Izolacje.com.pl

Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie OZE wciąż jest celem

Szymon Firląg – prezes zarządu w Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa oraz adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej – w rozmowie z Jarosławem Guzalem

Szymon Firląg – prezes zarządu w Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa oraz adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, fot. ZPPMB

Szymon Firląg – prezes zarządu w Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa oraz adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, fot. ZPPMB

O projektowaniu i modernizowaniu budynków według najnowszych standardów, a także o aktualnej sytuacji branży budowlanej mówi Szymon Firląg – prezes zarządu w Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.

Zobacz także

Jarosław Guzal Izolacja budynków pomoże sprostać wyzwaniom obecnego świata

Izolacja budynków pomoże sprostać wyzwaniom obecnego świata Izolacja budynków pomoże sprostać wyzwaniom obecnego świata

Czy Warunki Techniczne powinny się zmienić w kontekście bezpieczeństwa pożarowego i akustyki? Przeczytaj rozmowę z Romualdem Chrapkiem – członkiem zarządu Stowarzyszenia MIWO.

Czy Warunki Techniczne powinny się zmienić w kontekście bezpieczeństwa pożarowego i akustyki? Przeczytaj rozmowę z Romualdem Chrapkiem – członkiem zarządu Stowarzyszenia MIWO.

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Naszą rozmowę nie sposób nie rozpocząć od tego, co się dzieje w Ukrainie. Wiemy, jakie konsekwencje może to mieć dla naszego kraju, co już po części odczuwamy w wymiarze społecznym i ekonomicznym. A co to w praktyce może oznaczać dla naszej branży?

Trudno w tym momencie o jakieś przewidywania. Na sytuację w budownictwie wpływa wiele czynników, takich jak inflacja, wysokość stóp procentowych czy popyt. Obserwowany wzrost cen surowców, energii lub przerwane łańcuchy dostaw przyczynią się do wzrostu cen wyrobów budowlanych, a w dalszej kolejności – mieszkań. Wyższe koszty kredytów i zmiany podatkowe wprowadzone przez Polski Ład uderzą w klasę średnią, czyli potencjalnych inwestorów.

Z drugiej strony wojna w Ukrainie spowodowała napływ uchodźców, którzy będą poszukiwać mieszkań. Ważne są również działania w zakresie termomodernizacji istniejących zasobów. Zwiększanie ilości modernizowanych budynków może być elementem stabilizującym rynek w perspektywie długookresowej. Jest to również korzystne z punktu widzenia ograniczania negatywnego wpływu wzrostu cen energii i paliw oraz uniezależnienia się od ich zewnętrznych dostawców.

Czy polityka klimatyczna i plan dążenia do neutralności klimatycznej mogą się zmienić wobec tego, co się dzieje w związku z wojną i embargiem nałożonym na Rosję? Czy ta kwestia wymaga resetu?

Wydaje mi się, że w pewnych obszarach tempo planowanych zmian będzie szybsze, a w innych wolniejsze niż zakładano. Z wypowiedzi przedstawicieli Komisji Europejskiej wynika, że będziemy dążyć do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych i uniezależnienia się od dostaw paliw kopalnych z Rosji. To wymaga dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Nowe priorytety mogą ograniczyć wydatki na inne cele, na przykład Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji lub Fundusz Modernizacyjny. Oba miały ułatwić wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 r. Trudno powiedzieć, czy ten ambitny cel zostanie utrzymany. Na pewno poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie wykorzystania OZE jest korzystne zarówno dla klimatu, jak i uniezależnienia się od dostaw surowców energetycznych z Rosji.

Od ponad roku jest Pan prezesem zarządu w Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa. Trzeba przyznać, że trafił Pan na dynamiczne czasy. Co Pana skłoniło do objęcia tego stanowiska?

Propozycja objęcia tego stanowiska była dla mnie dużym zaskoczeniem, swego rodzaju nobilitacją. Staram się zawsze do takich spraw podchodzić w sposób poważny i odpowiedzialny. Stwierdziłem, że spróbuję się podjąć tego wyzwania. Tak naprawdę wiedziałem, że to nie jest prosta sprawa, że będzie tu sporo pracy i że będę wiele rzeczy robił po raz pierwszy.

Jakie cele przed Panem postawiono i co w Pana ocenie wyróżnia Związek od innych organizacji tego typu?

Cele były jasno określone. Jeżeli chodzi o Związek, to na pewno chodziło o to, żeby nadać większą dynamikę jego działaniom. Do tego chcemy cały czas pozyskiwać nowe firmy do naszej organizacji. Obecnie jest ich 12, ale prowadzimy zaawansowane rozmowy z nowymi podmiotami.

To, co nas wyróżnia, to fakt, że jesteśmy członkiem Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. To jest zespół, w którym są przedstawiciele ministerstw, pracodawców i pracobiorców. Zespół został reaktywowany za urzędowania ministra Jarosława Gowina. Związek jest oficjalnym członkiem tego zespołu po stronie pracodawców i w ramach tego podmiotu powstały grupy robocze. Nasz Związek objął grupę roboczą, która zajmuje się rynkiem pracy i materiałów budowlanych. I tutaj bardzo mocno się zajmowaliśmy kwestią pakietu „Fit for 55” i jego wpływu na sektor wyrobów budowlanych, bo wiele firm jest firmami energochłonnymi i szczególnie obawia się, że te zmiany będą dla nich niekorzystne.

Ponadto prowadziliśmy różnego rodzaju działania informacyjne, organizowaliśmy webinaria, spotkania lub spotkania dla członków Związku, które spotkały się z dużym zainteresowaniem. Na pewno będziemy je kontynuować.

Wiem, że Związek zajmował stanowisko w sprawie Długoterminowej Strategii Renowacji (DSR) i nawet apelował o jak najszybsze podpisanie jej przez rząd, co nastąpiło w lutym tego roku. Jak Pan ocenia wartość tego dokumentu?

Moim zdaniem Strategia jest dobrze napisanym dokumentem, na pewno jest znacznie lepsza od swojej poprzedniczki. W aktualnej wersji znajdują się konkretne zapisy, które podają daty graniczne dla pewnych rozwiązań, są zdefiniowane scenariusze określające, jak powinna przebiegać termomodernizacja budynków i w jakim tempie.

Istotny będzie tu sam proces realizacji, czyli przełożenia zapisów tej strategii na zmiany, nawet w programach już istniejących. Dotyczy to też Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Tam póki co też nie ma zapisu, który zachęcałby do tego, żeby uzyskać oszczędności na poziomie 60% albo więcej. To jest moim zdaniem kluczowe.

Jeżeli chcemy iść w kierunku głębokiej termomodernizacji i wspierać ją, a nie tylko na przykład wymianę źródeł ciepła, to pytanie, czy programy, które są obecnie w Polsce, odpowiadają na tę potrzebę? Okazuje się, że nie, że jeszcze odpowiednich dla strategii zapisów nie ma. Dlatego apelowaliśmy o nowelizację programu „Czyste Powietrze”, żeby zachęcał do bardziej kompleksowych działań. Proponowaliśmy, aby w ramach termomodernizacji była preferowana i wspierana pewnymi bonusami odpowiednia kolejność działań w ramach tego procesu.

W tym dokumencie są przedstawione scenariusze działania w zakresie modernizacji budynków. Trudno mi sobie wyobrazić, jak zrealizujemy tak dużą liczbę modernizacji. Uważam też, że od strony technicznej nasz rynek nie jest wystarczająco przygotowany na wyzwania, jakie na nas czekają w tym zakresie.

W tym obszarze nie widzę problemu. Dla mnie barierą może być raczej brak wsparcia samego procesu, a niekoniecznie jest to doradztwo. Bardzo dobrym przykładem jest to, co się dzieje w fotowoltaice. W momencie, kiedy zostały stworzone faktycznie atrakcyjne warunki, to powstało dużo firm, które się tym zajmują. Znam firmę, która zajmowała się instalacjami hydraulicznymi, a przebranżowiła się na instalacje fotowoltaiczne i udało jej się w krótkim czasie zdobyć niezbędną wiedzę i doświadczenie. Uzupełniono zespół i dziś firma obsługuje wielu klientów. Nie obawiam się tu braku wiedzy czy technologii, bo fotowoltaika, która według mnie jest dosyć technicznym i innowacyjnym rozwiązaniem, szybko znalazła odbiorców.

W ostatnich miesiącach coraz więcej się mówi o konieczności zaostrzenia przepisów związanych z ochroną środowiska w kontekście produkcji materiałów budowlanych i surowców  przeznaczonych do ich wytwarzania. To jest trend, który już w dużym stopniu rozpowszechniono w krajach Europy Zachodniej. W Polsce to się raczej dopiero wszystko zaczyna…

Na chwilę obecną temat ten dotyczy firm produkujących wyroby budowlane w Polsce, ale nie aż w tak dużym stopniu. Wiele z nich nie wie do końca, co się będzie zmieniało. Dla nich dziś najistotniejsze są inne kwestie, np. brak surowców do produkcji, zapotrzebowanie rynkowe czy wzrost cen energii. Kwestia dążenia do neutralności klimatycznej m.in. poprzez redukcję emisji CO2 jest już przez nich dostrzegana. Niektóre bardzo mocno angażują się w kwestię GOZ-u, czyli Gospodarki Obiegu Zamkniętego, i kładą duży nacisk właśnie na kwestie recyklingu, zmniejszenia ilości odpadów czy wykorzystywania produktów w sposób powtórny. Dużo firm jest w tym zakresie bardzo świadomych i na to stawia duży nacisk, również w komunikacji na zewnątrz.

Są też firmy, które same wprowadzają własne strategie zrównoważonego rozwoju. Zwykle koncentrują się one na trzech obszarach: klimat, czyli obniżenie emisji CO2 z produkcji wyrobów budowlanych, zwiększenie stopnia odzysku oraz warunki pracy. Już dziś doskonale widać, że w Polsce te kwestie nie są takie istotne i nie są podnoszone w takim stopniu, jak to się obserwuje w krajach zachodnich. Tam wszystko, co jest związane z ekologią, jest już bardziej widoczne i coraz bardziej znaczące. Na przykład w Szwecji polskie firmy, które startują tam w przetargach, przegrywają z uwagi na to, że np. nie są w stanie spełnić wymagań środowiskowych albo nie mają odpowiedniej deklaracji czy też nie prowadzą produkcji w sposób zrównoważony.

Dziś firmy zachodnie, które produkują wyroby budowlane, starają się uzyskiwać półprodukty lub surowce, które cechują się bardzo niską emisją CO2. Na rynkach zachodnich są w powszechnym użyciu wskaźniki środowiskowe, które w Polsce nie występują.

W temacie budownictwa siedzi Pan już wiele lat. W jakim dziś kierunku – według Pana – należy iść, tworząc przepisy związane z energooszczędnym budownictwem? Od kilku lat mówi się o konieczności zmian w Warunkach Technicznych. W Pana opinii jakie błędy możemy w przyszłości wyeliminować na tej płaszczyźnie?

Z mojego punktu widzenia tym błędem jest oczywiście wyrażenie tych wymagań w postaci energii pierwotnej. Od tego powinno się odejść na rzecz wskaźnika zapotrzebowania na energię dostarczoną netto, czyli pokazującego różnicę pomiędzy ilością energii importowanej a eksportowanej poza granicę bilansową budynku. Uważam, że wyrażenie charakterystyki energetycznej budynku za pomocą takiego kompleksowego wskaźnika byłoby bardziej czytelne dla odbiorcy końcowego.

W przypadku wymagań dla współczynnika U to wymagania minimalne powinny zostać. Nie powinno się odchodzić od tego, zostawiając pole do elastyczności w innych aspektach projektowania domu czy termomodernizacji. Mamy już dziś wiele technologii i rozwiązań, które prowadzą do tego samego efektu. Pozwólmy decydować ludziom w sprawie zastosowania tych technologii, które w danym miejscu czy regionie są najkorzystniejsze.

Ponadto nie ukrywam, że denerwują mnie szklane wieżowce, bo nie widzę w tym żadnej efektywności energetycznej. Zwykle takie budynki zużywają dużo energii na ogrzewanie i chłodzenie. Moim zdaniem powinniśmy iść w takim kierunku, żeby jednak Warunki Techniczne w przypadku budynków biurowych trochę zmienić. Ważne jest, aby dziś tworzyć takie prawo, które zabezpieczy nas przed zmianami klimatu.

Studenci Politechniki Warszawskiej przeprowadzili badania, z których jasno wynika, że w 2050 r. zapotrzebowanie na energię do ogrzewania może spaść o 25% dla niektórych scenariuszy, a na chłodzenie wzrośnie o 250%. Tak więc już teraz powinniśmy tak projektować budynki, żeby nie przegrzewały się w okresie letnim, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że w zimie potrzebujemy mało energii, a dużo na chłodzenie w lecie.

Jak w takim razie według Pana powinien być zaprojektowany budynek jednorodzinny? Na jakie rozwiązania powinien się zdecydować inwestor podczas budowy lub modernizacji domu?

Na chwilę obecną, jeżeli oferujemy pieniądze np. w ramach ustawy o OZE, czyli na obecnym systemie zwrotu, to ja budowałbym dom plusenergetyczny. Tutaj bym się odniósł do wymagań NFOŚiGW, które były kiedyś, i zbudowałbym dom w standardzie NF15 z maksymalną ilością fotowoltaiki na dachu i z ogrzewaniem elektrycznym bezpośrednim, czyli z matami grzejnymi w podłodze, z bardzo dobrze zaizolowanymi ścianami, dobrymi oknami i systemem wentylacji z odzyskiem ciepła.

Dom o powierzchni 120–140 m2 zbudowany w takim standardzie będzie miał zapotrzebowanie na moc do ogrzewania około 3 kW plus 2 kW na ciepłą wodę. Do tego liczymy indukcję i pozostałe rzeczy i w sumie wyrabiamy się w 12 KW. Na dachu montujemy instalację PV o maksymalnej mocy 10 kW. Przy takim rozwiązaniu jesteśmy w stanie zbudować dom plusenergetyczny przy prawie zerowych kosztach użytkowania. Nie musimy robić żadnego przyłącza. Inwestujemy więcej w zmniejszenie zużycia energii oraz inwestujemy więcej w instalację fotowoltaiczną. W mniejszym stopniu ponosimy koszty na rozbudowany system ogrzewania.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Artur Pałasz Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2 Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących...

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących dobre metody badawcze i spełniających stosunkowo rygorystyczne wymagania.

dr inż. Wacław Brachaczek, mgr Wojciech Siemiński Skąd się biorą rysy na powierzchni tynków renowacyjnych?

Skąd się biorą rysy na powierzchni tynków renowacyjnych? Skąd się biorą rysy na powierzchni tynków renowacyjnych?

Często występującą wadą tynków renowacyjnych jest powstawanie zarysowań i spękań na ich powierzchni już w pierwszym okresie utwardzania. Jest to spowodowane układaniem warstw tynków o nierównomiernej grubości,...

Często występującą wadą tynków renowacyjnych jest powstawanie zarysowań i spękań na ich powierzchni już w pierwszym okresie utwardzania. Jest to spowodowane układaniem warstw tynków o nierównomiernej grubości, niezachowaniem przerw technologicznych przy wykonywaniu poszczególnych warstw systemu, a także czynnikami technologiczno-materiałowymi.

dr inż. arch. Janusz Barnaś Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie

Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie

Wraz z ewolucją formy architektonicznej zmienia się pojęcie elewacji oraz jej wygląd. Pojawiają się materiały budowlane dające nowe możliwości, tradycyjne zaś wykorzystywane są w nowoczesny sposób.

Wraz z ewolucją formy architektonicznej zmienia się pojęcie elewacji oraz jej wygląd. Pojawiają się materiały budowlane dające nowe możliwości, tradycyjne zaś wykorzystywane są w nowoczesny sposób.

dr inż. Beata Wilk-Słomka, dr inż. Janusz Belok Zagrożenia środowiskowe w budownictwie na przykładzie ściany dwuwarstwowej – metoda LCA

Zagrożenia środowiskowe w budownictwie na przykładzie ściany dwuwarstwowej – metoda LCA Zagrożenia środowiskowe w budownictwie na przykładzie ściany dwuwarstwowej – metoda LCA

Jedną z technik, która pozwala określić i ocenić potencjalny wpływ wyrobów lub usług na środowisko, jest ocena środowiskowa wyrobu oparta na ocenie cyklu życia – LCA.

Jedną z technik, która pozwala określić i ocenić potencjalny wpływ wyrobów lub usług na środowisko, jest ocena środowiskowa wyrobu oparta na ocenie cyklu życia – LCA.

mgr inż. Maciej Król, prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński Geopolimery w budownictwie

Geopolimery w budownictwie Geopolimery w budownictwie

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2...

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2 przy zużyciu 2–3 razy mniejszej energii. Z tego powodu cement geopolimerowy nazwano zielonym cementem. Jest ekologiczny i wytrzymały, a mimo to rzadko stosowany w budownictwie.

dr hab. inż., prof. UWM Robert Wójcik, mgr inż. Piotr Kosiński Jaki jest współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej?

Jaki jest współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej? Jaki jest współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej?

Pomimo licznych publikacji wyników badań i prowadzonej dyskusji stanowiska na temat zakresu optymalnego zagęszczenia nadal nie są jednoznaczne. Pokutują stare opinie: im materiał lżejszy, tym cieplejszy....

Pomimo licznych publikacji wyników badań i prowadzonej dyskusji stanowiska na temat zakresu optymalnego zagęszczenia nadal nie są jednoznaczne. Pokutują stare opinie: im materiał lżejszy, tym cieplejszy. Zapomina się przy tym o postępującej w czasie deformacji materiału.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie...

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie ognia, a także działanie wysokich temperatur.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk, prof. ICiMB, dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek Odporność betonu komórkowego na zawilgocenia

Odporność betonu komórkowego na zawilgocenia Odporność betonu komórkowego na zawilgocenia

Anomalia pogodowe w postaci obfitych opadów deszczu i wywołanych przez nie powodzi spowodowały, że w ciągu ostatnich piętnastu lat aktualnym tematem stały się zagadnienia związane z zachowaniem się materiałów...

Anomalia pogodowe w postaci obfitych opadów deszczu i wywołanych przez nie powodzi spowodowały, że w ciągu ostatnich piętnastu lat aktualnym tematem stały się zagadnienia związane z zachowaniem się materiałów budowlanych w podtopionych lub zalanych budynkach. W artykule zostaną przedstawione badania wykonane po powodzi z 1997 r. pod kątem odporności betonu komórkowego na wilgoć.

Jarosław Guzal Kalmatron wreszcie w Polsce

Kalmatron wreszcie w Polsce Kalmatron wreszcie w Polsce

Jakie jest przeznaczenie i zastosowanie kalmatronu? Na czym polega ta technologia? Działanie nowego na polskim rynku produktu przybliżają Grzegorz Długokęcki - prezes zarządu PIW Drycon, oraz Dobromir...

Jakie jest przeznaczenie i zastosowanie kalmatronu? Na czym polega ta technologia? Działanie nowego na polskim rynku produktu przybliżają Grzegorz Długokęcki - prezes zarządu PIW Drycon, oraz Dobromir Kułakowski - prezes zarządu Kalmatron EU.

dr inż. Elżbieta Nowicka Właściwości akustyczne płyt warstwowych

Właściwości akustyczne płyt warstwowych Właściwości akustyczne płyt warstwowych

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym wzrasta problem rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku i jego wpływu na zdrowie ludzi, dlatego ochrona przed hałasem zaczyna odgrywać bardzo ważną rolę podczas realizacji...

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym wzrasta problem rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku i jego wpływu na zdrowie ludzi, dlatego ochrona przed hałasem zaczyna odgrywać bardzo ważną rolę podczas realizacji wielu inwestycji. Coraz bardziej przydatna staje się więc wiedza dotycząca właściwości akustycznych poszczególnych materiałów budowlanych.

dr inż. Adam Niesłochowski Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne,...

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne, bitumy, lepiszcza, kleje itp., a także pozostałości nieprzereagowanych monomerów.

Jacek Sawicki Właściwości wyrobów silikatowych

Właściwości wyrobów silikatowych Właściwości wyrobów silikatowych

Silikatami nazywamy wyroby wapienno-piaskowe, które należą do bogatej grupy materiałów budowlanych wykonywanych z zapraw wapiennych. Są one znane i często stosowane w wielu krajach Europy. Ostatnio coraz...

Silikatami nazywamy wyroby wapienno-piaskowe, które należą do bogatej grupy materiałów budowlanych wykonywanych z zapraw wapiennych. Są one znane i często stosowane w wielu krajach Europy. Ostatnio coraz większą popularność zdobywają na naszym rynku głównie ze względu na dobre parametry wytrzymałościowe oraz łatwość pozyskiwania surowca do produkcji bloczków silikatowych.

mgr inż. Maciej Rokiel Metody osuszania murów w budynkach

Metody osuszania murów w budynkach Metody osuszania murów w budynkach

Zagadnienia związane z osuszaniem są skomplikowane. Wynika to przede wszystkim ze sposobu zachowania się materiałów wobec wody i wilgoci oraz z przyczyn i źródeł zawilgocenia.

Zagadnienia związane z osuszaniem są skomplikowane. Wynika to przede wszystkim ze sposobu zachowania się materiałów wobec wody i wilgoci oraz z przyczyn i źródeł zawilgocenia.

dr inż. Anna Kaczmarek, dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć?

Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć? Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć?

Woda wywiera negatywny wpływ na materiał budowlany. Zawilgocony traci swoje właściwości izolacyjne – wzrasta jego współczynnik przewodzenia ciepła, a co za tym idzie zwiększają się straty ciepła w budynku....

Woda wywiera negatywny wpływ na materiał budowlany. Zawilgocony traci swoje właściwości izolacyjne – wzrasta jego współczynnik przewodzenia ciepła, a co za tym idzie zwiększają się straty ciepła w budynku. Ponadto materiały takie jak gips, anhydryt, czyli o dużym współczynniku rozmiękania, pod wpływem wilgoci zmniejszają swoją wytrzymałość mechaniczną. Jest to przyczyną niszczenia płyt gipsowo-kartonowych, tynków i podkładów gipsowych oraz anhydrytowych. Woda powoduje również korozję chemiczną tynków,...

dr inż. Andrzej Konarzewski Samonośne izolacyjne płyty warstwowe

Samonośne izolacyjne płyty warstwowe Samonośne izolacyjne płyty warstwowe

Badania na płytach warstwowych powinny być prowadzone jednorazowo lub cyklicznie. Przy wdrażaniu normy i wprowadzaniu wyrobu oznakowanego znakiem CE na rynek zdarzają się problemy.

Badania na płytach warstwowych powinny być prowadzone jednorazowo lub cyklicznie. Przy wdrażaniu normy i wprowadzaniu wyrobu oznakowanego znakiem CE na rynek zdarzają się problemy.

mgr inż. Jarosław Gasewicz Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne

Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne

Grubowarstwowe powłoki hydroizolacyjne wykonywane z mas na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi dostępne są na rynku materiałów budowlanych już od ok. czterdziestu lat. Ich wprowadzenie...

Grubowarstwowe powłoki hydroizolacyjne wykonywane z mas na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi dostępne są na rynku materiałów budowlanych już od ok. czterdziestu lat. Ich wprowadzenie miało ułatwić wykonywanie hydroizolacji na pionowych elementach budowli stykających się z gruntem.

prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski Chemia betonu – wybrane zagadnienia

Chemia betonu – wybrane zagadnienia Chemia betonu – wybrane zagadnienia

Prace badawcze związane z technologią betonu bazują na podstawach chemii nieorganicznej, a w ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej także chemii organicznej w związku ze stosowaniem domieszek, bez których...

Prace badawcze związane z technologią betonu bazują na podstawach chemii nieorganicznej, a w ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej także chemii organicznej w związku ze stosowaniem domieszek, bez których nie można produkować nowoczesnego betonu. Dotyczy to wszelkich zagadnień, począwszy od zrozumienia, na czym polegają procesy wiązania i twardnienia oraz jakie czynniki na nie wpływają, przez formowanie mikrostruktury betonu, a na procesach korozyjnych kończąc. Wszystkie te kwestie znajdują wyjaśnienie...

mgr inż. Bernadeta Dębska Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów

Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów

Dbałość o ochronę środowiska, a także poprawę jakości życia ludzi nakazuje prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, co sprowadza się przede wszystkim do odzysku surowców dzięki zastosowaniu recyklingu...

Dbałość o ochronę środowiska, a także poprawę jakości życia ludzi nakazuje prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, co sprowadza się przede wszystkim do odzysku surowców dzięki zastosowaniu recyklingu i unieszkodliwiania tych odpadów, których ponowne wykorzystanie nie jest możliwe. Działem gospodarki o największym potencjale wykorzystania odpadów jest sektor budownictwa i produkcji materiałów budowlanych.

mgr inż. Krzysztof Patoka Gwarancje na materiały dachowe

Gwarancje na materiały dachowe Gwarancje na materiały dachowe

Inwestorzy najchętniej kupują materiały objęte gwarancją producenta. Są wtedy spokojni, że nabyli towar wysokiej jakości, pozwalający na długą i bezawaryjną eksploatację. Co więcej, wielu kupujących wierzy,...

Inwestorzy najchętniej kupują materiały objęte gwarancją producenta. Są wtedy spokojni, że nabyli towar wysokiej jakości, pozwalający na długą i bezawaryjną eksploatację. Co więcej, wielu kupujących wierzy, iż pewny, bo z gwarancją, materiał zapewni, że dach będzie dobry, bez względu na jakość wykonania. Tymczasem nawet najlepsze, ale źle zastosowane materiały budowlane mogą funkcjonować niewłaściwie i być przyczyną poważnych strat w trakcie eksploatacji budynku. Dlatego gwarancje udzielane na materiały...

Jarosław Guzal Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele

Jakie cele realizuje na co dzień SSO? Co jest obecnie największym wyzwaniem dla branży ociepleniowej? Czy organizacje takie jak SSO są partnerami do rozmów przy tworzeniu prawa?

Jakie cele realizuje na co dzień SSO? Co jest obecnie największym wyzwaniem dla branży ociepleniowej? Czy organizacje takie jak SSO są partnerami do rozmów przy tworzeniu prawa?

Jarosław Guzal Balex Metal: Nadszedł czas na izolację Thermano

Balex Metal: Nadszedł czas na izolację Thermano Balex Metal: Nadszedł czas na izolację Thermano

Jaka jest obecnie sytuacja branży dachowej, a jak wygląda rynek płyt warstwowych? Jaka będzie przyszłość izolacji Thermano?

Jaka jest obecnie sytuacja branży dachowej, a jak wygląda rynek płyt warstwowych? Jaka będzie przyszłość izolacji Thermano?

Jarosław Guzal KFB Polska: Rozwiązujemy problemy

KFB Polska: Rozwiązujemy problemy KFB Polska: Rozwiązujemy problemy

Jaka jest świadomość rynku w zakresie pomiarów, analizy i redukcji hałasu? Na czym koncentruje się działalność firmy?

Jaka jest świadomość rynku w zakresie pomiarów, analizy i redukcji hałasu? Na czym koncentruje się działalność firmy?

Jarosław Guzal WSEiZ: Stawiamy na wiedzę i rozwój przedsiębiorczości naszych studentów

WSEiZ: Stawiamy na wiedzę i rozwój przedsiębiorczości naszych studentów WSEiZ: Stawiamy na wiedzę i rozwój przedsiębiorczości naszych studentów

O szkoleniu adeptów budownictwa i architektury w warszawskiej Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania mówi jej prezydent - prof. dr hab. inż. Jan Misiak.

O szkoleniu adeptów budownictwa i architektury w warszawskiej Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania mówi jej prezydent - prof. dr hab. inż. Jan Misiak.

Jarosław Guzal PETRALANA: Nowy producent skalnej wełny mineralnej

PETRALANA: Nowy producent skalnej wełny mineralnej PETRALANA: Nowy producent skalnej wełny mineralnej

Tomasz Wesołowski - prezes zarządu firmy Petralana S.A., w rozmowie z Jarosławem Guzalem o początkach działalności firmy na rynku producentów wełny mineralnej oraz o kierunkach strategii rozwojowej przedsiębiorstwa.

Tomasz Wesołowski - prezes zarządu firmy Petralana S.A., w rozmowie z Jarosławem Guzalem o początkach działalności firmy na rynku producentów wełny mineralnej oraz o kierunkach strategii rozwojowej przedsiębiorstwa.

Najnowsze produkty i technologie

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete  – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.