu do uszkodzeń stropu niezbędne jest określenie, co było przyczyną destrukcji. Często jest to nie jeden, a zespół czynników nakładających się na siebie. Ważne jest zbadanie, czy błędy powstały na etapie projektowania, wykonawstwa czy nieprawidłowego użytkowania.

Zobacz także

Joanna Szot Stropy w domach jednorodzinnych

Stropy w domach jednorodzinnych Stropy w domach jednorodzinnych

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie...

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie izolacji termicznej i akustycznej.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności

Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności

Płyty warstwowe od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród projektantów i wykonawców skupionych wokół budownictwa przemysłowego. Coraz częściej jednak biura projektowe sięgają po ten produkt...

Płyty warstwowe od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród projektantów i wykonawców skupionych wokół budownictwa przemysłowego. Coraz częściej jednak biura projektowe sięgają po ten produkt w kontekście domów jedno- lub wielorodzinnych. W zestawieniu z pozyskiwaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) stanowią gotowy przepis na sprawnie zaizolowany termicznie budynek z osiągniętą niezależnością energetyczną.

fischer Polska sp. z o.o. Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS

Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS

Przed podjęciem decyzji o wykonaniu dodatkowego docieplenia konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja istniejącego układu/systemu ocieplenia oraz podłoża. Ocenę taką należy wykonać etapowo.

Przed podjęciem decyzji o wykonaniu dodatkowego docieplenia konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja istniejącego układu/systemu ocieplenia oraz podłoża. Ocenę taką należy wykonać etapowo.

***
W artykule autor skupia się na metodach badania stropów oraz zawartości operatów z takich badań. Przedstawia przyczyny uszkodzeń stropów, z którymi spotyka się przy pomiarach, a także omawia, na jakim etapie i jakim sprzętem weryfikować ugięcia, przemieszczenia i spękania stropów.

Damage to ceilings – monitoring of displacements, deflections and cracks

In the article, the author focuses on the methods of testing ceilings and the content of reports from such tests. He presents the causes of damage to ceilings found by him during measurements, and discusses at what stage and with what equipment to verify deflections, displacements and cracks in ceilings.
***

Niedopilnowanie procedur formalno-projektowych, zmiany koncepcji w trakcie budowy i niedostosowanie projektów konstrukcji stropów, samowole budowlane i niewłaściwe użytkowanie może być katastrofalne w skutkach. Ugięcie stropu pod wpływem nadmiaru obciążenia stanowi niebezpieczną sytuację dla budynku. W jednym z warszawskich budynków badania stropów wykazały, że ugięcie wynosi średnio 4–8 cm. Były również miejsca, gdzie ugięcie wynosiło nawet 12–15 cm. Są to duże wartości na odległości 4–7 m.

Liczne przypadki zawalenia stropów

 • Styczeń 2023 r.: „Wydali 4 mln euro na remont. Dach nie wytrzymał i się zawalił” [1].
 • Styczeń 2023 r. „To cud, że nikt nie zginął. Od katastrofy w szkolnej hali sportowej minęło półtora roku. Winnych nie ma” [2].
 • Grudzień 2022 r: „Zabrze: Runął dach hali sportowej. Obiekt oddano do użytku miesiąc temu” [3].
 • W 2021 r. doszło do katastrofy budowlanej hali sportowej w Żurowej. Do zdarzenia doszło w trakcie wylewania stropu przez siedmiu pracowników. W trakcie pracy całość zawaliła się i wszyscy spadli z 10-metrowej wysokości [4].
 • W 2017 r. w Zamku Książąt Pomorskich kolumna podtrzymująca stropy osiadła i spowodowała zawalenie stropu na trzech kondygnacjach [5].
 • W 2017 r. w jednej z katowickich kamienic zawalił się strop przez samowolę budowlaną. W jednym z mieszkań wyburzono ściany nośne podtrzymujące stropy, co spowodowało zawalenie się dwóch kondygnacji [6].
 • W 2011 r. na budowie hotelu i centrum usługowo-biznesowego Kino Polana podczas układania betonu zawalił się strop trzeciej kondygnacji. Spadający beton zawalił dwie niższe kondygnacje.
 • Jedną z największych katastrof budowlanych było zawalenie się w 2006 r. hali Międzynarodowych Targów w Katowicach podczas wystawy gołębi, gdzie zginęło 65 osób, a 170 zostało rannych.

Czytaj też o: Zastosowaniu keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Powyższe przykłady pokazują, że w budynkach o różnej funkcjonalności corocznie mamy liczne katastrofy budowlane związane z zawaleniem stropów. Powody tych katastrof są różne – niepokojące jest to, że zbyt mało wniosków wyciągamy z tych historii.

Przyczyny uszkodzeń stropów

Przyczynami uszkodzeń stropów mogą być czynniki konstrukcyjne, materiałowe, technologiczne czy eksploatacyjne. Błędy w zaprojektowaniu dylatacji czy zbyt niska wytrzymałość betonu mają kolosalne znaczenie w późniejszej eksploatacji. Zły skład lub zanieczyszczenie mieszanki betonowej to również częste powody spękań stropów.

Wady technologiczne są najliczniejszą przyczyną późniejszych problemów. Nierówność podbudowy, błędy w ułożeniu zbrojenia, niewłaściwy sposób ułożenia betonu oraz błędne wykonanie dylatacji to tylko niektóre przykłady. Zbyt wczesne rozpoczęcie użytkowania obiektu oraz zbyt duży nacisk w stosunku do tego zakładanego na początku to równie częste powody zniszczeń stropów.

Wady na etapie projektowania, wykonania oraz późniejszej eksploatacji mogą wpływać na późniejsze uszkodzenia stropów. Najczęściej spotykanymi problemami są spękania, nadmierne ścieranie, rozwarstwienie, nierówności, powstawanie pęcherzy i inne uszkodzenia warstw wierzchnich (pylenie, kruszenie się, łuszczenie). Inwestorzy chcieliby mieć jak największe przestrzenie do swobodnej aranżacji przestrzeni biurowych, magazynowych, hotelowych, rekreacyjnych czy mieszkaniowych. Nieświadome zmiany aranżacji ścian wewnętrznych są jedną z przyczyn deformacji stropów oraz pojawiania się uszkodzeń, rys, pęknięć na przegrodach pionowych. Wzmocnienia, słupy, odciągi, podpory i wszelkie przegrody podpierające stropy mają duży wpływ na aranżację pomieszczeń i rozmieszczenie ścian konstrukcyjnych i działowych. Przyczyną uszkodzenia stropu czy stropodachu może być także poziome przesunięcie warstwy ocieplenia na skutek niewłaściwego ułożenia warstwy dociskowej lub braku dylatacji między szlichtą stropu a ścianą.

Stropy poszczególnych kondygnacji mogą się uginać i będą powodować pęknięcia i uszkodzenia posadowionych na nich ścian. Wciekanie wód opadowych do wnętrza oraz oddziaływanie warunków termicznych spowodują, że proces degradacji będzie postępował w kolejnych latach. Rysy, pęknięcia i uszkodzenia występujące w narożnikach pomieszczeń mogą być przyczyną zastosowania stropów o dużych rozpiętościach – powinny one wzbudzić naszą czujność. Wykazanie przekroczenia stanów granicznych stropu wymaga tymczasowego wyłączenia z użytkowania pomieszczeń, a nawet całego budynku do czasu naprawy. Zawalenia czy pęknięcia stropów mają miejsce, gdy budowa stropu została wykonana niezgodnie z projektem konstrukcji, albo został wykonany projekt zamienny, albo zmieniona została funkcja budynku, albo ktoś dokonał samowoli budowlanej.

Przebudowa szachtów/szybów jako czynnik osłabiający stropy

fot 1 katastrofa
FOT. 1. Badanie pionowości szachtu windowego; fot.: Geodetic

Patrząc na doświadczenie własne i inwestorów z różnych regionów kraju stwierdzam, że kontrolne pomiary konstrukcji budynków (również stropów) warto wykonywać w niektórych przypadkach już na etapie budowy. W jednej z warszawskich inwestycji na etapie budowy szyb windowy na kilkunastu kondygnacjach wieżowca wybudowano w jednym miejscu, a na pozostałych kilkunastu kondygnacjach o kilkadziesiąt cm obok. Montaż windy w takim szybie nie ma racji bytu, jeśli nie skujemy części pięter i nie poprawimy szybu, chyba że przewidujemy przesiadkę między piętrami, ale nie była ona zamierzona w tym projekcie. Koszt naprawy takiego błędu to setki tysięcy złotych i miesiące straconego czasu. Ten sam błąd bardzo często dotyczy również szachtów kominowych. Wszelkie kucia stropów i robienie ich od nowa powoduje ingerencję w warstwy stropu i osłabia je. To w przyszłości może przekładać się na ugięcia stropów czy uszkodzenia ścian.

Ugięcie stropu Ackermana

fot 3 katastrofa
FOT. 2. Niwelacja ugięcia stropu; fot.: Geodetic

Inną sytuacją są budynki istniejące, w których badania stropów wykonuje się w przypadku widocznych gołym okiem pogłębiających się uszkodzeń lub odkształceń stropów i ścian widocznych. Wtedy należy potwierdzić to pomiarem w kilku cyklach badawczych.

W jednym z warszawskich budynków mieszkaniec zgłosił znaczne wygięcie stropu Ackermana (strop żebrowy) w mieszkaniu na ostatniej kondygnacji. Ugięcie było na tyle duże, że administracja budynku podeszła do tematu poważnie. Biegły sądowy, rzeczoznawca budowlany został poproszony o wydanie opinii, czy widoczne ugięcia (bo okazało się, że występują w każdym mieszkaniu znajdującym się na ostatniej kondygnacji) są poważne i zagrażają budynkowi. Po wstępnej analizie bardzo szybko doszedł do wniosku, co jest przyczyną takich ugięć w stropie. Była to zalegająca na dachu pulpa, która miała być ociepleniem. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby materiałem do ocieplenia był styropian czy wełna. Niestety na przedmiotowym budynku znajduje się głównie piasek, który w takich ilościach (wiele ton) stanowi zbyt duże obciążenie na dachu i powoduje realne zagrożenie. Opisana pulpa zalegała tam dziesiątki lat i ciągły ciężar oraz słabnąca konstrukcja stropu mogły doprowadzić do katastrofy.

Głębokie wykopy a stropy budynków sąsiednich

Pomiary ugięć stropów zamawiają również podmioty wykonujące głębokie wykopy przy budowie metra, estakad podziemnych czy budynków z wieloma kondygnacjami garaży podziemnych. Dotyczy to zawsze sytuacji, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się inne budynki narażone na osiadanie czy wychylenie. Punkty i pomiary kontrolne mają na celu ciągły nadzór stanu konstrukcyjnego sąsiednich inwestycji w trakcie naszej budowy.

Na warszawskim Targówku na początku 2023 r. nagminnie pękają ściany, fundamenty i stropy w budynkach. Ekspertyzy budowlane mówią, że na pewno nie jest przypadkiem to, że w okolicy budowane jest metro. Niestety udowodnienie bezpośredniego wpływu na budynki położone w odległości kilometra od linii metra jest niemożliwe.

Pomiar przemieszczeń stropów

Na jednej z warszawskich inwestycji wykonujemy pomiar przemieszczeń stropów i zewnętrznych galerii budynku, który był obciążony pulpą. Zarządca budynku podejrzewał potencjalne ugięcie płyt stropu, żelbetowych galerii komunikacyjnych na płytach i ścianach budynku. Zamontowane zostały repery geodezyjne, które posłużyły do określenia pionowych przemieszczeń końca płyty galerii, stropów oraz ewentualnych przemieszczeń całego budynku. Pomiar odbywał się za pomocą tachimetru i skanera laserowego w interwałach czasowych (roczne odstępy). Dzięki temu można było uzyskać kompletne dane przestrzenne, z których wygenerowaliśmy rzuty 2D i przekroje.

Praca obejmowała inwentaryzację konstrukcji, inwentaryzację uszkodzeń z dokumentacją zdjęciową i rysunkową, analizę przyczyn uszkodzeń, badania materiałowe, a także modele 3D pokazujące odkształcenia oraz płaszczyznę stropu w modelu 3D. Rozpiętość stropu była co 7 m i w takich odstępach przeprowadziliśmy badanie. Przy użyciu skanera 3D wraz z założeniem geodezyjnej osnowy tachimetrem, wykonaliśmy modele 3D ugięcia wszystkich stropów w budynku. Pomiary wykazały, że ugięcie wynosi średnio 4–8 cm, ale są również miejsca, gdzie ugięcie wynosi nawet 12–15 cm.

Materiał był analizowany przez eksperta w zakresie obciążeń i wytrzymałości materiałów. Biorąc pod uwagę, że jest to na odległości 4–7 m, należy stwierdzić, że jest to znaczące ugięcie. Obciążenie pod postacią pulpy zostało usunięte, ale pozostało pytanie, czy w wyniku tego stal (strop) wróci choć po części do bardziej poziomego ułożenia? O ile zniwelują się strzałki ugięcia?

Po rocznej przerwie na reperach kontrolnych przesunięcia względem sesji „0” wyniosły do 1,7 mm. Różnice nie przekraczały wartości błędu granicznego – potrójnej wartości obliczonego błędu średniego.

Trzeci pomiar kontrolny odbędzie się za 12 miesięcy. Wtedy też nałożymy modele 3D oraz przekroje i zobaczymy, co się zmieniło. Ostatecznie na podstawie takich pomiarów właściciel i zarządca w uzgodnieniu z konstruktorem nakreśla strategię w zakresie warunków i technologii przeprowadzenia prac remontowych.

Monitoring spękań stropów

fot 2 katastrofa
FOT. 3. Monitoring spękań stropów; fot.: Geodetic

Co zrobić, aby dobrze określić warstwy stropu, jeśli nie dysponujemy dokumentacją projektową z pozwolenia na budowę? W momencie, gdy nie jesteśmy pewni konstrukcji stropu, najlepiej wykonać odkrywki. Najczęściej tego typu zlecenia są wykonywane do celów rozpraw sądowych z deweloperem. W naszym 16-letnim doświadczeniu rekordowe roszczenie o naprawę stropu sięgało kilku milionów złotych.

Wracając do tematyki odkrywek w stropach/dachach, na tej podstawie można określić miąższość warstw i zastosowane materiały (przykładowo izolacje, ocieplenie, warstwy nośnej itp.). Ze względu na koszty naprawy stropów sprawy najczęściej kończą się w sądzie. Dlatego niezwykle ważne jest sporządzenie raportu, który szczegółowo określi przyczyny uszkodzeń, obszar uszkodzeń oraz koszty naprawy. Należy w tym zakresie wykonać precyzyjną niwelację i wykazać nowe uszkodzenia w stosunku do wcześniejszego pomiaru – jeśli taki był robiony.

W zakres takiego zlecenia wchodzi pomiar i opracowanie wysokości stropów dla poszczególnych pięter. Analizuje się również zagęszczenie punktów wysokościowych z poprzednim pomiarem. Kolejnym elementem jest pomiar i opracowanie pęknięć stropów dla poszczególnych pięter i wykonanie przekrojów w wybranych miejscach. Opracowanie powinno zawierać opis uszkodzeń, spękań, rys itp. Istotne są również pęknięcia na przegrodach pionowych, które mogą świadczyć o niewłaściwym lub wadliwym wykonaniu stropów.

Czasami zbędny jest pomiar elewacji, ścian wewnętrznych, ścian zewnętrznych, pomiarów budynku z zewnątrz, elementów architektonicznych, przekrojów przez budynek. Jednak w niektórych przypadkach wybrane elementy mogą być przydatne do uzyskania mocniejszych wyników analizy. Wyniki przedstawia się na arkuszach spękań stropów dla poszczególnych kondygnacji. Przedstawiamy na nich obszary naprawowe, obszary zarysowań z ostatniego dostępnego okresu kontroli (np. sprzed kilku lat), obszary spękań oraz ubytków na czas aktualnego pomiaru.

Spękania pokazuje się w kilku grupach, np. spękania naprawione, szwy robocze, spękania o szerokości poniżej i powyżej 0,3 mm oraz obszary wyłączone z pomiaru, jeśli takie były wskazane. Niwelację stropów przedstawia się na oddzielnych arkuszach i kolorami zaznacza się wysokości z pomiaru w lokalnym układzie współrzędnych. Podobnie, wskazuje się obszary wyłączone z opracowania (jeśli takie są). Odrębnie przedstawia się przekroje we wskazanych na rzutach miejscach. Liczba tych przekrojów zależy od charakteru budynku, różnic wysokości posadzki oraz od życzenia zamawiającego. To, co jest istotne, to pomiar, który powinien być wykonany certyfikowanymi instrumentami, a na wynikach opracowania powinna być zawarta taka informacja.

Badanie pionowości ścian

Czasami rozprężenie stropu wpływa na ściany zewnętrzne budynku. W celu tej analizy zalecany jest pomiar pionowości ścian zewnętrznych budynku oraz inwentaryzacja spękań wraz z ich ewidencją i pomiarem. Można to wykonać miernikiem rozwarcia rys neostrain lub za pomocą naklejonych płytek szklanych, które po pęknięciu dają nam informację, że występuje ruch ścian w budynku. W tej metodzie nie mamy jednak wiedzy, w jak dużym stopniu jest ten ruch. Pomiary takie trzeba wykonać zawsze w co najmniej dwóch seriach.

Pierwsza seria, tzw. pomiar zero, jest bazą odniesienia do porównania wyników kolejnych pomiarów, zauważamy wtedy ruch konstrukcji budynku. Pomiar zerowy pionowości ścian da nam tylko informację, o ile ściany są odchylone od pionu. Dopiero cykliczne pomiary pokażą istotniejszą informację, tj. czy występują ruchy budynku, które mogą prowadzić do katastrofy budowlanej. W razie podejrzenia niebezpieczeństwa zakres pomiarów i badań, jaki należy wykonać, jest inny.

Oprócz badania ugięć stropów (model 3D stropów) wykonuje się również pomiar badania pionowości ścian oraz ich osadzania/przemieszczenia, a także pomiar powstawania rys/spękań na budynku.

Zmiany koncepcji w trakcie budowy

Jeden z inwestorów, który rozbudowywał budynek, zawarł umowę z wykonawcą na roboty budowlane realizowane na podstawie projektu budowlanego dostarczonego przez inwestora. Inny projektant, również z ramienia inwestora, przygotował projekt stropów. Przekazany wykonawcy projekt płyt stropowych został przez niego zaakceptowany do wykonania.

Pierwotnie budynek miał być trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. W trakcie budowy, już po dostarczeniu przez inwestora stropów oraz zamontowaniu stropu nad parterem i nad drugim piętrem, inwestor zmienił przeznaczenie poddasza budynku na funkcję hotelową, nie zmieniając jednocześnie obciążeń, jakie miały spełniać stropy. Dokonano też zmiany poprzez częściowe podpiwniczenie budynku. Projektant nie przedkładał projektów zamiennych, a ugięcie zauważono jeszcze przed odbiorem budynku.

Koszt naprawy i wzmocnienia (podniesienia) stropu nad parterem poniesiony przez wykonawcę wyniósł ponad 336 900,29 zł netto. Koszt podniesienia w celu podparcia stropu nad drugim piętrem, uwzględniający zamianę poddasza z nieużytkowego na użytkowe wyniósł 195 453,48 zł netto. Wykonawca poniósł te koszty i złożył reklamację u inwestora, a finalnie zgłosił sprawę do sądu. Biegły sądowy stwierdził, że słusznie w pierwotnym projekcie przewidziano ścianę o grubości 24 cm, jako pośrednie podparcie dla stropu, co pozwoliło na zmniejszenie momentów zginających i związanych z tym ugięć stropu.

Biegły określił postępowanie projektanta obiektu i kierownika budowy jako niezgodne z przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Jeśli chodzi o kwotę 336 900,29 zł, to sąd stwierdził, że poniesione przez powoda koszty naprawy stropu nad parterem stanowią poniesioną przez niego szkodę, natomiast pozwana, biorąc pod uwagę określony stopień, odpowiada za poniesioną przez powoda szkodę w kwocie 67 380,06 zł (20% kosztów wzmocnienia sufitu pod parterem).

Zdaniem sądu tę kwotę należało zasądzić od pozwanej na rzecz powoda. Oddalona przez sąd została jednak kwota 207 503 zł, o którą wniósł powód, zwiększając o inne koszty przytoczoną wyżej kwotę 195 453,48 zł netto. Zdaniem sądu skoro pozwana dostarczyła powodowi płyty stropowe do zamontowania nad II piętrem zgodnie z dokumentacją i umową między stronami, nie ma podstaw do uznania, że nienależycie wykonała swoje zobowiązanie. Wyklucza to odpowiedzialność kontraktową pozwanej.

Powód poniósł koszty procesu w wysokości 58 373,90 zł, a pozwana w wysokości 7497,83 zł. Powód wygrał w 12,38% i należała mu się kwota 7226,69 zł, natomiast pozwana wygrała w 87,62%. A więc należna jej kwota wyniosła 6569,60. Tym samym na rzecz powoda sąd zasądził różnicę w kwocie 657,09 zł.

Apelację od przedmiotowego wyroku wniósł powód, zaskarżając go w części oddalającej powództwo o kwotę 67 380,06 zł. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w październiku 2016 r. apelację powoda uznał za niezasadną i ją oddalił [V ACa 22/16]. Powyższe pokazuje, jak niedopilnowanie procedur formalno-projektowych skończyło się źle i dla wykonawcy, i dla inwestora. Zmiany koncepcji w trakcie budowy i niedostosowanie projektów konstrukcji stropów może być katastrofalne w skutkach.

Chaotyczny pakiet eurokodów

Zgodnie z § 204 ust.4 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych [7]: „Warunki bezpieczeństwa konstrukcji, o których mowa w ust. 1, uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji”. Dotyczy to zatem wskazanych w tabeli rozporządzenia „Wykaz polskich norm powołanych w rozporządzeniu” tzw. Eurokodów, określających różne zagadnienia i typy konstrukcji. Przy tym wyszczególnieniu widnieje adnotacja „Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania konstrukcji – ­Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, są stosowane do projektowania konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umożliwiający projektowanie).

Projektowanie każdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991”. Funkcjonuje wiele norm, które poruszają tematykę normalizacji ugięć stropów. Nie jestem konstruktorem, dlatego nie będę komentował Eurokodów, regulujących obciążenia stropów. Chociaż słowo „regulujących” jest tu mocnym nadużyciem, bo entropia w tym zakresie z czasem niestety się zwiększa. Normy te, jedna za drugą, są wycofywane lub odwołują się do siebie wzajemnie. Nie jest to odosobniony przypadek w polskim prawie budowlanym, co nie ułatwia pracy ani inżynierom, ani inwestorom.

Literatura

 1. Strona internetowa: https://www.sport.pl/kolarstwo/7,64993,29402594,wydali-cztery-mln-euro-na-remont-dach-nie-wytrzymal-i-sie-zawalil.html
 2. Strona internetowa: https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,29344446,rozpoczal-sie-remont-hali-sportowej-na-os-pod-lipami-minelo.html?disableRedirects=true
 3. Strona internetowa: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-12-13/zabrze-runal-dach-hali-sportowej-media-obiekt-oddano-do-uzytku-miesiac-temu/
 4. Strona internetowa: https://tarnow.policja.gov.pl/kt/aktualnosci/7300,Katastrofa-budowlana-w-Zurowej.html
 5. Strona internetowa: https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,137466,21795559,zawalil-sie-strop-zamku-caly-zamek-jest-zamkniety.html
 6. Strona internetowa: https://wiadomosci.onet.pl/slask/katowice-samowola-budowlana-przyczyna-zawalenia-sie-stropu-w-kamienicy/ew4wqtj
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2022 r., poz. 1225).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych,...

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych, izolacyjności akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

dr inż. Andrzej Konarzewski Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne...

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne warunki panujące wewnątrz kuchni czy łazienki. Na szczęście technologia wychodzi inwestorom naprzeciw i efektywne położenie tynku gipsowego w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach jest możliwe.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4) System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania...

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania dokumentacji projektowej mogą wpłynąć na uszkodzenia systemu. Przez „przeczytanie” należy tu także rozumieć zapoznanie się z tekstem kart technicznych stosowanych materiałów.

dr inż. Pavel Zemene, przewodniczący Stowarzyszenia EPS w Republice Czeskiej Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną...

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną eksploatację budynków i ochronę mienia. W praktyce materiały i konstrukcje budowlane muszą spełniać szereg wymagań, związanych między innymi z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi stabilności konstrukcji i jej trwałości, izolacyjności termicznej i akustycznej, a także higieny i zdrowia, czy wpływu...

mgr inż. Maciej Rokiel Jak układać płytki wielkoformatowe?

Jak układać płytki wielkoformatowe? Jak układać płytki wielkoformatowe?

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2) Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis...

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis matematyczny tego procesu jest bardzo złożony, dlatego w większości rozwiązań inżynierskich stosuje się uproszczony model ustalonego przepływu ciepła.

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych » Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.