Izolacje.com.pl

Materiały prasowe news Saint-Gobain Glass oferuje szkło o najniższym na rynku śladzie węglowym

Saint-Gobain Glass oferuje szkło o najniższym na rynku śladzie węglowym Saint-Gobain Glass oferuje szkło o najniższym na rynku śladzie węglowym

Po przeprowadzonej w maju br. pilotażowej, zeroemisyjnej produkcji szkła płaskiego, Saint-Gobain Glass nie zwalnia tempa. Rozwinięcie nowatorskiej technologii pozwoliło stworzyć pierwsze na świecie szkło...

Po przeprowadzonej w maju br. pilotażowej, zeroemisyjnej produkcji szkła płaskiego, Saint-Gobain Glass nie zwalnia tempa. Rozwinięcie nowatorskiej technologii pozwoliło stworzyć pierwsze na świecie szkło fasadowe o bardzo niskim śladzie węglowym.

Materiały prasowe news Czyste Powietrze+ – pozorne zmiany?

Czyste Powietrze+ – pozorne zmiany? Czyste Powietrze+ – pozorne zmiany?

Od 15 lipca weszły w życie zmiany w programie „Czyste Powietrze”, dotującym wymianę kotłów i ocieplenia domów. Przy poziomie inflacji najwyższym od 25 lat koszty ocieplenia domu wzrosły ponad dwukrotnie...

Od 15 lipca weszły w życie zmiany w programie „Czyste Powietrze”, dotującym wymianę kotłów i ocieplenia domów. Przy poziomie inflacji najwyższym od 25 lat koszty ocieplenia domu wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2018, kiedy program uruchomiono. Mimo to Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadza pozorne zmiany, które nie rozwiązują problemów większości beneficjentów programu, również tych najuboższych.

Materiały prasowe news Czyste Powietrze+, czyli prefinansowanie w programie

Czyste Powietrze+, czyli prefinansowanie w programie Czyste Powietrze+, czyli prefinansowanie w programie

Popularny program „Czyste Powietrze” wciąż się rozwija. MKiŚ wprowadza nowe rozwiązanie finansowe, korzystne dla nowych beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę...

Popularny program „Czyste Powietrze” wciąż się rozwija. MKiŚ wprowadza nowe rozwiązanie finansowe, korzystne dla nowych beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. „Z wyprzedzeniem” można będzie dostać do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji.

Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Sustainable construction – introduction to the evaluation problem

Poznaj systemy oznakowania i normy związane ze zrównoważonym budownictwem w Europie, fot. www.freeimages.com

Poznaj systemy oznakowania i normy związane ze zrównoważonym budownictwem w Europie, fot. www.freeimages.com

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40% energii, 50% wszystkich naturalnych zasobów i 60% powstających odpadów. Zrównoważony sektor budowlany jest kluczem będącym w stanie doprowadzić do redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG), a także jest odpowiedzialny za bardziej zrównoważony świat.

Zobacz także

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne warunki użytkowania, zielone budownictwo, to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję...

dr inż. Maciej Robakiewicz Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Nowe cele i zasady modernizacji budynków Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję...

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję gazów cieplarnianych. Dla osiągnięcia przyjętego celu konieczne jest zrealizowanie modernizacji niemal wszystkich budynków w całej UE. Jest to gigantyczne i bardzo trudne zadanie, którego realizacja wymaga rozszerzenia zakresu modernizacji dokonywanych w budynkach i zwiększenia tempa ich realizacji.

Zrównoważone budownictwo odnosi się do przyjętej definicji: wykorzystanie metod projektowania, budowy i stosowania materiałów przyjaznych ekologicznie. Dotyczy to nie tylko samych budynków, ale także ich najbliższego otoczenia oraz szerszego otoczenia regionalnego i globalnego.

Zrównoważone budownictwo to praktyka twórczych prac budowlanych i eksploatacyjnych, które są ekologicznie odpowiedzialne i zasobowo oszczędne w całej organizacji przez cykl życia, od początkowego planowania i projektowania, po budowanie, obsługę i konserwację. Do tej pory skupiano się na zrównoważonym rozwoju tylko w fazie użytkowania. Jednak jak budynki stają się coraz bardziej energetycznie oszczędne, to potencjał dla zrównoważonego rozwoju powiększa się przy wykorzystaniu następujących faz: od planowania do budowy.

O czym przeczytasz w artykule?
 • Wymiary zrównoważonego rozwoju
 • Faza zrównoważonego budownictwa
 • Strategia, systemy oznakowania i normy związane ze zrównoważonym budownictwem w Europie
 • Znakowanie zrównoważonego budownictwa w Europie

W publikacji omówiono wytyczne dotyczące stosowania ogólnych zasad zrównoważonego rozwoju w budynkach i obiektach inżynierskich. Pokazano podmiotom zaangażowanym w prace budowlane, jak uwzględnić te zasady podczas podejmowania decyzji w celu zwiększenia wkładu prac budowlanych w zrównoważony rozwój. Przedstawiono podejście, krok po kroku, w celu zachęcania do stosowania zasad przez wszystkich interesariuszy na każdym etapie, od decyzji o budowie i początkowego opracowania założeń projektu, do końca okresu eksploatacji. Zebrany materiał może być pomocny zainteresowanym stronom we włączeniu myślenia o zrównoważonym rozwoju we wszystkich fazach cyklu życia budynku lub robót inżynieryjnych i we wszystkich istotnych kwestiach będących przedmiotem zainteresowania.

Sustainable construction – introduction to the evaluation problem

The publication discusses the guidelines for the application of the general principles of sustainable development in buildings and engineering facilities. It shows the entities involved in construction work how to take these principles into account when making decisions to increase the contribution of construction work to sustainability. A step-by-step approach was presented to encourage application of the principles by all stakeholders at every stage, from the decision on the construction and initial design development to the end of the life cycle. The material collected can help the stakeholders to incorporate sustainability thinking into all phases of a building life cycle or engineering work and all relevant issues of interest.

Wymiary zrównoważonego rozwoju

Zrównoważone budownictwo jest często określane po prostu jako „planowanie ekologiczne” lub „konstrukcja wydajna energetycznie”. Jednak cechy te – efektywny ekologicznie i energetycznie – są to tylko dwa elementy z prawdziwego holistycznego podejścia do zrównoważonego budownictwa. Aby osiągnąć zrównoważone budownictwo, wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju muszą być uwzględnione i zostać oparte na trzech kolumnach zrównoważenia: wymiarze ekonomicznym, ekologicznym i socjalno-kulturowym. Te trzy wymiary muszą być oceniane w tym samym czasie i prowadzić do tego samego celu.

Zrównoważony rozwój musi również uwzględniać cechy techniczne i technologiczne, jak również funkcje aspektów krajowych i specyficznych dla danego miejsca. Te właściwości techniczne budownictwa mogą mieć silny wpływ na jakość zrównoważonego rozwoju. To samo dotyczy jakości procesu, na który mogą silnie wpłynąć inne cechy zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza we wczesnej fazie planowania. Jednak największe fluktuacje w jakości procesów obserwuje się wewnątrz etapu projektowania, podczas gdy w przyszłości zrównoważenie budowli/budynku będzie decydować, jak rzeczywiście proces będzie realizowany. Na przykład wybór materiałów lub nawet procesów budowlanych staje się decydującym czynnikiem w zrównoważonym poziomie budynku. Ostatnia, ale nie najmniej ważna, jest lokalizacja lub lokalne specyficzne wymagania, włączając w to społeczne, polityczne, kulturowe i klimatyczne warunki, co musi być objęte dążeniem, aby budynek stanowił zawsze odpowiedź lokalnych warunków.

Faza zrównoważonego budownictwa

Zrównoważone budynki są bezpośrednim powodem zainteresowania właścicieli i inwestorów, którzy chcą osiągnąć więcej ze zrównoważonych i energetycznie wydajnych budynków i mieć gwarancję niskich kosztów napraw i eksploatacji. Certyfikowane zrównoważone budynki pozwalają im szybko ocenić jakość i wartość budynku oraz jego konkurencyjność ekonomiczną. Zrównoważony etap budowy odgrywa kluczową rolę pod kątem wykorzystania odpowiednich materiałów i technologii, jak również tego, czy nastąpiły zrównoważone procesy oraz jak kształtowały się koszty lokalizacji, które odgrywają główną rolę w kosztach zrównoważenia. Takie postępowanie przynosi dodatkowe korzyści, bo firmy budowlane uzyskują wzrost zysku poprzez zmieniające się autorskie modele biznesowe, pozwalające na dostarczenie nowych produktów i usług z coraz większą dokładnością pozwalających na zaspokojenie potrzeb klientów na zrównoważony budynek. Budowlane firmy są zatem coraz częściej nakłaniane do wytworzenia zrównoważonego budynku, a także etykietowania systemów, które obejmują wszystkie aspekty cyklu życia budynku, a oceniane poprzez takie systemy oceny jak DGNB lub LEED.

Efektywne zarządzanie zasobami jest koniecznością w średnim i długim okresie, w tym włączając wyroby i energię, aby firmy budowlane pozostały konkurencyjne. Ten potencjał zrównoważonego budownictwa, zwłaszcza w fazie budowy, choć ogromny, niesie ze sobą liczne bariery. Bariery dla zrównoważonych etapów w fazie budowy obejmują:

 • blokady technologiczne, np. użycie przestarzałych maszyn,
 • niską działalność badawczo-rozwojową w sektorze budowlanym,
 • niską przejrzystość korzyści płynących ze zrównoważonego budownictwa,
 • braki w kwalifikacjach i niska baza wiedzy,
 • rozdrobniony rynek z niskimi barierami wejścia,
 • niechęć do podejmowania ryzyka przez wykonawców wobec nowych i zrównoważonych innowacji,
 • brak zrównoważonych materiałów i technologii budowlanych,
 • wysokie ceny zrównoważonych materiałów i technologii z wczesną adaptacją,
 • brak woli administracji publicznej do wspierania zrównoważonego budownictwa

Strategia, systemy oznakowania i normy związane ze zrównoważonym budownictwem w Europie

Nowe normy w sektorze budowlanym mają pomóc architektom, inżynierom, fachowcom, wykonawcom, producentom materiałów, nabywcom oraz właścicielom budynków w zrozumieniu preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju, budowy, utrzymania i remontów budynków. Równolegle z wdrożeniem norm następuje certyfikacja materiałów i procesów dokonywana przez stronę trzecią, co zapewnia przejrzystość w zakresie ekologicznego i społecznego wpływu produktów budowlanych, pozostawiając jednocześnie miejsce na innowacje i świadomy wybór przez rynek.

Normy techniczne związane z zielonym budownictwem w Europie

Chociaż w Unii Europejskiej (UE) istnieje wiele strategii dotyczących efektywności energetycznej, to do tej pory znacznie mniej uwagi poświęcano zrównoważonym budynkom, szczególnie w kontekście pełnej oceny cyklu życia (LCA). Istnieje jednak wiele strategii, które bezpośrednio i pośrednio wpływają na trwałość budynku. Do tej pory w zakresie kompleksowej oceny budynków metody lub ramy oceny zrównoważenia budynków i produktów budowlanych zostały opracowane głównie przez podmioty prywatne. Zapewniają one rynkowi roboczą definicję zrównoważonego budynku oraz narzędzia do jego oceny. Wiele z tych istniejących programów nie stanowi normowych zasad w tradycyjnym sensie. UE zaczęła jednak zajmować się tym i wykazuje potrzebą budowy narzędzi do oceny poprzez opracowanie ogólnounijnych norm przez Komitet Techniczny CEN/TC 350.

Ramy pracy CEN/TC 350 to dobrowolne, horyzontalne, znormalizowane i zharmonizowane metody oceny zrównoważenia, w tym uwzględnia się operacyjny wpływ budynku i jego konstrukcji na środowisko, w szczególności w przypadku stosowania odpowiednich materiałów, poprzez Deklarację Środowiskową Produktu (EPD). Opracowania przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) obejmują wszystkie aspekty konstrukcji nowych i istniejących budowli, dla wszystkich typów budynków, również zintegrowane właściwości użytkowe budynków w całym ich cyklu życia. Wśród wielu innych korzyści normy mają na celu:

 • przejrzystość informacji niezbędnych do wsparcia oceny trwałości robót budowlanych,
 • zapewnienie ustrukturyzowanego formatu informacji o produkcie, aby można go było zastosować do oceny robót budowlanych,
 • zapewnienie podstawowych elementów w strategii prowadzącej do łagodzenia zmian klimatycznych i innych aspektów zrównoważonego rozwoju, takich jak inteligentne wykorzystanie zasobów.

Przy wdrażaniu postanowień CEN/TC 350 zaprojektowano zestaw norm na trzech poziomach implementacji. Są to:

 • poziom zasad,
 • poziom budynku,
 • poziom produktu.

Każdy poziom obejmuje aspekty środowiskowe, społeczne i gospodarcze poprzez różne bardzo specyficzne standardy. Normy te opierają się na istniejących normach CEN i ISO i uwzględniają je między innymi w zakresie: substancji niebezpiecznych, efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju budynków oraz odpadów. Wizją Komisji Europejskiej jest wdrożenie wytycznych CEN/TC 350 do krajowych przepisów budowlanych, a także do dobrowolnych systemów oceny wyrobów oraz certyfikacji i oceny budynków.

Prace normalizacyjne – wykaz głównych norm

Na pierwszym poziomie zasad określonych przez CEN/TC 350 znajduje się podstawowa norma EN 15643-1 „Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena zrównoważoności budynków. Część 1: Postanowienia ogólne”. Łączą się z nią na poziomie ramowym poniższe normy dotyczące efektywności środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej:

 • EN 15643-2 „Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena budynków. Część 2: Postanowienia dotyczące oceny środowiskowych właściwości użytkowych”,
 • EN 15643-3 „Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena budynków. Część 3: Postanowienia dotyczące oceny socjalnych właściwości użytkowych”,
 • EN 15643-4 „Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena budynków. Część 4: Postanowienia dotyczące oceny ekonomicznych właściwości użytkowych”.
 • Drugi poziom to poziom budynku, który jest również podzielony na normy dotyczące wydajności środowiskowej, społecznej i ekonomicznej:
 • EN 15978 „Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena środowiskowych właściwości użytkowych budynków. Metoda obliczania”,
 • EN 16309 „Zrównoważoność obiektów budowlanych. Ocena socjalnych właściwości użytkowych budynków. Metodyka obliczania”,
 • EN 16627 „Zrównoważoność obiektów budowlanych. Ocena ekonomicznych właściwości użytkowych budynków. Metody obliczania”.
 • Na trzecim poziomie występują normy pogrupowane dla oceny efektywności środowiskowej, niemniej niektóre z aspektów ocen społecznych i ekonomicznych są również zawarte w poniższych normach:
 • EN 15804 „Zrównoważenie obiektów budowlanych. Deklaracje środowiskowe wyrobu. Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych”,
 • CEN/TR 15941 „Deklaracje środowiskowe produktu. Metodologia doboru i wykorzystania danych generycznych”,
 • EN 15942 „Zrównoważone obiekty budowlane. Środowiskowe deklaracje wyrobu. Format komunikatu: biznes-biznes”.

Streszczenia wybranych norm

EN 15643-1 „Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena zrównoważoności budynków. Część 1: Postanowienia ogólne”

Norma zapewnia ogólną ocenę pod względem wydajności środowiskowej, społecznej i ekonomicznej, oraz bierze pod uwagę również charakterystykę techniczną i funkcjonalność budynku oraz ogólne zasady i wymagania dotyczące oceny budynków. Pozwala określić ilościowo wkład ocenianych prac budowlanych w zrównoważone budownictwo i w zrównoważony rozwój. Ramy te mają zastosowanie do wszystkich typów budynków i są istotne dla oceny efektywności środowiskowej, społecznej i ekonomicznej nowych budynków w całym ich cyklu życia oraz istniejących budynków w pozostałym okresie ich użytkowania i na etapie końca życia. Standardy zawierają tylko ramy, a nie określają metodologii, która mogłaby dostarczać metod wyceny oraz nie określają też poziomów, klas ani punktów odniesienia do pomiaru wydajności. Powyższa norma zapewnia ogólne ramy oceny i odnosi się do zrównoważonych placów budowy, zapewnia ramy dla zrównoważonego budownictwa, w tym dla faz budowy.

EN 15643-2 „Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena budynków. Część 2: Postanowienia dotyczące oceny środowiskowych właściwości użytkowych”

W normie podano szczegółowe zasady i wymagania dotyczące oceny efektywności środowiskowej budynków z uwzględnieniem właściwości technicznych i funkcjonalności. Ocena efektywności środowiskowej jest jednym z aspektów oceny zrównoważonego rozwoju budynków zgodnie z ogólnymi ramami normy EN 15643-1.

EN 15643-3 „Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena budynków. Część 3: Postanowienia dotyczące oceny socjalnych właściwości użytkowych”

W normie podano szczegółowe zasady i wymagania dotyczące oceny społecznych właściwości użytkowych budynków z uwzględnieniem właściwości technicznych i funkcjonalności budynku. Ramy są istotne dla oceny wyników społecznych nowych budynków na wszystkich etapach ich cyklu życia oraz dla istniejących budynków do końca ich życia.

EN 15643-4 „Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena budynków. Część 4: Postanowienia dotyczące oceny ekonomicznych właściwości użytkowych”

W normie podano ogólne zasady i wymagania dotyczące oceny efektywności ekonomicznej budynków z uwzględnieniem właściwości technicznych i funkcjonalności budynku. Ocena zrównoważenia ekonomicznego mierzy wkład oceniany z perspektywy ekonomicznej w osiągnięcie zrównoważonego budownictwa i zrównoważonego rozwoju.

EN 15978 „Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena środowiskowych właściwości użytkowych budynków. Metoda obliczania”

W normie opisuje się metodę obliczeniową, opartą na ocenie cyklu życia (LCA) i innych ilościowych informacjach środowiskowych, celem oceny efektywności środowiskowej budynku oraz podaje środki do raportowania i przekazywania wyników oceny. Norma ma zastosowanie do nowych i istniejących budynków oraz projektów remontowych. Norma podaje następujące deskrypcje: opis przedmiotu oceny, granicę systemu obowiązującą na poziomie budynku, procedurę, którą należy zastosować do analizy inwentaryzacji, listę wskaźników i procedury obliczania tych wskaźników, wymagania dotyczące prezentacji wyników z raportowania i komunikacji oraz wymagania dotyczące danych niezbędnych do obliczeń. Podejście do oceny obejmuje wszystkie etapy cyklu życia budynku i opiera się na danych uzyskanych z deklaracji środowiskowych produktu (EPD), ich „modułów informacyjnych” opracowanych zgodnie z EN 15804 oraz z innych informacji niezbędnych i istotnych dla przeprowadzenia oceny.

Ocena obejmuje wszystkie produkty, procesy i usługi budowlane związane z budownictwem. Interpretacja i osądy wartościujące wyniki oceny nie wchodzą w zakres niniejszej normy. Podstawową rolę odgrywa tu ocena dla danego etapu budowy. Ocena ta odnosi się do etapu budowy, ponieważ pomaga zdefiniować wiele wymagań technicznych i funkcjonalnych. Materiały i techniki, w tym ich wpływ na środowisko, na konstrukcję witryny są również podstawą tej oceny. Na przykład, wykorzystanie danych materiałów zadeklarowanych w EPD, monitorowanie i raportowanie z budowy przez kierownika ds. zrównoważonego rozwoju przyczynia się do rozwoju firm budowlanych.

EN 16309 „Zrównoważoność obiektów budowlanych. Ocena socjalnych właściwości użytkowych budynków. Metodyka obliczania”

Norma podaje szczegółowe metody i wymagania dotyczące oceny właściwości społecznych budynku z uwzględnieniem jego funkcjonalności i parametrów technicznych. Koncentruje się na społecznym wymiarze zrównoważonego rozwoju w oparciu o ocenę aspektów i wpływów na etapie użytkowania budynku wyrażoną przy użyciu następujących kategorii efektywności społecznej pobranych z EN 15643-3: dostępność, zdolność adaptacji, zdrowie i komfort, oddziaływania na sąsiedztwo, utrzymanie, bezpieczeństwo i ochrona. Niniejsza norma nie określa zasad, w jaki sposób programy oceny budynków mogą zapewniać metody wyceny i nie określa również poziomów, klas ani wskaźników wydajności. Obszary istotne dla etapu budowy to m.in. adaptacyjność budynku, konserwacja oraz pozyskiwanie materiałów i usług. Firma budowlana może zapewnić, że ściany wewnętrzne będą ruchome lub łatwe do demontażu zamiast trwałych. Inne aspekty obejmują konserwację, w ramach której firmy budowlane mogą podjąć działania w celu wykorzystania materiałów, które są bardziej trwałe i zrównoważone, lub detali konstrukcyjnych, które ułatwiają konserwację budynku. Ważną rolę odgrywa również pozyskiwanie materiałów ze zrównoważonych źródeł.

EN 16627 „Zrównoważoność obiektów budowlanych. Ocena ekonomicznych właściwości użytkowych budynków. Metody obliczania”

W normie podano zasady obliczeń do oceny wyników ekonomicznych budynków nowych i istniejących jako jeden z elementów oceny trwałości budynku, co stanowi uzupełnienie normy EN 15643-4. Opisuje metody i zasady obliczania przepływów pieniężnych w całym okresie cyklu życia budynków, z naciskiem na obszar kosztów cyklu życia. Uwzględniono zasady, które opracowane są w ISO 15686-5, ale zostały one dostosowane do oceny zrównoważonego rozwoju w kontekście europejskim. Niniejsza norma opisuje następujące podejście do obliczania wyników ekonomicznych kosztów cyklu życia – wydajność ekonomiczna wyrażona w kategoriach kosztów w całym cyklu życia z uwzględnieniem ujemnych kosztów związanych z eksportem energii oraz ponownym wykorzystaniem i recyklingiem części budynku podczas jego cyklu życia i na końcu jego życia. Obliczenie tego wskaźnika jest obowiązkowe dla zgodności ze standardem. Równowaga ekonomiczna cyklu życia obejmuje koszty cyklu życia oraz dodatkowo dochody w cyklu życia i pod koniec życia. Koszty etapu budowy odgrywają dużą rolę w określaniu kosztów cyklu życia. Firmy budowlane muszą dbać o zrównoważone koszty np. materiałów, przykładowo tanie materiały mogą nie być zrównoważone na dłuższą metę, ponadto firma budowlana musi dostarczyć informacje o kosztach celem przeprowadzenia oceny.

EN 15804 „Zrównoważenie obiektów budowlanych. Deklaracje środowiskowe wyrobu. Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych”

Norma zawiera podstawowe zasady dotyczące kategoryzacji produktów (PCR) dla środowiska w deklaracji typu III na dowolny wyrób budowlany i usługę budowlaną. PCR zawiera: parametry do zadeklarowania oraz ich zestawienie i charakterystykę, opis etapów cyklu życia produktu wg EPD, procesy, które należy uwzględnić w etapach cyklu życia, definicje zasad tworzenia scenariuszy, zasady obliczania inwentarza cyklu życia oraz ocenę wpływu cyklu życia. Obejmuje również zasady zgłaszania określonych informacji dotyczących środowiska i zdrowia, które nie są objęte LCA dla produktu, procesu budowlanego i usługi budowlanej. Określa warunki, w jakich wyroby budowlane mogą być porównywane na podstawie informacji dostarczonych przez EPD. Nadmienia się, że w przypadku dyrektywy w sprawie usług budowlanych obowiązują te same zasady i wymagania, co w przypadku dyrektywy w sprawie wyrobów budowlanych i jest to bezpośrednio związane z etapem budowy, ponieważ zapewnia ramy dla EPD. Wdrożenie ww. zasad jest przydatne i ważne dla firm budowlanych, na ogół przy podejmowaniu decyzji co do trwałości użytych materiałów.

Raport CEN/TR 15941 „Deklaracje środowiskowe produktu. Metodologia doboru i wykorzystania danych generycznych”

Raport techniczny wspiera opracowywanie EPD i pomaga w korzystaniu z danych ogólnych zgodnie z podstawowymi zasadami kategorii wyrobów wg EN 15804 podczas przygotowywania EPD wyrobów, procesów i usług budowlanych w sposób spójny, a także przy stosowaniu danych ogólnych w ocenie efektywności środowiskowej budynków zgodnie z EN 15978. Norma ta ma zastosowanie do etapu budowy, ponieważ ramy EPD zapewniają trwałość materiałów i technologii.

EN 15942:2011 „Zrównoważone obiekty budowlane. Środowiskowe deklaracje wyrobu. Format komunikatu: biznes-biznes”

Norma dotyczy wszystkich wyrobów i usług budowlanych związanych z budynkami i robotami budowlanymi, co zapewnia lepsze zrozumienie poprzez spójne przekazywanie informacji. Norma definiuje i opisuje format komunikacji treści określonych w EN 15804 dla zapewnienia lepszej komunikacji między firmami.

Znakowanie zrównoważonego budownictwa w Europie

W odniesieniu do zrównoważonego środowiska w budownictwie zbudowano w Europie różne systemy oceny i oznakowania. Mają one w większości wspólną podstawę, taką jak kryteria zrównoważonego rozwoju, które łączą jakość ekologiczną, ekonomiczną i społeczno-kulturową. Niemniej szczegóły zastosowanych kryteriów i kluczowych wskaźników mogą się nieco różnić, ponieważ niektóre z nich mogą nie być analizowane, a głębokość analizy jest różna oraz etap i długość czasu mierzone w cyklu życia również są różne. Nadmienia się, że jedynie kryteria, w których poszczególne wskaźniki oddziaływania są obliczane i wyrażane w znormalizowanej formie, mogą stanowić obiektywną podstawę do porównania. Wybrany system musi również uwzględniać kontekst, w jakim jest używany, np. w biurach lub tylko w budynkach mieszkalnych. Niektóre z tych schematów mają charakter nakazowy (jeśli to robisz, jesteś „dobry”), podczas gdy inne są bardziej zorientowane na wydajność (jeśli zdołasz osiągnąć ten poziom wydajności, jesteś „efektywny”).

W przypadku zrównoważonej fazy budowy różne etykiety zapewniają wskazówki i wsparcie w postaci cech kryteriów. Służą one również jako wytyczne oraz narzędzia do zapewnienia jakości na etapie budowy, na przykład przy wyborze materiałów w zrównoważonym procesie na placu budowy. Należy zauważyć, że szczególnie w przypadku systemów opartych na wydajności, jak w przypadku wszelkich metod oceny narzędzia, zawsze istnieje pewna rozbieżność między przewidywaną wydajnością a rzeczywistą wydajnością w użyciu. Schematy różnią się również tym, że istnieją dwa główne strumienie z systemami zastrzeżonymi oraz otwartymi. Dwa z europejskich autorskich systemów, które zostały omówione w tym raporcie, to DGNB i BREEAM. Obydwa posiadają centralną jednostkę certyfikującą, narzędzie obliczeniowe oraz narzucone i zalecane bazy danych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Zbigniew Pozorski Płyty warstwowe a klasa konstrukcyjna

Płyty warstwowe a klasa konstrukcyjna Płyty warstwowe a klasa konstrukcyjna

Zgodnie z normą PN-EN 1993-1-3 [1], przy projektowaniu konstrukcji z profilowanych na zimno elementów i blach rozróżnia się klasy konstrukcyjne, które odpowiadają konsekwencjom zniszczenia zgodnie z normą...

Zgodnie z normą PN-EN 1993-1-3 [1], przy projektowaniu konstrukcji z profilowanych na zimno elementów i blach rozróżnia się klasy konstrukcyjne, które odpowiadają konsekwencjom zniszczenia zgodnie z normą PN-EN 1990 [2].

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku

Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku

W dniach 16-17 listopada odbyła się czwarta edycja Konferencji IZOLACJE pt. Modernizacja starego budownictwa w Polsce. W tym roku gościliśmy w Katowicach, w hotelu Angelo by Vienna House. W konferencji...

W dniach 16-17 listopada odbyła się czwarta edycja Konferencji IZOLACJE pt. Modernizacja starego budownictwa w Polsce. W tym roku gościliśmy w Katowicach, w hotelu Angelo by Vienna House. W konferencji uczestniczyło ponad 230 osób - inżynierów, architektów, projektantów, przedstawicieli uczelni technicznych i innych specjalistów z branży budowlanej.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Wpływ tynków na trwałość przegród budowlanych

Wpływ tynków na trwałość przegród budowlanych Wpływ tynków na trwałość przegród budowlanych

Problem złego stanu technicznego tynków jest zbyt często lekceważony i utożsamiany głównie z pogorszeniem estetyki elewacji. Tymczasem ich zła jakość lub ubytki mogą decydować o trwałości całych obiektów...

Problem złego stanu technicznego tynków jest zbyt często lekceważony i utożsamiany głównie z pogorszeniem estetyki elewacji. Tymczasem ich zła jakość lub ubytki mogą decydować o trwałości całych obiektów budowlanych.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Zeszyty projektanta: Zasady projektowania budynków energooszczędnych

Zeszyty projektanta: Zasady projektowania budynków energooszczędnych Zeszyty projektanta: Zasady projektowania budynków energooszczędnych

Jak projektować budynki energooszczędne? Poznaj wymagania prawne, zasady projektowania termicznego ścian, dachów, stropodachów i podłóg.

Jak projektować budynki energooszczędne? Poznaj wymagania prawne, zasady projektowania termicznego ścian, dachów, stropodachów i podłóg.

dr inż. Dariusz Kowalski Materiały i elementy stosowane do wykonania lekkiej obudowy

Materiały i elementy stosowane do wykonania lekkiej obudowy Materiały i elementy stosowane do wykonania lekkiej obudowy

Współczesne materiały elewacyjne stosowane w technologii lekkiej obudowy ściennej oraz lekkich ścian osłonowych pozwalają na tworzenie różnorodnych form architektonicznych. Związane jest to z ogromnym...

Współczesne materiały elewacyjne stosowane w technologii lekkiej obudowy ściennej oraz lekkich ścian osłonowych pozwalają na tworzenie różnorodnych form architektonicznych. Związane jest to z ogromnym rynkiem materiałów budowlanych, które można zastosować na zewnętrzne elementy ścian.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Teresa Wons Reakcja na ogień - nowe wymagania

Reakcja na ogień - nowe wymagania Reakcja na ogień - nowe wymagania

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

dr inż. Krzysztof Chudyba Konstrukcje betonowe i murowe – projektowanie z uwagi na warunki pożarowe według eurokodów

Konstrukcje betonowe i murowe – projektowanie z uwagi na warunki pożarowe według eurokodów Konstrukcje betonowe i murowe – projektowanie z uwagi na warunki pożarowe według eurokodów

Wprowadzenie do krajowej praktyki projektowej norm europejskich (eurokodów) dotyczących bezpieczeństwa pożarowego ustanowiło nową jakość w treści i zakresie dodatkowych wymagań, które należy spełnić przy...

Wprowadzenie do krajowej praktyki projektowej norm europejskich (eurokodów) dotyczących bezpieczeństwa pożarowego ustanowiło nową jakość w treści i zakresie dodatkowych wymagań, które należy spełnić przy projektowaniu obiektów budowlanych.

dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka, prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki Diagnostyka techniczna budynku wielkopłytowego

Diagnostyka techniczna budynku wielkopłytowego Diagnostyka techniczna budynku wielkopłytowego

Najczęściej stosowaną metodą w przeglądach obiektów budowlanych jest ocena wizualna. Taka ocena może być wystarczająca do sprawdzenia stanu technicznego niewielkich budynków o prostej konstrukcji. Natomiast...

Najczęściej stosowaną metodą w przeglądach obiektów budowlanych jest ocena wizualna. Taka ocena może być wystarczająca do sprawdzenia stanu technicznego niewielkich budynków o prostej konstrukcji. Natomiast w przypadku większych obiektów o konstrukcji bardziej złożonej, takich jak budynki wielkopłytowe, należy zastosować bardziej zaawansowane metody badawcze.

dr inż. Mariusz Franczyk Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty...

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty wynagrodzenia wykonawcy, a jednocześnie przystępuje do użytkowania obiektu, do czego nie jest uprawniony.

dr inż. Danuta Miedzińska Modelowanie numeryczne pian polimerowych ukierunkowane na ich właściwości energochłonne

Modelowanie numeryczne pian polimerowych ukierunkowane na ich właściwości energochłonne Modelowanie numeryczne pian polimerowych ukierunkowane na ich właściwości energochłonne

Do skonstruowania efektywnego elementu systemu pochłaniającego energię mechaniczną lub kinetyczną z materiałów pianowych potrzebna jest znajomość wpływu parametrów geometrii struktur na ich zdolność do...

Do skonstruowania efektywnego elementu systemu pochłaniającego energię mechaniczną lub kinetyczną z materiałów pianowych potrzebna jest znajomość wpływu parametrów geometrii struktur na ich zdolność do pochłaniania energii, a także wiedza o mechanizmach zachowania struktur w czasie ich niszczenia. W tym celu wykonuje się zarówno badania eksperymentalne, jak i numeryczne.

Materiały prasowe news Czy wyroby budowlane spełniają deklarowane wymagania?

Czy wyroby budowlane spełniają deklarowane wymagania? Czy wyroby budowlane spełniają deklarowane wymagania?

Jakość wielu wyrobów budowlanych dostępnych na polskim rynku pozostawia wiele do życzenia – wynika z raportu przygotowanego przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa. 44% wyrobów...

Jakość wielu wyrobów budowlanych dostępnych na polskim rynku pozostawia wiele do życzenia – wynika z raportu przygotowanego przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa. 44% wyrobów od izolacji cieplnej i 38% membran nie spełniało w 2020 r. przynajmniej jednej badanej właściwości.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

Materiały prasowe news Projekt zmiany rozporządzenia CPR ws. wyrobów budowlanych

Projekt zmiany rozporządzenia CPR ws. wyrobów budowlanych Projekt zmiany rozporządzenia CPR ws. wyrobów budowlanych

W ramach wdrażania planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (CPR). Zainteresowane...

W ramach wdrażania planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (CPR). Zainteresowane strony mają do 30 maja 2022 r. czas na przedstawienie swoich opinii na ten temat.

Jarosław Guzal Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie OZE wciąż jest celem

Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie OZE wciąż jest celem Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie OZE wciąż jest celem

O projektowaniu i modernizowaniu budynków według najnowszych standardów, a także o aktualnej sytuacji branży budowlanej mówi Szymon Firląg – prezes zarządu w Związku Pracodawców Producentów Materiałów...

O projektowaniu i modernizowaniu budynków według najnowszych standardów, a także o aktualnej sytuacji branży budowlanej mówi Szymon Firląg – prezes zarządu w Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.

Materiały prasowe news Poradnik eksperta. Weryfikacja dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu. Bezpieczeństwo pożarowe

Poradnik eksperta. Weryfikacja dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu. Bezpieczeństwo pożarowe Poradnik eksperta. Weryfikacja dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu. Bezpieczeństwo pożarowe

Tematyka właściwej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, wprowadzonych do obrotu w Polsce jest przedmiotem dyskusji, celem autorów publikacji jest uporządkowanie elementarnej...

Tematyka właściwej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, wprowadzonych do obrotu w Polsce jest przedmiotem dyskusji, celem autorów publikacji jest uporządkowanie elementarnej i niezbędnej wiedzy z tego zakresu oraz zaprezentowanie schematów postępowania podczas analizy dokumentacji przedstawionej dla wyrobu budowlanego, który uczestnik procesu budowlanego zamierza zastosować i/lub wbudować w obiekt budowlany.

Materiały prasowe news Wyzwania pakietu Fit for 55 dla sektora wyrobów budowlanych – webinarium

Wyzwania pakietu Fit for 55 dla sektora wyrobów budowlanych – webinarium Wyzwania pakietu Fit for 55 dla sektora wyrobów budowlanych – webinarium

23 lutego br. odbędzie się webinarium zorganizowane przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa pt. „Wyzwania pakietu «Fit for 55» dla sektora wyrobów budowlanych”.

23 lutego br. odbędzie się webinarium zorganizowane przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa pt. „Wyzwania pakietu «Fit for 55» dla sektora wyrobów budowlanych”.

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

news Płyty styropianowe z deklaracjami środowiskowymi

Płyty styropianowe z deklaracjami środowiskowymi Płyty styropianowe z deklaracjami środowiskowymi

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) zakończyło właśnie cykl badań środowiskowych płyt styropianowych prowadzonych we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) zakończyło właśnie cykl badań środowiskowych płyt styropianowych prowadzonych we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.

Janusz Kozula news XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia a Budownictwo

XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia a Budownictwo XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia a Budownictwo

XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Ekologia a Budownictwo” została zorganizowana przez Oddział PZITB w Bielsku-Białej przy współpracy Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie,...

XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Ekologia a Budownictwo” została zorganizowana przez Oddział PZITB w Bielsku-Białej przy współpracy Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, Komitetu Ekologii ZG PZITB, Politechniki Śląskiej, Politechniki Krakowskiej, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wydarzenie odbyło się w dniach 14–16 października br. w Bielsku-Białej.

Jarosław Guzal Izolacja budynków pomoże sprostać wyzwaniom obecnego świata

Izolacja budynków pomoże sprostać wyzwaniom obecnego świata Izolacja budynków pomoże sprostać wyzwaniom obecnego świata

Czy Warunki Techniczne powinny się zmienić w kontekście bezpieczeństwa pożarowego i akustyki? Przeczytaj rozmowę z Romualdem Chrapkiem – członkiem zarządu Stowarzyszenia MIWO.

Czy Warunki Techniczne powinny się zmienić w kontekście bezpieczeństwa pożarowego i akustyki? Przeczytaj rozmowę z Romualdem Chrapkiem – członkiem zarządu Stowarzyszenia MIWO.

Materiały prasowe news Stanowisko ws. wprowadzenia CBAM dla przemysłu materiałów budowlanych

Stanowisko ws. wprowadzenia CBAM dla przemysłu materiałów budowlanych Stanowisko ws. wprowadzenia CBAM dla przemysłu materiałów budowlanych

Przedstawiciele pracowników i pracodawców zwracają się do Rządu RP o niezwłoczne podjęcie działań chroniących energochłonny przemysł materiałów budowlanych, m.in. cementowy, ceramiczny, gipsowy i wapienniczy,...

Przedstawiciele pracowników i pracodawców zwracają się do Rządu RP o niezwłoczne podjęcie działań chroniących energochłonny przemysł materiałów budowlanych, m.in. cementowy, ceramiczny, gipsowy i wapienniczy, przed negatywnymi skutkami prowadzonej przez UE polityki klimatycznej. Dążenie do tego, aby Europa zmniejszyła emisje gazów cieplarnianych, o co najmniej 55% do 2030 r., nie jest łatwe.

Materiały prasowe news Znaczenie deklaracji środowiskowych EPD

Znaczenie deklaracji środowiskowych EPD Znaczenie deklaracji środowiskowych EPD

W związku z zieloną transformacją producenci wyrobów budowlanych muszą zmierzyć się ze zmianą sposobu podejścia do produktu i zmniejszeniem emisji w produkcji. Ma to również wpływ na ich konkurencyjność...

W związku z zieloną transformacją producenci wyrobów budowlanych muszą zmierzyć się ze zmianą sposobu podejścia do produktu i zmniejszeniem emisji w produkcji. Ma to również wpływ na ich konkurencyjność na rynku i postrzeganie marki przez coraz bardziej świadomych klientów. Dlatego coraz więcej producentów ma potrzebę deklarowania cech środowiskowych swoich wyrobów, a jedną z kluczowych metod jest deklaracja środowiskowa EPD. To wnioski z webinarium zorganizowanego przez Związek Pracodawców Producentów...

Materiały prasowe news NFOŚiGW wspiera wdrożenia technologii plusenergetycznych budynków

NFOŚiGW wspiera wdrożenia technologii plusenergetycznych budynków NFOŚiGW wspiera wdrożenia technologii plusenergetycznych budynków

Już od 1 czerwca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie wdrożenia innowacji w obszarze plusenergetycznych budynków w ramach programu „Nowa...

Już od 1 czerwca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie wdrożenia innowacji w obszarze plusenergetycznych budynków w ramach programu „Nowa Energia”. Na innowacyjne projekty w tej dziedzinie czeka 250 mln zł.

Materiały prasowe news Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych

Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych

Na początku marca odbyło się kolejne posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych, podczas którego omówiono projekt procedury kontroli betonu towarowego, jaką będą stosować organy nadzoru budowlanego.

Na początku marca odbyło się kolejne posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych, podczas którego omówiono projekt procedury kontroli betonu towarowego, jaką będą stosować organy nadzoru budowlanego.

Najnowsze produkty i technologie

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Sika Poland sp. z o.o. Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie...

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. Warto podkreślić, że zrównoważony rozwój ma nie tylko wymiar ekonomiczny i środowiskowy, ale także społeczny, który powinien obejmować działania na rzecz społeczności lokalnych.

EUROFIRANY B.B. Choczyńscy Sp.J. 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna?...

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna? Przy rosnących cenach paliw i energii elektrycznej oraz rosnących kosztach, jakie musimy przeznaczyć na ogrzewanie budynków, izolacja jest nieunikniona. Warto więc zainwestować w izolację budynku dobrej jakości, by przynajmniej w jakiejś części uchronić swój budżet. Oto trzy sposoby, jak to...

4 ECO Sp. z o.o. Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

4 ECO Sp. z o.o. Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem? Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka...

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka lat. I tak pierwsze docieplenia były na styropianie o grubości 4 cm, obecnie to 20 cm styropianu grafitowego.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku

Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku

Czas wysychania budynku po zakończeniu budowy może wynosić kilka lat. Dodatkowo, za sprawą zmieniających się temperatur, nieustannie mamy do czynienia z gromadzącą się w konstrukcji budynku wilgocią. Pomocna...

Czas wysychania budynku po zakończeniu budowy może wynosić kilka lat. Dodatkowo, za sprawą zmieniających się temperatur, nieustannie mamy do czynienia z gromadzącą się w konstrukcji budynku wilgocią. Pomocna jest w tym wypadku membrana paroprzepuszczalna, dzięki której można odprowadzić wilgoć poza budynek. Wśród zabezpieczeń dachowych ogromną popularnością cieszy się membrana wstępnego krycia (MWK), która umożliwia właściwą dyfuzję pary wodnej z termoizolacji, a także dodatkowo uszczelnia pokrycie...

Getin Noble Bank SA Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?

Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej? Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?

Ograniczenie strat ciepła i związane z nim zmniejszenie rachunków za prąd to kwestie istotne zarówno dla właścicieli i zarządców budynków, jak i mieszkańców. Aby było to możliwe, należy przeprowadzić prace...

Ograniczenie strat ciepła i związane z nim zmniejszenie rachunków za prąd to kwestie istotne zarówno dla właścicieli i zarządców budynków, jak i mieszkańców. Aby było to możliwe, należy przeprowadzić prace termomodernizacyjne. Często jednak ich zaplanowanie, zrealizowanie, a zwłaszcza znalezienie odpowiedniego źródła finansowania bywa problematyczne, dlatego warto dowiedzieć się, jak osiągnąć cel. Proces planowania termomodernizacji wcale nie musi być skomplikowany!

CFI World S.A. Robakowo CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi...

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi branży budowlanej, kosmetycznej, farmaceutycznej czy spożywczej. Współpracuje z wiodącymi producentami, w tym Lotte Fine Chemical czy LG Chem.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.