Izolacje.com.pl

Krzysztof Pogan: Stawiam na żywice PMMA

Krzysztof Pogan – właściciel firmy KP-Project – w rozmowie z Jarosławem Guzalem

dr inż. Krzysztof Pogan, właściciel firmy KP-Project; fot. „Twoja Sesja”

dr inż. Krzysztof Pogan, właściciel firmy KP-Project; fot. „Twoja Sesja”

Krzysztof Pogan, właściciel firmy KP-Project, mówi o szerokim zastosowaniu żywic PMMA oraz kierunku rozwoju tej technologii.

Zobacz także

dr inż. Krzysztof Pogan Szacowanie wytrzymałości na ściskanie betonu elementów wykonanych na budowie

Szacowanie wytrzymałości na ściskanie betonu elementów wykonanych na budowie Szacowanie wytrzymałości na ściskanie betonu elementów wykonanych na budowie

Dynamiczne wykorzystanie betonu nastąpiło w wieku XIX, od momentu opracowania w roku 1824 przez Aspdina technologii sztucznego spoiwa, które nazwał cementem portlandzkim. Dzisiaj pojęcie betonu jest znacznie...

Dynamiczne wykorzystanie betonu nastąpiło w wieku XIX, od momentu opracowania w roku 1824 przez Aspdina technologii sztucznego spoiwa, które nazwał cementem portlandzkim. Dzisiaj pojęcie betonu jest znacznie szersze i uległo wielu modyfikacjom.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy – wybrane zagadnienia dotyczące warunków technicznych wykonania robót

Tarasy – wybrane zagadnienia dotyczące warunków technicznych wykonania robót Tarasy – wybrane zagadnienia dotyczące warunków technicznych wykonania robót

Projektowanie tarasu musi być poprzedzone precyzyjnym określeniem funkcji, jaką konstrukcje te mają pełnić w przyszłości, analizą ich schematu konstrukcyjnego oraz określeniem obciążeń i czynników destrukcyjnych....

Projektowanie tarasu musi być poprzedzone precyzyjnym określeniem funkcji, jaką konstrukcje te mają pełnić w przyszłości, analizą ich schematu konstrukcyjnego oraz określeniem obciążeń i czynników destrukcyjnych. Dopiero na tej podstawie możliwe jest przyjęcie poprawnych technicznie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.

Jarosław Guzal Balex Metal: solidny partner w biznesie na trudne czasy

Balex Metal: solidny partner w biznesie na trudne czasy Balex Metal: solidny partner w biznesie na trudne czasy

Marek Dzikiewicz, prezes zarządu Balex Metal, mówi o nowoczesnych wyrobach pozwalających zredukować emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz o aspektach środowiskowych uwzględnianych przy produkcji materiałów...

Marek Dzikiewicz, prezes zarządu Balex Metal, mówi o nowoczesnych wyrobach pozwalających zredukować emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz o aspektach środowiskowych uwzględnianych przy produkcji materiałów budowlanych.

Rozmowę chciałbym zacząć od pewnego wprowadzenia. Znamy się wiele lat i pamiętam Pana z pracy w firmach ­Addiment, Deitermann, Mapei czy Schomburg. Dziś rozmawiamy w związku z kolejną Pana aktywnością.

Swoją drogę zawodową rozpocząłem dokładnie 29 lat temu. Po zakończeniu studiów na Politechnice Krakowskiej zostałem na uczelni i pogłębiałem wiedzę dotyczącą głównie technologii betonu. Potem przyszedł czas na pracę w przemyśle i wspomnianych przez Pana firmach. Od lutego 2020 r. wprowadzam na polski rynek nowoczesne żywice polimetakrylowe (PMMA) we współpracy z producentem – niemiecką firmą WestWood Kunststofftechnik GmbH.

Z czego wynika zaangażowanie się akurat w działania tej firmy?

To był proces złożony, aczkolwiek to nie był przypadek. Już sześć lat temu rozmawiałem z tą firmą. Na polskim rynku żywice polimetakrylowe miały swoją historię. Wiele lat temu kojarzono je z uciążliwym zapachem i nie były wprowadzone na szeroką skalę. Teraz sytuacja się zmieniła, produkty uległy modyfikacji i ulepszeniu i pewnie też dlatego wróciłem do rozmów z firmą WestWood Kunststofftechnik GmbH. Razem postanowiliśmy na polskim rynku rozwinąć działalność w zakresie propagowania korzyści wynikających ze stosowania żywic PMMA oraz wprowadzenia na rynek tych produktów i rozwiązań. Sama firma funkcjonuje już na rynku ponad 20 lat i zajmuje się wyłącznie produkcją materiałów na bazie żywic polimetakrylowych. Dzięki temu ma w tym zakresie bardzo bogate doświadczenie, poparte wieloma realizacjami. Oprócz centrali w Niemczech, gdzie jest centrum badawczo-rozwojowe, zakład produkcyjny i centralny magazyn, firma ma oddziały we Włoszech, w Szwajcarii, Austrii, Wielkiej Brytanii i teraz czas na Polskę.

Analizując ofertę firmy, czy to w Polsce, czy Niemczech, rzeczywiście zwraca się uwagę na fakt, że firma opiera swoją ofertę wyłącznie na żywicach PMMA.

To jest firma, która skupiła się na rozwoju tej grupy produktów, bo chce to robić dobrze. Nie ma ambicji rozbudowania organizacji i dywersyfikacji produktów, tak jak często ma to miejsce w przypadku innych firm. W związku z tym mamy tu bardzo specjalistyczne podejście i skupiamy się na tym obszarze, gdzie możemy zastosować nasze produkty. Jeśli dodamy do tego fakt, że firma stawia przede wszystkim na bezpośredni kontakt z potencjalnymi odbiorcami i na szkolenia praktyczne, to wyłania się z tego obraz firmy mocno skoncentrowanej na danym asortymencie z naprawdę dobrym i profesjonalnym serwisem dla klientów.

W jakim stopniu ta technologia rozpowszechniona jest na rynkach Europy Zachodniej?

Nawet w Europie każdy z rynków jest inny i inne są potrzeby, a także uwarunkowania. Z moich obserwacji wynika, że w każdym kraju nacisk kładziony jest na trochę inne rozwiązania i obszary aplikacji. Na przykład Austria i Szwajcaria mocno rozwijają obszar infrastruktury komunikacyjnej, Anglia zaś, także dzięki współpracy z Tesco, koncentruje się na uszczelnianiu dachów, co oczywiście nie oznacza, że nie korzysta z całego portfolio produktów.

Przygotowując się do tego wywiadu, zwróciłem uwagę na fakt, że firma ­WestWood Kunststofftechnik ma na swoich stronach bardzo bogatą dokumentację techniczną  szczegółowo opracowane materiały techniczne i rysunki są precyzyjnie opisane. W zasadzie w każdym zastosowaniu jest szereg materiałów, które mogą być pomocne dla wykonawców. Proszę w związku z tym powiedzieć, czym się różnią te materiały od innych.

Zakres zastosowania tych materiałów jest szeroki, a to wynika przede wszystkim z ich właściwości. Żywice na bazie polimetakrylanu metylu, czyli w skrócie PMMA, to produkty, które charakteryzują się bardzo szybkim i innym chemizmem sieciowania i w tym zakresie są odmienne od tego, co dzieje się w przypadku epoksydów czy poliuretanów. Oczywiście to nie jedyna cecha wyróżniająca te produkty, ale właśnie szybkość reakcji i możliwość regulacji tego czasu w zależności od temperatury otoczenia czyni je odmiennymi.

Obecnie produkty te można stosować już w temperaturze 0°C przy wilgotności otoczenia rzędu 90%. A jeśli mówimy o samym podłożu betonowym, to wilgotność resztkowa może sięgać 6%, co w porównaniu z innymi dostępnymi materiałami powoduje, że pracując żywicami PMMA, przede wszystkim oszczędzamy czas i możemy w praktyce wydłużyć sezon budowlany.

Dziś zastosowanie PMMA obejmuje izolacje i nawierzchnie podziemnych parkingów oraz innych obiektów infrastruktury komunikacyjnej, a także balkonów, tarasów i dachów. I tak w przypadku balkonów i tarasów mamy na rynku już wiele sprawdzonych rozwiązań, tak zwanych tradycyjnych, ale wszystko to jest związane z dość długim procesem wykonawczym. Natomiast w takich sytuacjach, w których inwestor chce mieć szybko oddany obiekt, nasza technologia sprawdza się i można wykonać izolację i nawierzchnię balkonu czy tarasu bardzo szybko.

Z czego wynika ten krótki czas sieciowania?

To jest chemizm reakcji, czyli charakterystyka samych produktów. One szybko wiążą i w efekcie czas przerobu wynosi około 15 min. Po tym czasie uzyskiwana jest już odporność na deszcz. Tym samym w warunkach budowy uniezależniamy się od kaprysów pogody, bo możemy wręcz wskoczyć w tzw. okienko pogodowe i szybko wykonać prace naprawcze czy uszczelniające. Ale nie dotyczy to tylko balkonów i tarasów. Uszczelnianie dachów to też jest istotny element procesu budowlanego. Połączenia różnych materiałów, np. blachy z papą, czy świetliki bądź inne elementy, które są instalowane na dachu, to wrażliwe miejsca, gdzie najczęściej są nieszczelności i pojawiają się przecieki. Stosując nasze rozwiązania, można bardzo szybko i skutecznie uszczelnić te trudne miejsca i dzięki temu uzyskać trwałość. I to wszystko można zrealizować w trudnych warunkach atmosferycznych.

Wspomniany wcześniej aspekt czasu przekłada się na kolejny obszar zastosowań, czyli nawierzchnie na parkingach, rampach, podjazdach, czyli obiektach, które mogą być wyłączone z eksploatacji tylko na bardzo krótki czas. Dlatego prace naprawcze dobrze jest właśnie wykonać, stosując materiały na bazie żywic PMMA. Mamy w ofercie nie tylko płynne żywice do izolacji i do wykonywania nawierzchni, ale również szybkosprawne zaprawy naprawcze, które w składzie mają też żywicę polimetakrylową, dzięki czemu cykl roboczy i poszczególne etapy prac, od gruntowania, nakładania zaprawy i kolejnych warstw odbywają się z przerwami 45–60 min. Czyli pomiędzy kolejnymi etapami czekamy tylko 45–60 min, w zależności od temperatury otoczenia i ilości dozowanego katalizatora. Dzięki temu remont wjazdu do parkingu można wykonać w nocy.

Do tej pory był Pan związany z firmami, które miały szeroką ofertę. Można powiedzieć, że w każdym dziale było po kilka produktów. Wchodząc w struktury firmy WestWood Kunststoff­technik, ma Pan do czynienia w zasadzie z jednym produktem, ale do wielu zastosowań.

WestWood Kunststofftechnik GmbH produkuje wiele materiałów na bazie żywic PMMA, dzięki czemu możemy skompletować systemowe rozwiązania dla zróżnicowanych obszarów zastosowań. To wbrew pozorom bardzo szeroka gama produktów i co za tym idzie możliwych rozwiązań.

Czyli nie czuje się Pan w jakimś stopniu ograniczony, że w zasadzie operuje się tu w jednej grupie produktowej?

Nie, bo właśnie różnorodne właściwości poszczególnych produktów, a nadto liczne obszary zastosowań dają wiele możliwości. Na przykład wśród samych preparatów do gruntowania jest duże zróżnicowanie pod względem chociażby gęstości i lepkości. Wszak mamy do czynienia z różnymi podłożami, które trzeba odpowiednio przygotować do kolejnych prac. Przy użyciu naszych żywic można także uzyskać ciekawe rozwiązania dekoracyjne na balkonach i tarasach. Oprócz tego można wykonywać też nawierzchnie o różnym zakresie mostkowania rys. Implikuje to zróżnicowanie produktów, ale dzięki temu naprawdę daje wiele możliwości. Tutaj nie czuję się ograniczany, a wręcz taka specjalizacja powoduje, że możemy rzetelnie wykonywać swoją pracę, oferując naszym Klientom profesjonalne produkty, właściwe rozwiązania i niezbędny serwis.

W jakich aspektach firma tak sformatowana może się rozwijać?

Od ubiegłego roku aktywnie wprowadzam te rozwiązania na polski rynek, więc już bazując na realizacjach, które wykonaliśmy wspólnie z firmami wykonawczymi, widzę, że potencjał i rozwój jest w tym, żeby zmienić mentalność i podejście do pracy z tymi materiałami. Ci, którzy poznają nasze produkty i ich właściwości, widzą korzyści. Pracując z tymi materiałami, są mile zaskoczeni, że już po kilkudziesięciu minutach od nałożenia jednego produktu możemy wykonywać kolejne etapy prac. Przerwy technologiczne między poszczególnymi etapami prac są krótkie, rzędu 45–60 min, co sprawia, że nie ma przestojów kilkugodzinnych. Ma to również znaczenie dla prac wykonywanych z dala od siedziby firmy, czy miejsca zamieszkania pracowników. Tutaj w sposób ciągły wykonywane są prace. Bowiem określona grupa pracowników będzie w stanie wykonać więcej zadań, nie tracąc czasu na przejazdy i powroty na budowę wynikające z przerw technologicznych. To są właściwości, które jeśli zostaną docenione na polskim rynku, będą stanowiły o rozwoju. W konsekwencji doprowadzi to do zmiany sposobu organizowania i wykonywania pracy.

Czego nowego się Pan dowiedział o tych materiałach przy okazji pierwszych realizacji? Czy są jakieś nowe okoliczności, które pojawiły się już w trakcie aplikacji tych materiałów?

Prace budowlane nie dają się wpisać w powtarzalny schemat. Zawsze wydarzy się coś ciekawego i niezaplanowanego. Dlatego wiedza i doświadczenie zarówno po naszej stronie, jak i po stronie wykonawców zwykle owocuje udaną współpracą. Specyfika naszych produktów jest taka, że trzeba się odpowiednio przygotować do wykonywania prac, ale jak to się już przećwiczy, to potem jest mniej niespodzianek. Dlatego zawsze oferujemy wykonawcom asystę techniczną, nasze doradztwo. Zresztą jest to element filozofii naszej firmy, aby nie tylko sprzedawać produkty, ale oferować przede wszystkim serwis techniczny, głównie w zakresie szkoleń i instruktażu podczas aplikacji. Jesteśmy partnerem dla naszych Klientów.

Z materiałów firmowych wynika, że ­żywice PMMA znajdują zastosowanie na balkonach, tarasach, parkingach, dachach i w infrastrukturze komunikacyjnej. Odnoszę wrażenie, że stawia Pan w Polsce na początku działalności na balkony i parkingi. Trudniej pewnie jest wejść nowej firmie na dachy. Aby tam zaistnieć, potrzeba czasu.

Z naszymi produktami chcielibyśmy dotrzeć do jak najszerszego grona Klientów we wszystkich możliwych obszarach zastosowań naszych rozwiązań. Ale trzeba mieć świadomość, że jesteśmy na początku drogi i na etapie budowania struktury naszej organizacji w Polsce. Pierwsze aplikacje wynikały ze zdobytych projektów. I tak się złożyło, że były to izolacje kilku balkonów i jednego tarasu oraz nawierzchnie użytkowe i naprawy dylatacji płyty parkingowej, ale to wynika głównie z tego, że nasza marka jest jeszcze mało rozpoznawalna. Sama technologia też jest mało znana. Śledzę na bieżąco przetargi i widzę, że przekonanie do naszego rozwiązania spółdzielni mieszkaniowych, które ogłaszają przetargi na remont balkonów czy dachów, jest bardzo trudne, mimo ewidentnych korzyści wynikających ze skrócenia czasu realizacji. Dalej porównywana jest cena jednostkowa danego rozwiązania materiałowego, a koszty robocizny i czas realizacji przedsięwzięcia jest w innych tabelkach. Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o infrastrukturę komunikacyjną, gdzie proces decyzyjny jest bardzo wydłużony. Siłą rzeczy wejście w ten sektor będzie wymagało z naszej strony sporych nakładów czasu. Ale nie zmienia to faktu, że również dla tych obszarów mamy skuteczne rozwiązania. Oczywiście od czegoś trzeba zacząć i dysponując póki co ograniczonymi zasobami, możemy pochwalić się kilkoma ciekawymi referencjami w Polsce, o których już wspomniałem wcześniej. To są te obszary, gdzie chcemy zaistnieć, więc pokazujemy, co mamy do dyspozycji, i oferujemy nasze doradztwo w zakresie doboru rozwiązań materiałowych.

Jak dziś kształtują się ceny żywic PMMA na polskim rynku?

Żywica PMMA, biorąc pod uwagę wyłącznie cenę jednostkową kilograma tego materiału, jest wyższa od ceny epoksydów czy poli­uretanów. Jednak ze względu na problemy z dostępnością surowców do produkcji tych ostatnich, ich ceny dzisiaj znacznie wzrosły. W związku z tym też różnica między naszymi cenami zmniejszyła się. Ale w tym miejscu należy podkreślić jeszcze inne wymierne korzyści wynikające ze stosowania żywic PMMA. Tam, gdzie brakuje czasu, żywice PMMA się sprawdzają.

A dlaczego ceny PMMA nie wzrosły?

Nie wzrosły tak bardzo, bo to jest inna grupa surowców, niedotknięta tak istotnie zawirowaniami na rynku surowców do produkcji np. żywic epoksydowych.

W ostatnich latach Europa mocno się uzależniła od dostępu do surowców z Azji. Dziś ponosimy tego konsekwencje. W przypadku naszej firmy mamy gwarancję utrzymania dostaw surowców na niezmniejszonym poziomie. Jesteśmy w stanie zapewnić dostawę naszych produktów na budowę w Polsce w ciągu czterech dni roboczych.

Rosnące ceny surowców, coraz droższa robocizna, dążenie do jak najbardziej ekologicznych materiałów mogą prowadzić wprost do pewnych przetasowań. Materiały mniej znane będą zyskiwały na popularności. Z kolei wyroby dziś powszechnie stosowane mogą powoli odchodzić w zapomnienie ze względu na swoją specyfikę. W Pana ocenie jaki jest kierunek tych zmian i czy czeka nas w tym zakresie rewolucja na rynku?

Największa rewolucja jest w tym, że drastycznie zaczynają rosnąć ceny surowców i to nie dla jakiejś jednej grupy, ale dla wielu grup materiałów budowlanych. I to jest niepokojące. Odwiedzając stacje paliw, też mamy problem, bo coraz więcej płaci się za paliwo, a to determinuje wzrost cen innych usług. Mimo tych rosnących cen i kosztów dalej ogłaszane są przetargi, w których bazuje się na starych kalkulacjach. Inwestor ma do wydania jakąś kwotę, bo wyliczył sobie, że takie zadanie tyle będzie kosztowało. Ponieważ sam proces ogłaszania przetargu jest długotrwały, to moment składania ofert jest odległy od tego, gdy były poczynione założenia przez inwestora. W związku z tym oferty składane niejednokrotnie znacznie przewyższają budżet, który inwestor sobie przeznaczył na dane prace. A w obecnej sytuacji na rynku niejednokrotnie obowiązuje cena dnia, to znaczy dzisiaj ten produkt kosztuje tyle, ale za kilka dni, uwzględniając jego dostępność, cena może być już zupełnie inna.

W mojej ocenie skutki pandemii będziemy dopiero odczuwać właśnie poprzez wzrost cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów robocizny i innych usług. Zapowiedź zmian podatkowych będzie też skutkowała wzrostem cen. Moim zdaniem rynek będzie się zmieniał w tym kierunku, aby właśnie koszty robocizny optymalizować. W związku z tym skrócenie czasu realizacji i efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich to chyba jest kierunek, w którym wszyscy powinni podążać. I w to się wpisują żywice PMMA.

Co do kwestii ochrony środowiska, to ekologia zawsze była niedoceniana. Myślę, że to jest już najwyższy czas, żeby się nad tym pochylić. Coraz więcej obiektów, również w Polsce, jest analizowanych w aspekcie wielu kryteriów i zasad zrównoważonego rozwoju. Jednym z nich jest system certyfikacji LEED, który powstał z inicjatywy amerykańskiej organizacji Green Building Council. W przypadku naszej firmy zdecydowana większość produktów jest certyfikowana zgodnie z nowymi systemami oceny zrównoważonego rozwoju LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) i z powodzeniem może być stosowana tam, gdzie ekologia i wpływ na środowisko w procesie inwestycji jest brana pod uwagę.

Na zakończenie chciałbym zapytać o plany na ten rok odnośnie do firmy. Zapewne ma Pan opracowane jakieś założenia i plan działania na najbliższy okres.

Rejestracja organizacji i budowa struktury w Polsce, bo to zostało odsunięte w czasie ze względu na pandemię. Zresztą nie było to niezbędne. Aczkolwiek w mojej ocenie, jeśli jest organizacja w Polsce, to ona jest postrzegana lepiej przez lokalny rynek niż w sytuacji, kiedy obecny jest tylko przedstawiciel. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby wrócić do szkoleń bezpośrednich i w ten sposób do praktycznego propagowania korzyści wynikających ze stosowania żywic PMMA. Poprzez ten bezpośredni kontakt chcę pozyskiwać nowe możliwości dla rozwoju firmy. Póki co korzystam z gościnności Redakcji i na łamach tego wydawnictwa już kilkakrotnie znajdowały się wzmianki o naszych rozwiązaniach. Informowanie rynku o naszej obecności i proponowanych rozwiązaniach jest obecnie dla mnie bardzo istotne w planowaniu rozwoju firmy.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Artur Pałasz Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2 Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących...

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących dobre metody badawcze i spełniających stosunkowo rygorystyczne wymagania.

dr inż. Wacław Brachaczek, mgr Wojciech Siemiński Skąd się biorą rysy na powierzchni tynków renowacyjnych?

Skąd się biorą rysy na powierzchni tynków renowacyjnych? Skąd się biorą rysy na powierzchni tynków renowacyjnych?

Często występującą wadą tynków renowacyjnych jest powstawanie zarysowań i spękań na ich powierzchni już w pierwszym okresie utwardzania. Jest to spowodowane układaniem warstw tynków o nierównomiernej grubości,...

Często występującą wadą tynków renowacyjnych jest powstawanie zarysowań i spękań na ich powierzchni już w pierwszym okresie utwardzania. Jest to spowodowane układaniem warstw tynków o nierównomiernej grubości, niezachowaniem przerw technologicznych przy wykonywaniu poszczególnych warstw systemu, a także czynnikami technologiczno-materiałowymi.

dr inż. arch. Janusz Barnaś Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie

Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie

Wraz z ewolucją formy architektonicznej zmienia się pojęcie elewacji oraz jej wygląd. Pojawiają się materiały budowlane dające nowe możliwości, tradycyjne zaś wykorzystywane są w nowoczesny sposób.

Wraz z ewolucją formy architektonicznej zmienia się pojęcie elewacji oraz jej wygląd. Pojawiają się materiały budowlane dające nowe możliwości, tradycyjne zaś wykorzystywane są w nowoczesny sposób.

dr inż. Beata Wilk-Słomka, dr inż. Janusz Belok Zagrożenia środowiskowe w budownictwie na przykładzie ściany dwuwarstwowej – metoda LCA

Zagrożenia środowiskowe w budownictwie na przykładzie ściany dwuwarstwowej – metoda LCA Zagrożenia środowiskowe w budownictwie na przykładzie ściany dwuwarstwowej – metoda LCA

Jedną z technik, która pozwala określić i ocenić potencjalny wpływ wyrobów lub usług na środowisko, jest ocena środowiskowa wyrobu oparta na ocenie cyklu życia – LCA.

Jedną z technik, która pozwala określić i ocenić potencjalny wpływ wyrobów lub usług na środowisko, jest ocena środowiskowa wyrobu oparta na ocenie cyklu życia – LCA.

mgr inż. Maciej Król, prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński Geopolimery w budownictwie

Geopolimery w budownictwie Geopolimery w budownictwie

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2...

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2 przy zużyciu 2–3 razy mniejszej energii. Z tego powodu cement geopolimerowy nazwano zielonym cementem. Jest ekologiczny i wytrzymały, a mimo to rzadko stosowany w budownictwie.

dr hab. inż., prof. UWM Robert Wójcik, mgr inż. Piotr Kosiński Jaki jest współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej?

Jaki jest współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej? Jaki jest współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej?

Pomimo licznych publikacji wyników badań i prowadzonej dyskusji stanowiska na temat zakresu optymalnego zagęszczenia nadal nie są jednoznaczne. Pokutują stare opinie: im materiał lżejszy, tym cieplejszy....

Pomimo licznych publikacji wyników badań i prowadzonej dyskusji stanowiska na temat zakresu optymalnego zagęszczenia nadal nie są jednoznaczne. Pokutują stare opinie: im materiał lżejszy, tym cieplejszy. Zapomina się przy tym o postępującej w czasie deformacji materiału.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie...

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie ognia, a także działanie wysokich temperatur.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk, prof. ICiMB, dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek Odporność betonu komórkowego na zawilgocenia

Odporność betonu komórkowego na zawilgocenia Odporność betonu komórkowego na zawilgocenia

Anomalia pogodowe w postaci obfitych opadów deszczu i wywołanych przez nie powodzi spowodowały, że w ciągu ostatnich piętnastu lat aktualnym tematem stały się zagadnienia związane z zachowaniem się materiałów...

Anomalia pogodowe w postaci obfitych opadów deszczu i wywołanych przez nie powodzi spowodowały, że w ciągu ostatnich piętnastu lat aktualnym tematem stały się zagadnienia związane z zachowaniem się materiałów budowlanych w podtopionych lub zalanych budynkach. W artykule zostaną przedstawione badania wykonane po powodzi z 1997 r. pod kątem odporności betonu komórkowego na wilgoć.

Jarosław Guzal Kalmatron wreszcie w Polsce

Kalmatron wreszcie w Polsce Kalmatron wreszcie w Polsce

Jakie jest przeznaczenie i zastosowanie kalmatronu? Na czym polega ta technologia? Działanie nowego na polskim rynku produktu przybliżają Grzegorz Długokęcki - prezes zarządu PIW Drycon, oraz Dobromir...

Jakie jest przeznaczenie i zastosowanie kalmatronu? Na czym polega ta technologia? Działanie nowego na polskim rynku produktu przybliżają Grzegorz Długokęcki - prezes zarządu PIW Drycon, oraz Dobromir Kułakowski - prezes zarządu Kalmatron EU.

dr inż. Elżbieta Nowicka Właściwości akustyczne płyt warstwowych

Właściwości akustyczne płyt warstwowych Właściwości akustyczne płyt warstwowych

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym wzrasta problem rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku i jego wpływu na zdrowie ludzi, dlatego ochrona przed hałasem zaczyna odgrywać bardzo ważną rolę podczas realizacji...

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym wzrasta problem rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku i jego wpływu na zdrowie ludzi, dlatego ochrona przed hałasem zaczyna odgrywać bardzo ważną rolę podczas realizacji wielu inwestycji. Coraz bardziej przydatna staje się więc wiedza dotycząca właściwości akustycznych poszczególnych materiałów budowlanych.

dr inż. Adam Niesłochowski Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne,...

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne, bitumy, lepiszcza, kleje itp., a także pozostałości nieprzereagowanych monomerów.

Jacek Sawicki Właściwości wyrobów silikatowych

Właściwości wyrobów silikatowych Właściwości wyrobów silikatowych

Silikatami nazywamy wyroby wapienno-piaskowe, które należą do bogatej grupy materiałów budowlanych wykonywanych z zapraw wapiennych. Są one znane i często stosowane w wielu krajach Europy. Ostatnio coraz...

Silikatami nazywamy wyroby wapienno-piaskowe, które należą do bogatej grupy materiałów budowlanych wykonywanych z zapraw wapiennych. Są one znane i często stosowane w wielu krajach Europy. Ostatnio coraz większą popularność zdobywają na naszym rynku głównie ze względu na dobre parametry wytrzymałościowe oraz łatwość pozyskiwania surowca do produkcji bloczków silikatowych.

mgr inż. Maciej Rokiel Metody osuszania murów w budynkach

Metody osuszania murów w budynkach Metody osuszania murów w budynkach

Zagadnienia związane z osuszaniem są skomplikowane. Wynika to przede wszystkim ze sposobu zachowania się materiałów wobec wody i wilgoci oraz z przyczyn i źródeł zawilgocenia.

Zagadnienia związane z osuszaniem są skomplikowane. Wynika to przede wszystkim ze sposobu zachowania się materiałów wobec wody i wilgoci oraz z przyczyn i źródeł zawilgocenia.

dr inż. Anna Kaczmarek, dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć?

Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć? Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć?

Woda wywiera negatywny wpływ na materiał budowlany. Zawilgocony traci swoje właściwości izolacyjne – wzrasta jego współczynnik przewodzenia ciepła, a co za tym idzie zwiększają się straty ciepła w budynku....

Woda wywiera negatywny wpływ na materiał budowlany. Zawilgocony traci swoje właściwości izolacyjne – wzrasta jego współczynnik przewodzenia ciepła, a co za tym idzie zwiększają się straty ciepła w budynku. Ponadto materiały takie jak gips, anhydryt, czyli o dużym współczynniku rozmiękania, pod wpływem wilgoci zmniejszają swoją wytrzymałość mechaniczną. Jest to przyczyną niszczenia płyt gipsowo-kartonowych, tynków i podkładów gipsowych oraz anhydrytowych. Woda powoduje również korozję chemiczną tynków,...

dr inż. Andrzej Konarzewski Samonośne izolacyjne płyty warstwowe

Samonośne izolacyjne płyty warstwowe Samonośne izolacyjne płyty warstwowe

Badania na płytach warstwowych powinny być prowadzone jednorazowo lub cyklicznie. Przy wdrażaniu normy i wprowadzaniu wyrobu oznakowanego znakiem CE na rynek zdarzają się problemy.

Badania na płytach warstwowych powinny być prowadzone jednorazowo lub cyklicznie. Przy wdrażaniu normy i wprowadzaniu wyrobu oznakowanego znakiem CE na rynek zdarzają się problemy.

mgr inż. Jarosław Gasewicz Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne

Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne Grubowarstwowe bitumiczne powłoki hydroizolacyjne

Grubowarstwowe powłoki hydroizolacyjne wykonywane z mas na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi dostępne są na rynku materiałów budowlanych już od ok. czterdziestu lat. Ich wprowadzenie...

Grubowarstwowe powłoki hydroizolacyjne wykonywane z mas na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi dostępne są na rynku materiałów budowlanych już od ok. czterdziestu lat. Ich wprowadzenie miało ułatwić wykonywanie hydroizolacji na pionowych elementach budowli stykających się z gruntem.

prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski Chemia betonu – wybrane zagadnienia

Chemia betonu – wybrane zagadnienia Chemia betonu – wybrane zagadnienia

Prace badawcze związane z technologią betonu bazują na podstawach chemii nieorganicznej, a w ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej także chemii organicznej w związku ze stosowaniem domieszek, bez których...

Prace badawcze związane z technologią betonu bazują na podstawach chemii nieorganicznej, a w ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej także chemii organicznej w związku ze stosowaniem domieszek, bez których nie można produkować nowoczesnego betonu. Dotyczy to wszelkich zagadnień, począwszy od zrozumienia, na czym polegają procesy wiązania i twardnienia oraz jakie czynniki na nie wpływają, przez formowanie mikrostruktury betonu, a na procesach korozyjnych kończąc. Wszystkie te kwestie znajdują wyjaśnienie...

mgr inż. Bernadeta Dębska Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów

Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów

Dbałość o ochronę środowiska, a także poprawę jakości życia ludzi nakazuje prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, co sprowadza się przede wszystkim do odzysku surowców dzięki zastosowaniu recyklingu...

Dbałość o ochronę środowiska, a także poprawę jakości życia ludzi nakazuje prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, co sprowadza się przede wszystkim do odzysku surowców dzięki zastosowaniu recyklingu i unieszkodliwiania tych odpadów, których ponowne wykorzystanie nie jest możliwe. Działem gospodarki o największym potencjale wykorzystania odpadów jest sektor budownictwa i produkcji materiałów budowlanych.

mgr inż. Krzysztof Patoka Gwarancje na materiały dachowe

Gwarancje na materiały dachowe Gwarancje na materiały dachowe

Inwestorzy najchętniej kupują materiały objęte gwarancją producenta. Są wtedy spokojni, że nabyli towar wysokiej jakości, pozwalający na długą i bezawaryjną eksploatację. Co więcej, wielu kupujących wierzy,...

Inwestorzy najchętniej kupują materiały objęte gwarancją producenta. Są wtedy spokojni, że nabyli towar wysokiej jakości, pozwalający na długą i bezawaryjną eksploatację. Co więcej, wielu kupujących wierzy, iż pewny, bo z gwarancją, materiał zapewni, że dach będzie dobry, bez względu na jakość wykonania. Tymczasem nawet najlepsze, ale źle zastosowane materiały budowlane mogą funkcjonować niewłaściwie i być przyczyną poważnych strat w trakcie eksploatacji budynku. Dlatego gwarancje udzielane na materiały...

Jarosław Guzal Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń: nowy prezes, nowe cele

Jakie cele realizuje na co dzień SSO? Co jest obecnie największym wyzwaniem dla branży ociepleniowej? Czy organizacje takie jak SSO są partnerami do rozmów przy tworzeniu prawa?

Jakie cele realizuje na co dzień SSO? Co jest obecnie największym wyzwaniem dla branży ociepleniowej? Czy organizacje takie jak SSO są partnerami do rozmów przy tworzeniu prawa?

Jarosław Guzal Balex Metal: Nadszedł czas na izolację Thermano

Balex Metal: Nadszedł czas na izolację Thermano Balex Metal: Nadszedł czas na izolację Thermano

Jaka jest obecnie sytuacja branży dachowej, a jak wygląda rynek płyt warstwowych? Jaka będzie przyszłość izolacji Thermano?

Jaka jest obecnie sytuacja branży dachowej, a jak wygląda rynek płyt warstwowych? Jaka będzie przyszłość izolacji Thermano?

Jarosław Guzal KFB Polska: Rozwiązujemy problemy

KFB Polska: Rozwiązujemy problemy KFB Polska: Rozwiązujemy problemy

Jaka jest świadomość rynku w zakresie pomiarów, analizy i redukcji hałasu? Na czym koncentruje się działalność firmy?

Jaka jest świadomość rynku w zakresie pomiarów, analizy i redukcji hałasu? Na czym koncentruje się działalność firmy?

Jarosław Guzal WSEiZ: Stawiamy na wiedzę i rozwój przedsiębiorczości naszych studentów

WSEiZ: Stawiamy na wiedzę i rozwój przedsiębiorczości naszych studentów WSEiZ: Stawiamy na wiedzę i rozwój przedsiębiorczości naszych studentów

O szkoleniu adeptów budownictwa i architektury w warszawskiej Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania mówi jej prezydent - prof. dr hab. inż. Jan Misiak.

O szkoleniu adeptów budownictwa i architektury w warszawskiej Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania mówi jej prezydent - prof. dr hab. inż. Jan Misiak.

Jarosław Guzal PETRALANA: Nowy producent skalnej wełny mineralnej

PETRALANA: Nowy producent skalnej wełny mineralnej PETRALANA: Nowy producent skalnej wełny mineralnej

Tomasz Wesołowski - prezes zarządu firmy Petralana S.A., w rozmowie z Jarosławem Guzalem o początkach działalności firmy na rynku producentów wełny mineralnej oraz o kierunkach strategii rozwojowej przedsiębiorstwa.

Tomasz Wesołowski - prezes zarządu firmy Petralana S.A., w rozmowie z Jarosławem Guzalem o początkach działalności firmy na rynku producentów wełny mineralnej oraz o kierunkach strategii rozwojowej przedsiębiorstwa.

Najnowsze produkty i technologie

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete  – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.