Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Application of lightweight aggregates in insulation layers

Przykładowe zastosowanie keramzytu w izolacji stropu, fot. https://fin-radom.com/building/construction-materials/insulation-of-the-attic-floor-using-wooden-beams-2.html

Przykładowe zastosowanie keramzytu w izolacji stropu, fot. https://fin-radom.com/building/construction-materials/insulation-of-the-attic-floor-using-wooden-beams-2.html

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

Zobacz także

Gór-Stal Płyty termPIR® na dach i ścianę

Płyty termPIR® na dach i ścianę Płyty termPIR® na dach i ścianę

Izolacja dachu jest bardzo ważną kwestią w przypadku stawiania domu czy też innego lokalu użytkowego. Nowoczesne płyty termoizolacyjne termPIR® można stosować nie tylko przy ociepleniu stropów i dachów,...

Izolacja dachu jest bardzo ważną kwestią w przypadku stawiania domu czy też innego lokalu użytkowego. Nowoczesne płyty termoizolacyjne termPIR® można stosować nie tylko przy ociepleniu stropów i dachów, ale także przy izolacji ścian. Warto prawidłowo wykonać ocieplenie domu, aby przypadkowo nie narazić się na wysokie rachunki za ogrzewanie.

Gór-Stal Płyty termPIR – nowoczesny izolator

Płyty termPIR – nowoczesny izolator Płyty termPIR – nowoczesny izolator

Słaba izolacja termiczna może przyczyniać się do znacznych strat ciepła, co z kolei przekłada się na wyższe koszty ogrzewania. Czy można ograniczyć wydatki, inwestując w dobrej jakości termoizolację? Oczywiście,...

Słaba izolacja termiczna może przyczyniać się do znacznych strat ciepła, co z kolei przekłada się na wyższe koszty ogrzewania. Czy można ograniczyć wydatki, inwestując w dobrej jakości termoizolację? Oczywiście, że tak – inwestując w płyty izolacyjne termPIR osiągniesz najwyższy standard izolacyjności, a to przełoży się nie tylko na ciepło i komfort w Twoim domu, ale przede wszystkim na niższe rachunki.

Milenium rok założenia 1990 Docieplenie stropów piwnic i garaży

Docieplenie stropów piwnic i garaży Docieplenie stropów piwnic i garaży

W minionych latach przekonywaliśmy audytorów energetycznych i zarządców nieruchomości, aby w audytach i projektach termomodernizacyjnych uwzględnili docieplenie stropów piwnic w celu ograniczenia strat...

W minionych latach przekonywaliśmy audytorów energetycznych i zarządców nieruchomości, aby w audytach i projektach termomodernizacyjnych uwzględnili docieplenie stropów piwnic w celu ograniczenia strat ciepła. Z zadowoleniem spoglądają w przyszłość ci, którzy skorzystali z naszych rad.

O czym przeczytasz w artykule:

 • Właściwości kruszyw lekkich;
 • Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych;
 • Keramzyt w warstwach związanych i niezwiązanych.

Przedmiotem artykułu jest opis podstawowych zastosowań kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych. Uniwersalne właściwości tego wyrobu powodują, iż w wybranych przypadkach konstrukcji budowlanych jest to najkorzystniejszy materiał. Autor przedstawia przykłady zastosowań kruszyw lekkich w warstwach związanych i niezwiązanych.

Application of lightweight aggregates in insulation layers

The article presents a description of the basic applications of lightweight aggregates in insulation layers. The universal properties of this product make it the most advantageous material in selected cases of building structures. The author presents examples of the use of lightweight aggregates in bound and unbound layers.

Rozwój technologii wspomagających budownictwo, duża podaż surowców naturalnych i odpadowych, które coraz częściej są stosowane w procesach recyklingu, stanowią bodziec do szerszego stosowania kruszyw lekkich.

Pomimo występowania na rynku materiałów alternatywnych do kruszyw lekkich, często o korzystniejszych właściwościach, duża uniwersalność w zastosowaniu kruszyw lekkich powoduje, iż w wielu zastosowaniach wymagających szczególnie różnych właściwości są z powodzeniem stosowane.

Właściwości kruszyw lekkich

Podstawowe właściwości kruszyw lekkich wynikają z ich porowatej struktury powstającej w wyniku procesów technologicznych, ponieważ kruszywa lekkie dostępne aktualnie na rynku to głównie kruszywa sztuczne powstające w procesach termicznych, w czasie których następuje tworzenie się pustek powietrznych zamkniętych w strukturze pojedynczych ziaren. Surowcami do produkcji tego typu kruszyw są najczęściej gliny pęczniejące – produkt to keramzyt, popioły lotne – certyd, surowce odpadowe – gransil.

Powstające kruszywa charakteryzują się niską gęstością z uwagi na posiadany system porów komórkowych, które mają z zasady wymiary od około 5 do 300 mm. Kruszywa o wysokiej porowatości charakteryzują się niskim współczynnikiem przewodzenia i są stosowane z powodzeniem w warstwach izolacyjnych.

Kruszywa lekkie pozwalają na odciążenie podłoża przy budowie dróg na gruntach o niskiej nośności oraz na wykonanie betonów lekkich, w tym również konstrukcyjnych o niższym ciężarze niż beton zwykły przy jednoczesnym uzyskaniu lepszych parametrów termoizolacyjnych. Wysoka nasiąkliwość jest pożądaną cechą w ogrodnictwie, gdzie kruszywa stanowią magazyn wody.

Najpowszechniej występującym na rynku kruszywem lekkim jest keramzyt, który jest jednocześnie najbardziej uniwersalnym materiałem stosowanym powszechnie w ww. zastosowaniach.

W niniejszym artykule zostaną przedstawione najpowszechniejsze rozwiązania warstw izolacyjnych z zastosowaniem keramzytu.

Zestawienie podstawowych cech keramzytu decydujących o jego powszechnym stosowaniu przedstawiono w TABELI.

tab keramzyt

TABELA. Podstawowe właściwości keramzytu

Zastosowanie w warstwach izolacyjnych

Materiały termoizolacyjne to wyroby, których zadaniem jest ograniczenie przepływu ciepła z ośrodka cieplejszego do zimniejszego. Podstawowe właściwości, które umożliwiają spełnienie tej funkcji, to struktura porowata (zwykle powyżej 50%), gęstość objętościowa poniżej 500 g/dm3 i współczynnika przewodzenia ciepła λ  <  0,200 W/(m·K).

W przypadku materiałów stosowanych do wykonywania izolacji zimnochronnych wymagane są dodatkowe właściwości, w tym głównie niska zdolność pochłaniania, odporność na działanie czynników biologicznych, niska palność oraz trwałość kształtu.

Zastosowanie keramzytu jako materiału izolacyjnego to głównie konstrukcje warstw związanych (z zastosowaniem spoiw – głównie cementu) i niezwiązanych (luźnych). W pierwszym przypadku poza funkcją izolacyjną warstwy pełni funkcję konstrukcyjną, w drugim – kruszywo nie przenosi lub w niewielkim stopniu jest poddane obciążeniom, co w przypadku keramzytu nie wpływa negatywnie na stateczność wykonanej warstwy.

Keramzyt to lekkie kruszywo ceramiczne, które powstaje w procesie wypalania gliny, w wyniku czego powstaje granulat o kształcie zbliżonym do kuli o twardej i trwałej powłoce ceramicznej oraz porowatej strukturze wewnętrznej. Zamknięte pory (pęcherzyki powietrza) sprawiają, że materiał ten jest skutecznym izolatorem.

Ceramiczna powłoka sprawia, iż jedynie pory znajdujące się blisko powierzchni są łatwo przepuszczalne i wypełnione wodą w ciągu od kilku godzin do kilku dni od ekspozycji na wilgoć. Wnętrze porów wypełniają się jednak niezwykle powoli, co sprawia, iż nawet w środowisku wilgotnym materiał utrzymuje wysoką izolacyjność cieplną.

Keramzyt ma wysoką paroprzepuszczalność oraz wytrzymałość mechaniczną. Jest odporny na mróz, wilgoć, ogień, działanie szkodliwych związków chemicznych oraz na grzyby, pleśnie, gryzonie i owady.

Keramzyt w warstwach związanych

Główna przesłanka stosowania kruszyw lekkich, w tym keramzytu, w warstwach związanych (najczęściej betonem) izolacyjnych jest obniżenie współczynnika lambda z ~1,300 W/(m·K) (dla betonu o gęstości 2,2 g/cm3) do wartości 0,200 do 0,700 W/(m·K) dla betonów lekkich o gęstości 0,7–1,5 g/cm3.

Aktualnie zwiększone możliwości w rozwoju technologii betonu, szczególnie w zakresie domieszek nowej generacji, oraz coraz szersza wiedza w zakresie projektowania i wykonywania elementów konstrukcyjnych oraz badań na istniejących konstrukcjach pozwala opracować wyroby izolacyjne charakteryzujące się wytrzymałością na ściskanie nie mniej niż 20 MPa. Należy zaznaczyć, iż podobnie jak większość materiałów izolacyjnych keramzyt poprawia właściwości tłumiące przenikania fali akustycznej, co jest korzystne w budowie przegród budowlanych.

Typowe wyroby, w których stosuje się beton izolacyjny (i konstrukcyjny), to:

1. Płyta prefabrykowana – nowe potrzeby w wykonawstwie obiektów budowlanych m.in. w zakresie czasu budowy są podstawą do wykonania budynków w technologii prefabrykacji.
Zastosowanie płyt z betonu lekkiego wpisuje się w ten trend budownictwa. W przypadku wyrobów betonowych z keramzytu możliwe jest uzyskanie współczynnika lambda w zakresie 0,300–0,400 W/(m·K) przy wytrzymałości na ściskanie w zakresie 15–25 MPa.
Zastosowanie betonów z kruszyw lekkich jest możliwe w produkcji prefabrykatów betonowych wykorzystywanych w technologii domów pasywnych. Przykładowe wykorzystanie tego rozwiązania przedstawiono na FOT. 1.

fot1 keramzyt
FOT. 1. Przykładowe zastosowanie prefabrykatów z keramzytu do budowy domów jednorodzinnych; fot.: https://brokerbudowydomow.pl/prefabrykat-ceramiczny-keramzyt/

2. Pustaki i bloczki – lekkie betony kruszywowe, powszechnie były już wykorzystywane do produkcji elementów drobnowymiarowych.
Analogicznie jak w przypadku wyrobów prefabrykowanych wielkogabarytowych, rozwój technologii betonów umożliwia produkcję wyrobów o coraz korzystniejszej izolacyjności cieplnej przy spełnianiu wysokich parametrów mechanicznych.

fot2 4 keramzyt

FOT. 2–4. Przykładowe bloczki betonowe z zastosowaniem kruszywa lekkiego – keramzytu i ich podstawowe właściwości: pustak Leca BLOK 24 (Q = 2,5 MPa, λ = 0,19 W/(m·K)) (2), pustak Leca BLOK akustyczny 24/20 (Q = 20 MPa, λ = 0,71 W/(m·K)) (3) oraz pustak Leca BLOK 12 (Q = 2,5 MPa, λ = 0,23 W/(m·K)) (4); fot. Leca

Zróżnicowane właściwości tego typu wyrobów (FOT. 2–4) to wynik zarówno zróżnicowanych receptur, gdzie podstawowym kruszywem jest keramzyt, jak i zróżnicowanej geometrii wyrobów, co skutkuje również zastosowaniem poszczególnych wyrobów w różnych specyficznych sytuacjach (zwiększona izolacyjność, izolacyjność akustyczna lub wytrzymałość wyrobu).

3. Zaprawy – w ofercie wyrobów betonowych nie sposób nie wspomnieć o samym betonie (zaprawie), które wielokrotnie szczególnie w przypadku niskich wytrzymałości (poniżej 2,5 MPa) stanowi dodatkowe zwiększenie izolacyjności (l ~0,134 W/(m·K)) warstw budowlanych. Wyrób ten jest często konfekcjonowany, a więc możliwości wykonania we własnym zakresie również sprzyjają częstszemu wykonywaniu tego typu warstw izolacyjnych.

fot6 keramzyt

FOT. 5. Przykładowe zastosowanie keramzytu w izolacji przegrody pionowej; fot.: https://deborahnormansopranos.com/biznes/4390-keramzitobetonnye-stenovye-paneli-harakteristiki.html

Keramzyt w warstwach niezwiązanych

Typowe miejsca wykonywania warstw izolacyjnych w budownictwie dotyczą:

 1. Podłóg na gruncie – w technologiach wykonywania budynków na ławach fundamentowych, a więc bez podpiwniczenia, wykorzystanie keramzytu upraszcza wykonanie konstrukcji podłogi (posadzki) dzięki wykorzystaniu jego właściwości izolacyjnych oraz mechanicznych.
  Przy obecnych standardach dotyczących wymagań w zakresie izolacyjności przegród warstwa keramzytu o grubości nie mniej niż 33 cm jest wystarczająca, a po zagęszczeniu ma wystarczającą nośność dla prowadzenia dalszych prac budowlanych.
 2. Warstw izolacyjnych w przegrodach poziomych (stropach) – w tym przypadku zastosowanie keramzytu to wykorzystanie jego właściwości izolacyjnych, a także odporności na ogień oraz na grzyby i pleśnie. Alternatywne materiały izolacyjne albo nie posiadają odporności na ogień i wymagają zastosowania w technologii produkcji uniepalniaczy, albo charakteryzują się znacznie wyższym od keramzytu współczynnikiem oporu dyfuzyjnego. Przykład typowego zastosowania przedstawiono na FOT. główne.
 3. Warstw izolacyjnych w przegrodach pionowych – w przegrodach pionowych w postaci luźnej z zasady stosowane są tradycyjnie styropian lub wełna mineralna. W szczególnych przypadkach (np. przegrodach kondygnacji podziemnych) spotyka się rozwiązania wykorzystujące keramzyt jako materiał izolacyjny. Na FOT. 5–6 przedstawiono rozwiązanie z zastosowaniem keramzytu, gdzie może być wykorzystany zarówno w postaci związanej (wyrobem są bloczki z wypełnieniem betonem jamistym), jak i niezwiązanej.
fot7 keramzyt

FOT. 6. Przykładowe zastosowanie keramzytu w izolacji przegrody pionowej w formie innowacyjnych bloczków; fot.: https://globalrustrade.com/products/claydite-concrete-expanded-clay-concrete-wall-blocks-with-a-groove-ridge-bi/

Wg autorów rozwiązania zastosowanie tego typu wyrobu skraca czas wykonywania przegród, a dodatkowo sprzyja ograniczeniu zawilgocenia przegrody, co pozytywnie wpływa na efektywność ekonomiczną budynku

4. Izolacji instalacji – analogicznie jak w przypadku wykonywania posadzki na gruncie z użyciem keramzytu, stosowane są rozwiązania izolujące instalacje i inne obiekty budowlane w gruncie, np. przed przemarzaniem. W tym przypadku kruszywo lekkie jest jednocześnie izolatorem, może stanowić warstwę nośną, a dodatkowo znacznie upraszcza i skraca proces wykonawczy i nie wprowadza dodatkowych naprężeń na etapie wykonywania prac ziemnych.

Podsumowanie

Kruszywa lekkie wykorzystywane jako materiał izolacyjny są ważnym wyrobem we współczesnym budownictwie. Przedstawione w artykule przykłady wskazują na szerokie spektrum zastosowań. Należy zaznaczyć, iż kruszywa lekkie nie są w większości przypadków konkurencją dla innych materiałów izolacyjnych, natomiast dzięki swoim uniwersalnym właściwościom są stosowane wielokrotnie w specyficznych warunkach, gdzie inne materiały nie spełniają wszechstronnych wymagań. Dotyczy to zarówno warstw izolacyjnych luźnych (niezwiązanych), jak i z betonem lekkim.

Kierunki rozwoju budownictwa, szczególnie obecnie modnego tzw. budownictwa modułowego, to szansa na powszechniejsze stosowanie kruszyw lekkich, w tym keramzytu.

Literatura

 1. General catalogue „Lightweight expanded clay aggregates bagged premixed concretes and mortars”.
 2. S. Boudaghpour, S. Hashemi, „A study on light expanded clay aggregate (LECA) in a geotechnical view and its application on greenhouse and greenroof cultivation”, „International Journal of Geology” Issue 4, Volume 2, 2008.
 3. J. Stankiewicz, „Przykłady praktycznego zastosowania kruszyw lekkich”, „IZOLACJE” 7/8/2020, s. 64–68.
 4. „Poradnik Wykonawcy”, Leca.

Komentarze

Powiązane

Joanna Szot Stropy w domach jednorodzinnych

Stropy w domach jednorodzinnych Stropy w domach jednorodzinnych

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie...

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie izolacji termicznej i akustycznej.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3) System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

dr inż. Mariusz Garecki Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości....

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości. Dotyczy to zarówno obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jak i tych, które znajdują się w strefach ochrony konserwatorskiej i poza nimi. Systematyczny wzrost cen nośników energii, a na przestrzeni ostatniego roku – wzrost wręcz lawinowy, będzie wymuszał na inwestorach konieczność instalacji...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Ireneusz Stachura Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Jak eliminować mostki cieplne w budynku? Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie...

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie realizacji i eksploatacji – i zapewnić właściwe warunki do przebywania w tym budynku ludzi.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych,...

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych, izolacyjności akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

dr inż. Andrzej Konarzewski Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne...

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne warunki panujące wewnątrz kuchni czy łazienki. Na szczęście technologia wychodzi inwestorom naprzeciw i efektywne położenie tynku gipsowego w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach jest możliwe.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4) System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania...

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania dokumentacji projektowej mogą wpłynąć na uszkodzenia systemu. Przez „przeczytanie” należy tu także rozumieć zapoznanie się z tekstem kart technicznych stosowanych materiałów.

dr inż. Pavel Zemene, przewodniczący Stowarzyszenia EPS w Republice Czeskiej Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną...

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną eksploatację budynków i ochronę mienia. W praktyce materiały i konstrukcje budowlane muszą spełniać szereg wymagań, związanych między innymi z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi stabilności konstrukcji i jej trwałości, izolacyjności termicznej i akustycznej, a także higieny i zdrowia, czy wpływu...

mgr inż. Maciej Rokiel Jak układać płytki wielkoformatowe?

Jak układać płytki wielkoformatowe? Jak układać płytki wielkoformatowe?

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2) Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis...

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis matematyczny tego procesu jest bardzo złożony, dlatego w większości rozwiązań inżynierskich stosuje się uproszczony model ustalonego przepływu ciepła.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

Wybrane dla Ciebie

Jakie narzędzia najlepiej sprawdzą się podczas prac izolacyjnych? »

Jakie narzędzia najlepiej sprawdzą się podczas prac izolacyjnych? » Jakie narzędzia najlepiej sprawdzą się podczas prac izolacyjnych? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych » Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.