Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zastosowanie wzmocnień kompozytowych w istniejących konstrukcjach

Application of composite reinforcements in existing structures

Widok żebra przed wykonaniem wzmocnienia; fot. Ł. Drobiec, J. Biernacki

Widok żebra przed wykonaniem wzmocnienia; fot. Ł. Drobiec, J. Biernacki

Z biegiem czasu obiekty budowlane ulegają procesom starzenia i awariom [1, 2]. Aby zminimalizować skutki negatywnych oddziaływań lub przywrócić stan pierwotny budowli, stosowane są różne materiały i technologie [3]. Na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się wiele innowacyjnych rozwiązań technologicznych związanych ze wzmacnianiem konstrukcji. Materiały kompozytowe są stosowane nie tylko w przypadku starych obiektów budowlanych. Można je spotkać również w nowych budynkach przechodzących zmiany projektowe na etapie wykonawczym [4–6].

Zobacz także

mgr inż. Remigiusz Jokiel, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych systemami FRCM w świetle badań i zaleceń normowych

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych systemami FRCM w świetle badań i zaleceń normowych Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych systemami FRCM w świetle badań i zaleceń normowych

Projektowanie wzmocnień konstrukcji powinno się prowadzić w oparciu o aktualne przepisy normowe. Oczywiście zgodnie z ustawą o normalizacji stosowanie norm nie jest obowiązkowe, ale fakt ich przywołania...

Projektowanie wzmocnień konstrukcji powinno się prowadzić w oparciu o aktualne przepisy normowe. Oczywiście zgodnie z ustawą o normalizacji stosowanie norm nie jest obowiązkowe, ale fakt ich przywołania w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, powoduje, że ich zastosowanie zapewnia spełnienie warunków stanu granicznego nośności i użytkowalności.

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z wykorzystaniem systemu FRCM (cz. 2)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z wykorzystaniem systemu FRCM (cz. 2) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z wykorzystaniem systemu FRCM (cz. 2)

Artykuł jest kontynuacją tekstu opublikowanego w numerze 2/2023 miesięcznika IZOLACJE.

Artykuł jest kontynuacją tekstu opublikowanego w numerze 2/2023 miesięcznika IZOLACJE.

*****
W artykule omówiono praktyczne wykorzystanie materiałów kompozytowych współcześnie stosowanych przy wzmacnianiu istniejących konstrukcji. Zaprezentowano przekrój możliwych zastosowań i objaśniono słuszność i zasady ich doboru. W publikacji można też odnaleźć informacje na temat optymalnych sposobów stosowania wzmocnień zależności od konstrukcji wymagającej wzmocnienia.

Application of composite reinforcements in existing structures

The article discusses the practical use of composite materials currently employed in strengthening existing structures. It presents an overview of possible applications and explains the rationale and principles for their selection. The publication also provides information on optimal methods for applying reinforcements, depending on the structure in need of strengthening.
*****

fot1 zbrojenia

FOT. 1. Zdjęcie zszytej rysy; fot. Ł. Drobiec, J. Biernacki

Wzmacnianie konstrukcji przy użyciu kompozytów jest stosunkowo nową, ale intensywnie rozwijaną technologią. Do wzmocnień wykorzystuje się liczne rodzaje i typy materiałów kompozytowych włókna węglowe (CFRPcarbon fiber reinforced polymer), szklane (GFRPglass fiber reinforced polymer), aramidowe (AFRParamid fiber reinforced polymer). Najbardziej innowacyjnym typem włókien o potwierdzonych właściwościach są włókna PBO (p-Phenylene Benzobis Oxazole) [79].

Poznaj: Metodykę wzmacniania murowanych sklepień

Konstrukcje możemy wzmacniać na różne sposoby. Poprzez zszywanie jej (FOT. 1–2) przy użyciu zbrojenia, powierzchniowo z zastosowaniem mat kompozytowych lub przez dodanie konstrukcji wsporczej. Możliwe jest też wzmocnienie przy wykorzystaniu taśm kompozytowych wykonanych ze wspomnianych już włókien.

Kompozyt z włókien PBO

fot2 zbrojenia

FOT. 2. Zdjęcie zszytej rysy po wyszlifowaniu; fot. Ł. Drobiec, J. Biernacki

Włókna PBO (poli (p-fenyleno-2,6-benzobisoksazolu) są rodzajem włókien polimerowych. Jest to rodzaj kompozytowego materiału wzmacniającego opracowanego w Stanach Zjednoczonych w latach 80. XX wieku na potrzeby rozwoju przemysłu lotniczego. Jest jednym z najbardziej obiecujących członków rodziny poliamidów zawierających heterocykliczne grupy aromatyczne i jest znany jako superwłókno XXI wieku.

PBO ma doskonałe właściwości fizyczne, mechaniczne i chemiczne. Jego wytrzymałość i moduł są dwukrotnie większe niż włókna kevlarowe, a także są odporne na ciepło i ogień. Co więcej, swoimi właściwościami fizycznymi i chemicznymi całkowicie przewyższa włókno Kevlar, zajmując wiodącą pozycję w dziedzinie włókien o wysokiej wydajności. Filamenty PBO o średnicy 1 mm wytrzymują obciążenie do 450 kg i są 10 razy mocniejsze od drutu stalowego podobnej średnicy. Włókno to stosuje się również coraz częściej w budownictwie. Maty kompozytowe z włókien PBO wykorzystuje się w tzw. technologii FRCM.

Politechnika Śląska we współpracy z firmą Visbud-Projekt Sp. z o.o. prowadzi liczne badania nad wzmocnieniem włóknami PBO konstrukcji murowych i żelbetowych. Zarówno w konstrukcjach ściskanych, jak i zginanych zastosowane tkaniny spełniły wysokie wymagania dotyczące przyczepności do konstrukcji oraz skutecznie zwiększyły nośność elementów na ściskanie, jak i zginanie. Kolejnym etapem badań będą prace nad określeniem zdolności mat kompozytowych PBO do przenoszenia sił rozciągających działających na element.

Wzmacnianie konstrukcji przy wykorzystaniu technologii FRCM

Metoda wzmocnienia w ramach systemu FRCM (Fabric-Reinforced Cementitious Matrix) stanowi nowatorskie podejście do wzmacniania konstrukcji budowlanych. Jej istota opiera się na wykorzystaniu zbrojonych kompozytów cementowych. W systemie FRCM elementy wzmacniające są wtapiane w specjalną, zmodyfikowaną mieszankę cementową. W roli zbrojenia zazwyczaj używa się tkanin wykonanych z włókien, takich jak włókna węglowe, szklane, aramidowe, bazaltowe lub PBO.

System FRCM oferuje wiele korzyści w porównaniu z konwencjonalnymi metodami wzmocnienia. Pierwszym z tych atutów jest wszechstronność stosowania – tę technologię można skutecznie wykorzystać zarówno przy naprawie, jak i wzmocnieniu konstrukcji. Skuteczność naprawy lub wzmocnienia gwarantuje wytrzymała matryca kompozytowa, która efektywnie absorbuje naprężenia rozciągające, zmniejszając tym samym ryzyko pęknięć oraz dalszych uszkodzeń.

Kolejnym walorem FRCM jest jego odporność na czynniki zewnętrzne, takie jak promieniowanie UV, korozja oraz zmienne warunki atmosferyczne. To przekłada się na długotrwałość wzmocnionej konstrukcji.

Istotnym atrybutem metody FRCM jest elastyczność oraz zdolność do adaptacji do różnych kształtów i geometrii konstrukcji. Kompozyty FRCM mogą być dostosowane do zróżnicowanych wymiarów oraz układane warstwowo, co umożliwia precyzyjne i spersonalizowane wzmocnienie. Co więcej, system FRCM charakteryzuje się stosunkowo niską masą w porównaniu do tradycyjnych metod wzmocnienia, co ogranicza dodatkowe obciążenia konstrukcji.

Metoda wzmacniania w ramach systemu FRCM znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach budownictwa. Obejmuje to wzmocnienie ścian, stropów, słupów oraz belek. Technika ta sprawdza się zarówno w przypadku nowo wznoszonych budynków, jak i w kontekście modernizacji oraz naprawy istniejących konstrukcji, w tym tych o charakterze historycznym.

Aplikacja systemu jest znacznie bardziej intuicyjna i praktyczna w porównaniu do wzmocnień opartych na żywicach epoksydowych. Procedura naprawy obejmuje jedynie nałożenie pierwszej warstwy zaprawy, osadzenie w niej matrycy, a następnie nałożenie kolejnej warstwy zaprawy. Grubość ostatecznej warstwy wynosi od 1 do 3 cm, uzależniona jest od liczby warstw zastosowanych na etapie wzmacniania. Chociaż wytrzymałość w przypadku wzmocnienia FRCM jest niższa niż w przypadku FRP (czyli włókien zatapianych w matrycy epoksydowej), nie zawsze konieczne jest aż tak znaczne zwiększenie nośności.

Projektowanie wzmocnień z wykorzystaniem systemu FRCM można wykonać na podstawie norm zharmonizowanych z Eurokodami [10, 11].

Wzmacnianie konstrukcji przy wykorzystaniu kompozytowych taśm węglowych

Wzmacnianie obiektów budowlanych stanowi kluczowy aspekt w dziedzinie inżynierii budowlanej, mający na celu poprawę nośności istniejących konstrukcji. Jednym z innowacyjnych podejść w tym obszarze jest wykorzystanie kompozytowych taśm węglowych.

fot3 zbrojenia

FOT. 3. Zaznaczenie projektowanych taśm węglowych; fot. Ł. Drobiec, J. Biernacki

Ta zaawansowana technika polega na aplikacji taśm z włókien węglowych na powierzchnię struktury w celu zwiększenia jej nośności i odporności na obciążenia dynamiczne oraz statyczne. Kompozytowe taśmy węglowe charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością i sztywnością przy stosunkowo niskiej masie, co umożliwia skuteczne wzmocnienie konstrukcji bez znacznego zwiększania ich obciążenia – podobnie jak w przypadku tkanin.

fot4 zbrojenia

FOT. 4. Wyszlifowana powierzchnia stropu przed montażem taśm; fot. Ł. Drobiec, J. Biernacki

Proces wzmacniania za pomocą kompozytowych taśm węglowych zazwyczaj obejmuje przygotowanie powierzchni wzmacnianego elementu poprzez wyszlifowanie, oczyszczenie i zagruntowanie, co zapewnia odpowiednią adhezję pomiędzy taśmami a podłożem. Następnie taśmy węglowe są aplikowane warstwowo na krytyczne obszary konstrukcji, gdzie wzmacnianie jest niezbędne w celu zwiększenia nośności danego elementu. Po nałożeniu taśmy są nasączane żywicą epoksydową lub innym materiałem, który po utwardzeniu tworzy trwałą, wytrzymałą warstwę wzmocnienia. Efekty tego procesu są widoczne w postaci zwiększonej nośności, poprawionej sztywności i redukcji naprężeń w elemencie.

fot5 zbrojenia

FOT. 5. Przyklejone taśmy węglowe; fot. Ł. Drobiec, J. Biernacki

Stosowanie kompozytowych taśm węglowych do wzmacniania konstrukcji ma szerokie zastosowanie w różnych typach obiektów, takich jak mosty, budynki, elementy infrastruktury oraz konstrukcje historyczne. Technika ta pozwala na efektywne wydłużenie cyklu życia lub wprowadzenie planowanych zmian konstrukcyjnych w istniejących obiektach poprzez poprawę ich wydolności i odporności na zmienne warunki obciążenia. Jednocześnie stosowanie kompozytowych taśm węglowych otwiera nowe perspektywy w projektowaniu konstrukcji o bardziej zaawansowanych właściwościach mechanicznych, przyczyniając się do rozwoju innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie inżynierii materiałowej i konstrukcyjnej.

Tkaniny kompozytowe czy taśmy węglowe

fot6 zbrojenia

FOT. 6. Zbliżenie systemu FRCM (tkanina z włókna PBO zatopiona w matrycy cementowej); fot. Ł. Drobiec, J. Biernacki

Rozważanie pomiędzy zastosowaniem mat kompozytowych a taśm węglowych stanowi istotny aspekt w kontekście wzmacniania obiektów budowlanych. Wybór między tymi dwoma technologiami zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj konstrukcji, jej geometria, wymagania związane z nośnością oraz oczekiwana trwałość.

Maty kompozytowe, ze względu na swoją elastyczność i łatwość dostosowania do różnych powierzchni, są często preferowane w przypadku obszarów o złożonej geometrii, gdzie zastosowanie taśm węglowych może być trudniejsze.

Maty mogą być także bardziej efektywne w zakresie poprawy wytrzymałości na ścinanie oraz wzmocnienia obszarów narażonych na naprężenia dynamiczne.

Z drugiej strony taśmy węglowe wyróżniają się wyjątkową wytrzymałością wzdłuż włókien, co czyni je idealnym wyborem do wzmocnienia konstrukcji poddawanych obciążeniom głównie rozciągającym. Ponadto, taśmy węglowe charakteryzują się zwykle mniejszą grubością, co może być korzystne w przypadku ograniczonej przestrzeni montażowej. Taśmy węglowe mają również lepszą odporność w warunkach pożarowych.

Ostateczny wybór pomiędzy matami kompozytowymi a taśmami węglowymi powinien być podejmowany w oparciu o dokładne analizy projektowe oraz uwzględniać specyficzne wymagania każdej konkretnej konstrukcji.

Kompozyty – praktyczne zastosowanie

Wzmocnienia kompozytowe są stosowane na szeroką skalę, zarówno w starych konstrukcjach, jak i tych obecnie wznoszonych.

Podczas zmian projektowych czasami konieczne jest wykonanie np. dodatkowego otworu w konstrukcji. W takiej sytuacji może być konieczne wzmocnienie strefy przy otworach. FOT. 3–5 pokazują fazę przygotowań – wyrysowanie projektowanej lokalizacji taśm węglowych oraz wyrównanie powierzchni żelbetu poprzez szlifowanie. Kolejnym etapem jest montaż taśm oraz wycięcie pełnego otworu zgodnego z projektem.

fot7 zbrojenia

FOT. 7. Żebro wzmocnione systemem FRCM (tkanina z włókna węglowego zatopiona w matrycy cementowej); fot. Ł. Drobiec, J. Biernacki

Kiedy nie ma możliwości zastosowania taśm lub w sytuacji, gdy optymalne jest stosowanie tkanin, warto rozważyć taką możliwość. W sytuacji, gdy bryła wzmacnianego elementu konstrukcyjnego ma nieregularny kształt lub zależy nam na uzyskaniu większej wytrzymałości nie tylko w jednym kierunku, wtedy tkaniny kompozytowe są dobrym rozwiązaniem. Ich atutem jest również łatwiejsze przygotowanie podłoża do klejenia przy pomocy matrycy cementowej (FRCM).

Technologia ta nie wymaga idealnego wyszlifowania powierzchni wzmacnianego elementu tak jak w przypadku montażu wzmocnienia przy użyciu żywicy. Atutem tego rozwiązania jest też wygodniejsze stosowanie tej metody w trudno dostępnych miejscach oraz większa podatność tkanin. Sprawia to, że ich precyzyjne dopasowanie w trudnych warunkach jest łatwiejsze. To skutkuje bezpieczniejszym wzmocnieniem konstrukcji jak i dokładniejszym dopasowaniem wzmocnienia. FOT. 6 ukazuje system FRCM podczas instalacji (siatka zbrojąca PBO zatopiona w matrycy cementowej), zaś FOT. 7–8 przedstawiają realizację wzmocnienia żeber oraz sklepienia przy użyciu tkanin z włókna węglowego.

fot8 opt

FOT. 8. Sklepienie wzmocnione systemem FRCM (tkanina z włókna węglowego zatopiona w matrycy cementowej); fot. Ł. Drobiec, J. Biernacki


 

Podsumowanie

Wzmocnienie materiałami kompozytowymi stanowi alternatywę rozwiązań tradycyjnych. Projektanci i wykonawcy coraz chętniej sięgają po te rozwiązania. Optymalny system wzmocnienia należy dobierać w zależności od rodzaju uszkodzenia, typu wzmacnianej konstrukcji, jej geometrii i sił wewnętrznych.

Literatura

1. Ł. Drobiec, „Przyczyny awarii i katastrof obiektów zabytkowych”, monografia „Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje”, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, s. 33–52.
2. Ł. Drobiec, „Przyczyny uszkodzeń murów”, XXII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 7–10 marca 2007 r., t. I, s. 105–147.
3. A. Barbieri, G. Mantegazza, A. Gatti, „Wzmacnianie ścian murowanych za pomocą laminatów z włókna węglowego z matrycą cementową FRCM”, „Materiały Budowlane” 2/2006, s. 26–28.
4. Ł. Bednarz, M. Jackiewicz, G. Wojciechowska, M. Rutkowski, „Możliwość aplikacji kompozytów FRCM w żelbetowych obiektach historycznych”, „Materiały Budowlane” 11/2016, s. 136–139.
5. Ł. Bednarz, „Praca statyczna zabytkowych, zakrzywionych konstrukcji ceglanych poddanych zabiegom naprawy i wzmacniania”, praca doktorska, Politechnika Wrocławska, 2008.
6. Ł. Drobiec, „Naprawa rys i wzmocnienia murowanych ścian”, XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 25–28 marca 2015, t. I, s. 323–398.
7. Ł. Drobiec, „Metody wzmocnienia murowanych sklepień”, „Materiały Budowlane” 5/2017, s. 6–7.
8. Ł. Drobiec, J. Biernacki, „Metodyka wzmacniania murowanych sklepień”, „IZOLACJE” 3/2022, s. 36–42.
9. Ł. Drobiec, J. Biernacki „Wzmacnianie konstrukcji murowych przy pomocy siatek kompozytowych PBO”, „IZOLACJE” 5/2023, s. 16–19.
10. Ł. Drobiec, „Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych systemem FRCM (cz. 1)”, „IZOLACJE” 2/2023, s. 58–62.
11. Ł. Drobiec, „Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych systemem FRCM (cz. 2)”, „IZOLACJE” 3/2023, s. 82–87.

Komentarze

Powiązane

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe  w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.