Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrication in construction

Poznaj zalety i ograniczenia w stosowaniu elementów prefabrykowanych, fot. T. Rybarczyk
Poznaj zalety i ograniczenia w stosowaniu elementów prefabrykowanych, fot. T. Rybarczyk

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

Zobacz także

mgr inż. Bartosz Witkowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Mateusz Moczko Izolacje we współczesnej prefabrykacji betonowej

Izolacje we współczesnej prefabrykacji betonowej Izolacje we współczesnej prefabrykacji betonowej

Idea prefabrykacji w budownictwie sięga czasów rzymskich, kiedy to przy wykorzystaniu wapna, gipsu, wody, kamiennego kruszywa oraz popiołu wulkanicznego produkowano kompozyt przypominający dzisiejszy beton....

Idea prefabrykacji w budownictwie sięga czasów rzymskich, kiedy to przy wykorzystaniu wapna, gipsu, wody, kamiennego kruszywa oraz popiołu wulkanicznego produkowano kompozyt przypominający dzisiejszy beton. Kolejnym krokiem w historii nawiązującym do prefabrykacji było wynalezienie współczesnego betonu z cementu portlandzkiego w 1824 r. i początki stosowania żelbetu do produkcji siatkobetonowych donic [1].

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

Przedmiotem artykułu jest prefabrykacja w budownictwie. Przedstawiono w nim rys historyczny powstania i stosowania prefabrykacji na polskim rynku. Przedstawiono zarówno zalety, jak i ograniczenia stosowania elementów prefabrykowanych.

Prefabrication in construction

The subject of the article is prefabrication in construction. It presents a historical outline of the creation and use of prefabrication on the Polish market. Both the advantages and limitations of the use of prefabricated elements were presented.

***

Prefabrykacja na przestrzeni lat zmienia się, w zależności od potrzeb rynku. Nie sposób jednak nie pokazać jej cech, nie wspominając o tym, jakim zmianom podlegała na przestrzeni lat.

Prefabrykacja kiedyś

Niewiele osób wie, że początki prefabrykacji sięgają w Polsce 1897 r. Powstał wtedy pierwszy zakład prefabrykacji w Białych Błotach. W 1939 r. było już w naszym kraju blisko 200 zakładów prefabrykacji.

Chociaż złote lata prefabrykacji notuje się na lata 1970–1980, to wcale nie oznacza, że nie wrócą. Był czas, w którym prefabrykacja była bardzo popularna. Powstało wtedy wiele systemów budowy z prefabrykatów, zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym oraz komercyjnym. Powstała wielka płyta, system budowy hal P-70, różnego rodzaju systemy stropowe itp. Wszystko po to, by budowanie było zoptymalizowane pod względem technicznym, a także pod kątem produkcji materiałów budowlanych (prefabrykatów) oraz tanie i szybkie w budowie.

Czytaj też: Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Te postulaty były zazwyczaj spełnione na etapie produkcji oraz budowy, ale nie na etapie oddawania budynków do użytkowania i ich eksploatacji. Nie zawsze bowiem wiązało się to z dobrą jakością wyrobów oraz wysokim poziomem wykonawstwa, co przekładało się na słabą jakość techniczną budynków, ich kiepską trwałość oraz brak izolacyjności akustycznej i energooszczędności, która w ubiegłym wieku raczej nie była priorytetem. Zresztą nie było wówczas dostępnych materiałów konstrukcyjnych oraz termoizolacyjnych, którymi można było zapewnić energooszczędność budynków, więc i wymagania prawne były odpowiednio pod te możliwości sformułowane (na przykład o wiele gorsze było wymaganie dla ścian jednowarstwowych, czyli bez termoizolacji, w stosunku do przegrody z termoizolacją). W takim otoczeniu i w tym kontekście trzeba było optymalizować wyroby budowlane, które, by podążać za potrzebami branży, również ewaluowały. Zaczęto więc prefabrykować elementy żelbetowe i wyroby z betonu komórkowego.

Z żelbetu były produkowane elementy konstrukcyjne: belki, słupy, płyty stropowe, płyty dachowe oraz całe fragmenty ścian. Ewolucja nastąpiła również w produkcji betonu komórkowego. Elementy drobnowymiarowe zaczęto powiększać, by budowało się szybciej. Zamiast cegieł zaczęto produkować bloczki, następnie te bloczki miały coraz większe wymiary i przeobraziły się w modułbloki. Zaczęto elementy zbroić i powstały dyle ścienne i płyty ścienne, płyty dachowe i stropowe, a nawet całe ściany w stanie surowym, by w końcowej fazie produkować elementy prefabrykowane – całe ściany wraz ze wstawioną stolarką. Doszło nawet do prefabrykowania pełnych modułów, typu łazienka, kuchnia, pokój itp. Temu sprzyjała infrastruktura, bo w każdym większym mieście lub jego okolicy działały wówczas zakłady prefabrykacji tzw. fabryki domów, które specjalizowały się w konkretnym systemie lub systemach i produkowały ten sam typoszereg prefabrykatów.

Systemy budowania z prefabrykatów oparte były na dosyć ograniczonym asortymencie, który umożliwiał szybkie wznoszenie całych budynków. Ograniczeniem były możliwości logistyczne, czyli transportowe oraz montażowe (w kontekście podniesienia elementu prefabrykowanego za pomocą dźwigu). Kluczem popularności zastosowania prefabrykatów było więc dosyć mocno rozbudowane zaplecze produkcyjne oraz powtarzalność projektowanych i budowanych budynków. Z kolei przyczyną odejścia od prefabrykacji była kiepska jakość, coraz bardziej popularne zindywidualizowanie projektów i budowanych budynków oraz rosnące wymagania związane z energooszczędnością budynków. Efektem tego było odejście od prefabrykacji w czasach przemian ustrojowo-gospodarczych. Wiele zakładów prefabrykacji nie poradziło sobie w tym czasie z dostosowaniem jakości, straciły możliwości produkcji, a tym samym możliwość dalszego funkcjonowania.

Prefabrykacja wczoraj

W latach 90. można było zaobserwować powolne odradzanie się prefabrykacji. Wraz z powstaniem prywatnych firm, często z kapitałem zagranicznym, zaczęto wprowadzać nowe elementy i systemy prefabrykacji (np. stropy, zaczęto wracać do prefabrykacji ścian czy biegów schodowych). Dzięki wprowadzonym do produkcji know-how w zakresie systemów szalunkowych i systemów naparzania, można było nie tylko wprowadzić do obrotu i stosowania systemy oparte na typoszeregach, ale także zindywidualizować produkcję elementów takich jak biegi schodowe i podwaliny, stropy półprefabrykowane, np. typu filigran, 2K itp. Zachowanie ciągłości produkcji to dla zakładów prefabrykacji priorytet, a to właśnie zapewnia produkcja typowych elementów. Można było produkować wyroby indywidualne, czyli belki i słupy na zamówienie. Produkcja stawała się coraz bardziej indywidualna, chociaż wciąż przeważało produkowanie wyrobów „na skład”, czyli konkretnych systemów, które były powiązane z konkretnym producentem.

Zaczęto wprowadzać też prefabrykaty strunobetonowe i sprężone – dotyczyło to prefabrykacji elementów żelbetowych. Producenci autoklawizowanego betonu komórkowego wrócili do produkcji małych formatów, czyli skupili się na produkcji bloczków z betonu komórkowego o różnych klasach gęstości. Wprowadzono nowe materiały do prefabrykacji, jak na przykład keramzytobeton. Zaczęto nawet produkować systemy ścian do budynków jednorodzinnych. To też wpisywało się w potrzebę zindywidualizowania realizacji, która wyparła unifikację projektów i realizowanie budów związanych tylko z systemami prefabrykacji. W ten nurt wpisywała się rosnąca popularność tradycyjnego budowania. Być może wynikało to z typu realizowania budów w sposób tradycyjny, czyli bez sprzętu.

Prefabrykacja dziś

Obecnie prefabrykacja wciąż oparta jest o produkcję wyrobów typowych „na skład” wg ustalonego typoszeregu. W ten sposób produkowane są przeważnie elementy konstrukcyjne stropowe oraz elementy drogowe i elementy infrastruktury. To daje zakładom możliwość utrzymywania stałej produkcji typowych elementów prefabrykowanych. Jednak obecnie firmy mają dużo większe możliwości produkcji elementów indywidualnych, które są w stanie wyprodukować nawet do jednej inwestycji. Wszystko to dzięki zaawansowanym systemom szalunkowym, doświadczeniu w produkcji coraz wymyślniejszych form prefabrykowanych, a także technologii produkcji samego betonu.

W przypadku indywidualnych i dizajnerskich prefabrykatów produkowany jest beton samozagęszczalny, który bardzo dobrze wypełni szalunki i tworzy elementy prefabrykowane z betonu architektonicznego. Można też zastosować beton barwiony w masie. Powierzchniom prefabrykatów można nadać różne faktury, dzięki czemu mogą stawać się elementami wykończeniowymi. Stwarza to wręcz nieograniczone możliwości realizowania obiektów z prefabrykatów w kontekście ich atrakcyjnej formy architektonicznej.

Zastosowaniu prefabrykatów sprzyjają rosnące ceny robocizny, nacisk na skrócenie czasu realizacji oraz uniezależnienie możliwości budowania od sezonowości. Wykwalifikowana i doświadczona ekipa monterów prefabrykatów jest w stanie wybudować więcej niż ekipa budująca tradycyjnymi metodami. Muszą tylko się na tym znać i mieć do tego odpowiedni sprzęt do montażu.

Jeśli chodzi o projektowanie budynków z prefabrykatów, to elementy konstrukcyjne takie jak stropy, biegi schodowe itp. przyjmuje się w porozumieniu z jednostką projektową zakładu prefabrykacji. W projekcie architektoniczno-budowlanym przyjmuje się rozwiązanie, natomiast część projektu technicznego jest wykonywana przez jednostkę projektową zakładu prefabrykacji. W ten sposób realizuje się projekty.

Zazwyczaj projektanci nie mają wiedzy (i nie muszą jej mieć) na temat możliwości produkcyjnych oraz szczegółowych możliwości prefabrykatów, dlatego bardzo ważna jest kooperacja w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych pomiędzy zespołem projektowym a zakładem prefabrykacji.

Jeśli projektant zamierza zastosować indywidualne rozwiązania, to powinien dokładnie to omówić z jednostką projektową zakładu prefabrykacji. Powinno się wówczas ustalić następujące kwestie:

 • możliwości produkcji elementów wg koncepcji projektanta,
 • możliwość wykonania szalunku, w kontekście jego formowania i rozformowania,
 • możliwości ponownego użycia szalunku,
 • możliwości uzyskania skomplikowanych kształtów, w kontekście prawidłowego zawibrowania oraz brak uszkodzeń przy rozformowaniu,
 • możliwość wykonania prawidłowego zbrojenia,
 • możliwości uzyskania odpowiedniej powierzchni prefabrykatów,
 • możliwość nadania barwy prefabrykatom (jeśli jest to potrzebne),
 • możliwości transportu (gabaryty, kształty, ew. możliwości podziału na mniejsze elementy) i montażu,
 • możliwości spełnienia wymagań podstawowych przez wyroby w ten sposób wyprodukowane,
 • zagwarantowanie powtarzalności wyrobów,
 • zagwarantowanie odpowiedniej jakości wyrobów.

Jak widać z powyższego, wiele zależy od samego zakładu prefabrykacji, czyli od doświadczenia producenta, od jego możliwości produkcyjnych, a nawet od chęci zmierzenia się z wyzwaniem i niesztampowym tematem projektowym.

Oprócz postępu w prefabrykacji żelbetowej obserwuje się również zmiany następujące w zastosowaniu elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego. Widać, że jest zainteresowanie większymi formatami. Akurat w przypadku producentów betonu komórkowego nie stanowi to żadnego problemu, ponieważ zakłady mogą wrócić do produkcji elementów o większych formatach, a więc i nawet elementów prefabrykowanych.

Technologia produkcji betonu komórkowego umożliwia przeprowadzenie szybkiej transformacji produkcji. Jest tylko jedna istotna kwestia polegająca na tym, że producenci sprzedają swoje wyroby drobnowymiarowe: bloczki, płytki, nadproża zbrojone, które stanowią ich całą produkcję. Takie są obecnie oczekiwania rynku i nie ma konieczności sprzeciwiania się temu. Jeśli jednak okaże się, że będą następować zmiany i pojawi się zapotrzebowanie na elementy wielkoformatowe z betonu komórkowego, to producenci są w stanie temu podołać. W przypadku betonu komórkowego takie elementy mogą być produkowane na etapie formowania wyrobu o większych gabarytach na krajalnicy. Mogą też być sprefabrykowane na etapie murowania fragmentów muru przez roboty w zakładzie produkcyjnym. Wówczas będą to elementy prefabrykowane z elementów murowych drobnowymiarowych.

Niezależnie od tego, czy projektuje się z zastosowaniem prefabrykowanych elementów żelbetowych z betonu komórkowego, istotna jest interdyscyplinarna współpraca projektantów: architekta, konstruktora oraz przedstawiciela producenta. W takim przypadku projektowanie jest procesem, w którym czynny udział na początkowym etapie powinien wziąć również producent.

Przyszłość prefabrykacji

Na koniec nasuwa się pytanie, czy prefabrykacja będzie dominować w przyszłości. Obecnie widać trend, że prefabrykacja na nowo zdobywa coraz większą popularność. W przypadku elementów czysto konstrukcyjnych i powtarzalnych daje to korzyści w postaci skrócenia procesu budowy. Natomiast przy realizacji budynków niepowtarzalnych coraz częściej widać chęć stosowania prefabrykatów dizajnerskich, które nadają niepowtarzalny styl budynkowi. Jest więc powód do stosowania prefabrykacji nie tylko ze względu na chęć zoptymalizowania procesu budowy, ale również z uwagi na prestiżowe, indywidualne realizacje – czasami takie są wymogi inwestorów i projektantów.

Zagrożeniem może być duża energochłonność w procesie produkcji oraz w transporcie. Zakłady prefabrykacji elementów żelbetowych zużywają dosyć dużo energii do produkcji wyrobów z dnia na dzień. Aby rozformować prefabrykaty, proces wiązania powinien być krótszy niż 24 godz. – dlatego zakłady prefabrykacji, w celu przyspieszenia procesu wiązania, zużywają dużo energii do naparzania form. Szybkowiążące betony wysokiej wytrzymałości oraz wysoka temperatura i para sprzyjają szybkiemu wiązaniu, a więc umożliwiają rozformowanie prefabrykatów w czasie krótszym niż 24 godz. To może sprawiać, że prefabrykaty żelbetowe będą produktem drogim, a więc luksusowym.

W przypadku betonu komórkowego można powiedzieć, że jest to najbardziej efektywny materiał w produkcji. Co prawda zużywa się energię do przygotowania surowców oraz utrzymania odpowiednich warunków w procesie dojrzewania i autoklawizacji, ale efektywność jest i tak bardzo wysoka, dzięki temu, że z 1 m3 surowców uzyskuje się aż 5 m3 materiałów budowlanych. Nie ma innego materiału, który by się tak dobrze wpisywał w zasady zrównoważonego rozwoju.

Prefabrykacja na pewno rozwiązuje niektóre problemy w realizacji budynków, jednakże nie zastąpi budowania w sposób tradycyjny. Polscy inwestorzy cechują się dużym stopniem indywidualizmu. Wystarczy spojrzeć na katalogi gotowych projektów. Jest ich niezliczona liczba. Nawet są projekty, które występują w wielu wersjach.

W każdym przedsięwzięciu deweloperskim trend jest taki, by maksymalnie wykorzystać działkę pod zabudowę, by uzyskać najlepszy zwrot za inwestycję, więc budynki wielorodzinne zazwyczaj mają indywidualny charakter. To nie sprzyja prefabrykacji, która jest opłacalna, jeśli jest powtarzalna.

Zdjęcia: T. Rybarczyk

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

domni.pl Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom? Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne...

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne zewnętrzne sprawią natomiast, że budynek będzie odpowiednio zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Jaki materiał izolacyjny można stosować pod płytki elewacyjne z klinkieru? Czym kierować się wybierając płytki zewnętrzne, aby elewacja zachowała trwałość i estetyczny wygląd na lata?...

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.