Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej

ETICS system – how to read and analyse design documentation. Part 4: Consequences of the lack of analysis of design documentation

Rysy konstrukcyjne bezwzględnie wymagające podjęcia działań naprawczych w odniesieniu do konstrukcji, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac ociepleniowych; opis w tekście; fot.: M. Rokiel
Rysy konstrukcyjne bezwzględnie wymagające podjęcia działań naprawczych w odniesieniu do konstrukcji, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac ociepleniowych; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania dokumentacji projektowej mogą wpłynąć na uszkodzenia systemu. Przez „przeczytanie” należy tu także rozumieć zapoznanie się z tekstem kart technicznych stosowanych materiałów.

Zobacz także

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

fischer Polska sp. z o.o. Wbijane łączniki dociepleniowe fischer

Wbijane łączniki dociepleniowe fischer Wbijane łączniki dociepleniowe fischer

Już w przyszłym sezonie dociepleniowym firma fischer będzie mogła dostarczać najpopularniejsze wbijane łączniki dociepleniowe TermoFix CN oraz TermoFix PN.

Już w przyszłym sezonie dociepleniowym firma fischer będzie mogła dostarczać najpopularniejsze wbijane łączniki dociepleniowe TermoFix CN oraz TermoFix PN.

Redakcja Technologia wdmuchiwania izolacji i Przemysł 4.0

Technologia wdmuchiwania izolacji i Przemysł 4.0 Technologia wdmuchiwania izolacji i Przemysł 4.0

Budownictwo drewniane stale ewoluuje, przynosząc innowacyjne rozwiązania, które nie tylko zwiększają efektywność procesów, ale również zmniejszają negatywny wpływ na środowisko.

Budownictwo drewniane stale ewoluuje, przynosząc innowacyjne rozwiązania, które nie tylko zwiększają efektywność procesów, ale również zmniejszają negatywny wpływ na środowisko.

O czym przeczytasz w artykule:

 • O plamach na okładzinie kamiennej wykonanej na termoizolacji wynikających ze stosowania niewłaściwie dobranych materiałów klejących
 • O złych sposobach przyklejenia płytek okładzinowych do warstwy zbrojącej
 • O nierespektowaniu przestrzegania zasad fizyki budowli
 • O konsekwencjach źle dobranych klejów do mocowania okładzin ceramicznych
Autor prezentuje ostatni artykuł w ramach cyklu o dokumentacji projektowej dotyczącej systemów ETICS. Przedstawia skutki braku analizy dokumentacji projektowej i omawia jej specyfikę.

ETICS system – how to read and analyse design documentation. Part 4: Consequences of the lack of analysis of design documentation

The author presents the last article in the series on design documentation concerning ETICS systems. He presents the consequences of the lack of analysis of design documentation and discusses its specificity.

Przeanalizujmy kilka przypadków. Zacznijmy od FOT. 1, która pokazuje plamy na okładzinie kamiennej wykonanej na termoizolacji.

fot1 etics

FOT. 1. Okładzina kamienna i ceramiczna jako wykończenie systemu ETICS – rezultat lekceważenia zasad sztuki budowlanej. Praprzyczyną mogą być także błędy projektowe powielone na etapie wykonawstwa; fot.: M. Rokiel

W pierwszej części cyklu (M. Rokiel „System ETICS – jak czytać i analizować dokumentację projektową cz. 1. Wybrane zagadnienia”, „IZOLACJE” 3/2022) pokazano analizę cieplno-wilgotnościową i jej konsekwencje, a dokładniej rzecz ujmując – skutki braku rzetelnej analizy.

Ale to niejedyna możliwa przyczyna. Okładzina kamienna jest klejona do warstwy zbrojącej za pomocą kleju cementowego. Klej taki jest zarabiany wodą. W strukturze płyt z kamieni naturalnych znajdują się pory i kapilary, przez które może przedostawać się woda, która wnikając w strukturę kamieni jest bezpośrednią przyczyną powstawania przebarwień. Mogą one oczywiście powstawać na skutek różnych zjawisk, jednak zawsze są związane z obecnością wody.

Jak zatem widać, istotny jest dobór zarówno kamieni, jak i klejów. Z tymi ostatnimi może być pewien problem, niektóre oceny techniczne wymieniają bowiem konkretne kleje i ze względów formalnych tylko one muszą być stosowane. Jeżeli natomiast wymienione są parametry (zwykle jest to klasa minimum C2, w zależności od formatów może być także narzucona odkształcalność) to w praktyce może być stosowany każdy klej spełniający podaną klasę.

Oczywiście płyty kamienne tworzące okładzinę elewacyjną również muszą spełniać stosowne wymagania (zwykle jest to niska nasiąkliwość masowa (<  3%, w skrajnych przypadkach <  0,5% oraz mrozoodporność).

Nienormowanym parametrem jest jednak wrażliwość na przebarwienia. Trzeba zapoznać się z właściwościami kamieni i do nich dobrać stosowne, dopuszczone przez ocenę techniczną materiały. To wymaga jednak wcześniejszego przeanalizowania tych wymagań, mówiąc wprost – przeczytania zarówno oceny technicznej systemu ETICS, jak i kart technicznych oraz stosownych deklaracji właściwości użytkowych płyt kamiennych.

Jeżeli kamienie są podatne na przebarwienia (tak chętnie stosowany do tego celu granit bywa pod tym względem bardzo kapryśny), to należy stosować szybkowiążące i szybkoschnące kleje na białym cemencie, alternatywą jest stosowanie wyłącznie płyt niewrażliwych na przebarwienia.

fot8 etics

FOT. 8. Błędny sposób klejenia płytek okładzinowych do warstwy zbrojącej, determinujący ich demontaż; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

fot10 etics

FOT. 9. Błędny sposób klejenia płytek okładzinowych do warstwy zbrojącej, determinujący ich demontaż; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Pozostańmy jeszcze w obszarze systemów ETICS z okładziną ceramiczną. Proszę popatrzeć na zdjęcia obrazujące kilka detali i sposób wykonywania prac. Zacznijmy od FOT. 8–10, które pokazują sposób przyklejenia płytek okładzinowych do warstwy zbrojącej. Płytki (notabene o typowej wielkości 30×30 cm) zostały przyklejone na grzebień.

fot9 etics

FOT. 10. Błędny sposób klejenia płytek okładzinowych do warstwy zbrojącej, determinujący ich demontaż; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

fot11 etics

FOT. 11. Błędny sposób klejenia płytek okładzinowych do warstwy zbrojącej, determinujący ich demontaż; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

To niestety typowy błąd, de facto determinujący demontaż okładziny. Jest to tak istotne dla późniejszej trwałości eksploatacyjnej i bezpieczeństwa użytkowania (znów wracamy do art. 5.1 ustawy Prawo budowlane [1]), że wymóg ten jest wprost wpisany do tekstu oceny technicznej.

Proszę popatrzeć na FOT. 11–12. Zdjęcia obrazują narożnik budynku. Jak go należy wykonać? W jaki sposób połączyć w narożniku okładzinę? Dla tak przyklejonych płytek nie da się tego zrobić poprawnie.

fot12 etics

FOT. 12. Błędny sposób klejenia płytek okładzinowych do warstwy zbrojącej, determinujący ich demontaż; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

etics element dekoracyjny

FOT. 13. Prefabrykowany element dekoracyjny w obszarze ościeża. Jego połączenie z okładziną musi być szczelne dla wody. Taki detal należy rozrysować przed rozpoczęciem prac; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Kolejny detal pokazano na FOT. 13. To obszar ościeża i prefabrykowany element dekoracyjny. Jego połączenie z okładziną musi być szczelne dla wody (pamiętajmy, że mamy do czynienia z obciążeniem elewacji wodą i wiatrem). Czy wystarczy sama elastyczna masa dylatacyjna? I co z widoczną w szczelinie siatką zbrojącą (przypominam, że siatka musi być całkowicie zatopiona w zaprawie i znajdować się w środku grubości warstwy zbrojącej)?

To problemy, które pojawiły się jeszcze na etapie montażu, i niestety determinują demontaż okładziny. Co może stać się później, podczas eksploatacji obiektu, widać na FOT. 2–4. Zdjęcia te pokazują, jak dochodzi do zawilgocenia kleju, a w konsekwencji do utraty adhezji płytek. Ten schemat zniszczenia jest o tyle niebezpieczny, że miejsce montażu płytek znajduje się niekiedy na znacznej wysokości.

fot2 etics

FOT. 2. Okładzina kamienna i ceramiczna jako wykończenie systemu ETICS – rezultat lekceważenia zasad sztuki budowlanej. Praprzyczyną mogą być także błędy projektowe powielone na etapie wykonawstwa; fot.: M. Rokiel

fot3 etics

FOT. 3. Okładzina kamienna i ceramiczna jako wykończenie systemu ETICS – rezultat lekceważenia zasad sztuki budowlanej. Praprzyczyną mogą być także błędy projektowe powielone na etapie wykonawstwa; fot.: M. Rokiel

fot4 etics

FOT. 4. Okładzina kamienna i ceramiczna jako wykończenie systemu ETICS – rezultat lekceważenia zasad sztuki budowlanej. Praprzyczyną mogą być także błędy projektowe powielone na etapie wykonawstwa; fot.: M. Rokiel

fot5 etics

FOT. 5. Okładzina kamienna i ceramiczna jako wykończenie systemu ETICS – rezultat lekceważenia zasad sztuki budowlanej. Praprzyczyną mogą być także błędy projektowe powielone na etapie wykonawstwa; fot.: M. Rokiel

fot7 etics

FOT. 6. Okładzina kamienna i ceramiczna jako wykończenie systemu ETICS – rezultat lekceważenia zasad sztuki budowlanej. Praprzyczyną mogą być także błędy projektowe powielone na etapie wykonawstwa; fot.: M. Rokiel

fot6 etics

FOT. 7. Okładzina kamienna i ceramiczna jako wykończenie systemu ETICS – rezultat lekceważenia zasad sztuki budowlanej. Praprzyczyną mogą być także błędy projektowe powielone na etapie wykonawstwa; fot.: M. Rokiel

Proszę zwrócić uwagę na wykwity/wysolenia wychodzące ze spoin (FOT. 5 i FOT. 6). To pierwszy objaw problemów i w razie zaobserwowania takich objawów nie wolno ich bagatelizować, w przeciwnym razie efekt będzie taki, jak pokazano na FOT. 7.

Wspomniane wykwity mogą mieć jeszcze drugą przyczynę (FOT. 14). Chodzi o szczegółowo opisane w pierwszej części tekstu zjawiska cieplno-wilgotnościowe.

fot14 etics

FOT. 14. Wykwity w okładzinie – rezultat błędów projektowych i/lub wykonawczych; fot.: M. Rokiel

fot15 etics

FOT. 15. Sposób montażu elementów konstrukcji nośnej do ocieplonej ściany nie może być przypadkowy; fot.: M. Rokiel

Newralgiczne dla trwałości eksploatacyjnej są różnego rodzaju elementy mocowane do ściany, czyli przechodzące przez warstwę termoizolacji. Pokazane na FOT. 15 wsporniki muszą być oddylatowane od okładziny. Z jednej strony połączenie musi być elastyczne, a z drugiej – szczelne.

Popatrzmy jeszcze na ETICS z okładziną ceramiczną. Proszę zwrócić uwagę na FOT. 16–17. Widoczne wykwity powodowane wypływem wody z obszaru ościeżnicy to stan bezwzględnie wymagający rzetelnej i dogłębnej diagnostyki. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być oczywiście różne, jednak ich szukanie zawsze rozpoczyna się na etapie analizy dokumentacji technicznej.

fot16 17 etics

FOT. 16–17. Przyczyny wykwitów mogą być różne, jednak ich szukanie zawsze rozpoczyna się na etapie analizy dokumentacji technicznej; fot.: M. Rokiel

Powróćmy jeszcze na chwilę do płytek. Proszę popatrzeć na FOT. 18. Nie chodzi nawet o przyklejenie płytek nie na pełne podparcie, ale o brak spoin. Dlaczego okładzinę zamontowano bez fug, trudno powiedzieć (treść oceny technicznej jednoznacznie podaje ten wymóg, mało tego, podaje nawet wymaganą szerokość spoin), lecz to nie jedyny widoczny błąd, wynikający bezpośrednio lub pośrednio z nieprzeczytania dokumentacji technicznej.

fot18 19 etics

FOT. 18–19. Rodzaj płytek okładzinowych i sposób ich montażu musi określać dokumentacja projektowa. Zdjęcia pokazują rezultat „radosnej twórczości”; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Okładzina ceramiczna mocowana jest klejami klasy C2, czyli przyczepność takiego kleju do płytki i do podłoża (warstwy zbrojącej) wynosi minimum 1 MPa. Przy czym przyczepność do płytki ceramicznej lub kamiennej zależy od stanu jej podłoża. Spód płytki pokazano na FOT. 19.

Niebezpieczne są płytki o gładkim, śliskim spodzie, często laminowanym żywicą (należy wątpić, czy jest to płytka okładzinowa opisana w ocenie technicznej).
Na ile istotna jest odpowiednia szerokość spoin i układ dylatacji, pokazują FOT. 20–21. Na FOT. 20 nie widać żadnych uszkodzeń, ale bliższe oględziny (FOT. 21) pokazują pierwsze zarysowania. Stąd zapis w tekście oceny technicznej: „Pola okładziny ceramicznej wydzielone spoinami dylatacyjnymi powinny być określone w projekcie technicznym. Konieczność wydzielenia pól dylatowanych określa projektant, w zależności m.in. od geometrii i warunków ekspozycji oraz wielkości i koloru płytek”. Jak widać, zapis ten nie znalazł się w tekście oceny technicznej bez przyczyny.

fot20 21 etics

FOT. 20–21. Pierwsze zarysowania okładziny ceramicznej systemu ETICS; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

fot22 etics

FOT. 22. Rezultat „przekombinowania” wynikający z braku wcześniejszego przeanalizowania możliwości i sposobu wykonania detalu; fot.: M. Rokiel

Analizie zawsze powinien podlegać sposób, czy wręcz możliwość wykonania konkretnego detalu. Niebezpieczne jest wszelkiego rodzaju „przekombinowanie”, którego rezultatem jest próba „zagięcia czasoprzestrzeni” i wykonania konkretnych prac w sposób nierzadko niemający nic wspólnego ze sztuką budowlaną, a nierzadko także ze zdrowym rozsądkiem. Taka sytuacja często ma miejsce przy różnych przyległych do ocieplonych ścian elementach konstrukcji, takich jak balkony czy tarasy. Rezultaty niestety zwykle są opłakane (FOT. 22).

Konieczność przestrzegania zaleceń z dokumentacji technicznej jest szczególnie istotna w przypadku prac naprawczych. Proszę popatrzeć na FOT. 23–26. Zdjęcia pokazują spękania warstwy zbrojącej i wyprawy elewacyjnej budynku użyteczności publicznej, dwukondygnacyjnego (parter i piętro), ocieplonego wełną, z mineralnym tynkiem strukturalnym.

fot23 24 etics

FOT. 23–24. Spękania warstwy zbrojącej i tynku. Odkrywkę w tym miejscu pokazano na FOT. 27–31; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

fot25 26 etics

FOT. 25–26. Spękania warstwy zbrojącej i tynku. Odkrywkę w tym miejscu pokazano na FOT. 33–35; opis w tekście: fot.: M. Rokiel

Podczas diagnostyki mającej na celu ustalenie przyczyn zarysowań wykonano dwie odkrywki. Odkrywka pokazana na FOT. 27–31 dotyczy spękań z FOT. 23–24.

fot27 28 etics

FOT. 27–28. Poprawna przyczepność warstwy zbrojącej do wełny. Zerwanie w materiale termoizolacyjnym; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

fot29 etics
FOT. 29. Spodnia powierzchnia płyt z wełny została przeszpachlowana klejem, jednak nie ma śladu kleju mocującego termoizolację do podłoża; opis w tekście; fot.: M. Rokiel
fot30 etics

FOT. 30. Spodnia powierzchnia płyt z wełny została przeszpachlowana klejem, jednak nie ma śladu kleju mocującego termoizolację do podłoża; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

fot31 etics
FOT. 31. Niestabilne, zapylone podłoże nie zapewnia wymaganej przyczepności płyt termoizolacyjnych; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Zasadnicza izolacja termiczna to płyty z wełny mineralnej o grubości 15 cm. Płyta z wełny w miejscu występowania rysy nie jest uszkodzona. Do grubości warstwy zbrojonej nie można mieć zastrzeżeń.

W miejscu występowania rysy przyczepność warstwy zbrojonej do wełny została zachowana, natomiast rozerwanie nastąpiło w warstwie termoizolacji (FOT. 27–28). Stwierdzono obecność mocowania mechanicznego, średnica talerzyka była nieprawidłowa (6 cm zamiast 9 cm).

Warstwę spodnią płyt przeszpachlowano. Charakterystyczne jest, że na części termoizolacji stwierdzono jedynie przeszpachlowanie spodniej strony klejem (bez żadnego śladu kleju mocującego do podłoża) (FOT. 29–31). Po poszerzeniu odkrywki stwierdzono obecność paska obwodowego i pryzmy. Odkrywkę znowu poszerzono tak, aby zlokalizować styk płyt termoizolacyjnych.

Po usunięciu fragmentu sąsiedniej płyty (FOT. 32) nie stwierdzono w ogóle obecności kleju.

fot32 etics

FOT. 32. Klejenie płyt w różny sposób – część przyklejono metodą obwodowo-punktową, natomiast pod częścią nie stwierdzono wymaganego klejenia; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

fot35 etics

FOT. 33. Niestabilne, zapylone podłoże nie zapewnia wymaganej przyczepności płyt termoizolacyjnych. Po wycięciu fragmentu płyty z wełny mineralnej warstwa kleju mocująca płytę oderwała się od podłoża przy wyjmowaniu płyty; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

fot33 etics

FOT. 34. Poprawna przyczepność warstwy zbrojącej do wełny. Zerwanie w materiale termoizolacyjnym. Brak siatek diagonalnych; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

fot34 etics

FOT. 35. „Potrójna” warstwa zbrojąca czy zbieg okoliczności? Brak siatek diagonalnych; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Z kolei FOT. 33–35 dotyczą odkrywki wykonanej w miejscu spękania pokazanego na FOT. 25–26. Warstwa zbrojona składała się z trzech różnych warstw siatki. Siatka poddana próbie ognia paliła się wolnym płomieniem, co wskazuje na odpowiednie zabezpieczenie włókien przed alkalicznym środowiskiem zaprawy klejowej. W miejscu występowania rysy przyczepność warstwy zbrojonej do wełny została zachowana, do grubości warstwy zbrojonej nie można mieć zastrzeżeń. Nie stwierdzono obecności siatek diagonalnych w narożach otworów okiennych (FOT. 33–35).

Zasadnicza izolacja termiczna to płyty z wełny mineralnej o grubości 15 cm. Po wycięciu fragmentu płyty z wełny mineralnej warstwa kleju mocująca płytę oderwała się od podłoża przy wyjmowaniu płyty (FOT. 33). Dodatkowo stwierdzono grubość kleju dochodzącą do 2 cm. Podłoże pod wełną przy potarciu ręką zostawiało ślad na palcach. Wskazuje to na niewielką przyczepność kleju do podłoża. Próby pull-off nie wykonywano.

To, że w miejscu przebiegu rysy pokazanej na FOT. 25–26 warstwa zbrojąca wykonana jest nieprawidłowo – nie stwierdzono obecności siatki diagonalnej, ma znaczenie drugorzędne. Samo mocowanie płyt jest niezgodne z technologią ETICS. Podłoże musi być nośne, odspojenie się kleju od podłoża w połączeniu z pyleniem tego ostatniego świadczy o dalece niewystarczającej adhezji układu do podłoża. Powinno nastąpić rozerwanie materiału termoizolacyjnego. Przekłada się to na brak stabilności układu poddanego obciążeniom i odkształceniom. Brak wymaganej adhezji do podłoża powoduje osłabienie mocowania systemu ociepleń i zwiększenie podatności na uszkodzenia i zarysowania (w skrajnym przypadku na całkowite oderwanie od podłoża).

W miejscu wykonania odkrywki nr 1 (rysa pokazana na FOT. 23–24) także stwierdzono nieprawidłowe mocowanie układu do podłoża. Płyty są klejone w różny sposób – część przyklejono metodą obwodowo-punktową, natomiast pod częścią nie stwierdzono wymaganego klejenia obwodowo-punktowego (lub całopowierzchniowego). Wniosek mógł być tylko jeden: demontaż ocieplenia i jego poprawne wykonanie zgodnie z wymaganiami technicznymi (przyczynkiem do demontażu układu jest także brak pryzmy obwodowej).

fot36 etics

FOT. 36. Powierzchnię tynku oczyszczono, zagruntowano oraz wykonano ponownie warstwę zbrojącą i wyprawę tynkarską; fot.: M. Rokiel

fot37 etics

FOT. 37. Rezultat próby naprawy usterek nienaprawialnych; fot.: M. Rokiel

fot38 etics

FOT. 38. Mimo próby naprawy spękania pojawiły się w innych miejscach; fot.: M. Rokiel

Pomimo szczegółowych zaleceń w dokumentacji technicznej wykonawca postanowił jednak „zaryzykować” naprawę. Powierzchnię tynku oczyszczono, zagruntowano oraz wykonano ponownie warstwę zbrojącą i wyprawę tynkarską. Rezultat pokazano na FOT. 36–38. Spękania pojawiły się, jednak w innych miejscach.

Ten ostatni przykład to nie tylko „nieprzeczytanie dokumentacji technicznej”, ale wyraz kompletnego lekceważenia zasad sztuki budowlanej. To pokazuje, że rynek robót ociepleniowych (czy w ogóle rynek robót budowlanych) jest „chory”. Jedynym kryterium jest cena. A skutki odstępstw od poprawnie opracowanych technologii mogą być bardzo kosztowne.

Innym problemem jest mieszanie systemów. Rzadko kto chce pamiętać, że materiały w systemach charakteryzują się tzw. przestrzenią dobrej współpracy. Wprowadzenie materiału spoza systemu, wyjście poza dopuszczalne warunki brzegowe lub pominięcie jakiejś operacji technologicznej może mieć w przyszłości opłakane skutki. Zbyt często zapominamy o tym, że nowoczesne materiały i technologie charakteryzują się ściśle określonymi wymogami dotyczącymi aplikacji i stosowania. I nie muszą one być „analogiczne” do typowych czy stosowanych kiedyś.

Środki finansowe marnotrawione są przede wszystkim w obiektach, w których przeprowadzenie prac wymaga spełnienia wymogów ustawy o zamówieniach publicznych. Tam jedynym kryterium jest cena. Nie ma pieniędzy na przyzwoite opracowanie dokumentacji, pomija się analizę i uwzględnienie w projektach zagadnień mających kluczowe znaczenie dla trwałości wykonanych robót. Po czym ogłasza się przetarg, gdzie jedynym kryterium jest cena.

Takim klasycznym przykładem lekceważenia nie tylko zasad sztuki budowlanej, ale i zdrowego rozsądku jest ocieplenie starych, zawilgoconych budynków. Stare mury absolutnie nie spełniają obecnych wymogów termoizolacyjności.

Pierwszym odruchem jest chęć docieplenia ścian. Skoro są zimne i skrapla się na nich para wodna, to trzeba je zaizolować, aby nie zachodził efekt skraplania. Ale czym? Styropianem? Wełną? Czy mokre ściany można w ogóle ocieplać? Jakie są kryteria wykonywania tego typu robót?

Należy zdawać sobie sprawę, że projektowanie i wykonywanie prac ociepleniowych bez uprzedniego wykonania szczegółowej diagnostyki i oceny stanu technicznego budynku pod względem zawilgocenia i zasolenia oraz szczegółowych analiz cieplno-wilgotnościowych jest niedopuszczalne. W konsekwencji może się okazać, że obliczony współczynnik przenikania ciepła U ma wartość czysto teoretyczną, a bezkrytycznie powielając błędy projektowe, dostarcza się do wnętrza budynku potężną dawkę wilgoci.

Niestety kompletne analizy cieplno-wilgotnościowe, wyniki diagnostyki wilgotnościowej czy profesjonalny wilgotnościomierz widzi się zwykle już po zakończeniu robót, na etapie opracowania ekspertyzy określającej przyczyny uszkodzeń. Co nie zmienia faktu, że wcześniejsza analiza dokumentacji i niekiedy wręcz podstawowe pomiary wykonane przed rozpoczęciem robót pozwoliłyby na uniknięcie wielu problemów.

Kolejnym przykładem jest lekceważenie w dokumentacji projektowej prac ociepleniowych stabilności i nośności podłoża pod ocieplenie, czy wręcz stanu technicznego ścian.

Drastyczne przykłady przegród pokazują FOT. 39–42. O ile FOT. 39–40 pokazują tylko uszkodzenia tynku, o tyle sytuacja z FOT. 41–42 jest dużo bardziej niebezpieczna.

fot39 40 etics

FOT. 39–40. Takie podłoże (tynk) nie jest podłożem nośnym pod system ociepleń ETICS; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

fot41 42 etics

FOT. 41–42. Rysy konstrukcyjne bezwzględnie wymagające podjęcia działań naprawczych w odniesieniu do konstrukcji, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac ociepleniowych; opis w tekście; fot.: M. Rokiel

Taką sytuację trzeba jednak odróżnić od innej, dużo poważniejszej. Zdjęcia te pokazują ścianę frontową kamienicy z charakterystycznymi pionowymi rysami podzielającymi filarki podokienne od pozostałej części ściany. W budynkach z drewnianymi stropami sygnalizuje to problemy ze statecznością ściany.

Drewniane stropy pracują jak ściągi i zapewniają stateczność ścianie. Zbutwienie końcówek drewnianych belek stropowych powoduje, że zmienia się układ statyczny filarka na całej wysokości ściany (nie tylko samej kondygnacji). Taka rysa nie jest rysą w warstwie tynku, lecz pęknięciem ściany i przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac ociepleniowych wymaga podjęcia działań naprawczych w odniesieniu do konstrukcji. Zakres i sposób wykonywania prac musi być podany w dokumentacji technicznej.

Literatura

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (DzU z 2021 r., poz. 2351).
 2. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2019 r., poz. 1065).
 3. Instrukcja nr 447/2009 „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków Zasady projektowania i wykonywania”, ITB, Warszawa 2009.
 4. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 8: Złożone systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich”, ITB, Warszawa 2020.
 5. „Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS”, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2019.
 6. PN-EN ISO 6946, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metody obliczania”.
 7. PN-EN 13788, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej. Metody obliczania”.
 8. Materiały własne autora.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów na elewacjach (cz. 2)

System ETICS – techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów na elewacjach (cz. 2) System ETICS – techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów na elewacjach (cz. 2)

Stosowanie ciemnych kolorów na dużych powierzchniach elewacji budynków wymagają odpowiednich rozwiązań technologiczno-materiałowych, Tekst jest kontynuacją artykułu z numeru 3/2022 miesięcznika IZOLACJE.

Stosowanie ciemnych kolorów na dużych powierzchniach elewacji budynków wymagają odpowiednich rozwiązań technologiczno-materiałowych, Tekst jest kontynuacją artykułu z numeru 3/2022 miesięcznika IZOLACJE.

dr Jarosław Gil Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej

Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej

Bagatelizowanie izolacyjności akustycznej, niedostateczne zrozumienie przepisów dotyczących akustyki oraz zasad projektowania budynków często prowadzi do skarg właścicieli mieszkań, a następnie do bardzo...

Bagatelizowanie izolacyjności akustycznej, niedostateczne zrozumienie przepisów dotyczących akustyki oraz zasad projektowania budynków często prowadzi do skarg właścicieli mieszkań, a następnie do bardzo kosztownych prób naprawienia problemów. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest świadome projektowanie z uwzględnieniem wymogów izolacyjności akustycznej i wykonywanie pomiarów weryfikacyjnych po wybudowaniu budynków.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie

Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie

Osiągnięcie standardu „budynku o niskim zużyciu energii” jest możliwe przez spełnienie wymagań wg rozporządzenia [1] w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej budynków (minimalizacja wskaźnika...

Osiągnięcie standardu „budynku o niskim zużyciu energii” jest możliwe przez spełnienie wymagań wg rozporządzenia [1] w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej budynków (minimalizacja wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku oraz współczynników przenikania ciepła U [W//(m2·K)] dla pojedynczych przegród budynku). Powyższe wymusza wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych elementów obudowy budynku, wysokosprawnych systemów...

Józef Macech Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych

Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych

We współczesnym budownictwie bardzo dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa pożarowego, które jest bardzo precyzyjnie uregulowane przepisami prawa i normami.

We współczesnym budownictwie bardzo dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa pożarowego, które jest bardzo precyzyjnie uregulowane przepisami prawa i normami.

mgr Rafał Zaremba Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych

Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], lokale mieszkalne w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym...

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], lokale mieszkalne w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym należy chronić m.in. przed hałasem powietrznym oraz uderzeniowym pochodzącym od lokali usługowych oraz instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne

Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne

Jakiekolwiek prace renowacyjne w zawilgoconych budynkach muszą być poprzedzone zabiegami prowadzącymi do zredukowania zawartości wilgoci w przegrodach budowlanych, tj. doprowadzeniem substancji budowlanej...

Jakiekolwiek prace renowacyjne w zawilgoconych budynkach muszą być poprzedzone zabiegami prowadzącymi do zredukowania zawartości wilgoci w przegrodach budowlanych, tj. doprowadzeniem substancji budowlanej do tzw. wilgotności wagowej (wysuszeniem) [1].

Joanna Szot Stropy w domach jednorodzinnych

Stropy w domach jednorodzinnych Stropy w domach jednorodzinnych

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie...

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie izolacji termicznej i akustycznej.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3) System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

dr inż. Mariusz Garecki Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości....

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości. Dotyczy to zarówno obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jak i tych, które znajdują się w strefach ochrony konserwatorskiej i poza nimi. Systematyczny wzrost cen nośników energii, a na przestrzeni ostatniego roku – wzrost wręcz lawinowy, będzie wymuszał na inwestorach konieczność instalacji...

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Ireneusz Stachura Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Jak eliminować mostki cieplne w budynku? Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie...

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie realizacji i eksploatacji – i zapewnić właściwe warunki do przebywania w tym budynku ludzi.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych,...

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych, izolacyjności akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

dr inż. Andrzej Konarzewski Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

mgr inż. Julia Blazy, dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne...

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne warunki panujące wewnątrz kuchni czy łazienki. Na szczęście technologia wychodzi inwestorom naprzeciw i efektywne położenie tynku gipsowego w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach jest możliwe.

dr inż. Pavel Zemene, przewodniczący Stowarzyszenia EPS w Republice Czeskiej Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną...

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną eksploatację budynków i ochronę mienia. W praktyce materiały i konstrukcje budowlane muszą spełniać szereg wymagań, związanych między innymi z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi stabilności konstrukcji i jej trwałości, izolacyjności termicznej i akustycznej, a także higieny i zdrowia, czy wpływu...

mgr inż. Maciej Rokiel Jak układać płytki wielkoformatowe?

Jak układać płytki wielkoformatowe? Jak układać płytki wielkoformatowe?

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2) Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis...

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis matematyczny tego procesu jest bardzo złożony, dlatego w większości rozwiązań inżynierskich stosuje się uproszczony model ustalonego przepływu ciepła.

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Wybrane dla Ciebie

Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz »

Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz » Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz »

Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego »

Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego » Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego »

Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz »

Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz » Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz »

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia »

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia » Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia »

Sprawdź najlepsze certyfikowane ekologiczne narzędzia!

Sprawdź najlepsze certyfikowane ekologiczne narzędzia! Sprawdź najlepsze certyfikowane ekologiczne narzędzia!

Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych »

Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych » Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych »

Jakie narzędzia warto mieć ? »

Jakie narzędzia warto mieć ? » Jakie narzędzia warto mieć ? »

Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście »

Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście » Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście »

Sensacja na rynku pilarek

Sensacja na rynku pilarek Sensacja na rynku pilarek

Moc, wydajność, wszechstronność - perła wśród wiertarek

Moc, wydajność, wszechstronność - perła wśród wiertarek Moc, wydajność, wszechstronność - perła wśród wiertarek

Te elektronarzędzia Cię zaskoczą!

Te elektronarzędzia Cię zaskoczą! Te elektronarzędzia Cię zaskoczą!

Najnowsze produkty i technologie

Celuterm Sp. z o.o. Naprawa dachu po kunie – ile to kosztuje?

Naprawa dachu po kunie – ile to kosztuje? Naprawa dachu po kunie – ile to kosztuje?

Kiedy Twoje poddasze staje się domem dla kuny, konsekwencje mogą być znaczące, a jednym z najważniejszych aspektów do rozważenia jest naprawa dachu. Kuny, ze swoją skłonnością do gryzienia i drapania,...

Kiedy Twoje poddasze staje się domem dla kuny, konsekwencje mogą być znaczące, a jednym z najważniejszych aspektów do rozważenia jest naprawa dachu. Kuny, ze swoją skłonnością do gryzienia i drapania, mogą powodować poważne uszkodzenia, które nie tylko wpływają na komfort mieszkania, ale także na bezpieczeństwo i strukturę Twojego domu. W tym kontekście kluczowym pytaniem jest koszt naprawy dachu po wizycie kuny.

MAXFLOOR Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek

Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek

Kamienny dywan to wytrzymała alternatywa dla konwencjonalnych pokryć posadzek w obrębie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rozwiązanie to z powodzeniem jest stosowane od wielu lat. W Polsce...

Kamienny dywan to wytrzymała alternatywa dla konwencjonalnych pokryć posadzek w obrębie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rozwiązanie to z powodzeniem jest stosowane od wielu lat. W Polsce ilość wykonywanych posadzek w tym systemie systematycznie i dynamicznie rośnie rok do roku.

CEMEX Polska Sp. z o.o. Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie

Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie

INSULARIS PIANO jest materiałem izolująco-wypełniającym produkowanym na wytwórniach betonu Cemex oraz dostarczanym na budowę za pomocą betonowozów w postaci gotowej do użycia. Nie wymaga więc uciążliwego...

INSULARIS PIANO jest materiałem izolująco-wypełniającym produkowanym na wytwórniach betonu Cemex oraz dostarczanym na budowę za pomocą betonowozów w postaci gotowej do użycia. Nie wymaga więc uciążliwego przechowywania na placu budowy, co generuje koszty i w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia narażać może materiały izolacyjne na pogorszenie ich właściwości.

Grupa Warta Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą

Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą

Części otwarte, przynależne do domów i mieszkań, podlegają bezpośredniemu działaniu czynników atmosferycznych, dlatego należy je zabezpieczać przed działaniem temperatur, wilgoci i promieni słonecznych....

Części otwarte, przynależne do domów i mieszkań, podlegają bezpośredniemu działaniu czynników atmosferycznych, dlatego należy je zabezpieczać przed działaniem temperatur, wilgoci i promieni słonecznych. Balkony i tarasy oraz znajdujące się na nich elementy aranżacji wymagają dbałości o każdy szczegół. Wtedy zyskasz pewność, że przy niekorzystnych czynnikach zewnętrznych są skutecznie chronione przed zniszczeniem.

Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki

Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki

Prawidłowa wykonana termomodernizacja domu skutecznie ogranicza zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej. Rozwój branży budowlanej sprawia, że osoby, które chcą efektywnie zmniejszyć straty ciepła, mogą...

Prawidłowa wykonana termomodernizacja domu skutecznie ogranicza zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej. Rozwój branży budowlanej sprawia, że osoby, które chcą efektywnie zmniejszyć straty ciepła, mogą stosować różnorodne materiały izolacyjne. Przy ocieplaniu domu należy zwrócić szczególną uwagę na newralgiczne miejsca, których zlokalizowanie i odpowiednie zaizolowanie pozwoli na utrzymanie wytworzonego przez instalację grzewczą ciepła. Dlaczego ocieplenie domu jest tak ważne? Od czego zależy...

Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź!

Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź! Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź!

Decyzja o budowie domu to moment, w którym pojawia się wiele pytań, na które nie zawsze łatwo znaleźć odpowiedź. Jednym z nich jest pytanie „ile kosztuje projekt domu?”. Wybór odpowiedniego projektu domu,...

Decyzja o budowie domu to moment, w którym pojawia się wiele pytań, na które nie zawsze łatwo znaleźć odpowiedź. Jednym z nich jest pytanie „ile kosztuje projekt domu?”. Wybór odpowiedniego projektu domu, czy to gotowego z oferty projektów tzw. katalogowych, czy to indywidualnego, zleconego na zamówienie, to kluczowy element procesu budowy. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na projekt gotowy, czy indywidualny, musimy uwzględnić różne aspekty, takie jak dostosowanie projektu do miejscowego...

Paroc Polska Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki

Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki

Dach z paneli fotowoltaicznych to rozwiązanie, które zyskuje na popularności zwłaszcza w obiektach o dużej kubaturze, takich jak magazyny, hale produkcyjne czy budynki wielorodzinne. Fotowoltaika na dachu...

Dach z paneli fotowoltaicznych to rozwiązanie, które zyskuje na popularności zwłaszcza w obiektach o dużej kubaturze, takich jak magazyny, hale produkcyjne czy budynki wielorodzinne. Fotowoltaika na dachu wymaga jednak dużej ostrożności i dokładności w kwestii izolacji dachu płaskiego – wynika to ze specyfiki instalacji, która przede wszystkim oznacza dodatkowe obciążenia oraz ryzyko mostków termicznych. Z myślą o odpowiedniej wytrzymałości i nośności konstrukcji, tradycyjnie wybiera się materiały...

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

DAKO Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu? Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie...

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie aspekty trzeba zwrócić szczególną uwagę, wybierając drzwi zewnętrzne!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.