Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Stężanie elementów nośnych konstrukcji stalowej za pomocą płyt warstwowych

Cz. 1. Wykorzystanie więzi rotacyjnej

Stężanie elementów nośnych konstrukcji stalowej za pomocą płyt warstwowych. Cz. 1. Wykorzystanie więzi rotacyjnej | Bracing of steel structural elements with sandwich panels. Part 1: Use of rotational constraint
Paneltech

Stężanie elementów nośnych konstrukcji stalowej za pomocą płyt warstwowych. Cz. 1. Wykorzystanie więzi rotacyjnej | Bracing of steel structural elements with sandwich panels. Part 1: Use of rotational constraint


Paneltech

Prace badawcze prowadzone w ciągu ostatnich 10 lat pozwoliły na opracowanie nowych metod kształtowania stężeń elementów nośnych konstrukcji stalowych za pomocą płyt warstwowych. Umożliwi to zwiększenie konkurencyjności płyt warstwowych na rynku budowlanych pokryć dachowych.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

ABSTRAKT

W pierwszej części artykułu dotyczącego stężenia elementów nośnych konstrukcji stalowej za pomocą płyt warstwowych omówiono zagadnienie wykorzystania więzi rotacyjnej. Opisano metody pozwalające uwzględnić współpracę płyty warstwowej z elementami nośnymi, które zilustrowano przykładem obliczeniowym.

The first part of the article concerning bracing of steel structural elements with sandwich panels presents the use of rotational constraints. Methods are described that facilitate integration of sandwich panels with load-bearing pieces, illustrated by a calculation example.

Wprowadzenie płyt warstwowych do budownictwa istotnie zmieniło sposób kształtowania i wymiarowania stalowych obiektów budowlanych.

Ciężar obudowy stał się nawet o rząd wielkości mniejszy od obciążenia śniegiem, co umożliwiło zmniejszenie ciężaru własnego konstrukcji stalowej przez efektywne ekonomicznie stosowanie elementów o dużych smukłościach ścianek, jak np. profile zimnogięte i blachownice kl. 4.

W Polsce pierwszą linię technologiczną do produkcji płyt z rdzeniem poliuretanowym PW/8 o wydajności do 800 tys. m2 płyt rocznie uruchomiono w 1974 r. w Obornikach Wielkopolskich [1].

Właściwości płyt warstwowych

Płyty warstwowe najczęściej traktowane są jako samonośne elementy obudowy obiektu budowlanego.

W odniesieniu do swej stosunkowo niewielkiej masy charakteryzują się bardzo dobrymi właściwości mechanicznymi.

Na RYS. 1 przedstawiono zależność między względnymi przyrostami masy, momentem bezwładności a wskaźnikiem wytrzymałości płyt warstwowych o rdzeniu wykonanym ze styropianu (EPS), poliuretanu (PUR) oraz wełny mineralnej (MWF).

Punktem odniesienia była płyta warstwowa o rozstawie środków ciężkości stalowych blach okładzin (≈ grubości płyty) h = 40 mm.

Można zauważyć, że np. 5-krotne zwiększenie grubości płyty warstwowej o rdzeniu poliuretanowym powoduje przyrost masy płyty mPUR o zaledwie 68%, podczas gdy wskaźnik wytrzymałości Wy zwiększa się 5-krotnie, a moment bezwładności – ponad 24-krotnie.

W przeciwieństwie do pokryć projektowanych z wykorzystaniem nośnych blach trapezowych płyty warstwowe z reguły nie były wykorzystywane do stężania elementów konstrukcji stalowej (mogło to skutkować zwiększeniem jej ciężaru, a co za tym idzie także kosztu inwestycji).

W wielu przypadkach inwestorzy rezygnowali ze stosowania pokrycia z płyt warstwowych, gdyż niższy koszt montażu płyt warstwowych nie był w stanie zrekompensować zwiększonej ceny konstrukcji stalowej.

Współpraca elementów poszycia ze szkieletem stalowym

Płyty warstwowe oprócz podstawowej funkcji, jaką jest tworzenie przegrody budowlanej o wymaganych parametrach użytkowych, ­takich jak izolacyjność cieplna i akustyczna, bezpieczeństwo pożarowe itd., stanowią elementy mechanicznie współpracujące ze stalowym szkieletem nośnym.

Korzystna zazwyczaj współpraca elementów poszycia z konstrukcją stalową może być wykorzystywana przy ­projektowaniu elementów nośnych i układów konstrukcyjnych i umożliwiać bezpieczną redukcję ich ciężaru.

W normie PN-EN 1993-1-3:2008 [2] zdefiniowano trzy rodzaje współpracy konstrukcji nośnej z elementami poszycia i określono tzw. klasy konstrukcyjne, odpowiadające klasom konsekwencji zniszczenia podanym w normie PN-EN 1990:2004 [3].

Jest to podejście racjonalne, ponieważ włączanie do współpracy elementów nienależących do głównego konstrukcyjnego układu nośnego powoduje zwiększenie jego nośności, a także jest przyczyną transformacji modelu niezawodnościowego układu konstrukcyjnego w kierunku modelu układu szeregowego o wyższym ryzyku zniszczenia.

Wykorzystanie obudowy jako konstrukcyjnego elementu stężającego pozwala na "uprzestrzennienie" modelu statycznego stalowej konstrukcji szkieletu nośnego i na wynikającą z tego (zazwyczaj korzystną)redystrybucję sił wewnętrznych oraz zwiększenie wartości obciążeń krytycznych.

Płyty warstwowe charakteryzują się relatywnie dużą sztywnością, zarówno tarczową, jak i płytową, jednak – w przeciwieństwie do pokrycia z blach trapezowych - ich współpraca z konstrukcją nośną była dotychczas najczęściej pomijana.

Przyczyną tego jest duża odkształcalność połączeń płyt warstwowych oraz ich odmienne (w stosunku do innych połączeń blach cienkich) zachowanie się pod obciążeniem.

Ze względu na wysokość konstrukcyjną płyt warstwowych wkręty samowiercące stosowane do ich łączenia są stosunkowo długie i smukłe (najczęściej średnica trzpienia wkrętu wynosi 5,5 mm), a ich długość może przekraczać 200 mm [4].

Przy takich proporcjach często miarodajną formą zniszczenia łącznika jest zginanie trzpienia, niewystępujące w przypadku połączeń blach cienkich, w których zastosowano wkręty krótkie, o kilku- lub kilkunastomilimetrowej długości trzpienia.

Kolejną przyczyną pomijania współpracy płyt warstwowych z konstrukcją nośną jest niewielka, znacznie niższa niż w przypadku pokryciowych blach trapezowych, grubość blach okładzinowych, wynosząca zazwyczaj 0,4–0,7 mm.

Efektem tego jest występowanie, przy stosunkowo niewielkich obciążeniach trwałych, plastycznych odkształceń blach okładzin w postaci owalizacji otworów [5] (RYS. 2, FOT. 1–2).

Próby modelowania zachowania się połączeń płyt warstwowych z konstrukcją nośną napotykały na dodatkowe trudności związane z wpływem temperatury i odkształceń reologicznych na mechaniczne właściwości syntetycznego rdzenia płyty.

W ciągu ostatnich 10 lat opracowano dwie metody obliczeniowe, przedstawione w pracy doktorskiej Markusa Dürra [6] oraz w wytycznych ECCS/CIB [7], które umożliwiają analityczną ocenę wpływu współpracy płyt warstwowych ze stalową konstrukcją wsporczą.

W przypadku obu metod jest to jednak możliwe jedynie w klasie konstrukcyjnej II (w rozumieniu normy PN-EN 1993-1-3:2008 [2]) oraz tylko przy statycznym i quasi-statycznym charakterze działających obciążeń.

Wpływ współpracy płyty z konstrukcją ogranicza się zatem jedynie do pojedynczych elementów, które mogą być dzięki temu zabezpieczone przed wystąpieniem zarówno giętnych, jak i giętno-skrętnych form niestateczności ogólnej.

Szczególnie istotne znaczenie ma to w przypadku projektowania elementów nośnych z zimnogiętych profili o kształcie zetowym i ceowym, które w normalnych warunkach podparcia i obciążenia są elementami zginanymi i skręcanymi.

Nie dopuszcza się uwzględniania współpracy płyt w analizie układów konstrukcyjnych, jakkolwiek możliwe jest wykorzystanie płyt warstwowych jako głównych elementów nośnych niewielkich obiektów, typu kioski handlowe, budynki gospodarcze itp.

Przytoczone opracowanie ECCS/CIB [7] ma jedynie rangę zaleceń, rozszerzających zakres stosowalności norm PN-EN 1993-1­‑3:2008 [2] i PN-EN 14509:2013-12 [8].

Zgodnie z p.10.1.1 (6) normy PN-EN 1993-1-3:2008 [2] elementy konstrukcyjne mogą być bowiem stężane poszyciem innym niż blacha trapezowa pod warunkiem odpowiedniego zaprojektowania połączeń tego poszycia z elementami podpierającymi.

W opracowywanych przez krajowy Instytut Techniki Budowlanej aprobatach technicznych nie poruszono kwestii współpracy płyt warstwowych z konstrukcją wsporczą.

W Niemczech Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) wydaje 2 rodzaje aprobat: dla płyt warstwowych samonośnych (selbsttragende Sandwich-Elemente), których wykorzystanie do stężania elementów konstrukcyjnych nie jest dozwolone, oraz nośnych płyt warstwowych (tragende Sandwich-Elemente), które można wykorzystywać do stężania elementów konstrukcyjnych; przy czym elementy te nie mogą stanowić stężeń innych elementów i ustrojów konstrukcyjnych obiektów budowlanych.

Aprobaty DIBt oraz zapisy w Załączniku Krajowym DIN EN 1993-1-3/NA (rozdz. NA 2.2) [9] umożliwiają stosowanie płyt warstwowych jako stężenia elementów konstrukcji stalowych w Niemczech [10].

Stężenia ciągłe elementów konstrukcji metalowych

W stalowych prętowych układach konstrukcyjnych element zginany lub ściskany rzadko występuje jako element pojedynczy.

Zwykle na jego długości projektowane są połączenia z innymi elementami nośnymi układu grawitacyjnego lub stężającego lub elementami uważanymi za niekonstrukcyjne - najczęściej stanowiącymi przegrodę budowlaną.

Poszycie w postaci blachy trapezowej lub płyt warstwowych z prawidłowo zaprojektowanymi i wykonanymi połączeniami może stanowić, ciągłe na długości pręta, odkształcalne więzi kinematyczne ograniczające zarówno przemieszczenia prostopadłe do osi pręta ξ, jak i obroty wokół jego osi ϑ (RYS. 3).

Więzi te charakteryzowane są przez sztywność translacyjną kξ i rotacyjną kϑ.

Niezwykle istotnym efektem redukcji przemieszczeń ξ i ϑ jest zwiększenie sił i momentów krytycznych elementów wsporczych, co może skutkować redukcją lub całkowitą eliminacją efektów niestateczności ogólnej elementu, przekładającą się bezpośrednio na zwiększenie nośności elementów ściskanych i zginanych.

Biorąc pod uwagę wartość oddziaływania więzi k0 i kϑ na element prętowy, można mówić o stężeniu pełnym - gdy sztywność więzi jest na tyle duża, że o nośności elementu decyduje nośność przekrojowa, a współczynniki niestateczności ogólnej χ i lub χ LT można przyjmować równe 1,0, oraz o stężeniu częściowym - gdy współczynniki χ i i χ cLT przyjmują wartości mniejsze niż 1,0, jednak nadal są to wartości większe niż w przypadku elementu pozbawionego stężeń.

W tym ostatnim przypadku korzystny efekt stężenia za pomocą pokrycia można uwzględnić przez odpowiednie zwiększenie wartości Ncr i Mcr.

W przypadku więzi translacyjnej, oprócz wartości sztywności kξ, znaczenie ma również usytuowanie tej więzi na wysokości profilu względem skrajnych włókien ściskanych.

Jak wykazano m.in. w pracy V. Březiny [11], idealnie sztywna ciągła więź translacyjna, którą można uważać za wymuszoną oś obrotu przekroju,może stanowić stężenie pełne obciążonej równomiernie belki wolnopodpartej, pod warunkiem, że będzie usytuowana na wysokości nie mniejszej niż 46,6% wysokości strefy ściskanej.

Im bardziej więź ta będzie odsunięta od skrajnych włókien ściskanych, tym mniejszy będzie efekt stabilizacji.

W przypadku usytuowania stężenia na wysokości pasa rozciąganego niewielki pozytywny wpływ działania stężenia można całkowicie pominąć w uproszczonych obliczeniach inżynierskich, z korzyścią dla bezpieczeństwa konstrukcji.

Więzi ciągłe o sztywnościach kξ i kϑ odwzorowują stosunkowo złożony, nieliniowy charakter rzeczywistej współpracy mechanicznej poszycia z elementem podpierającym, w obowiązującej normie projektowania konstrukcji cienkościennych PN-EN 1993-1-3:2008 [2] więzi te oznaczono symbolami Sid i CD.

Stężenie tworzące więź translacyjną jest najczęściej ukształtowane w postaci pasma blachy trapezowej albo pasma płyt warstwowych, usytuowanego między sąsiednimi zginanymi lub ściskanymi elementami konstrukcyjnymi obarczonymi wstępnymi imperfekcjami łukowymi.

O odkształcalności tej więzi w główniej mierze decyduje zatem nie sztywność podłużna poszycia, lecz jego sztywność postaciowa S oraz odkształcalność połączeń między poszyciem a elementem nośnym i między sąsiednimi arkuszami (płytami) poszycia.

Tworzone przez poszycie więzi translacyjne i rotacyjne współdziałają ze sobą i stabilizują element wsporczy.

Jeżeli poszycie jest zamocowane do pasa ściskanego, to w zależności od wartości sztywności postaciowej S można oczekiwać dwojakiego rodzaju współpracy wymienionych więzi.

Gdy sztywność postaciowa S jest wystarczająca do zapewnienia pełnego stężenia elementu wsporczego i odwzorowuje w modelu wymuszoną oś obrotu, to przemieszczenia rotacyjne nie wystąpią i sztywność rotacyjna kϑ nie zostanie „aktywowana”.

Jeśli sztywność postaciowa S nie wystarcza do uzyskania pełnego stężenia elementu podpierającego, mogą się pojawić deformacje skrętne i sztywność rotacyjna kϑ „aktywuje się” i stabilizuje dodatkowo element podpierający.

Uzyskanie pełnego stężenia elementu podpierającego poszycie jest możliwe zarówno przez spełnienie warunku minimalnej sztywności postaciowej:

S > Smin  (1)

jak i warunku minimalnej sztywności rotacyjnej:

(2)

Formuły pozwalające na określenie wartości minimalnych sztywności Smin i Cϑ, k,min podano w załączniku BB.2 normy PN-EN1993-1-1:2006/A1:2014-07 [12]:

gdzie:

E, G – odpowiednio moduł sprężystości i moduł sprężystości przy ścinaniu,

Iw – wycinkowy moment bezwładności profilu stężanego poszyciem,

IT – moment bezwładności przy skręcaniu swobodnym,

Iz – moment bezwładności względem osi „słabej”,

L – rozpiętość belki stężanej,

h – wysokość belki stężanej,

oraz:

(4)

gdzie:

Mpl, k – wartość charakterystyczna nośności plastycznej przekroju belki przy zginaniu,

EIz – sztywność giętna w płaszczyźnie osi „słabej” przekroju,

Kν – współczynnik zależny od rodzaju analizy: 0,35 w przypadku analizy sprężystej oraz 1,0 w przypadku analizy plastycznej,

Kϑ – współczynnik zależny od rozkładu momentów zginających i podparcia bocznego pasa ściskanego (TABELA 1).

Wartości współczynnika Kϑ z TABELI 1 odpowiadające pasowi ściskanemu zamocowanemu nieprzesuwnie można przyjmować do obliczeń wtedy, gdy spełniony zostanie warunek (3).

Sztywność więzi rotacyjnej Cϑ,k

Model mechaniczny więzi rotacyjnej Cϑ,k przedstawiany jest najczęściej jako układ trzech szeregowo połączonych sprężyn rotacyjnych (RYS. 4) związanych zależnością:

(5)

CϑA,k – sztywność sprężyny rotacyjnej reprezentującej wpływ sztywność połączenia panel - kształtownik,

CϑB,k – sztywność sprężyny rotacyjnej reprezentującej sztywność dystorsyjną kształtownika,

CϑC,k – sztywność sprężyny rotacyjnej reprezentującej sztywność giętną płyty warstwowej w płaszczyźnie prostopadłej do osi elementu podpierającego.

Składnik CϑB,k występujący w (5) wprowadzono ze względu na to, że w rzeczywistym połączeniu poszycia z kształtownikiem więź rotacyjna usytuowana jest na powierzchni jednego z pasów profilu, a nie w jego osi, stąd odkształcenia dystorsyjne nie mogą być pominięte [13].

Uszeregowanie składników sztywności względem indeksów dolnych (A, B, C), analogicznie jak w normie PN-EN 1993-1-3:2008 [2], nie jest przypadkowe - odpowiada stopniowi wpływu danej wielkości na całkowitą sztywność obrotową Cϑ,k.

Największą liczbowo wartość stanowi sztywność CϑC,k, często pomijana w obliczeniach uproszczonych. Wielkość ta może być wyznaczona analitycznie.

Jest uzależniona od sztywności giętnej panelu i schematu statycznego poszycia, w tym liczby przęseł. Sztywność CϑC,k, zgodnie z normą PN-EN 1993-1-3:2008 [2], można wyznaczyć za pomocą formuły:

(6)

gdzie:

mϑ – moment zginający poszycie przypadający na jednostkę długości płatwi (RYS. 5–6), [kNm/m],

ϑ – kąt obrotu płatwi (równy kątowi obrotu przekroju podporowego poszycia), [rad].

Alternatywnie dopuszcza się wyznaczanie sztywności CϑC,k w sposób przybliżony [2]:

(7)

gdzie:

k – współczynnik liczbowy zależny od podatności poszycia oraz umiejscowienia płatwi i konfiguracji obrotów płatwi sąsiednich, zdefiniowany na RYS. 5–6,

E – moduł sprężystości,

Ieff – moment bezwładności przekroju przypadający na jednostkę szerokości poszycia,

s – osiowy rozstaw płatwi.

Sztywność CϑB,k, związana z dystorsją profilu płatwi, jest funkcją geometrii i właściwości materiałowych płatwi, kierunku obciążenia oraz usytuowania łączników na pasie i może być wyznaczona analitycznie [14]:

(8)

gdzie:

ν – współczynnik Poissona,

h – wysokość profilu mierzona w osiach środkowych ścianek,

tw – grubość ścianki środnika,

tf – grubość ścianki pasa,

c1 – współczynnik zależny od rodzaju przekroju i znaku obciążenia (dociskające, unoszące):

W przypadku gdy pas ściskany przekroju jest stężony lub odkształcenia dystorsyjne przekroju są pomijalnie małe (np. dla profili gorącowalcowanych), zgodnie z zapisem normy PN-EN 1993-1­‑1:2006/A1:2014-07 [12] można przyjmować CϑB,k = ∞.

Rotacyjna sztywność połączenia płyty warstwowej z płatwią CϑA,k nie została podana w normach PN-EN 1993-1-3:2008 [2], PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 [12].

Do niedawna można ją było wyznaczać jednie na drodze doświadczalnej.

Obecnie opracowane są dwie metody analitycznego wyznaczania wartości C?A,k.

Przedstawiono je w wytycznych ECCS/CIB [7] oraz w pracy doktorskiej Dürra [6], która stała się podstawą do utworzenia odpowiednich zapisów normy DIN 18800-2:2008 [15] oraz niemieckiego Załącznika Krajowego do normy DIN-EN 1993-1-3 [10].

Ze względu na szerszy zakres stosowalności (TABELA 2) przedstawiono metodę podaną w wytycznych ECCS/CIB [7].

Sztywność połączenia płyty warstwowej z płatwią CϑA,k jest funkcją: szerokości pasa płatwi, liczby i położenia wkrętów na pasie, sztywności giętnej okładziny płyty przylegającej do pasa oraz sztywności na ściskanie rdzenia płyty.

Na podstawie otrzymanych na drodze eksperymentalnej [7] charakterystyk sztywności połączenia płatew – płyta warstwowa, wykonanych dla przypadku obciążenia dociskającego (RYS. 7) oraz obciążenia unoszącego (RYS. 8), można zauważyć, że znak obciążenia w istotny sposób wpływa na sztywność połączenia.

W obydwu wymienionych przypadkach badania wykonano w pełnym cyklu obciążeniowym (0, +mϑmax, −mϑmin, 0), co pozwoliło na pomiar odkształceń trwałych oraz ujawniło pętlę histerezy, której powierzchnia może być traktowana jako miara energii rozproszonej w połączeniu.

Charakterystyki empiryczne w zakresie ścieżki obciążeniowej można opisać zależnością biliniową opisaną dwoma parametrami Cϑ1 i Cϑ2 z punktem przejścia o współrzędnych mK, qK.

Punkt przejścia odpowiada wartości momentu skręcającego mK, przy której w trzpieniu łącznika zaczyna działać siła rozciągająca, tworząca wraz z siłą docisku na krawędzi pasa parę sił umożliwiającą przekazywanie momentu skręcającego między pławią a płytą warstwową.

Moment skręcający mK określany jest w literaturze jako moment kontaktu.

Jeśli porówna się charakterystyki przedstawione na RYS. 7 i RYS. 8, można zauważyć, że w przypadku działania obciążeń unoszących (RYS. 8) sztywność obrotowa połączenia w zakresie kątów obrotu (0, mK) jest pomijalnie mała, zarówno dla dodatnich, jak i ujemnych wartości kątów obrotu ϑ.

Płyta warstwowa nie może być zatem stosowana jako zabezpieczenie płatwi przed zwichrzeniem w przypadku działania obciążeń unoszących.

Więź rotacyjna może być efektywna i zwiększać nośność płatwi na zwichrzenie jedynie w przypadku działania obciążeń dociskających.

Na RYS. 9 pokazano obliczeniową trójliniową charakterystykę połączenia belka–płyta warstwowa, którą można wykorzystywać w komputerowym modelowaniu współpracy belek z pokryciem z płyt warstwowych.

W przypadku ręcznego prowadzenia obliczeń uproszczonych korzystniejsze jest posłużenie się aproksymacją sieczną charakterystyki obliczeniowej, której konstrukcję geometryczną pokazano na RYS. 9.

Stosowanie charakterystyki siecznej ograniczone jest do wartości momentu skręcającego mK, będącego funkcją obliczeniowej wartości obciążenia dociskającego qd:

(9)

Rotacyjną sztywność połączenia CϑA można zatem wyznaczyć z zależności (RYS. 9):

(10)

Wartości sztywności Cϑ1 i Cϑ2 uzależnione są od modułu sprężystości rdzenia płyty, który jest funkcją rodzaju materiału rdzenia, czasu działania obciążenia oraz temperatury eksploatacyjnej:

(11)

gdzie:

EC – wartość średnia modułu sprężystości rdzenia przy ściskaniu ECc i rozciąganiu ECt,

φϑ,t – współczynnik pełzania, zależny od czasu t ekspozycji na obciążenie wyrażonego w godz.:

φϑ,2000 = 1,29 dla rdzeni PU i EPS,

φϑ,2000 = 1,35 dla rdzeni MWF,

φϑ,100000 = 1,83 dla rdzeni PU i EPS,

φϑ,100000 = 2,31 dla rdzeni MWF,

k1 – współczynnik wpływu temperatury na moduł sprężystości rdzenia przy rozciąganiu według normy PN-EN 14509:2013-12 [8]:

(12)

gdzie:

ECt,+20°C, ECt,+80°C – moduł sprężystości rdzenia przy rozciąganiu wyznaczony w temp. +20°C i +80°C.

Należy zwrócić uwagę, że sztywności Cϑ1 i Cϑ2 oraz moment kontaktu mK wyznacza się odmiennie dla przekrojów walcowanych na gorąco i profilowanych na zimno (TABELA 3).

c1, c2, c3 – parametry przyjmowane według TABELI 4,

b – szerokość pasa belki, [mm],

bK – odległość między linią łączników a linią docisku pasa belki do płyty warstwowej (RYS. 10–13), [mm],

nf – liczba łączników na 1 m długości linii łączników, (nf = 0 w przypadku łączników ukrytych w zamku płyt oraz gdy bK < 0,5b), [1/m],

q – obciążenie dociskające przekazywane z panelu na belkę, [kN/m].

Płyta jest uważana za profilowaną, jeśli wysokość fałd ≥ 30 mm.

Stany graniczne połączenia płyty warstwowej z konstrukcją nośną

W przypadku stosowania uproszczonej metody obliczeniowej wykorzystującej sieczną wartość sztywności rotacyjnej CϑA destabilizujący moment skręcający mϑA, wywoływany drugorzędnym skręcaniem belki, można wyznaczyć za pomocą formuły [16]:

(13)

gdzie:

ϑ0 – amplituda skręcenia wstępnego belki, ϑ0 = 0,06 rad,

kc – współczynnik poprawkowy zależny od rozkładu momentu zginającego na długości weryfikowanego elementu według tabl. 6.6 normy PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 [12],

MEd – wartość obliczeniowa maksymalnego momentu zginającego w płaszczyźnie osi słabej profilu,

Iz – moment bezwładności profilu względem osi słabej.

W przypadku stosowania uproszczonej metody obliczeniowej wartość maksymalnego momentu skręcającego mϑA nie może przekraczać wartości obliczeniowej momentu kontaktu mK:

(14)

Również kąty obrotu belki ϑ w przypadku stosowania metody uproszczonej muszą spełniać warunek:

(15)

gdzie:

mK,k – moment kontaktu wyznaczony na podstawie kombinacji obciążeń stanu granicznego użytkowalności.

Ograniczenie kątów skręcenia przekroju do wartości 0,08 rad zapewnia ograniczenie odkształceń plastycznych okładziny w miejscu docisku łba oraz deformacji metalowej podkładki i uszczelki z tworzywa sztucznego.

Jak doświadczalnie wykazano w pracy doktorskiej Markusa Dürra [6], pozwala to na utrzymanie wodoszczelności połączenia przy działaniu ciśnienia 10 cm słupa wody przez 24 godz.

W przypadku wykorzystywania metod przyrostowej analizy nieliniowej oraz trójliniowej charakterystyki mϑ–ϑ, moment skręcający mϑ nie musi być już ograniczany do wartości momentu kontaktu mK.

Obowiązują jednak nadal ograniczenia maksymalnych kątów skręcenia ϑ. Należy także kontrolować wartości sił w łącznikach.

Siły te można wyznaczać według tabl. 10.4 normy PN-EN 1993­‑1-3:2008 [2], przy czym w obliczeniach należy uwzględniać dodatkowe siły rozciągające łączniki nEd, wynikające ze stabilizacyjnego działania poszycia z płyt warstwowych:

gdzie:

nfst – liczba łączników przypadająca na 1 m belki.

Przykład obliczeniowy

Sprawdzono możliwość wykorzystania płyt warstwowych do stężenia 6-przęsłowej ciągłej płatwi dachowej. Do obliczeń przyjęto następujące dane:

 • rozpiętość przęsła płatwi lb = 6,0 m,
 • liczba przęseł płatwi np = 6,
 • profil płatwi – IPE180,

– wysokość profilu h = 180 mm,

– szerokość półki b = 91 mm,

moment bezwładności względem osi „słabej” Iz = 101 cm4,

 • materiał płatwi – stal S235 o module sprężystości E = 210 GPa,
 • płyta warstwowa:

– szerokość modularna płyty bp = 1200 mm,

– materiał rdzenia – pianka poliuretanowa (PUR),

– moduł sprężystości rdzenia przy ściskaniu ECc = 4,0 N/mm2,

– moduł sprężystości rdzenia przy rozciąganiu (θ = +20°C) ECt+20 = 3,0 N/mm2,

– moduł sprężystości rdzenia przy rozciąganiu (θ = +80°C) ECt+80 = 2,6 N/mm2,

– wytrzymałość rdzenia na ściskanie fCc = 0,12 N/mm2,

– wytrzymałość rdzenia na rozciąganie fCt = 0,20 N/mm2,

– współczynnik czasu trwania obciążenia φθ,2000 = 1,29,

– materiał okładzin – stal S280GD

– grubość okładziny zewnętrznej text = 0,55 mm,

– grubość okładziny wewnętrznej tint = 0,40 mm,

 • łączniki płyty warstwowej – wkręty samowiercące φ 6,3/5,5×200

– liczba wkrętów przypadająca na 1 płytę nw = 3,

– liczba wkrętów przypadająca na 1,0 m płyty nf = nw/bp = 2,5 m–1,

– średnica podkładki dw = 19 mm,

– odległość łączników od krawędzi pasa bk = 0,75b = 68 mm,

 • obciążenia płatwi

– obciążenie stałe (wartość charakterystyczna) qGk = 0,5 kN/m,

– obciążenie zmienne (wartość charakterystyczna) qQk = 1,80 kN/m,

– sumaryczna wartość obciążenia charakterystycznego qk = 2,30 kN/m,

– sumaryczna wartość obciążenia obliczeniowego qd = qGk 1,35 + qQk 1,50 = 3,38 kN/m,

Sprawdzenie warunków stosowalności metody obliczeniowej:

b = 91 mm = bmin = 91 mm,

ECc, min = 2,0 N/mm2 < ECc = 4,0 N/mm2 < ECc, max = 8,0 N/mm2,

tcor, min = 0,38 mm < text = 0,55 mm < tcor, max = 0,71 mm,

tcor, min = 0,38 mm < tint = 0,40 mm < tcor, max = 0,71 mm,

>nf, min = 1,0 m-1 < nf = 2,5 m-1 < nf, max = 4,0 m–1,

fCc = 0,12 N/mm2 > fCc = 0,08 N/mm2,

fCt = 0,20 N/mm2 > fCt = 0,06 N/mm2,

dw = 19 mm > dw, min = 16 mm

Warunki stosowalności metody zostały spełnione.

 • wartość średnia modułu sprężystości rdzenia przy ściskaniu i rozciąganiu w temp. 20°C:

EC = 0,5 (ECc + ECt) = 3,5 N/mm2,

 • współczynnik wpływu temperatury:
 • zredukowany moduł sprężystości rdzenia:
 •  N/mm2

Na podstawie TABELI 4 odpowiednio do materiału rdzenia przyjęto wartości współczynników pomocniczych jak dla płyty profilowanej: c1 = 0,18 i c2 = 0,052 m,

 • sztywności charakterystyki m>ϑϑ połączenia pokrycia z płatwią:

Cϑ1 = c1·ECtθ·b2 = 2,278 kNm/m,

Cϑ2 = c2· nf ·ECtθ·bK2 = 0,926 kNm/m,

 • sztywność sieczna:

 kNm/m,

 • moment kontaktu w stanie granicznym nośności:

mK = qdb/2 = 0,154 kNm/m

 • maksymalny moment zginający płatew (przyjęto moment sprężysty, ze względu na niewielki stopień wytężenia):

MEd = 0,105qdlb2 = 0,157 kNm/m

 • współczynnik korekcyjny uwzględniający rozkład momentów zginających na długości przęsła płatwi według tabl. 6.6 normy PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 [12]:

kc = 0,91

 • kąt wstępnego skręcenia płatwi:

ϑ0 = 0,06 rad

 • moment skręcający stabilizujący płatew:

 kNm/m

Sprawdzenie warunku stanu granicznego nośności połączenia płatwi z płytą warstwową:

mϑA = 0,153 kNm/m < mK = 0,154 kNm/m

Warunek stabilizacji płatwi został spełniony.

Dodatkowo należy sprawdzić nośność łączników na działanie sił rozciągających nEd wynikających z działania momentu mϑA.

Moment kontaktu w stanie granicznym użytkowalności:

mK,k = qk·b/2 = 0,105 kNm/m

Kąt skręcenia płatwi wywołany działaniem momentu mK,k:

ϑEk = mK,k/CϑA = 0,052 rad

Sprawdzenie warunku stanu granicznego użytkowalności połączenia płatwi z płytą warstwową:

ϑEk = 0,052 rad < ϑlim = 0,080 rad

Warunek został spełniony.

Podsumowanie

Współpraca płyt warstwowych ze stalowym szkieletem nośnym była dotychczas pomijana w obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych ze względu na trudności w modelowaniu połączenia płyty z elementem nośnym konstrukcji.

W ostatnich latach opracowano metody pozwalające uwzględnić współpracę płyty warstwowej z elementami nośnymi, m.in. w pracy doktorskiej Markusa Dürra [6] oraz w wytycznych ECCS/CIB [7].

Metody te oparte są na wynikach badań doświadczalnych, w związku z tym ich stosowalność jest ograniczona parametrami: obciążenia, łączników, geometrii kształtownika i płyty warstwowej oraz materiału rdzenia płyty.

Podczas obliczeń należy zwrócić uwagę na to, że możliwość stężania konstrukcji nośnej nie jest permanentną cechą płyt warstwowych, lecz stanowi funkcję obciążenia i wymaga weryfikacji zarówno na poziomie stanu granicznego nośności, jak i użytkowalności.

Literatura

 1. T. Markiton, „40 lat płyt warstwowych w Polsce (1974–2014)”, „Nowoczesne Hale”, nr 3/2014.
 2. PN-EN 1993-1-3:2008, „Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3. Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno”.
 3. PN-EN 1990:2004, „Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji”.
 4. B. Gosowski, E. Kubica, „Badania laboratoryjne konstrukcji metalowych”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012.
 5. J. Mareš, F. Wald, Z. Sokol, „Modelling of Joints of Sandwiches Panels, The Paramount Role of Joints into the Reliable Response of Structures”, NATO Science Series, vol. 4/2000, s. 387–394.
 6. M. Dürr, „Die Stabilisierung biegedrillknickgefährdeter Träger durch Sandwichelemente und Trapezbleche” [praca doktorska], Universität Federiciana zu Karlsruhe, Karlsruhe 2008.
 7. „European Recommendation on the Stabilization of Steel Structures by Sandwich Panels”, ECCS/CIB Joint Committee, 1st Edition, 2013.
 8. PN-EN 14509:2013-12, „Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową. Wyroby fabryczne. Specyfikacje”.
 9. DIN EN 1993­1­3:2010, „Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten. Teil 1­3: Allgemeine Regeln – Ergänzende Regeln für kaltgeformte Bauteile und Bleche”.
 10. S. Käpplein, K. Berner, T. Ummenhofer, „Stabilisierung von Bauteilen durch Sandwichelemente”, „Stahlbau”, vol. 81, 12/2012.
 11. V. Březina, „Stateczność prętów konstrukcji metalowych”, Arkady, Warszawa 1966.
 12. PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07, „Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków”.
 13. J. Goczek, Ł. Supeł, „Płatwie z kształtowników profilowanych na zimno”, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014.
 14. J. Lindner, J. Scheer, H. Schmidt, „Stahlbauten. Erläuterungen zu DIN 18800 Teil 1 bis Teil 4, 1”, Auflage, Beuth Verlag GmbH und Ernst & Sohn, Berlin-Köln 1993.
 15. DIN 18800-2:2008, „Stahlbauten. Teil 2: Stabilitätsfälle. Knicken von Stäben und Stabwerken”.
 16. J. Lindner, „Anschlußmomente von Trägern die zur Kippaussteifung herangezogen werden”, „Bautechnik”, vol. 50, 10/1973, s. 342–344.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.