Izolacje.com.pl

Ocieplanie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Thermal insulation of floors on the soil and ceilings over unheated cellars

Poznaj konstrukcje najczęściej wykonywanych stropów oraz podłóg na gruncie
Rys. archiwum autora

Poznaj konstrukcje najczęściej wykonywanych stropów oraz podłóg na gruncie


Rys. archiwum autora

Poziom izolacyjności cieplnej podłóg na gruncie oraz stropów nad nieogrzewanymi piwnicami zależy od okresu budowy oraz dostępnych materiałów.

Zobacz także

Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy

Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy

X-floc to skrócona nazwa firmy X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH, największego w Europie producenta maszyn, agregatów i osprzętu przeznaczonych do pneumatycznego przesyłu sypkich materiałów izolacyjnych...

X-floc to skrócona nazwa firmy X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH, największego w Europie producenta maszyn, agregatów i osprzętu przeznaczonych do pneumatycznego przesyłu sypkich materiałów izolacyjnych aplikowanych w konstrukcje ścian, stropów oraz pustki połaci dachowych w celu poprawy poziomu izolacyjności cieplnej i akustycznej. Jej generalnym przedstawicielem w Polsce jest Firma Handlowo-Usługowa DEROWERK z Łodzi.

Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) do zwiększenia bezwładności cieplnej budynków

Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) do zwiększenia bezwładności cieplnej budynków

Szeroko pojęty sektor budownictwa w krajach Unii Europejskiej jest konsumentem ok. 37% energii finalnej. Dwie trzecie tego zużycia jest związane z potrzebą zapewnienia warunków komfortu cieplnego, czyli...

Szeroko pojęty sektor budownictwa w krajach Unii Europejskiej jest konsumentem ok. 37% energii finalnej. Dwie trzecie tego zużycia jest związane z potrzebą zapewnienia warunków komfortu cieplnego, czyli ogrzania bądź chłodzenia pomieszczeń [1]. Szczególnie duża konsumpcja energii występuje w budynkach użyteczności publicznej. W tych budynkach wskaźnik zużycia (w kWh/m2/a) jest dwa do sześciu razy większy, odpowiednio w biurach i restauracjach, niż w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych. Liczby...

Podłogi w budynkach na najniższych kondygnacjach można podzielić ze względu na ich konstrukcję oraz sposób kontaktu z gruntem.

Do najczęściej spotykanych rozwiązań w dziedzinie podłóg należą podłogi znajdujące się w bezpośrednim kontakcie z gruntem (RYS. 1), podłogi podniesione (wentylowane lub niewentylowane) (RYS. 2), stropy rozdzielające pomieszczenia ogrzewane od podziemi (piwnic) nieogrzewanych (RYS. 3).

REKLAMA


Thermano Floor – płyty izolacyjne PIR na posadzki i ściany

Lambda 0,022 W/mK oraz wytrzymałość na ściskanie ok. 15 t/m2 to jedne z najlepszych parametrów izolacyjnych i wytrzymałościowych na rynku. Thermano Floor jest rekomendowane do stosowania wszędzie tam, gdzie oprócz stabilności termicznej, równie ważna jest trwałość posadzki i jej ochrona przed pękaniem. 

Thermano Floor jest doskonałe do zastosowania przy ogrzewaniu podłogowym. Zewnętrzna okładzina płyty izolacyjnej sprawia, że ten typ ogrzewania jest o wiele bardziej efektywny. Dodatkowym atutem Thermano jest prawie dwukrotnie zminimalizowana grubość płyty. Dowiedz się więcej >>


RYS. 1-3. Rodzaje kontaktu podłóg z gruntem: 1 - podłogi znajdującej się w bezpośrednim kontakcie z gruntem, 2 - podłogi podniesionej wentylowanej lub niewentylowanej, 3 - stropu rozdzielającego pomieszczenia ogrzewane od podziemi/piwnic nieogrzewanych; rys.: na podstawie [1]

RYS. 1-3. Rodzaje kontaktu podłóg z gruntem: 1 - podłogi znajdującej się w bezpośrednim kontakcie z gruntem, 2 - podłogi podniesionej wentylowanej lub niewentylowanej, 3 - stropu rozdzielającego pomieszczenia ogrzewane od podziemi/piwnic nieogrzewanych; rys.: na podstawie [1]

Izolacyjność cieplna podłóg

Poziom izolacyjności cieplnej podłóg na gruncie oraz stropów nad nieogrzewanymi piwnicami zależy od okresu budowy oraz dostępnych materiałów (TABELA 1) [2].

W latach 60. XX wieku wymagania izolacyjności cieplnej zaczęto określać przez współczynnik przenikania ciepła U [W/(m²·K)]. Wraz z wprowadzeniem w 1982 roku norm ochrony cieplnej [3] nastąpiło istotne obniżenie granicznych wartości współczynnika przenikania ciepła stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz podłóg na gruncie. Nowe przepisy związane były z rozwojem technologii produkcji podstawowych materiałów izolacyjnych stosowanych w budownictwie: styropianu i wełny mineralnej.

TABELA 1. Zestawienie maksymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła (Umax) z podziałem na projektowaną temperaturę w pomieszczeniach

TABELA 1. Zestawienie maksymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła (Umax) z podziałem na projektowaną temperaturę w pomieszczeniach

Konstrukcje najczęściej wykonywanych stropów oraz podłóg na gruncie

W różnych okresach wykorzystywano różne materiały i technologie do budowy oraz wykańczania budynków [4].

Do roku 1970

RYS. 4. Drogi ucieczki ciepła z pomieszczeń ogrzewanych w przypadku braku ocieplenia przegród zewnętrznych. Objaśnienia: 1 - nieogrzewana piwnica, 2 - ława fundamentowa; rys.: A. Miszczuk

RYS. 4. Drogi ucieczki ciepła z pomieszczeń ogrzewanych w przypadku braku ocieplenia przegród zewnętrznych. Objaśnienia: 1 - nieogrzewana piwnica, 2 - ława fundamentowa; rys.: A. Miszczuk

W tym okresie wznoszono głównie budynki murowane z dachami dwuspadowymi oraz z poddaszami nieużytkowymi.

Obiekty były niepodpiwniczone lub częściowo podpiwniczone, nie posiadały też ocieplonych przegród. Wiele budynków z tego okresu nie spełniało ówczesnych, mało rygorystycznych jak na dzisiejsze czasy, wymagań izolacyjności cieplnej, określonych w roku 1957 oraz 1964 [5-6]. Prowadziło to do powstawania wielu dróg ucieczki ciepła przez podłogi na gruncie oraz stropy znajdujące się nad pomieszczeniami nieogrzewanymi (RYS. 4).

Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi najczęściej wykonywane były na belkach drewnianych (RYS. 5) lub stalowych, takich jak np. strop Kleina (RYS. 6-7) [7-8]. Dociążone były warstwą pełniącą funkcje izolacji termicznej i akustycznej. Do najczęściej stosowanych rozwiązań należały polepy, w których materiałem wiążącym była glina, a wypełnieniem sieczka, trociny, gruz, piasek, prażony lub wysezonowany żużel.

Strop Kleina (RYS. 6-7 i RYS. 8) składa się z belek stalowych dwuteowych oraz płaskich płyt międzybelkowych wykonanych z cegły ceramicznej (pełnej lub dziurawki), zbrojonych bednarką i opartych na dolnych półkach belek.

RYS. 5. Układ warstw w stropach drewnianych. Objaśnienia: 1 - belka, 2 - łaty, 3 - podłoga drewniana, 4 - polepa, 5 - legary, 6 - deska calowa. Ewentualnie dodatkowo: 7 - ślepy pułap, 8 - podsufika (deska półcalowa) z wykończeniem od spodu tynkiem lub płytą g-k; rys.: na podstawie [9]

RYS. 5. Układ warstw w stropach drewnianych. Objaśnienia: 1 - belka, 2 - łaty, 3 - podłoga drewniana, 4 - polepa, 5 - legary, 6 - deska calowa. Ewentualnie dodatkowo: 7 - ślepy pułap, 8 - podsufika (deska półcalowa) z wykończeniem od spodu tynkiem lub płytą g-k; rys.: na podstawie [9]

RYS. 6-7. Strop Kleina: przekrój poprzeczny stropu z podłogą drewnianą na legarach oraz płytami typu ciężkiego zbrojonymi bednarką. Objaśnienia: 1 -belka stalowa, 2 - cegła, 3 - płaskownik lub pręt, 4 - siatka, 5 - polepa (beton lekki), 6 - podłoga drewniana, 7 - obetonowanie belki stalowej; rys.: na podstawie [10]

RYS. 6-7. Strop Kleina: przekrój poprzeczny stropu z podłogą drewnianą na legarach oraz płytami typu ciężkiego zbrojonymi bednarką. Objaśnienia: 1 -belka stalowa, 2 - cegła, 3 - płaskownik lub pręt, 4 - siatka, 5 - polepa (beton lekki), 6 - podłoga drewniana, 7 - obetonowanie belki stalowej; rys.: na podstawie [10]

Rozstaw belek zależy od rozpiętości oraz obciążenia i wynosi zazwyczaj od 1 do 1,5 m. Występują trzy odmiany wypełnienia płytą ceramiczną:

 • typu lekkiego - grubość płyty wynosi ¼ cegły (6,5 cm),
 • typu półciężkiego, w którym płyta lekka jest wzmocniona żeberkami z cegły ustawionej na rąb
 • oraz typu ciężkiego o grubości płyty ½ cegły (12 cm, cegła postawiona na rąb).
RYS. 8. Strop Kleina: widok płyty półciężkiej. Objaśnienia: 1 - belka stalowa dwuteowa, 2 - cegła ułożona podstawą i wozówką, 3 - bednarka lub zbrojenie; rys.: na podstawie [10]

RYS. 8. Strop Kleina: widok płyty półciężkiej. Objaśnienia: 1 - belka stalowa dwuteowa, 2 - cegła ułożona podstawą i wozówką, 3 - bednarka lub zbrojenie; rys.: na podstawie [10]

Na wykonanej płycie układano polepę, np. z gruzobetonu, betonu lekkiego, wysezonowanego żużla zmieszanego z wapnem. Spotykane są różne modyfikacje stropu Kleina (zróżnicowana technologia i materiał wykorzystany do wypełnienia przestrzeni międzybelkowych). Do popularnych rozwiązań wypełnień należy płyta żelbetowa monolityczna, wykonana jako strop odcinkowy swobodnie podparty na dolnych stopkach belek (strop Moniera), z ewentualnym obetonowaniem środników aż do wysokości górnych stopek.

W budynkach niepodpiwniczonych podłogi na gruncie realizowane były przez usunięcie ziemi roślinnej w obrębie ścian zewnętrznych. Z ław fundamentowych posadowionych poniżej głębokości przemarzania gruntu wyprowadzone były ściany fundamentowe do wysokości około 30 cm nad poziomem terenu. Następnie układano izolację poziomą ścian i łączono ją z izolacją przeciwwilgociową podłogi. We wczesnych rozwiązaniach pod właściwą podłogą wykonywano wentylowaną przestrzeń podłogową. W tych przypadkach podłogi na gruncie były wykonane z desek na legarach drewnianych, opartych na kamieniach polnych lub murkach z cegły pełnej i nie były ocieplane (RYS. 9). Przy takim rozwiązaniu współczynnik przenikania ciepła podłóg na gruncie (obliczony zgodnie z PN-EN ISO 13370:2001 [11]) wynosił około Uc = 0,70 W/(m2·K).

RYS. 9. Układ warstw w drewnianej podłodze wentylowanej. Objaśnienia: 1 - listwy przyścienne, 2 -deski podłogowe, 3 - legary, 4 - izolacja z papy, 5 - słupki murowane z cegły lub kamienie polne; rys.: na podstawie [12]

RYS. 9. Układ warstw w drewnianej podłodze wentylowanej. Objaśnienia: 1 - listwy przyścienne, 2 -deski podłogowe, 3 - legary, 4 - izolacja z papy, 5 - słupki murowane z cegły lub kamienie polne; rys.: na podstawie [12]

RYS. 10. Układ warstw w niezaizolowanej podłodze betonowej. Objaśnienia: 1 - posadzka, 2 - płyta betonowa, 3 - posypka piaskowa, żwirowa lub gruz, 4 - podłoże gruntowe; rys.: na podstawie [13]

RYS. 10. Układ warstw w niezaizolowanej podłodze betonowej. Objaśnienia: 1 - posadzka, 2 - płyta betonowa, 3 - posypka piaskowa, żwirowa lub gruz, 4 - podłoże gruntowe; rys.: na podstawie [13] 

Innym rozwiązaniem podłogi na gruncie były płyty betonowe układane na warstwie podsypki piaskowej/żwirowej/gruzu bez izolacji termicznej i przeciwwilgociowej (RYS. 10).

Lata 1970-1991

Wznoszono wówczas parterowe lub piętrowe budynki murowane (w kształcie kostki) o dachach płaskich lub kopertowych.

Budynki były często podpiwniczone, z nieocieplonym i nieogrzewanym podziemiem. Główną barierą dla ucieczki ciepła z pomieszczeń ogrzewanych do gruntu były stropy nad piwnicami. W budynkach zaczęto stosować stropy gęstożebrowe: o żebrach wykonanych całkowicie na budowie (strop Akermana), na belkach żelbetowych całkowicie prefabrykowanych (strop DMS, zastąpiony w późniejszych latach stropem DZ, strop T-27) oraz na żebrach częściowo prefabrykowanych, np. strop Fert (RYS. 11), a także Ceram 50.

RYS. 11. Przekrój przez strop Fert. Objaśnienia: 1 - belka (zbrojenie), 2 - pustka stropowy, 3 - nadbeton; rys.: na podstawie [14]

RYS. 11. Przekrój przez strop Fert. Objaśnienia: 1 - belka (zbrojenie), 2 - pustka stropowy, 3 - nadbeton; rys.: na podstawie [14]

W przypadku stosowania w latach 70. stropu Akermana współczynnik przenikania ciepła (w zależności od ułożonych warstw materiałów) wynosił około Uc = 0,93 W/(m2·K) (TABELA 2), zaś dla stropu ­Moniera około Uc = 1,20 W/(m2·K).

TABELA 2. Układ warstw w stropie nad pomieszczeniem nieogrzewanym w latach 70. XX wieku

TABELA 2. Układ warstw w stropie nad pomieszczeniem nieogrzewanym w latach 70. XX wieku

W latach 80. częściej wykorzystywano stropy Fert, których współczynnik przenikania ciepła był nieco niższy (niż w przypadku stopu Akermana) i wynosił około Uc = 0,81 W/(m2·K) (TABELA 3).

W przypadku zastosowania podłóg na gruncie, były one wykonywane jako płyty betonowe układane na izolacji przeciwwodnej z papy na podbudowie z podsypki piaskowej/żwirowej lub gruzowej bez izolacji termicznej. Ściany fundamentowe nie były ocieplane.

Termomodernizacja stropów oraz podłóg na gruncie

Na początku lat 70. XX wieku uruchomiono w Trzemesznie fabrykę płyt i filców z wełny mineralnej, w tym samym czasie zaczęto w Polsce wytwarzać płyty ze styropianu zwykłego i samogasnącego. Oba materiały zaczęto produkować i wykorzystywać na masową skalę dopiero w latach 90. ubiegłego wieku.

TABELA 3. Układ warstw w stropie nad pomieszczeniem nieogrzewanym w latach 80. XX wieku

TABELA 3. Układ warstw w stropie nad pomieszczeniem nieogrzewanym w latach 80. XX wieku

Ocieplenie stropów nad nieogrzewanymi piwnicami bardzo często wiąże się ze zmniejszeniem wysokości oraz kubatury pomieszczeń. Jest to następstwem dołożenia warstwy izolacji pod sufitem (RYS. 12). Dlatego też z reguły niemożliwe jest ułożenie izolacji bez wpływu na funkcjonalność pomieszczeń piwnicy. Kolejnym czynnikiem wpływającym na technologie ocieplenia jest oczekiwany sposób wykończenia powierzchni sufitów oraz ilość instalacji podwieszonych na stropach (tj. instalacja kanalizacyjna, instalacja c.w.u. itp.).

RYS. 12. Przekrój przez strop Akermana z wykonanym ociepleniem od spodu. Objaśnienia: 1 - podłoga, np. drewniana, 2 - wylewka betonowa gr. 3 cm, 3 - strop Akermana gr. 18 cm, 4 - materiał termoizolacyjny (np. styropian lub pianka poliuretanowa), 5 - zaprawa tynkarska; rys.: na podstawie [15]

RYS. 12. Przekrój przez strop Akermana z wykonanym ociepleniem od spodu. Objaśnienia: 1 - podłoga, np. drewniana, 2 - wylewka betonowa gr. 3 cm, 3 - strop Akermana gr. 18 cm, 4 - materiał termoizolacyjny (np. styropian lub pianka poliuretanowa), 5 - zaprawa tynkarska; rys.: na podstawie [15]

Termomodernizacja stropu

Najczęściej spotykanym sposobem termomodernizacji stropu Kleina lub stropu gęstożebrowego jest metoda lekka mokra z wykorzystaniem niepalnego materiału izolacyjnego, lub metoda natrysku niepalnej piany poliuretanowej. Ocieplenie polegające na dołożeniu warstwy izolacji termicznej od spodu stropu obejmuje takie zadania, jak:

 1. oczyszczenie podłoża oraz jednokrotne naniesienie gruntu wzmacniającego podłoże i zmniejszającego nasiąkliwość,
 2. przygotowanie zaprawy klejącej, a następnie przygotowanie, przycięcie i przyklejenie płyt izolacyjnych,
 3. wyrównanie powierzchni izolacji, a następnie wykonanie warstwy zbrojącej z jednej warstwy siatki z włókna szklanego,
 4. przygotowanie zaprawy tynkarskiej, a następnie ręczne naniesienie jej na podłoże,
 5. zatarcie masy tynkarskiej do odpowiedniej struktury.

Aby strop wykonany w latach 70. [dla którego U  =  0,93 W/(m2∙K)] spełniał obecne wymagania dotyczące współczynnika przenikania ciepła U ≤  0,25 W/(m2∙K) (dla ti  ≥  16°C), należy wykonać ocieplenie z izolacji o grubości minimum 12 cm. W takim przypadku U  =  0,23 W/(m2∙K). Koszt brutto termomodernizacji (materiał waz z robocizną), z wykorzystaniem materiału izolacyjnego o współczynniku λ  =  0,036 W/(m∙K), wynosi około 117 zł/m2. W celu uzyskania U  =  0,15 W/(m2∙K) należy wykonać ocieplenie materiałem o grubości 18 cm. Koszt takiej termomodernizacji wyniesie 133 zł/m2.

Drugim rozwiązaniem termomodernizacyjnym dla stropu jest wykorzystanie natryskowej, niepalnej pianki.

W celu spełnienia obecnych wymagań przenikania ciepła grubość izolacji powinna wynosić minimum 6 cm [przy λ  =  0,023 W/(m∙K)], w takim przypadku U  =  0,22 W/(m2∙K). Koszt brutto takiej termomodernizacji (materiał waz z robocizną) wynosi około 63 zł/m2.

RYS. 13. Przekrój przez strop drewniany po wykonaniu termomodernizacji. Objaśnienia: 1 - belka nośna, 2 - łata, 3 - deska podłogowa, 4 - polepa, 5 -deska stropowa, 6 - paroizolacja, 7 - izolacja termiczna, 8 - deska sufitowa; rys.: A. Miszczuk

RYS. 13. Przekrój przez strop drewniany po wykonaniu termomodernizacji. Objaśnienia: 1 - belka nośna, 2 - łata, 3 - deska podłogowa, 4 - polepa, 5 -deska stropowa, 6 - paroizolacja, 7 - izolacja termiczna, 8 - deska sufitowa; rys.: A. Miszczuk

W celu uzyskania U  =  0,15 W/(m2∙K) należy wykonać ocieplenie o grubości 13 cm. Koszt takiej termomodernizacji wyniesie 98 zł/m2. Podane ceny ocieplenia stropu z wykorzystaniem natrysku nie uwzględniają wykończenia sufitu które, jeżeli jest taki wymóg (ze względu na funkcje piwnicy), musi być wykonane w formie zabudowy, np. płytą g-k.

Podstawowa termomodernizacja stropu drewnianego nie wpływa na obniżenie wysokości pomieszczenia nieogrzewanego (tak jak ma to miejsce w przypadku stropów ciężkich), a co za tym idzie również jego funkcjonalności (izolację termiczną najczęściej umieszcza się w przestrzeni między legarami). Termomodernizacja polegająca na wykonaniu warstwy izolacji termicznej od spodu stropu (RYS. 13) obejmuje takie zadania, jak:

 1. demontaż podsufitki (jeżeli występuje) w pomieszczeniu nieogrzewanym,
 2. oczyszczenie stropu oraz montaż warstwy paroszczelnej, np. folii paroizolacyjnej,
 3. przygotowanie, przycięcie i ułożenie izolacji (np. z wełny mineralnej) pomiędzy belkami nośnymi lub natrysk piany poliuretanowej,
 4. montaż warstwy wykończeniowej - podsufitki (np. z desek), która ma za zadanie utrzymanie izolacji na miejscu (w szczególności w przypadku wykorzystania do ocieplenia wełny mineralnej).
RYS. 14. Przekrój przez strop drewniany po wykonaniu termomodernizacji wraz z ograniczeniem wpływu mostków termicznych. Objaśnienia: 1 - belka nośna, 2 - łata, 3 - deska podłogowa, 4 - polepa, 5 - deska stropowa, 6 - paroizolacja, 7 - izolacja termiczna, 8 - deska sufitowa; rys.: A. Miszczuk

RYS. 14. Przekrój przez strop drewniany po wykonaniu termomodernizacji wraz z ograniczeniem wpływu mostków termicznych. Objaśnienia: 1 - belka nośna, 2 - łata, 3 - deska podłogowa, 4 - polepa, 5 - deska stropowa, 6 - paroizolacja, 7 - izolacja termiczna, 8 - deska sufitowa; rys.: A. Miszczuk

W celu zmniejszenia występujących w stropie mostków termicznych, którymi są konstrukcyjne belki nośne, zalecane jest dodatkowe ocieplenie stropu od spodu (RYS. 14). Zadanie to polega na montażu (po ociepleniu stropu - punkt 3 powyżej) łat od spodu, prostopadle do belek nośnych, pomiędzy które następnie układana jest dodatkowa kilkucentymetrowa warstwa izolacji termicznej. Ostatnim etapem jest montaż podsufitki do łat. Wadą takiego rozwiązania jest obniżenie wysokości pomieszczenia nieogrzewanego.

RYS. 15. Ograniczenie dróg ucieczki ciepła przez strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym. Objaśnienia: 1 - ocieplenie stropu nad piwnicą, 2 - nieogrzewana piwnica, 3 - ocieplenie ściany piwnicy, 4 - ocieplenie podłogi na gruncie, 5 - ława fundamentowa; rys.: na podstawie [16]

RYS. 15. Ograniczenie dróg ucieczki ciepła przez strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym. Objaśnienia: 1 - ocieplenie stropu nad piwnicą, 2 - nieogrzewana piwnica, 3 - ocieplenie ściany piwnicy, 4 - ocieplenie podłogi na gruncie, 5 - ława fundamentowa; rys.: na podstawie [16]

Dalsze zmniejszenie strat ciepła przez strop znajdujący się nad pomieszczeniami nieogrzewanymi można osiągnąć poprzez docieplenie (RYS. 15):

 • ścian pomieszczeń nieogrzewanych,
 • podłogi na gruncie.

Termomodernizacja podłogi podniesionej nad gruntem

Termomodernizacja taka może zostać wykonana w jednej z dwóch technologii. Oba rozwiązania zakładają jednak rozebranie starej konstrukcji wentylowanej.

Prawidłowo wykonana termomodernizacja podłogi na gruncie (RYS. 16) powinna charakteryzować się następującymi warstwami (zaczynając od warstwy położonej najniżej):

RYS. 16. Prawidłowy układ warstw w termomodernizowanej podłodze na gruncie.

RYS. 16. Prawidłowy układ warstw w termomodernizowanej podłodze na gruncie. Objaśnienia: 1 - izolacja termiczna ścian, 2 - ściana zewnętrzna, 3 - izolacja pionowa ścian fundamentowych, 4 - izolacja pozioma ścian fundamentowych, 5 - grunt rodzimy, 6 - ława fundamentowa, 7 - warstwa wykończeniowa, 8 - warstwa podkładowa, np. jastrych cementowy, 9 - folia polietylenowa, 10 - dwie warstwy izolacji termicznej, 11 - folia polietylenowa lub papa, 12 - warstwa konstrukcyjna z betonu, 13 - zagęszczona posypka piaskowa; rys.: na podstawie [17]

 1. Warstwa wyrównująca. Tworzy ją 15-20-centymetrowa podsypka (piasek, żwir lub pospółka), która jest podbudową dla płyty betonowej podłogi. Podsypkę układa się na wstępnie wyrównanym podłożu (po uprzednim usunięciu humusu), a jej kolejne warstwy dokładnie zagęszcza się mechanicznie. Jeśli na podsypkę wybierzemy keramzyt, może być ona jednocześnie warstwą termoizolacyjną.
 2. Warstwa konstrukcyjna z betonu. Stanowi ona konstrukcyjne oparcie dla wszystkich kolejnych warstw podłogi. Najczęściej jest to płyta betonowa grubości 10–20 cm z betonu klasy min. C12/15.
 3. Izolacja przeciwwilgociowa. Warstwa ta chroni pomieszczenia przed wilgocią przenikającą z gruntu. Wykonuje się ją najczęściej z papy bądź folii polietylenowej o grubości co najmniej 0,3 mm i łączy z izolacją poziomą ścian fundamentowych na zakład [18].
 4. Izolacja termiczna. Grubość termoizolacji powinna wynosić min. 10 cm styropianu, polistyrenu ekstrudowanego lub wełny mineralnej. Izolację układa się w dwóch warstwach, z których druga (wierzchnia) ma przykrywać styki warstwy pierwszej (spodniej).
 5. Izolacja zabezpieczająca. Zabezpiecza (najczęściej jest to folia polietylenowa) przed wnikaniem jastrychu pomiędzy płyty izolacji termicznej (jastrych nie spaja się z izolacją termiczną, a woda zarobowa nie wnika w zastosowaną wełnę mineralną).
 6. Warstwa podkładowa. Najczęściej tworzy ją płynny jastrych cementowy lub anhydrytowy o grubości zazwyczaj 4-5 cm. Inny wariant stanowią wylewki samopoziomujące, które dają gładką i równą powierzchnię, niewymagającą dodatkowego formowania.
 7. Warstwa wykończeniowa. Najczęściej wykonana z materiałów o podwyższonej ścieralności oraz łatwych do utrzymania w czystości, takich jak terakota, panele, drewno, kamień lub wykładzina.

Termomodernizacja podłogi znajdującej się w bezpośrednim kontakcie z gruntem

RYS. 17. Zmniejszenie wpływu mostka termicznego przez zastosowanie pionowej izolacji krawędziowej; rys.: [22]

RYS. 17. Zmniejszenie wpływu mostka termicznego przez zastosowanie pionowej izolacji krawędziowej; rys.: [22]

Podobne rozwiązanie termomodernizacyjne można zastosować w przypadku nieocieplonej podłogi znajdującej się w bezpośrednim kontakcie z gruntem. Koszt termomodernizacji podłogi podniesionej będzie zbliżony do ocieplenia podłogi betonowej na gruncie. W przypadku Uc  =  0,20 W/(m2∙K) (Uc uwzględnia również opór gruntu), przy wykorzystaniu 10 cm styropianu, wyniesie on 89 zł/m2, zaś dla Uc  =  0,10 W/(m2∙K) w przypadku 15 cm styropianu - 99 zł/m2.

Wykonanie podłogi na keramzycie jest to metoda mało efektywna, co wiąże się z właściwościami i ceną keramzytu. Koszt wykonania podłogi z warstwą izolacyjną wykonaną z keramzytu o grubości 24 cm [Uc  =  0,20 W/(m2∙K)] wyniesie 143 zł/m2 [19].

Miejscami szczególnie narażonymi na powstanie mostków termicznych są nieciągłości warstwy izolacyjnej, np. połączenie ściany fundamentowej z podłogą i ścianą zewnętrzną czy połączenie ściany zewnętrzej ze stropem rozdzielającym pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego [20]. Straty te możemy minimalizować, stosując odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne oraz używając materiałów o małym współczynniku przewodzenia λ (m.in. bloczki izolacyjne, spienione szkło, prenit).

RYS. 18. Zmniejszenie wpływu mostka termicznego przez zastosowanie poziomej izolacji krawędziowej; rys.: [22]

RYS. 18. Zmniejszenie wpływu mostka termicznego przez zastosowanie poziomej izolacji krawędziowej; rys.: [22]

W celu wyeliminowania mostka na połączeniu stropu nad pomieszczeniem nieogrzewanym ze ścianami budynku zalecane jest ocieplenie ścian:

 • ścian wewnętrznych ze wszystkich stron,
 • ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej i zewnętrznej na odcinku minimum 1 m poniżej dolnej krawędzi stropu.

Izolacja termiczna stropu piwnicy powinna łączyć się z izolacją ściany zewnętrznej i wewnętrznej, zaś minimalna grubość izolacji powinna wynosić 10 cm.

W celu zwiększenia izolacyjności termicznej podłogi na gruncie zalecane jest wykonanie izolacji krawędziowej. Izolacja termiczna może być umieszczana pionowo (RYS. 17), poziomo (RYS. 18) lub ukośnie (RYS. 19) [21].

Minimalna zalecana długość/wysokość pasa izolacji krawędziowej powinna wynosić 1 m: od wewnętrznej powierzchni ściany (w przypadku izolacji poziomej) lub od zewnętrznego poziomu gruntu (w przypadku zastosowaniu izolacji krawędziowej pionowej).

Izolację krawędziową pionową można wykonać również w formie ściany fundamentowej z materiałów o małej gęstości. Wadą tego rozwiązania jest fakt, iż izolację taką trzeba przewidzieć już na etapie projektowania budynku.

RYS. 19. Zmniejszenie wpływu mostka termicznego przez zastosowanie ukośnej izolacji krawędziowej; rys.: [22]

RYS. 19. Zmniejszenie wpływu mostka termicznego przez zastosowanie ukośnej izolacji krawędziowej; rys.: [22]

Fragment publikacji "Kompleksowa termomodernizacja budynków jednorodzinnych", pod red. dr. inż. Szymona Firląga, powstałej w ramach projektu "Termomodernizacja - to się opłaca".

Zapraszamy na stronę www.termomodernizacjadomow.pl

Literatura

 1. http://www.izolacje.com.pl/artykul-galeria/id1565,projektowanie-podlog-w-swietle-nowych-wymagan-cieplnych?gal=1&zdjecie=4039
 2. A.E. Kaliszuk-Wietecka, A. Miszczuk, "Mapa energetyczna budynku wielorodzinnego", "Energia i Budynek" 5/2012, s. 26-29.
 3. PN-­B-02020:1991, "Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia".
 4. A.J. Chmielewski, "Określenie optymalnych wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych dla budynków jednorodzinnych poddawanych termomodernizacji", praca inżynierska WIL, PW, 2016.
 5. PN-B-02405:57, "Współczynniki przenikania ciepła k dla przegród budowlanych. Wartości liczbowe".
 6. PN-B-03404:64, "Współczynnik przenikania ciepła k dla przegród budowlanych".
 7. T. Nicer, "Stropy płaskie w budowlach zabytkowych”, „Budownictwo i Architektura" 5/2009, s. 85-100.
 8. J. Sieczkowski, T. Nejman, "Ustroje Budowlane”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
 9. http://bywajtu.pl/uzytkownik/agata/temat/tablica-glowna/ankry/
 10. http://farby-kabe.eu/strop-kleina/
 11. PN-EN ISO 13370:2001, "Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania".
 12. https://www.budujemydom.pl/podlogi-i-posadzki/58-remont-podlogi-na-gruncie
 13. http://www.e-izolacje.pl/a/ciepla-i-wytrzymala-podloga-na-gruncie-krok-po-kroku-11247.html
 14. BudownictwoPolskie.pl
 15. https://tc-417.pl/portfolio-item/strop-vi-strop-ackermana/
 16. http://ladnydom.pl/budowa/1,106571,14035095,Termomodernizacja_domu_fundamenty_podloga_na_gruncie.html
 17. https://www.budujemydom.pl/podlogi-i-posadzki/10558-podloga-na-gruncie
 18. A. Kaliszuk-Wietecka, A. Miszczuk, "Rozkład zapotrzebowania na energię pierwotną i końcową w budynku wielorodzinnym", "Materiały Budowlane" 12/2013, s. 68-70.
 19. S. Firląg, Raport BPIE "Określenie wymagań dla termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych do standardu NZEB w warunkach polskich".
 20. W. Płoński, J.A. Pogorzelski, "Fizyka budowli", Arkady, Warszawa 2017.
 21. A. Stolarska, J. Strzałkowski, "Analiza rozwiązań połączenia ściana podłoga na gruncie z wariantowym usytuowaniem izolacji krawędziowej", "Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury" 4/2016, s. 513-521.
 22. https://www.researchgate.net/profile/Jaroslaw_Strzalkowski/publication/315597188_Analiza_rozwiazan_polaczenia_sciana-podloga_na_gruncie_z_wariantowym_usytuowaniem_izolacji_krawedziowej/links/58e6ab2c4585152528de502b/Analiza-rozwiazan-polaczenia-sciana-podloga-na-gruncie-z-wariantowym-usytuowaniem-izolacji-krawedziowej.pdf

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Trwałość murów licowych

Trwałość murów licowych Trwałość murów licowych

W artykule zostanie przedstawione ujęcie trwałości murów licowych w opracowywanym do wdrożenia w Polsce Eurokodzie EN 1996 „Projektowanie konstrukcji murowych” [1]. Problematyka ta ujęta jest w części...

W artykule zostanie przedstawione ujęcie trwałości murów licowych w opracowywanym do wdrożenia w Polsce Eurokodzie EN 1996 „Projektowanie konstrukcji murowych” [1]. Problematyka ta ujęta jest w części II „Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych”, która wskazuje również wiele norm związanych (m.in. grupy norm EN 771 [2], EN 998 [3] i pośrednio EN 845 [4]). Jednak w tej grupie norm zawarte są tylko ogólne wytyczne dotyczące zasad doboru materiałów. Doświadczenia...

Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości

Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości

Tynki wewnętrzne, zwane także wyprawami tynkarskimi, to powłoki wykonane z zapraw przeznaczonych do pokrywania lub kształtowania powierzchni ścian i stropów. Należy jednak pamiętać, że tynk to nie tylko...

Tynki wewnętrzne, zwane także wyprawami tynkarskimi, to powłoki wykonane z zapraw przeznaczonych do pokrywania lub kształtowania powierzchni ścian i stropów. Należy jednak pamiętać, że tynk to nie tylko element zwiększający estetykę i wytrzymałość powierzchni ściany, lecz także czynnik zapewniający odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach, stanowiący o komforcie jego użytkowania. Aby te funkcje mógł pełnić w każdym wnętrzu, jego rodzaj należy starannie dobrać w zależności od podłoża oraz przewidywanego...

Materiały do systemów ociepleń ETICS

Materiały do systemów ociepleń ETICS Materiały do systemów ociepleń ETICS

Gdy patrzymy na ścianę wyklejoną termoizolacją, z której robotnicy zdejmują kolejne niezwiązane z podłożem płyty, zadajemy sobie pytanie: czy rzeczywiście dobór materiałów i ich wbudowanie są łatwe?

Gdy patrzymy na ścianę wyklejoną termoizolacją, z której robotnicy zdejmują kolejne niezwiązane z podłożem płyty, zadajemy sobie pytanie: czy rzeczywiście dobór materiałów i ich wbudowanie są łatwe?

Gładzie gipsowe w budownictwie

Gładzie gipsowe w budownictwie Gładzie gipsowe w budownictwie

Gładź jest ostatnią wierzchnią warstwą powierzchni tynkowanej, nadającą jej wysoką estetykę, wykonywaną z zaprawy lub masy tynkarskiej. Najbardziej szlachetna odmiana gładzi do wykonywania powłok wewnętrznych...

Gładź jest ostatnią wierzchnią warstwą powierzchni tynkowanej, nadającą jej wysoką estetykę, wykonywaną z zaprawy lub masy tynkarskiej. Najbardziej szlachetna odmiana gładzi do wykonywania powłok wewnętrznych w obiektach budowlanych to suche zaprawy tynkarskie wytwarzane na spoiwie gipsowym – tzw. gładzie gipsowe. Gładzie gipsowe stosuje się na powierzchniach ścian i sufitów w celu ich wyrównania, a dzięki temu uzyskania wysokiej jakości podłoży gładkich przeznaczonych do malowania lub tapetowania.

Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych

Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych

Historia obecności płyt gipsowo-kartonowych w Polsce ma już pięćdziesięcioletnią tradycję. Należy jednak zaznaczyć, że ten pierwszy okres stosowania (od 1957 do 1990 r.) bardzo zaszkodził opinii o przydatności...

Historia obecności płyt gipsowo-kartonowych w Polsce ma już pięćdziesięcioletnią tradycję. Należy jednak zaznaczyć, że ten pierwszy okres stosowania (od 1957 do 1990 r.) bardzo zaszkodził opinii o przydatności płyt gipsowo-kartonowych na polskich budowach. W tym pierwszym okresie była dostępna jedynie płyta, nie było natomiast żadnych akcesoriów ani kleju gipsowego czy gipsu szpachlowego, nie mówiąc już o profilach. Płyta g-k miała zastępować mokre tynki wewnętrzne, co dobitnie podkreśla obowiązująca...

Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków?

Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków? Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków?

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża pojemność cieplna konstrukcji budynku (zdolność...

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża pojemność cieplna konstrukcji budynku (zdolność do akumulacji ciepła) przyczynia się zaś do poprawy jego efektywności energetycznej, co przejawia się zmniejszeniem zużycia energii niezbędnej do zapewnienia i utrzymania komfortu cieplnego. Pozwala też na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych bez dodatkowych kosztów inwestycyjnych.

Dom podziemny

Dom podziemny Dom podziemny

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

Izolacje aerożelowe

Izolacje aerożelowe Izolacje aerożelowe

Rosnące koszty wytwarzania energii konwencjonalnej oraz polityka UE zmierzająca do ograniczania zużycia energii i emisji gazów w krajach członkowskich skłaniają do poszukiwania coraz bardziej efektywnych...

Rosnące koszty wytwarzania energii konwencjonalnej oraz polityka UE zmierzająca do ograniczania zużycia energii i emisji gazów w krajach członkowskich skłaniają do poszukiwania coraz bardziej efektywnych termoizolacji, nawet mimo stosunkowo dużego kosztu ich wytwarzania. Takim materiałem izolacyjnym, który wydaje się spełniać rosnące wymagania, jest aerożel – materiał nanoporowaty, ultralekki i transparentny.

Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego

Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego

Zaprawy tynkarskie na bazie cementu romańskiego były powszechnie stosowane w budownictwie miejskim na przełomie XIX i XX w. Miały za zadanie chronić konstrukcję budynków przed wpływem czynników atmosferycznych...

Zaprawy tynkarskie na bazie cementu romańskiego były powszechnie stosowane w budownictwie miejskim na przełomie XIX i XX w. Miały za zadanie chronić konstrukcję budynków przed wpływem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń środowiska, a jednocześnie pełnić funkcję dekoracyjną. Po ich ponad 100-letniej eksploatacji można stwierdzić, że w przeważającej większości obserwowanych obiektów wygrały próbę czasu i zachowały funkcję wypraw bez specjalnych reperacji. Jednakże w wielu wypadkach wpływy atmosferyczne...

Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród

Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać budynki i ich usytuowanie [12]. Ustawodawcy zaprezentowali w nim m.in. nowe podejście...

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać budynki i ich usytuowanie [12]. Ustawodawcy zaprezentowali w nim m.in. nowe podejście do oceny wilgotnościowej przegród. Jako właściwą wskazali normę PN-EN ISO 13788 [11], która od momentu jej wprowadzenia w 2001 r. miała status normy dobrowolnego stosowania. W związku z tym już wcześniej została wdrożona do procesu dydaktycznego na wielu uczelniach technicznych. Prowadzono również...

Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych

Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych

Uzyskanie rzetelnej informacji o jakości i prawidłowości wykonanej w budynku izolacji termicznej może nie być proste. Istniejące budynki bardzo często nie mają dokumentacji lub jest ona niekompletna, a...

Uzyskanie rzetelnej informacji o jakości i prawidłowości wykonanej w budynku izolacji termicznej może nie być proste. Istniejące budynki bardzo często nie mają dokumentacji lub jest ona niekompletna, a dodatkowy problem mogą stanowić dokonane w trakcie realizacji zmiany technologii czy materiałów w stosunku do zaplanowanych w projekcie. Aby zatem dokonać poprawnej oceny, należy wykonać dodatkowe badania, najlepiej metodą bezinwazyjną. Taka bezinwazyjna weryfikacja prac izolacyjnych nie jest możliwa...

Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej....

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej. Zwiększenie parametrów izolacyjnych przegród budynku jest często bardzo trudne do uzyskania (przy istniejących grubych ścianach powoduje ograniczenie dopływu światła dziennego) lub wiąże się z wieloma kompromisami architektonicznymi i funkcjonalnymi (np. zmniejszeniem powierzchni użytkowej lub wysokości...

Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami

Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami

W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój budownictwa kubaturowego i komunikacyjnego. Nowym inwestycjom mogą towarzyszyć oddziaływania, przed którymi należy chronić środowisko. Jednym z takich oddziaływań...

W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój budownictwa kubaturowego i komunikacyjnego. Nowym inwestycjom mogą towarzyszyć oddziaływania, przed którymi należy chronić środowisko. Jednym z takich oddziaływań jest wpływ wibracji, czyli drgań mechanicznych (zwanych dalej krótko drganiami), na budynki i ludzi w nich przebywających (tzw. wpływy dynamiczne).

Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie...

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie Interpretacyjnym „Wymaganie podstawowe nr 5. Ochrona przed hałasem”. Podobne zapisy, włączające ponadto ochronę przeciwdrganiową, znajdują się w podstawowych aktach prawnych dotyczących budownictwa, do których należą: ustawa Prawo budowlane i związane z nią Rozporządzenie Ministra Infrastruktury...

Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku

Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku

Podstawowym problemem w procedurach obliczeniowych jest sposób uwzględniania liniowych mostków cieplnych. Z tego względu zjawisko występowania mostka cieplnego jest zwykle niedostrzegane i pomijane przez...

Podstawowym problemem w procedurach obliczeniowych jest sposób uwzględniania liniowych mostków cieplnych. Z tego względu zjawisko występowania mostka cieplnego jest zwykle niedostrzegane i pomijane przez projektantów, architektów i konstruktorów.

Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

Jak określać charakterystykę energetyczną budynków?

Jak określać charakterystykę energetyczną budynków? Jak określać charakterystykę energetyczną budynków?

Zapotrzebowanie na energię netto do ogrzewania i chłodzenia stanowi istotny składnik ogólnej charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto wiele wskaźników opartych na zapotrzebowaniu na energię netto...

Zapotrzebowanie na energię netto do ogrzewania i chłodzenia stanowi istotny składnik ogólnej charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto wiele wskaźników opartych na zapotrzebowaniu na energię netto jest podstawą do porównywania koncepcji architektonicznych i szacowania przyszłych kosztów eksploatacji obiektów, w szerszej perspektywie zaś – do oceny wpływu budynków na środowisko. W wybranych przypadkach (dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego) wskaźniki zapotrzebowania...

Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Celem ochrony przeciwdźwiękowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jest zapewnienie takich warunków akustycznych, „aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy [budynku – B.S.]...

Celem ochrony przeciwdźwiękowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jest zapewnienie takich warunków akustycznych, „aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy [budynku – B.S.] lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach”. Ten cel, zacytowany z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [20, 24], przedstawiony...

Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce

Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce

"Aerożel jest stosunkowo starym materiałem – wynaleziono go w 1931 r. jego objętość stanowi w ponad 90% powietrze, co czyni go najskuteczniejszym izolatorem o najniższej wartości współczynnika przewodzenia...

"Aerożel jest stosunkowo starym materiałem – wynaleziono go w 1931 r. jego objętość stanowi w ponad 90% powietrze, co czyni go najskuteczniejszym izolatorem o najniższej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ" - tłumaczą Jarosławowi Guzalowi Szymon Markiewicz – dyrektor handlowy, i Dariusz Krakowski – przedstawiciel handlowy firmy Aerogels Poland Nanotechnology Sp. z o.o.

Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania

Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania

Wysadzina zmarzlinowa to zjawisko polegające na podnoszeniu się ku górze powierzchni przemarzającej gruntu spoistego (gliny, iłu) wskutek zamarzania wody gruntowej podciąganej kapilarnie do strefy przemarzania,...

Wysadzina zmarzlinowa to zjawisko polegające na podnoszeniu się ku górze powierzchni przemarzającej gruntu spoistego (gliny, iłu) wskutek zamarzania wody gruntowej podciąganej kapilarnie do strefy przemarzania, a dokładniej: na skutek kolejno tworzących się w podłożu soczewek lodu.

Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych

Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych

Wentylacja ścian zewnętrznych ocieplanych w technologiach lekkich-suchych pozornie stanowi niewiele znaczący fragment globalnego systemu wentylacji obiektu. W rzeczywistości jest to istotny jego składnik,...

Wentylacja ścian zewnętrznych ocieplanych w technologiach lekkich-suchych pozornie stanowi niewiele znaczący fragment globalnego systemu wentylacji obiektu. W rzeczywistości jest to istotny jego składnik, bo w takich strefach zachodzą skomplikowane zjawiska klimatyczne związane ze zmianami tempa dyfuzji powietrza suchego i pary wodnej oraz migracją wilgoci, adekwatne do warunków cieplno-wilgotnościowych panujących po obu stronach ścian. Zjawiska te rzutują na jakość konstrukcji obiektu i kształtują...

Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać? Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach....

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach. Na ścianach wewnątrz pomieszczeń są to miejsca występowania tzw. mostków termicznych, spowodowane brakiem docieplenia muru, gdzie na styku powierzchni ściany z otoczeniem występuje zjawisko skraplania się wilgoci.

Jak izolować ściany zewnętrzne budynków?

Jak izolować ściany zewnętrzne budynków? Jak izolować ściany zewnętrzne budynków?

Inwestor czy właściciel budynku powinien zadbać o to, by budynek spełniał minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002...

Inwestor czy właściciel budynku powinien zadbać o to, by budynek spełniał minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). W jego interesie jest jednak rozważenie zastosowania lepszej ochrony cieplnej, niż wymagana w przepisach, tzn. wyboru takich rozwiązań, których efektywność ekonomiczna...

Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania

Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania

Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom tematyki związanej z promieniowaniem podczerwonym, budową kamer i wykonywaniem pomiarów termowizyjnych.

Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom tematyki związanej z promieniowaniem podczerwonym, budową kamer i wykonywaniem pomiarów termowizyjnych.

Najnowsze produkty i technologie

Kupuj i sprzedawaj materiały izolacyjne na platformie merXu

Kupuj i sprzedawaj materiały izolacyjne na platformie merXu Kupuj i sprzedawaj materiały izolacyjne na platformie merXu

Nowoczesne rozwiązania oraz narzędzia pomagają w prowadzeniu działalności i pozwalają firmom pozostać konkurencyjnym na rynku budowlanym. Jakie funkcjonalności wyróżniają merXu?

Nowoczesne rozwiązania oraz narzędzia pomagają w prowadzeniu działalności i pozwalają firmom pozostać konkurencyjnym na rynku budowlanym. Jakie funkcjonalności wyróżniają merXu?

Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu

Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu

Poza technicznymi i sztucznymi źródłami promieniowania, będącymi najczęściej przedmiotem rozmaitych dyskusji, często mamy także do czynienia ze źródłami promieniowania pochodzenia naturalnego. Należy do...

Poza technicznymi i sztucznymi źródłami promieniowania, będącymi najczęściej przedmiotem rozmaitych dyskusji, często mamy także do czynienia ze źródłami promieniowania pochodzenia naturalnego. Należy do nich emisja radonu – radioaktywnego gazu szlachetnego pochodzącego z gruntu. Do uszczelnienia budowli przeciwko wnikaniu tego szkodliwego dla zdrowia gazu przeznaczone są zarówno samoprzylepne membrany bitumiczno‑polimerowe KÖSTER KSK SY 15, jak i dwuskładnikowe, bitumiczno‑polimerowe masy uszczelniające...

THERMANO według nowych wymagań budowlanych 2021

THERMANO według nowych wymagań budowlanych 2021 THERMANO według nowych wymagań budowlanych 2021

Płyty Thermano to najbardziej uniwersalny materiał do termoizolacji budynków i pomieszczeń. Posiadają wiele atutów, które odgrywają kluczową rolę przy realizacjach różnego rodzaju. Pozwalają również na...

Płyty Thermano to najbardziej uniwersalny materiał do termoizolacji budynków i pomieszczeń. Posiadają wiele atutów, które odgrywają kluczową rolę przy realizacjach różnego rodzaju. Pozwalają również na spełnienie wymagań wynikających z nowych Warunków Technicznych obowiązujących od 2021 roku.

Pasywne systemy mocowań do elewacji wentylowanych

Pasywne systemy mocowań do elewacji wentylowanych Pasywne systemy mocowań do elewacji wentylowanych

AGS zajmuje się projektowaniem i produkcją innowacyjnych i niespotykanych dotąd na rynku systemów mocowań do elewacji wentylowanych, elewacji klinkierowych i ciężkich okładzin. Dynamiczny rozwój spółki...

AGS zajmuje się projektowaniem i produkcją innowacyjnych i niespotykanych dotąd na rynku systemów mocowań do elewacji wentylowanych, elewacji klinkierowych i ciężkich okładzin. Dynamiczny rozwój spółki oraz ciągłe rozbudowywanie i ulepszanie oferty produktowej przyczyniły się do uzyskania prawa ochrony własności intelektualnej oraz Krajowej Oceny Technicznej.

Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi?

Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi? Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi?

Szacuje się, że budynki w Europie pochłaniają aż 40% całkowitego zużycia energii, z czego najwięcej przeznaczone jest na ogrzewanie. Dążenie do poprawy efektywności energetycznej budynków znajduje swoje...

Szacuje się, że budynki w Europie pochłaniają aż 40% całkowitego zużycia energii, z czego najwięcej przeznaczone jest na ogrzewanie. Dążenie do poprawy efektywności energetycznej budynków znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w nowych przepisach, ale też w rozwiązaniach w segmencie stolarki okiennej. Mają one spełnić oczekiwania inwestorów, którzy troszczą się o swój portfel, ale też o zdrowie i komfort użytkowania wnętrz.

Zmiany w Warunkach Technicznych – wybierz najcieplejszy produkt?

Zmiany w Warunkach Technicznych – wybierz najcieplejszy produkt? Zmiany w Warunkach Technicznych – wybierz najcieplejszy produkt?

Najpopularniejszym tradycyjnym materiałem izolacyjnym do dachów skośnych jest wełna mineralna. Mineralna wełna szklana climowool to jeden z najbardziej ekologicznych produktów dostępnych na rynku. Dzięki...

Najpopularniejszym tradycyjnym materiałem izolacyjnym do dachów skośnych jest wełna mineralna. Mineralna wełna szklana climowool to jeden z najbardziej ekologicznych produktów dostępnych na rynku. Dzięki procesowi produkcyjnemu wykorzystującemu wyłącznie naturalne surowce mamy gwarancję, że dom został ocieplony produktem przyjaznym dla środowiska i mieszkańców, a jego jakość i wysoki parametr termoizolacyjny zagwarantują nie tylko cieplejszy dom zimą, ale i chłodniejszy latem.

Ocieplenie poddasza – energooszczędność i komfort

Ocieplenie poddasza – energooszczędność i komfort Ocieplenie poddasza – energooszczędność i komfort

Od nowoczesnego domu oczekujemy komfortu mieszkania i niskich rachunków za eksploatację. Jeden z kluczowych elementów, który wpływa na realizację powyższych oczekiwań, to skuteczna izolacja poddasza.

Od nowoczesnego domu oczekujemy komfortu mieszkania i niskich rachunków za eksploatację. Jeden z kluczowych elementów, który wpływa na realizację powyższych oczekiwań, to skuteczna izolacja poddasza.

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać? Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów...

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów budowlanych, instalacji, izolacji czy artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych. Warto przyjrzeć się temu marketplace’owi, który wielu polskim firmom może dać szansę na znaczne poszerzenie grona kontrahentów – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jakie funkcjonalności pomocne w prowadzeniu...

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.