Izolacje.com.pl

Zabezpieczenia konstrukcji i elementów stalowych przed korozją

Corrosion protection of steel structures and parts

Poprawnie zabezpieczona instalacja stalowa pompowni wody tryskaczowej; na śrubach kapturki plastikowe.
Archiwum autora

Poprawnie zabezpieczona instalacja stalowa pompowni wody tryskaczowej; na śrubach kapturki plastikowe.


Archiwum autora

Dobór właściwego gatunku stali, klasa jej zabezpieczenia, wysoka jakość wykonania oraz projektowanie zabezpieczeń przed korozją są na ogół lekceważone przez projektantów, inwestorów i wykonawców. W konsekwencji dochodzi do wielu wad, błędów i usterek, powodujących przyspieszone zniszczenia korozyjne, konieczność drogich renowacji zabezpieczeń konstrukcji, różne awarie, a nawet rozbiórki.

Zobacz także

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Fabryka Styropianu ARBET Na co zwracać uwagę przy wyborze styropianu do izolacji cieplnej ścian i podłóg?

Na co zwracać uwagę przy wyborze styropianu do izolacji cieplnej ścian i podłóg?

Ocieplenie domu to najprostsza i zarazem najpopularniejsza metoda zapobiegania stratom ciepła z budynku. Stanowi ono również barierę dla ciepła przenikającego do budynku latem. Aby ocieplenie było efektywne,...

Ocieplenie domu to najprostsza i zarazem najpopularniejsza metoda zapobiegania stratom ciepła z budynku. Stanowi ono również barierę dla ciepła przenikającego do budynku latem. Aby ocieplenie było efektywne, musi być prawidłowo wykonane, m.in. poprzez szczelne ułożenie warstwy izolacji termicznej na powierzchni wszystkich przegród budynku. Należy zatem ocieplić nie tylko ściany zewnętrzne, ale również ściany fundamentowe, podłogi i dachy.

ABSTRAKT

W artykule omówiono zagrożenia wynikające z korozji konstrukcji i elementów stalowych. Wymieniono rodzaje korozji oraz metody ochrony. Przedstawiono warunki dobrze wykonanego zabezpieczenia przed korozją oraz opisano rodzaje farb stosowanych do takiej ochrony.

Corrosion protection of steel structures and parts

The article discusses the hazards caused by corrosion of steel structures and parts. Types of corrosion and protection methods are enumerated as well. The conditions for proper corrosion protection are presented, and the types of paint used for such protection are defined.

Stal jest stopem żelaza i węgla oraz wielu różnych pierwiastków stopowych, które decydują o właściwościach tego materiału. W środowisku naturalnym, w kontakcie z tlenem i wodą ulega dość szybkiej korozji. Jest to reakcja elektrochemiczna lub chemiczna stali ze środowiskiem. Szybkość korozji stali i jej odporność korozyjna zależą od pierwiastków stopowych, agresywności środowiska, w którym dana konstrukcja pracuje, a także od zabezpieczeń przed korozją. Dwa z tych czynników, a mianowicie rodzaj, liczba i jakość dodatków do stali oraz standard zabezpieczeń przed korozją, zależą od człowieka.

Wybór zabezpieczeń stali zależy od oceny agresywności środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, w którym dana konstrukcja ma pracować, a także od żądanej trwałości i czasu jej żywota od momentu zmontowania aż do rozbiórki. O klasie i jakości samej stali decyduje producent - huta stali.

Rodzaje i znaczenie korozji

W praktyce budowlanej występuje kilka różnych rodzajów korozji. Jeśli nie zastosowano przed nimi właściwej ochrony, prowadzą one do dużych strat finansowych, a nawet powodują zagrożenie mienia i życia człowieka.

Korozja atmosferyczna równomiernie występuje na całej powierzchni elementu stalowego i jest najmniej niebezpieczna, choć również w jej wyniku następuje zmniejszenie przekroju profili stalowych.

Korozja atmosferyczna jest typu elektrochemicznego. Występuje przy wilgotności względnej powietrza ponad 60%. Możliwa jest wówczas kondensacja pary wodnej na powierzchni konstrukcji.

Szybkość tej korozji wzrasta przy wyższej temperaturze oraz obecności zanieczyszczeń powietrza w postaci tlenków azotu siarki i węgla oraz sadzy i pyłów. Tworzą się ogniwa galwaniczne, w których żelazo jest anodą, a węgiel katodą: żelazo ulega utlenieniu i wchodzi w skład roztworu. Zachodzi również reakcja katodowa, przyspieszona obecnością tlenu w roztworze.

Na powierzchni stali powstaje warstwa wodorotlenku żelaza. Podczas następnych reakcji chemicznych powstaje rdza, której podstawowym składnikiem jest luźny tlenek żelaza.

Korozja miejscowa występuje w postaci plam i punktowych wżerów, które mogą być dość głębokie i niebezpieczne dla stalowych elementów konstrukcji. Pojawia się szczególnie w środowisku chlorków. Jony Cl przenikają przez warstwę pasywną. Następuje zakwaszenie środowiska wżeru i przyspieszenie jego rozwoju. Jony żelaza przechodzą z wżeru do roztworu.

Korozja galwaniczna powstaje w wyniku styku dwóch metali o różnych potencjałach i utworzeniu się ogniw galwanicznych. Intensywność tej korozji wzrasta ze zwiększaniem się różnicy potencjałów metali.

Korozja szczelinowa występuje na nieuszczelnionych stykach elementów stalowych, gdzie dostają się woda, pyły i kurz. Tworzą się ogniwa galwaniczne, prowadzące do powstania tlenków żelaza, które zwiększają swoją objętość i doprowadzają do zniszczenia danego węzła konstrukcji. Jest to niebezpieczny rodzaj korozji, którego zdecydowanie należy unikać.

Korozja może zostać zainicjowana także przy łączeniu spawaniem elementów stalowych - podczas tego procesu w wysokiej temperaturze tworzą się węgliki, które inicjują procesy korozji wzdłuż spoin.

Bardzo groźna jest korozja różnego rodzaju śrub łączących elementy konstrukcji lub mocujących te konstrukcje do fundamentu. W handlu występują śruby zabezpieczone cynkowaniem ogniowym, lecz o bardzo cienkiej powłoce 5-20 mm cynku. Powłoka taka jest nieskuteczna, szczególnie po montażu powodującym jej zniszczenia.

Przed korozją muszą być zastosowane odpowiednie środki zabezpieczające. W wyniku niewłaściwego ich doboru i błędów wykonawczych na wielu inwestycjach w Polsce powstają bardzo duże straty, sięgające nawet kilku procent PKB. Straty te są bardzo trudne do oszacowania, gdyż nikt nie prowadzi statystyki złych projektów zabezpieczeń przed korozją lub ich braku, złego wykonawstwa, braku uczciwego, dokładnego odbioru izolacji przed korozją przez inspektorów nadzoru inwestorskiego lub wręcz błędnych decyzji inwestorów.

Oprócz bardzo dużych strat finansowych występują również negatywne skutki społeczne spowodowane korozją, które nie dadzą się w żaden sposób oszacować. Wynikają one z powszechnego braku świadomości korozyjnej w społeczeństwie, a zatem przyjmowania jak rzecz normalną, skorodowanych źle zaprojektowanych i zmontowanych różnej klasy elementów stalowych, występujących na każdej ulicy i placu.

Brak dezaprobaty i zdecydowanego protestu przeciw zaśmiecaniu bliższego i dalszego otoczenia człowieka powoduje, iż przyzwyczajamy się do niedbale wykonywanych elementów stalowych. Nic zatem dziwnego, że ludzie związani z budownictwem, uprawiający zawód zaufania publicznego, lecz pozbawieni wysokiej etyki zawodowej, również lekceważą poważny problem, jakim jest ochrona przed korozją różnego rodzaju wielkich i małych konstrukcji, a również drobnych elementów stalowych.

Ochrona przed korozją jest bardzo ważna i nie wolno jej lekceważyć. Konstrukcje i elementy stalowe, dobrze zaprojektowane i wykonane, należą do najbardziej eleganckich konstrukcji, wszelka jednak korozja niszczy ich zalety i estetykę.

Światowa Organizacja Korozyjna (WCO) ogłosiła dzień 24 kwietnia Dniem Świadomości Korozyjnej, mając na uwadze, że koszty zniszczeń spowodowanych korozją na całym świecie, szacowane na wiele miliardów dolarów, zostaną znacznie zmniejszone, a oszczędzone środki będą przeznaczone na inne ważne cele społeczne.

Projektowanie ochrony przed korozją

Dobrze wykonany projekt zabezpieczeń przed korozją powinien zawierać:

 • określenie klasy zagrożenia korozyjnego środowiska, w którym dana konstrukcja będzie pracowała;
 • podanie klasy czystości stali, metody jej wykonania i kontroli;
 • określenie rodzaju farb, ich układu na konstrukcji i metody układania powłok malarskich;
 • maksymalny czas od zakończenia czyszczenia do rozpoczęcia nakładania pierwszej warstwy malarskiej, stanowiącej ochronę czasową konstrukcji;
 • niezbędne czynności przygotowawcze przed rozpoczęciem malowania;
 • określenie koniecznych warunków zewnętrznych, w jakich wykonywanie malarskiej powłoki ochronnej jest dopuszczalne;
 • niezwykle ważne podanie specyfikowanej grubości powłoki malarskiej - SGP; minimalna grubość takiej powłoki, nawet przy dość niskiej klasie zagrożenia środowiska, nie powinna być niższa niż 160 mm; otrzymuje się wówczas długotrwałą ochronę konstrukcji przed korozją, wynoszącą ponad 15 lat, co jest działaniem bardzo ekonomicznym;
 • określenie czasu trwałości zaprojektowanej powłoki malarskiej, zależnej od rodzaju użytych farb i klasy zagrożenia środowiska (według normy PN-EN ISO12944-5:2007);
 • określenie technologii malowania, m.in. uzyskanie specyfikowanej grubości powłoki na krawędziach i w miejscach trudno dostępnych;
 • zakres czynności zabezpieczających przed korozją, które mają być wykonane w zakładzie produkującym elementy konstrukcji; pożądane jest wykonanie gotowej powłoki ochronnej w malarni zakładowej w dobrych warunkach zewnętrznych: przy temp. +5°C do +30°C, wilgotności względnej powietrza poniżej 60%, braku wiatru i opadów;
 • zasady transportu i składowania na budowie gotowych elementów. Transport może odbywać się po zakończeniu sieciowania farby i uzyskaniu odpowiedniej twardości powłoki, która zabezpieczy ją przed transportowymi zniszczeniami;
 • niezwykle ważna kontrola jakości wykonanej powłoki malarskiej; określenie ilości pomiarów grubości powłoki, zależnych od wielkości zabezpieczanej powierzchni. W zakładzie wykonującym powłokę każda jej warstwa powinna mieć inny kolor, aby ułatwić kontrolę ich grubości. Na budowie konieczne jest ostateczne sprawdzenie całkowitej grubości powłoki malarskiej, jej stanu technicznego oraz przyczepności do podłoża, która decyduje o trwałości powłoki ochronnej stali;
 • określenie metody oceny poprawnej grubości powłoki ochronnej; należy zastosować metodę PGP (pomiarowa grubość powłoki) z obliczeniem odchylenia standardowego; PGP ³ SGP - nierówność ta określa poprawną grubość wykonanego zabezpieczenia. Najbardziej pożądane jest, aby każdy odczyt na ultrametrze był większy lub przynajmniej równy PGP;
 • podanie technologii wykonania wszelkich poprawek malarskich po transporcie i montażu konstrukcji (np. niewielkie elementy ślusarskie powinny być tak zabezpieczone na transport i montaż, aby ich powłoki malarskie nie ulegały zniszczeniu);
 • określenie technologii zabezpieczenia wszelkich śrub, których cienka warstwa cynku jest niszczona podczas montażu. Przy dużych konstrukcjach, gdzie występują tysiące śrub, dobrym zabezpieczeniem jest ich pomalowanie identycznym zestawem farb, jakiego użyto do ochrony całej konstrukcji. Oczywiście, należy pamiętać, aby pierwsza warstwa farby była kompatybilna do cynku lub należy dać warstwę gruntującą. Przed takim malowaniem śrub pierwszą czynnością przygotowawczą musi być ich odtłuszczenie. Na dobrze pomalowanych śrubach ich gwint powinien być prawie niewidoczny; malowaniu podlega łeb śruby, nakrętka i część jej sworznia. Długość każdej śruby ponad nakrętką ma wynosić trzy zwoje gwintu lub 10 mm. W przypadku niewielkich konstrukcji stalowych i wyrobów ślusarskich, szczególnie występujących na zewnątrz obiektów oraz w całej przestrzeni publicznej miast i osiedli, najlepszym zabezpieczeniem śrub są plastikowe kapturki wypełnione smarem maszynowym, nakładane na łeb i nakrętkę każdej śruby - jest to zabezpieczenie niezwykle tanie i prawie wieczne;
 • określenie metody kontroli stanu technicznego powłoki malarskiej podczas obowiązkowych, okresowych przeglądów technicznych konstrukcji stalowych w czasie eksploatacji; sprawdzenie, czy na powierzchni elementów nie występują ślady korozji, kredowienia powłoki, matowienia, utraty barwy lub występowania pęcherzy i spękań;
 • określenie technologii renowacji powłoki malarskiej.

Kształtowanie konstrukcji w aspekcie ochrony przed korozją

Konstrukcje należy tak kształtować, aby cechowały się maksymalną trwałością i prostotą układu poszczególnych profili. Na wszelkiego rodzaju pospolite konstrukcje stalowe, powszechnie występujące w budownictwie, powinny być stosowane profile zamknięte.

Optymalnym profilem pod każdym względem są okrągłe rury, produkowane w bardzo dużej gamie średnic i grubości ścianek, a więc można dobrać je do prawie każdej konstrukcji. Posiadają identyczne wskaźniki statyczne we wszystkich kierunkach, stosunkowo mały ciężar, są profilem bardzo ekonomicznym, estetycznym i ergonomicznym, a poza tym cechują się dużą trwałością i odpornością na korozję.

Dobrym rozwiązaniem są również rury prostokątne i kwadratowe tłoczone na zimno o cienkich ściankach i wyoblonych krawędziach. Są produkowane w mniejszym zakresie wymiarów niż rury okrągłe, lecz mają również dobre wskaźniki statyczne. Są trwałe i odporne na korozję. Nie stwarzają problemów z malowaniem krawędzi.

Jeśli dana konstrukcja wymaga większych profilów, to można ukształtować prostokątne rury z odpowiednich ceowników zespawanych półkami. Ostatecznie dla każdego dowolnego rodzaju konstrukcji i jego obciążeń możliwe jest ukształtowanie profili zamkniętych z zespawanych odpowiedniej klasy i grubości blach. Takim przykładem jest wielki magazyn o stalowej konstrukcji z 1978 r., wykonany w bazie kontenerowej w porcie Gdynia, na nabrzeżu Helskim oraz znacznie starszy stadion olimpijski w Berlinie, pokryty dachem z profili rurowych.

Każda konstrukcja musi być tak kształtowana, aby w żadnym jej węźle i elemencie nie mogła zatrzymywać się woda, kondensat pary wodnej, pył i kurz. Nie mogą powstawać w konstrukcji żadne otwory i szczeliny, w których może być uwięziona woda. Są to bowiem idealne warunki do rozwoju korozji.

Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu jakichkolwiek profilów stalowych z gruntem i wodą. Bardzo dobrym zabezpieczeniem stali w gruncie jest jej obetonowanie z wyprowadzeniem betonu ponad poziom nawierzchni na 0,05–0,10 m lub wykonanie podlewek z bezskurczowej zaprawy montażowej pod stalowymi podstawami danej konstrukcji.

Należy pamiętać, iż na styku dwóch środowisk, jakim jest grunt i powietrze, korozja bardzo dobrze się rozwija. Profile zamk­nięte, a na jednym końcu otwarte, np. słupy ogrodzeń czy rurowe dalby morskie, należy zabetonować. Stalowe konstrukcje morskie powinny być ocynkowane i pokryte powłoką ochronną gr. ponad 1000 mm, złożoną z farb odpowiednio odpornych na wodę morską. Na FOT. 1 i FOT. 2 oraz na zdjęciu głównym przedstawiono przykłady poprawnego zabezpieczenia.

FOT. 1. Konstrukcja stalowa dachu: czyszczenie do stopnia Sa 2½, malowanie: farba epoksydowa (podkład), farba poliuretanowa (warstwa wierzchnia); SGP = 160 μm, wykonanie 190–500 μm. Fot. archiwum autora FOT. 2. Poprawnie zamontowane latarnie słupowe w podstawach betonowych w gruncie z podlewką między betonem a blachą nakrywającą. Fot. archiwum autora

Przygotowanie konstrukcji do malowania

Właściwe przygotowanie powierzchni stalowej do malowania jest podstawowym warunkiem dobrze wykonanego zabezpieczenia przed korozją.

Znane są różne metody tego przygotowania, lecz jedną z najlepszych jest czyszczenie strumieniowo-ścierne całej konstrukcji do minimalnego stopnia Sa 2,5, wykonywanego po zespawaniu profilów i ukształtowaniu ich w elementy wysyłkowe. Czyszczenie takie daje powierzchnię o wyglądzie metalicznym, na której mogą wystąpić jedynie ślady zanieczyszczeń w postaci plamek, kropek lub pasemek, pozwalającą na dobrą przyczepność nakładanych farb do stalowego podłoża. Inne zalecane sposoby, poza piaskowaniem, są mało skuteczne i nieefektywne.

Przed samym malowaniem konstrukcja musi być odpylona, odtłuszczona i całkowicie sucha. Oczyszczonej stali nie wolno pozostawić na drugi dzień do malowania, gdyż bardzo aktywna powierzchnia ponownie ulegnie korozji.

Malowanie konstrukcji, różne rodzaje farb i ich zestawy

Niezwłocznie po zakończeniu czyszczenia i dokładnego przygotowania stali do malowania, w odpowiednich warunkach zewnętrznych, nakłada się na jej powierzchni grunt do czasowej ochrony. Musi być on kompatybilny z zaprojektowanym zestawem farb, najlepiej wyprodukowanych przez jedną fabrykę. Do poprawnej ochrony stali przed korozją należy użyć farb wysokiej jakości i wyłącznie dopuszczonych do stosowania.

Obecnie w produkcji farb zdecydowanie zmniejsza się lub nawet eliminuje udział rozpuszczalników organicznych. Dotyczy to dwuskładnikowych farb epoksydowych, poliuretanowych, polimocznikowych i proszkowych. Natomiast zwiększa się w farbach zawartość substancji stałych, które wykazują krótszy czas utwardzania, większą gęstość sieciowania powłok, większą ich twardość, lepszą odporność na czynniki chemiczne i mechaniczne oraz większą grubość przy jednokrotnym malowaniu.

Na rynku już występują farby o zawartości substancji stałych nawet ponad 80%. Mają one również pewne wady, szczególnie przy aplikacji, związane z większą gęstością, gorszą rozlewnością i możliwością powstania na powierzchni efektu skórki pomarańczowej. Bezsporną ich zaletą jest uzyskanie znacznie większej grubości przy jednokrotnym malowaniu oraz większej grubości powłoki przy ułożeniu mniejszej liczby warstw.

W produkcji farb epoksydowych zastosowano utwardzacze, co pozwoliło na prawie całkowite wyeliminowanie rozpuszczalników. Pewne wady tych farb eliminuje się przez zastosowanie utwardzaczy opartych na fenalkaminach, co zdecydowanie poprawia właściwości farb, a mianowicie szybkie utwardzanie, odporność na chemikalia i dużą giętkość. Są kompatybilne z różnymi żywicami epoksydowymi i utwardzają je w różnych warunkach atmosferycznych. Farby te nie mają dobrej odporności na promieniowanie UV, lecz doskonale nadają się na warstwy podkładowe i międzywarstwowe.

Farby bezrozpuszczalnikowe poliuretanowe tworzą powłoki powierzchniowe o bardzo dobrej odporności na warunki atmosferyczne i silnie korozyjne środowisko. Są odporne na ścieranie, wykazują bardzo dobrą przyczepność do podłoża, sieciują w niskich temperaturach. Stają się nieodzowne do zabezpieczenia najbardziej odpowiedzialnych konstrukcji, np. mostów.

Farby polimocznikowe można stosować w ekstremalnych warunkach temperatury i wilgoci. Tolerują wilgotne podłoże, dużą wilgotność względną powietrza, sieciują nawet w temp. -20,0°C. Nie zawierają lotnych związków organicznych. Można nakładać je jednowarstwowo. Grubość powłoki może wynosić od kilkuset mm nawet do kilku mm. Charakteryzują się bardzo dobrą giętkością, szczelnością, odpornością na ścieranie, na temp. do +180,0°C, na czynniki korozyjne i chemiczne oraz na promieniowanie UV. Powłoka polimocznikowa tworzy się w wyniku reakcji utwardzacza poliizocyjanianowego z grupami aminowymi. Produkuje się farby polimocznikowe alifatyczne i aromatyczne, różniące się niektórymi właściwościami.

Farby na spoiwach hybrydowych powstają z różnych rodzajów żywic, co powoduje poprawę ich właściwości. Pojawiły się na rynku np. farby epoksydowo-siloksanowe, które charakteryzują się niską lepkością, bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, giętkością, odpornością na ścieranie i promieniowanie UV. Wykazują się bardzo dobrymi cechami barierowymi i długotrwałą ochroną podłoża, nawet w silnie agresywnych środowiskach.

Farby oparte na fluoropolimerach, opracowane w Japonii w latach 80. XX w., odznaczają się świetną odpornością na czynniki atmosferyczne, chemiczne, korozyjne i mechaniczne. Farby te mają znacznie dłuższą trwałość, ocenianą na ponad 60 lat, w stosunku do farb poliuretanowych czy polisiloksanowych.

Farby wodorozcieńczalne oparte są na wszystkich rodzajach spoiw lakierowych, jak alkilowe, akrylowe, epoksyestrowe, epoksydowe i poliuretanowe. Na rynku występują farby jedno- i dwuskładnikowe. Mają podobne właściwości do farb rozpuszczalnikowych. Są jednak droższe i budzą nieufność inwestorów – są mniej rozpowszechnione. Jednak nowa generacja wodnych farb epoksydowych dobrze sieciuje w niskich temperaturach, wykazuje się dobrą przyczepnością do różnych podłoży i dobrą odpornością korozyjną.

Farby proszkowe stanowią dużą grupę farb bezrozpuszczalnikowych. Zastosowanie znalazły farby epoksydowe, epoksydowo-poliestrowe i poliestrowe.

Farby epoksydowe są odporne na substancje chemiczne, lecz nieodporne na promieniowanie UV. Są więc zalecane do zastosowań wewnętrznych.

Farby poliestrowe odznaczają się bardzo dobrą odpornością na UV oraz na czynniki atmosferyczne.

Nowością są farby proszkowe o dużej zawartości cynku.

Zestawy malarskie złożone z podanych farb są ustalane przez różnych producentów farb.

Bardzo korzystne są zestawy farb epoksydowych stosowanych na warstwę podkładową, a przy grubych powłokach malarskich również na międzywarstwy, oraz farb poliuretanowych na warstwy powierzchniowe. Oczywiście należy wybierać najnowsze generacje tych farb, np. bezrozpuszczalnikowe, o dużej zawartości części stałych lub farby hybrydowe-polisiloksanowe. Jest to najbardziej popularny zestaw farb do ochrony konstrukcji stalowych.

Równie korzystny jest zestaw farb złożony z gruntu etylokrzemianowego wysokocynkowego, międzywarstwy epoksydowej i nawierzchniowej farby polimocznikowej opartej na poliasparaginianach. Jest to niezwykle skuteczna, długotrwała ochrona konstrukcji przed korozją.

Nieco zmodyfikowany następny zestaw farb składa się z gruntu etylokrzemianowego wysokocynkowego, epoksydowej międzywarstwy i farby nawierzchniowej polisiloksanowej, hybrydowej.

Podsumowanie

Należy zdecydowanie podnieść świadomość korozyjną nie tylko ogółu obywateli, lecz przede wszystkim pracowników budownictwa: projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz inwestorów. Wszyscy ci pracownicy budownictwa powinni posiadać rzeczywistą odpowiedzialność za swoją pracę i wysoką etykę zawodową, wówczas straty korozyjne w kraju będą minimalne, a awarie związane z tym problemem powinny zniknąć bezpowrotnie.

Wydziały techniczne naszych wyższych uczelni zajmujące się budownictwem powinny poświęcić choć kilka godzin zajęć dydaktycznych, aby temat korozji stali był znany absolwentom uczelni.

Literatura

 1. PN-EN ISO12944-5:2007, "Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie".
 2. T. Możaryn, M. Wójtowicz, A. Strąk, "Korozja i zabezpieczenie konstrukcji stalowych. Część 1: Korozja stali", "Przegląd Budowlany", nr 6/2016.
 3. A. Maciejewski, "Ochrona przed korozją różnych elementów stalowych (metalowych) występujących w infrastrukturze miejskiej", "Inżynier Budownictwa", nr 9/2015.
 4. Ł. Augustyński, "PGP - nowa metoda oceny grubości powłoki ochronnej na konstrukcji", "Ochrona przed korozją", nr 2/2013.
 5. M. Zubielewicz, "Wyroby lakierowe do zabezpieczeń przeciwkorozyjnych", "Inżynier Budownictwa", nr 2/2013.
 6. "Access steel-Eurocodes made easy". Plan rozwoju: Korozja konstrukcji stalowych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji

Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji

W budownictwie ogólnym stosowanych jest wiele systemów stropowych. Najbardziej popularne są stropy gęstożebrowe (np. Teriva), żelbetowe wylewane na mokro, a także stropy półprefabrykowane (np. z płyt stropowych...

W budownictwie ogólnym stosowanych jest wiele systemów stropowych. Najbardziej popularne są stropy gęstożebrowe (np. Teriva), żelbetowe wylewane na mokro, a także stropy półprefabrykowane (np. z płyt stropowych typu filigran lub 2K) lub prefabrykowane (np. z płyt kanałowych, płyt żerańskich).

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż Nowoczesne rozwiązania elewacyjne

Nowoczesne rozwiązania elewacyjne Nowoczesne rozwiązania elewacyjne

Tradycyjna forma elewacji wynika z konstrukcji budynku (np. murowej, drewnianej, drewniano-murowe, kamiennej) i jest jej elementem. Może występować także w postaci licowanej współczesną wyprawą tynkarską...

Tradycyjna forma elewacji wynika z konstrukcji budynku (np. murowej, drewnianej, drewniano-murowe, kamiennej) i jest jej elementem. Może występować także w postaci licowanej współczesną wyprawą tynkarską czy okładziną (ceramiczną, drewnianą, kamienną, stalową, z tworzyw sztucznych), nierzadko z bogatymi detalami architektonicznymi, charakterystycznymi dla okresu powstania budynku, zmodyfikowanymi lub dodanymi obecnie. Do tej grupy można zaliczyć także współczesne rozwiązania ścian żelbetowych z surowymi...

mgr inż. Piotr Idzikowski Konserwacje i renowacje systemów ociepleń

Konserwacje i renowacje systemów ociepleń Konserwacje i renowacje systemów ociepleń

Trwałość ocieplonej elewacji związana jest przede wszystkim z przestrzeganiem technologii wykonania robót. Jeśli prace przebiegały zgodnie z wytycznymi producenta, czyli stosowano systemowe produkty zgodnie...

Trwałość ocieplonej elewacji związana jest przede wszystkim z przestrzeganiem technologii wykonania robót. Jeśli prace przebiegały zgodnie z wytycznymi producenta, czyli stosowano systemowe produkty zgodnie z zapisami w ich kartach technicznych i właściwie je dobrano do warunków użytkowania, to ocieploną elewacją można będzie cieszyć się przez kilkadziesiąt lat. Warunkami niezbędnym takiego stanu rzeczy są jednak okresowe kontrole i naprawy.

dr hab. inż., prof. UWM Robert Wójcik Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz

Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz

W podstawowym nurcie zainteresowań dociepleniami od wewnątrz pozostają głównie budynki zabytkowe, pełniące pierwotnie różne funkcje, w tym niemieszkalne, które nie mogą być docieplane od zewnątrz. Gruntownej...

W podstawowym nurcie zainteresowań dociepleniami od wewnątrz pozostają głównie budynki zabytkowe, pełniące pierwotnie różne funkcje, w tym niemieszkalne, które nie mogą być docieplane od zewnątrz. Gruntownej poprawy termoizolacyjności przegród zewnętrznych wymagają budynki przemysłowe, rolnicze, wojskowe, magazynowe, które obecnie przystosowuje się do funkcji mieszkalnych, biurowych, handlowych, o wysokich wymaganiach w zakresie komfortu cieplnego.

dr inż. Wojciech Mazur Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej

Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej

Elementy ceramiczne zaliczane są do najstarszych wyrobów wytwarzanych przez człowieka i stosowanych w budownictwie. Ich historia sięga bowiem 4000 lat p.n.e. Wiele cywilizacji wprowadzało kolejne modyfikację...

Elementy ceramiczne zaliczane są do najstarszych wyrobów wytwarzanych przez człowieka i stosowanych w budownictwie. Ich historia sięga bowiem 4000 lat p.n.e. Wiele cywilizacji wprowadzało kolejne modyfikację elementów ceramicznych i nowe zastosowania, co pozwoliło na stworzenie ich bardzo bogatego asortymentu.

dr inż. Jan Antoni Rubin, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń Biodeterioracja pleśniowa mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka

Biodeterioracja pleśniowa mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka Biodeterioracja pleśniowa mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka

Grzyby pleśniowe, ze względu na specyfikę morfologiczną, biochemiczną i fizjologiczną, są organizmami dominującymi w szeroko pojętym mikrośrodowisku mieszkalnym człowieka. Grzyby te rozwijają się w zasadzie...

Grzyby pleśniowe, ze względu na specyfikę morfologiczną, biochemiczną i fizjologiczną, są organizmami dominującymi w szeroko pojętym mikrośrodowisku mieszkalnym człowieka. Grzyby te rozwijają się w zasadzie na wszystkich podłożach organicznych i nieorganicznych w warunkach ich silnego zawilgocenia

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Porównanie najpopularniejszych systemów stropowych w kontekście stosowanych materiałów izolacyjnych

Porównanie najpopularniejszych systemów stropowych w kontekście stosowanych materiałów izolacyjnych Porównanie najpopularniejszych systemów stropowych w kontekście stosowanych materiałów izolacyjnych

Istnieje bardzo wiele systemów stropowych. Wybór stropu zależy od projektanta konstrukcji. To projektant-architekt powinien w tym zakresie dokonać wpisu do projektu po konsultacji z projektantem konstrukcji,...

Istnieje bardzo wiele systemów stropowych. Wybór stropu zależy od projektanta konstrukcji. To projektant-architekt powinien w tym zakresie dokonać wpisu do projektu po konsultacji z projektantem konstrukcji, który na podstawie danych szczegółowych dobierze odpowiednie rozwiązanie. To właśnie projektant konstrukcji, w zależności od cech geometrycznych budynku (kształtu rzutu budynku, rozpiętości w świetle podpór i przewidywanego obciążenia) dobiera odpowiedni system stropowy oraz jego wysokość konstrukcyjną....

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych

Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych

Wykorzystanie drewna w budownictwie ma bardzo szerokie i wieloletnie tradycje, które w XX wieku, z uwagi na rozpowszechnienie stali i żelbetu oraz palność drewna, zostało w wielu krajach, w tym w Polsce,...

Wykorzystanie drewna w budownictwie ma bardzo szerokie i wieloletnie tradycje, które w XX wieku, z uwagi na rozpowszechnienie stali i żelbetu oraz palność drewna, zostało w wielu krajach, w tym w Polsce, ograniczone.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Paulina Rożek Modernizacja poddaszy użytkowych

Modernizacja poddaszy użytkowych Modernizacja poddaszy użytkowych

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

dr inż. Marek Niemas Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków

Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków

Hałas jest jednym z coraz bardziej znaczących zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Jego ograniczanie leży w interesie społeczeństwa, a dopuszczalny poziom jest regulowany polskimi i międzynarodowymi...

Hałas jest jednym z coraz bardziej znaczących zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Jego ograniczanie leży w interesie społeczeństwa, a dopuszczalny poziom jest regulowany polskimi i międzynarodowymi przepisami w dziedzinie prawa budowlanego.

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania...

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania komory badawczej istotne jest zachowanie odpowiedniego ciśnienia w piecu oraz zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych przez cały czas badania.

dr inż. Rafał Nowak Zasady projektowania i doboru nadproży

Zasady projektowania i doboru nadproży Zasady projektowania i doboru nadproży

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano...

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano pojedyncze elementy konstrukcyjne jak kamienie, a ocena ich nośności była jedynie eksperymentalna. Jednakże takie nadproża pozwalały jedynie na kształtowanie małych otworów, dlatego poszukiwano lepszych rozwiązań.

dr inż. Iwona Galman, dr inż. Radosław Jasiński Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może...

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może to być zrealizowane przez: przewiązanie muru, łączniki lub zbrojenie przedłużone w każdą ze ścian.

dr inż. Maciej Robakiewicz Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących...

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących o efektach i kosztach termomodernizacji. Niedoceniane są problemy eksploatacji wykonanych ulepszeń budynku, czyli zapewnienie niezbędnej trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji, a to może powodować, że w czasie eksploatacji będą powstawać trudne do usunięcia wady i uszkodzenia.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Barbara Chruściel, mgr inż. Michał Wieczorek Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na...

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na elewacjach, które po pożarach we Frankfurcie (2012) i Grenfell Tower w Londynie (2017) zostały objęte unijnymi programami badawczymi.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina...

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina wentylacyjna i okładzina elewacyjna, wykonywana obecnie najczęściej z płyt włóknisto-cementowych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

www.lampy.it Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie? Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji....

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji. A to poważny błąd, bo zapewnienie światła na zewnątrz budynku spełnia także szereg kluczowych funkcji.

Nicola Hariasz Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Modernizacja bloków z wielkiej płyty Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem...

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem niepokoju na temat ich stanu technicznego. Rozkwit budownictwa mieszkaniowego z wielkiej płyty przypada w Polsce na lata 70. Jednak jego historia sięga znacznie dalej. Pierwszym osiedlem wybudowanym w tej technologii było osiedle Betondorp w Amsterdamie, którego nazwa w języku niderlandzkim oznacza...

dr Jarosław Gil Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Prognozowanie izolacyjności akustycznej Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wybrane dla Ciebie

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️ Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Prawidłowe ocieplenie elewacji

Prawidłowe ocieplenie elewacji Prawidłowe ocieplenie elewacji

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Jaką geomembranę PVC wybrać?

Jaką geomembranę PVC wybrać? Jaką geomembranę PVC wybrać?

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? » Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

merXu Produkty Pan Fitinka na merXu

Produkty Pan Fitinka na merXu Produkty Pan Fitinka na merXu

merXu to internetowa platforma sprzedażowa, która ułatwia kontakty handlowe B2B przedsiębiorcom z 5 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jedną z nich jest Pan Fitinka, czeski dostawca produktów z branży...

merXu to internetowa platforma sprzedażowa, która ułatwia kontakty handlowe B2B przedsiębiorcom z 5 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jedną z nich jest Pan Fitinka, czeski dostawca produktów z branży grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, wodno-kanalizacyjnej oraz armatury sanitarnej.

homebook.pl Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć?

Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć? Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć?

Każdego roku projektanci wnętrz i designerzy prezentują nowe trendy, które wyznaczają kierunki zmian, dokonywanych w wystroju naszych mieszkań i domów. Nie inaczej jest w 2021 roku. Zobacz, co w trawie...

Każdego roku projektanci wnętrz i designerzy prezentują nowe trendy, które wyznaczają kierunki zmian, dokonywanych w wystroju naszych mieszkań i domów. Nie inaczej jest w 2021 roku. Zobacz, co w trawie piszczy i które tendencje okażą się godne tego, aby zaimplementować je również w swoich czterech ścianach. Przed Tobą kilka najciekawszych tendencji, którym zdecydowanie warto bliżej się przyjrzeć.

Kingspan Profesjonalne systemy barier ochronnych

Profesjonalne systemy barier ochronnych Profesjonalne systemy barier ochronnych

Prawidłowo zaprojektowany system ścieżek komunikacyjnych w dużych obiektach przemysłowych to podstawowa zasada bezpiecznej pracy oraz poruszania się po fabryce czy magazynie. Systemy wytrzymałych oraz...

Prawidłowo zaprojektowany system ścieżek komunikacyjnych w dużych obiektach przemysłowych to podstawowa zasada bezpiecznej pracy oraz poruszania się po fabryce czy magazynie. Systemy wytrzymałych oraz odpornych na uderzenia słupków i barier ochronnych pozwalają zmniejszyć ryzyko wypadków i poprawiają komfort pracowników.

Bauder Polska Sp. z o. o. BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Xella Polska Sp. z o.o. Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu

Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu

Większość nowo budowanych domów - zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych - ma dwuwarstwowe ściany zewnętrzne, składające się z muru i ocieplenia. Do wykonania warstwy termicznej takich ścian stosuje się...

Większość nowo budowanych domów - zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych - ma dwuwarstwowe ściany zewnętrzne, składające się z muru i ocieplenia. Do wykonania warstwy termicznej takich ścian stosuje się przeważnie płyty styropianowe. Rzadziej do tego celu wykorzystuje się - droższe od nich - płyty z wełny mineralnej. Od połowy 2019 roku oba te materiały ociepleniowe mają dużą konkurencję w postaci mineralnych płyt izolacyjnych Multipor ETICS.

merXu Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia...

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia drobnych napraw w domu lub ogrodzie. Zobacz ofertę z kategorii chemii budowlanej na merXu.

Kärcher PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny

PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny

Branża budowalna dynamicznie rozwija się w naszym kraju. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty...

Branża budowalna dynamicznie rozwija się w naszym kraju. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej wiosny Kärcher oferuje budowlańcom najlepsze modele swoich urządzeń w atrakcyjnych, obniżonych cenach. Oferta PRO Korzyści to szeroki wybór sprzętów – urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS oraz bez niego HD, odkurzacze NT do suchych i mokrych zabrudzeń radzące...

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

merXu Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu

Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu

Oprócz wyboru wysokiej jakości materiałów budowlanych do wzniesienia ścian czy budowy dachu ważna jest także odpowiednia izolacja przegród – zarówno termiczna, jak i przeciwwilgociowa.

Oprócz wyboru wysokiej jakości materiałów budowlanych do wzniesienia ścian czy budowy dachu ważna jest także odpowiednia izolacja przegród – zarówno termiczna, jak i przeciwwilgociowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.