Izolacje.com.pl

Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Insulation and modern prefabrication in building construction

FOT. Ceramiczne ściany prefabrykowane na hali produkcyjnej; fot.: [10]

FOT. Ceramiczne ściany prefabrykowane na hali produkcyjnej; fot.: [10]

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast i znacząco wzrósł popyt na nowe mieszkania. To, co w świadomości może najbardziej być kojarzone z prefabrykacją zastosowaną w budynkach to tzw. wielka płyta, czyli połączenie żelbetowych ścian konstrukcyjnych ze ścianami osłonowymi z gazobetonu.

Zobacz także

Materiały prasowe news Mieszkanie Plus: w Toruniu powstanie osiedle z prefabrykatów

Mieszkanie Plus: w Toruniu powstanie osiedle z prefabrykatów Mieszkanie Plus: w Toruniu powstanie osiedle z prefabrykatów

Pierwsza inwestycja w ramach rządowego programu mieszkaniowego realizowana w technologii prefabrykacji niebawem stanie się faktem. 24 kwietnia MDR Toruń i Pekabex BET zawarły umowę dotyczącą budowy 320...

Pierwsza inwestycja w ramach rządowego programu mieszkaniowego realizowana w technologii prefabrykacji niebawem stanie się faktem. 24 kwietnia MDR Toruń i Pekabex BET zawarły umowę dotyczącą budowy 320 mieszkań przy ul. Okólnej w Toruniu.

Materiały prasowe news Rośnie wartość rynku prefabrykacji betonowej

Rośnie wartość rynku prefabrykacji betonowej Rośnie wartość rynku prefabrykacji betonowej

Kumulacja inwestycji w gospodarce, niedobór wykwalifikowanych pracowników budowlanych, pełne portfele zamówień generalnych wykonawców i podwykonawców oraz wzrost kosztów produkcji sprawiły, że w ciągu...

Kumulacja inwestycji w gospodarce, niedobór wykwalifikowanych pracowników budowlanych, pełne portfele zamówień generalnych wykonawców i podwykonawców oraz wzrost kosztów produkcji sprawiły, że w ciągu zaledwie kilku lat polski rynek prefabrykacji betonowej podwoił swoją wartość. Co więcej, w najbliższych latach branżę czekają dalsze, choć już mniej dynamiczne, wzrosty. Sprzyjać jej będzie prognozowany wzrost kosztów pracy w budownictwie, wszechobecna presja na skrócenie czasu realizacji obiektów...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Roboty wykończeniowe - prefabrykowane systemy ociepleń ścian zewnętrznych

Roboty wykończeniowe - prefabrykowane systemy ociepleń ścian zewnętrznych Roboty wykończeniowe - prefabrykowane systemy ociepleń ścian zewnętrznych

Publikacja zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru elewacji wykonanych z prefabrykowanych zestawów do ocieplania ścian zewnętrznych budynków, zwanych również elewacjami veture. Ściany przewidziane...

Publikacja zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru elewacji wykonanych z prefabrykowanych zestawów do ocieplania ścian zewnętrznych budynków, zwanych również elewacjami veture. Ściany przewidziane do ocieplania mogą być wykonane z elementów murowych (ceramicznych, silikatowych, z betonu kruszywowego, autoklawizowanego betonu komórkowego, kamienia naturalnego) lub z betonu (z elementów prefabrykowanych lub wylewanych na budowie). Opracowanie nie dotyczy ścian wykonanych z drewna lub metali.

Pomimo kryzysu gospodarczego na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, w wyniku którego znacząco ograniczono wytwarzanie elementów betonowych na potrzeby branży mieszkaniowej, prefabrykacja wraca do łask w nieco innej, znacznie nowocześniejszej i poszerzonej formule.

Stosowana obecnie prefabrykacja nie tylko ma zapewnić relatywnie krótki czas budowy, z którego będą wynikały odpowiednio oszczędności. Obecne rozwiązania są powiązane także z wysoką jakością wykonania przy zastosowaniu wysokiej klasy izolacji i odpowiednich rozwiązań technologicznych. Co więcej, elementy i przegrody prefabrykowane coraz częściej znajdują zastosowanie w budynkach energooszczędnych, a także tych o najwyższej klasie energooszczędności, czyli w budynkach pasywnych [1, 2].

O czym przeczytasz w artykule?
  • Zastosowanie współczesnej prefabrykacji w przegrodach budowlanych;
  • Izolacja balkonów prefabrykowanych.

Wykorzystanie elementów prefabrykowanych w budownictwie jest praktyką powszechnie stosowaną od kilkudziesięciu lat. W wyniku rozwoju technologii produkcyjnych i wdrożenia nowych rozwiązań materiałowych, budownictwo prefabrykowane spowodowało po latach ponowne zainteresowanie inwestorów, którzy zaczęli dostrzegać w nim drogę do oszczędności czasowych i finansowych przy braku większych ograniczeń w rozwiązaniach konstrukcyjnych. W artykule przeanalizowano zastosowanie współczesnej prefabrykacji w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, a następnie opisano wykorzystanie odpowiednich izolacji w budynkach z przegrodami prefabrykowanymi, mając na uwadze także aktualizację przepisów zawartych w warunkach technicznych dotyczących izolacyjności cieplnej (WT 2021).

Insulation and modern prefabrication in building construction

Prefabricated elements have been widely used in construction for several dozen years. As a result of the development of production technologies and the implementation of new material solutions, prefabricated construction has caused a renewed interest for investors, who began to see it as a way to save time and money, with no major limitations in design solutions. The article analyses the use of modern prefabrication in residential and public buildings, and then describes the use of appropriate insulation in buildings with prefabricated partitions, taking into account also the updating of the regulations contained in the technical conditions for thermal insulation (WT 2021).

Zastosowanie współczesnej prefabrykacji w przegrodach budowlanych

Przykładem popularnego materiału używanego obecnie w budownictwie prefabrykowanym jest keramzytobeton. Elementy prefabrykowane, zaprojektowane wcześniej pod wymogi inwestora i wyprodukowane w fabrykach, zostają dostarczone na budowę jako gotowe elementy. Przeważnie są to elementy konstrukcyjne, przegrody zewnętrzne o odpowiedniej termoizolacyjności i wytrzymałości, a także przegrody wewnętrzne o wymaganej nośności i izolacyjności akustycznej.

Keramzytobeton charakteryzuje wysoka izolacyjność cieplna, co potwierdza także wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ, który przy gęstości materiału 1000 kg/m3 wynosi 0,39 W/(m·K) [3].

Przy grubości ściany 15 cm i izolacji termicznej w postaci styropianu EPS 040, współczynnik przenikania ciepła UC uzyska wartość 0,18 W/(m2·K), czyli wystarczającą, by przegroda spełniła wymagania dla nowo powstałych budynków, które wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r. i które mówią, że współczynnik przenikania ciepła dla ściany zewnętrznej nie może przekroczyć 0,20 W/(m2·K).

Aby spełnić jednak wymagania względem budownictwa pasywnego [≤ 0,15 W/(m2·K)], należałoby do warstwy konstrukcyjnej dołożyć 25 cm warstwy izolacyjnej. Wtedy współczynnik przenikania ciepła dla przegrody uzyska wartość 0,147 W/(m2·K).

W ścianach z keramzytobetonu nie ma konieczności stosowania izolacji akustycznej, ponieważ wskaźnik izolacji akustycznej dla ściany o grubości 15 cm będzie wynosił 45–70 dB [4].

Prefabrykacja znalazła zastosowanie także w konstrukcjach drewnianych. Dzięki zastosowaniu lekkich konstrukcji nośnych o dużej wytrzymałości możliwy jest szybki montaż elementów będących składowymi przegród w budynku.

Przykładem takiego zastosowania jest rozwiązanie, które oparte zostało na płytach z klejonego forniru i belek dwuteowych. Przestrzeń pomiędzy płytami wypełniono termoizolacją wdmuchiwaną z naturalnych włókien drzewnych lub celulozowych [5].

W TABELI 1 zestawiono grubości warstw izolacyjnych zastosowanych w przegrodzie wraz ze współczynnikami przenikania ciepła UC, statecznością cieplną i przesunięciem fazowym.

tab1 izolacje prefabrykacja 1

TABELA 1. Wartości współczynnika przenikania ciepła, stateczności cieplnej i przesunięcia fazowego przy danej grubości izolacji termicznej [5]

Co warte podkreślenia, nawet przy zastosowaniu minimalnej grubości izolacji termicznej (160 + 40 mm) współczynnik przenikania ciepła UC całej konstrukcji spełnia wymogi dla nowych budynków [≤ 0,20 W/(m2·K)]. Aby spełnić wymogi budownictwa pasywnego, należałoby zastosować izolację termiczną o grubościach co najmniej 220 + 60 mm.

W zakresie izolacyjności akustycznej zastosowano ściankę instalacyjną poprawiającą izolacyjność akustyczną, dzięki czemu szacowany wskaźnik izolacyjności akustycznej wynosi Rw > 44 dB.

Izolacja z włókna drzewnego charakt–eryzuje się wysoką gęstością objętościową i w połączeniu z lekką konstrukcją zapewnia wysoką masę powierzchniową. Ma to znaczący wpływ na osiągane parametry izolacyjności akustycznej (RYS. 1–2).

rys1 2 izolacje prefabrykacja

RYS. 1–2. Przekrój przez warstwy w ścianie zewnętrznej prefabrykowanej STEICO; rys.: [5]
1 – płyta gipsowo-włóknowa, 2 – płyta termoizolacyjna, 3 – płyta konstrukcyjna OSB, 4 – belka, 5 – izolacja wdmuchiwana, 6 – płyta izolacyjna z włókna drzewnego, – system tynkowy, 8 – fasada wentylowana

Kolejnym przykładem współczesnej prefabrykacji w budownictwie kubaturowym, gdzie zastosowanie znalazły izolacje, są ściany zespolone. Co do materiału, z którego wykonana jest warstwa wewnętrzna i zewnętrzna w postaci płyt elewacyjnych, to mogą one być wykonane z płyt typu filigran z wbetonowanym zbrojeniem nośnym (RYS. 3, RYS. 4 i TAB. 2).

rys3 izolacje prefabrykacja

RYS. 3. Schemat ściany zespolonej z izolacją w postaci poliizocyjanuratu (PIR); rys.: [7]
1 – ściana zewnętrzna, 2 – termoizolacja, 3 – zbrojenie konstrukcyjne, – ściana wewnętrzna

Płyty są połączone ze sobą kratownicami, które mają zapewnić stabilność układu podczas transportu, montażu oraz układania betonu. Z pewnością tego typu rozwiązania eliminują pewne czasochłonne etapy prac na budowie, jak chociażby wykonanie deskowania czy tynkowania ścian. Co więcej, jak przy większości innych rozwiązań przegród prefabrykowanych, możliwa jest instalacja stolarki okiennej i drzwiowej już na etapie prefabrykacji [1, 6].

rys4 izolacje prefabrykacja

RYS. 4. Prefabrykowana ściana trójwarstwowa; rys.: [9]

W ramach izolacji termicznej pomiędzy płytami stosuje się płyty izolacyjne PIR, wełnę mineralną lub styropian grubości od 3 do ok. 15 cm. Najskuteczniejszym rozwiązaniem są jednak płyty z poliizocyjanuratu (PIR), które przy dosyć niskim współczynniku przewodzenia ciepła λ na poziomie 0,020–0,035 W/(m·K) są odpowiednie dla przegród z ograniczoną przestrzenią na termoizolację. Dodatkowo cechuje je odporność na wilgoć i ściskanie, płyty często są dostępne z okładzinami, przez co są otwarte lub zamknięte dyfuzyjnie.

Przed montażem płyt PIR należy sprawdzić, czy konstrukcja, do której montowane będą płyty warstwowe, jest gładka i prosta. Odchyłki wykonawcze mogą spowodować powstanie nieszczelności w miejscach łączenia i sprawić, że płyty nie będą w jednej płaszczyźnie. Do montażu płyt należy zastosować odpowiedni klej, a także przykleić taśmy uszczelniające [8].

Pomimo ograniczeń w tego typu przegrodach, jak chociażby grubość izolacji termicznej pomiędzy dwiema warstwami ścian, ściany zespolone z powodzeniem mogą znaleźć zastosowanie w budynkach energooszczędnych, a także pasywnych. Potwierdzają to także producenci, których przegrody spełniają minimalną dopuszczalną wartość współczynnika przenikania ciepła UC ≤ 0,15 W/m2·K.
W ofercie producentów, poza powyższym rozwiązaniem, można spotkać także ściany trójwarstwowe. Wewnętrzną warstwę stanowi zbrojona betonowa płyta o grubości powyżej 150 mm, która pełni funkcję ściany nośnej. Kolejną warstwą jest izolacja termiczna, a ostatnią ponownie betonowa płyta zbrojona o grubości od 60 do 80 mm, która pełni zadanie płyty elewacyjnej [9].

tab2 izolacje prefabrykacja

TABELA 2. Parametry przegrody uzyskane w kalkulatorze Budowlane ABC

Dla zwolenników bardziej naturalnych rozwiązań w prefabrykacji wykorzystuje się ceramikę poryzowaną. Są to pustaki o lepszych parametrach termoizolacyjnych, a zarazem lżejsze od tych tradycyjnych. Przy posiadanym pełnym projekcie możliwa jest produkcja ścian z gotowymi już otworami drzwiowymi i okiennymi. Montaż pustaków odbywa się na zasadzie tzw. mijanki, a spoiny wystarczy wykonać tylko w płaszczyźnie poziomej dzięki łączeniu pustaków pióro–wpust [10].

Z prefabrykatów ceramicznych powstają ściany nośne, działowe, ściany szczytowe, jeśli budynek ma dach skośny, ścianki kolankowe, osłonowe i attykowe. Ściany nośne mają szerokość 18,8 cm lub 25 cm, natomiast ściany działowe są wykonane z pustaków o szerokości 11,5 cm. Wysokość ceramicznej ściany prefabrykowanej nie powinna przekraczać 3,2 m, a jej długość 6,3 m. W tego typu przegrodach stosuje się taką samą izolację termiczną jak w przegrodach powstałych na placu budowy (FOT.).

Aby spełnić wymagania Warunków Technicznych 2021 dla ścian zewnętrznych, gdzie współczynnik przenikania ciepła UC dla nowych budynków nie jest większy niż 0,20 W/(m2·K), należałoby ścianę grubości 25 cm ocieplić co najmniej 13 cm styropianem EPS 040. Współczynnik UC wyniósłby wtedy 0,192 W/(m2·K). Nie jest to jednak wartość spełniająca wymogi najwyższego standardu energooszczędności, czyli standardu pasywnego budynku. Aby spełnić te wymagania, dopiero zastosowanie co najmniej 19 cm wspomnianej izolacji zapewnia osiągnięcie wartości współczynnika UC poniżej 0,15 W/(m2·K).

Izolacja balkonów prefabrykowanych

Prefabrykowane w budynkach mogą być nie tylko ściany. Elementem wymagającym szczególnej uwagi przy izolacji są balkony, które stanowią jeden z elementów konstrukcyjnych budynku. Jest to spowodowane narażeniem balkonów na intensywne działanie czynników atmosferycznych, a także mostkiem termicznym, jaki powstaje w wyniku połączenia balkonu z konstrukcją ściany. Powierzchnia balkonu podlega silnym naprężeniom termicznym w wyniku dużych różnic temperatur pomiędzy porami roku. W celu uniknięcia takich zjawisk jak rozsadzanie i dostanie się wody do struktury betonu, stosuje się hydroizolację (RYS. 5).

rys5 izolacje prefabrykacja

RYS. 5. Hydroizolacja balkonu – schemat z pokazanymi warstwami; rys.: [11]

Powszechnym rozwiązaniem do balkonów betonowych są płynne folie mineralne, które będąc w postaci past opartych na żywicach poliuretanowych, pod wpływem wilgoci tworzą powłokę hydroizolacyjną zapewniającą skuteczną szczelność. Odznaczają się wysoką elastycznością w skrajnie wysokich i niskich temperaturach, co daje możliwość przenoszenia naprężeń powstałych na skutek drgań i termicznych odkształceń podłoża.

Do hydroizolacji balkonów prefabrykowanych można także zastosować mineralne zaprawy cienkowarstwowe zwane także mikrozaprawami, które stanowią powłoki na bazie cementu.

W zależności od liczby warstw i grubości powłoki, dana zaprawa może pełnić rolę izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej. Co ważne, dana izolacja podobnie jak przy płynnych foliach mineralnych, ma zdolność mostkowania rys i jest odporna na promieniowanie UV.

Kolejnym rozwiązaniem jest także hydroizolacja z tworzyw sztucznych, która po utwardzeniu jest odporna na temperaturę w zakresie –30° do +50°C. Warto jednak pamiętać, że kolejne warstwy można układać po ok. 24 godzinach, czyli po czasie utwardzenia wcześniejszej powłoki.

Po wyschnięciu powłoki tworzą wodoszczelne i przepuszczające parę wodną struktury. Taką warstwę warto stosować pod okładzinami z płytek ceramicznych [12].

Podsumowanie

Pomimo dynamicznego i szybkiego rozwoju prefabrykacji jest to nadal sfera pozostawiająca sporo przestrzeni do nowych rozwiązań, a co za tym idzie także w zakresie zastosowanych izolacji. Coraz częściej jednak przez inwestorów zauważane są jej zalety w postaci szybkiego czasu montażu gotowych elementów, a także krótszego okresu trwania samej budowy. To z kolei niesie ze sobą oszczędności, a także zwiększa prawdopodobieństwo ukończenia inwestycji w planowanym terminie.

Pociesza niewątpliwie fakt, iż przegrody prefabrykowane znajdują także zastosowanie w budynkach o wyższym standardzie energooszczędności, co przy nowych Warunkach Technicznych jest mocnym argumentem przemawiającym do inwestorów, by oszczędności szukać nie poprzez obniżanie jakości, a poprzez rozwiązania, które tej jakości nie pomniejszają.

Niniejszy artykuł otwiera cykl publikacji poświęcony współczesnej prefabrykacji w budynkach kubaturowych z zastosowaniem różnych materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia izolacji.

Literatura

1. D. Kaczorek, „Hygrothermal Assessment of Internally Insulated Prefabricated Concrete Wall in Polish Climatic Condition”, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Structural and Construction Engineering, 2018.
2. M. Abramski, „Improving Thermal Insulation Properties for Prefabricated Wall Components Made of Lightweight Aggregate Concrete with Open Structure”, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 245 (2017) 022034, Gdańsk 2017.
3. Strona internetowa www.materialy.budowlane.edu.pl.
4. Strona internetowa www.mgprojekt.com.pl/blog/dom-z-keramzytu/.
5. Strona internetowa www.steicoelements.com.
6. Strona internetowa www.inbet.com.pl/prefabrykaty-betonowe.
7. Katalog firmy POZBRUK.
8. Strona internetowa www.balex.eu/.
9. Katalog firmy Betard.
10. Strona internetowa www.e-sciany.pl/a/ceramiczne-sciany-prefabrykowane-7256.html.
11. Strona internetowa https://www.pl.weber.
12. J.J. Sokołowska, G. Adamczewski, „Nowoczesne materiały hydroizolacyjne do ścian i fundamentów – przegląd technologii”, „Hydroizolacja”, dodatek specjalny IB 6/2013, s. 52–57.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy...

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy Zachodniej, a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pojawiły się niemal równocześnie dwie grupy produktów – materiały do wzmocnień konstrukcji oraz pręty do zbrojenia betonu.

Monika Hyjek Pożar ściany z barierami ogniowymi

Pożar ściany z barierami ogniowymi Pożar ściany z barierami ogniowymi

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła...

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła się 3–4-krotnie. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych jest to równoznaczne ze wzrostem zagrożenia pożarowego.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Nicola Hariasz Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe...

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe dla zdrowia mogą być nawet gwar i szum towarzyszące nam na co dzień w biurze czy w centrum handlowym.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr Kamil Kiejna Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści...

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr inż. Artur Miszczuk Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami proekologicznej polityki UE. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie i stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi nie zostały jednak (w WT 2021) zmienione.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Festool Polska Sp. z o. o. Pilarka do materiałów izolacyjnych

Pilarka do materiałów izolacyjnych Pilarka do materiałów izolacyjnych

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

dr inż. Szymon Świerczyna Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych

Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych

W nowoczesnym budownictwie stalowym poszukuje się rozwiązań pozwalających na projektowanie konstrukcji lekkich, łatwych w wytwarzaniu, transporcie i montażu. Kryteria te mogą spełniać lekkie konstrukcje...

W nowoczesnym budownictwie stalowym poszukuje się rozwiązań pozwalających na projektowanie konstrukcji lekkich, łatwych w wytwarzaniu, transporcie i montażu. Kryteria te mogą spełniać lekkie konstrukcje stalowe z kształtowników giętych. Ich korzystne parametry geometryczne sprawiają, że mogą być interesującą alternatywą dla znacznie cięższych kształtowników walcowanych na gorąco [1].

dr inż. Andrzej Konarzewski Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych

Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych

Testami wykorzystywanymi do kompleksowego badania trwałości płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR, tzw. paneli, może być test...

Testami wykorzystywanymi do kompleksowego badania trwałości płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR, tzw. paneli, może być test DUR 2 oraz test autoklawu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi...

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe na pokrycie kosztów innych działań.

mgr inż. Waldemar Bogusz Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia

Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia

Zgodnie z prawem budowlanym [1] docieplenie bloku z płyt prefabrykowanych wysokości do 25 m można zrealizować bez projektu budowlanego, stosując uproszczoną procedurę zgłoszenia bez uzyskiwania pozwolenia...

Zgodnie z prawem budowlanym [1] docieplenie bloku z płyt prefabrykowanych wysokości do 25 m można zrealizować bez projektu budowlanego, stosując uproszczoną procedurę zgłoszenia bez uzyskiwania pozwolenia na budowę. Takich robót dla budynków wysokości do 12 m nawet nie potrzeba zgłaszać.

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Jarosław Guzal Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Kingspan na rynku nowoczesnych fasad Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Józef Macech Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

Najnowsze produkty i technologie

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete  – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.