Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

NNV sp. z o.o. Wpływ świadectwa energetycznego na wartość nieruchomości

Wpływ świadectwa energetycznego na wartość nieruchomości Wpływ świadectwa energetycznego na wartość nieruchomości

Ekologia ma dla nas coraz większe znaczenie. Mieszkania i domy, które zużywają mniej energii, a tym samym wywierają mniejszy wpływ na środowisko, zyskują na wartości. Obowiązkowym dokumentem przy sprzedaży...

Ekologia ma dla nas coraz większe znaczenie. Mieszkania i domy, które zużywają mniej energii, a tym samym wywierają mniejszy wpływ na środowisko, zyskują na wartości. Obowiązkowym dokumentem przy sprzedaży lub wynajmowaniu nieruchomości jest certyfikat energetyczny. Dzięki niemu możemy uzyskać wyższą cenę za naszą nieruchomość.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Polacy chcą budownictwa, które jest przyjazne dla środowiska

Polacy chcą budownictwa, które jest przyjazne dla środowiska Polacy chcą budownictwa, które jest przyjazne dla środowiska

Większość Polaków uważa, że współczesne budownictwo powinno wykorzystywać drewno certyfikowane. Potwierdza to aż 76% respondentów badania* zrealizowanego na zlecenie Forest Stewardship Council® – organizacji,...

Większość Polaków uważa, że współczesne budownictwo powinno wykorzystywać drewno certyfikowane. Potwierdza to aż 76% respondentów badania* zrealizowanego na zlecenie Forest Stewardship Council® – organizacji, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Dla ponad połowy ankietowanych drewno to także przyszłość budownictwa, a branża powinna szukać sposobów na zastąpienie betonu i stali materiałami odnawialnymi. Badanie potwierdza stałą potrzebę wdrażania zmian w budownictwie z korzyścią...

Przemysław Gogojewicz Instalacje odnawialnych źródeł energii

Instalacje odnawialnych źródeł energii Instalacje odnawialnych źródeł energii

Wdrożenie technologii fotowoltaiki słonecznej i energii słonecznej termicznej daje szansę przynoszenia obywatelom i przedsiębiorstwom korzyści, tak w zakresie ochrony klimatu, jak i ekonomiczne.

Wdrożenie technologii fotowoltaiki słonecznej i energii słonecznej termicznej daje szansę przynoszenia obywatelom i przedsiębiorstwom korzyści, tak w zakresie ochrony klimatu, jak i ekonomiczne.

Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Sustainable construction – introduction to the evaluation problem

Poznaj systemy oznakowania i normy związane ze zrównoważonym budownictwem w Europie, fot. www.freeimages.com

Poznaj systemy oznakowania i normy związane ze zrównoważonym budownictwem w Europie, fot. www.freeimages.com

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40% energii, 50% wszystkich naturalnych zasobów i 60% powstających odpadów. Zrównoważony sektor budowlany jest kluczem będącym w stanie doprowadzić do redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG), a także jest odpowiedzialny za bardziej zrównoważony świat.

Zobacz także

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Zrównoważone budownictwo odnosi się do przyjętej definicji: wykorzystanie metod projektowania, budowy i stosowania materiałów przyjaznych ekologicznie. Dotyczy to nie tylko samych budynków, ale także ich najbliższego otoczenia oraz szerszego otoczenia regionalnego i globalnego.

Zrównoważone budownictwo to praktyka twórczych prac budowlanych i eksploatacyjnych, które są ekologicznie odpowiedzialne i zasobowo oszczędne w całej organizacji przez cykl życia, od początkowego planowania i projektowania, po budowanie, obsługę i konserwację. Do tej pory skupiano się na zrównoważonym rozwoju tylko w fazie użytkowania. Jednak jak budynki stają się coraz bardziej energetycznie oszczędne, to potencjał dla zrównoważonego rozwoju powiększa się przy wykorzystaniu następujących faz: od planowania do budowy.

O czym przeczytasz w artykule?

 • Wymiary zrównoważonego rozwoju
 • Faza zrównoważonego budownictwa
 • Strategia, systemy oznakowania i normy związane ze zrównoważonym budownictwem w Europie
 • Znakowanie zrównoważonego budownictwa w Europie

W publikacji omówiono wytyczne dotyczące stosowania ogólnych zasad zrównoważonego rozwoju w budynkach i obiektach inżynierskich. Pokazano podmiotom zaangażowanym w prace budowlane, jak uwzględnić te zasady podczas podejmowania decyzji w celu zwiększenia wkładu prac budowlanych w zrównoważony rozwój. Przedstawiono podejście, krok po kroku, w celu zachęcania do stosowania zasad przez wszystkich interesariuszy na każdym etapie, od decyzji o budowie i początkowego opracowania założeń projektu, do końca okresu eksploatacji. Zebrany materiał może być pomocny zainteresowanym stronom we włączeniu myślenia o zrównoważonym rozwoju we wszystkich fazach cyklu życia budynku lub robót inżynieryjnych i we wszystkich istotnych kwestiach będących przedmiotem zainteresowania.

Sustainable construction – introduction to the evaluation problem

The publication discusses the guidelines for the application of the general principles of sustainable development in buildings and engineering facilities. It shows the entities involved in construction work how to take these principles into account when making decisions to increase the contribution of construction work to sustainability. A step-by-step approach was presented to encourage application of the principles by all stakeholders at every stage, from the decision on the construction and initial design development to the end of the life cycle. The material collected can help the stakeholders to incorporate sustainability thinking into all phases of a building life cycle or engineering work and all relevant issues of interest.

Wymiary zrównoważonego rozwoju

Zrównoważone budownictwo jest często określane po prostu jako „planowanie ekologiczne” lub „konstrukcja wydajna energetycznie”. Jednak cechy te – efektywny ekologicznie i energetycznie – są to tylko dwa elementy z prawdziwego holistycznego podejścia do zrównoważonego budownictwa. Aby osiągnąć zrównoważone budownictwo, wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju muszą być uwzględnione i zostać oparte na trzech kolumnach zrównoważenia: wymiarze ekonomicznym, ekologicznym i socjalno-kulturowym. Te trzy wymiary muszą być oceniane w tym samym czasie i prowadzić do tego samego celu.

Zrównoważony rozwój musi również uwzględniać cechy techniczne i technologiczne, jak również funkcje aspektów krajowych i specyficznych dla danego miejsca. Te właściwości techniczne budownictwa mogą mieć silny wpływ na jakość zrównoważonego rozwoju. To samo dotyczy jakości procesu, na który mogą silnie wpłynąć inne cechy zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza we wczesnej fazie planowania. Jednak największe fluktuacje w jakości procesów obserwuje się wewnątrz etapu projektowania, podczas gdy w przyszłości zrównoważenie budowli/budynku będzie decydować, jak rzeczywiście proces będzie realizowany. Na przykład wybór materiałów lub nawet procesów budowlanych staje się decydującym czynnikiem w zrównoważonym poziomie budynku. Ostatnia, ale nie najmniej ważna, jest lokalizacja lub lokalne specyficzne wymagania, włączając w to społeczne, polityczne, kulturowe i klimatyczne warunki, co musi być objęte dążeniem, aby budynek stanowił zawsze odpowiedź lokalnych warunków.

Faza zrównoważonego budownictwa

Zrównoważone budynki są bezpośrednim powodem zainteresowania właścicieli i inwestorów, którzy chcą osiągnąć więcej ze zrównoważonych i energetycznie wydajnych budynków i mieć gwarancję niskich kosztów napraw i eksploatacji. Certyfikowane zrównoważone budynki pozwalają im szybko ocenić jakość i wartość budynku oraz jego konkurencyjność ekonomiczną. Zrównoważony etap budowy odgrywa kluczową rolę pod kątem wykorzystania odpowiednich materiałów i technologii, jak również tego, czy nastąpiły zrównoważone procesy oraz jak kształtowały się koszty lokalizacji, które odgrywają główną rolę w kosztach zrównoważenia. Takie postępowanie przynosi dodatkowe korzyści, bo firmy budowlane uzyskują wzrost zysku poprzez zmieniające się autorskie modele biznesowe, pozwalające na dostarczenie nowych produktów i usług z coraz większą dokładnością pozwalających na zaspokojenie potrzeb klientów na zrównoważony budynek. Budowlane firmy są zatem coraz częściej nakłaniane do wytworzenia zrównoważonego budynku, a także etykietowania systemów, które obejmują wszystkie aspekty cyklu życia budynku, a oceniane poprzez takie systemy oceny jak DGNB lub LEED.

Efektywne zarządzanie zasobami jest koniecznością w średnim i długim okresie, w tym włączając wyroby i energię, aby firmy budowlane pozostały konkurencyjne. Ten potencjał zrównoważonego budownictwa, zwłaszcza w fazie budowy, choć ogromny, niesie ze sobą liczne bariery. Bariery dla zrównoważonych etapów w fazie budowy obejmują:

 • blokady technologiczne, np. użycie przestarzałych maszyn,
 • niską działalność badawczo-rozwojową w sektorze budowlanym,
 • niską przejrzystość korzyści płynących ze zrównoważonego budownictwa,
 • braki w kwalifikacjach i niska baza wiedzy,
 • rozdrobniony rynek z niskimi barierami wejścia,
 • niechęć do podejmowania ryzyka przez wykonawców wobec nowych i zrównoważonych innowacji,
 • brak zrównoważonych materiałów i technologii budowlanych,
 • wysokie ceny zrównoważonych materiałów i technologii z wczesną adaptacją,
 • brak woli administracji publicznej do wspierania zrównoważonego budownictwa

Strategia, systemy oznakowania i normy związane ze zrównoważonym budownictwem w Europie

Nowe normy w sektorze budowlanym mają pomóc architektom, inżynierom, fachowcom, wykonawcom, producentom materiałów, nabywcom oraz właścicielom budynków w zrozumieniu preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju, budowy, utrzymania i remontów budynków. Równolegle z wdrożeniem norm następuje certyfikacja materiałów i procesów dokonywana przez stronę trzecią, co zapewnia przejrzystość w zakresie ekologicznego i społecznego wpływu produktów budowlanych, pozostawiając jednocześnie miejsce na innowacje i świadomy wybór przez rynek.

Normy techniczne związane z zielonym budownictwem w Europie

Chociaż w Unii Europejskiej (UE) istnieje wiele strategii dotyczących efektywności energetycznej, to do tej pory znacznie mniej uwagi poświęcano zrównoważonym budynkom, szczególnie w kontekście pełnej oceny cyklu życia (LCA). Istnieje jednak wiele strategii, które bezpośrednio i pośrednio wpływają na trwałość budynku. Do tej pory w zakresie kompleksowej oceny budynków metody lub ramy oceny zrównoważenia budynków i produktów budowlanych zostały opracowane głównie przez podmioty prywatne. Zapewniają one rynkowi roboczą definicję zrównoważonego budynku oraz narzędzia do jego oceny. Wiele z tych istniejących programów nie stanowi normowych zasad w tradycyjnym sensie. UE zaczęła jednak zajmować się tym i wykazuje potrzebą budowy narzędzi do oceny poprzez opracowanie ogólnounijnych norm przez Komitet Techniczny CEN/TC 350.

Ramy pracy CEN/TC 350 to dobrowolne, horyzontalne, znormalizowane i zharmonizowane metody oceny zrównoważenia, w tym uwzględnia się operacyjny wpływ budynku i jego konstrukcji na środowisko, w szczególności w przypadku stosowania odpowiednich materiałów, poprzez Deklarację Środowiskową Produktu (EPD). Opracowania przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) obejmują wszystkie aspekty konstrukcji nowych i istniejących budowli, dla wszystkich typów budynków, również zintegrowane właściwości użytkowe budynków w całym ich cyklu życia. Wśród wielu innych korzyści normy mają na celu:

 • przejrzystość informacji niezbędnych do wsparcia oceny trwałości robót budowlanych,
 • zapewnienie ustrukturyzowanego formatu informacji o produkcie, aby można go było zastosować do oceny robót budowlanych,
 • zapewnienie podstawowych elementów w strategii prowadzącej do łagodzenia zmian klimatycznych i innych aspektów zrównoważonego rozwoju, takich jak inteligentne wykorzystanie zasobów.

Przy wdrażaniu postanowień CEN/TC 350 zaprojektowano zestaw norm na trzech poziomach implementacji. Są to:

 • poziom zasad,
 • poziom budynku,
 • poziom produktu.

Każdy poziom obejmuje aspekty środowiskowe, społeczne i gospodarcze poprzez różne bardzo specyficzne standardy. Normy te opierają się na istniejących normach CEN i ISO i uwzględniają je między innymi w zakresie: substancji niebezpiecznych, efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju budynków oraz odpadów. Wizją Komisji Europejskiej jest wdrożenie wytycznych CEN/TC 350 do krajowych przepisów budowlanych, a także do dobrowolnych systemów oceny wyrobów oraz certyfikacji i oceny budynków.

Prace normalizacyjne – wykaz głównych norm

Na pierwszym poziomie zasad określonych przez CEN/TC 350 znajduje się podstawowa norma EN 15643-1 „Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena zrównoważoności budynków. Część 1: Postanowienia ogólne”. Łączą się z nią na poziomie ramowym poniższe normy dotyczące efektywności środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej:

 • EN 15643-2 „Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena budynków. Część 2: Postanowienia dotyczące oceny środowiskowych właściwości użytkowych”,
 • EN 15643-3 „Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena budynków. Część 3: Postanowienia dotyczące oceny socjalnych właściwości użytkowych”,
 • EN 15643-4 „Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena budynków. Część 4: Postanowienia dotyczące oceny ekonomicznych właściwości użytkowych”.
 • Drugi poziom to poziom budynku, który jest również podzielony na normy dotyczące wydajności środowiskowej, społecznej i ekonomicznej:
 • EN 15978 „Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena środowiskowych właściwości użytkowych budynków. Metoda obliczania”,
 • EN 16309 „Zrównoważoność obiektów budowlanych. Ocena socjalnych właściwości użytkowych budynków. Metodyka obliczania”,
 • EN 16627 „Zrównoważoność obiektów budowlanych. Ocena ekonomicznych właściwości użytkowych budynków. Metody obliczania”.
 • Na trzecim poziomie występują normy pogrupowane dla oceny efektywności środowiskowej, niemniej niektóre z aspektów ocen społecznych i ekonomicznych są również zawarte w poniższych normach:
 • EN 15804 „Zrównoważenie obiektów budowlanych. Deklaracje środowiskowe wyrobu. Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych”,
 • CEN/TR 15941 „Deklaracje środowiskowe produktu. Metodologia doboru i wykorzystania danych generycznych”,
 • EN 15942 „Zrównoważone obiekty budowlane. Środowiskowe deklaracje wyrobu. Format komunikatu: biznes-biznes”.

Streszczenia wybranych norm

EN 15643-1 „Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena zrównoważoności budynków. Część 1: Postanowienia ogólne”

Norma zapewnia ogólną ocenę pod względem wydajności środowiskowej, społecznej i ekonomicznej, oraz bierze pod uwagę również charakterystykę techniczną i funkcjonalność budynku oraz ogólne zasady i wymagania dotyczące oceny budynków. Pozwala określić ilościowo wkład ocenianych prac budowlanych w zrównoważone budownictwo i w zrównoważony rozwój. Ramy te mają zastosowanie do wszystkich typów budynków i są istotne dla oceny efektywności środowiskowej, społecznej i ekonomicznej nowych budynków w całym ich cyklu życia oraz istniejących budynków w pozostałym okresie ich użytkowania i na etapie końca życia. Standardy zawierają tylko ramy, a nie określają metodologii, która mogłaby dostarczać metod wyceny oraz nie określają też poziomów, klas ani punktów odniesienia do pomiaru wydajności. Powyższa norma zapewnia ogólne ramy oceny i odnosi się do zrównoważonych placów budowy, zapewnia ramy dla zrównoważonego budownictwa, w tym dla faz budowy.

EN 15643-2 „Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena budynków. Część 2: Postanowienia dotyczące oceny środowiskowych właściwości użytkowych”

W normie podano szczegółowe zasady i wymagania dotyczące oceny efektywności środowiskowej budynków z uwzględnieniem właściwości technicznych i funkcjonalności. Ocena efektywności środowiskowej jest jednym z aspektów oceny zrównoważonego rozwoju budynków zgodnie z ogólnymi ramami normy EN 15643-1.

EN 15643-3 „Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena budynków. Część 3: Postanowienia dotyczące oceny socjalnych właściwości użytkowych”

W normie podano szczegółowe zasady i wymagania dotyczące oceny społecznych właściwości użytkowych budynków z uwzględnieniem właściwości technicznych i funkcjonalności budynku. Ramy są istotne dla oceny wyników społecznych nowych budynków na wszystkich etapach ich cyklu życia oraz dla istniejących budynków do końca ich życia.

EN 15643-4 „Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena budynków. Część 4: Postanowienia dotyczące oceny ekonomicznych właściwości użytkowych”

W normie podano ogólne zasady i wymagania dotyczące oceny efektywności ekonomicznej budynków z uwzględnieniem właściwości technicznych i funkcjonalności budynku. Ocena zrównoważenia ekonomicznego mierzy wkład oceniany z perspektywy ekonomicznej w osiągnięcie zrównoważonego budownictwa i zrównoważonego rozwoju.

EN 15978 „Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena środowiskowych właściwości użytkowych budynków. Metoda obliczania”

W normie opisuje się metodę obliczeniową, opartą na ocenie cyklu życia (LCA) i innych ilościowych informacjach środowiskowych, celem oceny efektywności środowiskowej budynku oraz podaje środki do raportowania i przekazywania wyników oceny. Norma ma zastosowanie do nowych i istniejących budynków oraz projektów remontowych. Norma podaje następujące deskrypcje: opis przedmiotu oceny, granicę systemu obowiązującą na poziomie budynku, procedurę, którą należy zastosować do analizy inwentaryzacji, listę wskaźników i procedury obliczania tych wskaźników, wymagania dotyczące prezentacji wyników z raportowania i komunikacji oraz wymagania dotyczące danych niezbędnych do obliczeń. Podejście do oceny obejmuje wszystkie etapy cyklu życia budynku i opiera się na danych uzyskanych z deklaracji środowiskowych produktu (EPD), ich „modułów informacyjnych” opracowanych zgodnie z EN 15804 oraz z innych informacji niezbędnych i istotnych dla przeprowadzenia oceny.

Ocena obejmuje wszystkie produkty, procesy i usługi budowlane związane z budownictwem. Interpretacja i osądy wartościujące wyniki oceny nie wchodzą w zakres niniejszej normy. Podstawową rolę odgrywa tu ocena dla danego etapu budowy. Ocena ta odnosi się do etapu budowy, ponieważ pomaga zdefiniować wiele wymagań technicznych i funkcjonalnych. Materiały i techniki, w tym ich wpływ na środowisko, na konstrukcję witryny są również podstawą tej oceny. Na przykład, wykorzystanie danych materiałów zadeklarowanych w EPD, monitorowanie i raportowanie z budowy przez kierownika ds. zrównoważonego rozwoju przyczynia się do rozwoju firm budowlanych.

EN 16309 „Zrównoważoność obiektów budowlanych. Ocena socjalnych właściwości użytkowych budynków. Metodyka obliczania”

Norma podaje szczegółowe metody i wymagania dotyczące oceny właściwości społecznych budynku z uwzględnieniem jego funkcjonalności i parametrów technicznych. Koncentruje się na społecznym wymiarze zrównoważonego rozwoju w oparciu o ocenę aspektów i wpływów na etapie użytkowania budynku wyrażoną przy użyciu następujących kategorii efektywności społecznej pobranych z EN 15643-3: dostępność, zdolność adaptacji, zdrowie i komfort, oddziaływania na sąsiedztwo, utrzymanie, bezpieczeństwo i ochrona. Niniejsza norma nie określa zasad, w jaki sposób programy oceny budynków mogą zapewniać metody wyceny i nie określa również poziomów, klas ani wskaźników wydajności. Obszary istotne dla etapu budowy to m.in. adaptacyjność budynku, konserwacja oraz pozyskiwanie materiałów i usług. Firma budowlana może zapewnić, że ściany wewnętrzne będą ruchome lub łatwe do demontażu zamiast trwałych. Inne aspekty obejmują konserwację, w ramach której firmy budowlane mogą podjąć działania w celu wykorzystania materiałów, które są bardziej trwałe i zrównoważone, lub detali konstrukcyjnych, które ułatwiają konserwację budynku. Ważną rolę odgrywa również pozyskiwanie materiałów ze zrównoważonych źródeł.

EN 16627 „Zrównoważoność obiektów budowlanych. Ocena ekonomicznych właściwości użytkowych budynków. Metody obliczania”

W normie podano zasady obliczeń do oceny wyników ekonomicznych budynków nowych i istniejących jako jeden z elementów oceny trwałości budynku, co stanowi uzupełnienie normy EN 15643-4. Opisuje metody i zasady obliczania przepływów pieniężnych w całym okresie cyklu życia budynków, z naciskiem na obszar kosztów cyklu życia. Uwzględniono zasady, które opracowane są w ISO 15686-5, ale zostały one dostosowane do oceny zrównoważonego rozwoju w kontekście europejskim. Niniejsza norma opisuje następujące podejście do obliczania wyników ekonomicznych kosztów cyklu życia – wydajność ekonomiczna wyrażona w kategoriach kosztów w całym cyklu życia z uwzględnieniem ujemnych kosztów związanych z eksportem energii oraz ponownym wykorzystaniem i recyklingiem części budynku podczas jego cyklu życia i na końcu jego życia. Obliczenie tego wskaźnika jest obowiązkowe dla zgodności ze standardem. Równowaga ekonomiczna cyklu życia obejmuje koszty cyklu życia oraz dodatkowo dochody w cyklu życia i pod koniec życia. Koszty etapu budowy odgrywają dużą rolę w określaniu kosztów cyklu życia. Firmy budowlane muszą dbać o zrównoważone koszty np. materiałów, przykładowo tanie materiały mogą nie być zrównoważone na dłuższą metę, ponadto firma budowlana musi dostarczyć informacje o kosztach celem przeprowadzenia oceny.

EN 15804 „Zrównoważenie obiektów budowlanych. Deklaracje środowiskowe wyrobu. Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych”

Norma zawiera podstawowe zasady dotyczące kategoryzacji produktów (PCR) dla środowiska w deklaracji typu III na dowolny wyrób budowlany i usługę budowlaną. PCR zawiera: parametry do zadeklarowania oraz ich zestawienie i charakterystykę, opis etapów cyklu życia produktu wg EPD, procesy, które należy uwzględnić w etapach cyklu życia, definicje zasad tworzenia scenariuszy, zasady obliczania inwentarza cyklu życia oraz ocenę wpływu cyklu życia. Obejmuje również zasady zgłaszania określonych informacji dotyczących środowiska i zdrowia, które nie są objęte LCA dla produktu, procesu budowlanego i usługi budowlanej. Określa warunki, w jakich wyroby budowlane mogą być porównywane na podstawie informacji dostarczonych przez EPD. Nadmienia się, że w przypadku dyrektywy w sprawie usług budowlanych obowiązują te same zasady i wymagania, co w przypadku dyrektywy w sprawie wyrobów budowlanych i jest to bezpośrednio związane z etapem budowy, ponieważ zapewnia ramy dla EPD. Wdrożenie ww. zasad jest przydatne i ważne dla firm budowlanych, na ogół przy podejmowaniu decyzji co do trwałości użytych materiałów.

Raport CEN/TR 15941 „Deklaracje środowiskowe produktu. Metodologia doboru i wykorzystania danych generycznych”

Raport techniczny wspiera opracowywanie EPD i pomaga w korzystaniu z danych ogólnych zgodnie z podstawowymi zasadami kategorii wyrobów wg EN 15804 podczas przygotowywania EPD wyrobów, procesów i usług budowlanych w sposób spójny, a także przy stosowaniu danych ogólnych w ocenie efektywności środowiskowej budynków zgodnie z EN 15978. Norma ta ma zastosowanie do etapu budowy, ponieważ ramy EPD zapewniają trwałość materiałów i technologii.

EN 15942:2011 „Zrównoważone obiekty budowlane. Środowiskowe deklaracje wyrobu. Format komunikatu: biznes-biznes”

Norma dotyczy wszystkich wyrobów i usług budowlanych związanych z budynkami i robotami budowlanymi, co zapewnia lepsze zrozumienie poprzez spójne przekazywanie informacji. Norma definiuje i opisuje format komunikacji treści określonych w EN 15804 dla zapewnienia lepszej komunikacji między firmami.

Znakowanie zrównoważonego budownictwa w Europie

W odniesieniu do zrównoważonego środowiska w budownictwie zbudowano w Europie różne systemy oceny i oznakowania. Mają one w większości wspólną podstawę, taką jak kryteria zrównoważonego rozwoju, które łączą jakość ekologiczną, ekonomiczną i społeczno-kulturową. Niemniej szczegóły zastosowanych kryteriów i kluczowych wskaźników mogą się nieco różnić, ponieważ niektóre z nich mogą nie być analizowane, a głębokość analizy jest różna oraz etap i długość czasu mierzone w cyklu życia również są różne. Nadmienia się, że jedynie kryteria, w których poszczególne wskaźniki oddziaływania są obliczane i wyrażane w znormalizowanej formie, mogą stanowić obiektywną podstawę do porównania. Wybrany system musi również uwzględniać kontekst, w jakim jest używany, np. w biurach lub tylko w budynkach mieszkalnych. Niektóre z tych schematów mają charakter nakazowy (jeśli to robisz, jesteś „dobry”), podczas gdy inne są bardziej zorientowane na wydajność (jeśli zdołasz osiągnąć ten poziom wydajności, jesteś „efektywny”).

W przypadku zrównoważonej fazy budowy różne etykiety zapewniają wskazówki i wsparcie w postaci cech kryteriów. Służą one również jako wytyczne oraz narzędzia do zapewnienia jakości na etapie budowy, na przykład przy wyborze materiałów w zrównoważonym procesie na placu budowy. Należy zauważyć, że szczególnie w przypadku systemów opartych na wydajności, jak w przypadku wszelkich metod oceny narzędzia, zawsze istnieje pewna rozbieżność między przewidywaną wydajnością a rzeczywistą wydajnością w użyciu. Schematy różnią się również tym, że istnieją dwa główne strumienie z systemami zastrzeżonymi oraz otwartymi. Dwa z europejskich autorskich systemów, które zostały omówione w tym raporcie, to DGNB i BREEAM. Obydwa posiadają centralną jednostkę certyfikującą, narzędzie obliczeniowe oraz narzucone i zalecane bazy danych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Materiały prasowe news Bank Ochrony Środowiska nawiązał współpracę z KAPE

Bank Ochrony Środowiska nawiązał współpracę z KAPE Bank Ochrony Środowiska nawiązał współpracę z KAPE

Bank Ochrony Środowiska zawarł porozumienie z Krajową Agencją Poszanowania Energii. Organizacje będą współpracować przy promocji skierowanego do firm Kredytu EkoOszczędnego z oferty BOŚ oraz usługi pozyskiwania...

Bank Ochrony Środowiska zawarł porozumienie z Krajową Agencją Poszanowania Energii. Organizacje będą współpracować przy promocji skierowanego do firm Kredytu EkoOszczędnego z oferty BOŚ oraz usługi pozyskiwania białych certyfikatów z oferty KAPE. W ramach współpracy, KAPE będzie wykonywać audyty efektywności energetycznej oraz wspierać klientów w procesie składania wniosków o wydanie białych certyfikatów przed Urzędem Regulacji Energetyki. BOŚ i KAPE planują także dalsze wspólne inicjatywy na rzecz...

Szacowanie śladu węglowego budynków

Szacowanie śladu węglowego budynków Szacowanie śladu węglowego budynków

Niniejszy raport powstał w ramach projektu #BuildingLife prowadzonego przez World Green Building Council (WorldGBC), sfinansowanego przez Laudes Foundation i IKEA Foundation. Jednocześnie opracowanie to...

Niniejszy raport powstał w ramach projektu #BuildingLife prowadzonego przez World Green Building Council (WorldGBC), sfinansowanego przez Laudes Foundation i IKEA Foundation. Jednocześnie opracowanie to jest kontynuacją publikacji „Zerowy ślad węglowy budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050”, która powstała dzięki wsparciu Specjalnego Funduszu Akcjonariuszy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).

Materiały prasowe news Sztuka innowacji – 30-lecie BASF w Polsce

Sztuka innowacji – 30-lecie BASF w Polsce Sztuka innowacji – 30-lecie BASF w Polsce

Rok 2022 jest dla BASF Polska wyjątkowy. Firma świętuje 30 lat obecności na polskim rynku. 23 listopada br. w Elektrowni Powiśle w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana z okazji jubileuszu.

Rok 2022 jest dla BASF Polska wyjątkowy. Firma świętuje 30 lat obecności na polskim rynku. 23 listopada br. w Elektrowni Powiśle w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana z okazji jubileuszu.

Materiały prasowe news O betonowych nawierzchniach drogowych na sympozjum w Krakowie

O betonowych nawierzchniach drogowych na sympozjum w Krakowie O betonowych nawierzchniach drogowych na sympozjum w Krakowie

W przyszłym roku w Krakowie, w dniach 25–28 czerwca, odbędzie się XIV edycja międzynarodowego wydarzenia poświęconego betonowym nawierzchniom drogowym, które gromadzi najlepszych ekspertów z tej dziedziny....

W przyszłym roku w Krakowie, w dniach 25–28 czerwca, odbędzie się XIV edycja międzynarodowego wydarzenia poświęconego betonowym nawierzchniom drogowym, które gromadzi najlepszych ekspertów z tej dziedziny. Współorganizatorzy konferencji, europejska organizacja EUPAVE i polskie Stowarzyszenie Producentów Cementu, uruchomili już rejestrację uczestników.

Materiały prasowe news Nowe wrocławskie osiedle z rozwiązaniami Schöck

Nowe wrocławskie osiedle z rozwiązaniami Schöck Nowe wrocławskie osiedle z rozwiązaniami Schöck

Nad Odrą we Wrocławiu powstaje nowoczesne osiedle mieszkaniowe Port Popowice. Zespół budynków wielorodzinnych znajduje się w zachodniej części dawnej dzielnicy Fabryczna.

Nad Odrą we Wrocławiu powstaje nowoczesne osiedle mieszkaniowe Port Popowice. Zespół budynków wielorodzinnych znajduje się w zachodniej części dawnej dzielnicy Fabryczna.

Materiały prasowe news Znamy laureatów 9. edycji konkursu Eco-Miasto

Znamy laureatów 9. edycji konkursu Eco-Miasto Znamy laureatów 9. edycji konkursu Eco-Miasto

Znamy laureatów tegorocznej edycji konkursu Eco-Miasto. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wyłoniło zwycięzców w pięciu kategoriach konkursowych, w każdej z nich osobno dla miast powyżej oraz poniżej 100...

Znamy laureatów tegorocznej edycji konkursu Eco-Miasto. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wyłoniło zwycięzców w pięciu kategoriach konkursowych, w każdej z nich osobno dla miast powyżej oraz poniżej 100 tysięcy mieszkańców.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news 25 lat Stowarzyszenia MIWO

25 lat Stowarzyszenia MIWO 25 lat Stowarzyszenia MIWO

25 lat temu, z inicjatywy 5 firm, rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej MIWO. Celem organizacji jest dbanie o rozwój rynku izolacji, a przede wszystkim kształtowanie...

25 lat temu, z inicjatywy 5 firm, rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej MIWO. Celem organizacji jest dbanie o rozwój rynku izolacji, a przede wszystkim kształtowanie w świadomości społecznej pozytywnego wizerunku wełny mineralnej skalnej i szklanej, szerzenie informacji o jej właściwościach oraz propagowanie idei jej zastosowania w budownictwie i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news XIV Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGODOM 2022

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGODOM 2022 XIV Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGODOM 2022

W dniach 15–17 września br. odbędzie się kolejna edycja konferencji ENERGODOM, pt. „Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię”.

W dniach 15–17 września br. odbędzie się kolejna edycja konferencji ENERGODOM, pt. „Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię”.

Materiały prasowe news Podkarpackie dostanie 3,5 mln zł z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Podkarpackie dostanie 3,5 mln zł z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Podkarpackie dostanie 3,5 mln zł z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Celem finansowanego przez NFOŚiGW „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa...

Celem finansowanego przez NFOŚiGW „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach finansowanych przedsięwzięć...

Materiały prasowe news Nowa generacja kotew chemicznych Mount Everest i Makalu

Nowa generacja kotew chemicznych Mount Everest i Makalu Nowa generacja kotew chemicznych Mount Everest i Makalu

Klimas Wkręt-met oferuje kotwy chemiczne o ulepszonych właściwościach. Dzięki temu profesjonaliści mają do dyspozycji bardziej wytrzymałe kotwy wklejane, o większym zakresie zastosowania oraz wydłużonej...

Klimas Wkręt-met oferuje kotwy chemiczne o ulepszonych właściwościach. Dzięki temu profesjonaliści mają do dyspozycji bardziej wytrzymałe kotwy wklejane, o większym zakresie zastosowania oraz wydłużonej żywotności.

Materiały prasowe news X Konferencja Naukowa Energia i środowisko w technologiach przemysłowych

X Konferencja Naukowa Energia i środowisko w technologiach przemysłowych X Konferencja Naukowa Energia i środowisko w technologiach przemysłowych

W dniach 12–14 października br. Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zorganizuje X Konferencję Naukową pt. „Energia i Środowisko w Technologiach Przemysłowych”.

W dniach 12–14 października br. Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zorganizuje X Konferencję Naukową pt. „Energia i Środowisko w Technologiach Przemysłowych”.

Materiały prasowe news Rośnie liczba budynków na świecie, spada ich energochłonność i emisja CO2

Rośnie liczba budynków na świecie, spada ich energochłonność i emisja CO2 Rośnie liczba budynków na świecie, spada ich energochłonność i emisja CO2

W 2020 r. budynki na świecie zajmowały powierzchnię 246 mln mkw. Pięć lat wcześniej było to o 9,8 proc. mniej – wynika z raportu UNFCCC 2021. W tym samym czasie emisja dwutlenku węgla przez budynki spadła...

W 2020 r. budynki na świecie zajmowały powierzchnię 246 mln mkw. Pięć lat wcześniej było to o 9,8 proc. mniej – wynika z raportu UNFCCC 2021. W tym samym czasie emisja dwutlenku węgla przez budynki spadła o 17,2 proc., a energochłonność o 5,7 proc. Rosnąca powierzchnia nieruchomości nie oznacza więc już większego negatywnego wpływu na środowisko. Według ekspertów CBRE wynika to z rosnącej świadomości z zakresu klimatu. Budynki, które spełniają normy środowiskowe, cieszą się sporym zainteresowaniem,...

Materiały prasowe news Tremco CPG Poland dołącza do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego

Tremco CPG Poland dołącza do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego Tremco CPG Poland dołącza do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego

Firma Tremco CPG Poland, będąca częścią CPG Europe, została członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council). Udział w pracach tej organizacji to wyraz...

Firma Tremco CPG Poland, będąca częścią CPG Europe, została członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council). Udział w pracach tej organizacji to wyraz zaangażowania spółki w działania na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju w budownictwie.

Materiały prasowe Etex kupuje firmę URSA

Etex kupuje firmę URSA Etex kupuje firmę URSA

Etex stawia kolejny krok w kierunku zmiany swojego portfolio na lekkie i zrównoważone rozwiązania budowlane i kupuje firmę będącą ekspertem w dziedzinie izolacji.

Etex stawia kolejny krok w kierunku zmiany swojego portfolio na lekkie i zrównoważone rozwiązania budowlane i kupuje firmę będącą ekspertem w dziedzinie izolacji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

Materiały prasowe news Udany debiut konkursu na ekologiczne rozwiązania dla studentów i absolwentów

Udany debiut konkursu na ekologiczne rozwiązania dla studentów i absolwentów Udany debiut konkursu na ekologiczne rozwiązania dla studentów i absolwentów

Zakończył się pierwszy etap konkursu pt. „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX”. Spośród blisko 40 zgłoszonych prac dyplomowych i podyplomowych Jury wyłoniło te, które będą rywalizować o zwycięstwo w finale....

Zakończył się pierwszy etap konkursu pt. „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX”. Spośród blisko 40 zgłoszonych prac dyplomowych i podyplomowych Jury wyłoniło te, które będą rywalizować o zwycięstwo w finale. Organizatorem konkursu promującego innowacyjne, ekologiczne rozwiązania dla branży cementowej, betonowej i kruszywowej jest CEMEX Polska. Inicjatywa wpisuje się w realizację strategii „Future in Action”, której celem jest redukcja emisji CO2 w zakładach CEMEX.

Materiały prasowe news 60 lat innowacji – 60 lat Schöck

60 lat innowacji – 60 lat Schöck 60 lat innowacji – 60 lat Schöck

To, co zaczęło się 2 kwietnia 1962 r. od małej ekipy budowlanej złożonej z pięciu murarzy, w czasie sześciu dekad rozwinęło się w przedsiębiorstwo działające na całym świecie, zatrudniające ponad 1100...

To, co zaczęło się 2 kwietnia 1962 r. od małej ekipy budowlanej złożonej z pięciu murarzy, w czasie sześciu dekad rozwinęło się w przedsiębiorstwo działające na całym świecie, zatrudniające ponad 1100 pracowników i zaopatrujące ponad 40 rynków. Wizja założyciela firmy, Eberharda Schöcka, aby uczynić budownictwo lepszym i nowocześniejszym, kształtuje firmę do dziś. Dzięki licznym innowacjom Schöck wyznaczał i nadal wyznacza standardy w branży budowlanej, a także odgrywa pionierską rolę w istotnych...

Materiały prasowe news 1,1 tys. budynków w Polsce z certyfikatem ekologicznym

1,1 tys. budynków w Polsce z certyfikatem ekologicznym 1,1 tys. budynków w Polsce z certyfikatem ekologicznym

Z raportu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego wynika, że Polska jest liderem certyfikacji budynków w Europie Środkowo-Wschodniej. W naszym kraju znajduje się 1,1 tys. takich ekologicznych...

Z raportu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego wynika, że Polska jest liderem certyfikacji budynków w Europie Środkowo-Wschodniej. W naszym kraju znajduje się 1,1 tys. takich ekologicznych budynków, czyli najwięcej w regionie. Każdy z nich działa zgodnie z zasadami wskazanymi w certyfikacjach, czyli uwzględnia wpływ budynku na społeczeństwo, środowisko i ład korporacyjny. Co to oznacza w praktyce?

Materiały prasowe news Marka Dryvit zmienia logo

Marka Dryvit zmienia logo Marka Dryvit zmienia logo

Dryvit Systems USA (Europe), producent systemów ociepleń i materiałów elewacyjnych, wprowadza zmiany w identyfikacji wizualnej swojej marki. Jest to kolejny krok w integracji spółki w ramach CPG Europe,...

Dryvit Systems USA (Europe), producent systemów ociepleń i materiałów elewacyjnych, wprowadza zmiany w identyfikacji wizualnej swojej marki. Jest to kolejny krok w integracji spółki w ramach CPG Europe, grupy wiodących marek produktów budowlanych w Europie, oferującej kompleksowe wsparcie inwestycji.

Sika Poland news Sika AG przejęła MBCC Group, światowego lidera chemii budowlanej

Sika AG przejęła MBCC Group, światowego lidera chemii budowlanej Sika AG przejęła MBCC Group, światowego lidera chemii budowlanej

Sika AG, szwajcarski producent chemii budowlanej, która od 30 lat działa także na polskim rynku, poinformowała o przejęciu MBCC Group (wcześniej BASF Construction Chemicals).

Sika AG, szwajcarski producent chemii budowlanej, która od 30 lat działa także na polskim rynku, poinformowała o przejęciu MBCC Group (wcześniej BASF Construction Chemicals).

Jarosław Guzal Krzysztof Pogan: Stawiam na żywice PMMA

Krzysztof Pogan: Stawiam na żywice PMMA Krzysztof Pogan: Stawiam na żywice PMMA

Krzysztof Pogan, właściciel firmy KP-Project, mówi o szerokim zastosowaniu żywic PMMA oraz kierunku rozwoju tej technologii.

Krzysztof Pogan, właściciel firmy KP-Project, mówi o szerokim zastosowaniu żywic PMMA oraz kierunku rozwoju tej technologii.

Materiały prasowe news Dwa lata działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz

Dwa lata działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz Dwa lata działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz

Blisko 400 dodatkowych ofert dla biznesu na badania, produkty i usługi, nowi klienci, wyższy zysk i przychody z komercjalizacji, a także ukierunkowana na strategiczne obszary praca 4500 naukowców i inżynierów....

Blisko 400 dodatkowych ofert dla biznesu na badania, produkty i usługi, nowi klienci, wyższy zysk i przychody z komercjalizacji, a także ukierunkowana na strategiczne obszary praca 4500 naukowców i inżynierów. Tak Sieć Badawcza Łukasiewicz podsumowuje 2 lata działalności na rzecz innowacyjnej gospodarki.

Materiały prasowe Rockwool przyłącza się do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Rockwool przyłącza się do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Rockwool przyłącza się do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Grupa Rockwool chce zwiększyć swe zaangażowanie na rzecz harmonijnego, zrównoważonego rozwoju. W raporcie "Rising to the Challenge" przedstawia cele, które ma zrealizować do 2030 r., ulepszając procesy...

Grupa Rockwool chce zwiększyć swe zaangażowanie na rzecz harmonijnego, zrównoważonego rozwoju. W raporcie "Rising to the Challenge" przedstawia cele, które ma zrealizować do 2030 r., ulepszając procesy produkcyjne tak, by zmniejszyć zużycie wody oraz zwiększyć efektywność energetyczną.

Materiały prasowe news Miasto z Klimatem 2.0 – nowa edycja

Miasto z Klimatem 2.0 – nowa edycja Miasto z Klimatem 2.0 – nowa edycja

Minister klimatu i środowiska wraz z Burmistrzem Gminy Brwinów, prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska 19 kwietnia br. zainaugurowali...

Minister klimatu i środowiska wraz z Burmistrzem Gminy Brwinów, prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska 19 kwietnia br. zainaugurowali kolejną edycję programu „Miasto z Klimatem”.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.