Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów

Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów

Eksperci z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC) zbadali, jak poprawa jakości powietrza wpłynęła na nasze zdrowie. Analiza objęła mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego...

Eksperci z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC) zbadali, jak poprawa jakości powietrza wpłynęła na nasze zdrowie. Analiza objęła mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego w latach 2018–2022. Walka o czystsze powietrze przyniosła skutek – to aż 25 tysięcy przedwczesnych gonów mniej.

Joanna Szot Nowoczesne domy szkieletowe

Nowoczesne domy szkieletowe Nowoczesne domy szkieletowe

Domy drewniane mogą powstać w różnych technologiach. Zazwyczaj Polacy stawiają na konstrukcję szkieletową, ponieważ jej niepodważalną zaletą jest szybka realizacja projektu. Ponadto prace budowlano-montażowe...

Domy drewniane mogą powstać w różnych technologiach. Zazwyczaj Polacy stawiają na konstrukcję szkieletową, ponieważ jej niepodważalną zaletą jest szybka realizacja projektu. Ponadto prace budowlano-montażowe można prowadzić o każdej porze roku.

Przemysław Gogojewicz Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych czy też przebudowa lub remont budynku wraz...

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych czy też przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a także modernizacja lub wymiana: oświetlenia, urządzeń lub instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Raport Fali Renowacji 2022 (fragmenty)

| IZOLACJE 6/2022 | 2022-07-05
Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie wsparcia modernizacji energetycznej budynków widać jednak sporo luk i błędów do naprawy.

Zobacz także

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Bauder Polska Sp. z o. o. BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Luki we wsparciu modernizacji budynków jednorodzinnych

System wsparcia renowacji w budownictwie jednorodzinnym w Polsce opiera się obecnie na trzech instrumentach.

Program „Czyste Powietrze”

Program kierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami oraz współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, którzy dysponują dochodami poniżej 100 tys. zł rocznie.

W zależności od dochodu beneficjenta, w programie wyróżniono trzy poziomy dotacji:

  • podstawowy – przewidziany dla beneficjentów, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł,
  • podwyższony – przewidziany w przypadkach, gdy średni miesięczny dochód członka gospodarstwa domowego nie przekracza 2189 zł (dla gospodarstw domowych jednoosobowych) lub 1564 zł (dla gospodarstw domowych wieloosobowych),
  • najwyższy (dostępny od stycznia 2022 r.) – przewidziany w przypadkach, gdy średni miesięczny dochód członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1260 zł (dla gospodarstw domowych jednoosobowych) lub 900 zł (dla gospodarstw domowych wielo­osobowych). To wsparcie jest dostępne także dla osób z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, niezależnie od wysokości dochodu.

Program skupia się przede wszystkim na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe. Oferuje także wsparcie inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynku: zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi oraz bram garażowych, a także dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej.

Poziomy maksymalnego wsparcia różnią się w zależności nie tylko od dochodu beneficjenta, ale także od rodzaju inwestycji. Program pozwala na wymianę starego źródła ciepła na wybrane typy instalacji, dopuszczając jednocześnie inwestycje w termomodernizację. Są to kotły gazowe kondensacyjne, kotły na biomasę, kotły węglowe (wycofane z programu od 2022 r.), węzły cieplne, ogrzewanie elektryczne i kotły olejowe. Możliwe jest też wdrożenie inwestycji skupionych wyłącznie na poprawie efektywności energetycznej.

TABELA 1 podsumowuje dostępne maksymalne kwoty wsparcia w zależności od zakresu inwestycji i poziomu dochodu.

tab1 fala renowacji

TABELA 1. Dostępne maksymalne kwoty wsparcia w zależności od zakresu inwestycji i poziomu dochodu.

Realizujący program NFOŚiGW planuje uruchomić w najbliższych miesiącach możliwość ponownego składania wniosku do programu, tak aby umożliwić inwestycje w poprawę efektywności energetycznej tym beneficjentom, którzy wykorzystali dotację wcześniej jedynie w celu wymiany źródła ciepła. Zmiana ta pozwoli na realizowanie inwestycji etapowych za pomocą środków z programu.

Liczba wniosków o dofinansowanie z programu pozwala osiągnąć skalę inwestycji zbliżoną do tej założonej w Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków (DSRB), jednak ze względu na poziom określonej w programie maksymalnej wartości dofinansowania niemożliwe jest przeprowadzenie z jego pomocą ambitnych, kompleksowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W 2021 r. do programu „Czyste Powietrze” wpłynęło 185 tys. wniosków; zgodnie z założeniami DSRB w Polsce co roku renowacji powinno poddawać się średnio ok. 200 tys. budynków do 2030 r.

Jak dotąd program skupia się przede wszystkim na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła. Wprowadzony na początku 2022 r. najwyższy poziom dofinansowania sięga 90% dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach (wsparcie dotyczy ok. 15–20% najmniej zamożnych gospodarstw domowych), co przekłada się na maksymalną dotację o wartości 69 tys. zł. Wsparcie kierowane jest do gospodarstw domowych o miesięcznych dochodach na poziomie do 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dla porównania, według danych GUS w 2020 r., w co piątym gospodarstwie domowym w Polsce dochód rozporządzalny na osobę kształtował się poniżej 1130 zł.

Na razie za wcześnie jest, aby można było ocenić wpływ tej zmiany na popularność renowacji zwiększających efektywność energetyczną domów należących do najmniej zamożnych beneficjentów.

W 2022 r. po fazie pilotażowej NFOŚiGW uruchomił również Platformę Ekspertów Efektywności Energetycznej. Jest to narzędzie online, które pozwala na rejestrację ekspertów z zakresu efektywności energetycznej oraz ułatwia beneficjentom kontakt z nimi w celu przeprowadzenia audytu energetycznego oraz uzyskania porady co do możliwości modernizacji energetycznej budynku.

Program „Stop Smog”

Do głównych założeń programu należy wsparcie właścicieli domów jednorodzinnych, znajdujących się na obszarach, w których obowiązuje uchwała antysmogowa. Celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń. W ramach programu to gminy podpisują porozumienia ze Skarbem Państwa (reprezentowanym przez ministra klimatu i środowiska) o dofinansowanie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, które wykorzystują na rzecz modernizacji budynków należących do beneficjentów.

Działania finansowane ze środków programu „Stop Smog” obejmują wymianę oraz likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła, termomodernizację, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej, zapewnienie dostępu do instalacji z OZE oraz zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię. Przewidziano na ten cel do 698 mln zł, przy czym gminy do 100 tys. mieszkańców mogą liczyć na wsparcie do 70% kosztów realizacji porozumienia, natomiast większe – poniżej 70%. Program nie cieszy się jednak zainteresowaniem gmin ze względu na nadmierne skomplikowanie procedur oraz obciążenie samorządów odpowiedzialnością za realizację programu (w tym konieczność zobowiązania się do modernizacji 1% budynków w gminie) przy częstym braku kompetencji w tym obszarze.

Konieczne jest zawarcie porozumienia gminy ze Skarbem Państwa, a następnie podpisanie umów z beneficjentami programu. Gminy samodzielnie przygotowują także regulamin wdrożenia programu. Dodatkowe obciążenie dla gmin stanowi również przeprowadzenie zamówienia na usługi i dostawy oraz roboty budowlane w ramach przedsięwzięć niskoemisyjnych, a także zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji i nadzoru nad realizacją tych przedsięwzięć oraz nad trwałością inwestycji.

W celu zwiększenia zainteresowania programem, od 2021 r. obniżono wymogi stawiane inwestycjom (w tym zmniejszenie z 50% do 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynków), odpowiedzialność za ich realizację pozostawiono jednak po stronie gmin. Biorąc dodatkowo pod uwagę maksymalny poziom wspieranych inwestycji na poziomie jedynie 53 tys. zł, program ten w zasadzie wyklucza możliwość wdrożenia kompleksowych i głębokich modernizacji energetycznych budynków ze względu na zbyt niski poziom dofinansowania inwestycji.

Ulga termomodernizacyjna

Ostatnim dostępnym w Polsce na szeroką skalę instrumentem wsparcia jest ulga termomodernizacyjna. Polega ona na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na termomodernizację domu jednorodzinnego. Nie dotyczy ona domów będących dopiero w budowie. Maksymalna kwota odpisu w ramach ulgi wynosi 53 tys. zł.

Do zalet tego instrumentu należy jego masowa skala, jednak brakuje informacji na temat struktury wspieranych inwestycji. Program nie uwzględnia monitorowania efektów udzielonego wsparcia, przez co nie ma możliwości oceny, jakiego rodzaju renowacje przeprowadzane są za te środki.
Ponadto mechanizm ulgi nie uwzględnia bodźców, które motywowałyby do przeprowadzenia głębokich termomodernizacji.

Ulga nie jest kierowana do najmniej zamożnych gospodarstw domowych, które często zajmują najmniej efektywne energetycznie budynki, a ze względu na mechanizm odliczania kosztów od podstawy opodatkowania jest instrumentem bardziej opłacalnym dla bardziej zamożnych beneficjentów.

Proponowane kierunki zmian

Zidentyfikowano następujące kierunki zmian domykających luki w systemie wsparcia modernizacji energetycznej budynków w Polsce:

1. Zwiększenie poziomów i intensywności wsparcia, tak aby zachęcało ono do przeprowadzania kompleksowej i głębokiej modernizacji energetycznej.

2. Zapewnienie spójności ulgi termomodernizacyjnej z szerszym systemem wsparcia kompleksowej i głębokiej modernizacji energetycznej.

3. Zapewnienie wielkoskalowego, efektywnego wsparcia dla najmniej zamożnych właścicieli budynków jednorodzinnych.

4. Umożliwienie beneficjentom otrzymania kompleksowej informacji oraz obsługi w zakresie planowania i realizacji renowacji w jednym miejscu – wprowadzenie One-Stop-Shopów.

Luki we wsparciu modernizacji budynków publicznych

Fundusze UE są głównym źródłem finansowania modernizacji budynków publicznych w Polsce – jak wskazuje Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków, ponad 70% inwestycji zrealizowanych przez sektor publiczny było wdrażane w oparciu o fundusze unijne. O ile Komisja Europejska przedstawia ogólne wytyczne dotyczące sposobu wykorzystania funduszy, to szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację poszczególnych projektów są jednak określane na poziomie krajowym.

TABELA 2 przedstawia ocenę krajowych instrumentów wsparcia modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych, programów „Czyste Powietrze” oraz „STOP SMOG”, a także Ulgi termomodernizacyjnej.

tab2 fala renowacji

TABELA 2. Ocena krajowych instrumentów wsparcia modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych.

Najważniejsze programy

W 2021 r. rozpoczęła się nowa perspektywa finansowa UE, a tym samym zostały opracowane programy, mające na celu przedstawienie krajowych strategii wydatkowania środków UE w latach 2021–2027 w kluczowych obszarach gospodarki.

Jeśli chodzi o modernizację budynków, to najważniejszym z programów jest FEnIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

Budżet FEnIKSa przekracza 25 mld euro, z czego 620 mln euro będzie przeznaczone na inwestycje w efektywność energetyczną budynków publicznych. Tematyka ta poruszana jest także w regionalnych programach oraz w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – przekrojowym instrumencie finansowania transformacji regionów górniczych.

W obu przypadkach skala udziału inwestycji w efektywność zależna jest jednak od regionu. Przykładowo, program Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021–2027 alokuje ponad 4% ogółu funduszy na modernizację budynków publicznych, natomiast program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021–2027 przeznacza na ten cel jedynie 1% ogółu dostępnych środków. Ponadto, w porównaniu z ubiegłymi latami, nowym źródłem finansowania modernizacji budynków publicznych może stać się Krajowy Plan Odbudowy – KPO. Skala przewidywanych inwestycji zwiększy dostępność środków o ponad połowę względem tego, co oferuje FEnIKS – 357 mln euro.

Obecnie jednak do żadnego z największych programów wsparcia nie przypisano wymogów zapewniających kompleksową i głęboką modernizację energetyczną budynków, które byłyby spójne z celami klimatyczno-energetycznymi UE na lata 2030 i 2050. W programach, gdzie stosowane są minimalne wymogi dotyczące poprawy efektywności energetycznej, kształtują się one na poziomie 25–30%, nie zapewniając przy tym dodatkowych zachęt do głębszej czy bardziej kompleksowej modernizacji budynków. Jednocześnie część programów w ogóle nie precyzuje kryteriów w zakresie minimalnych oszczędności energii lub odkłada rozstrzygnięcia w tym zakresie na przyszłość.

Wiedząc, że ze względu na skalę wyzwań związanych z przeprowadzeniem głębokiej i kompleksowej termomodernizacji, konieczne będzie również zaangażowanie środków sektora prywatnego, warto zwrócić uwagę także na inne metody finansowania termomodernizacji budynków publicznych. Jednym ze sposobów na zwiększenie dostępności finansowania jest realizacja inwestycji w efektywność energetyczną z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego w formule ESCO. O ile instrument ten nie był dotychczas powszechnie stosowany, na popularyzację formuły ESCO mogą wpłynąć działania obecnie wdrażane przez NFOŚiGW oraz PFR na podstawie doświadczeń z innych krajów europejskich.

Pierwszy, pilotażowy nabór do programu priorytetowego „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC+” finansowanego ze środków Funduszu Modernizacyjnego rozpoczął się w grudniu 2021 r. O dofinansowanie z budżetu programu wynoszącego 10 mln zł ubiegać się mogą m.in. JST.

Z perspektywy samorządów wybór takiego rozwiązania jest także korzystny, ze względu na możliwość wdrażania projektów nawet przez zadłużone JST – zgodnie z przyjętymi metodologiami kontrakty ESCO nie przyczyniają się do zwiększenia długu publicznego. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wykorzystania umów o poprawę efektu energetycznego przez samorządy zostały opracowane przez konsorcjum organizacji, któremu przewodniczyła Narodowa Agencja Poszanowania Energii.

Z perspektywy skalowania działań mających na celu inwestycje w modernizację budynków publicznych ważne są również kwestie pozafinansowe. Wyzwaniem jest brak ustrukturyzowanego procesu monitorowania potrzeb związanych z modernizacją budynków publicznych. O ile został wprowadzony system zbierania informacji dotyczących źródeł ciepła – CEEB, zbierane w ramach tej inicjatywy dane nie obejmują jednak informacji z zakresu efektywności energetycznej. Uporządkowanie procesu zbierania, analizowania i wykorzystywania informacji na temat zużycia energii przez zasób budynków publicznych pozwoliłoby nie tylko na strategiczne planowanie remontów, ale też na łatwiejsze pozyskiwanie niezbędnych środków poprzez umożliwienie agregacji projektów.

W obecnej sytuacji, w której każdy z indywidualnych projektów ze względu na niewielki rozmiar i rozproszony charakter wiąże się z wysokimi kosztami operacyjnymi, trudno jest wykazać rentowność proponowanych działań, a tym samym zainteresować nimi prywatnych inwestorów.

Agregacja poszczególnych działań związanych z termomodernizacją budynków publicznych, także tych działań, które realizowane są przez różnych właścicieli, w jeden pakiet inwestycyjny pozwoli na zwiększenie udziału sektora finansowego i pozyskanie korzystniejszych warunków finansowania.

Agregacja projektów rekomendowana jest zarówno w polskiej, jak i rumuńskiej długoterminowej strategii niskoemisyjnej, a z powodzeniem wdrażana w innych państwach UE, np. Szwecji. W Polsce takie rozwiązanie zostało już także wykorzystane przy okazji wdrażania projektów termomodernizacyjnych ze środków EOG.
Jednak grupowanie projektów może być efektywne jedynie w przypadku, gdy podmiot koordynujący dysponuje niezbędnymi danymi, które umożliwiają agregację budynków o podobnych cechach czy potrzebach inwestycyjnych. Tym samym upowszechnienie tego rozwiązania, będzie w dużym stopniu zależało od usprawnienia procesu zarządzania danymi, które dzisiaj nie są jednak systematycznie zbierane i przetwarzane.

Istotnym wyzwaniem jest również to, że za termomodernizację budynków publicznych najczęściej odpowiadają pracownicy administracji publicznej, dla których wdrażanie działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków jest jednym z wielu zadań. W konsekwencji mają ograniczoną przestrzeń na działanie czy podnoszenie swojej wiedzy i kompetencji w zakresie wdrażania i monitorowania efektów kompleksowej modernizacji energetycznej. Dotyczy to w szczególności przypadków nietypowych, jak modernizacja budynków zabytkowych.

Niezbędna jest więc promocja na szeroką skalę instrumentów wsparcia technicznego dla sektora publicznego. Jednocześnie jednak już dziś istnieją inicjatywy takie, jak Projekt Doradztwa Energetycznego realizowany przez NFOŚiGW i współfinansowany ze środków UE, którego celem jest m.in. wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i który oferuje szkolenia z zakresu efektywności energetycznej w budynkach dla przedstawicieli JST.

Innym przykładem programu oferującego wsparcie techniczne jest realizowany przez Europejski Bank Inwestycyjny od ponad 10 lat program ELENA. W ramach ELENY samorządy mogą ubiegać się o grant na przygotowanie programów inwestycyjnych m.in. w efektywność energetyczną. Kluczowym wyzwaniem jest więc nie tyle brak możliwości uzyskania wsparcia technicznego, co brak świadomości potrzeb w tym zakresie oraz niedostateczny przepływ informacji na temat możliwości optymalizacji zużycia energii w budynkach sektora publicznego.

Proponowane kierunki zmian

Zidentyfikowano więc trzy kluczowe kierunki zmian domykających luki w krajowym systemie wsparcia modernizacji budynków publicznych:

1. Konieczność wprowadzenia jednolitych, ambitnych wytycznych dot. standardu modernizacji budynków publicznych.

2. Konieczność wprowadzenia systemu zarządzania danymi pozwalającymi na określenie potrzeb związanych z modernizacją budynków publicznych.

3. Konieczność większego wsparcia dla szczególnego wyzwania, jakim jest modernizacja budynków zabytkowych, stanowiących najczęściej budynki o najniższym standardzie energetycznym.

Artykuł stanowi fragment Raportu Fali Renowacji. Całość Raportu jest dostępna na stronie www.falarenowacji.pl.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Maciej Robakiewicz news Forum Termomodernizacja 2019

Forum Termomodernizacja 2019 Forum Termomodernizacja 2019

W dniu 3 kwietnia br., w budynku Tower-Service w Warszawie, odbyło się XIX Forum Termomodernizacja zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE). Wiodącym tematem tegorocznej edycji było...

W dniu 3 kwietnia br., w budynku Tower-Service w Warszawie, odbyło się XIX Forum Termomodernizacja zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE). Wiodącym tematem tegorocznej edycji było hasło "Odnawialne źródła energii - droga do niskoemisyjnego budownictwa".

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Łukasz Zawiślak, mgr inż. Paweł Staniów Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj....

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj. elewacji w systemie ETICS.

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach

Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach

Popularyzacji dachów zielonych na terenie naszego kraju podjęło się Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, które od 2009 r. ściśle współpracuje z EFB – Europejską Federację Stowarzyszeń Dachów Zielonych...

Popularyzacji dachów zielonych na terenie naszego kraju podjęło się Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, które od 2009 r. ściśle współpracuje z EFB – Europejską Federację Stowarzyszeń Dachów Zielonych (ang. European Federation of Green Roof Associations).

Jarosław Guzal MIWO: Promujemy przewagi wełny mineralnej

MIWO: Promujemy przewagi wełny mineralnej MIWO: Promujemy przewagi wełny mineralnej

Henryk Kwapisz, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia MIWO, mówi o sytuacji na rynku wełny mineralnej, a także o roli prawidłowej izolacji akustycznej w budynkach.

Henryk Kwapisz, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia MIWO, mówi o sytuacji na rynku wełny mineralnej, a także o roli prawidłowej izolacji akustycznej w budynkach.

Jarosław Guzal Kierunek: Budownictwo plusenergetyczne

Kierunek: Budownictwo plusenergetyczne Kierunek: Budownictwo plusenergetyczne

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi o założeniach programu „Czyste Powietrze”, sposobach walki ze smogiem oraz trudnościach w realizacji inwestycji...

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi o założeniach programu „Czyste Powietrze”, sposobach walki ze smogiem oraz trudnościach w realizacji inwestycji termomodernizacyjnych.

Jarosław Guzal Warunki Techniczne muszą być zmienione

Warunki Techniczne muszą być zmienione Warunki Techniczne muszą być zmienione

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi o potrzebie termomodernizacji wielu budynków w Polsce oraz kosztach tego przedsięwzięcia, a także o konieczności...

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi o potrzebie termomodernizacji wielu budynków w Polsce oraz kosztach tego przedsięwzięcia, a także o konieczności wprowadzenia zmian w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Warunków Technicznych).

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu...

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu do klimatu miasta to retencjonowanie wody opadowej, redukcja zanieczyszczeń powietrza, osłabianie negatywnych efektów zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków.

Waldemar Joniec Nowe regulacje w zakresie energoefektywności systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Nowe regulacje w zakresie energoefektywności systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Nowe regulacje w zakresie energoefektywności systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Nowe regulacje kładą nacisk na synergię pomiędzy korzystaniem z OZE a niskim zapotrzebowaniem na energię przez budynki wyposażone w inteligentne systemy automatyki i sterowania instalacjami wentylacyjnymi,...

Nowe regulacje kładą nacisk na synergię pomiędzy korzystaniem z OZE a niskim zapotrzebowaniem na energię przez budynki wyposażone w inteligentne systemy automatyki i sterowania instalacjami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i ogrzewania.

Jarosław Guzal Piotr Woźny: Program Czyste Powietrze wymaga zmian

Piotr Woźny: Program Czyste Powietrze wymaga zmian Piotr Woźny: Program Czyste Powietrze wymaga zmian

Piotr Woźny - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze" - w rozmowie z Jarosławem Guzalem omawia zasady działania programu i wyjaśnia, jak można jeszcze ulepszyć jego założenia.

Piotr Woźny - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze" - w rozmowie z Jarosławem Guzalem omawia zasady działania programu i wyjaśnia, jak można jeszcze ulepszyć jego założenia.

dr inż. Maciej Robakiewicz Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

W lipcu 2018 r. opublikowana została Dyrektywa Unii Europejskiej 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE...

W lipcu 2018 r. opublikowana została Dyrektywa Unii Europejskiej 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

dr inż. Beata Wilk-Słomka, dr inż. Janusz Belok Optymalizacja energetyczna funkcjonowania ściany hybrydowej

Optymalizacja energetyczna funkcjonowania ściany hybrydowej Optymalizacja energetyczna funkcjonowania ściany hybrydowej

Obecnie duży nacisk kładzie się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię do celów grzewczych obiektu. Dodatkowo dąży się do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Jednym ze sposobów wykorzystania...

Obecnie duży nacisk kładzie się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię do celów grzewczych obiektu. Dodatkowo dąży się do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Jednym ze sposobów wykorzystania tego typu rozwiązań w budownictwie niskoenergetycznym jest zastosowanie systemów pasywnych, zarówno w zakresie zysków bezpośrednich, jak i pośrednich.

mgr inż. Jerzy Żurawski Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB

Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB

Efektywność energetyczna to priorytet. We wszystkich krajach UE realizowana jest polityka poprawy efektywności energetycznej w każdej dziedzinie życia. Według specjalistów UE budownictwo odpowiada za zużycie...

Efektywność energetyczna to priorytet. We wszystkich krajach UE realizowana jest polityka poprawy efektywności energetycznej w każdej dziedzinie życia. Według specjalistów UE budownictwo odpowiada za zużycie 41% energii, więcej niż transport i przemysł.

dr inż. Aleksander Gorszkov, dr hab. inż. Romuald Orłowicz Określenie optymalnej grubości warstwy termoizolacyjnej dla zewnętrznych ścian budynku mieszkalnego

Określenie optymalnej grubości warstwy termoizolacyjnej dla zewnętrznych ścian budynku mieszkalnego Określenie optymalnej grubości warstwy termoizolacyjnej dla zewnętrznych ścian budynku mieszkalnego

W Federacji Rosyjskiej obecnie realizowany jest program państwowy przesiedlenia ludzi z budynków mieszkalnych o dużym stopniu zużycia technicznego lub będących w stanie awaryjnym. Na stronie internetowej...

W Federacji Rosyjskiej obecnie realizowany jest program państwowy przesiedlenia ludzi z budynków mieszkalnych o dużym stopniu zużycia technicznego lub będących w stanie awaryjnym. Na stronie internetowej www.reformagkh.ru/relocation podano wykaz 47  192 budynków mieszkalnych w takim stanie o łącznej powierzchni ok. 11 401 tys. m2.

mgr inż. Jerzy Żurawski Etykietowanie energetyczne w teorii i praktyce

Etykietowanie energetyczne w teorii i praktyce Etykietowanie energetyczne w teorii i praktyce

Etykietowanie energetyczne obecne jest dziś praktycznie w każdej dziedzinie życia. Etykietowane są urządzenia AGD, telewizory, komputery, punkty świetlne, opony, okna, budynki itp.

Etykietowanie energetyczne obecne jest dziś praktycznie w każdej dziedzinie życia. Etykietowane są urządzenia AGD, telewizory, komputery, punkty świetlne, opony, okna, budynki itp.

dr Marek Ramczyk , dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Uwarunkowania prawne budownictwa niskoenergetycznego dla projektowania i wykonawstwa w Polsce

Uwarunkowania prawne budownictwa niskoenergetycznego dla projektowania i wykonawstwa w Polsce Uwarunkowania prawne budownictwa niskoenergetycznego dla projektowania i wykonawstwa w Polsce

Jakie przepisy prawne regulują sektor budownictwa niskoenergetycznego w Unii Europejskiej i ich wdrażanie w Polsce? Jakie są ich skutki dla projektowania i wykonawstwa?

Jakie przepisy prawne regulują sektor budownictwa niskoenergetycznego w Unii Europejskiej i ich wdrażanie w Polsce? Jakie są ich skutki dla projektowania i wykonawstwa?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku

Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku

W dniach 16-17 listopada odbyła się czwarta edycja Konferencji IZOLACJE pt. Modernizacja starego budownictwa w Polsce. W tym roku gościliśmy w Katowicach, w hotelu Angelo by Vienna House. W konferencji...

W dniach 16-17 listopada odbyła się czwarta edycja Konferencji IZOLACJE pt. Modernizacja starego budownictwa w Polsce. W tym roku gościliśmy w Katowicach, w hotelu Angelo by Vienna House. W konferencji uczestniczyło ponad 230 osób - inżynierów, architektów, projektantów, przedstawicieli uczelni technicznych i innych specjalistów z branży budowlanej.

mgr inż. Kamil Łaskawiec, mgr inż. Jerzy Żurawski Kontrowersje wokół Warunków Technicznych - czy to się opłaca?

Kontrowersje wokół Warunków Technicznych - czy to się opłaca? Kontrowersje wokół Warunków Technicznych - czy to się opłaca?

W czerwcu 2017 r. minie termin umożliwiający korektę wprowadzonych w 2014 r. wymagań w zakresie maksymalnych dopuszczonych prawnie wartości opisujących charakterystyki energetyczne budynków. Niniejszy...

W czerwcu 2017 r. minie termin umożliwiający korektę wprowadzonych w 2014 r. wymagań w zakresie maksymalnych dopuszczonych prawnie wartości opisujących charakterystyki energetyczne budynków. Niniejszy artykuł rozpoczyna dyskusję na temat przyjętych w Warunkach Technicznych wartości granicznych opisujących charakterystykę energetyczną budynków.

mgr inż. Jerzy Żurawski Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017 Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej...

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej EP?

mgr inż. Jerzy Ćwięk , dr inż. Arkadiusz Węglarz Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność...

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność energetyczna była dla budownictwa tak znaczącym wyzwaniem.

dr inż. Aleksander Gorszkov, dr hab. inż. Romuald Orłowicz Metodyka szacowania prognozowanego okresu zwrotu kosztów inwestycji przy docieplaniu budynków

Metodyka szacowania prognozowanego okresu zwrotu kosztów inwestycji przy docieplaniu budynków Metodyka szacowania prognozowanego okresu zwrotu kosztów inwestycji przy docieplaniu budynków

Redukcja kosztów eksploatacyjnych uzyskana dzięki zastosowaniu rozwiązań oszczędzania energii jest odczuwalna w ciągu przyszłych lat, czyli dochodowa składowa inwestycji jest rozłożona w czasie. Łączny...

Redukcja kosztów eksploatacyjnych uzyskana dzięki zastosowaniu rozwiązań oszczędzania energii jest odczuwalna w ciągu przyszłych lat, czyli dochodowa składowa inwestycji jest rozłożona w czasie. Łączny efekt gospodarczy osiągnięty wskutek wprowadzenia energooszczędnych rozwiązań technicznych może dążyć do wartości początkowej inwestycji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej...

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, a także ograniczenia emisji CO2.

mgr inż. Jerzy Żurawski Efektywność energetyczna materiałów termoizolacyjnych

Efektywność energetyczna materiałów termoizolacyjnych Efektywność energetyczna materiałów termoizolacyjnych

Wznoszenie budynków energooszczędnych wymaga umiejętności wyboru rozwiązań efektywnych zarówno ekonomicznie, jak i energetycznie. Istnieje wiele kryteriów, dzięki którym można dokonać takiej oceny.

Wznoszenie budynków energooszczędnych wymaga umiejętności wyboru rozwiązań efektywnych zarówno ekonomicznie, jak i energetycznie. Istnieje wiele kryteriów, dzięki którym można dokonać takiej oceny.

mgr inż. Jerzy Żurawski Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią

Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią

Osłony przeciwsłoneczne są nadal niedoceniane przez polskich projektantów. Traktuje się je raczej jako elementy dynamizujące dotychczasowy statyczny charakter elewacji, nie zaś jako efektywne energetycznie...

Osłony przeciwsłoneczne są nadal niedoceniane przez polskich projektantów. Traktuje się je raczej jako elementy dynamizujące dotychczasowy statyczny charakter elewacji, nie zaś jako efektywne energetycznie rozwiązania zmniejszające znacząco zużycie energii.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, dr inż. Magdalena Nakielska Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania...

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania oraz interpretacji technicznej podstawowych parametrów świadectwa charakterystyki energetycznej są często niejasne i nieprecyzyjne.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.