Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów

Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów

Eksperci z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC) zbadali, jak poprawa jakości powietrza wpłynęła na nasze zdrowie. Analiza objęła mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego...

Eksperci z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC) zbadali, jak poprawa jakości powietrza wpłynęła na nasze zdrowie. Analiza objęła mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego w latach 2018–2022. Walka o czystsze powietrze przyniosła skutek – to aż 25 tysięcy przedwczesnych gonów mniej.

Joanna Szot Nowoczesne domy szkieletowe

Nowoczesne domy szkieletowe Nowoczesne domy szkieletowe

Domy drewniane mogą powstać w różnych technologiach. Zazwyczaj Polacy stawiają na konstrukcję szkieletową, ponieważ jej niepodważalną zaletą jest szybka realizacja projektu. Ponadto prace budowlano-montażowe...

Domy drewniane mogą powstać w różnych technologiach. Zazwyczaj Polacy stawiają na konstrukcję szkieletową, ponieważ jej niepodważalną zaletą jest szybka realizacja projektu. Ponadto prace budowlano-montażowe można prowadzić o każdej porze roku.

Przemysław Gogojewicz Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych czy też przebudowa lub remont budynku wraz...

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych czy też przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a także modernizacja lub wymiana: oświetlenia, urządzeń lub instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych.

Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich

Safe installation of supports for installation of devices on flat roofs

Lokalizacja podpór i zamontowanego elementu odgromowego na ścieżce serwisowej, fot. P.U.S. Termatex
Lokalizacja podpór i zamontowanego elementu odgromowego na ścieżce serwisowej, fot. P.U.S. Termatex

Problematyka podpór na dachu stanowi dziś bardzo aktualny temat z uwagi na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką, instalacjami solarnymi oraz ze względu na wzrost liczby urządzeń posadawianych na dachach w sposób nieprzenikający warstwy termo- i hydroizolacji, a przenoszący obciążenia na konstrukcję za pośrednictwem pokrycia dachowego. Systemy podpór dachowych i podstaw balastowych mają wiele zalet, ale planując ich zastosowanie, należy wziąć pod uwagę również ich ograniczenia oraz ewentualne niekorzystne konsekwencje zastosowania.

Zobacz także

Projektowanie i wykonywanie dachów w świetle wymagań cieplno-wilgotnościowych

Projektowanie i wykonywanie dachów w świetle wymagań cieplno-wilgotnościowych Projektowanie i wykonywanie dachów w świetle wymagań cieplno-wilgotnościowych

Dach to przegroda zewnętrzna chroniąca zarówno wnętrze, konstrukcję, jak i inne części budynku przed niekorzystnym działaniem różnych czynników zewnętrznych. Dach jest też szczególnie narażony na obciążenia...

Dach to przegroda zewnętrzna chroniąca zarówno wnętrze, konstrukcję, jak i inne części budynku przed niekorzystnym działaniem różnych czynników zewnętrznych. Dach jest też szczególnie narażony na obciążenia oraz uszkodzenia mechaniczne, dlatego stawia się mu wysokie wymagania techniczne i użytkowe.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Abstrakt 

W artykule przedstawiono zalecenia, które powinny służyć zaprezentowaniu ogólnych wytycznych i uświadamianiu, z czym wiążą się dobór i montaż podpór na pokryciu dachowym oraz jakie są ograniczenia w ich zastosowaniu. Na zdjęciach pokazano typowe błędy przy posadowieniu podpór na dachach.

Safe installation of supports for installation of devices on flat roofs

The article contains recommendations that should serve to present general guidelines and raise awareness of what the selection and installation of supports on the roofing involve and what are the limitations of their use. The photos show typical errors in the setting of supports on the roofs.

***

fot2 rogosz
Przykładowe systemowe przejście dachowe; fot.: Walraven

Instalacje stają się coraz bardziej złożone i jest ich coraz więcej, zarówno w przypadku budynków nowo projektowanych, jak i już istniejących. Mamy tutaj dwie sytuacje:

1. Obiekt istniejący, eksploatowany – konieczna jest ocena wpływu projektowanych instalacji i urządzeń na istniejący obiekt oraz projekt samej konstrukcji wsporczej.

2. Obiekt nowo projektowany – zdarza się często, że temat jest przez projektantów mocno bagatelizowany, traktowany jest na zasadzie „rozwiązanie systemowe” i niech sobie wykonawca jakoś to zrobi na etapie realizacji.

Powszechny zdaje się być problem nieuwzględniania w projekcie sposobu posadowienia i lokalizacji podpór, co w efekcie najczęściej sprowadza się do obniżenia funkcjonalności dachu, a w skrajnych przypadkach może doprowadzać nawet do wystąpienia awarii.

fot1 rogosz
Przykładowe podpory na dachach; fot.: Walraven

Na co zwracać uwagę przy montażu podpór na dachy płaskie?

Obecnie brakuje ogólnych wytycznych wykonawczych, które stałyby się dobrą praktyką budowlaną w zakresie dotyczącym m.in. prawidłowego posadowienia podpór. Niewielka jest nadal świadomość wykonawców odnośnie do konsekwencji źle zainstalowanych podpór i przenoszonych przez nie obciążeń na powierzchnię dachu, ich wpływu na warstwy pokrycia oraz konstrukcję nośną dachu. Podmiot, który montuje na istniejącym pokryciu dodatkową infrastrukturę, powinien odpowiednio to zaplanować w oparciu o instrukcje producentów urządzeń, które montuje, najlepiej też w porozumieniu z wykonawcą pokrycia dachowego, który bardzo często udziela gwarancji na swoje prace, oraz stosując się do wytycznych producentów pokryć dachowych, co pozwoli uniknąć błędów wykonawczych oraz ewentualnych sytuacji spornych.

fot5 rogosz 1
Zachodzące na siebie podpory; fot.: P.U.S. Termatex
fot6 rogosz
Podpora w powietrzu nieprzenosząca obciążeń; fot.: P.U.S. Termatex

Niestety projektant na etapie projektowania najczęściej nie wie, gdzie w przyszłości umiejscowione będą podpory oraz jakie będą powodowały obciążenia. W niektórych sytuacjach konieczne będzie stosowanie elementów, które przeniosą obciążenie bezpośrednio na konstrukcję obiektu, bez pośrednictwa warstw dachu.

Bezwzględnym kryterium jest uwzględnienie wartości obciążenia, jakie generuje stopa ze względu na swoją powierzchnię i wytrzymałość termoizolacji na ściskanie, która jest zastosowana pod warstwami hydroizolacji. Każde obciążenie punktowe przyłożone do powierzchni dachów podatnych, jakimi są dachy płaskie (z termoizolacją przykrytą izolacją przeciwwodną), w mniejszym lub większym stopniu powoduje odkształcenie warstw dachowych, tym bardziej, jeżeli uwzględni się czynnik czasu trwania nacisku. Obciążenia od podpór zainstalowanych na dachu zawsze należy uwzględniać jako długotrwałe z wszystkimi tego konsekwencjami.

fot7 rogosz
Zła lokalizacja podpory tylko częściowo wspartej na pokryciu; fot.: P.U.S. Termatex
fot8 rogosz
Sfalowanie hydroizolacji na skutek oddziaływania podpory oraz lokalizacja podpór w obszarze koryta; fot.: Eko Projekt

Kolejny element, który należy mieć na uwadze, to bezpośredni kontakt z konstruktorem budynku w kontekście rodzaju konstrukcji. Obciążenie, jakie jest przekazywane na podpory, to nie tylko ich własny ciężar i ciężar zamontowanych urządzeń, ale też obciążenia od zgromadzonego na ich powierzchni śniegu, oddziaływanie wiatru itp.

Warto zwrócić również uwagę na kolejny aspekt, jakim jest kontakt podpór z materiałem izolacyjnym – wpływ temperatury, promieniowanie UV, nagrzewanie się, nierównomierne obciążenia, tworzenie się warstw zwiniętych, uplastycznienie się masy bitumicznej, wzajemne oddziaływania materiałów niekompatybilnych albo za bardzo kompatybilnych na styku podpora–warstwa hydroizolacji.

fot3 rogosz
Przykładowy stelaż dachowy; fot.: Walraven

Warto uwzględnić produkty charakteryzujące się odpornością na promieniowanie UV zgodnie z normą PN-EN ISO 16474-3:2014-02. Wiele stóp produkowanych jest z matami z gumy (np. recyklingowe opony, EPDM) i problem pojawia się w momencie uaktywnienia się plastyfikatorów, które zaczynają reagować z membranami (przebarwienia, zmiany fizykochemiczne, rozszczelnienie itp.).

Należy zastanowić się również nad odpowiednią wysokością stawiania urządzeń w aspekcie możliwości generowania zalegania dodatkowych warstw śniegu – tworzenia się worków śnieżnych, zwiększonego oddziaływania wiatru czy też możliwości wystąpienia zagłębień w powierzchni dachu powodującego powstawanie kałuż i dodatkowego obciążenia od nich.

Podstawowe wytyczne posadowienia podpór wg Stowarzyszenia DAFA

Należy odpowiednio zaplanować lokalizację i sposób posadawiania podpór na dachach, uwzględniając wytyczne montażowe, istniejące warunki, wymagania i ograniczenia oraz stosując zasady BHP przy planowaniu, przygotowaniu i realizacji prac.

rys1 rogosz
Przykładowe odkształcenie poszycia dachu od obciążenia punktowego; rys.: Walraven
 • Zagadnienie podparcia tego typu elementów na dachu powinno być przeanalizowane na etapie projektu przez:

– architekta – dobór warstw dachowych ze względu na izolacyjność termiczną, akustyczną, wymagania ppoż, a niekiedy także wymagania firmy ubezpieczeniowej inwestora,
– instalatora – określenie ciężaru urządzeń i instalacji, ich gabarytów (obciążenie wiatrem), wymagań w zakresie rozstawu punktów podparcia,
– konstruktora – w zakresie oceny nośności warstw dachowych i konstrukcji.

 • Montaż należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta danego systemu podpór dachowych.
 • Liczba i lokalizacja podpór musi być bezwzględnie uzgodniona z projektantem konstrukcji obiektu. Osoba, która projektuje lub doprojektowuje instalacje posadawiane na powierzchni dachu, musi wziąć na siebie część odpowiedzialności, uwzględniając stan istniejący konstrukcji i uwzględniając wszystkie inne elementy (np. w przypadku starszych obiektów ich stan techniczny oraz sytuacje, gdy w międzyczasie mogły się zmienić wymagania normowe).
  Projektant konstrukcji (niekoniecznie autor projektu, ale np. osoba, która doprojektowuje dodatkowe elementy na dachu) musi się na ten temat wypowiedzieć i poprzeć to, jeśli to konieczne, stosownymi obliczeniami, badaniami, a nawet ekspertyzami dotyczącymi lokalnej i globalnej stateczności konstrukcji, braku przekroczenia obciążeń, a może nawet projektem organizacji robót.
 • Należy uwzględniać wymagania i wytyczne producentów pokryć dachowych nie tylko dotyczące izolacji wodoszczelnych, ale również materiałów termoizolacyjnych zastosowanych na dachach.
 • Stopy powinny być posadowione w miejscach o stałej grubości termoizolacji, niedopuszczalne jest sytuowanie takich podparć w miejscach przełamania spadków (kalenice, koryta, fazowania itp.).
 • Obciążenia przenoszone przez podpory nie mogą przekraczać granicznych wartości wynikających z rodzaju zastosowanej termo- i hydroizolacji, uwzględniając długotrwały charakter obciążenia.
 • Rozmieszczenie podpór nie może utrudniać odpływu wody. Należy unikać stawiania podpór w koszach, korytach, jak również w punktach napływu i odpływu wód opadowych.
 • Rozmieszczenie podpór, konstrukcji i zamontowanych na nich urządzeń nie powinno ograniczać dostępu do elementów dachów wymagających obsługi serwisowej, wykonywania przeglądów, utrudniać prac utrzymaniowych oraz pogarszać warunków BHP na dachu.
 • Stopy podkonstrukcji muszą przylegać pełną powierzchnią do pokrycia dachowego, a na pochylonych połaciach konstrukcje muszą mieć możliwość regulacji zapewniającej pionowe przekazywanie obciążeń i eliminujących możliwość krawędziowania podpór.
 • Podkonstrukcje wraz z urządzeniami muszą być zamontowane stabilnie i nie mogą oddziaływać dynamicznie na pokrycie dachowe (np. na skutek drgań, podmuchów wiatru, zsuwania się po powierzchni dachu itp.) i konieczne jest zapewnienie niezbędnej liczby punktów stałych.
 • Stopy podkonstrukcji podpór należy ustawiać na warstwie rozdzielającej, zapobiegając możliwości oddziaływania sił poziomych na pokrycie dachowe.
 • W przypadku występowania nieakceptowalnych ugięć warstw pokrycia dachowego od podpór należy przewidzieć dodatkowe rozwiązania, np. pozwalające rozłożyć obciążenia od podpór na większe powierzchnie, lokalne wzmocnienia itp.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Krzysztof Patoka Problemy jednopowłokowych dachów wykonanych ze stalowych blach trapezowych

Problemy jednopowłokowych dachów wykonanych ze stalowych blach trapezowych Problemy jednopowłokowych dachów wykonanych ze stalowych blach trapezowych

Popularność jednopowłokowych dachów wykonanych ze stalowych blach trapezowych z ułożoną na nich termoizolacją i pokryciem wynika m.in. z możliwości uzyskania dużych rozpiętości przęseł i szybkości montażu....

Popularność jednopowłokowych dachów wykonanych ze stalowych blach trapezowych z ułożoną na nich termoizolacją i pokryciem wynika m.in. z możliwości uzyskania dużych rozpiętości przęseł i szybkości montażu. Konstrukcje te mają jednak również wady.

mgr inż. Krzysztof Patoka Komin - słaby punkt dachu

Komin - słaby punkt dachu Komin - słaby punkt dachu

Kominy są obecnie najczęstszą przyczyną przeciekania dachów. Nic dziwnego, skoro ich wykonawcy popełniają wciąż te same błędy i stosują nieodpowiednie techniki.

Kominy są obecnie najczęstszą przyczyną przeciekania dachów. Nic dziwnego, skoro ich wykonawcy popełniają wciąż te same błędy i stosują nieodpowiednie techniki.

mgr inż. Krzysztof Patoka Szczelność na przenikanie powietrza

Szczelność na przenikanie powietrza Szczelność na przenikanie powietrza

Powszechnie wiadomo, że przenikanie powietrza przez przegrody budowlane zwiększa energochłonność budynku. Nie wszyscy jednak wiedzą, że pod tym pojęciem kryje się kilka zjawisk różniących się szkodliwością...

Powszechnie wiadomo, że przenikanie powietrza przez przegrody budowlane zwiększa energochłonność budynku. Nie wszyscy jednak wiedzą, że pod tym pojęciem kryje się kilka zjawisk różniących się szkodliwością działania.

mgr inż. Krzysztof Patoka Stopnie szczelności pokrycia

Stopnie szczelności pokrycia Stopnie szczelności pokrycia

W pokryciu układanym w systemie podwójnym im niższy jest kąt nachylenia dachu, tym bardziej o jego szczelności decyduje niewidoczna warstwa uszczelniająca (wstępna). Przy najniższych możliwych dla danego...

W pokryciu układanym w systemie podwójnym im niższy jest kąt nachylenia dachu, tym bardziej o jego szczelności decyduje niewidoczna warstwa uszczelniająca (wstępna). Przy najniższych możliwych dla danego rodzaju pokrycia pochyleniach dolna warstwa jest szczelniejsza od pokrycia zasadniczego, które jest wtedy rodzajem atrapy stanowiącej tylko o wyglądzie dachu.

mgr inż. Krzysztof Patoka Szczelność pokrycia a ceny wykonawstwa

Szczelność pokrycia a ceny wykonawstwa Szczelność pokrycia a ceny wykonawstwa

W naszej szerokości geograficznej wszystkie pokrycia dachów pochyłych układane są w systemie podwójnym. Takie pokrycie składa się z pokrycia zasadniczego (górna widoczna warstwa) i ze wstępnego uszczelniającego...

W naszej szerokości geograficznej wszystkie pokrycia dachów pochyłych układane są w systemie podwójnym. Takie pokrycie składa się z pokrycia zasadniczego (górna widoczna warstwa) i ze wstępnego uszczelniającego zasadnicze (niewidoczna warstwa pod spodem). W wielu wypadkach o szczelności dachu decyduje ta niewidoczna warstwa wstępna.

mgr inż. Krzysztof Patoka Zasady działania wentylacji dachów i pokryć dachowych

Zasady działania wentylacji dachów i pokryć dachowych Zasady działania wentylacji dachów i pokryć dachowych

Wiadomo, że mokre materiały budowlane ulegają szybszej degradacji niż suche, a wilgotne termoizolacje tracą swoje podstawowe cechy, przez co przyczyniają się do większych strat ciepła w budynkach. A ponieważ...

Wiadomo, że mokre materiały budowlane ulegają szybszej degradacji niż suche, a wilgotne termoizolacje tracą swoje podstawowe cechy, przez co przyczyniają się do większych strat ciepła w budynkach. A ponieważ dach chroni budynek przed opadami atmosferycznymi, a jednocześnie jest narażony na stale obecną wilgoć wewnętrzną, musi być wentylowany, by nie uległ zawilgoceniu.

mgr inż. Bogdan Wróblewski, dr Andrzej Borowy Odporność ogniowa ścian i dachów z płyt warstwowych - badania i klasyfikacja

Odporność ogniowa ścian i dachów z płyt warstwowych - badania i klasyfikacja Odporność ogniowa ścian i dachów z płyt warstwowych - badania i klasyfikacja

Obecnie w Polsce dostępnych jest wiele rodzajów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym typu PUR lub PIR, styropianowym i z wełny mineralnej. Co roku na rynku pojawiają się nowe produkty, które są wynikiem...

Obecnie w Polsce dostępnych jest wiele rodzajów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym typu PUR lub PIR, styropianowym i z wełny mineralnej. Co roku na rynku pojawiają się nowe produkty, które są wynikiem nowych poszukiwań i nowych technologii.

mgr inż. Krzysztof Patoka Panele rąbkowe a pokrycia łączone na rąbek

Panele rąbkowe a pokrycia łączone na rąbek Panele rąbkowe a pokrycia łączone na rąbek

Panel rąbkowy nie jest pokryciem z blach arkuszowych łączonych na rąbki stojące. Choć nazwy te są podobne, materiały te znacznie się różnią, co może być przyczyną wielu nieporozumień.

Panel rąbkowy nie jest pokryciem z blach arkuszowych łączonych na rąbki stojące. Choć nazwy te są podobne, materiały te znacznie się różnią, co może być przyczyną wielu nieporozumień.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród

Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród

Od stycznia 2014 r. obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013). Czy doprowadzą one do istotnej zmiany...

Od stycznia 2014 r. obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013). Czy doprowadzą one do istotnej zmiany w podejściu do projektowania?

mgr inż. Krzysztof Patoka Promieniowanie ciepła a skuteczność odblaskowych materiałów dachowych

Promieniowanie ciepła a skuteczność odblaskowych materiałów dachowych Promieniowanie ciepła a skuteczność odblaskowych materiałów dachowych

Jednym ze sposobów ograniczania wydatków energii na ogrzewanie i chłodzenie jest odbijanie promieniowania: słonecznego (po zewnętrznej stronie dachów) i termicznego (od ich wnętrza). Stosuje się do tego...

Jednym ze sposobów ograniczania wydatków energii na ogrzewanie i chłodzenie jest odbijanie promieniowania: słonecznego (po zewnętrznej stronie dachów) i termicznego (od ich wnętrza). Stosuje się do tego materiały odblaskowe. Nie zawsze są one jednak lepsze od materiałów tradycyjnych.

mgr inż. Krzysztof Patoka Konsekwencje zmian materiałowo­-konstrukcyjnych dokonanych na etapie budowy dachu

Konsekwencje zmian materiałowo­-konstrukcyjnych dokonanych na etapie budowy dachu Konsekwencje zmian materiałowo­-konstrukcyjnych dokonanych na etapie budowy dachu

Zgodnie z art. 17 Prawa budowlanego uczestnikami procesu budowlanego są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant i kierownik budowy lub kierownik robót. Wynika z tego, że wykonawca nie jest...

Zgodnie z art. 17 Prawa budowlanego uczestnikami procesu budowlanego są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant i kierownik budowy lub kierownik robót. Wynika z tego, że wykonawca nie jest uczestnikiem procesu budowlanego, co oznacza, że musi się dostosować do ustaleń wypracowanych przez wymienioną grupę i że nie ma prawa wprowadzać jakiekolwiek zmiany na budowie, do której został zaangażowany. W praktyce wygląda to inaczej.

mgr inż. Krzysztof Patoka Zalety wentylacji dachu

Zalety wentylacji dachu Zalety wentylacji dachu

O tym, że wentylacja dachów działa na nie korzystnie, wiedzą wszyscy związani z budownictwem, ale tylko nieliczni zdają sobie sprawę, jak duże są to korzyści. Być może z tego powodu większość dachów w...

O tym, że wentylacja dachów działa na nie korzystnie, wiedzą wszyscy związani z budownictwem, ale tylko nieliczni zdają sobie sprawę, jak duże są to korzyści. Być może z tego powodu większość dachów w Polsce nie jest wentylowana. Na zmianę tego stanu powinien wpłynąć rozwój budownictwa energooszczędnego, które bez wentylowania dachów praktycznie nie może istnieć.

mgr inż. Krzysztof Patoka Wpływ temperatury na trwałość dachów

Wpływ temperatury na trwałość dachów Wpływ temperatury na trwałość dachów

Temperatura jest bardzo ważnym parametrem dla dachów. Wpływa na zjawiska fizyczne zachodzące na pokryciu i pod nim, a w efekcie – na trwałość i sprawność konstrukcji. Warto przybliżyć niektóre problemy...

Temperatura jest bardzo ważnym parametrem dla dachów. Wpływa na zjawiska fizyczne zachodzące na pokryciu i pod nim, a w efekcie – na trwałość i sprawność konstrukcji. Warto przybliżyć niektóre problemy związane z tym zagadnieniem.

mgr inż. Krzysztof Patoka Dachy a promieniowanie ultrafioletowe

Dachy a promieniowanie ultrafioletowe Dachy a promieniowanie ultrafioletowe

Na współczesnych dachach stosuje się dużo elementów z tworzyw sztucznych. Wydawałoby się, że skutki działania promieniowania słonecznego na te materiały są powszechnie znane i uwzględniane. Nic bardziej...

Na współczesnych dachach stosuje się dużo elementów z tworzyw sztucznych. Wydawałoby się, że skutki działania promieniowania słonecznego na te materiały są powszechnie znane i uwzględniane. Nic bardziej mylnego. Przeciętna wiedza projektantów, wykonawców i nadzoru budowlanego na ten temat jest niewielka.

mgr inż. Krzysztof Patoka Wiarygodność eksponatów handlowych

Wiarygodność eksponatów handlowych Wiarygodność eksponatów handlowych

Przed podjęciem decyzji o zakupie danego materiału czy systemu termoizolacyjnego, warto przeczytać ulotki i instrukcje dotyczące wyrobów różnych producentów oraz doradzić się osób mających fachową wiedzę....

Przed podjęciem decyzji o zakupie danego materiału czy systemu termoizolacyjnego, warto przeczytać ulotki i instrukcje dotyczące wyrobów różnych producentów oraz doradzić się osób mających fachową wiedzę. Dzięki takiemu przygotowaniu merytorycznemu łatwiej ustrzec się przed chwytami marketingowymi stosowanymi przez niektórych handlowców.

mgr inż. Krzysztof Patoka Gołębie a wentylacja dachu

Gołębie a wentylacja dachu Gołębie a wentylacja dachu

W każdym większym mieście żyją gołębie. Ich obecność jest szczególnie widoczna w budynkach znajdujących się w starych dzielnicach miast – na poddaszach oraz w różnych zakamarkach dachów znajdują się gniazda...

W każdym większym mieście żyją gołębie. Ich obecność jest szczególnie widoczna w budynkach znajdujących się w starych dzielnicach miast – na poddaszach oraz w różnych zakamarkach dachów znajdują się gniazda tych ptaków. Mieszkania w starych dzielnicach mają coraz większą wartość, dlatego często ruguje się gołębie, a poddasza starych budynków przerabia.

mgr inż. Krzysztof Patoka Dzicy lokatorzy pod dachem

Dzicy lokatorzy pod dachem Dzicy lokatorzy pod dachem

Każdego lata powracającym problemem użytkowników domów jest pojawienie się dzikich lokatorów – owadów, ptaków i ssaków. Zwierzęta te zasiedlają dachy, a ich obecność jest przyczyną różnych zniszczeń.

Każdego lata powracającym problemem użytkowników domów jest pojawienie się dzikich lokatorów – owadów, ptaków i ssaków. Zwierzęta te zasiedlają dachy, a ich obecność jest przyczyną różnych zniszczeń.

mgr inż. Krzysztof Patoka Jak płaskie mogą być dachy płaskie?

Jak płaskie mogą być dachy płaskie? Jak płaskie mogą być dachy płaskie?

Tylko w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się, aby pewna część powierzchni dachów nazywanych płaskimi nie miała spadku. Takie fragmenty powinny być dodatkowo (kilkakrotnie) zabezpieczone materiałem hydroizolacyjnym....

Tylko w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się, aby pewna część powierzchni dachów nazywanych płaskimi nie miała spadku. Takie fragmenty powinny być dodatkowo (kilkakrotnie) zabezpieczone materiałem hydroizolacyjnym. Płaskość oznacza brak spadku na dachu, a nazwa „dachy płaskie” w dobrej praktyce dekarskiej oznacza konstrukcje o nachyleniu min. 3°.

mgr inż. Krzysztof Patoka Najniższe zalecane pochylenie (NZP) dachu z blachodachówkami

Najniższe zalecane pochylenie (NZP) dachu z blachodachówkami Najniższe zalecane pochylenie (NZP) dachu z blachodachówkami

Zgodnie z teorią wykonywania dachu w naszej strefie klimatycznej im niższy jest kąt nachylenia dachu, tym większy stopień szczelności musi mieć warstwa wstępnego krycia uszczelniająca pokrycie zasadnicze.

Zgodnie z teorią wykonywania dachu w naszej strefie klimatycznej im niższy jest kąt nachylenia dachu, tym większy stopień szczelności musi mieć warstwa wstępnego krycia uszczelniająca pokrycie zasadnicze.

mgr inż. Krzysztof Patoka Błędy na polskich dachach

Błędy na polskich dachach Błędy na polskich dachach

Większość błędów popełnianych w konstrukcjach dachów płaskich wynika z oczekiwania inwestorów, by koszty realizacji były jak najniższe. Jest to częściowo uzasadnione wielkością budynków, na których wykonuje...

Większość błędów popełnianych w konstrukcjach dachów płaskich wynika z oczekiwania inwestorów, by koszty realizacji były jak najniższe. Jest to częściowo uzasadnione wielkością budynków, na których wykonuje się dachy płaskie. Aby jednak tanie systemy przyniosły spodziewane oszczędności, należy najpierw ocenić granice ich bezpiecznego stosowania. Bardzo łatwo bowiem uzyskać efekt przeciwny do zamierzonego i zbudować dach, który będzie bardzo drogi w eksploatacji z powodu konieczności ciągłego remontowania.

mgr inż. Krzysztof Patoka „Dach płaski" i „wiatroizolacja", czyli o potrzebie społecznej dyskusji na temat „Słownika dekarskiego"

„Dach płaski" i „wiatroizolacja", czyli o potrzebie społecznej dyskusji na temat „Słownika dekarskiego" „Dach płaski" i „wiatroizolacja", czyli o potrzebie społecznej dyskusji na temat „Słownika dekarskiego"

Podczas targów Budma 2012 przedstawiciele Międzynarodowej Federacji Dekarskiej (IFD) przekazali Polskiemu Stowarzyszeniu Dekarzy (PSD) „Reguły dekarskie”, które mają być podstawą do stworzenia analogicznych...

Podczas targów Budma 2012 przedstawiciele Międzynarodowej Federacji Dekarskiej (IFD) przekazali Polskiemu Stowarzyszeniu Dekarzy (PSD) „Reguły dekarskie”, które mają być podstawą do stworzenia analogicznych wytycznych w Polsce. Spisanie takich zasad wymaga jednak dostosowania reguł IFD do polskiej nomenklatury oraz ujednolicenia i sprecyzowania słownictwa dekarskiego. W tym celu opracowano „Słownik dekarski”.

mgr inż. Krzysztof Patoka Jakie wady mają polskie dachy? (cz. 2)

Jakie wady mają polskie dachy? (cz. 2) Jakie wady mają polskie dachy? (cz. 2)

Wśród głównych wad polskich dachów znajdują się takie, które występują zbiorowo. Dotyczą one różnych funkcji dachu, ale mają wspólny rodowód, a czasem również wspólne miejsce występowania. Takimi szczególnymi...

Wśród głównych wad polskich dachów znajdują się takie, które występują zbiorowo. Dotyczą one różnych funkcji dachu, ale mają wspólny rodowód, a czasem również wspólne miejsce występowania. Takimi szczególnymi błędami są te popełniane w okapach dachów pochyłych.

mgr inż. Krzysztof Patoka Główne wady polskich dachów (cz. 1)

Główne wady polskich dachów (cz. 1) Główne wady polskich dachów (cz. 1)

W Polsce istnieje grupa bardzo dobrych, fachowych dekarzy. Z drugiej strony na rynku pokryć dachowych działa także wielu nieprofesjonalnych wykonawców, którym nie brakuje zleceń, mimo że powielają wciąż...

W Polsce istnieje grupa bardzo dobrych, fachowych dekarzy. Z drugiej strony na rynku pokryć dachowych działa także wielu nieprofesjonalnych wykonawców, którym nie brakuje zleceń, mimo że powielają wciąż te same błędy. Jak to możliwe? Powód jest prozaiczny – zleceniodawcy zwykle kierują się kryterium niskich cen przy wyborze wykonawców i materiałów.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Paula Szczepaniak Technologia deskowań traconych w budynkach energooszczędnych

Technologia deskowań traconych w budynkach energooszczędnych Technologia deskowań traconych w budynkach energooszczędnych

Przegrody dwuwarstwowe to najczęściej stosowane rozwiązanie ścian zewnętrznych. Za ich wykorzystywaniem przemawiają głównie względy finansowe – w układach dwuwarstwowych uzyskuje się bowiem te same wartości...

Przegrody dwuwarstwowe to najczęściej stosowane rozwiązanie ścian zewnętrznych. Za ich wykorzystywaniem przemawiają głównie względy finansowe – w układach dwuwarstwowych uzyskuje się bowiem te same wartości izolacyjności termicznej co w droższych (ale i trwalszych) układach trójwarstwowych. Ciekawym rozwiązaniem jest wykorzystanie do tych konstrukcji deskowań traconych.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.