Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Odporność ogniowa ścian i dachów z płyt warstwowych - badania i klasyfikacja

Produkcja płyt warstwowych | Odporność ogniowa ścian nienośnych z płyt warstwowych | Odporność ogniowa dachów z płyt warstwowych

Odporność ogniowa ścian i dachów z płyt warstwowych – badania i klasyfikacja
Examination and classification of fire resistance of walls and roofs made of sandwich panels
Alamentti

Odporność ogniowa ścian i dachów z płyt warstwowych – badania i klasyfikacja


Examination and classification of fire resistance of walls and roofs made of sandwich panels


Alamentti

Obecnie w Polsce dostępnych jest wiele rodzajów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym typu PUR lub PIR, styropianowym i z wełny mineralnej. Co roku na rynku pojawiają się nowe produkty, które są wynikiem nowych poszukiwań i nowych technologii.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

ABSTRAKT

W artykule opisano sposoby badań i klasyfikację ścian nienośnych oraz dachów z płyt warstwowych w zakresie odporności ogniowej z uwzględnieniem sposobu rozszerzania wyników podanego w normie PN-EN 15254-5:2010. Przedstawiono przykład badania elementu próbnego. Wymieniono także czynniki wpływające na uzyskiwane wyniki.

The article describes methods of conducting examination and classi­fication of fire resistance of non-bearing walls and roofs made of sandwich panels, taking into consideration the method of spreading of results, as specified in the standard PN-EN 15254-5:2010. It presents an exemplary examination of a sample element. It also specifies factors which influence the obtained results.

Od kilku lat produkowane są:

 • płyty warstwowe dachowe z rdzeniem poliuretanowym z ­górną okładziną z blachy falistej i spodnią okładziną z blachy ­płaskiej, przeznaczone do budownictwa jednorodzinnego i rolniczego,
 • płyty warstwowe ścienne z rdzeniem poliuretanowym, styropianowym lub z wełny mineralnej z okładzinami z blachy stalowej nierdzewnej lub kwasoodpornej, przeznaczone do stosowania w chłodniach, budynkach magazynowych lub produkcyjnych przemysłu spożywczego,
 • płyty warstwowe dachowe z rdzeniem poliuretanowym z okładzinami górnymi i dolnymi z blachy stalowej trapezowej, przeznaczone m.in. do stosowania na dachach o większym ­rozstawie płatwi niż w wypadku płyt warstwowych z okładziną dolną płaską (większa nośność płyt z okładzinami trapezowymi).

Historia produkcji płyt warstwowych

Pierwsza fabryka płyt warstwowych w Europie powstała w Niemczech w 1951 r. Produkowano w niej płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej.

W Polsce pierwsza fabryka płyt warstwowych powstała w Obornikach Wielkopolskich w 1974 r. Wytwarzano w niej ścienne i dachowe płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym PW-8. W latach 70. i 80. XX w. zaprojektowano z tych materiałów wiele budynków handlowych, magazynowych, chłodni i hal produkcyjnych, które nadal są użytkowane.

Technologia płyt z rdzeniem styropianowym powstała w Australii. W Polsce pierwszą linię uruchomiono w 1991 r. Od tego czasu nastąpił bardzo szybki rozwój produkcji płyt z rdzeniem styropianowym i obecnie w Polsce jest ponad 20 producentów oferujących tego typu materiały.

Obiekty, takie jak chłodnie, mroźnie, magazyny, hale produkcyjne, obiekty handlowe wybudowane wiele lat temu z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym, funkcjonują do tej pory i są w dobrym stanie technicznym.

Badania i klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych z płyt warstwowych

Badania odporności ogniowej ścian nienośnych przeprowadza się według norm PN-EN 1364-1:2001 [1] i PN-EN 1363-1:2001 [2]. Nagrzewanie odbywa się zgodnie z krzywą temperatura – czas według wzoru (1) przy działaniu ognia od strony pomieszczenia.

T = 345·log (8·t + 1) + 20 (1).

W wypadku działania ognia od strony zewnętrznej budynku nagrzewanie odbywa się według tzw. krzywej zewnętrznej zgodnie ze wzorem (2).

T = 660·[1 – 0,687·exp (–0,32·t) – 0,313·exp (–3,8·t)] + 20 (2),

gdzie:

T – temperatura nagrzewania [°C],

t – czas [min].

Elementem badanym jest ściana nienośna o wymiarach co najmniej 3×3 m (szerokość × wysokość). Z trzech stron element musi być zamocowany, a jedna krawędź musi pozostać niezamocowana (krawędź swobodna).

Aneks B do normy PN-EN 1364-1:2001 [1] zaleca przeprowadzenie badania odporności ogniowej nienośnych ścian z płyt warstwowych według następujących zasad montażu:

 • w wypadku poziomego montażu płyt warstwowych płyty należy montować do pionowych słupów zabezpieczonych ogniochronnie, a krawędź swobodną należy wykonać u góry badanego elementu;
 • w wypadku pionowego montażu płyt warstwowych płyty należy montować do poziomych rygli zabezpieczonych ogniochronnie, należy wykonać pionową krawędź swobodną z jednej strony – przy płycie warstwowej o pełnej szerokości.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań odporności ogniowej opracowywana jest klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych zgodnie z p. 13 normy PN­‑EN 1364­‑1:2001 [1] i kryteriami normy klasyfikacyjnej PN-EN 13501­‑2+A1:2010 [3].

Zgodnie z tymi normami maksymalna wysokość sklasyfikowanych ścian przy orientacji pionowej płyt warstwowych może wynosić 4 m, a przy orientacji poziomej płyt warstwowych rozpiętość – również 4 m.

Od 2005 r. nad opracowaniem zasad rozszerzonego zastosowania wyników badań odporności ogniowej ścian z płyt warstwowych, w tym zwiększenia wysokości lub rozpiętości klasyfikowanych ścian ponad 4 m, pracuje grupa robocza CEN TC127/WG1/TG4. W jej składzie znaleźli się przedstawiciele dużych firm produkujących płyty warstwowe oraz przedstawiciele ośrodków badawczych.

W wyniku prac tej grupy opublikowana została norma PN-EN 15254:2010 [4], która umożliwia rozszerzenie zakresu zastosowania nadawanej klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej.

Aby powiększyć wymiary ścian, norma wymaga prowadzenia dodatkowych pomiarów ugięć i rozszerzania się złączy płyt warstwowych w ścianach nienośnych podczas badań odporności ogniowej elementów o standardowych wymiarach. Na podstawie wyników tych pomiarów oraz obliczeń umożliwia nadanie klasyfikacji ścianom nienośnym o rozstawie słupów lub rygli nawet do 12 m.

Według normy PN-EN 15254-5:2010 [4] kryteria i zasady obliczania dopuszczalnych rozpiętości elementów są następujące:

 • podczas badania należy mierzyć różnicę ugięć w środku rozpiętości pomiędzy złączami i środkami sąsiednich płyt (Df) według wzoru:

  Δf = (fj – 0,5·(f1 + f2))/L1(rys. 1),

  gdzie:
  fj – przemieszczenie płyty warstwowej w środku wysokości w złączu,
  f1, f2 – przemieszczenia sąsiednich płyt warstwowych w środku wysokości, w środku szerokości,
  L1 – odległość między środkami płyt;
 • należy mierzyć rozwarcie złącza w tych samych miejscach, jak wcześniej wymienione, (Δc) według wzoru:

  Δc = (c2 – c1)/L2(rys. 2),

  gdzie:
  c1 – rozwarcie złącza płyt warstwowych w połowie wysokości na początku badania,
  c2 – rozwarcie złącza płyt warstwowych w połowie wysokości w czasie odpowiadającym odpowiedniej klasie, minuta badania,
  L– długość wpustu w złączu płyt warstwowych;
 • jeśli w badanym 3-metrowym elemencie próbnym nie było mocowań pomiędzy płytami, stosuje się następujące zasady:

  – rozszerzenie jest możliwe, tylko jeśli Δc ≤ 0,5;
  – jeśli Δf ≤ 0,01, rozpiętość może być zwiększona do 12 m z zachowaniem tej samej klasyfikacji, jaką uzyskał element badany;
  – jeśli Δf > 0,06, rozpiętość może być zwiększona do 4 m z zachowaniem tej samej klasyfikacji, jaką uzyskał element badany, zgodnie z bezpośrednim zakresem zastosowania wyników badania;
  – wartości pomiędzy 0,01 i 0,06 mogą być obliczone przez interpolację; pomiary do obliczenia Δc i Δf należy prowadzić podczas całego badania; przy obliczaniu dopuszczalnej rozpiętości należy wykorzystać wartości zmierzone w czasie odpowiadającym odpowiedniej klasie – oznacza to, że dla tych samych płyt różne rozpiętości mogą być dopuszczalne dla różnych klas; aby to zrobić, muszą być spełnione kryteria dla Δc;
 • jeśli zamocowania są zastosowane w złączach pomiędzy płytami, rozpiętość może być zwiększona do 12 m, o ile typ zamocowania i rozstaw pozostaną niezmienione w stosunku do badanego elementu próbnego;
 • jeśli w złączach pomiędzy płytami nie są zastosowane zamocowania, w badanym elemencie próbnym rozpiętość może być zwiększona do 12 m z zamocowaniem w połączeniu pomiędzy płytami co każde 3 m;
 • nie jest dopuszczalne zwiększenie rozpiętości powyżej 12 m;
 • zwiększenie rozpiętości jest możliwe jedynie dla badanej orientacji płyt;
 • wymaganą liczbę łączników należy zawsze obliczyć zgodnie ze wzorami podanymi w Załączniku B do normy PN-EN 15254-5:2010 [4].

Przykładowe badanie elementu próbnego

W Zakładzie Badań Ogniowych ITB opracowano wiele klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych z zastosowaniem sposobu rozszerzania wyników podanego w normie PN-EN 15254-5:2010 [4].

Na podstawie wieloletnich obserwacji można stwierdzić, że wyniki badań odporności ogniowej ścian z płyt warstwowych o tym samym rodzaju rdzenia przy tej samej jego grubości potrafią się istotnie różnić – od trzydziestu kilku do ponad 120 min.

Na fot. 1 pokazano element próbny – ścianę nienośną z płyt warstwowych od strony nienagrzewanej w momencie osiągnięcia kryterium szczelności ogniowej E – wystąpienie płomienia w złączu płyt.

Na fot. 2 pokazano widok od strony nagrzewanej bezpośrednio po badaniu i odsunięciu elementu próbnego od pieca. Widoczne jest mocne wygięcie nagrzewanych blach okładzinowych w kierunku do ognia i rozchodzenie się ich w złączach.

Badania odporności ogniowej dachów z płyt warstwowych

Badania odporności ogniowej dachów przeprowadza się według norm PN-EN 1365­‑2:2002 [5] i PN-EN 1363-1:2001 [2]. Nagrzewanie odbywa się zgodnie z krzywą temperatura – czas według wzoru (1) przy działaniu ognia od spodu dachu.

Elementem badanym jest fragment dachu o wymiarach co najmniej 3×4 m (szero­kość×długość); krawędzie wzdłużne powinny być niezamocowane i umożliwiać swobodne ugięcie dachu podczas badania.

Element próbny powinien być poddany obciążeniom wyznaczonym zgodnie z normą PN­‑EN 1363-1:2001 [2]. Wartości i rozkład obciążenia powinny być takie, aby siły wewnętrzne powstające w elemencie próbnym były reprezentatywne dla sytuacji rzeczywistej.

Na podstawie obserwacji meteorologicznych i prawdopodobieństwa jednoczesnego występowania pożaru i obciążeń śniegiem oraz wiatrem przyjęto dla obciążenia śniegiem wartość współczynnika Ψ1 = 0,2.

Według mapy obciążenia śniegiem (rys. 3 i tabela zgodnie z normą PN-EN 1991-1­‑3:2005 [6]) obciążenie śniegiem, które należy uwzględnić przy ocenie nośności konstrukcji w warunkach pożaru, wynosi:

 • dla strefy 1 Y1×Sk = 0,2×0,7 kN/m² = 0,14 kN/m²,
 • dla strefy 2 Y1×Sk = 0,2×0,9 kN/m² = 0,18 kN/m²,
 • dla strefy 3 Y1×Sk = 0,2×1,2 kN/m² = 0,24 kN/m²,
 • dla strefy 4 Y1×Sk = 0,2×1,6 kN/m² = 0,32 kN/m²,
 • dla strefy 5 Y1×Sk = 0,2×2,0 kN/m² = 0,40 kN/m²,

gdzie:

Sk – charakterystyczne obciążenie śniegiem gruntu w Polsce według normy PN-EN 1991­‑1-3:2005 [6] w danej strefie (zgodne z lokalizacją obiektu).

Uwzględnia się także charakterystyczne wartości obciążeń od ciężaru własnego dachu oraz elementów podwieszonych, takich jak sufity, przewody wentylacyjne, instalacje elektryczne, instalacje tryskaczowe itp.

W piecach badawczych montuje się zazwyczaj dachy jednoprzęsłowe lub dwuprzęsłowe. Elementami nośnymi w badaniach odporności ogniowej dachów z płyt warstwowych są zazwyczaj belki stalowe gorącowalcowane zabezpieczone ogniochronnie do klasy odporności ogniowej R odpowiednio do spodziewanej klasy odporności ogniowej dachu RE lub REI.

Podczas badania odporności ogniowej dachów mierzone jest ugięcie w środku rozpiętości poszczególnych przęseł dachu. O osiągnięciu kryterium nośności ogniowej decyduje maksymalne ugięcie elementu próbnego określone wzorem:

D = L2/9000·d (3)

oraz prędkość przyrostu ugięcia w czasie:

dD/dt = L/400·d (4),

gdzie:

D – ugięcie [mm],

L – rozpiętość przęsła dachu [mm],

d – maksymalna odległość włókien ściskanych od rozciąganych [mm],

dD/dt – prędkość przyrostu ugięcia w czasie [mm/min].

Zdarza się, że w badaniach dachów z płyt warstwowych z rdzeniem z materiałów palnych stosunkowo szybko wypala się część rdzenia i w stosunkowo krótkim czasie następuje osiągnięcie kryterium prędkości przyrostu ugięć przy stosunkowo niewielkich ugięciach.

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej dachów z płyt warstwowych

W klasyfikacji tej istotne znaczenie ma poziom obciążenia dachu zastosowany podczas badania. Dlatego też zakres zastosowania klasyfikacji jest ograniczony dla:

 • określonej maksymalnej wartości momentu przęsłowego od obciążenia równomiernie rozłożonego (w tym obciążenia śniegiem),
 • określonej maksymalnej wartości momentu podporowego od obciążenia równomiernie rozłożonego (w tym obciążenia śniegiem).

W obliczeniach przyjmuje się obciążenie śniegiem: 0,2×Sk.

W zakresie zastosowania klasyfikacji określa się także maksymalny kąt nachylenia dachu, maksymalne wartości sił poprzecznych w płytach dachowych warstwowych oraz czy klasyfikacja dotyczy dachów jednoprzęsłowych, czy wieloprzęsłowych.

Podsumowanie

Na uzyskiwane wyniki badań w zakresie odporności ogniowej ścian i dachów z płyt warstwowych mają wpływ:

 • kształt złącza płyt,
 • rodzaj i jakość materiału rdzenia płyt,
 • stosowane uszczelki i masy uszczelniające w złączach,
 • ilość i rodzaj kleju łączącego rdzeń z okładzinami,
 • jakość i dokładność montażu płyt,
 • obróbki blacharskie,
 • stosowane łączniki do konstrukcji nośnej,
 • jakość i typ blach stalowych okładzin (blachy ze stali nierdzewnej deformują się i odkształcają w ogniu inaczej niż powszechnie stosowane blachy ze stali)

oraz w przypadku dachów dodatkowo:

 • wielkość zastosowanego obciążenia,
 • rozstaw płatwi lub innych elementów nośnych.

W kwietniu 2012 r. zostało otwarte nowe Laboratorium Badań Ogniowych ITB w Pionkach, które dysponuje kilkoma stanowiskami do badania odporności ogniowej ścian i dachów o wymiarach znacznie większych niż dotychczas.

Można w nim przeprowadzać badania weryfikujące zasady rozszerzonego zastosowania wyników badań odporności ogniowej ścian z płyt warstwowych podane w normie PN­‑EN 15254-5:2010 [4] oraz badania odporności ogniowej dachów z płyt warstwowych o większych rozpiętościach.

Na temat trwałości płyt warstwowych autorzy artykułu wypowiadali się m.in. na Międzynarodowej Konferencji w Rydzynie w 2010 r. zorganizowanej przez Politechnikę Poznańską i Politechnikę Wrocławską oraz na Konferencji Awarie Budowlane w 2011 r. w Międzyzdrojach.

Literatura

 1. PN-EN 1364-1:2001, „Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1: Ściany”.
 2. PN-EN 1363-1:2001, „Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne”.
 3. PN-EN 13501-2+A1:2010, „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej”.
 4. PN-EN 15254-5:2010, „Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej. Ściany nienośne. Część 5: Konstrukcje z płyt warstwowych w okładzinach metalowych”.
 5. PN-EN 1365-2:2002, „Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Część 2: Stropy i dachy”.
 6. PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1, „Oddziaływania na konstrukcje. Część 1–3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • petryka petryka, 25.06.2018r., 12:08:30 Witam Proszę o informację na temat palności płyt warstwowych z wypełnieniem poliuretanowym oraz z wełny mineralnej. Chodzi mi o to czy są palne , ewentualnie , które wypełnienie jest odporniejsze na zapłon. proszę o szybka informację pozdrawiam Wojciech Petryka
 • Redakcja Redakcja, 25.06.2018r., 13:53:22 Generalnie tendencja na rynku jest taka, że rdzeń z wełny ma lepszą odporność ogniową, ale każdy produkt ma w swojej karcie lub specyfikacji technicznej dokładnie określoną klasę odporności ogniowej, więc proszę szukać tych informacji na opakowaniu produktu lub w opisie na stronie internetowej. Najwyższa jest klasa A.

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.