Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Normy akustyczne w budownictwie

Wolnowiszące rozwiązania akustyczne w Szkole Podstawowej w Zamieniu, fot. Ecophon Saint-Gobain

Wolnowiszące rozwiązania akustyczne w Szkole Podstawowej w Zamieniu, fot. Ecophon Saint-Gobain

Normy akustyczne w budownictwie, takie jak PN-B-02151-4:2015-06 [1], nie powstały bez powodu. Skutki ekspozycji na hałas nie są natychmiastowe, ale za to bardzo poważne. Narażenie na głośne dźwięki może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu, ale nie wolno też zapominać o znacznie powszechniejszym zagrożeniu – mianowicie pozasłuchowym wpływie hałasu na zdrowie. Będąc silnym stresorem, jest przyczyną m.in. zaburzeń snu, przyspieszonego zmęczenia, rozdrażnienia, kłopotów z koncentracją, a nawet chorób układu trawienia i krążenia.

Zobacz także

dr inż. Magda Kosmal, dr inż. Anna Kuśnierz Badanie izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych szyb ognioodpornych

Badanie izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych szyb ognioodpornych Badanie izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych szyb ognioodpornych

Obiekty budowlane (oraz ich poszczególne części), przy użytkowaniu ich zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, muszą spełniać przez okres użytkowania szereg wymagań podstawowych. Należą do nich bezpieczeństwo...

Obiekty budowlane (oraz ich poszczególne części), przy użytkowaniu ich zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, muszą spełniać przez okres użytkowania szereg wymagań podstawowych. Należą do nich bezpieczeństwo pożarowe oraz ochrona przed hałasem. Niezwykle istotne jest również wymaganie dotyczące zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Wymagania te są podstawą do opracowywania norm i zharmonizowanych specyfikacji technicznych, w których określane są cechy wyrobów (zasadnicze charakterystyki)...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności

Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności

Płyty warstwowe od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród projektantów i wykonawców skupionych wokół budownictwa przemysłowego. Coraz częściej jednak biura projektowe sięgają po ten produkt...

Płyty warstwowe od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród projektantów i wykonawców skupionych wokół budownictwa przemysłowego. Coraz częściej jednak biura projektowe sięgają po ten produkt w kontekście domów jedno- lub wielorodzinnych. W zestawieniu z pozyskiwaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) stanowią gotowy przepis na sprawnie zaizolowany termicznie budynek z osiągniętą niezależnością energetyczną.

fischer Polska sp. z o.o. Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS

Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS

Przed podjęciem decyzji o wykonaniu dodatkowego docieplenia konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja istniejącego układu/systemu ocieplenia oraz podłoża. Ocenę taką należy wykonać etapowo.

Przed podjęciem decyzji o wykonaniu dodatkowego docieplenia konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja istniejącego układu/systemu ocieplenia oraz podłoża. Ocenę taką należy wykonać etapowo.

Myśląc o skutkach hałasu i jego szkodliwym wpływie na człowieka, najczęściej w pierwszej kolejności na myśl przychodzi ryzyko uszkodzenia słuchu. I to zagrożenie wcale nie musi się ograniczać do pracowników przemysłowych czy pracowników lotniska, narażonych na ekstremalne poziomy hałasu rzędu 130 dB. Zagrożenie może czyhać na każdego z nas, bo liczy się dobowa dawka energii akustycznej – czyli nie tylko poziom dźwięku, na jaki jesteśmy narażeni, ale także czas tego narażenia. Niższe poziomy dźwięku, eksponowane przez odpowiednio długi czas, są wszak tak samo szkodliwe, jak uciążliwy, głośny hałas.

Czy wiesz: Jak poprawić izolacyjność akustyczną w mieszkaniach? 

Przyjmuje się, że ekspozycja na hałas o poziomie 85 dB jest bezpieczna, jeśli w ciągu całej doby nie będzie ona dłuższa niż 8 godz. Ale już w przypadku 95 dB jest to tylko 48 min., a przy 105 dB to zaledwie 288 s. W rzeczywistości bez specjalistycznego sprzętu ciężko jest to jednak skontrolować, ponieważ gdy tylko wyjdziemy z budynku, czeka nas kakofonia odgłosów ruchu ulicznego, komunikacji miejskiej, często na dodatek okraszona dźwiękami robót drogowych. Szacuje się, że w Polsce na hałas narażonych jest około 13 mln osób, w tym najwięcej, bo około 4 mln osób na hałas drogowy powyżej 65 dB.

Nie tylko „głośny” hałas jest szkodliwy

Przed hałasem z ulicy chcemy się schronić zatem ponownie w budynkach, jednak nawet tam spotykamy dźwięki, których wolelibyśmy nie słyszeć, i tak błędne koło się zamyka. To dlatego akustyka w budynkach jest tak szalenie istotna i – z niezrozumiałych powodów – nadal nie zawsze uwzględniana na etapie projektowania. Szacuje się bowiem, że około 90 proc. naszego czasu spędzamy właśnie we wnętrzach.

W budynkach narażeni jesteśmy na różne dźwięki:

  • hałas środowiskowy dochodzący z zewnątrz,
  • hałas bytowy (m.in. dźwięki powietrzne – głośne rozmowy, muzyka czy też dźwięki materiałowe, np. rozchodzące się uciążliwe odgłosy wiertarki),
  • hałas instalacyjny wytwarzany przez urządzenia techniczne pracujące w obiekcie.

Przed tymi dźwiękami powinna nas chronić odpowiednia konstrukcja budynku. Kluczowe znaczenie ma tutaj budowa przegród, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych: stropów, ścian, drzwi, okien, fasad itd. Duże znaczenie dla komfortu akustycznego ma jednak nie tylko to, czy jesteśmy w stanie odciąć się od dźwięków zza ściany, ale również, jak dźwięk zachowuje się w pomieszczeniu, w którym przebywamy.
Tym zagadnieniem zajmuje się akustyka wnętrz, o którą trzeba dbać nie tylko w specjalistycznych pomieszczeniach, jak sale koncertowe czy sale teatralne, choć tam ma ona szczególne znaczenie i jest tematem rozważań wyspecjalizowanych akustyków.

Każde pomieszczenie bez wyjątku ma swoją akustykę i ważne jest, aby zaprojektowania jej nie zostawić przypadkowi, bo jest on kiepskim projektantem. Akustyka każdego pomieszczenia powinna być dostosowana do jego funkcji, ponieważ ma ona duży wpływ na samopoczucie i zdrowie użytkowników. Nie mówiąc już o jego funkcjonalności. Niezależnie, czy będzie to budynek mieszkalny, szkoła, szpital czy biurowiec. Nieodpowiednia akustyka wnętrz wpływa na wysoki poziom hałasu i sprawia, że rozprzestrzenia się on znacznie dalej oraz zmniejsza zrozumiałość mowy.

fot1 sobczak

Rozwiązania akustyczne w biurze Kinnarps we Wrocławiu; fot.: Ecophon Saint-Gobain

Norma pogłosowa

W 2018 r. wprowadzona została nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które przywołuje normę PN-B-02151-4:2015-06 [1]. Tym samym, od tego czasu norma ta stała się obowiązkowa do stosowania przy wznoszeniu nowych budynków, a także przy rozbudowie, przebudowie i modernizacji tych istniejących. Dotyczy budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego, czyli biur, placówek oświatowych i medycznych, hoteli, obiektów sportowych itp.

Celem normy jest, aby w pomieszczeniach tych obiektów ograniczyć hałas pogłosowy oraz zwiększyć zrozumiałość mowy zwłaszcza w tych wnętrzach, gdzie ma ona szczególne znaczenie. Norma definiuje dla poszczególnych typów pomieszczeń wymagania dotyczące akustyki wnętrz, określając minimalną chłonność akustyczną (A), maksymalny dopuszczalny czas pogłosu (T) lub minimalną dopuszczalną wartość wskaźnika transmisji mowy (STI).

Twarde powierzchnie tworzą pogłos

Najczęściej stosowanym parametrem opisującym akustykę wnętrz jest czas pogłosu. Pogłos jest związany z występowaniem dużej ilości odbić fal dźwiękowych od powierzchni ograniczających to pomieszczenie. Odbicia te nakładają się na siebie, sprawiając, że słuchacz słyszy jeden ciągły zanikający dźwięk, nieraz wiele sekund po wyłączeniu jego źródła. Wprowadzone zaś do pomieszczenia materiały i obiekty dźwiękochłonne skracają czas pogłosu, przez co pomieszczenie staje się cichsze i panują w nim lepsze warunki do komunikacji słownej.

Wskaźnik transmisji mowy STI to z kolei parametr, który opisuje zrozumiałość mowy w pomieszczeniu. Przyjmuje wartości od 0 do 1 (w praktyce 0,3–0,8), gdzie wartość większa niż 0,7 oznacza doskonałą zrozumiałość mowy. Wartość wskaźnika STI zależy od poziomu tła akustycznego (im wyższy, tym STI niższe), czasu pogłosu (im dłuższy, tym STI niższe) oraz odległości między mówcą a słuchaczem (im jest ona mniejsza, tym STI większe).

Chłonność akustyczna pomieszczenia zależy od sposobu jego wykończenia i umeblowania. Nie będzie ona wysoka, jeśli zastosujemy twarde, odbijające dźwięk materiały, np. tynk cementowo-wapienny, szkło czy gres. Aby więc zapewnić odpowiednią chłonność akustyczną, należy zastosować materiały o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku. Większa chłonność akustyczna całego pomieszczenia oznacza ograniczenie poziomu dźwięku i jego zasięgu przestrzennego.

Głośne biuro oznacza niską efektywność pracowników

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak trudno jest się skupić na zadaniach wymagających koncentracji uwagi w biurze o projekcie otwartym, jeśli ciągle słyszymy rozmowy i telefony współpracowników. W większości badań przeprowadzanych na temat ergonomii pracy biurowej temat hałasu jest bardzo często wymieniany jako ten, który ma kluczowy wpływ na jakość naszej pracy. I nie chodzi tutaj o hałas instalacyjny, hałas kserokopiarek, ekspresów do kawy czy przelatujących nad miastem samolotów, tylko hałas wytwarzany przez współpracowników. Problem ten można ograniczyć, zwiększając chłonność akustyczną open-space’ów (do czego nakłania norma PN-B-02151-4:2015-06 [1]) oraz dzieląc ich przestrzeń na mniejsze sektory poprzez zastosowanie specjalnych ekranów akustycznych lub wysokich mebli.

Najpopularniejszą metodą wyciszania jest aranżacja największych powierzchni, które mogą kształtować akustykę wnętrz, czyli sufitów i ścian, które są elementem każdego pomieszczenia. Mimo zmieniających się trendów, a także dzięki rozmaitości produktów oraz ich wariantów nie trzeba już wybierać między oryginalnym designem a dobrą akustyką wnętrza, co jest bardzo ważnym aspektem projektowania współczesnych biur.

Akustyczny design to trend, który szybko zyskuje na popularności. Różnorodne kształty, krawędzie i formaty płyt, bogata kolorystyka, powierzchnie dostosowane do różnych pomieszczeń, doskonałe właściwości dźwiękochłonne to cechy, które architekci i projektanci pokochali, bo daje im to dodatkowe pole ciekawych aranżacji. Sufity modułowe można projektować w klasycznych układach, tworzyć własne mozaiki lub eksperymentować z różnicą poziomów płyt. Wolnowiszące panele mogą być zaś stosowane tam, gdzie montaż sufitów pełnopowierzchniowych nie jest możliwy lub wskazany.

Nie tylko w biurach jest za głośno

Oczywiście problemy z akustyką wnętrz nie ograniczają się tylko do biur, spotykamy je w zasadzie we wszystkich typach pomieszczeń użyteczności publicznej. Różnorodność kształtów, kolorów, form, a nawet możliwość wykonania własnego nadruku są dodatkowym atutem otwierającym furtkę do wymarzonego projektu.

Pamiętajmy, że miejscem pracy są też inne środowiska, takie jak szkoły czy szpitale. Tam o odpowiednie warunki akustyczne dba się niestety rzadziej, zwłaszcza że mamy do czynienia z placówkami wybudowanymi stosunkowo dawno. A przecież w szkołach oprócz nauczycieli są też uczniowie, którzy narażeni na bardzo wysoki poziom hałasu na przerwach, mogą wykazywać zmniejszoną koncentrację podczas lekcji czy większe rozdrażnienie, a nawet poziom agresji. To właśnie w szkołach dobra akustyka jest najbardziej potrzebna, ale właśnie tu jest ona najbardziej zaniedbana.

Mniej oczywistym, choć równie istotnym problemem jest zaś brak odpowiedniej akustyki w szpitalach (RYS.1–2). Hałas przekłada się na wolniejszy powrót do zdrowia, a co za tym idzie, jest dodatkowym obciążeniem systemu ochrony zdrowia. W placówkach medycznych i szpitalach można zauważyć plakaty nawołujące do zachowania ciszy, aby nie przeszkadzać innym pacjentom. Ale paradoksalnie nie tylko głośna mowa powoduje przewlekły hałas. Sama jakość snu pacjentów jest zaburzona, chociażby przez dźwięki dochodzące z aparatury medycznej oraz częste aktywności personelu i pozostałych chorych. Tymczasem poziom hałasu w salach chorych na OIOM-ach w szpitalach przekracza często 70 dB nawet w nocy. Na te problemy zwraca się uwagę już od XIX w., kiedy to Florence Nightingale, prekursorka współczesnego pielęgniarstwa, określiła hałas w służbie zdrowia „najbardziej okrutnym zaniedbaniem opieki”. Przeprowadzone zaś liczne badania pokazują, że poziomy dźwięku w szpitalach są znacznie wyższe od tych zalecanych choćby przez WHO.

rys1 2 sobczak

RYS. 1–2. Wizualizacja przedstawiająca zmianę zasięgu przestrzennego dźwięku przed (1) i po zainstalowaniu materiałów dźwiękochłonnych na oddziale szpitalnym (2); rys.: Ecophon Saint-Gobain

Dźwięk jest pożądany, a hałas – niechciany

W społeczeństwie jest już pewna świadomość, że hałas jest czynnikiem niepożądanym i stresującym, natomiast o profilaktykę warto zadbać zwłaszcza w placówkach oświatowych. W korytarzach i stołówkach polskich szkół podstawowych mierzone równoważne poziomy dźwięku, zwykle przekraczają 85 dB, w skrajnych przypadkach dochodząc do 90 dB – czyli mniej więcej tyle, co pracujący młot pneumatyczny w odległości 10 m. To może i powinno budzić obawy o stan słuchu uczniów, jak i nauczycieli. Rosnąca świadomość zagrożenia utraty słuchu, większego zmęczenia, czy nawet agresji dociera jednak coraz częściej do zaniepokojonych rodziców.

Warszawska podstawówka prekursorem zmian

Doskonałym, wręcz modelowym przykładem rozwiązania problemu słabej akustyki pomieszczeń szkolnych jest przypadek Szkoły Podstawowej nr 340 na warszawskim Ursynowie. Dzięki oddolnej inicjatywie Rady Rodziców budynek ten – jako pierwszy w kraju – został poddany całkowitej modernizacji akustycznej, spełniając wymagania normy PN-B-02151-4:2015-06 [1].

rys3 sobczak

RYS. 3. Czas pogłosu w klasach lekcyjnych SP-340 przed modernizacją akustyczną i po dostosowaniu do wymagań normy PN-B-02151-4:2015-06; rys.: [2]

W SP 340 głównym problemem akustycznym wskazywanym przez uczniów, nauczycieli i rodziców były niebywale głośne korytarze. Według pomiarów Sanepidu równoważny (średni) poziom dźwięku w czasie przerwy wahał się tam w granicach 90–93 dB. Zdecydowano się jednak poddać modernizacji akustycznej nie tylko korytarze, ale także wszelkie inne pomieszczenia, w stosunku do których norma określa wymagania. W efekcie, po instalacji dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych i paneli ściennych, redukcja poziomu dźwięku w wytłumionych pomieszczeniach wynosiła ok. 8 dB. Dla ludzkiego ucha jest to o połowę niższy poziom głośności.

Tak głębokie wyciszenie pomieszczeń zawdzięczamy nie tylko dźwiękochłonnym własnościom zastosowanych materiałów, ale także zmianie zachowania użytkowników: skoro wszyscy mogą być usłyszani i zrozumiani bez potrzeby podnoszenia głosu – nikt tego nie robi. Do tego, w wyciszonych pomieszczeniach zdecydowanie zredukowano czas pogłosu (np. w klasach językowych z 1,7–2,0 s do 0,6 s), co znakomicie polepszyło zrozumiałość mowy.

rys4 sobczak

RYS. 4. Odpowiedzi nauczycieli dotyczące zdolności uczniów do zapamiętywania trudnego materiału – przed i po modernizacji akustycznej; rys.: [2]

Entuzjastyczne opinie użytkowników budynku podsunęły wówczas pomysł szczegółowych badań ankietowych, które pozwoliłyby na ocenę skali zmian, które zaszły po remoncie. Badania zostały przygotowane i przeprowadzone przez prof. Irenę Polewczyk z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy współudziale mgr. inż. arch. Mikołaja Jarosza [2]. Wzięło w nich udział 44 nauczycieli i 378 uczniów (głównie z klas V i VI), którzy oceniali wpływ zmian akustycznych na ich funkcjonowanie w szkole.

Badania wykazały skokową poprawę warunków pracy i samopoczucia nauczycieli, a także równie gwałtowną poprawę efektywności pracy uczniów. Wskazują na lepszą koncentrację uwagi i zdolność zapamiętywania, szybsze tempo pracy, lepszą komunikację z nauczycielami i mniejsze ogólne zmęczenie uczniów. Dwie trzecie nauczycieli stwierdziło także, że dzięki wyciszeniu szkoły uczniowie mają lepsze oceny okresowe, zarówno z przedmiotów, jak i z zachowania. Na korytarzach zauważono natomiast zmniejszenie poziomu agresji oraz stopnia pobudzenia uczniów.

Pozytywne doświadczenia z SP 340 sprawiły, że władze stolicy wyciszyły w następnych latach kolejnych 10 podstawówek.

Komfort ciszy przestaje powoli być więc zbędnym luksusem, a staje się koniecznością. Szerząca się świadomość zagrożeń wywołanych przez hałas sprawia, że ciszy poszukujemy już nie tylko w miejscach pracy czy użytku publicznego, ale przede wszystkim w domach. Najnowsze trendy wskazują, że ludzie coraz chętniej decydują się na zaprojektowanie odpowiedniej akustyki we własnych czterech ścianach. Wszyscy bowiem potrzebujemy odpoczynku i przerwy od bodźców, które nieustannie przenikają do naszych głów.

Literatura

1. PN-B-02151-4:2015-06 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań”.
2. I. Polewczyk, M. Jarosz, „Akustyka w szkołach”.
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (DzU Nr 157, poz. 1318).
4. A. Bortkiewicz, N. Czaja, „Pozasłuchowe skutki działania hałasu ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia”.
5. „Wpływ hałasu na edukację. Przegląd badań naukowych” – praca zbiorowa, opracowanie: Ecophon Saint-Gobain.
6. SA Stansfeld, M.P. Matheson, „Noise pollution: non-auditory effects on health”, University of London, London.
7. „International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology”.
8. A. Gil, „Akustyka nowych budynków”, „Murator” 4/2021.

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych,...

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych, izolacyjności akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

dr inż. Andrzej Konarzewski Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne...

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne warunki panujące wewnątrz kuchni czy łazienki. Na szczęście technologia wychodzi inwestorom naprzeciw i efektywne położenie tynku gipsowego w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach jest możliwe.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4) System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania...

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania dokumentacji projektowej mogą wpłynąć na uszkodzenia systemu. Przez „przeczytanie” należy tu także rozumieć zapoznanie się z tekstem kart technicznych stosowanych materiałów.

dr inż. Pavel Zemene, przewodniczący Stowarzyszenia EPS w Republice Czeskiej Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną...

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną eksploatację budynków i ochronę mienia. W praktyce materiały i konstrukcje budowlane muszą spełniać szereg wymagań, związanych między innymi z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi stabilności konstrukcji i jej trwałości, izolacyjności termicznej i akustycznej, a także higieny i zdrowia, czy wpływu...

mgr inż. Maciej Rokiel Jak układać płytki wielkoformatowe?

Jak układać płytki wielkoformatowe? Jak układać płytki wielkoformatowe?

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2) Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis...

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis matematyczny tego procesu jest bardzo złożony, dlatego w większości rozwiązań inżynierskich stosuje się uproszczony model ustalonego przepływu ciepła.

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.