Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zalecenia przy projektowaniu i wykonywaniu systemów ETICS z ceramicznymi i kamiennymi okładzinami elewacyjnymi

Recommendations for the design and implementation of etics systems with ceramic and stone façades

Poznaj zalecenia przy projektowaniu i wykonywaniu systemów ETICS z ceramicznymi i kamiennymi okładzinami elewacyjnymi, fot. archiwum redakcji

Poznaj zalecenia przy projektowaniu i wykonywaniu systemów ETICS z ceramicznymi i kamiennymi okładzinami elewacyjnymi, fot. archiwum redakcji

Branża ociepleń budynków rozwija się dynamicznie od ponad 60 lat, a dzisiejsze rozwiązania w tej dziedzinie to przykład świadomego podejścia do wyzwań związanych z nowoczesnym, energooszczędnym budownictwem.

Zobacz także

dr inż. Mariusz Gaczek, mgr inż. Paweł Gaciek, dr inż. Mariusz Garecki Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS – wpływ oddziaływania wiatru na ocieplenie

Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS – wpływ oddziaływania wiatru na ocieplenie Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS – wpływ oddziaływania wiatru na ocieplenie

Jednym z podstawowych sposobów mocowania ociepleń ETICS do podłoży nośnych jest mocowanie mechaniczne, w którym do przytwierdzania termoizolacji stosuje się łączniki mechaniczne, zawsze jednak z dodatkowym...

Jednym z podstawowych sposobów mocowania ociepleń ETICS do podłoży nośnych jest mocowanie mechaniczne, w którym do przytwierdzania termoizolacji stosuje się łączniki mechaniczne, zawsze jednak z dodatkowym udziałem klejenia płyt izolacji termicznej do ocieplanej powierzchni. Ten sposób mocowania systemów wymaga wykonania obliczeń uzasadniających przyjętą liczbę i rodzaj łączników.

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

O czym przeczytasz w artykule:

 • Najważniejsze cechy systemów ETICS
 • Spoiny, linie dylatujące, okładzina

Przedmiotem artykułu są zalecenia przy projektowaniu i wykonywaniu systemów ETICS z ceramicznymi i kamiennymi okładzinami elewacyjnymi. Autor przedstawia najważniejsze cechy systemów ETICS, a następnie analizuje wykonywanie takich elementów ocieplenia ETICS, jak spoiny, linie dylatujące i okładzina.

Recommendations for the design and implementation of etics systems with ceramic and stone façades

The article concentrates on recommendations for the design and implementation of ETICS systems with ceramic and stone facades. The author presents the most important features of ETICS systems, and then he analyzes the implementation of such ETISC insulation elements as joints, expansion lines and cladding.

Relatywnie prosta instalacja systemu ETICS i wiele płynących z niej niepodważalnych korzyści sprawiły, iż technologia ta zyskała uznanie wśród inwestorów, a producentów i projektantów zmobilizowała do poszukiwania kolejnych rozwiązań dających nowe możliwości wizualnego kształtowania elewacji.

Najważniejsze cechy systemów ETICS

O sukcesie rynkowym i niezwykłej popularności ETICS zadecydowała bardzo dobra relacja nakładu do efektu.

Zastosowanie tylko jednej technologii niesie ogromne korzyści – od oszczędności na ogrzewaniu, przez dobroczynny wpływ na zdrowie użytkowników i klimat nie tylko w domu, po nieograniczone możliwości kształtowania wyglądu elewacji.

Na podkreślenie zasługują cechy systemów ociepleń ETICS, które są najistotniejsze dla trwałości, opłacalności i celów realizacyjnych:

 • izolacja termiczna jest ciągła, niweluje więc wszelkie mostki termiczne spowodowane niejednakowym przewodzeniem materiałów, z których składa się budynek,
 • elementy ocieplenia są lekkie i łatwe w instalacji,
 • izolator instalowany jest maksymalnie na zewnątrz przegrody, co jest najkorzystniejszym rozwiązaniem ze względu na prawa fizyki budowli, chodzi o magazynowanie i transport ciepła oraz wilgoci,
 • koszt systemu ETICS to najlepsza z możliwych relacja ceny do efektu (izolacyjność termiczna idzie w parze z estetyką elewacji),
 • wysoka trwałość i odporność na czynniki środowiskowe.

Zasadniczo każdy system ETICS składa się z mocowanych do ścian zewnętrznych płyt termoizolacji, głównie styropianu lub wełny mineralnej, zabezpieczonych od zewnątrz warstwą zbrojoną i wykończonych wyprawami zewnętrznymi nadającymi fasadzie ostateczny efekt wizualny. W tej roli najczęściej występują tynki, choć system umożliwia także stosowanie różnych okładzin elewacyjnych.

Przy opracowywaniu projektu i jego realizacji, zarówno dla architekta, jak i inwestora, jednym z kluczowych celów jest osiągnięcie pożądanej estetyki obiektu, często oryginalnej, przykuwającej uwagę czy w określony sposób stylizowanej.

Rozwijający się rynek chemii budowlanej od wielu lat reaguje na te potrzeby, wprowadzając szereg innowacji, w których znaczące miejsce mają wszelkiego rodzaju okładziny elewacyjne. Najstarszą i ponadczasową reprezentacją wykończeń są okładziny ceramiczne i kamienne. Pozwalają one nadać budynkom charakter odpowiadający ich randze oraz dopasować je do stylistyki otoczenia tak nowoczesnego, jak i zabytkowego.

Czytaj też: Transport wilgoci w ścianach z ociepleniem ETICS na styku zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych

O ile praca z klasyczną wersją systemu ociepleniowego ETICS wykończonego tynkiem cienkowarstwowym nie przysparza większych problemów, gdyż zarówno architekci, jak i firmy wykonujące prace elewacyjne przez wiele lat dobrze poznali tę technologię, o tyle rozwiązania z okładzinami ceramicznymi i kamiennymi, jako mniej powszechne i specyficzne, wymagają nieco innego podejścia.

W obszarze wykończenia okładzinami ceramicznymi i kamiennymi już w fazie projektowania należy brać pod uwagę następujące parametry techniczne okładziny:

 • format (kształt geometryczny elementów),
 • ich grubość, a z tym zawsze powiązana jest masa,
 • przepuszczalność pary wodnej,
 • rozszerzalność liniowa,
 • proporcja spoin do powierzchni okładziny.

Pierwszym krokiem po podjęciu decyzji o zastosowaniu takich okładzin powinien być wybór odpowiedniego systemu ETICS.

Produkty dostępne na rynku, mimo że podobne, różnią się w szczegółach, które mogą mieć wpływ na możliwość realizacji projektowanej wizji. Należy sprawdzić, czy format, klasa, ciężar i inne parametry okładziny spełniają wymagania wydanego dla systemu dokumentu odniesienia: Krajowej Oceny Technicznej (KOT) lub Europejskiej Oceny Technicznej (ETA).

Tylko system, którego wszystkie elementy są zgodne z wytycznymi ww. dokumentów, daje rzetelne dane do projektowania oraz gwarantuje prawną odpowiedzialność producenta za jakość materiałów użytych do wykonania ocieplenia.

Spoiny

Elewacja z okładziną ceramiczną lub kamienną wymaga przygotowania dokładnych rysunków planujących sposób ułożenia okładziny w zakresie geometrycznym (wzór układania) oraz wykończenia wszelkich miejsc szczególnych elewacji. Precyzyjne zaprojektowanie układu nabiera jeszcze większego znaczenia, kiedy planowana jest okładzina wyobrażająca na przykład mury z cegły.

Jak wiadomo cegły mają swoje konkretne wymiary i w połączeniu z grubością spoiny ich krotności wyznaczają pewne wymiary, które muszą się wpasować we wszystkie obszary elewacji.

Przykładowo przy płytce w formacie cegły w układzie spoin poziomych wysokość boku krótszego wynosi 65 mm, a szerokość spoiny 10 mm. Oznacza to, że każdy wymiar w pionie, np. odległość między nadprożami okien, powinien być podzielny przez 75 mm (65 mm  +  10 mm). W przeciwnym razie konieczne byłoby cięcie płytek wzdłuż, co zaburzyłoby estetykę ścian, mających realnie oddawać efekt wymurowania.

Wykwalifikowany wykonawca dobrze wie, że pewne niedokładności można korygować szerokością spoiny, jednak tylko w ograniczonym zakresie. Duże różnice szerokości spoiny w następujących po sobie warstwach mogą być niestety zauważalne dla obserwatora. Trudne okazać się może także korygowanie różnic wymiarowych za pomocą spoin przy otworach okiennych w sytuacji, kiedy nadproża otworów mają imitować nadproża Kleina, klinowe czy odcinkowe-łukowe, czyli gdy elementy układane są na sztorc.

Sąsiadujące cegły na płask ściśle wyznaczają grubość spoiny, która staje się wiążącym wymiarem dla całości. Precyzyjne ustalenie układu płytek na etapie projektowania mogłoby na przykład pokazać, że przesunięcie okna o 2 cm zniweluje te problemy i pozwoli zachować harmonię w wyglądzie elewacji, zapewniając tym samym pożądaną estetykę budynku.

Szerokość i grubość spoiny limitowana jest także zapisami oceny technicznej dla systemu ocieplenia. Zazwyczaj ich wielkość ma się mieścić między 8 mm a 15 mm. Możliwe są jednak różnice między systemami i dlatego każdy projekt powinien już w swoich założeniach uwzględniać graniczne wartości zapisane w dopuszczeniach.

Oprócz właściwej szerokości spoin należy także zagwarantować, iż będą one stanowić co najmniej 6% całkowitej powierzchni ściany, co z kolei wiąże ten parametr z powierzchnią okładziny, czyli jej wymiarami.

Większość okładzin ceramicznych, a także kamiennych stawia dość wysoki opór przepływowi pary wodnej. Ściśle zależy to od rodzaju materiału i jego grubości, a staje się szczególnie istotne w przypadku ociepleń opartych na wełnie mineralnej.

Spoiny mineralne stanowią przestrzenie, przez które szybciej może dyfundować para wodna, dlatego tak ważna jest ich proporcja w stosunku do powierzchni okładziny.

Z transportem pary wodnej przez przegrodę związana jest możliwość wystąpienia kondensatu w chłodniejszych porach roku. Aby tego uniknąć, należy wykonać stosowne obliczenia za pomocą powszechnie dostępnych programów.

W przypadku budynków, których funkcje zakładają powstawanie dużej ilości pary wodnej tzw. eksploatacyjnej (np. pływalnie, pralnie, kuchnie), niezbędne jest wykonanie symulacji wieloletniego funkcjonowania przegrody pod kątem analizy cieplno-wilgotnościowej za pomocą specjalnego programu komputerowego, np. WUFI, by sprawdzić, czy dobrana wielkość fugi będzie prawidłowa. Często spoiny to również forma przestrzeni kompensujących naprężenia termiczne powstałe w okładzinie.

Linie dylatujące

Kolejnym ważnym aspektem użycia okładziny ceramicznej lub kamiennej na elewacji ocieplonej systemami ETICS jest prawidłowy dobór linii dylatujących i kompensujących naprężenia powstające podczas zmian temperatur.

Projektowany układ płytek kamiennych czy ceramicznych musi uwzględniać konieczność podziału powierzchni ścian na mniejsze pola przy użyciu elastycznych fug. Odpowiednie rozmieszczenie tych linii wiąże się ze znajomością zasad ustalonych w oparciu o wieloletnie doświadczenia systemodawców. Podział ten będzie miał również wpływ na wygląd elewacji.

System ETICS z relatywnie sztywną okładziną ceramiczną funkcjonuje zupełnie inaczej niż ceglany, masywny mur, którego ma być imitacją. Okładziny o wysokim module sprężystości i niemałym współczynniku rozszerzalności cieplnej pod wpływem operacji słońca mogą generować duże naprężenia wpływające na funkcjonowanie kolejnych warstw ocieplenia. Aby zabezpieczyć układ przed niekorzystnymi efektami tego zjawiska, np. pękaniem, należy duże ściany podzielić na mniejsze pola oddzielone od siebie elastyczną spoiną lub dylatacją. Wielkość takiego pola nie powinna przekraczać wymiarów 6 m x 6 m, zwłaszcza dla okładzin kamiennych.

rys1 witkowski

RYS. 1. Przekrój przez ocieplenie ze spoiną elastyczną. Objaśnienia: 1 – konstrukcja ściany, 2 – klej do izolatora, 3 – fuga, 4 – łączniki mechaniczne zgodne z projektem, 5 – płyta termoizolacyjna, 6 – warstwa zbrojona, 7 – siatka zbrojąca, 8 – masa trwale elastyczna podparta sznurem dylatacyjnym, 9 – zaizolowana wełną mineralną pusta przestrzeń w materiale izolacyjnym, 10 – klej do okładziny; rys.: W. Witkowski

Bez wątpienia istotny jest także kolor okładziny oraz usytuowanie elewacji w odniesieniu do nasłonecznienia. W przypadku jasnych okładzin ceramicznych o niewielkich wymiarach pola takie można zwiększyć do maksymalnych wymiarów 10×12 m. Schemat ocieplenia z przykładową spoiną elastyczną pokazano na RYS. 1.

Tego typu spoiny wykonuje się w końcowej fazie prac z elewacją. Podczas spoinowania okładziny w miejscu, gdzie zaplanowano spoinę elastyczną, zostawia się niewypełnioną przestrzeń. Następnie wykonuje się nacięcie szlifierką kątową lub piłą z drobnymi zębami i wycina warstwę zbrojoną między płytkami wraz z izolatorem lub przynajmniej jego częścią, jak pokazano wyżej.

Ważne, by usunąć zbrojenie z całej przestrzeni między płytkami, a nie tylko naciąć je w jednym miejscu. Cięcie następuje więc z obu stron szczeliny. Powstałą przestrzeń po usunięciu termoizolacji należy wypełnić miękką wełną mineralną, włożyć sznur dylatacyjny o średnicy o połowę większej od szerokości spoiny i wypełnić masą trwale elastyczną. Ważne, aby proporcje wysokości do szerokości masy elastycznej były zgodne z wytycznymi jej producenta. Przy wąskich spoinach przekrój masy powinien być kwadratem, przy szerokich – prostokątem o głębokości mniejszej niż szerokość.

rys2 3 witkowski

RYS. 2–3. Podglądowa ilustracja rozszerzalności termicznej ścian pod wpływem temperatury; rys.: W. Witkowski

Kształt masy trwale elastycznej reguluje się głębokością osadzenia sznura dylatacyjnego. Należy brać pod uwagę, że substancje plastyczne starzeją się inaczej niż spoiny mineralne i po pewnym czasie może być widoczna pewna różnica kolorystyczna między nimi. Dlatego ukształtowanie wydzielonych obszarów powinno być przemyślane i zaprojektowane tak, aby ewentualne uwidocznienie się spoin elastycznych nie powodowało zaburzeń estetyki.

rys4 witkowski

RYS. 4. Lokalizacja spoin dylatujących w narożnikach w zależności od orientacji ścian; rys.: W. Witkowski

Rozszerzalność cieplna okładziny generuje naprężenia, których skutki niwelować należy również w narożach. Najprościej mówiąc, nagrzana elewacja zwiększa swoje wymiary, co schematycznie pokazano na RYS. 2–3.

Aby taki efekt nie powodował uszkodzeń elewacji, w obszarze naroży tarcze ścian należy oddzielić od siebie elastycznie, tak by pracowały osobno, wprowadzając w każdym narożniku (ale tylko z jednej jego strony) pionową spoinę dylatującą. Najkorzystniej, by spoina ta znalazła się po stronie mniej obciążonej temperaturą od słońca (RYS. 4).

Spoina w narożu powinna znajdować się na przedłużeniu powierzchni ściany konstrukcyjnej. Można ją odsunąć od rogu maksymalnie o grubość ocieplenia (RYS. 5–6).

rys5 6 witkowski

RYS. 5–6. Sugerowane lokalizacje spoin elastycznych w narożu elewacji; rys.: W. Witkowski

Nie należy wykonywać spoin elastycznych z dwóch stron narożnika, by pozornie zwiększyć ochronę przed pękaniem w narożach. Spoina taka wymaga cięcia przez warstwę zbrojoną co najmniej do połowy grubości termoizolacji. Nacięcie z dwóch stron mogłoby skutkować uszkodzeniem, np. przez wiatr. Łączenie w narożniku wewnętrznym elewacji również powinno być elastyczne (RYS. 7).

rys7 witkowski

RYS. 7. Spoina elastyczna w narożu wewnętrznym elewacji. Objaśnienia: 1 – masa trwale elastyczna podparta sznurem dylatacyjnym, 2 – zaizolowana wełną mineralną pusta przestrzeń w materiale izolacyjnym, 3 – klej do izolatora, 4 – płyta termoizolacyjna, 5 – siatka zbrojąca, 6 – warstwa zbrojona, 7 – łączniki mechaniczne zgodne z projektem, 8 – fuga, 9 – klej do okładziny; rys.: W. Witkowski

Wszystkie spoiny elastyczne, zarówno pionowe, jak i poziome, powinny być liniami prostymi, co nie zawsze koresponduje z wizją osób projektujących elewacje. Często pojawia się oczekiwanie, aby spoina elastyczna przebiegała zgodnie ze spoinami wynikającymi z normalnego rysunku elewacji, czyli z naprzemiennym przesunięciem spoiny pionowej – RYS. 8–9.

rys8 9 witkowski

RYS. 8–9. Prawidłowy i niewłaściwy przebieg spoiny elastycznej; rys.: W. Witkowski

Przy całej świadomości właściwego przekroju spoiny jasne jest jednak, że prawidłowe wykonanie elastycznego połączenia o tak skomplikowanym przebiegu jest trudne zarówno dla wykonawców, jak i w fazie użytkowania.

W realiach budowy nie da się uniknąć błędów rozdziału warstwy zbrojonej na osobne tarcze w narożnikach między okładziną w kształcie cegły. Przy wycinaniu zbrojenia jakąkolwiek wycinarką trudno jest więc prawidłowo przeciąć warstwę zbrojoną bez uszkadzania płytek. Proste linie spoiny elastycznej będą oczywiście widoczne na rysunku układu okładziny. Jednak ich umiejętne rozmieszczenie nie wpłynie znacząco na estetykę budynku, za to wyraźnie przełoży się na trwałość i bezpieczeństwo użytkowania elewacji.

Kompletny projekt ocieplenia z okładzinami powinien też uwzględniać rozwiązania szczegółów: połączeń ze stolarką okienną, sposobu osadzenia i uszczelnienia parapetów, montażu barierek, poręczy czy przebić instalacji, łączenia z obróbkami blacharskimi i wykonaniem części cokołowej. Brak opracowanych szczegółów może generować problemy podczas realizacji ocieplenia. Najlepiej w takich przypadkach skorzystać z zalecanych przez systemodawcę rysunków detali.

Ze względu na znaczny ciężar okładzin, szczególnie kamiennych, dużej uwagi wymaga zaprojektowanie odpowiedniego zamocowania ocieplenia do podłoża. Realizuje się to najczęściej poprzez zwiększenie efektywnej powierzchni sklejenia termoizolacji z podłożem min. do 60%, z dodatkowym mocowaniem mechanicznym, które przeważnie jest obowiązkowe, zarówno w przypadku ociepleń opartych na styropianie (EPS), jak i na wełnie mineralnej (MW). Ważne jest też, by łączniki mechaniczne były mocowane przez siatkę warstwy zbrojonej. Część systemodawców wymaga nawet, aby warstwa zbrojona miała podwójną siatkę zbrojącą.

Rozmieszczenie, rodzaj i ilość łączników powinny wynikać z przeprowadzonych obliczeń uwzględniających także oddziaływanie wiatru. Rodzaj łączników powinien zgadzać się z wymaganiami oceny technicznej.

Okładzina

Technologia pozyskiwania oraz produkcji okładzin kamiennych i ceramicznych sprawia, że płytki różnią się od siebie fakturą, barwą, połyskiem czy wzorem. Wynika to z różnej barwy surowca w złożu, technologii obróbki, warunków wypalania (ceramika) czy, w przypadku kamienia, cięcia i szlifowania.

Aby uniknąć nieestetycznych plam zgrupowań formatek bardzo podobnych w jednym miejscu ściany, należy płytki mieszać ze sobą przed przyklejeniem. Zaleca się wymieszanie ze sobą z co najmniej czterech paczek okładziny, przy czym każda paczka powinna być pobrana z innej palety.

Jeżeli płytki okładziny mają bardzo dużą nasiąkliwość, na około godzinę przed montażem należy je zwilżyć, aby nie absorbowały z zaprawy klejącej wody niezbędnej do wiązania, co jest ważne szczególnie przy zaprawach cementowych. W wypadku płytek kamiennych, zwłaszcza ze skał wapiennych (np. marmury), należy upewnić się, czy producent kleju dopuszcza go do stosowania z taką okładziną.

Przed przystąpieniem do montażu okładziny należy zabezpieczyć ścianę przed wiatrem, bezpośrednio operującym słońcem oraz opadami. Zwłaszcza deszcz może poczynić nieodwracalne szkody na świeżo przyklejonych płytkach. Wskazane jest stosowanie jasnych plandek przepuszczających światło, aby umożliwić robotnikom pracę w warunkach zbliżonych do naturalnych. Należy je zamocować tak, aby w każdej chwili można je było rozsunąć, gdy potrzebne będzie więcej światła, i zasunąć w razie niekorzystnej pogody. Praca w warunkach późnej jesieni i wczesnej wiosny, gdy temperatura spada poniżej zera (także nocą), jest niedopuszczalna.

Klejenie okładziny to zadanie wymagające staranności i czystości, zwłaszcza gdy jest ona porowata lub ma niejednorodną fakturę. Zdarza się, iż zabrudzenie takiej powierzchni klejem czy materiałem do spoinowania jest niemożliwe do usunięcia. Klej (zaprawa lub masa klejąca) powinien być naniesiony na obie klejone powierzchnie: warstwę zbrojoną i okładzinę, a następnie uformowany w pasy za pomocą pacy zębatej lub tzw. grzebienia. Montaż najlepiej prowadzić od góry do dołu, by nie brudzić gotowej ściany spadającą zaprawą. Nie należy zbierać kleju, który spadł; taki materiał nie nadaje się do ponownego wykorzystania.

Sposób układania okładziny zależy jednak od różnych czynników. Płytkę należy docisnąć do ściany, przesuwać w lewo-prawo, góra-dół, aby dobrze rozprowadzić klej i jednocześnie umieścić element we właściwej pozycji. Nie należy pokrywać klejem dużej powierzchni ściany, zaleca się, by nie było to więcej niż 1 m2, aby nie doszło do tzw. naskórowania zaprawy lub masy, co istotnie obniżyłoby skuteczność sklejenia.

Prace należy cały czas kontrolować. Co najmniej raz na 5 m2 trzeba oderwać świeżo przyklejoną płytkę i sprawdzić wizualnie efektywność klejenia. Płytki na świeżej zaprawie lub masie klejowej mają tendencję do lekkiego przesuwania się, dlatego po wstępnym związaniu kleju wykonuje się korektę ich położenia. Robi się to, równając do rozciągniętego sznura wyznaczającego poziomy ułożenia kolejnych warstw.

Po kolejnych kilku lub kilkunastu minutach należy wąską kielenką do fugowania wygładzić klej między płytkami okładziny, by tym samym uszczelnić złącze i zapobiec wnikaniu wody, która mogłaby przesączyć się przez często bardziej porowatą fugę. Zabieg ten wyrównuje też przestrzeń, w której wykonana zostanie spoina, co sprawia, że zaprawa lub masa spoinująca będzie miała równą grubość i takie same warunki wiązania na całej powierzchni.

Przy spoinowaniu należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby prace rozpocząć po okresie związania zaprawy klejącej i jej wyschnięcia – zgodnie z kartami technicznymi systemodawcy.

W przypadku spoin mineralnych cementowych, szczególnie w ciemniejszych kolorach, istotny jest stan wyschnięcia układu. Woda migrująca z wnętrza niewysezonowanego systemu transportuje wodorotlenek wapnia, będący składnikiem cementowej zaprawy zbrojącej i klejącej, który na powierzchni spoiny wytrąca się w postaci soli (najczęściej węglan wapnia) dających białe odbarwienia.

Kluczowe jest także, aby kolorystyka spoiny była jednorodna, a to oznacza dokładne dozowanie wody do każdego zarobu zapraw cementowych oraz jednakowe warunki aplikacji.

Rozróżniamy dwa podstawowe sposoby spoinowania:

 • na mokro, do gładkich, łatwo zmywalnych powierzchni. Stosunkowo rzadką zaprawę wciska się za pomocą gumowej pacy w szczeliny między okładziną, a po przeschnięciu materiału zmywa się jego nadmiar mokrą gąbką;
 • na półsucho, do porowatych powierzchni o rozbudowanej fakturze. Taki materiał urabia się do konsystencji mokrej ziemi. Ściśnięty w dłoni powinien utworzyć bryłkę, jednak nie powinno dać się wycisnąć z niego wody. Wprasowuje się go w przestrzeń między okładziną za pomocą wąskich kielenek, zwracając uwagę na dobre dociśnięcie i zagęszczenie zaprawy.
rys10 witkowski

RYS. 10. Prawidłowe i nieprawidłowe przekroje spoiny; rys.: W. Witkowski

Spoiny, zwłaszcza te półsuche, to materiały porowate i należy zadbać o to, by nie wnikała w nie nadmiernie woda. W tym celu dolna krawędź fugi powinna pokrywać się z górną krawędzią płytki (RYS. 10), aby w tym miejscu nie tworzyła się półka na wodę.

Zaprawy do spoinowania to w zdecydowanej większości materiały cementowe, czyli wymagające odpowiedniej pielęgnacji. Świeżo zaspoinowaną ścianę należy chronić przed zawilgoceniem i nadmiernym odparowaniem wody.

Prawidłowe zaplanowanie, przygotowanie i wykonanie prac związanych z instalacją ETICS z okładziną sprawi, że uda się osiągnąć efekt niepowtarzalnej i wyjątkowo trwałej elewacji.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.