Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wyzwania stojące przed polską branżą budowlaną w związku z nowelizacją dyrektywy EPBD

Zielona rewolucja w budownictwie staje się faktem

Zielona rewolucja w budownictwie staje się faktem, fot. www.samorzad.gov.pl

Zielona rewolucja w budownictwie staje się faktem, fot. www.samorzad.gov.pl

12 marca 2024 r. Parlament Europejski przyjął nowelizację unijnej dyrektywy EPBD stosunkiem głosów 370 do 199, przy 46 głosach wstrzymujących się, wprowadzającej nowe wymogi efektywności energetycznej dla budynków w UE, która stanowi część pakietu „Fit for 55”. Od 2030 r. nowe budynki mają być zeroemisyjne, a te już istniejące – stopniowo modernizowane do takiego stanu do 2050 r.

Zobacz także

Paweł Siemieniuk Polska branża budowlana w świetle nowelizacji dyrektywy EPBD

Polska branża budowlana w świetle nowelizacji dyrektywy EPBD Polska branża budowlana w świetle nowelizacji dyrektywy EPBD

W marcu 2024 r. została znowelizowana Dyrektywa EPDM, która dotyczy charakterystyki energetycznej budynków. Co nowe przepisy w praktyce oznaczają dla branży budowlanej i inwestorów?

W marcu 2024 r. została znowelizowana Dyrektywa EPDM, która dotyczy charakterystyki energetycznej budynków. Co nowe przepisy w praktyce oznaczają dla branży budowlanej i inwestorów?

mgr inż. Damian Czernik Efektywna współpraca: pompy ciepła i fotowoltaika

Efektywna współpraca: pompy ciepła i fotowoltaika Efektywna współpraca: pompy ciepła i fotowoltaika

Instalacja fotowoltaiczna we współpracy z pompą ciepła zdobywa coraz większą popularność jako rozwiązanie w budynkach, które priorytetowo traktują ekologię i wydajność energetyczną. Wykorzystanie tej kombinacji...

Instalacja fotowoltaiczna we współpracy z pompą ciepła zdobywa coraz większą popularność jako rozwiązanie w budynkach, które priorytetowo traktują ekologię i wydajność energetyczną. Wykorzystanie tej kombinacji nie tylko wpływa na istotne zmniejszenie wydatków na ogrzewanie, ale także promuje wydajne i zbalansowane wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

dr inż. Andrzej Szymon Borkowski, inż. Weronika Kołpa, inż. Dominika Kwiecińska, inż. Magdalena Lewandowska Wykorzystanie BIM do wyboru energooszczędnych materiałów izolacyjnych

Wykorzystanie BIM do wyboru energooszczędnych materiałów izolacyjnych Wykorzystanie BIM do wyboru energooszczędnych materiałów izolacyjnych

Branża budowlana jest jedną z najbardziej szkodliwych dla środowiska oraz pochłaniających największą ilość surowców [9]. Ograniczenie emisji CO2 z sektora budowlanego jest najważniejszym czynnikiem w walce...

Branża budowlana jest jedną z najbardziej szkodliwych dla środowiska oraz pochłaniających największą ilość surowców [9]. Ograniczenie emisji CO2 z sektora budowlanego jest najważniejszym czynnikiem w walce ze zmianami klimatycznymi, której celem jest obniżenie średniej temperatury atmosfery [6]. Budynki odpowiadają za 38% światowych emisji CO2, przy czym 28% pochodzi z eksploatacji budynków, a pozostałe 10% spowodowane jest zużyciem energii niezbędnej do produkcji materiałów i technologii wykorzystywanych...

Teraz przepisy musi zatwierdzić Rada Europejska, a następnie, po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym UE, stanie się ona obowiązującym prawem. Polska będzie musiała dokonać transpozycji przepisów w ciągu dwóch lat. Najwięcej emocji budzi wprowadzenie klas energetycznych budynków, które już w tej chwili są na etapie koncepcji i po konsultacjach międzyresortowych w najbliższych tygodniach będą szeroko konsultowane publicznie.

Niestety, w przestrzeni publicznej jest bardzo dużo półprawd, a nawet manipulacji, jak: obowiązkowe remonty, kary finansowe, zmuszanie Polaków do brania kredytów, zabieranie domów, dyrektywa wywłaszczeniowa itd. Usystematyzujmy więc: dyrektywa EPBD wprowadza szereg nowych zasad, które będą jednak wprowadzane etapowo. I tak naprawdę ma zdopingować rządy państw UE do przyspieszenia termomodernizacji i zastępowania paliw kopalnych w budynkach.

Poznaj: Trendy w budownictwie w 2024 roku

Przypomnijmy, że w podobny sposób – etapowo w kolejnych latach – zmieniał się parametr współczynnika U dla przegród zewnętrznych, który ulegał stopniowym zmniejszeniom, co w praktyce spowodowało wzrost grubości materiału izolacyjnego oraz stosowanie skuteczniejszych materiałów, tzn. o lepszym współczynniku przewodzenia lambda – im niższy współczynnik, tym bardziej energooszczędny materiał. Niskie współczynniki przenikania ciepła U przegród zewnętrznych dotyczą m.in. redukcji kosztów związanych z zapotrzebowaniem na ogrzewanie i chłodzenie budynku, poprawy komfortu cieplnego użytkowników budynku.

tab1 okun

TABELA 1. Zmiany wymagań dot. współczynnika U na przestrzeni lat

Na przestrzeni ponad czterdziestu lat współczynnik przenikania ciepła np. dla ścian zewnętrznych pomieszczeń ogrzewanych Umax 1,42 W/(m2·K) w 1982 r. został stopniowo i sukcesywnie zmniejszany do Umax 0,50 W/(m2·K) w 2002 r. i ostatecznie od 2021 r. Umax 0,20 W/(m2·K), co szczegółowo przedstawia TABELA 1, oddając obraz i wręcz rewolucyjne podejście do energooszczędności związanej z coraz większą świadomością społeczeństwa.

Przecież dziś już nikt sobie nie wyobraża, aby nie ocieplać (izolować termicznie) swojego budynku, nawet gdyby ustawodawca nagle zniósł jakiekolwiek normy, świadomy inwestor nie zrezygnowałby z wydatkowania środków na materiał izolacyjny, bo wie, że w konsekwencji mniej zapłaci za ogrzewanie budynku przez długi okres jego użytkowania. To się zwyczajnie nie opłaca.

Jak widzimy, potrzeba poprawy charakterystyki energetycznej budynków nie jest problemem nowym, ponad jedna trzecia budynków to tzw. wampiry energetyczne. Wyprodukowane ciepło, zamiast ogrzewać użytkowników, ucieka przez nieszczelne przegrody zewnętrzne i stolarkę.

Osobiście jestem zwolennikiem tezy, że najtańsza energia to ta zaoszczędzona. Jak podaje Polski Alarm Smogowy, gdyby kilka lat temu rząd zaczął na poważnie traktować efektywność energetyczną, to dziś zużycie węgla w gospodarstwach domowych nie wynosiłoby 9–11 mln ton rocznie, lecz mniej niż 5 mln. Nie musielibyśmy desperacko szukać po świecie brakujących kilku milionów ton węgla – to oddaje skalę problemu, która koniec końców przekłada się na realne pieniądze. Trochę teorii dotyczącej podnoszenia efektywności energetycznej budynków, czyli zapewnienia komfortu przy jak najmniejszym zużyciu energii, bez której ani rusz.

Obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynków można w skrócie opisać jako jednoczesne spełnienie określonych wskaźników zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP – im mniejsza wartość wskaźnika, tym udział źródeł odnawialnych jest większy – i współczynników przenikania ciepła przegród budynku U.
Oba parametry – EP i U – mają wpływ na charakterystykę energetyczną budynku oraz przede wszystkim na koszty eksploatacji związanej z ogrzewaniem. Należy przypomnieć, że właśnie ogrzewanie i wentylacja to blisko 70 proc. energii w przeciętnym polskim gospodarstwie domowym, kolejne 13 proc. idzie na ogrzewanie ciepłej wody i właśnie w tych pozycjach szczególnie należy szukać potencjalnych oszczędności. Sam prąd w gospodarstwie domowym to 10 proc. pochłanianej energii, składają się na to urządzenia elektryczne – 6 proc. i oświetlenie – 4 proc.

Właśnie do tego służy świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu – Energy Performance Certificate, EPC (inaczej paszport lub certyfikat energetyczny) to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub jego części. On również wprowadzany był etapowo i nowelizowany w kwestii obowiązywania do poszczególnych typów budynków. I tak w przypadku budynków nowoprojektowanych obowiązuje już od 2009 r., a od 2023 r. – budynków/lokali istniejących w przypadku sprzedaży lub wynajmu. Pomimo upływu lat i permanentnego uświadamiania w praktyce, wiedza wiedzą, przepisy przepisami, a życie życiem, również w tej materii jest jeszcze wiele do zrobienia.

tab2 okun

TABELA 2. Najważniejsze daty związane z dyrektywą EPBD

Należy postępować zgodnie z zasadą od ogółu do szczegółu. I tak kolejnym elementem było wprowadzenie systemu informacji, czym ogrzewamy budynki, tj. deklaracji o źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który zaczął funkcjonować w lipcu 2021 r., od kiedy to obywatele mogli składać deklaracje (TABELA 2).

Sam projekt również został podzielony na etapy:

 • 1 lipca 2021 r. – start podstawowej wersji systemu z możliwością złożenia deklaracji w CEEB,
 • 9 lutego 2022 r. – rozpoczęcie prac nad zaprojektowaniem i wdrożeniem docelowej wersji systemu CEEB,
 • 3 lipca 2023 r. – uruchomienie pierwszej funkcjonalności (obsługa deklaracji) w docelowej wersji systemu CEEB,
 • lipiec–sierpień 2023 r. – pilotaż wszystkich funkcjonalności systemu CEEB,
 • 18 września 2023 r. – uruchomienie wszystkich funkcjonalności w docelowej wersji systemu CEEB.

Obecnie w bazie jest już ok. 9,5 mln złożonych deklaracji źródeł ciepła, 2 mln kont obywateli, 20 tys. kont urzędników, 80 tys. inwentaryzacji budynków i 80 tys. przeglądów kominowych. (dane na 14 grudnia 2023 r.). Należy wspomnieć, że w wymaganym terminie deklaracje złożyło jedynie 60%, a ustawodawca nie karał obywateli za niedotrzymanie terminu.
Jako że najsłabszym ogniwem każdej zmiany są ludzkie postawy, istotne jest też to, aby odpowiednio reagować. Z natury człowiek jest sceptycznie nastawiony do zmian, bo czegoś nie zna i się boi, więc zaczynamy od informacji poprzez powszechną edukację i szerokie działanie we wdrażaniu danego pomysłu.

Podobnie jest z segregacją śmieci (odpadów), w budownictwie też idzie opornie, jest przecież obowiązkowa, a nie aktem dobrej woli, który również był i jest odsuwany w czasie, kolejna data wejścia w życie to 1 stycznia 2025 r., a jak faktycznie będzie, czas pokaże. Ale czy to nas zwalnia z zawrócenia z obranej drogi i braku segregacji i recyklingu? Oczywiście, że nie. Wystąpił dwuletni poślizg we wdrożeniu, ale przecież nikt sobie nie wyobraża, abyśmy zrezygnowali z gospodarki obiegu zamkniętego. Już w zeszłym roku duża liczba firm była gotowa na wejście przepisów w 2023 r., a sama zmiana przepisów na kilkanaście dni przed wejściem w życie przepisów nie jest najrozsądniejszym rozwiązaniem. Jak się powiedziało a, to trzeba powiedzieć b i wykazać minimum konsekwencji. Prawo musi być przewidywalne, aby mogło skutecznie regulować zachowania społeczeństwa.

Przejdźmy do osławionej dyrektywy EPBD i jej poszczególnych założeń i etapów, które, jak widzimy, są rozłożone na wiele lat i zostały jednoznacznie podzielone na budynki: nowobudowane, istniejące, mieszkalne i niemieszkalne oraz użyteczności publicznej. Nie możemy wrzucać wszystkich budynków i parametrów do jednego worka i powtarzać krążących fake newsów mających na celu jedynie straszenie społeczeństwa i konfliktowanie poszczególnych grup społecznych. Największe obawy przeciwników dyrektywy wiążą się z aspektem związanym z termomodernizacją, która oznacza dość kosztowną inwestycję.

rys1 2 okun

RYS. 1–2. Klasy energetyczne wg Krajowej Agencji Poszanowania Energii, granice wskaźnika EP dla budynku jednorodzinnego (1) oraz wielorodzinnego (2) w [kWh/(m2·rok)]

Dyrektywa EPBD ma ustandaryzować Energy Performance Certificate (EPC) dzięki klasom energetycznym od A+ do G, we wszystkich krajach Unii, co ułatwi zrozumienie rzeczywistego stanu energetycznego budynków i planowanie renowacji. Właśnie na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku/lokalu będzie można określić, do której klasy energetycznej zalicza się budynek (RYS. 1–2).

Dyrektywa EPBD zawiera również szereg zapisów regulujących emisyjność budynków. I tak budynek zeroemisyjny (ZEB – zero emission building) musi mieć klasę charakterystyki energetycznej co najmniej A, a także nie może emitować na miejscu CO2 z paliw kopalnych. Oznacza to ogrzewanie za pomocą efektywnej sieci ciepłowniczej (wykorzystującej OZE lub ciepło odpadowe), kotła na biomasę lub pompy ciepła z instalacją PV. Zgodne z dyrektywą będzie więc konieczne stosowanie takich urządzeń, jak np. kolektory słoneczne, turbiny wiatrowe czy rozwiązania wykorzystujące biogaz/biometan. Będzie to oznaczało, że nowe inwestycje będą musiały mieć wysoką efektywność energetyczną (klasa A), a także konieczne będzie spełnienie innych wymogów, takich jak zapewnienie możliwości korzystania z energii wytwarzanej w instalacji OZE.

Zgodnie z zaproponowanym harmonogramem, od 2028 r. wszystkie nowe budynki publiczne w krajach UE muszą być zeroemisyjne (bezemisyjne), a od 2030 r. bezemisyjne muszą być wszystkie pozostałe nowe budynki w krajach UE, choć są wyjątki. W przypadku budynków istniejących określono wymóg stopniowej poprawy charakterystyki energetycznej. W przypadku budynków niemieszkalnych trzeba poprawić standard energetyczny budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej (klasa G). Wyznaczono wymóg poprawy dla 16% budynków do 2030 r. i trzy lata później będzie musiało być już 26%. W przypadku budynków mieszkalnych konieczne będzie ograniczenie średniego zużycia energii pierwotnej – o co najmniej 16% do 2030 r. oraz o co najmniej 20–22% do 2035 r.

Zgodnie z dyrektywą, aby osiągnąć zeroemisyjność, budynki będą musiały być wyposażone w technologie pozyskiwania i zużywania zielonej energii na miejscu. Należy zaznaczyć i uspokoić, że nowelizacja dyrektywy nie wprowadza obowiązku fotowoltaiki dla istniejących budynków mieszkalnych.

Harmonogram wprowadzania obowiązku montażu instalacji fotowoltaicznej przedstawia się następująco:

 • do 31 grudnia 2026 r. we wszystkich nowych budynkach użyteczności publicznej i niemieszkalnych o powierzchni użytkowej większej niż 250 m2,
 • na wszystkich istniejących budynkach użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej większej niż:
  – 2000 m2 do 31 grudnia 2027 r.,
   – 750 m2 do 31 grudnia 2028 r.,
  – 250 m2 do 31 grudnia 2030 r.,
 • do 31 grudnia 2027 r. na istniejących budynkach niemieszkalnych o powierzchni użytkowej większej niż 500 m2. Zapis ten ma zastosowanie w przypadku, gdy budynek przechodzi generalny remont lub czynność wymagającą pozwolenia administracyjnego na remont budynku, prace na dachu lub instalację systemu technicznego budynku,
 • do 31 grudnia 2029 r. w przypadku wszystkich nowych budynków mieszkalnych oraz na wszystkich nowych parkingach zadaszonych fizycznie sąsiadujących z budynkami.

Kolejnym wymogiem będzie zakaz dofinansowania ze środków publicznych niezależnych kotłów na paliwa kopalne od roku 2025 r., w dalszym ciągu będzie można uzyskać dotację na hybrydowe systemy grzewcze, np. łączące kocioł na gaz z instalacją solarną lub pompą ciepła. Kocioł na paliwa kopalne powinien być szczytowym urządzeniem grzewczym. Do 2040 r. kotły na paliwa kopalne powinny zostać całkowicie wyeliminowane z systemów grzewczych w budynkach.

Osobiście uważam, że wiele propozycji zawartych w EPBD będzie trudnych do wykonania we wskazanym horyzoncie czasowym. Na szczęście ostatnia wersja daje krajom UE pewną elastyczność w działaniu, w tym co i kiedy zrobią, a to wymaga pełnego zaangażowania, aby móc o tym zdecydować, a nie narzekać i straszyć. Ustawodawca wraz z rządem powinny się pilnie zająć regulacjami prawnymi, a jako inżynierzy w sferze technicznej poradzimy sobie. Oczywiście przy odpowiednim zabezpieczeniu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Żeby wyobrazić sobie skalę – przedsięwzięcie założeń dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków będzie się wiązać z modernizacją 2,4 mln budynków mieszkalnych do 2030 r., co jest zbieżne z przyjętą w 2022 r. „Długoterminową Strategią Renowacji Budynków”. Z danych Ministerstwa Rozwoju wynika, że termomodernizacji wymagają nawet 4 mln domów jednorodzinnych i ok. 160 tys. wielorodzinnych. Co warte podkreślenia, nie zawsze są to stare budynki – część z nich powstała zaledwie w latach 90. ubiegłego wieku. Ogółem z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że w Polsce znajduje się 14,2 mln budynków, z czego do 2050 r. termomodernizacji ma być poddanych 7,5 mln z nich.

Konieczność zmiany sektora budowlanego na bardziej EKO

Budownictwo wytwarza znaczny ślad węglowy i daleko mu do branży zeroemisyjnej. Sektor budowlany odpowiada za prawie połowę światowego wydobycia surowców naturalnych i za jedną trzecią globalnej emisji dwutlenku węgla.

Budownictwo wykorzystuje pośrednio lub bezpośrednio – głównie podczas użytkowania budynków, czyli ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia – ok. 40 proc. wytworzonej energii. Rocznie produkuje ponad 0,6 mld ton odpadów, to jest 36 proc. łącznej ilości odpadów. Z jednej strony, transformacja gospodarki wymaga potężnych inwestycji, z drugiej zaś to ogromny potencjał do rozwoju i szansa dla branży budowlanej.

Wykorzystując rozwój technologii i chcąc zmniejszyć globalne zużycie energii pierwotnej oraz emisję szkodliwych gazów, należy zastosować podejście holistyczne – zarówno wprowadzając alternatywne źródła energii, jak i maksymalnie zwiększając sprawność konwersji i akumulacji energii, szczególnie po stronie odbiorcy.

Patrząc na rynek energetyki globalnie, odnawialne źródła energii wydają się jedynym rozsądnym wyjściem. Zielona transformacja musi się dokonać, począwszy od modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej – blisko połowa ma ponad 40 lat, poprzez inwestycje w budowę nowych mocy ze źródeł odnawialnych i stopniowe odchodzenie od węgla, czyli paliw kopalnych.

Najbardziej oczekiwane innowacje w energetyce w najbliższym czasie dotyczą budowy magazynów energii, inteligentnego zarządzania i opomiarowania energii oraz stosowanie technologii wykorzystujących alternatywne źródła. To wszystko wymaga dalszych ułatwień regulacji prawnych i systemowego wsparcia dla transformacji budownictwa, a co się z tym wiąże – transformacji elektroenergetycznej. Obie te dziedziny gospodarki scala legislacja i polityka, która wymaga rzeczowego zrozumienia, a jak wiemy, z tym bywa różnie.

Zrównoważone budownictwo to nie chwilowa moda, tylko biznes i oszczędności na lata. Przy zakupie samochodu zwracamy uwagę na niskie zużycie paliwa i niskie koszty eksploatacji, ponieważ odczuwamy je w codziennych opłatach. Wzrastające rachunki powodują, że coraz częściej zaczynamy brać pod uwagę ten bardzo ważny czynnik również przy zakupie i eksploatacji nieruchomości.

Należy zastosować podejście holistyczne, zarówno wprowadzając alternatywne źródła energii, jak i maksymalnie zwiększając sprawność konwersji i akumulacji energii, szczególnie po stronie odbiorcy. Kluczowe znaczenie ma też walka z ubóstwem energetycznym. Aby była skuteczna, warto obniżać zapotrzebowanie na energię i korzystać z rozwiązań ekologicznych oraz przez cały czas podnosić poziom wiedzy w społeczeństwie. Kierunek zmian został wytyczony, obecnie należy skoncentrować się na odpowiednich pracach legislacyjnych, by skutecznie zaimplementować konkretne programy. Potrzebujemy systemowego wsparcia dla transformacji budownictwa i transformacji elektroenergetycznej.

Osobiście jestem bardziej zwolennikiem nagród (benefitów) niż karania we wprowadzaniu poszczególnych etapów, na wszystko potrzeba bowiem czasu i konsekwencji. Nie powinniśmy straszyć społeczeństwa, tylko edukować, wyjaśniać, przeprowadzać akcje informacyjne i mieć czas na wdrażanie. Należy działać w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny, oczywiście, z pełną konsekwencją działań krok po kroku. Jak coś nie zadziałało na danym etapie, naprawiamy, modernizujemy i dopiero przechodzimy do kolejnego etapu – tak to powinno wyglądać, nie tylko z inżynierskiego punktu widzenia.

Powinniśmy również mieć gdzieś z tyłu głowy, że w tak długiej perspektywie czasu wiele się pewnie zmieni, chociażby z uwagi na wybory i poszczególne kadencje, bo już obserwujemy, jak to się zmieni u największych „graczy” w Unii Europejskiej, jakim są Niemcy czy Francja. Jako inżynierowie – umysły ścisłe – musimy podchodzić do rzeczy metodycznie i holistycznie, opierając się na faktach, szukać rozwiązań, a nie problemów.

Inżynier potrafi spojrzeć na proces zmiany z właściwej perspektywy, ocenić szanse i zagrożenia, a także nakreślić jasną wizję przyszłości. W zmianie trzeba widzieć szanse, a nie zagrożenia i te rodzące się szanse wykorzystać, czyli w odpowiedni sposób zaimplementować.

Zdajemy sobie sprawę, że na te ambitne cele będą potrzebne znaczne środki finansowe. W odblokowanym przez Brukselę pod koniec lutego br. KPO i funduszu spójności część pieniędzy jest przeznaczona właśnie na renowację budynków. Powstanie też Społeczny Fundusz Klimatyczny z myślą o konsumentach i podmiotach wrażliwych, którego Polska będzie największym beneficjentem.

Musimy działać całościowo szczególnie w aspekcie właśnie mieszkalnictwa, prognozować długofalowo, aby osiągnąć zakładany efekt, w tym przypadku jakże ważny efekt energetyczny. Sama mnogość oferowanych dotychczas programów, które działają punktowo, czasowo, a i z dostępnością bywało różnie, może gubić potencjalnego beneficjenta. Programy nie są ze sobą zintegrowane, brak powiązania stosowanych ulg z efektem energetycznym inwestycji oraz brak holistycznego systemu informatycznego. Musimy wyciągać wnioski na przyszłość, aby nie popełniać dotychczasowych błędów i maksymalnie wykorzystać otrzymane środki finansowe.

Czy nas na to stać?

Dla porównania, świadczenie 800 plus rocznie pochłania z budżetu 70 mld zł. Przy założeniu, ile budynków trzeba zmodernizować (zmiana źródeł ciepła, termomodernizacja, być może fotowoltaika) przy założonym harmonogramie do 2030 r., szacuje się kwotę 100 mld zł, oczywiście w skali kraju, co daje 14 mld zł rocznie. Czy to dużo?

Wydatki budżetu państwa w 2024 r. wyniosą ok. 866 mld zł, co daje w przypadku założonej modernizacji 1,62%. Czy nas na to stać? W mojej ocenie tak, trzeba jedynie zmienić priorytety, a nie tylko mówić, że budownictwo jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki – kołem zamachowym. Cały program termomodernizacji budynków może pochłonąć nawet do biliona złotych w perspektywie 25 lat – co będzie stanowić kilka procent rocznego budżetu państwa. Od strony czysto finansowej to zapewne w dającej się przewidzieć przyszłości zwróci się w niższym zużyciu energii i mniejszej produkcji ciepła, więc warto.

Komentarze

Powiązane

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne technologie i materiały to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję w zachowaniu zrównoważonego...

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r. Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji...

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane...

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich.

mgr inż. Karol Kramarz Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne...

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne znaczenie, gdy następuje mała dokładność obróbki powierzchni elementów. Dokładność obróbki elementów w znacznym stopniu eliminuje powstawanie na powierzchni styku tych elementów obciążeń punktowych, następuje wtedy w sposób istotny zwiększenie wytrzymałości konstrukcji.

Jacek Sawicki news Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Jacek Sawicki news Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy po zmianach prawnych Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023...

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023 r. będzie mógł być prowadzony także w formie elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego po zmianach Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią...

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią je art. 60a–60r ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w...

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557). Przywołuje go zapis art. 71 w ust. 2b pkt 2, który stanowi, że „Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się (…) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-budownictwo”. I dalej rozbudowują go przepisy art. 79a–79k...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.