Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Stal nierdzewna w kształtowaniu fasad budynków miejskich

Stainless steel in shaping urban building façades

Fasady wentylowane w Armada Housing, Hertogenbosch (Holandia)
Cro-Cop2 (1)

Fasady wentylowane w Armada Housing, Hertogenbosch (Holandia)


Cro-Cop2 (1)

W ciągu ostatnich lat na świecie obserwuje się tendencję wzrostu zastosowań stali nierdzewnej w kształtowaniu fasad budynków miejskich. Materiał ten jest wybierany ze względu na swoją estetykę, odporność korozyjną, dużą trwałość, właściwości fizyko­‑mechaniczne lub kombinację wszystkich tych czynników.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono wybrane rodzaje fasad budynków miejskich wykonanych przy zastosowaniu stali nierdzewnych oraz ich właściwości użytkowe. Omówiono zagadnienia konstrukcyjne w kształtowaniu fasad szklanych.

Stainless steel in shaping urban building façades

The paper presents a description of selected types of urban building façades made with stainless steel, and a description of their functional properties. Certain design issues in shaping of glass façades are presented as well.

Ze względu na różnorodność pełnionych funkcji elewacje są najtrudniejszą do zaprojektowania przegrodą budowlaną [1]. Uzyskanie oczekiwanej przez inwestora funkcjonalności często prowadzi do wykluczających się wzajemnie rozwiązań lub takich, w których pole do kompromisu jest bardzo niewielkie.

Opracowanie rozwiązania spełniającego wielokryterialne wymagania zmusza projektantów nie tylko do poszukiwania nowych materiałów, technologii i rozwiązań konstrukcyjnych, lecz także najbardziej optymalnego wykorzystania kombinacji tych trzech czynników.

Projektowanie fasad budynków w zabudowie miejskiej może stwarzać wiele problemów wynikających zarówno ze specyfiki lokalizacji, jak i cech otaczającego środowiska, takich jak:

 • konieczność wykonywania przeszkleń o dużych rozpiętościach w obiektach wielkokubaturowych,
 • duże stężenie zanieczyszczeń w powietrzu,
 • utrudniona i kosztowna konserwacja elewacji,
 • brak możliwości lub silne ograniczenia w kształtowaniu zieleni wokół budynku.

Zalety stali nierdzewnej

Stal nierdzewna jest materiałem obecnym w budownictwie od blisko 90 lat, a jej cechy techniczno-użytkowe predestynują ją do wykorzystania w konstrukcjach fasad budynków.

Materiał ten może być stosowany jako okładzina zewnętrzna fasad, m.in.: jako elewacje z profili kształtowanych na zimno, blachy profilowanej, płyt, kasetonów itp.

Jednak najbardziej twórcze i innowacyjne rozwiązania otrzymuje się wtedy, gdy stal nierdzewna nie pełni wiodącej roli w kształtowaniu fasady, lecz poprzez synergię swych cech z innymi, znanymi od dawna elementami, takimi jak pustka powietrzna, szkło, roślinność itp. umożliwia opracowanie nowoczesnych rozwiązań o znacznie korzystniejszych lub wręcz niespotykanych wcześniej cechach techniczno-użytkowych.

Do zalet stali nierdzewnej, oprócz wysokiej odporności na korozję, zaliczyć należy m.in. [2]:

 • dużą trwałość,
 • dostępność licznych gatunków o zróżnicowanych właściwościach fizycznych i mechanicznych,
 • łatwość obróbki, formowania i łączenia elementów,
 • różnorodność produktów i wyrobów hutniczych,
 • bogaty wybór rodzajów wykończenia powierzchni,
 • łatwość utrzymania w czystości, w tym możliwość ich naturalnego czyszczenia przez czynniki pogodowe.

Zalety stali nierdzewnej sprawiają, że od wielu lat jest ona materiałem chętnie wykorzystywanym zarówno do kształtowania fasad budynków nowoprojektowanych, jak również podczas renowacji lub przebudowy obiektów istniejących.

Postęp w dziedzinie technologii wytwarzania wyrobów stalowych oraz obróbki metali, m.in. nowe gatunki stali, technika trójwymiarowego kształtowania blach, ulepszone metody barwienia i cięcia stali, spowodował, że zastosowanie stali nierdzewnej staje się ekonomicznie uzasadnione nie tylko dla dużych realizacji, lecz także małych, unikatowych projektów.

Zastosowanie stali nierdzewnej jako elementu elewacji budynku pozwala połączyć walory estetyczne z wymaganiami funkcjonalnymi. Pod względem wizualnym stal nierdzewna doskonale współgra z innymi materiałami (szkło, beton, drewno), natomiast bardzo dobre właściwości mechaniczne pozwalają na minimalizację przekrojów nośnych ścian osłonowych, co jest istotne w przypadku konieczności doświetlenia wnętrza budynku.

Nie bez znaczenia dla rosnącej popularności stali nierdzewnej jest istotna dzisiaj kwestia zrównoważonego rozwoju. Stal nierdzewna, której produkcja w ok. 60% opiera się na surowcach pochodzących z recyklingu, pozwala na oszczędzanie energii w związku z ograniczeniem procesów produkcyjnych, co doskonale wpisuje się w powyższy trend [2].

Właściwości użytkowe fasad

Fasada to główna, efektowna elewacja budynku, o szczególnie dużej dekoracyjności, pełniąca funkcję reprezentacyjną [3]. Fasadą jest zazwyczaj elewacja frontowa, jednak w niektórych realizacjach funkcję tą mogą pełnić dwie, trzy lub nawet wszystkie elewacje.

Przegroda zewnętrzna budynku powinna spełniać następujące wymagania funkcjonalno-użytkowe:

 • trwałości, w tym odporności na korozję biologiczną, promieniowanie UV oraz akty wandalizmu,
 • estetyki, z uwzględnieniem istotnej w warunkach miejskich funkcji informacyjnej,
 • izolacyjności termicznej, w tym również ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem,
 • izolacyjności akustycznej,
 • inne, związane ze specyfiką użytkowanego obiektu, np. pełnić funkcję ekranu elektromagnetycznego.

Fasady, w których stal nierdzewna stanowi okładzinę lub konstrukcję wsporczą współpracującą z innymi materiałami albo roślinnością, doskonale spełniają te wymagania.

Fasady wentylowane

Fasadę wentylowaną (FOT. 1 i FOT. 2) na ścianie nośnej tworzy: podkonstrukcja, warstwa izolacji termicznej oraz okładzina zewnętrzna, która może być wykonywana w postaci kaset lub podłużnych ­paneli z nierdzewnej blachy stalowej albo kompozytu stal - tworzywo sztuczne.

Pomiędzy okładziną a powierzchnią izolacji termicznej ukształtowana jest wentylowana pustka powietrzna. Ruch powietrza w przestrzeni wentylowanej umożliwia odparowanie wilgoci z wnętrza przegrody, co polepsza jej izolacyjność cieplną oraz chroni fasadę przed rozwojem grzybów i pleśni. Pustka powietrzna fasady może również pełnić funkcję kanału czerpnego, dogrzewając powietrze pobierane do systemu wentylacji mechanicznej obiektu.

FOT. 2. National Centre for Popular Music, Sheffield, Wielka Brytania; fot.: Jamie Maher (2)

FOT. 2. National Centre for Popular Music, Sheffield, Wielka Brytania; fot.: Jamie Maher (2)

FOT. 3. Fasada szklana - Tower Place, Londyn, Wielka Brytania; fot.: Dirk Ingo Franke

FOT. 3. Fasada szklana - Tower Place, Londyn, Wielka Brytania; fot.: Dirk Ingo Franke

Fasady szklane

Rozwój technologii wytwarzania szyb zespolonych z napylanymi warstwami izolacji przeciwsłonecznych umożliwił realizację fasad całoszklanych o wymaganym poziomie izolacyjności termicznej. Fasady tego typu są często stosowane w wielkogabarytowych budynkach użyteczności publicznej, np. terminalach lotniczych, biurowcach, galeriach handlowych itp. Konstrukcję wsporczą takich fasad często stanowią prętowo-cięgnowe ruszty wykonane ze stali nierdzewnej. Wysoka granica plastyczności stali sprawia, że przekroje poprzeczne elementów rusztu mogą mieć małe wymiary, dzięki czemu nie ograniczają dostępu światła słonecznego, zwłaszcza jeśli dodatkowo zostanie zastosowana technika sprężania ustroju nośnego (FOT. 3).

Fasady siatkowe

FOT. 4. Fasada siatkowa - ekran elektromagnetyczny budynku centrum obliczeniowego Leibniz-Rechenzentrum, Garching, Niemcy; fot.: Michael Brenner

FOT. 4. Fasada siatkowa - ekran elektromagnetyczny budynku centrum obliczeniowego Leibniz-Rechenzentrum, Garching, Niemcy; fot.: Michael Brenner

Wykonywane są ze sprężyście napiętych gęstych siatek prętów i cięgien ze stali nierdzewnej, tworzących powierzchnie płaskie albo trójwymiarowe powłoki na elewacjach budynku [4] (FOT. 4). Uzyskany efekt estetyczny jest niezwykle atrakcyjny. Jednolita połyskująca metalicznymi refleksami powierzchnia o teksturze zbliżonej do tkaniny nadaje elewacji efekt głębi, który jest chętnie wykorzystywany przez architektów. Siatka stalowa nie stanowi szczelnej membrany, może jednak pełnić funkcję swoistego rodzaju filtra ograniczającego wpływy środowiska na budynek, redukując oddziaływania hałasu, wody opadowej, nasłonecznienia i wiatru. Fasada siatkowa może także pełnić dodatkowe funkcje, np. ekranu elektromagnetycznego czy ochrony przed aktami wandalizmu.

Fasady zielone

Wykorzystanie roślinności jako elementu kształtującego elewację budynku jest współczesnym nurtem architektonicznym zmierzającym do zmodyfikowania sztucznego środowiska i przybliżenia człowieka do natury. Realizacja fasady zielonej polega na rozpięciu na elewacji budynku siatki linek ze stali nierdzewnej zamocowanej do krótkich wsporników kotwionych w ścianie nośnej oraz nasadzeniu i pielęgnacji roślin.

FOT. 5. Zielona fasada; fot.: La Citta Vita/www.flickr.com

FOT. 5. Zielona fasada; fot.: La Citta Vita/www.flickr.com

Siatka stanowi osnowę umożliwiającą rozrost pnączy i może być wykonywana w postaci ortogonalnego układu linek o rozstawie nie większym niż 1,5 m lub stanowić siatkę spinaną drobnymi klemami.

Zarówno wsporniki, jak i linki wykonywane są najczęściej z kwasoodpornej stali nierdzewnej gatunku 1.4401. W innych rozwiązaniach stosuje się ramy z kształtowników zamkniętych albo specjalne panele z blach perforowanych.

Rośliny tworzą na elewacji naturalną, półprzepuszczalną warstwę i chronią ją przed wpływami środowiska: działaniem zacinającego deszczu, wiatru i nadmiernym nasłonecznieniem (FOT. 5). Zacienienie ścian budynków klimatyzowanych może spowodować redukcję zużycia energii na ten cel o 50% do 70%. W przypadku, gdy pokrywę liści tworzy bluszcz zimozielony, możliwe jest również ograniczenie strat ciepła budynku o 15% do 30%.

Zagadnienia konstrukcyjne fasad szklanych

Fasady szklane są typem przegrody zewnętrznej, w której funkcja użytkowa najsilniej wpływa na kształtowanie zarówno ogólnej koncepcji konstrukcyjnej, jak i rozwiązań detali. Materiałem często stosowanym na konstrukcje wsporcze fasad tego typu jest stal nierdzewna, choć nierzadko musi ona konkurować w tej roli z innymi tworzywami: stalą węglową, aluminium, szkłem czy kompozytami, zwłaszcza w zakresie małych i średnich rozpiętości przeszkleń.

Podstawową funkcją fasady szklanej jest wprowadzenie do wnętrza budynku jak największej ilości światła dziennego. Transparentność konstrukcji, rozumiana jako stosunek powierzchni przeszklenia do powierzchni konstrukcji wsporczej fasady, jest miarą stopnia przepuszczalności światła dziennego. Im jest on większy, tym lepsze jest doświetlenie pomieszczeń.

Ze względu na sposób mocowania tafli szklanej do konstrukcji wsporczej wyróżnia się dwa systemy:

 • ramowy - umożliwiający liniowe podparcie krawędzi tafli,
 • bezramowy - wymagający podparcia punktowego.

Stal nierdzewna ze względu na jej stosunkowo wysokie wartości granicy plastyczności i modułu sprężystości oraz praktycznie brak konieczności konserwacji jest materiałem, który doskonale spełnia wymagania stawiane konstrukcjom wsporczym fasad szklanych w obydwu powyższych systemach mocowania.

Uzyskanie jak największej transparentności konstrukcji wsporczej wymaga zastosowania elementów o jak najmniejszych gabarytach przekroju poprzecznego, szczególnie tych mierzonych poprzecznie do kierunku padania promieni słonecznych. Kryterium to w połączeniu z wysoką, ok. 5-krotnie większą ceną stali nierdzewnej w porównaniu ze stalą węglową, stawia projektanta przed trudnym do zrealizowania zadaniem.

Spełnienie warunków bezpieczeństwa konstrukcji budowlanej wymaga bowiem zwiększania gabarytów i masy przekroju przy rosnącej rozpiętości elementu. W rozwiązaniu tego problemu może pomóc kilka zasad kształtowania układów nośnych elewacji szklanych:

 • należy konstruować układy o jak największej liczbie elementów rozciąganych,
 • jeżeli zachodzi konieczność zastosowania elementów ściskanych, to ich długość i liczebność powinna być jak najmniejsza, nawet kosztem zwiększenia liczby elementów rozciąganych,
 • wysokość konstrukcyjną przekroju w płaszczyźnie działania obciążenia należy zwiększać na tyle, na ile jest to tylko możliwe ze względów użytkowych,
 • elementy rozciągane należy projektować ze stali o możliwie wysokiej granicy plastyczności,
 • elementy ściskane należy projektować ze stali o wysokiej granicy plastyczności tylko w przypadku małych smukłości prętowych.

Wybór najbardziej korzystnego układu konstrukcji wsporczej fasady szklanej uzależniony jest od jej rozpiętości oraz stosunku wymiarów gabarytowych otworu, rodzaju i stopnia krzywizny powierzchni elewacji, nośności i sztywności elementów zasadniczej konstrukcji budynku oraz oczekiwań i możliwości finansowych inwestora.

Na RYS. 1-11 przedstawiono podstawowe, najczęściej spotykane formy konstrukcyjne ustroju nośnego fasady szklanej.

Najprostszą formą konstrukcji wsporczej jest ustrój słupkowy (RYS. 1-3), który jest efektywny przy stosunkowo niewielkich rozpiętościach przeszkleń. Zwykle podparcie słupków stanowią stropy sąsiednich kondygnacji albo dźwigar dachowy lub okapowy i belka podwalinowa ściany elewacyjnej przy prętowej konstrukcji budynku.

Jeśli pozwala na to nośność i sztywność górnego stropu, to korzystnie jest ukształtować słupki w formie wieszaków, które na strop kondygnacji niższej przekazują jedynie reakcję poziomą (RYS. 1). Słupki stają się wtedy elementami rozciąganymi, co przyczynia się do znacznego zmniejszenia ich masy i gabarytów przekroju poprzecznego [5].

Jeśli te warunki nie są spełnione, to słupki należy oprzeć na stropie kondygnacji niższej. Możliwe są przy tym dwa rozwiązania różniące się sposobem przekazania ciężaru własnego tafli szklanych na główną konstrukcję nośną budynku. Jeśli pozwala na to nośność i sztywność górnego stropu, to równolegle do słupków można zastosować cięgno linowe, przekazując na górny strop wyłącznie ciężar własny tafli (RYS. 2). Dzięki temu słupek obciążony jest jedynie oddziaływaniami poziomymi oraz ciężarem własnym. W przypadku, gdy górny strop lub dźwigar dachowy ściany elewacyjnej nie jest w stanie przejąć żadnego dodatkowego obciążenia, wszystkie obciążenia pochodzenia grawitacyjnego powinien przejąć węzeł podstawy słupka, a w głowicy przekazana zostaje jedynie reakcja pozioma (RYS. 3).

Zwiększanie rozpiętości przeszklenia sprawia, że gabaryty i masa przekrojów słupków jednogałęziowych nadmiernie rosną, a ich stosowanie staje się nieefektywne.

RYS. 1-11. Formy konstrukcji wsporczych fasad szklanych: 1 - słupek, 2 -cięgno odciążające, 3 - krzyżulec cięgnowy, 4 - cięgno linowe, 5 - dewiator, 6 - sprężony rdzeń słupa, 7 - siatka linowa; rys.: archiwa autorów

RYS. 1-11. Formy konstrukcji wsporczych fasad szklanych: 1 - słupek, 2 -cięgno odciążające, 3 - krzyżulec cięgnowy, 4 - cięgno linowe, 5 - dewiator, 6 - sprężony rdzeń słupa, 7 - siatka linowa; rys.: archiwa autorów

Zaletą słupków kratowych (RYS. 4) jest mniejsza od słupków jednogałęziowych masa własna oraz możliwość uzyskania dużej nośności i sztywności przy stosunkowo niewielkich gabarytach przekroju pasów. Nie sprawia również problemu ekonomicznie uzasadnione dostosowanie wysokości konstrukcyjnej przekroju tego typu słupków do przebiegu momentów zginających. Przedział efektywnego stosowania słupków kratowych zawiera się zazwyczaj w zakresie ok. 9-20 m.

W przypadku, gdy architekt nadaje powierzchni elewacji szklanej oryginalny kształt powłoki jedno- lub wielokrzywiznowej, czego nierzadko dodatkowym efektem jest brak symetrii i bardzo niski stopień powtarzalności elementów konstrukcji wsporczej, to użyteczną formą konstrukcji może być rama lub kratownica przestrzenna, względnie połączenie tych dwóch typów konstrukcji.

Jeżeli wymiar przeszklenia przekracza 20 m, ekonomicznie uzasadnione staje się ukształtowanie słupków w postaci sprężonych płaskich ustrojów cięgnowo-prętowych, w których trasa cięgien kształtowana jest stosownie do przebiegu charakterystyki momentów zginających. W zależności od nośności i sztywności elementów konstrukcji zasadniczej budynku mogą być stosowane dwa podstawowe typy ustrojów: pręt cięgnowy (RYS. 5) i słup sprężony (RYS. 6). Niezbędna siła sprężenia cięgien umożliwiająca właściwą pracę ustrojów jest przekazywana w postaci reakcji na konstrukcję zasadniczą budynku albo (gdy nie jest to możliwe) na centralnie usytuowany sprężony rdzeń trzonu, najczęściej w postaci profilu zamkniętego. Jeśli jest to tylko możliwe, to w obydwu przypadkach warto zastosować dodatkowe cięgno przejmujące ciężar własny tafli szklanych.

Jeśli stosunek wymiarów otworu, który ma być przeszklony nie przekracza proporcji 1:2, a także pozwala na to nośność i sztywność elementów konstrukcji zasadniczej budynku tworzących obramowanie otworu, to układ słupkowy można zastąpić rusztem ramowym lub kratowym, wykorzystując sztywność przestrzenną układu płaskich ustrojów prętowych (RYS. 7).

W przypadku kształtowania przeszkleń dużych rozpiętości lub konieczności jednoczesnego przeszklenia fasady i dachu powierzchniami płaskimi, można stosować kratownice przestrzenne tworzące przekrycia strukturalne (RYS. 8). Dwu- lub wielowarstwowa struktura prętów takiej konstrukcji może jednak stanowić niekiedy zbyt dużą barierę ograniczającą dopływ światła dziennego.

Powłoki prętowe charakteryzują się znaczną elastycznością w kształtowaniu jedno- i dwukrzywiznowych powierzchni fasad. W przypadku powłok prostokreślnych można uzyskać dużą transparentność i sztywność konstrukcji (RYS. 9). Słupkowo-ryglowy ustrój stężony cięgnami w układzie kratowym pozwala na uzyskanie stosunkowo dużych wymiarów modułowych siatki przeszkleń. Ze względu na kłopotliwą regulację siły naciągu cięgien podczas montażu jest to rozwiązanie raczej rzadko stosowane.

FOT. 6. New Beijing Poly Plaza, Pekin, Chiny; fot.: Sergio/www.flickr.com

FOT. 6. New Beijing Poly Plaza, Pekin, Chiny; fot.: Sergio/www.flickr.com

Siatki cięgnowe są formami konstrukcyjnymi zapewniającymi obecnie największą możliwą transparentność i rozpiętość konstrukcji wsporczej fasady szklanej. Siatki cięgnowe mogą być stosowane przy kształtowaniu elewacji o powierzchniach płaskich (RYS. 10) lub powłok o podwójnej krzywiźnie. Ze względu na specyfikę kinematyki cięgna można jednak uzyskać jedynie dwukrzywiznowe powłoki antyklastyczne, tj. o ujemnej krzywiźnie Gaussa (RYS. 11). Konstrukcje wsporcze tego typu są najdroższe w wykonaniu, wymagają dużej nośności elementów konstrukcyjnych tworzących ramę nośną obramowania oraz wymagają skomplikowanej i precyzyjnej procedury naciągu w trakcie montażu konstrukcji. Spektakularnym przykładem fasady tego typu jest fasada budynku New Beijing Poly Plaza w Pekinie o wymiarach przeszklenia 90,0×60,m (FOT. 6), gdzie cięgna i ich zakotwienia wykonano ze stali nierdzewnej: auste­nitycznej 1.4401 i austenityczno-ferrytycznej (duplex) 1.4462.

Podsumowanie

Stal nierdzewna daje projektantom możliwość tworzenia fasad, które cechują się wysokimi walorami wizualnymi, niespotykaną wcześniej trwałością i właściwościami użytkowymi, jak np. fasady szklane, fasady współpracujące z instalacją wentylacji mechanicznej budynku, fasady -ekrany przeciwsłoneczne, fasady - ekrany elektromagnetyczne, fasady medialne czy współczesne fasady zielone.

Zalety fasad tworzonych przy użyciu stali nierdzewnych są szczególnie istotne w przypadku budynków usytuowanych w zwartej zabudowie miejskiej, przy silnie zanieczyszczonym powietrzu atmosferycznym.

Duża trwałość i estetyka tego typu elewacji jest cechą umożliwiającą rozwiązywanie problemów związanych z eksploatacją budynków miejskich, jakimi są np.:

 • ograniczenia lub brak możliwości kształtowania zieleni wokół budynku,
 • realizacja informacyjnych funkcji fasady: instalacja szyldów, reklam, iluminacji itp.,
 • możliwość zanieczyszczenia elewacji podczas remontów lub wyburzeń budynków w najbliższym otoczeniu,
 • utrudnienia w prowadzeniu prac konserwacyjnych, m.in. ze względu na dużą wysokość budynku,
 • konieczność częściowego lub całkowitego zajęcia chodników itd.

Dzięki różnorodności gatunków, bogatemu wyborowi rodzajów wykończenia powierzchni, szerokiej palecie produktów oraz możliwości łączenia z innymi materiałami budowlanymi, stal nierdzewna pozwala na tworzenie trwałych i oryginalnych projektów architektonicznych, często stających się wizytówką miasta lub regionu.

Literatura

 1. A. Aksamija, "Sustainable facades. Design methods for high­‑performance building envelopes", John Wiley & Sons, Hoboken 2013.
 2. K. Kuchta, I. Tylek, "Application of stainless steels in building structures", "Technical Transactions. Civil Engineering", 3-B/2013:19-42.
 3. W. Szolginia, Architektura, Sigma NOT, Warszawa 1992.
 4. W. Celadyn, "Zastosowania siatek stalowych na elewacjach", "Czasopismo Techniczne. Seria Architektura", Z.4-A/2007:9-18.
 5. J. Gierczak, "Konstrukcje wsporcze fasad szklanych", "Świat szkła", nr 2/2009.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.