Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Ocena stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii

Assessment of fire spread through external walls in Poland and Great Britain

FOT. 1. Pożar budynku Grenfell Tower; fot.: [4]

FOT. 1. Pożar budynku Grenfell Tower; fot.: [4]

W ostatniej dekadzie coraz większą uwagę zwraca się na bezpieczeństwo pożarowe budynków. Przyczyniło się do tego m.in. kilka incydentów związanych z pożarami, gdzie przez użycie nieodpowiednich materiałów budowlanych pożar rozwijał się w wysokim tempie, zagrażając życiu i zdrowiu wielu ludzi.

Zobacz także

Gór-Stal Płyty termPIR® na dach i ścianę

Płyty termPIR® na dach i ścianę Płyty termPIR® na dach i ścianę

Izolacja dachu jest bardzo ważną kwestią w przypadku stawiania domu czy też innego lokalu użytkowego. Nowoczesne płyty termoizolacyjne termPIR® można stosować nie tylko przy ociepleniu stropów i dachów,...

Izolacja dachu jest bardzo ważną kwestią w przypadku stawiania domu czy też innego lokalu użytkowego. Nowoczesne płyty termoizolacyjne termPIR® można stosować nie tylko przy ociepleniu stropów i dachów, ale także przy izolacji ścian. Warto prawidłowo wykonać ocieplenie domu, aby przypadkowo nie narazić się na wysokie rachunki za ogrzewanie.

Gór-Stal Płyty termPIR – nowoczesny izolator

Płyty termPIR – nowoczesny izolator Płyty termPIR – nowoczesny izolator

Słaba izolacja termiczna może przyczyniać się do znacznych strat ciepła, co z kolei przekłada się na wyższe koszty ogrzewania. Czy można ograniczyć wydatki, inwestując w dobrej jakości termoizolację? Oczywiście,...

Słaba izolacja termiczna może przyczyniać się do znacznych strat ciepła, co z kolei przekłada się na wyższe koszty ogrzewania. Czy można ograniczyć wydatki, inwestując w dobrej jakości termoizolację? Oczywiście, że tak – inwestując w płyty izolacyjne termPIR osiągniesz najwyższy standard izolacyjności, a to przełoży się nie tylko na ciepło i komfort w Twoim domu, ale przede wszystkim na niższe rachunki.

Milenium rok założenia 1990 Docieplenie stropów piwnic i garaży

Docieplenie stropów piwnic i garaży Docieplenie stropów piwnic i garaży

W minionych latach przekonywaliśmy audytorów energetycznych i zarządców nieruchomości, aby w audytach i projektach termomodernizacyjnych uwzględnili docieplenie stropów piwnic w celu ograniczenia strat...

W minionych latach przekonywaliśmy audytorów energetycznych i zarządców nieruchomości, aby w audytach i projektach termomodernizacyjnych uwzględnili docieplenie stropów piwnic w celu ograniczenia strat ciepła. Z zadowoleniem spoglądają w przyszłość ci, którzy skorzystali z naszych rad.

*****
Artykuł porusza kwestie bezpieczeństwa pożarowego budynków. Omówiono w nim wymagania krajowe oraz zestawiono je z wymaganiami brytyjskimi.

Assessment of fire spread through external walls in Poland and Great Britain

The article deals with the issue of fire safety of buildings. The discussed domestic requirements are compared with British requirements.
*****

Przykładem takiego zdarzenia jest pożar wieżowca Grenfell ­Tower (FOT. 1), znajdującego się w londyńskiej dzielnicy Kensington, w czerwcu 2017 r. Pierwsze zgłoszenie dotyczące pożaru odebrano o 00:54 czasu lokalnego. Jego powodem była awaria lodówki w kuchni jednego z mieszkań na 4. piętrze. Ogień po wydostaniu się przez okno mieszkania na elewację błyskawicznie się rozprzestrzenił i już o 1:30 objął całość budynku [1]. Tak gwałtowne rozprzestrzenienie się ognia było możliwe przez system dociepleń, gdzie materiałem termoizolacyjnym były płyty PIR. Oprócz łatwopalności i zdolności do szybkiego rozprzestrzeniania ognia poliizocyjanuran podczas spalania wydziela wysoce toksyczne cyjanki. Dodatkowo w systemie dociepleń wykonanym na Grenfell Tower znajdowały się pustki powietrzne, które spowodowały efekt komina, rozprowadzając płomienie wzdłuż całej elewacji [2]. Wskutek pożaru zginęły 72 osoby [3].

Czytaj też: Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Oprócz tego najtragiczniejszego w skutkach pożaru warto wymienić pożary:

 • w Dubaju (Marina Torch (FOT. 2) – dwukrotnie, 20 lutego 2015 r. wybuchł pożar na szczycie The Marina Torch, pożar rozprzestrzenił się w ciągu kilku minut na ponad 15 pięter, natomiast w nocy z 3 na 4 sierpnia 2017 r. w budynku ponownie doszło do pożaru, który udało się ugasić po dwóch godzinach),
 • w Ulsan (Ulsan Samhwan Art. ­Nouveau (FOT. 3) - 8 października 2021 r. pożar rozpoczął się na 12. piętrze i rozprzestrzenił się na wszystkie 33 piętra, akcja gaśnicza trwała 14 godz., 88 osób hospitalizowano, brak ofiar śmiertelnych) czy mający miejsce ostatnio
 • pożar wieżowca Torre dei Moro w Mediolanie (FOT. 4) (brak ofiar śmiertelnych, ewakuowano 70 rodzin, straty materialne liczone w setkach milionów euro).
fot 2 ogien

FOT. 2. Pożar budynku Marina Torch; fot.: [5]

fot 3 ogien

FOT. 3. Pożar budynku Ulsan Samhwan Art. Nouveau; fot.: [6]

fot 4 ogien

FOT. 4. Pożar budynku Torre dei Moro; fot.: [7]

tab1 ogien

TABELA 1. Metody badania stopnia rozprzestrzeniania ognia w krajach europejskich

Na chwilę obecną nie istnieje zharmonizowana norma na badania rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne. Każdy z krajów członkowskich UE posiada własne regulacje w tym zakresie. Poszczególne metody różnią się od siebie zarówno w zakresie czasu trwania badania, rozmiarów makiet poddawanych badaniom jak i ocenianych w trakcie badania parametrów i wymagań odnośnie do kryteriów, jakie powinny spełniać badane systemy (TABELA 1).

W niniejszym artykule omówiono wymagania krajowe oraz zestawiono je z wymaganiami brytyjskimi.

Ocena stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne w Polsce, zgodnie z wymaganiami normatywnymi oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami), dokonywana jest wg normy PN-B 02867:2013-07 [8].

Badanie wykonywane jest na makiecie o wymiarach minimalnych 1,8×2,3 m. Jako źródło ognia stosowany jest ok. 20-kilogramowy stos z drewna sosnowego o wilgotności w przedziale 12–15% imitujący płonący przedmiot znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie elewacji budynku, np. kosz.

Pomiar temperatury dokonywany jest w czterech punktach: dwóch na wysokości 1,5 m (linia L1) oraz dwóch na wysokości 2,25 m (linia L2). Punkty te oddalone są o 12,5 cm od centralnej osi pionowej makiety poddawanej badaniu. W trakcie badania zapewniana jest szybkość przepływu powietrza w przedziale 1,5–2,5 m/s (mierzona na górnej krawędzi stosu drewna) – przepływ ten uzyskiwany jest poprzez zastosowanie odpowiedniego wentylatora.

Całość badania trwa 30 min i podzielona jest na dwa 15-minutowe etapy – pierwszy, w trakcie którego próbka badawcza wystawiona jest na działanie ognia, oraz drugi, w trakcie którego dokonywana jest ocena wizualna w zakresie występowania spalania, tlenia, żarzenia, powtórnego zapalenia itp. po odciągnięciu źródła ognia. Przykładowe zdjęcia z przebiegu badań przedstawiono na FOT. 5–6.

fot 5 ogien

FOT. 5. System z tynkiem mozaikowym w trakcie badania; fot.: archiwum Grupy Badawczej Chemia Budowlana Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

fot 6 ogien

FOT. 6. Makieta systemu z tynkiem akrylowym po badaniu; fot.: archiwum Grupy Badawczej Chemia Budowlana Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Zależnie od konfiguracji systemu ociepleń badaniu poddawanych jest od 3 do 12 próbek systemu ociepleń, które na podstawie wartości temperaturowych uzyskanych w badaniu, oraz poczynionych obserwacji klasyfikowane są jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO), słabo rozprzestrzeniające ogień (SRO) oraz silnie rozprzestrzeniające ogień (SiRO) zgodnie z TABELĄ 2.

tab2 ogien

TABELA 2. Wymagania klasyfikacyjne w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne wg PNB 02867:2013 [8]

Zupełnie inaczej wyglądają badania prowadzone wg wymagań brytyjskich.

Badanie na podstawie BS 8414-1:2020-04 symuluje ogień wychodzący na elewację budynku przez okno lub otwór w fasadzie w sytuacji rozwiniętego pożaru pomieszczenia wewnątrz tego budynku. Obiektem badanym w tej metodzie jest kompletny system dociepleń. Dzięki dużej skali badania dobrze oddane są faktyczne warunki panujące podczas prawdziwych pożarów. Badanie przeprowadza się na ścianie narożnej, gdzie ściana boczna (9,7×1,5 m) jest ustawiona do ściany głównej (9,7×2,6 m) pod kątem 90°. Jest to konfiguracja najmniej korzystna pod względem wystąpienia pożaru [9].

System dociepleń na ścianie badawczej wykonuje się zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta (FOT. 7–9).

fot 7 9 ogien

FOT. 7–9. Wykonanie kompletnego systemu dociepleń na ścianie badawczej: montaż termoizolacji (EPS) (7), wykonanie warstwy zbrojącej (8), warstwa wierzchnia (9); fot.: archiwum Grupy Badawczej Chemia Budowlana Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

fot 10 ogien

FOT. 10. Gotowy do podpalenia stos drewna ułożony we wnęce ściany; fot.: archiwum Grupy Badawczej Chemia Budowlana Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Badaniu mogą zostać poddane dowolne konfiguracje systemów docieplających oparte zarówno na polistyrenie jak i wełnie mineralnej (również połączenie EPS z wełną mineralną w postaci pasów przeciwpożarowych) [10, 11, 12].

Komora spalania imitująca otwór okienny u podstawy ściany ma wymiary 2 m szerokości, 2 m wysokości oraz 1 m głębokości i jest usytuowana na środku ściany głównej. Znajduje się w niej stos z drewna sosnowego o wilgotności w zakresie 10–15%. Drewno zostaje ułożone w stos (FOT. 10) zgodnie z wytycznymi normy. Do podpalenia stosu używa się podłużnych kawałków płyty pilśniowej, które po uprzednim, co najmniej 5-minutowym nasączaniu w benzynie lakowej są wprowadzane do wnętrza stosu [9].

rys 1 ogien

RYS. Schemat ściany badawczej z rozmieszczonymi czujnikami temperatury; rys.: [13]

Na makiecie badawczej, imitującej ocieplenie rzeczywistego budynku, znajduje się 56 punktów pomiarowych umiejscowionych zarówno na zewnątrz elewacji, jak i w warstwie zbrojącej oraz materiale termoizolacyjnym na trzech równych poziomach (RYS.) tj.:

 • poziom 1: 2,5 m powyżej górnej krawędzi komory spalania (8 termopar zewnętrznych),
 • poziom 2: 5 m powyżej górnej krawędzi komory spalania (8 termopar zewnętrznych oraz 16 termopar wewnętrznych),
 • poziom 3: 7,5 m powyżej górnej krawędzi komory spalania (8 termopar zewnętrznych oraz 16 termopar wewnętrznych).

Termopary zewnętrzne (FOT. 11) wystają 5 cm nad powierzchnię elewacji. Termopary wewnętrzne są usytuowane w środku systemu dociepleń. Na każdym poziomie termopary są osadzone w ośmiu punktach (pięć na ścianie głównej i trzy na ścianie bocznej) zgodnie ze schematem zawartym w normie. Temperatura podczas badania rejestrowana jest w 10-sekundowych interwałach [9].

Do rozpoczęcia badania przeprowadzanego na zewnątrz temperatura otoczenia (mierzona na termoparach pierwszego poziomu) musi zawierać się w przedziale od 5 do 35°C. Prędkość wiatru mierzona metr od poziomu drugiego termopar nie może przekraczać 2 m/s. Nie mogą również występować żadne opady atmosferyczne lub mgła. Wszystkie te warunki są sprawdzane 5 min przed planowanym rozpoczęciem badania. W przypadku badań realizowanych w Grupie Badawczej Chemia Budowlana Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych całość badania jest rejestrowana na czterech kamerach – po dwie na każde ze skrzydeł ściany badawczej [9].

fot 11 ogien

FOT. 11. Wstępnie przygotowane termopary zewnętrzne. Ostatecznie zostaną osadzone w ścianie w taki sposób, że będą wystawać 50 mm nad jej powierzchnią oraz zostaną zabezpieczone silikonem wysokotemperaturowym; fot.: archiwum Grupy Badawczej Chemia Budowlana Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Całość badania trwa godzinę (przy czym rejestracja wideo oraz odczytów z termopar jest włączana 5 min przed rozpoczęciem badania) i można podzielić je na dwa etapy.

 • Pierwszym jest 30-minutowa ekspozycja na ogień przy obciążeniu ogniowym na poziomie ok. 4,5 GJ ze szczytową wartością oscylującą na poziomie 3 megawatów (FOT. 12).
 • Po 30 min źródło ognia zostaje zagaszone i następuje 30-minutowa obserwacja ściany poddawanej badaniu w zakresie ponownego rozgorzenia oraz występowania płonących kropli lub odpadów stałych.
fot 12 ogien

FOT. 12. Badanie w momencie pełnego rozpalenia stosu; fot.: archiwum Grupy Badawczej Chemia Budowlana Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Podczas badania prowadzi się obserwację ściany ze szczególnym uwzględnieniem następujących etapów:

 • zasięg i rozchodzenie się płomienia po ścianie zarówno w pionie, jak i poziomie,
 • zapłon warstwy wierzchniej elewacji,
 • odpadanie elementów ściany oraz to, czy płoną,
 • jakiekolwiek obserwowalne uszkodzenia ściany jak pęknięcia, powstawanie dziur itp.

Obserwacje prowadzi się ze stoperem włączonym w momencie rozpoczęcia badania (podpalenia stosu) i wszystkie odnotowywane wydarzenia zapisuje się razem z czasem, w którym wystąpiły.

Możliwe jest przedwczesne zakończenie badania, jeżeli dojdzie do jednego z niżej wymienionych warunków:

 • płomień rozprzestrzeni się powyżej trzeciej linii termopar,
 • zaistnieje ryzyko zagrożenia personelu lub uszkodzenia sprzętu.

Do 24 godz. od zakończenia badania przeprowadzane są oględziny ściany poddawanej badaniu polegające na usunięciu warstwy zbrojącej na całej jej powierzchni o wizualnej ocenie zniszczeń w materiale termoizolacyjnym (FOT. 13).

fot 13 ogien

FOT. 13. Ściana dobę po zakończeniu badania z odsłoniętym materiałem termoizolacyjnym; fot.: archiwum Grupy Badawczej Chemia Budowlana Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Wszystkie odnotowane obserwacje, zdjęcia oraz wykres temperatur zarejestrowany przez termopary w trakcie trwania badania zawiera się w raporcie końcowym.

Literatura

 1. M. Bulman, „Grenfell Tower graphic: what we know about how the fire spread”, „The Independent” 16 czerwca 2017 r. [dostęp 15.09.2021 r.].
 2. A. Griffin, „The fatal mistake made in the Grenfell Tower fire”, „The Independent” 14 czerwca 2017 r. [dostęp 15.09.2021 r.].
 3. „Grenfell Tower fire: Who were the victims?”, BBC News, 30 maja 2018 r. [dostęp 15.09.2021 r.].
 4. N. Oxford, https://twitter.com/Natalie_Oxford/status/874835244989513729/photo/1, zdjęcie użyte na zasadzie licencji CC BY 4.0.
 5. https://www.nbcnews.com/news/world/large-fire-breaks-out-dubai-s-torch-tower-one-tallest-n789421, zdjęcie autorstwa Mitch Williams [dostęp 21.09.2021 r.].
 6. https://tekdeeps.com/large-fire-in-the-residential-commercial-complex-in-downtown-ulsan-being-caught-in-a-great-flame-general-sympathetic-media-news-news-agency/ [dostęp 21.09.2021 r.].
 7. https://tvn24.pl/swiat/wlochy-mediolan-pozar-wiezowca-w-mediolanie-wieza-moro-w-ogniu-budynek-niemal-calkowicie-zniszczony-5334817 [dostęp 22.09.2021 r.].
 8. PN-B-02867:2013-07, „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji”.
 9. BS 8414-1:2020, „Fire performance of external cladding systems Part 1: Test method for non loadbearing external cladding systems fixed to, and supported by, a masonry substrate”.
10. M. Niziurska, M. Wieczorek, K. Borkowicz, „Badania systemów ociepleń w dużej skali”, „Materiały Budowlane” 1/2021, s. 27–29.
11. M. Niziurska, M. Wieczorek, K. Borkowicz, „Badania systemów ociepleń w dużej skali. Część II”, „Materiały Budowlane” 2/2021, s. 1–3.
12. M. Niziurska, M. Wieczorek, K. Borkowicz, „Fire safety in the aspect of sustainable use of natural resource”, „Sustainability” 14(3)/2022, pp. 1224.
13. M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek, „Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW”, „IZOLACJE” 1/2020.

Komentarze

Powiązane

Joanna Szot Stropy w domach jednorodzinnych

Stropy w domach jednorodzinnych Stropy w domach jednorodzinnych

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie...

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie izolacji termicznej i akustycznej.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3) System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

dr inż. Mariusz Garecki Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości....

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości. Dotyczy to zarówno obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jak i tych, które znajdują się w strefach ochrony konserwatorskiej i poza nimi. Systematyczny wzrost cen nośników energii, a na przestrzeni ostatniego roku – wzrost wręcz lawinowy, będzie wymuszał na inwestorach konieczność instalacji...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Ireneusz Stachura Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Jak eliminować mostki cieplne w budynku? Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie...

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie realizacji i eksploatacji – i zapewnić właściwe warunki do przebywania w tym budynku ludzi.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych,...

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych, izolacyjności akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

dr inż. Andrzej Konarzewski Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne...

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne warunki panujące wewnątrz kuchni czy łazienki. Na szczęście technologia wychodzi inwestorom naprzeciw i efektywne położenie tynku gipsowego w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach jest możliwe.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4) System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania...

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania dokumentacji projektowej mogą wpłynąć na uszkodzenia systemu. Przez „przeczytanie” należy tu także rozumieć zapoznanie się z tekstem kart technicznych stosowanych materiałów.

dr inż. Pavel Zemene, przewodniczący Stowarzyszenia EPS w Republice Czeskiej Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną...

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną eksploatację budynków i ochronę mienia. W praktyce materiały i konstrukcje budowlane muszą spełniać szereg wymagań, związanych między innymi z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi stabilności konstrukcji i jej trwałości, izolacyjności termicznej i akustycznej, a także higieny i zdrowia, czy wpływu...

mgr inż. Maciej Rokiel Jak układać płytki wielkoformatowe?

Jak układać płytki wielkoformatowe? Jak układać płytki wielkoformatowe?

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2) Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis...

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis matematyczny tego procesu jest bardzo złożony, dlatego w większości rozwiązań inżynierskich stosuje się uproszczony model ustalonego przepływu ciepła.

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

Wybrane dla Ciebie

Jakie narzędzia najlepiej sprawdzą się podczas prac izolacyjnych? »

Jakie narzędzia najlepiej sprawdzą się podczas prac izolacyjnych? » Jakie narzędzia najlepiej sprawdzą się podczas prac izolacyjnych? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych » Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.