Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Ocena stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii

Assessment of fire spread through external walls in Poland and Great Britain

FOT. 1. Pożar budynku Grenfell Tower; fot.: [4]

FOT. 1. Pożar budynku Grenfell Tower; fot.: [4]

W ostatniej dekadzie coraz większą uwagę zwraca się na bezpieczeństwo pożarowe budynków. Przyczyniło się do tego m.in. kilka incydentów związanych z pożarami, gdzie przez użycie nieodpowiednich materiałów budowlanych pożar rozwijał się w wysokim tempie, zagrażając życiu i zdrowiu wielu ludzi.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

*****
Artykuł porusza kwestie bezpieczeństwa pożarowego budynków. Omówiono w nim wymagania krajowe oraz zestawiono je z wymaganiami brytyjskimi.

Assessment of fire spread through external walls in Poland and Great Britain

The article deals with the issue of fire safety of buildings. The discussed domestic requirements are compared with British requirements.
*****

Przykładem takiego zdarzenia jest pożar wieżowca Grenfell ­Tower (FOT. 1), znajdującego się w londyńskiej dzielnicy Kensington, w czerwcu 2017 r. Pierwsze zgłoszenie dotyczące pożaru odebrano o 00:54 czasu lokalnego. Jego powodem była awaria lodówki w kuchni jednego z mieszkań na 4. piętrze. Ogień po wydostaniu się przez okno mieszkania na elewację błyskawicznie się rozprzestrzenił i już o 1:30 objął całość budynku [1]. Tak gwałtowne rozprzestrzenienie się ognia było możliwe przez system dociepleń, gdzie materiałem termoizolacyjnym były płyty PIR. Oprócz łatwopalności i zdolności do szybkiego rozprzestrzeniania ognia poliizocyjanuran podczas spalania wydziela wysoce toksyczne cyjanki. Dodatkowo w systemie dociepleń wykonanym na Grenfell Tower znajdowały się pustki powietrzne, które spowodowały efekt komina, rozprowadzając płomienie wzdłuż całej elewacji [2]. Wskutek pożaru zginęły 72 osoby [3].

Czytaj też: Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Oprócz tego najtragiczniejszego w skutkach pożaru warto wymienić pożary:

 • w Dubaju (Marina Torch (FOT. 2) – dwukrotnie, 20 lutego 2015 r. wybuchł pożar na szczycie The Marina Torch, pożar rozprzestrzenił się w ciągu kilku minut na ponad 15 pięter, natomiast w nocy z 3 na 4 sierpnia 2017 r. w budynku ponownie doszło do pożaru, który udało się ugasić po dwóch godzinach),
 • w Ulsan (Ulsan Samhwan Art. ­Nouveau (FOT. 3) - 8 października 2021 r. pożar rozpoczął się na 12. piętrze i rozprzestrzenił się na wszystkie 33 piętra, akcja gaśnicza trwała 14 godz., 88 osób hospitalizowano, brak ofiar śmiertelnych) czy mający miejsce ostatnio
 • pożar wieżowca Torre dei Moro w Mediolanie (FOT. 4) (brak ofiar śmiertelnych, ewakuowano 70 rodzin, straty materialne liczone w setkach milionów euro).
fot 2 ogien

FOT. 2. Pożar budynku Marina Torch; fot.: [5]

fot 3 ogien

FOT. 3. Pożar budynku Ulsan Samhwan Art. Nouveau; fot.: [6]

fot 4 ogien

FOT. 4. Pożar budynku Torre dei Moro; fot.: [7]

tab1 ogien

TABELA 1. Metody badania stopnia rozprzestrzeniania ognia w krajach europejskich

Na chwilę obecną nie istnieje zharmonizowana norma na badania rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne. Każdy z krajów członkowskich UE posiada własne regulacje w tym zakresie. Poszczególne metody różnią się od siebie zarówno w zakresie czasu trwania badania, rozmiarów makiet poddawanych badaniom jak i ocenianych w trakcie badania parametrów i wymagań odnośnie do kryteriów, jakie powinny spełniać badane systemy (TABELA 1).

W niniejszym artykule omówiono wymagania krajowe oraz zestawiono je z wymaganiami brytyjskimi.

Ocena stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne w Polsce, zgodnie z wymaganiami normatywnymi oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami), dokonywana jest wg normy PN-B 02867:2013-07 [8].

Badanie wykonywane jest na makiecie o wymiarach minimalnych 1,8×2,3 m. Jako źródło ognia stosowany jest ok. 20-kilogramowy stos z drewna sosnowego o wilgotności w przedziale 12–15% imitujący płonący przedmiot znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie elewacji budynku, np. kosz.

Pomiar temperatury dokonywany jest w czterech punktach: dwóch na wysokości 1,5 m (linia L1) oraz dwóch na wysokości 2,25 m (linia L2). Punkty te oddalone są o 12,5 cm od centralnej osi pionowej makiety poddawanej badaniu. W trakcie badania zapewniana jest szybkość przepływu powietrza w przedziale 1,5–2,5 m/s (mierzona na górnej krawędzi stosu drewna) – przepływ ten uzyskiwany jest poprzez zastosowanie odpowiedniego wentylatora.

Całość badania trwa 30 min i podzielona jest na dwa 15-minutowe etapy – pierwszy, w trakcie którego próbka badawcza wystawiona jest na działanie ognia, oraz drugi, w trakcie którego dokonywana jest ocena wizualna w zakresie występowania spalania, tlenia, żarzenia, powtórnego zapalenia itp. po odciągnięciu źródła ognia. Przykładowe zdjęcia z przebiegu badań przedstawiono na FOT. 5–6.

fot 5 ogien

FOT. 5. System z tynkiem mozaikowym w trakcie badania; fot.: archiwum Grupy Badawczej Chemia Budowlana Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

fot 6 ogien

FOT. 6. Makieta systemu z tynkiem akrylowym po badaniu; fot.: archiwum Grupy Badawczej Chemia Budowlana Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Zależnie od konfiguracji systemu ociepleń badaniu poddawanych jest od 3 do 12 próbek systemu ociepleń, które na podstawie wartości temperaturowych uzyskanych w badaniu, oraz poczynionych obserwacji klasyfikowane są jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO), słabo rozprzestrzeniające ogień (SRO) oraz silnie rozprzestrzeniające ogień (SiRO) zgodnie z TABELĄ 2.

tab2 ogien

TABELA 2. Wymagania klasyfikacyjne w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne wg PNB 02867:2013 [8]

Zupełnie inaczej wyglądają badania prowadzone wg wymagań brytyjskich.

Badanie na podstawie BS 8414-1:2020-04 symuluje ogień wychodzący na elewację budynku przez okno lub otwór w fasadzie w sytuacji rozwiniętego pożaru pomieszczenia wewnątrz tego budynku. Obiektem badanym w tej metodzie jest kompletny system dociepleń. Dzięki dużej skali badania dobrze oddane są faktyczne warunki panujące podczas prawdziwych pożarów. Badanie przeprowadza się na ścianie narożnej, gdzie ściana boczna (9,7×1,5 m) jest ustawiona do ściany głównej (9,7×2,6 m) pod kątem 90°. Jest to konfiguracja najmniej korzystna pod względem wystąpienia pożaru [9].

System dociepleń na ścianie badawczej wykonuje się zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta (FOT. 7–9).

fot 7 9 ogien

FOT. 7–9. Wykonanie kompletnego systemu dociepleń na ścianie badawczej: montaż termoizolacji (EPS) (7), wykonanie warstwy zbrojącej (8), warstwa wierzchnia (9); fot.: archiwum Grupy Badawczej Chemia Budowlana Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

fot 10 ogien

FOT. 10. Gotowy do podpalenia stos drewna ułożony we wnęce ściany; fot.: archiwum Grupy Badawczej Chemia Budowlana Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Badaniu mogą zostać poddane dowolne konfiguracje systemów docieplających oparte zarówno na polistyrenie jak i wełnie mineralnej (również połączenie EPS z wełną mineralną w postaci pasów przeciwpożarowych) [10, 11, 12].

Komora spalania imitująca otwór okienny u podstawy ściany ma wymiary 2 m szerokości, 2 m wysokości oraz 1 m głębokości i jest usytuowana na środku ściany głównej. Znajduje się w niej stos z drewna sosnowego o wilgotności w zakresie 10–15%. Drewno zostaje ułożone w stos (FOT. 10) zgodnie z wytycznymi normy. Do podpalenia stosu używa się podłużnych kawałków płyty pilśniowej, które po uprzednim, co najmniej 5-minutowym nasączaniu w benzynie lakowej są wprowadzane do wnętrza stosu [9].

rys 1 ogien

RYS. Schemat ściany badawczej z rozmieszczonymi czujnikami temperatury; rys.: [13]

Na makiecie badawczej, imitującej ocieplenie rzeczywistego budynku, znajduje się 56 punktów pomiarowych umiejscowionych zarówno na zewnątrz elewacji, jak i w warstwie zbrojącej oraz materiale termoizolacyjnym na trzech równych poziomach (RYS.) tj.:

 • poziom 1: 2,5 m powyżej górnej krawędzi komory spalania (8 termopar zewnętrznych),
 • poziom 2: 5 m powyżej górnej krawędzi komory spalania (8 termopar zewnętrznych oraz 16 termopar wewnętrznych),
 • poziom 3: 7,5 m powyżej górnej krawędzi komory spalania (8 termopar zewnętrznych oraz 16 termopar wewnętrznych).

Termopary zewnętrzne (FOT. 11) wystają 5 cm nad powierzchnię elewacji. Termopary wewnętrzne są usytuowane w środku systemu dociepleń. Na każdym poziomie termopary są osadzone w ośmiu punktach (pięć na ścianie głównej i trzy na ścianie bocznej) zgodnie ze schematem zawartym w normie. Temperatura podczas badania rejestrowana jest w 10-sekundowych interwałach [9].

Do rozpoczęcia badania przeprowadzanego na zewnątrz temperatura otoczenia (mierzona na termoparach pierwszego poziomu) musi zawierać się w przedziale od 5 do 35°C. Prędkość wiatru mierzona metr od poziomu drugiego termopar nie może przekraczać 2 m/s. Nie mogą również występować żadne opady atmosferyczne lub mgła. Wszystkie te warunki są sprawdzane 5 min przed planowanym rozpoczęciem badania. W przypadku badań realizowanych w Grupie Badawczej Chemia Budowlana Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych całość badania jest rejestrowana na czterech kamerach – po dwie na każde ze skrzydeł ściany badawczej [9].

fot 11 ogien

FOT. 11. Wstępnie przygotowane termopary zewnętrzne. Ostatecznie zostaną osadzone w ścianie w taki sposób, że będą wystawać 50 mm nad jej powierzchnią oraz zostaną zabezpieczone silikonem wysokotemperaturowym; fot.: archiwum Grupy Badawczej Chemia Budowlana Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Całość badania trwa godzinę (przy czym rejestracja wideo oraz odczytów z termopar jest włączana 5 min przed rozpoczęciem badania) i można podzielić je na dwa etapy.

 • Pierwszym jest 30-minutowa ekspozycja na ogień przy obciążeniu ogniowym na poziomie ok. 4,5 GJ ze szczytową wartością oscylującą na poziomie 3 megawatów (FOT. 12).
 • Po 30 min źródło ognia zostaje zagaszone i następuje 30-minutowa obserwacja ściany poddawanej badaniu w zakresie ponownego rozgorzenia oraz występowania płonących kropli lub odpadów stałych.
fot 12 ogien

FOT. 12. Badanie w momencie pełnego rozpalenia stosu; fot.: archiwum Grupy Badawczej Chemia Budowlana Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Podczas badania prowadzi się obserwację ściany ze szczególnym uwzględnieniem następujących etapów:

 • zasięg i rozchodzenie się płomienia po ścianie zarówno w pionie, jak i poziomie,
 • zapłon warstwy wierzchniej elewacji,
 • odpadanie elementów ściany oraz to, czy płoną,
 • jakiekolwiek obserwowalne uszkodzenia ściany jak pęknięcia, powstawanie dziur itp.

Obserwacje prowadzi się ze stoperem włączonym w momencie rozpoczęcia badania (podpalenia stosu) i wszystkie odnotowywane wydarzenia zapisuje się razem z czasem, w którym wystąpiły.

Możliwe jest przedwczesne zakończenie badania, jeżeli dojdzie do jednego z niżej wymienionych warunków:

 • płomień rozprzestrzeni się powyżej trzeciej linii termopar,
 • zaistnieje ryzyko zagrożenia personelu lub uszkodzenia sprzętu.

Do 24 godz. od zakończenia badania przeprowadzane są oględziny ściany poddawanej badaniu polegające na usunięciu warstwy zbrojącej na całej jej powierzchni o wizualnej ocenie zniszczeń w materiale termoizolacyjnym (FOT. 13).

fot 13 ogien

FOT. 13. Ściana dobę po zakończeniu badania z odsłoniętym materiałem termoizolacyjnym; fot.: archiwum Grupy Badawczej Chemia Budowlana Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Wszystkie odnotowane obserwacje, zdjęcia oraz wykres temperatur zarejestrowany przez termopary w trakcie trwania badania zawiera się w raporcie końcowym.

Literatura

 1. M. Bulman, „Grenfell Tower graphic: what we know about how the fire spread”, „The Independent” 16 czerwca 2017 r. [dostęp 15.09.2021 r.].
 2. A. Griffin, „The fatal mistake made in the Grenfell Tower fire”, „The Independent” 14 czerwca 2017 r. [dostęp 15.09.2021 r.].
 3. „Grenfell Tower fire: Who were the victims?”, BBC News, 30 maja 2018 r. [dostęp 15.09.2021 r.].
 4. N. Oxford, https://twitter.com/Natalie_Oxford/status/874835244989513729/photo/1, zdjęcie użyte na zasadzie licencji CC BY 4.0.
 5. https://www.nbcnews.com/news/world/large-fire-breaks-out-dubai-s-torch-tower-one-tallest-n789421, zdjęcie autorstwa Mitch Williams [dostęp 21.09.2021 r.].
 6. https://tekdeeps.com/large-fire-in-the-residential-commercial-complex-in-downtown-ulsan-being-caught-in-a-great-flame-general-sympathetic-media-news-news-agency/ [dostęp 21.09.2021 r.].
 7. https://tvn24.pl/swiat/wlochy-mediolan-pozar-wiezowca-w-mediolanie-wieza-moro-w-ogniu-budynek-niemal-calkowicie-zniszczony-5334817 [dostęp 22.09.2021 r.].
 8. PN-B-02867:2013-07, „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji”.
 9. BS 8414-1:2020, „Fire performance of external cladding systems Part 1: Test method for non loadbearing external cladding systems fixed to, and supported by, a masonry substrate”.
10. M. Niziurska, M. Wieczorek, K. Borkowicz, „Badania systemów ociepleń w dużej skali”, „Materiały Budowlane” 1/2021, s. 27–29.
11. M. Niziurska, M. Wieczorek, K. Borkowicz, „Badania systemów ociepleń w dużej skali. Część II”, „Materiały Budowlane” 2/2021, s. 1–3.
12. M. Niziurska, M. Wieczorek, K. Borkowicz, „Fire safety in the aspect of sustainable use of natural resource”, „Sustainability” 14(3)/2022, pp. 1224.
13. M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek, „Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW”, „IZOLACJE” 1/2020.

Komentarze

Powiązane

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.