Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

System ETICS – techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów na elewacjach

ETICS system – how to read and analyze design documentation. Part 2: Technical aspects of using dark colours on façades

FOT. 4. Ciemne kolory na dużej powierzchni elewacji wymagają przemyślanych rozwiązań technologiczno-materiałowych, fot. M. Rokiel

FOT. 4. Ciemne kolory na dużej powierzchni elewacji wymagają przemyślanych rozwiązań technologiczno-materiałowych, fot. M. Rokiel

Stosowanie ciemnych kolorów na dużych powierzchniach elewacji budynków wymagają odpowiednich rozwiązań technologiczno-materiałowych, Tekst jest kontynuacją artykułu z numeru 3/2022 miesięcznika IZOLACJE.

Zobacz także

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

fischer Polska sp. z o.o. Wbijane łączniki dociepleniowe fischer

Wbijane łączniki dociepleniowe fischer Wbijane łączniki dociepleniowe fischer

Już w przyszłym sezonie dociepleniowym firma fischer będzie mogła dostarczać najpopularniejsze wbijane łączniki dociepleniowe TermoFix CN oraz TermoFix PN.

Już w przyszłym sezonie dociepleniowym firma fischer będzie mogła dostarczać najpopularniejsze wbijane łączniki dociepleniowe TermoFix CN oraz TermoFix PN.

Redakcja Technologia wdmuchiwania izolacji i Przemysł 4.0

Technologia wdmuchiwania izolacji i Przemysł 4.0 Technologia wdmuchiwania izolacji i Przemysł 4.0

Budownictwo drewniane stale ewoluuje, przynosząc innowacyjne rozwiązania, które nie tylko zwiększają efektywność procesów, ale również zmniejszają negatywny wpływ na środowisko.

Budownictwo drewniane stale ewoluuje, przynosząc innowacyjne rozwiązania, które nie tylko zwiększają efektywność procesów, ale również zmniejszają negatywny wpływ na środowisko.

O czym przeczytasz w artykule:

  • Fizyka cieplna wybranych wariantów ociepleń
  • Fizyka cieplna obecnych kolorów na elewacjach
  • Problem obecności wykwitów

W kolejnej części artykułu o systemach ociepleń ETICS autor przedstawia, w jaki sposób należy czytać i analizować dokumentację projektową, na przykładzie wykorzystanych w artykule fragmentów dokumentacji technicznej, elewacji z kolorami o niskim i wysokim HBW. Prezentuje również możliwe błędy w omawianym aspekcie oraz przyczyny ich powstawania.

ETICS system – how to read and analyze design documentation. Part 2: Technical aspects of using dark colours on façades

In the next part of the article on ETICS thermal insulation systems, the author presents how to read and analyse the design documentation of the façades with low and high HBW colours, based on the examples of the fragments of technical documentation used in the article. He also presents possible errors in the discussed aspect and the possibility of their occurrence.

rys1 3 etics 1

RYS. 1. Fragment dokumentacji technicznej analizowanej w tym i kolejnych częściach tekstu.


Opis warstw S4: 1 – okładzina kamienna gr. 3 cm, 2 – wełna mineralna gr. 12 cm, 3 – pustak ceramiczny gr. 25 cm, 4 – tynk gipsowy


Opis warstw S5: 1 – tynk silikatowy, 2 – wełna mineralna gr. 15 cm, 3 – pustak ceramiczny gr. 30 cm, 4 – tynk gipsowy


Rys.: M. Rokiel

Pozostańmy przy analizie RYS. 1, który był publikowany również w poprzedniej części. Mamy tu zaprojektowany „system” ETICS, który składa się z dwóch zupełnie różnych materiałów termoizolacyjnych ułożonych na sobie. Słabszy, EPS, „trzyma” mocniejszy, czyli XPS.

Czy taki wariant jest dopuszczalny? Od strony formalnej tak, o ile projektant wystawi jednostkowe dopuszczenie do stosowania, czyli potwierdzi spełnienie podstawowych wymagań art. 5.1 ustawy Prawo budowlane [1], w tym także wymogów bezpieczeństwa pożarowego, ponieważ stosownej oceny technicznej na taki „system” trudno się doszukiwać. Byłoby to zresztą nieracjonalne, gdyż jakie jest techniczne uzasadnienie takiego układu materiałów?

Można ten układ potraktować jako „wtórne ocieplenie”, jest to jednak związane z zastosowaniem odpowiedniego systemu. Problemem będzie jednak materiał termoizolacyjny, o ile wariantów EPS na EPS jest relatywnie dużo, to w wariancie XPS na EPS już nie, żeby nie powiedzieć nie ma wcale. Co więc zrobić, aby być w zgodzie z przepisami, sztuką budowlaną i zdrowym rozsądkiem? Jednoczesne spełnienie tych trzech wymagań może być mało realne.

Chcąc być w zgodzie z wymaganiami formalnymi [1, 2], można by zróżnicować grubość termoizolacji, w miejscu plastra zastosować grubszą termoizolację. Pozostaną jednak dwa wąskie i cieńsze pasy styropianu z pionową krawędzią w miejscu zmiany grubości materiału termoizolacyjnego. Z jakiegoś powodu płyty układa się z przesunięciem krawędzi pionowych. Poza tym dla takiej kombinacji jak wykonać zbrojenie diagonalne?

Inny wariant to zastosowanie klasycznego systemu ETICS na ETICS z wykonaniem filarka nie z XPS-a, ale z twardego EPS-u, np. klasy EPS 200. To wymaga jednak zachowania kompletnej technologii, w tym być może podwójnego kołkowania strefy filarka.

fot1 etics

FOT. 1. Remontowany budynek (pierwotne ocieplenie zdjęto), którego lico ściany cechuje się pionowymi, nieco cofniętymi strefami. Poprawne ocieplenie wymaga chwili zastanowienia; fot.: M. Rokiel

Wariant kolejny to przyklejenie całopowierzchniowe pierwszej (cieńszej) warstwy termoizolacji i do niej całopowierzchniowe klejenie pilastra i dodatkowe kołkowanie tego układu. Teoretycznie najbardziej stabilne, ale znowu dyskusyjne pod względem formalnym.

Ten prosty, żeby nie powiedzieć banalny, element pokazuje skalę problemów, które trzeba rozwiązać, jednocześnie udowadnia, jak istotne jest wcześniejsze przemyślenie przez architekta nie tylko koncepcji, ale i szczegółów projektu. Wygląd to jedno, ale możliwość poprawnego wykonania to drugie.

Oczywiście dla każdego z opisanych powyżej wariantów trzeba także obliczeniowo potwierdzić brak kondensacji, zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych [3]. Ten problem wbrew pozorom może pojawić się także w innych przypadkach.

rys2 3 etics

RYS. 2–3. Fragmenty dokumentacji technicznej analizowane w tym i kolejnych częściach tekstu.


Opis warstw S4: 1 – okładzina kamienna gr. 3 cm, 2 – wełna mineralna gr. 12 cm, 3 – pustak ceramiczny gr. 25 cm, 4 – tynk gipsowy


Opis warstw S5: 1 – tynk silikatowy, 2 – wełna mineralna gr. 15 cm, 3 – pustak ceramiczny gr. 30 cm, 4 – tynk gipsowy


Rys.: M. Rokiel

Proszę popatrzeć na FOT. 1. Zdjęcie pokazuje remontowany budynek (pierwotne ocieplenie zdjęto), którego lico ściany cechuje się pionowymi, nieco cofniętymi strefami.

Z analizy RYS. 2 i RYS. 3 wynika konieczność przeanalizowania układu ocieplenie ścian–ocieplenie połaci.

fot2 3 etics

FOT. 2–3. Wygląd spodu połaci pokazanej na RYS. 2–3. Opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Wygląd spodu połaci pokazano na FOT. 2–3. Widoczne wysolenia to skutek przemarzania samej płyty i kondensacji wilgoci. Przyczyną jest „zmodyfikowanie” układu ocieplenia od spodu.

Układ pokazany na RYS. 2–3 jest dość skomplikowany, konieczność ocieplenia belki i płyty połaci od spodu, płyty od góry oraz boków generuje dużo problemów technicznych. Sytuacji nie ułatwia słup (niebezpieczeństwo mostka termicznego).

Analizy wymagają także ciemne kolory na elewacji. Od kilku lat trwa moda na takie kolorystyczne eksperymenty. Trudno polemizować z gustami i estetyką, należy jednak bezwzględnie rozwiązać problemy techniczne.

Elewacja może być częściowo wręcz czarna, lecz coraz częściej spotyka się wręcz całe elewacje w tego typu kolorach (FOT. 4 na górze).

Niestety problemy związane z taką kolorystyką rozwiązuje się „na etapie prac naprawczych” (należy podkreślić, że nie zawsze jest to możliwe). Wynikają one, jak cała gama poprzednio sygnalizowanych, nie tylko z braku wiedzy o elementarnych zasadach wykonywania ociepleń czy braku znajomości fizyki budowli w podstawowym zakresie, ale z lekceważenia wymagań Warunków Technicznych [3], ustawy Prawo budowlane [1], ustawy o wyrobach budowlanych [2] oraz nieprzeczytania tekstu oceny technicznej i karty technicznej wbudowywanych materiałów ociepleniowych. Na to zwykle nakłada się ignorowanie zasad sztuki budowlanej oraz lekceważenie procedur odbiorowych. Ciemne kolory (miarodajny jest tzw. współczynnik HBW) wymagają zawsze niestandardowego podejścia.

fot5 6 etics

FOT. 5–6. Temperatura powierzchni ciemnego (niemal czarnego) tynku strukturalnego na ociepleniu, gdy temperatura w cieniu wynosi +25°C; fot.: M. Rokiel

Wyprawa elewacyjna poddana jest działaniu czynników atmosferycznych, w tym temperatury i wody. Teoretycznie sytuacja wydaje się prosta: minimalna temperatura powietrza w zimie to rząd wielkości -20°C, w lecie maksymalna to ok. + 35°C. Jednak temperatura podłoża będzie zupełnie inna.

Proszę popatrzeć na FOT. 5. Pokazuje on temperaturę ciemnego (niemal czarnego) tynku strukturalnego na ociepleniu) wynoszącą w słońcu ponad 52°C, gdy temperatura w cieniu wynosiła tylko 25°C (FOT. 6). Mamy tu więc do czynienia z ponad dwukrotną różnicą temperatur.

Inna sytuacja. Temperatura w słońcu wynosi prawie +43°C. Natomiast FOT. 7–8 pokazują temperaturę tej samej ściany, przy czym jej jedna część znajduje się w cieniu, a druga, odległa o kilkanaście centymetrów, w pełnym słońcu. Różnica temperatur na odcinku kilkunastu centymetrów wynosi ponad 15°C.

fot7 8 etics

FOT. 7–8. Temperatura w słońcu +43°C, temperatura ciemnego (niemal czarnego) tynku strukturalnego na ociepleniu w słońcu i w cieniu znacznie różni się od siebie; fot.: M. Rokiel

Doświadczenie pokazuje, że elewacja w ciemnym kolorze potrafi nagrzać się do temperatury przewyższającej 70°C. Z kolei gwałtowna burza potrafi schłodzić powierzchnię tynku o 40–50°C w ciągu kilku minut.

Mamy więc do czynienia z szokową zmianą temperatury. I to różną w różnych strefach tej samej ściany. To w lecie.

rys4 etics

RYS. 4. Zmiany temperatury w czasie na powierzchni ocieplonej elewacji wykonanej w ciemnym kolorze; rys.: [4]

W zimie sytuacja wygląda dużo gorzej. Ujemna temperatura zewnętrzna w nocy skutkuje ujemną temperaturą wyprawy tynkarskiej. Jednak w przypadku ciemnego koloru promienie słońca, w zależności od intensywności oraz samego koloru, potrafią podnieść temperaturę powierzchni tynku o kilkanaście do nawet kilkudziesięciu stopni w ciągu kilkunastu minut (RYS. 4), nawet w zimie. Mamy więc do czynienia z kolejną szokową zmianą temperatury, tym razem o tyle groźniejszą, że dochodzi przejście przez zero. (RYS. 67)

rys6 7 etics

RYS. 6–7. Elewacja z kolorami o niskim i wysokim HBW wymaga odpowiedniego zaprojektowania ze względu na naprężenia termiczne; rys.: [7]

Za opisane powyżej zjawisko odpowiedzialny jest tzw. współczynnik odbicia światła rozproszonego (HBW).

Upraszczając sytuację, jest to informacja, jaka część (w %) światła padającego na powierzchnię jest odbijana. Dla koloru idealnie czarnego wartość HBW wynosi 0% (pełne pochłanianie), natomiast dla idealnej bieli 100% (całkowite odbicie światła). Pochłonięta energia zamienia się w energię cieplną. I tu dochodzimy do sedna pierwszego problemu.

Proszę popatrzeć na rozkład temperatury w typowej przegrodzie ocieplonej styropianem. Układ warstw ściany podano w TABELI, a na RYS. 5 rozkład temperatur wykonany dla tzw. stanu stacjonarnego, przy założeniu, że temperatura na zewnątrz wynosi +25°C. W rzeczywistości temperatura tynku będzie inna (co pokazują FOT. 5–8, RYS. 4).

tab1 etics

TABELA. Układ warstw przykładowej ocieplonej ściany

rys5 etics

RYS. 5. Obliczeniowy rozkład temperatury dla stanu stacjonarnego w przegrodzie podanej w TABELI dla zewnętrznej temperatury +25°C. Temperaturę powierzchni tynku w słońcu pokazano na FOT. 5.; rys.: M. Rokiel

Ale tynk ten jest położony na cienkiej (rzędu kilku milimetrów) warstwie zbrojącej. Poniżej jest termoizolacja. Zatem silnemu rozgrzaniu ulegają warstwy tynku i zbrojąca, bez możliwości przekazywania ciepła w głębiej położone warstwy przegrody. Rezultatem są nie tylko cykliczne, ale znacznie bardziej niebezpieczne szokowe naprężenia i odkształcenia, prowadzące najpierw do powstania mikropęknięć, a w dalszej konsekwencji rys i uszkodzeń warstw systemu ETICS (FOT. 9).

Składnikiem wspomnianego systemu jest przecież warstwa zbrojąca na bazie zaprawy cementowej, czyli element sztywny. Problem ten dotyczy szczególnie elewacji narażonych na intensywne nasłonecznienie (w żaden sposób nieosłoniętych, południowych itp.).

Z powyżej opisanym problemem związany jest drugi. Już same naprężenia termiczne mogą doprowadzić do odspojeń wyprawy tynkarskiej. Jeżeli pojawią się mikrospękania i rysy, to dodatkowo otwierają one wilgoci (wodzie) drogę w głąb warstw systemu.

fot9 etics

FOT. 9. Uszkodzenia (spękania) systemu ETICS z czarnym tynkiem elewacyjnym. Opis w tekście; fot.: M. Rokiel

fot10 etics

FOT. 10. Uszkodzenia (spękania i odspojenia) czarnego tynku systemu ETICS. Opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Zawilgacanie warstwy zbrojącej (początkowo w bezpośrednim sąsiedztwie spękania/rysy, a w miarę upływu czasu w szerszym obszarze) ma dwojakie konsekwencje. W zimie zawilgocona warstwa zbrojąca ulega korozji mrozowej, a w lecie prężność pary wodnej (temperatura warstwy zbrojącej jest porównywalna z temperaturą tynku) jest bezpośrednim przyczynkiem do odspajania się tynku (FOT. 10). Z tego powodu przy ciemnych kolorach zawsze należy zwracać uwagę na wartość współczynnika HBW – jego ograniczenie pozwala na taki dobór kolorów, aby w zależności od zastosowanego systemu ETICS, zwłaszcza rodzaju tynku i materiału na warstwę zbrojącą, uniknąć nadmiernych naprężeń termicznych i związanego z tym niebezpieczeństwa uszkodzenia elewacji.

Mówiąc o ciemnych kolorach, nie należy się sugerować intensywnością barwy. Kolory żółte czy pomarańczowe, nawet bardzo intensywne, nie muszą mieć niskiego HBW.

O ograniczeniu wspomnianego współczynnika decyduje albo dokument odniesienia, albo zalecenia producenta systemu. Tu przechodzimy do uwarunkowań prawnych. W instrukcji ITB [5] podany jest wymóg ograniczenia zastosowania odcieni barw o współczynniku HBW wyższym od 20:

„W celu zmniejszenia skutków nagrzewania słonecznego należy ograniczyć zastosowanie odcieni barw do współczynnika odbicia rozproszonego > 0,20.”

oraz

„Istotne jest również, aby w przypadku elewacji południowych i zachodnich unikać stosowania powierzchni wypraw w ciemnych kolorach; udział takich powierzchni na odpowiednich elewacjach nie powinien przekraczać 10%.”

Jeżeli wspomniana instrukcja jest przywołana w tekście oceny technicznej/aprobaty, oznacza to, że jej treść i wymagania są treścią aprobaty.

Proszę zwrócić uwagę, że wspomniany warunek jest „miękki” – jest to zalecenie, a nie nakaz. W wielu przypadkach sami producenci systemów ETICS zwykle informują o dopuszczalnym dla danego systemu współczynniku odbicia światła rozproszonego (HBW), podając nawet wartość graniczną na poziomie wyższym niż zalecenia ITB. Ale dostępne są systemy o dopuszczalnym HBW, znacznie niższym niż wspomniane 20.

Należy mieć na uwadze, że konsekwencje zastosowania tynku o HBW poza zakresem i obszarem definiowanym przez producenta kompletacji i dokumenty odniesienia to nie tylko opisane wcześniej przykłady uszkodzeń. Taki układ może być potraktowany jako rozwiązanie niesystemowe, nieobjęte konkretnym dokumentem odniesienia i może wymagać tzw. jednostkowego dopuszczenia do stosowania.

Za spełnienie wymagań podstawowych wymienionych w § 5.1 ustawy Prawo budowlane [1] nie odpowiada wówczas producent (deklaracja właściwości użytkowych wystawiona przez producenta systemu nie ma tu zastosowania).

Zalecenia w tej kwestii można znaleźć także w „Wytycznych wykonawstwa systemów ociepleń” opracowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń [6]:

„Współczynnik odbicia światła rozproszonego powinien być wyższy od 20, o ile systemodawca nie określił innych wymagań.”

Nie oznacza to, że nie stosuje się systemów z ciemnymi tynkami. Na rynku dostępne są systemy dedykowane ciemnym kolorom. Zwykle jednak warstwa zbrojąca wykonana jest nie z zaprawy cementowej, ale dyspersyjnej zaprawy polimerowej oraz tynków na bazie żywic akrylowych i silikonowych, co skutkuje zwiększoną elastycznością.

Jednak taka warstwa zbrojąca cechuje się dużo mniejszą dyfuzyjnością od zaprawy cementowej. Oznacza to, że jest ona znacznie bardziej wrażliwa na ewentualne przecieki, np. przez przyległe balkony/tarasy oraz kondensację (wymagane wykonanie obliczeń cieplno-wilgotnościowych dla rzeczywistych, a nie średniomiesięcznych warunków użytkowania ocieplanego obiektu oraz z użyciem rzeczywistych, a nie normowych wartości m/Sd, przynajmniej dla tynku i warstwy zbrojącej oraz farby).

Czy systemy z ciemnymi kolorami wymagają analizy innych, oprócz opisanych powyżej zjawisk? Niestety tak.

Można tu wyróżnić jeszcze dwa problemy, choć słowo to nie odzwierciedla do końca istoty sprawy. Co należy zrobić, gdy na elewacji łączą się kolory o skrajnym HBW?Niekoniecznie chodzić tu musi o biały i czarny, choć to skrajny przykład. Z jednej strony mamy polimerową masę do wykonania warstwy zbrojącej, z drugiej cementową.

Czy wykonać jednolitą kolorystycznie wyprawę tynkarską w jasnym kolorze i malować ciemne fragmenty (nie do zastosowania, gdy cały budynek lub jego zdecydowana część jest w ciemnych kolorach) czy może stosować tynki w różnych kolorach?

Wszystko zależy od kształtu i kolorystycznej aranżacji elewacji. Pomalowanie jest metodą zdecydowanie zalecaną, gdy zaprojektowano kolory o różnych HBW.

Jednorodna warstwa tynku w głównym (wiodącym) kolorze pozwala uniknąć łączenia tynków, unikamy w ten sposób potencjalnych miejsc nieciągłości, czyli wnikania wody. Oczywiście materiał na warstwę zbrojącą (zaprawa/masa) musi odpowiadać docelowemu HBW, analogicznie rodzaj tynku. W takich sytuacjach zalecane jest stosowanie tynków dyspersyjnych: silikonowych lub akrylowych.

FOT. 7–8 obrazują kolejny problem, a w zasadzie jego część. Skoro na tym samym kolorze mamy do czynienia z tak dużą różnicą temperatur, to co w sytuacji, gdy będzie to linia podziału kolorów o znacznie różniących się współczynnikach?

Różnice w temperaturze będą jeszcze większe, z czym wiąże się różnica naprężeń i odkształceń termicznych. Dlatego miejsce łączenia powinno zostać wzmocnione przez zastosowanie w tym obszarze podwójnej siatki. Jednak takie rozwiązanie nie zawsze jest technicznie wykonalne. Nieregularne rozmieszczenie ciemnych kolorów praktycznie wyklucza taki wariant, chyba że zastosuje się całopowierzchniowo podwójne siatkowanie. Problemem może być także regularny układ wzorów (RYS. 6).

Okazuje się, że elewacja z ciemnymi kolorami powinna być zaprojektowana pod kolor. Odpowiedni podział (RYS. 7) umożliwia wykonanie dylatacji rozdzielających obszary o różnej charakterystyce kolorystycznej, co wpływa nie tylko na redukcję kosztów (wariant z dyspersyjną warstwą zbrojącą jest dużo droższy), ale także minimalizuje ryzyko późniejszych uszkodzeń i ułatwia wykonawstwo (w skrajnym przypadku może się okazać, że w miejscu krzyżowania się siatek konieczne będzie połączenie jej czterech warstw).

Skoro ciemne kolory są także dużo bardziej wrażliwe na czynniki atmosferyczne, to wykonanie przyległych elementów musi być wyjątkowo staranne. Wnikanie wody to nie tylko niebezpieczeństwo odspojenia się tynku (FOT. 10).

Niekiedy dochodzi do kombinacji negatywnych wpływów czynników destrukcyjnych, czego efektem są efektowne, widoczne z daleka wykwity (FOT. 11–13). Stanowią one tym większy problem, że zwykle wskazują na istnienie kilku przyczyn, których usunięcie niekiedy wymaga wykonania innych prac, niekoniecznie związanych z samym ociepleniem. Proszę popatrzeć na FOT. 13.

fot11 13 etics

FOT. 11–13. Wykwity na powierzchni tynków w czarnym kolorze. Tego typu wyprawy elewacyjne są bardzo wrażliwe na najmniejsze nawet błędy wykonawcze. Opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Przyczyną wykwitów są błędy w wykonaniu balkonu – nieszczelności oraz złe wykonanie czoła – daje się zauważyć, że wykwity w prawej części zaczynają się na poziomie ok. 5 cm poniżej krawędzi okapu.

W omawianym przypadku błędy w wykonaniu izolacji podpłytkowej oraz okapu, co tworzyło bezpośrednią drogę do wnikania wody w podłoże (klej, jastrych dociskowy, termoizolacja). Rezultatem są właśnie widoczne wykwity – woda wypłukuje zarówno znajdujące się w kleju polimery, jak i rozpuszczalne związki matrycy cementowej, głównie węglan wapnia. Problem ujawniłby się także przy jasnych kolorach, jednak znacznie później.

FOT. 11 pokazuje sytuację znacznie bardziej skomplikowaną. Tu przyczyn wykwitów może być kilka. Woda podczas opadów atmosferycznych spływa po elewacji.

Pokazany na zdjęciu uskok w elewacji może i wygląda efektownie, jednak wymaga przerwania strumienia wody tak, aby nie następowało zaciekanie wody na sufitową część ocieplenia. To z kolei wymaga zastosowania systemowej listwy z kapinosem (okapnika).

Widoczne na zdjęciu wykwity mogą mieć zatem przyczynę bardzo prozaiczną – zaciekanie wody. Jednak może to też być objaw pojawienia się wilgoci kondensacyjnej, narożnik (obojętnie czy pionowy, czy poziomy) jest zawsze mostkiem termicznym, a zdiagnozowanie tego problemu wymaga wykonania numerycznej analizy cieplno-wilgotnościowej.

Bez szczegółowej diagnostyki trudno przesądzać o przyczynie. Zdarzają się sytuacje, że występuje kilka czynników łącznie (FOT. 12).

Wysokiej kultury technicznej wymaga także wykonanie samego ocieplenia. Wytyczne [5, 6, 8] podają szczegółowe zalecenia dotyczące dokładności mocowania płyt, dopuszczalnych szczelin pomiędzy płytami i sposobu ich wypełnienia.

Obciążenia termiczne powodują znaczne odkształcenia warstw zewnętrznych (warstwa zbrojąca i wyprawa elewacyjna), co może skutkować nierównością powierzchni uwydatniającą się w niesprzyjających warunkach cieplnych (w wysokich temperaturach) i/lub przy najmniejszych nawet błędach w wykonaniu robót (FOT. 14–16).

fot14 16 etics

FOT. 14–16. Nierówności na nagrzanej powierzchni czarnego tynku strukturalnego wynikające z rozszerzalności termicznej warstw zewnętrznych ocieplenia. Niekiedy nierówności pojawiają się tylko przy intensywnym oddziaływaniu słońca; fot.: M. Rokiel

Skutek pozostawienia szczeliny wypełnionej pianką pokazują natomiast FOT. 17–19.

fot17 19 etics

FOT. 17–19. Nierówność na powierzchni tynku na skutek wypełnienia dwucentymetrowej szczeliny pianką; fot.: M. Rokiel

Opisane powyżej analizy powinien przeprowadzić zarówno architekt projektujący ocieplenie elewacji (to jego obowiązek, także prawny), jak i kierownik budowy z inspektorem nadzoru. Doświadczenie jednak pokazuje, że w zasadzie jedyną drogą pozwalającą na zapewnienie wymaganej trwałości eksploatacyjnej jest szczegółowe przeanalizowanie dokumentacji projektowej przez nadzór budowy.

Rezultatem powinno być zdefiniowanie kluczowych problemów niezbędnych do rozwiązania przed rozpoczęciem robót oraz wyodrębnienie i omówienie trudnych i krytycznych miejsc ocieplanego budynku. Powinien brać w tym także udział projektant oraz niezależny specjalista/rzeczoznawca, który w razie potrzeby wykona niezbędne analizy oraz zidentyfikuje ewentualne błędy i braki w dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest rozwiązywanie problemów post factum, czyli podczas wykonywania prac lub próba przerzucenia problemu na barki dostawcy systemu ociepleń, często z zastrzeżeniem, że „koszt materiałów ma się zmieścić w założonej kwocie”.

Literatura

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (DzU z 2021 r., poz. 2351).
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (DzU z 2020 r., poz. 215).
 3. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2019 r., poz. 1065).
 4. B. Serwatka-Berbeć, „Techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów w systemach ETICS”, „IZOLACJE” 5/2019, s. 19–22.
 5. Instrukcja nr 447/2009, „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków Zasady projektowania i wykonywania”, ITB, 2009.
 6. „Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS”, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 2019.
 7. Ł. Kulczycki, „Ciemne kolory a prawidłowe wykonanie elewacji”, „Atlas Fachowca” 2/2021.
 8. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 8: Złożone systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich”, ITB, 2020.
 9. PN-EN 13788, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej – Metody obliczania”.
10. PN-EN ISO 6946, „Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metody obliczania”.
11. PN-EN ISO 10456, „Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych”.
12. A. Dylla, „Fizyka cieplna budowli w praktyce. Obliczenia cieplno­‑wilgotnościowe”, PWN, 2015.
13. P. Klemm (red.), „Budownictwo ogólne, t. 2, Fizyka budowli”, Arkady, 2005.
14. PN-EN 12524, „Materiały i wyroby budowlane – Właściwości cieplno-wilgotnościowe – Tabelaryczne wartości obliczeniowe”.
15. PN-EN 14411, „Płytki ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie”.
16. PN-91/B-02020, „Ochrona cieplna budynków – Wymagania i obliczenia”.
17. K. Pawłowski, „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2021.
18. M. Wesołowska, P. Szczepaniak, K. Pawłowski, A. Kaczmarek, „Zagadnienia fizykalne w termomodernizacji i remontach obiektów budowlanych”, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 2019.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr Jarosław Gil Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej

Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej

Bagatelizowanie izolacyjności akustycznej, niedostateczne zrozumienie przepisów dotyczących akustyki oraz zasad projektowania budynków często prowadzi do skarg właścicieli mieszkań, a następnie do bardzo...

Bagatelizowanie izolacyjności akustycznej, niedostateczne zrozumienie przepisów dotyczących akustyki oraz zasad projektowania budynków często prowadzi do skarg właścicieli mieszkań, a następnie do bardzo kosztownych prób naprawienia problemów. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest świadome projektowanie z uwzględnieniem wymogów izolacyjności akustycznej i wykonywanie pomiarów weryfikacyjnych po wybudowaniu budynków.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie

Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie

Osiągnięcie standardu „budynku o niskim zużyciu energii” jest możliwe przez spełnienie wymagań wg rozporządzenia [1] w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej budynków (minimalizacja wskaźnika...

Osiągnięcie standardu „budynku o niskim zużyciu energii” jest możliwe przez spełnienie wymagań wg rozporządzenia [1] w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej budynków (minimalizacja wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku oraz współczynników przenikania ciepła U [W//(m2·K)] dla pojedynczych przegród budynku). Powyższe wymusza wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych elementów obudowy budynku, wysokosprawnych systemów...

Józef Macech Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych

Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych

We współczesnym budownictwie bardzo dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa pożarowego, które jest bardzo precyzyjnie uregulowane przepisami prawa i normami.

We współczesnym budownictwie bardzo dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa pożarowego, które jest bardzo precyzyjnie uregulowane przepisami prawa i normami.

mgr Rafał Zaremba Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych

Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], lokale mieszkalne w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym...

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], lokale mieszkalne w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym należy chronić m.in. przed hałasem powietrznym oraz uderzeniowym pochodzącym od lokali usługowych oraz instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne

Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne

Jakiekolwiek prace renowacyjne w zawilgoconych budynkach muszą być poprzedzone zabiegami prowadzącymi do zredukowania zawartości wilgoci w przegrodach budowlanych, tj. doprowadzeniem substancji budowlanej...

Jakiekolwiek prace renowacyjne w zawilgoconych budynkach muszą być poprzedzone zabiegami prowadzącymi do zredukowania zawartości wilgoci w przegrodach budowlanych, tj. doprowadzeniem substancji budowlanej do tzw. wilgotności wagowej (wysuszeniem) [1].

Joanna Szot Stropy w domach jednorodzinnych

Stropy w domach jednorodzinnych Stropy w domach jednorodzinnych

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie...

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie izolacji termicznej i akustycznej.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3) System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

dr inż. Mariusz Garecki Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości....

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości. Dotyczy to zarówno obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jak i tych, które znajdują się w strefach ochrony konserwatorskiej i poza nimi. Systematyczny wzrost cen nośników energii, a na przestrzeni ostatniego roku – wzrost wręcz lawinowy, będzie wymuszał na inwestorach konieczność instalacji...

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Ireneusz Stachura Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Jak eliminować mostki cieplne w budynku? Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie...

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie realizacji i eksploatacji – i zapewnić właściwe warunki do przebywania w tym budynku ludzi.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych,...

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych, izolacyjności akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

dr inż. Andrzej Konarzewski Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

mgr inż. Julia Blazy, dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne...

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne warunki panujące wewnątrz kuchni czy łazienki. Na szczęście technologia wychodzi inwestorom naprzeciw i efektywne położenie tynku gipsowego w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach jest możliwe.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4) System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania...

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania dokumentacji projektowej mogą wpłynąć na uszkodzenia systemu. Przez „przeczytanie” należy tu także rozumieć zapoznanie się z tekstem kart technicznych stosowanych materiałów.

dr inż. Pavel Zemene, przewodniczący Stowarzyszenia EPS w Republice Czeskiej Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną...

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną eksploatację budynków i ochronę mienia. W praktyce materiały i konstrukcje budowlane muszą spełniać szereg wymagań, związanych między innymi z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi stabilności konstrukcji i jej trwałości, izolacyjności termicznej i akustycznej, a także higieny i zdrowia, czy wpływu...

mgr inż. Maciej Rokiel Jak układać płytki wielkoformatowe?

Jak układać płytki wielkoformatowe? Jak układać płytki wielkoformatowe?

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2) Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis...

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis matematyczny tego procesu jest bardzo złożony, dlatego w większości rozwiązań inżynierskich stosuje się uproszczony model ustalonego przepływu ciepła.

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Wybrane dla Ciebie

Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz »

Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz » Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz »

Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego »

Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego » Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego »

Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz »

Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz » Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz »

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia »

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia » Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia »

Sprawdź najlepsze certyfikowane ekologiczne narzędzia!

Sprawdź najlepsze certyfikowane ekologiczne narzędzia! Sprawdź najlepsze certyfikowane ekologiczne narzędzia!

Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych »

Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych » Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych »

Jakie narzędzia warto mieć ? »

Jakie narzędzia warto mieć ? » Jakie narzędzia warto mieć ? »

Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście »

Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście » Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście »

Sensacja na rynku pilarek

Sensacja na rynku pilarek Sensacja na rynku pilarek

Moc, wydajność, wszechstronność - perła wśród wiertarek

Moc, wydajność, wszechstronność - perła wśród wiertarek Moc, wydajność, wszechstronność - perła wśród wiertarek

Te elektronarzędzia Cię zaskoczą!

Te elektronarzędzia Cię zaskoczą! Te elektronarzędzia Cię zaskoczą!

Najnowsze produkty i technologie

Celuterm Sp. z o.o. Naprawa dachu po kunie – ile to kosztuje?

Naprawa dachu po kunie – ile to kosztuje? Naprawa dachu po kunie – ile to kosztuje?

Kiedy Twoje poddasze staje się domem dla kuny, konsekwencje mogą być znaczące, a jednym z najważniejszych aspektów do rozważenia jest naprawa dachu. Kuny, ze swoją skłonnością do gryzienia i drapania,...

Kiedy Twoje poddasze staje się domem dla kuny, konsekwencje mogą być znaczące, a jednym z najważniejszych aspektów do rozważenia jest naprawa dachu. Kuny, ze swoją skłonnością do gryzienia i drapania, mogą powodować poważne uszkodzenia, które nie tylko wpływają na komfort mieszkania, ale także na bezpieczeństwo i strukturę Twojego domu. W tym kontekście kluczowym pytaniem jest koszt naprawy dachu po wizycie kuny.

MAXFLOOR Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek

Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek

Kamienny dywan to wytrzymała alternatywa dla konwencjonalnych pokryć posadzek w obrębie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rozwiązanie to z powodzeniem jest stosowane od wielu lat. W Polsce...

Kamienny dywan to wytrzymała alternatywa dla konwencjonalnych pokryć posadzek w obrębie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rozwiązanie to z powodzeniem jest stosowane od wielu lat. W Polsce ilość wykonywanych posadzek w tym systemie systematycznie i dynamicznie rośnie rok do roku.

CEMEX Polska Sp. z o.o. Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie

Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie

INSULARIS PIANO jest materiałem izolująco-wypełniającym produkowanym na wytwórniach betonu Cemex oraz dostarczanym na budowę za pomocą betonowozów w postaci gotowej do użycia. Nie wymaga więc uciążliwego...

INSULARIS PIANO jest materiałem izolująco-wypełniającym produkowanym na wytwórniach betonu Cemex oraz dostarczanym na budowę za pomocą betonowozów w postaci gotowej do użycia. Nie wymaga więc uciążliwego przechowywania na placu budowy, co generuje koszty i w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia narażać może materiały izolacyjne na pogorszenie ich właściwości.

Grupa Warta Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą

Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą

Części otwarte, przynależne do domów i mieszkań, podlegają bezpośredniemu działaniu czynników atmosferycznych, dlatego należy je zabezpieczać przed działaniem temperatur, wilgoci i promieni słonecznych....

Części otwarte, przynależne do domów i mieszkań, podlegają bezpośredniemu działaniu czynników atmosferycznych, dlatego należy je zabezpieczać przed działaniem temperatur, wilgoci i promieni słonecznych. Balkony i tarasy oraz znajdujące się na nich elementy aranżacji wymagają dbałości o każdy szczegół. Wtedy zyskasz pewność, że przy niekorzystnych czynnikach zewnętrznych są skutecznie chronione przed zniszczeniem.

Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki

Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki

Prawidłowa wykonana termomodernizacja domu skutecznie ogranicza zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej. Rozwój branży budowlanej sprawia, że osoby, które chcą efektywnie zmniejszyć straty ciepła, mogą...

Prawidłowa wykonana termomodernizacja domu skutecznie ogranicza zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej. Rozwój branży budowlanej sprawia, że osoby, które chcą efektywnie zmniejszyć straty ciepła, mogą stosować różnorodne materiały izolacyjne. Przy ocieplaniu domu należy zwrócić szczególną uwagę na newralgiczne miejsca, których zlokalizowanie i odpowiednie zaizolowanie pozwoli na utrzymanie wytworzonego przez instalację grzewczą ciepła. Dlaczego ocieplenie domu jest tak ważne? Od czego zależy...

Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź!

Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź! Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź!

Decyzja o budowie domu to moment, w którym pojawia się wiele pytań, na które nie zawsze łatwo znaleźć odpowiedź. Jednym z nich jest pytanie „ile kosztuje projekt domu?”. Wybór odpowiedniego projektu domu,...

Decyzja o budowie domu to moment, w którym pojawia się wiele pytań, na które nie zawsze łatwo znaleźć odpowiedź. Jednym z nich jest pytanie „ile kosztuje projekt domu?”. Wybór odpowiedniego projektu domu, czy to gotowego z oferty projektów tzw. katalogowych, czy to indywidualnego, zleconego na zamówienie, to kluczowy element procesu budowy. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na projekt gotowy, czy indywidualny, musimy uwzględnić różne aspekty, takie jak dostosowanie projektu do miejscowego...

Paroc Polska Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki

Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki

Dach z paneli fotowoltaicznych to rozwiązanie, które zyskuje na popularności zwłaszcza w obiektach o dużej kubaturze, takich jak magazyny, hale produkcyjne czy budynki wielorodzinne. Fotowoltaika na dachu...

Dach z paneli fotowoltaicznych to rozwiązanie, które zyskuje na popularności zwłaszcza w obiektach o dużej kubaturze, takich jak magazyny, hale produkcyjne czy budynki wielorodzinne. Fotowoltaika na dachu wymaga jednak dużej ostrożności i dokładności w kwestii izolacji dachu płaskiego – wynika to ze specyfiki instalacji, która przede wszystkim oznacza dodatkowe obciążenia oraz ryzyko mostków termicznych. Z myślą o odpowiedniej wytrzymałości i nośności konstrukcji, tradycyjnie wybiera się materiały...

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

DAKO Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu? Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie...

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie aspekty trzeba zwrócić szczególną uwagę, wybierając drzwi zewnętrzne!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.