Izolacje.com.pl

Ocieplenie przegród od wewnątrz z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Thermal insulation of internal partition walls in view of thermal and humidity requirements in force from 1 January 2021

Poznaj cechy wybranych materiałów termoizolacyjnych stosowanych przy ociepleniu od wewnątrz

Poznaj cechy wybranych materiałów termoizolacyjnych stosowanych przy ociepleniu od wewnątrz

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa [1] od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe wartości graniczne współczynnika przenikania ciepła Uc(max) dla przegród zewnętrznych [np. dla ścian zewnętrznych Uc(max) = 0,20 W/(m2·K)]. Aby spełnić kryterium cieplne: Uc ≤ Uc(max), należy dobrać odpowiednią grubość zalecanego materiału termoizolacyjnego od strony zewnętrznej i wewnętrznej.

Zobacz także

Getin Noble Bank SA Czym jest termomodernizacja i jak ją sfinansować?

Czym jest termomodernizacja i jak ją sfinansować? Czym jest termomodernizacja i jak ją sfinansować?

Termomodernizacja budynku mieszkalnego może znacznie obniżyć koszty utrzymania lokalu. Ekspert Getin Noble Bank odpowiada na pytania dotyczące korzyści wynikających z przeprowadzenia remontu oraz przedstawia...

Termomodernizacja budynku mieszkalnego może znacznie obniżyć koszty utrzymania lokalu. Ekspert Getin Noble Bank odpowiada na pytania dotyczące korzyści wynikających z przeprowadzenia remontu oraz przedstawia dostępne w banku sposoby jego sfinansowania.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Jakie czynniki decydują o jakości wykonania izolacji z płyt styropianowych?

Jakie czynniki decydują o jakości wykonania izolacji z płyt styropianowych? Jakie czynniki decydują o jakości wykonania izolacji z płyt styropianowych?

Technologia ETICS to najbardziej w Polsce popularna metoda ocieplania ścian zewnętrznych budynków. Jak dobrać odpowiednią grubość izolacji cieplnej? Jakie parametry i właściwości płyt styropianowych wpływają...

Technologia ETICS to najbardziej w Polsce popularna metoda ocieplania ścian zewnętrznych budynków. Jak dobrać odpowiednią grubość izolacji cieplnej? Jakie parametry i właściwości płyt styropianowych wpływają na jakość wykonania izolacji?

dr inż. Paweł Krause Uszkodzenia styropianu grafitowego w systemach ociepleń ETICS

Uszkodzenia styropianu grafitowego w systemach ociepleń ETICS Uszkodzenia styropianu grafitowego w systemach ociepleń ETICS

System ociepleń ETICS jest najczęściej wykorzystywanym rozwiązaniem dla poprawy stanu ochrony cieplnej ścian zewnętrznych. W rozwiązaniach tych stosuje się zróżnicowane materiały termoizolacyjne. Można...

System ociepleń ETICS jest najczęściej wykorzystywanym rozwiązaniem dla poprawy stanu ochrony cieplnej ścian zewnętrznych. W rozwiązaniach tych stosuje się zróżnicowane materiały termoizolacyjne. Można zauważyć, iż materiałem zyskującym coraz większe uznanie wśród projektantów i inwestorów jest polistyren spieniony z dodatkami atermicznymi. Dodatki te stosuje się w celu modyfikacji właściwości materiału. Stopień modyfikacji jest uzależniony od rodzaju dodatku, ilości, kształtu i wielkości stosowanych...

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Przykładowe rozwiązania materiałowe dociepleń od strony wewnętrznej
 • Izolacyjność cieplna ścian zewnętrznych ocieplonych od wewnątrz
 • Kształtowanie parametrów fizykalnych złączy przegród ocieplonych od wewnątrz

W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych materiałów termoizolacyjnych stosowanych przy ociepleniu od strony wewnętrznej. Zaprezentowano także wyniki obliczeń parametrów fizykalnych przegród zewnętrznych i ich złączy z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Zostały omówione przykładowe rozwiązania materiałowe dociepleń od strony wewnętrznej, izolacyjność cieplna ścian zewnętrznych ocieplonych od wewnątrz oraz kształtowanie parametrów fizykalnych złączy przegród ocieplonych od wewnątrz.

Thermal insulation of internal partition walls in view of thermal and humidity requirements in force from 1 January 2021

This paper presents the characteristics of selected thermal insulation materials used for insulation of internal walls. It also presents the results of physical parameters calculations for external partitions and their joints in view of thermal and humidity requirements entering into force on 1 January 2021. Model materials for internal side thermal insulation, thermal insulating power of walls insulated on the interior side and physical parameters of joints of internally insulated partitions have been discussed.

Kolejność położenia poszczególnych warstw nie ma wpływu na izolacyjność termiczną całej przegrody, gdyż wynika on jedynie z sumy oporów cieplnych użytych materiałów. Jednak w przeciwieństwie do izolacji termicznej zewnętrznej wymaga bardziej szczegółowej analizy przegród, przede wszystkim ze względu na zjawiska wilgotnościowe (kondensacja powierzchniowa oraz międzywarstwowa). Dlatego dobór materiału izolacyjnego przy dociepleniu od wewnątrz wymaga wykonania miarodajnych obliczeń i analiz parametrów fizykalnych przegród zewnętrznych i ich złączy.

Ocieplenie przegród zewnętrznych od wewnątrz jest projektowane i wykonywane od wielu lat dla grupy budynków, które z różnych względów nie mogą lub nie powinny być ocieplone od zewnątrz. Można do nich zaliczyć:

 • obiekty zabytkowe (budynki wpisane do rejestru zabytków lub objęte ochroną konserwatorską),
 • obiekty o wartości architektonicznej (ciekawy charakter elewacji lub oryginalny wygląd budynku),
 • obiekty z ograniczeniem praw własności (w przypadku gdy część ścian zewnętrznych znajduje się dokładnie na granicy działki),
 • obiekty użytkowane czasowo (ogrzewanie czasowe w nieregularnych okresach).

W literaturze przedmiotu [2–5] szczegółowo opisano charakterystykę materiałów izolacyjnych stosowanych w ociepleniu od wewnątrz oraz mankamenty i doświadczenia w zakresie projektowania i wykonywania dociepleń od strony wewnętrznej.

Podstawową zaletą ocieplenia od wewnątrz jest zmniejszenie ilości energii niezbędnej do ogrzania pomieszczeń o żądanej temperaturze oraz skrócenia czasu nagrzewania. Należy jednak podkreślić, że warstwa izolacji cieplnej od strony wewnętrznej przegrody oddziela konstrukcję muru od środowiska wewnętrznego, co wpływa na zmniejszenie pojemności cieplnej budynku i powoduje wprowadzenie całej warstwy konstrukcyjnej w strefę przemarzania (RYS. 1–2).

Na skutek niskiej temperatury otoczenia znacznie spada temperatura wewnątrz przegrody, powodując kondensację na styku warstwy konstrukcyjnej i izolacji cieplnej [6].

RYS. 1–2. Rozkład temperatur w przegrodzie z izolacją termiczną – ocieplenie od strony zewnętrznej (1) i wewnętrznej (2); rys.: K. Pawłowski

RYS. 1–2. Rozkład temperatur w przegrodzie z izolacją termiczną – ocieplenie od strony zewnętrznej (1) i wewnętrznej (2); rys.: K. Pawłowski

W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych materiałów termoizolacyjnych stosowanych przy ociepleniu od strony wewnętrznej. Zaprezentowano także wyniki obliczeń parametrów fizykalnych przegród zewnętrznych i ich złączy z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Przykładowe rozwiązania materiałowe dociepleń od strony wewnętrznej

Do ocieplenia od wewnątrz najczęściej stosowane są następujące materiały termoizolacyjne:

 • bloczki z lekkiego betonu komórkowego,
 • płyty klimatyczne,
 • płyty z paneli próżniowych VIP
 • oraz tynki ciepłochronne (renowacyjne).

Mineralne płyty izolacyjne są wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego (ρob. = 115 kg/m3) o stosunkowo niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λD = 0,040 W/(m·K). Ponadto charakteryzuje się on współczynnikiem oporu dyfuzyjnego μ = 3, co powoduje, że stanowi właściwą termoizolację od wewnątrz (FOT. 1–3).

FOT. 1–3. Kompleksowe systemy docieplania od wewnątrz: po lewej - system i-Q Therm (1), w środku - system Multipor (2), po prawej - System TecTem (3).

FOT. 1–3. Kompleksowe systemy docieplania od wewnątrz: po lewej - system i-Q Therm (1), w środku - system Multipor (2), po prawej - System TecTem (3). Oznaczenia: 1 – masa klejąca, 2 – płyta iQ-Therm, 3 – poryzowana zaprawa mineralna z siatką zbrojącą, 4 – masa szpachlowa, 5 – dyfuzyjna powłoka malarska, 6 – mineralna płyta izolacyjna, 7 – lekka zaprawa, 8 – siatka z włókna szklanego, 9 – lekka zaprawa po zatarciu, 10 – lekka wyprawa zewnętrzna, 11 – farba silikatowa, 12 – płyta silikatowo-perlitowa, 13 – środek gruntujący, 14 – tynk mineralny, 15 – siatka zbrojąca, 16 – masa szpachlowa (gładka lub strukturalna) fot.: [24]

Płyty klimatyczne wytwarzane są z silikatu wapiennego, będącego materiałem na bazie mineralnej. Kryształki silikatu wapiennego tworzą mikroporowaty szkielet, tworząc wyrób o wysokiej kapilarności (gęstość objętościowa ρob. = 200–400 kg/m3, współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,059 W/(m·K)). Jest to materiał paroprzepuszczalny o współczynniku oporu dyfuzyjnego μ = 3–6, posiadający otwarte pory, kapilarnie aktywny, przyjazny dla środowiska naturalnego, niepalny oraz zapobiegający tworzeniu się pleśni i zagrzybienia. Wyroby można stosować w pełnym systemie, obejmującym klej, szpachlę i farby. Systemu nie powinno się łączyć z wyrobami na bazie gipsu.

Płyty z paneli próżniowych VIP składają się z rdzenia oraz powłoki w postaci szczelnej membrany zwanej folią. Charakteryzują się niską wartością λD = 0,006–0,007 W/(m·K) i wysoką wartością współczynnika μ. Płyty powinny być chronione przed uszkodzeniami, wilgocią i nasłonecznieniem. Montaż powinien odbywać się w warunkach suchych. Przygotowywane są do wbudowania jako indywidualny projekt.

Tynki ciepłochronne (renowacyjne) pozwalają uzyskać znacznie lepsze właściwości termoizolacyjne budynku niż przy zastosowaniu zwykłych tynków. Zapobiegają przemarzaniu murów, a zatem mają duży udział w ograniczeniu utraty ciepła. Ich zaletami są: eliminacja mostków cieplnych oraz wyprowadzanie wilgoci ze ściany. Często jest to gotowa mieszanka do ręcznego i maszynowego nakładania. Sprawdza się zarówno w pracach zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Podstawę tynku stanowi niezwykle lekki granulat ze spienionej mączki szklanej i perlitu. Tym dwóm składnikom zawdzięcza swoje wyjątkowe właściwości termoizolacyjne [λD = 0,06–0,11 W/(m·K)].

Według [7] materiały termoizolacyjne stosowane do ociepleń od strony wewnętrznej można podzielić na następujące grupy:

 • zastosowanie materiału termoizolacyjnego o bardzo wysokim oporze dyfuzyjnym – szkło piankowe o współczynniku przewodzenia ciepła λD = 0,036 W/(m·K) i współczynniku oporu dyfuzyjnego μ = ∞ (w praktyce μ = 100  000), stosowane o grubości od 4 cm do 18 cm,
 • zastosowanie materiału termoizolacyjnego wraz z paroizolacją, np. w postaci folii aluminiowej od strony wewnętrznej oraz warstwy wykończeniowej w postaci np. płyt gipsowo-kartonowych lub termoizolacyjna płyta zespolona z warstwą zapewniającą opór dyfuzyjny (np. płyta składająca się z płyt styropianowych EPS z dodatkiem grafitu oraz płyty gipsowo-kartonowej, a także opcjonalnie z paroizolacją jako warstwą pośrednią); stosowane o grubości termoizolacji od 4 cm do 10 cm (współczynnik oporu dyfuzyjnego μ = 30–70) [8],
 • zastosowanie materiału dopuszczające wystąpienie kondesacji – wyroby z silikatu wapiennego (płyty klimatyczne). W przypadku wytworzenia się wilgoci pod warstwą ocieplenia nie ma ryzyka występowania pleśni i zagrzybienia muru i degradacji izolacji. Płyty klimatyczne dzięki swojej aktywności kapilarnej pochłania wilgoć i rozprasza ją na całej powierzchni, skąd zostaje ona odparowana. Materiał tego typu nie traci właściwości termoizolacyjnych – wartość współczynnika przewodzenia ciepła λD = 0,059 W/(m·K), stosowane najczęściej grubości do 5 cm, a współczynnik oporu dyfuzyjnego wynosi μ = 3–6 [9]. Innym materiałem termoizolacyjnym w tej grupie są mineralne płyty izolacyjne wykonane z lekkiej odmiany betonu komórkowego (np. Multipor), opisany wcześniej oraz w [10],
 • zastosowanie materiału o bardzo niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła – aerożel. Jest to materiał będący rodzajem sztywnej piany o bardzo niskiej wartości gęstości, który składa się w ponad 90% z powietrza (pozostała część to żel tworzący nanostrukturę). Charakteryzuje się współczynnikiem λD = 0,013–0,018 W/(m·K). Stosowany np. do prac termoizolacyjnych wewnątrz budynku, w miejscach trudno dostępnych [11],
 • zastosowanie materiału termoizolacyjnego, który powstaje z połączenia wełny mineralnej z aerożelem, nazywany aerowełną. Charakteryzuje się współczynnikiem przewodzenia ciepła λD = 0,019 W/(m·K), a współczynnik oporu dyfuzyjnego μ > 3 [12],
 • zastosowanie nowoczesnego materiału termoizolacyjnego – izolacja próżniowa (tzw. modułowy system ocieplenia od wewnątrz), która charakteryzuje się niską wartością współczynnika przewodzenia ciepła λD = 0,007 W/(m·K) oraz współczynnikiem oporu dyfuzyjnego na poziomie μ > 500  000. Zalecana grubość izolacji do 3,5 cm z zastosowaniem wykończenia w postaci płyty włóknocementowej [13],
 • zastosowanie materiałów ekologicznych, np. w postaci płyt z wełny drzewnej lub z włókien konopnych. To materiały cechujące się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi oraz niewielkim oporem dyfuzyjnym. Dodatkowo materiały te mają zbliżone cechy do płyt mineralnych lub płyt klimatycznych, dotyczące aktywności kapilarnej.

W TAB. 1 zestawiono parametry techniczne wybranych materiałów termoizolacyjnych wykorzystywane w analizie zjawisk cieplno-wilgotnościowych.

TABELA 1. Parametry techniczne wybranych materiałów termoizolacyjnych stosowanych w ociepleniach od wewnątrz w aspekcie cieplno-wilgotnościowym – opracowanie własne na podstawie [7, 14]

TABELA 1. Parametry techniczne wybranych materiałów termoizolacyjnych stosowanych w ociepleniach od wewnątrz w aspekcie cieplno-wilgotnościowym – opracowanie własne na podstawie [7, 14]

Wartości parametrów fizykalnych przegród zewnętrznych i ich złączy zależą głównie od:

 • współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)],
 •  współczynnika oporu dyfuzyjnego μ [–],
 • dyfuzyjnie równoważnej grubości warstwy powietrza sd = μ·d [m] materiałów izolacyjnych.

Szczegółową charakterystykę wybranych materiałów izolacyjnych przedstawiono także m.in. w pracach [6, 15].

W przypadku opracowania koncepcji projektowej ocieplenia od wewnątrz zapobiegającej wystąpieniu kondensacji należy uwzględnić warunki mikroklimatu wnętrz pomieszczeń. Dlatego zasadne staje się przeprowadzenie obliczeń i analiz w zakresie przyrostu wilgoci w ścianach ocieplonych od wewnątrz ze szczególną starannością i uwzględnieniem zmieniających się warunków eksploatacji.

Aby zapewnić prawidłowe warunki eksploatacji, należy zastosować termoizolację o bardzo wysokim współczynniku oporu dyfuzyjnego μ [–] lub dodatkową warstwę izolacji paroszczelnej od strony wewnętrznej. W ten sposób teoretycznie zostaje wyeliminowana dyfuzja pary wodnej z pomieszczeń w konstrukcję ściany.

Według normy DIN 4108-3 [16] zaleca się, aby wartość dyfuzyjnie równoważnej grubości warstwy powietrza sd izolacji termicznej lub zastosowanej paraizolacji przekraczała 1500 m. Tego typu koncepcje rozwiązań zalecane są w przypadku docieplenia ścian w pomieszczeniach mokrych, w których panuje w sposób ciągły podwyższona wilgotność pomieszczeń (np. baseny kryte, pralnie).

RYS. 3. Zalety i wady ocieplenia przegród i złączy budowlanych od wewnątrz; rys.: K. Pawłowski

RYS. 3. Zalety i wady ocieplenia przegród i złączy budowlanych od wewnątrz; rys.: K. Pawłowski

Dodatkowo dopuszcza się, według DIN 4108-3 [16], stosowanie materiałów stanowiących opór dyfuzyjny, dla których dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza sd zawiera się pomiędzy 0,5 m a 1500 m. Tak szerokie zróżnicowanie wielkości sd wpływa niejednoznacznie na oceny poprawności realizowanych dociepleń. Materiał, którego sd wynosi powyżej 0,5 m, jest materiałem „otwartym dyfuzyjnie”, natomiast materiał o sd niewiele mniejszej niż 1500 m jest określany w praktyce jako „izolacja paroszczelna”. W takim przypadku niezbędne staje się przeprowadzenie symulacji wilgotnościowej analizowanej przegrody budowlanej w pełnym roku jej eksploatacji.

Ilość zakumulowanej wilgoci, która jest dopuszczalna w odniesieniu do tego typu koncepcji ocieplenia, musi być na takim poziomie, aby umożliwić jej wyparowanie w kierunku użytkowanego pomieszczenia lub nie powodować akumulacji w kolejnych latach. Istotne jest dodatkowo zapewnienie pełnej szczelności na niekontrolowaną infiltrację powietrza [7].

Na podstawie przeprowadzonych analiz przedstawiono zalety i wady ocieplenia przegród od wewnątrz – RYS. 3.

Izolacyjność cieplna ścian zewnętrznych ocieplonych od wewnątrz

Dobór materiału termoizolacyjnego do ocieplenia od wewnątrz nie powinien być przypadkowy, lecz oparty na podstawie znajomości parametrów technicznych warstw przegrody. Na wstępie, aby spełnić podstawowe kryterium cieplne Uc ≤ Uc(max), należy ustalić grubość materiału termoizolacyjnego (TAB. 1) o zróżnicowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)].

Przykład obliczeniowy 1

Obliczono współczynnik przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)] ścian zewnętrznej z cegły pełnej grubości 25 cm i 37 cm, ocieplonej od strony wewnętrznej różnymi materiałami, zgodnie z procedurą normy PN-EN ISO 6946:2008 [17].

Do obliczenia współczynnika przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)] przyjęto następujące założenia:

 • opór przejmowania ciepła dla ściany; wartości oporu przejmowania ciepła zostały przyjęte według PN-EN ISO 6946:2008 [17] dla poziomego kierunku strumienia ciepła:
  – opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni przegrody: Rse = 0,04 (m2·K)/W,
  – opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przegrody: Rsi = 0,13 (m2·K)/W,
 • wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] przyjęto na podstawie TAB. 1 i tablic – załącznik do pracy [18].

Wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła Uc dla analizowanych rozwiązań materiałowych ściany zewnętrznej zestawiono w TAB. 2.

TABELA 2. Wyniki obliczeń wartości współczynnika przenikania ciepła Uc według PN-EN ISO 6946:2008 [17] w odniesieniu do ściany zewnętrznej z cegły pełnej ocieplonej od wewnątrz

TABELA 2. Wyniki obliczeń wartości współczynnika przenikania ciepła Uc według PN-EN ISO 6946:2008 [17] w odniesieniu do ściany zewnętrznej z cegły pełnej ocieplonej od wewnątrz

Istotny wpływ na wartość współczynnika przenikania ciepła przegrody budowlanej Uc [W/(m2·K)] ma wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] materiału izolacyjnego. W odniesieniu do jednego rodzaju izolacji może się ona wahać w znacznym przedziale w zależności od produktu, co wynika z szybkiego rozwoju rynku materiałów termoizolacyjnych oraz coraz bardziej zaawansowanych technologii produkcyjnych.

W obliczeniach różnicowano grubość warstwy izolacji cieplnej i wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ [W/(m·K)]. Dodatkowo zamieszczono poziomy wymagań co do izolacyjności cieplnej Uc(max) [W/(m2·K)] według rozporządzenia [1], obowiązujące od 1.01.2021 r. (rozwiązania materiałowe ścian zewnętrznych spełniających kryterium cieplne: Uc ≤ Uc(max) = 0,20 W/(m2·K) – zaznaczono kolorem zielonym – TAB. 2).

Oprócz znajomości izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych istotne staje się określenie rozkładu temperatury przy założeniu temperatury powietrza wewnętrznego ti i zewnętrznego te.

Przykład obliczeniowy 2

Określono rozkład temperatur w dwuwarstwowej ścianie zewnętrznej z ociepleniem usytuowanym od zewnątrz i wewnątrz (RYS. 4–5, TAB. 3 i TAB. 4).

Do określenia rozkładu temperatur w ścianie zewnętrznej przyjęto następujące założenia:

 • temperatura obliczeniowa zewnętrzna (Toruń – III strefa klimatyczna: te = –20°C),
 • temperatura obliczeniowa wewnętrzna (pomieszczenia przeznaczone do przebywania ludzi bez okryć zewnętrznych nie wykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej – pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie, korytarze: ti = 20°C),
 • opory przejmowania ciepła dla ściany:
  — opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni przegrody: Rse = 0,04 (m2·K)/W,
  — opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przegrody: Rsi = 0,25 (m2·K)/W.
RYS. 4–5. Rozkład temperatur w ścianie dwuwarstwowej: ocieplonej od strony zewnętrznej (4) oraz wewnętrznej (5) – opracowanie własne; rys.: K. Pawłowski

RYS. 4–5. Rozkład temperatur w ścianie dwuwarstwowej: ocieplonej od strony zewnętrznej (4) oraz wewnętrznej (5) – opracowanie własne; rys.: K. Pawłowski

TABELA 3. Zestawienie danych materiałowych ściany zewnętrznej dwuwarstwowej (ocieplenie od zewnątrz)

TABELA 3. Zestawienie danych materiałowych ściany zewnętrznej dwuwarstwowej (ocieplenie od zewnątrz)

TABELA 4. Zestawienie danych materiałowych ściany zewnętrznej dwuwarstwowej (ocieplenie od wewnątrz)

TABELA 4. Zestawienie danych materiałowych ściany zewnętrznej dwuwarstwowej (ocieplenie od wewnątrz)

W TAB. 5 i TAB. 6 zestawiono wyniki obliczeń.

Należy podkreślić, że ocieplenie ściany zewnętrznej od wewnątrz powoduje, że jej warstwa konstrukcyjna (beton komórkowy) znajduje się w strefie przemarzania (t <  0°C). Takie zjawisko może spowodować zmianę parametrów technicznych i fizykalnych (cieplno-wilgotnościowych) analizowanej przegrody.

Kształtowanie parametrów fizykalnych złączy przegród ocieplonych od wewnątrz

Budynek stanowi zbiór przegród budowlanych i ich złączy o indywidualnym charakterze fizykalnym i poddany jest oddziaływaniu środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. W wielu przypadkach analiza przegród i złączy budowlanych w aspekcie konstrukcyjno-materiałowym i technologii wykonania nie budzi zastrzeżeń na etapie projektowania. Natomiast znajomość ich parametrów fizykalnych, związanych z wymianą ciepła i wilgoci, pozwala na uniknięcie wielu wad korozyjnych i fizykalnych. Szczególnie dotyczy to przegród ocieplonych od wewnątrz.

Przykład obliczeniowy 3

Obliczono parametry fizykalne wybranych złączy przegród przed ociepleniem oraz ocieplonych od strony wewnętrznej.

W przykładzie zaprezentowano wyniki obliczeń i analiz parametrów fizykalnych złączy:

TABELA 5. Zestawienie temperatur na stykach warstw materiałowych (ściana ocieplona od zewnątrz)

TABELA 5. Zestawienie temperatur na stykach warstw materiałowych (ściana ocieplona od zewnątrz)

TABELA 6. Zestawienie temperatur na stykach warstw materiałowych (ściana ocieplona od wewnątrz)

TABELA 6. Zestawienie temperatur na stykach warstw materiałowych (ściana ocieplona od wewnątrz)

RYS. 6–8. Charakterystyka połączenia ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju przez wieniec bez ocieplenia (wariant I)

RYS. 6–8. Charakterystyka połączenia ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju przez wieniec bez ocieplenia (wariant I): model obliczeniowy (6), linie strumieni cieplnych (adiabaty) (7) i linie rozkładu temperatur (izotermy) (8). Objaśnienia: 1 – cegła pełna gr. 37 cm, λ = 0,77 W/(m·K), 2 – płyta gipsowo-kartonowa gr. 2 cm, λ = 0,40 W/(m·K), 3 – strop żelbetowy gr. 15 cm, λ = 2,00 W/(m·K), 4 – wylewka cementowa gr. 3 cm, λ = 1,00 W/(m·K), 5 – parkiet drewniany gr. 2 cm, λ = 0,19 W/(m·K); rys.: K. Pawłowski

RYS. 9–11. Charakterystyka połączenia ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju przez wieniec z ociepleniem od strony wewnętrznej (wariant II): model obliczeniowy (9), linie strumieni cieplnych (adiabaty) (10) i linie rozkładu temperatur (izotermy) (11).

RYS. 9–11. Charakterystyka połączenia ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju przez wieniec z ociepleniem od strony wewnętrznej (wariant II): model obliczeniowy (9), linie strumieni cieplnych (adiabaty) (10) i linie rozkładu temperatur (izotermy) (11). Objaśnienia: 1 – cegła pełna gr. 37 cm, λ = 0,77 W/(m·K), 2 – płyty rezolowe gr. x cm, λ = 0,22 W/(m·K), 3 – płyta gipsowo-kartonowa gr. 2 cm, λ = 0,40 W/(m·K), 4 – strop żelbetowy gr. 15 cm, λ = 2,00 W/(m·K), 5 – wylewka cementowa gr. 3 cm, λ = 1,00 W/(m·K), 6 – parkiet drewniany gr. 2 cm, λ = 0,19 W/(m·K); rys.: K. Pawłowski

RYS. 12–14. Charakterystyka połączenia ściany zewnętrznej z oknem w przekroju przez ościeżnicę bez ocieplenia (wariant III): model obliczeniowy (12), linie strumieni cieplnych (adiabaty) (13) i linie rozkładu temperatur (izotermy) (14).

RYS. 12–14. Charakterystyka połączenia ściany zewnętrznej z oknem w przekroju przez ościeżnicę bez ocieplenia (wariant III): model obliczeniowy (12), linie strumieni cieplnych (adiabaty) (13) i linie rozkładu temperatur (izotermy) (14). Objaśnienia: 1 – cegła pełna gr. 37 cm, λ = 0,77 W/(m·K), 2 – pianka montażowa gr. 2 cm, λ = 0,035 W/(m·K), 3 – płyta gipsowo-kartonowa gr. 2 cm, λ = 0,40 W/(m·K), 4 – stolarka okienna λ = 0,22 W/(m·K) – Uw1 = 1,87 W/(m2·K)/λ = 0,075 W/(m·K) – Uw2 = 0,81 W/(m2·K); rys.: K. Pawłowski

RYS. 15–17. Charakterystyka połączenia ściany zewnętrznej z oknem w przekroju przez ościeżnicę z ociepleniem od strony wewnętrznej bez węgarka (wariant IV): model obliczeniowy (15), linie strumieni cieplnych (adiabaty) (16) i linie rozkładu temperatur (izotermy) (17).

RYS. 15–17. Charakterystyka połączenia ściany zewnętrznej z oknem w przekroju przez ościeżnicę z ociepleniem od strony wewnętrznej bez węgarka (wariant IV): model obliczeniowy (15), linie strumieni cieplnych (adiabaty) (16) i linie rozkładu temperatur (izotermy) (17). Objaśnienia: 1 – cegła pełna gr. 37 cm, λ = 0,77 W/(m·K), 2 – płyty rezolowe gr. x cm, λ = 0,22 W/(m·K), 3 – pianka montażowa gr. 2 cm, λ = 0,035 W/(m·K), 4 – płyta gipsowo-kartonowa gr. 2 cm, λ = 0,40 W/(m·K), 5 – stolarka okienna λ = 0,075 W/(m·K) – Uw2 = 0,81 W/(m2·K); rys.: K. Pawłowski

RYS. 18–20. Charakterystyka połączenia ściany zewnętrznej z oknem w przekroju przez ościeżnicę z ociepleniem od strony wewnętrznej z węgarkiem (wariant V): model obliczeniowy (18), linie strumieni cieplnych (adiabaty) (19) i linie rozkładu temperatur (izotermy) (20).

RYS. 18–20. Charakterystyka połączenia ściany zewnętrznej z oknem w przekroju przez ościeżnicę z ociepleniem od strony wewnętrznej z węgarkiem (wariant V): model obliczeniowy (18), linie strumieni cieplnych (adiabaty) (19) i linie rozkładu temperatur (izotermy) (20). Objaśnienia: 1 – cegła pełna gr. 37 cm, λ = 0,77 W/(m·K), 2 – płyty rezolowe gr. x cm, λ = 0,22 W/(m·K), 3 – pianka montażowa gr. 2 cm, λ = 0,035 W/(m·K), 4 – płyta gipsowo-kartonowa gr. 2 cm, λ = 0,40 W/(m·K), 5 – stolarka okienna λ = 0,075 W/(m·K) – Uw2 = 0,81 W/(m2·K); rys.: K. Pawłowski

Do obliczeń numerycznych, przy zastosowaniu programu komputerowego TRISCO-KOBRU 86 [19], przyjęto następujące założenia:

 • modelowanie złączy wykonano zgodnie z zasadami przedstawionymi w PN-EN ISO 10211:2008 [20],
 • opory przejmowania ciepła (Rsi, Rse) przyjęto zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008 [17] przy obliczeniach strumieni cieplnych oraz według PN-EN ISO 13788:2003 [21] przy obliczeniach rozkładu temperatur i czynnika temperaturowego ƒRsi(2D),
 • temperatura powietrza wewnętrznego ti = 20°C (pokój dzienny), temperatura powietrza zewnętrznego te = –20°C (III strefa),
 • wartości współczynnika przewodzenia ciepła materiałów budowlanych λ [W/(m·K)] przyjęto na podstawie tablic zamieszczonych w pracy [18].

Na RYS. 6–8, RYS. 9-11, RYS. 12–14, RYS. 15-17 i RYS. 18-20  przedstawiono analizowane warianty obliczeniowe. Szczegółowe procedury obliczeniowe parametrów fizykalnych złączy zaprezentowano m.in. w pracy [18]. Wyniki obliczeń zaprezentowano w TAB. 7 i TAB. 8.

TABELA 7. Wyniki obliczeń parametrów fizykalnych połączenia ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju przez wieniec – opracowanie własne

TABELA 7. Wyniki obliczeń parametrów fizykalnych połączenia ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju przez wieniec – opracowanie własne

TABELA 8. Wyniki obliczeń parametrów fizykalnych połączenia ściany zewnętrznej z oknem w przekroju przez ościeżnicę – opracowanie własne

TABELA 8. Wyniki obliczeń parametrów fizykalnych połączenia ściany zewnętrznej z oknem w przekroju przez ościeżnicę – opracowanie własne

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń (TAB. 7 i TAB. 8) można stwierdzić, że analizowane złącza generują dodatkowe straty ciepła określone m.in. w postaci liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψi [W/(m·K)] oraz obniżenie temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody tmin. [°C]. Parametry fizykalne złączy ścian zewnętrznych po ociepleniu od wewnątrz zależą od usytuowania i grubości materiału termoizolacyjnego (TAB. 7 i TAB. 8).

Należy zwrócić uwagę, że ocieplenie od wewnątrz bez węgarka (przedłużenia ocieplenia na ościeżnicę – RYS. 15-17) powoduje znacznie wyższe dodatkowe straty ciepła (Φ, L2D, Ψi) oraz obniżenie temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody (tmin., ƒRsi.(2D)) niż rozwiązanie z węgarkiem – RYS. 18-20.

Takie rozwiązanie powoduje ryzyko występowania kondensacji na wewnętrznej powierzchni przegrody (rozwój pleśni i grzybów pleśniowych), kondensacji międzywarstwowej oraz zwiększenie ilości energii koniecznej do ogrzania pomieszczeń do żądanej temperatury.

Spełnienie kryterium w zakresie uniknięcia występowania ryzyka kondensacji powierzchniowej (rozwoju pleśni i grzybów pleśniowych): ƒRsi.(2D) ƒRsi.(kryt.) wymaga określenia wartości ƒRsi.(2D) na podstawie temperatury minimalnej na wewnętrznej powierzchni przegrody w miejscu mostka cieplnego (2D) tmin. [°C] oraz wartości ƒRsi(kryt.) uwzględniającej parametry powietrza wewnętrznego i zewnętrznego (wilgotność i temperatura powietrza).

Według normy PN-EN ISO 13788:2003 [21] czynnik temperaturowy ƒRsi(kryt.) oblicza się lub przyjmuje w zależności od zastosowanego w budynku rodzaju wentylacji (wentylacja grawitacyjna – dominująca w budownictwie mieszkaniowym lub wentylacja mechaniczna, często będąca składnikiem systemów klimatyzacyjnych pozwalających w prawie dowolny sposób kształtować właściwości mikroklimatu wnętrz).

Wartość maksymalna z 12 miesięcy w odniesieniu do lokalizacji (Bydgoszcz) ƒRsi.(max) = ƒRsi(kryt.) = 0,785 (luty). Oznacza to, że w każdym miesiącu roku i dla wszystkich innych wartości temperatur brzegowych dla uniknięcia kondensacji powierzchniowej ƒRsi.(2D) powinien być większy niż 0,785. W pewnych przypadkach (tabele 7–8) warunek: ƒRsi.(2D)ƒRsi(kryt.) nie został spełniony, w związku z czym istnieje możliwość (ryzyko) występowania kondensacji na wewnętrznej powierzchni przegrody.

W rozporządzeniu [1], mimo uznania normy PN-EN ISO 13788 [21] za obowiązującą w projektowaniu, istnieje odstępstwo od jej wymagań polegające na przyjęciu średniej miesięcznej wilgotności względnej powietrza wewnętrznego w stałej wartości φi = 0,50 (50%) (punkt 2.2.2 Załącznika nr 2 [1]) dla pomieszczeń z temperaturą wewnętrzną równą co najmniej 20°C. Równocześnie dopuszczono (bez obliczeń) dla tych pomieszczeń przyjmowanie wartości czynnika ƒRsi(kryt.) = 0,72, co praktycznie oznacza rezygnację z ustalania klas wilgotności pomieszczeń zaopatrzonych w wentylację grawitacyjną. To odstępstwo nie pozwala na uwzględnienie w obliczeniach wilgotnościowych realnych warunków lokalizacyjnych (klimatycznych) oraz mikroklimatycznych badanego budynku, przynajmniej w odniesieniu do pomieszczeń o temperaturze wewnętrznej ti ≥ 20°C, dość drastycznie obniżając poziom wymagań w zakresie ochrony przed zagrzybieniem budynków położonych w Polsce w ostrzejszych strefach klimatycznych (strefa IV i V).

Sprawdzenie warunku w zakresie występowania kondensacji międzywarstwowej przeprowadza się metodą szacunkową Glasera przedstawioną w normie PN-EN ISO 13788:2003 [21]. Norma ta budzi wiele wątpliwości co do jakości uzyskiwanych wyników obliczeń i sposobu ich interpretacji, dlatego zaleca się przeprowadzenie obliczenia metodą numeryczną. Metody symulacyjne opierają się na zaawansowanych programach komputerowych do symulacji zjawisk cieplno-wilgotnościowych, np. WUFI-PRO 5.0. Wyniki w zakresie kondensacji międzywarstwowej, przy zróżnicowanym zastosowaniu materiału termoizolacyjnego, zaprezentowano m.in. w pracach [15, 22].

Podsumowanie i wnioski

Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz jest powszechnie stosowanym działaniem w zakresie termomodernizacji istniejących budynków w celu osiągnięcia obowiązujących i zmieniających się wymagań w aspekcie cieplno-wilgotnościowym.

Projektowanie tego typu dociepleń na podstawie obliczeń przybliżonych, np. dotyczących tylko płaskiej przegrody, określając współczynnik przenikania ciepła w polu jednowymiarowym Uc (U1D), jest niedopuszczalne. Zasadne staje się wykonanie obliczeń parametrów fizykalnych złączy przegród zewnętrznych z uwzględnieniem odpowiednich parametrów powietrza wewnętrznego i zewnętrznego, prezentowane w przykładzie obliczeniowym 3 oraz m.in. w pracy [23]. Na ich podstawie należy opracować karty katalogowe poprawnie zaprojektowanych złączy przegród zewnętrznych po ociepleniu od wewnątrz.

Rozwiązanie materiałowe ocieplenia przegród budynku od strony wewnętrznej zależy od następujących czynników:

 • eksploatacja pomieszczeń,
 • rodzaj materiału konstrukcyjnego ścian oraz materiału użytego do ocieplenia,
 • technologia zamocowania dodatkowej termoizolacji.

Szczegółowe analizy w zakresie projektowania i wykonywania dociepleń od wewnątrz przedstawiono także m.in. w pracy [24].

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2017 r. poz. 2285).
 2. K. Arbiter, „Innendaemmung”, Wydawnictwo Rudolf Mueller, Koeln 2014.
 3. R. Bynum, „Insulation Handbook” McGraw-Hill 2001.
 4. M. Pfundstein, „Detal Practice: Insulating Materials. Principles, Materials and Applications”, Birkhauser GmbH, 2008.
 5. Powell & Stanley L. Matthews, „Insulation, Materials and Systems”, ASTM 1997.
 6. M. Wesołowska, K. Pawłowski, „Aspekty związane z dostosowaniem obiektów istniejących do standardu budownictwa energooszczędnego”, Agencja Reklamowa TOP, Włocławek 2016.
 7. B. Orlik-Kożdzoń, P. Krause, T. Steidl, „Rozwiązania materiałowe w ociepleniach od wewnątrz”, „IZOLACJE” 11/12/2015, s. 30–34.
 8. Strona internetowa: www.knauf.pl
 9. Strona internetowa: www.ecovario.pl
 10. Strona internetowa: www.xella.pl
 11. EnergieCluster. Kurs HLWD 2011, Innendämmung.
 12. Deutsche Rockwool Mineralwool.
 13. Strona internetowa: www.variotec.de
 14. K. Arbeter, „Innendaemmung”, Wyd. Rudolf Mueller, Koeln 2014.
 15. M. Dybowska-Józefiak, K. Pawłowski, „Analiza rozwiązań materiałowych przegród zewnętrznych ocieplonych od wewnątrz”, „Materiały Budowlane” 1/2017, s. 31–33.
 16. DIN 4108-3 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden. Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz. Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausfrührung.
 17. PN-EN ISO 6946:2008, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
 18. K. Pawłowski, „Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle aktualnych warunków technicznych dotyczących budynków. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych i ich złączy”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2016.
 19. Program komputerowy TRISCO-KOBRU 86.
 20. PN-EN ISO 10211:2008, „Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe”.
 21. PN-EN ISO 13788:2003, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności powierzchni wewnętrznej kondensacji. Metody obliczania”.
 22. M. Dybowska-Józefiak, K. Pawłowski, „Renowacja ścian zewnętrznych budynków ocieplonych od wewnątrz – wybrane aspekty fizykalne”, „Materiały Budowlane” 11/2015, s. 128–130.
 23. K. Pawłowski, „Parametry fizykalne złączy ścian zewnętrznych po ociepleniu od wewnątrz – studium przypadku”, XVI Polska Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Łódź 2017. Materiały konferencyjne. Referaty, Instytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm S.C., s. 173–177.
 24. R. Wójcik, „Docieplenie budynków od wewnątrz”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2018.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Jerzy Szyszka Izolacje aerożelowe

Izolacje aerożelowe Izolacje aerożelowe

Rosnące koszty wytwarzania energii konwencjonalnej oraz polityka UE zmierzająca do ograniczania zużycia energii i emisji gazów w krajach członkowskich skłaniają do poszukiwania coraz bardziej efektywnych...

Rosnące koszty wytwarzania energii konwencjonalnej oraz polityka UE zmierzająca do ograniczania zużycia energii i emisji gazów w krajach członkowskich skłaniają do poszukiwania coraz bardziej efektywnych termoizolacji, nawet mimo stosunkowo dużego kosztu ich wytwarzania. Takim materiałem izolacyjnym, który wydaje się spełniać rosnące wymagania, jest aerożel – materiał nanoporowaty, ultralekki i transparentny.

mgr inż. Maciej Rokiel Rozwiązania technologiczno-materiałowe fundamentów – podstawowe błędy

Rozwiązania technologiczno-materiałowe fundamentów – podstawowe błędy Rozwiązania technologiczno-materiałowe fundamentów – podstawowe błędy

Głównym wymaganiem stawianym hydroizolacjom budynków jest ich szczelność. Spełnienie tego wymogu powinno być głównym celem projektanta – od niego zależy wybór odpowiedniego rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego...

Głównym wymaganiem stawianym hydroizolacjom budynków jest ich szczelność. Spełnienie tego wymogu powinno być głównym celem projektanta – od niego zależy wybór odpowiedniego rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego – oraz wykonawcy, którego zadaniem jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zdrowym rozsądkiem.

Magdalena Wrona Uszczelnienie, wypełnienie, wygłuszenie – pianki poliuretanowe w budownictwie

Uszczelnienie, wypełnienie, wygłuszenie – pianki poliuretanowe w budownictwie Uszczelnienie, wypełnienie, wygłuszenie – pianki poliuretanowe w budownictwie

Pianka lub piana poliuretanowa ze względu na swoje właściwości mechaniczne i fizyczne oraz łatwość aplikowania jest tworzywem, bez którego trudno sobie wyobrazić współczesny plac budowy czy też stanowisko...

Pianka lub piana poliuretanowa ze względu na swoje właściwości mechaniczne i fizyczne oraz łatwość aplikowania jest tworzywem, bez którego trudno sobie wyobrazić współczesny plac budowy czy też stanowisko montażowe. Pianki mają wszechstronne zastosowanie w budownictwie – wykorzystywane są do uszczelniania ościeżnic drzwiowych i okiennych, wypełniania i izolacji elementów instalacji c.o. i wod.-kan., wypełniania i wygłuszania ścian działowych, izolacji termicznej i akustycznej podłóg, poddaszy, dachów....

Jacek Sawicki Pianki izolacyjne PIR w budownictwie

Pianki izolacyjne PIR w budownictwie

Pianki PIR wciąż pozostają względnie nowymi materiałami termoizolacyjnymi, chociaż na świecie stosowane są już od ponad czterdziestu lat. Data ich powstania jest nieznana, bo na początku obwarowane były...

Pianki PIR wciąż pozostają względnie nowymi materiałami termoizolacyjnymi, chociaż na świecie stosowane są już od ponad czterdziestu lat. Data ich powstania jest nieznana, bo na początku obwarowane były klauzulą tajności z racji zastosowań w amerykańskich programach technologii militarnych i kosmicznych. Jedną z pierwszych firm wprowadzających ten materiał do technologii cywilnych był koncern Hunter Panels, który już w 1975 r. produkował z niego płyty izolacyjne.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Termomodernizacja budynków historycznych

Termomodernizacja budynków historycznych Termomodernizacja budynków historycznych

Artykuł zaprezentowany na Konferencji IZOLACJE 2015 dotyczy zagadnień oceny poprawności warunków cieplno-wilgotnościowych proponowanych w budynkach i obiektach historycznych (zabytkowych) poprzez usprawnienia...

Artykuł zaprezentowany na Konferencji IZOLACJE 2015 dotyczy zagadnień oceny poprawności warunków cieplno-wilgotnościowych proponowanych w budynkach i obiektach historycznych (zabytkowych) poprzez usprawnienia termomodernizacyjne dotyczące ich ścian zewnętrznych izolowanych od wewnątrz.

Marcin Feliks, mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian w systemach ETICS

Szary styropian w systemach ETICS Szary styropian w systemach ETICS

W Polsce udział szarego styropianu w rynku systemów ociepleń opartych na styropianie stale rośnie i może sięgać nawet 20%. Materiał ten charakteryzuje się obniżoną wartością współczynnika przewodzenia...

W Polsce udział szarego styropianu w rynku systemów ociepleń opartych na styropianie stale rośnie i może sięgać nawet 20%. Materiał ten charakteryzuje się obniżoną wartością współczynnika przewodzenia ciepła, co pozwala zmniejszyć grubość płyt przy zachowaniu wysokich parametrów termoizolacyjnych.

Isobooster Maty refleksyjne - skuteczne ocieplenie poddasza

Maty refleksyjne - skuteczne ocieplenie poddasza Maty refleksyjne - skuteczne ocieplenie poddasza

Jednym z podstawowych zastosowań izolacji termicznych ISOBOOSTER® jest docieplanie poddaszy użytkowych, dachów, stropów, a także ścian szkieletowych. Maty ISOBOOSTER® wykazują cechy, dzięki którym jako...

Jednym z podstawowych zastosowań izolacji termicznych ISOBOOSTER® jest docieplanie poddaszy użytkowych, dachów, stropów, a także ścian szkieletowych. Maty ISOBOOSTER® wykazują cechy, dzięki którym jako izolacja poddaszy, sprawdzają się dużo lepiej niż tradycyjne materiały stosowane obecnie w budownictwie.

dr inż. Anna Lis Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych

Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych

W Polsce mamy ok. 6 mln budynków, w których realizowane są funkcje mieszkalne. Budynki wzniesione przed 1918 r. stanowią nieco ponad 7% ogółu obecnie użytkowanych budynków mieszkalnych. Jakie problemy...

W Polsce mamy ok. 6 mln budynków, w których realizowane są funkcje mieszkalne. Budynki wzniesione przed 1918 r. stanowią nieco ponad 7% ogółu obecnie użytkowanych budynków mieszkalnych. Jakie problemy wiążą się z funkcjonowaniem stolarki budowlanej w budynku? Jak można poprawić izolacyjność termiczną stolarki?

dr inż. Anna Lis Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie...

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie stolarki okiennej?

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

mgr inż. Jerzy Żurawski Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB

Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB

Efektywność energetyczna to priorytet. We wszystkich krajach UE realizowana jest polityka poprawy efektywności energetycznej w każdej dziedzinie życia. Według specjalistów UE budownictwo odpowiada za zużycie...

Efektywność energetyczna to priorytet. We wszystkich krajach UE realizowana jest polityka poprawy efektywności energetycznej w każdej dziedzinie życia. Według specjalistów UE budownictwo odpowiada za zużycie 41% energii, więcej niż transport i przemysł.

dr inż. Jarosław Szulc Techniczne możliwości modernizacji budynków z wielkiej płyty

Techniczne możliwości modernizacji budynków z wielkiej płyty Techniczne możliwości modernizacji budynków z wielkiej płyty

Budynki mieszkalne wykonane metodami uprzemysłowionymi w drugiej połowie XX wieku, ujawniają obecnie wady i usterki związane z jakością wykonania tych budynków i oddziaływaniami eksploatacyjnymi. Mieszkania...

Budynki mieszkalne wykonane metodami uprzemysłowionymi w drugiej połowie XX wieku, ujawniają obecnie wady i usterki związane z jakością wykonania tych budynków i oddziaływaniami eksploatacyjnymi. Mieszkania w budynkach wielkopłytowych wykonane według normatywów i standardów projektowania sprzed kilkudziesięciu lat nie spełniają obecnie wymagań i oczekiwań użytkowników. Uzasadniona staje się więc potrzeba podjęcia działań modernizacyjnych i rewitalizacyjnych w obszarze budownictwa uprzemysłowionego.

dr inż. Jerzy Sowa Jakość powietrza w budynkach modernizowanych

Jakość powietrza w budynkach modernizowanych Jakość powietrza w budynkach modernizowanych

Funkcjonowanie organizmu ludzkiego wymaga istnienia w jego otoczeniu przestrzeni powietrznej zapewniającej podtrzymanie podstawowych procesów życiowych. Cechy charakteryzujące tę przestrzeń są zmienne...

Funkcjonowanie organizmu ludzkiego wymaga istnienia w jego otoczeniu przestrzeni powietrznej zapewniającej podtrzymanie podstawowych procesów życiowych. Cechy charakteryzujące tę przestrzeń są zmienne w czasie.

mgr inż. Jerzy Żurawski Głęboka termomodernizacja

Głęboka termomodernizacja Głęboka termomodernizacja

Na czym polega głęboka termomodernizacja i co to jest ubóstwo energetyczne? Jakie korzyści wynikają z termomodernizacji budynków wielorodzinnych?

Na czym polega głęboka termomodernizacja i co to jest ubóstwo energetyczne? Jakie korzyści wynikają z termomodernizacji budynków wielorodzinnych?

mgr Łukasz Oźminkowski Trwałość systemów ETICS z termoizolacją z płyt styropianowych

Trwałość systemów ETICS z termoizolacją z płyt styropianowych Trwałość systemów ETICS z termoizolacją z płyt styropianowych

Jakie czynniki oddziaływania na ocieploną elewację? Jak można zachować pierwotne właściwości materiałów ociepleniowych?

Jakie czynniki oddziaływania na ocieploną elewację? Jak można zachować pierwotne właściwości materiałów ociepleniowych?

dr inż. Adam Ujma, mgr inż. Marta Pomada Warunki cieplne w obszarze łączników mechanicznych przegród z elewacją wentylowaną

Warunki cieplne w obszarze łączników mechanicznych przegród z elewacją wentylowaną Warunki cieplne w obszarze łączników mechanicznych przegród z elewacją wentylowaną

W artykule zaprezentowano wyniki analizy wpływu łączników mechanicznych w systemach elewacji wentylowanych na wymianę ciepła w przegrodzie zewnętrznej. Zwrócono uwagę na wpływ różnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych...

W artykule zaprezentowano wyniki analizy wpływu łączników mechanicznych w systemach elewacji wentylowanych na wymianę ciepła w przegrodzie zewnętrznej. Zwrócono uwagę na wpływ różnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych na warunki cieplne kształtujące się w tych elementach.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków mieszkalnych - wybrane aspekty

Termomodernizacja budynków mieszkalnych - wybrane aspekty Termomodernizacja budynków mieszkalnych - wybrane aspekty

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje?

Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje? Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje?

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii, co pozwoli uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem...

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii, co pozwoli uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem latem.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Ile kosztuje termomodernizacja?

Ile kosztuje termomodernizacja? Ile kosztuje termomodernizacja?

Termomodernizacja wymaga poniesienia niemałych nakładów finansowych. Warto jednak potraktować ją jako inwestycję w większy komfort, zdrowie i mniejsze rachunki za energię w przyszłości. Szacuje się, że...

Termomodernizacja wymaga poniesienia niemałych nakładów finansowych. Warto jednak potraktować ją jako inwestycję w większy komfort, zdrowie i mniejsze rachunki za energię w przyszłości. Szacuje się, że np. ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych powoduje obniżenie zużycia ciepła o 10 do 25%, a wymiana okien na bardziej szczelne to oszczędność dodatkowych 10-15%.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych Termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Termomodernizacja to zbiór działań mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w budynku. Należy przy tym pamiętać o prawidłowej kolejności prac termomodernizacyjnych.

Termomodernizacja to zbiór działań mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w budynku. Należy przy tym pamiętać o prawidłowej kolejności prac termomodernizacyjnych.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę? Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić...

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad termomodernizacją budynku. Od czego ją zacząć i jakie zgody należy uzyskać?

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń Złożone układy ścienne z cegły w dociepleniach od wewnątrz

Złożone układy ścienne z cegły w dociepleniach od wewnątrz Złożone układy ścienne z cegły w dociepleniach od wewnątrz

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne z zakresu ochrony cieplnej wpływają na kształtowanie działań związanych z projektowaniem budynków nowych, ale też z utrzymaniem i eksploatacją budynków istniejących.

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne z zakresu ochrony cieplnej wpływają na kształtowanie działań związanych z projektowaniem budynków nowych, ale też z utrzymaniem i eksploatacją budynków istniejących.

mgr inż. Paweł Gaciek Skażenie mikrobiologiczne na zewnętrznych powierzchniach ocieplonych elewacji budynków

Skażenie mikrobiologiczne na zewnętrznych powierzchniach ocieplonych elewacji budynków Skażenie mikrobiologiczne na zewnętrznych powierzchniach ocieplonych elewacji budynków

W otoczeniu budynku występuje ogromna ilość drobnoustrojów, z których część może mieć niekorzystny wpływ na estetykę i trwałość budynku.

W otoczeniu budynku występuje ogromna ilość drobnoustrojów, z których część może mieć niekorzystny wpływ na estetykę i trwałość budynku.

Wybrane dla Ciebie

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️ Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać » Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? » Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Stawianie hali - co musisz wiedzieć» Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować? Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

mieszkanie.pl Co można wybudować bez pozwolenia?

Co można wybudować bez pozwolenia? Co można wybudować bez pozwolenia?

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami,...

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami, aby nie popełnić błędu. Ustawa została w znacznej części zliberalizowana, ale niektóre budowle są obarczone dokumentacją i dla ich legalności wystarczy jedynie zgłoszenie. Więcej na ten temat dowiesz się poniżej.

merXu Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi,...

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi, elektrotechniki i oświetlenia, budownictwa, instalacji, maszyn i metalurgii czy bezpieczeństwa pracy.

fischer Polska sp. z o.o. Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań,...

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań, oferuje bogate portfolio wyrobów przeznaczonych do stosowania w izolacji.

Bauder Polska Sp. z o. o. Kompletne systemy dachów zielonych

Kompletne systemy dachów zielonych Kompletne systemy dachów zielonych

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

BASCOGLASS Sp. z o. o. Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia...

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia to główne czynniki decydujące o wyborze prętów kompozytowych jako zbrojenia konstrukcji. Liczne realizacje, w których zastosowano takie zbrojenie oraz pozytywne wyniki wielu badań świadczą o tym, iż jest ono dobrą alternatywą dla klasycznej stali zbrojeniowej.

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Modernizacja dachów pochyłych

Modernizacja dachów pochyłych Modernizacja dachów pochyłych

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają...

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają odnowienia. Oprócz tego stale rosną wymagania i pojawiają się nowe funkcje dachów (przykład fotowoltaika). Każdy remont dachu należy wykorzystać jako okazję do jego ocieplenia, ponieważ dodatkowa warstwa termoizolacji jest dobrą inwestycją oszczędzającą wydatki na energię już w najbliższym okresie...

merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Sprawdzeni dostawcy na merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie...

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie do potrzeb firm i specyfiki rynku B2B.

Izolacje Pluimers Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ocieplenie poddasza pianą PUR Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym...

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym i szybkim sposobem jest ocieplenie poddasza pianą pur. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy produkt wraz z usługą, która zazwyczaj trwa 1-2 dni. Inwestor nie musi praktycznie o nic się martwić. Bardzo ważny jest jednak wybór piany pur.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe? Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej...

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w 2020 roku w pożarach w naszym kraju zginęło 489 osób, z czego 360 w pożarach budynków, czyli 7 na 10 ofiar zginęło w mieszkaniach lub domach. Aż 1859 osób zostało rannych. To duże liczby!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.