Izolacje.com.pl

Materiały i elementy stosowane do wykonania lekkiej obudowy - materiały ze szkła budowlanego

Materials and components used in production of light claddings. Part 2: Architectural glass materials

Dzisiejsze szkło ma wiele cech i funkcji specjalistycznych, które pozwalają tworzyć z niego przegrody zewnętrzne i wewnętrzne spełniające różne wymagania techniczne czy funkcjonalne.

Zobacz także

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się skala emisji gazów cieplarnianych, a także podniesie się poziom ponownego użycia i recyklingu materiałów.

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

 

Abstrakt

W artykule przedstawiono stosowane w lekkich obudowach materiały szklane i kształtowane z nich wyroby. Omówiono charakterystyczne parametry i różnice technologiczne występujące w produkcji wyrobów szklanych przeziernych. Przedstawiono parametry definiujące właściwości przegród wykonanych ze szkła.

Materials and components used in production of light claddings. Part 2: Architectural glass materials

Glass materials and products used in lightweight claddings are presented in the article. The characteristic parameters and technological differences that occur in the manufacture of transparent glass materials  are presented. The parameters defining the properties of walls made of glass are discussed.

Współczesna architektura obiektów komercyjnych nie może się obyć bez elementów szklanych, zarówno w postaci przegród zewnętrznych, takich jak fasady szklano-metalowe (FOT. 1), witryny (FOT. 2), fasady w całości zbudowane ze szkła (FOT. 3), jak i przegród wewnętrznych w obiektach.

Możliwości szkła nie kończą się na płaskich i prostych formach elewacyjnych - szło można dowolnie giąć i przez to nadawać nowe kształty obiektom (FOT. 4-5). Materiał ten wpisuje się też w aktualny trend niskiego zapotrzebowania energetycznego obiektów. Może być elementem fasady aktywnej, dostarczającej energię elektryczną z ogniw fotowoltaicznych (FOT. 6).

FOT. 1. Fasada szklano-metalowa obiektu biurowego; fot. archiwum autora FOT. 2. Witryna wystawowa obiektu handlowego; fot. archiwum autora

Do obiektów budowlanych w znanej nam dziś płaskiej formie przeszkleń trafiło w XIV w., ale z uwagi na ograniczoną wydajności produkcji było dobrem luksusowym.

FOT. 3. Fasada szklana budynku ze szklanymi elementami nośnymi; fot. archiwum autora FOT. 4-5. Fasada szklana wykonana ze szła giętego; fot. archiwum autora

Pierwotnie szkło do szklenia okien wykonywane było w tej samej technice, którą do dzisiaj produkuje się różnego rodzaju naczynia szklane - przez wydmuchiwanie za pomocą piszczeli szklarskich w kulistą bańkę, a następnie spłaszczanie. Stosowana była również technika rozcinania wydmuchiwanego szklanego walca, którego ścianki rozprostowywano.

Szkło float

Na przestrzeni lat zmieniały się techniki wytwarzania płaskich tafli szkła, lecz największą rewolucją w tym zakresie było wynalezienie w 1952 r. przez Alastaira Pilkingtona metody float, która często nazywana jest od nazwiska wynalazcy procesem Pilkingtona.

W dzisiejszych zastosowaniach budowlanych płaskie szkło produkowane metodą float stanowi podstawę wykonywania wszelkiego rodzaju przeszkleń elewacyjnych współczesnych obiektów. Szkło to powstaje z masy szklanej złożonej z:

 • 60% piasku kwarcowego (SiO2),
 • 20% węglanu sodu (NaCO3)
 • i 20% węglanu wapnia (CaCO3),

zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 572-2:2012 [1], definiującej wymagania dla szkła budowlanego sodowo-wapniowo-krzemianowego.

Wymienione surowce podlegają stopieniu w temp. 1600°C, a następnie powstała masa szklana z dodatkiem stłuczki szklanej (w ilości do 20%) po odgazowaniu podlega ostudzeniu do temp. 1200°C. Ciekła masa szklana w atmosferze ochronnej rozlewana jest na powierzchnię płynnej cyny (temp. topnienia cyny 232°C, a temp. wrzenia 2602°C). Po ochłodzeniu masy szklanej do temp. 600°C szkło jest dalej chłodzone według ścisłego algorytmu, tak aby nie powstały w nim trwałe naprężenia wewnętrzne związane z procesem stygnięcia.

Stan naprężeń wewnętrznych w tafli szkła ma istotny wpływ na możliwość jego dalszego przetwarzania i obróbki (wiercenia, cięcia, krawędziowania, polerowania). Szkło takie nazywane jest również szkłem odprężonym.

Przy produkcji szkła metodą float uzyskuje się całkowicie płaskie tafle szklane o idealnej równoległości zasadniczych powierzchni, która odpowiada za brak zniekształceń oraz dobrą przezroczystość wyrobu finalnego.

TABELA 1. Podstawowe właściwości szkła float według normy PN-EN 572-1+A1:2016-03 [3]

TABELA 1. Podstawowe właściwości szkła float według normy PN-EN 572-1+A1:2016-03 [3]

Szkło float jest podstawowym produktem do tworzenia zarówno prostych (jednoszybowych) przegród szklanych, jak i produkcji różnych zestawów szybowych uzupełnianych dodatkowymi powłokami lub materiałami w celu tworzenia zaawansowanych i specjalistycznych rodzajów szyb i zestawów spełniających najróżniejsze wymagania współczesnego budownictwa.

Podstawowe właściwości szkła płaskiego float przedstawione w TAB. 1 są w większości niezmienne nawet dla wyrobów, które z niego powstają w wyniku przeprowadzenia dodatkowej obróbki, poprawiającej zarówno cechy użytkowe, jak i fizyczne tego materiału.

TABELA 2. Odporność chemiczna szkła float

TABELA 2. Odporność chemiczna szkła float

Oprócz podstawowych cech fizycznych i użytkowych płaskie szkło budowlane charakteryzuje się również bardzo dobrymi właściwościami chemicznymi związanymi z odpornością na wiele rodzajów zagrożeń środowiska atmosferycznego i działanie substancji chemicznych (TAB. 2). Jednak i ono podlega zjawiskom korozyjnym i destrukcyjnym związanym z oddziaływaniami czynników korozyjnych środowiska aplikacji wyrobów szklanych. Problem ten dotyczy przede wszystkim obszarów miejsko-przemysłowych [2].

Wytrzymałość na rozciąganie szkła nie jest parametrem materiałowym, lecz wartością pomiarową określaną na podstawie rachunku prawdopodobieństwa z poziomem pewności 95%. Taki sposób oceny związany jest z cechą wszystkich materiałów kruchych, gdzie wpływ na wynik ma stan i właściwość powierzchni poddawanej rozciąganiu. Naruszenia powierzchni zmniejszają znacznie tę wartość pomiarową. Badanie to przeprowadza się metodą podwójnego pierścienia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1288-2:2002 [9].

Szkło hartowane

Szkło hartowane monolityczne (oznaczane jako ESG) produkowane jest ze zwykłego szkła float. Może być wykonane również z innych rodzajów szkieł, np. ornamentowego, barwionego w masie.

Wyjściowe szkło float poddawane jest obróbce termicznej przez przeprowadzenie procesu hartowania. Szkło w czasie tego zabiegu podgrzewane jest w piecach do temp. 620-680°C, a następnie szybko schładzane strumieniem sprężonego powietrza. Taka procedura intensywnego oddziaływania termicznego ma na celu ustalenie stanu wewnętrznych naprężeń materiałowych rozłożonych na grubości obrabianej tafli szkła.

Proces szybkiego ochłodzenia powoduje "zamrożenie" w przypowierzchniowych warstwach szkła o gr. ok. 0,2 t stanu naprężeń ściskających, natomiast wewnętrzna strefa grubości szkła - o gr. 0,6 t pozostaje pod działaniem wewnętrznych naprężeń rozciągających (RYS. 1).

Tak utrwalony w materiale szklanym stan naprężeń wewnętrznych powoduje, że w przypadku rozbicia takiej tafli szkła rozpadnie się ona na wiele drobnych, luźno związanych, tępych kawałków (FOT. 8), które są mniej niebezpieczne dla ludzi i dają mniejsze ryzyko poważnego okaleczenia. Obróbka termiczna zmienia istotnie charakter rozbicia szkła float, przy którego rozbiciu powstają długie, ostre, spiczaste fragmenty, stanowiące istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa i ochrony ludzi (FOT. 7). Stąd też szkło hartowane nazywane jest szkłem bezpiecznym i jest stosowane tam, gdzie istnieje ryzyko jego rozbicia.

FOT. 7-9. Postacie rozbicia szkła płaskiego w zależności od stanu jego przerobu: float (7), hartowane (8), laminowane (9); fot. archiwum autora

FOT. 7-9. Postacie rozbicia szkła płaskiego w zależności od stanu jego przerobu: float (7), hartowane (8), laminowane (9); fot. archiwum autora

Oprócz tego efektu wpływającego na bezpieczeństwo użytkowania uzyskuje się również inne pozytywne cechy nowego wyrobu:

 • kilkukrotny wzrost wytrzymałości materiału poddanego hartowaniu (TAB. 3), (RYS. 2-3), przy zachowaniu na niezmienionym poziomie pozostałych parametrów fizycznych;
 • zwiększenie odporności na oddziaływania termiczne w obrębie jednej tafli szkła (TAB. 3);
 • zwiększenie wytrzymałości na uderzenie przez miękkie ciało, odkształcalne, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12600:2004 [10];
 • odporność na uderzenie piłką, np. zgodnie z normą DIN 18032 [11], co pozwala klasyfikować szyby o gr. co najmniej 6 mm jako odpowiednie do zastosowania w wielkopowierzchniowych przegrodach szklanych, nawet w salach sportowych i gimnastycznych;
 • zmniejszenie ryzyka zranienia w przypadku rozbicia tafli szkła.

Zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa każda szyba hartowana musi być jednoznacznie i trwale oznaczona w widocznym miejscu, zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12150-1:2015-11 [12], PN-EN 12150-2:2006 [13].

TABELA 3. Zmienione właściwości szkła hartowanego w stosunku do szkła float

TABELA 3. Zmienione właściwości szkła hartowanego w stosunku do szkła float

Szkło hartowane instalowane jest wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na obciążenia i bezpieczeństwo eksploatacji.

Istotną wadą szkła hartowanego jest brak możliwości obróbki mechanicznej po dokonaniu zahartowania. Wszystkie prace związane z jego obróbką w postaci wycinania rozmaitych kształtów, otworów, frezowania czy też gięcia muszą być wykonane przed jego zahartowaniem, jeszcze na odprężonym materiale szkła float.

RYS. 1. Rozkład naprężeń w szkle hartowanym; fot. archiwum autora RYS. 2-3. Zmiana rozkładu naprężeń w szkle pod wpływem wzrastającego obciążenia prostopadłego do powierzchni tafli; rys. archiwum autora

Szkło hartowane wygrzewane termicznie

Szkło hartowane może być poddawane dodatkowej obróbce termicznej związanej z dodatkowym wygrzewaniem gotowych wyrobów. Mamy wtedy do czynienia ze szkłem hartowanym wygrzewanym termicznie (ESG-H).

Tego typu obróbka termiczna związana jest z koniecznością wyeliminowania (zdecydowanego ograniczenia) ryzyka samoistnego pękania szyb ze szkła hartowanego wystawionego w warunkach eksploatacji na działanie podwyższonej temperatury - co dotyczy głównie fasad budynków.

Ryzyko samoistnego pękania szyb hartowanych związane jest z przypadkami występowania w materiale wsadowym (szkle float) cząstek siarczku niklu (NiS), które mogą się znaleźć w surowcach wsadowych stosowanych do wytworzenia masy szklanej.

W szkle float takie zanieczyszczenia w żaden sposób nie wpływają na stan bezpieczeństwa eksploatacji. W szkle hartowanym podczas procesu szybkiego chłodzenia materiału szklanego dochodzi do zamrożenia cząstek siarczku niklu (NiS) w jego skrystalizowanej wysokotemperaturowej postaci.

Gdy w trakcie eksploatacji dochodzi do oddziaływania termicznego na szkło, struktura tego kryształu może zmieniać się przez zwiększenie jego objętości, które skutkuje samoistnym pęknięciem szyby.

Z uwagi na to, że nie można technologicznie wyeliminować ryzyka występowania tego typu zanieczyszczenia w fazie produkcji masy szklanej, szyby bezpieczne wystawione na działanie wysokiej temperatury poddawane są testowi HST (Heat Soak Test) zgodnie z normą PN-EN 14179-1:2016-09 [14]. Test ten polega na dodatkowym wygrzewaniu gotowych tafli hartowanego szkła w piecu w temp. ok. 290°C w celu przyspieszenia procesu przemiany fazowych NiS skutkujących zwiększeniem jego objętości. W przypadku obecności tego zanieczyszczenia szyby ulegają zniszczeniu w komorze grzewczej. Takie działanie ogranicza ryzyko (na poziomie 99%) użycia szyb, które po instalowaniu na obiektach będą samoistnie pękać, co jest zgodne z postanowieniami norm PN-EN 14179-1:2016-09 [14], PN-EN 14179-2:2006 [15].

Termicznie wygrzewane hartowane szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe nie traci swojej charakterystyki wytrzymałościowej na zginanie i odporności na różnice temperatur. Producent jest zobowiązany, aby szyby poddane temu testowi jednoznacznie oznaczyć, poza umieszczeniem informacji o ich hartowaniu.

Szkło hartowane oraz szkło wygrzewane termicznie poddawane jest testom na siatkę spękań, wytrzymałość na uderzenie wahadłem według normy PN-EN 12600:2004 [10], wytrzymałość na zginanie według normy PN-EN 1288-3:2002 [16].

Szkło półhartowane

Szkło częściowo hartowane (TVG) zgodnie z normami PN-EN 1863­‑1:2012 [17], PN-EN 1863-2:2008 [18] nie jest klasyfikowane jako szkło bezpieczne. Szkło to stosowane jest w wyrobach jako część składowa systemów wieloszybowych. Produkuje się je podobnie jak szło hartowane, lecz w procesie hartowania jego ochłodzenie przebiega dużo wolniej i równomiernie. Pozwala to znacznie zmniejszyć stan naprężeń wewnętrznych materiału szklanego decydujący o sposobie rozpadu stłuczonej szyby.

Szkło TVG nie jest narażone na ryzyko samoistnego pękania z powodu zanieczyszczenia siarczkiem niklu z uwagi na powolne schłodzenie materiału. Ten rodzaj szkła pęka promieniście, podobnie jak szkło float (FOT. 7).

TABELA 4. Zmienione właściwości szkła półhartowanego w stosunku do szkła float

TABELA 4. Zmienione właściwości szkła półhartowanego w stosunku do szkła float

W przypadku szyb z tego rodzaju szkła, w przeciwieństwie do szyb hartowanych, materiał szklany po rozbiciu wykazuje dużą stateczność szczątkową, która w zestawach szybowych daje możliwość utrzymania szyb w ramach, czego nie ma w szybach ze szkła hartowanego, tracących całkowicie nośność i stateczność w wyniku rozpadu na drobne kawałki. Parametry wytrzymałościowe tego szkła mieszczą się w przedziale wyznaczonym właściwościami szkła float i szkła hartowanego (TAB. 4).

Szkło po procesie wzmocnienia termicznego, podobnie jak szkło hartowane, nie może być poddawane procesom cięcia lub wiercenia i jakimkolwiek operacjom szlifowania krawędzi, piaskowania czy też wytrawiania kwasem, bo będą one zmniejszać jego wytrzymałość lub prowadzić do jego zniszczenia.

Szkło laminowane

Szkło laminowane bezpieczne (VSG) powstaje w wyniku trwałego połączenia ze sobą co najmniej dwóch tafli szkła za pomocą umieszczonej między nimi elastycznej i wytrzymałej folii z poliwinylobutyralu - PVB (RYS. 4).

Takie połączenie powoduje przekształcenie pojedynczych szyb w element konstrukcyjny, który poza wymaganą przejrzystością ma wiele istotnych i cennych cech zarówno konstrukcyjnych, jak i związanych z bezpieczeństwem.

Do wykonania szkła laminowanego można zastosować wszystkie wcześniej wymienione rodzaje szkła, łącznie z ewentualnymi powłokami, które zostaną wcześniej na nie naniesione.

RYS. 4. Budowa szkła laminowanego (VSG): 1 - szyba float/ESG/TVG, 2 -folia PVB, 3 - szkło laminowane VSG; rys. archiwum autora

RYS. 4. Budowa szkła laminowanego (VSG): 1 - szyba float/ESG/TVG, 2 -folia PVB, 3 - szkło laminowane VSG; rys. archiwum autora

Bezpieczeństwo szkła laminowanego oparte jest na wysokiej wytrzymałości na rozrywanie środkowej warstwy wykonanej z folii PVB oraz jej doskonałej przyczepności do stykającej się z nią powierzchni szkła.

W razie zewnętrznego przeciążenia kompozytu szklanego w wyniku pchnięcia, uderzenia lub oddziaływania innych sił szkło może pękać, jednak jego fragmenty utrzymają się dzięki przyczepności do warstwy folii PVB.

Uszkodzona szyba pozostaje w całości strukturalnej i z reguły jej spękanie nie narusza stateczności przeszklenia pozostającego w obramowaniu.

Grubość folii PVB zmienia się w zakresie 0,38–2,28 mm i jest zależna od przewidzianych zastosowań szkła.

Szyby laminowane produkowane są zgodnie z normą PN-EN 14449:2008 [19] pt. "Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe" oraz serią norm PN-EN 12543 [20-25]. W czasie produkcji dwie lub więcej czystych tafli szkła dowolnego rodzaju, zależnie od potrzeb klienta, łączonych jest ze sobą za pomocą umieszczonej między nimi wytrzymałej i elastycznej warstwy folii wewnętrznej PVB.

Powstały zestaw zostaje wstępnie podgrzany do temp. ok. 200°C i sprasowany metodą walcowania (zgrzany mechanicznie). Następnie pakiety szkła z folią umieszcza się w autoklawie, gdzie pod ciśnieniem ok. 10 barów i w temp. 130°C w określonym czasie z półprzezroczystego wstępnego zestawu powstaje całkowicie przezroczyste laminowane szkło bezpieczne.

Cechy fizyczne i właściwości chemiczne szyb laminowanych są takie same jak szkieł bazowych, z których zostały one wykonane.

Szkło laminowane jako nowy produkt posiada wiele atrakcyjnych cech, które pozwalają je stosować nie tylko w oknach czy też fasadach, lecz także jako element konstrukcyjny. Aby szkła laminowane można było stosować w określonych miejscach i w określonych warunkach użytkowych, są ono badane według kryteriów normowych na różne oddziaływania. Do takich kryteriów należą:

 • odporność na atak ręczny według normy PN-EN 356:2000 [26] dla szyb przeznaczonych na przegrody antywłamaniowe w celu obniżenia ryzyka włamania i ochrony przed aktami wandalizmu;
 • kuloodporność według normy PN-EN 1063:2002 [27] jako zabezpieczenie ludzi i mienia przed bezpośrednim ostrzałem z broni różnego kalibru;
 • odporność na siłę eksplozji i zdolność jej tłumienia, zgodnie z normą PN-EN 13541:2012 [28];
 • odporność na obciążenia zmęczeniowe związane z codzienną eksploatacją;
 • ochrona przez zranieniem;
 • ochrona przed wypadnięciem z ram i elementów mocujących punktowo;
 • warunki nośności przeszklenia zlokalizowanego nad głową (przeszklenie odchylone od pionu o więcej niż 10°) – w poszyciach dachowych, świetlikach, gdzie istotnym elementem jest zapewnienie warunku niespadania fragmentów szkła, a już w ogóle całej szyby, w przypadku jej uszkodzenia;
 • określenia warunków poruszania się po szybach w ramach prowadzenia czynności eksploatacyjnych i konserwacji zgodnie np. z niemieckimi przepisami technicznymi TRLV [29] i TRPV [30] czy też częścią norm serii DIN 18008 [31];
 • stabilność szczątkowa dla przegród szklanych pionowych, które przez określony czas od uszkodzenia powinny pozostawać na swoim miejscu;
 • nośność szczątkowa dla przegród montowanych nad głową, które w warunkach uszkodzenia szyby muszą przez określony czas przenosić co najmniej ich ciężar własny.
TABELA 5. Klasy wytrzymałości na atak według normy PN-EN 356:2000 [26]

TABELA 5. Klasy wytrzymałości na atak według normy PN-EN 356:2000 [26]

Badanie odporności na atak ręczny przeprowadza się przez jednokrotne lub wielokrotne uderzenie kulą stalową o masie 4,11 kg, spadającą swobodnie z określonej wysokości: od 1,5 m do 9 m, na testowane szkło o wymiarach 110×90 cm umieszczone poziomo. Miejsca uderzeń kulą w taflę szkła ma tworzyć trójkąt równoboczny o boku 13 cm. Wysokość upadku zmienia się w zależności od klasy szkła (TAB. 5).

W teście tym kula nie powinna przebić szkła po trzecim/dziewiątym uderzeniu. Dla trzech najwyższych klas badanie przeprowadza się na szkle ustawionym pionowo z użyciem narzędzi typu młot i siekiera o masie 2 kg. Ocenie podlega liczba uderzeń potrzebna, aby utworzyć w szybie otwór o wymiarach 40×40 cm, przyjmowany jako pozwalający na przejście człowieka.

W przypadku kuloodporności szyby ostrzeliwane są jedno- lub trzykrotnie z różnego rodzaju broni palnej, o różnej wielkości pocisków, z prędkością wahającą się w granicach 360-950 m/s.

Ostrzału szyb dokonuje się z odległości 5 m i 10 m w zależności od rodzaju pocisku.

Wyróżnia się szkło bezodpryskowe (NS) i szkło odpryskowe (S) w zależności od jego zachowania pod wpływem uderzenia pocisku. Oznaczenia klas ostrzału BR1–7 i SG1–2 precyzuje odpowiednia tabela normowa [27].

Badanie odporności na siłę eksplozji i zdolność jej tłumienia przeprowadza się na próbkach o powierzchni 1 m2, a szyby klasyfikuje się m.in. w zależności od wartości ciśnienia fali uderzeniowej (od 50–250 kPa) i poziomu wartości impulsu jednostkowego.

 • Oznaczenie klasy tłumienia siły rozsadzania: ER1–4.
 • Odporność na eksplozję zapewnia jednocześnie spełnienie wymagań antywłamaniowych dla szyb.

Jak wynika z przedstawionego spektrum badań, szkło laminowane staje się materiałem o wszechstronnych możliwościach, a liczba kombinacji rodzaju stosowanych rodzajów szyb, ich grubości, grubości i liczby warstw folii PVB oraz nanoszonych powłok jest wprost nieograniczona, co umożliwia spełnienie wielu kryteriów użytkowych i technologicznych oczekiwanych we współczesnych obiektach.

Szyby zespolone

Powstanie szyb zespolonych jest odpowiedzią przemysłu szklarskiego na potrzebę dostarczenia budownictwu wyrobów szklanych przeziernych o wyższych właściwościach termoizolacyjnych niż te, które daje pojedyncza tafla szkła.

Hermetyczne zespolenie ze sobą co najmniej dwóch szyb z odstępem wypełnionym gazem szlachetnym cięższym od powietrza: argonem lub znacznie droższym kryptonem, znacznie poprawia właściwości termiczne.

Szerokość komory uzależniona jest od rodzaju stosowanego gazu: 15-18 mm dla argonu (najczęściej stosuje się ramki szerokości 16 mm) i 10-12 mm dla kryptonu.

Przestrzeń w szybie zespolonej wypełniona jest w ok. 90% gazem szlachetnym, resztę stanowi powietrze (RYS. 5).

RYS. 5. Budowa szyby zespolonej: 1 - szyba, 2 - powłoka funkcyjna (np. niskoemisyjna), 3 - uszczelnienie pierwotne z butylu, 4 - sito molekularne, 5 - ramka dystansowa, 6 - uszczelnienie wtórne; rys. archiwum autora

RYS. 5. Budowa szyby zespolonej: 1 - szyba, 2 - powłoka funkcyjna (np. niskoemisyjna), 3 - uszczelnienie pierwotne z butylu, 4 - sito molekularne, 5 - ramka dystansowa, 6 - uszczelnienie wtórne; rys. archiwum autora

Szyba zespolona powstaje z połączenia co najmniej dwóch tafli szkła płaskiego, łączonych za pośrednictwem obwodowej ramki dystansowej. Szyby klei się do ramek za pomocą butylu, który występuje w postaci uszczelki butylowej uszczelniającej połączenie ramki z szybą.

Po obwodzie zewnętrznym przestrzeń między szybami i ramką wypełniana jest wtórnym uszczelnieniem wykonanym z polisulfidu lub poliuretanem. W przypadku gdy szyba będzie eksploatowana bez zakrycia krawędzi szybowych, stosowany jest silikon odporny na promieniowanie UV. Wadą tego ostatniego rozwiązania jest niska szczelność silikonu na dyfuzję gazów, przez co szyby takie często wypełniane są jedynie powietrzem, a nie gazami szlachetnymi.

Elementem decydującym o wysokiej termoizolacyjności szyb zespolonych są ramki dystansowe, które mogą być wykonane z aluminium, ze stali nierdzewnych czy też, coraz częściej, z tworzyw sztucznych w połączeniu z foliami metalowymi lub z tworzyw termoplastycznych (ramki ciepłe).

Takie działanie ma na celu ograniczenie wpływu obwodowego mostka termicznego, jaki występuje przy elementach z metalu usytuowanego na obwodzie szyby zespolonej (ψ - liniowy współczynnik przenikania ciepła w miejscu mostków termicznych - co opisano w [35]).

Ramki dystansowe, oprócz zadania przypisanego im w samej nazwie, są miejscem, gdzie umieszczany jest środek osuszający (sito molekularne) przestrzeń międzyszybową, który odpowiada za brak zjawisk związanych z wykropleniem się wody wewnątrz zestawu szybowego.

Powłoki na szkle

RYS. 6. Warstwowa budowa powłoki wykonanej metodą magnetotronową: 1 - szyba, 2 - warstwa dolna, 3 - warstwa ochronna, 4 - warstwa funkcyjna, 5 -warstwa ochronna, 6 - warstwa górna; rys. archiwum autora

RYS. 6. Warstwowa budowa powłoki wykonanej metodą magnetotronową: 1 - szyba, 2 - warstwa dolna, 3 - warstwa ochronna, 4 - warstwa funkcyjna, 5 -warstwa ochronna, 6 - warstwa górna; rys. archiwum autora

W celu poprawienia parametrów przegrody szklanej szkło okienne może być pokrywane różnego rodzaju powłokami. Powodem nakładania powłoki może być też chęć nadania szkłu określonej kolorystyki czy grafiki. W przypadku powłok funkcyjnych wyróżnia się powłoki nanoszone:

 • metodą pirolityczną, która polega na rozpyleniu tlenków metali na gorącą powierzchnię szkła (800°C), przez co zostają one zapieczone w powierzchni szkła; w ten sposób powstaje prosta jednofunkcyjna powłoka o ograniczonych właściwościach;
 • metodą magnetotronową, która polega na nakładaniu kilku warstw powłoki spełniających różne funkcje: np. powłoka funkcyjna ze srebra i chromoniklu odpowiadająca za odbicie promieniowania podczerwonego, zarówno w zakresie krótkich, jak i długi fal, która ma silny wpływ na wartość współczynnika przenikania ciepła U, współczynnik przepuszczalności energii g oraz przepuszczalność światła Lt.
  Kolejne dwie warstwy zapewniają ochronę przed wpływami mechanicznym i chemicznymi, warstwy zewnętrzne odpowiadają zaś za odbicie, transmisję światła i barwę powłoki oraz za odporność mechaniczną (RYS. 6).
  Tak złożona powłoka grubości zaledwie 100 nm cechuje się dużym wpływem na ostateczne parametry przegród szklanych.

Aspekt kolorystyczny szkła stosowanego w fasadach (np. nieprzezierne spandrele montowane w pasach międzykondygnacyjnych) zapewniany jest przez nanoszenie farb na powierzchnię szkła metodą walcowania lub sitodruku, które następnie podlegają wypaleniu w trakcie procesu hartowania szyb.

Stosowane są również folie transferowe pokrywające szyby, które łączą się ze szkłem w procesie hartowania lub są umieszczane między warstwami folii PVB, co gwarantuje odpowiednie zespolenie w procesie laminowania.

Do nanoszenia rysunku na folie stosowana jest technika druku cyfrowego. Zabiegami, które można dodatkowo zastosować na szkle, są piaskowanie lub wytrawianie za pomocą kwasów.

Szyby pokrywane powłokami malarskimi, jak i z wtopionymi grafikami mogą stanowić elementy składowe szyb zespolonych. Do powłok funkcyjnych nanoszonych na szkło należy zaliczyć warstwy odpowiadające za samooczyszczenie się szyb w warunkach normalnej eksploatacji, a także powłoki antyrefleksyjne.

Cechy techniczne i użytkowe szkła budowlanego

Istotną grupę cech użytkowych szkła budowlanego stanowią takie zagadnienia, jak:

 • termoizolacyjność,
 • ochrona przed przegrzewaniem pomieszczeń,
 • dźwiękochłonność przegród szklanych - ważony wskaźnik izolacyjności Rw,
 • ognioodporność przegród szybowych,
 • wskaźnik oddawania barw Ra,
 • współczynnik całkowitej przepuszczalności energii g,
 • wskaźnik selektywności S,
 • stopień przepuszczalność światła Lt,
 • odbicie światła LR,
 • stopień przepuszczalności promieniowania UV,
 • współczynnik zacienienia b,
 • współczynnik odbicia energii słonecznej ER,
 • współczynnik absorpcji energii słonecznej EA,
 • bezpośrednia przepuszczalność energii słonecznej ET.

Termoizolacyjność

Parametr ten jest jednym z podstawowych elementów branych pod uwagę w czasie doboru rodzaju oszklenia ze względu na koszty eksploatacji obiektu, zarówno w okresie zimowym, jak i letnim, a także komfort termiczny użytkowania pomieszczeń.

Na izolacyjność termiczną szkła wpływają takie elementy, jak:

 • liczba i grubość zastosowanych tafli szkła,
 • liczba gazowych komór międzyszybowych (1, 2 lub 3),
 • rodzaj zastosowanego w nich gazu (powietrze, argon, krypton),
 • rodzaj zastosowanych przeziernych powłok niskoemisyjnych
 • oraz rodzaj obwodowej ramki dystansowej, która jest liniowym mostkiem termicznym.

Ciepło przez szybę zespoloną tracone jest na trzy sposoby:

 • konwekcję (ruch) gazów zawartych między szybami przylegającymi do dwóch różnych ośrodków temperaturowych;
 • przewodnictwo cieplne zestawu szybowego i warstwy gazowej usytuowanej między dwoma ośrodkami temperaturowymi;
 • promieniowanie cieplne (radiację w postaci fali elektromagnetycznej), które przemieszcza się w ośrodku szybowym i jest wypromieniowywane na zewnątrz.
TABELA 6. Wartości współczynnika przewodzenia ciepła dla gazów według normy PN-EN 12524:2003 [32]

TABELA 6. Wartości współczynnika przewodzenia ciepła dla gazów według normy PN-EN 12524:2003 [32]

Aż 2/3 energii cieplnej tracone jest przez ostatni z wymienionych czynników. Zastosowanie przeziernych powłok niskoemisyjnych (Low-E) na powierzchni wewnętrznej jednej z szyb pozwala odbić aż 99% długofalowego promieniowania cieplnego, a tym samym prawie ograniczyć straty z tego tytułu. Powłoki te nie mają żadnego wpływu na dwa pozostałe czynniki powodujące straty.

W celu ograniczenia strat w wymienionych zakresach stosuje się gazy szlachetne, które są cięższe od powietrza i spowalniają ruch konwekcyjny oraz mają lepszą wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ (TAB. 6).

Dodatkowo optymalizuje się rozstaw szyb przez dobór szerokości ramki dystansowej, co ma wpływ na konwekcję.

Optymalne wartości szerokości ramek to:

 • 16 mm dla powietrza,
 • 15-18 mm dla argonu
 • i 10-12 mm dla kryptonu.
RYS. 7-9. Zmian sposobu cyrkulacji gazów w strefie międzyszybowej: a = 90° U = 1,1 W/(m2×K) (7), a = 45° U = 1,5 W/(m2×K) (8), a = 0° U = 1,7 W/(m2×K) (9)

RYS. 7-9. Zmian sposobu cyrkulacji gazów w strefie międzyszybowej: a = 90° U = 1,1 W/(m2×K) (7), a = 45° U = 1,5 W/(m2×K) (8), a = 0° U = 1,7 W/(m2×K) (9)

Elementem dodatkowym, wpływającym na globalne straty ciepła przez zestaw szybowy, są ramki dystansowe, wykonywane coraz częściej z wyrafinowanych materiałów. Odpowiadają one za obwodowe mostki termiczne, ale również za przypadki roszenia szyb w okresach zimowych, przy dużej wilgotności powietrza w pomieszczeniach.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż wartości przewodności cieplnej szyb podawane są najczęściej dla przegród pionowych. W przypadku występowania szklanych powierzchni pochyłych lub wręcz poziomych wartości współczynnika przenikania ciepła tych samych elementów ulegają znacznemu pogorszeniu, a związane jest to ze zmianą warunków cyrkulacji gazów w przestrzeni międzyszybowej (RYS. 7-9).

Cechy techniczne i użytkowe szkła budowlanego

Ochrona przed przegrzewaniem pomieszczeń

Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie szkieł przeciwsłonecznych, które minimalizują efekt nagrzewania się pomieszczeń w okresie letnim i ograniczają efekt cieplarniany oraz znacznie redukują zapotrzebowanie na energię do ochładzania/klimatyzowania pomieszczeń. Jest to szczególnie ważne w przypadku wielkoformatowych fasad szklanych wystawionych na kierunki działania intensywnej operacji słonecznej.

Szyby termoizolacyjne przepuszczają niemal bez ograniczeń krótkofalowe zakresy promieniowania słonecznego, jednak większa część długofalowego promieniowania cieplnego jest odbijana. Ten efekt umożliwia pozyskiwanie z zewnątrz darmowej energii do ogrzewania w chłodnych porach roku, jednakże w lecie prowadzi do przegrzewania pomieszczeń.

Pierwotnym rozwiązaniem na ograniczenie ilości energii dostającej się do pomieszczeń było zastosowanie szkieł barwionych w masie (odcienie zielone, brązowe, szare), lecz wraz ze wzrostem grubości ograniczana była istotnie przepuszczalność światła przez przegrody. Poziom redukcji parametru Lt wynosi wówczas 50-60%. Samo barwienie powodowało zmiany w odbiorze kolorów przy patrzeniu przez szybę.

Współczesnym rozwiązaniem tego problemu są powłoki napylane na szkła, podobnie jak wcześniej opisane powłoki niskoemisyjne. Powłoki przeciwsłoneczne stosuje się na wewnętrznej powierzchni szyby zewnętrznej, która zazwyczaj dodatkowo jest szybą grubszą. W zależności od potrzeb architektonicznych mogą być stosowane powłoki o niskim odbiciu na zewnątrz, powłoki zwierciadlane lub z barwnym refleksem. Możliwe jest też zastosowanie technologii druku cyfrowego lub sitodruku czy też szkła laminowanego bezpiecznego.

Dźwiękochłonność przegród szklanych

Przegrody szklane jako elementy stykające się bezpośrednio z otaczającym budynek środowiskiem muszą zapewnić użytkownikom pomieszczeń odpowiednią ochronę przed hałasem zewnętrznym. Czynnikami wpływającymi na izolacyjność akustyczną są:

 • grubość zastosowanej szyby w przegrodzie, która jest w stanie izolować akustycznie w zakresie 30-36 dB przy zmianie grubości szkła w zakresie 2-12 mm;
 • zwiększenie odstępu szyb w zestawach szyb zespolonych (ok. 2,5 dB przy każdym skokowym powiększeniu rozmiaru ramki dystansowej według zasady 12-16-24 mm);
 • zastosowanie asymetrycznej budowy układu szyb zespolonych (grubsza szyba zewnętrzna, co daje inną charakterystykę dynamiczną przekazywania drgań między taflami szkła);
 • zastosowanie szyb laminowanych, które już z samego założenia są cięższe i grubsze, a łącząca poszczególne tafle szkła folia PVB jest dodatkowym elementem tłumiącym drgania (folia ta może jeszcze podlegać dodatkowej modyfikacji w tym zakresie).

Współczesne przegrody szklane pozwalają osiągnąć podstawowe wartości izolacyjności akustycznej Rw w zakresie 36-52 dB w zależności od konstrukcji przegrody.

Ognioodporność przegród szybowych

 • Powszechnie stosowane w budownictwie szkło płaskie typu float jest całkowicie nieodporne w zakresie ochrony przed ogniem – pęka przy różnicy temperatury napowierzchni szkła wynoszącej >  40°C.
 • Dla pożaru nie stanowią też żadnej bariery tzw. szyby bezpieczne.
 • Szyba laminowana pęka równie szybko jak szkło float i rozsypuje się przy temp. ok. 250°C, kiedy to folia PVB po stopieniu przestaje utrzymywać szklane kawałki na miejscu.
 • Szyby hartowane są bardziej odporne na wysokie temperatury, jednak nie wyższe niż 300–350°C.

Niejednokrotnie zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne przegrody budowlane wymagają spełnienia warunków związanych z zapewnieniem wymaganej odporności ogniowej. Rozwiązaniem w tym zakresie jest stosowanie szyb ogniochronnych.

RYS. 10. Szkło z warstwą żelową ogniochronną; rys. archiwum autora

RYS. 10. Szkło z warstwą żelową ogniochronną; rys. archiwum autora

RYS. 11. Szkło z folią ogniochronną; rys. archiwum autora

RYS. 11. Szkło z folią ogniochronną; rys. archiwum autora

Szyby ognioochronne powstają przez połączenie co najmniej dwóch tafli szkła, między którymi umieszona jest przezroczysta warstwa żelowa - szkło typu Pyrobel (RYS. 10). W przypadku oddziaływania ognia, począwszy od temp. 120°C, w warstwie żelowej zachodzą reakcje, które powodują zwiększenie objętości materiału i jego stwardnienie, co skutkuje wzrostem izolacyjności termicznej przegrody przy jednoczesnej pewności, że przegroda nie utraci stateczności. W trakcie reakcji żelu na temperaturę szyba traci całkowicie przezierność.

Obecnie można otrzymać szyby o odporności ogniowej od EI30 do nawet EI120, ocenianej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13501­‑1+A1:2010 [33]. Tego typu szkło jest w stanie spełnić również wymagania nośności ogniowej R. Wraz z oczekiwanym wzrostem wymagań izolacyjnych wzrasta grubość całego zestawu szklanego (liczba zastosowanych tafli szkła oraz liczba i grubość warstw żelowych).

Innym, ograniczonym co do skuteczności rozwiązaniem jest szkło typu Pyrobelit, które jest szkłem laminowanym z wewnętrzną folią o właściwościach ognioodpornych. Uzyskuje ono jedynie najniższe klasy odporności ogniowej E na poziomie 30 min (RYS. 11).

Szkła ognioodporne mają mniejszą wartość współczynnika przewodności światła oraz duże wartości współczynnika przenikania ciepła, stąd też w zestawach do zastosowań zewnętrznych stanowią element składowy szyb zespolonych. Przy rozwiązaniach zewnętrznych należy również zwrócić uwagę na zachowanie się materiałów pęczniejących pod działaniem temperatury oraz promieniowania UV.

Cechy techniczne i użytkowe szkła budowlanego

Wskaźnik oddawania barw Ra

Parametr ten oznaczany jest według normy PN-EN 410:2011 [34] i jest istotny dla warunków użytkowania pomieszczeń przez ludzi. Opisuje, czy i jak zmienia się barwa danego obiektu podczas oglądania go przez określony zespół szybowy.

Wartość tego wskaźnika mieści się w przedziale 0-100, przy czym wartość 100 oznacza, że barwa obiektu oglądanego przez szyby jest identyczna z jego barwą bez przegrody. Szkła budowlane typu float posiadają najczęściej wartość Ra > 90, co uznawane jest za wynik bardzo dobry. Dla szkła barwionego w masie mieści się on w granicach Ra = 60–90.

Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii g

Współczynnik g podaje, jaka część energii promieniowania słonecznego padającego na szybę przenika do pomieszczenia. Wartość tego parametru można regulować przez zastosowanie szkieł przeciwsłonecznych, co realizowane jest przez odpowiedni dobór szkła i powłok. Parametr ten ma wpływ na bilans energetyczny pomieszczeń w okresach zimowych, czyli tzw. zysków solarnych.

Wskaźnik selektywności S

Parametr ten stosowany jest w przypadku przeszkleń przeciwsłonecznych, których zadaniem jest ograniczenie ilości energii słonecznej docierającej do pomieszczenia, ale jednocześnie wymagany jest duży udział przechodzącego do pomieszczenia światła, istotny dla funkcjonowania obiektu.

Wskaźnik ten jest ilorazem przepuszczalności światła τv do całkowitej przepuszczalności energii g danego przeszklenia. Im większa wartość S, tym więcej światła dochodzi do pomieszczenia, nie powodując jego nagrzania.

Stopień przepuszczalność światła Lt

Parametr ten obrazuje, jaka część światła widzialnego, padającego pod kątem bliskim 90°, jest przepuszczana przez szkło lub zestawy szklane.

Odbicie światła LR

Odbicie światła to parametr pokazujący, jaka część światła widzialnego, padającego pod kątem bliskim 90°, jest odbijana przez szkło.

Stopień przepuszczalności promieniowania UV

Parametr zarówno istotny dla ludzi (oparzenia słoneczne), jak również odpowiadający za zmianę kolorów elementów wyposażenia.

Współczynnik zacienienia b

Współczynnik ten używany jest do obliczenia zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynku. Określa się go jako iloraz współczynnika przepuszczalności energii g danego przeszklenia do wartości tego współczynnika dla bezbarwnego szkła float o gr. 3-4 mm bez żadnych powłok funkcyjnych, którego wartość wynosi 0,87.

Współczynnik odbicia energii słonecznej ER

Parametr ten opisuje, jaka część promieniowania słonecznego, padającego pod kątem bliskim 90°, jest odbijana przez szkło z powrotem do atmosfery.

Współczynnik absorpcji energii słonecznej EA

Parametr ten pokazuje, jaka część promieniowania słonecznego, padającego pod kątem bliskim 90°, jest pochłaniana przez szkło.

Bezpośrednia przepuszczalność energii słonecznej ET

To parametr pokazujący, jaka część promieniowania słonecznego, padającego pod kątem bliskim 90°, jest bezpośrednio przepuszczana przez szkło.

Inne rodzaje szkła w fasadach budynków

Jak przedstawiono, budowlane szkło płaskie stosowane jako przegrody zewnętrze może spełniać różne funkcje techniczne i użytkowe. Należy je wykorzystywać odpowiednio do potrzeb każdej inwestycji, jak również do możliwości technologicznych przemysłu. Wiele rodzajów szkieł i rozwiązań konstrukcyjnych na nim opartych występuje na rynku pod nazwami własnymi poszczególnych producentów, co utrudnia ich porównanie, stąd też w razie potrzeb należy analizować poszczególne parametry techniczne i użytkowe szkła i powstających z niego przegród.

Szkło pełni nie tylko rolę płaskiej przegrody z jej najważniejszą cechą, jaką jest przezierność. Występuje również w postaci znanych od dawna kształtek szklanych typu luksfery, pustaki szklane, panele i płyty szklane Vitrolit. Stosowane jest także jako materiał ściśle izolacyjny, np. w formie wełny szklanej, która produkowana jest w postaci mat lub płyt, mogących mieć zastosowanie w izolacji ścian wentylowanych.

Literatura

 1. PN-EN 572-2:2012, "Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego. Część 2: Szkło float".
 2. J. Faber, "Korozja szkła okiennego w warunkach aglomeracji miejsko-przemysłowej", "Świat Szkła", nr 9/2005.
 3. PN-EN 572-1+A1:2016-03, "Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego. Część 1: Definicje oraz ogólne właściwości fizyczne i mechaniczne".
 4. ISO 7991:1987, "Glass. Determination of coefficient of mean linear thermal expansion".
 5. PN-EN 673:2011, "Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła (wartość U). Metoda obliczeniowa".
 6. PN-ISO 719:1994, "Szkło. Odporność hydrolityczna ziaren szkła w temperaturze 98 stopni C. Metoda badania i klasyfikacja".
 7. DIN 12116, "Testing of glass. Resistance to attack by a boiling aqueous solution of hydrochloric acid – method of test and classification".
 8. ISO 695:1991, "Glass. Resistance to attack by a boiling aqueous solution of mixed alkali. Method of test and classification".
 9. PN-EN 1288-2:2002, "Szkło w budownictwie. Określanie wytrzymałości szkła na zginanie. Część 2: Metoda współosiowego dwupierścieniowego badania płaskich próbek o dużych powierzchniach badanych".
 10. PN-EN 12600:2004, "Szkło w budownictwie. Badanie wahadłem. Udarowa metoda badania i klasyfikacja szkła płaskiego".
 11. DIN 18032, "Hale sportowe; nawierzchnie sportowe, wymagania i badania".
 12. PN-EN 12150-1:2015-11, "Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe. Część 1: Definicje i opis".
 13. PN-EN 12150-2:2006, "Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe. Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą".
 14. PN-EN 14179-1:2016-09, "Szkło w budownictwie. Termicznie wygrzewane hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo­‑krzemianowe. Część 1: Definicja i opis".
 15. PN-EN 14179-2:2006, "Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane wygrzewane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo­‑krzemianowe. Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą".
 16. PN-EN 1288-3:2002, "Szkło w budownictwie. Określanie wytrzymałości szkła na zginanie. Część 3: Badanie na próbkach podpartych na dwóch podporach (czteropunktowe zginanie)".
 17. PN-EN 1863-1:2012, "Szkło w budownictwie. Termicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo".
 18. PN-EN 1863-2:2008, "Szkło w budownictwie. Termicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe. Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą".
 19. PN-EN 14449:2008, "Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Ocena zgodności wyrobu z normą".
 20. PN-EN ISO 12543-1:2011, "Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Część 1: Definicje i opis części składowych".
 21. PN-EN ISO 12543-2:2011, "Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Część 2: Bezpieczne szkło warstwowe".
 22. PN-EN ISO 12543-3:2011, "Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Część 3: Szkło warstwowe".
 23. PN-EN ISO 12543-4:2011, "Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Część 4: Metody badań odporności".
 24. PN-EN ISO 12543-5:2011, "Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Część 5: Wymiary i wykończenie obrzeża".
 25. PN-EN ISO 12543-6:2011, "Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Część 6: Wygląd".
 26. PN-EN 356:2000, "Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności na ręczny atak".
 27. PN-EN 1063:2002, "Szkło w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i klasyfikacja odporności na uderzenie pocisku".
 28. PN-EN 13541:2012, "Szkło w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i klasyfikacja odporności na siłę eksplozji".
 29. TRLV: Przepisy techniczne dotyczące stosowania przeszkleń podpartych liniowo, sierpień 2006, DIBt Official Communication 3/2007.
 30. TRPV: Przepisy techniczne w zakresie projektowania, oceny i montażu obiektów budowlanych i ich elementów, sierpień 2006, DIBt Communication 3/2007.
 31. DIN 18008, "Szkło w budownictwie. Zasady projektowania i wykonania".
 32. PN-EN 12524:2003, "Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe".
 33. PN-EN 13501-1+A1:2010, "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień".
 34. PN-EN 410:2011, "Szkło w budownictwie. Określanie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia”.
 35. E. Urbańska-Galewska, D. Kowalski, "Wymagania stawiane lekkiej obudowie", "IZOLACJE", nr 5/2016, s. 76–86.
 36. E. Urbańska-Galewska, D. Kowalski, "Układy konstrukcyjne lekkiej obudowy", "IZOLACJE", nr 6/2016, s. 60–68.
 37. E. Urbańska-Galewska, D. Kowalski, "Systemy i rozwiązania elementów lekkiej obudowy", WPPK 2016 „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych - Konstrukcje metalowe, posadzki przemysłowe, lekka obudowa, rusztowania", Katowice–Szczyrk: PZITB o/Katowice, 2016, s. 213–306.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Karolina Łączka Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej...

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej normy wyrobu, jednak są ujęte w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zamieszczonym w Załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. [1]. Oznacza to, że w świetle krajowych przepisów są one...

dr Jarosław Gil Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną...

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną drogą transmisji do wszystkich mieszkań – kroki na klatkach schodowych i ciągach komunikacji ogólnej.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Budowa w czasach pandemii

Budowa w czasach pandemii Budowa w czasach pandemii

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych...

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych czasach jest w ogóle możliwe?

Nicola Hariasz Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem...

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem tego rodzaju zabudowy są płyty gipsowo­‑kartonowe. Obecnie są one szeroko stosowane zarówno w obiektach biurowych, hotelowych, usługowych, jak i mieszkaniowych.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Łukasz Zawiślak Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian...

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian zewnętrznych budynków nowo budowanych, lecz również doskonale sprawdzają się w przypadku budynków poddawanych remontom.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, mgr inż. Julia Blazy Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High...

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High Performance Concrete), który można dostosować do konkretnych zastosowań zgodnie z postawionymi wymaganiami.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia...

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia ścian zewnętrznych budynków w Polsce są technologia murowana, drewniana lub prefabrykowana.

Nicola Hariasz Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją...

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją pierwotną barwę, uległa zabrudzeniu lub po prostu nie spełnia oczekiwań inwestora.

Danuta Baprawska Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Najważniejsze parametry farb wewnętrznych Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta...

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta produktowa. Warto wiedzieć, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze odpowiedniej farby wewnętrznej.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Radosław Jasiński, dr inż. Wojciech Mazur Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane...

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane jest stosowanie specjalistycznych tynków przeznaczonych do prowadzenia prac renowacyjnych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia...

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r. zmieniającego rozporządzenie ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1.01.2021 r.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Łukasz Zawiślak, mgr inż. Paweł Staniów Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj....

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj. elewacji w systemie ETICS.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na...

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na tego typu podłożach w krótkim czasie ulegają uszkodzeniu, z kolei zastosowanie tynków cementowych (z uwagi na ich szczelność i wysoką wytrzymałość) prowadzi do uszkodzenia otynkowanego muru lub przylegających elementów budynku.

Nicola Hariasz Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych...

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych i murowych. Wyróżnia się kotwy mechaniczne (wykorzystujące siłę rozporu kotwy) oraz kotwy chemiczne (zwane również wklejanymi).

mgr Robert Zaorski Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn...

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn do wdmuchiwania, dzięki którym przy minimalnym nakładzie pracy i w krótkim czasie można uzyskać szczelną i ciągłą warstwę izolacji o dowolnej grubości. Wystarczy jeden rodzaj materiału, by na stropie budynku ułożyć ocieplenie o grubości 45 cm oraz ocieplić jego połać dachową warstwą o grubości...

Nicola Hariasz Właściwości i zastosowanie keramzytu

Właściwości i zastosowanie keramzytu Właściwości i zastosowanie keramzytu

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość,...

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość, odporność na działanie kwasów, grzybów, pleśni oraz gryzoni. Jest mrozoodporny, ognioodporny, neutralny biologicznie, niepalny i stosunkowo wytrzymały.

mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej...

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej oraz akustycznej. Takimi wyrobami, spełniającymi wyszukane wymagania inwestorów, architektów oraz wykonawców, są wysokiej jakości płyty warstwowe w okładzinach metalowych. Stosowanie tych płyt umożliwiają ich właściwości, bogata paleta kolorystyczna oraz różnorodna gama profilowań blach okładzinowych.

dr inż. Artur Nowoświat , dr inż. Leszek Dulak Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne

Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki badań, dotyczące wpływu stopnia zanieczyszczenia perforowanych paneli dźwiękochłonnych pyłem cementowym na wybrane parametry akustyczne.

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki badań, dotyczące wpływu stopnia zanieczyszczenia perforowanych paneli dźwiękochłonnych pyłem cementowym na wybrane parametry akustyczne.

Józef Macech Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza...

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza to, że izolacyjność akustyczna ścian jest nie mniej istotna niż nośność konstrukcji, energooszczędność czy bezpieczeństwo pożarowe. W związku z tym, w dobie rosnących wymagań wobec izolacyjności cieplnej budynków, a co za tym idzie konieczności zwiększania grubości stosowanych do ocieplenia materiałów,...

Wybrane dla Ciebie

Najważniejsze to co w środku »

Najważniejsze to co w środku » Najważniejsze to co w środku »

Okna dachowe z górnym otwieraniem »

Okna dachowe z górnym otwieraniem » Okna dachowe z górnym otwieraniem »

Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie »

Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie » Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" » Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne » Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? » Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą » Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? » Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? » Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? » Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych »

Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych » Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? » Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Festool Polska 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne...

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne i wszechstronne, a dzięki 4 biegom perfekcyjnie przystosowane do każdego zastosowania. Dzięki przemyślanej koncepcji zmiany biegów oferują odpowiedni do każdego zastosowania moment obrotowy oraz odpowiednią prędkość obrotową.

Festool Polska Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

STYROPMIN Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych...

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych laboratoriach Styropmin zaowocowały wprowadzeniem na rynek specjalistycznych płyt styropianowych Instal Panel, do izolacji termicznej podłóg na gruncie i stropów międzykondygnacyjnych, które wyróżnia wyjątkowa konstrukcja, ułatwiająca montaż instalacji wodnego ogrzewania podłogowego. W skład...

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się skala emisji gazów cieplarnianych, a także podniesie się poziom ponownego użycia i recyklingu materiałów.

Kärcher Sp. z o.o. Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni! Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego...

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej jesieni Karcher oferuje budowlańcom swoje najlepsze modele urządzeń w zestawach wraz z akcesoriami, które znacznie zwiększają zakres zastosowań tych maszyn. Oferta Moc możliwości to szeroki wybór urządzeń z bogatym wyposażeniem dodatkowym. Urządzenia wysokociśnieniowe...

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.