Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Izolacyjność ogniowa uszczelnień złączy liniowych w zależności od głębokości i szerokości złącza

Fire insulation of linear joint seals according to joint depth and width

Sposób piankowego zabezpieczenia przeciwogniowego przejść kablowych, uszczelnień pomiędzy ościeżnicami a ościeżami drzwiowymi i okiennymi. Wypełnia się pianką m.in. niewielkie pęknięcia i szczeliny w łączach pomiędzy elementami przegród w budynku.
arch. redakcji

Sposób piankowego zabezpieczenia przeciwogniowego przejść kablowych, uszczelnień pomiędzy ościeżnicami a ościeżami drzwiowymi i okiennymi. Wypełnia się pianką m.in. niewielkie pęknięcia i szczeliny w łączach pomiędzy elementami przegród w budynku.


arch. redakcji

Złącza liniowe najczęściej występują w ścianach, stropach oraz między ścianami a stropami. Zdarza się również, że stosuje się je w mniej typowych sytuacjach, np. między płytą stropową a płytą balkonową. Aby zapewnić ciągłość danego elementu lub elementów konstrukcyjnych, a także zapewnić odporność ogniową, wykonuje się tzw. uszczelnienie złącza liniowego.

Zobacz także

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności

Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności

Płyty warstwowe od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród projektantów i wykonawców skupionych wokół budownictwa przemysłowego. Coraz częściej jednak biura projektowe sięgają po ten produkt...

Płyty warstwowe od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród projektantów i wykonawców skupionych wokół budownictwa przemysłowego. Coraz częściej jednak biura projektowe sięgają po ten produkt w kontekście domów jedno- lub wielorodzinnych. W zestawieniu z pozyskiwaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) stanowią gotowy przepis na sprawnie zaizolowany termicznie budynek z osiągniętą niezależnością energetyczną.

fischer Polska sp. z o.o. Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS

Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS

Przed podjęciem decyzji o wykonaniu dodatkowego docieplenia konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja istniejącego układu/systemu ocieplenia oraz podłoża. Ocenę taką należy wykonać etapowo.

Przed podjęciem decyzji o wykonaniu dodatkowego docieplenia konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja istniejącego układu/systemu ocieplenia oraz podłoża. Ocenę taką należy wykonać etapowo.

RAXY Sp. z o.o. Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

Złącze liniowe to pustka, szczelina lub nieciągłość w obrębie jednego elementu konstrukcyjnego, między dwoma zestawionymi elementami konstrukcyjnymi lub większą liczbą zestawionych elementów.

Złącza liniowe powinny charakteryzować się stosunkiem długości do szerokości co najmniej 10:1. Wykonuje się je z kilku powodów:

 • stosowania tolerancji wymiarowych między co najmniej dwoma elementami budynku,
 • przejmowania przemieszczeń (zakładanych na etapie projektu) wywołanych różnicami temperatury, sejsmicznością i przemieszczeniami wywołanymi obciążeniami wiatrem,
 • nieprawidłowych projektów, niedokładności montażowych, remontów lub uszkodzenia budynku.

ABSTRAKT

W artykule omówiono główne aspekty związane z odpornością ogniową uszczelnień złączy liniowych. Przedstawiono główne wymagania stawiane tego typu elementom zgodnie z przepisami polskiego prawa, metodykę badań oraz sposób ich klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej.

Fire insulation of linear joint seals according to joint depth and width

This article discusses the main issues related to fire resistance of linear joint seals – requirements in accordance with the provisions of the Polish law, test methodology and fire resistance classification. A comparison was made between fire insulation of linear joint seals according to the depth and width of linear joint. Temperature gains were compared on unexposed surface of linear joint seals of the same type with different width and depth values.

FOT. Przykład pionowego złącza liniowego w ścianie murowanej; fot.: www.nystrom.com

FOT. Przykład pionowego złącza liniowego w ścianie murowanej; fot.: www.nystrom.com

Na FOT. przedstawiono przykład złącza w ścianie murowanej z uszczelnieniem.

Rozwiązania techniczne

Na rynku istnieje wiele rozwiązań uszczelnień złączy liniowych. Dobór odpowiedniego rozwiązania zależy przede wszystkim od oczekiwanej klasy odporności ogniowej, szerokości i długości wypełnianej szczeliny oraz materiałów, między którymi występuje szczelina. Najczęściej spotykane rozwiązania bazują na wełnie mineralnej lub piance ogniochronnej.

W pierwszym przypadku dylatacja wypełniana jest szczelnie wełną mineralną o odpowiedniej gęstości (zależnej od oczekiwanej klasy odporności ogniowej), a następnie malowana specjalną farbą ablacyjną lub pęczniejącą.

Farba, zależnie od rozwiązania, stosowana jest z jednej strony złącza lub obustronnie, a grubość powłoki dobierana jest odpowiednio do oczekiwanej klasy odporności ogniowej.

W przypadku pianki ogniochronnej wykonanie uszczelnienia jest jeszcze prostsze - wystarczy wypełnić szczelinę odpowiednio dobraną pianką.

Istnieje również hybryda dwóch wymienionych rozwiązań - w środku głębokości złącza umieszcza się wełnę mineralną, a zewnętrzna warstwa wypełniana jest pianką ogniochronną.

Kolejnym ciekawym i prostym do wykonania rozwiązaniem jest zastosowanie specjalnych sznurów dylatacyjnych. Sznury o odpowiedniej średnicy umieszcza się wewnątrz złącza pojedynczo lub parami, a zewnętrzna warstwa uszczelnienia licowana jest ze ścianą za pomocą specjalnego kitu lub pianki ogniochronnej.

Mniej popularne, chociaż równie skuteczne i łatwe do zamontowania, są uszczelnienia złączy liniowych wykonane z kauczuku na bazie EPDM - dylatacja wypełniana jest specjalną uszczelką przyciętą do odpowiednich wymiarów.

Istnieją również rozwiązania specjalne, bardziej złożone, składające się z większej liczby materiałów oraz przeznaczone dla specjalnych typów złączy.

Do tego typu rozwiązań można zaliczyć m.in. specjalne złącza sejsmiczne, które oprócz odpowiedniej klasy odporności ogniowej muszą cechować się dużą elastycznością, pozwalającą na przeniesienie obciążeń powstałych w wyniku trzęsienia ziemi.

Schematy różnych uszczelnień złączy liniowych wraz z określeniem sposobu montażu zgodnie z ETAG 026-3 [1] przedstawiono w TABELI.

Badania odporności ogniowej

TABELA. Rodzaje uszczelnień złączy linowych; fot. www.nystrom.com

TABELA. Rodzaje uszczelnień złączy linowych; fot. www.nystrom.com

Jest kilka metod badawczych dotyczących weryfikacji odporności ogniowej uszczelnień złączy liniowych. Najbardziej wymowną w tym zakresie podaje norma PN-EN 1366-4+A1:2011 [2].

Próbę ogniową najczęściej przeprowadza się przy jednostronnym oddziaływaniu ognia, według krzywej standardowej temperatura - czas, zgodnie z normą PN-EN 1363-1:2012 [3], co umożliwia klasyfikację szczelności i izolacyjności ogniowej (E, I) złącza liniowego.

Norma PN-EN 1366-4+A1:2011 [2] dotyczy sprawdzania odporności ogniowej następujących elementów:

 • uszczelnień złącza liniowego w zależności od rodzaju konstrukcji, w których są one stosowane (elementy ścienne lub stropowe wykonane z różnych materiałów, np. konstrukcje żelbetowe, murowane, drewniane lub stalowe),
 • uszczelnień złącza liniowego w zależności od orientacji: orientacja pionowa lub pozioma (dotyczy uszczelnień w konstrukcjach pionowych typu ściany),
 • uszczelnień złącza liniowego w zależności od potrzeby wywołania mechanicznego przemieszczenia powierzchni czołowych złącz (uszczelnienia złączy liniowych z mechanicznie wywołanym przemieszczeniem lub bez).

Ponadto zapisy normy PN-EN 1366-4+A1:2011 [2] zezwalają na weryfikacje kilku złączy liniowych w jednej próbie ogniowej.

Każde ze złączy powinno mieć minimalną długość 900 mm, a rozstaw w świetle powinien być nie mniejszy niż 200 mm.

RYS. 1. Typowe rozmieszczenie termoelementów w elemencie pionowym (zastosowanie kilku poziomych uszczelnień złączy liniowych w jednym elemencie do badań); rys.: PN-EN 1366-4+A1:2011 [2]; - termoelement na połączeniu, - termoelement na elemencie próbnym, - termoelement przy krawędzi złącza, 1 - połączenie, 2 - uszczelnienie złącza, 3 - rama pieca, h - wysokość konstrukcji badawczej, w - szerokość konstrukcji badawczej

RYS. 1. Typowe rozmieszczenie termoelementów w elemencie pionowym (zastosowanie kilku poziomych uszczelnień złączy liniowych w jednym elemencie do badań); rys.: PN-EN 1366-4+A1:2011 [2]; - termoelement na połączeniu, - termoelement na elemencie próbnym, - termoelement przy krawędzi złącza, 1 - połączenie, 2 - uszczelnienie złącza, 3 - rama pieca, h - wysokość konstrukcji badawczej, w - szerokość konstrukcji badawczej

W badaniach odporności ogniowej uszczelnień złączy liniowych weryfikowane są dwa parametry skuteczności działania:

 • szczelność ogniowa (E),
 • izolacyjność ogniowa (I).

Ponadto w normie PN-EN 1366-4+A1:2011 [2] opisano metodę badania złącza liniowego z mechanicznym przesunięciem, którego celem jest ocena efektu przemieszczenia konstrukcji wsporczej na właściwości ogniowe uszczelnień złączy liniowych.

Rozmieszczenie termoelementów do pomiaru temperatury na powierzchni nienagrzewanej uzależnione jest od szerokości złącza. Na RYS. 1 pokazano typowy rozkład.

Należy również wspomnieć, że istnieją uszczelnienia złączy liniowych stosowane w specyficznych sytuacjach. Ich odporność ogniowa wyznaczana jest w inny sposób.

Do złączy tego rodzaju można zaliczyć np. uszczelnienie między czołem stropu a zamocowaną do niego ścianą osłonową (sposób badania tego typu elementu przedstawiono w normach PN-EN 1364-3:2013 [4] i PN-EN 1364-4:2014 [5] oraz opisano w artykułach "Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych" [6, 7], "Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych wg nowego wydania normy PN-EN 1364-3" [8], "Bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokich i wysokościowych" [9]), uszczelnienia między stropem budynku a płytą balkonową (sposób badania opisano w artykule "Odporność ogniowa żelbetowych balkonów wspornikowych z łącznikami zbrojeniowymi" [10]) czy też uszczelnienie między ościeżnicą drzwi a konstrukcją mocującą (sposób badania opisano w artykułach: "Fire resistance of timber doors. Part I: Test procedure and classification" [11], "Problematyka prawidłowego odbioru wybranych oddzieleń przeciwpożarowych" [12], "Metodyka badań odporności ogniowej drzwi przeszklonych. Cz. 1" [13], "Odporność ogniowa i dymoszczelność drzwi przeciwpożarowych na wyjściach awaryjnych z tuneli - badania i klasyfikacja" [14]).

Klasyfikacja ogniowa i wymagania w zakresie odporności ogniowej

Klasyfikację w zakresie odporności ogniowej uszczelnień złączy liniowych opisano w normie klasyfikacyjnej PN-EN 13501­‑2+A1:2010 [15]. W oznaczeniach klasy odporności ogniowej poza kryteriami skuteczności działania oraz czasem klasyfikacyjnym można spotkać następujące symbole:

 • H - oznacza poziomą konstrukcję mocującą,
 • V - oznacza pionową konstrukcję mocującą - złącze pionowe,
 • T - oznacza pionową konstrukcją mocującą - złącze poziome,
 • X - oznacza brak możliwości przemieszczenia,
 • M000 - oznacza wywołane przemieszczenie (oznaczenia 000 zastępuje się procentową wartością przemieszczenia),
 • M - oznacza fabryczny typ połączenia uszczelnienia,
 • F - oznacza połączenie uszczelnienia wykonywane na placu budowy,
 • B - oznacza połączenie wykonywane fabrycznie i na placu budowy,
 • W00 do 99 - zakres szerokości złącza (w mm).

Klasa, jaką może uzyskać uszczelnienie złącza liniowego, może mieć postać: EI 120-H-X-B-W10 do 40.

Aby określić wymagania, jakie powinny spełniać uszczelnienia złączy liniowych, należy odnieść się do wymagań określonych w § 216 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [16] dla ścian, stropów i połączeń ścian ze stropami. Chodzi o wymagania dotyczące parametrów szczelności i izolacyjności ogniowej przez określony czas.

Złącza liniowe nie muszą spełniać wymagań w zakresie nośności ogniowej, ale są przypadki, kiedy to np. elementy stropowe opierają się na ścianach z podkładkami, które przenoszą obciążenia ze stropu.

W tego typu sytuacji można powiedzieć, że złącze powinno zapewnić przenoszenie obciążenia w czasie pożaru. Tego typu elementy oprócz weryfikacji parametrów szczelności i izolacyjności ogniowej wymagają sprawdzenia stopnia degradacji uszczelnienia (metoda nienormowa).

Wymagania, jakie powinny spełniać specyficzne uszczelnienia złączy liniowych tworzonych przez łączniki balkonowe, opisano w artykule "Odporność ogniowa żelbetowych balkonów wspornikowych z łącznikami zbrojeniowymi" [10].

Porównanie przyrostów temperatury w zależności od głębokości i szerokości złącza

Porównanie wykonano dla 4 uszczelnień złączy liniowych w układzie horyzontalnym, sprawdzonych podczas jednego badania w zakresie odporności ogniowej wykonanego zgodnie z normą PN-EN 1366-4:2006+A1:2011 [2].

Uszczelnienia wykonano z kauczuku wulkanizowanego na bazie EPDM.

Przebadano złącza o minimalnej i maksymalnej szerokości oraz (dla każdego z przypadków) o minimalnej i maksymalnej głębokości.

Uszczelnienia o minimalnej głębokości umieszczono symetrycznie w środku konstrukcji mocującej gr. 110 mm, natomiast złącza o głębokości maksymalnej wypełniały całkowicie konstrukcję mocującą o gr. 200 mm.

W obu przypadkach konstrukcja mocująca wykonana była z bloczków z betonu komórkowego.

Uszczelnienia złączy liniowych miały następujące wymiary (szerokość x głębokość):

 • 5×50 mm - złącze o minimalnej szerokości, zamontowane w konstrukcji mocującej o minimalnej grubości, oznaczone na wykresach jako Zmin_Kmin,
 • 20×50 mm - złącze o maksymalnej szerokości, zamontowane w konstrukcji mocującej o minimalnej grubości, oznaczone na wykresach jako Zmax_Kmin,
 • 5×200 mm - złącze o minimalnej szerokości, zamontowane w konstrukcji mocującej o maksymalnej grubości, oznaczone na wykresach jako Zmin_Kmax,
 • 20×200 mm - złącze o maksymalnej szerokości, zamontowane w konstrukcji mocującej o maksymalnej grubości, oznaczone na wykresach jako Zmax_Kmax.

Uszczelnienia o tej samej szerokości zamontowane były w konstrukcji mocującej na tej samej wysokości.

RYS. 2. Rozkład termoelementów na nienagrzewanej powierzchni elementów próbnych; fot. archiwa autorów

RYS. 2. Rozkład termoelementów na nienagrzewanej powierzchni elementów próbnych; fot. archiwa autorów

RYS. 3. Rozkład termoelementów na nienagrzewanej powierzchni elementów próbnych; fot. archiwa autorów

RYS. 3. Rozkład termoelementów na nienagrzewanej powierzchni elementów próbnych; fot. archiwa autorów

Porównano średnie przyrosty temperatury na powierzchni uszczelnienia złącza, które w każdym z elementów mierzone były za pomocą 7 termoelementów zamocowanych za pomocą specjalnego kleju.

Termoelementy rozmieszczone zostały w punktach wyznaczonych przez normę PN-EN 1366-4+A1:2011 [2], zgodnie z RYS. 2 i RYS. 3.

Porównanie wykonano dla dwóch przypadków:

 • średniego przyrostu temperatury zarejestrowanego przez wszystkie termoelementy oraz
 • średniego przyrostu temperatury zarejestrowanego przez termoelementy nr 2, 3, 5, 6, umieszczone w odległości 20 mm od poziomej krawędzi złącza.

Na RYS. 4 i RYS. 5 przedstawiono średnie przyrosty temperatury na powierzchni wszystkich uszczelnień złączy. W przypadku RYS. 4 średnią wyznaczono z przyrostów temperatury zarejestrowanych przez wszystkie termoelementy umieszczone na danym uszczelnieniu złącza, a w przypadku RYS. 5 średnia wyznaczona została z termoelementów nr 2, 3, 5 i 6.

Na RYS. 6 i RYS. 7 przedstawiono różnice między średnimi przyrostami temperatury na powierzchni złączy o maksymalnej i powierzchni złączy o minimalnej szerokości.

W przypadku RYS. 6 średnią wyznaczono z przyrostów temperatury zarejestrowanych przez wszystkie termoelementy umieszczone na danym złączu, a w przypadku RYS. 7 średnia wyznaczona została z termoelementów nr 2, 3, 5 i 6.

Linia niebieska oznacza uszczelnienia złączy liniowych w konstrukcji mocującej o minimalnej grubości, a linia zielona uszczelnienia złączy liniowych w konstrukcji mocującej o maksymalnej szerokości.

Na RYS. 8 i RYS. 9 przedstawiono różnice między średnimi przyrostami temperatury na powierzchni złączy w konstrukcji mocującej o minimalnej grubości i powierzchni złączy w konstrukcji mocującej o maksymalnej grubości.

W przypadku RYS. 9 średnią wyznaczono z przyrostów temperatury zarejestrowanych przez wszystkie termoelementy umieszczone na danym złączu, a w przypadku RYS. 8 - z termoelementów nr 2, 3, 5 i 6.

Podsumowanie

Z analizy wykresów przedstawionych na RYS. 4, RYS. 5, RYS. 6, RYS. 7, RYS. 8 i RYS. 9 wynika, że szerokość danego złącza nie wpływa w istotny sposób na jego właściwości związane z izolacyjnością ogniową.

W przypadku uszczelnień złączy zamontowanych w konstrukcji mocującej o minimalnej grubości największa różnica wystąpiła w początkowej fazie badania (ok. 17 min, 23°C różnicy między uszczelnieniem złącza o maksymalnej i minimalnej szerokości), natomiast w końcowej fazie badania różnica była minimalna (w ostatniej minucie badania ok. 1°C).

RYS. 4. Wykres średnich przyrostów temperatury na nienagrzewanej powierzchni uszczelnień złączy liniowych (wyniki wskazań termoelementów nr 1–7); Fot. archiwa autorów

RYS. 4. Wykres średnich przyrostów temperatury na nienagrzewanej powierzchni uszczelnień złączy liniowych (wyniki wskazań termoelementów nr 1–7); Fot. archiwa autorów

RYS. 5. Wykres średnich przyrostów temperatury na nienagrzewanej powierzchni uszczelnień złączy liniowych (wyniki wskazań termoelementów nr 2, 3, 5, 6); Fot. archiwa autorów

RYS. 5. Wykres średnich przyrostów temperatury na nienagrzewanej powierzchni uszczelnień złączy liniowych (wyniki wskazań termoelementów nr 2, 3, 5, 6); Fot. archiwa autorów

RYS. 6. Różnica między przyrostami temperatury na nienagrzewanej powierzchni uszczelnień złączy liniowych o maksymalnej i minimalnej szerokości (wyniki wskazań termoelementów nr 1–7); Fot. archiwa autorów

RYS. 6. Różnica między przyrostami temperatury na nienagrzewanej powierzchni uszczelnień złączy liniowych o maksymalnej i minimalnej szerokości (wyniki wskazań termoelementów nr 1–7); Fot. archiwa autorów

RYS. 7. Różnica między przyrostami temperatury na nienagrzewanej powierzchni uszczelnień złączy liniowych o maksymalnej i minimalnej szerokości (wyniki wskazań termoelementów nr 2, 3, 5, 6); Fot. archiwa autorów

RYS. 7. Różnica między przyrostami temperatury na nienagrzewanej powierzchni uszczelnień złączy liniowych o maksymalnej i minimalnej szerokości (wyniki wskazań termoelementów nr 2, 3, 5, 6); Fot. archiwa autorów

RYS. 8. Różnica między przyrostami temperatury na nienagrzewanej powierzchni uszczelnień złączy liniowych w konstrukcji mocującej o minimalnej i maksymalnej szerokości (wyniki wskazań termoelementów nr 1–7); Fot. archiwa autorów

RYS. 8. Różnica między przyrostami temperatury na nienagrzewanej powierzchni uszczelnień złączy liniowych w konstrukcji mocującej o minimalnej i maksymalnej szerokości (wyniki wskazań termoelementów nr 1–7); Fot. archiwa autorów

RYS. 9. Różnica między przyrostami temperatury na nienagrzewanej powierzchni uszczelnień złączy liniowych w konstrukcji mocującej o minimalnej i maksymalnej szerokości (wyniki wskazań termoelementów nr 2, 3, 5, 6); Fot. archiwa autorów

RYS. 9. Różnica między przyrostami temperatury na nienagrzewanej powierzchni uszczelnień złączy liniowych w konstrukcji mocującej o minimalnej i maksymalnej szerokości (wyniki wskazań termoelementów nr 2, 3, 5, 6); Fot. archiwa autorów

W przypadku konstrukcji mocującej o maksymalnej grubości różnica między temperaturami na nienagrzewanej powierzchni uszczelnień złączy liniowych o maksymalnej i minimalnej szerokości była niewielka - w ostatniej minucie badania ok. 10°C.

Jak widać na RYS. 9, zdecydowanie większy wpływ na izolacyjność ogniową uszczelnienia miała jego głębokość – różnica między temperaturą zarejestrowaną na uszczelnieniach złączy w konstrukcji mocującej gr. 110 mm i uszczelnieniach złączy w konstrukcji mocującej gr. 200 mm osiągnęła w 80 min badania wartość ok. 50°C. W ostatniej minucie badania różnica ta wynosiła dla złączy o minimalnej szerokości ok. 35°C, a dla złączy o maksymalnej szerokości ok. 45°C.

Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że dla każdego przypadku konieczne jest badanie złącza o maksymalnej i minimalnej szerokości, natomiast w przypadku konstrukcji mocującej wystarczające powinno być badanie konstrukcji o minimalnej grubości.

Literatura

 1. ETAG 026-3, "Guideline for European Technical Approval of Fire Stopping and Fire Swaling Products. Part 3. Linear Joint and Gap Seals".
 2. PN-EN 1366-4+A1:2011, "Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 4: Uszczelnienia złączy liniowych".
 3. PN-EN 1363-1:2012, "Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne".
 4. PN-EN 1364-3:2013, "Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1: Ściany osłonowe - pełna konfiguracja".
 5. PN-EN 1364-4:2014, "Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1: Ściany osłonowe - częściowa konfiguracja".
 6. B. Sędłak, "Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych”, Cz. 1. "Świat Szkła", nr 9/2012, s. 52-54.
 7. B. Sędłak, "Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych”, Cz. 2. "Świat Szkła", nr 10/2012, s. 53-58,60.
 8. B. Sędłak, "Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych wg nowego wydania normy PN-EN 1364-3", "Świat Szkła", nr 7/8/2014, s. 49-53.
 9. P. Sulik, B. Sędłak, P. Turkowski, W. Węgrzyński, "Bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokich i wysokościowych" [w:] A. Halicka, „Budownictwo na obszarach zurbanizowanych. Nauka, praktyka, perspektywy”, Politechnika Lubelska 2014, s. 105-120.
 10. P. Turkowski, P. Roszkowski, "Odporność ogniowa żelbetowych balkonów wspornikowych z łącznikami zbrojeniowymi”, "Materiały Budowlane", nr 7/2014, s. 23-24.
 11. D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik, "Fire resistance of timber doors. Part I: Test procedure and classification", "Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Forestery and Wood Technology", No. 86/2014, s. 125-128.
 12. D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik, "Problematyka prawidłowego odbioru wybranych oddzieleń przeciwpożarowych", "Materiały Budowlane", nr 11/2014, s. 62–64.
 13. B. Sędłak, "Metodyka badań odporności ogniowej drzwi przeszklonych. Cz. 1", "Świat Szkła", R. 17, nr 3/2012, s. 50-52,60.
 14. P. Sulik, B. Sędłak, D. Izydorczyk, "Odporność ogniowa i dymoszczelność drzwi przeciwpożarowych na wyjściach awaryjnych z tuneli - badania i klasyfikacja", "Logistyka", nr 6/2014, s. 10104-10113.
 15. PN-EN 13501-2+A1:2010, "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnych".
 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002 poz. 690 z późn. zm.).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Andrzej Konarzewski Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne...

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne warunki panujące wewnątrz kuchni czy łazienki. Na szczęście technologia wychodzi inwestorom naprzeciw i efektywne położenie tynku gipsowego w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach jest możliwe.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4) System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania...

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania dokumentacji projektowej mogą wpłynąć na uszkodzenia systemu. Przez „przeczytanie” należy tu także rozumieć zapoznanie się z tekstem kart technicznych stosowanych materiałów.

dr inż. Pavel Zemene, przewodniczący Stowarzyszenia EPS w Republice Czeskiej Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną...

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną eksploatację budynków i ochronę mienia. W praktyce materiały i konstrukcje budowlane muszą spełniać szereg wymagań, związanych między innymi z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi stabilności konstrukcji i jej trwałości, izolacyjności termicznej i akustycznej, a także higieny i zdrowia, czy wpływu...

mgr inż. Maciej Rokiel Jak układać płytki wielkoformatowe?

Jak układać płytki wielkoformatowe? Jak układać płytki wielkoformatowe?

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2) Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis...

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis matematyczny tego procesu jest bardzo złożony, dlatego w większości rozwiązań inżynierskich stosuje się uproszczony model ustalonego przepływu ciepła.

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych » Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.