Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Ocieplanie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Thermal insulation of floors on the soil and ceilings over unheated cellars

Poznaj konstrukcje najczęściej wykonywanych stropów oraz podłóg na gruncie
Rys. archiwum autora

Poznaj konstrukcje najczęściej wykonywanych stropów oraz podłóg na gruncie


Rys. archiwum autora

Poziom izolacyjności cieplnej podłóg na gruncie oraz stropów nad nieogrzewanymi piwnicami zależy od okresu budowy oraz dostępnych materiałów.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

Podłogi w budynkach na najniższych kondygnacjach można podzielić ze względu na ich konstrukcję oraz sposób kontaktu z gruntem.

Do najczęściej spotykanych rozwiązań w dziedzinie podłóg należą podłogi znajdujące się w bezpośrednim kontakcie z gruntem (RYS. 1), podłogi podniesione (wentylowane lub niewentylowane) (RYS. 2), stropy rozdzielające pomieszczenia ogrzewane od podziemi (piwnic) nieogrzewanych (RYS. 3).

RYS. 1-3. Rodzaje kontaktu podłóg z gruntem: 1 - podłogi znajdującej się w bezpośrednim kontakcie z gruntem, 2 - podłogi podniesionej wentylowanej lub niewentylowanej, 3 - stropu rozdzielającego pomieszczenia ogrzewane od podziemi/piwnic nieogrzewanych; rys.: na podstawie [1]

RYS. 1-3. Rodzaje kontaktu podłóg z gruntem: 1 - podłogi znajdującej się w bezpośrednim kontakcie z gruntem, 2 - podłogi podniesionej wentylowanej lub niewentylowanej, 3 - stropu rozdzielającego pomieszczenia ogrzewane od podziemi/piwnic nieogrzewanych; rys.: na podstawie [1]

Izolacyjność cieplna podłóg

Poziom izolacyjności cieplnej podłóg na gruncie oraz stropów nad nieogrzewanymi piwnicami zależy od okresu budowy oraz dostępnych materiałów (TABELA 1) [2].

W latach 60. XX wieku wymagania izolacyjności cieplnej zaczęto określać przez współczynnik przenikania ciepła U [W/(m²·K)]. Wraz z wprowadzeniem w 1982 roku norm ochrony cieplnej [3] nastąpiło istotne obniżenie granicznych wartości współczynnika przenikania ciepła stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz podłóg na gruncie. Nowe przepisy związane były z rozwojem technologii produkcji podstawowych materiałów izolacyjnych stosowanych w budownictwie: styropianu i wełny mineralnej.

TABELA 1. Zestawienie maksymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła (Umax) z podziałem na projektowaną temperaturę w pomieszczeniach

TABELA 1. Zestawienie maksymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła (Umax) z podziałem na projektowaną temperaturę w pomieszczeniach

Konstrukcje najczęściej wykonywanych stropów oraz podłóg na gruncie

W różnych okresach wykorzystywano różne materiały i technologie do budowy oraz wykańczania budynków [4].

Do roku 1970

RYS. 4. Drogi ucieczki ciepła z pomieszczeń ogrzewanych w przypadku braku ocieplenia przegród zewnętrznych. Objaśnienia: 1 - nieogrzewana piwnica, 2 - ława fundamentowa; rys.: A. Miszczuk

RYS. 4. Drogi ucieczki ciepła z pomieszczeń ogrzewanych w przypadku braku ocieplenia przegród zewnętrznych. Objaśnienia: 1 - nieogrzewana piwnica, 2 - ława fundamentowa; rys.: A. Miszczuk

W tym okresie wznoszono głównie budynki murowane z dachami dwuspadowymi oraz z poddaszami nieużytkowymi.

Obiekty były niepodpiwniczone lub częściowo podpiwniczone, nie posiadały też ocieplonych przegród. Wiele budynków z tego okresu nie spełniało ówczesnych, mało rygorystycznych jak na dzisiejsze czasy, wymagań izolacyjności cieplnej, określonych w roku 1957 oraz 1964 [5-6]. Prowadziło to do powstawania wielu dróg ucieczki ciepła przez podłogi na gruncie oraz stropy znajdujące się nad pomieszczeniami nieogrzewanymi (RYS. 4).

Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi najczęściej wykonywane były na belkach drewnianych (RYS. 5) lub stalowych, takich jak np. strop Kleina (RYS. 6-7) [7-8]. Dociążone były warstwą pełniącą funkcje izolacji termicznej i akustycznej. Do najczęściej stosowanych rozwiązań należały polepy, w których materiałem wiążącym była glina, a wypełnieniem sieczka, trociny, gruz, piasek, prażony lub wysezonowany żużel.

Strop Kleina (RYS. 6-7 i RYS. 8) składa się z belek stalowych dwuteowych oraz płaskich płyt międzybelkowych wykonanych z cegły ceramicznej (pełnej lub dziurawki), zbrojonych bednarką i opartych na dolnych półkach belek.

RYS. 5. Układ warstw w stropach drewnianych. Objaśnienia: 1 - belka, 2 - łaty, 3 - podłoga drewniana, 4 - polepa, 5 - legary, 6 - deska calowa. Ewentualnie dodatkowo: 7 - ślepy pułap, 8 - podsufika (deska półcalowa) z wykończeniem od spodu tynkiem lub płytą g-k; rys.: na podstawie [9]

RYS. 5. Układ warstw w stropach drewnianych. Objaśnienia: 1 - belka, 2 - łaty, 3 - podłoga drewniana, 4 - polepa, 5 - legary, 6 - deska calowa. Ewentualnie dodatkowo: 7 - ślepy pułap, 8 - podsufika (deska półcalowa) z wykończeniem od spodu tynkiem lub płytą g-k; rys.: na podstawie [9]

RYS. 6-7. Strop Kleina: przekrój poprzeczny stropu z podłogą drewnianą na legarach oraz płytami typu ciężkiego zbrojonymi bednarką. Objaśnienia: 1 -belka stalowa, 2 - cegła, 3 - płaskownik lub pręt, 4 - siatka, 5 - polepa (beton lekki), 6 - podłoga drewniana, 7 - obetonowanie belki stalowej; rys.: na podstawie [10]

RYS. 6-7. Strop Kleina: przekrój poprzeczny stropu z podłogą drewnianą na legarach oraz płytami typu ciężkiego zbrojonymi bednarką. Objaśnienia: 1 -belka stalowa, 2 - cegła, 3 - płaskownik lub pręt, 4 - siatka, 5 - polepa (beton lekki), 6 - podłoga drewniana, 7 - obetonowanie belki stalowej; rys.: na podstawie [10]

Rozstaw belek zależy od rozpiętości oraz obciążenia i wynosi zazwyczaj od 1 do 1,5 m. Występują trzy odmiany wypełnienia płytą ceramiczną:

 • typu lekkiego - grubość płyty wynosi ¼ cegły (6,5 cm),
 • typu półciężkiego, w którym płyta lekka jest wzmocniona żeberkami z cegły ustawionej na rąb
 • oraz typu ciężkiego o grubości płyty ½ cegły (12 cm, cegła postawiona na rąb).
RYS. 8. Strop Kleina: widok płyty półciężkiej. Objaśnienia: 1 - belka stalowa dwuteowa, 2 - cegła ułożona podstawą i wozówką, 3 - bednarka lub zbrojenie; rys.: na podstawie [10]

RYS. 8. Strop Kleina: widok płyty półciężkiej. Objaśnienia: 1 - belka stalowa dwuteowa, 2 - cegła ułożona podstawą i wozówką, 3 - bednarka lub zbrojenie; rys.: na podstawie [10]

Na wykonanej płycie układano polepę, np. z gruzobetonu, betonu lekkiego, wysezonowanego żużla zmieszanego z wapnem. Spotykane są różne modyfikacje stropu Kleina (zróżnicowana technologia i materiał wykorzystany do wypełnienia przestrzeni międzybelkowych). Do popularnych rozwiązań wypełnień należy płyta żelbetowa monolityczna, wykonana jako strop odcinkowy swobodnie podparty na dolnych stopkach belek (strop Moniera), z ewentualnym obetonowaniem środników aż do wysokości górnych stopek.

W budynkach niepodpiwniczonych podłogi na gruncie realizowane były przez usunięcie ziemi roślinnej w obrębie ścian zewnętrznych. Z ław fundamentowych posadowionych poniżej głębokości przemarzania gruntu wyprowadzone były ściany fundamentowe do wysokości około 30 cm nad poziomem terenu. Następnie układano izolację poziomą ścian i łączono ją z izolacją przeciwwilgociową podłogi. We wczesnych rozwiązaniach pod właściwą podłogą wykonywano wentylowaną przestrzeń podłogową. W tych przypadkach podłogi na gruncie były wykonane z desek na legarach drewnianych, opartych na kamieniach polnych lub murkach z cegły pełnej i nie były ocieplane (RYS. 9). Przy takim rozwiązaniu współczynnik przenikania ciepła podłóg na gruncie (obliczony zgodnie z PN-EN ISO 13370:2001 [11]) wynosił około Uc = 0,70 W/(m2·K).

RYS. 9. Układ warstw w drewnianej podłodze wentylowanej. Objaśnienia: 1 - listwy przyścienne, 2 -deski podłogowe, 3 - legary, 4 - izolacja z papy, 5 - słupki murowane z cegły lub kamienie polne; rys.: na podstawie [12]

RYS. 9. Układ warstw w drewnianej podłodze wentylowanej. Objaśnienia: 1 - listwy przyścienne, 2 -deski podłogowe, 3 - legary, 4 - izolacja z papy, 5 - słupki murowane z cegły lub kamienie polne; rys.: na podstawie [12]

RYS. 10. Układ warstw w niezaizolowanej podłodze betonowej. Objaśnienia: 1 - posadzka, 2 - płyta betonowa, 3 - posypka piaskowa, żwirowa lub gruz, 4 - podłoże gruntowe; rys.: na podstawie [13]

RYS. 10. Układ warstw w niezaizolowanej podłodze betonowej. Objaśnienia: 1 - posadzka, 2 - płyta betonowa, 3 - posypka piaskowa, żwirowa lub gruz, 4 - podłoże gruntowe; rys.: na podstawie [13] 

Innym rozwiązaniem podłogi na gruncie były płyty betonowe układane na warstwie podsypki piaskowej/żwirowej/gruzu bez izolacji termicznej i przeciwwilgociowej (RYS. 10).

Lata 1970-1991

Wznoszono wówczas parterowe lub piętrowe budynki murowane (w kształcie kostki) o dachach płaskich lub kopertowych.

Budynki były często podpiwniczone, z nieocieplonym i nieogrzewanym podziemiem. Główną barierą dla ucieczki ciepła z pomieszczeń ogrzewanych do gruntu były stropy nad piwnicami. W budynkach zaczęto stosować stropy gęstożebrowe: o żebrach wykonanych całkowicie na budowie (strop Akermana), na belkach żelbetowych całkowicie prefabrykowanych (strop DMS, zastąpiony w późniejszych latach stropem DZ, strop T-27) oraz na żebrach częściowo prefabrykowanych, np. strop Fert (RYS. 11), a także Ceram 50.

RYS. 11. Przekrój przez strop Fert. Objaśnienia: 1 - belka (zbrojenie), 2 - pustka stropowy, 3 - nadbeton; rys.: na podstawie [14]

RYS. 11. Przekrój przez strop Fert. Objaśnienia: 1 - belka (zbrojenie), 2 - pustka stropowy, 3 - nadbeton; rys.: na podstawie [14]

W przypadku stosowania w latach 70. stropu Akermana współczynnik przenikania ciepła (w zależności od ułożonych warstw materiałów) wynosił około Uc = 0,93 W/(m2·K) (TABELA 2), zaś dla stropu ­Moniera około Uc = 1,20 W/(m2·K).

TABELA 2. Układ warstw w stropie nad pomieszczeniem nieogrzewanym w latach 70. XX wieku

TABELA 2. Układ warstw w stropie nad pomieszczeniem nieogrzewanym w latach 70. XX wieku

W latach 80. częściej wykorzystywano stropy Fert, których współczynnik przenikania ciepła był nieco niższy (niż w przypadku stopu Akermana) i wynosił około Uc = 0,81 W/(m2·K) (TABELA 3).

W przypadku zastosowania podłóg na gruncie, były one wykonywane jako płyty betonowe układane na izolacji przeciwwodnej z papy na podbudowie z podsypki piaskowej/żwirowej lub gruzowej bez izolacji termicznej. Ściany fundamentowe nie były ocieplane.

Termomodernizacja stropów oraz podłóg na gruncie

Na początku lat 70. XX wieku uruchomiono w Trzemesznie fabrykę płyt i filców z wełny mineralnej, w tym samym czasie zaczęto w Polsce wytwarzać płyty ze styropianu zwykłego i samogasnącego. Oba materiały zaczęto produkować i wykorzystywać na masową skalę dopiero w latach 90. ubiegłego wieku.

TABELA 3. Układ warstw w stropie nad pomieszczeniem nieogrzewanym w latach 80. XX wieku

TABELA 3. Układ warstw w stropie nad pomieszczeniem nieogrzewanym w latach 80. XX wieku

Ocieplenie stropów nad nieogrzewanymi piwnicami bardzo często wiąże się ze zmniejszeniem wysokości oraz kubatury pomieszczeń. Jest to następstwem dołożenia warstwy izolacji pod sufitem (RYS. 12). Dlatego też z reguły niemożliwe jest ułożenie izolacji bez wpływu na funkcjonalność pomieszczeń piwnicy. Kolejnym czynnikiem wpływającym na technologie ocieplenia jest oczekiwany sposób wykończenia powierzchni sufitów oraz ilość instalacji podwieszonych na stropach (tj. instalacja kanalizacyjna, instalacja c.w.u. itp.).

RYS. 12. Przekrój przez strop Akermana z wykonanym ociepleniem od spodu. Objaśnienia: 1 - podłoga, np. drewniana, 2 - wylewka betonowa gr. 3 cm, 3 - strop Akermana gr. 18 cm, 4 - materiał termoizolacyjny (np. styropian lub pianka poliuretanowa), 5 - zaprawa tynkarska; rys.: na podstawie [15]

RYS. 12. Przekrój przez strop Akermana z wykonanym ociepleniem od spodu. Objaśnienia: 1 - podłoga, np. drewniana, 2 - wylewka betonowa gr. 3 cm, 3 - strop Akermana gr. 18 cm, 4 - materiał termoizolacyjny (np. styropian lub pianka poliuretanowa), 5 - zaprawa tynkarska; rys.: na podstawie [15]

Termomodernizacja stropu

Najczęściej spotykanym sposobem termomodernizacji stropu Kleina lub stropu gęstożebrowego jest metoda lekka mokra z wykorzystaniem niepalnego materiału izolacyjnego, lub metoda natrysku niepalnej piany poliuretanowej. Ocieplenie polegające na dołożeniu warstwy izolacji termicznej od spodu stropu obejmuje takie zadania, jak:

 1. oczyszczenie podłoża oraz jednokrotne naniesienie gruntu wzmacniającego podłoże i zmniejszającego nasiąkliwość,
 2. przygotowanie zaprawy klejącej, a następnie przygotowanie, przycięcie i przyklejenie płyt izolacyjnych,
 3. wyrównanie powierzchni izolacji, a następnie wykonanie warstwy zbrojącej z jednej warstwy siatki z włókna szklanego,
 4. przygotowanie zaprawy tynkarskiej, a następnie ręczne naniesienie jej na podłoże,
 5. zatarcie masy tynkarskiej do odpowiedniej struktury.

Aby strop wykonany w latach 70. [dla którego U  =  0,93 W/(m2∙K)] spełniał obecne wymagania dotyczące współczynnika przenikania ciepła U ≤  0,25 W/(m2∙K) (dla ti  ≥  16°C), należy wykonać ocieplenie z izolacji o grubości minimum 12 cm. W takim przypadku U  =  0,23 W/(m2∙K). Koszt brutto termomodernizacji (materiał waz z robocizną), z wykorzystaniem materiału izolacyjnego o współczynniku λ  =  0,036 W/(m∙K), wynosi około 117 zł/m2. W celu uzyskania U  =  0,15 W/(m2∙K) należy wykonać ocieplenie materiałem o grubości 18 cm. Koszt takiej termomodernizacji wyniesie 133 zł/m2.

Drugim rozwiązaniem termomodernizacyjnym dla stropu jest wykorzystanie natryskowej, niepalnej pianki.

W celu spełnienia obecnych wymagań przenikania ciepła grubość izolacji powinna wynosić minimum 6 cm [przy λ  =  0,023 W/(m∙K)], w takim przypadku U  =  0,22 W/(m2∙K). Koszt brutto takiej termomodernizacji (materiał waz z robocizną) wynosi około 63 zł/m2.

RYS. 13. Przekrój przez strop drewniany po wykonaniu termomodernizacji. Objaśnienia: 1 - belka nośna, 2 - łata, 3 - deska podłogowa, 4 - polepa, 5 -deska stropowa, 6 - paroizolacja, 7 - izolacja termiczna, 8 - deska sufitowa; rys.: A. Miszczuk

RYS. 13. Przekrój przez strop drewniany po wykonaniu termomodernizacji. Objaśnienia: 1 - belka nośna, 2 - łata, 3 - deska podłogowa, 4 - polepa, 5 -deska stropowa, 6 - paroizolacja, 7 - izolacja termiczna, 8 - deska sufitowa; rys.: A. Miszczuk

W celu uzyskania U  =  0,15 W/(m2∙K) należy wykonać ocieplenie o grubości 13 cm. Koszt takiej termomodernizacji wyniesie 98 zł/m2. Podane ceny ocieplenia stropu z wykorzystaniem natrysku nie uwzględniają wykończenia sufitu które, jeżeli jest taki wymóg (ze względu na funkcje piwnicy), musi być wykonane w formie zabudowy, np. płytą g-k.

Podstawowa termomodernizacja stropu drewnianego nie wpływa na obniżenie wysokości pomieszczenia nieogrzewanego (tak jak ma to miejsce w przypadku stropów ciężkich), a co za tym idzie również jego funkcjonalności (izolację termiczną najczęściej umieszcza się w przestrzeni między legarami). Termomodernizacja polegająca na wykonaniu warstwy izolacji termicznej od spodu stropu (RYS. 13) obejmuje takie zadania, jak:

 1. demontaż podsufitki (jeżeli występuje) w pomieszczeniu nieogrzewanym,
 2. oczyszczenie stropu oraz montaż warstwy paroszczelnej, np. folii paroizolacyjnej,
 3. przygotowanie, przycięcie i ułożenie izolacji (np. z wełny mineralnej) pomiędzy belkami nośnymi lub natrysk piany poliuretanowej,
 4. montaż warstwy wykończeniowej - podsufitki (np. z desek), która ma za zadanie utrzymanie izolacji na miejscu (w szczególności w przypadku wykorzystania do ocieplenia wełny mineralnej).
RYS. 14. Przekrój przez strop drewniany po wykonaniu termomodernizacji wraz z ograniczeniem wpływu mostków termicznych. Objaśnienia: 1 - belka nośna, 2 - łata, 3 - deska podłogowa, 4 - polepa, 5 - deska stropowa, 6 - paroizolacja, 7 - izolacja termiczna, 8 - deska sufitowa; rys.: A. Miszczuk

RYS. 14. Przekrój przez strop drewniany po wykonaniu termomodernizacji wraz z ograniczeniem wpływu mostków termicznych. Objaśnienia: 1 - belka nośna, 2 - łata, 3 - deska podłogowa, 4 - polepa, 5 - deska stropowa, 6 - paroizolacja, 7 - izolacja termiczna, 8 - deska sufitowa; rys.: A. Miszczuk

W celu zmniejszenia występujących w stropie mostków termicznych, którymi są konstrukcyjne belki nośne, zalecane jest dodatkowe ocieplenie stropu od spodu (RYS. 14). Zadanie to polega na montażu (po ociepleniu stropu - punkt 3 powyżej) łat od spodu, prostopadle do belek nośnych, pomiędzy które następnie układana jest dodatkowa kilkucentymetrowa warstwa izolacji termicznej. Ostatnim etapem jest montaż podsufitki do łat. Wadą takiego rozwiązania jest obniżenie wysokości pomieszczenia nieogrzewanego.

RYS. 15. Ograniczenie dróg ucieczki ciepła przez strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym. Objaśnienia: 1 - ocieplenie stropu nad piwnicą, 2 - nieogrzewana piwnica, 3 - ocieplenie ściany piwnicy, 4 - ocieplenie podłogi na gruncie, 5 - ława fundamentowa; rys.: na podstawie [16]

RYS. 15. Ograniczenie dróg ucieczki ciepła przez strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym. Objaśnienia: 1 - ocieplenie stropu nad piwnicą, 2 - nieogrzewana piwnica, 3 - ocieplenie ściany piwnicy, 4 - ocieplenie podłogi na gruncie, 5 - ława fundamentowa; rys.: na podstawie [16]

Dalsze zmniejszenie strat ciepła przez strop znajdujący się nad pomieszczeniami nieogrzewanymi można osiągnąć poprzez docieplenie (RYS. 15):

 • ścian pomieszczeń nieogrzewanych,
 • podłogi na gruncie.

Termomodernizacja podłogi podniesionej nad gruntem

Termomodernizacja taka może zostać wykonana w jednej z dwóch technologii. Oba rozwiązania zakładają jednak rozebranie starej konstrukcji wentylowanej.

Prawidłowo wykonana termomodernizacja podłogi na gruncie (RYS. 16) powinna charakteryzować się następującymi warstwami (zaczynając od warstwy położonej najniżej):

RYS. 16. Prawidłowy układ warstw w termomodernizowanej podłodze na gruncie.

RYS. 16. Prawidłowy układ warstw w termomodernizowanej podłodze na gruncie. Objaśnienia: 1 - izolacja termiczna ścian, 2 - ściana zewnętrzna, 3 - izolacja pionowa ścian fundamentowych, 4 - izolacja pozioma ścian fundamentowych, 5 - grunt rodzimy, 6 - ława fundamentowa, 7 - warstwa wykończeniowa, 8 - warstwa podkładowa, np. jastrych cementowy, 9 - folia polietylenowa, 10 - dwie warstwy izolacji termicznej, 11 - folia polietylenowa lub papa, 12 - warstwa konstrukcyjna z betonu, 13 - zagęszczona posypka piaskowa; rys.: na podstawie [17]

 1. Warstwa wyrównująca. Tworzy ją 15-20-centymetrowa podsypka (piasek, żwir lub pospółka), która jest podbudową dla płyty betonowej podłogi. Podsypkę układa się na wstępnie wyrównanym podłożu (po uprzednim usunięciu humusu), a jej kolejne warstwy dokładnie zagęszcza się mechanicznie. Jeśli na podsypkę wybierzemy keramzyt, może być ona jednocześnie warstwą termoizolacyjną.
 2. Warstwa konstrukcyjna z betonu. Stanowi ona konstrukcyjne oparcie dla wszystkich kolejnych warstw podłogi. Najczęściej jest to płyta betonowa grubości 10–20 cm z betonu klasy min. C12/15.
 3. Izolacja przeciwwilgociowa. Warstwa ta chroni pomieszczenia przed wilgocią przenikającą z gruntu. Wykonuje się ją najczęściej z papy bądź folii polietylenowej o grubości co najmniej 0,3 mm i łączy z izolacją poziomą ścian fundamentowych na zakład [18].
 4. Izolacja termiczna. Grubość termoizolacji powinna wynosić min. 10 cm styropianu, polistyrenu ekstrudowanego lub wełny mineralnej. Izolację układa się w dwóch warstwach, z których druga (wierzchnia) ma przykrywać styki warstwy pierwszej (spodniej).
 5. Izolacja zabezpieczająca. Zabezpiecza (najczęściej jest to folia polietylenowa) przed wnikaniem jastrychu pomiędzy płyty izolacji termicznej (jastrych nie spaja się z izolacją termiczną, a woda zarobowa nie wnika w zastosowaną wełnę mineralną).
 6. Warstwa podkładowa. Najczęściej tworzy ją płynny jastrych cementowy lub anhydrytowy o grubości zazwyczaj 4-5 cm. Inny wariant stanowią wylewki samopoziomujące, które dają gładką i równą powierzchnię, niewymagającą dodatkowego formowania.
 7. Warstwa wykończeniowa. Najczęściej wykonana z materiałów o podwyższonej ścieralności oraz łatwych do utrzymania w czystości, takich jak terakota, panele, drewno, kamień lub wykładzina.

Termomodernizacja podłogi znajdującej się w bezpośrednim kontakcie z gruntem

RYS. 17. Zmniejszenie wpływu mostka termicznego przez zastosowanie pionowej izolacji krawędziowej; rys.: [22]

RYS. 17. Zmniejszenie wpływu mostka termicznego przez zastosowanie pionowej izolacji krawędziowej; rys.: [22]

Podobne rozwiązanie termomodernizacyjne można zastosować w przypadku nieocieplonej podłogi znajdującej się w bezpośrednim kontakcie z gruntem. Koszt termomodernizacji podłogi podniesionej będzie zbliżony do ocieplenia podłogi betonowej na gruncie. W przypadku Uc  =  0,20 W/(m2∙K) (Uc uwzględnia również opór gruntu), przy wykorzystaniu 10 cm styropianu, wyniesie on 89 zł/m2, zaś dla Uc  =  0,10 W/(m2∙K) w przypadku 15 cm styropianu - 99 zł/m2.

Wykonanie podłogi na keramzycie jest to metoda mało efektywna, co wiąże się z właściwościami i ceną keramzytu. Koszt wykonania podłogi z warstwą izolacyjną wykonaną z keramzytu o grubości 24 cm [Uc  =  0,20 W/(m2∙K)] wyniesie 143 zł/m2 [19].

Miejscami szczególnie narażonymi na powstanie mostków termicznych są nieciągłości warstwy izolacyjnej, np. połączenie ściany fundamentowej z podłogą i ścianą zewnętrzną czy połączenie ściany zewnętrzej ze stropem rozdzielającym pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego [20]. Straty te możemy minimalizować, stosując odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne oraz używając materiałów o małym współczynniku przewodzenia λ (m.in. bloczki izolacyjne, spienione szkło, prenit).

RYS. 18. Zmniejszenie wpływu mostka termicznego przez zastosowanie poziomej izolacji krawędziowej; rys.: [22]

RYS. 18. Zmniejszenie wpływu mostka termicznego przez zastosowanie poziomej izolacji krawędziowej; rys.: [22]

W celu wyeliminowania mostka na połączeniu stropu nad pomieszczeniem nieogrzewanym ze ścianami budynku zalecane jest ocieplenie ścian:

 • ścian wewnętrznych ze wszystkich stron,
 • ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej i zewnętrznej na odcinku minimum 1 m poniżej dolnej krawędzi stropu.

Izolacja termiczna stropu piwnicy powinna łączyć się z izolacją ściany zewnętrznej i wewnętrznej, zaś minimalna grubość izolacji powinna wynosić 10 cm.

W celu zwiększenia izolacyjności termicznej podłogi na gruncie zalecane jest wykonanie izolacji krawędziowej. Izolacja termiczna może być umieszczana pionowo (RYS. 17), poziomo (RYS. 18) lub ukośnie (RYS. 19) [21].

Minimalna zalecana długość/wysokość pasa izolacji krawędziowej powinna wynosić 1 m: od wewnętrznej powierzchni ściany (w przypadku izolacji poziomej) lub od zewnętrznego poziomu gruntu (w przypadku zastosowaniu izolacji krawędziowej pionowej).

Izolację krawędziową pionową można wykonać również w formie ściany fundamentowej z materiałów o małej gęstości. Wadą tego rozwiązania jest fakt, iż izolację taką trzeba przewidzieć już na etapie projektowania budynku.

RYS. 19. Zmniejszenie wpływu mostka termicznego przez zastosowanie ukośnej izolacji krawędziowej; rys.: [22]

RYS. 19. Zmniejszenie wpływu mostka termicznego przez zastosowanie ukośnej izolacji krawędziowej; rys.: [22]

Fragment publikacji "Kompleksowa termomodernizacja budynków jednorodzinnych", pod red. dr. inż. Szymona Firląga, powstałej w ramach projektu "Termomodernizacja - to się opłaca".

Zapraszamy na stronę www.termomodernizacjadomow.pl

Literatura

 1. http://www.izolacje.com.pl/artykul-galeria/id1565,projektowanie-podlog-w-swietle-nowych-wymagan-cieplnych?gal=1&zdjecie=4039
 2. A.E. Kaliszuk-Wietecka, A. Miszczuk, "Mapa energetyczna budynku wielorodzinnego", "Energia i Budynek" 5/2012, s. 26-29.
 3. PN-­B-02020:1991, "Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia".
 4. A.J. Chmielewski, "Określenie optymalnych wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych dla budynków jednorodzinnych poddawanych termomodernizacji", praca inżynierska WIL, PW, 2016.
 5. PN-B-02405:57, "Współczynniki przenikania ciepła k dla przegród budowlanych. Wartości liczbowe".
 6. PN-B-03404:64, "Współczynnik przenikania ciepła k dla przegród budowlanych".
 7. T. Nicer, "Stropy płaskie w budowlach zabytkowych”, „Budownictwo i Architektura" 5/2009, s. 85-100.
 8. J. Sieczkowski, T. Nejman, "Ustroje Budowlane”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
 9. http://bywajtu.pl/uzytkownik/agata/temat/tablica-glowna/ankry/
 10. http://farby-kabe.eu/strop-kleina/
 11. PN-EN ISO 13370:2001, "Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania".
 12. https://www.budujemydom.pl/podlogi-i-posadzki/58-remont-podlogi-na-gruncie
 13. http://www.e-izolacje.pl/a/ciepla-i-wytrzymala-podloga-na-gruncie-krok-po-kroku-11247.html
 14. BudownictwoPolskie.pl
 15. https://tc-417.pl/portfolio-item/strop-vi-strop-ackermana/
 16. http://ladnydom.pl/budowa/1,106571,14035095,Termomodernizacja_domu_fundamenty_podloga_na_gruncie.html
 17. https://www.budujemydom.pl/podlogi-i-posadzki/10558-podloga-na-gruncie
 18. A. Kaliszuk-Wietecka, A. Miszczuk, "Rozkład zapotrzebowania na energię pierwotną i końcową w budynku wielorodzinnym", "Materiały Budowlane" 12/2013, s. 68-70.
 19. S. Firląg, Raport BPIE "Określenie wymagań dla termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych do standardu NZEB w warunkach polskich".
 20. W. Płoński, J.A. Pogorzelski, "Fizyka budowli", Arkady, Warszawa 2017.
 21. A. Stolarska, J. Strzałkowski, "Analiza rozwiązań połączenia ściana podłoga na gruncie z wariantowym usytuowaniem izolacji krawędziowej", "Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury" 4/2016, s. 513-521.
 22. https://www.researchgate.net/profile/Jaroslaw_Strzalkowski/publication/315597188_Analiza_rozwiazan_polaczenia_sciana-podloga_na_gruncie_z_wariantowym_usytuowaniem_izolacji_krawedziowej/links/58e6ab2c4585152528de502b/Analiza-rozwiazan-polaczenia-sciana-podloga-na-gruncie-z-wariantowym-usytuowaniem-izolacji-krawedziowej.pdf

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.