Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych – tynki renowacyjne

Analysis of technical documentation for renovation work. Part 5. Renovation plasters

Przykład wysolenia na powierzchni cegieł, fot. M. Rokiel

Przykład wysolenia na powierzchni cegieł, fot. M. Rokiel

Do prac renowacyjnych zalicza się także tzw. środki flankujące. Będą to przede wszystkim różnego rodzaju tynki specjalistyczne i wymalowania (farby), a także tynki tradycyjne. Błędem jest traktowanie tynku (jak również farby) jako osobnego elementu, w oderwaniu od konstrukcji ściany oraz rodzaju i właściwości podłoża.

Zobacz także

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – tynki specjalne (cz.6)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – tynki specjalne (cz.6) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – tynki specjalne (cz.6)

Kontynuując zagadnienia związane z doborem tynków, tym razem omówimy zagadnienia związane z tynkami specjalnymi.

Kontynuując zagadnienia związane z doborem tynków, tym razem omówimy zagadnienia związane z tynkami specjalnymi.

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

*****
W piątej części cyklu o analizie dokumentacji technicznej dotyczącej prac renowacyjnych skupiono się na tynkach renowacyjnych. Opisano ich podział i specyfikę. Na zdjęciach pokazano efekty nieprawidłowego doboru rozwiązań produktowo-technologicznych.

Analysis of technical documentation for renovation work. Part 5. Renovation plasters

The fifth part of the series on the analysis of technical documentation for renovation works is focused on renovation plasters. Their division and specificity are described. The photos show the effects of incorrect selection of product and technological solutions.
*****

Dobór parametrów i właściwości wyprawy tynkarskiej i/lub powłoki malarskiej musi być dostosowany do funkcji powłoki, oddziaływujących obciążeń oraz rodzaju podłoża. Do tego należy rozróżnić budynki nowe i budynki poddane renowacji, rewitalizacji lub naprawiane. W obiektach zabytkowych optymalnym rozwiązaniem byłoby powtórzenie oryginalnej technologii, jednak z różnych względów nie zawsze jest to możliwe, dlatego stosować należy materiały odznaczające się dobrą współpracą z materiałem oryginalnym, pozwalające na łatwą naprawę i wielokrotne powtarzanie zabiegów zabezpieczających. We współczesnym budownictwie współpraca materiału podłoża i materiału naprawczego/zabezpieczającego musi być także zapewniona, ale odnosi się ona do innych materiałów i kryteriów.

Podział tynków jest możliwy ze względu na różne kryteria. Ze względu na miejsce zastosowania wyróżnić można:

 • tynki zewnętrzne (bezpośrednio narażone na oddziaływanie czynników atmosferycznych),
 • tynki wewnętrzne (stosowane w pomieszczeniach).

Ze względu na spoiwo będą to m.in.:

 • tynki wapienne,
 • tynki cementowe,
 • tynki gipsowe,
 • tynki gliniane,
 • tynki krzemianowe,
 • tynki na spoiwach organicznych (np. polimerowych)

oraz kombinacje wybranych spoiw (np. tynki cementowo-wapienne/wapienno-cementowe, gliniano-wapienne itp.).

Literatura techniczna [110] dzieli tynki na kilkanaście rodzajów, ze względu na funkcję i właściwości:

 • tynki szczelne:
  –    tynki cementowe,
 • tynki hydrofobowe (nienawilżalne wodą) (niem. Wasser abwei­sende Putze):
  –    tynki renowacyjne (systemy tynków),
  –    tynki silikonowe,
 • tynki hamujące wsiąkanie wody (niem. Wasser hemmende Putze):
  –    tynki cementowo-wapienne,
  –    tynki naprawcze (odnawiające) (niem. Renovierputze),
  –    tynki trassowe,
 • tynki zwykłe (bez szczególnych wymagań):
  –    tynki wapienne,
  –    tynki gipsowe (zawierające gips),
  –    tynki gliniane,
 • tynki specjalne:
  –    tynki ciepłochronne,
  –    tynki ofiarne,
  –    tynki osuszające,
  –    tynki regulujące wilgotność (niem. Antikondensputze),
  –    tynki akustyczne (niem. Akustikputze),
  –    tynki ogniochronne,
  –    tynki (systemy) do naprawy zarysowanych elewacji.

Punktem wyjścia są tu wymagane właściwości wynikające z oddziaływujących obciążeń i funkcja (rola) tynku lub systemu tynków. Tynk zewnętrzny zawsze będzie narażony na oddziaływanie wody/wilgoci z opadów atmosferycznych. A pełni on funkcję ochronną dla muru i ma wpływ na zdrowy klimat pomieszczeń (pomijamy tu kwestie estetyki i wyglądu samej elewacji).

Dla elewacji szczególnie niebezpieczne są silne opady atmosferyczne w połączeniu z porywistym wiatrem (zacinający deszcz) oraz ulewy. To łączne oddziaływanie zależy jednak od bardzo wielu czynników, związanych zarówno z wysokością budynku i jego bryłą, wielkością opadów i głównym kierunkiem wiatrów, temperaturą, jak i lokalnym ukształtowaniem terenu, takim jak kierunek ulic, umiejscowienie budynku (stok, dolina, wzniesienie), gęstość i rodzaj zabudowy czy obecność terenów zadrzewionych [9, 11].

To jednak nie jedyne obciążenia tynków zewnętrznych. Skoro są to środki flankujące, to dochodzą jeszcze specyficzne oddziaływania i związane z tym wymagania stawiane samym materiałom czy wręcz systemom. Co jednak z tynkami wewnętrznymi? Na jakie obciążenia mogą one być narażone? Teoretycznie sprawa powinna być prosta. Projektant podaje – no właśnie, parametry, funkcję tynku czy konkretną nazwę i producenta? Tu właśnie zaczyna się problem. Przeanalizujmy tę sytuację dla kilku rodzajów tynków.

Układ i grubości warstw składników systemu tynków renowacyjnych

TABELA 1. Układ i grubości warstw składników systemu tynków renowacyjnych [4, 12]

Teoretycznie najprostsza sytuacja występuje w przypadku systemu tynków renowacyjnych. Są one stosowane od kilkudziesięciu lat i ich właściwości, obszary zastosowań i technologia stosowania powinny być znane. Nie jest to jeden materiał, lecz system materiałów o ściśle określonych parametrach i właściwościach. Jest stosowany na zasolonych i/lub zawilgoconych murach.

Stopnie zasolenia przegród wg WTA

TABELA 2. Stopnie zasolenia przegród wg WTA [12]

W systemie tynków renowacyjnych można wyróżnić następujące składniki podstawowe:

 • obrzutkę,
 • tynk podkładowy (magazynujący),
 • tynk renowacyjny

oraz uzupełniające:

 • szpachlę wygładzającą,
 • farby do wymalowań.
Stopnie zasolenia przegród wg WTA

TABELA 3. Stopnie zasolenia przegród wg WTA [4] na odkrytych (nieotynkowanych) przez dłuższy czas powierzchniach lub przy badaniu starego tynku (głębokość do 2 cm)

Punktem wyjścia jest określenie obciążenia solami. To określona laboratoryjnie ilość azotanów, siarczanów i chlorków pozwalająca na dobranie układu i grubości warstw systemu tynków (TABELA 1).

Tu pojawia się pierwszy dysonans. Porównując stopnie zasolenia definiowane przez instrukcję WTA nr 2-9-04 (TABELA 2) oraz najnowszą instrukcję nr 2-9-20 (TABELA 3–4), dają się zauważyć pewne różnice, przy czym układ warstw dla poszczególnych stopni zasolenia nie zmienił się (TABELA 1).

Stopnie zasolenia przegród wg WTA

TABELA 4. Stopnie zasolenia przegród wg WTA [4] przy badaniu uprzednio odsłanianej powierzchni (głębokość do 2 cm)

Instrukcja WTA nr 2-9-20 [4] w analizowanym zakresie w zasadzie uzupełnia poprzednią, niejako dokładając wariant, gdy badanie wykonuje się na powierzchni muru, krótko po usunięciu starego tynku. Jest to jednak pozorna sprzeczność. Miejsca poboru próbek do badań zasolenia nie mogą być przypadkowe. Zwykle bada się próbki cegły oraz zaprawy murarskiej (badanie samych tynków, bez badania materiału murów, nie jest miarodajne). Sprecyzowanie jednego i dodanie drugiego kryterium ułatwia ocenę przegrody pod względem obciążenia solami.

To, co musi być podane w dokumentacji projektowej, to stopień zasolenia lub wprost określony układ warstw systemu tynków renowacyjnych. W wielu sytuacjach „projekt” to zagadnienie pomija. Na temat przyczyn można by długo dywagować, jednak konsekwencje zlekceważenia badań zasolenia mogą być dość kosztowne do usunięcia.

Istotą systemu tynków renowacyjnych jest specyficzny sposób jego zachowania się. Na skutek swych właściwości tynk wchłania wilgoć znajdującą się w murze, oddaje ją do otoczenia pod postacią pary wodnej, jednocześnie magazynując w sobie, w postaci skrystalizowanej, szkodliwe sole. Nie dopuszcza natomiast do powstawania wykwitów na powierzchni dzięki przesuwaniu strefy odparowania do wnętrza tynku.

Sole krystalizują w porach tynku renowacyjnego, nie powodując widocznych uszkodzeń. Takie działanie trwa do momentu zapełnienia porów przez kryształy soli, przy czym przeciętną trwałość tynku renowacyjnego szacuje się na 20–30 lat, co w porównaniu z tradycyjnymi tynkami jest okresem nieporównywalnie dłuższym. Tynk renowacyjny nakładany jest na wilgotną i zasoloną ścianę. Czas wiązania tynku renowacyjnego i nabierania przez niego właściwości hydrofobowych jest stosunkowo długi – tak że rozpuszczone w wodzie sole mogłyby przejść z muru do niezwiązanego tynku renowacyjnego, w konsekwencji niszcząc go.

Proszę zwrócić uwagę, że już dla średniego zasolenia stosuje się układ dwuwarstwowy. Pierwsza warstwa tynku renowacyjnego pełni opisaną powyżej funkcję. Natomiast dla wysokiego stopnia zasolenia pojawia się tynk podkładowy. Charakteryzuje się on szczególnie wysoką porowatością i ma także za zadanie takie zmagazynowanie soli, aby jej krystalizacja nie występowała w murze (dodatkowy magazyn soli).

Niektórzy producenci nadal mają w ofercie specjalne preparaty przeciwsolne. Przeznaczone są one do nakładania na oczyszczoną ścianę (jeszcze przed aplikacją tynku renowacyjnego) i przekształcają sole rozpuszczalne w nierozpuszczalne lub trudno rozpuszczalne. Zwykle są to preparaty na bazie związków baru i sześciofluorokrzemianu ołowiu. Ich wadą jest to, że nie działają na azotany oraz że są szkodliwe dla zdrowia i środowiska (w momencie aplikacji), ale spotyka się też preparaty będące czasową barierą przeciwko szkodliwym solom, które są komunikowane jako nieszkodliwe i skuteczne także przeciwko azotanom. Już instrukcja nr 2-9-04 [12] z 2004 r. nie zalecała stosowania tego typu preparatów.

Reasumując, ilość nakładanych warstw i ich grubość zależy od stopnia zasolenia, wilgotności muru i zdolności tynku do akumulacji soli. Dlatego dokumentacja techniczna musi podawać albo stwierdzony stopień zasolenia, albo układ i grubość warstw systemu tynków renowacyjnych.

Rezultat nałożenia tynku renowacyjnego

FOT. 1. Rezultat nałożenia tynku renowacyjnego w zbyt cienkiej warstwie; fot.:M. Rokiel

Jaki może być efekt zlekceważenia tego wymogu? Skutek nałożenia tynku renowacyjnego w warstwie grubości 1 cm pokazuje FOT. 1.

Zdjęcie to pokazuje specjalnie przygotowaną makietę, spróbujmy to odnieść do konkretnych obiektów. Proszę popatrzeć na FOT. 2–3. Zdjęcia te pokazują wygląd elewacji ponad stuletniego budynku. „Dokumentacja” przewidywała:

„Elewacje
Najbardziej uszkodzonym, a nawet zniszczonym elementem wykończeniowym budynku są elewacje. Na skutek zasolenia i zawilgocenia tynki uległy zniszczeniu. Nastąpiła erozja murów z cegły pełnej. Część najbardziej zniszczonej i pękniętej warstwy muru należy zewnętrznie przemurować.
Z uwagi na nietypowe oddziaływanie środowiska na ściany – zasolenie należy zastosować systemowe tynki renowacyjne z zapewnioną gwarancją producenta.
Dostawca tynków zobowiązany jest przeprowadzić stosowne badania na obiekcie w celu zapewnienia prawidłowej pracy tynków.
Zakres projektowanych prac remontowych:
–    skucie istniejących tynków,
–    oczyszczenie podłoża zgodnie z zaleceniem producenta tynków,
–    wykonanie tynków.
Dodatkowo zastosować tzw. gładź renowacyjną PCI ­Saniment 01 oraz wykonać powłoki malarskie (o odpowiedniej paroprzepuszczalności) – silikonowymi zgodnie z kolorystyką elewacji.”

Elewacja budynku pełniącego funkcję przepompowni solanki

FOT. 2–3. Elewacja budynku pełniącego funkcję przepompowni solanki. Obraz i opis uszkodzeń na kolejnych zdjęciach i w tekście; fot.: M. Rokiel

Zastanówmy się, jakie konsekwencje może mieć trzymanie się zapisów z „dokumentacji”. Proszę popatrzeć na FOT. 4–5. Tu dają się zauważyć intensywne wykwity solne obejmujące całą powierzchnię cegieł.

Wysolenia na powierzchni cegieł

FOT. 4-5. Wysolenia na powierzchni cegieł – charakterystyczna jest zarówno intensywność wysoleń, jak i fakt, że pojawiają się one już na styku zaprawy murarskiej i cegły; fot.: M. Rokiel

Popatrzmy jeszcze na FOT. 6–10. Proszę zwrócić uwagę, że wykwity pojawiają się tuż przy zaprawie murarskiej. Świadczy to o ekstremalnym zasoleniu przegrody.

Wysolenia na powierzchni cegieł

FOT. 6-7. Wysolenia na powierzchni cegieł – charakterystyczna jest zarówno intensywność wysoleń, jak i fakt, że pojawiają się one już na styku zaprawy murarskiej i cegły; fot.: M. Rokiel

Wysolenia na powierzchni cegieł

FOT. 8-9. Wysolenia na powierzchni cegieł – charakterystyczna jest zarówno intensywność wysoleń, jak i fakt, że pojawiają się one już na styku zaprawy murarskiej i cegły; fot.: M. Rokiel

Wysolenia na powierzchni cegieł

FOT. 10. Wysolenia na powierzchni cegieł – charakterystyczna jest zarówno intensywność wysoleń, jak i fakt, że pojawiają się one już na styku zaprawy murarskiej i cegły; fot.: M. Rokiel

Bardzo dużo o stanie przegrody mówi FOT. 11. Pokazuje ona uprzednio naprawiany fragment ściany. Przez „naprawiony” należy tu rozumieć wyspoinowany i to najprawdopodobniej mocną zaprawą cementową. Świadczą o tym wysolenia na powierzchni cegieł w zaspoinowanym fragmencie.

Fragment muru „naprawiony” zaprawą cementową

FOT. 11–12. Fragment muru „naprawiony” zaprawą cementową. Widoczne wysolenia na powierzchni licowej cegieł. W rezultacie destrukcji będzie ulegać sama cegła oraz zaprawa murarska; fot.: M. Rokiel

FOT. 12–15 pokazuje natomiast fragment elewacji wymurowany na zaprawie wapiennej. Widoczna jest jednak nie tylko destrukcja samej zaprawy, ale i cegły.

Destrukcja cegły i zaprawy murarskiej

FOT. 13–14. Destrukcja cegły i zaprawy murarskiej. Widoczne charakterystyczne łuszczenie się cegły, co jest spowodowane obecnością wilgoci i soli oraz oddziaływaniem czynników atmosferycznych (w tym mrozu i przejść przez zero); fot.: M. Rokiel

Destrukcja cegły i zaprawy murarskiej

FOT. 15. Destrukcja cegły i zaprawy murarskiej. Widoczne charakterystyczne łuszczenie się cegły, co jest spowodowane obecnością wilgoci i soli oraz oddziaływaniem czynników atmosferycznych (w tym mrozu i przejść przez zero); fot.: M. Rokiel

Przerzucenie obowiązku wykonania badań zasolenia na wykonawcę jest wręcz absurdalne. Na jakiej podstawie wpisano zatem tynk renowacyjny?

Pytanie, na które należało odpowiedzieć, brzmi zupełnie inaczej: Czy tynk renowacyjny będzie tu wystarczającym rozwiązaniem, czy nie należałoby zastosować np. tynków traconych czy kompresów odsalających?

Wstępne badania in situ wykazały stężenie chlorków na poziomie > 1,5% (poziom ponad trzy razy wyższy niż wyjściowy (0,5%) dla wysokiego stopnia zasolenia wg WTA).

O jakiej gwarancji producenta jest tu mowa? Na odsolenie ściany? Na brak wysoleń? Dla jakich warunków brzegowych?

Producent w deklaracji właściwości użytkowych potwierdza spełnienie przez jego wyrób określonych parametrów. To oficjalny i wymagany prawem dokument. Jeżeli na podstawie dokumentacji technicznej nie da się poprawnie wykonać prac, to też za to jest odpowiedzialny producent materiałów?

W analizowanym przypadku nie jest możliwe wykonanie prac na podstawie kilkunastu zdań zawartych w przywołanej dokumentacji. Niezbędna jest kompleksowa diagnostyka obiektu (przede wszystkim ścian) pod kątem:

 • obciążenia solami,
 • obciążenia wilgocią,
 • parametrów wytrzymałościowych,
 • parametrów fizykochemicznych,
 • nośności.
Przykład ewidentnych błędów podczas prac budowlanych

FOT. 16–17. Przykład ewidentnych błędów podczas prac budowlanych – opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Przykład ewidentnych błędów podczas prac budowlanych

FOT. 18. Przykład ewidentnych błędów podczas prac budowlanych – opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Stwierdzone obciążenie solami wyklucza zastosowanie jakichkolwiek systemów naprawy i ochrony murów bez wcześniejszego wykonania diagnostyki.

Przeanalizujmy jeszcze zalecenie przemurowania ścian w miejscu występowania spękań. Mamy tu do czynienia z zasoloną i zawilgoconą starą substancją budowlaną. Rezultatem będzie kapilarna migracja wilgoci i znajdujących się w niej soli do nowej konstrukcji. W efekcie zostaną zainicjowane procesy destrukcyjne w nowo postawionych fragmentach ścian.

Podobną sytuację pokazują FOT. 16–18. Budynki w takim stanie technicznym poddano przebudowie. Polegała ona na wyburzeniu ich części, pozostawiając jednakże do wykorzystania fragmenty ścian. Do fragmentów tej zniszczonej i zasolonej konstrukcji domurowano nowe mury. Wykonano to w sposób pokazany na FOT. 19–21.

Przykład ewidentnych błędów podczas prac budowlanych

FOT. 1920. Przykład ewidentnych błędów podczas prac budowlanych – opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Oprócz wspomnianej powyżej kapilarnej migracji wilgoci i znajdujących się w niej soli do nowej konstrukcji mogą pojawić się problemy polegające na braku współpracy starych i nowych fragmentów ścian (inne parametry wytrzymałościowe i moduł Younga starej i nowej cegły i zaprawy). Nie wiadomo, czemu miało służyć wykonanie mocnego, cementowego szprycu na powierzchni (FOT. 22).

Przykład ewidentnych błędów podczas prac budowlanych

FOT. 21–22. Przykład ewidentnych błędów podczas prac budowlanych – opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Popatrzmy jeszcze na dwa fragmenty opisu do innego projektu, tym razem wykonawczego (!!!):

Zastosowanie tynków renowacyjnych (wykonanych w jednym systemie):
–  obrzutka,
–  tynk renowacyjny – przepuszczający parę wodną, porowaty, łatwo obrabialny, hydraulicznie wiążący tynk renowacyjny,
–  drobnoziarnisty tynk renowacyjny – paroprzepuszczalny oraz odporny na mróz i warunki atmosferyczne,
–  malowanie – farba silikatowa, wysokoprzepuszczalna dla pary wodnej, odporna na warunki atmosferyczne farba silikatowa nie zawierająca rozpuszczalników odporna na alkalia. Odporna na czyszczenie.”

Gdyby to był opis koncepcji prac, to taki zapis byłby akceptowalny (choć nie bezkrytycznie). Natomiast dla projektu wykonawczego taki zapis jest niedopuszczalny. To projektant ma obowiązek wskazania wymaganych parametrów technicznych systemu tynków renowacyjnych, które są niezbędne dla zapewnienia skuteczności i trwałości eksploatacyjnej stosowanych materiałów.

Każdy tynk tradycyjny jest porowaty, nie tylko renowacyjny (pytanie tylko, w ­jakim zakresie: 1% czy 41%), i przepuszcza parę wodną (szczelne dla pary wodnej będzie np. szkło czy aluminium). Tak że „wymóg” typu „hydraulicznie wiążący” jest ogólnym stwierdzeniem (w takich warunkach tynków na spoiwie powietrznym się nie zastosuje). Z kolei „drobnoziarnisty tynk renowacyjny” musi być odporny na mróz i warunki atmosferyczne.

Abstrahując od faktu, że opisane zastosowanie dotyczy pomieszczeń użytkowych, to „pierwszy” tynk renowacyjny nie musi być odporny na mróz i opady, ale za to drugi może wiązać wyłącznie przez karbonatyzację (!!!). Gdyby nie zapis o odporności na mróz i warunki atmosferyczne, to można by wysnuć dalej idący wniosek, że da się zastosować tynk gipsowy (gips nie jest spoiwem hydraulicznym).

Trzymając się dalej literalnie zapisów z powyż-szego fragmentu, można by było zastosować tynk cementowy: przepuszcza parę wodną (μ rzędu 35), jest porowaty (porowatość przynajmniej kilka procent), na spoiwie hydraulicznym (cement), daje się obrabiać. Dla farby silikatowej podano znowu ogólne nic nieznaczące cechy, pominięto natomiast kluczowy wymóg ograniczenia LZO (lotnych związków organicznych).

Kuriozalny jest wymóg odporności na alkalia (pH samej farby silikatowej jest wybitnie alkaliczne).

„Istniejące ściany wewnętrzne nośne wykonane są z cegły ceramicznej pełnej o grubości 51 cm. Istniejące ścianki działowe również z cegły o gr. 12–25 cm.
Wszystkie ściany wewnętrzne oczyścić od nawarstwienia brudu magazynującego wilgoć i szkodliwe sole, utrudniające wysychanie podłoża poprzez szczotkowanie cegły. Sole zlokalizowane usunąć za pomocą tzw. kompresów odsalających. Kompres nakłada się tak samo jak tynk i po około 3 tygodniach usuwa wraz z solami. Uwzględnić w harmonogramie robót wykonawczych.”

W drugim fragmencie znajduje się równie kuriozalny zapis o kompresach odsalających. Problem polega na tym, że nie wykonano jakichkolwiek badań pozwalających na oznaczenie stopnia zasolenia.

Skąd wziął się zapis o trzech tygodniach – nie wiadomo. Intensywność odsalania zależy przede wszystkim od stopnia obciążenia solami. Dlaczego należy wykonać tylko jeden zabieg – również nie wiadomo. Dlaczego zapis zawiera wymóg usunięcia tylko brudu, a nie wszelkich wypraw tynkarskich i malarskich utrudniających wysychanie ściany i stanowiących „magazyn” soli? Co ze spoinami? Zwykle są one skorodowane i także magazynują sole.

Nie wspominając o tym, że kompresy odsalające stosuje się zwykle w kilku zabiegach (należałoby podać ich ilość lub określić graniczną akceptowalną zawartość soli pozwalającą na zastosowanie tynków).

Także poniższy zapis w szczegółowej specyfikacji technicznej jest kuriozalny. (!!!):

„Wykonywanie tynku renowacyjnego
Drobne ubytki tynków uzupełnić zaprawą tradycyjną na bazie cementu, piasku i wapna lasowanego lub systemowych zapraw mineralnych.
Tynki gładkie w miejscach spękań i ubytków pokryć drobną siatką z włókna szklanego. Do wysokości strefy zasolenia oraz w innych miejscach, gdzie doszło do zmurszenia i zasolenia tynku, należy zastosować tynk tzw. „renowacyjny”, krzemoorganiczny – hydrofobowy ze środkami osłonowymi z wywołaniem przemian łatwo rozpuszczalnych soli w trudno rozpuszczalne. Wykonanie tynku renowacyjnego wykonać zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta.”

W czym należy uzupełniać ubytki, to pozostaje tajemnicą autora opracowania, nie wspominając o podanym „sposobie”. Podobnie o „pokryciu” spękań i ubytków siatką. Zastosowanie wkładki zbrojącej może być sposobem na zapobieżenie postawaniu rys, ale znów trzeba to odnieść do konkretnej sytuacji. Na pewno nie da się tego zrobić w opisany powyżej sposób.

Związki krzemoorganiczne to związki chemiczne zawierające w cząsteczce połączone atomy węgla i krzemu. Można tu wyróżnić m.in. silany, siloksany czy silikony. Na podstawie podanej „technologii” nie da się wykonać prac.

Literatura

 1. T. Dettmering, H. Kollmann, „Putze in Bausanierung und Denlmalpfleg”, DIN Deutsches Institut fuer Normung, 2012.
 2. DIN V 18550 „Putz und Putzsysteme. Ausführung”.
 3. Merkblatt 2-7-01 „Kalkputze in der Denkmalpflege”.
 4. WTA Merkblatt 2-9-20 „Sanierputzsysteme”.
 5. WTA Merkblatt 2-10-06 „Opferputze”.
 6. Merkblatt H4 „Warmedämmputz”, BDZ e.V.
 7. WTA Merkblatt 2-14-19 „Funktionsputze”.
 8. M. Rokiel, „Renowacje obiektów budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót”, wyd. II, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.
 9. M. Rokiel, „Hydroizolacje w budownictwie”, wyd. III, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.
10. R. Graefe, „Kellersanierung. Ratgeber fuer die Praxis. Schaden erkennen, bewerten, sanieren”, Rudolf Mueller Verlag 2014.
11. DIN 4108-3:2014-11 „Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz; Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung”.
12. WTA Merkblatt 2-9-04 „Sanierputzsysteme”.
13. Zement-Merkblatt „Hochbau. Putz”, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V.

Komentarze

Powiązane

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.