Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów

Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów

Eksperci z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC) zbadali, jak poprawa jakości powietrza wpłynęła na nasze zdrowie. Analiza objęła mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego...

Eksperci z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC) zbadali, jak poprawa jakości powietrza wpłynęła na nasze zdrowie. Analiza objęła mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego w latach 2018–2022. Walka o czystsze powietrze przyniosła skutek – to aż 25 tysięcy przedwczesnych gonów mniej.

Joanna Szot Nowoczesne domy szkieletowe

Nowoczesne domy szkieletowe Nowoczesne domy szkieletowe

Domy drewniane mogą powstać w różnych technologiach. Zazwyczaj Polacy stawiają na konstrukcję szkieletową, ponieważ jej niepodważalną zaletą jest szybka realizacja projektu. Ponadto prace budowlano-montażowe...

Domy drewniane mogą powstać w różnych technologiach. Zazwyczaj Polacy stawiają na konstrukcję szkieletową, ponieważ jej niepodważalną zaletą jest szybka realizacja projektu. Ponadto prace budowlano-montażowe można prowadzić o każdej porze roku.

Przemysław Gogojewicz Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych czy też przebudowa lub remont budynku wraz...

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych czy też przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a także modernizacja lub wymiana: oświetlenia, urządzeń lub instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych.

Transformacja energetyczna Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Poznaj założenia transformacji energetycznej Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r., fot. KOBiZE

Poznaj założenia transformacji energetycznej Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r., fot. KOBiZE

Realizacja ambitnych celów polityki klimatycznej i dekarbonizacja gospodarki będzie prowadzić do głębokiej przebudowy polskiego sektora elektroenergetycznego, który wpływa na praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki, w tym transport, ciepłownictwo, a także zaopatrzenie w energię zakładów przemysłowych. Jak powinna przebiegać modernizacja sektora i jakie technologie powinny być dominujące w perspektywie 2050 r.?

Zobacz także

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Prezentujemy kolejną część raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.” Dokument przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła sieciowego.

Scenariusze przywołane w analizie są istotne z punktu widzenia wyzwań, jakie stoją przed Polską i krajami UE, a także uwzględniają ryzyko związane z zawirowaniami na rynkach paliw w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Rozpatrywane scenariusze

Wdrożone scenariusze polityki klimatycznej opierają się na wcześniej wykonanej w CAKE Mapie drogowej. Przy czym cele redukcji emisji GHG zdefiniowane w raporcie zostały zaktualizowane w oparciu o pakiet „Fit for 55” (TABELA).

tab transformacja

TABELA. Cele redukcyjne w scenariuszach polityki klimatycznej UE; źródło: opracowanie własne CAKE/KOBiZE

W scenariuszu odniesienia (BASE) założono realizację polityki klimatycznej wprowadzonej pakietem „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” (Clean Energy for All Europeans – unlocking Europe’s growth potential, Komisja Europejska, Bruksela 2016), tzn. pakiet 2030. Pakiet ten ustanowił między innymi cele europejskiej polityki energetycznej do 2030 r., a także cel dotyczący gazów cieplarnianych, jakim jest w 2030 r. zmniejszenie unijnych emisji o co najmniej 40% w porównaniu z 1990 r.

Biorąc pod uwagę aktualne poziomy emisji gazów cieplarnianych w UE, konieczna stała się weryfikacja celu redukcyjnego przyjętego w pakiecie 2030. Cel ten został zaktualizowany w oparciu o publikację KE pt. „EU reference scenario 2020. Energy, transport and GHG emissions: trends to 2050”, gdzie emisja GHG w EU ETS obniża się o ok. 48% w 2030 r. w stosunku do 2005 r.4

Dla sektorów non-ETS założono, że cel redukcji emisji w UE będzie wynikał z rozporządzenia ESR, to znaczy 30% w 2030 r. w porównaniu do poziomu emisji z 2005 r., co skutkuje w 2030 r. 42% redukcją emisji gazów cieplarnianych w UE łącznie we wszystkich sektorach w porównaniu do poziomu z 1990 r.

Dla 2050 r. w scenariuszu BASE założono, że redukcja emisji GHG we wszystkich sektorach gospodarki będzie na poziomie 60% w stosunku do 1990 r., zgodnie z projekcjami KE przedstawionymi w „EU reference scenario 2020 (…)”.5

Na podstawie tej samej projekcji KE przyjęto również cel redukcji emisji dla sektorów EU ETS, które do 2050 r. będą musiały zmniejszyć emisję o 69% w porównaniu do poziomu z 2005 r. W przypadku sektorów non-ETS cel redukcyjny na 2050 r. został wyznaczony na poziomie 47% w porównaniu do wielkości emisji z 2005 r. i wynika z wcześniej przyjętych założeń w zakresie redukcji w sektorach EU ETS i łącznej redukcji o 60% we wszystkich sektorach gospodarki.

Pod względem poziomów emisji w UE w 2050 r. scenariusz BASE w przedmiotowym raporcie jest zbliżony do scenariusza bazowego z oceny wpływu do komunikatu KE pt: „Stepping up Europe’s 2030 climate ambition”6.

W scenariuszu neutralności (NEU) założono realizację celów polityki klimatycznej UE w zakresie redukcji emisji GHG zgodnie z opublikowanym przez KE pakietem „Fit for 55”. Pakiet ten wyznacza ścieżkę osiągnięcia do 2030 r. celu zmniejszenia emisji GHG netto (czyli z uwzględnieniem pochłaniania) o 55% względem roku 1990.

Bez uwzględnienia pochłaniania zakładana realizacja celów polityki klimatycznej UE w zakresie redukcji emisji GHG została oszacowana na poziomie 53% w 2030 r. w stosunku do 1990 r. Zgodnie z propozycjami KE, zawartymi w pakiecie „Fit for 55”, przyjęto, że w 2030 r. sektory EU ETS muszą zredukować swoją emisję o 61%, natomiast sektory non-ETS o 40% względem poziomu z 2005 r.

W scenariuszu NEU założono cel redukcji emisji GHG w UE do 2050 r. na poziomie 90%. Z uwzględnieniem pochłaniania oznacza to redukcję emisji netto de zera. Cel redukcyjny dla sektorów EU ETS został ustalony na poziomie 93%, co odpowiada redukcji emisji prezentowanej w projekcji KE GECO2020 dla scenariusza 1,5°C7

Zaimplementowany został również specjalny, dodatkowy system handlu obejmujący sektor budynków i transport drogowy (BRT ETS). Zgodnie z pakietem „Fit for 55” do 2030 r. cel redukcji emisji w BRT ETS wynosi 43% w stosunku do 2005 r.

Włączenie sektora budynków oraz transportu drogowego do nowego ogólnoeuropejskiego systemu BRT ETS, podobnie jak w proponowanym przez KE pakiecie „Fit for 55”, nie oznacza wykluczenia tych sektorów z obszaru redukcji zdefiniowanego celami non-ETS. W efekcie przyjęcia określonego poziomu redukcji dla sektorów EU ETS, aby osiągnąć zakładany w scenariuszu neutralności wspólnotowy cel redukcyjny 90% w 2050 r., reszta sektorów gospodarki znajdująca się w obszarze non-ETS musi zredukować emisję w 2050 r. o ok. 83%. Natomiast założony cel redukcyjny dla nowego systemu BRT ETS w 2050 r. wynosi 87% względem emisji z 2005 r. i wynika z projekcji KE GECO2020 dla scenariusza 1,5°C.

W celach porównawczych przygotowano również scenariusze, które są interesujące z punktu widzenia Polski, a także dyskontujące obecnie obserwowane zawirowania na rynkach paliw oraz uwzgledniające dodatkowe ryzyka związane z dostępem i rozwojem technologii niskoemisyjnych:

 • Scenariusz neutralności z wysokimi cenami paliw kopalnych (NEU_HPRICE) – zakładający te same cele redukcyjne GHG i potencjały technologii energetycznych, które zostały zawarte w scenariuszu NEU, ale bazujący na wyższych projekcjach cen paliw kopalnych (opisanych w rozdziale 4 pt. „Kluczowe założenia przyjęte w analizie”).
  Zastosowano ponadto ograniczenie na wykorzystanie gazu ziemnego w energetyce w wysokości maksymalnie około 120% zużycia z roku 2020 dla 7 państw (Niemcy, Polska, Czechy, Grecja, Rumunia, Bułgaria i Chorwacja), tj. państw mogących czasowo zwiększyć wykorzystanie węgla w celu zmniejszenia wykorzystania gazu ziemnego.
  Scenariusz ten ma odzwierciedlać obserwowane obecnie zawirowania na europejskich rynkach paliw kopalnych, wywołane wojną w Ukrainie i działaniami Federacji Rosyjskiej oraz zakłada podjęcie dodatkowych działań UE na rzecz uniezależnienia się od dostaw z kierunku rosyjskiego.
 • Scenariusz neutralności z niższym potencjałem rozwoju morskich farm wiatrowych (NEU_LWIND) – w scenariuszu tym założono niższy od przyjętego w scenariuszu NEU potencjał w zakresie budowy elektrowni wiatrowych na morzu (zgodnie z opisem w rozdziale 4).

Kluczowe założenia przyjęte w analizie

We wszystkich scenariuszach (NEU, NEU_HPRICE, NEU_LWIND, BASE) założono wkład sektora elektroenergetycznego i ciepłowniczego w wysiłek redukcyjny, w stopniu zapewniającym osiągnięcie przyjętych celów ogólnych na poziomie krajowym i unijnym oraz uwzględniono następujące elementy:

 • Horyzont czasowy zdefiniowany dla lat 2020–2050, czyli obejmujący okres kluczowy dla oceny wpływu polityki energetyczno-klimatycznej i osiągnięcia celów wspólnotowych w zakresie redukcji GHG.
 • Zapotrzebowanie na energię elektryczną, ciepło sieciowe i wodór ustalane w procesie iteracyjnym między modelami MEESA a modelem makroekonomicznym – d-PLACE oraz modelami sektorowymi transportu – TR3E i rolnictwa – EPICA. Na poziomie modelu MEESA generowane jest dodatkowe zapotrzebowanie na potrzeby pomp ciepła i magazynowania energii.
 • Krajowe cele dla każdego z krajów UE w zakresie wycofania węgla, podejścia względem energetyki jądrowej (w tym jednostki planowane i w budowie), plany rozwoju energetyki wiatrowej na morzu i inne istotne inwestycje, które są przedmiotem zainteresowania danego kraju.
 • Dla Polski w zakresie rozwoju energetyki jądrowej przyjęto założenia spójne z Programem polskiej energetyki jądrowej8 w takim znaczeniu, że wielkości pochodzące z tego dokumentu stanowiły maksymalne ograniczenia na przyrost mocy do 2043 roku. Po tym okresie zakładano możliwość kontynuacji programu do 2050 roku i dalszy wzrost mocy jądrowych w Polsce. Innymi słowy nie wymuszano budowy tych jednostek w określonych latach. Wyniki w zakresie tempa i zakresu budowy elektrowni jądrowych są rezultatem optymalizacji kosztowej.
 • Zdolności wymiany transgranicznej zgodnie z ENTSO-E – zarówno w odniesieniu do danych historycznych9, jak i ich planowanego rozwoju10. Model MEESA uwzględnia w szerokim zakresie wymianę międzysystemową jako ważny element funkcjonowania rynku hurtowego energii elektrycznej, jednak bezpieczeństwo dostaw zapewniane jest dzięki utrzymywaniu rezerwy wytwórczej na poziomie każdego kraju – zdolności importowe nie wchodzą do bilansu rezerwy mocy.
 • Wspólne dla scenariuszy analitycznych maksymalne potencjały mocy wytwórczych w OZE (elektrownie wiatrowe na lądzie, elektrownie słoneczne, elektrownie na biomasę, biogaz, geotermalne)11 12 13 14 Natomiast w stosunku do elektrowni wiatrowych na morzu:

–  Dla scenariuszy NEU, NEU_HPRICE, BASE zastosowano potencjały mocy prognozowane przez Wind Europe15 oraz Bank Światowy16 17 (ze względu na brak w opracowaniu Wind Europe akwenu Morza Czarnego, dla Rumunii i Bułgarii założono potencjał zawarty w opracowaniach Banku Światowego ograniczony do farm wiatrowych przymocowanych do dna morskiego).
Wyższe potencjały założono w związku z dążeniem UE-27 do uniezależnienia się od importu paliw z kierunku rosyjskiego i koniecznym w związku z tym wzrostem planowanych inwestycji w OZE – farmy wiatrowe na morzu cechuje najwyższy spośród niesterowalnych OZE wskaźnik wykorzystania mocy w ciągu roku, wzbudzają mniejszy opór społeczny ze względu na oddalenie od zabudowań, ponadto nie zajmują one powierzchni lądowej.

–  Dla scenariusza NEU_LWIND zastosowano niższe potencjały zgodnie z analizami wykonanymi przez ENTSO-E18 19

 • Technologie CCS (ang. Carbon Capture and Storage), CCU (ang. Carbon Capture and Utilization), BECCS (całkowity potencjał wychwytu CO2 w UE w oparciu o oszacowania KE20, produkcja wodoru z możliwością wykorzystania także w sektorze energetycznym. W modelu założono, że energia elektryczna wykorzystywana do produkcji wodoru będzie pochodziła ze źródeł OZE (tzw. zielony wodór). W analizie założono także, zgodnie z deklaracjami producentów turbin gazowych, że nowo budowane jednostki tego typu będą miały możliwość współspalania wodoru.
 • Magazyny energii – krótkookresowe: bateryjne, pracujące w cyklu dobowym/kilkudniowym i – długookresowe: elektrownie szczytowo-pompowe oraz magazyny wodoru, które mogą magazynować energię w cyklach dłuższych, także sezonowych (w modelu założono produkcję wodoru w procesie elektrolizy).
 • Samochody elektryczne traktowane są w modelu MEESA jako quasi-magazyn energii, przyczyniający się do wyrównywania dobowych obciążeń. Elektryfikacja transportu spowoduje wzrost zużycia energii elektrycznej i zmianę krzywej popytu, co może być ważnym elementem przyszłych zmian na rynku energii elektrycznej.
 • Potencjał wykorzystania usług DSR – czyli redukcji zapotrzebowania w okresach występowania napiętego bilansu mocy.
 • Ceny paliw na podstawie projekcji przypisanych do scenariusza Reference Scenario 202021 Jednakże aby odzwierciedlić obecną sytuację na rynku paliw w wykorzystanej prognozie wprowadzono następujące korekty:
  –    we wszystkich scenariuszach w 2025 r. ceny gazu są 3 razy wyższe niż w prognozie Reference Scenario 2020, ceny węgla 2 razy wyższe, a ceny ropy naftowej 1,5 raza wyższe. Od 2030 r. ceny wracają na ścieżkę z prognozy Reference Scenario 2020.
  –    Jedynie w scenariuszu wysokich cen (NEU_HPRICE) utrzymano wyższe ceny w stosunku do prognozy Reference Scenario 2020 przez cały okres prognozy po 2025 r. – ceny gazu 2 razy wyższe, ceny węgla 1,5 raza wyższe, ceny ropy 1,25 raza wyższe.
 • Ceny uprawnień do emisji CO2, są wynikiem iteracji z modelem d-PLACE i modelami sektorowymi. Iteracyjne rozwiązywanie modeli skutkuje uzyskaniem ścieżki cen, która pozwala na uzyskanie zadanych celów redukcyjnych. Z perspektywy modelu MEESA zmiany cen uprawnień powodują zmiany w miksie energetycznym i wpływają na uzyskaną redukcję emisji. Z perspektywy modelu d-PLACE zmiany redukcji emisji uzyskanych w sektorze energetycznym wpływają na ceny uprawnień do emisji w systemie EU ETS.
 • Zapotrzebowanie na energię energetyczną jest zmienną wynikową modelu d-PLACE. Trzy najważniejsze mechanizmy uwzględnione w modelu, które determinują popyt na energię, to (i) autonomiczna poprawa efektywności energetycznej, (ii) substytucja energii innymi czynnikami produkcji, głównie kapitałem, wynikająca ze zmiany relatywnych cen energii, (iii) substytucja między różnymi nośnikami energetycznymi, w szczególności zastępowanie zużycia paliw kopalnych energią elektryczną (elektryfikacja) w przemyśle oraz w sektorze transportowym, wynikające ze zmian kosztów wykorzystania poszczególnych nośników.
 •  Założenia techniczno-ekonomiczne w modelu MEESA oparto głównie na przyjętych pod koniec 2020 r. finalnych założeniach stanowiących podstawę do opracowania nowego scenariusza Reference Scenario 202022. Ewentualne braki danych zostały dodatkowo uzupełnione informacjami pochodzącymi z opracowań przygotowanych przez uznane ośrodki badawcze zajmującymi się modelowaniem energii i procesami inwestycyjnymi, takimi jak: Międzynarodowa Agencja Energii, Wspólne Centrum Badawcze23 (ang. Joint Research Centre), Tractebel, Ecofys czy Frontier Economics.

Wyniki obliczeń dla sektora energetycznego

Emisje CO2

Analiza scenariuszy redukcyjnych z wykorzystaniem procesu iteracji pomiędzy modelem energetycznym a modelami CGE i sektorowymi pokazuje, że energetyka jest sektorem o jednym z największych potencjałów redukcji, podczas gdy w pozostałych sektorach takich jak budownictwo, przemysł, transport czy rolnictwo występują ograniczenia technologiczne, uniemożliwiające całkowitą eliminację paliw kopalnych i związanych z nimi emisji. Dlatego optymalna z perspektywy całej gospodarki ścieżka redukcji będzie prowadzić do znacznych redukcji w energetyce.

W skali UE w scenariuszu neutralności (NEU) oznacza to spadek emisji w sektorze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła sieciowego o blisko połowę do 2030 r. w stosunku do 2020 r. (scenariusz ten uwzględnia zaostrzone cele redukcji na 2030 r. zgodne z pakietem „Fit for 55”) i osiągnięcie emisji bliskich zeru już w okolicach 2040 r. a w dalszym okresie, dzięki wykorzystaniu technologii BECCS, przejście na ujemne emisje netto.

W scenariuszach NEU i NEU_HPRICE w 2050 r. bilans emisji w energetyce w całej UE osiąga poziom między –145 a –140 Mt CO2. W scenariuszu NEU_LWIND, ze względu na mniejszy potencjał morskiej energetyki wiatrowej, efekty redukcji są nieco niższe, a bilans emisji wynosi ok. –120 Mt CO2.

Dla porównania w scenariuszu BASE, bez implementacji „Fit for 55” i przy znacznie mniej ambitnych celach redukcji na 2025 r., tempo spadku emisji rośnie wyraźnie dopiero po 2030 r., a do 2050 r. emisje w całej UE spadają do ok. 180 Mt CO2 (RYS. 1).

rys1 transformacja

RYS. 1. Emisje CO2 w sektorze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła sieciowego w UE i w Polsce – scenariusze NEU, NEU_HPRICE, NEU_LWIND i BASE; rys.: opracowanie własne CAKE/KOBiZE

Analizując zmiany emisji w polskiej energetyce, można dostrzec w poszczególnych scenariuszach podobny trend jak dla całej UE – w scenariuszu NEU (i jego wariantach HPRICE i LWIND) spadek emisji o ok. połowę do 2030 r., następnie osiągnięcie bliskiego zera salda emisji w okolicach 2040 r. i ujemnego salda ok. –15 Mt CO2 w 2050 r. (z różnicami pomiędzy scenariuszami na poziomie 2–3 Mt CO2).

W scenariuszu BASE tempo redukcji emisji w Polsce jest nieco wyższe niż średnio w UE, także docelowy poziom redukcji (procentowo względem 2020 r.) jest większy niż średnio w UE. Związane jest to z wyższym udziałem węgla w polskiej energetyce w punkcie startowym, co z jednej strony powoduje, że Polska w 2020 r. ma duże emisje na tle UE, ale jednocześnie posiada duży potencjał redukcji.

Dobrze obrazuje to przedstawiony poniżej przebieg zmian średniego wskaźnika emisyjności produkcji energii elektrycznej w UE i w Polsce. Dla lepszej czytelności wykresu zestawiono tylko wyniki dla scenariuszy NEU i BASE (RYS. 2).

rys2 transformacja

RYS. 2. Średnie wskaźniki emisyjności produkcji energii elektrycznej w UE i w Polsce – scenariusze NEU i BASE; rys.: opracowanie własne CAKE/KOBiZE

Wskaźnik średniej emisyjności produkcji energii elektrycznej w Polsce, w scenariuszu NEU ulega istotnemu obniżeniu z poziomu ok. 0,65 tCO2/MWh w 2020 r. do wartości bliskich zeru w 2040 r. i ujemnych w 2050 r.

Zmiany średniego wskaźnika emisji CO2 dla wytwarzania energii elektrycznej są silnie skorelowane ze zmianami emisji w całym sektorze. W scenariuszu NEU ok. 2040 r. średnia emisyjność produkcji energii elektrycznej w Polsce zrównuje się ze średnią dla UE, a w kolejnych latach nawet osiąga nieco niższe poziomy. Natomiast w scenariuszu BASE zbliżony do unijnego średni poziom emisyjności w Polsce zostaje osiągnięty dopiero ok. 2050 r.

Koszty emisji CO2

Zmiany krańcowych kosztów redukcji emisji w EU ETS są wynikiem zaimplementowania różnych ścieżek redukcyjnych oraz zadanych ograniczeń w poszczególnych scenariuszach.

Koszt redukcji emisji reprezentuje sygnał cenowy płynący do sektorów EU ETS (w tym wytwarzania energii elektrycznej i ciepła sieciowego), sprawiając, że staje się opłacalne wdrażanie różnych technologii przyczyniających się do transformacji gospodarki w kierunku niskoemisyjnym. Scenariusze BASE i NEU zakładają jednakową dostępność technologii oraz ich koszty, zatem wybór konkretnego rozwiązania technicznego zależy jedynie od impulsu cenowego, a ten od założonego celu redukcyjnego. W pozostałych scenariuszach dodatkowo na poziom kosztu redukcji wpływ mają inne założenia – w przypadku scenariusza NEU_HPRICE – zwiększone koszty paliw, a w przypadku scenariusza NEU_LWIND – niższy założony potencjał morskich farm wiatrowych.

Uzyskane krańcowe koszty redukcji emisji CO2 są wynikiem procesu iteracji pomiędzy modelem MEESA a modelem d-PLACE oraz modelami sektorowymi, dlatego koszty CO2 w zastosowanej metodzie nie są danymi egzogenicznymi, lecz wynikiem obliczeń modelowych, uwzględniających cele redukcji emisji oraz zmiany w miksie paliwowym i emisjach procesowych w sektorach objętych EU ETS, a pośrednio (poprzez zmiany cen energii i zapotrzebowania) także w sektorach nieobjętych EU ETS (RYS. 3).

rys3 transformacja

RYS. 3. Krańcowe koszty redukcji emisji w sektorze EU ETS – scenariusze NEU, NEU_HPRICE, NEU_LWIND i BASE; rys.: opracowanie własne CAKE/KOBiZE

Generalnie krańcowe koszty redukcji emisji rosną we wszystkich scenariuszach, przy czym tempo wzrostu jest mocno zróżnicowane między scenariuszami.

Najwolniej koszty rosną w scenariuszu BASE (do ok. 105 EUR’2015/tCO2 w 2050 r.) co nie zaskakuje, biorąc pod uwagę, że jest to scenariusz o relatywnie niskim celu redukcyjnym.

Interesujące z punktu widzenia analizy wyników są różnice pomiędzy trzema scenariuszami zakładającymi osiągnięcie jednakowego celu neutralności – NEU, NEU_HPRICE i NEU_LWIND. Przede wszystkim scenariusz wysokich cen paliw (NEU_HPRICE) cechują wyraźnie niższe koszty redukcji emisji niż scenariusz NEU – dzieje się tak wskutek presji cenowej na paliwa, która powoduje ograniczenie zużycia paliw kopalnych niezależnie od mechanizmów systemu EU ETS. Tym samym impulsy cenowe w systemie EU ETS, niezbędne do osiągnięcia zakładanych redukcji, są niższe. To oczywiście nie oznacza niższych kosztów całkowitych osiągnięcia net-zero.

Najwyższe tempo wzrostu kosztów emisji ma miejsce w scenariuszu NEU_LWIND, który zakłada znacznie niższy potencjał morskich farm wiatrowych w całej UE, jak i w Polsce. Ten scenariusz pokazuje istotną rolę morskiej energetyki wiatrowej, ale przy okazji unaocznia, jak wprowadzenie pewnych ograniczeń na poziomie samego modelu energetycznego odbija się na całej gospodarce i poprzez system EU ETS i koszty energii wpływa na koszty redukcji w pozostałych sektorach.

Warto dodać, że w latach 2040–2050, przy małym wolumenie emisji, nawet relatywnie niewielkie zmiany emisji mogą powodować znaczący wzrost kosztu CO2 – takie zjawisko obserwujemy w modelach, ale można się spodziewać, że wystąpi ono także w rzeczywistości.

Z drugiej strony w tych warunkach nawet znaczny wzrost jednostkowego kosztu CO2 będzie miał relatywnie mały wpływ na gospodarkę, ze względu na jej bardzo niską emisyjność. Dlatego istotna jest właściwa interpretacja kosztów CO2 – trzeba pamiętać, że nie można na nie patrzeć przez pryzmat dzisiejszego rynku uprawnień do emisji i obecnych poziomów emisji.

Należy zaznaczyć, że prezentowany krańcowy koszt redukcji nie powinien być wprost utożsamiany z ceną uprawnień do emisji w EU ETS, ponieważ do wyznaczenia krańcowego kosztu redukcji nie zastosowano modelu rynkowego systemu EU ETS. W związku z czym nie bierze on pod uwagę nadwyżki uprawnień EUA/EUAA na rynku, funkcjonowania rezerwy MSR, czy możliwości bankowania uprawnień pomiędzy kolejnymi latami, a także roli instytucji finansowych na rynku EU ETS.

***

1 Igor Tatarewicz, Michał Lewarski, Sławomir Skwierz, Maciej Pyrka, Jakub Boratyński, Robert Jeszke, Jan Witajewski-Baltvilks oraz Monika Sekuła, „Polska net-zero: Transfotmacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)/ Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), Warszawa 2022.
2 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejski Zielony Ład. Bruksela, 11.12.2019 r. COM (2019) 640 final.
3 Clean Energy for All Europeans – unlocking Europe's growth potential, Komisja Europejska, Bruksela 2016  
4 Str. 119 Raportu Komisji Europejskiej pt: „EU reference scenario 2020 Energy, transport and GHG emissions: trends to 2050”, Bruksela 2021).
5 EU reference scenario 2020 Energy, transport and GHG emissions: trends to 2050, op.cit.)
6 „(…) By 2050, the current policies, based on the current target, would lead to a reduction of around 60% below 1990” – str. 9, Oceny wpływu do komunikatu pt.: „Stepping up Europe’s 2030 climate ambition. Investing in a climate-neutral future for the benefit of our people”, Komisja Europejska, Bruksela 2020, SWD(2020) 176 final].
7 Global Energy and Climate Outlook 2020: Energy, Greenhouse gas and Air pollutant emissions balances. European Commission, Joint Research Centre (JRC) [Dataset] PID: http://data.europa.eu/89h/1750427d-afd9-4a10-
8c54-‑440e764499e4, Komisja Europejska, Joint Research Centre, 2020.].
8 Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r. w sprawie aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej”
9 Transparency Platform (https://transparency.entsoe.eu dostęp: 30.11.2020 r.
10 Ten Year Network Development Plan 2020, ENTSO-E, Bruksela 2020.
11 Ten Year Network Development Plan 2018, ENTSO-E, Bruksela 2018.
12 Ten Year Network Development Plan 2020, op.cit.
13 P. Ruiz, A. Sgobbi, W. Nijs, C. Thiel, F.D. Longa, T. Kober, B. Elbersen, G. Hengeveld, The JRC-EU-TIMES model. Bioenergy potentials for EU and neighbouring countries, Luksemburg 2015.
14 World Nuclear Association (https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles.aspx dostęp: 31.12.2021 r.)
15 Our energy, our future. How offshore wind will help Europe go carbon-neutral, Wind Europe, 2019
16  Offshore Wind Technical Potential in Romania, The World Bank, 2020.
17 Offshore Wind Technical Potential in Bulgaria, The World Bank, 2020.
18  Ten Year Network Development Plan 2018, op.cit.
19 Ten Year Network Development Plan 2020, op.cit.
20 A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy, COM(2018) 773, Komisja Europejska, Bruksela 2018
21 Primes Reference Scenario 2020, Final Assumptions, E3-Modelling, Bruksela2021. 
22 Primes Reference Scenario 2020, op.cit.
23 Wspólne Centrum Badawcze jest jedną z Dyrekcji Generalnych KomisjiEuropejskiej, której celem jest zapewnienie, zgodnie z potrzebami klientów,wsparcia naukowego i technicznego dla koncepcji, rozwoju, wdrażania i monitorowania polityki Unii Europejskiej.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Materiały prasowe news Rynek fotowoltaiki w Polsce 2022 – raport

Rynek fotowoltaiki w Polsce 2022 – raport Rynek fotowoltaiki w Polsce 2022 – raport

Instytut Energetyki Odnawialnej przedstawił jubileuszową, dziesiątą edycję raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2022”. Jak co roku opublikowano w nim bieżące analizy nt. rynku PV oraz perspektywy jego...

Instytut Energetyki Odnawialnej przedstawił jubileuszową, dziesiątą edycję raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2022”. Jak co roku opublikowano w nim bieżące analizy nt. rynku PV oraz perspektywy jego rozwoju. Raport stanowi kompletne podsumowanie stanu i trendów na rynku fotowoltaiki w Polsce.

Materiały prasowe news Postawy ekologiczne Polaków w domu i na zakupach

Postawy ekologiczne Polaków w domu i na zakupach Postawy ekologiczne Polaków w domu i na zakupach

Ilu Polaków odłącza ładowarki od kontaktu po zakończeniu ładowania? Jakie ekonawyki wdrażają w swoich domach? Czym kierują się Polacy podczas codziennych zakupów? Na te i inne pytania odpowiada raport...

Ilu Polaków odłącza ładowarki od kontaktu po zakończeniu ładowania? Jakie ekonawyki wdrażają w swoich domach? Czym kierują się Polacy podczas codziennych zakupów? Na te i inne pytania odpowiada raport „Klimat tworzą ludzie – zachowania ekologiczne Polaków”, przygotowany w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Nasz Klimat”, realizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Materiały prasowe news 4 nowe elektrownie fotowoltaiczne we wschodniej Polsce

4 nowe elektrownie fotowoltaiczne we wschodniej Polsce 4 nowe elektrownie fotowoltaiczne we wschodniej Polsce

Preferencyjna pożyczka udzielona przez NFOŚiGW spółce ANTEX II pozwoli zrealizować budowę 4 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 4,737 MW w miejscowościach: Żarnowo Pierwsze, Maćkowice, Białobrzegi...

Preferencyjna pożyczka udzielona przez NFOŚiGW spółce ANTEX II pozwoli zrealizować budowę 4 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 4,737 MW w miejscowościach: Żarnowo Pierwsze, Maćkowice, Białobrzegi i Łaszczówka Kolonia.

Materiały prasowe news MKiŚ pracuje nad projektem zmiany ustawy odległościowej

MKiŚ pracuje nad projektem zmiany ustawy odległościowej MKiŚ pracuje nad projektem zmiany ustawy odległościowej

Na wniosek minister Anny Moskwy projekt nowelizacji ustawy z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych został przekazany do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w celu kontynuowania...

Na wniosek minister Anny Moskwy projekt nowelizacji ustawy z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych został przekazany do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w celu kontynuowania prac legislacyjnych. Za ich finalizację odpowiedzialny będzie pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Materiały prasowe news Czystsze woda, powietrze i gleba – jak osiągnąć ten cel?

Czystsze woda, powietrze i gleba – jak osiągnąć ten cel? Czystsze woda, powietrze i gleba – jak osiągnąć ten cel?

Nie musimy oddychać zanieczyszczonym powietrzem ani zatruwać środowiska naturalnego. Seria 9 przedsięwzięć Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), wpisujących się w strategię Europejskiego Zielonego...

Nie musimy oddychać zanieczyszczonym powietrzem ani zatruwać środowiska naturalnego. Seria 9 przedsięwzięć Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), wpisujących się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu udowodni, że gospodarka, której bliska jest troska o zdrowie nasze i naszej planety, znajduje się w naszym zasięgu. Realizacja nowatorskich projektów jest możliwa dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Materiały prasowe news NFOŚiGW wesprze budowę minielektrowni słonecznych w woj. małopolskim

NFOŚiGW wesprze budowę minielektrowni słonecznych w woj. małopolskim NFOŚiGW wesprze budowę minielektrowni słonecznych w woj. małopolskim

Blisko 1,5 mln zł preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW w ramach programu „Energia Plus” dostanie projekt krzeszowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Inwestycja „Budowa elektrowni słonecznych...

Blisko 1,5 mln zł preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW w ramach programu „Energia Plus” dostanie projekt krzeszowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Inwestycja „Budowa elektrowni słonecznych i modernizacja pompowni w WiK Krzeszowice” ma zostać oddana do użytku w styczniu 2023 r. Dzięki jej realizacji zmniejszą się zapotrzebowanie na energię elektryczną z sieci oraz emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

Materiały prasowe news Zmiany w systemie rekompensat dla sektorów energochłonnych

Zmiany w systemie rekompensat dla sektorów energochłonnych Zmiany w systemie rekompensat dla sektorów energochłonnych

System rekompensat dla sektorów energochłonnych ma na celu poprawę konkurencyjności krajowego przemysłu energochłonnego. Rekompensaty wyrównują szansę krajowego przemysłu względem konkurentów działających...

System rekompensat dla sektorów energochłonnych ma na celu poprawę konkurencyjności krajowego przemysłu energochłonnego. Rekompensaty wyrównują szansę krajowego przemysłu względem konkurentów działających poza UE, bez konieczności zakupu uprawnień do emisji CO2. Zgodnie z założeniami nowelizowanej ustawy maksymalny limit środków przeznaczony na wypłaty rekompensat w latach 2022–2031 wyniesie ponad 45 mld złotych. W stosunku do obowiązującej ustawy do 2028 r. jest to wzrost o 30,7 mld złotych.

Materiały prasowe news Nowe plany ograniczeń w poborze dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i ciepła

Nowe plany ograniczeń w poborze dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i ciepła Nowe plany ograniczeń w poborze dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i ciepła

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju i mechanizmów wprowadzających ograniczenia w sposób jak najmniej uciążliwy dla podmiotów im podlegających – to cel wchodzącego w życie rozporządzenia Rady Ministrów...

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju i mechanizmów wprowadzających ograniczenia w sposób jak najmniej uciążliwy dla podmiotów im podlegających – to cel wchodzącego w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła.

Materiały prasowe news Dobre prognozy dla rynku fotowoltaiki

Dobre prognozy dla rynku fotowoltaiki Dobre prognozy dla rynku fotowoltaiki

Według najnowszych danych opublikowanych przez Agencję Rynku Energii, krajowa moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec września przekroczyła 6,3 GW. Tak szybki przyrost mocy PV w Polsce przekracza nawet...

Według najnowszych danych opublikowanych przez Agencję Rynku Energii, krajowa moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec września przekroczyła 6,3 GW. Tak szybki przyrost mocy PV w Polsce przekracza nawet najbardziej optymistyczne prognozy zakładane na początku bieżącego roku. Za tak dynamiczny wzrost odpowiadają prosumenci, których udział w całkowitej mocy PV przekracza 70%. Czynnikiem, który ożywił rynek fotowoltaiki w Polsce był program dotacyjny. Jednakże utrzymujący się w ostatnich miesiącach...

Materiały prasowe news Rząd ograniczy wsparcie dla domowych instalacji fotowoltaicznych

Rząd ograniczy wsparcie dla domowych instalacji fotowoltaicznych Rząd ograniczy wsparcie dla domowych instalacji fotowoltaicznych

Analiza przygotowana na zlecenie Polskiego Alarmu Smogowego pokazuje, że opłacalność instalacji fotowoltaicznych w naszych domach drastycznie się obniży. Propozycja nowych przepisów zaproponowana przez...

Analiza przygotowana na zlecenie Polskiego Alarmu Smogowego pokazuje, że opłacalność instalacji fotowoltaicznych w naszych domach drastycznie się obniży. Propozycja nowych przepisów zaproponowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska sprawi, że nowe instalacje spłacą się dopiero po…kilkunastu latach. To przepis na zdławienie dynamicznie rozwijającego się sektora gospodarki i pozbawienie obywateli dostępu do taniego prądu.

Materiały prasowe news Projekty parasolowe najlepszą formą wsparcia dla prosumentów instalacji PV w Polsce

Projekty parasolowe najlepszą formą wsparcia dla prosumentów instalacji PV w Polsce Projekty parasolowe najlepszą formą wsparcia dla prosumentów instalacji PV w Polsce

„Programy parasolowe” finansowane z funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014–20 zapewniają bardzo wysoki poziom wsparcia – od 60 do nawet 85% kosztów inwestycji w...

„Programy parasolowe” finansowane z funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014–20 zapewniają bardzo wysoki poziom wsparcia – od 60 do nawet 85% kosztów inwestycji w domową mikroinstalację fotowoltaiczną. Możliwość uzyskania dofinansowania przez przyszłych prosumentów z tzw. programów parasolowych, oferowanych przez gminy to atrakcyjny mechanizm wsparcia, który nadal powinien cieszyć się dużym zainteresowaniem.

Materiały prasowe news Rusza czwarta edycja programu Mój Prąd

Rusza czwarta edycja programu Mój Prąd Rusza czwarta edycja programu Mój Prąd

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 15 kwietnia br. uruchomił czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w programie „Mój Prąd”. Wsparcie dotyczy nie tylko domowych mikroinstalacji...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 15 kwietnia br. uruchomił czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w programie „Mój Prąd”. Wsparcie dotyczy nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV), ale także magazynów energii i ciepła, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV. Dotację można także uzyskać na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią. Maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz...

Materiały prasowe news POBE postuluje wdrożenie systemu opustów z rozliczaniem energii

POBE postuluje wdrożenie systemu opustów z rozliczaniem energii POBE postuluje wdrożenie systemu opustów z rozliczaniem energii

Branżowe organizacje pozarządowe zrzeszone w Porozumieniu Branżowym na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE postulują wdrożenie systemu opustów z rozliczaniem energii 1:1, z obowiązywaniem tego systemu...

Branżowe organizacje pozarządowe zrzeszone w Porozumieniu Branżowym na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE postulują wdrożenie systemu opustów z rozliczaniem energii 1:1, z obowiązywaniem tego systemu nie do końca 2023 r., a przynajmniej do końca 2025 r.

Materiały prasowe news Polacy chcą inteligentnych liczników

Polacy chcą inteligentnych liczników Polacy chcą inteligentnych liczników

Zgodnie z wynikami badania opinii publicznej dotyczącego poziomu akceptacji dla informatyzacji systemu elektroenergetycznego w Polsce, przeprowadzonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, większość...

Zgodnie z wynikami badania opinii publicznej dotyczącego poziomu akceptacji dla informatyzacji systemu elektroenergetycznego w Polsce, przeprowadzonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, większość respondentów deklaruje chęć instalacji takiego licznika w swoim gospodarstwie domowym oraz zdobycia szerszej wiedzy o nowych urządzeniach. Badanie ma związek z wejściem w życie tzw. ustawy licznikowej, która umożliwi wymianę tradycyjnych liczników na te inteligentne ze zdalnym odczytem i jest odpowiedzią...

Materiały prasowe news Bariery rozwoju odnawialnych źródeł energii w raporcie NIK

Bariery rozwoju odnawialnych źródeł energii w raporcie NIK Bariery rozwoju odnawialnych źródeł energii w raporcie NIK

Działania ministra odpowiedzialnego za sprawy energii, a później ministra odpowiedzialnego za sprawy klimatu nie pozwoliły na wyeliminowanie wszystkich utrudnień w funkcjonowaniu odnawialnych źródeł energii....

Działania ministra odpowiedzialnego za sprawy energii, a później ministra odpowiedzialnego za sprawy klimatu nie pozwoliły na wyeliminowanie wszystkich utrudnień w funkcjonowaniu odnawialnych źródeł energii. W okresie objętym kontrolą brakowało całościowej analizy rozpoznania oraz niwelowania problemów i barier rozwoju OZE. Istotne przyspieszenie, mające zaradzić utrudnieniom, nastąpiło dopiero w 2018 r. Wprowadzone zmiany dostosowały system wsparcia OZE do możliwości mikro-, małych i średnich instalacji....

Materiały prasowe news Kolejne kroki MKiŚ i NFOŚiGW w strategii rozwoju oferty dla prosumentów

Kolejne kroki MKiŚ i NFOŚiGW w strategii rozwoju oferty dla prosumentów Kolejne kroki MKiŚ i NFOŚiGW w strategii rozwoju oferty dla prosumentów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi dwa nabory w programie priorytetowym „Mój Prąd”. Już 1 lipca br. wystartuje nabór wniosków w jego trzeciej edycji. Będzie prowadzony do...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi dwa nabory w programie priorytetowym „Mój Prąd”. Już 1 lipca br. wystartuje nabór wniosków w jego trzeciej edycji. Będzie prowadzony do 22 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania środków. Budżet programu to ponad 500 mln zł. W 2022 r. NFOŚiGW uruchomi kolejną, czwartą edycję akcji. Pierwsza transza budżetu wyniesie ok. 850 mln zł., a wysokość kolejnej poznamy na jesieni, po weryfikacji budżetów państw członkowskich...

Materiały prasowe news Dwa lata działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz

Dwa lata działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz Dwa lata działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz

Blisko 400 dodatkowych ofert dla biznesu na badania, produkty i usługi, nowi klienci, wyższy zysk i przychody z komercjalizacji, a także ukierunkowana na strategiczne obszary praca 4500 naukowców i inżynierów....

Blisko 400 dodatkowych ofert dla biznesu na badania, produkty i usługi, nowi klienci, wyższy zysk i przychody z komercjalizacji, a także ukierunkowana na strategiczne obszary praca 4500 naukowców i inżynierów. Tak Sieć Badawcza Łukasiewicz podsumowuje 2 lata działalności na rzecz innowacyjnej gospodarki.

Materiały prasowe news Działania BASF na rzecz neutralności klimatycznej

Działania BASF na rzecz neutralności klimatycznej Działania BASF na rzecz neutralności klimatycznej

BASF stawia sobie jeszcze ambitniejsze cele przy dążeniu do neutralności klimatycznej i chce osiągnąć zerową emisję netto do 2050 r. Wykorzystując najnowsze postępy w rozwoju technologii obniżających emisję...

BASF stawia sobie jeszcze ambitniejsze cele przy dążeniu do neutralności klimatycznej i chce osiągnąć zerową emisję netto do 2050 r. Wykorzystując najnowsze postępy w rozwoju technologii obniżających emisję CO2, firma znacząco zwiększa również swoje szanse na osiągnięcie średnioterminowego celu na 2030 r., dotyczącego redukcji emisji gazów cieplarnianych. Firma chce zmniejszyć swoją globalną emisję gazów cieplarnianych o 25 procent w porównaniu z 2018 r. – nawet pomimo planowanego wzrostu oraz budowy...

Materiały prasowe news Mój Prąd 3.0 na nowych zasadach

Mój Prąd 3.0 na nowych zasadach Mój Prąd 3.0 na nowych zasadach

Wytwarzanie i zużywanie energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na własne potrzeby, przedział mocy 2–10 kW, inwestycje podłączone do sieci OSD, koszty kwalifikowane od dnia 1 lutego 2020...

Wytwarzanie i zużywanie energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na własne potrzeby, przedział mocy 2–10 kW, inwestycje podłączone do sieci OSD, koszty kwalifikowane od dnia 1 lutego 2020 r. oraz poziom dofinansowania zależny od zakresu rzeczowego inwestycji – to zasady, które będą obowiązywały w trzeciej odsłonie programu „Mój Prąd”. Rozpoczęcie nowego naboru planowane jest od 1 lipca br.

Materiały prasowe news Zespół ds. wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce

Zespół ds. wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce Zespół ds. wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce

Wypracowanie mechanizmów wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz zdefiniowanie i określenie granic ubóstwa energetycznego, a także identyfikacja instrumentów, które przyczyniają się do zniwelowania tego zjawiska...

Wypracowanie mechanizmów wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz zdefiniowanie i określenie granic ubóstwa energetycznego, a także identyfikacja instrumentów, które przyczyniają się do zniwelowania tego zjawiska – to główne cele powołanego zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska Zespołu do spraw wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce.

Materiały prasowe news NFOŚiGW krajowym operatorem Funduszu Modernizacyjnego

NFOŚiGW krajowym operatorem Funduszu Modernizacyjnego NFOŚiGW krajowym operatorem Funduszu Modernizacyjnego

NFOŚiGW będzie zarządzał nowym strumieniem środków na rzecz modernizacji sektora energii w Polsce. Środki tzw. Funduszu Modernizacyjnego zostaną wykorzystane na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła...

NFOŚiGW będzie zarządzał nowym strumieniem środków na rzecz modernizacji sektora energii w Polsce. Środki tzw. Funduszu Modernizacyjnego zostaną wykorzystane na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii, poprawę efektywności energetycznej, magazynowanie energii, modernizację sieci energetycznych oraz wsparcie transformacji w regionach węglowych.

Materiały prasowe news Wielkie Wyzwanie: Energia – trend na przydomowe elektrownie wiatrowe?

Wielkie Wyzwanie: Energia – trend na przydomowe elektrownie wiatrowe? Wielkie Wyzwanie: Energia – trend na przydomowe elektrownie wiatrowe?

Z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) wynika, iż moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych w Polsce zwiększyła się o 154,33 MW i na początku października 2020 roku wyniosła 2,6 GW, co oznacza...

Z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) wynika, iż moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych w Polsce zwiększyła się o 154,33 MW i na początku października 2020 roku wyniosła 2,6 GW, co oznacza wzrost o ponad 166% rok do roku. Nasz kraj znajduje się na piątym miejscu w Unii Europejskiej pod względem inwestycji w fotowoltaikę. Nic nie wskazuje na to, by trend ten miał się w najbliższym czasie zatrzymać, a panele fotowoltaiczne stały się trwałym elementem krajobrazu. Tymczasem, za sprawą...

Materiały prasowe news Energetyka wiatrowa – co sądzą o niej Polacy?

Energetyka wiatrowa – co sądzą o niej Polacy? Energetyka wiatrowa – co sądzą o niej Polacy?

Mieszkańcy Polski bardzo pozytywnie odnoszą się do rozwoju energetyki wiatrowej w naszym kraju – wynika z badania świadomości i zachowań ekologicznych dotyczących energii wiatrowej (lądowej i morskiej),...

Mieszkańcy Polski bardzo pozytywnie odnoszą się do rozwoju energetyki wiatrowej w naszym kraju – wynika z badania świadomości i zachowań ekologicznych dotyczących energii wiatrowej (lądowej i morskiej), przeprowadzonego w listopadzie 2020 r. dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Materiały prasowe news Sukces programu Mój Prąd – nowy nabór w 2021 r.

Sukces programu Mój Prąd – nowy nabór w 2021 r. Sukces programu Mój Prąd – nowy nabór w 2021 r.

Program „Mój Prąd” okazał się dużym sukcesem. Zwiększony do 1,1 mld zł budżet został już wyczerpany, co oznacza, że wsparcie trafi aż do 220 tys. prosumentów, którzy już produkują energię elektryczną z...

Program „Mój Prąd” okazał się dużym sukcesem. Zwiększony do 1,1 mld zł budżet został już wyczerpany, co oznacza, że wsparcie trafi aż do 220 tys. prosumentów, którzy już produkują energię elektryczną z instalacji PV. Z powodu wykorzystania środków Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW zamykają 7 grudnia br. nabór wniosków. Wnioski będzie można składać przez formularz zgłoszeniowy na stronie gov.pl do 6 grudnia br. włącznie.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.