Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej

ETICS system – how to read and analyse design documentation. Part 4: Consequences of the lack of analysis of design documentation

Rysy konstrukcyjne bezwzględnie wymagające podjęcia działań naprawczych w odniesieniu do konstrukcji, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac ociepleniowych; opis w tekście; fot.: M. Rokiel
Rysy konstrukcyjne bezwzględnie wymagające podjęcia działań naprawczych w odniesieniu do konstrukcji, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac ociepleniowych; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania dokumentacji projektowej mogą wpłynąć na uszkodzenia systemu. Przez „przeczytanie” należy tu także rozumieć zapoznanie się z tekstem kart technicznych stosowanych materiałów.

Zobacz także

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych

Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych

Budynki zabytkowe mają duży potencjał w zakresie termomodernizacji, jednak ich możliwości przeprowadzenia działań są ograniczone, ponieważ mogą podlegać ochronie konserwatorskiej. Dlatego przywrócenie...

Budynki zabytkowe mają duży potencjał w zakresie termomodernizacji, jednak ich możliwości przeprowadzenia działań są ograniczone, ponieważ mogą podlegać ochronie konserwatorskiej. Dlatego przywrócenie obiektu zabytkowego do stanu z czasów jego świetności to zadanie dla profesjonalnych firm specjalizujących się w renowacji budynków. Eksperci dobiorą najlepsze technologie i produkty odpowiednie dla konkretnego budynku oraz warunków, z poszanowaniem walorów architektonicznych i historycznych.

O czym przeczytasz w artykule:

 • O plamach na okładzinie kamiennej wykonanej na termoizolacji wynikających ze stosowania niewłaściwie dobranych materiałów klejących
 • O złych sposobach przyklejenia płytek okładzinowych do warstwy zbrojącej
 • O nierespektowaniu przestrzegania zasad fizyki budowli
 • O konsekwencjach źle dobranych klejów do mocowania okładzin ceramicznych
Autor prezentuje ostatni artykuł w ramach cyklu o dokumentacji projektowej dotyczącej systemów ETICS. Przedstawia skutki braku analizy dokumentacji projektowej i omawia jej specyfikę.

ETICS system – how to read and analyse design documentation. Part 4: Consequences of the lack of analysis of design documentation

The author presents the last article in the series on design documentation concerning ETICS systems. He presents the consequences of the lack of analysis of design documentation and discusses its specificity.

Przeanalizujmy kilka przypadków. Zacznijmy od FOT. 1, która pokazuje plamy na okładzinie kamiennej wykonanej na termoizolacji.

fot1 etics

FOT. 1. Okładzina kamienna i ceramiczna jako wykończenie systemu ETICS – rezultat lekceważenia zasad sztuki budowlanej. Praprzyczyną mogą być także błędy projektowe powielone na etapie wykonawstwa; fot.: M. Rokiel

W pierwszej części cyklu (M. Rokiel „System ETICS – jak czytać i analizować dokumentację projektową cz. 1. Wybrane zagadnienia”, „IZOLACJE” 3/2022) pokazano analizę cieplno-wilgotnościową i jej konsekwencje, a dokładniej rzecz ujmując – skutki braku rzetelnej analizy.

Ale to niejedyna możliwa przyczyna. Okładzina kamienna jest klejona do warstwy zbrojącej za pomocą kleju cementowego. Klej taki jest zarabiany wodą. W strukturze płyt z kamieni naturalnych znajdują się pory i kapilary, przez które może przedostawać się woda, która wnikając w strukturę kamieni jest bezpośrednią przyczyną powstawania przebarwień. Mogą one oczywiście powstawać na skutek różnych zjawisk, jednak zawsze są związane z obecnością wody.

Jak zatem widać, istotny jest dobór zarówno kamieni, jak i klejów. Z tymi ostatnimi może być pewien problem, niektóre oceny techniczne wymieniają bowiem konkretne kleje i ze względów formalnych tylko one muszą być stosowane. Jeżeli natomiast wymienione są parametry (zwykle jest to klasa minimum C2, w zależności od formatów może być także narzucona odkształcalność) to w praktyce może być stosowany każdy klej spełniający podaną klasę.

Oczywiście płyty kamienne tworzące okładzinę elewacyjną również muszą spełniać stosowne wymagania (zwykle jest to niska nasiąkliwość masowa (<  3%, w skrajnych przypadkach <  0,5% oraz mrozoodporność).

Nienormowanym parametrem jest jednak wrażliwość na przebarwienia. Trzeba zapoznać się z właściwościami kamieni i do nich dobrać stosowne, dopuszczone przez ocenę techniczną materiały. To wymaga jednak wcześniejszego przeanalizowania tych wymagań, mówiąc wprost – przeczytania zarówno oceny technicznej systemu ETICS, jak i kart technicznych oraz stosownych deklaracji właściwości użytkowych płyt kamiennych.

Jeżeli kamienie są podatne na przebarwienia (tak chętnie stosowany do tego celu granit bywa pod tym względem bardzo kapryśny), to należy stosować szybkowiążące i szybkoschnące kleje na białym cemencie, alternatywą jest stosowanie wyłącznie płyt niewrażliwych na przebarwienia.

fot8 etics

FOT. 8. Błędny sposób klejenia płytek okładzinowych do warstwy zbrojącej, determinujący ich demontaż; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

fot10 etics

FOT. 9. Błędny sposób klejenia płytek okładzinowych do warstwy zbrojącej, determinujący ich demontaż; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Pozostańmy jeszcze w obszarze systemów ETICS z okładziną ceramiczną. Proszę popatrzeć na zdjęcia obrazujące kilka detali i sposób wykonywania prac. Zacznijmy od FOT. 8–10, które pokazują sposób przyklejenia płytek okładzinowych do warstwy zbrojącej. Płytki (notabene o typowej wielkości 30×30 cm) zostały przyklejone na grzebień.

fot9 etics

FOT. 10. Błędny sposób klejenia płytek okładzinowych do warstwy zbrojącej, determinujący ich demontaż; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

fot11 etics

FOT. 11. Błędny sposób klejenia płytek okładzinowych do warstwy zbrojącej, determinujący ich demontaż; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

To niestety typowy błąd, de facto determinujący demontaż okładziny. Jest to tak istotne dla późniejszej trwałości eksploatacyjnej i bezpieczeństwa użytkowania (znów wracamy do art. 5.1 ustawy Prawo budowlane [1]), że wymóg ten jest wprost wpisany do tekstu oceny technicznej.

Proszę popatrzeć na FOT. 11–12. Zdjęcia obrazują narożnik budynku. Jak go należy wykonać? W jaki sposób połączyć w narożniku okładzinę? Dla tak przyklejonych płytek nie da się tego zrobić poprawnie.

fot12 etics

FOT. 12. Błędny sposób klejenia płytek okładzinowych do warstwy zbrojącej, determinujący ich demontaż; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

etics element dekoracyjny

FOT. 13. Prefabrykowany element dekoracyjny w obszarze ościeża. Jego połączenie z okładziną musi być szczelne dla wody. Taki detal należy rozrysować przed rozpoczęciem prac; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Kolejny detal pokazano na FOT. 13. To obszar ościeża i prefabrykowany element dekoracyjny. Jego połączenie z okładziną musi być szczelne dla wody (pamiętajmy, że mamy do czynienia z obciążeniem elewacji wodą i wiatrem). Czy wystarczy sama elastyczna masa dylatacyjna? I co z widoczną w szczelinie siatką zbrojącą (przypominam, że siatka musi być całkowicie zatopiona w zaprawie i znajdować się w środku grubości warstwy zbrojącej)?

To problemy, które pojawiły się jeszcze na etapie montażu, i niestety determinują demontaż okładziny. Co może stać się później, podczas eksploatacji obiektu, widać na FOT. 2–4. Zdjęcia te pokazują, jak dochodzi do zawilgocenia kleju, a w konsekwencji do utraty adhezji płytek. Ten schemat zniszczenia jest o tyle niebezpieczny, że miejsce montażu płytek znajduje się niekiedy na znacznej wysokości.

fot2 etics

FOT. 2. Okładzina kamienna i ceramiczna jako wykończenie systemu ETICS – rezultat lekceważenia zasad sztuki budowlanej. Praprzyczyną mogą być także błędy projektowe powielone na etapie wykonawstwa; fot.: M. Rokiel

fot3 etics

FOT. 3. Okładzina kamienna i ceramiczna jako wykończenie systemu ETICS – rezultat lekceważenia zasad sztuki budowlanej. Praprzyczyną mogą być także błędy projektowe powielone na etapie wykonawstwa; fot.: M. Rokiel

fot4 etics

FOT. 4. Okładzina kamienna i ceramiczna jako wykończenie systemu ETICS – rezultat lekceważenia zasad sztuki budowlanej. Praprzyczyną mogą być także błędy projektowe powielone na etapie wykonawstwa; fot.: M. Rokiel

fot5 etics

FOT. 5. Okładzina kamienna i ceramiczna jako wykończenie systemu ETICS – rezultat lekceważenia zasad sztuki budowlanej. Praprzyczyną mogą być także błędy projektowe powielone na etapie wykonawstwa; fot.: M. Rokiel

fot7 etics

FOT. 6. Okładzina kamienna i ceramiczna jako wykończenie systemu ETICS – rezultat lekceważenia zasad sztuki budowlanej. Praprzyczyną mogą być także błędy projektowe powielone na etapie wykonawstwa; fot.: M. Rokiel

fot6 etics

FOT. 7. Okładzina kamienna i ceramiczna jako wykończenie systemu ETICS – rezultat lekceważenia zasad sztuki budowlanej. Praprzyczyną mogą być także błędy projektowe powielone na etapie wykonawstwa; fot.: M. Rokiel

Proszę zwrócić uwagę na wykwity/wysolenia wychodzące ze spoin (FOT. 5 i FOT. 6). To pierwszy objaw problemów i w razie zaobserwowania takich objawów nie wolno ich bagatelizować, w przeciwnym razie efekt będzie taki, jak pokazano na FOT. 7.

Wspomniane wykwity mogą mieć jeszcze drugą przyczynę (FOT. 14). Chodzi o szczegółowo opisane w pierwszej części tekstu zjawiska cieplno-wilgotnościowe.

fot14 etics

FOT. 14. Wykwity w okładzinie – rezultat błędów projektowych i/lub wykonawczych; fot.: M. Rokiel

fot15 etics

FOT. 15. Sposób montażu elementów konstrukcji nośnej do ocieplonej ściany nie może być przypadkowy; fot.: M. Rokiel

Newralgiczne dla trwałości eksploatacyjnej są różnego rodzaju elementy mocowane do ściany, czyli przechodzące przez warstwę termoizolacji. Pokazane na FOT. 15 wsporniki muszą być oddylatowane od okładziny. Z jednej strony połączenie musi być elastyczne, a z drugiej – szczelne.

Popatrzmy jeszcze na ETICS z okładziną ceramiczną. Proszę zwrócić uwagę na FOT. 16–17. Widoczne wykwity powodowane wypływem wody z obszaru ościeżnicy to stan bezwzględnie wymagający rzetelnej i dogłębnej diagnostyki. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być oczywiście różne, jednak ich szukanie zawsze rozpoczyna się na etapie analizy dokumentacji technicznej.

fot16 17 etics

FOT. 16–17. Przyczyny wykwitów mogą być różne, jednak ich szukanie zawsze rozpoczyna się na etapie analizy dokumentacji technicznej; fot.: M. Rokiel

Powróćmy jeszcze na chwilę do płytek. Proszę popatrzeć na FOT. 18. Nie chodzi nawet o przyklejenie płytek nie na pełne podparcie, ale o brak spoin. Dlaczego okładzinę zamontowano bez fug, trudno powiedzieć (treść oceny technicznej jednoznacznie podaje ten wymóg, mało tego, podaje nawet wymaganą szerokość spoin), lecz to nie jedyny widoczny błąd, wynikający bezpośrednio lub pośrednio z nieprzeczytania dokumentacji technicznej.

fot18 19 etics

FOT. 18–19. Rodzaj płytek okładzinowych i sposób ich montażu musi określać dokumentacja projektowa. Zdjęcia pokazują rezultat „radosnej twórczości”; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Okładzina ceramiczna mocowana jest klejami klasy C2, czyli przyczepność takiego kleju do płytki i do podłoża (warstwy zbrojącej) wynosi minimum 1 MPa. Przy czym przyczepność do płytki ceramicznej lub kamiennej zależy od stanu jej podłoża. Spód płytki pokazano na FOT. 19.

Niebezpieczne są płytki o gładkim, śliskim spodzie, często laminowanym żywicą (należy wątpić, czy jest to płytka okładzinowa opisana w ocenie technicznej).
Na ile istotna jest odpowiednia szerokość spoin i układ dylatacji, pokazują FOT. 20–21. Na FOT. 20 nie widać żadnych uszkodzeń, ale bliższe oględziny (FOT. 21) pokazują pierwsze zarysowania. Stąd zapis w tekście oceny technicznej: „Pola okładziny ceramicznej wydzielone spoinami dylatacyjnymi powinny być określone w projekcie technicznym. Konieczność wydzielenia pól dylatowanych określa projektant, w zależności m.in. od geometrii i warunków ekspozycji oraz wielkości i koloru płytek”. Jak widać, zapis ten nie znalazł się w tekście oceny technicznej bez przyczyny.

fot20 21 etics

FOT. 20–21. Pierwsze zarysowania okładziny ceramicznej systemu ETICS; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

fot22 etics

FOT. 22. Rezultat „przekombinowania” wynikający z braku wcześniejszego przeanalizowania możliwości i sposobu wykonania detalu; fot.: M. Rokiel

Analizie zawsze powinien podlegać sposób, czy wręcz możliwość wykonania konkretnego detalu. Niebezpieczne jest wszelkiego rodzaju „przekombinowanie”, którego rezultatem jest próba „zagięcia czasoprzestrzeni” i wykonania konkretnych prac w sposób nierzadko niemający nic wspólnego ze sztuką budowlaną, a nierzadko także ze zdrowym rozsądkiem. Taka sytuacja często ma miejsce przy różnych przyległych do ocieplonych ścian elementach konstrukcji, takich jak balkony czy tarasy. Rezultaty niestety zwykle są opłakane (FOT. 22).

Konieczność przestrzegania zaleceń z dokumentacji technicznej jest szczególnie istotna w przypadku prac naprawczych. Proszę popatrzeć na FOT. 23–26. Zdjęcia pokazują spękania warstwy zbrojącej i wyprawy elewacyjnej budynku użyteczności publicznej, dwukondygnacyjnego (parter i piętro), ocieplonego wełną, z mineralnym tynkiem strukturalnym.

fot23 24 etics

FOT. 23–24. Spękania warstwy zbrojącej i tynku. Odkrywkę w tym miejscu pokazano na FOT. 27–31; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

fot25 26 etics

FOT. 25–26. Spękania warstwy zbrojącej i tynku. Odkrywkę w tym miejscu pokazano na FOT. 33–35; opis w tekście: fot.: M. Rokiel

Podczas diagnostyki mającej na celu ustalenie przyczyn zarysowań wykonano dwie odkrywki. Odkrywka pokazana na FOT. 27–31 dotyczy spękań z FOT. 23–24.

fot27 28 etics

FOT. 27–28. Poprawna przyczepność warstwy zbrojącej do wełny. Zerwanie w materiale termoizolacyjnym; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

fot29 etics
FOT. 29. Spodnia powierzchnia płyt z wełny została przeszpachlowana klejem, jednak nie ma śladu kleju mocującego termoizolację do podłoża; opis w tekście; fot.: M. Rokiel
fot30 etics

FOT. 30. Spodnia powierzchnia płyt z wełny została przeszpachlowana klejem, jednak nie ma śladu kleju mocującego termoizolację do podłoża; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

fot31 etics
FOT. 31. Niestabilne, zapylone podłoże nie zapewnia wymaganej przyczepności płyt termoizolacyjnych; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Zasadnicza izolacja termiczna to płyty z wełny mineralnej o grubości 15 cm. Płyta z wełny w miejscu występowania rysy nie jest uszkodzona. Do grubości warstwy zbrojonej nie można mieć zastrzeżeń.

W miejscu występowania rysy przyczepność warstwy zbrojonej do wełny została zachowana, natomiast rozerwanie nastąpiło w warstwie termoizolacji (FOT. 27–28). Stwierdzono obecność mocowania mechanicznego, średnica talerzyka była nieprawidłowa (6 cm zamiast 9 cm).

Warstwę spodnią płyt przeszpachlowano. Charakterystyczne jest, że na części termoizolacji stwierdzono jedynie przeszpachlowanie spodniej strony klejem (bez żadnego śladu kleju mocującego do podłoża) (FOT. 29–31). Po poszerzeniu odkrywki stwierdzono obecność paska obwodowego i pryzmy. Odkrywkę znowu poszerzono tak, aby zlokalizować styk płyt termoizolacyjnych.

Po usunięciu fragmentu sąsiedniej płyty (FOT. 32) nie stwierdzono w ogóle obecności kleju.

fot32 etics

FOT. 32. Klejenie płyt w różny sposób – część przyklejono metodą obwodowo-punktową, natomiast pod częścią nie stwierdzono wymaganego klejenia; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

fot35 etics

FOT. 33. Niestabilne, zapylone podłoże nie zapewnia wymaganej przyczepności płyt termoizolacyjnych. Po wycięciu fragmentu płyty z wełny mineralnej warstwa kleju mocująca płytę oderwała się od podłoża przy wyjmowaniu płyty; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

fot33 etics

FOT. 34. Poprawna przyczepność warstwy zbrojącej do wełny. Zerwanie w materiale termoizolacyjnym. Brak siatek diagonalnych; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

fot34 etics

FOT. 35. „Potrójna” warstwa zbrojąca czy zbieg okoliczności? Brak siatek diagonalnych; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Z kolei FOT. 33–35 dotyczą odkrywki wykonanej w miejscu spękania pokazanego na FOT. 25–26. Warstwa zbrojona składała się z trzech różnych warstw siatki. Siatka poddana próbie ognia paliła się wolnym płomieniem, co wskazuje na odpowiednie zabezpieczenie włókien przed alkalicznym środowiskiem zaprawy klejowej. W miejscu występowania rysy przyczepność warstwy zbrojonej do wełny została zachowana, do grubości warstwy zbrojonej nie można mieć zastrzeżeń. Nie stwierdzono obecności siatek diagonalnych w narożach otworów okiennych (FOT. 33–35).

Zasadnicza izolacja termiczna to płyty z wełny mineralnej o grubości 15 cm. Po wycięciu fragmentu płyty z wełny mineralnej warstwa kleju mocująca płytę oderwała się od podłoża przy wyjmowaniu płyty (FOT. 33). Dodatkowo stwierdzono grubość kleju dochodzącą do 2 cm. Podłoże pod wełną przy potarciu ręką zostawiało ślad na palcach. Wskazuje to na niewielką przyczepność kleju do podłoża. Próby pull-off nie wykonywano.

To, że w miejscu przebiegu rysy pokazanej na FOT. 25–26 warstwa zbrojąca wykonana jest nieprawidłowo – nie stwierdzono obecności siatki diagonalnej, ma znaczenie drugorzędne. Samo mocowanie płyt jest niezgodne z technologią ETICS. Podłoże musi być nośne, odspojenie się kleju od podłoża w połączeniu z pyleniem tego ostatniego świadczy o dalece niewystarczającej adhezji układu do podłoża. Powinno nastąpić rozerwanie materiału termoizolacyjnego. Przekłada się to na brak stabilności układu poddanego obciążeniom i odkształceniom. Brak wymaganej adhezji do podłoża powoduje osłabienie mocowania systemu ociepleń i zwiększenie podatności na uszkodzenia i zarysowania (w skrajnym przypadku na całkowite oderwanie od podłoża).

W miejscu wykonania odkrywki nr 1 (rysa pokazana na FOT. 23–24) także stwierdzono nieprawidłowe mocowanie układu do podłoża. Płyty są klejone w różny sposób – część przyklejono metodą obwodowo-punktową, natomiast pod częścią nie stwierdzono wymaganego klejenia obwodowo-punktowego (lub całopowierzchniowego). Wniosek mógł być tylko jeden: demontaż ocieplenia i jego poprawne wykonanie zgodnie z wymaganiami technicznymi (przyczynkiem do demontażu układu jest także brak pryzmy obwodowej).

fot36 etics

FOT. 36. Powierzchnię tynku oczyszczono, zagruntowano oraz wykonano ponownie warstwę zbrojącą i wyprawę tynkarską; fot.: M. Rokiel

fot37 etics

FOT. 37. Rezultat próby naprawy usterek nienaprawialnych; fot.: M. Rokiel

fot38 etics

FOT. 38. Mimo próby naprawy spękania pojawiły się w innych miejscach; fot.: M. Rokiel

Pomimo szczegółowych zaleceń w dokumentacji technicznej wykonawca postanowił jednak „zaryzykować” naprawę. Powierzchnię tynku oczyszczono, zagruntowano oraz wykonano ponownie warstwę zbrojącą i wyprawę tynkarską. Rezultat pokazano na FOT. 36–38. Spękania pojawiły się, jednak w innych miejscach.

Ten ostatni przykład to nie tylko „nieprzeczytanie dokumentacji technicznej”, ale wyraz kompletnego lekceważenia zasad sztuki budowlanej. To pokazuje, że rynek robót ociepleniowych (czy w ogóle rynek robót budowlanych) jest „chory”. Jedynym kryterium jest cena. A skutki odstępstw od poprawnie opracowanych technologii mogą być bardzo kosztowne.

Innym problemem jest mieszanie systemów. Rzadko kto chce pamiętać, że materiały w systemach charakteryzują się tzw. przestrzenią dobrej współpracy. Wprowadzenie materiału spoza systemu, wyjście poza dopuszczalne warunki brzegowe lub pominięcie jakiejś operacji technologicznej może mieć w przyszłości opłakane skutki. Zbyt często zapominamy o tym, że nowoczesne materiały i technologie charakteryzują się ściśle określonymi wymogami dotyczącymi aplikacji i stosowania. I nie muszą one być „analogiczne” do typowych czy stosowanych kiedyś.

Środki finansowe marnotrawione są przede wszystkim w obiektach, w których przeprowadzenie prac wymaga spełnienia wymogów ustawy o zamówieniach publicznych. Tam jedynym kryterium jest cena. Nie ma pieniędzy na przyzwoite opracowanie dokumentacji, pomija się analizę i uwzględnienie w projektach zagadnień mających kluczowe znaczenie dla trwałości wykonanych robót. Po czym ogłasza się przetarg, gdzie jedynym kryterium jest cena.

Takim klasycznym przykładem lekceważenia nie tylko zasad sztuki budowlanej, ale i zdrowego rozsądku jest ocieplenie starych, zawilgoconych budynków. Stare mury absolutnie nie spełniają obecnych wymogów termoizolacyjności.

Pierwszym odruchem jest chęć docieplenia ścian. Skoro są zimne i skrapla się na nich para wodna, to trzeba je zaizolować, aby nie zachodził efekt skraplania. Ale czym? Styropianem? Wełną? Czy mokre ściany można w ogóle ocieplać? Jakie są kryteria wykonywania tego typu robót?

Należy zdawać sobie sprawę, że projektowanie i wykonywanie prac ociepleniowych bez uprzedniego wykonania szczegółowej diagnostyki i oceny stanu technicznego budynku pod względem zawilgocenia i zasolenia oraz szczegółowych analiz cieplno-wilgotnościowych jest niedopuszczalne. W konsekwencji może się okazać, że obliczony współczynnik przenikania ciepła U ma wartość czysto teoretyczną, a bezkrytycznie powielając błędy projektowe, dostarcza się do wnętrza budynku potężną dawkę wilgoci.

Niestety kompletne analizy cieplno-wilgotnościowe, wyniki diagnostyki wilgotnościowej czy profesjonalny wilgotnościomierz widzi się zwykle już po zakończeniu robót, na etapie opracowania ekspertyzy określającej przyczyny uszkodzeń. Co nie zmienia faktu, że wcześniejsza analiza dokumentacji i niekiedy wręcz podstawowe pomiary wykonane przed rozpoczęciem robót pozwoliłyby na uniknięcie wielu problemów.

Kolejnym przykładem jest lekceważenie w dokumentacji projektowej prac ociepleniowych stabilności i nośności podłoża pod ocieplenie, czy wręcz stanu technicznego ścian.

Drastyczne przykłady przegród pokazują FOT. 39–42. O ile FOT. 39–40 pokazują tylko uszkodzenia tynku, o tyle sytuacja z FOT. 41–42 jest dużo bardziej niebezpieczna.

fot39 40 etics

FOT. 39–40. Takie podłoże (tynk) nie jest podłożem nośnym pod system ociepleń ETICS; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

fot41 42 etics

FOT. 41–42. Rysy konstrukcyjne bezwzględnie wymagające podjęcia działań naprawczych w odniesieniu do konstrukcji, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac ociepleniowych; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Taką sytuację trzeba jednak odróżnić od innej, dużo poważniejszej. Zdjęcia te pokazują ścianę frontową kamienicy z charakterystycznymi pionowymi rysami podzielającymi filarki podokienne od pozostałej części ściany. W budynkach z drewnianymi stropami sygnalizuje to problemy ze statecznością ściany.

Drewniane stropy pracują jak ściągi i zapewniają stateczność ścianie. Zbutwienie końcówek drewnianych belek stropowych powoduje, że zmienia się układ statyczny filarka na całej wysokości ściany (nie tylko samej kondygnacji). Taka rysa nie jest rysą w warstwie tynku, lecz pęknięciem ściany i przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac ociepleniowych wymaga podjęcia działań naprawczych w odniesieniu do konstrukcji. Zakres i sposób wykonywania prac musi być podany w dokumentacji technicznej.

Literatura

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (DzU z 2021 r., poz. 2351).
 2. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2019 r., poz. 1065).
 3. Instrukcja nr 447/2009 „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków Zasady projektowania i wykonywania”, ITB, Warszawa 2009.
 4. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 8: Złożone systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich”, ITB, Warszawa 2020.
 5. „Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS”, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2019.
 6. PN-EN ISO 6946, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metody obliczania”.
 7. PN-EN 13788, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej. Metody obliczania”.
 8. Materiały własne autora.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

domni.pl Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom? Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne...

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne zewnętrzne sprawią natomiast, że budynek będzie odpowiednio zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Jaki materiał izolacyjny można stosować pod płytki elewacyjne z klinkieru? Czym kierować się wybierając płytki zewnętrzne, aby elewacja zachowała trwałość i estetyczny wygląd na lata?...

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.