Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Panele rąbkowe a pokrycia łączone na rąbek

Panele zatrzaskowe | Blachy łączone na rąbek | Połacie nisko nachylone | Mocowanie paneli

Panele rąbkowe a pokrycia łączone na rąbek | Seam panels and roofing joined with seams
Archiwum autora

Panele rąbkowe a pokrycia łączone na rąbek | Seam panels and roofing joined with seams


Archiwum autora

Panel rąbkowy nie jest pokryciem z blach arkuszowych łączonych na rąbki stojące. Choć nazwy te są podobne, materiały te znacznie się różnią, co może być przyczyną wielu nieporozumień.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Paroc Panel System Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie...

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie wpływu budynków na środowisko, odpowiedzialne zaplanowanie ocieplenia dachu wełną i zadbanie o odpowiedni przepływ powietrza staje się niezbędne. Oba aspekty mają bezpośredni wpływ na utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach, minimalizację strat ciepła oraz ochronę konstrukcji przed...

Onduline Polska Sp. z o.o. Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe

Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe

Płyty bitumiczne to jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów pokryciowych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wyróżniają się one nie tylko trwałością, ale również wszechstronnością...

Płyty bitumiczne to jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów pokryciowych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wyróżniają się one nie tylko trwałością, ale również wszechstronnością zastosowań, która czyni je idealnym rozwiązaniem dla szerokiego spektrum projektów. Czym dokładnie są płyty bitumiczne i dlaczego warto rozważyć ich użycie?

ABSTRAKT

W artykule omówiono problemy wynikające z utożsamiania paneli rąbkowych z pokryciem układanym na rąbek. Podano najważniejsze różnice między tymi rodzajami pokrycia, dotyczące właściwości materiałów, sposobów łączenia i montażu.

The article discusses the problems arising from the failure to differentiate between seam panels and roofing joined with seams. The major differences between these types of roofing regarding properties of materials, methods of joining and assembly are presented.

Panel rąbkowy to nowy rodzaj pokrycia z powlekanych blach stalowych o wyglądzie bardzo zbliżonym do pokryć z blach arkuszowych łączonych na rąbki stojące.

Na jego lewym brzegu znajduje się wytłoczony profil, będący dolną częścią liniowego zatrzasku z krawędzią mocującą, a na prawym wytłoczona jest górna część zatrzasku stanowiąca niby-rąbek (rys. 1, fot. 1–2).

Pokrycia te nazywane są panelami rąbkowymi lub zatrzaskowymi. Wytłaczane w fabrykach fragmenty mają szer. od 30 cm do 55 cm i dł. od 0,8 m do 10 m. Produkowane są ze stali węglowej ocynkowanej, powlekanej różnymi tworzywami (np. puralem) ze względu na wymóg sprężystości. Mocuje się je do podłoża za pomocą wkrętów o szerokim i płaskim łbie.

Zasada mocowania paneli zatrzaskowych

Rys. 1. Zasada mocowania paneli zatrzaskowych

Pokrycie z paneli zatrzaskowych

Fot. 1. Pokrycie z paneli zatrzaskowych

Panele po złączeniu mogą się przesuwać

Fot. 2. Dach z fot. 1. Panele po złączeniu mogą się przesuwać

Podstawowe różnice

Istnieją dwie podstawowe różnice między panelami zatrzaskowymi a blachami łączonymi na rąbki:

  • materiał – w panelach jest nim stal bardziej sprężysta niż elastyczna, a na rąbki łączy się arkusze z dużo bardziej elastycznych metali, będących stopami cynku, aluminium i miedzi lub specjalnych odmian stali;
  • sposób mocowania – panele łączy się przez otwory w krawędzi, a blachy za pomocą specjalnych uchwytów (żabek), które są odrębnymi elementami mocowanymi do podłoża nośnego (rys. 2–3).

Z tych różnic wynikają odmienne sposoby montażu. Warto zaznaczyć, że blachy przewidziane do łączenia na rąbki dają dużo większe możliwości łączenia pokrycia z elementami instalowanymi na dachu (kominami, oknami dachowymi itp.) oraz umożliwiają układanie pokrycia na połaciach mających złożone i niesymetryczne kształty (fot. 3–5).

Fot. 3. Blacha aluminiowa łączona na podwójne rąbki stojące Fot. 4. Dach z fot. 3 Fot. 5. Okap dachu z fot. 3–4

Jeszcze lepsze efekty uzyskuje się dzięki blachom z metali łatwych do lutowania, jak stopy cynku i miedź (aluminium trudniej lutować). Stal powlekana nie daje takich możliwości.

Łączenie paneli zatrzaskowych wiąże się z wieloma ograniczeniami. Nie można zbudować zatrzasku łączącego panele za pomocą technik dekarskich. Łączenia mogą być skuteczne tylko w panelach wytłoczonych w fabryce. Natomiast w technice łączenia blach na rąbki dekarz zawsze może wygiąć potrzebne mu fragmenty pokrycia z blachy na wyginarce i połączyć je na połaci.

Cechą tej techniki jest łączenie blach kształtowanych na budowie z arkusza. Można użyć gotowych arkuszy (szarów) ze wstępnie wygiętymi krawędziami, ale samo ich połączenie wymaga zagięcia rąbka już na połaci dachu (maszynowo lub ręcznie). Ma to ogromne znaczenie i stanowi jedną z najistotniejszych różnic między tymi materiałami a panelami.

Połacie nisko nachylone

Zaciskanie rąbków na dachu daje szczelne połączenia na połaciach o niskim kącie nachylenia. W dachach o pochyleniu 5–10° w rąbki przed ostatecznym zaciśnięciem wkłada się specjalne elastyczne uszczelki. Takie połączenie jest odporne na wodę powstającą z topniejącego śniegu.

Można mieć wątpliwości co do zaleceń wielu producentów paneli zatrzaskowych, którzy podają nachylenie 8° jako dolną granicę stosowania. W zatrzaski tych paneli nie można bowiem włożyć żadnej uszczelki.

Z doświadczenia dekarzy wyspecjalizowanych w układaniu na rąbek wynika, że zimowe skurcze i wydłużenia termiczne odkształcają blachy i powodują rozszczelnienia rąbków, które przy niskich kątach nachylenia połaci wymagają uszczelnienia taśmą.

To samo zjawisko występuje w zatrzaskach, kiedy kawałek blachy leży z jednej strony pod śniegiem, a z drugiej jest rozgrzewany przez słońce. Różnice temperatury wynoszą nawet 80–100°C.

Rozgrzewany śnieg się topi i jest źródłem wody podchodzącej pod górę, penetrującej najmniejsze szczeliny, a po schłodzeniu zamieniającej się w lód. Naprężenia termiczne powodują miejscowe i chwilowe rozstępy, przez które woda dostaje się do połączeń na rąbkach i zatrzaskach. Z tego powodu potrzebne są uszczelki.

Dodatkowo różne odchyłki od płaskości podkładów, na których leżą blachy, powodują odkształcenia na rąbkach i zatrzaskach, co w połączeniu z naprężeniami termicznymi może skutkować rozszczelnieniem. Ze względu na sprężystość stali panele zatrzaskowe są mniej odporne na te zjawiska.

Plastyczność

O sprawności pokrycia decydują szczegóły. Jeśli porównywać łączenie na rąbki z zatrzaskami, trzeba stwierdzić, że ze względu na małą plastyczność stali panele zatrzaskowe mają wiele wad. Ich rąbków nie można zaklepać ani położyć tak, jak się to robić z cynkiem, aluminium i miedzią (fot. 4 i na górze).

Konieczne są inne obróbki na kominach czy oknach dachowych. Rąbki muszą być tam zasłonięte nakładkami (np. na oknach – rys. 4) lub trzeba wykonywać blachy przejściowe. Tego rodzaju przejścia stwarzają dodatkowe szczeliny, których nie ma w dobrze zaciśniętych rąbkach stojących lub leżących.

Instrukcja montażu paneli zatrzaskowych wokół okna dachowego

Rys. 4. Instrukcja montażu paneli zatrzaskowych wokół okna dachowego

Warto przy tym zauważyć, że im niższy kąt nachylenia połaci, tym więcej zniszczeń może wyniknąć z pojawiania się szczelin. Z tego powodu panele zatrzaskowe sprawdzają się na prostych dachach ze zdecydowanymi spadkami.

W takich dachach drobne błędy i nieszczelności nie są tak groźne, szczególnie gdy pokrycie wstępne, uszczelniające blachy, zostało dobrze wykonane (np. MWK) – wówczas to po nim spływa woda z wszelkich nieszczelności.

Problemy z mocowaniem

Najwięcej problemów z pokryciami wykonanymi z paneli zatrzaskowych spowodowanych jest ich wadliwym mocowaniem. Nic dziwnego, trzeba bowiem spełnić wiele warunków, aby mocowanie za pomocą wkrętów dociskających profil przez podłużne otwory montażowe było pewne i jednocześnie nie ograniczało ruchów termicznych blach.

O tym, czy połączenie wkrętem jest ruchome czy stałe, decyduje stopień dociśnięcia wkrętu. Tam, gdzie ma być luz między płaskim łbem wkrętu a blachą, wykonawca musi najpierw dokręcić maksymalnie wkręt, a potem go odkręcić o pół obrotu. Trudno to wykonać na całym dachu: trzeba stale rozważać, gdzie wkręty mają być stałe, a gdzie – ruchome.

Efektem błędów bywają falujące panele, widoczne na wielu dachach. Problem ten nie jest jedynie natury estetycznej. Bardzo często falowanie wiąże się z powstawaniem wielu szczelin, które w miejscach zalegania śniegu lub podpływania wody powodują przecieki, np. przy oknach dachowych czy koszach.

Sposób wkręcania zależy również od miejsca umieszczenia wkrętu w stosunku do środka otworu mocującego. Wielu producentów zaleca wkręcanie ich w osi (w środku) prostokątnego otworu. Zapominają tym samym, że miejsce wkrętu powinno zależeć od temperatury w dniu montażu, czyli od pory roku.

Oczywiście przy tak małych otworach wymierzanie skali przesunięć termicznych w zależności od pory roku (średniej temperatury) byłoby bardzo trudne. Otwory te powinny być po prostu dłuższe, niż wynikałoby z wyliczeń przyrostów wymiarów wywołanych zmianami temperatury. Wielu producentów paneli zatrzaskowych zdecydowało się na otwory montażowe o dł. 15 mm.

Jeśli wkręt jest zamocowany w środku tego otworu i znajduje się na końcu panelu o dł. ok. 8 m (najczęstsza długość krycia połaci domów jednorodzinnych), bezpieczne przesunięcie krawędzi otworu w jego stronę zachodzi przy przyrostach temp. do ok. 80°C (rys. 5).

Założenie, że maksymalna różnica temperatury może wynieść 80°C wynika z badań przeprowadzonych w Niemczech [1] na dachach pokrytych blachą. Dane te nie uwzględniają jednak ekstremalnych przypadków. Dowodzą tego inne badania, dotyczące wpływu koloru pokrycia na jego temperaturę [2].

Z analiz prowadzonych przez producentów blach wynika, że temperatura zamocowanych na południowych połaciach o dużym nachyleniu (>45°) pokryć blaszanych o ciemnych kolorach (czerń, antracyt, ciemny brąz) w upalne dni znacznie przekracza 120°C.

Przy takiej temperaturze wskutek rozszerzalności termicznej dochodzi do chwilowych naprężeń w miejscach mocowania, gdzie brakuje luzów w otworach przystosowanych do skoków temperatury nieprzekraczających 80°C.

Kosztowne efekty nieporozumienia

Pewien dekarz nie otrzymał wynagrodzenia za ułożenie paneli rąbkowych na dachu klientki, ponieważ nie ułożył tego pokrycia tak, jak się spodziewała. Nie znała się na technice dachowej i przesłała dekarzowi zdjęcia dachów pokrytych bardzo różniącymi się pokryciami, ale o podobnym wyglądzie. Każdy miał rąbki, lecz techniki ułożenia były odmienne i nie wszystkie efekty, jakie klientka widziała na zdjęciach i jakich się spodziewała, były możliwe do uzyskania z paneli rąbkowych. Za ­powstały konflikt i rozczarowania częściowo odpowiada producent tych produktów, który nazwał je pokryciem „na rąbek stojący”.

Widać to także na polskich dachach pokrytych panelami zatrzaskowymi, na których występują pofalowania. Najwięcej takich przypadków odnotowuje się na dachach w kolorze antracytowym lub ciemnobrązowym, po południowej stronie budynku.

Tam w trakcie upalnego lata zdarzają się różnice temperatury wyższe niż przytoczone. Z tego powodu niektórzy producenci zalecają obliczanie wydłużeń przy różnicy temperatury 100°C [3].

Warto ponadto zaznaczyć, że przywołane badania [1, 2] przeprowadzano na dachach z pokryciami wentylowanymi, a wentylowanie znacząco obniża temperaturę pokrycia. W Polsce większość dachów nie jest wentylowana.

Tym bardziej dziwi więc, że producenci paneli zatrzaskowych nie zalecają w folderach wentylacji pokrycia jako koniecznej techniki przy stosowaniu tego pokrycia.

W panelach zatrzaskowych mocowana jest tylko jedna krawędź, a druga nie jest ograniczona w ruchach termicznych i może przesuwać się po dolnym mocowanym zatrzasku. Ma to znaczenie w warunkach wysokiej temperatury, ponieważ powoduje powstawanie sił skośnych do zatrzasku.

Dowodem na istnienie takiej zależności jest wypinanie się arkuszy źle łączonych na niby-rąbkach pokazanych na fot. 6. W pokazanym przypadku tylko jeden z arkuszy tak połączonych jest dociśnięty żabką (łapką).

Dach wadliwie pokryty płaską blachą stalową powlekaną

Fot. 6. Dach wadliwie pokryty płaską blachą stalową powlekaną

Z powodu braku ścisłego zaciśnięcia obu arkuszy górny po rozgrzaniu przemieścił się ponad dolny, mimo że był zamocowany na przeciwnej swojej krawędzi. Żabki mocujące prawdziwe rąbki są zaginane tak, że przytrzymują oba arkusze w takim samym stopniu.

Wnioski

W zaleceniach producentów paneli zatrzaskowych powinno być jak najmniej sformułowań sugerujących, że technika montażu tych wyrobów jest taka sama jak w wypadku rąbków stojących.

Panele mają bowiem mniej możliwości montażowych, są bardziej sztywne i sprężyste, inaczej się też je mocuje. Nie mogą być nazywane pokryciem układanym techniką łączenia na rąbki. Łączą się na zatrzaski i mocuje się je tylko na jednej krawędzi.

Niestety niektórzy producenci w folderach informacyjnych informują, że panele zatrzaskowe tworzą „dachy na rąbki”. Sugerują tym samym klientom technikę zarezerwowaną dla zupełnie innych blach pokryciowych. Można domniemywać, że chcą pozyskać w ten sposób klientów, którym podobają się dachy pokryte droższymi gatunkami blach.

Warto więc kolejny raz podkreślić, że treści zawarte w folderach informacyjnych nie mogą być redagowane wyłącznie w celach marketingowych. Muszą zawierać konkretne informacje, na tyle wyczerpujące, by można było prawidłowo zastosować dane materiały. W przeciwnym razie za nieścisłości i wynikające z nich nieporozumienia płacą i dekarze, i ich klienci.

Literatura

  1. „Rheinzink – Zastosowanie w architekturze”, 2003, s. 29, 49.
  2. E. Schunck, H.J. Oster, R. Bartel, K. Kiessl, „Atlas dachów. Dachy spadziste”, MDM, Cieszyn 2005, s. 86.
  3. „Rheinzink – Instrukcja. Technika blacharska. Projektowanie i zastosowanie”, 2007, s. 22.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Moni Moni, 26.09.2014r., 21:18:14 Fajny artykuł o pokryciach dachowych
  • vd vd, 27.09.2014r., 19:33:36 dachy
  • tom tom, 03.08.2015r., 22:04:56 warto dodać iż dach pod wpływem wysokich temperatur dosłownie pracuje. dla tych którzy rozważają takie rozwiązanie, przykrą niespodzianką może okazać się, że blacha pod wpływem temperatur, zwłaszcza ciemna, zwyczajnie "strzela". Te efekty dźwiękowe, powstają mimo wentylowanych połaci. Słusznie sugeruje autor, iż wiele producentów zaleca kładzenie paneli wprost na deskowanie, odradzając łacenie. Takie rozwiązanie może zniwelować nieco pewną mechanikę blachy, ale ma wiele wad. Nie jestem dekarzem, dach wykonałem sam, z paneli na rąbek. Teraz już wiem, estetyka jest, ładnie to wygląda, ale ma wiele wad. Gdybym miał do dyspozycji więcej funduszy lub czasu, raczej wybrałbym inne rozwiązanie.

Powiązane

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Małgorzata Kośla Rodzaje rynien – jaką rynnę wybrać?

Rodzaje rynien – jaką rynnę wybrać? Rodzaje rynien – jaką rynnę wybrać?

Dobrze dobrany rodzaj rynien to gwarancja bezpieczeństwa i efektywności systemu rynnowego. Przy wyborze odpowiedniego typu najważniejsze są wielkość dachu oraz parametry techniczne rynien. Rynny różnią...

Dobrze dobrany rodzaj rynien to gwarancja bezpieczeństwa i efektywności systemu rynnowego. Przy wyborze odpowiedniego typu najważniejsze są wielkość dachu oraz parametry techniczne rynien. Rynny różnią się od siebie skutecznością, trwałością i charakterystyką eksploatacji. Jak dobrać materiał i kształt odpowiednio do typu zabudowania?

Redakcja Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego?

Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego? Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego?

Dobór rynien do kształtu i rodzaju pokrycia dachowego jest kluczową kwestią w ustalaniu wydajnego systemu orynnowania. W tym celu powinniśmy obliczyć EPD (Efektywną Powierzchnię Dachu) lub skorzystać z...

Dobór rynien do kształtu i rodzaju pokrycia dachowego jest kluczową kwestią w ustalaniu wydajnego systemu orynnowania. W tym celu powinniśmy obliczyć EPD (Efektywną Powierzchnię Dachu) lub skorzystać z pomocy gotowych kalkulatorów obliczeniowych, poprosić o pomoc specjalistów od doradztwa techniczno-projektowego lub producenta danego systemu orynnowania.

Julia Motyczyńska Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać? Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych....

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. Wobec tego, warto regularnie wykonywać przeglądy rynien.

Agregaty malarskie Izolacje natryskowe od A do Z

Izolacje natryskowe od A do Z Izolacje natryskowe od A do Z

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega...

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega izolacja termiczna metodą natryskową, oraz chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, ten poradnik jest dla Ciebie!

dr hab. inż. Jacek Szafran, mgr inż. Artur Matusiak Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często...

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często nieprawidłową eksploatacją obiektów budowlanych, powodują pogorszenie trwałości elementów konstrukcji, niejednokrotnie zmniejszając bezpieczeństwo użytkowania budynku. Kwestie związane z użytkowaniem obiektu, uszkodzeniami mechanicznymi i korozyjnymi oraz starzeniem się materiałów są ściśle powiązane....

Piotr Wolański APK Dachy Zielone, Katarzyna Wolańska Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych? Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić...

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić spływ wody do rzek. Oczywiście ważne jest prowadzenie kompleksowych działań i wykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi niebiesko-zielonej infrastruktury jako sposobu na retencję na terenach zurbanizowanych. Ale w kontekście potrzeby ograniczania ilości deszczówki spadającej na poziom gruntu...

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać...

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać autentyczne pokrycie dachowe, które towarzyszy historycznemu obiektowi od momentu jego wybudowania. Dzisiaj nadal stosuje się tradycyjne, jak również coraz częściej ulepszone rozwiązania technologiczne w materiałach pokryciowych, zachowując w większości przypadków ich pierwotny wygląd, które także...

mgr inż. Krzysztof Patoka Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania...

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania dachów, przyczyniając się do wzrostu energooszczędności całego budynku.

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

Małgorzata Kośla Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością...

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością wpłyną negatywnie na właściwości termoizolacyjne budynku. Wobec tego, inwestor planujący skuteczne zaizolowanie obiektu, powinien zdawać sobie sprawę, że wybrany materiał musi dobrze spełniać funkcje termomodernizacyjne budynków narażonych na dużą wilgotność i wysokie ciśnienie pary wodnej.

Joanna Szot Izolacja dachów płaskich

Izolacja dachów płaskich Izolacja dachów płaskich

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą...

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą być prawidłowo zaizolowane.

EuroPanels Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe....

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe. Warstwowe płyty dachowe od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych. W ostatnich latach widać natomiast tendencję wykorzystywania tego typu rozwiązań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także na obiektach użyteczności publicznej.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Canada Rubber Polska Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe,...

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe, mogą nie przetrwać nawet jednego sezonu, jeśli nie będą dobrze zabezpieczone. Warto zdać sobie sprawę, że jeśli konstrukcja została postawiona prawidłowo, to z pewnością wina za przeciekającą powierzchnię leży w niewłaściwym zabezpieczeniu jej przed wodą oraz wilgocią – bez względu na porę roku mamy...

Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić...

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić mu trwałość, szczelność oraz długoletnią żywotność, zarówno techniczną, jak i użytkową?

dr inż. Bartłomiej Monczyński Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję...

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny [1].

Joanna Szot Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze...

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze warstwy ocieplenia. O ile izolacja termiczna ścian zewnętrznych nie wpływa na powierzchnię domu, o tyle w przypadku standardowego ocieplenia dachu od wewnątrz wygląda to zupełnie inaczej. Rozwiązaniem jest izolacja nakrokwiowa.

Joanna Szot Modne i trwałe pokrycia dachowe

Modne i trwałe pokrycia dachowe Modne i trwałe pokrycia dachowe

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki...

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki ceramiczne lub cementowe, ale mnóstwo zwolenników mają również blachodachówki. To jednak niejedyne materiały. Czym więc pokryć dach?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Okna do dachów płaskich – nowe możliwości Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują...

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują się do 16% większą powierzchnią przeszklenia. To właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu wnętrze pod płaskim dachem jest pełne naturalnego światła.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Joanna Szot Remont dachu płaskiego

Remont dachu płaskiego Remont dachu płaskiego

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL,...

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL, to tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak został zbudowany i jakie materiały zostały użyte. Na szczęście remont stropodachu wcale nie musi oznaczać zrywania wszystkich warstw.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

Joanna Ryńska Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby...

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby wody deszczowej. Obok produktów i systemów inżynierii sanitarnej i ekologicznej odpowiadających jednostkowo na te problemy w branży trwa rozwój rozwiązań pozwalających podejść do całego zagadnienia wód opadowych kompleksowo.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.