Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Porównanie najpopularniejszych systemów stropowych w kontekście stosowanych materiałów izolacyjnych

Comparison of the most popular ceiling systems in the context of the insulation materials used

Jak prawidłowo zaprojektować i wykonać strop?
Fot. Konbet

Jak prawidłowo zaprojektować i wykonać strop?


Fot. Konbet

Istnieje bardzo wiele systemów stropowych. Wybór stropu zależy od projektanta konstrukcji. To projektant-architekt powinien w tym zakresie dokonać wpisu do projektu po konsultacji z projektantem konstrukcji, który na podstawie danych szczegółowych dobierze odpowiednie rozwiązanie. To właśnie projektant konstrukcji, w zależności od cech geometrycznych budynku (kształtu rzutu budynku, rozpiętości w świetle podpór i przewidywanego obciążenia) dobiera odpowiedni system stropowy oraz jego wysokość konstrukcyjną. Ponadto przy analizie projektowej powinien on uwzględnić możliwości techniczne wykonania stropu, czyli możliwości montażowe, dostępność materiałów, możliwości transportowe oraz kwestie ekonomiczne związane z optymalnym dobraniem odpowiedniego rozwiązania.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

 

Abstrakt

W artykule wymieniono najczęściej stosowane rodzaje stropów i krótko scharakteryzowano każdy z nich. Zwrócono uwagę zarówno na konieczność prawidłowego zaprojektowania stropu, jak i wykonanie.

 

Comparison of the most popular ceiling systems in the context of the insulation materials used.

 

The article lists the most commonly used ceiling types and concisely characterises all of them. Noted is both the necessity of correct ceiling design as well as execution.

Dobór stropu zawsze powinien być poparty racjonalnym wyborem ze względów technicznych, możliwości wykonawczych oraz pod względem kosztów. Mając to wszystko, architekt może wpisać do projektu rozwiązanie stropu. To dla niego też informacja, którą musi uwzględnić na rysunkach przekrojów i ustalania rzędnych wysokościowych elementów budynku.

Na rynku jest wielu producentów systemów stropowych i za tym idzie - również bogata oferta asortymentowa. Jest wiele systemów stropowych dostępnych na terenie całego kraju, ale są też takie, które są stosowane regionalnie. Wynika to z miejsca produkcji danego systemu stropowego, wielkości produkcji i dostępności (czy lokalny rynek jest w stanie wchłonąć całą produkcję zakładu produkującego strop) oraz możliwości dostarczania stropów na miejsce budowy.

Niektórzy producenci produkują stropy, które są od lat stosowane, ale są też tacy producenci, którzy rozwijają i wprowadzają swoje własne rozwiązania systemów stropowych. Stąd taka różnorodność rozwiązań dostępnych systemów stropowych na rynku w Polsce. Większość projektantów wciąż projektuje stropy, które są od dłuższego czasu dostępne na rynku i są przez to im znane.

Postęp systemów stropowych stymulowany jest przez coraz większe wymagania inwestorów, które powodują to, że do użytku wchodzą rozwiązania, które pozwalają uzyskać coraz większe rozpiętości.

Rodzaje stropów

Ze względu na typy stropów najczęściej stosowanymi stropami w budownictwie ogólnym są:

 • strop gęstożebrowe,
 • strop żelbetowe wylewane na budowie,
 • stropy prefabrykowane (np. z płyt żerańskich płyt kanałowych),
 • stropy półprefabrykowane (np. stropy typu filigran),
 • stropy drewniane.

Elementy stropów żelbetowych prefabrykowanych mogą występować w opcji tradycyjnego żelbetu, ale też mogą być produkowane, jako elementy strunobetonowe.

Stropy gęstożebrowe

W Polsce najczęściej wykonywanymi stropami w budownictwie mieszkaniowym są stropy gęstożebrowe. Popularność stropów spowodowana jest tym, że jest wielu producentów i są dostępne na terenie całego kraju. Ponadto łatwo się je projektuje oraz wykonuje. Chociaż oprócz wielu zalet mają też swoje wady.

Strop gęstożebrowy, jak nazwa wskazuje, składa się z wielu, gęsto usytuowanych żeber, które pełnią funkcję nośną. Za strop gęstożebrowy przyjmuje się strop o żebrach ulokowanych względem siebie w odległości osiowej nie większej niż 90 cm. Ze względu na wymiary dostępnych elementów wypełniających (różnego rodzaju pustaki lub elementy stropowe) jest to najczęściej 60 i 45 cm. W tego rodzaju stropach żebra pełnią funkcję nośną. Żebra mogą być realizowane z belek prefabrykowanych, półprefabrykowanych lub można je wykonać na miejscu wykonywania stropu (tak jak to jest w przypadku stropu Ackermana). Na rynku dostępne są również stropy gęstożebrowe układane na belkach sprężonych. Tego typu rozwiązanie umożliwia montaż stropu bez podparcia montażowego.

Przestrzenie pomiędzy żebrami wypełnia się najczęściej różnego rodzaju pustakami. Pustaki stropowe mogą być wykonane z elementów ceramicznych, betonowych, keramzytobetonowych, z betonu komórkowego lub z tworzywa. Zadaniem pustaków jest wypełnić przestrzeń w stropie, która nie bierze udziału w pracy stropu. Pustaki powinny być lekkie i łatwe do układania. Powinny być też bezpieczne w trakcie montażu, czyli powinny zapewniać poruszanie się po nich wykonawców w trakcie montażu stropu oraz wykonywania elementów towarzyszących (zbrojenie wieńców, zbrojenie stropu).

Jest wiele odmian stropów gęstożebrowych. Najbardziej typowym, a więc powszechnym jest strop Teriva (RYS. 1), ale jest też wiele innych, podobnych.

Oparcie stropu Teriva na ścianach zewnętrznych z ociepleniem

RYS. 1. Oparcie stropu Teriva na ścianach zewnętrznych z ociepleniem; rys.: Solbet

Spotykane są następujące systemy stropów gęstożebrowych:

 • stropy Teriva,
 • strop Fert,
 • strop Ackermana,
 • strop Cerit,
 • strop DZ-3,
 • strop Ceram itd.

Stropy gęstożebrowe projektuje się na podstawie tabel, z których dobiera się typ stropu w oparciu o rozpiętość i obciążenia działającego na strop. Projektuje się je jako stropy swobodnie podparte. Masy elementów stropów umożliwiają ich ręczny montaż.

Ponieważ strop podczas montażu nie jest stropem samonośnym, to należy go montować na przygotowanych wcześniej podporach montażowych. Można do tego zastosować system podpór montażowych lub podeprzeć strop za pomocą sosnowych stempli drewnianych.

W miejscach występowania ścian działowych lub innych elementów dociążających strop należy w stropie gęstożebrowym wykonać wzmocnienia w postaci żeber rozdzielczych. Żebra rozdzielcze występują również w przypadku dużych rozpiętości, by zapewnić stropowi odpowiednią sztywność i ograniczyć ugięcie stropu. Strefy te należy wzmocnić, więc powinny być precyzyjnie określone w projekcie i nie powinny być przeoczone na etapie przygotowania stropu.

Po ułożeniu belek i pustaków stropowych i zazbrojeniu stref przypodporowych taki ustrój zalewa się warstwą nadbetonu. Najczęściej wykonuje się to za pomocą mieszanki betonowej dostarczonej na budowę z pobliskiej wytwórni betonu. Do rozprowadzenia betonu najlepiej też zamówić pompę do betonu, za pomocą której podaje się beton na strop. Mieszanka betonowa powinna być zawibrowana.

W ten sposób wykonany strop można obciążać po kilku dniach, nie ściągając podpór montażowych. Podpory montażowe można zdemontować dopiero po 28 dniach, czyli po czasie, w którym beton osiągnie swoją pełną wytrzymałość.

Strop monolityczny żelbetowy - wylewany na mokro

Innym rodzajem stropu jest strop żelbetowy wylewany na budowie. Jest to również najczęściej wykonywany rodzaj stropu. Jest zawsze projektowany indywidualnie przez projektanta konstrukcji.

Strop monolityczny wylewany na budowie stosuje się najczęściej przy skomplikowanych kształtach budynku i przy skomplikowanych obciążeniach. Można go dowolnie kształtować oraz wzmacniać np. na obciążenia skupione. Można kształtować też płyty balkonowe, wysunięte wspornikowo poza obrys budynku. Taki rodzaj stropu wymaga wielu nakładów robocizny i wcześniejszego przygotowania. Konieczny też będzie dostęp do producenta betonu z możliwością dowozu mieszanki na budowę.

Wykonanie tego rodzaju stropu polega na przygotowaniu podpór montażowych oraz szalunku na całej powierzchni stropu. Następnie płytę stropową zbroi się według projektu za pomocą prętów lub siatek zbrojeniowych. Tak przygotowane zbrojenie stropu zalewa się mieszanką betonową. Tak jak w przypadku stropu gęstożebrowego beton najlepiej zamówić z pobliskiej wytwórni wraz za pompą.

Tak jak w przypadku stropów gęstożebrowych, przy stropie monolitycznym wylewanym na mokro podpory montażowe można zdemontować dopiero po 28 dniach, czyli po czasie, po którym beton osiągnie swoją pełną wytrzymałość.

Strop prefabrykowany

Stropy prefabrykowane to stropy wykonane z elementów prefabrykowanych wyprodukowanych w zakładach prefabrykacji. Najczęściej stosowane to stropy np. z płyt kanałowych i innego rodzaju prefabrykatów żelbetowych (np. z płyt strunobetonowych).

Elementy prefabrykowane w postaci płyt kanałowych (nazywanych też płytami żerańskimi) to popularny niegdyś rodzaj stropów. Ze względu na niewielki koszt, szybkość montażu, ograniczenie robót dodatkowych w postaci wylewania części stropu na budowie, to zyskują one obecnie znowu coraz więcej zwolenników (RYS. 2).

Oparcie stropu z płyt kanałowych na ścianach zewnętrznych z ociepleniem

RYS. 2. Oparcie stropu z płyt kanałowych na ścianach zewnętrznych z ociepleniem; rys.: Solbet

Takie stropy są bardzo łatwe w montażu, ponieważ nie wymagają podpór montażowych. Układa się je na ścianach za pomocą dźwigu i w zasadzie stropy są już gotowe do użytkowania. Pozostaje jeszcze jedynie wykonać zbrojenie wieńców i, jeśli to konieczne, to zalanie zamków lub wpustów występujących między płytami.

Montaż następuje według planu montażowego wykonanego najczęściej przez firmę, która zazwyczaj jest producentem stropów.

Przestrzenie pomiędzy płytami zbroi się prętami i zalewa się betonem. Robót polegających na dodatkowym betonowaniu jednak jest niewiele i to jest zaleta. Mieszankę betonową można więc przygotować samodzielnie na budowie. Tego rodzaju stropy stosuje się przede wszystkim w budynkach o prostych rzutach (polach prostokątnych). Płyt stropowych nie można montować wspornikowo (oprócz stropów z betonu komórkowego, które mogą być wysunięte poza obrys budynku maksymalnie 150 cm).

Jeśli występują otwory w stropie o wymiarach większych niż 25×25 cm, to należy stosować tzw. wymiany stalowe (inaczej nazywane wieszakami) lub ramy H - jeśli otwory mają większe wymiary. To dodatkowo podraża strop, ponieważ wieszaki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie, a nawet niekiedy powinny być ocynkowane. Płyty stropowe prefabrykowane montuje się szybko. Konieczna też jest możliwość przetransportowania ich na miejsce budowy w zasięgu działania dźwigu za pomocą samochodu typu dłużyca lub za pomocą tzw. solówki.

Strop półprefabrykowany żelbetowy

Stropy półprefabrykowane to stropy składające się z elementów płytowych wykonanych w zakładzie prefabrykacji. Różnią się tym, od stropów z prefabrykatów, że wymagają dodatkowego wykonania części stropu na budowie, a więc wykonania robót zbrojarskich i betonowania, by strop osiągnął nośność. Zazwyczaj wymagają też podparcia montażowego.

Stropem półprefabrykowanym jest np. strop typu filigran (znany też pod nazwą 2K). Strop jest stropem żelbetowym półprefabrykowanym, ponieważ złożony jest z prefabrykatów, tj. elementów stropowych stanowiących jednocześnie tracony szalunek. W płytach jest też umieszczone zbrojenie dolne (jeśli strop jest jednokierunkowo zbrojony).

W wytwórni prefabrykatów wykonuje się elementy "na wymiar" według projektu do danego budynku. Tego rodzaju stropy wymagają również wykonania podparcia montażowego w postaci słupów i ciągłych podpór belkowych. W zależności od rodzaju zastosowanych prefabrykatów wymagają też wykonania dozbrojenia łączeń pomiędzy płytami oraz zbrojenia górnego oraz wylania warstwy nadbetonu.

Montaż płyt odbywa się za pomocą dźwigu. Na podstawie planu montażowego wykonuje się montaż stropu. Każda płyta filigran według projektu ma swoje miejsce i powinna być w nim zamontowana. Stropy filigran się sprawdzają zarówno w budynkach prostych, jak i o skomplikowanych kształtach. Można je dodatkowo wzmacniać. Wymagają jednak możliwości montażu za pomocą dźwigu oraz możliwości dowiezienia płyt na plac budowy.

Strop modułowy - hybryda stropu gęstożebrowego i półprefabrykowanego

Zespolony strop modułowy jest stropem półprefabrykowanym. Składa się z prefabrykatów stropowych, które tworzą równocześnie szalunek tracony. W prefabrykatach stropu modułowego jest ulokowane zbrojenie dolne. Kratownice zatopione w płytach stropowych są odpowiednikiem kratownic zatopionych w belkach stropu gęstożebrowego. Ponadto kratownice stanowią usztywnienie prefabrykowanych płyt i zarazem zespalają płyty z warstwą nadbetonu.

Ideą stropu modułowego było wykorzystanie zalet stropu typu filigran oraz stropu gęstożebrowego. Zmniejszenie szerokości prefabrykatów płyt jest jakby pomniejszeniem filigranu, które mają szerokość wynikającą ze skrajni taboru 240 cm. Szerokość płyt 60 cm pozwoliła też wyeliminować konieczność zastosowania pustaków stropowych, które są potrzebne przy stropach gęstożebrowych. Dzięki temu uzyskano strop posiadający zalety obu stropów i wyeliminowano niektóre też wady pierwowzorów tego rozwiązania, z których wywodzi się strop modułowy.

Jak każdy materiał budowlany, system budowlany i rozwiązanie stropy modułowe mają swoje zalety i wady. Ideą stropu było wykorzystanie zalet tego rozwiązania względem dostępnych i od dawna stosowanych rozwiązań.

Stropy modułowe mają następujące zalety:

 • niska masa prefabrykatów (ze względu na ograniczenie szerokości płyt do 60 cm oraz niewielkiej ich grubości),
 • ze względu na niewielkie wymiary jest możliwy montaż za pomocą HDS,
 • szybki i łatwy montaż,
 • ograniczenie robót zbrojarskich,
 • prefabrykaty są traconym szalunkiem,
 • dowolność obciążenia stropu ścianami działowymi,
 • niewielka grubość stropu,
 • strop nie klawiszuje,
 • możliwość dozbrojenia i wykonania płyty stropowej krzyżowo zbrojonej,
 • możliwość zaprojektowania stropu na wymiar wraz z przebiciami i otworami,
 • dopasowanie zbrojenia do sytuacji projektowej,
 • dobra izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych ze względu na masywność i monolityczność stropu,
 • brak elementów takich, jak pustaki,
 • możliwość odchudzenia masy stropu o styropianowe elementy wypełniające.

Jeśli są zalety, to i są również wady tego rozwiązania, chociaż wady wynikają z zalet, czyli:

 • nie można zamontować stropu ręcznie, czyli musi być dostępność HDSu (hydraulicznego dźwigu samochodowego) lub dźwigu,
 • trzeba wcześniej zamówić strop, by wyprodukować go "na wymiar" (chociaż jest możliwe, by producenci mogli produkować typoszereg „na magazyn” i wtedy rozpiętości między podporami musiałby być zaprojektowane w taki sposób, by odpowiadały typoszeregowi płyt stropowych),
 • strop wymaga podparcia montażowego,
 • wymaga wykonania prac zbrojarskich w strefie nadbetonu,
 • osiąga pełną nośność po 28 dniach od wykonania nadbetonu.

Strop drewniany

Innym rodzajem stropu, który również wykonuje się w budynkach mieszkalnych to stropy drewniane. Wykonuje się je na belkach drewnianych o przekroju prostokątnym lub na belkach dwuteowych z drewna lub materiałow drewnopochodnych. To bardzo łatwe w układaniu stropy, niewymagające prac mokrych (jedynymi elementami wylewanymi "na mokro" są wieńce opuszczone, jeśli ściany są murowane). Montuje się je szybko i można je zaraz po zamontowaniu użytkować. Ze względu na to, że są to lekkie konstrukcje to są podatne na ugięcia, przenoszą drgania i dźwięki uderzeniowe znacznie lepiej niż stropy monolityczne, co dla niektórych użytkowników może to być mankamentem.

Wykonując w odpowiedni sposób warstwy stropowe, można zniwelować te mankamenty. Wykonywane są najczęściej w budynkach drewnianych.

Rozwiązania warstw stropów

Rozwiązania konstrukcyjne stropów wynikają z praktyki oraz z obliczeń. Przyjmuje się wówczas odpowiednią geometrię stropu. Wynika ona zazwyczaj z warunku użytkowalności, a więc z dopuszczalnych odkształceń elementów nośnych stropu. Jeśli chodzi o wykończenie stropów, to wynikają one z zaleceń, które powinny zapewnić odpowiednią izolacyjność akustyczną oraz, jeśli to jest wymagane, odpowiednią izolacyjność termiczną. Klasy odporności ogniowej stropów zazwyczaj spełnione są przez konstrukcję stropu.

Zważywszy na to, że postęp systemów stropowych jest taki, żeby osiągać coraz większe rozpiętości, coraz mniejszy ciężar (np. przez wypełnienie stropów lekkimi elementami) oraz zmniejszać wysokość konstrukcyjną, to każdy strop wymaga dodatkowych warstw, by spełnić powyższe wymagania.

Standardowym wykończeniem wszystkich stropów jest wykonanie na stropie podłogi pływającej. Tego typu rozwiązanie jest stosowane powszechnie do każdego rodzaju stropu. Zapewnia ono uzyskanie odpowiedniej izolacyjności akustycznej stropu a jest to możliwe pod warunkiem zastosowania odpowiedniej gęstości wełny mineralnej lub styropianu tzw. akustycznego oraz wykonania właściwej grubości warstw posadzkowych. Jeśli nie ma dodatkowych wymagań izolacyjności cieplnej, to zazwyczaj grubość izolacji wynosi 5-6 cm, a warstwa jastrychu również 5-6 cm.

Warstwy izolacyjne do wykonania podłogi pływającej powinny zapewniać odpowiednie przeniesienie obciążeń użytkowych lub technologicznych. Powinny mieć zatem odpowiednią wytrzymałość na ściskanie oraz skuteczność poprawienia wskaźnika izolacyjności akustycznej.

Wyroby izolacyjne do wykonywania podłóg pływających powinny mieć również ograniczoną odkształcalność, która może wpływać na trwałość podłóg. Producenci zarówno wełny, jak i styropianu w swoim portfolio mają wyroby, których zakres zastosowania jest określony jako wyroby do zastosowania w podłogach pływających.

W przypadku uzyskania przez strop odpowiedniej izolacyjności cieplnej stosuje się również wełnę mineralną lub styropian. Jeśli występują warstwy podłogi pływającej i jest to za mało pod względem izolacyjności cieplnej, to należy strop dodatkowo ocieplić. Wówczas dodatkowe ocieplenie stropu umieszcza się po stronie od strony pomieszczenia o niższej temperaturze użytkowej. Projektant powinien ocenić tego rodzaju rozwiązanie sprawdzając obliczeniowo współczynnik przenikania ciepła oraz sprawdzić poprawność pod względem fizyki budowli oraz ocenić możliwość pogrubienia stropu (czasami możliwości są ograniczone, bo nie ma możliwości obniżania wysokości pomieszczenia).

Projektowanie a wykonawstwo

Nawet jeśli stropy zaprojektowano poprawnie, to nie jest gwarancją, że rozwiązanie się sprawdzi.

Elementy budynku, które są umieszone w warstwach podłogowych mogą powodować pogorszenie właściwości stropów. Dotyczy to przede wszystkim wszelkiego rodzaju instalacji, które są umieszczone w warstwach podłogowych. Najczęściej są to instalacje centralnego ogrzewania, rekuperacji i wentylacji. W miejscach, w których są prowadzone najczęściej nie ma ciągłości izolacji, więc stanowią one niejako mostki akustyczne i cieplne. One mają największy wpływ na pogorszenie akustyki oraz izolacyjności cieplnej stropów. Często są prowadzone w dosyć szerokich wiązkach, więc brakuje izolacji na dosyć dużych powierzchniach. To powoduje, że stropy po wykonaniu mogą nie spełniać odpowiednich wymagań nawet, jeśli były zaprojektowane prawidłowo i gdy zastosowano odpowiednie wyroby.

Podsumowanie

Stropy są elementami budynku, które nie powinno się rozpatrywać tylko w kontekście konstrukcyjnym (czyli nośności), bo istotne jest również rozwiązanie warstw podłogowych. Należy przy tym zwrócić uwagę na dobór odpowiednich wyrobów oraz rozwiązań.

Dopełnieniem prawidłowego rozwiązania powinno być wykonawstwo, które nie powinno zniweczyć prawidłowo przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych. Dotyczy to również elementów budynku, które umieszcza się w warstwach podłogi. To też wskazanie, że instalacje, które w nowoczesnych budynkach są rozbudowane i skomplikowane powinny uwzględniać strukturę budynku, by jej nie naruszać i nie pogorszać właściwości elementów budynku. Dotyczy to również w dużej mierze stropów.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.