Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Błędy na polskich dachach

Przykłady systemów dachów płaskich | Konsekwencje modyfikacji systemów

Major flaws of Polish roofs. Part 3 | Błędy na polskich dachach
K. Patoka

Major flaws of Polish roofs. Part 3 | Błędy na polskich dachach


K. Patoka

Większość błędów popełnianych w konstrukcjach dachów płaskich wynika z oczekiwania inwestorów, by koszty realizacji były jak najniższe. Jest to częściowo uzasadnione wielkością budynków, na których wykonuje się dachy płaskie.

Aby jednak tanie systemy przyniosły spodziewane oszczędności, należy najpierw ocenić granice ich bezpiecznego stosowania. Bardzo łatwo bowiem uzyskać efekt przeciwny do zamierzonego i zbudować dach, który będzie bardzo drogi w eksploatacji z powodu konieczności ciągłego remontowania.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Paroc Panel System Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie...

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie wpływu budynków na środowisko, odpowiedzialne zaplanowanie ocieplenia dachu wełną i zadbanie o odpowiedni przepływ powietrza staje się niezbędne. Oba aspekty mają bezpośredni wpływ na utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach, minimalizację strat ciepła oraz ochronę konstrukcji przed...

Onduline Polska Sp. z o.o. Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe

Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe

Płyty bitumiczne to jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów pokryciowych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wyróżniają się one nie tylko trwałością, ale również wszechstronnością...

Płyty bitumiczne to jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów pokryciowych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wyróżniają się one nie tylko trwałością, ale również wszechstronnością zastosowań, która czyni je idealnym rozwiązaniem dla szerokiego spektrum projektów. Czym dokładnie są płyty bitumiczne i dlaczego warto rozważyć ich użycie?

ABSTRAKT

W artykule opisano problemy występujące w konstrukcjach dachów płaskich i konsekwencje zastosowania niewłaściwie dobranych elementów systemów. Porównano systemy ze styropianem i wełną mineralną oraz łączenie mechaniczne i klejenie. Poruszono również problem odśnieżania dachów płaskich i przydatności kominków odpowietrzających.

The article describes problems that occur in flat roof designs, as well as the consequences of using inappropriately selected elements of the systems. It compares the systems that utilise expanded polystyrene and mineral wool, as well as mechanical joining and adhesive bonding. It also raises the problems of removing snow from flat roofs and the usability of ventilation chimneys.

Wykonanie dobrego dachu nie zawsze oznacza maksymalizację kosztów. Polega raczej na dobrym wyborze materiałów i systemu ich ułożenia dopasowanego do wymagań budynku oraz warunków budowy.

Przykłady systemów dachów płaskich

Współczesne dachy przemysłowe często zbudowane są na bazie konstrukcyjnej blachy trapezowej ocieplonej wełną mineralną lub styropianem. Pokrywane są membranami wierzchniego krycia (EPDM, PCW itp.) lub papami. Paroizolacją w tych konstrukcjach są folie polietylenowe.

Wszystkie warstwy łączone są za pomocą łączników mechanicznych zakotwiczonych w blasze trapezowej (rys. 1). Tego typu dachy są obecnie bardzo popularne. Warto jednak przypomnieć także inne, zdecydowanie bardziej trwałe systemy dachów płaskich.

Przykładem takiego wyjątkowo trwałego systemu są dachy z termoizolacją ze szkła spienionego (rys. 2). Dachy ocieplone w ten sposób mają bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną i odporność na działanie pary wodnej. Mogą służyć jako parkingi i są znakomitym podłożem pod intensywne dachy zielone.

Ich zaletą są też niskie koszty eksploatacji. Szkło spienione charakteryzuje się dużą wytrzymałością na naciski i niezmienną izolacyjnością termiczną. Wymaga jednak połączeń za pomocą gorącego bitumu, który należy odpowiednio nagrzać w specjalnych kotłach ustawianych na dachu.

Innym dobrym przykładem jest system pokazany na rys. 3, który jest dostosowany do szybkiego wykonania na nowym budynku. Na nowych stropach betonowych trzeba utworzyć warstwę rozprężającą parę wodną. Warunek ten doskonale spełnia klej układany pasmami.

Wiadomo, że w nowych budynkach beton stropów wylewanych na ostatniej kondygnacji bardzo długo pozostaje mokry. Z tego powodu pokrycie znajdujące się na takim stropie musi być odporne na stałe działanie pary wodnej pochodzącej z betonu.

System ocieplenia i pokrycia musi więc rozprężać podgrzaną parę wodną, która jest groźna dla termoizolacji i papy (nawilża termoizolację, pod papą zaś tworzy skupiska, a następnie pęcherze, które powodują jej pękanie).

System przedstawiony na rys. 3 charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć z betonu i bardzo wysoką paroszczelnością. Zawiera dwie warstwy rozprężające papę: pierwszą pod papą paroizolacyjną, a drugą pod termoizolacją. Warstwy te utworzone są przez pasma specjalnego kleju, który tworzy połączone przestrzenie przeznaczone do rozchodzenia się pary wodnej.

Ogromnym atutem systemów przedstawionych na rys. 2–3 jest sposób łączenia, czyli to, że są one klejone. Każda dziura w podłożu wykonana przez łączniki jest bowiem potencjalnym źródłem problemów. Dotyczy to szczególnie dachów wspartych na blachach trapezowych (rys. 1). Klejenie daje większą pewność połączeń i umożliwia łączenie pokrycia z elementami przechodzącymi przez dach (klapami dymowymi, kominami itp.).

Konsekwencje modyfikacji systemów

Pokazany na rys. 1 dach jest wersją ekonomiczną często stosowaną na dachach przemysłowych, które przeznaczone są do krótkiego czasu eksploatacji i na których nie ma potrzeby montażu większej liczby instalacji. Cechą przedstawionego układu materiałów jest ich odpowiedni do wymagań dobór.

Jeżeli chce się zaoszczędzić na paroizolacji i wybiera się folię PE, to jako termoizolację warto zastosować styropian, który będzie sztywniejszy. Do ułożenia pod wełną mineralną lepsza zaś będzie mocna papa paroizolacyjna.

Dla styropianu lepszym pokryciem są membrany łączone gorącym powietrzem, ponieważ temperaturę ich łączenia można dopasować tak, by styropian się nie topił. Precyzję w ustawieniu gorącego powietrza gwarantują specjalne automaty zgrzewające dopasowujące parametry zgrzewania do temperatury otoczenia, rodzaju membrany i szerokości zgrzewu.

Niestety, drogie w układaniu membrany często zastępuje się tańszymi papami zgrzewanymi ręcznie palnikami gazowymi. Takie zgrzewanie jest dużo mniej precyzyjne i bardzo łatwo jest uzyskać jeden z dwóch efektów ubocznych: w wypadku zbyt słabego ogrzania pap zakład nie jest dobrze połączony, jeśli jest zaś zbyt mocno ogrzany, styropian się topi.

Warto zauważyć, że w metodzie mechanicznego mocowania pap łączniki usytuowane są w pasie zgrzewu o szerokości ok. 15 cm, co zmniejsza powierzchnię połączenia i zwiększa prawdopodobieństwo nieprawidłowego wykonania zgrzewu.

Choć styropian montowany na tego typu dachach wyposażony jest fabrycznie w ochronną warstwę papy, to są to dość cienkie papy z bitumu oksydowanego na osnowie z welonu szklanego (lub tektury) o słabych własnościach mechanicznych i nieodporne na niskie temperatury.

Zbyt długie ogrzewanie tak przygotowanych płyt w czasie zgrzewania połączeń papy nawierzchniowej jest częstą przyczyną wytopienia górnej warstwy styropianu. Takie wytopienia tworzą zagłębienia, w których łatwo gromadzi się woda. Jeśli we wklęsłościach pod zgrzewnymi zakładami stoi woda, to bardzo szybko penetruje ona każdą szczelinę w połączeniu. Problemem są też częste w Polsce cykle zamarzania, w wyniku których szczeliny ulegają rozszerzeniu.

Najgroźniejsze są miejsca, w których występuje tzw. zimny zgrzew, czyli niecałkowite zgrzanie zakładu pap powstające w niskich temperaturach, którym towarzyszy duża wilgotność względna. Zimny zgrzew objawia się rozwarstwieniem połączenia po pierwszym sezonie zimowym.

Ważne jest również to, że pokazany na rys. 1 układ, w którym zamiast membrany jest papa, ma tylko jedną warstwę hydroizolacji bitumicznej łączonej na zakładach.

Warstwa papy podkładowej przyklejonej fabrycznie do styropianu nie tworzy drugiej warstwy bitumu działającej tak jak w typowym pokryciu dwuwarstwowym (fot. 1), w którym obie papy (nawierzchniowa i podkładowa) są ze sobą zgrzane na całej powierzchni (tak jak w dachach na rys. 2–3).

Różnica między pokryciem papowym z dwiema warstwami zgrzanymi na całej powierzchni a jednowarstwowym jest ogromna. Poziomy szczelności obu porównywanych hydroizolacji dzieli przepaść.

Skutki uboczne ma także użycie wełny mineralnej zamiast styropianu w systemach takich jak ten przedstawiony na rys. 1. Wynika to m.in. z metody mocowania systemu pokazanego na rys. 1, w której paroizolacje z folii polietylenowej dziurawione są łącznikami. To powoduje, że nie jest spełniony warunek szczelności powłoki paroizolacyjnej.

Dodatkowo folie nie są odpowiednio sztywnym podłożem dla wełny i w czasie eksploatacji dachu w wyniku chodzenia po nim i długiego zalegania śniegu materiały te wyciągają się i zwisają w obszarze wolnej przestrzeni profilu blach trapezowych.

Do największych uszkodzeń dochodzi jednak w czasie odśnieżania. Występujące wówczas obciążenia powodują uginanie się pokrycia i są przyczyną uszkadzania łączników grzybkowych (rys. 4) w trakcie usuwania śniegu.

Do osiadania wełny przyczyniają się również podziurawione folie, które nie tworzą osłony przed parą wodną. Para wodna po skropleniu nawilża więc wełnę i osłabia jej wytrzymałość na naciski. Dotyczy to zwłaszcza wełny słabszej gatunkowo (często stosowanych zamienników).

Występujące w polskim klimacie co kilka lat zimy z intensywnymi opadami śniegu dowiodły, że jeśli na dachach zalega on w dużej ilości, to niektóre rozwiązania stwarzają ponadto poważne zagrożenia. Do takich rozwiązań zaliczają się opisane dachy płaskie z wełną przykrytą elastycznymi materiałami hydroizolacyjnymi mocowanymi uginającymi się łącznikami teleskopowymi oraz nisko nachylone dachy z blachami dachówkopodobnymi (fot. 2–3) [1].

Kanały i kominki odpowietrzające

Na wielu polskich dachach płaskich zbyt pochopnie stosuje się kominki odpowietrzające, które na domiar złego nazywane są wentylacyjnymi. Montuje się je jako wyprowadzenie powietrza z przestrzeni rozprężających parę wodną pod pokryciami papowymi oraz jako wyprowadzenie powietrza zbierającego wilgoć z mokrych fragmentów dachów (najczęściej wełny).

Problem polega na tym, że usuwanie wilgoci z dachów jest skuteczne tylko wtedy, gdy nad osuszanymi częściami zapewniony jest stały przepływ powietrza, ponieważ kominki wypuszczają jedynie część wilgoci i tylko wtedy, gdy zawilgocenie wokół nich jest duże. Wilgoć wydostaje się do atmosfery na zasadzie wyrównania ciśnienia cząstkowego pary wodnej występującego w atmosferze i w powietrzu krążącym w kominku.

W obszarze wokół kominka można więc osuszyć tylko mokrą termoizolację i tylko do pewnego poziomu, zbliżonego do średniego zawilgocenia powietrza atmosferycznego (fot. 4).

Wielkość osuszanego obszaru zależy od rodzaju, grubości i stopnia zawilgocenia termoizolacji. Szacuje się, że w ciągu 2–3 lat kominek o średnicy ok. 10 cm jest w stanie wyciągnąć nadmiar wilgoci z termoizolacji objętej powierzchnią o średnicy 2–4 m.

W związku z tym doświadczeni dekarze zalecają mocowanie takich kominków tylko w bardzo zawilgoconych obszarach i tylko na 3 lata. Po tym czasie powinno się je zdemontować, ponieważ podczas mokrego roku kominek może doprowadzić więcej wilgoci do termoizolacji, niż z niej wyprowadzić.

Ten sam mechanizm działa wtedy, gdy kominek jest odpowietrzeniem przestrzeni wyrównującej ciśnienie pary wodnej utworzonej pod pokryciami bitumicznymi. Takie zastosowanie kominków jest popularne na dachach, w których termoizolacja przykryta jest szlichtą betonową, a na niej ułożone jest pokrycie z kilku warstw pap.

W takich dachach stosowano papy perforowane, które tworzyły przestrzeń rozprężającą parę znajdującą się między szlichtą a papą perforowaną.

Obecnie stosowane są natomiast papy z gotowym systemem kanalików, które po zgrzaniu tworzą taką przestrzeń. Chociaż są one bardzo dobrym rozwiązaniem, mają jedną wadę: producenci nazywają je wentylacyjnymi. Słowo wentylacja oznacza zaś stały przepływ powietrza osuszającego, którego w kanalikach o milimetrowej wysokości na pewno nie ma.

Taka nazwa może więc mylić, zwłaszcza jeśli zamontuje się w dachu kominki odpowietrzające kanaliki z nadzieją, że osuszy to mokry strop. Jest to częste nieporozumienie, ponieważ takie kominki również nazywane są wentylacyjnymi.

Wnioski

Polski klimat jest trudny dla dachów z wielu powodów, jednak podstawowym problemem jest jego zmienność. Wiąże się ona z licznymi cyklami zamarzania i rozmarzania, które powodują różnego typu szkody.

Do błędów w konstrukcjach dachów płaskich przyczyniły się także łagodne zimy, których przewaga spowodowała, że inwestorzy i projektanci zapomnieli o niebezpieczeństwie zalegania na dachach dużych ilości śniegu podczas zim śnieżnych i mroźnych. Niewątpliwie pomijanie takich warunków wynikało również z nacisków inwestorów, by obniżać koszty budowy.

Podsumowanie

Na zakończenie serii artykułów opisujących główne wady polskich dachów [2–3] warto przypomnieć, że większość przedstawionych błędów powielana jest z powodu kryterium oszczędności, którym ślepo kierują się inwestorzy. Dużo wad wynika również z braku odpowiedniego przygotowania zawodowego wykonawców.

Prawdziwi dekarze znają skutki proponowanych w projektach rozwiązań i jeśli rozwiązania te wzbudzają ich wątpliwości, po zapoznaniu się z ofertą szybko z niej rezygnują. Szkoda, że inwestorzy nie wyciągają z tego odpowiednich wniosków.

Literatura

  1. K. Patoka, „Czy dachy zawsze powinny być odśnieżane?, „IZOLACJE”, nr 3/2011, s. 62–64.
  2. K. Patoka, „Główne wady polskich dachów (cz. 1)”, „IZOLACJE”, nr 4/2012, s. 68 –70.
  3. K. Patoka, „Główne wady polskich dachów (cz. 2)”, „IZOLACJE”, nr 5/2012, s. 76–80.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Małgorzata Kośla Rodzaje rynien – jaką rynnę wybrać?

Rodzaje rynien – jaką rynnę wybrać? Rodzaje rynien – jaką rynnę wybrać?

Dobrze dobrany rodzaj rynien to gwarancja bezpieczeństwa i efektywności systemu rynnowego. Przy wyborze odpowiedniego typu najważniejsze są wielkość dachu oraz parametry techniczne rynien. Rynny różnią...

Dobrze dobrany rodzaj rynien to gwarancja bezpieczeństwa i efektywności systemu rynnowego. Przy wyborze odpowiedniego typu najważniejsze są wielkość dachu oraz parametry techniczne rynien. Rynny różnią się od siebie skutecznością, trwałością i charakterystyką eksploatacji. Jak dobrać materiał i kształt odpowiednio do typu zabudowania?

Redakcja Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego?

Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego? Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego?

Dobór rynien do kształtu i rodzaju pokrycia dachowego jest kluczową kwestią w ustalaniu wydajnego systemu orynnowania. W tym celu powinniśmy obliczyć EPD (Efektywną Powierzchnię Dachu) lub skorzystać z...

Dobór rynien do kształtu i rodzaju pokrycia dachowego jest kluczową kwestią w ustalaniu wydajnego systemu orynnowania. W tym celu powinniśmy obliczyć EPD (Efektywną Powierzchnię Dachu) lub skorzystać z pomocy gotowych kalkulatorów obliczeniowych, poprosić o pomoc specjalistów od doradztwa techniczno-projektowego lub producenta danego systemu orynnowania.

Julia Motyczyńska Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać? Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych....

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. Wobec tego, warto regularnie wykonywać przeglądy rynien.

Agregaty malarskie Izolacje natryskowe od A do Z

Izolacje natryskowe od A do Z Izolacje natryskowe od A do Z

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega...

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega izolacja termiczna metodą natryskową, oraz chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, ten poradnik jest dla Ciebie!

dr hab. inż. Jacek Szafran, mgr inż. Artur Matusiak Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często...

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często nieprawidłową eksploatacją obiektów budowlanych, powodują pogorszenie trwałości elementów konstrukcji, niejednokrotnie zmniejszając bezpieczeństwo użytkowania budynku. Kwestie związane z użytkowaniem obiektu, uszkodzeniami mechanicznymi i korozyjnymi oraz starzeniem się materiałów są ściśle powiązane....

Piotr Wolański APK Dachy Zielone, Katarzyna Wolańska Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych? Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić...

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić spływ wody do rzek. Oczywiście ważne jest prowadzenie kompleksowych działań i wykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi niebiesko-zielonej infrastruktury jako sposobu na retencję na terenach zurbanizowanych. Ale w kontekście potrzeby ograniczania ilości deszczówki spadającej na poziom gruntu...

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać...

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać autentyczne pokrycie dachowe, które towarzyszy historycznemu obiektowi od momentu jego wybudowania. Dzisiaj nadal stosuje się tradycyjne, jak również coraz częściej ulepszone rozwiązania technologiczne w materiałach pokryciowych, zachowując w większości przypadków ich pierwotny wygląd, które także...

mgr inż. Krzysztof Patoka Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania...

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania dachów, przyczyniając się do wzrostu energooszczędności całego budynku.

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

Małgorzata Kośla Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością...

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością wpłyną negatywnie na właściwości termoizolacyjne budynku. Wobec tego, inwestor planujący skuteczne zaizolowanie obiektu, powinien zdawać sobie sprawę, że wybrany materiał musi dobrze spełniać funkcje termomodernizacyjne budynków narażonych na dużą wilgotność i wysokie ciśnienie pary wodnej.

Joanna Szot Izolacja dachów płaskich

Izolacja dachów płaskich Izolacja dachów płaskich

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą...

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą być prawidłowo zaizolowane.

EuroPanels Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe....

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe. Warstwowe płyty dachowe od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych. W ostatnich latach widać natomiast tendencję wykorzystywania tego typu rozwiązań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także na obiektach użyteczności publicznej.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Canada Rubber Polska Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe,...

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe, mogą nie przetrwać nawet jednego sezonu, jeśli nie będą dobrze zabezpieczone. Warto zdać sobie sprawę, że jeśli konstrukcja została postawiona prawidłowo, to z pewnością wina za przeciekającą powierzchnię leży w niewłaściwym zabezpieczeniu jej przed wodą oraz wilgocią – bez względu na porę roku mamy...

Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić...

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić mu trwałość, szczelność oraz długoletnią żywotność, zarówno techniczną, jak i użytkową?

dr inż. Bartłomiej Monczyński Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję...

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny [1].

Joanna Szot Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze...

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze warstwy ocieplenia. O ile izolacja termiczna ścian zewnętrznych nie wpływa na powierzchnię domu, o tyle w przypadku standardowego ocieplenia dachu od wewnątrz wygląda to zupełnie inaczej. Rozwiązaniem jest izolacja nakrokwiowa.

Joanna Szot Modne i trwałe pokrycia dachowe

Modne i trwałe pokrycia dachowe Modne i trwałe pokrycia dachowe

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki...

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki ceramiczne lub cementowe, ale mnóstwo zwolenników mają również blachodachówki. To jednak niejedyne materiały. Czym więc pokryć dach?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Okna do dachów płaskich – nowe możliwości Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują...

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują się do 16% większą powierzchnią przeszklenia. To właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu wnętrze pod płaskim dachem jest pełne naturalnego światła.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Joanna Szot Remont dachu płaskiego

Remont dachu płaskiego Remont dachu płaskiego

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL,...

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL, to tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak został zbudowany i jakie materiały zostały użyte. Na szczęście remont stropodachu wcale nie musi oznaczać zrywania wszystkich warstw.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

Joanna Ryńska Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby...

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby wody deszczowej. Obok produktów i systemów inżynierii sanitarnej i ekologicznej odpowiadających jednostkowo na te problemy w branży trwa rozwój rozwiązań pozwalających podejść do całego zagadnienia wód opadowych kompleksowo.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.