Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych

Skutek zbyt wczesnego ocieplenia ściany i wykonania wykończenia, fot. M. Rokiel
Skutek zbyt wczesnego ocieplenia ściany i wykonania wykończenia, fot. M. Rokiel

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

Zobacz także

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

fischer Polska sp. z o.o. Wbijane łączniki dociepleniowe fischer

Wbijane łączniki dociepleniowe fischer Wbijane łączniki dociepleniowe fischer

Już w przyszłym sezonie dociepleniowym firma fischer będzie mogła dostarczać najpopularniejsze wbijane łączniki dociepleniowe TermoFix CN oraz TermoFix PN.

Już w przyszłym sezonie dociepleniowym firma fischer będzie mogła dostarczać najpopularniejsze wbijane łączniki dociepleniowe TermoFix CN oraz TermoFix PN.

Redakcja Technologia wdmuchiwania izolacji i Przemysł 4.0

Technologia wdmuchiwania izolacji i Przemysł 4.0 Technologia wdmuchiwania izolacji i Przemysł 4.0

Budownictwo drewniane stale ewoluuje, przynosząc innowacyjne rozwiązania, które nie tylko zwiększają efektywność procesów, ale również zmniejszają negatywny wpływ na środowisko.

Budownictwo drewniane stale ewoluuje, przynosząc innowacyjne rozwiązania, które nie tylko zwiększają efektywność procesów, ale również zmniejszają negatywny wpływ na środowisko.

O czym piszemy w artykule:

 • niuanse projektowe wynikające z konieczności stosowania materiału niepalnego na wysokości powyżej 25 m
 • rozwiązania detali dotyczących połączeń obramowań okiennych
 • analiza kilku przypadków typowych mostków termicznych
 • problemy z ocieplaniem elewacji zawilgoconych i zasolonych

Artykuł jest kontynuacją cyklu o dokumentacji projektowej systemów ETICS. Tym razem autor porusza kwestie związane z pracami ociepleniowymi, w szczególności dotyczące miejsc, które mogą być problematyczne, jak np. połączenie ocieplenia między wełną mineralną a styropianem, ościeża lub balkony.

Etics system – how to read and analyse design documentation. Part 3: Thermal insulation work

The article is a continuation of the series on ETICS systems design documentation. This time, the author discusses issues related to insulation work, in particular concerning places that may be problematic, such as the connection of insulation between mineral wool and polystyrene, reveals or balconies.

Pozostańmy przy analizie pewnych problemów, które w projekcie są teoretycznie łatwe do zauważenia. Wymagania, które ogólnie można nazwać jako związane z odpornością na ogień, zawierają Warunki Techniczne [1]. Jednym z nich jest konieczność stosowania materiału niepalnego na wysokości powyżej 25 m (pomijam tu oczywiście inne aspekty wymuszające zastosowanie wełny mineralnej), co powoduje konieczność wykonania połączenia pomiędzy wspomnianą wełną a najczęściej stosowanym styropianem.

Próby wykonania takiego połączenia mają długą historię, począwszy od montażu w tym miejscu obróbki blacharskiej, a skończywszy na poziomo zamocowanym (!!!) profilu dylatacyjnym.

Poznaj techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów na elewacjach

Tego typu próby oczywiście są z góry skazane na niepowodzenie. Gorzej gdy „dokumentacja projektowa” przewidywała dodatkowo zróżnicowanie grubości termoizolacji w tym obszarze, co wbrew pozorom wcale nie było tak rzadkie.

rys1 rokiel

RYS. 1. Zasada łączenia ocieplenia z EPS z ociepleniem z wełną; opis w tekście; rys.: Atlas

Dla „wariantu ze zmianą grubości materiału termoizolacyjnego” należy od razu zażądać od projektanta szczegółowego detalu, a w realizacji zastosować termoizolację o tej samej grubości na całej powierzchni ściany. To jedyny sposób poprawnego wykonania tego miejsca.

Oczywiście grubość termoizolacji i jej współczynnik przewodzenia ciepła muszą zapewnić wymaganą wartość UC(max), należy więc to wcześniej sprawdzić (przeliczyć). Poziome wbudowanie profilu dylatacyjnego spowoduje jedynie nagromadzenie się w nim wody. Jak zatem to wykonać?

Należy mieć świadomość, że łączą się ze sobą materiały o zupełnie innej charakterystyce i właściwościach. Dlatego konieczne jest dodatkowe wzmocnienie miejsca styku dodatkowym pasem siatki oraz kołkowaniem zarówno wełny mineralnej, jak i styropianu wzdłuż krawędzi styku (RYS. 1).

W 2018 r. pojawiły się Wytyczne SITP [2] będące może nie kalką zaleceń niemieckich, czeskich czy francuskich, ale powielające ideę wykonania poziomych i przyokiennych pasów przeciwogniowych. Zalecenia te nie mają żadnej mocy prawnej, jednak zdarzają się sytuacje, że tego typu pasy są umieszczane w projektach.

Mamy więc znowu połączenie ze sobą dwóch materiałów. Jednak poprawna realizacja tego typu połączeń wymaga rozwiązania kilku problemów. Pół biedy, jeżeli jest to tylko poziomy pas (RYS. 2), znacznie więcej problemów przysparza obramowanie okienne (RYS. 3).

rys2 rokiel

RYS. 2. Widok pasa przeciwogniowego z wełny mineralnej; rys.: [2]

rys3 rokiel

RYS. 3. Zabezpieczenie przeciwogniowe okna obsadzonego w warstwie termoizolacji; rys.: [2]

Sposób wykonania połączenia pomiędzy wełną a styropianem jest analogiczny do opisanego powyżej. Tu jednak wymagana jest pewna minimalna szerokość pasa wełny, proszę pamiętać o wymaganej średnicy łącznika mechanicznego.

rys4 rokiel

RYS. 4. Zasady kołkowania styropianu przy otworach okiennych; rys.: Atlas

Więcej problemów generują obramowania okienne. Z jednej strony połączenie wełny i EPS-u wymaga podwójnej warstwy siatki oraz kołkowania, z drugiej strony odległość łączników od ościeży nie jest dowolna (RYS. 4) i wymagane są siatki diagonalne. A co w sytuacji, gdy mamy dodatkowo w tym obszarze łączenie pasów siatki? Ten detal należy rozwiązać indywidualnie. Czyli zaplanować go przed rozpoczęciem robót.

Nie wolno także zapominać o doborze odpowiednich materiałów (nie zawsze klej do styropianu może być stosowany do wełny, odwrotnie zwykle nie ma problemu, przynajmniej ze względu na aspekty techniczne, nie mówię tu o formalnoprawnych). I co z tynkiem akrylowym, gdy jest stosowany akurat w takiej sytuacji?

Wróćmy jeszcze do zagadnień związanych z kondensacją wilgoci, tym razem powierzchniową. Chodzi oczywiście o powierzchnie wewnętrzne. Zagadnienie to łączy się z kwestią analizy mostków termicznych.

Kondensacja powierzchniowa zachodzi w sytuacji, gdy powietrze mające kontakt z chłodną powierzchnią ochładza się do temperatury niższej niż punkt rosy (powietrze o danej zawartości pary wodnej osiąga stan nasycenia). Jeżeli punkt rosy jest niższy niż temperatura na powierzchni przegrody, do kondensacji nie dochodzi. Zatem do kondensacji powierzchniowej dochodzi w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powierza i/lub niedostatecznej izolacyjności termicznej. Kondensacja pojawia się w miejscach, w których temperatura jest najniższa, generalnie w miejscach występowania geometrycznych i/lub materiałowych mostków termicznych.

Norma PN-EN 13788 [3] do określenia ryzyka kondensacji pary wodnej posługuje się współczynnikiem temperaturowym wewnętrznej powierzchni ƒRsi,

określając go jako bezwymiarowy współczynnik zależny od:

 • temperatury wewnętrznej powierzchni przegrody θsi
 • temperatury powietrza zewnętrznego θe
 • temperatury powietrza w pomieszczeniu θi.

Im wyższa wartość tego współczynnika, tym wyższa temperatura wewnętrznej powierzchni przegrody i mniejsze ryzyko kondensacji pary wodnej na powierzchni i związanego z tym rozwoju grzybów pleśniowych. Przegrodę uznaje się za zaprojektowaną poprawnie, gdy wartość ƒRsi dla każdego miesiąca jest większa od wartości krytycznej. Tyle teoria.

Czy wiesz: Jakie czynniki decydują o jakości wykonania izolacji z płyt styropianowych?

Pokłosiem kondensacji jest rozwój grzybów pleśniowych, dlatego w literaturze zaczęło się pojawiać sformułowanie „punkt pleśniowy” [4]. Najwcześniej uwidacznia się on w obszarze występowania przynajmniej dwóch liniowych mostków termicznych (np. na styku ściany i stropu połaci, przy progu drzwiowym itp.), co oznacza, że istotny wpływ na to zjawisko ma nie tylko izolacyjność cieplna samych ścian zewnętrznych, ale np. pomieszczenia pod tarasem czy przegród przyległych do tarasu, jak również progu drzwiowego (nie tylko samej stolarki).

Dokładne wyznaczenie współczynnika temperaturowego w obszarze trójwymiarowych mostków cieplnych wymaga zastosowania metod numerycznych (wynika to także wprost z zaleceń normy [5]).

Można także korzystać z metod uproszczonych, jednak w wielu przypadkach, zwłaszcza bardziej skomplikowanych, ich dokładność jest niezadawalająca.

Skoro punkt rosy jest wypadkową temperatury powietrza i jego wilgotności, to możliwe jest wyznaczenie zależności punktu rosy od wilgotności powietrza w danym pomieszczeniu i odniesienie jej do minimalnej temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody (tę ostatnią wyznaczono np. metodami numerycznymi) i określenie niebezpieczeństwa kondensacji powierzchniowej.

Literatura techniczna [4] definiuje pojęcie wspomnianego wcześniej punktu pleśniowego przez analogię do punktu rosy. Za wartość punktu pleśniowego przyjmuje się temperaturę kondensacji (czyli punkt rosy) + 3°C (temperatura w najchłodniejszym miejscu przegrody powinna być minimum o 3°C wyższa niż punkt rosy).

Przeanalizujmy kilka typowych mostków termicznych. Zacznijmy od ościeży. Problem z ociepleniem ościeży teoretycznie nie powinien dotyczyć budynków nowo budowanych. O tym, że jest to tylko teoria, świadczą liczne problemy w tym obszarze. Okno w takich przypadkach zazwyczaj montuje się albo w płaszczyźnie termoizolacji, albo tak, że jest zlicowane ze ścianą. Nie występuje tu wówczas typowe ocieplenie ościeży. Montaż okna wymaga jednak szczelności na styku z murem.

W punkcie 2.3.1. załącznika nr 2 do Rozporządzenia [1] czytamy:

„W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste (…) oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza”.

Może to być realizowane poprzez zamocowanie specjalnych fartuchów. W takim przypadku trzeba przewidzieć konieczność innego zamocowania termoizolacji, nie cementowym klejem, lecz np. na systemową piankę poliuretanową. Skutek przyklejenia na klej cementowy pokazuje FOT. 1.

fot1 rokiel

FOT. 1. Kołnierz okienny pod ETICS nie może być mocowany na kleje cementowe; fot.: Atlas

Zupełnie inna sytuacja ma miejsce w przypadku budynków istniejących. Możliwość ocieplenia ościeży ma zasadniczy wpływ na niebezpieczeństwo kondensacji powierzchniowej i rozwój grzybów pleśniowych w strefie ościeży.

Z drugiej strony o możliwości ocieplenia ościeży decyduje przede wszystkim geometria profili okiennych. Często jest tam jedynie kilka centymetrów dostępnego miejsca, co nie pozwala na zastosowanie termoizolacji grubszej niż 2–3 cm. W takiej sytuacji, o ile nie ma innych przeciwwskazań technicznych, należy stosować termoizolację o jak najniższym współczynniku przewodzenia ciepła, np. płyty rezolowe (z pianki fenolowej) – RYS. 5.

rys5 rokiel

RYS. 5. Ościeże cofnięte ocieplone płytami rezolowymi. Objaśnienia: 1 – ściana ocieplona jednym z systemów ETICS, 2 – pianka niskorozprężna (opcjonalnie), 3 – okno cofnięte względem lica ściany, 4 – klej do mocowania płyt izolacji termicznej, 5 – profil przyokienny z siatką zbrojącą, 6 – ocieplenie ościeży pianką rezolową, 7 – zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej z wtopioną siatką zbrojącą, 8 – profil narożnikowy z siatką, 9 – preparat gruntujący pod wyprawę tynkarską, 10 – wyprawa tynkarska, 11 – część profilu przyokiennego do usunięcia po otynkowaniu; rys.: Atlas

Różnica w λobl pomiędzy EPS-em a rezolem wynosi około 100% (λ dla rezolu to rząd wielkości 0,022 W/(m·K), dla EPS-u to 0,042 W/(m·K).

Wprawdzie nie należy oczekiwać drastycznej różnicy w temperaturze na wewnętrznej powierzchni ościeży, jednak zmiana nawet o 1°C z punktu ochrony przed kondensacją i rozwojem grzybów pleśniowych może mieć znaczenie, zwłaszcza gdy w analizowanym pomieszczeniu należy się liczyć z podwyższoną wilgotnością powietrza (np. kuchnia). Także od strony formalnej nie ma przeszkód, aby stosować wspomniane płyty tylko na ościeżach (na rynku dostępne są systemy posiadające stosowną ocenę techniczną).

Kolejny przykład dotyczy także geometrycznego mostka termicznego, ale związany jest z użytkowaniem obiektu. Ścianę zaprojektowano i wykonano jako trójwarstwową: część konstrukcyjna o grubości 25 cm z cegły pełnej i 15 cm ocieplenia (EPS). Wewnątrz zaobserwowano destrukcję tynków gipsowych w narożnikach ścian.

Budynek był użytkowany tylko w lecie, natomiast w zimie termostat utrzymywał temperaturę na poziomie od +5°C do +7°C. Nie chodzi tu więc o wartość współczynnika U, lecz o temperaturę w przekroju narożnika. Najniższe temperatury zarejestrowane przez stację meteorologiczną w tej okolicy wynosiły około -18°C.

Przyjmując do analizy temperaturę zewnętrzną –18°C i wewnętrzną +5°C, okazuje się, że powierzchnia wewnętrzna w narożniku ma temperaturę nieprzekraczającą 2,5°C (RYS. 6).

rys6 rokiel

RYS. 6. Temperatura w narożniku ocieplonej ściany. Analizę należy zawsze wykonywać dla rzeczywistych warunków użytkowania, opis w tekście; rys.: M. Rokiel

Ta sytuacja pokazuje, jak istotne jest użytkowanie obiektu – dla średnich miesięcznych temperatur problemu nie ma, jednak w wielu sytuacjach są one w ogóle niemiarodajne. Analizowanie warunków użytkowania obiektu nie jest wprawdzie zadaniem kierownika budowy czy inspektora nadzoru (to obowiązek architekta i powinien on przeprowadzić stosowne obliczenia dla rzeczywistych warunków użytkowania), jednak w przypadku obiektów, których lokalizacja i charakter jednoznacznie wskazuje na możliwość użytkowania w okresie letnim i dorywczego w zimie, warto mieć powyższe na uwadze. Przykład ten pokazuje też, jak istotna jest rola i doświadczenie kierownika budowy.

Kolejnym, często spotykanym mostkiem termicznym jest styk ściany z połacią balkonu lub tarasu. W tym obszarze wymagana jest ciągłość zarówno termoizolacji, jak i hydroizolacji, co wymusza odpowiednią organizację robót, spójną z projektowaną koncepcją uszczelnienia i ocieplenia połaci oraz warunkami geometrycznymi tego obszaru (przede wszystkim chodzi o wzajemny poziom płyty stropowej w pomieszczeniu oraz zapas wysokości). Teoretycznie można powiedzieć, że zagadnienie związane jest z balkonami i tarasami, ale to nie do końca prawda.

Rozpatrzmy zatem kilka typowych wariantów rozwiązań. Pierwszy, wydawałoby się najprostszy, to balkon w układzie wspornikowym, ściana dwuwarstwowa ocieplona systemem ETICS. Taki wariant można znaleźć w bardzo wielu budynkach zarówno mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej.

Żelbetowa płyta balkonu jest wypuszczona z wieńca i monolitycznie zespolona ze stropem. FOT. 2 pokazuje jednak pewną bezmyślność postępowania uczestników procesu budowlanego. Pozostawienie takiego „status quo”, nawet po wykonaniu uszczelnienia, będzie skutkowało powstaniem mostka termicznego.

fot2 rokiel

FOT. 2. W jaki sposób zlikwidować mostek termiczny, gdy płyta ma być ocieplona obustronnie?; fot.: M. Rokiel

Jeżeli balkon jest mocowany na łączniku izotermicznym lub na dostawianej, niezależnej konstrukcji, to problem mostka termicznego, o ile nie popełniono błędów, praktycznie nie istnieje.

Co jednak w sytuacji, gdy balkon jest wspornikowy lub gdy ściana budynku jest ścianą trójwarstwową, np. z klinkierową oblicówką? W tym pierwszym przypadku konieczność ocieplenia obustronnego wydaje się oczywista, przy czym ocieplić należy także boki i czoło płyty.

Drugi przypadek – w przypadku balkonowej płyty wspornikowej nie da się wyeliminować mostka termicznego [6, 7].

fot3 rokiel

FOT. 3. Wilgotność podłoża to jeden z istotnych czynników wpływających na poprawność prac, opis w tekście; fot.: M. Rokiel

W przypadku balkonów z ociepleniem istotna jest zarówno grubość termoizolacji, jak i jej umiejscowienie. Nie wolno ograniczać się tylko do ocieplenia płyty balkonu z góry i od spodu, konieczne jest także ocieplenie boków i czoła płyty. Grubość termoizolacji powinna wynikać z analiz numerycznych, ewentualnie z obliczeń ƒRsi. Jedno jest pewne, niedopuszczalne jest ocieplanie tylko części połaci, np. od spodu pasem o szerokości jednej czy dwóch płyt.

Kolejnym bardzo poważnym problemem jest ocieplanie obiektów zawilgoconych i zasolonych. Problem z wilgocią w podłożu (FOT. 3) dotyczy także budynków nowo budowanych, jednak jest to zupełnie inna sytuacja. Co zrobić w przypadku budynków pokazanych na FOT. 4–7 czy przegród pokazanych na FOT. 8?

fot4 7 rokiel

FOT. 4–7. Takie obiekty mogą być ocieplane, jednak wymagana jest zawsze wcześniejsza bardzo staranna diagnostyka wilgotnościowa, opis w tekście; fot.: M. Rokiel

fot8 rokiel

FOT. 8. Zasolona ściana – takie podłoże zawsze musi być traktowane indywidualnie, opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Już na oko trudno określić ich stan techniczny jako zadawalający, a po szczegółowych badaniach diagnostycznych (zawilgocenie, zasolenie) okazuje się, że klasyfikacja przegród jako „mokre” jest daleko niewystarczająca.

Problem z ociepleniem zasolonych i zawilgoconych murów wymaga zawsze indywidualnej analizy. Mamy bowiem do czynienia z bardzo złożoną sytuacją.

Klasyfikację ceglanych murów pod względem wilgotności podano w TABELI 1. Co z tego jednak wynika?

tab1 rokiel

TABELA 1. Klasyfikacja ceglanych murów pod względem wilgotności [6]

Przeanalizujmy, ile wody może zmieścić się w przegrodzie i jaka jest dopuszczalna wilgotność podłoża podczas wykonywania prac ociepleniowych. Za punkt wyjścia przyjmijmy ścianę o grubości 38 cm (a więc relatywnie cienką, jeżeli chodzi o grubość ceglanego muru).

Przyjmijmy za punkt wyjścia 4%, czyli wartość, od której zaczyna się klasyfikacja muru ceglanego jako lekko zawilgoconego (TABELA 2).

tab2 rokiel

TABELA 2. Ilość wody w ścianie o wilgotności 4%

W TABELI 3 pokazano ilość wody, którą może wchłonąć przegroda. Wprawdzie graniczne wartości nasiąkliwości dotyczą przegrody zanurzonej w wodzie lub poddanej długotrwałemu zalewaniu, jednak dają pojęcie o skali problemu. Co zatem zrobić w takiej sytuacji?

tab3 rokiel

TABELA 3. Ilość wody, którą jest w stanie wchłonąć przegroda

Zagadnienia wilgotnościowe w systemach ociepleń są i tak traktowane po macoszemu, tu dodatkowo dochodzi także problem wilgoci i soli w podłożu oraz ich wpływ zarówno na materiał termoizolacyjny, jak i na samą przegrodę, gdyby doszło do ocieplenia mokrej przegrody.

Materiały termoizolacyjne, z nielicznymi wyjątkami, są odporne na wilgoć, nie oznacza to jednak, że można je stosować na mokrej ścianie. Do tego z punktu widzenia fizyki budowli układ ociepleniowy jest dość niekorzystny. Konsekwencją ocieplenia zawilgoconej/zasolonej ściany będzie zarówno wnikanie wilgoci w termoizolację (zwłaszcza gdy zastosuje się wełnę mineralną, a „argumentem” za zastosowaniem tego materiału będzie „możliwość oddychania ściany i odparowania wilgoci”), jak i odparowanie wilgoci do wewnątrz, z wszelkimi tego konsekwencjami.

Przeanalizujmy najpierw ten drugi przypadek. Na FOT. 9–10 pokazano wygląd ściany żelbetowej ocieplonej od zewnątrz systemem ETICS na styropianie. Od wewnątrz wykonano tynk gipsowy oraz okładzinę ceramiczną. Ściana w momencie wykonywania prac ociepleniowych była zbyt mokra i zbyt szybko wykonano tynk gipsowy oraz położono płytki. Rezultat – jak na FOT. 9–10.

O ile zawilgocenie nie spowoduje drastycznych zmian parametrów wytrzymałościowych termoizolacji, to ma zasadniczy wpływ na właściwości ciepłochronne.

fot9 10 rokiel

FOT. 9–10. Skutek zbyt wczesnego ocieplenia ściany i wykonania wykończeniopisa,  w tekście; fot.: M. Rokiel

Wilgotność materiałów termoizolacyjnych określa się zazwyczaj przez wilgotność objętościową, czyli stosunek objętości wody znajdującej się w materiale do objętości materiału suchego. Ta wartość jest bardzo myląca. Przykładowo dla EPS-u o gęstości 20 kg/m3 dla 5% wilgotności objętościowej wilgotność masowa wyniesie... 250%, natomiast dla wełny mineralnej (gęstość 120 kg/m3) wilgotność masowa wyniesie około 42%. Dla styropianu powoduje to wzrost współczynnika przewodzenia ciepła nawet o kilkadziesiąt procent.

Podana w TABELI 2 wartość masowego zawilgocenia przegród (4%) nie pojawiła się tu przypadkowo. Ta wartość przyjmowana jest jako graniczna dla systemów ociepleń ETICS. Zatem dla przypadków pokazanych na FOT. 4–8 wymagane jest wcześniejsze wykonanie prac renowacyjnych i obniżenie wilgotności podłoża do 4% masowo. Większy problem stanowią sole, tu niestety konieczna jest indywidualna analiza.

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje ocieplenie obiektu, którego stan wskazuje jednoznacznie na zawilgocenie, to należy sprawdzić, czy są tam także zawarte zalecenia związane z osuszeniem.

Wysychanie naturalne można podzielić na trzy etapy:

 • pierwszy, czyli wysychanie zachodzące na powierzchni ściany,
 • drugi to konwekcyjno-dyfuzyjny transport wilgoci,
 • trzeci, czyli dyfuzyjny mechanizm transportu (dyfuzja objętościowa i powierzchniowa) w sieci kapilar i porów.

Przybliżony czas naturalnego suszenia można oszacować wzorem [4]:

gdzie:

t – czas osuszania muru do poziomu wilgotności równowagowej [doby],
d – wymiar charakterystyczny przegrody równy największej odległości, na której musi przemieszczać się wilgoć z wnętrza przegrody do jej powierzchni; w przypadku wysychania na obie strony przegrody równy połowie grubości muru [cm],
α – współczynnik przewodności wilgoci zależny od własności materiału i stopnia zawilgocenia [doba/cm2].

Wartość przewodności współczynnika a dla różnych materiałów wg [4] podano w TABELI 4.

tab4 rokiel

TABELA 4. Wartość przewodności współczynnika α dla różnych materiałów wg [4]

Czas wysychania muru o grubości 1,5 cegły to okres około 170 dni, natomiast takiego samego muru z żużlobetonu wynosi około 680 dni. Ponieważ w okresie letnim spadek wilgotności muru to około 1,5% miesięcznie, a w okresie jesienno-zimowym proces osuszania naturalnego praktycznie ustaje, można przyjąć, iż doprowadzenie do stanu powietrzno-suchego przegrody ceramicznej o grubości dwóch cegieł to czas około 1000 dni [4].

Z kolei dla budynków narażonych na długotrwałe oddziaływanie wilgoci, zakładając pełną sprawność izolacji przeciwwilgociowych, dla początkowego zawilgocenia przegrody rzędu 22–24% i względnej wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczeń piwnicznych w granicach od 70–80% pełne naturalne wysychanie ścian do wartości 4% wilgotności masowej nastąpi po kilku latach [8].

Zatem o ile dokumentacja nie przewiduje osuszania sztucznego, czas naturalnego suszenia mocno zawilgoconych budynków mierzony może być w latach (i to pod warunkiem usunięcia przyczyn zawilgocenia), a bezkrytyczne wykonanie ocieplenia jest wręcz „proszeniem się o kłopoty”.

Dokumentacja robót ociepleniowych wykonywanych na budynkach uprzednio zawilgoconych musi zawierać graniczne wartości zawilgocenia i zasolenia, pozwalające na skuteczne wykonanie robót. Musi ona także zawierać sposoby wykonania wtórnych izolacji (jeżeli są niezbędne) oraz zalecenia co do sztucznego osuszania ścian. Oznacza to, że podstawą wykonania prac dociepleniowych jest rzetelna diagnostyka wilgotnościowa obiektu, a przynajmniej ocieplanych przegród.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac ociepleniowych konieczne jest ponowne wykonanie badań diagnostycznych potwierdzających wymagany stan wilgotnościowy przegród.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2022 r., poz. 248).
 2. „Wytyczne Projektowania. Ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe”, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, 2018.
 3. PN-EN 13788, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej. Metody obliczania”.
 4. „Ochrona przed wilgocią i korozją biologiczną w budownictwie”, J. Karyś (red.), Grupa MEDIUM, Warszawa 2014.
 5. PN-EN ISO 6946, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metody obliczania”.
 6. M. Rokiel, „Hydroizolacje w budownictwie”, wyd. III, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.
 7. M. Rokiel, „ABC izolacji tarasów”, Grupa Medium, Warszawa 2015.
 8. J. Karyś, K. Kujawiński, „Opóźnione w czasie skutki powodzi występujące w starych budynkach”, „Ochrona przed korozją” 5s/A/2004.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów na elewacjach (cz. 2)

System ETICS – techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów na elewacjach (cz. 2) System ETICS – techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów na elewacjach (cz. 2)

Stosowanie ciemnych kolorów na dużych powierzchniach elewacji budynków wymagają odpowiednich rozwiązań technologiczno-materiałowych, Tekst jest kontynuacją artykułu z numeru 3/2022 miesięcznika IZOLACJE.

Stosowanie ciemnych kolorów na dużych powierzchniach elewacji budynków wymagają odpowiednich rozwiązań technologiczno-materiałowych, Tekst jest kontynuacją artykułu z numeru 3/2022 miesięcznika IZOLACJE.

dr Jarosław Gil Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej

Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej

Bagatelizowanie izolacyjności akustycznej, niedostateczne zrozumienie przepisów dotyczących akustyki oraz zasad projektowania budynków często prowadzi do skarg właścicieli mieszkań, a następnie do bardzo...

Bagatelizowanie izolacyjności akustycznej, niedostateczne zrozumienie przepisów dotyczących akustyki oraz zasad projektowania budynków często prowadzi do skarg właścicieli mieszkań, a następnie do bardzo kosztownych prób naprawienia problemów. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest świadome projektowanie z uwzględnieniem wymogów izolacyjności akustycznej i wykonywanie pomiarów weryfikacyjnych po wybudowaniu budynków.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie

Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie

Osiągnięcie standardu „budynku o niskim zużyciu energii” jest możliwe przez spełnienie wymagań wg rozporządzenia [1] w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej budynków (minimalizacja wskaźnika...

Osiągnięcie standardu „budynku o niskim zużyciu energii” jest możliwe przez spełnienie wymagań wg rozporządzenia [1] w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej budynków (minimalizacja wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku oraz współczynników przenikania ciepła U [W//(m2·K)] dla pojedynczych przegród budynku). Powyższe wymusza wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych elementów obudowy budynku, wysokosprawnych systemów...

Józef Macech Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych

Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych

We współczesnym budownictwie bardzo dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa pożarowego, które jest bardzo precyzyjnie uregulowane przepisami prawa i normami.

We współczesnym budownictwie bardzo dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa pożarowego, które jest bardzo precyzyjnie uregulowane przepisami prawa i normami.

mgr Rafał Zaremba Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych

Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], lokale mieszkalne w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym...

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], lokale mieszkalne w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym należy chronić m.in. przed hałasem powietrznym oraz uderzeniowym pochodzącym od lokali usługowych oraz instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne

Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne

Jakiekolwiek prace renowacyjne w zawilgoconych budynkach muszą być poprzedzone zabiegami prowadzącymi do zredukowania zawartości wilgoci w przegrodach budowlanych, tj. doprowadzeniem substancji budowlanej...

Jakiekolwiek prace renowacyjne w zawilgoconych budynkach muszą być poprzedzone zabiegami prowadzącymi do zredukowania zawartości wilgoci w przegrodach budowlanych, tj. doprowadzeniem substancji budowlanej do tzw. wilgotności wagowej (wysuszeniem) [1].

Joanna Szot Stropy w domach jednorodzinnych

Stropy w domach jednorodzinnych Stropy w domach jednorodzinnych

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie...

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie izolacji termicznej i akustycznej.

dr inż. Mariusz Garecki Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości....

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości. Dotyczy to zarówno obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jak i tych, które znajdują się w strefach ochrony konserwatorskiej i poza nimi. Systematyczny wzrost cen nośników energii, a na przestrzeni ostatniego roku – wzrost wręcz lawinowy, będzie wymuszał na inwestorach konieczność instalacji...

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Ireneusz Stachura Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Jak eliminować mostki cieplne w budynku? Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie...

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie realizacji i eksploatacji – i zapewnić właściwe warunki do przebywania w tym budynku ludzi.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych,...

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych, izolacyjności akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

dr inż. Andrzej Konarzewski Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

mgr inż. Julia Blazy, dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne...

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne warunki panujące wewnątrz kuchni czy łazienki. Na szczęście technologia wychodzi inwestorom naprzeciw i efektywne położenie tynku gipsowego w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach jest możliwe.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4) System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania...

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania dokumentacji projektowej mogą wpłynąć na uszkodzenia systemu. Przez „przeczytanie” należy tu także rozumieć zapoznanie się z tekstem kart technicznych stosowanych materiałów.

dr inż. Pavel Zemene, przewodniczący Stowarzyszenia EPS w Republice Czeskiej Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną...

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną eksploatację budynków i ochronę mienia. W praktyce materiały i konstrukcje budowlane muszą spełniać szereg wymagań, związanych między innymi z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi stabilności konstrukcji i jej trwałości, izolacyjności termicznej i akustycznej, a także higieny i zdrowia, czy wpływu...

mgr inż. Maciej Rokiel Jak układać płytki wielkoformatowe?

Jak układać płytki wielkoformatowe? Jak układać płytki wielkoformatowe?

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2) Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis...

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis matematyczny tego procesu jest bardzo złożony, dlatego w większości rozwiązań inżynierskich stosuje się uproszczony model ustalonego przepływu ciepła.

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Wybrane dla Ciebie

Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz »

Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz » Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz »

Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego »

Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego » Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego »

Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz »

Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz » Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz »

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia »

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia » Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia »

Sprawdź najlepsze certyfikowane ekologiczne narzędzia!

Sprawdź najlepsze certyfikowane ekologiczne narzędzia! Sprawdź najlepsze certyfikowane ekologiczne narzędzia!

Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych »

Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych » Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych »

Jakie narzędzia warto mieć ? »

Jakie narzędzia warto mieć ? » Jakie narzędzia warto mieć ? »

Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście »

Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście » Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście »

Sensacja na rynku pilarek

Sensacja na rynku pilarek Sensacja na rynku pilarek

Moc, wydajność, wszechstronność - perła wśród wiertarek

Moc, wydajność, wszechstronność - perła wśród wiertarek Moc, wydajność, wszechstronność - perła wśród wiertarek

Te elektronarzędzia Cię zaskoczą!

Te elektronarzędzia Cię zaskoczą! Te elektronarzędzia Cię zaskoczą!

Najnowsze produkty i technologie

Celuterm Sp. z o.o. Naprawa dachu po kunie – ile to kosztuje?

Naprawa dachu po kunie – ile to kosztuje? Naprawa dachu po kunie – ile to kosztuje?

Kiedy Twoje poddasze staje się domem dla kuny, konsekwencje mogą być znaczące, a jednym z najważniejszych aspektów do rozważenia jest naprawa dachu. Kuny, ze swoją skłonnością do gryzienia i drapania,...

Kiedy Twoje poddasze staje się domem dla kuny, konsekwencje mogą być znaczące, a jednym z najważniejszych aspektów do rozważenia jest naprawa dachu. Kuny, ze swoją skłonnością do gryzienia i drapania, mogą powodować poważne uszkodzenia, które nie tylko wpływają na komfort mieszkania, ale także na bezpieczeństwo i strukturę Twojego domu. W tym kontekście kluczowym pytaniem jest koszt naprawy dachu po wizycie kuny.

MAXFLOOR Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek

Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek

Kamienny dywan to wytrzymała alternatywa dla konwencjonalnych pokryć posadzek w obrębie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rozwiązanie to z powodzeniem jest stosowane od wielu lat. W Polsce...

Kamienny dywan to wytrzymała alternatywa dla konwencjonalnych pokryć posadzek w obrębie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rozwiązanie to z powodzeniem jest stosowane od wielu lat. W Polsce ilość wykonywanych posadzek w tym systemie systematycznie i dynamicznie rośnie rok do roku.

CEMEX Polska Sp. z o.o. Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie

Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie

INSULARIS PIANO jest materiałem izolująco-wypełniającym produkowanym na wytwórniach betonu Cemex oraz dostarczanym na budowę za pomocą betonowozów w postaci gotowej do użycia. Nie wymaga więc uciążliwego...

INSULARIS PIANO jest materiałem izolująco-wypełniającym produkowanym na wytwórniach betonu Cemex oraz dostarczanym na budowę za pomocą betonowozów w postaci gotowej do użycia. Nie wymaga więc uciążliwego przechowywania na placu budowy, co generuje koszty i w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia narażać może materiały izolacyjne na pogorszenie ich właściwości.

Grupa Warta Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą

Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą

Części otwarte, przynależne do domów i mieszkań, podlegają bezpośredniemu działaniu czynników atmosferycznych, dlatego należy je zabezpieczać przed działaniem temperatur, wilgoci i promieni słonecznych....

Części otwarte, przynależne do domów i mieszkań, podlegają bezpośredniemu działaniu czynników atmosferycznych, dlatego należy je zabezpieczać przed działaniem temperatur, wilgoci i promieni słonecznych. Balkony i tarasy oraz znajdujące się na nich elementy aranżacji wymagają dbałości o każdy szczegół. Wtedy zyskasz pewność, że przy niekorzystnych czynnikach zewnętrznych są skutecznie chronione przed zniszczeniem.

Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki

Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki

Prawidłowa wykonana termomodernizacja domu skutecznie ogranicza zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej. Rozwój branży budowlanej sprawia, że osoby, które chcą efektywnie zmniejszyć straty ciepła, mogą...

Prawidłowa wykonana termomodernizacja domu skutecznie ogranicza zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej. Rozwój branży budowlanej sprawia, że osoby, które chcą efektywnie zmniejszyć straty ciepła, mogą stosować różnorodne materiały izolacyjne. Przy ocieplaniu domu należy zwrócić szczególną uwagę na newralgiczne miejsca, których zlokalizowanie i odpowiednie zaizolowanie pozwoli na utrzymanie wytworzonego przez instalację grzewczą ciepła. Dlaczego ocieplenie domu jest tak ważne? Od czego zależy...

Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź!

Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź! Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź!

Decyzja o budowie domu to moment, w którym pojawia się wiele pytań, na które nie zawsze łatwo znaleźć odpowiedź. Jednym z nich jest pytanie „ile kosztuje projekt domu?”. Wybór odpowiedniego projektu domu,...

Decyzja o budowie domu to moment, w którym pojawia się wiele pytań, na które nie zawsze łatwo znaleźć odpowiedź. Jednym z nich jest pytanie „ile kosztuje projekt domu?”. Wybór odpowiedniego projektu domu, czy to gotowego z oferty projektów tzw. katalogowych, czy to indywidualnego, zleconego na zamówienie, to kluczowy element procesu budowy. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na projekt gotowy, czy indywidualny, musimy uwzględnić różne aspekty, takie jak dostosowanie projektu do miejscowego...

Paroc Polska Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki

Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki

Dach z paneli fotowoltaicznych to rozwiązanie, które zyskuje na popularności zwłaszcza w obiektach o dużej kubaturze, takich jak magazyny, hale produkcyjne czy budynki wielorodzinne. Fotowoltaika na dachu...

Dach z paneli fotowoltaicznych to rozwiązanie, które zyskuje na popularności zwłaszcza w obiektach o dużej kubaturze, takich jak magazyny, hale produkcyjne czy budynki wielorodzinne. Fotowoltaika na dachu wymaga jednak dużej ostrożności i dokładności w kwestii izolacji dachu płaskiego – wynika to ze specyfiki instalacji, która przede wszystkim oznacza dodatkowe obciążenia oraz ryzyko mostków termicznych. Z myślą o odpowiedniej wytrzymałości i nośności konstrukcji, tradycyjnie wybiera się materiały...

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

DAKO Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu? Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie...

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie aspekty trzeba zwrócić szczególną uwagę, wybierając drzwi zewnętrzne!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.