Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

NNV sp. z o.o. Wpływ świadectwa energetycznego na wartość nieruchomości

Wpływ świadectwa energetycznego na wartość nieruchomości Wpływ świadectwa energetycznego na wartość nieruchomości

Ekologia ma dla nas coraz większe znaczenie. Mieszkania i domy, które zużywają mniej energii, a tym samym wywierają mniejszy wpływ na środowisko, zyskują na wartości. Obowiązkowym dokumentem przy sprzedaży...

Ekologia ma dla nas coraz większe znaczenie. Mieszkania i domy, które zużywają mniej energii, a tym samym wywierają mniejszy wpływ na środowisko, zyskują na wartości. Obowiązkowym dokumentem przy sprzedaży lub wynajmowaniu nieruchomości jest certyfikat energetyczny. Dzięki niemu możemy uzyskać wyższą cenę za naszą nieruchomość.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Polacy chcą budownictwa, które jest przyjazne dla środowiska

Polacy chcą budownictwa, które jest przyjazne dla środowiska Polacy chcą budownictwa, które jest przyjazne dla środowiska

Większość Polaków uważa, że współczesne budownictwo powinno wykorzystywać drewno certyfikowane. Potwierdza to aż 76% respondentów badania* zrealizowanego na zlecenie Forest Stewardship Council® – organizacji,...

Większość Polaków uważa, że współczesne budownictwo powinno wykorzystywać drewno certyfikowane. Potwierdza to aż 76% respondentów badania* zrealizowanego na zlecenie Forest Stewardship Council® – organizacji, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Dla ponad połowy ankietowanych drewno to także przyszłość budownictwa, a branża powinna szukać sposobów na zastąpienie betonu i stali materiałami odnawialnymi. Badanie potwierdza stałą potrzebę wdrażania zmian w budownictwie z korzyścią...

Przemysław Gogojewicz Instalacje odnawialnych źródeł energii

Instalacje odnawialnych źródeł energii Instalacje odnawialnych źródeł energii

Wdrożenie technologii fotowoltaiki słonecznej i energii słonecznej termicznej daje szansę przynoszenia obywatelom i przedsiębiorstwom korzyści, tak w zakresie ochrony klimatu, jak i ekonomiczne.

Wdrożenie technologii fotowoltaiki słonecznej i energii słonecznej termicznej daje szansę przynoszenia obywatelom i przedsiębiorstwom korzyści, tak w zakresie ochrony klimatu, jak i ekonomiczne.

Cementy niskoemisyjne w suchych mieszankach chemii budowlanej – zaprawy klejowe do ociepleń

Low-emission cements in dry mixtures of construction chemicals. Part 2. Adhesives for thermal insulation systems

Badanie przyczepności do styropianu dla kleju do ociepleń, fot.: P. Górak, S. Chłądzyński, K. Walusiak

Badanie przyczepności do styropianu dla kleju do ociepleń, fot.: P. Górak, S. Chłądzyński, K. Walusiak

Obecnie przed branżą budowlaną rysuje się kolejne ekologiczne wyzwanie. Komisja Europejska ogłosiła nową strategię Fali Renowacji (ang. Renovation Wave), której celem jest poprawa charakterystyki energetycznej budynków, a co za tym idzie – obniżenie operacyjnego śladu węglowego budynków, który obecnie według różnych szacunków [1] stanowi 28% emisji w budownictwie na świecie. Eksploatacja budynków jest odpowiedzialna za około 40% zużycia energii oraz odpowiednio za około 36% emisji dwutlenku węgla w EU. Według przyjętej strategii do 2030 powinno być zmodernizowanych 35 mln budynków [2, 3].

Zobacz także

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

O czym przeczytasz w artykule:

 • Zaprawy klejowe do dociepleń
 • Cementy wykorzystane w projekcie badawczym
 • Wyniki badań

W artykule opisano właściwości cementów niskoemisyjnych, zawierających w swoim składzie popiół lotny krzemionkowy, granulowany żużel wielkopiecowy oraz wapień. Przedstawiono i omówiono wyniki badań klejów do ociepleń wykonanych z takich cementów.

Low-emission cements in dry mixtures of construction chemicals. Part 2. Adhesives for thermal insulation systems

The properties of low-emission cements containing siliceous fly ash, granulated blast furnace slag and limestone have been described in the article. The results of tests of adhesives for thermal insulation systems made of such cements have been presented and discussed.

Poprawa charakterystyki energetycznej budynków to przede wszystkim poprawa warunków izolacyjnych zewnętrznych przegród budowlanych przeprowadzona w ramach zabiegów termomodernizacyjnych.

W ramach planowanych działań pojawia się pojęcie „rozszerzenie rynku zrównoważonych produktów i usług budowlanych”. Nietrudno zatem sobie wyobrazić, że w pracach renowacyjnych promowane będą „zielone” produkty i wyroby budowlane. Do takich produktów będą niewątpliwie należały systemy dociepleń, których składnikiem są suche zaprawy klejowe.

Zielony kierunek rozwoju gospodarki europejskiej ma wpływ na strategie rozwoju wielu branż i gałęzi przemysłu. Budownictwo odgrywa w Europejskim Zielonym Ładzie (ang. European Green Deal) kluczową rolę. Przemysł wyrobów budowlanych ma za zadanie dostarczać coraz to nowe, bardziej ekologiczne rozwiązania oraz promować produkty, których technologie produkcji i wykorzystane składniki charakteryzują się możliwie najniższym impaktem środowiskowym.

Szeroki asortyment produkcji suchych mieszanek chemii budowlanej opartych na spoiwie cementowym czy cementowo-wapiennym stwarza bardzo duże możliwości wykorzystania w ich recepturach cementów z nieklinkierowymi składnikami głównymi, takimi jak popiół lotny krzemionkowy, kamień wapienny czy granulowany żużel wielkopiecowy.

Cementy takie nie są jeszcze dobrze znane w branży suchych zapraw, a ich udział w recepturach jest niestety w Polsce znikomy. Jednym z czynników znacząco ograniczających dotychczas zastosowanie cementów z wyżej wymienionymi składnikami mineralnymi jest brak wystarczającej wiedzy i badań laboratoryjnych dokumentujących korzyści wynikające z ich stosowania.

Mając powyższe na uwadze, w krótkim cyklu artykułów, rozpoczętym publikacją [4] podjęto dyskusję, opartą na wynikach badań laboratoryjnych, dotyczącą możliwości wykorzystania „zielonych” cementów w suchych zaprawach.

Zaprawy klejowe do dociepleń

Wśród klejów do ociepleń wyróżnia się zasadniczo dwie grupy wyrobów:

 • kleje przeznaczone wyłącznie do przyklejania elementu termoizolacyjnego do ściany, tj. styropian (EPS), polistyren ekstrudowany (XPS), wełna mineralna (MW),
 • kleje uniwersalne przeznaczone zarówno do przyklejania płyt termoizolacji, jak i do zatapiania siatki zbrojącej.

W przypadku klejów do siatki produkowane są zarówno kleje szare, jak i białe, a ich kolor zależy od rodzaju użytego cementu. Produkcja klejów białych przeznaczonych wyłącznie do przyklejania styropianu jest nieuzasadniona ekonomicznie, dlatego nie ma ich w ofercie krajowych producentów suchych zapraw.

Cement, jako spoiwo w zaprawie klejącej, kształtuje właściwości mechaniczne. Wraz z dodatkiem proszku redyspergowalnego, odpowiada za właściwą przyczepność zaprawy klejącej do ściany i do płyt termoizolacji, zapewniając w dodatku odporność kleju na działanie wody i mrozu. W przypadku klejów przeznaczonych do zatapiania siatki cement przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości mechanicznej warstwy zbrojącej. Warto dodać, że niekorzystny wpływ cementu na elastyczność zaprawy klejącej jest eliminowany poprzez odpowiedni dodatek proszku redyspergowalnego oraz włókien zbrojących [5].

Kleje cementowe uzyskują odpowiednią przyczepność głównie poprzez związanie fizyczne dyspersji polimerowej, a także zaczynu cementowego z powierzchnią podłoża lub termoizolacji. Mamy zatem w przypadku tego rodzaju klejów dwa rodzaje wiązań: słabe cementowe i mocne polimerowe, decydujące o jakości i trwałości połączenia [5].

Zaprawy klejące do ociepleń wymagają stosowania spoiwa zapewniającego szybki przyrost wytrzymałości w czasie. Dlatego też w recepturach tych wyrobów stosuje się prawie wyłącznie cementy portlandzkie o wyższych klasach wytrzymałości, tj. od klasy 42,5R poprzez 52,5N i na klasie 52,5R kończąc. Dodatkowo stosuje się często przyspieszacz twardnienia zaprawy, którym zazwyczaj jest mrówczan wapnia.

Kleje do ociepleń, jako składniki systemu ociepleń, są objęte wymaganiami właściwego dokumentu odniesienia, na który powołuje się producent. Najczęściej są to krajowe lub europejskie oceny techniczne, oparte na wymaganiach europejskich wytycznych opisanych w ETAG 004, a ostatnio w EAD [6, 7]. W dokumentach tych szczegółowe wymagania właściwości technicznych i użytkowych, w tym parametrów ogniowych, odnosi się do poszczególnych odmian pełnego systemu ociepleń, a wymagania dotyczące samych klejów ograniczane są do przyczepności do betonu/termoizolacji samego kleju czy też warstwy zbrojącej.

W TABELI 1 zestawiono wymagania dotyczące przyczepności klejów do betonu i do styropianu EPS.

tab1 cementy

TABELA 1. Podstawowe wymagania dla klejów do systemów dociepleń

Kleje do ociepleń to bardzo wymagająca grupa produktów, z uwagi na wysokie standardy dotyczące właściwości roboczych kleju, czasu przydatności do zużycia, aplikacji i obróbki kleju, szczególnie w warunkach wysokich temperatur, jakie panują latem przy pracach dociepleniowych.

Z drugiej strony, nie mniej istotne jest spełnienie wymagań stawianych klejom w zakresie przyczepności do betonu i do termoizolacji. Dlatego też autorzy niniejszej pracy przeprowadzili badania własne, mające na celu ocenę wpływu cementów z niższą zawartością klinkieru na właściwości klejów do ociepleń.

Cementy wykorzystane w projekcie badawczym

Na potrzeby projektu badawczego opracowano specjalne kompozycje dwóch zapraw klejowych:

 • kleju przeznaczonego wyłącznie do przyklejania styropianu,
 • kleju uniwersalnego przeznaczonego zarówno do przyklejania styropianu, jak i do zatapiania siatki.

Obie zaprawy klejące przygotowano z zastosowaniem zamiennie różnego rodzaju cementów. Klejami referencyjnymi były kleje wykonane na cementach portlandzkich dwóch klas wytrzymałości:

 • CEM I 52,5R,
 • CEM I 42,5R-NA.

Natomiast klejami, których właściwości sprawdzono dodatkowo, były zaprawy wykonane przy użyciu niskoemisyjnych cementów niskoklinkierowych:

 • portlandzkiego popiołowego: CEM II/A-V 52,5R-NA,
 • portlandzkiego wapiennego: CEM II/A-LL 42,5R-NA,
 • portlandzkiego popiołowo-żużlowego CEM II/B-M (S-V) 42,5R.

Taki wybór cementów miał na celu zarówno sprawdzenie wpływu nieklinkierowych składników głównych (popiół, żużel, wapień) na uzyskiwane właściwości klejów do ociepleń, jak i porównanie parametrów uzyskiwanych przy dwóch najczęściej stosowanych w recepturach tych wyrobów klasach wytrzymałości cementów.

Podstawowe parametry w/w cementów, istotne z punktu widzenia zastosowania w zaprawach klejowych do systemów dociepleń, przedstawiono w TABELI 2.

tab2 cementy

TABELA 2. Skład i właściwości cementów użytych do badań

Kluczem doboru badanych cementów oprócz właściwości fizycznych i chemicznych był także ich potencjalny wpływ na możliwość redukcji śladu węglowego w gotowych zaprawach klejowych. Według opracowania [8] składowe śladu węglowego w cemencie pochodzą od składników przedstawionych w TABELI 3 na podstawie danych pochodzących ze wszystkich zakładów cementowych w Polsce.

tab3 cementy

TABELA 3. Ślad węglowy wybranych składników głównych cementów [8]

W rzeczywistości na podstawie danych od producenta cementów wykorzystanych do badań ślad węglowy został zredukowany dla cementów odniesienia CEM I 52,5 R i CEM I 42,5 R-NA odpowiednio:

 • CEM II/A-V 52,5 R-NA o 14%,
 • CEM II/A-LL 42,5 R-NA o 12%,
 • CEM II/B-M (S-V) 42,5 R o 27%.

Warto w tym miejscu wspomnieć o właściwościach i wpływie poszczególnych nieklinkierowych składników głównych na właściwości cementów. Jak wspomniano wcześniej, cementy takie nie są jeszcze dobrze znane w branży suchych zapraw, a ich udział w recepturach jest znikomy.

Popiół lotny jest jednym z najczęściej stosowanych nieklinkierowych (zdekarbonizowanych) składników głównych cementu, a także najczęściej stosowanym dodatkiem w produkcji betonu. Jest to drobno uziarniony pył, składający się głównie z kulistych, zeszkliwionych ziaren, otrzymywany przy spalaniu pyłu węglowego, przy udziale lub bez udziału materiałów współspalanych, wykazujący właściwości pucolanowe i zawierający przede wszystkim SiO2 i Al2O3.

Popiół lotny krzemionkowy jest otrzymywany przez elektrostatyczne lub mechaniczne wydzielenie pylastych cząstek z gazów odlotowych z elektrowni opalanych węglem kamiennym, w odróżnieniu od popiołu lotnego wapiennego – powstającego jako produkt uboczny spalania węgla brunatnego [915].

Popioły lotne V mają właściwości pucolanowe – jest to zdolność do reakcji z wodorotlenkiem wapnia, powstającym w wyniku hydrolizy krzemianów wapnia, z utworzeniem uwodnionych krzemianów wapniowych. Reakcja ta kształtuje w bardzo istotny sposób skład i właściwości zaczynu cementowego, a tym samym właściwości zapraw i betonów wykonanych z cementów popiołowych.

Cementy zawierające w swoim składzie popioły lotne są znane i stosowane od lat, a wielu autorów zwraca uwagę na szereg korzyści wynikających z ich stosowania [915].

Dodatek popiołów do cementu zmniejsza skurcz i pełzanie, a także ciepło twardnienia zapraw i betonów. Zaprawy z cementów popiołowych wykazują wolniejsze tempo narastania wytrzymałości w początkowym okresie twardnienia, ale z drugiej strony, z uwagi na reakcję pucolanową, mają stosunkowo wysoki wzrost wytrzymałości w późniejszym okresie twardnienia. Wolniejszy przyrost wytrzymałości w początkowym okresie twardnienia może być jednak zniwelowany poprzez drobniejszy przemiał cementów popiołowych.

Dla cementu CEM II/A-V 52,5 R-NA zastosowanego w opisywanym projekcie badawczym wykorzystano również specjalnie zaprojektowany dodatek funkcyjny dodawany w procesie przemiału celem zwiększenia aktywności ziaren cementu, a tym samym wpływający na szybkość reakcji hydratacji i tempo narastania wytrzymałości.

Betony i zaprawy z cementów popiołowych są znane z bardzo dobrej odporności na agresję chemiczną, znacząco obniżając korozyjne oddziaływanie alkaliów (w przypadku kruszyw reaktywnych), siarczanów czy wody morskiej [915].

Granulowany żużel wielkopiecowy powstaje jako produkt uboczny w hutach stali poprzez gwałtowne chłodzenie płynnego żużla o odpowiednim składzie, otrzymywanego przy wytapianiu rudy żelaza w wielkim piecu. Żużel wielkopiecowy wykazuje właściwości hydrauliczne, a w celu zapewnienia jego jak najlepszych właściwości należy dążyć do zwiększenia udziału fazy szklistej. Najlepszą metodą jest granulacja wodna i to pod ciśnieniem, która pozwala na uzyskanie zawartości szkła większej od 90% [16]. Wśród niewielkich ilości fazy krystalicznej wymienia się przede wszystkim melility, merwinit i monticellit [9].

Zaprawy z cementów żużlowych wykazują wolniejsze tempo narastania wytrzymałości w początkowym okresie twardnienia, ale z drugiej strony, z uwagi na reakcję hydrauliczno-pucolanową żużla, mają stosunkowo wysoki wzrost wytrzymałości w późniejszym okresie twardnienia. Podobnie jak w przypadku cementów popiołowych, wolniejszy przyrost wytrzymałości w początkowym okresie twardnienia może być jednak zniwelowany poprzez drobniejszy przemiał cementu.

Dla cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEM II/B-M (S-V) 42,5 R, wykorzystano właściwości granulowanego żużla wielkopiecowego (S) i lotnych popiołów krzemionkowych (V) polegające na efekcie synergistycznym równoczesnego oddziaływania tych dwóch składników mineralnych w cemencie.

W celu minimalizacji wpływu żużla wielkopiecowego i popiołu lotnego na tempo narastania wytrzymałości wczesnych, analogicznie jak w przypadku cementu popiołowego, wykorzystano możliwości specjalnie zaprojektowanego dodatku funkcyjnego, ale tym razem mając na uwadze zupełnie inny rodzaj kompozycji surowcowej. Dzięki takim działaniom przy stosunku niskiej zawartości klinkieru portlandzkiego udało się uzyskać bardzo wysokie wytrzymałości wczesne, co w przypadku tego typu cementów nie jest łatwe.

Betony i zaprawy z cementów żużlowych i popiołowych są znane z bardzo dobrej odporności na agresję chemiczną, znacząco obniżając korozyjne oddziaływanie alkaliów (w przypadku kruszyw reaktywnych), siarczanów czy wody morskiej. Szczególnie efektywne w tym zakresie są cementy hutnicze CEM III i pucolanowe CEM IV o odpowiednio wysokiej zawartości żużla i popiołu w cemencie.

Kamień wapienny jest powszechnie dostępnym nieklinkinkierowym składnikiem głównym cementu. Wyznacznikiem jakości wapienia jest odpowiednio wysoka zawartość CaCO3 powyżej 75% oraz ograniczony udział gliny (iłów), który nie powinien przekraczać 1,2% masy suchej [17, 18].

Wapień dzieli się na dwa różne rodzaje, różniące się maksymalną zawartością węgla organicznego TOC:

 • LL – o zawartości TOC ≤ 0,2% masy,
 • L – o zawartości TOC 0,5% masy.

Dodatek wapienia poprawia urabialność zapraw i ich plastyczność. Kamień wapienny jest materiałem o bardzo dobrej mielności, z tego też względu przy wspólnym przemiale z klinkierem, jego ziarna są bardzo drobne i pełnią rolę mikrowypełniacza, doszczelniającego zaczyn cementowy i zmniejszającego tendencje do powstawania mikrospękań. Z tego też względu, cementy wapienne wykazują wysoką powierzchnię właściwą.

Dodatek wapienia przyspiesza twardnienie i zwiększa wytrzymałość zapraw i betonów z tym składnikiem. Związane jest to z dwoma mechanizmami oddziaływania chemicznego w zaczynie cementowym [9]:

 • wpływem epitaksjalnym na krystalizację fazy C–S–H – podstawowego „budulca”, kształtującego wytrzymałość i trwałość,
 • reakcji chemicznej z glinianami z utworzeniem uwodnionego węglanoglinianu (C3A · CaCO3 · 11H2O).

Kamień wapienny w cemencie CEM II/A-LL 42,5 R-NA normowo pełni funkcję składnika głównego inertnego, jednakże dzięki mechanizmom oddziaływania opisanym powyżej oraz odpowiedniemu procesowi mielenia w obecności specjalnego dodatku aktywatora możliwe było uzyskanie znacznie wyższych wytrzymałości wczesnych niż w porównywalnym (wykonanym na tym samym klinkierze) cemencie CEM I 42,5 R-NA.

Wyniki badań

W TABELACH 4–5 pokazano wyniki oznaczeń wykonanych zgodnie z europejskimi wytycznymi [6, 7] dla klejów w systemach ociepleń.

tab4 cementy

TABELA 4. Wyniki badań kleju do ociepleń (recept. 1) wykonanych z różnych cementów

tab5 cementy

TABELA 5. Wyniki badań kleju do ociepleń (recept. 2) wykonanych z różnych cementów

Zbadano przyczepność do betonu oraz przyczepność do styropianu. Wodożądność klejów ustalono z zachowaniem konsystencji zapraw.

Kleje z cementów popiołowych wykazywały nieznacznie wyższą wodożądność, wynikającą z wodożądności cementów. Wszystkie kleje, niezależnie od zastosowanego cementu, wykazywały bardzo dobre właściwości robocze oraz łatwą aplikację i obróbkę.

Zwrócono ponadto uwagę na nieco jaśniejszą kolorystykę klejów wykonanych z cementu wapiennego, zarówno w przypadku zaprawy świeżej, jak i stwardniałej (FOT. 1–2).

fot1 cementy

FOT. 1. Świeża zaprawa cementowa próbki kleju do ociepleń; fot.: P. Górak, S. Chłądzyński, K. Walusiak

fot2 cementy

FOT. 2. Stwardniała zaprawa cermentowa próbki kleju do ociepleń; fot.: P. Górak, S. Chłądzyński, K. Walusiak

Wyniki badań wykazały, że przyczepność do styropianu klejów do ociepleń wykonanych z cementów niskoemisyjnych jest generalnie wyższa od przyczepności uzyskanej dla klejów z „czystych” cementów portlandzkich CEM I (FOT. główne).

Najlepsze wyniki uzyskano w przypadku zastosowania cementu CEM II/A-LL, zawierającego wapień. W pojedynczych przypadkach niektóre parametry są wyższe nawet o 30–50% w porównaniu do parametrów uzyskiwanych dla kleju z cementu CEM I.

Uzyskane wyniki znacząco przekraczają wymagania wytycznych europejskich ETAG/EAD. Dotyczy to szczególnie przyczepności po zanurzeniu w wodzie przez 2 h i suszeniu przez 2 h, gdzie wymagania są niższe.

W przypadku przyczepności do betonu najlepsze wyniki uzyskano przy zastosowaniu cementów wyższej klasy wytrzymałości, tj. CEM I oraz CEM II/A-V 52,5R.

Dla zapraw klejących z cementów klasy wytrzymałości 42,5R uzyskano nieznacznie niższe wyniki. W przypadku zaprawy z cementu klasy 42,5R dla jednego z klejów uzyskano generalnie wyższe wyniki z zastosowaniem cementów niskoemisyjnych CEM II, a dla drugiego nieco niższe.

Na szczególną uwagę zasługują wyniki uzyskane na cemencie CEM II/B-M (S-V) 42,5 R, czyli cemencie o niskiej zawartości klinkieru i wysokiej zawartości składników zdekarbonizowanych. Efekt „współpracy” składników głównych w kompozycji tego cementu pozwolił na osiągnięcie wartości wymaganych wytycznymi z dużym zapasem. To pozwala na postawienie tezy, że cementy z grupy B (zawartość składników nieklinkierowych w przedziale 21–35%) mogą być ciekawą alternatywą dla producentów zapraw klejowych do ociepleń, którzy mają na uwadze produkcję „zielonych” produktów.

Niezależnie od rodzaju cementu i klasy wytrzymałości, uzyskane wyniki znacząco przekraczają wymagania wytycznych europejskich ETAG/EAD. Także i w przypadku badań przyczepności do betonu, dotyczy to szczególnie przyczepności po zanurzeniu w wodzie przez 2 h i suszeniu przez 2 h.

Wnioski

 1. Cementy popiołowe, popiołowo-żużlowe i wapienne mogą być stosowane w szerokim zakresie do produkcji klejów do ociepleń.
 2. Kleje do ociepleń wykonane z niskoemisyjnych cementów popiołowych, popiołowo-żużlowych czy wapiennych wykazują porównywalne właściwości robocze i aplikacyjne w porównaniu do zapraw klejowych wykonanych z cementu CEM I bez dodatków.
 3. Wyniki klejów do ociepleń przygotowanych z zastosowaniem cementów niskoemisyjnych są porównywalne, a częstokroć nawet wyższe w porównaniu do wyników uzyskanych dla klejów z cementów CEM I.
 4. Zastosowanie niskoemisyjnych cementów popiołowych, popiołowo-żużlowych czy wapiennych w klejach do ociepleń może (choć nie musi) wiązać się z pewnymi zmianami receptur tych produktów.

Rozwój i wdrażanie technologii materiałów bu­dowlanych CEMEX jest częścią globalnego ne­tworku ds. badań i rozwoju, na czele z Centrum Badań CEMEX z siedzibą w Szwajcarii.

Prawa autorskie dotyczące badań: © 2022 / CEMEX Innovation Holding Ltd., Szwajcaria; Wszystkie prawa zastrzeżone.

Literatura

 1. 2020 Global Status Report for Buildings and Construction, https://architecture2030.org/newbuildings-embodied
 2. Strona internetowa: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2050-long-term-strategy_pl
 3. Strona internetowa https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1835
 4. P. Górak, S. Chłądzyński, K. Walusiak, „Cementy niskoemisyjne w suchych mieszankach chemii budowlanej – zielony kierunek rozwoju”, „IZOLACJE” 5/2022, s. 104–109.
 5. S. Chłądzyński, A. Wójcik, Ł. Bąk, „Wybrane aspekty roli cementu w kształtowaniu właściwości wyrobów chemii budowlanej”, Konferencja „Dni Betonu” 2014, s. 401–410.
 6. ETAG 004 „External thermal insulation composite systems (ETICS) with renderings” (Złożone systemy izolacji cieplnej ETICS z wyprawami tynkarskimi”), EOTA, czerwiec 2013.
 7. EAD 040083-00-0404 „External thermal insulation composite systems (ETICS) with renderings” (Złożone systemy izolacji cieplnej ETICS z wyprawami tynkarskimi”), EOTA, decyzja wykonawcza komisji (UE) 2020/1574 z 28 października 2020 r.
 8. „Beton – niskoemisyjny materiał budowlany”, red. B. Środa, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2021.
 9. W. Kurdowski, „Chemia cementu i betonu”, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2010.
10. F.M. Lea, „The Chemistry of Cement and Concrete”, Arnold Publishing, London 1970.
11. H.F.W. Taylor, „Cement chemistry”, 2nd Edition, Thomas Telford Publishing, 1997.
12. A.M. Neville, „Właściwości betonu”, wyd. IV, Polski Cement, Kraków 2000.
13. S. Chłądzyński, A. Garbacik, „Cementy wieloskładnikowe w budownictwie”, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2008.
14. Z. Giergiczny, „Popiół lotny w składzie cementu i betonu”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
15. S. Chłądzyński, „Ocena odporności na agresję siarczanową nowych rodzajów cementów w świetle nowelizowanych polskich norm cementowych PN-EN”, praca doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 1999.
16. H.G. Smolczyk, 7th ICCC Paris, t. I, s. III-1/3, Paris 1980.
17. PN-EN 197-1:2012, „Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”.
18. PN-EN 197-5:2021, „Cement. Część 5: Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/C-M i cement wieloskładnikowy CEM VI.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera! 

Komentarze

Powiązane

Materiały prasowe news 2019 - kolejny rok wzrostów w branży farb dekoracyjnych w Polsce

2019 - kolejny rok wzrostów w branży farb dekoracyjnych w Polsce 2019 - kolejny rok wzrostów w branży farb dekoracyjnych w Polsce

Wartość sprzedaży farb dekoracyjnych - stanowiąca największy segment rynku - wzrosła r/r o 4,3%, do ponad 2,23 mld zł w 2019 r.* Choć w porównaniu do roku 2018 dynamika ta była nieco niższa (wzrost na...

Wartość sprzedaży farb dekoracyjnych - stanowiąca największy segment rynku - wzrosła r/r o 4,3%, do ponad 2,23 mld zł w 2019 r.* Choć w porównaniu do roku 2018 dynamika ta była nieco niższa (wzrost na poziomie 5,6% w roku 2018), to branża ma powody do zadowolenia. Wolumen sprzedaży natomiast ponownie zmalał - w roku 2019 o 0,3% (0,2% w 2018 r.).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news IZOLACJE 1/2020

IZOLACJE 1/2020 IZOLACJE 1/2020

Udostępniamy część materiałów ze styczniowego wydania miesięcznika IZOLACJE. Zobacz bezpłatnie numer 1/2020 lub wykup prenumeratę i przeczytaj całe wydanie.

Udostępniamy część materiałów ze styczniowego wydania miesięcznika IZOLACJE. Zobacz bezpłatnie numer 1/2020 lub wykup prenumeratę i przeczytaj całe wydanie.

Materiały prasowe news Ceny materiałów budowlanych - grudzień 2019

Ceny materiałów budowlanych - grudzień 2019 Ceny materiałów budowlanych - grudzień 2019

Jak zmieniły się w grudniu ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu?

Jak zmieniły się w grudniu ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu?

Materiały prasowe news VII Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej

VII Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej VII Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej

W dniu 3 grudnia br. w Warszawie odbyła się VII Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej.

W dniu 3 grudnia br. w Warszawie odbyła się VII Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Atlas otworzył nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe

Atlas otworzył nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe Atlas otworzył nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe

Nowoczesne produkty chemii budowlanej to efekt długotrwałych prac i optymalnego doboru ich receptur. Wieloetapowe badania laboratoryjne prowadzone są przez wykwalifikowanych ekspertów w Centrum Badawczo-Rozwojowym...

Nowoczesne produkty chemii budowlanej to efekt długotrwałych prac i optymalnego doboru ich receptur. Wieloetapowe badania laboratoryjne prowadzone są przez wykwalifikowanych ekspertów w Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy Atlas.

Jarosław Guzal news VI Konferencja Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

VI Konferencja Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych VI Konferencja Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

W dniach 9-11 stycznia br. w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się już VI konferencja Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych (ICiMB/OSiMB) w Krakowie zatytułowana...

W dniach 9-11 stycznia br. w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się już VI konferencja Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych (ICiMB/OSiMB) w Krakowie zatytułowana "Aktualne uwarunkowania prawne, normowe i technologiczne dla producentów chemii budowlanej".

Materiały prasowe news Przychody z chemii budowlanej wzrosły o 11%

Przychody z chemii budowlanej wzrosły o 11% Przychody z chemii budowlanej wzrosły o 11%

Firma badawcza IBP Research specjalizująca się w analizach rynku chemicznego i materiałów budowlanych podsumowała dane z 2018 r. na temat chemii budowlanej w Polsce.

Firma badawcza IBP Research specjalizująca się w analizach rynku chemicznego i materiałów budowlanych podsumowała dane z 2018 r. na temat chemii budowlanej w Polsce.

Materiały prasowe news Masa szpachlowa, która sygnalizuje gotowość do dalszych prac

Masa szpachlowa, która sygnalizuje gotowość do dalszych prac Masa szpachlowa, która sygnalizuje gotowość do dalszych prac

Nowa wyrównująca masa szpachlowa to połączenie dobrych parametrów i funkcjonalności. Materiał zmienia kolor w zależności od poziomu wilgotności. Tuż po wylaniu jest zielony, a gdy wysycha staje się łososiowy,...

Nowa wyrównująca masa szpachlowa to połączenie dobrych parametrów i funkcjonalności. Materiał zmienia kolor w zależności od poziomu wilgotności. Tuż po wylaniu jest zielony, a gdy wysycha staje się łososiowy, dzięki czemu montażysta wie, że może podjąć dalsze kroki, bez konieczności prowadzenia dodatkowych pomiarów.

mgr inż. Maria Pietras, mgr inż. Wioleta Iskra-Kozak, dr hab. inż. prof. PR Janusz Konkol Wykorzystanie zeolitów naturalnych jako dodatku do zapraw i betonu

Wykorzystanie zeolitów naturalnych jako dodatku do zapraw i betonu Wykorzystanie zeolitów naturalnych jako dodatku do zapraw i betonu

Artykuł przedstawia wyniki badań jego autorów w zakresie wytrzymałości na ściskanie, zginanie oraz badań morfologii powierzchni powstałych na skutek zniszczenia. Wskazujeo korzyści wynikające z zastosowania...

Artykuł przedstawia wyniki badań jego autorów w zakresie wytrzymałości na ściskanie, zginanie oraz badań morfologii powierzchni powstałych na skutek zniszczenia. Wskazujeo korzyści wynikające z zastosowania zeolitów oraz przydatność opisanej metodyki badań morfologii powierzchni.

mgr inż. Sebastian Czernik Chemia budowlana do wykonywania okładzin ceramicznych

Chemia budowlana do wykonywania okładzin ceramicznych Chemia budowlana do wykonywania okładzin ceramicznych

O jakości i trwałości okładziny z płytek ceramicznych, poza czynnikami wykonawczymi, w dużej mierze decyduje prawidłowy dobór poszczególnych materiałów chemii budowlanej niezbędnych do ich montażu.

O jakości i trwałości okładziny z płytek ceramicznych, poza czynnikami wykonawczymi, w dużej mierze decyduje prawidłowy dobór poszczególnych materiałów chemii budowlanej niezbędnych do ich montażu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE e-wydanie: IZOLACJE 1/2020

e-wydanie: IZOLACJE 1/2020 e-wydanie: IZOLACJE 1/2020

W styczniowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE opisujemy m.in. wyzwania przy wdrażaniu unijnych przepisów na rzecz zdrowych i energooszczędnych budynków i radzimy, jak zapewnić trwałość i niezawodność elementów...

W styczniowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE opisujemy m.in. wyzwania przy wdrażaniu unijnych przepisów na rzecz zdrowych i energooszczędnych budynków i radzimy, jak zapewnić trwałość i niezawodność elementów termomodernizacji. Przedstawiamy też walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta, a także wyjaśniamy przyczyny zawilgacania budynków.

Jarosław Guzal Grupa Atlas: Stawiamy na rozwój kadr

Grupa Atlas: Stawiamy na rozwój kadr Grupa Atlas: Stawiamy na rozwój kadr

O kierunku rozwoju rynku ociepleń oraz sytuacji w sektorze chemii budowlanej mówi Paweł Kisiel, prezes zarządu Grupy Atlas, w rozmowie z Jarosławem Guzalem.

O kierunku rozwoju rynku ociepleń oraz sytuacji w sektorze chemii budowlanej mówi Paweł Kisiel, prezes zarządu Grupy Atlas, w rozmowie z Jarosławem Guzalem.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy i balkony z warstwą użytkową z płyt kamiennych

Tarasy i balkony z warstwą użytkową z płyt kamiennych Tarasy i balkony z warstwą użytkową z płyt kamiennych

Coraz większa dostępność różnorodnych płyt z kamieni naturalnych powoduje, że standardom wykończeniowym stawia się coraz wyższe wymagania. Takie okładziny cechują się naturalnym pięknem, jednocześnie ich...

Coraz większa dostępność różnorodnych płyt z kamieni naturalnych powoduje, że standardom wykończeniowym stawia się coraz wyższe wymagania. Takie okładziny cechują się naturalnym pięknem, jednocześnie ich parametry użytkowe pozwalają na przeniesienie nieraz ekstremalnych obciążeń. Do stosowania okładzin z kamieni naturalnych impulsem jest także chęć nadania pomieszczeniu czy budynkowi indywidualnego charakteru, wyglądu lub zwiększenia jego wartości.

mgr inż. Piotr Idzikowski Innowacje w klejach do płytek

Innowacje w klejach do płytek Innowacje w klejach do płytek

Specjalistyczne kleje do płytek zdominowały rynek glazurniczy. Poznaj nowoczesne materiały stosowane w glazurnictwie, przede wszystkim kleje do płytek.

Specjalistyczne kleje do płytek zdominowały rynek glazurniczy. Poznaj nowoczesne materiały stosowane w glazurnictwie, przede wszystkim kleje do płytek.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Normalizacja wyrobów chemii budowlanej po wdrożeniu rozporządzenia CPR

Normalizacja wyrobów chemii budowlanej po wdrożeniu rozporządzenia CPR Normalizacja wyrobów chemii budowlanej po wdrożeniu rozporządzenia CPR

Jeszcze 30 lat temu dobór zaprawy murarskiej do konstrukcji murowych był stosunkowo prosty. Wynikało to z jednej strony z ograniczonej oferty elementów przeznaczonych do wznoszenia murów, a z drugiej -...

Jeszcze 30 lat temu dobór zaprawy murarskiej do konstrukcji murowych był stosunkowo prosty. Wynikało to z jednej strony z ograniczonej oferty elementów przeznaczonych do wznoszenia murów, a z drugiej - z braku gotowych mieszanek fabrycznych. Zaprawy były przygotowywane w sposób tradycyjny - na budowie, poprzez zmieszanie kilku zasadniczych składników (kruszywa, cementu i ewentualnie wapna) z wodą. Warto podkreślić, że stawiane wówczas konstrukcje murowe do dziś wykazują zadowalającą trwałość.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Zmiany w normalizacji wyrobów chemii budowlanej po wdrożeniu rozporządzenia CPR

Zmiany w normalizacji wyrobów chemii budowlanej po wdrożeniu rozporządzenia CPR Zmiany w normalizacji wyrobów chemii budowlanej po wdrożeniu rozporządzenia CPR

9 marca 2013 roku uchwalone zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 [1]. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 lipca 2013 i uchyliło dotychczas obowiązującą Dyrektywę...

9 marca 2013 roku uchwalone zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 [1]. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 lipca 2013 i uchyliło dotychczas obowiązującą Dyrektywę 89/106/EWG, dotyczącą wyrobów budowlanych (CPD) [2].

mgr inż. Maria Pietras Granulat ze spienionego szkła - przełom w recyklingu szkła

Granulat ze spienionego szkła - przełom w recyklingu szkła Granulat ze spienionego szkła - przełom w recyklingu szkła

W artykule wymieniono właściwości i główne zastosowanie granulatu ze spienionego szkła. Porównano go do perlitu i przedstawiono główne różnice między nimi. Opisano korzyści wynikające ze stosowania granulatu...

W artykule wymieniono właściwości i główne zastosowanie granulatu ze spienionego szkła. Porównano go do perlitu i przedstawiono główne różnice między nimi. Opisano korzyści wynikające ze stosowania granulatu w branży budowlanej.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie...

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 700-800 tys. ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [1], co stanowi ok. 4-5% sprzedaży cementu w kraju.

mgr inż. Sebastian Czernik Dyspersyjne wyroby budowlane

Dyspersyjne wyroby budowlane Dyspersyjne wyroby budowlane

Produkcja materiałów budowlanych z obszaru chemii budowlanej bazuje przede wszystkim na spoiwach mineralnych - cemencie portlandzkim, gipsie naturalnym lub syntetycznym oraz wapnie. Rozwija się jednak...

Produkcja materiałów budowlanych z obszaru chemii budowlanej bazuje przede wszystkim na spoiwach mineralnych - cemencie portlandzkim, gipsie naturalnym lub syntetycznym oraz wapnie. Rozwija się jednak także osobny segment rynku obejmujący materiały na bazie dyspersji polimerowych - wyrobów gotowych do użycia bezpośrednio po otwarciu opakowania.

Saint Gobain Construction Products Polska/ Weber Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie

Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie

Chcesz odświeżyć dom na wiosnę? Nic prostszego, wystarczy odmalować elewację, a budynek będzie jak nowy. Jakich farb fasadowych użyć, jak przygotować powierzchnię pod malowanie i jakie efekty można uzyskać...

Chcesz odświeżyć dom na wiosnę? Nic prostszego, wystarczy odmalować elewację, a budynek będzie jak nowy. Jakich farb fasadowych użyć, jak przygotować powierzchnię pod malowanie i jakie efekty można uzyskać na elewacji - o tym wszystkim mówią eksperci Weber we wiosennym przewodniku po farbach elewacyjnych.

mgr inż. Sebastian Czernik Kleje do płytek ceramicznych - rodzaje i aspekty wykonawcze

Kleje do płytek ceramicznych - rodzaje i aspekty wykonawcze Kleje do płytek ceramicznych - rodzaje i aspekty wykonawcze

Kleje do płytek ceramicznych przeznaczone są do przyklejania okładzin na ścianach i sufitach wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jak klasyfikować i oznaczać kleje i jakie są ich najważniejsze właściwości...

Kleje do płytek ceramicznych przeznaczone są do przyklejania okładzin na ścianach i sufitach wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jak klasyfikować i oznaczać kleje i jakie są ich najważniejsze właściwości użytkowe?

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do płytek

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do płytek Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do płytek

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Zastosowanie cementu o odpowiednich parametrach umożliwia optymalizację ich receptur.

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Zastosowanie cementu o odpowiednich parametrach umożliwia optymalizację ich receptur.

mgr inż. Bartosz Badziąg Rodzaje domieszek chemicznych i ich rola w kształtowaniu właściwości betonów cementowych

Rodzaje domieszek chemicznych i ich rola w kształtowaniu właściwości betonów cementowych Rodzaje domieszek chemicznych i ich rola w kształtowaniu właściwości betonów cementowych

Na przestrzeni lat tradycyjnie stosowane zaprawy, betony oraz betonowe elementy prefabrykowane uległy istotnym zmianom. Współcześnie coraz częściej wytwarzane są przez profesjonalne, wyspecjalizowane firmy,...

Na przestrzeni lat tradycyjnie stosowane zaprawy, betony oraz betonowe elementy prefabrykowane uległy istotnym zmianom. Współcześnie coraz częściej wytwarzane są przez profesjonalne, wyspecjalizowane firmy, zaś ich właściwości znacząco modyfikowane są domieszkami chemicznymi. Środki te zaprojektowane są dla uzyskania pożądanych cech, takich jak odpowiednia urabialność świeżej mieszanki betonowej, wysoka odporność na oddziaływanie środowiska, wodoszczelność czy wytrzymałość stwardniałego betonu.

mgr inż. Sebastian Czernik Kleje do płytek ceramicznych - aspekty wykonawcze

Kleje do płytek ceramicznych - aspekty wykonawcze Kleje do płytek ceramicznych - aspekty wykonawcze

Technologia produkcji zapraw budowlanych wciąż się rozwija, zmieniają się również oczekiwania rynku budowlanego i wykonawców. Dobry klej do płytek ma już nie tylko zapewniać długoletnią trwałość przyklejonej...

Technologia produkcji zapraw budowlanych wciąż się rozwija, zmieniają się również oczekiwania rynku budowlanego i wykonawców. Dobry klej do płytek ma już nie tylko zapewniać długoletnią trwałość przyklejonej okładziny, lecz także maksymalnie ułatwiać i przyspieszać pracę.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych » Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.