Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym

Grunty wzmacniające podłoże | Grunty podtynkowe zwiększające przyczepność | Grunty pod tynki gipsowe i cementowo-wapienne

Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym | When a primer is really a primer
Redakcja

Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym | When a primer is really a primer


Redakcja

Gruntowanie jest nieodłącznym etapem prac wykończeniowych. W związku z tym producenci chemii budowlanej ciągle wzbogacają ofertę środków gruntujących. Asortyment ten jest zróżnicowany, także pod względem ceny. Czy jednak mamy pewność, że za niższą cenę rzeczywiście kupujemy środek gruntujący?

Zobacz także

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Sławomir Zalewski Farby elewacyjne - rodzaje, właściwości i zastosowanie

Farby elewacyjne - rodzaje, właściwości i zastosowanie Farby elewacyjne - rodzaje, właściwości i zastosowanie

Farby elewacyjne - przeznaczone do malowania ścian zewnętrznych - stanowią ważny element wykończeniowy budynku. Stosowane są jako wykończenie tynków mineralnych lub w przypadku konieczności odnowienia...

Farby elewacyjne - przeznaczone do malowania ścian zewnętrznych - stanowią ważny element wykończeniowy budynku. Stosowane są jako wykończenie tynków mineralnych lub w przypadku konieczności odnowienia elewacji (np. w wyniku dużych zabrudzeń, powstawania plam i przebarwień, blaknięcia koloru, pojawiania się rys i spękań, kredowania powłoki, pojawiania się mikroorganizmów, zniszczenia dolnych partii budynków itp.). W artykule zostaną scharakteryzowane farby elewacyjne - ich rodzaje oraz właściwości,...

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

Alchimica Polska Sp. z o.o. Skuteczna naprawa betonu z zaprawą Hygrosmart®-Fix&Finish

Skuteczna naprawa betonu z zaprawą Hygrosmart®-Fix&Finish Skuteczna naprawa betonu z zaprawą Hygrosmart®-Fix&Finish

Hygrosmart Fix&Finish to jednoskładnikowa, szybkowiążąca, zbrojona włóknami zaprawa cementowa typu PCC (beton polimerowo-cementowy nazywany również betonem żywicznym). Służy do napraw strukturalnych betonu...

Hygrosmart Fix&Finish to jednoskładnikowa, szybkowiążąca, zbrojona włóknami zaprawa cementowa typu PCC (beton polimerowo-cementowy nazywany również betonem żywicznym). Służy do napraw strukturalnych betonu i wyrównywania jego powierzchni.

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono podział środków gruntujących przeznaczonych do podłoży mineralnych, podstawowe cechy tych produktów i ich zastosowanie w budownictwie. Szczególną uwagę zwrócono na zawartość dyspersji żywic syntetycznych.

The article presents the division of primers for mineral substrates, the essential characteristics of these products and their use in the construction industry. Particular attention has been paid to the content of synthetic resin dispersion.

Dobry grunt to środek systemowy, przeznaczony do danej grupy produktowej i opracowany z myślą o danym etapie prowadzenia prac wykończeniowych.

Zgodnie z tą ideą producenci chemii budowlanej opracowują nowe produkty będące uzupełnieniem poszczególnych grup produktowych czy systemów. Szczegółowy wykaz i charakterystyka gruntów zostały przedstawione w publikacji „Środki gruntujące do podłoży mineralnych” [1]. 

Ze względu na charakter działania grunty można podzielić na:

 • wzmacniające podłoże,
 • zwiększające przyczepność (z drobnym wypełniaczem),
 • zmniejszające i wyrównujące chłonność podłoża,
 • odcinające – blokujące odpływ wilgoci przez grunt,
 • stosowane pod hydroizolacje.

Grunty wzmacniające podłoże

Produkty te, nazywane często „głęboko penetrującymi”, stosowane są zazwyczaj na podłoża stare, remontowane, najczęściej na stare wylewki betonowe lub tynki cementowo-wapienne.

Należy nakładać je tylko na podłoża zwarte, nieodspajające się. Stan podłoża łatwo można sprawdzić przez opukanie wątpliwych miejsc młotkiem czy nawet ręką. Luźne lub słabo związane fragmenty podłoży, kruche i łuszczące się należy usunąć.

Istotą działania gruntów wzmacniających podłoże jest głęboka penetracja wgłębna podłoża i związanie słabego materiału żywicą zawartą w gruncie. Aby otrzymać taki efekt, do przygotowania gruntu stosuje się emulsje o bardzo drobnych cząsteczkach, często o wymiarach nanometrycznych.

Grunty wzmacniające podłoże w pewnym stopniu ograniczają i wyrównują jego chłonność. Polepszają ponadto przyczepność zapraw wyrównawczych do podłoża (jeśli są stosowane).

Warto pamiętać, że grunt wzmacniający podłoże nie jest zamiennikiem gruntu podposadzkowego czy gruntu podtynkowego, dlatego podłoże zagruntowane środkiem wzmacniającym powinno być przed wylewaniem posadzki czy przed narzutem tynku dodatkowo pomalowane właściwym gruntem systemowym.

Grunty podtynkowe zwiększające przyczepność

Do tej grupy zalicza się:

 •  grunty pod tynki gipsowe i cementowo-wapienne,
 •  grunty pod cienkowarstwowe tynki dekoracyjne w systemach ociepleń budynków,
 •  grunty pod tynki mozaikowe.

Środki gruntujące zwiększające przyczepność zawierają oprócz dyspersji żywic syntetycznych, ograniczającej i wyrównującej chłonność podłoża, ziarna wypełniacza mineralnego (najczęściej kwarcowego lub węglanowego).

Podstawowym zadaniem tych produktów jest stworzenie tzw. mostka sczepnego pomiędzy zazwyczaj gładkim podłożem (np. betonem czy warstwą kleju do siatki) a tynkiem, tak aby znacznie zwiększyć przyczepność tynku do podłoża.

Grunty pod tynki gipsowe i cementowo-wapienne

Produkty te popularnie nazywane są przez tynkarzy: „beton-kontakt”. Stosowane są głównie na gładkich podłożach betonowych. Ziarna wypełniacza tworzą szorstką warstwę ułatwiającą przyczepność tynku i zapobiegającą jego spływaniu z powierzchni bezpośrednio po narzucie.

Grunty te stosowane są głównie pod tynki gipsowe. Znacznie rzadziej wykorzystuje się je pod tynki cementowo-wapienne i w tym zastosowaniu zalecane jest wykonanie na podłożu betonowym tzw. szprycu z tynku podkładowego.

Grunty pod cienkowarstwowe tynki dekoracyjne w systemach ociepleń budynków

Ze względu na różnorodność mas tynkarskich w systemach dociepleń (np. tynki mineralne, akrylowe, silikatowe, silikonowe) nie ma gruntu uniwersalnego, odpowiedniego do wszystkich rodzajów tynków.

Z reguły stosuje się osobny grunt pod tynki mineralne i akrylowe oraz osobny pod tynki silikatowe i silikonowe, choć czasem zdarza się, że w ofercie firmy produkującej materiały do systemów dociepleń znajdują się więcej niż dwa grunty.

Zadaniem środka gruntującego tego typu jest wyrównanie chłonności warstwy zbrojącej, składającej się z siatki zatopionej w kleju, oraz zwiększenie przyczepności tynku do tej warstwy.

Grunty pod tynki mozaikowe

Osobną grupą są grunty pod tynki mozaikowe. W tym zastosowaniu wykorzystuje się produkty barwione, dobierane w zależności od wzoru kolorystycznego tynku mozaikowego.

Ich rolą jest więc nie tylko stworzenie warstwy sczepnej, ograniczenie i wyrównanie chłonności podłoża, na którym będzie aplikowany tynk, lecz także wyeliminowanie prześwitów mozaiki, zwłaszcza gdy tynk jest niedokładnie położony.

Grunty zmniejszające i wyrównujące chłonność podłoża

Jest to chyba najbardziej popularna grupa gruntów. Bardzo często środki takie nazywane są „gruntami uniwersalnymi”. Stosowane są bowiem prawie wszędzie: pod podkłady podłogowe, tynki, gładzie gipsowe, pod kleje do płytek itp. Ich działanie polega głównie na zmniejszeniu i wyrównaniu chłonności, w znacznie mniejszym stopniu na wzmocnieniu gruntowanego podłoża.

Grunt, po nałożeniu na podłoże, wiąże ponadto wszelkie drobiny kurzu i pyłu, które pozostają nawet po starannym oczyszczeniu podłoża. Niektórzy twierdzą, że środki te zwiększają również przyczepność do podłoża. Do tego jednak przeznaczone są grunty z wypełniaczem.

Specyficznym rodzajem gruntów zmniejszających i wyrównujących chłonność podłoża są grunty oferowane w postaci tzw. koncentratu podtynkowego. Przeznaczone są one do gruntowania elementów murowych o dużej chłonności (przede wszystkim gazobetonu oraz silikatów, w mniejszym stopniu cegieł i pustaków ceramicznych).

Ściany z tych elementów przed tynkowaniem są malowane specjalnie przeznaczonym do tego środkiem, dostępnym w postaci koncentratu rozcieńczanego na budowie wodą w proporcjach zależnych od chłonności elementów murowych. Najczęściej zalecane proporcje grunt:woda to od 1:2 do 1:5. W niektórych sytuacjach grunt aplikowany jest na ściany bez rozcieńczania.

Środki te tworzą na zagruntowanym podłożu cienką powłokę. Nie przyczynia się ona wprawdzie do zamknięcia porów podłoża, ale jest na tyle szczelna i odporna na działanie wody, że zapewnia współpracę zagruntowanego podłoża z tynkiem, z kontrolowaną wymianą wilgoci. Grunty te są barwione w masie (z reguły na różowo, żółto lub niebiesko).

Grunty odcinające

Grunty pod posadzki (pod jastrychy, wylewki cienkowarstwowe) określane są często mianem „gruntów odcinających”. Jest to skrót myślowy: chodzi o to, że zasadniczym zadaniem gruntu podposadzkowego jest odcięcie dostępu wilgoci pochodzącej ze świeżo zarobionej masy do podłoża, na którym wylewana jest posadzka.

Pod posadzki należy stosować sprawdzony środek (powinien to być grunt zalecany przez producenta posadzki), który po wyschnięciu stworzy cienką powłokę, podobną do powłoki utworzonej przez wysychającą farbę. Posadzki (szczególnie cienkowarstwowe) są wrażliwe, jeśli wylewa się je na nieprawidłowo przygotowane podłoże.

Powoduje to bąblowanie świeżo wylanej masy i/lub jej nierówne wiązanie w różnych miejscach. Konsekwencją tego są naprężenia wywołujące rysy i spękania posadzki. W skrajnych wypadkach następuje odspajanie się posadzki od podłoża po związaniu i stwardnieniu masy. Odspajanie się warstwy posadzki może również być efektem tego, że podłoże jest zbyt słabe i że nie zastosowano gruntu wzmacniającego.

Grunty pod hydroizolacje

Specyficznym rodzajem środków gruntujących są grunty stosowane pod hydroizolacje. Rozróżnia się dwa rodzaje tych produktów. Pierwszy z nich stosowany jest pod cementowo-polimerowe zaprawy wodoszczelne, aplikowane na tarasach, balkonach, w basenach czy zbiornikach wody pitnej lub zbiornikach na ścieki. Wzmacnia on i wyrównuje chłonność podłoża (zwykle betonowego) przed nałożeniem zaprawy wodoszczelnej.

Drugi rodzaj gruntu stosowany jest pod hydroizolacje w postaci mas bitumicznych, które stosuje się do wykonywania trwale elastycznych hydroizolacji podziemnych części budowli (fundamentów, ścian, piwnic), hydroizolacji podposadzkowej tarasów, balkonów, powierzchni o nieregularnych kształtach, a także pod papy termozgrzewalne.

Emulsje bitumiczne należy przed aplikacją rozcieńczyć wodą w ilości zależnej od rodzaju wykonywanej hydroizolacji (pod masy bitumiczne – ok. 1:9, pod papy termozgrzewalne – ok. 1:4). Zadaniem takiego gruntu jest stworzenie przyczepnego podłoża dla właściwej izolacji.

Warto wspomnieć, że emulsje bitumiczne mogą być stosowane nie tylko jako grunt pod hydroizolację, lecz także jako docelowy materiał hydroizolacyjny. Jest to tzw. hydroizolacja lekka, stosowana najczęściej do izolacji wodnej fundamentów i piwnic. Emulsja rozcieńczana jest wówczas wodą w proporcji ok. 1:1 i nanoszona co najmniej w dwóch warstwach.

Normy dotyczące środków gruntujących

Istnieją w zasadzie 3 rodzaje dokumentów odniesienia dla środków gruntujących. Są to:

 • norma krajowa PN-C-81906:2003 [2], dotycząca gruntów zmniejszających i wyrównujących chłonność, wzmacniających, odcinających oraz gruntów zwiększających przyczepność do podłoża, nieujętych w systemach ociepleniowych,
 • krajowa lub europejska aprobata techniczna – w wypadku gruntów pod cienkowarstwowe tynki dekoracyjne, ujętych w systemach ociepleń budynków, wydawana po spełnieniu przez grunt (oraz wszystkie składniki systemów ociepleń i całe systemy ociepleń) wymagań podanych przez ZUAT-y [3, 4] (w wypadku aprobaty krajowej) lub przez ETAG 004 [5] (w wypadku aprobaty europejskiej),
 • PN-B-24002:1997/Ap1:2001 [6] w wypadku gruntów hydroizolacyjnych.

Wyroby, których dokumentami odniesienia są norma PN­‑B­‑24002:1997/Ap1 [6] oraz krajowa aprobata techniczna, są wyrobami budowlanymi i znakowane są znakiem budowlanym B.

Wyroby, których dokumentem odniesienia jest europejska aprobata techniczna, w świetle polskiego prawa są również wyrobem budowlanym i znakowane są znakiem CE (mogą być również znakowane znakiem budowlanym B).

Wyroby deklarowane zgodnie z normą PN-C-81906:2003 [2] w świetle obowiązujących przepisów nie są wyrobami budowlanymi.

Cena a jakość

Środki gruntujące ujęte w systemach ociepleń i w systemach hydroizolacji muszą spełniać wymagania norm i aprobat. Ich jakość jest więc regulowana przez te dokumenty. Natomiast pozostałe grunty, czyli zmniejszające i wyrównujące chłonność, ­wzmacniające ­podłoże, odcinające i zwiększające przyczepność do podłoża (nieujęte w systemach ociepleniowych) mogą (ale nie muszą) być deklarowane zgodnie z normą krajową PN-C-81906:2003 [2].

Brak konieczności deklarowania zgodności takiego środka gruntującego z jakimkolwiek dokumentem odniesienia wynika z dobrowolności stosowania polskich norm.

Stwarza to możliwość wprowadzenia do obrotu środka gruntującego bez jakiegokolwiek dokumentu odniesienia, a więc także dowolnego kształtowania jakości. Takie produkty nie muszą bowiem spełniać wymagań normy PN-B-81906:2003 [2], określających zawartość suchej substancji ³ 10% masy gruntu.

Gwoli wyjaśnienia warto wspomnieć, że w recepturach wymienionych środków gruntujących znajdują się zazwyczaj:

 • dyspersja żywicy syntetycznej – zasadniczy składnik gruntu, decydujący o jego właściwościach,
 • środek odpieniający – powodujący, że grunt podczas malowania nie ulega spienieniu,
 • biocyd – środek biobójczy, konserwujący, pozwalający na utrzymywanie właściwej jakości gruntu przez dłuższy czas, zapobiegający szkodliwym reakcjom składników w pojemniku,
 • ew. pigment, pozwalający na nadanie koloru gruntowi (jeśli jest barwiony),
 • ew. wypełniacz, stosowany do gruntów typu beton-kontakt,
 • woda, stosowana jako ciecz dopełniająca objętość gruntu.

Głównym składnikiem gruntu jest dyspersja żywic syntetycznych (jedna lub mieszanina kilku), która kształtuje właściwości gruntu. Zawartość suchej masy, w zależności od rodzaju dyspersji, może wahać się w dużym zakresie.

Najczęściej jest to jednak dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego, której zawartość suchej substancji wynosi ok. 50%. Zatem aby spełnić wymagania normy PN­‑C­‑81906:2003 [2] dotyczące zawartości suchej substancji, środek gruntujący musi zawierać co najmniej 20% tej dyspersji.

Praktyka budowlana jest inna. Na rynku środków gruntujących królują tanie środki, wprowadzane legalnie do obrotu i stosowania, których producent nie deklaruje zgodności z żadną normą. Często jedynym dokumentem, który posiadają, jest świadectwo PZH.

Takie preparaty nie powinny być nazywane środkami gruntującymi, ponieważ zawartość dyspersji w ich składzie wynosi znacznie mniej niż 20%. Na rynku krajowym dostępne są preparaty, których udział dyspersji wynosi zaledwie 2%, co oznacza, że sprzedawana jest niemalże sama woda (tabela).

Rozcieńczony środek gruntujący lub niemalże woda (według definicji przyjętych w TABELI) nie zapewni pożądanego efektu: nie wzmocni słabego podłoża, nie zwiąże pozostałego na podłożu pyłu i kurzu. Częściowo zmniejszy chłonność, lecz nie wyrówna chłonności całego gruntowanego podłoża. W efekcie po jakimś czasie pojawią się takie problemy, jak odspajanie posadzki czy odpadanie tynku od podłoża.

Wnioski

Trzy zasadnicze czynniki, które powinny być brane pod uwagę przy zakupie środka gruntującego, to:

 • cena,
 • jakość,
 • producent.

Aby mieć pewność wyboru gruntu spełniającego swoje zadanie, należy kierować się jakością wyznaczaną przez normę PN­‑C­‑81906:2003 [2], oraz renomą producenta. Kupowanie natomiast produktu taniego jest de facto kupowaniem... wody w cenie środka gruntującego.

Literatura

 1. S. Chłądzyński, „Środki gruntujące do podłoży mineralnych”, „IZOLACJE”, nr 11/12/2010, s. 44–46.
 2. PN-C-81906:2003, „Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania”.
 3. ZUAT-15/V.03/2010, „Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB. Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej (ETICS)”, wyd. III, ITB, Warszawa 2010.
 4. ZUAT-15/V.03/2003, „Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB. Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej (ETICS)”, wyd. II, ITB, Warszawa 2003.
 5. ETAG 004, „Wytyczne do europejskich aprobat technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi”, ITB, Warszawa 2000.
 6. PN-B-24002:1997/Ap1:2001, „Asfaltowa emulsja anionowa”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • pytanie pytanie, 22.08.2014r., 11:05:14 Świetny artykuł. W końcu znalazłem to co szukałem. Za cel postawiłem sobie nauczyć się samemu takich rzeczy, a fachowców jak fachowców. Aktualnie potrzebowałem podkładu, który poprawiłby przyczepność farby? Znalazłem produkt decoral i nie wiem czy jest to idealne. Na razie sie przymierzam. <a href="http://www.dekoralprofessional.pl/dekoral/produkty/p/1154/podklad-uniwersalny" target="_blank">http://www.dekoralprofessional.pl/dekoral/produkty/p/1154/podklad-uniwersalny</a>
 • Inzagi Inzagi, 20.08.2019r., 14:03:35 Pracuje w firmie budowlanej i najlepszy grunt do podłoży chłonnych z jakim pracowałem to z Termo Organika https://superstyropian.pl/katalog/produkt/putz-primer-n-grunt-do-podlozy-chlonnych/produkty-specjalistyczne-1 znacząco zwiększa przyczepność tynków i dobrze zmniejsza wchłanianie wody do podłoża

Powiązane

dr inż. Marzena Najduchowska Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane...

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane normy europejskie o statusie Norm Polskich.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie...

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie ognia, a także działanie wysokich temperatur.

dr inż. Marzena Najduchowska Ochrona powierzchniowa betonu

Ochrona powierzchniowa betonu Ochrona powierzchniowa betonu

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji....

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji. Jest to problem nie tylko estetyczny, lecz także techniczny, starzenie się materiału może bowiem doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin - wykonawstwo

Kleje do okładzin - wykonawstwo Kleje do okładzin - wykonawstwo

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały...

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały te są nowoczesne, co w połączeniu z nowymi technologiami stosowania pozwala na wykonywanie prac glazurniczych łatwo i szybko, a efekty są trwałe i estetyczne.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Łukasz Bąk Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty...

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty mogą zawierać jedynie kilka składników, bardziej specjalistyczne – nawet kilkanaście. Najważniejszą rolę odgrywa spoiwo, którym może być cement, wapno hydratyzowane, gips lub anhydryt, a także spoiwa organiczne.

prof. ICiMB, dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił...

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił właściwości użytkowych i parametrów technicznych.

mgr inż. Maciej Król, prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński Geopolimery w budownictwie

Geopolimery w budownictwie Geopolimery w budownictwie

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2...

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2 przy zużyciu 2–3 razy mniejszej energii. Z tego powodu cement geopolimerowy nazwano zielonym cementem. Jest ekologiczny i wytrzymały, a mimo to rzadko stosowany w budownictwie.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanocementy i nanobetony

Nanocementy i nanobetony Nanocementy i nanobetony

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji...

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji czy samooczyszczania.

mgr inż. Sebastian Czernik Technologia wykonywania gładzi gipsowych

Technologia wykonywania gładzi gipsowych Technologia wykonywania gładzi gipsowych

Podczas prac wykończeniowych w nowych budynkach, a także podczas remontów w obiektach modernizowanych często zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej, cienkiej warstwy materiału, której zadaniem jest...

Podczas prac wykończeniowych w nowych budynkach, a także podczas remontów w obiektach modernizowanych często zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej, cienkiej warstwy materiału, której zadaniem jest wyrównanie powierzchni ścian i sufitów oraz nadanie im oczekiwanej gładkości. Cienką warstwą spełniającą funkcję wykończeniową jest gładź, wykonywana z drobnoziarnistych materiałów na bazie cementu, gipsu, wapna lub polimerów.

dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek, prof. ucz., dr inż. Jacek Góra, dr inż. Przemysław Brzyski Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu

Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodoodporną wyrobów budowlanych z betonu. Jednak w przeciwieństwie do materiałów porowatych typu cegła ceramiczna, zaprawy tynkarskie czy kamień budowlany,...

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodoodporną wyrobów budowlanych z betonu. Jednak w przeciwieństwie do materiałów porowatych typu cegła ceramiczna, zaprawy tynkarskie czy kamień budowlany, odnośnie do których dostępne są liczne opracowania potwierdzające skuteczność i zasadność hydrofobizacji, w odniesieniu do betonu brak jest jednoznacznych zaleceń.

mgr inż. Maciej Król, prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński Właściwości fibrogeopolimerów

Właściwości fibrogeopolimerów Właściwości fibrogeopolimerów

Trwają prace nad udoskonalaniem właściwości materiałów na bazie spoiw geopolimerowych, zwłaszcza parametrów związanych z rozciąganiem i zginaniem. Ciekawym rozwiązaniem w tym zakresie mogą być fibrogeopolimery...

Trwają prace nad udoskonalaniem właściwości materiałów na bazie spoiw geopolimerowych, zwłaszcza parametrów związanych z rozciąganiem i zginaniem. Ciekawym rozwiązaniem w tym zakresie mogą być fibrogeopolimery jako fibrokompozyty zbrojone włóknami.

mgr inż. Sebastian Czernik Jak uzyskać gładkie ściany?

Jak uzyskać gładkie ściany? Jak uzyskać gładkie ściany?

Podstawowe zadanie gładzi wydaje się oczywiste – uzyskanie idealnie gładkiej, równej i miłej w dotyku powierzchni ścian i sufitów. Stosuje się w tym celu łatwe w obróbce i drobnoziarniste gładzie gipsowe....

Podstawowe zadanie gładzi wydaje się oczywiste – uzyskanie idealnie gładkiej, równej i miłej w dotyku powierzchni ścian i sufitów. Stosuje się w tym celu łatwe w obróbce i drobnoziarniste gładzie gipsowe. Jak jednak osiągnąć zadowalający efekt i czy w każdej sytuacji można korzystać z takich samych rozwiązań?

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój...

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój przemysłu (także rynku materiałów budowlanych) bez jej udziału.

dr inż. Krzysztof Germaniuk, mgr inż. Tomasz Gajda Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Stosowanie w naprawach konstrukcji inżynierskich produktów nieodpornych na wielokrotne, cykliczne zmiany temperatury jest często główną przyczyną niepowodzenia wykonywanych robót. Dotyczy to zwłaszcza...

Stosowanie w naprawach konstrukcji inżynierskich produktów nieodpornych na wielokrotne, cykliczne zmiany temperatury jest często główną przyczyną niepowodzenia wykonywanych robót. Dotyczy to zwłaszcza materiałów naprawczych do betonu.

mgr inż. Mahmoud Hsino, dr hab. inż. Jerzy Pasławski Materiały zmiennofazowe jako modyfikator betonu dojrzewającego w klimacie gorącym i suchym

Materiały zmiennofazowe jako modyfikator betonu dojrzewającego w klimacie gorącym i suchym

W elemencie betonowanym w suchym i gorącym klimacie zachodzi równocześnie wiele procesów, wśród których główną rolę odgrywają dojrzewanie i twardnienie betonu. Podczas tych procesów reakcja egzotermiczna...

W elemencie betonowanym w suchym i gorącym klimacie zachodzi równocześnie wiele procesów, wśród których główną rolę odgrywają dojrzewanie i twardnienie betonu. Podczas tych procesów reakcja egzotermiczna związana z hydratacją cementu w znacznym stopniu inicjuje naprężenia termiczne, które wraz z szybkim ubytkiem wody z mieszanki wywołują niepożądane skutki.

dr inż. Teresa Możaryn, dr inż. Anna Sokalska, dr inż. Michał Wójtowicz Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB

Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB

Żelbetowe obiekty rolnicze w trakcie eksploatacji narażone są na działanie środowisk zewnętrznych i wewnętrznych. Ze względu na specyficzne warunki użytkowania tych konstrukcji oraz stawiane im wymagania,...

Żelbetowe obiekty rolnicze w trakcie eksploatacji narażone są na działanie środowisk zewnętrznych i wewnętrznych. Ze względu na specyficzne warunki użytkowania tych konstrukcji oraz stawiane im wymagania, już na etapie projektowania należy uwzględniać zasady i metody ochrony betonu i stali zbrojeniowej przed korozją i niszczącymi czynnikami atmosferycznymi.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Maciej Król Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla

Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla

Beton jako najpopularniejszy materiał budowlany został objęty programem budownictwa zrównoważonego. W programie tym szuka się takich materiałów i procesów wytwórczych, które byłyby przyjazne środowisku,...

Beton jako najpopularniejszy materiał budowlany został objęty programem budownictwa zrównoważonego. W programie tym szuka się takich materiałów i procesów wytwórczych, które byłyby przyjazne środowisku, prowadziły do oszczędności energii i zapobiegały powiększeniu efektu cieplarnianego przez redukcję emisji gazów cieplarnianych.

mgr inż. Maciej Rokiel Tynki ofiarne - klasyfikacja i właściwości

Tynki ofiarne - klasyfikacja i właściwości Tynki ofiarne - klasyfikacja i właściwości

Przy wyborze tynku należy brać pod uwagę jego kompatybilność z podłożem (wytrzymałość, przyczepność), trwałość (odporność na czynniki atmosferyczne) oraz estetykę (równość/gładkość powierzchni, strukturę)....

Przy wyborze tynku należy brać pod uwagę jego kompatybilność z podłożem (wytrzymałość, przyczepność), trwałość (odporność na czynniki atmosferyczne) oraz estetykę (równość/gładkość powierzchni, strukturę). Odpowiedni dobór parametrów jest ważny zwłaszcza w wypadku tynków mających pełnić specjalne funkcje.

dr inż. Jerzy Bochen Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia

Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia

Najbardziej miarodajnymi testami określającymi zachowanie się materiałów pod wpływem czynników atmosferycznych są długotrwałe testy starzeniowe, trwające co najmniej 5 lat. Są one jednak czasochłonne,...

Najbardziej miarodajnymi testami określającymi zachowanie się materiałów pod wpływem czynników atmosferycznych są długotrwałe testy starzeniowe, trwające co najmniej 5 lat. Są one jednak czasochłonne, dlatego częściej wnioskuje się o trwałości na podstawie krótkotrwałych i przyśpieszonych testów.

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Rolą hydroizolacji jest odcięcie dostępu wody i wilgoci do budynku lub jego elementu.

Rolą hydroizolacji jest odcięcie dostępu wody i wilgoci do budynku lub jego elementu.

dr inż. Teresa Rucińska, mgr inż. Agata Wygocka Domieszki do betonów

Domieszki do betonów Domieszki do betonów

Stosowanie domieszek chemicznych, takich jak superplastyfikatory, polikarboksylaty czy ultrasuperplastyfikatory, pozwala poprawiać cechy użytkowe betonów, a także optymalizować koszty ich produkcji.

Stosowanie domieszek chemicznych, takich jak superplastyfikatory, polikarboksylaty czy ultrasuperplastyfikatory, pozwala poprawiać cechy użytkowe betonów, a także optymalizować koszty ich produkcji.

dr inż. Artur Pałasz Grunty i farby podkładowe – błędy i braki w wymaganiach norm oraz problemy jakościowe

Grunty i farby podkładowe – błędy i braki w wymaganiach norm oraz problemy jakościowe Grunty i farby podkładowe – błędy i braki w wymaganiach norm oraz problemy jakościowe

Obecnie gruntuje się niemal wszystkie rodzaje podłoży, a w dodatku często wykorzystuje się do tego produkty niedostatecznej jakości. Oba zagadnienia – zasadność stosowania środków gruntujących w zależności...

Obecnie gruntuje się niemal wszystkie rodzaje podłoży, a w dodatku często wykorzystuje się do tego produkty niedostatecznej jakości. Oba zagadnienia – zasadność stosowania środków gruntujących w zależności od podłoża oraz określanie czynników wpływających na jakość tych wyrobów – okazują się problematyczne.

mgr inż. Maciej Rokiel Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Poprawne (czyli zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie obiektu to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części...

Poprawne (czyli zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie obiektu to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.