Izolacje.com.pl

Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Ventilated façade under the influence of fire

Poznaj wytrzymałość elewacji wentylowanej na oddziaływanie pożarem
Fot. ITB

Poznaj wytrzymałość elewacji wentylowanej na oddziaływanie pożarem


Fot. ITB

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian zewnętrznych budynków nowo budowanych, lecz również doskonale sprawdzają się w przypadku budynków poddawanych remontom.

Zobacz także

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Fabryka Styropianu ARBET Na co zwracać uwagę przy wyborze styropianu do izolacji cieplnej ścian i podłóg?

Na co zwracać uwagę przy wyborze styropianu do izolacji cieplnej ścian i podłóg?

Ocieplenie domu to najprostsza i zarazem najpopularniejsza metoda zapobiegania stratom ciepła z budynku. Stanowi ono również barierę dla ciepła przenikającego do budynku latem. Aby ocieplenie było efektywne,...

Ocieplenie domu to najprostsza i zarazem najpopularniejsza metoda zapobiegania stratom ciepła z budynku. Stanowi ono również barierę dla ciepła przenikającego do budynku latem. Aby ocieplenie było efektywne, musi być prawidłowo wykonane, m.in. poprzez szczelne ułożenie warstwy izolacji termicznej na powierzchni wszystkich przegród budynku. Należy zatem ocieplić nie tylko ściany zewnętrzne, ale również ściany fundamentowe, podłogi i dachy.

Jarosław Guzal Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Kingspan na rynku nowoczesnych fasad Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

 

Abstrakt

Elewacje wentylowane stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem elementu zewnętrznego, osłonowego ściany zewnętrznej w budownictwie. Niestety w niektórych aspektach nie są one jeszcze dobrze ustandaryzowanie i zbadane. W przypadku elewacji wentylowanych główny problem w zakresie bezpieczeństwa stanowi możliwe odpadanie części okładzin w trakcie oddziaływania pożarem. Niestety przepisy nie podają rodzajów badań oraz oceny takich elementów. Na potrzeby artykuły wykonano badania doświadczalne na modelu elewacji w skali naturalnej, z dwoma rodzajami okładzin elewacyjnych zewnętrznych. Materiałami wykorzystanymi jako okładzina zewnętrzna były płyty włóknisto-cementowe i spieki ceramiczne. Model elewacji wyposażono w termopary. Materiały okładzinowe wykazały różne zachowanie się podczas badania.

Ventilated façade under the influence of fire

Ventilated façades are becoming an increasingly popular solution for external walls in the construction. Unfortunately, in some aspects they are not yet well standardized and tested. The main safety problem of ventilated façade is the possible falling off of claddings parts under the influence of fire. Unfortunately, legislation does not provide the types of tests and assessment of these components. For the purposes of this paper, experimental tests have been conducted using a façade model in the natural scale, with two types of external claddings. The materials used as external cladding were fibre cement boards and big slab ceramic tiles. The façade model was equipped with thermocouples. Cladding materials showed different behaviour during the test.

Elewacja wentylowana (z ang. ventilated façade) jest okładziną zewnetrzną ściany wielowarstwowej, która ma część nośno-konstrukcyjną: zazwyczaj jest to ściana murowana lub betonowa, lecz również może być o konstrukcji drewnianej lub stalowej.

Kolejno w ścianie zewnętrznej umieszczona jest izolacja, konsole utrzymujące elementy podkonstrukcji (nazwane również rusztem) oraz okładzina zewnętrzna elewacyjna (z ang. external cladding). Okładzina ta zabezpiecza wcześniej wymienione warstwy przed oddziaływaniami środowiskowymi oraz nadaje ostateczny kształt i wygląd elewacji.

Pomiędzy okładziną zewnętrzną elewacyjną a izolacją znajduje się pustka powietrzna, nazywana również szczeliną wentylacyjną. Szerokość pustki powietrznej w elewacjach wentylowanych mieści się w przedziale od 20 do 50 mm [1, 2], niektóre źródła podają również większe wartości, np. od 40 do 100 mm [3].

Elementy okładziny zewnętrznej mogą posiadać bardzo duże pojedyncze elementy. Standardowy wymiar dla płyt włóknisto-cementowych to 1250×3100 mm, a dla płyt HPL 1850×4100 mm [1].

Wymogi wynikające z przepisów

Przepisy stawiają ścianom zewnętrznym szereg wymagań, m.in. zapewnienie odpowiedniej izolacyjności cieplnej [4], trwałości i ochrony budynku [5] oraz bezpieczeństwa użytkowania w sytuacjach środowiskowych i wyjątkowych.

Jednym z najważniejszych wymogów, które budynek musi spełnić w warunkach sytuacji wyjątkowej, jaką jest oddziaływanie pożarem, jest zapewnienie możliwości ewakuacji użytkowników i pracy zespołów ratowniczych [4].

Ściany zewnętrzne z zastosowaniem okładzin elewacyjnych muszą zapewnić m.in. wystarczającą trwałość w sytuacjach wyjątkowych, tzn. uniemożliwić odpadanie elementów elewacji podczas oddziaływania pożaru. Mimo tego, że problem ten jest szeroko znany w całej Europie, przepisy w tym względzie nie są precyzyjne.

W przypadku rozporządzenia obowiązującego na terenie Polski [4] ustawodawca nakazuje montaż elementów okładzin elewacyjnych w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej.

Niestety brak jest precyzyjniejszych informacji lub odniesień do standardów i kształtu badań. Ponadto taka forma zapisu dostarcza dużo problemów dla dostawców wyrobów budowlanych, projektantów oraz wykonawców całych systemów elewacji wentylowanych [6–8].

Autorzy pracy [6] przyjęli graniczną wielkość odpadającego pojedynczego elementu na poziomie 5 kg, dodatkowo uwzględniając tzw. „kryterium energii”, co odpowiada klasie F2 zaproponowanej w dokumencie opracowanym na zlecenie Komisji Europejskiej w 2018 r., przy czym ograniczyli ją do budynków niskich i średniowysokich, co wiązało się zaleceniami KG PSP, która stwierdziła, że „…Przy ocenie spadających fragmentów okładzin elewacyjnych należałoby brać pod uwagę jako kryteria oceny ich energię. Za niebezpieczne dla ewakuujących się ludzi należałoby uznać elementy o wielkości i energii takiej, które powodują obrażenia jako niebezpieczne dla zdrowia…”.

Na świecie jest wiele standardów do badania modeli elewacji w skali naturalnej (z ang. large-scale façade test) [9–12]. Opierają się one o rozprzestrzenianie ognia z wnęki/otworu symulującej otwory okienne pomieszczenia w rzeczywistym budynku. Umiejscowione jest tam palenisko (źródło ognia), zdefiniowane przez krzywą normową oddziaływania temperatury. Płomienie wydostają się z wnęki, oddziałując na okładzinę elewacyjną i inne elementy ściany. Poszczególne standardy różnią się szczegółami, tj. rodzajem paleniska: beleczki drewniane (z ang. wood crib) [9–11] lub gaz propan-butan [12], wymiarami wnęki/otworu, czasem testu, kształtem modelu elewacji w skali naturalnej i jego gabarytami.

Porównanie poszczególnych standardów do badania modeli elewacji w skali naturalnej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego zestawiono w pracy [13]. W związku z rosnącą świadomością zjawiska rozprzestrzeniania się ognia po zewnętrznej części elewacji oraz szeregiem zagrożeń wywołanych tymże zjawiskiem Komisja Europejska rozpoczęła próbę harmonizacji standardów badawczych [11].

W publikacjach [14, 15] autorzy analizują modele elewacji w skali naturalnej przy oddziaływaniu pożarem. Jako warunki wyjściowe przyjęto elewacje wentylowane o różnych okładzinach zewnętrznych, m.in. płytach włóknisto-cementowych i HPL, okładzinach ceramicznych, okładzinach kamiennych naturalnych oraz kamiennych syntetycznych typu marmoglass (konglomerat szklany), a także warstwowych panelach stalowych ACM (z ang. Aluminum Composite Material).

Podczas badań zauważono szereg zależności, np. to, że sposób montażu okładziny zewnętrznej elewacyjnej ma wpływ na jej bezpieczeństwo. I tak bezpieczniejszym sposobem jest montaż mechaniczny niż adhezyjny, na przykład za pomocą kleju.

Wymagania odnośnie czasu trwania badania wynoszą przeważnie 60–120 minut. Po 30 minutach destrukcja okładzin postępuje w sposób minimalny lub w niektórych przypadkach nawet zatrzymuje się.

Okładziny, które uzyskały pozytywne wyniki w tego typu badaniach, to mocowane mechanicznie: płyty włóknisto-cementowe i panele ACM, w których to przypadku odpadające elementy mieściły się w wadze maksymalnie do 2 kg.

W przypadku okładzin również mocowanych mechanicznie odpadające elementy również były o dopuszczalnej wadze, ale były one ostre i stwarzały zagrożenie dla ewakuujących się ludzi.

Z kolei w przypadku okładzin kamiennych oraz marmoglass, które zazwyczaj występują w płytach o grubości 3 lub 4 cm, w przypadku odpadania należy się spodziewać większej wagi spadających elementów. Warto jednak nadmienić, że w przypadku zamocowania mechanicznego kotwami ze stali nierdzewnej w bocznych powierzchniach okładzin kamiennych lub marmoglass, w przypadku pęknięcia płyty wzajemnie się klinują i zazwyczaj nie spadają w dużych kawałkach.

W artykule [6] przedstawiono również weryfikację bezpieczeństwa pożarowego elewacji szklanych, wyniki wskazują na problem z odpadaniem elementów tychże elewacji.

Ze względu na braki w literaturze naukowej dotyczące rozpoznania problematyki zniszczenia płyt włóknisto-cementowych stosowanych jako okładziny zewnętrzne w elewacjach wentylowanych autorzy niniejszej pracy podjęli próbę przeanalizowania tego zagadnienia. Analiza ta była oparta na modelu elewacji w skali naturalnej. Temat ten jest istotny, ponieważ popularność i zapotrzebowanie na elewacje wentylowane zwiększają się, a niestety problemy przytaczane przez autorów dotyczą bezpieczeństwa tychże elewacji w sytuacji wyjątkowej, tzn. w czasie oddziaływania pożaru.

Podsumowując, można wysunąć tezę, że obecnie praktycznie żaden rodzaj materiału stosowany do okładzin zewnętrznych elewacyjnych (wyjątek stanowią jedynie blachy stalowe) nie zapewnia spełnienia warunku wyszczególnionego w rozporządzeniu [4]. Potrzebne jest zatem stosowanie pewnego rodzaju kompromisów, a przede wszystkim ujednolicenie standardów badawczych i analizy tych wyników.

Model odwzorujący elewację budynku

W celu rozwiązania zadania naukowego przygotowano model odwzorowujący elewację budynku, wykonany w tzw. skali naturalnej. Model elewacji został zrealizowany w nawiązaniu do istniejących systemów budownictwa szkieletowego drewnianego.

Analizowana ściana była częścią systemu budownictwa szkieletowego drewnianego panelowego i modułowego. Konstrukcja elementów składała się ze szkieletu drewnianego z wypełnieniem materiałem izolacyjnym w postaci wełny szklanej.

Przedmiotem weryfikacji badawczej był układ elewacji wentylowanej, w skład którego wchodziła okładzina zewnętrzna wykończona w dwóch wariantach: płytami elewacyjnymi włókno-cementowymi i spiekami ceramicznymi.

Okładzina zewnętrzna przymocowana była do stalowych konsol. Konstrukcję nośną stanowił szkielet drewniany wykonany z belek i słupków. Pomiędzy słupkami znajdowała się warstwa izolacji termicznej wykonana z wełny szklanej. Od strony wewnętrznej i zewnętrznej ściany znajdowała się warstwa z płyty gipsowo-kartonowej gr. 12,5 mm.

Podkonstrukcja mocująca okładzinę zewnętrzną wykonana była z aluminiowego rusztu o przekroju L60×40×2 mm, przykręcona wkrętami do stalowych konsol. Konsole mocowane były do systemowej ściany szkieletowej (elementu nośnego modelu) poprzez stalowe wkręty talerzykowe 8×60.

Rozkład podkonstrukcji aluminiowej i konsol przenoszących obciążenia z podkonstrukcji aluminiowej na systemową ścianę szkieletową pokazano na RYS. 1.

RYS. 1. Schemat podkonstrukcji aluminiowej, rozmieszczenia konsol, rozmieszczenie płyt okładziny zewnętrznej oraz wskazanie materiału wykonania ; rys.: K. Schabowicz, P. Sulik, Ł. Zawiślak

RYS. 1. Schemat podkonstrukcji aluminiowej, rozmieszczenia konsol, rozmieszczenie płyt okładziny zewnętrznej oraz wskazanie materiału wykonania; rys.: K. Schabowicz, P. Sulik, Ł. Zawiślak

Zewnętrzną okładzinę elewacji wentylowanej stanowiły płyty włóknisto-cementowe gr. 8 mm i gęstości 1700 kg/m3 oraz spieki ceramiczne gr. 5,6 mm i gęstości 2855 kg/m3. Mocowane okładziny zewnętrznej do aluminiowego rusztu wykonano w technologii adhezyjnej przy użyciu systemowego kleju oraz dodatkowo za pomocą stalowych łączników mechanicznych, tj. perforowanych taśm stalowych mocowanych do podkonstrukcji. Dylatacja pomiędzy poszczególnymi płytami wynosiła 8 mm.

Na RYS. 1 przedstawiono schemat podziału okładziny zewnętrznej oraz oznaczono materiał, z jakiego są wykonane, a mianowicie w części lewej płyty włóknisto-cementowe, a w części prawej spieki ceramiczne. Wymiary całkowite badanego modelu elewacji wentylowanej to 3950×3950 mm, szerokość pustki powietrznej 38 mm, wymiary otworu – wnęki 2000×1000 mm.

Scenariusz pożaru elewacji wentylowanej zakładał wydobywanie się płomieni przez otwór okienny z pomieszczenia znajdującego się bezpośrednio za elewacją, wewnątrz budynku. W celu odwzorowania pomieszczenia, z którego wydobywał się płomień, wykonano wnękę w modelu elewacji, w której jest umieszczone źródło pożaru. Parametry palnika były tak dobrane tak, aby odwzorowywały pożar standardowy w pomieszczeniu, zdefiniowany w normie badawczej z zakresu odporności ogniowej [16]. Pożar odwzorowany był za pomocą palnika gazowego uwalniającego gaz propan-butan.

W celu weryfikacji i identyfikacji zniszczenia okładziny zewnętrznej zamontowano cztery termopary, umieszczone w szczelinach pomiędzy płytami: dwie w części płyt włóknisto­‑cementowych oraz dwie w części spieków ceramicznych. Elewacja wentylowana była wykonana w technologii otwartych złączy, gdzie dodatkowe szczeliny pomiędzy płytami okładziny zewnętrznej umożliwiają cyrkulację powietrza.

Badanie odporności

Badanie przeprowadzono w zamkniętym pomieszczeniu hali, w temperaturze otoczenia 18,9°C oraz wilgotności względnej 60,7%. Badanie rozpoczęto od ustawienia palnika i odpowiedniego wykalibrowania uwalniania gazu.

 • Pierwsze 5 minut pożaru to zadymienie/zwęglanie okładziny zewnętrznej, brak odpadania części elementów okładziny zewnętrznej.
 • Pierwsze odpadające elementy zaobserwowano w szóstej minucie badania, gdy zaczęły odpadać elementy wykonane ze spieków ceramicznych.
 • Kolejne minuty oddziaływania wysoką temperaturą spowodowały większą destrukcję okładziny elewacyjnej szczególnie widoczne w części, gdzie znajdują się spieki ceramiczne.
 • Od jedenastej minuty również znacząco rozpoczęła się degradacja płyt włóknisto-cementowych.
 • Około dwudziestej minuty destrukcja spieków ceramicznych spowolniła.

Miejsca, w których oddziaływanie temperaturą były najwyższe, zostały zniszczone, a w pozostałych miejscach spieki ceramiczne dosyć dobrze „tolerowały” wysoką temperaturę. Największą degradację od pożaru spieki ceramiczne miały w pierwszych kilkunastu minutach. Niezauważalna była dalsza degradacja spieków ceramicznych.

Profile aluminiowe w obrębie najwyższych temperatur zostały wypalone, a szklana wełna mineralna wytopiona. Destrukcja płyt włóknisto-cementowych w przeciwieństwie do spieków ceramicznych postępowała coraz bardziej. Pojawiły się pęknięcia.

W pięćdziesiątej szóstej minucie badania można było zobaczyć, że płyty włóknisto-cementowa wyczerpała swoją nośność i utrzymywała się jedynie na perforowanych taśmach stalowych, stosowanych jako dodatkowe mocowanie. Wyczerpanie nośności spowodowane było wysoką temperaturą i dużym gradientem temperatur. Degradacja spieków ceramicznych nie postępowała w późniejszym czasie, pożar po prawej stronie okładziny zewnętrznej był stabilny i nie powodował więcej zniszczeń.

FOT. 1. Przebieg badania: początkowy etap badania; fot.: ITB

FOT. 1. Przebieg badania: początkowy etap badania; fot.: ITB

Podczas badania zaobserwowano pękanie i odpadanie fragmentów zarówno okładzin włókno-cementowych, jak i spieków ceramicznych. Dotyczyło to głównie okładzin znajdujących się nad otworem, czyli nad źródłem ognia. Część okładzin odspoiła się od rusztu, lecz nie spadła i zwisała na stalowych taśmach perforowanych przymocowanych mechanicznie do okładziny.

Maksymalna masa pojedynczego elementu, który odpadł podczas badania wyniosła 1,15 kg. Na taki wynik wpłynął system zabezpieczenia wykorzystujący stalową, perforowaną taśmę i łączniki mechaniczne. Degradacja spieków ceramicznych odbywała się przez pierwsze kilkanaście minut, następnie ta część elewacji była stabilna.

FOT. 2. Przebieg badania: zaawansowana degradacja okładzin; fot.: ITB

FOT. 2. Przebieg badania: zaawansowana degradacja okładzin; fot.: ITB

Płyty włóknisto-cementowe zachowały się inaczej. Pierwsze minuty wykazywały stabilność płyt. Od jedenastej minuty płyty zaczęły wykazywać znaczącą degradację postępującą praktycznie aż do końca badania. W przypadku braku zastosowania perforowanych taśm stalowych elementy okładzin odpadające z elewacji byłyby zapewne znacznych gabarytów Kluczowe elementy przebiegu badania modelu elewacji wentylowanych przedstawiono na FOT. 1, FOT. 2, FOT. 3 i FOT. 4.

 • Poziomy glif górny, wykonany z blachy stalowej gr. 0,5 mm, zdeformował się, ale jego lokalizacja nie uległa zmianie.
 • Aluminiowy ruszt bezpośrednio nad wnęką ze źródłem ognia, poza miejscami bezpośrednio osłoniętymi przez stalowy glif górny, zostały wypalony na wysokości do 1660 mm.
 • Szklana wełna mineralna została wytopiona bezpośrednio nad wnęką do wysokości 1400 mm.
 • Stalowe łączniki do mocowania oraz konsole pozostały w swojej lokalizacji, podobnie jak glif dolny.
FOT. 3. Przebieg badania: elewacja wentylowana po badaniu; fot.: ITB

FOT. 3. Przebieg badania: elewacja wentylowana po badaniu; fot.: ITB

Wyniki pomiaru temperatury z termopar zlokalizowanych w części płyt włóknisto-cementowych przedstawiono w funkcji czasu na RYS. 2 dla termopar TE1 i TE2. Natomiast na RYS. 3 przedstawiono wyniki dla termopar TE3 i TE4 umiejscowionych w części okładzin ze spieków ceramicznych.

Lokalizację wszystkich termopar pokazano na RYS. 1.

Wyniki przedstawione dla termopar TE1 i TE2 wskazują na dużą niestabilność i skoki temperatur. Jest to spowodowane dużym rozwojem degradacji w czasie płyt włóknisto-cementowych, szczególnie po osiągnięciu pełnego rozwoju pożaru. Miejsca największych wahań temperatur na RYS. 2 można skojarzyć z pękaniem bądź odspajaniem się elementów okładzin zewnętrznych.

FOT. 4. Przebieg badania:widok elementów, które odpadły; fot.: ITB

FOT. 4. Przebieg badania:widok elementów, które odpadły; fot.: ITB

Termopary TE3 i TE4, w przeciwieństwie do termopar umiejscowionych w części płyt włóknisto-cementowych, początkowo wykazywały większy przyrost temperatury. Moc pożaru ma stały przebieg, różnica w temperaturze spowodowana jest nagrzewaniem elementów.

W szóstej–siódmej minucie badania termopara TE3 wykazała dużą stabilność – spieki ceramiczne uległy szybkiemu zniszczeniu w części centralnej nad wnęką z paleniskiem. Termopara TE4 wykazała początkowo dużą niestabilność i wahania temperatury. Spowodowane było to oddziaływaniem niższej temperatury na spieki ceramiczne w tej części elewacji.

Termopara TE4 uzyskała stabilność w piętnastej minucie, gdy spieki ceramiczne przestały już ulegać zniszczeniu przez oddziaływanie wysokiej temperatury. Taki stan lub stan nieznacznie zmieniony utrzymywał się praktycznie do końca badania.

RYS. 2. Wyniki pomiaru temperatur dla termopar TE1 i TE2; rys.: K. Schabowicz, P. Sulik, Ł. Zawiślak

RYS. 2. Wyniki pomiaru temperatur dla termopar TE1 i TE2; rys.: K. Schabowicz, P. Sulik, Ł. Zawiślak

RYS. 3. Wyniki pomiaru temperatur dla termopar TE3 i TE4; rys.: K. Schabowicz, P. Sulik, Ł. Zawiślak

RYS. 3. Wyniki pomiaru temperatur dla termopar TE3 i TE4; rys.: K. Schabowicz, P. Sulik, Ł. Zawiślak

Wnioski

Model elewacji wentylowanej w skali naturalnej stanowi ogromne źródło wiedzy dotyczące jej zachowania się w trakcie pożaru. Problem destrukcji okładziny zewnętrznej w przypadku płyt włóknisto-cementowych i spieków ceramicznych nie był dotychczas dostatecznie rozpoznany, a badania takie jak przedstawiono w artykule wskazują na tendencje „zachowania” się elewacji oraz tychże okładzin.

Płyty włóknisto-cementowe stanowią duże zagrożenie bezpieczeństwa użytkowania w przypadku płomieni wydostających się z otworów okiennych na elewacje w trakcie pożaru. W przypadku braku zastosowania dodatkowych mocowań, takich jak perforowane taśmy stalowe, elementy spadające mogą być dużych rozmiarów i utrudniać ewakuację oraz stwarzać zagrożenie dla ludzi ewakuujących się z budynku zajętego pożarem.

Spieki ceramiczne wydają się bezpieczniejszą formą okładziny zewnętrznej dla elewacji wentylowanych. Niestety ulegają destrukcji znacznie szybciej, bo od około szóstej minuty. Zagrożenie spadającymi elementami mija po kilkunastu minutach od zajęcia ogniem elewacji.

W przypadku płyt włóknisto-cementowych widoczna destrukcja rozpoczyna się od około jedenastej minuty i przebiega przez cały okres oddziaływania wysoką temperaturą.

Kolejne kroki badawcze, pomagające rozwiązać problemy elewacji wentylowanych oraz zwiększyć ich bezpieczeństwo, powinny zdaniem autorów dotyczyć badania zdegradowanych próbek podczas oddziaływania pożarem poprzez różne formy badań nieniszczących.

W literaturze naukowej jest brak analizy struktury zdegradowanych elementów okładzin temperaturą pożarową – 550–650°C. Takie badania pozwoliłyby prawdopodobnie ulepszyć materiał i zbadać w nim najsłabsze elementy.

Literatura

 1. K. Schabowicz, „Elewacje wentylowane. Technologia Produkcji i metody badania płyt włóknisto-cementowych”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2018.
 2. EOTA ETAG 034 Part 2, „Cladding Kits comprising Cladding components, associated fixings, subframe and possible insulation layer”.
 3. M. Ibañez-Puy, M. Vidaurre-Arbizu, J.A. Sacristán-Fernández, C. Martín-Gómez, „Opaque Ventilated Façades: Thermal and energy performance review”, „Renewable and Sustainable Energy Reviews” 79/2017, pp. 180–191.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2019 poz. 1065).
 5. EOTA ETAG 034 Part 1, „Ventilated Cladding Kits comprising Cladding components and associated fixings”.
 6. P. Sulik, J. Kinowski, „Bezpieczeństwo użytkowania elewacji”, „Materiały Budowlane” 9/2014, s. 38–39.
 7. M. Kosiorek, „Analiza wybranych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,” „Materiały Budowlane” 7/2014.
 8. B. Sędłak, J. Kinowski, P. Sulik, G. Kimbar, „The risks associated with falling parts of glazed façades”, „Open Engineering”, tom 8/2018, pp. 147–155.
 9. BS 8414-1:2015+A1:2017, „Fire performance of external cladding systems. Test method for non-loadbearing external cladding systems applied to the masonry face of a building, Building Research Establishment”.
 10. PN-90/B-02867:1990+Az1:2001, „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany”.
 11. EOTA No 761/PP/GRO/IMA/19/1133/11140, European Commision, 2019.
 12. ISO 13785-2:2002, „Reaction-to-fire tests for façades. Part 2: Large-scale test”.
 13. M. Smolka, E. Anselmi, T. Crimi, B. Le Madec, I.F. Moder, K.W. Park, R. Rupp, Y.-H. Yoo, H. Yoshioka, „Semi-natural test methods to evaluate fire safety of wall claddings: Update”, MATEC Web of Conferences vol. 46, 2016.
 14. B. Sędłak, J. Kinowski, P. Sulik, „Falling parts of external walls claddings in case of fire – test method – results comparison”, MATEC Web of Conferences vol. 46, 2016.
 15. J. Kinowski, B. Sędłak, P. Roszkowski, P. Sulik, „Wpływ sposobu zamocowania okładzin elewacyjnych na ich zachowanie w warunkach pożaru”, „Materiały Budowlane” 8/2017, s. 204–205.
 16. R. Weghorst, B. Hauze, E. Guillaume, „Determination of fire performance of ventilated facade systems on combustible insulation using LEPIR2,” Proceedings of 14th international fire and engineering conference Interflam, Windsor, 2016.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Daniel Tokarski, dr inż. Robert Tomaszewski, dr inż. Tomasz Grudniewski, prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz, prof. nzw. dr hab. Wioletta Żukiewicz-Sobczak Analiza termiczna przegrody ściennej z wbudowanymi elementami imitującymi mostki cieplne

Analiza termiczna przegrody ściennej z wbudowanymi elementami imitującymi mostki cieplne Analiza termiczna przegrody ściennej z wbudowanymi elementami imitującymi mostki cieplne

W Polsce 34% zużywanej energii jest pochłaniane przez budynki mieszkalne, z czego aż 71% wykorzystywane jest do realizacji podstawowych założeń, jakie ma pełnić budynek (ogrzewanie), a następnie do jego...

W Polsce 34% zużywanej energii jest pochłaniane przez budynki mieszkalne, z czego aż 71% wykorzystywane jest do realizacji podstawowych założeń, jakie ma pełnić budynek (ogrzewanie), a następnie do jego eksploatacji. Szacuje się, że jedynie około 7% energii zużywanej podczas całego cyklu życia typowego budynku mieszkalnego wykorzystywane jest do jego wybudowania, natomiast pozostałe 93% pochłania eksploatacja.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Analiza parametrów fizykalnych ścian zewnętrznych po termomodernizacji w świetle wymagań cieplno‑wilgotnościowych

Analiza parametrów fizykalnych ścian zewnętrznych po termomodernizacji w świetle wymagań cieplno‑wilgotnościowych Analiza parametrów fizykalnych ścian zewnętrznych po termomodernizacji w świetle wymagań cieplno‑wilgotnościowych

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr hab. inż. Krzysztof Kosała Charakterystyki akustyczne gumowo-metalowych przegród dźwiękoizolacyjnych - możliwości predykcji i badania doświadczalne

Charakterystyki akustyczne gumowo-metalowych przegród dźwiękoizolacyjnych - możliwości predykcji i badania doświadczalne Charakterystyki akustyczne gumowo-metalowych przegród dźwiękoizolacyjnych - możliwości predykcji i badania doświadczalne

Przez hałas rozumiane są wszelkie dźwięki niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe. Hałas jest wszechobecny w środowisku, zwłaszcza w środowisku pracy, i należy do szkodliwych czynników fizycznych...

Przez hałas rozumiane są wszelkie dźwięki niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe. Hałas jest wszechobecny w środowisku, zwłaszcza w środowisku pracy, i należy do szkodliwych czynników fizycznych [1]. Duże dawki hałasu są przyczyną chorób zawodowych oraz wypadków podczas wykonywania pracy. Nadmierny hałas sprzyja także obniżeniu koncentracji pracowników, brakowi lub obniżeniu zrozumiałości sygnałów słownych oraz zmniejszeniu efektywności pracy.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w...

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w całym przekroju przegrody.

inż. Joanna Nowaczyk Ochrona przed hałasem w budownictwie mieszkaniowym

Ochrona przed hałasem w budownictwie mieszkaniowym Ochrona przed hałasem w budownictwie mieszkaniowym

Zagadnienia akustyki budowlanej oraz ochrony przed hałasem już od kilku lat są istotnymi punktami toczących się debat wśród uczestników procesu inwestycyjnego. Komfort ciszy staje się coraz bardziej poszukiwany....

Zagadnienia akustyki budowlanej oraz ochrony przed hałasem już od kilku lat są istotnymi punktami toczących się debat wśród uczestników procesu inwestycyjnego. Komfort ciszy staje się coraz bardziej poszukiwany. Chcemy cicho mieszkać, cicho pracować, a nawet odnaleźć względny spokój w przestrzeni użyteczności publicznej. Te poszukiwania znajdują odzwierciedlenie w ofercie współczesnego rynku budowlanego oraz są odpowiednio uregulowane prawnie.

mgr inż. Michał Wieczorek, dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Klaudiusz Borkowicz Ocena bezpieczeństwa pożarowego elewacji na podstawie badań w dużej skali

Ocena bezpieczeństwa pożarowego elewacji na podstawie badań w dużej skali Ocena bezpieczeństwa pożarowego elewacji na podstawie badań w dużej skali

Badanie rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne jest podstawowym narzędziem oceny bezpieczeństwa pożarowego elewacji. System zewnętrzny nie może być scharakteryzowany wyłącznie na podstawie badań...

Badanie rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne jest podstawowym narzędziem oceny bezpieczeństwa pożarowego elewacji. System zewnętrzny nie może być scharakteryzowany wyłącznie na podstawie badań reakcji na ogień. Badania rozprzestrzeniania ognia pozwalają na ocenę zachowania ściany wobec ognia rozwijającego się od strony zewnętrznej budynku. Badania rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne są przy tym, w przeciwieństwie do badań reakcji na ogień, zróżnicowane w krajach Unii Europejskiej.

dr inż. Mariusz Gaczek, mgr inż. Paweł Gaciek, dr inż. Mariusz Garecki Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS - oddziaływanie wiatru

Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS - oddziaływanie wiatru Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS - oddziaływanie wiatru

Prawidłowe mocowanie systemów ETICS do podłoży nośnych jest jednym z podstawowych warunków krótko- i długotrwałej stabilności tych ociepleń na zewnętrznych ścianach budynków. Na mocowanie wpływ ma kilka...

Prawidłowe mocowanie systemów ETICS do podłoży nośnych jest jednym z podstawowych warunków krótko- i długotrwałej stabilności tych ociepleń na zewnętrznych ścianach budynków. Na mocowanie wpływ ma kilka czynników, a jednym z najważniejszych jest określenie (w procesie projektowania ocieplenia) niezbędnej liczby łączników mechanicznych przypadających na 1 m2 powierzchni termoizolacji, przyjmując mechaniczny sposób mocowania ocieplenia.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji

Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji

W budownictwie ogólnym stosowanych jest wiele systemów stropowych. Najbardziej popularne są stropy gęstożebrowe (np. Teriva), żelbetowe wylewane na mokro, a także stropy półprefabrykowane (np. z płyt stropowych...

W budownictwie ogólnym stosowanych jest wiele systemów stropowych. Najbardziej popularne są stropy gęstożebrowe (np. Teriva), żelbetowe wylewane na mokro, a także stropy półprefabrykowane (np. z płyt stropowych typu filigran lub 2K) lub prefabrykowane (np. z płyt kanałowych, płyt żerańskich).

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż Nowoczesne rozwiązania elewacyjne

Nowoczesne rozwiązania elewacyjne Nowoczesne rozwiązania elewacyjne

Tradycyjna forma elewacji wynika z konstrukcji budynku (np. murowej, drewnianej, drewniano-murowe, kamiennej) i jest jej elementem. Może występować także w postaci licowanej współczesną wyprawą tynkarską...

Tradycyjna forma elewacji wynika z konstrukcji budynku (np. murowej, drewnianej, drewniano-murowe, kamiennej) i jest jej elementem. Może występować także w postaci licowanej współczesną wyprawą tynkarską czy okładziną (ceramiczną, drewnianą, kamienną, stalową, z tworzyw sztucznych), nierzadko z bogatymi detalami architektonicznymi, charakterystycznymi dla okresu powstania budynku, zmodyfikowanymi lub dodanymi obecnie. Do tej grupy można zaliczyć także współczesne rozwiązania ścian żelbetowych z surowymi...

mgr inż. Piotr Idzikowski Konserwacje i renowacje systemów ociepleń

Konserwacje i renowacje systemów ociepleń Konserwacje i renowacje systemów ociepleń

Trwałość ocieplonej elewacji związana jest przede wszystkim z przestrzeganiem technologii wykonania robót. Jeśli prace przebiegały zgodnie z wytycznymi producenta, czyli stosowano systemowe produkty zgodnie...

Trwałość ocieplonej elewacji związana jest przede wszystkim z przestrzeganiem technologii wykonania robót. Jeśli prace przebiegały zgodnie z wytycznymi producenta, czyli stosowano systemowe produkty zgodnie z zapisami w ich kartach technicznych i właściwie je dobrano do warunków użytkowania, to ocieploną elewacją można będzie cieszyć się przez kilkadziesiąt lat. Warunkami niezbędnym takiego stanu rzeczy są jednak okresowe kontrole i naprawy.

dr hab. inż., prof. UWM Robert Wójcik Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz

Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz

W podstawowym nurcie zainteresowań dociepleniami od wewnątrz pozostają głównie budynki zabytkowe, pełniące pierwotnie różne funkcje, w tym niemieszkalne, które nie mogą być docieplane od zewnątrz. Gruntownej...

W podstawowym nurcie zainteresowań dociepleniami od wewnątrz pozostają głównie budynki zabytkowe, pełniące pierwotnie różne funkcje, w tym niemieszkalne, które nie mogą być docieplane od zewnątrz. Gruntownej poprawy termoizolacyjności przegród zewnętrznych wymagają budynki przemysłowe, rolnicze, wojskowe, magazynowe, które obecnie przystosowuje się do funkcji mieszkalnych, biurowych, handlowych, o wysokich wymaganiach w zakresie komfortu cieplnego.

dr inż. Wojciech Mazur Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej

Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej

Elementy ceramiczne zaliczane są do najstarszych wyrobów wytwarzanych przez człowieka i stosowanych w budownictwie. Ich historia sięga bowiem 4000 lat p.n.e. Wiele cywilizacji wprowadzało kolejne modyfikację...

Elementy ceramiczne zaliczane są do najstarszych wyrobów wytwarzanych przez człowieka i stosowanych w budownictwie. Ich historia sięga bowiem 4000 lat p.n.e. Wiele cywilizacji wprowadzało kolejne modyfikację elementów ceramicznych i nowe zastosowania, co pozwoliło na stworzenie ich bardzo bogatego asortymentu.

dr inż. Jan Antoni Rubin, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń Biodeterioracja pleśniowa mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka

Biodeterioracja pleśniowa mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka Biodeterioracja pleśniowa mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka

Grzyby pleśniowe, ze względu na specyfikę morfologiczną, biochemiczną i fizjologiczną, są organizmami dominującymi w szeroko pojętym mikrośrodowisku mieszkalnym człowieka. Grzyby te rozwijają się w zasadzie...

Grzyby pleśniowe, ze względu na specyfikę morfologiczną, biochemiczną i fizjologiczną, są organizmami dominującymi w szeroko pojętym mikrośrodowisku mieszkalnym człowieka. Grzyby te rozwijają się w zasadzie na wszystkich podłożach organicznych i nieorganicznych w warunkach ich silnego zawilgocenia

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych

Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych

Wykorzystanie drewna w budownictwie ma bardzo szerokie i wieloletnie tradycje, które w XX wieku, z uwagi na rozpowszechnienie stali i żelbetu oraz palność drewna, zostało w wielu krajach, w tym w Polsce,...

Wykorzystanie drewna w budownictwie ma bardzo szerokie i wieloletnie tradycje, które w XX wieku, z uwagi na rozpowszechnienie stali i żelbetu oraz palność drewna, zostało w wielu krajach, w tym w Polsce, ograniczone.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Paulina Rożek Modernizacja poddaszy użytkowych

Modernizacja poddaszy użytkowych Modernizacja poddaszy użytkowych

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

dr inż. Marek Niemas Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków

Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków

Hałas jest jednym z coraz bardziej znaczących zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Jego ograniczanie leży w interesie społeczeństwa, a dopuszczalny poziom jest regulowany polskimi i międzynarodowymi...

Hałas jest jednym z coraz bardziej znaczących zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Jego ograniczanie leży w interesie społeczeństwa, a dopuszczalny poziom jest regulowany polskimi i międzynarodowymi przepisami w dziedzinie prawa budowlanego.

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania...

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania komory badawczej istotne jest zachowanie odpowiedniego ciśnienia w piecu oraz zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych przez cały czas badania.

dr inż. Rafał Nowak Zasady projektowania i doboru nadproży

Zasady projektowania i doboru nadproży Zasady projektowania i doboru nadproży

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano...

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano pojedyncze elementy konstrukcyjne jak kamienie, a ocena ich nośności była jedynie eksperymentalna. Jednakże takie nadproża pozwalały jedynie na kształtowanie małych otworów, dlatego poszukiwano lepszych rozwiązań.

dr inż. Iwona Galman, dr inż. Radosław Jasiński Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może...

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może to być zrealizowane przez: przewiązanie muru, łączniki lub zbrojenie przedłużone w każdą ze ścian.

dr inż. Maciej Robakiewicz Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących...

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących o efektach i kosztach termomodernizacji. Niedoceniane są problemy eksploatacji wykonanych ulepszeń budynku, czyli zapewnienie niezbędnej trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji, a to może powodować, że w czasie eksploatacji będą powstawać trudne do usunięcia wady i uszkodzenia.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Barbara Chruściel, mgr inż. Michał Wieczorek Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na...

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na elewacjach, które po pożarach we Frankfurcie (2012) i Grenfell Tower w Londynie (2017) zostały objęte unijnymi programami badawczymi.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina...

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina wentylacyjna i okładzina elewacyjna, wykonywana obecnie najczęściej z płyt włóknisto-cementowych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

www.lampy.it Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie? Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji....

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji. A to poważny błąd, bo zapewnienie światła na zewnątrz budynku spełnia także szereg kluczowych funkcji.

Wybrane dla Ciebie

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️ Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać » Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? » Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Stawianie hali - co musisz wiedzieć» Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować? Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

mieszkanie.pl Co można wybudować bez pozwolenia?

Co można wybudować bez pozwolenia? Co można wybudować bez pozwolenia?

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami,...

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami, aby nie popełnić błędu. Ustawa została w znacznej części zliberalizowana, ale niektóre budowle są obarczone dokumentacją i dla ich legalności wystarczy jedynie zgłoszenie. Więcej na ten temat dowiesz się poniżej.

merXu Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi,...

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi, elektrotechniki i oświetlenia, budownictwa, instalacji, maszyn i metalurgii czy bezpieczeństwa pracy.

fischer Polska sp. z o.o. Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań,...

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań, oferuje bogate portfolio wyrobów przeznaczonych do stosowania w izolacji.

Bauder Polska Sp. z o. o. Kompletne systemy dachów zielonych

Kompletne systemy dachów zielonych Kompletne systemy dachów zielonych

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

BASCOGLASS Sp. z o. o. Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia...

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia to główne czynniki decydujące o wyborze prętów kompozytowych jako zbrojenia konstrukcji. Liczne realizacje, w których zastosowano takie zbrojenie oraz pozytywne wyniki wielu badań świadczą o tym, iż jest ono dobrą alternatywą dla klasycznej stali zbrojeniowej.

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Modernizacja dachów pochyłych

Modernizacja dachów pochyłych Modernizacja dachów pochyłych

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają...

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają odnowienia. Oprócz tego stale rosną wymagania i pojawiają się nowe funkcje dachów (przykład fotowoltaika). Każdy remont dachu należy wykorzystać jako okazję do jego ocieplenia, ponieważ dodatkowa warstwa termoizolacji jest dobrą inwestycją oszczędzającą wydatki na energię już w najbliższym okresie...

merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Sprawdzeni dostawcy na merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie...

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie do potrzeb firm i specyfiki rynku B2B.

Izolacje Pluimers Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ocieplenie poddasza pianą PUR Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym...

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym i szybkim sposobem jest ocieplenie poddasza pianą pur. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy produkt wraz z usługą, która zazwyczaj trwa 1-2 dni. Inwestor nie musi praktycznie o nic się martwić. Bardzo ważny jest jednak wybór piany pur.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe? Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej...

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w 2020 roku w pożarach w naszym kraju zginęło 489 osób, z czego 360 w pożarach budynków, czyli 7 na 10 ofiar zginęło w mieszkaniach lub domach. Aż 1859 osób zostało rannych. To duże liczby!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.