Izolacje.com.pl

Właściwości wyrobów silikatowych

Jacek Sawicki | 2011-11-02
Xella – USA

Xella – USA

Silikatami nazywamy wyroby wapienno-piaskowe, które należą do bogatej grupy materiałów budowlanych wykonywanych z zapraw wapiennych. Są one znane i często stosowane w wielu krajach Europy. Ostatnio coraz większą popularność zdobywają na naszym rynku głównie ze względu na dobre parametry wytrzymałościowe oraz łatwość pozyskiwania surowca do produkcji bloczków silikatowych.

Zobacz także

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny

Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny

W nowoczesnym budownictwie wielorodzinnym i komercyjnym nie brakuje wyzwań, a wśród nich ważna jest izolacja termiczna między ogrzewanymi i nieogrzewanymi częściami budynku, jak np. korytarze i klatki...

W nowoczesnym budownictwie wielorodzinnym i komercyjnym nie brakuje wyzwań, a wśród nich ważna jest izolacja termiczna między ogrzewanymi i nieogrzewanymi częściami budynku, jak np. korytarze i klatki schodowe. Kolejną istotną kwestią są oczekiwania inwestorów dotyczące wytrzymałości na uszkodzenia ścian wewnętrznych oraz optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej. W odpowiedzi na te wszystkie potrzeby inżynierowie Saint-Gobain opracowali płyty zespolone EasyTherm.

Wśród wyrobów silikatowych znajdują się elementy mające regularny kształt prostopadłościanu, a więc cegły i bloczki (pełne i drążone) oraz płyty i płytki, a także wyroby o kształtach specjalnych (niebędące prostokątnymi równoległościanami), za które uważane są w szczególności cegły i bloczki frezowane na pióro i wpust, elementy mające zewnętrzne powierzchnie łupane, a także o ściankach sąsiadujących ze sobą pod kątem innym niż 90º. Dostępny na rynku asortyment silikatów wzbogacają różnego rodzaju kształtki o charakterze uzupełniającym przeznaczone do spełniania szczególnych funkcji, np. do uzupełniania geometrii muru, wentylacyjne, ogrodzeniowe. Mogą być one także uzyskiwane przez wycięcie z dużego elementu.

Uniwersalność

Elementy silikatowe odznaczają się wysokimi walorami użytkowymi w niemalże każdej kategorii klasyfikacji, a w porównaniu z innymi materiałami można je uznać za jedne z najlepszych. Ich przydatność sprawdza się w różnych rodzajach budownictwa przy wznoszeniu rozmaitych konstrukcji ścian. Można je stosować do wszystkich typów ścian murowych. Znakomicie nadają się do wznoszenia ścian:

  • jednowarstwowych z ociepleniem i bez ocieplenia,
  • szczelinowych (ze szczeliną pustą lub wypełnioną termoizolacją całkowicie lub częściowo z pozostawieniem dodatkowej szczeliny powietrznej), gdzie mogą stanowić całość konstrukcji murowej lub jej część (w połączeniu z innymi materiałami murowymi),
  • podwójnych (przy dylatacjach) z wypełnieniem lub bez wypełnienia materiałem termoizolacyjnym.

Ze względu na ich wysoką wytrzymałość na ściskanie w szczególności nadają się do wykonania ścian obciążonych pionowo i poziomo:

  • konstrukcyjnych (przenoszących dodatkowe obciążenia poza ciężar własny), w tym nośnych (stanowiących podporę dla stropów) i samonośnych (ustawianych na własnym fundamencie, ale niestanowiących podpór dla stropów),
  • niekonstrukcyjnych (nieprzejmujących obciążeń z innych elementów budynku), które można usunąć bez szkody dla nośności konstrukcji budynku, gdzie służą do wznoszenia ścian wypełniających i działowych (ich ciężar przenoszony jest przez inne elementy konstrukcji), a także usztywniających (przenoszących siły działające w ich płaszczyźnie).

Przy użyciu wyrobów silikatowych można wznosić ściany zewnętrzne (licowe, elewacyjne) oraz wewnętrzne, w tym także (pod pewnymi warunkami) ściany fundamentowe i ściany piwnic. Silikaty znajdują zastosowanie przy wykonywaniu ścian w budynkach o ustrojach ścianowych i wypełnień w ustrojach szkieletowych. Nadają się do zabudowy jedno- i wielorodzinnej, niskiej i wielokondygnacyjnej. Z uwagi na bardzo dobre właściwości izolacyjności akustycznej sprawdzają się w konstrukcjach wewnętrznych ścian międzymieszkaniowych i ścian między budynkami w zabudowie jednorodzinnej, przegród między pomieszczeniami a sanitariatami, hydroforniami, oddzielają w obiektach przemysłowych sekcje o dużym natężeniu hałasu od innych stref, podobnie też w budynkach użyteczności publicznej. Służą jako materiał murowy do wznoszenia wiat, śmietników itp. Stosowane są do wykonywania okładzin zewnętrznych i wewnętrznych ścian budynków oraz do konstruowania obiektów małej architektury (np. ażurowych ścian, murów, ogrodzeń), gdzie można wykorzystywać również ich wersje z licem łupanym. Można je również stosować tylko do budowy warstwy nośnej ściany, a warstwę elewacyjną lub inną (w zależności od charakteru ściany) wykonywać z innego materiału murarskiego. Elementy silikatowe można barwić. Ich wysoka odporność na ogień sprawia, że są odpowiednie do wznoszenia konstrukcji ogniomurów, ścian kominowych i wentylacyjnych. Z uwagi na walory optyczne i w zależności od potrzeb ściany wewnętrzne z cegły silikatowej mogą być wykonane jako ściany licowe lub otynkowane.

Istotną pomocą dla projektantów jest dostęp do różnorodnych formatów elementów silikatowych, także pod względem ich konstrukcji (elementy pełne i drążone) oraz przeznaczenia (np. cegły licowe, licówki przemysłowe, cegły przeznaczone do pźniejszego otynkowania itp.), dzięki czemu można je optymalnie dobierać do przyjętych rozwiązań konstrukcji budynku. Zwraca uwagę również sposób wykończenia powierzchni czołowych elementów murowych (powierzchnie gładkie łączone są na cienkie spoiny pionowe i na styk na główce), a typu pióro–wpust bez użycia zapraw. Większe elementy silikatowe przeznaczone do murowania ręcznego (bloczki) mogą mieć otwory do chwytania ułatwiające pracę.

Silikatowe elementy murowe występują jako pełne i drążone. Najczęściej stosowane są ich wersje drążone, które mają mniejszą masę w stosunku do elementów bez drążeń. Mimo że ich masa jest mniejsza, mają nadal wysoką wytrzymałość oraz pozwalają na wybudowanie ścian o odpowiednim poziomie izolacyjności akustycznej. Zastosowanie silikatów pełnych można ograniczać do ścian, w których wymagana jest bardzo wysoka nośność (np. dolne warstwy kilkunastokondygnacyjnych budynków) albo podwyższona izolacyjność akustyczna.

Stabilność parametrów

Gotowy wyrób (po wyprodukowaniu, podczas sezonowania, w transporcie i na budowie) nie zmienia praktycznie swoich gabarytów i stale zachowuje dokładność wyprofilowanych krawędzi.

Wysoka wytrzymałość na ściskanie

Według zapisów normy PN-EN 771-2:2006 wytrzymałość na ściskanie wyrobów silikatowych powinna wynosić od 5 do 75 N/mm². Ta cecha czyni z silikatów tworzywo, z którego poprawnie wykonane ściany zachowują wysoki stopień bezpieczeństwa konstrukcji. Z odpowiednio dobranych elementów można wznosić nośne ściany konstrukcyjne nawet w budynkach kilkunastopiętrowych oraz ściany nośne w strefach przegród o znacznych naciskach punktowych (np. ściany w strefach międzyokiennych).

Silikaty są szczególnie atrakcyjne dla projektantów, ponieważ w porównaniu z innymi materiałami murowymi pozwalają minimalizować ich grubości. Przy zachowaniu wymaganych wartości nośności ścian ich zastosowanie przynosi istotne korzyści projektowe, takie jak uzyskanie powiększonej kubatury użytkowej pomieszczeń w obiekcie (zysk kubatury kosztem pomniejszonej grubości ściany). Ściany takie ponadto zachowują wysokie wartości pojemności cieplnej, co zapewnia pomieszczeniom pożądany komfort klimatyczny.

Duża trwałość podczas eksploatacji

Trwałość w eksploatacji porównywalna jest do trwałości kamienia naturalnego, co wynika ze struktury silikatów. Wiązania krzemianowe sprawiają, że wyroby te są odporne na reakcje z silnymi związkami chemicznymi. W związku z tym świetnie nadają się do konstruowania ścian w budynkach przemysłowych, gdzie istnieje prawdopodobieństwo zwiększonego oddziaływania destrukcyjnego środowiska, a także w budownictwie rolniczym, gdzie z silikatów można budować zbiorniki na gnojówkę bez konieczności betonowania ich od wewnątrz. Doświadczenia wykazały, że po 30 latach magazynowania takie zbiorniki nie wykazały żadnego ubytku materiału. Z tych powodów silikaty to bardzo dobry materiał budowlany do wznoszenia obiektów rolniczych. Właściwości aseptyczne korzystne są w pomieszczeniach dla zwierząt (stajnie, obory, chlewnie, kurniki), a twardość sprawia, że są odporne na rżne zachowania zwierząt (np. kopnięcia, bodzenia, gryzienia itp.). Zakres zastosowań silikatów pod kątem trwałości w rżnych warunkach środowiskowych przedstawiono w tabeli.

Elementy silikatowe nie degradują się pod wpływem działania UV. Zachowują też wysoką odporność na działanie niszczące drobin piasku i kurzu. Z uwagi na niewielką nasiąkliwość są mrozoodporne, co wiąże się z tym, że mechanizm zamarzania wody wewnątrz ich struktur rżni się od takiego mechanizmu w innych materiałach (brak typowego układu komórek mogących magazynować wodę, co w praktyce wyklucza zjawisko wysadzinowości). Ich zdolność do paroprzepuszczalności wynika z rżnic wilgotności względnej. Z tych powodów elewacje z silikatów nie wymagają tynkowania, a prawidłowo wykonane zachowują walory estetyczne. Wymienione atrybuty zapewniają murom elewacyjnym wybudowanym z silikatów długoletnią trwałość, co potwierdzają już ponad 100-letnie obserwacje obiektów wzniesionych z tych materiałów.

Wysoka zdolność akumulacji termicznej

Ta właściwość wynika z wysokiej masy wyrobów. Duży opór cieplny takich ścian sprawia, że spełniają one rolę bufora termicznego i niwelują skutki szybkich zmian temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynków. Zimą szybko nagrzewane długo oddają ciepło, a latem przy dużym nasłonecznieniu nie reagują gwałtownie na wzrost temperatur na zewnątrz, lecz powoli je absorbują, by w chłodniejszych porach doby wolno je oddawać. Ta właściwość sprawia, że temperatura wewnątrz pomieszczeń utrzymywana jest na umiarkowanym, zdrowym dla organizmu poziomie.

Wysoka efektywność energetyczna (oszczędność energii i ochrona cieplna)

Składa się na nią kilka elementów: dobre właściwości oporu cieplnego, łatwość ocieplania, oszczędność w kosztach produkcji elementów murowych, budowania i eksploatacji wybudowanego obiektu. Produkcja silikatów jest ekologicznie neutralna w porównaniu z wieloma systemami energooszczędnymi, bo m.in. w reakcji egzotermicznej procesów hydratyzacji wapna wytwarzana jest część energii cieplnej wykorzystywana w procesie produkcyjnym.

Korzystne relacje paroprzepuszczalności

Wielkości przenikania pary wodnej w murze z silikatów uzależnione są od poziomu wilgotności względnej pomieszczeń. Przy jego wysokich wartościach paroprzepuszczalność jest duża, jednak znacznie słabnie przy ich obniżaniu. Taka właściwość jest korzystna dla warunków bytowych, bo mur silikatowy stabilizuje wilgotność w pomieszczeniach, dzięki temu w pomieszczeniach utrzymywany jest zwykle mikroklimat o najkorzystniejszym dla człowieka poziomie wilgotności ≈ 60% (warunki średnio wilgotne). Oznacza to, że wyroby silikatowe zapewniają optimum wilgotności dla wnętrz w całym budynku, gdyż wyrównują rżnice wilgotności między pomieszczeniami. Ponadto ściana z silikatów nie przepuszcza wilgoci z zewnątrz, a pełniąc jednocześnie rolę bufora termicznego, zachowuje w sobie zdolność kompensowania dokuczliwego gdzie indziej zjawiska kondensacji pary wodnej i powstawania na jej wewnętrznych powierzchniach stref zawilgoceń. Opornie chłonie wilgoć, przy czym równomiernie ją rozprowadza w swoich strukturach (co zapobiega jej miejscowemu kumulowaniu się), ale znacznie łatwiej wysycha. Wspomniane zdolności przenikania pary pozwalają usuwać wilgoć na zewnątrz ściany, co znacznie wpływa na zachowanie dobrego stanu budynku.

Świetna izolacyjność akustyczna

Przy ocenie ściany pod względem akustycznym ma zastosowanie prawo masy, według którego m.in. izolacyjność akustyczna przegrody jest wprost proporcjonalna do jej masy. Ściany z silikatów ze względu na dużą masę powierzchniową są przegrodami o wysokiej izolacyjności akustycznej, bardzo dobrze pochłaniają dźwięk i dzięki temu gwarantują ochronę przed hałasem.

Podłoże stanowiące dobrą przyczepność dla zapraw

Naturalna mineralna struktura piaskowo-wapienna silikatów zachowuje wszystkie korzystne właściwości adhezyjne typowe dla klejów i zapraw budowlanych tynkarskich i murarskich tradycyjnych i cienkowarstwowych, a także środków zabezpieczających powierzchnię ściany (gruntowników).

Wysoka ognioodporność

Silikaty są całkowicie niepalne, o najwyższej klasie reakcji na ogień – A1. Nośności (R), szczelności (E) i izolacyjności (I) ogniowe (REI) dla ścian silikatowych nieotynkowanych o grubościach 240 mm sięgają aż 240 min. W praktyce takie ściany stanowią skuteczną zaporę przeciwogniową. Z tych powodów silikaty stosowane są do wykonywania ścian przeciwpożarowych oraz ścian w obiektach o specjalnych wymaganiach. Badania odporności ogniowej dowiodły, że nawet w temperaturze 600ºC silikat się nie zwęgla i nie rozpada. Podczas pożaru struktury silikatów nie wydzielają żadnych szkodliwych substancji.

Duża powtarzalność i dokładność wymiarów

Zastosowanie systemu silikatów w projektowaniu, a później wykonywanie z ich udziałem ścian budynku w znaczny sposób wpływa na przyspieszenie oraz oszczędność kosztów realizacji inwestycji.

Higiena, zdrowie i ochrona środowiska

Silikaty należą do najzdrowszych i najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych. Mają najniższe wskaźniki radioaktywności naturalnej spośród innych materiałów. Nie emitują substancji i gazów toksycznych. Są odporne na korozję biologiczną i chemiczną. Bakteriobójcze własności wapna i brak składników pochodzenia organicznego uniemożliwiają rozwój mikroorganizmów i grzybów, co podnosi zdrowotność budynku. Mur silikatowy wiąże też CO2 z powietrza ze względu na zachodzące w nim procesy karbonatyzacji, co dodatkowo zwiększa wytrzymałość silikatu. Odpady (gruz silikatowy) nie zagrażają środowisku naturalnemu i praktycznie można je ponownie kierować na linię produkcyjną. Sama produkcja silikatów sprzyja zachowaniu czystości środowiska. Zużycie energii pierwotnej przy produkcji takiej cegły wynosi zaledwie 250 kWh/Mg. Z tych względów materiały wapienno-piaskowe przy wszystkich swoich zaletach należą do najtańszych na rynku.

Bezpieczeństwo użytkowania

Ta cecha wynika z większości wcześniej wymienionych. Poprawnie wykonane z ich udziałem budowle gwarantują takie bezpieczeństwo. Ściany z silikatów stanowią dobre podłoże do mocowania zakotwień przenoszących podwyższone obciążenia.

Estetyka

Silikat nie stawia ograniczeń budowli: kształtu, wielkości, rodzaju pomieszczeń, tynków, fasad itp. Inwestor może dowolnie kształtować architekturę domu. Prawidłowe murowanie z silikatów pozwala wznosić ściany równe, o regularnym zarysie spoin i czystych powierzchniach. Do budowy można wykorzystywać elementy barwione, a także płytki, kształtki i cegły łupane otrzymywane w wyniku łupania zahartowanej w warunkach hydrotermalnych cegły silikatowej. Ich płaszczyzny powstałe po przełupaniu mają atrakcyjny wygląd imitujący fakturę naturalnych piaskowców. W konstrukcjach ścian licowych można stosować takie same techniki fugowania jak przy klinkierze.

Korzyści ekonomiczne

Rachunek ekonomiczny na korzyść silikatów można sporządzać niemalże na każdym etapie ich cyklu żywotności. Surowce są naturalne, ogólnodostępne. Koszty produkcji są relatywnie niższe niż przy innych wyrobach murowych. Murowanie nie wymaga stosowania drogich narzędzi. Elewacje silikatowe są trwałe i nie wymagają częstych i kosztownych konserwacji. Silikaty z rozbiórek łatwo poddać recyklingowi, a wszelkie odpady (gruz) nie stwarzają zagrożeń dla środowiska, a zatem nie wymagają dokonywania kosztownych utylizacji.

Na koniec należałoby zwrócić uwagę na wadę, która ma charakter wtórny. Cegły i bloczki silikatowe przed zabudowaniem są podatne na uszkodzenia mechaniczne. Pod wpływem punktowych uderzeń łatwo pękają i z tego względu należy unikać sytuacji, w których mogą zostać uszkodzone, gdyż wpływa to negatywnie na dokładność i prawidłowość wykonania przegrody.

Literatura

  1. PN-EN 771-2:2006 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe silikatowe”.
  2. C. Miedziałkowski, „Wyroby silikatowe nowoczesne, ekologiczne i ekonomiczne”, Materiały konferencyjne V Konferencji Naukowo-Technicznej Olsztyn–Łańsk 2002, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie.
  3. A. Bociąga, J. Sieczkowski, „Projektowanie konstrukcji z silikatowych elementów murowych wg PN-B-03002:2007”, [w:] „Projektowanie budynków z silikatowych elementów murowych”, zeszyt 2, wyd. Grupa SILIKATY, Warszawa, październik 2008.
  4. Materiały informacyjne firm: Grupa SILIKATY, Silikaty-Białystok, PPM Niemce SA, Xella Polska, Heidelberger Kalksandstein, Esk Building Products.

PAŹDZIERNIK 2010

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Adam Adam, 13.04.2013r., 21:15:20 Wstyd, żeby w artykule technicznym były same przymiotniki jak dla gospodyni domowej i żadnej liczby danych technicznych !!

Powiązane

dr inż. Iwona Kata , mgr Zofia Stasica , mgr inż. Witold Charyasz, mgr inż. Krzysztof Szafran Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem...

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem jest stosowanie środków ochrony powłok, które zawierają substancje czynne, aktywnie hamujące rozrost mikroorganizmów.

dr inż. Andrzej Konarzewski Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji...

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji objaśnia jak je wyznaczać.

dr inż. Paweł Sulik Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Wojciech Mazur , mgr inż. Remigiusz Jokiel Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe...

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe ścian przyziemia w budynkach nieposiadających podpiwniczenia, posadowionych na ławach fundamentowych, są realizowane w zróżnicowany sposób.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych...

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych [1]. Wciąż mało kto zdaje sobie sprawę, że niemal 3/4 dawki promieniowania jonizującego, jaką otrzymuje w ciągu roku przeciętny Polak, pochodzi ze źródeł naturalnych [2].

Nicola Hariasz Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

mgr inż. Ismena Gawęda Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach...

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach chłodni czy mroźni) oraz powierzchnie przetwórcze.

mgr inż. Bartosz Witkowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast...

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast i znacząco wzrósł popyt na nowe mieszkania. To, co w świadomości może najbardziej być kojarzone z prefabrykacją zastosowaną w budynkach to tzw. wielka płyta, czyli połączenie żelbetowych ścian konstrukcyjnych ze ścianami osłonowymi z gazobetonu.

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy...

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy Zachodniej, a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pojawiły się niemal równocześnie dwie grupy produktów – materiały do wzmocnień konstrukcji oraz pręty do zbrojenia betonu.

Monika Hyjek Pożar ściany z barierami ogniowymi

Pożar ściany z barierami ogniowymi Pożar ściany z barierami ogniowymi

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła...

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła się 3–4-krotnie. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych jest to równoznaczne ze wzrostem zagrożenia pożarowego.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Nicola Hariasz Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe...

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe dla zdrowia mogą być nawet gwar i szum towarzyszące nam na co dzień w biurze czy w centrum handlowym.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr Kamil Kiejna Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści...

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr inż. Artur Miszczuk Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami proekologicznej polityki UE. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie i stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi nie zostały jednak (w WT 2021) zmienione.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.