Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych – tynki renowacyjne

Analysis of technical documentation for renovation work. Part 5. Renovation plasters

Przykład wysolenia na powierzchni cegieł, fot. M. Rokiel

Przykład wysolenia na powierzchni cegieł, fot. M. Rokiel

Do prac renowacyjnych zalicza się także tzw. środki flankujące. Będą to przede wszystkim różnego rodzaju tynki specjalistyczne i wymalowania (farby), a także tynki tradycyjne. Błędem jest traktowanie tynku (jak również farby) jako osobnego elementu, w oderwaniu od konstrukcji ściany oraz rodzaju i właściwości podłoża.

Zobacz także

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – tynki specjalne (cz.6)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – tynki specjalne (cz.6) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – tynki specjalne (cz.6)

Kontynuując zagadnienia związane z doborem tynków, tym razem omówimy zagadnienia związane z tynkami specjalnymi.

Kontynuując zagadnienia związane z doborem tynków, tym razem omówimy zagadnienia związane z tynkami specjalnymi.

Gór-Stal Płyty termPIR® na dach i ścianę

Płyty termPIR® na dach i ścianę Płyty termPIR® na dach i ścianę

Izolacja dachu jest bardzo ważną kwestią w przypadku stawiania domu czy też innego lokalu użytkowego. Nowoczesne płyty termoizolacyjne termPIR® można stosować nie tylko przy ociepleniu stropów i dachów,...

Izolacja dachu jest bardzo ważną kwestią w przypadku stawiania domu czy też innego lokalu użytkowego. Nowoczesne płyty termoizolacyjne termPIR® można stosować nie tylko przy ociepleniu stropów i dachów, ale także przy izolacji ścian. Warto prawidłowo wykonać ocieplenie domu, aby przypadkowo nie narazić się na wysokie rachunki za ogrzewanie.

Gór-Stal Płyty termPIR – nowoczesny izolator

Płyty termPIR – nowoczesny izolator Płyty termPIR – nowoczesny izolator

Słaba izolacja termiczna może przyczyniać się do znacznych strat ciepła, co z kolei przekłada się na wyższe koszty ogrzewania. Czy można ograniczyć wydatki, inwestując w dobrej jakości termoizolację? Oczywiście,...

Słaba izolacja termiczna może przyczyniać się do znacznych strat ciepła, co z kolei przekłada się na wyższe koszty ogrzewania. Czy można ograniczyć wydatki, inwestując w dobrej jakości termoizolację? Oczywiście, że tak – inwestując w płyty izolacyjne termPIR osiągniesz najwyższy standard izolacyjności, a to przełoży się nie tylko na ciepło i komfort w Twoim domu, ale przede wszystkim na niższe rachunki.

*****
W piątej części cyklu o analizie dokumentacji technicznej dotyczącej prac renowacyjnych skupiono się na tynkach renowacyjnych. Opisano ich podział i specyfikę. Na zdjęciach pokazano efekty nieprawidłowego doboru rozwiązań produktowo-technologicznych.

Analysis of technical documentation for renovation work. Part 5. Renovation plasters

The fifth part of the series on the analysis of technical documentation for renovation works is focused on renovation plasters. Their division and specificity are described. The photos show the effects of incorrect selection of product and technological solutions.
*****

Dobór parametrów i właściwości wyprawy tynkarskiej i/lub powłoki malarskiej musi być dostosowany do funkcji powłoki, oddziaływujących obciążeń oraz rodzaju podłoża. Do tego należy rozróżnić budynki nowe i budynki poddane renowacji, rewitalizacji lub naprawiane. W obiektach zabytkowych optymalnym rozwiązaniem byłoby powtórzenie oryginalnej technologii, jednak z różnych względów nie zawsze jest to możliwe, dlatego stosować należy materiały odznaczające się dobrą współpracą z materiałem oryginalnym, pozwalające na łatwą naprawę i wielokrotne powtarzanie zabiegów zabezpieczających. We współczesnym budownictwie współpraca materiału podłoża i materiału naprawczego/zabezpieczającego musi być także zapewniona, ale odnosi się ona do innych materiałów i kryteriów.

Podział tynków jest możliwy ze względu na różne kryteria. Ze względu na miejsce zastosowania wyróżnić można:

 • tynki zewnętrzne (bezpośrednio narażone na oddziaływanie czynników atmosferycznych),
 • tynki wewnętrzne (stosowane w pomieszczeniach).

Ze względu na spoiwo będą to m.in.:

 • tynki wapienne,
 • tynki cementowe,
 • tynki gipsowe,
 • tynki gliniane,
 • tynki krzemianowe,
 • tynki na spoiwach organicznych (np. polimerowych)

oraz kombinacje wybranych spoiw (np. tynki cementowo-wapienne/wapienno-cementowe, gliniano-wapienne itp.).

Literatura techniczna [110] dzieli tynki na kilkanaście rodzajów, ze względu na funkcję i właściwości:

 • tynki szczelne:
  –    tynki cementowe,
 • tynki hydrofobowe (nienawilżalne wodą) (niem. Wasser abwei­sende Putze):
  –    tynki renowacyjne (systemy tynków),
  –    tynki silikonowe,
 • tynki hamujące wsiąkanie wody (niem. Wasser hemmende Putze):
  –    tynki cementowo-wapienne,
  –    tynki naprawcze (odnawiające) (niem. Renovierputze),
  –    tynki trassowe,
 • tynki zwykłe (bez szczególnych wymagań):
  –    tynki wapienne,
  –    tynki gipsowe (zawierające gips),
  –    tynki gliniane,
 • tynki specjalne:
  –    tynki ciepłochronne,
  –    tynki ofiarne,
  –    tynki osuszające,
  –    tynki regulujące wilgotność (niem. Antikondensputze),
  –    tynki akustyczne (niem. Akustikputze),
  –    tynki ogniochronne,
  –    tynki (systemy) do naprawy zarysowanych elewacji.

Punktem wyjścia są tu wymagane właściwości wynikające z oddziaływujących obciążeń i funkcja (rola) tynku lub systemu tynków. Tynk zewnętrzny zawsze będzie narażony na oddziaływanie wody/wilgoci z opadów atmosferycznych. A pełni on funkcję ochronną dla muru i ma wpływ na zdrowy klimat pomieszczeń (pomijamy tu kwestie estetyki i wyglądu samej elewacji).

Dla elewacji szczególnie niebezpieczne są silne opady atmosferyczne w połączeniu z porywistym wiatrem (zacinający deszcz) oraz ulewy. To łączne oddziaływanie zależy jednak od bardzo wielu czynników, związanych zarówno z wysokością budynku i jego bryłą, wielkością opadów i głównym kierunkiem wiatrów, temperaturą, jak i lokalnym ukształtowaniem terenu, takim jak kierunek ulic, umiejscowienie budynku (stok, dolina, wzniesienie), gęstość i rodzaj zabudowy czy obecność terenów zadrzewionych [9, 11].

To jednak nie jedyne obciążenia tynków zewnętrznych. Skoro są to środki flankujące, to dochodzą jeszcze specyficzne oddziaływania i związane z tym wymagania stawiane samym materiałom czy wręcz systemom. Co jednak z tynkami wewnętrznymi? Na jakie obciążenia mogą one być narażone? Teoretycznie sprawa powinna być prosta. Projektant podaje – no właśnie, parametry, funkcję tynku czy konkretną nazwę i producenta? Tu właśnie zaczyna się problem. Przeanalizujmy tę sytuację dla kilku rodzajów tynków.

Układ i grubości warstw składników systemu tynków renowacyjnych

TABELA 1. Układ i grubości warstw składników systemu tynków renowacyjnych [4, 12]

Teoretycznie najprostsza sytuacja występuje w przypadku systemu tynków renowacyjnych. Są one stosowane od kilkudziesięciu lat i ich właściwości, obszary zastosowań i technologia stosowania powinny być znane. Nie jest to jeden materiał, lecz system materiałów o ściśle określonych parametrach i właściwościach. Jest stosowany na zasolonych i/lub zawilgoconych murach.

Stopnie zasolenia przegród wg WTA

TABELA 2. Stopnie zasolenia przegród wg WTA [12]

W systemie tynków renowacyjnych można wyróżnić następujące składniki podstawowe:

 • obrzutkę,
 • tynk podkładowy (magazynujący),
 • tynk renowacyjny

oraz uzupełniające:

 • szpachlę wygładzającą,
 • farby do wymalowań.
Stopnie zasolenia przegród wg WTA

TABELA 3. Stopnie zasolenia przegród wg WTA [4] na odkrytych (nieotynkowanych) przez dłuższy czas powierzchniach lub przy badaniu starego tynku (głębokość do 2 cm)

Punktem wyjścia jest określenie obciążenia solami. To określona laboratoryjnie ilość azotanów, siarczanów i chlorków pozwalająca na dobranie układu i grubości warstw systemu tynków (TABELA 1).

Tu pojawia się pierwszy dysonans. Porównując stopnie zasolenia definiowane przez instrukcję WTA nr 2-9-04 (TABELA 2) oraz najnowszą instrukcję nr 2-9-20 (TABELA 3–4), dają się zauważyć pewne różnice, przy czym układ warstw dla poszczególnych stopni zasolenia nie zmienił się (TABELA 1).

Stopnie zasolenia przegród wg WTA

TABELA 4. Stopnie zasolenia przegród wg WTA [4] przy badaniu uprzednio odsłanianej powierzchni (głębokość do 2 cm)

Instrukcja WTA nr 2-9-20 [4] w analizowanym zakresie w zasadzie uzupełnia poprzednią, niejako dokładając wariant, gdy badanie wykonuje się na powierzchni muru, krótko po usunięciu starego tynku. Jest to jednak pozorna sprzeczność. Miejsca poboru próbek do badań zasolenia nie mogą być przypadkowe. Zwykle bada się próbki cegły oraz zaprawy murarskiej (badanie samych tynków, bez badania materiału murów, nie jest miarodajne). Sprecyzowanie jednego i dodanie drugiego kryterium ułatwia ocenę przegrody pod względem obciążenia solami.

To, co musi być podane w dokumentacji projektowej, to stopień zasolenia lub wprost określony układ warstw systemu tynków renowacyjnych. W wielu sytuacjach „projekt” to zagadnienie pomija. Na temat przyczyn można by długo dywagować, jednak konsekwencje zlekceważenia badań zasolenia mogą być dość kosztowne do usunięcia.

Istotą systemu tynków renowacyjnych jest specyficzny sposób jego zachowania się. Na skutek swych właściwości tynk wchłania wilgoć znajdującą się w murze, oddaje ją do otoczenia pod postacią pary wodnej, jednocześnie magazynując w sobie, w postaci skrystalizowanej, szkodliwe sole. Nie dopuszcza natomiast do powstawania wykwitów na powierzchni dzięki przesuwaniu strefy odparowania do wnętrza tynku.

Sole krystalizują w porach tynku renowacyjnego, nie powodując widocznych uszkodzeń. Takie działanie trwa do momentu zapełnienia porów przez kryształy soli, przy czym przeciętną trwałość tynku renowacyjnego szacuje się na 20–30 lat, co w porównaniu z tradycyjnymi tynkami jest okresem nieporównywalnie dłuższym. Tynk renowacyjny nakładany jest na wilgotną i zasoloną ścianę. Czas wiązania tynku renowacyjnego i nabierania przez niego właściwości hydrofobowych jest stosunkowo długi – tak że rozpuszczone w wodzie sole mogłyby przejść z muru do niezwiązanego tynku renowacyjnego, w konsekwencji niszcząc go.

Proszę zwrócić uwagę, że już dla średniego zasolenia stosuje się układ dwuwarstwowy. Pierwsza warstwa tynku renowacyjnego pełni opisaną powyżej funkcję. Natomiast dla wysokiego stopnia zasolenia pojawia się tynk podkładowy. Charakteryzuje się on szczególnie wysoką porowatością i ma także za zadanie takie zmagazynowanie soli, aby jej krystalizacja nie występowała w murze (dodatkowy magazyn soli).

Niektórzy producenci nadal mają w ofercie specjalne preparaty przeciwsolne. Przeznaczone są one do nakładania na oczyszczoną ścianę (jeszcze przed aplikacją tynku renowacyjnego) i przekształcają sole rozpuszczalne w nierozpuszczalne lub trudno rozpuszczalne. Zwykle są to preparaty na bazie związków baru i sześciofluorokrzemianu ołowiu. Ich wadą jest to, że nie działają na azotany oraz że są szkodliwe dla zdrowia i środowiska (w momencie aplikacji), ale spotyka się też preparaty będące czasową barierą przeciwko szkodliwym solom, które są komunikowane jako nieszkodliwe i skuteczne także przeciwko azotanom. Już instrukcja nr 2-9-04 [12] z 2004 r. nie zalecała stosowania tego typu preparatów.

Reasumując, ilość nakładanych warstw i ich grubość zależy od stopnia zasolenia, wilgotności muru i zdolności tynku do akumulacji soli. Dlatego dokumentacja techniczna musi podawać albo stwierdzony stopień zasolenia, albo układ i grubość warstw systemu tynków renowacyjnych.

Rezultat nałożenia tynku renowacyjnego

FOT. 1. Rezultat nałożenia tynku renowacyjnego w zbyt cienkiej warstwie; fot.:M. Rokiel

Jaki może być efekt zlekceważenia tego wymogu? Skutek nałożenia tynku renowacyjnego w warstwie grubości 1 cm pokazuje FOT. 1.

Zdjęcie to pokazuje specjalnie przygotowaną makietę, spróbujmy to odnieść do konkretnych obiektów. Proszę popatrzeć na FOT. 2–3. Zdjęcia te pokazują wygląd elewacji ponad stuletniego budynku. „Dokumentacja” przewidywała:

„Elewacje
Najbardziej uszkodzonym, a nawet zniszczonym elementem wykończeniowym budynku są elewacje. Na skutek zasolenia i zawilgocenia tynki uległy zniszczeniu. Nastąpiła erozja murów z cegły pełnej. Część najbardziej zniszczonej i pękniętej warstwy muru należy zewnętrznie przemurować.
Z uwagi na nietypowe oddziaływanie środowiska na ściany – zasolenie należy zastosować systemowe tynki renowacyjne z zapewnioną gwarancją producenta.
Dostawca tynków zobowiązany jest przeprowadzić stosowne badania na obiekcie w celu zapewnienia prawidłowej pracy tynków.
Zakres projektowanych prac remontowych:
–    skucie istniejących tynków,
–    oczyszczenie podłoża zgodnie z zaleceniem producenta tynków,
–    wykonanie tynków.
Dodatkowo zastosować tzw. gładź renowacyjną PCI ­Saniment 01 oraz wykonać powłoki malarskie (o odpowiedniej paroprzepuszczalności) – silikonowymi zgodnie z kolorystyką elewacji.”

Elewacja budynku pełniącego funkcję przepompowni solanki

FOT. 2–3. Elewacja budynku pełniącego funkcję przepompowni solanki. Obraz i opis uszkodzeń na kolejnych zdjęciach i w tekście; fot.: M. Rokiel

Zastanówmy się, jakie konsekwencje może mieć trzymanie się zapisów z „dokumentacji”. Proszę popatrzeć na FOT. 4–5. Tu dają się zauważyć intensywne wykwity solne obejmujące całą powierzchnię cegieł.

Wysolenia na powierzchni cegieł

FOT. 4-5. Wysolenia na powierzchni cegieł – charakterystyczna jest zarówno intensywność wysoleń, jak i fakt, że pojawiają się one już na styku zaprawy murarskiej i cegły; fot.: M. Rokiel

Popatrzmy jeszcze na FOT. 6–10. Proszę zwrócić uwagę, że wykwity pojawiają się tuż przy zaprawie murarskiej. Świadczy to o ekstremalnym zasoleniu przegrody.

Wysolenia na powierzchni cegieł

FOT. 6-7. Wysolenia na powierzchni cegieł – charakterystyczna jest zarówno intensywność wysoleń, jak i fakt, że pojawiają się one już na styku zaprawy murarskiej i cegły; fot.: M. Rokiel

Wysolenia na powierzchni cegieł

FOT. 8-9. Wysolenia na powierzchni cegieł – charakterystyczna jest zarówno intensywność wysoleń, jak i fakt, że pojawiają się one już na styku zaprawy murarskiej i cegły; fot.: M. Rokiel

Wysolenia na powierzchni cegieł

FOT. 10. Wysolenia na powierzchni cegieł – charakterystyczna jest zarówno intensywność wysoleń, jak i fakt, że pojawiają się one już na styku zaprawy murarskiej i cegły; fot.: M. Rokiel

Bardzo dużo o stanie przegrody mówi FOT. 11. Pokazuje ona uprzednio naprawiany fragment ściany. Przez „naprawiony” należy tu rozumieć wyspoinowany i to najprawdopodobniej mocną zaprawą cementową. Świadczą o tym wysolenia na powierzchni cegieł w zaspoinowanym fragmencie.

Fragment muru „naprawiony” zaprawą cementową

FOT. 11–12. Fragment muru „naprawiony” zaprawą cementową. Widoczne wysolenia na powierzchni licowej cegieł. W rezultacie destrukcji będzie ulegać sama cegła oraz zaprawa murarska; fot.: M. Rokiel

FOT. 12–15 pokazuje natomiast fragment elewacji wymurowany na zaprawie wapiennej. Widoczna jest jednak nie tylko destrukcja samej zaprawy, ale i cegły.

Destrukcja cegły i zaprawy murarskiej

FOT. 13–14. Destrukcja cegły i zaprawy murarskiej. Widoczne charakterystyczne łuszczenie się cegły, co jest spowodowane obecnością wilgoci i soli oraz oddziaływaniem czynników atmosferycznych (w tym mrozu i przejść przez zero); fot.: M. Rokiel

Destrukcja cegły i zaprawy murarskiej

FOT. 15. Destrukcja cegły i zaprawy murarskiej. Widoczne charakterystyczne łuszczenie się cegły, co jest spowodowane obecnością wilgoci i soli oraz oddziaływaniem czynników atmosferycznych (w tym mrozu i przejść przez zero); fot.: M. Rokiel

Przerzucenie obowiązku wykonania badań zasolenia na wykonawcę jest wręcz absurdalne. Na jakiej podstawie wpisano zatem tynk renowacyjny?

Pytanie, na które należało odpowiedzieć, brzmi zupełnie inaczej: Czy tynk renowacyjny będzie tu wystarczającym rozwiązaniem, czy nie należałoby zastosować np. tynków traconych czy kompresów odsalających?

Wstępne badania in situ wykazały stężenie chlorków na poziomie > 1,5% (poziom ponad trzy razy wyższy niż wyjściowy (0,5%) dla wysokiego stopnia zasolenia wg WTA).

O jakiej gwarancji producenta jest tu mowa? Na odsolenie ściany? Na brak wysoleń? Dla jakich warunków brzegowych?

Producent w deklaracji właściwości użytkowych potwierdza spełnienie przez jego wyrób określonych parametrów. To oficjalny i wymagany prawem dokument. Jeżeli na podstawie dokumentacji technicznej nie da się poprawnie wykonać prac, to też za to jest odpowiedzialny producent materiałów?

W analizowanym przypadku nie jest możliwe wykonanie prac na podstawie kilkunastu zdań zawartych w przywołanej dokumentacji. Niezbędna jest kompleksowa diagnostyka obiektu (przede wszystkim ścian) pod kątem:

 • obciążenia solami,
 • obciążenia wilgocią,
 • parametrów wytrzymałościowych,
 • parametrów fizykochemicznych,
 • nośności.
Przykład ewidentnych błędów podczas prac budowlanych

FOT. 16–17. Przykład ewidentnych błędów podczas prac budowlanych – opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Przykład ewidentnych błędów podczas prac budowlanych

FOT. 18. Przykład ewidentnych błędów podczas prac budowlanych – opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Stwierdzone obciążenie solami wyklucza zastosowanie jakichkolwiek systemów naprawy i ochrony murów bez wcześniejszego wykonania diagnostyki.

Przeanalizujmy jeszcze zalecenie przemurowania ścian w miejscu występowania spękań. Mamy tu do czynienia z zasoloną i zawilgoconą starą substancją budowlaną. Rezultatem będzie kapilarna migracja wilgoci i znajdujących się w niej soli do nowej konstrukcji. W efekcie zostaną zainicjowane procesy destrukcyjne w nowo postawionych fragmentach ścian.

Podobną sytuację pokazują FOT. 16–18. Budynki w takim stanie technicznym poddano przebudowie. Polegała ona na wyburzeniu ich części, pozostawiając jednakże do wykorzystania fragmenty ścian. Do fragmentów tej zniszczonej i zasolonej konstrukcji domurowano nowe mury. Wykonano to w sposób pokazany na FOT. 19–21.

Przykład ewidentnych błędów podczas prac budowlanych

FOT. 1920. Przykład ewidentnych błędów podczas prac budowlanych – opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Oprócz wspomnianej powyżej kapilarnej migracji wilgoci i znajdujących się w niej soli do nowej konstrukcji mogą pojawić się problemy polegające na braku współpracy starych i nowych fragmentów ścian (inne parametry wytrzymałościowe i moduł Younga starej i nowej cegły i zaprawy). Nie wiadomo, czemu miało służyć wykonanie mocnego, cementowego szprycu na powierzchni (FOT. 22).

Przykład ewidentnych błędów podczas prac budowlanych

FOT. 21–22. Przykład ewidentnych błędów podczas prac budowlanych – opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Popatrzmy jeszcze na dwa fragmenty opisu do innego projektu, tym razem wykonawczego (!!!):

Zastosowanie tynków renowacyjnych (wykonanych w jednym systemie):
–  obrzutka,
–  tynk renowacyjny – przepuszczający parę wodną, porowaty, łatwo obrabialny, hydraulicznie wiążący tynk renowacyjny,
–  drobnoziarnisty tynk renowacyjny – paroprzepuszczalny oraz odporny na mróz i warunki atmosferyczne,
–  malowanie – farba silikatowa, wysokoprzepuszczalna dla pary wodnej, odporna na warunki atmosferyczne farba silikatowa nie zawierająca rozpuszczalników odporna na alkalia. Odporna na czyszczenie.”

Gdyby to był opis koncepcji prac, to taki zapis byłby akceptowalny (choć nie bezkrytycznie). Natomiast dla projektu wykonawczego taki zapis jest niedopuszczalny. To projektant ma obowiązek wskazania wymaganych parametrów technicznych systemu tynków renowacyjnych, które są niezbędne dla zapewnienia skuteczności i trwałości eksploatacyjnej stosowanych materiałów.

Każdy tynk tradycyjny jest porowaty, nie tylko renowacyjny (pytanie tylko, w ­jakim zakresie: 1% czy 41%), i przepuszcza parę wodną (szczelne dla pary wodnej będzie np. szkło czy aluminium). Tak że „wymóg” typu „hydraulicznie wiążący” jest ogólnym stwierdzeniem (w takich warunkach tynków na spoiwie powietrznym się nie zastosuje). Z kolei „drobnoziarnisty tynk renowacyjny” musi być odporny na mróz i warunki atmosferyczne.

Abstrahując od faktu, że opisane zastosowanie dotyczy pomieszczeń użytkowych, to „pierwszy” tynk renowacyjny nie musi być odporny na mróz i opady, ale za to drugi może wiązać wyłącznie przez karbonatyzację (!!!). Gdyby nie zapis o odporności na mróz i warunki atmosferyczne, to można by wysnuć dalej idący wniosek, że da się zastosować tynk gipsowy (gips nie jest spoiwem hydraulicznym).

Trzymając się dalej literalnie zapisów z powyż-szego fragmentu, można by było zastosować tynk cementowy: przepuszcza parę wodną (μ rzędu 35), jest porowaty (porowatość przynajmniej kilka procent), na spoiwie hydraulicznym (cement), daje się obrabiać. Dla farby silikatowej podano znowu ogólne nic nieznaczące cechy, pominięto natomiast kluczowy wymóg ograniczenia LZO (lotnych związków organicznych).

Kuriozalny jest wymóg odporności na alkalia (pH samej farby silikatowej jest wybitnie alkaliczne).

„Istniejące ściany wewnętrzne nośne wykonane są z cegły ceramicznej pełnej o grubości 51 cm. Istniejące ścianki działowe również z cegły o gr. 12–25 cm.
Wszystkie ściany wewnętrzne oczyścić od nawarstwienia brudu magazynującego wilgoć i szkodliwe sole, utrudniające wysychanie podłoża poprzez szczotkowanie cegły. Sole zlokalizowane usunąć za pomocą tzw. kompresów odsalających. Kompres nakłada się tak samo jak tynk i po około 3 tygodniach usuwa wraz z solami. Uwzględnić w harmonogramie robót wykonawczych.”

W drugim fragmencie znajduje się równie kuriozalny zapis o kompresach odsalających. Problem polega na tym, że nie wykonano jakichkolwiek badań pozwalających na oznaczenie stopnia zasolenia.

Skąd wziął się zapis o trzech tygodniach – nie wiadomo. Intensywność odsalania zależy przede wszystkim od stopnia obciążenia solami. Dlaczego należy wykonać tylko jeden zabieg – również nie wiadomo. Dlaczego zapis zawiera wymóg usunięcia tylko brudu, a nie wszelkich wypraw tynkarskich i malarskich utrudniających wysychanie ściany i stanowiących „magazyn” soli? Co ze spoinami? Zwykle są one skorodowane i także magazynują sole.

Nie wspominając o tym, że kompresy odsalające stosuje się zwykle w kilku zabiegach (należałoby podać ich ilość lub określić graniczną akceptowalną zawartość soli pozwalającą na zastosowanie tynków).

Także poniższy zapis w szczegółowej specyfikacji technicznej jest kuriozalny. (!!!):

„Wykonywanie tynku renowacyjnego
Drobne ubytki tynków uzupełnić zaprawą tradycyjną na bazie cementu, piasku i wapna lasowanego lub systemowych zapraw mineralnych.
Tynki gładkie w miejscach spękań i ubytków pokryć drobną siatką z włókna szklanego. Do wysokości strefy zasolenia oraz w innych miejscach, gdzie doszło do zmurszenia i zasolenia tynku, należy zastosować tynk tzw. „renowacyjny”, krzemoorganiczny – hydrofobowy ze środkami osłonowymi z wywołaniem przemian łatwo rozpuszczalnych soli w trudno rozpuszczalne. Wykonanie tynku renowacyjnego wykonać zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta.”

W czym należy uzupełniać ubytki, to pozostaje tajemnicą autora opracowania, nie wspominając o podanym „sposobie”. Podobnie o „pokryciu” spękań i ubytków siatką. Zastosowanie wkładki zbrojącej może być sposobem na zapobieżenie postawaniu rys, ale znów trzeba to odnieść do konkretnej sytuacji. Na pewno nie da się tego zrobić w opisany powyżej sposób.

Związki krzemoorganiczne to związki chemiczne zawierające w cząsteczce połączone atomy węgla i krzemu. Można tu wyróżnić m.in. silany, siloksany czy silikony. Na podstawie podanej „technologii” nie da się wykonać prac.

Literatura

 1. T. Dettmering, H. Kollmann, „Putze in Bausanierung und Denlmalpfleg”, DIN Deutsches Institut fuer Normung, 2012.
 2. DIN V 18550 „Putz und Putzsysteme. Ausführung”.
 3. Merkblatt 2-7-01 „Kalkputze in der Denkmalpflege”.
 4. WTA Merkblatt 2-9-20 „Sanierputzsysteme”.
 5. WTA Merkblatt 2-10-06 „Opferputze”.
 6. Merkblatt H4 „Warmedämmputz”, BDZ e.V.
 7. WTA Merkblatt 2-14-19 „Funktionsputze”.
 8. M. Rokiel, „Renowacje obiektów budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót”, wyd. II, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.
 9. M. Rokiel, „Hydroizolacje w budownictwie”, wyd. III, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.
10. R. Graefe, „Kellersanierung. Ratgeber fuer die Praxis. Schaden erkennen, bewerten, sanieren”, Rudolf Mueller Verlag 2014.
11. DIN 4108-3:2014-11 „Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz; Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung”.
12. WTA Merkblatt 2-9-04 „Sanierputzsysteme”.
13. Zement-Merkblatt „Hochbau. Putz”, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V.

Komentarze

Powiązane

Joanna Szot Stropy w domach jednorodzinnych

Stropy w domach jednorodzinnych Stropy w domach jednorodzinnych

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie...

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie izolacji termicznej i akustycznej.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3) System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

dr inż. Mariusz Garecki Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości....

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości. Dotyczy to zarówno obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jak i tych, które znajdują się w strefach ochrony konserwatorskiej i poza nimi. Systematyczny wzrost cen nośników energii, a na przestrzeni ostatniego roku – wzrost wręcz lawinowy, będzie wymuszał na inwestorach konieczność instalacji...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Ireneusz Stachura Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Jak eliminować mostki cieplne w budynku? Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie...

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie realizacji i eksploatacji – i zapewnić właściwe warunki do przebywania w tym budynku ludzi.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych,...

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych, izolacyjności akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

dr inż. Andrzej Konarzewski Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne...

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne warunki panujące wewnątrz kuchni czy łazienki. Na szczęście technologia wychodzi inwestorom naprzeciw i efektywne położenie tynku gipsowego w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach jest możliwe.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4) System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania...

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania dokumentacji projektowej mogą wpłynąć na uszkodzenia systemu. Przez „przeczytanie” należy tu także rozumieć zapoznanie się z tekstem kart technicznych stosowanych materiałów.

dr inż. Pavel Zemene, przewodniczący Stowarzyszenia EPS w Republice Czeskiej Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną...

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną eksploatację budynków i ochronę mienia. W praktyce materiały i konstrukcje budowlane muszą spełniać szereg wymagań, związanych między innymi z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi stabilności konstrukcji i jej trwałości, izolacyjności termicznej i akustycznej, a także higieny i zdrowia, czy wpływu...

mgr inż. Maciej Rokiel Jak układać płytki wielkoformatowe?

Jak układać płytki wielkoformatowe? Jak układać płytki wielkoformatowe?

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2) Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis...

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis matematyczny tego procesu jest bardzo złożony, dlatego w większości rozwiązań inżynierskich stosuje się uproszczony model ustalonego przepływu ciepła.

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

Wybrane dla Ciebie

Jakie narzędzia najlepiej sprawdzą się podczas prac izolacyjnych? »

Jakie narzędzia najlepiej sprawdzą się podczas prac izolacyjnych? » Jakie narzędzia najlepiej sprawdzą się podczas prac izolacyjnych? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych » Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.