Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Żelowe kleje do płytek

Poznaj właściwości żelowych klejów do płytek, fot. Pixabay

Poznaj właściwości żelowych klejów do płytek, fot. Pixabay

Jednym z czynników gwarantujących prawidłowe wykonanie tarasu, balkonu, basenu i innych obiektów wykończonych okładzinami ceramicznymi, kamiennymi lub innymi jest wybór właściwej zaprawy klejącej.

Zobacz także

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Kleje żelowe

Kleje żelowe Kleje żelowe

Klej żelowy to substancja adhezyjna o żelowatej lub półpłynnej konsystencji, która utwardza się w odpowiednich warunkach, tworząc trwałe połączenia między materiałami. Kleje żelowe są elastyczne, mają...

Klej żelowy to substancja adhezyjna o żelowatej lub półpłynnej konsystencji, która utwardza się w odpowiednich warunkach, tworząc trwałe połączenia między materiałami. Kleje żelowe są elastyczne, mają doskonałą przyczepność do różnych materiałów i są zdolne do kompensowania ruchów i wibracji, co sprawia, że są idealne do wielu zastosowań, w tym w budownictwie, przemyśle, elektronice, motoryzacji i rzemiośle.

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

mgr inż. Maciej Rokiel Kleje żelowe – właściwości i zasady stosowania

Kleje żelowe – właściwości i zasady stosowania Kleje żelowe – właściwości i zasady stosowania

Rozwój chemii budowlanej spowodował, że obecnie wykonawca ma do dyspozycji bardzo wiele różnego rodzaju klejów do mocowania płytek ceramicznych i okładzin kamiennych. Począwszy od typowych i uniwersalnych,...

Rozwój chemii budowlanej spowodował, że obecnie wykonawca ma do dyspozycji bardzo wiele różnego rodzaju klejów do mocowania płytek ceramicznych i okładzin kamiennych. Począwszy od typowych i uniwersalnych, a skończywszy na specjalistycznych, o wyśrubowanych parametrach, właściwościach i cechach.

Klej powinien zapewniać mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. W tym celu można wykorzystać tzw. kleje żelowe, których niewątpliwą zaletą jest połączenie specyficznych właściwości świeżej mieszanki kleju po zarobieniu wodą z wysokimi parametrami użytkowymi zaprawy klejowej po związaniu i stwardnieniu.

Zobacz też: Jak układać płytki wielkoformatowe

Rodzaje klejów do płytek

Na rynku krajowym oferowany jest bardzo szeroki asortyment klejów do płytek. Ich jednoznaczny podział jest w zasadzie niemożliwy. Oferowane są produkty różniące się składem, właściwościami, zastosowaniem i przeznaczeniem [14], uwzględniające:

 • warunki stosowania:
  – wewnątrz pomieszczeń (tzw. kleje wewnętrzne),
  – do wnętrz i na zewnątrz pomieszczeń (tzw. kleje zewnętrzne),
 • rodzaj przyklejanej okładziny:
  – płytki ceramiczne – glazura i terakota, gres, klinkier, cotto,
  – okładziny kamienne – np. marmur, granit, bazalt,
  – okładziny specjalne – np. mozaikowe, płytki ryflowane, płytki rektyfikowane,
 • wielkość przyklejanej okładziny:
  – płytki o małych wymiarach (do 10x10 cm),
  – płytki o standardowych wymiarach (powyżej 10x10 cm do 33x33 cm),
  – płytki dużego formatu i wielkoformatowe (powyżej 33x33 cm),
 • miejsce przyklejanej okładziny:
  – wyłącznie na powierzchnie poziome (podłogi),
  – na powierzchnie poziome i pionowe (na ściany i podłogi),
 • rodzaj spoiwa w kleju:
  – cementowy (biały lub szary),
  – dyspersyjny,
  – na bazie żywic reaktywnych (np. epoksydowy, poliuretanowy),
 • właściwości specjalne kleju (z normowego punktu widzenia):
  – bez dodatkowych właściwości specjalnych,
  – o obniżonym spływie,
  – o wydłużonym czasie otwartym pracy,
  – szybkowiążące,
  – odkształcalne – opisywane jako elastyczne lub wysokoelastyczne – kleje do aplikacji przede wszystkim na zewnątrz na tzw. podłoża trudne i do zastosowań specjalnych,
 • właściwości specjalne kleju (z punktu widzenia aplikacji i właściwości użytkowych):
  – zwykłe (nieposiadające właściwości specjalnych),
  – tzw. kleje żelowe,
  – kleje rozpływne,
  – kleje bezpyłowe,
 • grubość nanoszonej warstwy:
  – „standardowe” cienkowarstwowe – nanoszone w warstwie o grubości ok. 2–8 mm,
  – grubowarstwowe (opisywane również czasem jako „średniowarstwowe” – to kwestia nazewnictwa przez określonego producenta) – nanoszone w warstwie o grubości powyżej 8 mm, nawet do 25 mm,
 • rodzaj podłoża:
  – standardowe – np. wylewka betonowa nieogrzewana, tynk cementowo-wapienny,
  – tzw. trudne – np. podkład z ogrzewaniem podłogowym, podkłady i betony na balkonach, tarasach, basenach,
  – specjalne – np. stare okładziny ceramiczne, lastriko, płyty wiórowo-cementowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty OSB,
 • warunki użytkowania:
  – typowe – np. wnętrza pomieszczeń (bez ogrzewania podłogowego),
  – umiarkowanie trudne – np. loggie, ogrzewanie podłogowe,
  – krytyczne – np. baseny, balkony, tarasy,
 • funkcję kleju:
  – wyłącznie przyklejanie okładzin,
  – podrównywanie (szpachlowanie) niedużych nierówności i przyklejanie okładzin,
  – klej i hydroizolacja (umożliwiające zarówno wykonanie hydroizolacji, jak i przyklejanie płytek),
  – klej i spoina – umożliwiające zarówno przyklejanie płytek, jak i ich spoinowanie,
 • gęstość objętościową kleju:
  – kleje zwykłe (o standardowej gęstości),
  – kleje lekkie (zawierające lekkie wypełniacze, np. granulki gumy),
 • ilość składników:
  – kleje jednoskładnikowe,
  – kleje dwuskładnikowe (np. na bazie żywic reaktywnych lub też w postaci suchej mieszanki na bazie cementu oraz roztworu dyspersji polimerowej i innych domieszek w płynie).

Producenci tych wyrobów, idąc naprzeciw oczekiwaniom odbiorcy końcowego, dzielą je przede wszystkim z uwagi na rodzaj spoiwa oraz przyklejanej okładziny. Produkowane są najczęściej kleje cementowe (C), stosowane do przyklejania różnego rodzaju okładzin:

 • ceramicznych (glazura, terakota, cotto, gres, klinkier, kamionka),
 • z kamieni naturalnych i sztucznych,
 • z konglomeratów kamiennych (marmurowych – aglomarmur, granitowych, kwarcowych) spojonych żywicą,
 • betonowych,
 • z płyt cementowych,
 • specjalnych – np. płytek mozaikowych, płyt wielkoformatowych itp.

Zazwyczaj dany rodzaj kleju umożliwia przyklejanie wielu rodzajów wymienionych okładzin.

Mniejszą popularnością, biorąc pod uwagę sprzedaż tych wyrobów, cieszą się kleje dyspersyjne (D) oraz kleje żywiczne (R).

Domieszki poprawiające właściwości reologiczne zapraw

Wykonawcy, oceniając jakość danego produktu, częstokroć kierują się jego właściwościami, jakie uzyskuje się bezpośrednio po zmieszaniu z wodą. Oceniane są, w zależności od rodzaju i przeznaczenia produktu, takie cechy klejów jak:

 • łatwość wymieszania z wodą,
 • łatwość aplikacji,
 • wydłużony czas pracy z wyrobem czy
 • łatwość obróbki.

Z tego powodu jednym z często dodawanych składników suchych zapraw są domieszki poprawiające właściwości reologiczne. Wykazują one najczęściej synergistyczne działanie z eterami celulozy. Są stosowane zarówno w wyrobach gipsowych (np. tynki, gładzie i gipsy szpachlowe), jak i w cementowo-wapiennych (np. wylewki).

Pewien rodzaj domieszek poprawiających właściwości reologiczne zapraw wykorzystano w specyficzny sposób w grupie zapraw klejowych do płytek i do ociepleń. Wypromowano tzw. kleje żelowe, których specyfika polega na ich unikalnej konsystencji, dzięki której wyrób taki posiada niedostępne dla typowych klejów właściwości [56]. Chodzi głównie o możliwość pracy z produktem o różnej zawartości wody, bez pogarszania jakości kleju. Realizowane jest to poprzez różnego rodzaju dodatki:

 • specjalnie wyselekcjonowanych minerałów (zeolity, bentonity, montmoryllonity, wollastonit itp.),
 • zmielony do odpowiednich rozmiarów żel krzemionkowy,
 • wybrane polimery.

Najczęściej stosowane są minerały ilaste w postaci naturalnych lub organicznie modyfikowanych smektytów (np. bentonit, montmoryllonit itp.). Są to krzemiany warstwowe o pakietowej budowie. Nietypowa, warstwowa ich budowa powoduje, że woda w kontakcie z minerałami tego typu jest absorbowana (zatrzymywana) pomiędzy kolejnymi warstwami (pakietami). Dodatkowo minerały te, po interakcji z wodą, zwiększają swoją objętość, co skutkuje zupełnie inną zdolnością do wiązania wody w strukturze świeżo zarobionej zaprawy klejowej. Przykładową strukturę montmoryllonitu, minerału o budowie warstwowej (pakietowej), w postaci złączonych ze sobą warstw krystalicznych pokazano na FOT. [5].

fot1 kleje

FOT. Warstwowa budowa montmorylonitu po związaniu z wodą; fot.: [5]

Obecność wody zatrzymanej w strukturze kleju pozwala na pełniejszą hydratację cementu, niezależnie od rodzaju przyklejanej okładziny, i na rozszerzenie warunków aplikacji, zarówno w zakresie temperatury aplikacji, jak i stopnia chłonności podłoża pod przyklejaną okładziną [5]. Dzięki temu można przygotować produkt o różnej konsystencji, zarówno typowej cienkowarstwowej, jak i rozpływnej, bez pogorszenia jakości produktu [6].

Domieszki takie, szczególnie modyfikowane smektyty o bardzo dużym rozdrobnieniu, wpływają ponadto na modyfikację właściwości reologicznych tworzywa cementowego, nadając mieszance właściwości tiksotropowe. Domieszka ta stabilizuje ponadto mieszankę (brak segregacji składników, co może mieć znaczenie np. w jastrychach), nadaje jej charakterystyczną „masełkowatą” konsystencję, co pozwala na uzyskanie ładniejszej, gładszej powierzchni wyrobu po stwardnieniu. Niektóre z nich działają ponadto hydrofobowo.

Specyfika klejów żelowych

Kleje żelowe, zyskujące z roku na rok popularność, są to kleje oparte na spoiwie cementowym (czy też może precyzyjniej: cementowo-polimerowym), ale wykazujące specyficzne właściwości reologiczne, niedostępne dla typowych klejów do płytek. Ich specyfika polega na unikalnej konsystencji, dzięki której wyrób posiada niedostępne dla typowych klejów do płytek właściwości. Chodzi głównie o możliwość łatwej pracy z produktem o różnej konsystencji, bez pogorszenia właściwości roboczych oraz przyczepności po stwardnieniu kleju.

W przypadku zastosowania standardowej ilości wody do suchej mieszanki otrzymuje się typowy klej cementowy, umożliwiający nanoszenie w cienkowarstwowej warstwie. Natomiast przy nieco większej ilości wody uzyskuje się klej o konsystencji rozpływnej. Kleje takie, jak podano wyżej, opisując kleje upłynnione, nanoszone są najczęściej w nieco grubszej warstwie, nierzadko stosowane do układania płytek o dużych wymiarach, a konsystencja rozpływna pozwala na dokładne wypełnienie wolnych przestrzeni pod dużymi płytkami, zwiększając przyczepność kleju zarówno do płytki, jak i podłoża. Standardowy klej cementowy, przy większej ilości wody będzie po prostu „wodnisty”, a jego konsystencja znacząco odbiega od konsystencji typowej dla klejów rozpływnych.

Pewien nadmiar wody zawarty w strukturze kleju żelowego o konsystencji rozpływnej pozwala, według danych niektórych producentów, na ich aplikację nawet w wysokich temperaturach, przekraczających czasem w warunkach krajowych 30°C (niektórzy producenci dopuszczają ich stosowanie nawet do 35°C). W tak wysokich temperaturach nadmiar wody odparowuje, a w zaprawie pozostaje ilość potrzebna do właściwej hydratacji cementu.

Warto w tym miejscu nadmienić, że ilość wody w kleju żelowym nie może być dowolnie zwiększana w celu uzyskania konsystencji upłynnionej. Klej zachowuje swoje parametry, w tym głównie przyczepność, w bardzo wąskim przedziale współczynnika wodno-cementowego. Dodawanie większej ilości wody do suchej mieszanki, wbrew powszechnym opiniom, znacząco obniża przyczepność kleju.

W przypadku każdego rodzaju produktów opartych na cemencie (np. zaprawy, posadzki, suche betony, kleje) istnieje bardzo wąski zakres wodożądności produktu, optymalnego z punktu widzenia jego właściwości roboczych, powyżej którego tworzywo cementowe obniża swoje parametry mechaniczne (np. wytrzymałość czy przyczepność), co jest związane z tym, że nadmiar wody w stosunku do ilości niezbędnych do hydratacji cementu i koniecznych dla uzyskania właściwych parametrów roboczych danego produktu, po prostu wcześniej czy później wyparuje z twardniejącej zaprawy/betonu i będzie skutkować wytworzeniem bardziej porowatej mikrostruktury takiego tworzywa cementowego. Z tego względu warto w tym zakresie stosować się do wytycznych danego producenta, upewniając się czy przygotowanie kleju żelowego z większą ilością wody, w celu uzyskania konsystencji upłynnionej nie pogorszy właściwości mechanicznych kleju.

Kleje żelowe (jak każdy klej cementowy C2), w dodatku odkształcalne, świetnie sprawdzają się na trudnych podłożach, np. o niskiej nasiąkliwości czy poddawanych dużym wahaniom temperatury. Można je także stosować do uzupełniania drobnych ubytków i nierówności [7, 8]. Mogą one zatem być stosowane jako tzw. kleje 2w1, tj. zarówno wyrównujące nieduże nierówności podłoży, jak i przyklejające okładziny.

W artykule wykorzystano fragmenty książki „Chemia budowlana – produkty, właściwości, wykonawstwo” – do zamówienia stronie www.księgarniatechniczna.com.pl

Literatura

1. Górak P., Chłądzyński S. Walusiak K., „Cementy niskoemisyjne w suchych mieszankach chemii budowlanej. Część 3: Kleje do płytek”, „IZOLACJE” 9/2022, s. 104–111.
2. Chłądzyński S., Skrzypczyński R., „Okładziny kamienne (cz. 1)”, „Wokół płytek ceramicznych” 2/2010, s. 39–41.
3. Chłądzyński S., Skrzypczyński R., „Rodzaje i charakterystyka kamieni (cz. 2)”, „Wokół płytek ceramicznych” 3/2010, s. 46–47.
4. Chłądzyński S., Skrzypczyński R., „Kleje do okładzin. Część 1: Rodzaje i właściwości”, „IZOLACJE” 9/2011, s. 52–55.
5. Rokiel M., „Kleje żelowe – wybrane cechy i właściwości”. „IZOLACJE”, nr 7–8, s. 54–57, (2020).
6. Malinowski S., „Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie”. „IZOLACJE”, nr 10, s. 42–43, (2022).
7. Rokiel M., „Kleje żelowe – wybrane cechy i właściwości”, „IZOLACJE” 7–8/2020, s. 54–57.
8. Malinowski S., „Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie”. „IZOLACJE” 4/2023, s. 50–51.

Komentarze

Powiązane

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

dr inż. Marzena Najduchowska Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane...

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane normy europejskie o statusie Norm Polskich.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie...

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie ognia, a także działanie wysokich temperatur.

dr inż. Marzena Najduchowska Ochrona powierzchniowa betonu

Ochrona powierzchniowa betonu Ochrona powierzchniowa betonu

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji....

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji. Jest to problem nie tylko estetyczny, lecz także techniczny, starzenie się materiału może bowiem doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin - wykonawstwo

Kleje do okładzin - wykonawstwo Kleje do okładzin - wykonawstwo

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały...

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały te są nowoczesne, co w połączeniu z nowymi technologiami stosowania pozwala na wykonywanie prac glazurniczych łatwo i szybko, a efekty są trwałe i estetyczne.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Łukasz Bąk Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty...

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty mogą zawierać jedynie kilka składników, bardziej specjalistyczne – nawet kilkanaście. Najważniejszą rolę odgrywa spoiwo, którym może być cement, wapno hydratyzowane, gips lub anhydryt, a także spoiwa organiczne.

prof. ICiMB, dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił...

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił właściwości użytkowych i parametrów technicznych.

mgr inż. Maciej Król, prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński Geopolimery w budownictwie

Geopolimery w budownictwie Geopolimery w budownictwie

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2...

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2 przy zużyciu 2–3 razy mniejszej energii. Z tego powodu cement geopolimerowy nazwano zielonym cementem. Jest ekologiczny i wytrzymały, a mimo to rzadko stosowany w budownictwie.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanocementy i nanobetony

Nanocementy i nanobetony Nanocementy i nanobetony

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji...

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji czy samooczyszczania.

mgr inż. Sebastian Czernik Technologia wykonywania gładzi gipsowych

Technologia wykonywania gładzi gipsowych Technologia wykonywania gładzi gipsowych

Podczas prac wykończeniowych w nowych budynkach, a także podczas remontów w obiektach modernizowanych często zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej, cienkiej warstwy materiału, której zadaniem jest...

Podczas prac wykończeniowych w nowych budynkach, a także podczas remontów w obiektach modernizowanych często zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej, cienkiej warstwy materiału, której zadaniem jest wyrównanie powierzchni ścian i sufitów oraz nadanie im oczekiwanej gładkości. Cienką warstwą spełniającą funkcję wykończeniową jest gładź, wykonywana z drobnoziarnistych materiałów na bazie cementu, gipsu, wapna lub polimerów.

dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek, prof. ucz., dr inż. Jacek Góra, dr inż. Przemysław Brzyski Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu

Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodoodporną wyrobów budowlanych z betonu. Jednak w przeciwieństwie do materiałów porowatych typu cegła ceramiczna, zaprawy tynkarskie czy kamień budowlany,...

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodoodporną wyrobów budowlanych z betonu. Jednak w przeciwieństwie do materiałów porowatych typu cegła ceramiczna, zaprawy tynkarskie czy kamień budowlany, odnośnie do których dostępne są liczne opracowania potwierdzające skuteczność i zasadność hydrofobizacji, w odniesieniu do betonu brak jest jednoznacznych zaleceń.

mgr inż. Maciej Król, prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński Właściwości fibrogeopolimerów

Właściwości fibrogeopolimerów Właściwości fibrogeopolimerów

Trwają prace nad udoskonalaniem właściwości materiałów na bazie spoiw geopolimerowych, zwłaszcza parametrów związanych z rozciąganiem i zginaniem. Ciekawym rozwiązaniem w tym zakresie mogą być fibrogeopolimery...

Trwają prace nad udoskonalaniem właściwości materiałów na bazie spoiw geopolimerowych, zwłaszcza parametrów związanych z rozciąganiem i zginaniem. Ciekawym rozwiązaniem w tym zakresie mogą być fibrogeopolimery jako fibrokompozyty zbrojone włóknami.

mgr inż. Sebastian Czernik Jak uzyskać gładkie ściany?

Jak uzyskać gładkie ściany? Jak uzyskać gładkie ściany?

Podstawowe zadanie gładzi wydaje się oczywiste – uzyskanie idealnie gładkiej, równej i miłej w dotyku powierzchni ścian i sufitów. Stosuje się w tym celu łatwe w obróbce i drobnoziarniste gładzie gipsowe....

Podstawowe zadanie gładzi wydaje się oczywiste – uzyskanie idealnie gładkiej, równej i miłej w dotyku powierzchni ścian i sufitów. Stosuje się w tym celu łatwe w obróbce i drobnoziarniste gładzie gipsowe. Jak jednak osiągnąć zadowalający efekt i czy w każdej sytuacji można korzystać z takich samych rozwiązań?

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój...

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój przemysłu (także rynku materiałów budowlanych) bez jej udziału.

dr inż. Krzysztof Germaniuk, mgr inż. Tomasz Gajda Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Stosowanie w naprawach konstrukcji inżynierskich produktów nieodpornych na wielokrotne, cykliczne zmiany temperatury jest często główną przyczyną niepowodzenia wykonywanych robót. Dotyczy to zwłaszcza...

Stosowanie w naprawach konstrukcji inżynierskich produktów nieodpornych na wielokrotne, cykliczne zmiany temperatury jest często główną przyczyną niepowodzenia wykonywanych robót. Dotyczy to zwłaszcza materiałów naprawczych do betonu.

mgr inż. Mahmoud Hsino, dr hab. inż. Jerzy Pasławski Materiały zmiennofazowe jako modyfikator betonu dojrzewającego w klimacie gorącym i suchym

Materiały zmiennofazowe jako modyfikator betonu dojrzewającego w klimacie gorącym i suchym

W elemencie betonowanym w suchym i gorącym klimacie zachodzi równocześnie wiele procesów, wśród których główną rolę odgrywają dojrzewanie i twardnienie betonu. Podczas tych procesów reakcja egzotermiczna...

W elemencie betonowanym w suchym i gorącym klimacie zachodzi równocześnie wiele procesów, wśród których główną rolę odgrywają dojrzewanie i twardnienie betonu. Podczas tych procesów reakcja egzotermiczna związana z hydratacją cementu w znacznym stopniu inicjuje naprężenia termiczne, które wraz z szybkim ubytkiem wody z mieszanki wywołują niepożądane skutki.

dr inż. Teresa Możaryn, dr inż. Anna Sokalska, dr inż. Michał Wójtowicz Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB

Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB

Żelbetowe obiekty rolnicze w trakcie eksploatacji narażone są na działanie środowisk zewnętrznych i wewnętrznych. Ze względu na specyficzne warunki użytkowania tych konstrukcji oraz stawiane im wymagania,...

Żelbetowe obiekty rolnicze w trakcie eksploatacji narażone są na działanie środowisk zewnętrznych i wewnętrznych. Ze względu na specyficzne warunki użytkowania tych konstrukcji oraz stawiane im wymagania, już na etapie projektowania należy uwzględniać zasady i metody ochrony betonu i stali zbrojeniowej przed korozją i niszczącymi czynnikami atmosferycznymi.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Maciej Król Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla

Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla

Beton jako najpopularniejszy materiał budowlany został objęty programem budownictwa zrównoważonego. W programie tym szuka się takich materiałów i procesów wytwórczych, które byłyby przyjazne środowisku,...

Beton jako najpopularniejszy materiał budowlany został objęty programem budownictwa zrównoważonego. W programie tym szuka się takich materiałów i procesów wytwórczych, które byłyby przyjazne środowisku, prowadziły do oszczędności energii i zapobiegały powiększeniu efektu cieplarnianego przez redukcję emisji gazów cieplarnianych.

mgr inż. Maciej Rokiel Tynki ofiarne - klasyfikacja i właściwości

Tynki ofiarne - klasyfikacja i właściwości Tynki ofiarne - klasyfikacja i właściwości

Przy wyborze tynku należy brać pod uwagę jego kompatybilność z podłożem (wytrzymałość, przyczepność), trwałość (odporność na czynniki atmosferyczne) oraz estetykę (równość/gładkość powierzchni, strukturę)....

Przy wyborze tynku należy brać pod uwagę jego kompatybilność z podłożem (wytrzymałość, przyczepność), trwałość (odporność na czynniki atmosferyczne) oraz estetykę (równość/gładkość powierzchni, strukturę). Odpowiedni dobór parametrów jest ważny zwłaszcza w wypadku tynków mających pełnić specjalne funkcje.

dr inż. Sławomir Chłądzyński Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym

Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym

Gruntowanie jest nieodłącznym etapem prac wykończeniowych. W związku z tym producenci chemii budowlanej ciągle wzbogacają ofertę środków gruntujących. Asortyment ten jest zróżnicowany, także pod względem...

Gruntowanie jest nieodłącznym etapem prac wykończeniowych. W związku z tym producenci chemii budowlanej ciągle wzbogacają ofertę środków gruntujących. Asortyment ten jest zróżnicowany, także pod względem ceny. Czy jednak mamy pewność, że za niższą cenę rzeczywiście kupujemy środek gruntujący?

dr inż. Jerzy Bochen Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia

Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia

Najbardziej miarodajnymi testami określającymi zachowanie się materiałów pod wpływem czynników atmosferycznych są długotrwałe testy starzeniowe, trwające co najmniej 5 lat. Są one jednak czasochłonne,...

Najbardziej miarodajnymi testami określającymi zachowanie się materiałów pod wpływem czynników atmosferycznych są długotrwałe testy starzeniowe, trwające co najmniej 5 lat. Są one jednak czasochłonne, dlatego częściej wnioskuje się o trwałości na podstawie krótkotrwałych i przyśpieszonych testów.

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Rolą hydroizolacji jest odcięcie dostępu wody i wilgoci do budynku lub jego elementu.

Rolą hydroizolacji jest odcięcie dostępu wody i wilgoci do budynku lub jego elementu.

dr inż. Teresa Rucińska, mgr inż. Agata Wygocka Domieszki do betonów

Domieszki do betonów Domieszki do betonów

Stosowanie domieszek chemicznych, takich jak superplastyfikatory, polikarboksylaty czy ultrasuperplastyfikatory, pozwala poprawiać cechy użytkowe betonów, a także optymalizować koszty ich produkcji.

Stosowanie domieszek chemicznych, takich jak superplastyfikatory, polikarboksylaty czy ultrasuperplastyfikatory, pozwala poprawiać cechy użytkowe betonów, a także optymalizować koszty ich produkcji.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

domni.pl Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom? Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne...

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne zewnętrzne sprawią natomiast, że budynek będzie odpowiednio zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Jaki materiał izolacyjny można stosować pod płytki elewacyjne z klinkieru? Czym kierować się wybierając płytki zewnętrzne, aby elewacja zachowała trwałość i estetyczny wygląd na lata?...

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.