Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

System ETICS – techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów na elewacjach

ETICS system – how to read and analyze design documentation. Part 2: Technical aspects of using dark colours on façades

FOT. 4. Ciemne kolory na dużej powierzchni elewacji wymagają przemyślanych rozwiązań technologiczno-materiałowych, fot. M. Rokiel

FOT. 4. Ciemne kolory na dużej powierzchni elewacji wymagają przemyślanych rozwiązań technologiczno-materiałowych, fot. M. Rokiel

Stosowanie ciemnych kolorów na dużych powierzchniach elewacji budynków wymagają odpowiednich rozwiązań technologiczno-materiałowych, Tekst jest kontynuacją artykułu z numeru 3/2022 miesięcznika IZOLACJE.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

O czym przeczytasz w artykule:

  • Fizyka cieplna wybranych wariantów ociepleń
  • Fizyka cieplna obecnych kolorów na elewacjach
  • Problem obecności wykwitów

W kolejnej części artykułu o systemach ociepleń ETICS autor przedstawia, w jaki sposób należy czytać i analizować dokumentację projektową, na przykładzie wykorzystanych w artykule fragmentów dokumentacji technicznej, elewacji z kolorami o niskim i wysokim HBW. Prezentuje również możliwe błędy w omawianym aspekcie oraz przyczyny ich powstawania.

ETICS system – how to read and analyze design documentation. Part 2: Technical aspects of using dark colours on façades

In the next part of the article on ETICS thermal insulation systems, the author presents how to read and analyse the design documentation of the façades with low and high HBW colours, based on the examples of the fragments of technical documentation used in the article. He also presents possible errors in the discussed aspect and the possibility of their occurrence.

rys1 3 etics 1

RYS. 1. Fragment dokumentacji technicznej analizowanej w tym i kolejnych częściach tekstu.


Opis warstw S4: 1 – okładzina kamienna gr. 3 cm, 2 – wełna mineralna gr. 12 cm, 3 – pustak ceramiczny gr. 25 cm, 4 – tynk gipsowy


Opis warstw S5: 1 – tynk silikatowy, 2 – wełna mineralna gr. 15 cm, 3 – pustak ceramiczny gr. 30 cm, 4 – tynk gipsowy


Rys.: M. Rokiel

Pozostańmy przy analizie RYS. 1, który był publikowany również w poprzedniej części. Mamy tu zaprojektowany „system” ETICS, który składa się z dwóch zupełnie różnych materiałów termoizolacyjnych ułożonych na sobie. Słabszy, EPS, „trzyma” mocniejszy, czyli XPS.

Czy taki wariant jest dopuszczalny? Od strony formalnej tak, o ile projektant wystawi jednostkowe dopuszczenie do stosowania, czyli potwierdzi spełnienie podstawowych wymagań art. 5.1 ustawy Prawo budowlane [1], w tym także wymogów bezpieczeństwa pożarowego, ponieważ stosownej oceny technicznej na taki „system” trudno się doszukiwać. Byłoby to zresztą nieracjonalne, gdyż jakie jest techniczne uzasadnienie takiego układu materiałów?

Można ten układ potraktować jako „wtórne ocieplenie”, jest to jednak związane z zastosowaniem odpowiedniego systemu. Problemem będzie jednak materiał termoizolacyjny, o ile wariantów EPS na EPS jest relatywnie dużo, to w wariancie XPS na EPS już nie, żeby nie powiedzieć nie ma wcale. Co więc zrobić, aby być w zgodzie z przepisami, sztuką budowlaną i zdrowym rozsądkiem? Jednoczesne spełnienie tych trzech wymagań może być mało realne.

Chcąc być w zgodzie z wymaganiami formalnymi [1, 2], można by zróżnicować grubość termoizolacji, w miejscu plastra zastosować grubszą termoizolację. Pozostaną jednak dwa wąskie i cieńsze pasy styropianu z pionową krawędzią w miejscu zmiany grubości materiału termoizolacyjnego. Z jakiegoś powodu płyty układa się z przesunięciem krawędzi pionowych. Poza tym dla takiej kombinacji jak wykonać zbrojenie diagonalne?

Inny wariant to zastosowanie klasycznego systemu ETICS na ETICS z wykonaniem filarka nie z XPS-a, ale z twardego EPS-u, np. klasy EPS 200. To wymaga jednak zachowania kompletnej technologii, w tym być może podwójnego kołkowania strefy filarka.

fot1 etics

FOT. 1. Remontowany budynek (pierwotne ocieplenie zdjęto), którego lico ściany cechuje się pionowymi, nieco cofniętymi strefami. Poprawne ocieplenie wymaga chwili zastanowienia; fot.: M. Rokiel

Wariant kolejny to przyklejenie całopowierzchniowe pierwszej (cieńszej) warstwy termoizolacji i do niej całopowierzchniowe klejenie pilastra i dodatkowe kołkowanie tego układu. Teoretycznie najbardziej stabilne, ale znowu dyskusyjne pod względem formalnym.

Ten prosty, żeby nie powiedzieć banalny, element pokazuje skalę problemów, które trzeba rozwiązać, jednocześnie udowadnia, jak istotne jest wcześniejsze przemyślenie przez architekta nie tylko koncepcji, ale i szczegółów projektu. Wygląd to jedno, ale możliwość poprawnego wykonania to drugie.

Oczywiście dla każdego z opisanych powyżej wariantów trzeba także obliczeniowo potwierdzić brak kondensacji, zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych [3]. Ten problem wbrew pozorom może pojawić się także w innych przypadkach.

rys2 3 etics

RYS. 2–3. Fragmenty dokumentacji technicznej analizowane w tym i kolejnych częściach tekstu.


Opis warstw S4: 1 – okładzina kamienna gr. 3 cm, 2 – wełna mineralna gr. 12 cm, 3 – pustak ceramiczny gr. 25 cm, 4 – tynk gipsowy


Opis warstw S5: 1 – tynk silikatowy, 2 – wełna mineralna gr. 15 cm, 3 – pustak ceramiczny gr. 30 cm, 4 – tynk gipsowy


Rys.: M. Rokiel

Proszę popatrzeć na FOT. 1. Zdjęcie pokazuje remontowany budynek (pierwotne ocieplenie zdjęto), którego lico ściany cechuje się pionowymi, nieco cofniętymi strefami.

Z analizy RYS. 2 i RYS. 3 wynika konieczność przeanalizowania układu ocieplenie ścian–ocieplenie połaci.

fot2 3 etics

FOT. 2–3. Wygląd spodu połaci pokazanej na RYS. 2–3. Opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Wygląd spodu połaci pokazano na FOT. 2–3. Widoczne wysolenia to skutek przemarzania samej płyty i kondensacji wilgoci. Przyczyną jest „zmodyfikowanie” układu ocieplenia od spodu.

Układ pokazany na RYS. 2–3 jest dość skomplikowany, konieczność ocieplenia belki i płyty połaci od spodu, płyty od góry oraz boków generuje dużo problemów technicznych. Sytuacji nie ułatwia słup (niebezpieczeństwo mostka termicznego).

Analizy wymagają także ciemne kolory na elewacji. Od kilku lat trwa moda na takie kolorystyczne eksperymenty. Trudno polemizować z gustami i estetyką, należy jednak bezwzględnie rozwiązać problemy techniczne.

Elewacja może być częściowo wręcz czarna, lecz coraz częściej spotyka się wręcz całe elewacje w tego typu kolorach (FOT. 4 na górze).

Niestety problemy związane z taką kolorystyką rozwiązuje się „na etapie prac naprawczych” (należy podkreślić, że nie zawsze jest to możliwe). Wynikają one, jak cała gama poprzednio sygnalizowanych, nie tylko z braku wiedzy o elementarnych zasadach wykonywania ociepleń czy braku znajomości fizyki budowli w podstawowym zakresie, ale z lekceważenia wymagań Warunków Technicznych [3], ustawy Prawo budowlane [1], ustawy o wyrobach budowlanych [2] oraz nieprzeczytania tekstu oceny technicznej i karty technicznej wbudowywanych materiałów ociepleniowych. Na to zwykle nakłada się ignorowanie zasad sztuki budowlanej oraz lekceważenie procedur odbiorowych. Ciemne kolory (miarodajny jest tzw. współczynnik HBW) wymagają zawsze niestandardowego podejścia.

fot5 6 etics

FOT. 5–6. Temperatura powierzchni ciemnego (niemal czarnego) tynku strukturalnego na ociepleniu, gdy temperatura w cieniu wynosi +25°C; fot.: M. Rokiel

Wyprawa elewacyjna poddana jest działaniu czynników atmosferycznych, w tym temperatury i wody. Teoretycznie sytuacja wydaje się prosta: minimalna temperatura powietrza w zimie to rząd wielkości -20°C, w lecie maksymalna to ok. + 35°C. Jednak temperatura podłoża będzie zupełnie inna.

Proszę popatrzeć na FOT. 5. Pokazuje on temperaturę ciemnego (niemal czarnego) tynku strukturalnego na ociepleniu) wynoszącą w słońcu ponad 52°C, gdy temperatura w cieniu wynosiła tylko 25°C (FOT. 6). Mamy tu więc do czynienia z ponad dwukrotną różnicą temperatur.

Inna sytuacja. Temperatura w słońcu wynosi prawie +43°C. Natomiast FOT. 7–8 pokazują temperaturę tej samej ściany, przy czym jej jedna część znajduje się w cieniu, a druga, odległa o kilkanaście centymetrów, w pełnym słońcu. Różnica temperatur na odcinku kilkunastu centymetrów wynosi ponad 15°C.

fot7 8 etics

FOT. 7–8. Temperatura w słońcu +43°C, temperatura ciemnego (niemal czarnego) tynku strukturalnego na ociepleniu w słońcu i w cieniu znacznie różni się od siebie; fot.: M. Rokiel

Doświadczenie pokazuje, że elewacja w ciemnym kolorze potrafi nagrzać się do temperatury przewyższającej 70°C. Z kolei gwałtowna burza potrafi schłodzić powierzchnię tynku o 40–50°C w ciągu kilku minut.

Mamy więc do czynienia z szokową zmianą temperatury. I to różną w różnych strefach tej samej ściany. To w lecie.

rys4 etics

RYS. 4. Zmiany temperatury w czasie na powierzchni ocieplonej elewacji wykonanej w ciemnym kolorze; rys.: [4]

W zimie sytuacja wygląda dużo gorzej. Ujemna temperatura zewnętrzna w nocy skutkuje ujemną temperaturą wyprawy tynkarskiej. Jednak w przypadku ciemnego koloru promienie słońca, w zależności od intensywności oraz samego koloru, potrafią podnieść temperaturę powierzchni tynku o kilkanaście do nawet kilkudziesięciu stopni w ciągu kilkunastu minut (RYS. 4), nawet w zimie. Mamy więc do czynienia z kolejną szokową zmianą temperatury, tym razem o tyle groźniejszą, że dochodzi przejście przez zero. (RYS. 67)

rys6 7 etics

RYS. 6–7. Elewacja z kolorami o niskim i wysokim HBW wymaga odpowiedniego zaprojektowania ze względu na naprężenia termiczne; rys.: [7]

Za opisane powyżej zjawisko odpowiedzialny jest tzw. współczynnik odbicia światła rozproszonego (HBW).

Upraszczając sytuację, jest to informacja, jaka część (w %) światła padającego na powierzchnię jest odbijana. Dla koloru idealnie czarnego wartość HBW wynosi 0% (pełne pochłanianie), natomiast dla idealnej bieli 100% (całkowite odbicie światła). Pochłonięta energia zamienia się w energię cieplną. I tu dochodzimy do sedna pierwszego problemu.

Proszę popatrzeć na rozkład temperatury w typowej przegrodzie ocieplonej styropianem. Układ warstw ściany podano w TABELI, a na RYS. 5 rozkład temperatur wykonany dla tzw. stanu stacjonarnego, przy założeniu, że temperatura na zewnątrz wynosi +25°C. W rzeczywistości temperatura tynku będzie inna (co pokazują FOT. 5–8, RYS. 4).

tab1 etics

TABELA. Układ warstw przykładowej ocieplonej ściany

rys5 etics

RYS. 5. Obliczeniowy rozkład temperatury dla stanu stacjonarnego w przegrodzie podanej w TABELI dla zewnętrznej temperatury +25°C. Temperaturę powierzchni tynku w słońcu pokazano na FOT. 5.; rys.: M. Rokiel

Ale tynk ten jest położony na cienkiej (rzędu kilku milimetrów) warstwie zbrojącej. Poniżej jest termoizolacja. Zatem silnemu rozgrzaniu ulegają warstwy tynku i zbrojąca, bez możliwości przekazywania ciepła w głębiej położone warstwy przegrody. Rezultatem są nie tylko cykliczne, ale znacznie bardziej niebezpieczne szokowe naprężenia i odkształcenia, prowadzące najpierw do powstania mikropęknięć, a w dalszej konsekwencji rys i uszkodzeń warstw systemu ETICS (FOT. 9).

Składnikiem wspomnianego systemu jest przecież warstwa zbrojąca na bazie zaprawy cementowej, czyli element sztywny. Problem ten dotyczy szczególnie elewacji narażonych na intensywne nasłonecznienie (w żaden sposób nieosłoniętych, południowych itp.).

Z powyżej opisanym problemem związany jest drugi. Już same naprężenia termiczne mogą doprowadzić do odspojeń wyprawy tynkarskiej. Jeżeli pojawią się mikrospękania i rysy, to dodatkowo otwierają one wilgoci (wodzie) drogę w głąb warstw systemu.

fot9 etics

FOT. 9. Uszkodzenia (spękania) systemu ETICS z czarnym tynkiem elewacyjnym. Opis w tekście; fot.: M. Rokiel

fot10 etics

FOT. 10. Uszkodzenia (spękania i odspojenia) czarnego tynku systemu ETICS. Opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Zawilgacanie warstwy zbrojącej (początkowo w bezpośrednim sąsiedztwie spękania/rysy, a w miarę upływu czasu w szerszym obszarze) ma dwojakie konsekwencje. W zimie zawilgocona warstwa zbrojąca ulega korozji mrozowej, a w lecie prężność pary wodnej (temperatura warstwy zbrojącej jest porównywalna z temperaturą tynku) jest bezpośrednim przyczynkiem do odspajania się tynku (FOT. 10). Z tego powodu przy ciemnych kolorach zawsze należy zwracać uwagę na wartość współczynnika HBW – jego ograniczenie pozwala na taki dobór kolorów, aby w zależności od zastosowanego systemu ETICS, zwłaszcza rodzaju tynku i materiału na warstwę zbrojącą, uniknąć nadmiernych naprężeń termicznych i związanego z tym niebezpieczeństwa uszkodzenia elewacji.

Mówiąc o ciemnych kolorach, nie należy się sugerować intensywnością barwy. Kolory żółte czy pomarańczowe, nawet bardzo intensywne, nie muszą mieć niskiego HBW.

O ograniczeniu wspomnianego współczynnika decyduje albo dokument odniesienia, albo zalecenia producenta systemu. Tu przechodzimy do uwarunkowań prawnych. W instrukcji ITB [5] podany jest wymóg ograniczenia zastosowania odcieni barw o współczynniku HBW wyższym od 20:

„W celu zmniejszenia skutków nagrzewania słonecznego należy ograniczyć zastosowanie odcieni barw do współczynnika odbicia rozproszonego > 0,20.”

oraz

„Istotne jest również, aby w przypadku elewacji południowych i zachodnich unikać stosowania powierzchni wypraw w ciemnych kolorach; udział takich powierzchni na odpowiednich elewacjach nie powinien przekraczać 10%.”

Jeżeli wspomniana instrukcja jest przywołana w tekście oceny technicznej/aprobaty, oznacza to, że jej treść i wymagania są treścią aprobaty.

Proszę zwrócić uwagę, że wspomniany warunek jest „miękki” – jest to zalecenie, a nie nakaz. W wielu przypadkach sami producenci systemów ETICS zwykle informują o dopuszczalnym dla danego systemu współczynniku odbicia światła rozproszonego (HBW), podając nawet wartość graniczną na poziomie wyższym niż zalecenia ITB. Ale dostępne są systemy o dopuszczalnym HBW, znacznie niższym niż wspomniane 20.

Należy mieć na uwadze, że konsekwencje zastosowania tynku o HBW poza zakresem i obszarem definiowanym przez producenta kompletacji i dokumenty odniesienia to nie tylko opisane wcześniej przykłady uszkodzeń. Taki układ może być potraktowany jako rozwiązanie niesystemowe, nieobjęte konkretnym dokumentem odniesienia i może wymagać tzw. jednostkowego dopuszczenia do stosowania.

Za spełnienie wymagań podstawowych wymienionych w § 5.1 ustawy Prawo budowlane [1] nie odpowiada wówczas producent (deklaracja właściwości użytkowych wystawiona przez producenta systemu nie ma tu zastosowania).

Zalecenia w tej kwestii można znaleźć także w „Wytycznych wykonawstwa systemów ociepleń” opracowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń [6]:

„Współczynnik odbicia światła rozproszonego powinien być wyższy od 20, o ile systemodawca nie określił innych wymagań.”

Nie oznacza to, że nie stosuje się systemów z ciemnymi tynkami. Na rynku dostępne są systemy dedykowane ciemnym kolorom. Zwykle jednak warstwa zbrojąca wykonana jest nie z zaprawy cementowej, ale dyspersyjnej zaprawy polimerowej oraz tynków na bazie żywic akrylowych i silikonowych, co skutkuje zwiększoną elastycznością.

Jednak taka warstwa zbrojąca cechuje się dużo mniejszą dyfuzyjnością od zaprawy cementowej. Oznacza to, że jest ona znacznie bardziej wrażliwa na ewentualne przecieki, np. przez przyległe balkony/tarasy oraz kondensację (wymagane wykonanie obliczeń cieplno-wilgotnościowych dla rzeczywistych, a nie średniomiesięcznych warunków użytkowania ocieplanego obiektu oraz z użyciem rzeczywistych, a nie normowych wartości m/Sd, przynajmniej dla tynku i warstwy zbrojącej oraz farby).

Czy systemy z ciemnymi kolorami wymagają analizy innych, oprócz opisanych powyżej zjawisk? Niestety tak.

Można tu wyróżnić jeszcze dwa problemy, choć słowo to nie odzwierciedla do końca istoty sprawy. Co należy zrobić, gdy na elewacji łączą się kolory o skrajnym HBW?Niekoniecznie chodzić tu musi o biały i czarny, choć to skrajny przykład. Z jednej strony mamy polimerową masę do wykonania warstwy zbrojącej, z drugiej cementową.

Czy wykonać jednolitą kolorystycznie wyprawę tynkarską w jasnym kolorze i malować ciemne fragmenty (nie do zastosowania, gdy cały budynek lub jego zdecydowana część jest w ciemnych kolorach) czy może stosować tynki w różnych kolorach?

Wszystko zależy od kształtu i kolorystycznej aranżacji elewacji. Pomalowanie jest metodą zdecydowanie zalecaną, gdy zaprojektowano kolory o różnych HBW.

Jednorodna warstwa tynku w głównym (wiodącym) kolorze pozwala uniknąć łączenia tynków, unikamy w ten sposób potencjalnych miejsc nieciągłości, czyli wnikania wody. Oczywiście materiał na warstwę zbrojącą (zaprawa/masa) musi odpowiadać docelowemu HBW, analogicznie rodzaj tynku. W takich sytuacjach zalecane jest stosowanie tynków dyspersyjnych: silikonowych lub akrylowych.

FOT. 7–8 obrazują kolejny problem, a w zasadzie jego część. Skoro na tym samym kolorze mamy do czynienia z tak dużą różnicą temperatur, to co w sytuacji, gdy będzie to linia podziału kolorów o znacznie różniących się współczynnikach?

Różnice w temperaturze będą jeszcze większe, z czym wiąże się różnica naprężeń i odkształceń termicznych. Dlatego miejsce łączenia powinno zostać wzmocnione przez zastosowanie w tym obszarze podwójnej siatki. Jednak takie rozwiązanie nie zawsze jest technicznie wykonalne. Nieregularne rozmieszczenie ciemnych kolorów praktycznie wyklucza taki wariant, chyba że zastosuje się całopowierzchniowo podwójne siatkowanie. Problemem może być także regularny układ wzorów (RYS. 6).

Okazuje się, że elewacja z ciemnymi kolorami powinna być zaprojektowana pod kolor. Odpowiedni podział (RYS. 7) umożliwia wykonanie dylatacji rozdzielających obszary o różnej charakterystyce kolorystycznej, co wpływa nie tylko na redukcję kosztów (wariant z dyspersyjną warstwą zbrojącą jest dużo droższy), ale także minimalizuje ryzyko późniejszych uszkodzeń i ułatwia wykonawstwo (w skrajnym przypadku może się okazać, że w miejscu krzyżowania się siatek konieczne będzie połączenie jej czterech warstw).

Skoro ciemne kolory są także dużo bardziej wrażliwe na czynniki atmosferyczne, to wykonanie przyległych elementów musi być wyjątkowo staranne. Wnikanie wody to nie tylko niebezpieczeństwo odspojenia się tynku (FOT. 10).

Niekiedy dochodzi do kombinacji negatywnych wpływów czynników destrukcyjnych, czego efektem są efektowne, widoczne z daleka wykwity (FOT. 11–13). Stanowią one tym większy problem, że zwykle wskazują na istnienie kilku przyczyn, których usunięcie niekiedy wymaga wykonania innych prac, niekoniecznie związanych z samym ociepleniem. Proszę popatrzeć na FOT. 13.

fot11 13 etics

FOT. 11–13. Wykwity na powierzchni tynków w czarnym kolorze. Tego typu wyprawy elewacyjne są bardzo wrażliwe na najmniejsze nawet błędy wykonawcze. Opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Przyczyną wykwitów są błędy w wykonaniu balkonu – nieszczelności oraz złe wykonanie czoła – daje się zauważyć, że wykwity w prawej części zaczynają się na poziomie ok. 5 cm poniżej krawędzi okapu.

W omawianym przypadku błędy w wykonaniu izolacji podpłytkowej oraz okapu, co tworzyło bezpośrednią drogę do wnikania wody w podłoże (klej, jastrych dociskowy, termoizolacja). Rezultatem są właśnie widoczne wykwity – woda wypłukuje zarówno znajdujące się w kleju polimery, jak i rozpuszczalne związki matrycy cementowej, głównie węglan wapnia. Problem ujawniłby się także przy jasnych kolorach, jednak znacznie później.

FOT. 11 pokazuje sytuację znacznie bardziej skomplikowaną. Tu przyczyn wykwitów może być kilka. Woda podczas opadów atmosferycznych spływa po elewacji.

Pokazany na zdjęciu uskok w elewacji może i wygląda efektownie, jednak wymaga przerwania strumienia wody tak, aby nie następowało zaciekanie wody na sufitową część ocieplenia. To z kolei wymaga zastosowania systemowej listwy z kapinosem (okapnika).

Widoczne na zdjęciu wykwity mogą mieć zatem przyczynę bardzo prozaiczną – zaciekanie wody. Jednak może to też być objaw pojawienia się wilgoci kondensacyjnej, narożnik (obojętnie czy pionowy, czy poziomy) jest zawsze mostkiem termicznym, a zdiagnozowanie tego problemu wymaga wykonania numerycznej analizy cieplno-wilgotnościowej.

Bez szczegółowej diagnostyki trudno przesądzać o przyczynie. Zdarzają się sytuacje, że występuje kilka czynników łącznie (FOT. 12).

Wysokiej kultury technicznej wymaga także wykonanie samego ocieplenia. Wytyczne [5, 6, 8] podają szczegółowe zalecenia dotyczące dokładności mocowania płyt, dopuszczalnych szczelin pomiędzy płytami i sposobu ich wypełnienia.

Obciążenia termiczne powodują znaczne odkształcenia warstw zewnętrznych (warstwa zbrojąca i wyprawa elewacyjna), co może skutkować nierównością powierzchni uwydatniającą się w niesprzyjających warunkach cieplnych (w wysokich temperaturach) i/lub przy najmniejszych nawet błędach w wykonaniu robót (FOT. 14–16).

fot14 16 etics

FOT. 14–16. Nierówności na nagrzanej powierzchni czarnego tynku strukturalnego wynikające z rozszerzalności termicznej warstw zewnętrznych ocieplenia. Niekiedy nierówności pojawiają się tylko przy intensywnym oddziaływaniu słońca; fot.: M. Rokiel

Skutek pozostawienia szczeliny wypełnionej pianką pokazują natomiast FOT. 17–19.

fot17 19 etics

FOT. 17–19. Nierówność na powierzchni tynku na skutek wypełnienia dwucentymetrowej szczeliny pianką; fot.: M. Rokiel

Opisane powyżej analizy powinien przeprowadzić zarówno architekt projektujący ocieplenie elewacji (to jego obowiązek, także prawny), jak i kierownik budowy z inspektorem nadzoru. Doświadczenie jednak pokazuje, że w zasadzie jedyną drogą pozwalającą na zapewnienie wymaganej trwałości eksploatacyjnej jest szczegółowe przeanalizowanie dokumentacji projektowej przez nadzór budowy.

Rezultatem powinno być zdefiniowanie kluczowych problemów niezbędnych do rozwiązania przed rozpoczęciem robót oraz wyodrębnienie i omówienie trudnych i krytycznych miejsc ocieplanego budynku. Powinien brać w tym także udział projektant oraz niezależny specjalista/rzeczoznawca, który w razie potrzeby wykona niezbędne analizy oraz zidentyfikuje ewentualne błędy i braki w dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest rozwiązywanie problemów post factum, czyli podczas wykonywania prac lub próba przerzucenia problemu na barki dostawcy systemu ociepleń, często z zastrzeżeniem, że „koszt materiałów ma się zmieścić w założonej kwocie”.

Literatura

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (DzU z 2021 r., poz. 2351).
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (DzU z 2020 r., poz. 215).
 3. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2019 r., poz. 1065).
 4. B. Serwatka-Berbeć, „Techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów w systemach ETICS”, „IZOLACJE” 5/2019, s. 19–22.
 5. Instrukcja nr 447/2009, „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków Zasady projektowania i wykonywania”, ITB, 2009.
 6. „Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS”, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 2019.
 7. Ł. Kulczycki, „Ciemne kolory a prawidłowe wykonanie elewacji”, „Atlas Fachowca” 2/2021.
 8. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 8: Złożone systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich”, ITB, 2020.
 9. PN-EN 13788, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej – Metody obliczania”.
10. PN-EN ISO 6946, „Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metody obliczania”.
11. PN-EN ISO 10456, „Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych”.
12. A. Dylla, „Fizyka cieplna budowli w praktyce. Obliczenia cieplno­‑wilgotnościowe”, PWN, 2015.
13. P. Klemm (red.), „Budownictwo ogólne, t. 2, Fizyka budowli”, Arkady, 2005.
14. PN-EN 12524, „Materiały i wyroby budowlane – Właściwości cieplno-wilgotnościowe – Tabelaryczne wartości obliczeniowe”.
15. PN-EN 14411, „Płytki ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie”.
16. PN-91/B-02020, „Ochrona cieplna budynków – Wymagania i obliczenia”.
17. K. Pawłowski, „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2021.
18. M. Wesołowska, P. Szczepaniak, K. Pawłowski, A. Kaczmarek, „Zagadnienia fizykalne w termomodernizacji i remontach obiektów budowlanych”, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 2019.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe  w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.