Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wiarygodność eksponatów handlowych

Porównanie wełny z piankami natryskowymi | Znaczenie paroizolacji | Kryterium paroprzepuszczalności

Wiarygodność eksponatów handlowych
K. Patoka

Wiarygodność eksponatów handlowych


K. Patoka

Przed podjęciem decyzji o zakupie danego materiału czy systemu termoizolacyjnego, warto przeczytać ulotki i instrukcje dotyczące wyrobów różnych producentów oraz doradzić się osób mających fachową wiedzę. Dzięki takiemu przygotowaniu merytorycznemu łatwiej ustrzec się przed chwytami marketingowymi stosowanymi przez niektórych handlowców.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Paroc Panel System Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie...

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie wpływu budynków na środowisko, odpowiedzialne zaplanowanie ocieplenia dachu wełną i zadbanie o odpowiedni przepływ powietrza staje się niezbędne. Oba aspekty mają bezpośredni wpływ na utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach, minimalizację strat ciepła oraz ochronę konstrukcji przed...

Onduline Polska Sp. z o.o. Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe

Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe

Płyty bitumiczne to jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów pokryciowych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wyróżniają się one nie tylko trwałością, ale również wszechstronnością...

Płyty bitumiczne to jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów pokryciowych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wyróżniają się one nie tylko trwałością, ale również wszechstronnością zastosowań, która czyni je idealnym rozwiązaniem dla szerokiego spektrum projektów. Czym dokładnie są płyty bitumiczne i dlaczego warto rozważyć ich użycie?

Handlowcy tworzą zwykle dla swoich potencjalnych klientów skróty i hasła opisujące oferowane materiały lub całe technologie. Informacje te są tak formułowane, by zachęcały do zakupu bez względu na rzeczywistą przydatność oferowanego produktu w danej inwestycji budowlanej.

Niektóre firmy dodatkowo przedstawiają eksponaty, które w prosty sposób mają dowodzić skuteczności produktu i przyspieszać procesy decyzyjne. Nie zawsze jednak takim sprzętom warto wierzyć.

Porównanie wełny z piankami natryskowymi

Na wielu ostatnich imprezach targowych można było obejrzeć eksponaty promujące termoizolację z pianek natryskowych (PUR lub PIR) – materiałów mających lepszą izolacyjność cieplną niż wełna mineralna.

Przykładem takiej ekspozycji był zestaw trzech komór, w których porównano dwa typy termoizolacji umieszczone w osobnych pojemnikach (rys. 1). Pod komorami znajdowały się żarówki grzejne emitujące dużo promieniowania cieplnego, zabieranego przez obieg powietrza wymuszony wentylatorami. Powietrze przechodziło przez wełnę, co miało dowodzić strat ciepła: nad próbkami wełny temperatura była wyższa, nad próbkami pianki zaś (która nie przepuszcza powietrza) – niższa. Aby efekt przepływu powietrza był lepiej widoczny, nad materiałami umieszczono piłki pingpongowe.

Takie przedstawianie zjawiska przepuszczania powietrza przez wełnę mineralną powoduje, że oglądający ocenia je negatywnie. Tymczasem jest to jedna z zalet tej termoizolacji – dzięki możliwości przemieszczania się powietrza wewnątrz wełny można kontrolować i regulować przepływy pary wodnej przez przegrody budowlane.

Wilgoć przenika w różnej formie przez większość powszechnie stosowanych materiałów budowlanych. Z tego powodu zdecydowanie najlepszą metodą zapobiegania jej gromadzeniu się w przegrodach jest umożliwienie łatwego wydostawania się pary na zewnątrz. Liczne eksperymenty dowodzą, że dużo trudniej uzyskać ten sam efekt, kiedy uszczelni się przegrody i zablokuje dopływ pary wodnej.

Na podstawie wieloletnich doświadczeń opracowano odpowiednie techniki i systemy materiałów, pozwalające kontrolować procesy przenikania pary wodnej w stopniu zapobiegającym gromadzeniu się skroplin w ścianach, stropach i dachach. Duża popularność wełny skalnej i szklanej wynika ze stosowania tych termoizolacji razem ze specjalnymi materiałami osłonowymi lub/i z montowania ich w konstrukcjach wentylowanych, otwartych dla powietrza.

W większości przypadków wełna stosowana w ścianach i dachach osłaniana jest z dwóch stron: od wewnątrz – paroizolacją, a z zewnątrz – wiatroizolacją (w ścianach) lub membranami wstępnego krycia (w dachach). Wcześniej, gdy nie było jeszcze MWK, dachy wentylowane były powietrzem przepływającym bezpośrednio nad termoizolacją.

Znaczenie paroizolacji

Paroizolacje pełnią dwie bardzo ważne funkcje: chronią przed nadmiernym dopływem pary wodnej z wnętrza budynku oraz zapobiegają powstawaniu przewiewów, czyli niekontrolowanych przepływów powietrza przez przegrody, wywołanych różnicą temperatury.

Brak w opisywanych eksponatach paroizolacji można więc uznać za pewne przekłamanie i podstawę do zgłoszenia zastrzeżeń. Wełna zamontowana w eksponatach bez materiałów osłonowych nie działa bowiem tak, jak w przegrodach budowlanych, a w związku z tym nie może być w taki sposób porównywana z piankami natryskowymi. Również umieszczenie pianki w sztywnej ramie wykonanej z pleksi nie oddaje warunków, w jakich funkcjonują pianki wtryskiwane w rzeczywiste konstrukcje dachów i ścian.

Abstrakt

W artykule omówiono dwa przykłady eksponatów porównujących własności materiałów budowlanych: pianek natryskowych i wełny mineralnej oraz różnych rodzajów membran. Zwrócono uwagę na błędy w założeniach obu porównań, a także na konsekwencje stosowania podobnych metod marketingowych. Opisano znaczenie paroizolacji w systemach dachowych z wełną mineralną i piankami PIR/PUR.

The article discusses two examples of exhibits that compare the properties of construction materials: spray foam and mineral wool, as well as various types of membranes. It points out the errors in the assumptions of both comparisons, as well as the consequences of using similar marketing methods. The article also describes the importance of vapour barrier in the roof systems that utilise mineral wool and PIR/PUR foam.

W realnych budynkach izolacje te stykają się głównie z materiałami drewnianymi i drewnopochodnymi oraz porowatymi materiałami ściennymi, które mają szczególnie własności, nie dające się przyrównać do własności eksponatu z pleksi. Konstrukcja drewniana pracuje – zmienia kształt pod wpływem zmian wilgotności i obciążenia w czasie (pełzania).

Ponadto dachy są zawsze poddawane działaniom silnych wiatrów, co powoduje odkształcenia więźby dachowej. Te zjawiska są jedną z przyczyn powstawania przewiewów.

W polskich warunkach klimatycznych oferowanie wtryskiwania pianek bez zalecania stosowania paroizolacji jest bardzo ryzykowne. Wiedzą o tym dobrze producenci płyt termoizolacyjnych wytwarzanych z PIR lub PUR, dlatego w swoich zaleceniach zwracają uwagę na bardzo staranne zabezpieczenie przegrody przed powstawaniem przewiewów (rys. 2–3). Wiadomo, że najłatwiej i najskuteczniej uzyskać szczelność powietrzną dachów i ścian za pomocą paroizolacji. Uzyskanie tego efektu z użyciem MWK jest dużo trudniejsze [1].

Pianki – jako materiał wypełniający pod ciśnieniem puste przestrzenie – mogą służyć uszczelnieniu przed przewiewaniem połączeń materiałów, ale tylko w warunkach ich stabilności wymiarowej.

Drewno w polskich warunkach klimatycznych (i rynkowych) nie jest jednak stabilne. W praktyce rzadko jest odpowiednio sezonowane, wysuszone i poprawnie zaimpregnowane. Ponadto stanowi zbyt dużą cześć konstrukcji dachowych i szkieletowych, by ignorować jego wpływ na zjawiska cieplno-wilgotnościowe. Ma też inne cechy niż pianki: drewno i materiały drewnopochodne podciągają kapilarnie wilgoć, są lepszymi przewodnikami cieplnymi i mają wiele odmiennych cech mechanicznych.

Znane są już przypadki powstawania przewiewów w dachach, w których nałożono piankę na elastyczne MWK. Membrany tego typu pod wpływem rozprężania się wysychającej pianki wyginają się ku górze i jednocześnie są nią oblepiane, tworzą więc różne szczeliny między kolejnymi warstwami natrysku. Jeżeli brakuje szczelnie ułożonej paroizolacji, w szczelinach powstają skropliny ze schłodzonego wilgotnego powietrza wewnętrznego.

Kryterium paroprzepuszczalności

Kiedy analizuje się układy materiałowe proponowane przez firmy oferujące natryskujące pianki, nie można pominąć problemu własności dyfuzyjnych tych izolacji.

Otwartokomórkowe pianki mają współczynnik oporu dyfuzyjnego m od 3 do 4 [-]. Jest to wielkość stała poszczególnych rodzajów materiałów, charakteryzująca ich opór dyfuzyjny. Współczynnik m określany jest jako wartość względna, oznaczająca ile razy opór dyfuzyjny warstwy materiału jest większy niż opór takiej samej warstwy powietrza w tych samych warunkach. Do porównań i analiz warto stosować parametr Sd, czyli równoważną dyfuzyjnie grubość powietrza, która określa paroprzepuszczalność materiału przez porównanie jego właściwości dyfuzyjnych z dyfuzyjnością powietrza o określonej grubości, według wzoru:

Sd = μ · d

gdzie: 
d – grubość oznaczanego materiału.

Jeżeli pianka zostanie wtryśnięta między krokwie, ma najczęściej grubość taką jak one (fot. 1–2), czyli 16–20 cm. To pozwala określić jej własności dyfuzyjne (tabela).

Wartości zawarte w tabeli świadczą o tym, że materiał nienasiąkliwy PUR/PIR może zawierać skropliny pary wodnej – jeśli para przechodząca przez piankę schłodzi się poniżej punktu rosy. Jest to możliwe, ponieważ materiał o grubości kilkunastu centymetrów może mieć po stronie zewnętrznej taką temperaturę (zwłaszcza w Polsce). Wówczas problemem mogą stać się skropliny występujące na granicy pianki i drewna konstrukcyjnego (krokwi), które mostkuje ciepło do wnętrza termoizolacji i tworzy mokre płaszczyzny.

Znane są przypadki występowania skroplin właśnie w tych miejscach. Trudno wprawdzie do końca stwierdzić, czy jest to skutek działania przewiewów czy skroplin powstających w wyniku schłodzenia pary wodnej napływającej od wewnątrz przez przegrodę (drewno i piankę). Te wątpliwości można rozstrzygnąć tylko dzięki badaniom i eksperymentom.

Takie analizy powinna przeprowadzić firma wykonująca natryski w dachach. Jest to ważne zwłaszcza w sytuacji, gdy w materiałach informacyjnych nie podano zalecenia dotyczącego stosowania paroizolacji.

W przypadku wełny nie ma opisywanego problemu, ponieważ jest ona wypełniona powietrzem zamkniętym między dwiema osłonami. Przemieszcza się ono wewnątrz wełny i konwekcyjnie przenosi parę wodną w kierunku od ośrodka cieplejszego do chłodniejszego. Dzięki temu materiał ten szybko przepuszcza parę wodną. Z tego też powodu powinien być osłaniany paroizolacją.

Wełna należy do lekkich porowatych materiałów o dobrej izolacyjności cieplnej. Przyjmuje się, że wartość jej współczynnika m jest zbliżona do 1.

Dlatego w odpowiednim przypadku równoważna dyfuzyjnie grubość powietrza wełny (Sd = m · d) waha się między 0,16 m a 0,20 m.

Płyną stąd dwa wnioski:

  • wełna dzięki przepuszczaniu powietrza szybciej pozbywa się pary wodnej niż pianka, ponieważ jest lepiej paroprzepuszczalna; jest to jej zaletą, a nie wadą;
  • pianka o strukturze otwartokomórkowej bardziej potrzebuje paroizolacji (jako materiału ograniczającego dopływ pary wodnej) niż wełna, ponieważ jest mniej paroprzepuszczalna i trudniej pozbywa się skroplin.

A zatem pianka – tak samo jak wełna – wymaga zastosowania materiałów zabezpieczających przegrodę przed zjawiskiem przewiewu i powinna być układana w systemach materiałowych zawierających paroizolację. Tymczasem firma, której eksponat pokazano na rys. 1, nie zaleca stosowania takiej osłony w żadnej z przegród opisywanych w informacjach technicznych.

Porównanie paroprzepuszczalności membran

Nie jest to jedyny przypadek, kiedy eksponat prezentowany przez handlowców wprowadza w błąd, zamiast ułatwiać zrozumienie własności czy sposobu działania danego materiału budowlanego. 

Pod koniec lat 90. producent wysoko paroprzepuszczalnych membran i wiatroizolacji stworzył proste urządzenie służące do wizualizacji procesu przechodzenia pary wodnej przez te wyroby. Membrany były wówczas jeszcze słabo znane i większość wykonawców nie rozumiała w pełni zjawiska przepuszczania pary wodnej i jednoczesnego zatrzymywania wody. Skonstruowano zatem prostą pompkę (fot. 3) i umieszczono w niej membranę, która przepuszczała tłoczone pod ciśnieniem powietrze oraz zatrzymywała znajdującą się nad nią wodę. Powietrze przechodziło w postaci pęcherzy przez wodę. Woda nie dostawała się pod membranę i w ten sposób wszyscy obserwatorzy mogli się przekonać o wyjątkowości tego materiału. Nikt się nie zastanawiał, jak naprawdę działa membrana – że przepuszcza parę wodną (a nie powietrze) na zupełnie innych zasadach.

Pompka była bardzo atrakcyjnym sposobem przekonywania klientów do wyrobu, a sprzedawcy chętnie robili pokazy z jej użyciem. Inni producenci korzystali z pomysłu, dzięki czemu urządzenie to szybko się popularyzowało. W konsekwencji od połowy lat 90. zaczęto porównywać paroprzepuszczalność membran za pomocą pompki przeznaczonej do zupełnie innych celów, a mianowicie do wizualizacji marketingowej.

Porównywano ilość pojawiających się pęcherzy powietrza w wodzie (fot. 3–5), aby stwierdzić, że dana membrana ma większą paroprzepuszczalność niż inna. Niestety pompka ta stosowana jest do dzisiaj w całej Europie.

W rzeczywistości membrany działają dzięki zjawiskom dyfuzji i efuzji [2], a w przegrodach budowlanych nie ma takiej różnicy ciśnienia powietrza jak w pompce. Poza tym przepuszczają parę wodną, nie powinny natomiast przepuszczać powietrza. Powstawanie widowiskowych pęcherzy w pompce jest możliwe tylko wtedy, gdy membrana jest cienka i ma mały ciężar powierzchniowy. Dobre wyroby o gramaturze przekraczającej 160 g/m² nie mogą przepuścić powietrza tłoczonego pod małym ciśnieniem wytwarzanym ręcznie. 

Dlatego na pokazach okazywało się, że najlepszą paroprzepuszczalność mają cienkie membrany (do 100 g/m²), których nie powinno się stosować na dachach ze względu na zbyt małą odporność na promieniowanie UV [3]. Najlepszym dowodem absurdalności porównywania paroprzepuszczalności za pomocą opisywanej pompki jest fakt, że najwięcej pęcherzy powstaje nad perforowanymi nisko paroprzepuszczalnymi foliami wstępnego krycia (fot. 5).

Z powodu stosowania opisywanej pompki do dzisiaj wiele osób utożsamia paroprzepuszczalność (pary wodnej) z przepuszczaniem powietrza, przez co nie potrafi poprawnie ocenić i zastosować wielu powszechnie już stosowanych materiałów. Przyczynia się to do wielu strat.

WNIOSKI

Procesy cieplno-wilgotnościowe zachodzące w przegrodach budowlanych są uwarunkowane oddziaływaniami klimatycznymi, których przebieg jest regulowany przez systemy materiałowe. Jednocześnie wzrasta liczba materiałów budowlanych, często bardzo wyspecjalizowanych, co stwarza problemy podczas wyboru. Wprawdzie wielość produktów korzystnie wpływa na rozwój budownictwa, ale tylko pod warunkiem, że wszystkie będą miały poprawnie opracowane zalecenia dotyczące stosowania. Jest to istotne zwłaszcza dla wykonawców, ponieważ oni pierwsi tracą na błędnych lub fragmentarycznych informacjach o produktach. 

Przykładem takiego problemu są pianki natryskowe, które w Polsce są nową technologią i wymagają rozsądnego przygotowania zasad stosowania, dostosowanych do warunków klimatycznych. Ich dystrybutorzy powinni skorzystać z doświadczeń producentów płyt z PUR i PIR, którzy mają bardzo starannie przygotowane zalecenia dotyczące zastosowań tych produktów.

Bardzo ważna jest także odpowiedzialność zawodowa handlowców. Mogą oni bardzo dużo stracić na prezentowaniu eksponatów wprowadzających klientów w błąd. W handlu materiałami budowlanymi najcenniejszym atutem jest bowiem wiarygodność. Tę tezę potwierdza los opisanej pompki.

Bardzo wielu indywidualnych handlowców oraz firm straciło rynek z powodu nadużywania tego sprzętu.

Zdarzają się także przypadki, gdy handlowcy, ślepo wierzący we własne hasła, tworzą instrukcje i zalecenia stosowania, które później przyczyniają się do powstawania błędów budowlanych. Ma to szczególne znaczenie wobec wprowadzenia rozporządzenia nr 305/2011 UE [4], nakładającego na producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych wiele nowych obowiązków, w tym uwzględnienie warunków krajowych – prawnych i klimatycznych.

LITERATURA

  1. K. Patoka, „Szczelność na przenikanie powietrza”, „IZOLACJE”, nr 11/12/2012, s. 66–70.
  2. K. Patoka, „Paroprzepuszczalność czy dyfuzja, czyli jak określać wysokoparoprzepuszczalność MWK”, „IZOLACJE”, nr 4/2013, s. 73–76.
  3. K. Patoka, „Dachy a promieniowanie ultrafioletowe”, „IZOLACJE”, nr 3/2013, s. 80–84.
  4. Rozporządzenie nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (DzUrz L 88 z 4.4.2011, s. 5–43).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Feliks Feliks, 25.09.2013r., 17:45:51 Święta prawda tylko dlaczego nie mogę tego przeczytać za darmo
  • Remontujący Remontujący, 22.10.2013r., 10:23:43 warto przeczytać
  • vd vd, 27.09.2014r., 19:37:36 Dachy
  • @Feliks @Feliks, 12.01.2015r., 19:03:40 @Feliks możesz przeczytać nie widzę problemu

Powiązane

Julia Motyczyńska Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać? Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych....

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. Wobec tego, warto regularnie wykonywać przeglądy rynien.

Agregaty malarskie Izolacje natryskowe od A do Z

Izolacje natryskowe od A do Z Izolacje natryskowe od A do Z

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega...

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega izolacja termiczna metodą natryskową, oraz chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, ten poradnik jest dla Ciebie!

dr hab. inż. Jacek Szafran, mgr inż. Artur Matusiak Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często...

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często nieprawidłową eksploatacją obiektów budowlanych, powodują pogorszenie trwałości elementów konstrukcji, niejednokrotnie zmniejszając bezpieczeństwo użytkowania budynku. Kwestie związane z użytkowaniem obiektu, uszkodzeniami mechanicznymi i korozyjnymi oraz starzeniem się materiałów są ściśle powiązane....

Piotr Wolański APK Dachy Zielone, Katarzyna Wolańska Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych? Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić...

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić spływ wody do rzek. Oczywiście ważne jest prowadzenie kompleksowych działań i wykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi niebiesko-zielonej infrastruktury jako sposobu na retencję na terenach zurbanizowanych. Ale w kontekście potrzeby ograniczania ilości deszczówki spadającej na poziom gruntu...

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać...

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać autentyczne pokrycie dachowe, które towarzyszy historycznemu obiektowi od momentu jego wybudowania. Dzisiaj nadal stosuje się tradycyjne, jak również coraz częściej ulepszone rozwiązania technologiczne w materiałach pokryciowych, zachowując w większości przypadków ich pierwotny wygląd, które także...

mgr inż. Krzysztof Patoka Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania...

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania dachów, przyczyniając się do wzrostu energooszczędności całego budynku.

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

Małgorzata Kośla Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością...

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością wpłyną negatywnie na właściwości termoizolacyjne budynku. Wobec tego, inwestor planujący skuteczne zaizolowanie obiektu, powinien zdawać sobie sprawę, że wybrany materiał musi dobrze spełniać funkcje termomodernizacyjne budynków narażonych na dużą wilgotność i wysokie ciśnienie pary wodnej.

Joanna Szot Izolacja dachów płaskich

Izolacja dachów płaskich Izolacja dachów płaskich

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą...

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą być prawidłowo zaizolowane.

EuroPanels Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe....

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe. Warstwowe płyty dachowe od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych. W ostatnich latach widać natomiast tendencję wykorzystywania tego typu rozwiązań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także na obiektach użyteczności publicznej.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Canada Rubber Polska Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe,...

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe, mogą nie przetrwać nawet jednego sezonu, jeśli nie będą dobrze zabezpieczone. Warto zdać sobie sprawę, że jeśli konstrukcja została postawiona prawidłowo, to z pewnością wina za przeciekającą powierzchnię leży w niewłaściwym zabezpieczeniu jej przed wodą oraz wilgocią – bez względu na porę roku mamy...

Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić...

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić mu trwałość, szczelność oraz długoletnią żywotność, zarówno techniczną, jak i użytkową?

dr inż. Bartłomiej Monczyński Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję...

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny [1].

Joanna Szot Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze...

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze warstwy ocieplenia. O ile izolacja termiczna ścian zewnętrznych nie wpływa na powierzchnię domu, o tyle w przypadku standardowego ocieplenia dachu od wewnątrz wygląda to zupełnie inaczej. Rozwiązaniem jest izolacja nakrokwiowa.

Joanna Szot Modne i trwałe pokrycia dachowe

Modne i trwałe pokrycia dachowe Modne i trwałe pokrycia dachowe

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki...

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki ceramiczne lub cementowe, ale mnóstwo zwolenników mają również blachodachówki. To jednak niejedyne materiały. Czym więc pokryć dach?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Okna do dachów płaskich – nowe możliwości Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują...

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują się do 16% większą powierzchnią przeszklenia. To właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu wnętrze pod płaskim dachem jest pełne naturalnego światła.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Joanna Szot Remont dachu płaskiego

Remont dachu płaskiego Remont dachu płaskiego

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL,...

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL, to tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak został zbudowany i jakie materiały zostały użyte. Na szczęście remont stropodachu wcale nie musi oznaczać zrywania wszystkich warstw.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

Joanna Ryńska Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby...

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby wody deszczowej. Obok produktów i systemów inżynierii sanitarnej i ekologicznej odpowiadających jednostkowo na te problemy w branży trwa rozwój rozwiązań pozwalających podejść do całego zagadnienia wód opadowych kompleksowo.

Joanna Szot Hydroizolacja dachu płaskiego – nowoczesne materiały

Hydroizolacja dachu płaskiego – nowoczesne materiały Hydroizolacja dachu płaskiego – nowoczesne materiały

Dachy płaskie jeszcze kilkanaście lat temu izolowane były najczęściej za pomocą pap asfaltowych na lepik. Na rynku pojawiły się jednak dużo skuteczniejsze, trwalsze oraz łatwiejsze do ułożenia materiały...

Dachy płaskie jeszcze kilkanaście lat temu izolowane były najczęściej za pomocą pap asfaltowych na lepik. Na rynku pojawiły się jednak dużo skuteczniejsze, trwalsze oraz łatwiejsze do ułożenia materiały hydroizolacyjne. Dzięki czemu ta pozioma przegroda doskonale chroni budynek przed niekorzystnymi czynnikami, a dachy płaskie coraz częściej pojawiają się w naszym krajobrazie.

mgr inż. Krzysztof Rogosz, dr inż. Paweł Żwirek Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich

Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich

Problematyka podpór na dachu stanowi dziś bardzo aktualny temat z uwagi na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką, instalacjami solarnymi oraz ze względu na wzrost liczby urządzeń posadawianych na dachach...

Problematyka podpór na dachu stanowi dziś bardzo aktualny temat z uwagi na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką, instalacjami solarnymi oraz ze względu na wzrost liczby urządzeń posadawianych na dachach w sposób nieprzenikający warstwy termo- i hydroizolacji, a przenoszący obciążenia na konstrukcję za pośrednictwem pokrycia dachowego. Systemy podpór dachowych i podstaw balastowych mają wiele zalet, ale planując ich zastosowanie, należy wziąć pod uwagę również ich ograniczenia oraz ewentualne niekorzystne...

WestWood® Kunststofftechnik GmbH Skuteczne i niezawodne systemy uszczelniania i renowacji pokryć dachowych

Skuteczne i niezawodne systemy uszczelniania i renowacji pokryć dachowych Skuteczne i niezawodne systemy uszczelniania i renowacji pokryć dachowych

Obszar zastosowań produktów na bazie żywic PMMA w budownictwie jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Zaczynając od nawierzchni parkingów i chodników mostowych, poprzez hydroizolację betonowych płyt mostowych,...

Obszar zastosowań produktów na bazie żywic PMMA w budownictwie jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Zaczynając od nawierzchni parkingów i chodników mostowych, poprzez hydroizolację betonowych płyt mostowych, aż do uszczelnień dachów, rynien oraz renowacji balkonów i tarasów.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.