Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Insulation and modern prefabrication in building construction

FOT. Ceramiczne ściany prefabrykowane na hali produkcyjnej; fot.: [10]

FOT. Ceramiczne ściany prefabrykowane na hali produkcyjnej; fot.: [10]

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast i znacząco wzrósł popyt na nowe mieszkania. To, co w świadomości może najbardziej być kojarzone z prefabrykacją zastosowaną w budynkach to tzw. wielka płyta, czyli połączenie żelbetowych ścian konstrukcyjnych ze ścianami osłonowymi z gazobetonu.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

Pomimo kryzysu gospodarczego na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, w wyniku którego znacząco ograniczono wytwarzanie elementów betonowych na potrzeby branży mieszkaniowej, prefabrykacja wraca do łask w nieco innej, znacznie nowocześniejszej i poszerzonej formule.

Stosowana obecnie prefabrykacja nie tylko ma zapewnić relatywnie krótki czas budowy, z którego będą wynikały odpowiednio oszczędności. Obecne rozwiązania są powiązane także z wysoką jakością wykonania przy zastosowaniu wysokiej klasy izolacji i odpowiednich rozwiązań technologicznych. Co więcej, elementy i przegrody prefabrykowane coraz częściej znajdują zastosowanie w budynkach energooszczędnych, a także tych o najwyższej klasie energooszczędności, czyli w budynkach pasywnych [1, 2].

O czym przeczytasz w artykule?

  • Zastosowanie współczesnej prefabrykacji w przegrodach budowlanych;
  • Izolacja balkonów prefabrykowanych.

Wykorzystanie elementów prefabrykowanych w budownictwie jest praktyką powszechnie stosowaną od kilkudziesięciu lat. W wyniku rozwoju technologii produkcyjnych i wdrożenia nowych rozwiązań materiałowych, budownictwo prefabrykowane spowodowało po latach ponowne zainteresowanie inwestorów, którzy zaczęli dostrzegać w nim drogę do oszczędności czasowych i finansowych przy braku większych ograniczeń w rozwiązaniach konstrukcyjnych. W artykule przeanalizowano zastosowanie współczesnej prefabrykacji w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, a następnie opisano wykorzystanie odpowiednich izolacji w budynkach z przegrodami prefabrykowanymi, mając na uwadze także aktualizację przepisów zawartych w warunkach technicznych dotyczących izolacyjności cieplnej (WT 2021).

Insulation and modern prefabrication in building construction

Prefabricated elements have been widely used in construction for several dozen years. As a result of the development of production technologies and the implementation of new material solutions, prefabricated construction has caused a renewed interest for investors, who began to see it as a way to save time and money, with no major limitations in design solutions. The article analyses the use of modern prefabrication in residential and public buildings, and then describes the use of appropriate insulation in buildings with prefabricated partitions, taking into account also the updating of the regulations contained in the technical conditions for thermal insulation (WT 2021).

Zastosowanie współczesnej prefabrykacji w przegrodach budowlanych

Przykładem popularnego materiału używanego obecnie w budownictwie prefabrykowanym jest keramzytobeton. Elementy prefabrykowane, zaprojektowane wcześniej pod wymogi inwestora i wyprodukowane w fabrykach, zostają dostarczone na budowę jako gotowe elementy. Przeważnie są to elementy konstrukcyjne, przegrody zewnętrzne o odpowiedniej termoizolacyjności i wytrzymałości, a także przegrody wewnętrzne o wymaganej nośności i izolacyjności akustycznej.

Keramzytobeton charakteryzuje wysoka izolacyjność cieplna, co potwierdza także wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ, który przy gęstości materiału 1000 kg/m3 wynosi 0,39 W/(m·K) [3].

Przy grubości ściany 15 cm i izolacji termicznej w postaci styropianu EPS 040, współczynnik przenikania ciepła UC uzyska wartość 0,18 W/(m2·K), czyli wystarczającą, by przegroda spełniła wymagania dla nowo powstałych budynków, które wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r. i które mówią, że współczynnik przenikania ciepła dla ściany zewnętrznej nie może przekroczyć 0,20 W/(m2·K).

Aby spełnić jednak wymagania względem budownictwa pasywnego [≤ 0,15 W/(m2·K)], należałoby do warstwy konstrukcyjnej dołożyć 25 cm warstwy izolacyjnej. Wtedy współczynnik przenikania ciepła dla przegrody uzyska wartość 0,147 W/(m2·K).

W ścianach z keramzytobetonu nie ma konieczności stosowania izolacji akustycznej, ponieważ wskaźnik izolacji akustycznej dla ściany o grubości 15 cm będzie wynosił 45–70 dB [4].

Prefabrykacja znalazła zastosowanie także w konstrukcjach drewnianych. Dzięki zastosowaniu lekkich konstrukcji nośnych o dużej wytrzymałości możliwy jest szybki montaż elementów będących składowymi przegród w budynku.

Przykładem takiego zastosowania jest rozwiązanie, które oparte zostało na płytach z klejonego forniru i belek dwuteowych. Przestrzeń pomiędzy płytami wypełniono termoizolacją wdmuchiwaną z naturalnych włókien drzewnych lub celulozowych [5].

W TABELI 1 zestawiono grubości warstw izolacyjnych zastosowanych w przegrodzie wraz ze współczynnikami przenikania ciepła UC, statecznością cieplną i przesunięciem fazowym.

tab1 izolacje prefabrykacja 1

TABELA 1. Wartości współczynnika przenikania ciepła, stateczności cieplnej i przesunięcia fazowego przy danej grubości izolacji termicznej [5]

Co warte podkreślenia, nawet przy zastosowaniu minimalnej grubości izolacji termicznej (160 + 40 mm) współczynnik przenikania ciepła UC całej konstrukcji spełnia wymogi dla nowych budynków [≤ 0,20 W/(m2·K)]. Aby spełnić wymogi budownictwa pasywnego, należałoby zastosować izolację termiczną o grubościach co najmniej 220 + 60 mm.

W zakresie izolacyjności akustycznej zastosowano ściankę instalacyjną poprawiającą izolacyjność akustyczną, dzięki czemu szacowany wskaźnik izolacyjności akustycznej wynosi Rw > 44 dB.

Izolacja z włókna drzewnego charakt–eryzuje się wysoką gęstością objętościową i w połączeniu z lekką konstrukcją zapewnia wysoką masę powierzchniową. Ma to znaczący wpływ na osiągane parametry izolacyjności akustycznej (RYS. 1–2).

rys1 2 izolacje prefabrykacja

RYS. 1–2. Przekrój przez warstwy w ścianie zewnętrznej prefabrykowanej STEICO; rys.: [5]
1 – płyta gipsowo-włóknowa, 2 – płyta termoizolacyjna, 3 – płyta konstrukcyjna OSB, 4 – belka, 5 – izolacja wdmuchiwana, 6 – płyta izolacyjna z włókna drzewnego, – system tynkowy, 8 – fasada wentylowana

Kolejnym przykładem współczesnej prefabrykacji w budownictwie kubaturowym, gdzie zastosowanie znalazły izolacje, są ściany zespolone. Co do materiału, z którego wykonana jest warstwa wewnętrzna i zewnętrzna w postaci płyt elewacyjnych, to mogą one być wykonane z płyt typu filigran z wbetonowanym zbrojeniem nośnym (RYS. 3, RYS. 4 i TAB. 2).

rys3 izolacje prefabrykacja

RYS. 3. Schemat ściany zespolonej z izolacją w postaci poliizocyjanuratu (PIR); rys.: [7]
1 – ściana zewnętrzna, 2 – termoizolacja, 3 – zbrojenie konstrukcyjne, – ściana wewnętrzna

Płyty są połączone ze sobą kratownicami, które mają zapewnić stabilność układu podczas transportu, montażu oraz układania betonu. Z pewnością tego typu rozwiązania eliminują pewne czasochłonne etapy prac na budowie, jak chociażby wykonanie deskowania czy tynkowania ścian. Co więcej, jak przy większości innych rozwiązań przegród prefabrykowanych, możliwa jest instalacja stolarki okiennej i drzwiowej już na etapie prefabrykacji [1, 6].

rys4 izolacje prefabrykacja

RYS. 4. Prefabrykowana ściana trójwarstwowa; rys.: [9]

W ramach izolacji termicznej pomiędzy płytami stosuje się płyty izolacyjne PIR, wełnę mineralną lub styropian grubości od 3 do ok. 15 cm. Najskuteczniejszym rozwiązaniem są jednak płyty z poliizocyjanuratu (PIR), które przy dosyć niskim współczynniku przewodzenia ciepła λ na poziomie 0,020–0,035 W/(m·K) są odpowiednie dla przegród z ograniczoną przestrzenią na termoizolację. Dodatkowo cechuje je odporność na wilgoć i ściskanie, płyty często są dostępne z okładzinami, przez co są otwarte lub zamknięte dyfuzyjnie.

Przed montażem płyt PIR należy sprawdzić, czy konstrukcja, do której montowane będą płyty warstwowe, jest gładka i prosta. Odchyłki wykonawcze mogą spowodować powstanie nieszczelności w miejscach łączenia i sprawić, że płyty nie będą w jednej płaszczyźnie. Do montażu płyt należy zastosować odpowiedni klej, a także przykleić taśmy uszczelniające [8].

Pomimo ograniczeń w tego typu przegrodach, jak chociażby grubość izolacji termicznej pomiędzy dwiema warstwami ścian, ściany zespolone z powodzeniem mogą znaleźć zastosowanie w budynkach energooszczędnych, a także pasywnych. Potwierdzają to także producenci, których przegrody spełniają minimalną dopuszczalną wartość współczynnika przenikania ciepła UC ≤ 0,15 W/m2·K.
W ofercie producentów, poza powyższym rozwiązaniem, można spotkać także ściany trójwarstwowe. Wewnętrzną warstwę stanowi zbrojona betonowa płyta o grubości powyżej 150 mm, która pełni funkcję ściany nośnej. Kolejną warstwą jest izolacja termiczna, a ostatnią ponownie betonowa płyta zbrojona o grubości od 60 do 80 mm, która pełni zadanie płyty elewacyjnej [9].

tab2 izolacje prefabrykacja

TABELA 2. Parametry przegrody uzyskane w kalkulatorze Budowlane ABC

Dla zwolenników bardziej naturalnych rozwiązań w prefabrykacji wykorzystuje się ceramikę poryzowaną. Są to pustaki o lepszych parametrach termoizolacyjnych, a zarazem lżejsze od tych tradycyjnych. Przy posiadanym pełnym projekcie możliwa jest produkcja ścian z gotowymi już otworami drzwiowymi i okiennymi. Montaż pustaków odbywa się na zasadzie tzw. mijanki, a spoiny wystarczy wykonać tylko w płaszczyźnie poziomej dzięki łączeniu pustaków pióro–wpust [10].

Z prefabrykatów ceramicznych powstają ściany nośne, działowe, ściany szczytowe, jeśli budynek ma dach skośny, ścianki kolankowe, osłonowe i attykowe. Ściany nośne mają szerokość 18,8 cm lub 25 cm, natomiast ściany działowe są wykonane z pustaków o szerokości 11,5 cm. Wysokość ceramicznej ściany prefabrykowanej nie powinna przekraczać 3,2 m, a jej długość 6,3 m. W tego typu przegrodach stosuje się taką samą izolację termiczną jak w przegrodach powstałych na placu budowy (FOT.).

Aby spełnić wymagania Warunków Technicznych 2021 dla ścian zewnętrznych, gdzie współczynnik przenikania ciepła UC dla nowych budynków nie jest większy niż 0,20 W/(m2·K), należałoby ścianę grubości 25 cm ocieplić co najmniej 13 cm styropianem EPS 040. Współczynnik UC wyniósłby wtedy 0,192 W/(m2·K). Nie jest to jednak wartość spełniająca wymogi najwyższego standardu energooszczędności, czyli standardu pasywnego budynku. Aby spełnić te wymagania, dopiero zastosowanie co najmniej 19 cm wspomnianej izolacji zapewnia osiągnięcie wartości współczynnika UC poniżej 0,15 W/(m2·K).

Izolacja balkonów prefabrykowanych

Prefabrykowane w budynkach mogą być nie tylko ściany. Elementem wymagającym szczególnej uwagi przy izolacji są balkony, które stanowią jeden z elementów konstrukcyjnych budynku. Jest to spowodowane narażeniem balkonów na intensywne działanie czynników atmosferycznych, a także mostkiem termicznym, jaki powstaje w wyniku połączenia balkonu z konstrukcją ściany. Powierzchnia balkonu podlega silnym naprężeniom termicznym w wyniku dużych różnic temperatur pomiędzy porami roku. W celu uniknięcia takich zjawisk jak rozsadzanie i dostanie się wody do struktury betonu, stosuje się hydroizolację (RYS. 5).

rys5 izolacje prefabrykacja

RYS. 5. Hydroizolacja balkonu – schemat z pokazanymi warstwami; rys.: [11]

Powszechnym rozwiązaniem do balkonów betonowych są płynne folie mineralne, które będąc w postaci past opartych na żywicach poliuretanowych, pod wpływem wilgoci tworzą powłokę hydroizolacyjną zapewniającą skuteczną szczelność. Odznaczają się wysoką elastycznością w skrajnie wysokich i niskich temperaturach, co daje możliwość przenoszenia naprężeń powstałych na skutek drgań i termicznych odkształceń podłoża.

Do hydroizolacji balkonów prefabrykowanych można także zastosować mineralne zaprawy cienkowarstwowe zwane także mikrozaprawami, które stanowią powłoki na bazie cementu.

W zależności od liczby warstw i grubości powłoki, dana zaprawa może pełnić rolę izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej. Co ważne, dana izolacja podobnie jak przy płynnych foliach mineralnych, ma zdolność mostkowania rys i jest odporna na promieniowanie UV.

Kolejnym rozwiązaniem jest także hydroizolacja z tworzyw sztucznych, która po utwardzeniu jest odporna na temperaturę w zakresie –30° do +50°C. Warto jednak pamiętać, że kolejne warstwy można układać po ok. 24 godzinach, czyli po czasie utwardzenia wcześniejszej powłoki.

Po wyschnięciu powłoki tworzą wodoszczelne i przepuszczające parę wodną struktury. Taką warstwę warto stosować pod okładzinami z płytek ceramicznych [12].

Podsumowanie

Pomimo dynamicznego i szybkiego rozwoju prefabrykacji jest to nadal sfera pozostawiająca sporo przestrzeni do nowych rozwiązań, a co za tym idzie także w zakresie zastosowanych izolacji. Coraz częściej jednak przez inwestorów zauważane są jej zalety w postaci szybkiego czasu montażu gotowych elementów, a także krótszego okresu trwania samej budowy. To z kolei niesie ze sobą oszczędności, a także zwiększa prawdopodobieństwo ukończenia inwestycji w planowanym terminie.

Pociesza niewątpliwie fakt, iż przegrody prefabrykowane znajdują także zastosowanie w budynkach o wyższym standardzie energooszczędności, co przy nowych Warunkach Technicznych jest mocnym argumentem przemawiającym do inwestorów, by oszczędności szukać nie poprzez obniżanie jakości, a poprzez rozwiązania, które tej jakości nie pomniejszają.

Niniejszy artykuł otwiera cykl publikacji poświęcony współczesnej prefabrykacji w budynkach kubaturowych z zastosowaniem różnych materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia izolacji.

Literatura

1. D. Kaczorek, „Hygrothermal Assessment of Internally Insulated Prefabricated Concrete Wall in Polish Climatic Condition”, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Structural and Construction Engineering, 2018.
2. M. Abramski, „Improving Thermal Insulation Properties for Prefabricated Wall Components Made of Lightweight Aggregate Concrete with Open Structure”, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 245 (2017) 022034, Gdańsk 2017.
3. Strona internetowa www.materialy.budowlane.edu.pl.
4. Strona internetowa www.mgprojekt.com.pl/blog/dom-z-keramzytu/.
5. Strona internetowa www.steicoelements.com.
6. Strona internetowa www.inbet.com.pl/prefabrykaty-betonowe.
7. Katalog firmy POZBRUK.
8. Strona internetowa www.balex.eu/.
9. Katalog firmy Betard.
10. Strona internetowa www.e-sciany.pl/a/ceramiczne-sciany-prefabrykowane-7256.html.
11. Strona internetowa https://www.pl.weber.
12. J.J. Sokołowska, G. Adamczewski, „Nowoczesne materiały hydroizolacyjne do ścian i fundamentów – przegląd technologii”, „Hydroizolacja”, dodatek specjalny IB 6/2013, s. 52–57.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe  w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.