Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – uszczelnienia typu wannowego

Analysis of technical documentation of renovation work. Part 4. Tanking systems providing a waterproof seal

Nieprawidłowo nałożony szlam, fot. M. Rokiel

Nieprawidłowo nałożony szlam, fot. M. Rokiel

W przypadku izolacji typu wannowego trzeba zwrócić szczególną uwagę na stan przegród. Chodzi o stan powierzchni oraz wilgotność. Jeżeli do budowy ścian fundamentowych piwnic nie zastosowano materiałów całkowicie nieodpornych na wilgoć (np. beton komórkowy), to nie powinno być problemów związanych z bezpieczeństwem budynku, chociaż rozwiązanie z zewnętrzną powłoką uszczelniającą jest o wiele bardziej korzystne.

Zobacz także

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

RAXY Sp. z o.o. Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

STYROPMIN Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu....

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu. Niezawodny w miejscach trudnych do ocieplenia, z ryzykiem zawilgocenia i dużą amplitudą temperatur, a także narażonych na duże naprężenia ściskające.

***
Artykuł stanowi czwartą część cyklu o analizie dokumentacji technicznej dotyczącej prac renowacyjnych. Tym razem autorzy skupili się na uszczelnianiach typu wannowego. Wymienili materiały stosowane do tego typu izolacji, a także wymogi, które powinny być spełnione.

Analysis of technical documentation of renovation work. Part 4. Tanking systems providing a waterproof seal

The article is the fourth part of the series on the analysis of technical documentation for renovation work. This time, the authors focused on tanking systems providing a waterproof seal. They listed the materials used for this type of insulation, as well as the requirements that should be met.
***

Powyżej wewnętrznej powłoki uszczelniającej na ścianach stosuje się zazwyczaj wtórną izolację poziomą oraz tynk renowacyjny (lub inny, jeżeli jest to technicznie możliwe i uzasadnione ekonomicznie).

Izolację typu wannowego wykonać można w przypadku obciążenia wilgocią gruntową, wodą bezciśnieniową, jak również wodą pod ciśnieniem. Jeżeli źródłem zawilgocenia jest wilgoć higroskopijna, izolacja powłokowa nie ma uzasadnienia technicznego.

Czytaj też: Stan konstrukcji murowych w kontekście prowadzenia działań renowacyjnych

Do wykonywania wewnętrznej izolacji typu wannowego na ścianach stosuje się szlamy uszczelniające, ewentualnie hybrydowe masy uszczelniające, na podłożach poziomych zaś szlamy, masy KMB, masy hybrydowe oraz bitumiczne materiały rolowe (o ile posiadają stosowne atesty higieniczne).

Uszczelnienia, które nie są wykonywane jako zespolone lub są podatne na odkształcenia, muszą mieć odpowiednią warstwę dociskową. Stosuje się również odpowiednie konstrukcje z betonu Materiały stosowane do tego celu muszą być odporne na działającą od spodu wilgoć oraz na środowisko zasadowe. Wszelkiego rodzaju powłoki i warstwy uszczelniające nie mogą stanowić warstwy wierzchniej, wymagają one odpowiedniej warstwy ochronnej (powyższe nie dotyczy zastosowania betonów jako warstwy ochronno-dociskowej) i w żadnym wypadku nie mogą zostać uszkodzone).

fot 1 analiza

FOT. 1. Na takiej ścianie bezkrytyczne wykonanie izolacji wannowej jest niedopuszczalne; fot.: M. Rokiel

fot 2 analiza

FOT. 1. Na takiej ścianie bezkrytyczne wykonanie izolacji wannowej jest niedopuszczalne; fot.: M. Rokiel

W celu wykonania skutecznego uszczelnienia konieczne jest uzyskanie nośnego podłoża oraz zapewnienie jak największej przyczepności materiału izolacyjnego. Ten wymóg, jakkolwiek bardzo istotny (w zasadzie jeden z najistotniejszych), jest bardzo trudny do oceny. Proszę popatrzeć na FOT. 1–2. Pokazują one typowe podłoże – ścianę ceglaną. Jeżeli na niej miałaby być wykonana izolacja zewnętrzna, to jej przygotowanie jest typowe.

Pokazana na FOT. 1–2 przegroda miała być jednak izolowana metodą wannową. To jednak już zupełnie inna sytuacja. Sposób postępowania będzie się różnił w zależności od tego, czy mamy do czynienia tylko z obciążeniem wilgocią, czy występuje hydrostatyczne parcie wody.

Na FOT. 2 widoczna jest stara izolacja bitumiczna. Z jakiegoś powodu została ona tam umieszczona (jednym z nich jest maksymalny poziom oddziaływania wody pod ciśnieniem).

Wspomniane ściany zostały bezkrytycznie, bez żadnych badań diagnostycznych, „zakwalifikowane” do izolacji wannowej. I nie chodzi tylko o przygotowanie powierzchni. Oczywiście okładziny, wymalowania i inne powłoki, jak również tynki, a w obszarze podłóg jastrychy należy usunąć. To samo dotyczy zniszczonych spoin. Podobnie trzeba usunąć wszelkie materiały mające właściwości pęczniejące na skutek kontaktu z wodą (np. na bazie gipsu czy drewna). Uzupełnienie ubytków, pustych spoin i większych lokalnych nierówności powinno się wykonywać systemową zaprawą naprawczą po nałożeniu na oczyszczoną ścianę warstwy sczepnej. Konieczne może być także stosowanie specjalnych zapraw wyrównujących przy dużych powierzchniowych nierównościach. Należy także zapewnić ciągłość w obszarze starej poziomej izolacji w przekroju poprzecznym muru, pokazanej na FOT. 2, i na pewno nie da się tego zrobić przez bezkrytyczne zastosowanie w tym miejscu taśmy uszczelniającej.

W przypadku występowania punktowych lub liniowych przecieków należy najpierw zatamować przeciek. Można to zrobić za pomocą specjalnych szybkowiążących zapraw tamponażowych, twardniejących w ciągu kilku/kilkunastu sekund od momentu kontaktu z wodą. Generalnie tego typu zaprawy stosuje się na dwa sposoby: pierwszy polega na zarobieniu zaprawy wodą, uformowaniu z niej klina o odpowiedniej wielkości i zaczopowaniu nim miejsca przecieku; drugą metodą jest wcieranie suchej zaprawy w miejsce przecieku do momentu jego zatamowania.

W przypadku rys, aby zapewnić lepsze zakotwienie zaprawy uszczelniającej, zaleca się przeciekającą rysę rozkuć do uzyskania kształtu jaskółczego ogona. Jako alternatywę do uszczelnień stosować można również iniekcje.

Zatrzymajmy się przy kolejnym wymogu – wilgotności podłoża. O ile aplikacja szlamów na wilgotnym podłożu nie stanowi problemu, to materiały na bazie bitumów, zwłaszcza membrany samoprzylepne, wymagają z reguły suchego podłoża, co może być trudne do osiągnięcia. Masy KMB tolerują niewielką wilgotność podłoża, kapryśne pod tym względem potrafią być masy hybrydowe. Co jednak należy rozumieć pod pojęciem wilgotności podłoża? Wydawać by się mogło, że to pytanie jest nieracjonalne. Wilgotność masowa to nic innego jak stosunek masy wody znajdującej się w materiale do masy materiału suchego. I tu zaczyna się problem.

fot 3 analiza

FOT. 3. Mokra ściana o wilgotności masowej 21% w przekroju (FOT. 4) nie jest problemem przy wykonywaniu izolacji wannowej. Problemem jest natomiast powierzchniowe zawilgocenie kondensacyjne na powierzchni ściany; szczegóły w tekście; fot.: M. Rokiel

fot 4 analiza

FOT. 4. Wilgotność masowa ściany (FOT. 3) na głębokości 15 cm wynosząca ok. 21% (odczyt z dedykowanej tabeli regresji wilgotnościomierza); fot.: M. Rokiel

fot 5 analiza

FOT. 5. Detekcja zawilgoconych obszarów kamerą termowizyjną; fot.: M. Rokiel

fot 6 analiza

FOT. 6. Detekcja zawilgoconych obszarów kamerą termowizyjną; fot.: M. Rokiel

Proszę popatrzeć na FOT. 3. Zdjęcie pokazuje ścianę ceglaną o wilgotności masowej znacznie przekraczającej 16% (FOT. 4). Czy na takiej ścianie można wykonać izolację typu wannowego? Co jest niebezpieczne? Temperatura powierzchni ściany wynosiła od 15°C do prawie 19°C (FOT. 5–6) przy temperaturze wewnątrz 21°C i wilgotności powietrza 61,3%. Dla takich warunków punkt rosy wynosi 13,3°C, zatem w najzimniejszych obszarach występuje ryzyko kondensacji międzywarstwowej.

fot 7 analiza

FOT. 7. Kondensat na przeznaczonej do zaizolowania powierzchni. Wykonywanie robót w takich warunkach jest niedopuszczalne; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Pomimo tak wysokiej wilgotności przegrody, o ile nie występują inne uwarunkowania techniczne (np. wspomniana kondensacja powierzchniowa), wykonanie izolacji wannowej jest możliwe. Czym innym jest zatem zawilgocenie na skutek kondensacji na powierzchni przegrody. Bezwzględny wymóg wyeliminowania niebezpieczeństwa powstania kondensacji wilgoci podczas aplikacji systemu hydroizolacyjnego i dalszych warstw wykończeniowych ma uzasadnienie techniczne. Temperatura podłoża musi być co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy (dla warunków cieplno-wilgotnościowych występujących podczas nakładania i przynajmniej do momentu związania szlamu, chyba że producent czas ten wydłuża). Tworzenie się kondensatu na przeznaczonych do zaizolowanych szlamem powierzchniach (FOT. 7) decydująco wpływa na zmniejszenie jego przyczepności do podłoża, poza tym zmieniając stosunek woda–cement, wpływa na pogorszenie własności parametrów związanego szlamu. Taką sytuację pokazano na FOT. 8–13.

fot 8 analiza

FOT. 8. Kondensat na powierzchni świeżo nałożonego szlamu i brak wiązania szlamu będący skutkiem kondensacji wilgoci; fot.: M. Rokiel

fot 9 analiza

FOT. 9. Kondensat na powierzchni świeżo nałożonego szlamu i brak wiązania szlamu będący skutkiem kondensacji wilgoci; fot.: M. Rokiel

Proszę popatrzeć na FOT. 8 – pokazuje analizowane pomieszczenie – ściany zaizolowano szlamem, a na podłodze wykonano izolację z masy KMB z wtopioną siatką (FOT. 10).

FOT. 9 przedstawia nałożony szlam w sposób, delikatnie mówiąc, lekceważący podstawowe zasady sztuki budowlanej, ale nie to jest najistotniejsze. Na powierzchni szlamu widoczne są skropliny, poza tym daje się zauważyć różne zabarwienie powierzchni (odcienie szarości). Dokładniej widać to na FOT. 10. Jest to skutek zaburzenia wiązania i twardnienia cementu, powierzchnię szlamu po dwóch dniach można było zdrapać paznokciem (miękka była tylko wierzchnia warstwa o grubości ok. 1 mm przy łącznej grubości powłoki rzędu 2–2,5 mm). Pomimo to zdecydowano się na wykonanie izolacji posadzki z masy KMB (FOT. 10–11), oczywiście masa KMB odeszła razem z niestabilną i niezwiązaną warstewką szlamu.

fot 10 analiza

FOT. 10. Bezmyślne nałożenie masy KMB jako izolacji wannowej na wstępnym uszczelnieniu ze szlamu w warunkach kondensacji powierzchniowej oraz dalsze skutki „radosnej twórczości”; fot.: M. Rokiel

fot 11 analiza

FOT. 11. Bezmyślne nałożenie masy KMB jako izolacji wannowej na wstępnym uszczelnieniu ze szlamu w warunkach kondensacji powierzchniowej oraz dalsze skutki „radosnej twórczości”; fot.: M. Rokiel

Chcąc poprawnie wykonać prace, należało usunąć niestabilną powłokę ze szlamu (wykonanie izolacji posadzki nie miało technicznego uzasadnienia, pomijając tu fakt błędnego jej nałożenia – widoczne są oczka siatki zbrojącej), poprawić warunki cieplno-wilgotnościowe, tak aby wyeliminować kondensację (np. zmniejszyć wilgotność powietrza), i dopiero wtedy wykonać powłokę wodochronną.

Identyfikacja stref z kondensacją powierzchniową to wymóg bezwzględny. Absolutne minimum to wyposażenie wykonawcy w termohigrometr pozwalający na określenie warunków cieplno-wilgotnościowych otoczenia, pirometr do określenia temperatury podłoża oraz kalibrowany do rodzaju podłoża wilgotnościomierz pozwalający na określenie wilgotności masowej podłoża (uwaga: istotna jest możliwość określenia zawilgocenia na różnych głębokościach). W wersji bogatszej może to być np. kamera termowizyjna (FOT. 5–6) i termohigrometr połączony z pirometrem i analizatorem punktu rosy).

fot 12 analiza

FOT. 12. Kondensat na powierzchni izolacji wannowej, o ile powstał już po uzyskaniu końcowych parametrów i właściwości powłoki, świadczy o pominięciu niektórych istotnych aspektów prac renowacyjnych; fot.: M. Rokiel

Pytanie, na które także trzeba uzyskać odpowiedź, brzmi: które szlamy można stosować do izolacji wannowych? Odpowiedź typu „praktycznie każde” jest błędna. Po pierwsze, wymogi formalne. Wiele szlamów jest deklarowanych do normy PN-EN 14891, która mówi o izolacji podpłytkowej na zewnątrz (baseny, balkony, tarasy, cokoły), więc to nie ten obszar. Szlam stosowany do izolacji wannowej powinien mieć stosowną ocenę techniczną. Rzadko kiedy jako odrębne zastosowanie wpisana jest izolacja typu wannowego (zwykle jako zamierzone zastosowanie wpisana jest izolacja fundamentów).

fot 13 analiza

FOT. 13. Kondensat na powierzchni izolacji wannowej, o ile powstał już po uzyskaniu końcowych parametrów i właściwości powłoki, świadczy o pominięciu niektórych istotnych aspektów prac renowacyjnych; fot.: M. Rokiel

Przyczepność szlamów do podłoża zwykle oscyluje ok. 1 MPa (za minimalne przyjmuje się 0,5 MPa), więc teoretycznie jest wystarczająca. Jak jednak sprawdzić możliwość zastosowania szlamu na izolację wannową?

Optymalnym rozwiązaniem jest oczywiście posiadanie przez materiał stosownych badań. Może to być zapis w ocenie technicznej (są materiały, które mają wpisany w tekście oceny technicznej zapis, do jakiego parcia wody mogą być stosowane po wewnętrznej stronie przegrody) lub badania wykonane zgodnie z zaleceniami WTA. Wytyczne WTA 4-6-14 podają to dość precyzyjnie. Jako podstawę do stwierdzenia przydatności szlamu do takiego zastosowania przyjmuje się dodatkowe badanie systemu przy obciążeniu odrywającym od podłoża. Kryteria zastosowania szlamu w zależności od obciążenia wilgocią/wodą podano w TABELI.

tab analiza

TABELA. Wymagania stawiane szlamom do uszczelnień wannowych wg WTA 4-6-14

Badanie polega na przygotowaniu trzech próbek o wymiarach 20×20×6 cm wykonanych z betonu wodoprzepuszczalnego. Boki próbek zabezpiecza się żywicą epoksydową. Następnie próbki wysyca się wilgocią i nakłada, zgodnie z zaleceniami producenta, powłokę hydroizolacyjną (z wszystkimi wymaganymi przez technologię dodatkowymi zabiegami, jeżeli są przewidziane). Po związaniu i stwardnieniu (czas podaje producent, jednak nie może to być dłużej niż 28 dni) za pomocą specjalnego cylindra o średnicy 14 cm przykłada się żądane ciśnienie (TABELA). Po zakończeniu testu próbki się suszy i poddaje oględzinom.

Za pozytywny wynik uznaje się spełnienie przez badany szlam dwóch kryteriów:

  • brak przecieku podczas badania,
  • brak rys, spękań i pęcherzy na powierzchni szlamu.

Drugim niezbędnym warunkiem jest odpowiednia wytrzymałość powierzchniowa podłoża. Wytyczne WTA 4-6-14 mówią o wytrzymałości podłoża na rozerwanie wynoszącym minimum 0,5 MPa, zaznaczając jednak, że w zależności od obciążenia i zastosowanego systemu akceptowalne są niższe wartości (jednakże nie bezkrytycznie).

W dokumentacji technicznej należy szukać informacji o stopniu zasolenia izolowanych wannowo przegród. O ile w przypadku izolacji zewnętrznej, zwłaszcza w gruncie, nie ma on aż takiego znaczenia (nie dotyczy to oczywiście sytuacji ekstremalnych), to przy izolacji typu wannowego sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Na FOT. 14–16 pokazano ciekawy eksperyment. Przygotowano dwa roztwory szkodliwych soli:

  • roztwór 1. – w 1 litrze zdejonizowanej (destylowanej) wody rozpuszczono: 35 g NaCl, 5 g Na2SO4 oraz 15 g NaNO3,
  • roztwór 2. – w 1 litrze zdejonizowanej (destylowanej) wody rozpuszczono: 16 g NaCl, 3 g Na2SO4 oraz 8 g NaNO3.

Jak widać proporcje soli w poszczególnych roztworach są niemal identyczne, roztwory różnią się natomiast stężeniem (roztwór 1. odpowiadał pod względem stężeń wymaganiom WTA 2-9-04 wykorzystywanym do badania odporności na sole tynków renowacyjnych).

Wykonano dwa badania:

1) odporność na wiązanie w obecności soli oddziaływujących od strony podłoża. Cegły wstawiono na kilka dni do kuwet z roztworami soli, tak aby były zanurzone na ok. 1 cm i aby doszło do ich kapilarnego wysycenia się (dolewano roztwory soli). Następnie cegły wyjęto, oczyszczono górną powierzchnię i naniesiono powłokę wodochronną zgodnie z wymaganiami karty technicznej (grubość jak dla izolacji przeciwwilgociowej). Po nałożeniu od razu wstawiono cegłę do kuwet z roztworami soli (kuwet nie zakrywano, nie dolewano również roztworów soli) i obserwowano zachowanie się materiału (wiązanie, ewentualne odspojenia, pojawianie się wykwitów),

2) odporność na oddziaływanie soli od strony podłoża. Na cegły naniesiono powłokę wodochronną zgodnie z wymaganiami karty technicznej (grubość jak dla izolacji przeciwwilgociowej). Po odczekaniu siedmiu dni próbki wstawiono do kuwet z roztworami soli, tak aby cegła była zanurzona na ok. 1 cm. Kuwetę zabezpieczono folią przed odparowaniem roztworu (w razie potrzeby poziom roztworu uzupełniano tak, aby spód cegły był zanurzony). Obserwowano zachowanie się materiału (ewentualne odspojenia, pojawianie się wykwitów).

Obserwację prowadzono przez 14 i 28 dni. Próbki przechowywano w temperaturze ok. 14°C przy wilgotności powietrza ok. 59%.

Nie było to ani badanie laboratoryjne, ani badanie normowe. Oba materiały spełniały wymagania dokumentacji projektowej, chodziło o ocenę (szacunkową) zachowania się materiału przy nałożeniu na mokre, zasolone podłoże i o ocenę, na powierzchni którego materiału będzie mniej wykwitów soli. Należy podkreślić, że stężenie roztworu soli znacznie przekraczało typowe, występujące w rzeczywistości. Różnice w zachowaniu się szlamów pokazano na FOT. 14–16.

Jak widać, znaczenie mogą mieć także nienormowe właściwości i cechy szlamów. Wprawdzie w przypadku izolacji typu wannowego szlam zwykle pokrywa się warstwą ochronnego tynku (szczegóły związane z tzw. środkami flankującymi w dalszych częściach cyklu), ale nie musi to być obligatoryjne. Tynk pełni rolę ochrony mechanicznej, ale w wielu sytuacjach zapewnia także oczekiwany efekt wizualny.

fot 16 analiza

FOT. 14–16. Szlamy są w różny sposób odporne na wysolenia powstałe zarówno w trakcie wiązania i twardnienia, jak i w trakcie eksploatacji; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Literatura

 1. WTA Merkblatt 4-6-14, „Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile”.
 2. WTA Merkblatt 4-9-19, „Nachträgliches Abdichten und Instandsetzen von Gebäude-und Bauteilsockeln”.
 3. WTA Merkblatt 2-9-04, „Sanierputzsysteme”.
 4. WTA Merkblatt 4-5-99, „Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik”.
 5. WTA Merkblatt 4-11-16, „Messung des Wassergehalts bzw. der Feuchte bei mineralischen Baustoffen”.
 6. PN-EN 14891:2017-03, „Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badań, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie”.
 7. T. Dettmering, H. Kollmann, „Putze in Bausanierung und Denlmalpflege”, DIN Deutsches Institut für Normung, 2012.
 8. R. Graefe, „Kellersanierung. Ratgeber für die Praxis. Schaden erkennen, bewerten, sanieren”, Rudolf Mueller Verlag 2014.
 9. Frössel, „Osuszanie murów i renowacja piwnic”, Polcen 2007.
10. C. Magott, M. Rokiel, „Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem”, XIII Sympozjum PSMB Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem, Darłowo 2015, monografia nr 11, t. XIII, PSMB, Wrocław 2015.
11. M. Rokiel, „Renowacje obiektów budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót”, wyd. II, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.
12. M. Rokiel, „Hydroizolacje w budownictwie”, wyd. III, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.
13. J. Karyś (red.), „Ochrona przed wilgocią i korozją biologiczną w budownictwie”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2014.
14. Materiały własne C. Magotta i M. Rokiela.

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

dr inż. Mariusz Jackiewicz Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

dr inż. Maciej Trochonowicz Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej...

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej jej nadmiar, jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Dlatego też nieodłącznym elementem wznoszenia czy też remontowania budynków są hydroizolacje.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie...

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 700-800 tys. ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [1], co stanowi ok. 4-5% sprzedaży cementu w kraju.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty w budynkach jednorodzinnych Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji...

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji i elementów budynku, są przekazywane na grunt. Z kolei fundamenty przekazują oddziaływania gruntu na konstrukcję. Jeśli zachodzą niekorzystne zjawiska, wywołane na przykład osiadaniem gruntu, ruchy gruntu (np. spowodowane tym, że budynek został wybudowany na terenach eksploatacji górniczych lub terenach...

mgr inż. Maciej Rokiel Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Kaja Kłos, inż. Paweł Zieliński Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Wymagania dla betonu wodoszczelnego Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko,...

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko, które widoczne jest szczególnie w budownictwie: to, co nieuniknione, potrafi zaskoczyć.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje podziemnych części budynków

Hydroizolacje podziemnych części budynków Hydroizolacje podziemnych części budynków

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej...

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym...

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym [1]. Sposoby pomiaru zawartości wody względnie wilgotności w mineralnych materiałach budowlanych zostały szerzej opisane w instrukcji WTA nr 4–11–16/D [2].

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu...

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu zawilgocenia (zazwyczaj do poziomu 3-6% wilgotności masowej), co z kolei umożliwi prowadzenie dalszych prac budowlanych i/lub konserwatorskich, a po ich zakończeniu użytkowanie budynku zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem [1].

mgr inż. Tomasz Połubiński, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, mgr inż. Remigiusz Jokiel Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie...

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie sił występujących w strefach rozciąganych muru, "rozładowanie" naprężeń w miejscach ich koncentracji oraz redystrybucja odkształceń skoncentrowanych w pewnych strefach muru.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie...

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie uniemożliwić wnikanie wody oraz wilgoci w strukturę przegród zagłębionych w gruncie.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo)...

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo) technicznie i/lub ekonomicznie niewskazane. Wtedy należy wziąć pod uwagę wykonanie uszczelnienia od wewnątrz.

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w...

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w całym przekroju przegrody.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym itp.) i budowli, lecz także wymóg formalny.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem....

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem. Gelinietion oraz ang. injection of gel), tj. takie, które umożliwiają wykonanie uszczelnienia również przeciw wodzie działającej pod ciśnieniem.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.