Izolacje.com.pl

Porównanie najpopularniejszych systemów stropowych w kontekście stosowanych materiałów izolacyjnych

Comparison of the most popular ceiling systems in the context of the insulation materials used

Jak prawidłowo zaprojektować i wykonać strop?
Fot. Konbet

Jak prawidłowo zaprojektować i wykonać strop?


Fot. Konbet

Istnieje bardzo wiele systemów stropowych. Wybór stropu zależy od projektanta konstrukcji. To projektant-architekt powinien w tym zakresie dokonać wpisu do projektu po konsultacji z projektantem konstrukcji, który na podstawie danych szczegółowych dobierze odpowiednie rozwiązanie. To właśnie projektant konstrukcji, w zależności od cech geometrycznych budynku (kształtu rzutu budynku, rozpiętości w świetle podpór i przewidywanego obciążenia) dobiera odpowiedni system stropowy oraz jego wysokość konstrukcyjną. Ponadto przy analizie projektowej powinien on uwzględnić możliwości techniczne wykonania stropu, czyli możliwości montażowe, dostępność materiałów, możliwości transportowe oraz kwestie ekonomiczne związane z optymalnym dobraniem odpowiedniego rozwiązania.

Zobacz także

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie podłóg, stropów i ich złączy w kontekście nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg, stropów i ich złączy w kontekście nowych wymagań cieplnych Projektowanie podłóg, stropów i ich złączy w kontekście nowych wymagań cieplnych

Poprawne zaprojektowanie podłóg na gruncie lub stropach nie powinno sprowadzać się wyłącznie do sprawdzenia kryterium cieplnego UC ≤ UC (maks.). Ważne jest także określenie i uwzględnienie parametrów fizykalnych...

Poprawne zaprojektowanie podłóg na gruncie lub stropach nie powinno sprowadzać się wyłącznie do sprawdzenia kryterium cieplnego UC ≤ UC (maks.). Ważne jest także określenie i uwzględnienie parametrów fizykalnych złączy budowlanych (np. połączenia ściany zewnętrznej ze stropem i płytą balkonową).

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

 

Abstrakt

W artykule wymieniono najczęściej stosowane rodzaje stropów i krótko scharakteryzowano każdy z nich. Zwrócono uwagę zarówno na konieczność prawidłowego zaprojektowania stropu, jak i wykonanie.

Comparison of the most popular ceiling systems in the context of the insulation materials used.

The article lists the most commonly used ceiling types and concisely characterises all of them. Noted is both the necessity of correct ceiling design as well as execution.

Dobór stropu zawsze powinien być poparty racjonalnym wyborem ze względów technicznych, możliwości wykonawczych oraz pod względem kosztów. Mając to wszystko, architekt może wpisać do projektu rozwiązanie stropu. To dla niego też informacja, którą musi uwzględnić na rysunkach przekrojów i ustalania rzędnych wysokościowych elementów budynku.

Na rynku jest wielu producentów systemów stropowych i za tym idzie - również bogata oferta asortymentowa. Jest wiele systemów stropowych dostępnych na terenie całego kraju, ale są też takie, które są stosowane regionalnie. Wynika to z miejsca produkcji danego systemu stropowego, wielkości produkcji i dostępności (czy lokalny rynek jest w stanie wchłonąć całą produkcję zakładu produkującego strop) oraz możliwości dostarczania stropów na miejsce budowy.

Niektórzy producenci produkują stropy, które są od lat stosowane, ale są też tacy producenci, którzy rozwijają i wprowadzają swoje własne rozwiązania systemów stropowych. Stąd taka różnorodność rozwiązań dostępnych systemów stropowych na rynku w Polsce. Większość projektantów wciąż projektuje stropy, które są od dłuższego czasu dostępne na rynku i są przez to im znane.

Postęp systemów stropowych stymulowany jest przez coraz większe wymagania inwestorów, które powodują to, że do użytku wchodzą rozwiązania, które pozwalają uzyskać coraz większe rozpiętości.

Rodzaje stropów

Ze względu na typy stropów najczęściej stosowanymi stropami w budownictwie ogólnym są:

 • strop gęstożebrowe,
 • strop żelbetowe wylewane na budowie,
 • stropy prefabrykowane (np. z płyt żerańskich płyt kanałowych),
 • stropy półprefabrykowane (np. stropy typu filigran),
 • stropy drewniane.

Elementy stropów żelbetowych prefabrykowanych mogą występować w opcji tradycyjnego żelbetu, ale też mogą być produkowane, jako elementy strunobetonowe.

Stropy gęstożebrowe

W Polsce najczęściej wykonywanymi stropami w budownictwie mieszkaniowym są stropy gęstożebrowe. Popularność stropów spowodowana jest tym, że jest wielu producentów i są dostępne na terenie całego kraju. Ponadto łatwo się je projektuje oraz wykonuje. Chociaż oprócz wielu zalet mają też swoje wady.

Strop gęstożebrowy, jak nazwa wskazuje składa się z wielu, gęsto usytuowanych żeber, które pełnią funkcję nośną. Za strop gęstożebrowy przyjmuje się strop o żebrach ulokowanych względem siebie w odległości osiowej nie większej niż 90 cm. Ze względu na wymiary dostępnych elementów wypełniających (różnego rodzaju pustaki lub elementy stropowe) jest to najczęściej 60 i 45 cm. W tego rodzaju stropach żebra pełnią funkcję nośną. Żebra mogą być realizowane z belek prefabrykowanych, półprefabrykowanych lub można je wykonać na miejscu wykonywania stropu (tak jak to jest w przypadku stropu Ackermana). Na rynku dostępne są również stropy gęstożebrowe układane na belkach sprężonych. Tego typu rozwiązanie umożliwia montaż stropu bez podparcia montażowego.

Przestrzenie pomiędzy żebrami wypełnia się najczęściej różnego rodzaju pustakami. Pustak stropowe mogą być wykonane z elementów ceramicznych, betonowych, keramzytobetonowych, z betonu komórkowego lub z tworzywa. Zadaniem pustaków jest wypełnić przestrzeń w stropie, która nie bierze udziału w pracy stropu. Pustaki powinny być lekkie i łatwe do układania. Powinny być też bezpieczne w trakcie montażu, czyli powinny zapewniać poruszanie się po nich wykonawców w trakcie montażu stropu oraz wykonywania elementów towarzyszących (zbrojenie wieńców, zbrojenie stropu).

Jest wiele odmian stropów gęstożebrowych. Najbardziej typowym, a więc powszechnym jest strop Teriva (RYS. 1), ale jest też wiele innych, podobnych.

RYS. 1. Oparcie stropu Teriva na ścianach zewnętrznych z ociepleniem; rys.: Solbet

RYS. 1. Oparcie stropu Teriva na ścianach zewnętrznych z ociepleniem; rys.: Solbet

Spotykane są następujące systemy stropów gęstożebrowych:

 • stropy Teriva,
 • strop Fert,
 • strop Ackermana,
 • strop Cerit,
 • strop DZ-3,
 • strop Ceram itd.

Stropy gęstożebrowe projektuje się na podstawie tabel, z których dobiera się typ stropu w oparciu o rozpiętość i obciążenia działającego na strop. Projektuje się je jako stropy swobodnie podparte. Masy elementów stropów umożliwiają ich ręczny montaż.

Ponieważ strop podczas montażu nie jest stropem samonośnym, to należy go montować na przygotowanych wcześniej podporach montażowych. Można do tego zastosować system podpór montażowych lub podeprzeć strop za pomocą sosnowych stempli drewnianych.

W miejscach występowania ścian działowych lub innych elementów dociążających strop należy w stropie gęstożebrowym wykonać wzmocnienia w postaci żeber rozdzielczych. Żebra rozdzielcze występują również w przypadku dużych rozpiętości, by zapewnić stropowi odpowiednią sztywność i ograniczyć ugięcie stropu. Strefy te należy wzmocnić, więc powinny być precyzyjnie określone w projekcie i nie powinny być przeoczone na etapie przygotowania stropu.

Po ułożeniu belek i pustaków stropowych i zazbrojeniu stref przypodporowych taki ustrój zalewa się warstwą nadbetonu. Najczęściej wykonuje się to za pomocą mieszanki betonowej dostarczonej na budowę z pobliskiej wytwórni betonu. Do rozprowadzenia betonu najlepiej też zamówić pompę do betonu, za pomocą której podaje się beton na strop. Mieszanka betonowa powinna być zawibrowana.

W ten sposób wykonany strop można obciążać po kilku dniach, nie ściągając podpór montażowych. Podpory montażowe można zdemontować dopiero po 28 dniach, czyli po czasie, w którym beton osiągnie swoją pełną wytrzymałość.

Strop monolityczny żelbetowy - wylewany na mokro

Innym rodzajem stropu jest strop żelbetowy wylewany na budowie. Jest to również najczęściej wykonywany rodzaj stropu. Jest zawsze projektowany indywidualnie przez projektanta konstrukcji.

Strop monolityczny wylewany na budowie stosuje się najczęściej przy skomplikowanych kształtach budynku i przy skomplikowanych obciążeniach. Można go dowolnie kształtować oraz wzmacniać np. na obciążenia skupione. Można kształtować też płyty balkonowe, wysunięte wspornikowo poza obrys budynku. Taki rodzaj stropu wymaga wielu nakładów robocizny i wcześniejszego przygotowania. Konieczny też będzie dostęp do producenta betonu z możliwością dowozu mieszanki na budowę.

Wykonanie tego rodzaju stropu polega na przygotowaniu podpór montażowych oraz szalunku na całej powierzchni stropu. Następnie płytę stropową zbroi się według projektu za pomocą prętów lub siatek zbrojeniowych. Tak przygotowane zbrojenie stropu zalewa się mieszanką betonową. Tak jak w przypadku stropu gęstożebrowego beton najlepiej zamówić z pobliskiej wytwórni wraz za pompą.

Tak jak w przypadku stropów gęstożebrowych, przy stropie monolitycznym wylewanym na mokro podpory montażowe można zdemontować dopiero po 28 dniach, czyli po czasie, po którym beton osiągnie swoją pełną wytrzymałość.

Strop prefabrykowany

Stropy prefabrykowane to stropy wykonane z elementów prefabrykowanych wyprodukowanych w zakładach prefabrykacji. Najczęściej stosowane to stropy np. z płyt kanałowych i innego rodzaju prefabrykatów żelbetowych (np. z płyt strunobetonowych).

Elementy prefabrykowane w postaci płyt kanałowych (nazywanych też płytami żerańskimi) to popularny niegdyś rodzaj stropów. Ze względu na niewielki koszt, szybkość montażu, ograniczenie robót dodatkowych w postaci wylewania części stropu na budowie, to zyskują one obecnie znowu coraz więcej zwolenników (RYS. 2).

RYS. 2. Oparcie stropu z płyt kanałowych na ścianach zewnętrznych z ociepleniem; rys.: Solbet

RYS. 2. Oparcie stropu z płyt kanałowych na ścianach zewnętrznych z ociepleniem; rys.: Solbet

Takie stropy są bardzo łatwe w montażu, ponieważ nie wymagają podpór montażowych. Układa się je na ścianach za pomocą dźwigu i w zasadzie stropy są już gotowe do użytkowania. Pozostaje jeszcze jedynie wykonać zbrojenie wieńców i, jeśli to konieczne, to zalanie zamków lub wpustów występujących między płytami.

Montaż następuje według planu montażowego wykonanego najczęściej przez firmę, która zazwyczaj jest producentem stropów.

Przestrzenie pomiędzy płytami zbroi się prętami i zalewa się betonem. Robót polegających na dodatkowym betonowaniu jednak jest niewiele i to jest zaleta. Mieszankę betonową można więc przygotować samodzielnie na budowie. Tego rodzaju stropy stosuje się przede wszystkim w budynkach o prostych rzutach (polach prostokątnych). Płyt stropowych nie można montować wspornikowo (oprócz stropów z betonu komórkowego, które mogą być wysunięte poza obrys budynku maksymalnie 150 cm).

Jeśli występują otwory w stropie o wymiarach większych niż 25×25 cm, to należy stosować tzw. wymiany stalowe (inaczej nazywane wieszakami) lub ramy H - jeśli otwory mają większe wymiary. To dodatkowo podraża strop, ponieważ wieszaki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie, a nawet niekiedy powinny być ocynkowane. Płyty stropowe prefabrykowane montuje się szybko. Konieczna też jest możliwość przetransportowania ich na miejsce budowy w zasięgu działania dźwigu za pomocą samochodu typu dłużyca lub za pomocą tzw. solówki.

Strop półprefabrykowany żelbetowy

Stropy półprefabrykowane to stropy składające się z elementów płytowych wykonanych w zakładzie prefabrykacji. Różnią się tym, od stropów z prefabrykatów, że wymagają dodatkowego wykonania części stropu na budowie, a więc wykonania robót zbrojarskich i betonowania, by strop osiągnął nośność. Zazwyczaj wymagają też podparcia montażowego.

Stropem półprefabrykowanym jest np. strop typu filigran (znany też pod nazwą 2K). Strop jest stropem żelbetowym półprefabrykowanym, ponieważ złożony jest z prefabrykatów, tj. elementów stropowych stanowiących jednocześnie tracony szalunek. W płytach jest też umieszczone zbrojenie dolne (jeśli strop jest jednokierunkowo zbrojony).

W wytwórni prefabrykatów wykonuje się elementy "na wymiar" według projektu do danego budynku. Tego rodzaju stropy wymagają również wykonania podparcia montażowego w postaci słupów i ciągłych podpór belkowych. W zależności od rodzaju zastosowanych prefabrykatów wymagają też wykonania dozbrojenia łączeń pomiędzy płytami oraz zbrojenia górnego oraz wylania warstwy nadbetonu.

Montaż płyt odbywa się za pomocą dźwigu. Na podstawie planu montażowego wykonuje się montaż stropu. Każda płyta filigran według projektu ma swoje miejsce i powinna być w nim zamontowana. Stropy filigran się sprawdzają zarówno w budynkach prostych, jak i o skomplikowanych kształtach. Można je dodatkowo wzmacniać. Wymagają jednak możliwości montażu za pomocą dźwigu oraz możliwości dowiezienia płyt na plac budowy.

Strop modułowy - hybryda stropu gęstożebrowego i półprefabrykowanego

Zespolony strop modułowy jest stropem półprefabrykowanym. Składa się z prefabrykatów stropowych, które tworzą równocześnie szalunek tracony. W prefabrykatach stropu modułowego jest ulokowane zbrojenie dolne. Kratownice zatopione w płytach stropowych są odpowiednikiem kratownic zatopionych w belkach stropu gęstożebrowego. Ponadto kratownice stanowią usztywnienie prefabrykowanych płyt i zarazem zespalają płyty z warstwą nadbetonu.

Ideą stropu modułowego było wykorzystanie zalet stropu typu filigran oraz stropu gęstożebrowego. Zmniejszenie szerokości prefabrykatów płyt jest jakby pomniejszeniem filigranu, które mają szerokość wynikającą ze skrajni taboru 240 cm. Szerokość płyt 60 cm pozwoliła też wyeliminować konieczność zastosowania pustaków stropowych, które są potrzebne przy stropach gęstożebrowych. Dzięki temu uzyskano strop posiadający zalety obu stropów i wyeliminowano niektóre też wady pierwowzorów tego rozwiązania, z których wywodzi się strop modułowy.

Jak każdy materiał budowlany, system budowlany i rozwiązanie stropy modułowe mają swoje zalety i wady. Ideą stropu było wykorzystanie zalet tego rozwiązania względem dostępnych i od dawna stosowanych rozwiązań.

Stropy modułowe mają następujące zalety:

 • niska masa prefabrykatów (ze względu na ograniczenie szerokości płyt do 60 cm oraz niewielkiej ich grubości),
 • ze względu na niewielkie wymiary jest możliwy montaż za pomocą HDS,
 • szybki i łatwy montaż,
 • ograniczenie robót zbrojarskich,
 • prefabrykaty są traconym szalunkiem,
 • dowolność obciążenia stropu ścianami działowymi,
 • niewielka grubość stropu,
 • strop nie klawiszuje,
 • możliwość dozbrojenia i wykonania płyty stropowej krzyżowo zbrojonej,
 • możliwość zaprojektowania stropu na wymiar wraz z przebiciami i otworami,
 • dopasowanie zbrojenia do sytuacji projektowej,
 • dobra izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych ze względu na masywność i monolityczność stropu,
 • brak elementów takich, jak pustaki,
 • możliwość odchudzenia masy stropu o styropianowe elementy wypełniające.

Jeśli są zalety, to i są również wady tego rozwiązania, chociaż wady wynikają z zalet, czyli:

 • nie można zamontować stropu ręcznie, czyli musi być dostępność HDSu (hydraulicznego dźwigu samochodowego) lub dźwigu,
 • trzeba wcześniej zamówić strop, by wyprodukować go "na wymiar" (chociaż jest możliwe, by producenci mogli produkować typoszereg „na magazyn” i wtedy rozpiętości między podporami musiałby być zaprojektowane w taki sposób, by odpowiadały typoszeregowi płyt stropowych),
 • strop wymaga podparcia montażowego,
 • wymaga wykonania prac zbrojarskich w strefie nadbetonu,
 • osiąga pełną nośność po 28 dniach od wykonania nadbetonu.

Strop drewniany

Innym rodzajem stropu, który również wykonuje się w budynkach mieszkalnych to stropy drewniane. Wykonuje się je na belkach drewnianych o przekroju prostokątnym lub na belkach dwuteowych z drewna lub materiałow drewnopochodnych. To bardzo łatwe w układaniu stropy, niewymagające prac mokrych (jedynymi elementami wylewanymi "na mokro" są wieńce opuszczone, jeśli ściany są murowane). Montuje się je szybko i można je zaraz po zamontowaniu użytkować. Ze względu na to, że są to lekkie konstrukcje to są podatne na ugięcia, przenoszą drgania i dźwięki uderzeniowe znacznie lepiej niż stropy monolityczne, co dla niektórych użytkowników może to być mankamentem.

Wykonując w odpowiedni sposób warstwy stropowe, można zniwelować te mankamenty. Wykonywane są najczęściej w budynkach drewnianych.

Rozwiązania warstw stropów

Rozwiązania konstrukcyjne stropów wynikają z praktyki oraz z obliczeń. Przyjmuje się wówczas odpowiednią geometrię stropu. Wynika ona zazwyczaj z warunku użytkowalności, a więc z dopuszczalnych odkształceń elementów nośnych stropu. Jeśli chodzi o wykończenie stropów, to wynikają one z zaleceń, które powinny zapewnić odpowiednią izolacyjność akustyczną oraz, jeśli to jest wymagane, odpowiednią izolacyjność termiczną. Klasy odporności ogniowej stropów zazwyczaj spełnione są przez konstrukcję stropu.

Zważywszy na to, że postęp systemów stropowych jest taki, żeby osiągać coraz większe rozpiętości, coraz mniejszy ciężar (np. przez wypełnienie stropów lekkimi elementami) oraz zmniejszać wysokość konstrukcyjną, to każdy strop wymaga dodatkowych warstw, by spełnić powyższe wymagania.

Standardowym wykończeniem wszystkich stropów jest wykonanie na stropie podłogi pływającej. Tego typu rozwiązanie jest stosowane powszechnie do każdego rodzaju stropu. Zapewnia ono uzyskanie odpowiedniej izolacyjności akustycznej stropu a jest to możliwe pod warunkiem zastosowania odpowiedniej gęstości wełny mineralnej lub styropianu tzw. akustycznego oraz wykonania właściwej grubości warstw posadzkowych. Jeśli nie ma dodatkowych wymagań izolacyjności cieplnej, to zazwyczaj grubość izolacji wynosi 5-6 cm, a warstwa jastrychu również 5-6 cm.

Warstwy izolacyjne do wykonania podłogi pływającej powinny zapewniać odpowiednie przeniesienie obciążeń użytkowych lub technologicznych. Powinny mieć zatem odpowiednią wytrzymałość na ściskanie oraz skuteczność poprawienia wskaźnika izolacyjności akustycznej.

Wyroby izolacyjne do wykonywania podłóg pływających powinny mieć również ograniczoną odkształcalność, która może wpływać na trwałość podłóg. Producenci zarówno wełny, jak i styropianu w swoim portfolio mają wyroby, których zakres zastosowania jest określony jako wyroby do zastosowania w podłogach pływających.

W przypadku uzyskania przez strop odpowiedniej izolacyjności cieplnej stosuje się również wełnę mineralną lub styropian. Jeśli występują warstwy podłogi pływającej i jest to za mało pod względem izolacyjności cieplnej, to należy strop dodatkowo ocieplić. Wówczas dodatkowe ocieplenie stropu umieszcza się po stronie od strony pomieszczenia o niższej temperaturze użytkowej. Projektant powinien ocenić tego rodzaju rozwiązanie sprawdzając obliczeniowo współczynnik przenikania ciepła oraz sprawdzić poprawność pod względem fizyki budowli oraz ocenić możliwość pogrubienia stropu (czasami możliwości są ograniczone, bo nie ma możliwości obniżania wysokości pomieszczenia).

Projektowanie a wykonawstwo

Nawet jeśli stropy zaprojektowano poprawnie, to nie jest gwarancją, że rozwiązanie się sprawdzi.

Elementy budynku, które są umieszone w warstwach podłogowych mogą powodować pogorszenie właściwości stropów. Dotyczy to przede wszystkim wszelkiego rodzaju instalacji, które są umieszczone w warstwach podłogowych. Najczęściej są to instalacje centralnego ogrzewania, rekuperacji i wentylacji. W miejscach, w których są prowadzone najczęściej nie ma ciągłości izolacji, więc stanowią one niejako mostki akustyczne i cieplne. One mają największy wpływ na pogorszenie akustyki oraz izolacyjności cieplnej stropów. Często są prowadzone w dosyć szerokich wiązkach, więc brakuje izolacji na dosyć dużych powierzchniach. To powoduje, że stropy po wykonaniu mogą nie spełniać odpowiednich wymagań nawet, jeśli były zaprojektowane prawidłowo i gdy zastosowano odpowiednie wyroby.

Podsumowanie

Stropy są elementami budynku, które nie powinno się rozpatrywać tylko w kontekście konstrukcyjnym (czyli nośności), bo istotne jest również rozwiązanie warstw podłogowych. Należy przy tym zwrócić uwagę na dobór odpowiednich wyrobów oraz rozwiązań.

Dopełnieniem prawidłowego rozwiązania powinno być wykonawstwo, które nie powinno zniweczyć prawidłowo przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych. Dotyczy to również elementów budynku, które umieszcza się w warstwach podłogi. To też wskazanie, że instalacje, które w nowoczesnych budynkach są rozbudowane i skomplikowane powinny uwzględniać strukturę budynku, by jej nie naruszać i nie pogorszać właściwości elementów budynku. Dotyczy to również w dużej mierze stropów.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Andrzej Konarzewski Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji...

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji objaśnia jak je wyznaczać.

dr inż. Paweł Sulik Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Wojciech Mazur , mgr inż. Remigiusz Jokiel Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe...

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe ścian przyziemia w budynkach nieposiadających podpiwniczenia, posadowionych na ławach fundamentowych, są realizowane w zróżnicowany sposób.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych...

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych [1]. Wciąż mało kto zdaje sobie sprawę, że niemal 3/4 dawki promieniowania jonizującego, jaką otrzymuje w ciągu roku przeciętny Polak, pochodzi ze źródeł naturalnych [2].

Nicola Hariasz Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

mgr inż. Ismena Gawęda Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach...

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach chłodni czy mroźni) oraz powierzchnie przetwórcze.

mgr inż. Bartosz Witkowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast...

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast i znacząco wzrósł popyt na nowe mieszkania. To, co w świadomości może najbardziej być kojarzone z prefabrykacją zastosowaną w budynkach to tzw. wielka płyta, czyli połączenie żelbetowych ścian konstrukcyjnych ze ścianami osłonowymi z gazobetonu.

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy...

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy Zachodniej, a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pojawiły się niemal równocześnie dwie grupy produktów – materiały do wzmocnień konstrukcji oraz pręty do zbrojenia betonu.

Monika Hyjek Pożar ściany z barierami ogniowymi

Pożar ściany z barierami ogniowymi Pożar ściany z barierami ogniowymi

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła...

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła się 3–4-krotnie. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych jest to równoznaczne ze wzrostem zagrożenia pożarowego.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Nicola Hariasz Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe...

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe dla zdrowia mogą być nawet gwar i szum towarzyszące nam na co dzień w biurze czy w centrum handlowym.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr Kamil Kiejna Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści...

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr inż. Artur Miszczuk Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami proekologicznej polityki UE. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie i stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi nie zostały jednak (w WT 2021) zmienione.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Festool Polska Sp. z o. o. Pilarka do materiałów izolacyjnych

Pilarka do materiałów izolacyjnych Pilarka do materiałów izolacyjnych

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Najnowsze produkty i technologie

EuroPanels Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe....

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe. Warstwowe płyty dachowe od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych. W ostatnich latach widać natomiast tendencję wykorzystywania tego typu rozwiązań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także na obiektach użyteczności publicznej.

Selena S.A. Tradycja w nowoczesnym wydaniu na rynku hydroizolacji

Tradycja w nowoczesnym wydaniu na rynku hydroizolacji Tradycja w nowoczesnym wydaniu na rynku hydroizolacji

Doświadczenie, fachowość i partnerstwo to filozofia firmy Matizol, wiodącego na polskim rynku producenta pap, gontów i mas bitumicznych. Swoją działalność opieramy na dwóch filarach: tradycji, czerpiąc...

Doświadczenie, fachowość i partnerstwo to filozofia firmy Matizol, wiodącego na polskim rynku producenta pap, gontów i mas bitumicznych. Swoją działalność opieramy na dwóch filarach: tradycji, czerpiąc z ponad 120-letniej historii marki, oraz innowacji, tworząc nowości i ulepszając istniejące produkty. Zawsze stawiamy na wysoką jakość i łatwość stosowania.

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.