Izolacje.com.pl

Odporność ogniowa ścian i dachów z płyt warstwowych - badania i klasyfikacja

Produkcja płyt warstwowych | Odporność ogniowa ścian nienośnych z płyt warstwowych | Odporność ogniowa dachów z płyt warstwowych

Odporność ogniowa ścian i dachów z płyt warstwowych – badania i klasyfikacja
Examination and classification of fire resistance of walls and roofs made of sandwich panels
Alamentti

Odporność ogniowa ścian i dachów z płyt warstwowych – badania i klasyfikacja


Examination and classification of fire resistance of walls and roofs made of sandwich panels


Alamentti

Obecnie w Polsce dostępnych jest wiele rodzajów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym typu PUR lub PIR, styropianowym i z wełny mineralnej. Co roku na rynku pojawiają się nowe produkty, które są wynikiem nowych poszukiwań i nowych technologii.

Zobacz także

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Fabryka Styropianu ARBET Na co zwracać uwagę przy wyborze styropianu do izolacji cieplnej ścian i podłóg?

Na co zwracać uwagę przy wyborze styropianu do izolacji cieplnej ścian i podłóg?

Ocieplenie domu to najprostsza i zarazem najpopularniejsza metoda zapobiegania stratom ciepła z budynku. Stanowi ono również barierę dla ciepła przenikającego do budynku latem. Aby ocieplenie było efektywne,...

Ocieplenie domu to najprostsza i zarazem najpopularniejsza metoda zapobiegania stratom ciepła z budynku. Stanowi ono również barierę dla ciepła przenikającego do budynku latem. Aby ocieplenie było efektywne, musi być prawidłowo wykonane, m.in. poprzez szczelne ułożenie warstwy izolacji termicznej na powierzchni wszystkich przegród budynku. Należy zatem ocieplić nie tylko ściany zewnętrzne, ale również ściany fundamentowe, podłogi i dachy.

ABSTRAKT

W artykule opisano sposoby badań i klasyfikację ścian nienośnych oraz dachów z płyt warstwowych w zakresie odporności ogniowej z uwzględnieniem sposobu rozszerzania wyników podanego w normie PN-EN 15254-5:2010. Przedstawiono przykład badania elementu próbnego. Wymieniono także czynniki wpływające na uzyskiwane wyniki.

The article describes methods of conducting examination and classi­fication of fire resistance of non-bearing walls and roofs made of sandwich panels, taking into consideration the method of spreading of results, as specified in the standard PN-EN 15254-5:2010. It presents an exemplary examination of a sample element. It also specifies factors which influence the obtained results.

Od kilku lat produkowane są:

 • płyty warstwowe dachowe z rdzeniem poliuretanowym z ­górną okładziną z blachy falistej i spodnią okładziną z blachy ­płaskiej, przeznaczone do budownictwa jednorodzinnego i rolniczego,
 • płyty warstwowe ścienne z rdzeniem poliuretanowym, styropianowym lub z wełny mineralnej z okładzinami z blachy stalowej nierdzewnej lub kwasoodpornej, przeznaczone do stosowania w chłodniach, budynkach magazynowych lub produkcyjnych przemysłu spożywczego,
 • płyty warstwowe dachowe z rdzeniem poliuretanowym z okładzinami górnymi i dolnymi z blachy stalowej trapezowej, przeznaczone m.in. do stosowania na dachach o większym ­rozstawie płatwi niż w wypadku płyt warstwowych z okładziną dolną płaską (większa nośność płyt z okładzinami trapezowymi).

Historia produkcji płyt warstwowych

Pierwsza fabryka płyt warstwowych w Europie powstała w Niemczech w 1951 r. Produkowano w niej płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej.

W Polsce pierwsza fabryka płyt warstwowych powstała w Obornikach Wielkopolskich w 1974 r. Wytwarzano w niej ścienne i dachowe płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym PW-8. W latach 70. i 80. XX w. zaprojektowano z tych materiałów wiele budynków handlowych, magazynowych, chłodni i hal produkcyjnych, które nadal są użytkowane.

Technologia płyt z rdzeniem styropianowym powstała w Australii. W Polsce pierwszą linię uruchomiono w 1991 r. Od tego czasu nastąpił bardzo szybki rozwój produkcji płyt z rdzeniem styropianowym i obecnie w Polsce jest ponad 20 producentów oferujących tego typu materiały.

Obiekty, takie jak chłodnie, mroźnie, magazyny, hale produkcyjne, obiekty handlowe wybudowane wiele lat temu z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym, funkcjonują do tej pory i są w dobrym stanie technicznym.

Badania i klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych z płyt warstwowych

Badania odporności ogniowej ścian nienośnych przeprowadza się według norm PN-EN 1364-1:2001 [1] i PN-EN 1363-1:2001 [2]. Nagrzewanie odbywa się zgodnie z krzywą temperatura – czas według wzoru (1) przy działaniu ognia od strony pomieszczenia.

T = 345·log (8·t + 1) + 20 (1).

W wypadku działania ognia od strony zewnętrznej budynku nagrzewanie odbywa się według tzw. krzywej zewnętrznej zgodnie ze wzorem (2).

T = 660·[1 – 0,687·exp (–0,32·t) – 0,313·exp (–3,8·t)] + 20 (2),

gdzie:

T – temperatura nagrzewania [°C],

t – czas [min].

Elementem badanym jest ściana nienośna o wymiarach co najmniej 3×3 m (szerokość × wysokość). Z trzech stron element musi być zamocowany, a jedna krawędź musi pozostać niezamocowana (krawędź swobodna).

Aneks B do normy PN-EN 1364-1:2001 [1] zaleca przeprowadzenie badania odporności ogniowej nienośnych ścian z płyt warstwowych według następujących zasad montażu:

 • w wypadku poziomego montażu płyt warstwowych płyty należy montować do pionowych słupów zabezpieczonych ogniochronnie, a krawędź swobodną należy wykonać u góry badanego elementu;
 • w wypadku pionowego montażu płyt warstwowych płyty należy montować do poziomych rygli zabezpieczonych ogniochronnie, należy wykonać pionową krawędź swobodną z jednej strony – przy płycie warstwowej o pełnej szerokości.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań odporności ogniowej opracowywana jest klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych zgodnie z p. 13 normy PN­‑EN 1364­‑1:2001 [1] i kryteriami normy klasyfikacyjnej PN-EN 13501­‑2+A1:2010 [3].

Zgodnie z tymi normami maksymalna wysokość sklasyfikowanych ścian przy orientacji pionowej płyt warstwowych może wynosić 4 m, a przy orientacji poziomej płyt warstwowych rozpiętość – również 4 m.

Od 2005 r. nad opracowaniem zasad rozszerzonego zastosowania wyników badań odporności ogniowej ścian z płyt warstwowych, w tym zwiększenia wysokości lub rozpiętości klasyfikowanych ścian ponad 4 m, pracuje grupa robocza CEN TC127/WG1/TG4. W jej składzie znaleźli się przedstawiciele dużych firm produkujących płyty warstwowe oraz przedstawiciele ośrodków badawczych.

W wyniku prac tej grupy opublikowana została norma PN-EN 15254:2010 [4], która umożliwia rozszerzenie zakresu zastosowania nadawanej klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej.

Aby powiększyć wymiary ścian, norma wymaga prowadzenia dodatkowych pomiarów ugięć i rozszerzania się złączy płyt warstwowych w ścianach nienośnych podczas badań odporności ogniowej elementów o standardowych wymiarach. Na podstawie wyników tych pomiarów oraz obliczeń umożliwia nadanie klasyfikacji ścianom nienośnym o rozstawie słupów lub rygli nawet do 12 m.

Według normy PN-EN 15254-5:2010 [4] kryteria i zasady obliczania dopuszczalnych rozpiętości elementów są następujące:

 • podczas badania należy mierzyć różnicę ugięć w środku rozpiętości pomiędzy złączami i środkami sąsiednich płyt (Df) według wzoru:

  Δf = (fj – 0,5·(f1 + f2))/L1(rys. 1),

  gdzie:
  fj – przemieszczenie płyty warstwowej w środku wysokości w złączu,
  f1, f2 – przemieszczenia sąsiednich płyt warstwowych w środku wysokości, w środku szerokości,
  L1 – odległość między środkami płyt;
 • należy mierzyć rozwarcie złącza w tych samych miejscach, jak wcześniej wymienione, (Δc) według wzoru:

  Δc = (c2 – c1)/L2(rys. 2),

  gdzie:
  c1 – rozwarcie złącza płyt warstwowych w połowie wysokości na początku badania,
  c2 – rozwarcie złącza płyt warstwowych w połowie wysokości w czasie odpowiadającym odpowiedniej klasie, minuta badania,
  L– długość wpustu w złączu płyt warstwowych;
 • jeśli w badanym 3-metrowym elemencie próbnym nie było mocowań pomiędzy płytami, stosuje się następujące zasady:

  – rozszerzenie jest możliwe, tylko jeśli Δc ≤ 0,5;
  – jeśli Δf ≤ 0,01, rozpiętość może być zwiększona do 12 m z zachowaniem tej samej klasyfikacji, jaką uzyskał element badany;
  – jeśli Δf > 0,06, rozpiętość może być zwiększona do 4 m z zachowaniem tej samej klasyfikacji, jaką uzyskał element badany, zgodnie z bezpośrednim zakresem zastosowania wyników badania;
  – wartości pomiędzy 0,01 i 0,06 mogą być obliczone przez interpolację; pomiary do obliczenia Δc i Δf należy prowadzić podczas całego badania; przy obliczaniu dopuszczalnej rozpiętości należy wykorzystać wartości zmierzone w czasie odpowiadającym odpowiedniej klasie – oznacza to, że dla tych samych płyt różne rozpiętości mogą być dopuszczalne dla różnych klas; aby to zrobić, muszą być spełnione kryteria dla Δc;
 • jeśli zamocowania są zastosowane w złączach pomiędzy płytami, rozpiętość może być zwiększona do 12 m, o ile typ zamocowania i rozstaw pozostaną niezmienione w stosunku do badanego elementu próbnego;
 • jeśli w złączach pomiędzy płytami nie są zastosowane zamocowania, w badanym elemencie próbnym rozpiętość może być zwiększona do 12 m z zamocowaniem w połączeniu pomiędzy płytami co każde 3 m;
 • nie jest dopuszczalne zwiększenie rozpiętości powyżej 12 m;
 • zwiększenie rozpiętości jest możliwe jedynie dla badanej orientacji płyt;
 • wymaganą liczbę łączników należy zawsze obliczyć zgodnie ze wzorami podanymi w Załączniku B do normy PN-EN 15254-5:2010 [4].

Przykładowe badanie elementu próbnego

W Zakładzie Badań Ogniowych ITB opracowano wiele klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych z zastosowaniem sposobu rozszerzania wyników podanego w normie PN-EN 15254-5:2010 [4].

Na podstawie wieloletnich obserwacji można stwierdzić, że wyniki badań odporności ogniowej ścian z płyt warstwowych o tym samym rodzaju rdzenia przy tej samej jego grubości potrafią się istotnie różnić – od trzydziestu kilku do ponad 120 min.

Na fot. 1 pokazano element próbny – ścianę nienośną z płyt warstwowych od strony nienagrzewanej w momencie osiągnięcia kryterium szczelności ogniowej E – wystąpienie płomienia w złączu płyt.

Na fot. 2 pokazano widok od strony nagrzewanej bezpośrednio po badaniu i odsunięciu elementu próbnego od pieca. Widoczne jest mocne wygięcie nagrzewanych blach okładzinowych w kierunku do ognia i rozchodzenie się ich w złączach.

Badania odporności ogniowej dachów z płyt warstwowych

Badania odporności ogniowej dachów przeprowadza się według norm PN-EN 1365­‑2:2002 [5] i PN-EN 1363-1:2001 [2]. Nagrzewanie odbywa się zgodnie z krzywą temperatura – czas według wzoru (1) przy działaniu ognia od spodu dachu.

Elementem badanym jest fragment dachu o wymiarach co najmniej 3×4 m (szero­kość×długość); krawędzie wzdłużne powinny być niezamocowane i umożliwiać swobodne ugięcie dachu podczas badania.

Element próbny powinien być poddany obciążeniom wyznaczonym zgodnie z normą PN­‑EN 1363-1:2001 [2]. Wartości i rozkład obciążenia powinny być takie, aby siły wewnętrzne powstające w elemencie próbnym były reprezentatywne dla sytuacji rzeczywistej.

Na podstawie obserwacji meteorologicznych i prawdopodobieństwa jednoczesnego występowania pożaru i obciążeń śniegiem oraz wiatrem przyjęto dla obciążenia śniegiem wartość współczynnika Ψ1 = 0,2.

Według mapy obciążenia śniegiem (rys. 3 i tabela zgodnie z normą PN-EN 1991-1­‑3:2005 [6]) obciążenie śniegiem, które należy uwzględnić przy ocenie nośności konstrukcji w warunkach pożaru, wynosi:

 • dla strefy 1 Y1×Sk = 0,2×0,7 kN/m² = 0,14 kN/m²,
 • dla strefy 2 Y1×Sk = 0,2×0,9 kN/m² = 0,18 kN/m²,
 • dla strefy 3 Y1×Sk = 0,2×1,2 kN/m² = 0,24 kN/m²,
 • dla strefy 4 Y1×Sk = 0,2×1,6 kN/m² = 0,32 kN/m²,
 • dla strefy 5 Y1×Sk = 0,2×2,0 kN/m² = 0,40 kN/m²,

gdzie:

Sk – charakterystyczne obciążenie śniegiem gruntu w Polsce według normy PN-EN 1991­‑1-3:2005 [6] w danej strefie (zgodne z lokalizacją obiektu).

Uwzględnia się także charakterystyczne wartości obciążeń od ciężaru własnego dachu oraz elementów podwieszonych, takich jak sufity, przewody wentylacyjne, instalacje elektryczne, instalacje tryskaczowe itp.

W piecach badawczych montuje się zazwyczaj dachy jednoprzęsłowe lub dwuprzęsłowe. Elementami nośnymi w badaniach odporności ogniowej dachów z płyt warstwowych są zazwyczaj belki stalowe gorącowalcowane zabezpieczone ogniochronnie do klasy odporności ogniowej R odpowiednio do spodziewanej klasy odporności ogniowej dachu RE lub REI.

Podczas badania odporności ogniowej dachów mierzone jest ugięcie w środku rozpiętości poszczególnych przęseł dachu. O osiągnięciu kryterium nośności ogniowej decyduje maksymalne ugięcie elementu próbnego określone wzorem:

D = L2/9000·d (3)

oraz prędkość przyrostu ugięcia w czasie:

dD/dt = L/400·d (4),

gdzie:

D – ugięcie [mm],

L – rozpiętość przęsła dachu [mm],

d – maksymalna odległość włókien ściskanych od rozciąganych [mm],

dD/dt – prędkość przyrostu ugięcia w czasie [mm/min].

Zdarza się, że w badaniach dachów z płyt warstwowych z rdzeniem z materiałów palnych stosunkowo szybko wypala się część rdzenia i w stosunkowo krótkim czasie następuje osiągnięcie kryterium prędkości przyrostu ugięć przy stosunkowo niewielkich ugięciach.

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej dachów z płyt warstwowych

W klasyfikacji tej istotne znaczenie ma poziom obciążenia dachu zastosowany podczas badania. Dlatego też zakres zastosowania klasyfikacji jest ograniczony dla:

 • określonej maksymalnej wartości momentu przęsłowego od obciążenia równomiernie rozłożonego (w tym obciążenia śniegiem),
 • określonej maksymalnej wartości momentu podporowego od obciążenia równomiernie rozłożonego (w tym obciążenia śniegiem).

W obliczeniach przyjmuje się obciążenie śniegiem: 0,2×Sk.

W zakresie zastosowania klasyfikacji określa się także maksymalny kąt nachylenia dachu, maksymalne wartości sił poprzecznych w płytach dachowych warstwowych oraz czy klasyfikacja dotyczy dachów jednoprzęsłowych, czy wieloprzęsłowych.

Podsumowanie

Na uzyskiwane wyniki badań w zakresie odporności ogniowej ścian i dachów z płyt warstwowych mają wpływ:

 • kształt złącza płyt,
 • rodzaj i jakość materiału rdzenia płyt,
 • stosowane uszczelki i masy uszczelniające w złączach,
 • ilość i rodzaj kleju łączącego rdzeń z okładzinami,
 • jakość i dokładność montażu płyt,
 • obróbki blacharskie,
 • stosowane łączniki do konstrukcji nośnej,
 • jakość i typ blach stalowych okładzin (blachy ze stali nierdzewnej deformują się i odkształcają w ogniu inaczej niż powszechnie stosowane blachy ze stali)

oraz w przypadku dachów dodatkowo:

 • wielkość zastosowanego obciążenia,
 • rozstaw płatwi lub innych elementów nośnych.

W kwietniu 2012 r. zostało otwarte nowe Laboratorium Badań Ogniowych ITB w Pionkach, które dysponuje kilkoma stanowiskami do badania odporności ogniowej ścian i dachów o wymiarach znacznie większych niż dotychczas.

Można w nim przeprowadzać badania weryfikujące zasady rozszerzonego zastosowania wyników badań odporności ogniowej ścian z płyt warstwowych podane w normie PN­‑EN 15254-5:2010 [4] oraz badania odporności ogniowej dachów z płyt warstwowych o większych rozpiętościach.

Na temat trwałości płyt warstwowych autorzy artykułu wypowiadali się m.in. na Międzynarodowej Konferencji w Rydzynie w 2010 r. zorganizowanej przez Politechnikę Poznańską i Politechnikę Wrocławską oraz na Konferencji Awarie Budowlane w 2011 r. w Międzyzdrojach.

Literatura

 1. PN-EN 1364-1:2001, „Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1: Ściany”.
 2. PN-EN 1363-1:2001, „Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne”.
 3. PN-EN 13501-2+A1:2010, „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej”.
 4. PN-EN 15254-5:2010, „Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej. Ściany nienośne. Część 5: Konstrukcje z płyt warstwowych w okładzinach metalowych”.
 5. PN-EN 1365-2:2002, „Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Część 2: Stropy i dachy”.
 6. PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1, „Oddziaływania na konstrukcje. Część 1–3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • petryka petryka, 25.06.2018r., 12:08:30 Witam Proszę o informację na temat palności płyt warstwowych z wypełnieniem poliuretanowym oraz z wełny mineralnej. Chodzi mi o to czy są palne , ewentualnie , które wypełnienie jest odporniejsze na zapłon. proszę o szybka informację pozdrawiam Wojciech Petryka
 • Redakcja Redakcja, 25.06.2018r., 13:53:22 Generalnie tendencja na rynku jest taka, że rdzeń z wełny ma lepszą odporność ogniową, ale każdy produkt ma w swojej karcie lub specyfikacji technicznej dokładnie określoną klasę odporności ogniowej, więc proszę szukać tych informacji na opakowaniu produktu lub w opisie na stronie internetowej. Najwyższa jest klasa A.

Powiązane

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji

Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji

W budownictwie ogólnym stosowanych jest wiele systemów stropowych. Najbardziej popularne są stropy gęstożebrowe (np. Teriva), żelbetowe wylewane na mokro, a także stropy półprefabrykowane (np. z płyt stropowych...

W budownictwie ogólnym stosowanych jest wiele systemów stropowych. Najbardziej popularne są stropy gęstożebrowe (np. Teriva), żelbetowe wylewane na mokro, a także stropy półprefabrykowane (np. z płyt stropowych typu filigran lub 2K) lub prefabrykowane (np. z płyt kanałowych, płyt żerańskich).

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż Nowoczesne rozwiązania elewacyjne

Nowoczesne rozwiązania elewacyjne Nowoczesne rozwiązania elewacyjne

Tradycyjna forma elewacji wynika z konstrukcji budynku (np. murowej, drewnianej, drewniano-murowe, kamiennej) i jest jej elementem. Może występować także w postaci licowanej współczesną wyprawą tynkarską...

Tradycyjna forma elewacji wynika z konstrukcji budynku (np. murowej, drewnianej, drewniano-murowe, kamiennej) i jest jej elementem. Może występować także w postaci licowanej współczesną wyprawą tynkarską czy okładziną (ceramiczną, drewnianą, kamienną, stalową, z tworzyw sztucznych), nierzadko z bogatymi detalami architektonicznymi, charakterystycznymi dla okresu powstania budynku, zmodyfikowanymi lub dodanymi obecnie. Do tej grupy można zaliczyć także współczesne rozwiązania ścian żelbetowych z surowymi...

mgr inż. Piotr Idzikowski Konserwacje i renowacje systemów ociepleń

Konserwacje i renowacje systemów ociepleń Konserwacje i renowacje systemów ociepleń

Trwałość ocieplonej elewacji związana jest przede wszystkim z przestrzeganiem technologii wykonania robót. Jeśli prace przebiegały zgodnie z wytycznymi producenta, czyli stosowano systemowe produkty zgodnie...

Trwałość ocieplonej elewacji związana jest przede wszystkim z przestrzeganiem technologii wykonania robót. Jeśli prace przebiegały zgodnie z wytycznymi producenta, czyli stosowano systemowe produkty zgodnie z zapisami w ich kartach technicznych i właściwie je dobrano do warunków użytkowania, to ocieploną elewacją można będzie cieszyć się przez kilkadziesiąt lat. Warunkami niezbędnym takiego stanu rzeczy są jednak okresowe kontrole i naprawy.

dr hab. inż., prof. UWM Robert Wójcik Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz

Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz

W podstawowym nurcie zainteresowań dociepleniami od wewnątrz pozostają głównie budynki zabytkowe, pełniące pierwotnie różne funkcje, w tym niemieszkalne, które nie mogą być docieplane od zewnątrz. Gruntownej...

W podstawowym nurcie zainteresowań dociepleniami od wewnątrz pozostają głównie budynki zabytkowe, pełniące pierwotnie różne funkcje, w tym niemieszkalne, które nie mogą być docieplane od zewnątrz. Gruntownej poprawy termoizolacyjności przegród zewnętrznych wymagają budynki przemysłowe, rolnicze, wojskowe, magazynowe, które obecnie przystosowuje się do funkcji mieszkalnych, biurowych, handlowych, o wysokich wymaganiach w zakresie komfortu cieplnego.

dr inż. Wojciech Mazur Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej

Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej

Elementy ceramiczne zaliczane są do najstarszych wyrobów wytwarzanych przez człowieka i stosowanych w budownictwie. Ich historia sięga bowiem 4000 lat p.n.e. Wiele cywilizacji wprowadzało kolejne modyfikację...

Elementy ceramiczne zaliczane są do najstarszych wyrobów wytwarzanych przez człowieka i stosowanych w budownictwie. Ich historia sięga bowiem 4000 lat p.n.e. Wiele cywilizacji wprowadzało kolejne modyfikację elementów ceramicznych i nowe zastosowania, co pozwoliło na stworzenie ich bardzo bogatego asortymentu.

dr inż. Jan Antoni Rubin, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń Biodeterioracja pleśniowa mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka

Biodeterioracja pleśniowa mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka Biodeterioracja pleśniowa mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka

Grzyby pleśniowe, ze względu na specyfikę morfologiczną, biochemiczną i fizjologiczną, są organizmami dominującymi w szeroko pojętym mikrośrodowisku mieszkalnym człowieka. Grzyby te rozwijają się w zasadzie...

Grzyby pleśniowe, ze względu na specyfikę morfologiczną, biochemiczną i fizjologiczną, są organizmami dominującymi w szeroko pojętym mikrośrodowisku mieszkalnym człowieka. Grzyby te rozwijają się w zasadzie na wszystkich podłożach organicznych i nieorganicznych w warunkach ich silnego zawilgocenia

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Porównanie najpopularniejszych systemów stropowych w kontekście stosowanych materiałów izolacyjnych

Porównanie najpopularniejszych systemów stropowych w kontekście stosowanych materiałów izolacyjnych Porównanie najpopularniejszych systemów stropowych w kontekście stosowanych materiałów izolacyjnych

Istnieje bardzo wiele systemów stropowych. Wybór stropu zależy od projektanta konstrukcji. To projektant-architekt powinien w tym zakresie dokonać wpisu do projektu po konsultacji z projektantem konstrukcji,...

Istnieje bardzo wiele systemów stropowych. Wybór stropu zależy od projektanta konstrukcji. To projektant-architekt powinien w tym zakresie dokonać wpisu do projektu po konsultacji z projektantem konstrukcji, który na podstawie danych szczegółowych dobierze odpowiednie rozwiązanie. To właśnie projektant konstrukcji, w zależności od cech geometrycznych budynku (kształtu rzutu budynku, rozpiętości w świetle podpór i przewidywanego obciążenia) dobiera odpowiedni system stropowy oraz jego wysokość konstrukcyjną....

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych

Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych

Wykorzystanie drewna w budownictwie ma bardzo szerokie i wieloletnie tradycje, które w XX wieku, z uwagi na rozpowszechnienie stali i żelbetu oraz palność drewna, zostało w wielu krajach, w tym w Polsce,...

Wykorzystanie drewna w budownictwie ma bardzo szerokie i wieloletnie tradycje, które w XX wieku, z uwagi na rozpowszechnienie stali i żelbetu oraz palność drewna, zostało w wielu krajach, w tym w Polsce, ograniczone.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Paulina Rożek Modernizacja poddaszy użytkowych

Modernizacja poddaszy użytkowych Modernizacja poddaszy użytkowych

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

dr inż. Marek Niemas Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków

Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków

Hałas jest jednym z coraz bardziej znaczących zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Jego ograniczanie leży w interesie społeczeństwa, a dopuszczalny poziom jest regulowany polskimi i międzynarodowymi...

Hałas jest jednym z coraz bardziej znaczących zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Jego ograniczanie leży w interesie społeczeństwa, a dopuszczalny poziom jest regulowany polskimi i międzynarodowymi przepisami w dziedzinie prawa budowlanego.

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania...

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania komory badawczej istotne jest zachowanie odpowiedniego ciśnienia w piecu oraz zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych przez cały czas badania.

dr inż. Rafał Nowak Zasady projektowania i doboru nadproży

Zasady projektowania i doboru nadproży Zasady projektowania i doboru nadproży

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano...

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano pojedyncze elementy konstrukcyjne jak kamienie, a ocena ich nośności była jedynie eksperymentalna. Jednakże takie nadproża pozwalały jedynie na kształtowanie małych otworów, dlatego poszukiwano lepszych rozwiązań.

dr inż. Iwona Galman, dr inż. Radosław Jasiński Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może...

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może to być zrealizowane przez: przewiązanie muru, łączniki lub zbrojenie przedłużone w każdą ze ścian.

dr inż. Maciej Robakiewicz Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących...

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących o efektach i kosztach termomodernizacji. Niedoceniane są problemy eksploatacji wykonanych ulepszeń budynku, czyli zapewnienie niezbędnej trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji, a to może powodować, że w czasie eksploatacji będą powstawać trudne do usunięcia wady i uszkodzenia.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Barbara Chruściel, mgr inż. Michał Wieczorek Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na...

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na elewacjach, które po pożarach we Frankfurcie (2012) i Grenfell Tower w Londynie (2017) zostały objęte unijnymi programami badawczymi.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina...

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina wentylacyjna i okładzina elewacyjna, wykonywana obecnie najczęściej z płyt włóknisto-cementowych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

www.lampy.it Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie? Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji....

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji. A to poważny błąd, bo zapewnienie światła na zewnątrz budynku spełnia także szereg kluczowych funkcji.

Nicola Hariasz Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Modernizacja bloków z wielkiej płyty Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem...

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem niepokoju na temat ich stanu technicznego. Rozkwit budownictwa mieszkaniowego z wielkiej płyty przypada w Polsce na lata 70. Jednak jego historia sięga znacznie dalej. Pierwszym osiedlem wybudowanym w tej technologii było osiedle Betondorp w Amsterdamie, którego nazwa w języku niderlandzkim oznacza...

dr Jarosław Gil Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Prognozowanie izolacyjności akustycznej Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wybrane dla Ciebie

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️ Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Prawidłowe ocieplenie elewacji

Prawidłowe ocieplenie elewacji Prawidłowe ocieplenie elewacji

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Jaką geomembranę PVC wybrać?

Jaką geomembranę PVC wybrać? Jaką geomembranę PVC wybrać?

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? » Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

homebook.pl Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć?

Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć? Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć?

Każdego roku projektanci wnętrz i designerzy prezentują nowe trendy, które wyznaczają kierunki zmian, dokonywanych w wystroju naszych mieszkań i domów. Nie inaczej jest w 2021 roku. Zobacz, co w trawie...

Każdego roku projektanci wnętrz i designerzy prezentują nowe trendy, które wyznaczają kierunki zmian, dokonywanych w wystroju naszych mieszkań i domów. Nie inaczej jest w 2021 roku. Zobacz, co w trawie piszczy i które tendencje okażą się godne tego, aby zaimplementować je również w swoich czterech ścianach. Przed Tobą kilka najciekawszych tendencji, którym zdecydowanie warto bliżej się przyjrzeć.

Kingspan Profesjonalne systemy barier ochronnych

Profesjonalne systemy barier ochronnych Profesjonalne systemy barier ochronnych

Prawidłowo zaprojektowany system ścieżek komunikacyjnych w dużych obiektach przemysłowych to podstawowa zasada bezpiecznej pracy oraz poruszania się po fabryce czy magazynie. Systemy wytrzymałych oraz...

Prawidłowo zaprojektowany system ścieżek komunikacyjnych w dużych obiektach przemysłowych to podstawowa zasada bezpiecznej pracy oraz poruszania się po fabryce czy magazynie. Systemy wytrzymałych oraz odpornych na uderzenia słupków i barier ochronnych pozwalają zmniejszyć ryzyko wypadków i poprawiają komfort pracowników.

Bauder Polska Sp. z o. o. BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Xella Polska Sp. z o.o. Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu

Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu

Większość nowo budowanych domów - zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych - ma dwuwarstwowe ściany zewnętrzne, składające się z muru i ocieplenia. Do wykonania warstwy termicznej takich ścian stosuje się...

Większość nowo budowanych domów - zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych - ma dwuwarstwowe ściany zewnętrzne, składające się z muru i ocieplenia. Do wykonania warstwy termicznej takich ścian stosuje się przeważnie płyty styropianowe. Rzadziej do tego celu wykorzystuje się - droższe od nich - płyty z wełny mineralnej. Od połowy 2019 roku oba te materiały ociepleniowe mają dużą konkurencję w postaci mineralnych płyt izolacyjnych Multipor ETICS.

merXu Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia...

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia drobnych napraw w domu lub ogrodzie. Zobacz ofertę z kategorii chemii budowlanej na merXu.

Kärcher PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny

PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny

Branża budowalna dynamicznie rozwija się w naszym kraju. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty...

Branża budowalna dynamicznie rozwija się w naszym kraju. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej wiosny Kärcher oferuje budowlańcom najlepsze modele swoich urządzeń w atrakcyjnych, obniżonych cenach. Oferta PRO Korzyści to szeroki wybór sprzętów – urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS oraz bez niego HD, odkurzacze NT do suchych i mokrych zabrudzeń radzące...

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

merXu Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu

Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu

Oprócz wyboru wysokiej jakości materiałów budowlanych do wzniesienia ścian czy budowy dachu ważna jest także odpowiednia izolacja przegród – zarówno termiczna, jak i przeciwwilgociowa.

Oprócz wyboru wysokiej jakości materiałów budowlanych do wzniesienia ścian czy budowy dachu ważna jest także odpowiednia izolacja przegród – zarówno termiczna, jak i przeciwwilgociowa.

SUEZ Izolacje Budowlane Wpusty dachowe - skuteczne odprowadzenie wody opadowej

Wpusty dachowe - skuteczne odprowadzenie wody opadowej Wpusty dachowe - skuteczne odprowadzenie wody opadowej

Twój klient zdecydował się na dach płaski? Świetna wiadomość! Dla Ciebie to możliwość wcielenia w życie ciekawego projektu, dla niego m.in. wygoda, bo unika skosów we wnętrzu. Żeby jednak dach dobrze spełniał...

Twój klient zdecydował się na dach płaski? Świetna wiadomość! Dla Ciebie to możliwość wcielenia w życie ciekawego projektu, dla niego m.in. wygoda, bo unika skosów we wnętrzu. Żeby jednak dach dobrze spełniał swoją funkcję, nie zapominaj o zastosowaniu odpowiedniego systemu odprowadzania wody. Martwisz się, jak zrobić to skutecznie? Spokojnie, są na to sposoby.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.