Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Iniekcje uszczelniające i rodzaje iniektów

Iniekcja musi być przeprowadzana przez fachowca znającego nie tylko technologię, ale przede wszystkim fizykę danej budowli, fot. Immerbau

Iniekcja musi być przeprowadzana przez fachowca znającego nie tylko technologię, ale przede wszystkim fizykę danej budowli, fot. Immerbau

Coraz więcej budowli i zespołów zabytkowych wymaga kosztownych i skomplikowanych zabiegów konserwatorskich, ponieważ starzejąc się, ulega naturalnemu procesowi degradacji. Efektem tego są szkody budowlane, które powstają między innymi przez zmianę warunków terenowych, hydrologicznych czy funkcji obiektów.

Zobacz także

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

Alchimica Polska Sp. z o.o. Skuteczna naprawa betonu z zaprawą Hygrosmart®-Fix&Finish

Skuteczna naprawa betonu z zaprawą Hygrosmart®-Fix&Finish Skuteczna naprawa betonu z zaprawą Hygrosmart®-Fix&Finish

Hygrosmart Fix&Finish to jednoskładnikowa, szybkowiążąca, zbrojona włóknami zaprawa cementowa typu PCC (beton polimerowo-cementowy nazywany również betonem żywicznym). Służy do napraw strukturalnych betonu...

Hygrosmart Fix&Finish to jednoskładnikowa, szybkowiążąca, zbrojona włóknami zaprawa cementowa typu PCC (beton polimerowo-cementowy nazywany również betonem żywicznym). Służy do napraw strukturalnych betonu i wyrównywania jego powierzchni.

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

Tego typu zmiany coraz częściej dotyczą podziemnych części budowli (piwnic), które przekształca się na sklepy, kawiarnie, restauracje, składy itp. Wymaga to odpowiednich robót adaptacyjnych: wzmocnienia fundamentów, ścian, osuszania, odsolenia i odgrzybienia, wykonywanych metodą iniekcji ciśnieniowej.

Metoda iniekcji w praktyce budowlanej

Metoda iniekcji w ostatnim okresie przechodzi niemałą transformację – rozwój chemii i techniki pozwolił na zwiększenie i udoskonalenie tej metody naprawczej, co znacznie zwiększyło jej skuteczność. Iniekcję ciśnieniową z powodzeniem można uznać za jedną ze skuteczniejszych metod zabezpieczeń budowli. Metoda pozwala na zmodyfikowanie właściwości wielu porowatych materiałów (cegły, zaprawy, beton, kamień, drewno). Usunięcie kawern i pęknięć pozwala zyskać materiałom nowe, lepsze właściwości oraz parametry.

Warto wiedzieć, że metoda iniekcji jest prostym zabiegiem w założeniach, ale w realizacji napotyka na szereg trudności związanych zarówno z samym zabiegiem, jak i kontrolą efektów. Z tego względu iniekcja musi być przeprowadzana przez fachowca znającego nie tylko technologię, ale przede wszystkim fizykę danej budowli. Duży stopień trudności sprawia, że dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu tej metody stanowią indywidualny dorobek poszczególnych grup zawodowych z różnych dziedzin, np. hydrotechniki, górnictwa, geotechniki, budownictwa przemysłowego i komunalnego, konserwacji zabytków. Dzieje się tak przez złożoność czynników, które należy uwzględnić oraz nietypowy sposób realizacji obiektu, eksploatacji budynku, użytych materiałów i stanu faktycznego.

Poznaj też: Nienormowe metody oceny wyrobów iniekcyjnych

Żeby przedstawić złożoność i wieloaspektowość stosowania metody iniekcyjnej, przyjrzyjmy się murowi z cegły jako ośrodkowi iniektowanemu. Według Karola Kramarza mur z cegły, jako ośrodek iniektowany, może być traktowany w zależności od stanu zachowania jako w miarę jednorodny ośrodek porowaty lub – w przypadku spękań – jako ośrodek nieszczelny.

Po rozpoznaniu ośrodka należy skonfrontować go z celem iniekcji i ustalić, czy powinno się wykonać ogólne wzmocnienie konstrukcji czy tylko uzupełnienie rys i spękań, a może jak to ma miejsce przy obiektach zabytkowych – archeologicznych, tylko ogólne zmniejszenie porowatości.

Po określeniu charakterystyki ośrodka iniektowanego i po uwzględnieniu celu iniekcji ustalone są wymagania co do dalszych parametrów, w szczególności rodzajów iniektów oraz technologii wykonywania zabiegu.

Mianem iniektów określamy związki, które zostają wprowadzone w dany ośrodek i powodują zmiany jego cech fizycznych w wyniku żelowania, twardnienia lub wiązania.

Iniekty dzielą się na dwie główne grupy:

  • roztwory koloidalne i rzeczywiste (szkło wodne, żywice syntetyczne itp.) oraz
  • roztwory, które poza fazą ciekłą zawierają cząsteczki ciał stałych, np. zaczyn cementowy lub wapienny.

Zatem aby iniekcja była przeprowadzona w poprawny sposób, należy doskonale znać własność stosowanych iniektów oraz ich adaptacje do konkretnych warunków stosowania.

Rodzaje iniektów

1. Iniekty na bazie epoksydów – to dwuskładnikowe preparaty stosowane do rys suchych lub lekko wilgotnych (rzadziej), o stabilnej szerokości rozwarcia (zmiana szerokości nie powinna przekraczać 0,03 mm). Zawierają niskocząsteczkowy roztwór żywicy epoksydowej oraz utwardzacz. Ze względu na niewielką elastyczność i wysokie parametry wytrzymałościowe, bezkrytyczne stosowanie epoksydów do iniekcji może doprowadzić do miejscowego przesztywnienia iniektowanego elementu.

2. Iniekty na bazie żywic poliuretanowych – są przeciwieństwem powyższych. Używane do iniekcji i uszczelnień rys wilgotnych i mokrych oraz przewodzących wodę. Elastyczność poliuretanów po związaniu powoduje, że często stosuje się je także do rys o nieustabilizowanej szerokości rozwarcia.

a. Jednoskładnikowe – zawierają modyfikowane izocyjaniany i katalizatory. Pienią się w kontakcie z wilgocią i stosowane są do tamowania wycieków. Wydzielanie się dwutlenku węgla jest produktem ubocznym procesu. Ciśnienie CO2 dodatkowo zwiększa penetrację podłoża polimerem.

b. Dwuskładnikowe – to iniekty na bazie polieteropolioli i izocyjanianów, o mniejszej podatności do pienienia się. Stosowane są do iniekcji wtórnych – doszczelniających, oraz do wypełniania rys suchych i zawilgoconych.
Dzięki elastyczności, chętnie stosowane są do uszczelnień rys o zmiennej szerokości rozwarcia oraz do napraw konstrukcji murowych.

3. Iniekty cementowe i mikrocementowe – pozwalają na iniekcje rys o szerokości rozwarcia odpowiednio od 2 mm i od 0,1 mm.

a. Iniekty spienione – iniekty utworzone w połączeniu z agregatorami pianotwórczymi, stosowane do napraw murów w obiektach zabytkowych oraz murów warstwowych lub z pustką powietrzną. Mają właściwości tiksotropowe, doskonale penetrują także drobne rysy i spękania.

b. Iniekty polimerowo-cementowe – to kolejna odmiana iniektów cementowych. To zazwyczaj dwuskładnikowe preparaty zawierające cement, modyfikatory, wypełniacze oraz płynne roztwory kopolimerów akrylu lub emulsje butadienowo-styrenowe.
Jednoskładnikowe iniekty polimerowo-cementowe zawierają redyspergowalne tworzywa sztuczne, dlatego można je mieszać jedynie z wodą.

4. Hydrożele – to wieloskładnikowe preparaty na bazie poliakryloamidów. Pozwalają na wykonywanie uszczelnień w grunt, uszczelnień strukturalnych oraz uszczelnień dylatacji i rys. Preparaty te cechują się kilkoma cennymi właściwościami, które zauważa Maciej Rokiel:

– żelowanie rozpoczyna się dopiero w obecności wody, 
– przed rozpoczęciem fazy żelowania materiał ma niską lepkość pozwalającą na wnikanie w głąb podłoży mineralnych,
– początek fazy żelowania i czas jej trwania można regulować proporcjami mieszania składników preparatu,
– posiadają dobrą przyczepność do suchych i mokrych podłoży mineralnych,
– są odporne na rozcieńczone kwasy, alkalia oraz sole występujące w obiektach budowlanych,
– wysuszenie ściany nie powoduje utraty właściwości uszczelniających,
– nawet całkowicie wyschnięty materiał cechuje się pewną elastycznością i tworzy trwałą warstwę uszczelniającą,
– ponowny kontakt z wodą powoduje pęcznienie materiału i powrót do poprzedniej elastyczności. Jest to proces odwracalny,
– mogą zawierać w swoim składzie mikrowypełniacze dodatkowo stabilizujące żel,
– mogą być barwione w celu kontroli poprawności przeprowadzanej iniekcji. Po pewnym czasie zabarwienie zanika.

Wtórne hydroizolacje prowadzone metodą iniekcji uszczelniających

Wyróżnia się trzy podstawowe metody iniekcji uszczelniających: kurtynową, strukturalną i częściową. W TABELI zestawiono parametry środków iniekcyjnych wpływające na skuteczność tych metod.

tabela iniekcje
TABELA. Parametry wpływające na skuteczność poszczególnych rodzajów iniekcji [4]
rys1 iniekcje
RYS. 1. Schematyczne przedstawienie zasady działania iniekcji kurtynowej (w grunt). Objaśnienia: 1 – nawierty przez cały przekrój ściany (rozstaw otworów według specyfikacji), 2 – uszczelnienie spoin (opcjonalnie), 3 – iniekcja kurtynowa w grunt; rys: [5]

Iniekcja kurtynowa

Jak tłumaczy Bartłomiej Monczyński, iniekcja kurtynowa (tj. iniekcja żelu w grunt bezpośrednio przylegający do budynku) może być przeprowadzana podczas renowacji trudno dostępnych hydroizolacji lub wykonywania nowego uszczelnienia płaszczyznowego elementów stykających się z gruntem. Dzięki temu, że materiał rozprowadzony jest powierzchniowo i przylega do gruntu, staje się nieprzepuszczalny dla wody. To sprawia, że rysy i ubytki, które pojawiają się po zewnętrznej stronie konstrukcji, zostają należycie wypełnione i uszczelnione.

Należy się jednak upewnić co do następujących sytuacji, możliwych zarówno w trakcie iniekcji, jak i po jej zakończeniu:

  • zażelowany grunt nie uzyska wytrzymałości, która mogłaby negatywnie wpływać na wytrzymałość konstrukcji,
  • ciśnienie iniekcji oraz pęcznienie materiału nie spowodują dodatkowych, nadmiernie wysokich obciążeń konstrukcji.

W celu przeprowadzenia iniekcji kurtynowej w nieszczelnym elemencie budowli wykonuje się od wewnątrz siatkę nawiertów przechodzących przez całą grubość elementów (RYS. 1).

Odległości między nawiertami należy ustalić, uwzględniając m.in. rodzaj konstrukcji oraz geometrię przegrody, właściwości gruntu (rodzaju, przepuszczalności, uwarstwienia), obciążenie wodą, technologię iniekcji. Rozstaw wynosi od 20 do 50 cm (RYS. 2), choć w praktyce najczęściej stosuje się siatkę 25×25 cm, zaś w najniższym rzędzie zagęszcza nawierty.

rys2 iniekcje
RYS. 2. Typowy układ nawiertów przy iniekcji kurtynowej; rys.: B. Monczyński
rys3 iniekcje
RYS. 3. Schematyczne przedstawienie zasady wykonywania iniekcji kurtynowej; rys.: B. Monczyński

Rozstaw otworów powinien być dobrany w taki sposób, by strefy rozchodzenia się środka iniekcyjnego wokół otworów zachodziły na siebie (RYS. 3).

Jak dalej wyjaśnia B. Monczyński – w otworach osadza się pakery iniekcyjne. Rodzaj, długość oraz średnica pakera uzależnione są od struktury przegrody. Iniekcje prowadzi się przy użyciu dwukomponentowej pompy, która miesza ze sobą poszczególne komponenty tuż przed pakerem i aplikacją w grunt. Aplikację należy rozpocząć od najniższego rzędu pakerów (RYS. 3).

Ciśnienie iniekcji uzależnione jest od stanu budynku/przegrody, warunków gruntowo-wodnych oraz wymaganej szybkości przepływu i z reguły wynosi ok. 0,6–1,0 MPa. Płynny środek iniekcyjny o niskiej (na początku) lepkości rozprowadzany jest w strukturze porów w wolnych przestrzeniach w gruncie i wypiera występującą wodę, rozkładając się płasko na zewnątrz przegrody.

rys4 iniekcje
RYS. 4. Schematyczne przedstawienie zasady działania iniekcji strukturalnej. Objaśnienia: 1 – nawierty na ok. 2/3 grubości ściany (rozstaw otworów według specyfikacji), 2 – uszczelnienie spoin (opcjonalnie), 3 – uszczelnienie strukturalne muru; rys.: [5]

Iniekcja strukturalna

W iniekcji strukturalnej w przekroju nieszczelnej konstrukcji powstaje płaszczyzna uszczelniająca (RYS. 4). Właściwy sposób rozmieszczenia otworów iniekcyjnych pozwala na zatkanie porów, rys, spoin, przebić oraz wolnych przestrzeni w taki sposób, aby zapobiec dalszemu przenikaniu wody.

Środek iniekcyjny wprowadzany jest w strukturę przegrody pod ciśnieniem ok. 1,0–2,0 MPa przez odpowiednio zaplanowaną wcześniej siatkę nawiertów i pakerów. Głębokość wiercenia wynosi z reguły od ½ do ¾ grubości muru i musi być tak dobrana, aby wykluczyć wyciek środka iniekcyjnego z drugiej strony uszczelnianego elementu.

Iniekcja strukturalna daje możliwość hydroizolacji wtórnej także w betonie komórkowym i podobnych elementach o dużej ilości wolnych przestrzeni. Jednak w tym przypadku wymagane są zazwyczaj dodatkowe działania mające na celu np. dostosowanie ciśnienia iniekcji do wytrzymałości materiału. Zbyt duże ciśnienie może uszkodzić konstrukcję.

Iniekcja częściowa

W przypadku iniekcji ciśnieniowej, metoda ta stosowana jest do uszczelnienia miejscowych przecieków [złączy (RYS. 5) czy przejść instalacyjnych (RYS. 6)].

rys5 iniekcje
RYS. 5. Uszczelnienie miejsca połączenia ściany z posadzką metodą iniekcji częściowej. Objaśnienia: 1 – hydroizolacja powierzchniowa z mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS), 2 – iniekcja częściowa; rys.: [5]
rys6 iniekcje
RYS. 6. Uszczelnienie przejścia instalacyjnego metodą iniekcji częściowej. Objaśnienia: 1 – iniekcja częściowa, 2 – przejście instalacyjne; rys.: [5]

W sytuacji uszczelnienia spoin dylatacyjnych wg B. Monczyńskiego iniekcję żelową można zastosować na dwa sposoby:

1. Wykonanie częściowej iniekcji kurtynowej – co jest możliwe tylko w przypadku dylatacji przegród stykających się z gruntem.
2. Wypełnianie przestrzeni spoiny dylatacyjnej lub części tej przestrzeni – jeśli odkształcalność środka iniekcyjnego odpowiada wymaganiom danej dylatacji.

Zastosowanie żeli iniekcyjnych do wypełniania dylatacji wiąże się z ryzykiem skurczu żelu w przypadku braku kontaktu z wodą (wysychania). Ryzyko to można zminimalizować przez dobór materiału o niewielkim skurczu lub dodatkowe zabezpieczenie przed wysychaniem.

W przypadku spoin pionowych oraz sufitowych w pierwszej kolejności należy odpowiednio uszczelnić powierzchnię spoiny – dopiero wtedy możemy przystąpić do iniekcji za pomocą pakerów lub ułożonych uprzednio węży iniekcyjnych.

Literatura

1.  K. Kramarz, „Technologia wykonywania iniekcji ciśnieniowej w budowlach”, „IZOLACJE” 3/2022, s. 28–34.
2.  M. Rokiel, „Poradnik. Hydroizolacje w budownictwie”, wyd. III, Grupa Medium 2019.
3.  B. Monczyński, „Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających”, „IZOLACJE” 10/2019, s. 96–100.
4.  F. Frössel, „Mauerwerkstrockenlegung und Kellersanierung. Wenn das Haus nasse Füße hat”, Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2012.
5.  WTA Merkblatt 4-6-14/D, „Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile”, München 2014.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

dr inż. Marzena Najduchowska Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane...

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane normy europejskie o statusie Norm Polskich.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie...

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie ognia, a także działanie wysokich temperatur.

dr inż. Marzena Najduchowska Ochrona powierzchniowa betonu

Ochrona powierzchniowa betonu Ochrona powierzchniowa betonu

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji....

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji. Jest to problem nie tylko estetyczny, lecz także techniczny, starzenie się materiału może bowiem doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin - wykonawstwo

Kleje do okładzin - wykonawstwo Kleje do okładzin - wykonawstwo

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały...

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały te są nowoczesne, co w połączeniu z nowymi technologiami stosowania pozwala na wykonywanie prac glazurniczych łatwo i szybko, a efekty są trwałe i estetyczne.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Łukasz Bąk Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty...

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty mogą zawierać jedynie kilka składników, bardziej specjalistyczne – nawet kilkanaście. Najważniejszą rolę odgrywa spoiwo, którym może być cement, wapno hydratyzowane, gips lub anhydryt, a także spoiwa organiczne.

prof. ICiMB, dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił...

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił właściwości użytkowych i parametrów technicznych.

mgr inż. Maciej Król, prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński Geopolimery w budownictwie

Geopolimery w budownictwie Geopolimery w budownictwie

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2...

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2 przy zużyciu 2–3 razy mniejszej energii. Z tego powodu cement geopolimerowy nazwano zielonym cementem. Jest ekologiczny i wytrzymały, a mimo to rzadko stosowany w budownictwie.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanocementy i nanobetony

Nanocementy i nanobetony Nanocementy i nanobetony

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji...

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji czy samooczyszczania.

mgr inż. Sebastian Czernik Technologia wykonywania gładzi gipsowych

Technologia wykonywania gładzi gipsowych Technologia wykonywania gładzi gipsowych

Podczas prac wykończeniowych w nowych budynkach, a także podczas remontów w obiektach modernizowanych często zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej, cienkiej warstwy materiału, której zadaniem jest...

Podczas prac wykończeniowych w nowych budynkach, a także podczas remontów w obiektach modernizowanych często zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej, cienkiej warstwy materiału, której zadaniem jest wyrównanie powierzchni ścian i sufitów oraz nadanie im oczekiwanej gładkości. Cienką warstwą spełniającą funkcję wykończeniową jest gładź, wykonywana z drobnoziarnistych materiałów na bazie cementu, gipsu, wapna lub polimerów.

dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek, prof. ucz., dr inż. Jacek Góra, dr inż. Przemysław Brzyski Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu

Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodoodporną wyrobów budowlanych z betonu. Jednak w przeciwieństwie do materiałów porowatych typu cegła ceramiczna, zaprawy tynkarskie czy kamień budowlany,...

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodoodporną wyrobów budowlanych z betonu. Jednak w przeciwieństwie do materiałów porowatych typu cegła ceramiczna, zaprawy tynkarskie czy kamień budowlany, odnośnie do których dostępne są liczne opracowania potwierdzające skuteczność i zasadność hydrofobizacji, w odniesieniu do betonu brak jest jednoznacznych zaleceń.

mgr inż. Maciej Król, prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński Właściwości fibrogeopolimerów

Właściwości fibrogeopolimerów Właściwości fibrogeopolimerów

Trwają prace nad udoskonalaniem właściwości materiałów na bazie spoiw geopolimerowych, zwłaszcza parametrów związanych z rozciąganiem i zginaniem. Ciekawym rozwiązaniem w tym zakresie mogą być fibrogeopolimery...

Trwają prace nad udoskonalaniem właściwości materiałów na bazie spoiw geopolimerowych, zwłaszcza parametrów związanych z rozciąganiem i zginaniem. Ciekawym rozwiązaniem w tym zakresie mogą być fibrogeopolimery jako fibrokompozyty zbrojone włóknami.

mgr inż. Sebastian Czernik Jak uzyskać gładkie ściany?

Jak uzyskać gładkie ściany? Jak uzyskać gładkie ściany?

Podstawowe zadanie gładzi wydaje się oczywiste – uzyskanie idealnie gładkiej, równej i miłej w dotyku powierzchni ścian i sufitów. Stosuje się w tym celu łatwe w obróbce i drobnoziarniste gładzie gipsowe....

Podstawowe zadanie gładzi wydaje się oczywiste – uzyskanie idealnie gładkiej, równej i miłej w dotyku powierzchni ścian i sufitów. Stosuje się w tym celu łatwe w obróbce i drobnoziarniste gładzie gipsowe. Jak jednak osiągnąć zadowalający efekt i czy w każdej sytuacji można korzystać z takich samych rozwiązań?

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój...

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój przemysłu (także rynku materiałów budowlanych) bez jej udziału.

dr inż. Krzysztof Germaniuk, mgr inż. Tomasz Gajda Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Stosowanie w naprawach konstrukcji inżynierskich produktów nieodpornych na wielokrotne, cykliczne zmiany temperatury jest często główną przyczyną niepowodzenia wykonywanych robót. Dotyczy to zwłaszcza...

Stosowanie w naprawach konstrukcji inżynierskich produktów nieodpornych na wielokrotne, cykliczne zmiany temperatury jest często główną przyczyną niepowodzenia wykonywanych robót. Dotyczy to zwłaszcza materiałów naprawczych do betonu.

mgr inż. Mahmoud Hsino, dr hab. inż. Jerzy Pasławski Materiały zmiennofazowe jako modyfikator betonu dojrzewającego w klimacie gorącym i suchym

Materiały zmiennofazowe jako modyfikator betonu dojrzewającego w klimacie gorącym i suchym

W elemencie betonowanym w suchym i gorącym klimacie zachodzi równocześnie wiele procesów, wśród których główną rolę odgrywają dojrzewanie i twardnienie betonu. Podczas tych procesów reakcja egzotermiczna...

W elemencie betonowanym w suchym i gorącym klimacie zachodzi równocześnie wiele procesów, wśród których główną rolę odgrywają dojrzewanie i twardnienie betonu. Podczas tych procesów reakcja egzotermiczna związana z hydratacją cementu w znacznym stopniu inicjuje naprężenia termiczne, które wraz z szybkim ubytkiem wody z mieszanki wywołują niepożądane skutki.

dr inż. Teresa Możaryn, dr inż. Anna Sokalska, dr inż. Michał Wójtowicz Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB

Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB

Żelbetowe obiekty rolnicze w trakcie eksploatacji narażone są na działanie środowisk zewnętrznych i wewnętrznych. Ze względu na specyficzne warunki użytkowania tych konstrukcji oraz stawiane im wymagania,...

Żelbetowe obiekty rolnicze w trakcie eksploatacji narażone są na działanie środowisk zewnętrznych i wewnętrznych. Ze względu na specyficzne warunki użytkowania tych konstrukcji oraz stawiane im wymagania, już na etapie projektowania należy uwzględniać zasady i metody ochrony betonu i stali zbrojeniowej przed korozją i niszczącymi czynnikami atmosferycznymi.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Maciej Król Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla

Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla

Beton jako najpopularniejszy materiał budowlany został objęty programem budownictwa zrównoważonego. W programie tym szuka się takich materiałów i procesów wytwórczych, które byłyby przyjazne środowisku,...

Beton jako najpopularniejszy materiał budowlany został objęty programem budownictwa zrównoważonego. W programie tym szuka się takich materiałów i procesów wytwórczych, które byłyby przyjazne środowisku, prowadziły do oszczędności energii i zapobiegały powiększeniu efektu cieplarnianego przez redukcję emisji gazów cieplarnianych.

mgr inż. Maciej Rokiel Tynki ofiarne - klasyfikacja i właściwości

Tynki ofiarne - klasyfikacja i właściwości Tynki ofiarne - klasyfikacja i właściwości

Przy wyborze tynku należy brać pod uwagę jego kompatybilność z podłożem (wytrzymałość, przyczepność), trwałość (odporność na czynniki atmosferyczne) oraz estetykę (równość/gładkość powierzchni, strukturę)....

Przy wyborze tynku należy brać pod uwagę jego kompatybilność z podłożem (wytrzymałość, przyczepność), trwałość (odporność na czynniki atmosferyczne) oraz estetykę (równość/gładkość powierzchni, strukturę). Odpowiedni dobór parametrów jest ważny zwłaszcza w wypadku tynków mających pełnić specjalne funkcje.

dr inż. Sławomir Chłądzyński Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym

Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym

Gruntowanie jest nieodłącznym etapem prac wykończeniowych. W związku z tym producenci chemii budowlanej ciągle wzbogacają ofertę środków gruntujących. Asortyment ten jest zróżnicowany, także pod względem...

Gruntowanie jest nieodłącznym etapem prac wykończeniowych. W związku z tym producenci chemii budowlanej ciągle wzbogacają ofertę środków gruntujących. Asortyment ten jest zróżnicowany, także pod względem ceny. Czy jednak mamy pewność, że za niższą cenę rzeczywiście kupujemy środek gruntujący?

dr inż. Jerzy Bochen Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia

Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia

Najbardziej miarodajnymi testami określającymi zachowanie się materiałów pod wpływem czynników atmosferycznych są długotrwałe testy starzeniowe, trwające co najmniej 5 lat. Są one jednak czasochłonne,...

Najbardziej miarodajnymi testami określającymi zachowanie się materiałów pod wpływem czynników atmosferycznych są długotrwałe testy starzeniowe, trwające co najmniej 5 lat. Są one jednak czasochłonne, dlatego częściej wnioskuje się o trwałości na podstawie krótkotrwałych i przyśpieszonych testów.

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Rolą hydroizolacji jest odcięcie dostępu wody i wilgoci do budynku lub jego elementu.

Rolą hydroizolacji jest odcięcie dostępu wody i wilgoci do budynku lub jego elementu.

dr inż. Teresa Rucińska, mgr inż. Agata Wygocka Domieszki do betonów

Domieszki do betonów Domieszki do betonów

Stosowanie domieszek chemicznych, takich jak superplastyfikatory, polikarboksylaty czy ultrasuperplastyfikatory, pozwala poprawiać cechy użytkowe betonów, a także optymalizować koszty ich produkcji.

Stosowanie domieszek chemicznych, takich jak superplastyfikatory, polikarboksylaty czy ultrasuperplastyfikatory, pozwala poprawiać cechy użytkowe betonów, a także optymalizować koszty ich produkcji.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.