Izolacje.com.pl

Porównanie najpopularniejszych systemów stropowych w kontekście stosowanych materiałów izolacyjnych

Comparison of the most popular ceiling systems in the context of the insulation materials used

Jak prawidłowo zaprojektować i wykonać strop?
Fot. Konbet

Jak prawidłowo zaprojektować i wykonać strop?


Fot. Konbet

Istnieje bardzo wiele systemów stropowych. Wybór stropu zależy od projektanta konstrukcji. To projektant-architekt powinien w tym zakresie dokonać wpisu do projektu po konsultacji z projektantem konstrukcji, który na podstawie danych szczegółowych dobierze odpowiednie rozwiązanie. To właśnie projektant konstrukcji, w zależności od cech geometrycznych budynku (kształtu rzutu budynku, rozpiętości w świetle podpór i przewidywanego obciążenia) dobiera odpowiedni system stropowy oraz jego wysokość konstrukcyjną. Ponadto przy analizie projektowej powinien on uwzględnić możliwości techniczne wykonania stropu, czyli możliwości montażowe, dostępność materiałów, możliwości transportowe oraz kwestie ekonomiczne związane z optymalnym dobraniem odpowiedniego rozwiązania.

Zobacz także

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie podłóg, stropów i ich złączy w kontekście nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg, stropów i ich złączy w kontekście nowych wymagań cieplnych Projektowanie podłóg, stropów i ich złączy w kontekście nowych wymagań cieplnych

Poprawne zaprojektowanie podłóg na gruncie lub stropach nie powinno sprowadzać się wyłącznie do sprawdzenia kryterium cieplnego UC ≤ UC (maks.). Ważne jest także określenie i uwzględnienie parametrów fizykalnych...

Poprawne zaprojektowanie podłóg na gruncie lub stropach nie powinno sprowadzać się wyłącznie do sprawdzenia kryterium cieplnego UC ≤ UC (maks.). Ważne jest także określenie i uwzględnienie parametrów fizykalnych złączy budowlanych (np. połączenia ściany zewnętrznej ze stropem i płytą balkonową).

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Festool Polska Pilarka do materiałów izolacyjnych

Pilarka do materiałów izolacyjnych Pilarka do materiałów izolacyjnych

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

 

Abstrakt

W artykule wymieniono najczęściej stosowane rodzaje stropów i krótko scharakteryzowano każdy z nich. Zwrócono uwagę zarówno na konieczność prawidłowego zaprojektowania stropu, jak i wykonanie.

Comparison of the most popular ceiling systems in the context of the insulation materials used.

The article lists the most commonly used ceiling types and concisely characterises all of them. Noted is both the necessity of correct ceiling design as well as execution.

Dobór stropu zawsze powinien być poparty racjonalnym wyborem ze względów technicznych, możliwości wykonawczych oraz pod względem kosztów. Mając to wszystko, architekt może wpisać do projektu rozwiązanie stropu. To dla niego też informacja, którą musi uwzględnić na rysunkach przekrojów i ustalania rzędnych wysokościowych elementów budynku.

Na rynku jest wielu producentów systemów stropowych i za tym idzie - również bogata oferta asortymentowa. Jest wiele systemów stropowych dostępnych na terenie całego kraju, ale są też takie, które są stosowane regionalnie. Wynika to z miejsca produkcji danego systemu stropowego, wielkości produkcji i dostępności (czy lokalny rynek jest w stanie wchłonąć całą produkcję zakładu produkującego strop) oraz możliwości dostarczania stropów na miejsce budowy.

Niektórzy producenci produkują stropy, które są od lat stosowane, ale są też tacy producenci, którzy rozwijają i wprowadzają swoje własne rozwiązania systemów stropowych. Stąd taka różnorodność rozwiązań dostępnych systemów stropowych na rynku w Polsce. Większość projektantów wciąż projektuje stropy, które są od dłuższego czasu dostępne na rynku i są przez to im znane.

Postęp systemów stropowych stymulowany jest przez coraz większe wymagania inwestorów, które powodują to, że do użytku wchodzą rozwiązania, które pozwalają uzyskać coraz większe rozpiętości.

Rodzaje stropów

Ze względu na typy stropów najczęściej stosowanymi stropami w budownictwie ogólnym są:

 • strop gęstożebrowe,
 • strop żelbetowe wylewane na budowie,
 • stropy prefabrykowane (np. z płyt żerańskich płyt kanałowych),
 • stropy półprefabrykowane (np. stropy typu filigran),
 • stropy drewniane.

Elementy stropów żelbetowych prefabrykowanych mogą występować w opcji tradycyjnego żelbetu, ale też mogą być produkowane, jako elementy strunobetonowe.

Stropy gęstożebrowe

W Polsce najczęściej wykonywanymi stropami w budownictwie mieszkaniowym są stropy gęstożebrowe. Popularność stropów spowodowana jest tym, że jest wielu producentów i są dostępne na terenie całego kraju. Ponadto łatwo się je projektuje oraz wykonuje. Chociaż oprócz wielu zalet mają też swoje wady.

Strop gęstożebrowy, jak nazwa wskazuje składa się z wielu, gęsto usytuowanych żeber, które pełnią funkcję nośną. Za strop gęstożebrowy przyjmuje się strop o żebrach ulokowanych względem siebie w odległości osiowej nie większej niż 90 cm. Ze względu na wymiary dostępnych elementów wypełniających (różnego rodzaju pustaki lub elementy stropowe) jest to najczęściej 60 i 45 cm. W tego rodzaju stropach żebra pełnią funkcję nośną. Żebra mogą być realizowane z belek prefabrykowanych, półprefabrykowanych lub można je wykonać na miejscu wykonywania stropu (tak jak to jest w przypadku stropu Ackermana). Na rynku dostępne są również stropy gęstożebrowe układane na belkach sprężonych. Tego typu rozwiązanie umożliwia montaż stropu bez podparcia montażowego.

Przestrzenie pomiędzy żebrami wypełnia się najczęściej różnego rodzaju pustakami. Pustak stropowe mogą być wykonane z elementów ceramicznych, betonowych, keramzytobetonowych, z betonu komórkowego lub z tworzywa. Zadaniem pustaków jest wypełnić przestrzeń w stropie, która nie bierze udziału w pracy stropu. Pustaki powinny być lekkie i łatwe do układania. Powinny być też bezpieczne w trakcie montażu, czyli powinny zapewniać poruszanie się po nich wykonawców w trakcie montażu stropu oraz wykonywania elementów towarzyszących (zbrojenie wieńców, zbrojenie stropu).

Jest wiele odmian stropów gęstożebrowych. Najbardziej typowym, a więc powszechnym jest strop Teriva (RYS. 1), ale jest też wiele innych, podobnych.

RYS. 1. Oparcie stropu Teriva na ścianach zewnętrznych z ociepleniem; rys.: Solbet

RYS. 1. Oparcie stropu Teriva na ścianach zewnętrznych z ociepleniem; rys.: Solbet

Spotykane są następujące systemy stropów gęstożebrowych:

 • stropy Teriva,
 • strop Fert,
 • strop Ackermana,
 • strop Cerit,
 • strop DZ-3,
 • strop Ceram itd.

Stropy gęstożebrowe projektuje się na podstawie tabel, z których dobiera się typ stropu w oparciu o rozpiętość i obciążenia działającego na strop. Projektuje się je jako stropy swobodnie podparte. Masy elementów stropów umożliwiają ich ręczny montaż.

Ponieważ strop podczas montażu nie jest stropem samonośnym, to należy go montować na przygotowanych wcześniej podporach montażowych. Można do tego zastosować system podpór montażowych lub podeprzeć strop za pomocą sosnowych stempli drewnianych.

W miejscach występowania ścian działowych lub innych elementów dociążających strop należy w stropie gęstożebrowym wykonać wzmocnienia w postaci żeber rozdzielczych. Żebra rozdzielcze występują również w przypadku dużych rozpiętości, by zapewnić stropowi odpowiednią sztywność i ograniczyć ugięcie stropu. Strefy te należy wzmocnić, więc powinny być precyzyjnie określone w projekcie i nie powinny być przeoczone na etapie przygotowania stropu.

Po ułożeniu belek i pustaków stropowych i zazbrojeniu stref przypodporowych taki ustrój zalewa się warstwą nadbetonu. Najczęściej wykonuje się to za pomocą mieszanki betonowej dostarczonej na budowę z pobliskiej wytwórni betonu. Do rozprowadzenia betonu najlepiej też zamówić pompę do betonu, za pomocą której podaje się beton na strop. Mieszanka betonowa powinna być zawibrowana.

W ten sposób wykonany strop można obciążać po kilku dniach, nie ściągając podpór montażowych. Podpory montażowe można zdemontować dopiero po 28 dniach, czyli po czasie, w którym beton osiągnie swoją pełną wytrzymałość.

Strop monolityczny żelbetowy - wylewany na mokro

Innym rodzajem stropu jest strop żelbetowy wylewany na budowie. Jest to również najczęściej wykonywany rodzaj stropu. Jest zawsze projektowany indywidualnie przez projektanta konstrukcji.

Strop monolityczny wylewany na budowie stosuje się najczęściej przy skomplikowanych kształtach budynku i przy skomplikowanych obciążeniach. Można go dowolnie kształtować oraz wzmacniać np. na obciążenia skupione. Można kształtować też płyty balkonowe, wysunięte wspornikowo poza obrys budynku. Taki rodzaj stropu wymaga wielu nakładów robocizny i wcześniejszego przygotowania. Konieczny też będzie dostęp do producenta betonu z możliwością dowozu mieszanki na budowę.

Wykonanie tego rodzaju stropu polega na przygotowaniu podpór montażowych oraz szalunku na całej powierzchni stropu. Następnie płytę stropową zbroi się według projektu za pomocą prętów lub siatek zbrojeniowych. Tak przygotowane zbrojenie stropu zalewa się mieszanką betonową. Tak jak w przypadku stropu gęstożebrowego beton najlepiej zamówić z pobliskiej wytwórni wraz za pompą.

Tak jak w przypadku stropów gęstożebrowych, przy stropie monolitycznym wylewanym na mokro podpory montażowe można zdemontować dopiero po 28 dniach, czyli po czasie, po którym beton osiągnie swoją pełną wytrzymałość.

Strop prefabrykowany

Stropy prefabrykowane to stropy wykonane z elementów prefabrykowanych wyprodukowanych w zakładach prefabrykacji. Najczęściej stosowane to stropy np. z płyt kanałowych i innego rodzaju prefabrykatów żelbetowych (np. z płyt strunobetonowych).

Elementy prefabrykowane w postaci płyt kanałowych (nazywanych też płytami żerańskimi) to popularny niegdyś rodzaj stropów. Ze względu na niewielki koszt, szybkość montażu, ograniczenie robót dodatkowych w postaci wylewania części stropu na budowie, to zyskują one obecnie znowu coraz więcej zwolenników (RYS. 2).

RYS. 2. Oparcie stropu z płyt kanałowych na ścianach zewnętrznych z ociepleniem; rys.: Solbet

RYS. 2. Oparcie stropu z płyt kanałowych na ścianach zewnętrznych z ociepleniem; rys.: Solbet

Takie stropy są bardzo łatwe w montażu, ponieważ nie wymagają podpór montażowych. Układa się je na ścianach za pomocą dźwigu i w zasadzie stropy są już gotowe do użytkowania. Pozostaje jeszcze jedynie wykonać zbrojenie wieńców i, jeśli to konieczne, to zalanie zamków lub wpustów występujących między płytami.

Montaż następuje według planu montażowego wykonanego najczęściej przez firmę, która zazwyczaj jest producentem stropów.

Przestrzenie pomiędzy płytami zbroi się prętami i zalewa się betonem. Robót polegających na dodatkowym betonowaniu jednak jest niewiele i to jest zaleta. Mieszankę betonową można więc przygotować samodzielnie na budowie. Tego rodzaju stropy stosuje się przede wszystkim w budynkach o prostych rzutach (polach prostokątnych). Płyt stropowych nie można montować wspornikowo (oprócz stropów z betonu komórkowego, które mogą być wysunięte poza obrys budynku maksymalnie 150 cm).

Jeśli występują otwory w stropie o wymiarach większych niż 25×25 cm, to należy stosować tzw. wymiany stalowe (inaczej nazywane wieszakami) lub ramy H - jeśli otwory mają większe wymiary. To dodatkowo podraża strop, ponieważ wieszaki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie, a nawet niekiedy powinny być ocynkowane. Płyty stropowe prefabrykowane montuje się szybko. Konieczna też jest możliwość przetransportowania ich na miejsce budowy w zasięgu działania dźwigu za pomocą samochodu typu dłużyca lub za pomocą tzw. solówki.

Strop półprefabrykowany żelbetowy

Stropy półprefabrykowane to stropy składające się z elementów płytowych wykonanych w zakładzie prefabrykacji. Różnią się tym, od stropów z prefabrykatów, że wymagają dodatkowego wykonania części stropu na budowie, a więc wykonania robót zbrojarskich i betonowania, by strop osiągnął nośność. Zazwyczaj wymagają też podparcia montażowego.

Stropem półprefabrykowanym jest np. strop typu filigran (znany też pod nazwą 2K). Strop jest stropem żelbetowym półprefabrykowanym, ponieważ złożony jest z prefabrykatów, tj. elementów stropowych stanowiących jednocześnie tracony szalunek. W płytach jest też umieszczone zbrojenie dolne (jeśli strop jest jednokierunkowo zbrojony).

W wytwórni prefabrykatów wykonuje się elementy "na wymiar" według projektu do danego budynku. Tego rodzaju stropy wymagają również wykonania podparcia montażowego w postaci słupów i ciągłych podpór belkowych. W zależności od rodzaju zastosowanych prefabrykatów wymagają też wykonania dozbrojenia łączeń pomiędzy płytami oraz zbrojenia górnego oraz wylania warstwy nadbetonu.

Montaż płyt odbywa się za pomocą dźwigu. Na podstawie planu montażowego wykonuje się montaż stropu. Każda płyta filigran według projektu ma swoje miejsce i powinna być w nim zamontowana. Stropy filigran się sprawdzają zarówno w budynkach prostych, jak i o skomplikowanych kształtach. Można je dodatkowo wzmacniać. Wymagają jednak możliwości montażu za pomocą dźwigu oraz możliwości dowiezienia płyt na plac budowy.

Strop modułowy - hybryda stropu gęstożebrowego i półprefabrykowanego

Zespolony strop modułowy jest stropem półprefabrykowanym. Składa się z prefabrykatów stropowych, które tworzą równocześnie szalunek tracony. W prefabrykatach stropu modułowego jest ulokowane zbrojenie dolne. Kratownice zatopione w płytach stropowych są odpowiednikiem kratownic zatopionych w belkach stropu gęstożebrowego. Ponadto kratownice stanowią usztywnienie prefabrykowanych płyt i zarazem zespalają płyty z warstwą nadbetonu.

Ideą stropu modułowego było wykorzystanie zalet stropu typu filigran oraz stropu gęstożebrowego. Zmniejszenie szerokości prefabrykatów płyt jest jakby pomniejszeniem filigranu, które mają szerokość wynikającą ze skrajni taboru 240 cm. Szerokość płyt 60 cm pozwoliła też wyeliminować konieczność zastosowania pustaków stropowych, które są potrzebne przy stropach gęstożebrowych. Dzięki temu uzyskano strop posiadający zalety obu stropów i wyeliminowano niektóre też wady pierwowzorów tego rozwiązania, z których wywodzi się strop modułowy.

Jak każdy materiał budowlany, system budowlany i rozwiązanie stropy modułowe mają swoje zalety i wady. Ideą stropu było wykorzystanie zalet tego rozwiązania względem dostępnych i od dawna stosowanych rozwiązań.

Stropy modułowe mają następujące zalety:

 • niska masa prefabrykatów (ze względu na ograniczenie szerokości płyt do 60 cm oraz niewielkiej ich grubości),
 • ze względu na niewielkie wymiary jest możliwy montaż za pomocą HDS,
 • szybki i łatwy montaż,
 • ograniczenie robót zbrojarskich,
 • prefabrykaty są traconym szalunkiem,
 • dowolność obciążenia stropu ścianami działowymi,
 • niewielka grubość stropu,
 • strop nie klawiszuje,
 • możliwość dozbrojenia i wykonania płyty stropowej krzyżowo zbrojonej,
 • możliwość zaprojektowania stropu na wymiar wraz z przebiciami i otworami,
 • dopasowanie zbrojenia do sytuacji projektowej,
 • dobra izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych ze względu na masywność i monolityczność stropu,
 • brak elementów takich, jak pustaki,
 • możliwość odchudzenia masy stropu o styropianowe elementy wypełniające.

Jeśli są zalety, to i są również wady tego rozwiązania, chociaż wady wynikają z zalet, czyli:

 • nie można zamontować stropu ręcznie, czyli musi być dostępność HDSu (hydraulicznego dźwigu samochodowego) lub dźwigu,
 • trzeba wcześniej zamówić strop, by wyprodukować go "na wymiar" (chociaż jest możliwe, by producenci mogli produkować typoszereg „na magazyn” i wtedy rozpiętości między podporami musiałby być zaprojektowane w taki sposób, by odpowiadały typoszeregowi płyt stropowych),
 • strop wymaga podparcia montażowego,
 • wymaga wykonania prac zbrojarskich w strefie nadbetonu,
 • osiąga pełną nośność po 28 dniach od wykonania nadbetonu.

Strop drewniany

Innym rodzajem stropu, który również wykonuje się w budynkach mieszkalnych to stropy drewniane. Wykonuje się je na belkach drewnianych o przekroju prostokątnym lub na belkach dwuteowych z drewna lub materiałow drewnopochodnych. To bardzo łatwe w układaniu stropy, niewymagające prac mokrych (jedynymi elementami wylewanymi "na mokro" są wieńce opuszczone, jeśli ściany są murowane). Montuje się je szybko i można je zaraz po zamontowaniu użytkować. Ze względu na to, że są to lekkie konstrukcje to są podatne na ugięcia, przenoszą drgania i dźwięki uderzeniowe znacznie lepiej niż stropy monolityczne, co dla niektórych użytkowników może to być mankamentem.

Wykonując w odpowiedni sposób warstwy stropowe, można zniwelować te mankamenty. Wykonywane są najczęściej w budynkach drewnianych.

Rozwiązania warstw stropów

Rozwiązania konstrukcyjne stropów wynikają z praktyki oraz z obliczeń. Przyjmuje się wówczas odpowiednią geometrię stropu. Wynika ona zazwyczaj z warunku użytkowalności, a więc z dopuszczalnych odkształceń elementów nośnych stropu. Jeśli chodzi o wykończenie stropów, to wynikają one z zaleceń, które powinny zapewnić odpowiednią izolacyjność akustyczną oraz, jeśli to jest wymagane, odpowiednią izolacyjność termiczną. Klasy odporności ogniowej stropów zazwyczaj spełnione są przez konstrukcję stropu.

Zważywszy na to, że postęp systemów stropowych jest taki, żeby osiągać coraz większe rozpiętości, coraz mniejszy ciężar (np. przez wypełnienie stropów lekkimi elementami) oraz zmniejszać wysokość konstrukcyjną, to każdy strop wymaga dodatkowych warstw, by spełnić powyższe wymagania.

Standardowym wykończeniem wszystkich stropów jest wykonanie na stropie podłogi pływającej. Tego typu rozwiązanie jest stosowane powszechnie do każdego rodzaju stropu. Zapewnia ono uzyskanie odpowiedniej izolacyjności akustycznej stropu a jest to możliwe pod warunkiem zastosowania odpowiedniej gęstości wełny mineralnej lub styropianu tzw. akustycznego oraz wykonania właściwej grubości warstw posadzkowych. Jeśli nie ma dodatkowych wymagań izolacyjności cieplnej, to zazwyczaj grubość izolacji wynosi 5-6 cm, a warstwa jastrychu również 5-6 cm.

Warstwy izolacyjne do wykonania podłogi pływającej powinny zapewniać odpowiednie przeniesienie obciążeń użytkowych lub technologicznych. Powinny mieć zatem odpowiednią wytrzymałość na ściskanie oraz skuteczność poprawienia wskaźnika izolacyjności akustycznej.

Wyroby izolacyjne do wykonywania podłóg pływających powinny mieć również ograniczoną odkształcalność, która może wpływać na trwałość podłóg. Producenci zarówno wełny, jak i styropianu w swoim portfolio mają wyroby, których zakres zastosowania jest określony jako wyroby do zastosowania w podłogach pływających.

W przypadku uzyskania przez strop odpowiedniej izolacyjności cieplnej stosuje się również wełnę mineralną lub styropian. Jeśli występują warstwy podłogi pływającej i jest to za mało pod względem izolacyjności cieplnej, to należy strop dodatkowo ocieplić. Wówczas dodatkowe ocieplenie stropu umieszcza się po stronie od strony pomieszczenia o niższej temperaturze użytkowej. Projektant powinien ocenić tego rodzaju rozwiązanie sprawdzając obliczeniowo współczynnik przenikania ciepła oraz sprawdzić poprawność pod względem fizyki budowli oraz ocenić możliwość pogrubienia stropu (czasami możliwości są ograniczone, bo nie ma możliwości obniżania wysokości pomieszczenia).

Projektowanie a wykonawstwo

Nawet jeśli stropy zaprojektowano poprawnie, to nie jest gwarancją, że rozwiązanie się sprawdzi.

Elementy budynku, które są umieszone w warstwach podłogowych mogą powodować pogorszenie właściwości stropów. Dotyczy to przede wszystkim wszelkiego rodzaju instalacji, które są umieszczone w warstwach podłogowych. Najczęściej są to instalacje centralnego ogrzewania, rekuperacji i wentylacji. W miejscach, w których są prowadzone najczęściej nie ma ciągłości izolacji, więc stanowią one niejako mostki akustyczne i cieplne. One mają największy wpływ na pogorszenie akustyki oraz izolacyjności cieplnej stropów. Często są prowadzone w dosyć szerokich wiązkach, więc brakuje izolacji na dosyć dużych powierzchniach. To powoduje, że stropy po wykonaniu mogą nie spełniać odpowiednich wymagań nawet, jeśli były zaprojektowane prawidłowo i gdy zastosowano odpowiednie wyroby.

Podsumowanie

Stropy są elementami budynku, które nie powinno się rozpatrywać tylko w kontekście konstrukcyjnym (czyli nośności), bo istotne jest również rozwiązanie warstw podłogowych. Należy przy tym zwrócić uwagę na dobór odpowiednich wyrobów oraz rozwiązań.

Dopełnieniem prawidłowego rozwiązania powinno być wykonawstwo, które nie powinno zniweczyć prawidłowo przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych. Dotyczy to również elementów budynku, które umieszcza się w warstwach podłogi. To też wskazanie, że instalacje, które w nowoczesnych budynkach są rozbudowane i skomplikowane powinny uwzględniać strukturę budynku, by jej nie naruszać i nie pogorszać właściwości elementów budynku. Dotyczy to również w dużej mierze stropów.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania...

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania komory badawczej istotne jest zachowanie odpowiedniego ciśnienia w piecu oraz zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych przez cały czas badania.

dr inż. Rafał Nowak Zasady projektowania i doboru nadproży

Zasady projektowania i doboru nadproży Zasady projektowania i doboru nadproży

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano...

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano pojedyncze elementy konstrukcyjne jak kamienie, a ocena ich nośności była jedynie eksperymentalna. Jednakże takie nadproża pozwalały jedynie na kształtowanie małych otworów, dlatego poszukiwano lepszych rozwiązań.

dr inż. Iwona Galman, dr inż. Radosław Jasiński Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może...

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może to być zrealizowane przez: przewiązanie muru, łączniki lub zbrojenie przedłużone w każdą ze ścian.

dr inż. Maciej Robakiewicz Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących...

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących o efektach i kosztach termomodernizacji. Niedoceniane są problemy eksploatacji wykonanych ulepszeń budynku, czyli zapewnienie niezbędnej trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji, a to może powodować, że w czasie eksploatacji będą powstawać trudne do usunięcia wady i uszkodzenia.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Barbara Chruściel, mgr inż. Michał Wieczorek Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na...

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na elewacjach, które po pożarach we Frankfurcie (2012) i Grenfell Tower w Londynie (2017) zostały objęte unijnymi programami badawczymi.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina...

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina wentylacyjna i okładzina elewacyjna, wykonywana obecnie najczęściej z płyt włóknisto-cementowych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

www.lampy.it Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie? Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji....

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji. A to poważny błąd, bo zapewnienie światła na zewnątrz budynku spełnia także szereg kluczowych funkcji.

Nicola Hariasz Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Modernizacja bloków z wielkiej płyty Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem...

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem niepokoju na temat ich stanu technicznego. Rozkwit budownictwa mieszkaniowego z wielkiej płyty przypada w Polsce na lata 70. Jednak jego historia sięga znacznie dalej. Pierwszym osiedlem wybudowanym w tej technologii było osiedle Betondorp w Amsterdamie, którego nazwa w języku niderlandzkim oznacza...

dr Jarosław Gil Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Prognozowanie izolacyjności akustycznej Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404 Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej)...

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej) zakres oceny technicznej ustalany jest na podstawie EAD 090062-00-0404 [1]. Wcześniej robiono to na podstawie ETAG 034 [2].

dr inż. Paweł Krause Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na...

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na stawiane wymagania w zakresie funkcjonalno­‑użytkowym i ekonomicznym, ale także projektanta, aby mógł w sposób świadomy kształtować m.in. rozwiązania przegród budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem i usytuowaniem w budynku.

Waldemar Joniec Przepusty i piony instalacyjne

Przepusty i piony instalacyjne Przepusty i piony instalacyjne

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej...

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej jak dla elementu budynku, w którym się one znajdują. Wymagania dla przepustów instalacyjnych są bardzo wysokie, wyższe od wymagań dla drzwi pomiędzy strefami pożarowymi, i produkty do montażu tych przejść muszą gwarantować zatrzymanie pożaru w danej strefie.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący...

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący w narożnikach koncentrację naprężeń.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej...

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej dla wody bariery [3]. Za wystarczający uznaje się efekt w postaci stworzenia ciągłej warstwy redukującej podciąganie kapilarne do tego stopnia, aby po pewnym czasie (dzięki wymianie wilgoci z otaczającym otoczeniem) w strefie muru nad przeponą powstał obszar o normalnej wilgotności (wilgotności równowagowej)...

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Karolina Łączka Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej...

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej normy wyrobu, jednak są ujęte w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zamieszczonym w Załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. [1]. Oznacza to, że w świetle krajowych przepisów są one...

Wybrane dla Ciebie

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Znajdź swój kierunek

Znajdź swój kierunek Znajdź swój kierunek

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.