Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Application of lightweight aggregates in insulation layers

Przykładowe zastosowanie keramzytu w izolacji stropu, fot. https://fin-radom.com/building/construction-materials/insulation-of-the-attic-floor-using-wooden-beams-2.html

Przykładowe zastosowanie keramzytu w izolacji stropu, fot. https://fin-radom.com/building/construction-materials/insulation-of-the-attic-floor-using-wooden-beams-2.html

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

O czym przeczytasz w artykule:

 • Właściwości kruszyw lekkich;
 • Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych;
 • Keramzyt w warstwach związanych i niezwiązanych.

Przedmiotem artykułu jest opis podstawowych zastosowań kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych. Uniwersalne właściwości tego wyrobu powodują, iż w wybranych przypadkach konstrukcji budowlanych jest to najkorzystniejszy materiał. Autor przedstawia przykłady zastosowań kruszyw lekkich w warstwach związanych i niezwiązanych.

Application of lightweight aggregates in insulation layers

The article presents a description of the basic applications of lightweight aggregates in insulation layers. The universal properties of this product make it the most advantageous material in selected cases of building structures. The author presents examples of the use of lightweight aggregates in bound and unbound layers.

Rozwój technologii wspomagających budownictwo, duża podaż surowców naturalnych i odpadowych, które coraz częściej są stosowane w procesach recyklingu, stanowią bodziec do szerszego stosowania kruszyw lekkich.

Pomimo występowania na rynku materiałów alternatywnych do kruszyw lekkich, często o korzystniejszych właściwościach, duża uniwersalność w zastosowaniu kruszyw lekkich powoduje, iż w wielu zastosowaniach wymagających szczególnie różnych właściwości są z powodzeniem stosowane.

Właściwości kruszyw lekkich

Podstawowe właściwości kruszyw lekkich wynikają z ich porowatej struktury powstającej w wyniku procesów technologicznych, ponieważ kruszywa lekkie dostępne aktualnie na rynku to głównie kruszywa sztuczne powstające w procesach termicznych, w czasie których następuje tworzenie się pustek powietrznych zamkniętych w strukturze pojedynczych ziaren. Surowcami do produkcji tego typu kruszyw są najczęściej gliny pęczniejące – produkt to keramzyt, popioły lotne – certyd, surowce odpadowe – gransil.

Powstające kruszywa charakteryzują się niską gęstością z uwagi na posiadany system porów komórkowych, które mają z zasady wymiary od około 5 do 300 mm. Kruszywa o wysokiej porowatości charakteryzują się niskim współczynnikiem przewodzenia i są stosowane z powodzeniem w warstwach izolacyjnych.

Kruszywa lekkie pozwalają na odciążenie podłoża przy budowie dróg na gruntach o niskiej nośności oraz na wykonanie betonów lekkich, w tym również konstrukcyjnych o niższym ciężarze niż beton zwykły przy jednoczesnym uzyskaniu lepszych parametrów termoizolacyjnych. Wysoka nasiąkliwość jest pożądaną cechą w ogrodnictwie, gdzie kruszywa stanowią magazyn wody.

Najpowszechniej występującym na rynku kruszywem lekkim jest keramzyt, który jest jednocześnie najbardziej uniwersalnym materiałem stosowanym powszechnie w ww. zastosowaniach.

W niniejszym artykule zostaną przedstawione najpowszechniejsze rozwiązania warstw izolacyjnych z zastosowaniem keramzytu.

Zestawienie podstawowych cech keramzytu decydujących o jego powszechnym stosowaniu przedstawiono w TABELI.

tab keramzyt

TABELA. Podstawowe właściwości keramzytu

Zastosowanie w warstwach izolacyjnych

Materiały termoizolacyjne to wyroby, których zadaniem jest ograniczenie przepływu ciepła z ośrodka cieplejszego do zimniejszego. Podstawowe właściwości, które umożliwiają spełnienie tej funkcji, to struktura porowata (zwykle powyżej 50%), gęstość objętościowa poniżej 500 g/dm3 i współczynnika przewodzenia ciepła λ  <  0,200 W/(m·K).

W przypadku materiałów stosowanych do wykonywania izolacji zimnochronnych wymagane są dodatkowe właściwości, w tym głównie niska zdolność pochłaniania, odporność na działanie czynników biologicznych, niska palność oraz trwałość kształtu.

Zastosowanie keramzytu jako materiału izolacyjnego to głównie konstrukcje warstw związanych (z zastosowaniem spoiw – głównie cementu) i niezwiązanych (luźnych). W pierwszym przypadku poza funkcją izolacyjną warstwy pełni funkcję konstrukcyjną, w drugim – kruszywo nie przenosi lub w niewielkim stopniu jest poddane obciążeniom, co w przypadku keramzytu nie wpływa negatywnie na stateczność wykonanej warstwy.

Keramzyt to lekkie kruszywo ceramiczne, które powstaje w procesie wypalania gliny, w wyniku czego powstaje granulat o kształcie zbliżonym do kuli o twardej i trwałej powłoce ceramicznej oraz porowatej strukturze wewnętrznej. Zamknięte pory (pęcherzyki powietrza) sprawiają, że materiał ten jest skutecznym izolatorem.

Ceramiczna powłoka sprawia, iż jedynie pory znajdujące się blisko powierzchni są łatwo przepuszczalne i wypełnione wodą w ciągu od kilku godzin do kilku dni od ekspozycji na wilgoć. Wnętrze porów wypełniają się jednak niezwykle powoli, co sprawia, iż nawet w środowisku wilgotnym materiał utrzymuje wysoką izolacyjność cieplną.

Keramzyt ma wysoką paroprzepuszczalność oraz wytrzymałość mechaniczną. Jest odporny na mróz, wilgoć, ogień, działanie szkodliwych związków chemicznych oraz na grzyby, pleśnie, gryzonie i owady.

Keramzyt w warstwach związanych

Główna przesłanka stosowania kruszyw lekkich, w tym keramzytu, w warstwach związanych (najczęściej betonem) izolacyjnych jest obniżenie współczynnika lambda z ~1,300 W/(m·K) (dla betonu o gęstości 2,2 g/cm3) do wartości 0,200 do 0,700 W/(m·K) dla betonów lekkich o gęstości 0,7–1,5 g/cm3.

Aktualnie zwiększone możliwości w rozwoju technologii betonu, szczególnie w zakresie domieszek nowej generacji, oraz coraz szersza wiedza w zakresie projektowania i wykonywania elementów konstrukcyjnych oraz badań na istniejących konstrukcjach pozwala opracować wyroby izolacyjne charakteryzujące się wytrzymałością na ściskanie nie mniej niż 20 MPa. Należy zaznaczyć, iż podobnie jak większość materiałów izolacyjnych keramzyt poprawia właściwości tłumiące przenikania fali akustycznej, co jest korzystne w budowie przegród budowlanych.

Typowe wyroby, w których stosuje się beton izolacyjny (i konstrukcyjny), to:

1. Płyta prefabrykowana – nowe potrzeby w wykonawstwie obiektów budowlanych m.in. w zakresie czasu budowy są podstawą do wykonania budynków w technologii prefabrykacji.
Zastosowanie płyt z betonu lekkiego wpisuje się w ten trend budownictwa. W przypadku wyrobów betonowych z keramzytu możliwe jest uzyskanie współczynnika lambda w zakresie 0,300–0,400 W/(m·K) przy wytrzymałości na ściskanie w zakresie 15–25 MPa.
Zastosowanie betonów z kruszyw lekkich jest możliwe w produkcji prefabrykatów betonowych wykorzystywanych w technologii domów pasywnych. Przykładowe wykorzystanie tego rozwiązania przedstawiono na FOT. 1.

fot1 keramzyt
FOT. 1. Przykładowe zastosowanie prefabrykatów z keramzytu do budowy domów jednorodzinnych; fot.: https://brokerbudowydomow.pl/prefabrykat-ceramiczny-keramzyt/

2. Pustaki i bloczki – lekkie betony kruszywowe, powszechnie były już wykorzystywane do produkcji elementów drobnowymiarowych.
Analogicznie jak w przypadku wyrobów prefabrykowanych wielkogabarytowych, rozwój technologii betonów umożliwia produkcję wyrobów o coraz korzystniejszej izolacyjności cieplnej przy spełnianiu wysokich parametrów mechanicznych.

fot2 4 keramzyt

FOT. 2–4. Przykładowe bloczki betonowe z zastosowaniem kruszywa lekkiego – keramzytu i ich podstawowe właściwości: pustak Leca BLOK 24 (Q = 2,5 MPa, λ = 0,19 W/(m·K)) (2), pustak Leca BLOK akustyczny 24/20 (Q = 20 MPa, λ = 0,71 W/(m·K)) (3) oraz pustak Leca BLOK 12 (Q = 2,5 MPa, λ = 0,23 W/(m·K)) (4); fot. Leca

Zróżnicowane właściwości tego typu wyrobów (FOT. 2–4) to wynik zarówno zróżnicowanych receptur, gdzie podstawowym kruszywem jest keramzyt, jak i zróżnicowanej geometrii wyrobów, co skutkuje również zastosowaniem poszczególnych wyrobów w różnych specyficznych sytuacjach (zwiększona izolacyjność, izolacyjność akustyczna lub wytrzymałość wyrobu).

3. Zaprawy – w ofercie wyrobów betonowych nie sposób nie wspomnieć o samym betonie (zaprawie), które wielokrotnie szczególnie w przypadku niskich wytrzymałości (poniżej 2,5 MPa) stanowi dodatkowe zwiększenie izolacyjności (l ~0,134 W/(m·K)) warstw budowlanych. Wyrób ten jest często konfekcjonowany, a więc możliwości wykonania we własnym zakresie również sprzyjają częstszemu wykonywaniu tego typu warstw izolacyjnych.

fot6 keramzyt

FOT. 5. Przykładowe zastosowanie keramzytu w izolacji przegrody pionowej; fot.: https://deborahnormansopranos.com/biznes/4390-keramzitobetonnye-stenovye-paneli-harakteristiki.html

Keramzyt w warstwach niezwiązanych

Typowe miejsca wykonywania warstw izolacyjnych w budownictwie dotyczą:

 1. Podłóg na gruncie – w technologiach wykonywania budynków na ławach fundamentowych, a więc bez podpiwniczenia, wykorzystanie keramzytu upraszcza wykonanie konstrukcji podłogi (posadzki) dzięki wykorzystaniu jego właściwości izolacyjnych oraz mechanicznych.
  Przy obecnych standardach dotyczących wymagań w zakresie izolacyjności przegród warstwa keramzytu o grubości nie mniej niż 33 cm jest wystarczająca, a po zagęszczeniu ma wystarczającą nośność dla prowadzenia dalszych prac budowlanych.
 2. Warstw izolacyjnych w przegrodach poziomych (stropach) – w tym przypadku zastosowanie keramzytu to wykorzystanie jego właściwości izolacyjnych, a także odporności na ogień oraz na grzyby i pleśnie. Alternatywne materiały izolacyjne albo nie posiadają odporności na ogień i wymagają zastosowania w technologii produkcji uniepalniaczy, albo charakteryzują się znacznie wyższym od keramzytu współczynnikiem oporu dyfuzyjnego. Przykład typowego zastosowania przedstawiono na FOT. główne.
 3. Warstw izolacyjnych w przegrodach pionowych – w przegrodach pionowych w postaci luźnej z zasady stosowane są tradycyjnie styropian lub wełna mineralna. W szczególnych przypadkach (np. przegrodach kondygnacji podziemnych) spotyka się rozwiązania wykorzystujące keramzyt jako materiał izolacyjny. Na FOT. 5–6 przedstawiono rozwiązanie z zastosowaniem keramzytu, gdzie może być wykorzystany zarówno w postaci związanej (wyrobem są bloczki z wypełnieniem betonem jamistym), jak i niezwiązanej.
fot7 keramzyt

FOT. 6. Przykładowe zastosowanie keramzytu w izolacji przegrody pionowej w formie innowacyjnych bloczków; fot.: https://globalrustrade.com/products/claydite-concrete-expanded-clay-concrete-wall-blocks-with-a-groove-ridge-bi/

Wg autorów rozwiązania zastosowanie tego typu wyrobu skraca czas wykonywania przegród, a dodatkowo sprzyja ograniczeniu zawilgocenia przegrody, co pozytywnie wpływa na efektywność ekonomiczną budynku

4. Izolacji instalacji – analogicznie jak w przypadku wykonywania posadzki na gruncie z użyciem keramzytu, stosowane są rozwiązania izolujące instalacje i inne obiekty budowlane w gruncie, np. przed przemarzaniem. W tym przypadku kruszywo lekkie jest jednocześnie izolatorem, może stanowić warstwę nośną, a dodatkowo znacznie upraszcza i skraca proces wykonawczy i nie wprowadza dodatkowych naprężeń na etapie wykonywania prac ziemnych.

Podsumowanie

Kruszywa lekkie wykorzystywane jako materiał izolacyjny są ważnym wyrobem we współczesnym budownictwie. Przedstawione w artykule przykłady wskazują na szerokie spektrum zastosowań. Należy zaznaczyć, iż kruszywa lekkie nie są w większości przypadków konkurencją dla innych materiałów izolacyjnych, natomiast dzięki swoim uniwersalnym właściwościom są stosowane wielokrotnie w specyficznych warunkach, gdzie inne materiały nie spełniają wszechstronnych wymagań. Dotyczy to zarówno warstw izolacyjnych luźnych (niezwiązanych), jak i z betonem lekkim.

Kierunki rozwoju budownictwa, szczególnie obecnie modnego tzw. budownictwa modułowego, to szansa na powszechniejsze stosowanie kruszyw lekkich, w tym keramzytu.

Literatura

 1. General catalogue „Lightweight expanded clay aggregates bagged premixed concretes and mortars”.
 2. S. Boudaghpour, S. Hashemi, „A study on light expanded clay aggregate (LECA) in a geotechnical view and its application on greenhouse and greenroof cultivation”, „International Journal of Geology” Issue 4, Volume 2, 2008.
 3. J. Stankiewicz, „Przykłady praktycznego zastosowania kruszyw lekkich”, „IZOLACJE” 7/8/2020, s. 64–68.
 4. „Poradnik Wykonawcy”, Leca.

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.