Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Kostki słomy jako materiał termoizolacyjny ścian zewnętrznych

Straw cubes as a thermal insulation material for external walls

FOT. 2. Ściany z kostek słomy o przeznaczeniu nośnym; fot.: [6]
FOT. 2. Ściany z kostek słomy o przeznaczeniu nośnym; fot.: [6]

Słoma zbożowa jest surowcem pochodzenia roślinnego stanowiącym odpad z upraw zbóż, m.in. żyta lub pszenicy. Wykorzystanie w budownictwie materiałów roślinnych, zarówno niskoprzetworzonych, jak i będących odpadem, jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zobacz także

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

fischer Polska sp. z o.o. Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS

Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS

Przed podjęciem decyzji o wykonaniu dodatkowego docieplenia konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja istniejącego układu/systemu ocieplenia oraz podłoża. Ocenę taką należy wykonać etapowo.

Przed podjęciem decyzji o wykonaniu dodatkowego docieplenia konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja istniejącego układu/systemu ocieplenia oraz podłoża. Ocenę taką należy wykonać etapowo.

Purinova Sp. z o.o. Turkusowa drużyna Purios ciepło wita pomarańczowego bohatera

Turkusowa drużyna Purios ciepło wita pomarańczowego bohatera Turkusowa drużyna Purios ciepło wita pomarańczowego bohatera

Wy mówicie, a my słuchamy. Wskazujecie na nudne reklamy, inżynierów w garniturach, patrzących z każdego bilbordu i na Mister Muscle Budowlanki w ogrodniczkach. To wszystko już było, a wciąż zapomina się...

Wy mówicie, a my słuchamy. Wskazujecie na nudne reklamy, inżynierów w garniturach, patrzących z każdego bilbordu i na Mister Muscle Budowlanki w ogrodniczkach. To wszystko już było, a wciąż zapomina się o kimś bardzo ważnym.

Przedmiotem artykułu jest wykorzystanie kostek słomy jako materiału termoizolacyjnego ścian zewnętrznych. Autor przedstawia rodzaje słomy wykorzystywane w technice Strawbale, a następnie omawia techniki budowania z użyciem tego materiału, właściwości termiczne kostek słomy, jej paroprzepuszczalność i odporność ogniową ścian z kostek słomy. Przytacza również ekologiczne aspekty wykorzystania słomy w budownictwie.

Straw cubes as a thermal insulation material for external walls

The subject of the article is the use of straw cubes as a thermal insulation material for external walls. The author presents the types of straw used in the Strawbale technique, and then discusses the techniques of building with the use of this material, thermal properties of straw cubes, its vapour permeability and fire resistance of straw cube walls. He also mentions the ecological aspects of using straw in construction industry.

***

Nowoczesne techniki budowania ze słomy zapoczątkowano w Nebrasce w 1880 r. Słoma wykorzystywana jest w budownictwie głównie jako wypełnienie ścian o konstrukcji szkieletowej. Stosowana jest w postaci sprasowanych kostek różnej wielkości, wiązanych drutem stalowym lub sznurkiem z tworzywa sztucznego. Kostki wykorzystywane są także jako materiał ścienny nośny, przenoszący obciążenia z dachu i stropu. Istnieją również elementy prefabrykowane składające się z drewnianego szkieletu wypełnionego słomą i stanowiące segmenty ścian o różnych wymiarach. Artykuł skupia się na charakterystyce kostek słomy oraz na opisie głównych technik izolowania ścian tym materiałem.

Rodzaje słomy wykorzystywane w technice strawbale

Słoma jest to sucha łodyga skoszonego zboża (pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, ryżu, prosa) albo roślin włóknistych (lnu, konopi). Głównymi składnikami słomy są celuloza, lignina i krzemionka. Zawartość surowej celulozy w suchej masie słomy zbożowej wynosi ok. 40–50% [1]. Składnik celulozowy poprawia stabilność i izolacyjność termiczną słomy. Obecność ligniny polepsza parametry wytrzymałości mechanicznej materiału [1]. Warstwa zewnętrzna słomy charakteryzuje się woskowatymi, hydrofobowymi właściwościami. Zawartość krzemionki odpowiada za zwiększenie odporności na rozkład. W budownictwie najczęściej stosowane są kostki ze słomy pszenicznej, orkiszowej i żytniej. Kostki ze słomy jęczmiennej i owsianej charakteryzują się mniejszą stabilnością i są mniej odpowiednie do zastosowań budowlanych jako materiał izolacyjny ścienny.

Czytaj też: Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Powinno się stosować nieuszkodzone łodygi, bez zawartości chwastów, o złotożółtym kolorze i bez oznak korozji biologicznej. Skoszona słoma nie może pozostawać na deszczu, staje się bowiem łamliwa i bardziej narażona na korozję biologiczną. Małe kostki mają zwykle od 40 do 110 cm długości, 46 cm szerokości i 36 cm wysokości [2]. Według innego źródła zakres długości kostek waha się od 30 do 120 cm, szerokość wynosi 41 cm, a wysokość 31 cm [3]. Przykładowo masa kostki słomy o wymiarach 40×50×90 cm, o gęstości objętościowej 117 kg/m3, waży 20 kg [4].

Techniki budowania

fot 1 sloma

FOT. 1. Wypełnienie szkieletu drewnianego kostkami słomy; fot.: [5]

Najbardziej rozpowszechnionym sposobem budowania ścian z kostek słomy jest wypełnienie nimi drewnianego szkieletu konstrukcyjnego. Kostki pełnią wtedy funkcję izolacji termicznej, nie przenosząc obciążeń od konstrukcji dachu i stropu. Słupy są zazwyczaj ustawiane w dwóch rzędach – są zlicowane z wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią ściany. Rozwiązanie to nazywa się dwugałęziowym układem słupów (FOT. 1). Wewnętrzny i zewnętrzny słupek połączony jest przewiązkami, tworząc tzw. drabinkę.

Innym sposobem jest nośne wykorzystanie kostek słomy, bez konstruowania szkieletu. W tej technice ściana ze skompresowanych kostek słomy zakończona jest drewnianym wieńcem, na którym opierają się drewniane elementy konstrukcyjne dachu i stropu (FOT. 2 na górze).

Wieniec powinien być przewiązany z podwaliną na przykład gwintowanym prętem przechodzącym przez środek grubości warstwy kostek, w rozstawie około 180 cm. Możliwe jest wykorzystanie również innych elementów ściągających, np. pasa napinającego. Takie sprężanie ściany pozwala w czasie użytkowania zredukować problem osiadania. Zalecany przy nośnym zastosowaniu kostek maksymalny stosunek grubości ścian do ich wysokości wynosi 1:6. Z kolei zalecane maksymalne obciążenie ścian wynosi 20 kN/m2. Kostki powinny charakteryzować się gęstością objętościową rzędu 110 kg/m3, a także możliwie jak największymi wymiarami w celu zapewnienia właściwego rozkładu obciążeń [3].

Powierzchnię ścian z kostek słomy wykańcza się zwykle tynkami glinianymi od strony wewnętrznej, z uwagi na brak odporności na wodę (FOT. 3), oraz tynkami wapiennymi od strony zewnętrznej (FOT. 4). Mogą być one modyfikowane dodatkiem materiałów włóknistych, np. sieczki słomianej. Są to tynki charakteryzujące się niskim współczynnikiem oporu dyfuzyjnego rzędu 8–10 [37], dlatego też nie blokują otwartości dyfuzyjnej ściany.

fot 3 sloma

FOT. 3. Zasadnicza warstwa wewnętrznego tynku glinianego na ścianie z kostek słomy; fot.: [10]

fot 4 sloma

FOT. 4. Warstwy tynku wapiennego zewnętrznego na ścianie z kostek słomy; fot.: [10]

Tynki stanowią zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi (zewnętrzne), głównie wodą deszczową, a także przed wdmuchiwaniem zimnego wiatru. Pomimo dobrych właściwości termoizolacyjnych kostki słomy bez zamknięcia ich (w tym przypadku tynkami) nie spełniałyby funkcji izolacji termicznej, ponieważ byłyby narażone na przedmuchiwanie wiatrem. Wiatr znacząco obniża opór cieplny przegród izolowanych materiałami włóknistymi [8]. Tynki, zwłaszcza zewnętrzne wapienne, z uwagi na wysoki odczyn pH stanowią ochronę przegrody przed korozją biologiczną. Ich gruba warstwa (ok. 50 mm) chroni również przed dostępem gryzoni do wypełnienia izolacyjnego. Tynki zapewniają także dodatkowe wzmocnienie ściany. Wytrzymałość otynkowanej kostki słomy zależy głównie od wytrzymałości na ściskanie i grubości tynku [9]. Możliwe jest również wykończenie ścian elementami drewnianymi, np. deskami elewacyjnymi.

Właściwości termiczne kostek słomy

Słoma zbożowa, podobnie jak inne materiały włókniste (np. drewno lub paździerze konopne), jest materiałem anizotropowym. W zależności od kierunku działania czynnika zewnętrznego wykazuje ona inne właściwości. Dobrym przykładem pokazującym takie zachowanie jest przepływ strumienia ciepła przez kostkę słomy. Źdźbła słomy skierowane prostopadle do kierunku przepływu ciepła charakteryzują się niższym współczynnikiem przewodzenia ciepła niż w przypadku skierowania ich równolegle do przepływu ciepła. Kolejne ścianki źdźbeł słomy stanowią bowiem bariery dla strumienia cieplnego (RYS. 1–2).

rys 1 2 sloma

RYS. 1–2. Układ łodyg słomy względem kierunku przepływu ciepła: poziome –równoległe do kierunku przepływu ciepła (1) i pionowe–prostopadłe do kierunku przepływu ciepła (2); rys.: [3]

Podczas zagęszczania kostek słomy źdźbła mają tendencję to układania się w kierunku prostopadłym do kierunku zagęszczania, dlatego też w kostce słomy źdźbła nie są ukierunkowane przypadkowo, choć z uwagi na łamliwość nie są też skierowane idealnie w konkretnym kierunku. Kostkę można jednak układać zarówno na płasko, jak i na rąb, uzyskując różną przenikalność cieplną. Zgodnie z niemiecką aprobatą techniczną uzyskano następujące wartości współczynnika przewodności cieplnej:

  • w przypadku równoległego przepływu ciepła do łodyg 0,08 W/(m·K) oraz
  • w przypadku prostopadłego przepływu ciepła do kierunku ułożenia łodyg 0,052 W/(m·K) [3].

Wg raportu Instytutu Techniki Budowlanej, wykonanego dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego, współczynnik przewodności cieplnej kostki słomy o łodygach skierowanych równolegle do kierunku przepływu ciepła wynosił 0,073 W/(m·K) [11]. W artykule przeglądowym [9] przedstawiono zakres przewodności cieplnej słomy od ok. 0,043 W/(m·K) do ok. 0,082 W/(m·K) przy gęstościach w zakresie ok. 58–125 kg/m3.

Generalnie współczynnik przewodności cieplnej wzrasta wraz ze wzrostem gęstości objętościowej słomy, jednak w pracach badawczych wykazywano różne korelacje [9].

fot 5 sloma

FOT. 5. Przekrój przez ściankę słomy zbożowej; fot.: [9]

Ścianki słomy zbożowej charakteryzują się porowatą strukturą (FOT. 5), a wymiary porów (o kształcie zbliżonym do sześciokąta) w ściankach słomy pszenicznej wg przykładowych badań [12] wahają się w przedziale od 7 do 20 μm, natomiast grubość ścianki od 90 do 130 μm.

Poza porowatością ścianek łodyg, za dobre parametry termoizolacyjne kostek słomy odpowiadają też pory pomiędzy docelowo zagęszczonymi źdźbłami, jak również przestrzenie powietrzne wewnątrz źdźbeł. Całkowita porowatość zagęszczonej słomy w postaci kostki zależy od jej gęstości objętościowej. Wg przykładowych badań [12] słoma o gęstości objętościowej w zakresie 30–47 kg/m3 charakteryzowała się porowatością rzędu 94–97%.

Porowatość równą 93% wykazała też wg innych badań słoma o gęstości 100 kg/m3 [13]. Jednak wg literatury [14] typowy zakres gęstości kostek to 74–103 kg/m3 oraz, wg innego źródła [15], 81–106,3 kg/m3. Podobnie jak w przypadku innych materiałów izolacyjnych, przewodność cieplna słomy wzrasta wraz ze wzrostem temperatury i zawartości wilgoci.

Zgodnie z obliczeniami zawartymi w raporcie [16], współczynnik przenikania ciepła U ściany z kostek słomy o grubości 43,5 cm, pokrytej tynkiem wapiennym o współczynniku przewodności cieplnej równym 0,8 W/(m·K), wyniósł 0,16 W/(m2·K), a zatem przy zastosowaniu klasycznej grubości ścian z kostek słomy możliwe jest spełnienie aktualnych wymagań cieplnych stawianych przez Warunki Techniczne [17].

Kolejnym istotnym parametrem cieplnym jest ciepło właściwe/pojemność cieplna słomy. Wielkość tego parametru wpływa na poziom zdolności akumulowania ciepła przez materiał.

Wg badań [18] objętościowy współczynnik pojemności cieplnej słomy pszennej wzrósł z 164 kJ/(m3·K) do 276 kJ/(m3·K) przy wzroście gęstości z 82 kg/m3 do 138 kg/m3. Z kolei ciepło właściwe rozdrobnionej słomy, badane skaningowym kalorymetrem różnicowym (DSC), rosło wraz ze wzrostem temperatury od wartości 1075 ± 204 J/(kg∙K) przy 0°C do 2025 ± 417 J/(kg∙K) przy 40°C [19].

Paroprzepuszczalność

Paroprzepuszczalność materiałów wyraża się przy użyciu współczynnika przepuszczalności pary wodnej δ [kg/m/s/Pa] oraz współczynnika oporu dyfuzyjnego μ, który jest bezwymiarowy. Wartości tych parametrów zależą generalnie od gęstości i struktury porów danego materiału, jednak na podstawie pracy przeglądowej [9] nie stwierdzono istotnej korelacji między gęstością a przepuszczalnością pary wodnej.

W pracy tej zaprezentowano wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego słomy w zakresie od ok. 2,5 do 5,2 w przypadku gęstości z zakresu 75–120 kg/m3. Z kolei zgodnie z wytycznymi zawartymi we francuskim dokumencie [20] współczynnik oporu dyfuzyjnego suchej kostki słomy o gęstości 100 kg/m3 wynosi 1,15. W przypadku materiału zawierającego składniki pochodzenia roślinnego, które są podatne na rozwój korozji biologicznej, zdolność przepuszczania pary wodnej na zewnątrz jest istotna, ale również warstwy wykończeniowe nie powinny tej zdolności ograniczać.

Odporność ogniowa ścian z kostek słomy

Luźno ułożona słoma zbożowa jest materiałem łatwo zapalnym. Po przyłożeniu płomienia materiał zapala się, a po jego usunięciu pali się dalej. Jednak jej zagęszczenie do postaci kostki słomy, używanej jako materiał izolacyjny w ścianach, stwarza większą odporność na rozprzestrzenianie się ognia, ponieważ skompresowane łodygi słomy tworzą strukturę utrudniającą dopływ do wnętrza kostki tlenu, koniecznego do podtrzymania rozprzestrzeniającego się ognia. Odporność ogniową ścian z kostek słomy w dużym stopniu poprawiają obustronne tynki gliniane i wapienne.

W klasyfikacji odporności ogniowej uwzględnia się limit czasu w minutach 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 lub 360, który pokazuje czas spełnienia kryteriów wydajności podczas znormalizowanej próby ogniowej.

Zgodnie z badaniami ściany nośne z kostek słomy poddane obciążeniu użytkowemu, otynkowane z obu stron tynkiem glinianym o średniej grubości 3–5 cm, uzyskały odporność ogniową trzydziestominutową. W Austrii, w wyniku testu ściany z kostek słomy otynkowanej od strony zewnętrznej tynkiem wapiennym, a od strony wewnętrznej tynkiem glinianym, uznano odporność ogniową dziewięćdziesięciominutową [3].

W USA przeprowadzono badanie odporności ogniowej [21] zgodnie z ASTM 119 [22]. Był to godzinny test odporności ogniowej nienośnej ściany z kostek słomy otynkowanej tynkiem glinianym (FOT. 6–9). Wymiary ściany to: 425×365 cm (szerokość×wysokość), natomiast wymiary kostek to: 91,5×46×36,5 cm (długość×szerokość×wysokość), a ich masa to 19,2 kg.

fot 6 9 sloma

FOT. 6–9. Badanie odporności ogniowej ściany z kostek słomy; fot.: [21]

Tynk został nałożony w dwóch warstwach o grubości 13 mm każda. Nośna rama ściany była obciążona ciężarem 8,75 kN/m. Przenikanie ciepła przez ścianę w czasie testu nie podniosło średniej temperatury przeciwległej powierzchni ściany (niewystawionej na działanie temperatury pożarowej) o więcej niż 121°C oraz o więcej niż 165°C, uwzględniając indywidualne punkty pomiarowe ściany. Badana ściana została uznana za posiadającą odporność ogniową 60 min.

W innych badaniach [21], wykonanych zgodnie z EN 1363-1 [23] oraz EN 1365-1 [24], analizie poddano ściany z kostek słomy otynkowane od zewnątrz tynkiem wapiennym oraz od wewnątrz tynkiem glinianym. Przy obciążeniu ściany równym 12 kN/m wytrzymała ona oddziaływanie pożaru przez 2 godz. i 26 min. Pod względem kryteriów nośności, szczelności i izolacyjności ściana wykazała odporność ogniową 120 min. Natomiast podczas obciążenia równego 20 kN/m wytrzymała oddziaływanie pożaru przez 1 godz. i 6 min, co odzwierciedla klasę odporności ogniowej 60 min.

Ekologiczne aspekty wykorzystania słomy w budownictwie

  • Słoma zbożowa jest to surowiec pozyskiwany corocznie i szeroko dostępny z uwagi na duże powierzchnie upraw zbóż w Polsce.
  • Słoma wykorzystywana jest w stanie surowym, bez obróbki powodującej zwykle dodatkowe nakłady energetyczne.
  • Po rozbiórce ścian związanej z zakończeniem cyklu życia kostek słomy możliwa jest ich biodegradacja w dość krótkim czasie, włączająca materiał w obieg materii. Słoma może być wykorzystana jako nawóz w uprawie roślin. W przeciwieństwie do materiałów wysokoprzetworzonych, eliminuje się w ten sposób problem z utylizacją odpadów budowlanych.
  • Kostki słomy wbudowywane są w szkielet drewniany bez użycia zaprawy lub innych połączeń opartych na materiałach wiążących, dlatego też w łatwy sposób możliwe jest odłączenie ich od elementów konstrukcyjnych w czasie rozbiórki. Powierzchnie ścian zwykle pokryte są tynkami glinianymi lub wapiennymi, które również nie stanowią problemu związanego z utylizacją.
  • Literatura podaje, że tona słomy zawiera ok. 420 kg zmagazynowanego węgla poprzez pochłanianie dwutlenku węgla w czasie wzrostu. Kilogram słomy w czasie wzrostu jest w stanie wchłonąć w procesie fotosyntezy ok. 1,5 kg CO2. Jest to przykład materiału o ujemnym, czyli korzystnym śladzie węglowym [3].
  • Zawartość energii wbudowanej kostek małych obliczono na poziomie 63 kWh/t. Udział procesu wytworzenia kostek prasą stanowi 29%, załadowanie kostek na polu, ich transport i rozładowanie w gospodarstwie stanowi 19%, natomiast największy udział energii wbudowanej wykazała obecność materiału sztucznego, tj. sznurka poliamidowego (52%) potrzebnego do związania kostek [3].

Podsumowanie

Izolacja termiczna z kostek słomy może stanowić alternatywę dla innych stosowanych materiałów termoizolacyjnych ściennych w budownictwie szkieletowym. Niska gęstość kostek oraz porowata struktura słomy zapewniają dobre parametry izolacyjności cieplnej. Jest to materiał niskoprzetworzony o ujemnym śladzie węglowym. Pomimo braku odporności słomy na korozję biologiczną oraz oddziaływanie ognia, stosowanie grubych warstw tynków wapiennych i glinianych zapewnia zabezpieczenie przed tymi czynnikami. Wzrastająca świadomość potrzeby stosowania przy wznoszeniu budynków mieszkalnych materiałów zapewniających prozdrowotny mikroklimat zamieszkania powoduje, że tego typu materiały są coraz częściej wybierane przez inwestorów.

Literatura

 1. G. Tlaiji, S. Ouldboukhitine, F. Pennec, P. Biwole, „Thermal and mechanical behavior of straw-based construction: A review”, „Construction and Building Materials”, 316, 2022, 125915.
 2. R. Wimmer, H. Hohensinner, L. Janisch, M. Drack, „Wandsysteme aus nachwachsenden Rohstoffen Wirtschaftsbezogene Grundlagenstudie”, 2001. www.hausderzukunft.at
 3. G. Minke, B. Krick, „Podręcznik budowania z kostek słomy”, Cohabitat, Łódź, 2015/ Przekład oryginału pt. „Handbuch Strohballenbau”, wyd. 3, 2014.
 4. F. Nicholson, D. Kindred, A. Bhogal, S. Roques, J. Kerley, S. Twining, T. Brassington, P. Gladders, H. Balshaw, S. Cook, S. Ellis, „Straw incorporation review”, HGCA, 2014. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2364.2721
 5. www.la-vie-en-paille.over-blog.com
 6. www.pajaconstruction.com
 7. PN-EN ISO 10456, „Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych”.
 8. P. Kosiński, P. Brzyski, Z. Suchorab, G. Łagód, „Heat Losses Caused by the Temporary Influence of Wind in Timber Frame Walls Insulated with Fibrous Materials”, „Materials”, 13(23), 2020, 5514.
 9. C.H.A. Koh, D. Kraniotis, „A review of material properties and performance of straw bale as building material”. Construction and Building Materials”, 259, 2020, 12038.
10. www.costka.com
11. „Raport z badania współczynnika przewodzenia ciepła kostek słomy”, Instytut Techniki Budowlanej, 2015 (LFS00-02236/15/ZOONF).
12. M. Bouasker, N. Belayachi, D. Hoxha, M. Al-Mukhtar, M. Bouasker, N. Belayachi, D. Hoxha, M. Al-Mukhtar, „Physical Characterization of Natural Straw Fibers as Aggregates for Construction Materials Applications”, „Materials”, 7, 2014, 3034–3048.
13. A. Louis, A. Evrard, B. Biot, L. Courard, F. Lebeau, „De l’expérimentation à la modélisation des propriétés hygrothermiques de parois isolées en paille”, „Annales Du Batiment et Des Travaux Publics” 2013, 34–40.
14. J.-Ph. Costes, A. Evrard, B. Biot, G. Keutgen, A. Daras, S. Dubois, F. Lebeau, L. Courard, „Thermal Conductivity of Straw Bales: Full Size Measurements Considering the Direction of the Heat Flow”, „Buildings”, 7/4, 2017, 11.
15. K.C. Watts, K.I. Wilkie, K. Tompson, J. Corson, „Thermal and mechanical properties of straw bales as they relate to a straw house”, Canadian Society of Agricultural Engineering, 1995.
16. C. Rye, C. Scott, „The spab research report 1 U-value report”, 2012.
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2023.
18. T. Ashour. „The use of renewable agricultural by-products as building materials”. Scholars’ Press, 2003.
19. B. Marques, A. Tadeu, J. Almeida, J. Antonio, J. Brito, „Characterisation of sustainable building walls made from rice straw bales”, „Journal of Building Engineering”, 28, 2019, 101041.
20. SCM Lejeune, „La construction en paille: construire en paille, construire l’avenir”, „Reseau Francais de La Construction Paille (RFCP) et SCM Lejeune”, 2015, www.rfcp.fr
21. S. Dzidic, „Fire Resistance of the Straw Bale Walls”, SerbiaVolume: Book of Proceedings, Subotica 2017.
22. ASTM E119, „Standard Test Methods for Fire Tests of Building Construction and Materials”.
23. EN 1363-1, „Fire resistance tests. Part 1: General requirements”.
24. EN 1365-1, „Fire Resistance Tests for Loadbearing Elements. Part 1: Walls”.

Komentarze

Powiązane

dr inż. Grażyna Mitchener Czego golenie mrówki może nas nauczyć o izolacji

Czego golenie mrówki może nas nauczyć o izolacji Czego golenie mrówki może nas nauczyć o izolacji

W wielu miejscach na Ziemi warunki klimatyczne są tak ekstremalne, że ludzie nie są w stanie się tam osiedlić. Są one albo za gorące, albo za zimne, za wilgotne lub za suche. Ludzie nie są przystosowani...

W wielu miejscach na Ziemi warunki klimatyczne są tak ekstremalne, że ludzie nie są w stanie się tam osiedlić. Są one albo za gorące, albo za zimne, za wilgotne lub za suche. Ludzie nie są przystosowani do życia w tych warunkach i chociaż mogą w nich przebywać przez krótkie okresy, to tylko dzięki pomocy technologii. Jednak wbrew pozorom różne formy życia istnieją w tych miejscach i dla niektórych zwierząt jest to po prostu dom.

Farby KABE Systemy ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji

Systemy ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji Systemy ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji

Elewacja stanowi największą zewnętrzną część budynku narażoną na bezpośrednie i długotrwałe oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, mechanicznych i środowiskowych.

Elewacja stanowi największą zewnętrzną część budynku narażoną na bezpośrednie i długotrwałe oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, mechanicznych i środowiskowych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Kształtowanie układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym – studium przypadku

Kształtowanie układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym – studium przypadku Kształtowanie układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym – studium przypadku

Prezentowany artykuł jest fragmentem najnowszej książki dr. inż. Krzysztofa Pawłowskiego pt. „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii”, wydanej pod patronatem miesięcznika...

Prezentowany artykuł jest fragmentem najnowszej książki dr. inż. Krzysztofa Pawłowskiego pt. „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii”, wydanej pod patronatem miesięcznika „IZOLACJE”.

Waldemar Joniec Ciepłownictwo i węzły cieplne dla budynków, domów jednorodzinnych i poszczególnych mieszkań

Ciepłownictwo i węzły cieplne dla budynków, domów jednorodzinnych i poszczególnych mieszkań Ciepłownictwo i węzły cieplne dla budynków, domów jednorodzinnych i poszczególnych mieszkań

Węzły cieplne mają i będą miały duże znaczenie w zwiększaniu efektywności energetycznej systemów ogrzewania w budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej, które czeka gruntowna przemiana, tak jak ciepłownie....

Węzły cieplne mają i będą miały duże znaczenie w zwiększaniu efektywności energetycznej systemów ogrzewania w budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej, które czeka gruntowna przemiana, tak jak ciepłownie. Indywidualne stacje mieszkaniowe wpływają nie tylko na komfort w mieszkaniach, ale i na efekty energetyczne całych budynków. Możliwości wyposażania węzłów w układy automatyki, sterowania i monitorowania pozwalają z kolei sprostać wymaganiom w zakresie przepisów wprowadzających standardy dla obiektów...

inż. Konrad Tatoń Zastosowanie styropianu o obniżonej przewodności cieplnej w budownictwie i jego wpływ na detale konstrukcyjne

Zastosowanie styropianu o obniżonej przewodności cieplnej w budownictwie i jego wpływ na detale konstrukcyjne Zastosowanie styropianu o obniżonej przewodności cieplnej w budownictwie i jego wpływ na detale konstrukcyjne

W każdej przegrodzie budowlanej można obserwować złożone formy transportu ciepła. Oprócz regularnych obszarów, w których przepływ ciepła jest jednowymiarowy i dobrze charakteryzowany przez wartość współczynnika...

W każdej przegrodzie budowlanej można obserwować złożone formy transportu ciepła. Oprócz regularnych obszarów, w których przepływ ciepła jest jednowymiarowy i dobrze charakteryzowany przez wartość współczynnika przenikania ciepła U, mamy zawsze do czynienia z miejscami, w których przepływ ciepła jest dwu- lub nawet trójwymiarowy. Związane z tym dodatkowe straty ciepła muszą być starannie obliczone i uwzględnione w charakterystyce cieplnej budynku w formie liniowych i punktowych współczynników przenikania...

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia...

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście lepszej jakości powietrza, ale również podniesienia innowacyjności, szerokiego zastosowania lokalnych rozwiązań oraz stworzenia kilkuset tysięcy miejsc pracy. W długiej perspektywie czasu to również poprawa komfortu życia, eliminacja ubóstwa energetycznego...

dr inż. Maciej Robakiewicz Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Nowe cele i zasady modernizacji budynków Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję...

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję gazów cieplarnianych. Dla osiągnięcia przyjętego celu konieczne jest zrealizowanie modernizacji niemal wszystkich budynków w całej UE. Jest to gigantyczne i bardzo trudne zadanie, którego realizacja wymaga rozszerzenia zakresu modernizacji dokonywanych w budynkach i zwiększenia tempa ich realizacji.

dr inż. Jacek Michalak Rynek ETICS w Polsce – teraźniejszość i przyszłość

Rynek ETICS w Polsce – teraźniejszość i przyszłość Rynek ETICS w Polsce – teraźniejszość i przyszłość

Powszechnie wiadomo, że bez ograniczenia zużycia paliw kopalnych i wzrostu efektywności energetycznej nie mamy szans na skuteczną transformację w kierunku bezemisyjnej globalnej gospodarki, która pozwoli...

Powszechnie wiadomo, że bez ograniczenia zużycia paliw kopalnych i wzrostu efektywności energetycznej nie mamy szans na skuteczną transformację w kierunku bezemisyjnej globalnej gospodarki, która pozwoli zatrzymać, a docelowo złagodzić zagrażające naszej cywilizacji zmiany klimatyczne.

Janusz Banera Trendy w zakresie stosowanych technologii izolacji dachów płaskich

Trendy w zakresie stosowanych technologii izolacji dachów płaskich Trendy w zakresie stosowanych technologii izolacji dachów płaskich

W dzisiejszym świecie nic nie jest tak stałe jak ciągły proces zmian. Stale zachodzące zmiany wpływają na całą naszą cywilizację i wszystkie dziedziny naszego życia, tj. produkcję żywności, przemysł odzieżowy,...

W dzisiejszym świecie nic nie jest tak stałe jak ciągły proces zmian. Stale zachodzące zmiany wpływają na całą naszą cywilizację i wszystkie dziedziny naszego życia, tj. produkcję żywności, przemysł odzieżowy, motoryzację, elektronikę i informatykę, energetykę, budownictwo itd.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Metody diagnostyki konstrukcji obiektów budowlanych oraz ustalanie stopnia ich zużycia technicznego

Metody diagnostyki konstrukcji obiektów budowlanych oraz ustalanie stopnia ich zużycia technicznego Metody diagnostyki konstrukcji obiektów budowlanych oraz ustalanie stopnia ich zużycia technicznego

Warunkiem bezpiecznego użytkowania każdego obiektu jest jego stan techniczny, w tym stan techniczny każdego z elementów składowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowe...

Warunkiem bezpiecznego użytkowania każdego obiektu jest jego stan techniczny, w tym stan techniczny każdego z elementów składowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowe [1].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz, mgr inż. Henryk Kwapisz Renowacja akustyczna – jak zabezpieczyć się przed hałasem w mieszkaniach i poprawić komfort akustyczny w szkołach

Renowacja akustyczna – jak zabezpieczyć się przed hałasem w mieszkaniach i poprawić komfort akustyczny w szkołach Renowacja akustyczna – jak zabezpieczyć się przed hałasem w mieszkaniach i poprawić komfort akustyczny w szkołach

W unijnym „Zielonym Ładzie” bardzo wiele miejsca poświęca się konieczności termomodernizacji kilkudziesięciu milionów budynków w Europie, w tym kilku milionów w Polsce. Jest temu poświęcony specjalny program...

W unijnym „Zielonym Ładzie” bardzo wiele miejsca poświęca się konieczności termomodernizacji kilkudziesięciu milionów budynków w Europie, w tym kilku milionów w Polsce. Jest temu poświęcony specjalny program – „Fala Renowacji”. Cel jest oczywisty – osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r., a co za tym idzie poprawa jakości środowiska, ale też naszego komfortu życia. Zasadność tych działań jest oczywista, ale szkoda, że przy okazji tak szerokich programów zapomina się o tym, że jest jeszcze...

dr Jarosław Gil Adaptacje akustyczne sal widowiskowych w ośrodkach kultury

Adaptacje akustyczne sal widowiskowych w ośrodkach kultury Adaptacje akustyczne sal widowiskowych w ośrodkach kultury

W Polsce do dziś istnieje wiele sal widowiskowych placówek kultury z niezadowalającą akustyką. Niestety przez wiele lat, aż do pierwszej dekady XXI w. budowano takie sale z całkowitym pominięciem wymagań...

W Polsce do dziś istnieje wiele sal widowiskowych placówek kultury z niezadowalającą akustyką. Niestety przez wiele lat, aż do pierwszej dekady XXI w. budowano takie sale z całkowitym pominięciem wymagań akustyki wnętrz. Przez twarde podłogi, ściany z tynkowanej cegły lub płyty gipsowo­‑kartonowe i żelbetowe stropy we wszystkich tych salach występuje problem zbyt dużego pogłosu i zbyt małej zrozumiałości mowy. W wielu przypadkach szukano rozwiązania problemu w nagłośnieniu elektroakustycznym, lecz...

dr inż. Paweł Sulik Modernizacja starego budownictwa a bezpieczeństwo pożarowe

Modernizacja starego budownictwa a bezpieczeństwo pożarowe Modernizacja starego budownictwa a bezpieczeństwo pożarowe

W większości przypadków budynki charakteryzują się dużą trwałością, która pozwala na korzystanie z nich przez dziesięciolecia, a przy prawidłowej eksploatacji często przez setki lat. Nie oznacza to oczywiście,...

W większości przypadków budynki charakteryzują się dużą trwałością, która pozwala na korzystanie z nich przez dziesięciolecia, a przy prawidłowej eksploatacji często przez setki lat. Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie stosowane w nich rozwiązania techniczne wraz z upływem lat zachowują swoją funkcjonalność.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Podstawowe kryterium powodzenia w osuszaniu zawilgoconych budynków

Podstawowe kryterium powodzenia w osuszaniu zawilgoconych budynków Podstawowe kryterium powodzenia w osuszaniu zawilgoconych budynków

Jednym z głównych celów prac renowacyjnych prowadzonych w budynkach, które uległy nadmiernemu zawilgoceniu, jest ich osuszenie. W tym wypadku pojęcie to nie może być jednak rozumiane dosłownie.

Jednym z głównych celów prac renowacyjnych prowadzonych w budynkach, które uległy nadmiernemu zawilgoceniu, jest ich osuszenie. W tym wypadku pojęcie to nie może być jednak rozumiane dosłownie.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Modernizacja fasad wentylowanych w świetle nowych wymagań cieplnych – wybrane aspekty

Modernizacja fasad wentylowanych w świetle nowych wymagań cieplnych – wybrane aspekty Modernizacja fasad wentylowanych w świetle nowych wymagań cieplnych – wybrane aspekty

Od 1 stycznia 2021 r., wg rozporządzenia [1], obowiązują nowe zaostrzone wartości graniczne współczynnika przenikania ciepła Uc(max)/U(max) dla poszczególnych przegród oraz graniczne wartości wskaźnika...

Od 1 stycznia 2021 r., wg rozporządzenia [1], obowiązują nowe zaostrzone wartości graniczne współczynnika przenikania ciepła Uc(max)/U(max) dla poszczególnych przegród oraz graniczne wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP. W związku z powyższym istnieje potrzeba modernizacji przegród zewnętrznych istniejących budynków, w tym także fasad wentylowanych.

Bricomarché Sprawdzone sposoby na ocieplenie budynku

Sprawdzone sposoby na ocieplenie budynku

Odpowiednia termoizolacja to niezwykle istotny aspekt związany z ogrzewaniem budynku. Przede wszystkim pozwala znacznie zredukować koszty związane z paliwem potrzebnym do uzyskania i podtrzymywania pożądanej...

Odpowiednia termoizolacja to niezwykle istotny aspekt związany z ogrzewaniem budynku. Przede wszystkim pozwala znacznie zredukować koszty związane z paliwem potrzebnym do uzyskania i podtrzymywania pożądanej temperatury, ale przy okazji także zabezpiecza bryłę budynku przed zniszczeniami. Poznaj najlepsze metody ocieplenia budynku i zobacz, które z nich to najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto? Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję...

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla aż o 55% względem 1990 r., co stanowi podwyżkę aż o 15 punktów procentowych względem wcześniejszych założeń.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej...

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej w ramach perspektywy na lata 2021–2027. Strategia przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje na potrzebę promocji głębokiej termomodernizacji i zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z 1 do ok. 3 proc. rocznie. Od marca 2021 roku dokument oczekuje na podpisanie przez premiera...

dr inż. Andrzej Konarzewski Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40%...

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40% energii, 50% wszystkich naturalnych zasobów i 60% powstających odpadów. Zrównoważony sektor budowlany jest kluczem będącym w stanie doprowadzić do redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG), a także jest odpowiedzialny za bardziej zrównoważony świat.

Janusz Banera Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Zarządzanie ryzykiem w budownictwie Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

mgr inż. Wojciech Witkowski Zalecenia przy projektowaniu i wykonywaniu systemów ETICS z ceramicznymi i kamiennymi okładzinami elewacyjnymi

Zalecenia przy projektowaniu i wykonywaniu systemów ETICS z ceramicznymi i kamiennymi okładzinami elewacyjnymi Zalecenia przy projektowaniu i wykonywaniu systemów ETICS z ceramicznymi i kamiennymi okładzinami elewacyjnymi

Branża ociepleń budynków rozwija się dynamicznie od ponad 60 lat, a dzisiejsze rozwiązania w tej dziedzinie to przykład świadomego podejścia do wyzwań związanych z nowoczesnym, energooszczędnym budownictwem.

Branża ociepleń budynków rozwija się dynamicznie od ponad 60 lat, a dzisiejsze rozwiązania w tej dziedzinie to przykład świadomego podejścia do wyzwań związanych z nowoczesnym, energooszczędnym budownictwem.

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne technologie i materiały to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję w zachowaniu zrównoważonego...

Małgorzata Kośla Głęboka termomodernizacja. Co to jest?

Głęboka termomodernizacja. Co to jest? Głęboka termomodernizacja. Co to jest?

Głęboka termomodernizacja określana jest jako zestaw działań remontowych i modernizacyjnych, które mają na celu zmniejszenie zużycia energii w budynkach, aby zrealizować wymagania prawne obowiązujące od...

Głęboka termomodernizacja określana jest jako zestaw działań remontowych i modernizacyjnych, które mają na celu zmniejszenie zużycia energii w budynkach, aby zrealizować wymagania prawne obowiązujące od 2021 r. Jednak nie można termomodernizacji określać jako remontu lub przebudowy. Definicja głębokiej termomodernizacji nie została jeszcze sprecyzowana, ale Komisja Europejska podjęła próby jej określenia pod względem technicznym. Działania termomodernizacyjne niosą za sobą szereg korzyści. Warto...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.