Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Możliwości recyklingu odpadów styropianu oraz problemy z tym związane

Possibilities of recycling expanded polystyrene waste and problems related with this issue

M. Durkin

M. Durkin

Recykling wyrobów styropianowych jest obecnie jednym z głównych zadań w programach zagospodarowywania odpadów.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

ABSTRAKT

W artykule omówiono zastosowanie i możliwości recyklingu styropianu. Przedstawiono zalety i sposoby wykorzystania produktów powstałych z recyklingu. Omówiono też problemy związane z oddziaływaniem heksabromocyklododekanu (HBCDD) stosowanego w produkcji tego materiału.

The article discusses the application and possibilities of recycling of expanded polystyrene. It presents advantages of recycled products and the ways in which the can be used. The article also discusses problems related with the effect of hexabromocyclododecane (HBCDD) used in the production process of this material.

Wymagania dotyczące wyrobów ze styropianu produkowanych fabrycznie, ze sztywnymi lub elastycznymi okładzinami, powłokami lub bez, stosowanych do izolacji cieplnej budynków określono w normie PN-EN 13163:2013-05 [1].

Zgodnie z tym dokumentem wyroby ze styropianu (EPS – Expanded PolyStyrene – polistyren ekspandowany, czyli spieniony) wytwarzane są w postaci płyt, rulonów lub innego wyrobu wstępnie przygotowanego (płaskiego, stożkowego, na wpust i wypust, nakładkowego, profilowanego itp.).

Wyroby objęte normą stosuje się również do izolacji akustycznej, a także w prefabrykowanych systemach izolacji cieplnej i płytach warstwowych.

Polistyren ekspandowany jest materiałem o budowie komórkowej. Otrzymuje się go w wyniku uformowaniu granulek spienionego polistyrenu lub jednego z jego kopolimerów wypełnionych powietrzem.

Płyty styropianowe wykorzystuje się przede wszystkim do ocieplania ścian zewnętrznych budynków tzw. systemem bezspoinowym (BSO), który ostatnio coraz częściej określa się jako złożony system izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków (ETICS - External Thermal Insulation Composite System). Istotnym elementem podanego wymagania podstawowego w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych jest zagadnienie trwałości.

W Instytucie Techniki Budowlanej opracowano instrukcję dotyczącą zasad projektowania i wykonywania ociepleń metodą ETICS [2], zgodnie z którą trwałość systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków oceniono na co najmniej 30 lat przy spełnieniu warunku systematycznego i okresowego przeglądu zaprawy tynkarskiej i ewentualnego wykonania jej naprawy.

Trwałość zaprawy powinna wynosić co najmniej 5 lat. Obecnie prowadzone są powtórne prace termomodernizacyjne budynków ocieplanych w latach 90. XX w.

Przyczyną tych prac może być nieodpowiedni stan techniczny budynków (niespełnianie standardów i niezgodność z obowiązującymi normami) i/lub zastosowanie zbyt małej grubości warstwy izolacji cieplnej.

Styropian stosowany jest także do izolacji stropów, podłóg na gruncie i innych przegród. Wykorzystywany jest również jako rdzeń płyt warstwowych. Używa się go do przegród w budynkach niemieszkalnych, głównie przemysłowych, handlowych oraz magazynowych.

Oprócz budownictwa styropian znalazł także zastosowanie w wielu innych gałęziach gospodarki. Wykorzystywany jest głównie do produkcji opakowań lub wypełnień chroniących transportowane wyroby oraz do wytwarzania różnego rodzaju pojemników, np. naczyń jednorazowych.

Recykling styropianu

Największe ilości odpadów ze styropianu powstają podczas prac dociepleniowych. Ocenia się, że w przypadku skomplikowanych powierzchni elewacji budynków, np. z dużą liczbą otworów okiennych, z płytami balkonowymi, loggiami, odpady mogą stanowić nawet do 15% użytego materiału.

Dzięki odpowiednim działaniom możliwe jest uzyskanie znaczących efektów w recyklingu tego materiału. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych w 2010 r. recykling wyniósł ok. 28% całkowitej produkcji styropianu.

Podstawowe składowe procesu recyklingu to:

 • zbiórka i segregacja odpadów styropianowych,
 • oczyszczanie, np. odpylanie,
 • przetwarzanie przez rozdrabnianie, mielenie, czyli regranulacja lub całkowita zmiana postaci przez topienie lub rozpuszczanie,
 • wykorzystanie w produkcji nowych wyrobów, np. w procesie formowania metodą wytłaczania lub wtryskiwania,
 • inne obecnie stosowane metody recyklingu.

Popularność tego materiału budowlanego wiąże się z dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi, niskim ciężarem właściwym i ceną. W czasie wykonywania termoizolacji przegród, podczas remontów czy rozbiórki poeksploatacyjnej budynków powstają duże ilości odpadów polistyrenowych, na które obecnie występuje zapotrzebowanie ze strony firm przeprowadzających recykling [3].

Spreparowane kruszywo stropianowe

Jednym z produktów recyklingu polistyrenu budowlanego jest spreparowane kruszywo styropianowe, dające się łatwo mieszać z wodą, cementem i piaskiem. Z mieszanki powstaje cieplnoizolacyjny materiał do napełniania konstrukcji (przeważnie poziomych), znajdujący zastosowanie jako:

 • nienośna izolacja, izolacyjny wypełniacz konstrukcji pionowych i poziomych,
 • dodatkowe ocieplenie ścian pionowych i dachów do 30% nachylenia,
 • wyrównująca i izolacyjna warstwa do sufitów i podłóg, pochyła warstwa izolacyjna tarasów, balkonów i płaskich dachów,
 • elastyczny podkład szos, dróg, areałów sportowych, nakładany wprost na grunt,
 • izolacja zewnętrznych instalacji wodnych i kanalizacyjnych,
 • izolacja wymienników ciepła i basenów.

Do zalet tego materiału zalicza się:

 • niski ciężar właściwy materiału (12 razy lżejszy od betonu - 200–900 kg/m³),
 • poprawę właściwości termoizolacyjnych (30-krotny wzrost w porównaniu z betonem),
 • dobre właściwości dźwiękoizolacyjne,
 • dużą elastyczność,
 • odporność na działanie pleśni.

Zaprawa cementowo-styropianowa

Kolejnym znanym produktem powstałym z recyklingu jest zaprawa cementowo-styropianowa. Innowacyjność tej technologii polega na odzysku styropianu (np. z procesów izolacji elewacji). Po przetworzeniu jest to pełnowartościowy surowiec o określonej wytrzymałości na ściskanie i zginanie oraz składnik betonów lekkich (tzw. pianobetonów).

Zaprawa cementowo-styropianowa stosowana jest do:

 • lekkiego podłoża izolacyjnego pod posadzki mieszkalne lub przemysłowe,
 • warstwy izolacyjne i nośne pod wykonanie posadzek metodą świeże na świeże,
 • warstwy izolacyjne i nośne pod ogrzewanie podłogowe – w systemach podłóg pływających,
 • warstwy termoizolacyjne do pokryć dachów i poddaszy,
 • lekkiej warstwy do formowania spadków dachów,
 • lekkiej wylewki izolacyjnej i akustycznej na stropy drewniane, żelbetowe i inne,
 • wypełnienia pokryć z blachy trapezowej, konstrukcji lekkich stropów.

Do zalet tego materiału budowlanego można zaliczyć:

 • niski ciężar właściwy,
 • wysoką izolacyjność termiczną i dźwiękową,
 • właściwości samopoziomujące,
 • mrozoodporność,
 • bardzo mały skurcz,
 • bardzo dobrą przyczepność i dopasowanie do podłoża,
 • łatwość wytworzenia na miejscu budowy.

Zaprawa zaliczana jest do szybkowiążących.

Inne produkty

Innym produktem oferowanym na rynku jest granulat polistyrenu różnego rodzaju z odpadowego styropianu budowlanego. Znane są także sposoby recyklingu spienionego polistyrenu. Większość z nich dotyczy segregacji odpadów, ich oczyszczania i rozdrabniania, a następnie ponownego zastosowania do produkcji, zwłaszcza materiałów budowlanych [4].

Zbierane i segregowane są płyty wytłaczane ze spienionego PS o dużej masie cząsteczkowej, różnego rodzaju naczynia piankowe (kubki, tacki itp.) o małej masie cząsteczkowej, płyty z modyfikowanego elastomerem PS, formowane przez wtrysk lub kształtowane termicznie oraz wyroby ze słabo napełnionego PS formowane według zamówień.

Odpady PS o mniejszej masie cząsteczkowej i większym wskaźniku szybkości płynięcia mogą być wykorzystywane do produkcji koncentratów barwiących. Z recyklatu EPS produkowane są również piankowe wykładziny izolacyjne, skrzydełka wentylatorów, kosze na odpady papierowe, pudełka na kartki, a po zmodyfikowaniu elastomerem - wieszaki na ubrania, ramy do obrazów, nosidełka i foteliki dla dzieci.

Zużyte wyroby z EPS po oczyszczeniu i rozdrobnieniu, ale bez zagęszczenia i zniszczenia struktury piankowej są bardzo wartościowe ekonomicznie i mogą być dodawane do surowców przy produkcji nowych pianek PS. Mogą też być stosowane jako lekkie materiały napełniające lub do wytwarzania izolacji cieplnych.

Pianki tego rodzaju po rozdrobnieniu mogą służyć również jako wyściółki podpodłogowe oraz do wypełnienia niektórych mebli. Mogą być też użyte jako wykładziny dolnej części rowów melioracyjnych lub jako duże powierzchnie umożliwiające niewymuszony przepływ wód albo jako wypełnienie rur z luźno tkanego materiału, zastępujące perforowane części systemów drenujących.

Poflotacyjne, ekspandowane perełki PS po pokryciu ich epoksycementem mogą znaleźć zastosowanie jako dobrej jakości materiały do budowy dróg, słupków drogowych czy spodniej warstwy płyt lotniskowych, aby przeciwdziałać ich pękaniom zimą. Betony napełniane EPS stanowią izolację termiczną, a w bardziej typowych zastosowaniach wykonuje się z nich lżejsze fasady budynków i detale architektoniczne.

Jedna z firm produkujących elektronikę użytkową zaproponowała metodę recyklingu PS polegającą na rozpuszczeniu odpadów w substancji zwanej limonen (olejki znajdujące się w skórkach owoców cytrusowych, głównie mandarynkach), znajdującej się w zbiorniku umieszczonym na samochodzie.

Odebrane odpady wkładano do tego zbiornika i zanim pojazd dotarł do następnego dostawcy, styropian ulegał rozpuszczeniu, co umożliwiało włożenie następnej partii odpadów. Rozpuszczony styropian przewożono do zakładu, gdzie odzyskiwano polistyren, który oczyszczano za pomocą odpowiednich filtrów.

Substancję zwaną limonen odparowywano w temp. 240°C, a następnie skraplano w celu ponownego wykorzystania. Odzyskany polistyren, uformowany w bloki, kierowano ponownie do produkcji.

Otrzymany w ten sposób styropian wykorzystywano jako wypełnienie przy wysyłaniu zakupionego przez klientów różnego rodzaju sprzętu AGD i RTV.

Znany jest również sposób otrzymywania preparatu wodochronnego z odpadowego polistyrenu opracowany przez pracow­ników naukowych Politechniki Warszawskiej. Polistyren rozpuszczano w mieszaninie rozpuszczalników i dodatków, w wyniku czego otrzymywano izolację wodochronną. Preparat w razie konieczności może być dodatkowo modyfikowany przez dodatek środków pomocniczych, jak pigmenty, antypireny, stabilizatory termiczne.

Opisano także sposób recyklingu spienionego polistyrenu, w którym odpadowy polistyren rozpuszczano w rozpuszczalniku organicznym, w szczególności w nadmiarze chlorku metylenu (DCM), po czym rozpuszczalnik odparowywano w podwyższonej temperaturze i po skropleniu zawracano do procesu, a uplastyczniony termicznie polistyren wzbogacano w środki pomocnicze i kierowano do wytłaczarki lub pompy, gdzie był wytłaczany w postaci granulatu i/lub mikrogranulatu [5].

Proces otrzymywania surowca w postaci granulatu, przeznaczonego do wytwarzania materiałów budowlanych o zwiększonych właściwościach termoizolacyjnych i ograniczonej palności oraz emisji dymów polegał na tym, że do rozpuszczonego w rozpuszczalniku organicznym polistyrenu dodawano środki poprawiające właściwości termoizolacyjne, ograniczające palenie i dymienie czy środki barwiące.

Jako środek poprawiający właściwości termoizolacyjne zastosowano glinokrzemiany w ilości od 2% do 40% w stosunku do masy polistyrenu, a jako środek poprawiający właściwości termoizolacyjne użyto grafitu ekspandującego w zakresie od 2% do 30% w stosunku do masy polistyrenu.

Ilość zastosowanych środków ograniczających palność (korzystnie w postaci heksabromocyklododekanu i/lub bezhalogenowych środków uniepalniających) wynosiła od 1,5% do 10% w stosunku do masy polistyrenu.

Problemy związane z heksabromocyklododekanem (HBCDD)

Intensywny rozwój produkcji syntetycznych materiałów polimerowych przyczynił się do produkcji substancji uniepalniających – antypirenów (flame retardants), które inhibitują procesy spalania. Jednym z najczęstszych związków jest heksabromocyklododekan (HBCDD), należący do grupy bromowanych opóźniaczy zapłonu.

Badania w zakresie wpływu HBCDD na środowisko naturalne oraz na organizm ludzki dowodzą, że artypiren ten ma dużą zdolność do kumulowania się w organizmach żywych i jest toksyczny. Z tego powodu HBCDD znalazł się na liście Substancji Wzbudzających Szczególnie Duże Obawy (SVHC).

Heksabromocyklododekan jest związkiem pierścieniowym składającym się z 12 atomów węgla oraz 6 atomów bromu (RYS. 1).

1,2,5,6,9,10-heksabromocyklododekan (HBCDD) zalicza się do związków syntetycznych, niemających swoich naturalnych odpowiedników w środowisku przyrodniczym [7]. Jest silnie toksyczny dla większości bezkręgowców i kręgowców (w tym człowieka) oraz ulega bioakumulacji.

Hardy [8] i Vonderheide [9] w swoich wieloletnich badaniach potwierdzili dużą zdolność HBCDD do bioakumulacji w organizmach żywych doprowadzającej do zachodzenia procesu biomagnifikacji [10] (procesu zachodzącego w ekosystemie, w wyniku którego następuje wzrost stężenia substancji toksycznej w organizmie zajmującym wyższy poziom troficzny).

Akumulacja zachodzi w tkance tłuszczowej, mięśniach, wątrobie, w płucach, nerkach, krwi i mózgu. Związek absorbowany jest przez organizmy żywe przez układ pokarmowy. Badania przeprowadzone przez Harrada i jego współpracowników [11] jako główne źródło HBCDD do powietrza wewnętrznego wskazały emisje z tworzyw sztucznych.

Badania dowiodły, że w powietrzu występował głównie izomer g (65%), udział pozostałych diastereoizomerów a i b wynosił natomiast odpowiednio 22% i 11–13%. Potwierdzono toksyczność HBCDD dla ryb (LC50 - Oncorhynchus mykiss (pstrąga tęczowego) - 0,003 mg/l-96 godz.), dafnii i innych bezkręgowców wodnych (EC50 - Dafnia - > 3,2 mg/l–48 godz.) oraz alg (EC50 - Algae - 0,009 mg/l-72 godz.) [12].

Zgodnie z Rozporządzeniem CLP [13] w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin HBCDD został zakwalifikowany jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 2 (H 361)) oraz mająca wpływ na laktację i oddziałująca szkodliwie na dzieci karmione piersią (H 362). Stwarza również ostre (kategorii 1 (H 400)) i przewlekle (kategorii 1) zagrożenie dla środowiska (H 410).

Należy unikać uwolnienia związku do środowiska, stosować wymagane środki ochrony indywidualnej oraz usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. 1,2,5,6,9,10-heksabromocyklododekan został umieszczony na kandydackiej liście Substancji Wzbudzających Szczególnie Duże Obawy (SVHC).

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów [14] oraz Rozporządzeniem Komisji UE nr 143/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniającym załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) [15] HBCDD został uznany jako substancja trwała, toksyczna wykazująca dużą zdolność do bioakumulacji (PBT).

HBCDD oraz jego diastereoizomery (a, b, g) zostały włączone do załącznika XIV, co nakłada na każdego producenta lub importera obowiązek uzyskania zezwolenia od Europejskiej Agencji Chemikaliów. Termin składania wniosku o rejestrację minął 21 lutego 2014 r. W przypadku braku zezwolenia po 21 sierpnia 2015 r. HBCDD oraz jego diastereoizomery nie będą mogły być wprowadzane do obrotu ani stosowania.

Największe zapotrzebowanie na tę substancję występuje w krajach Unii Europejskiej. HBCDD stosowany jest przez wszystkie państwa. Największymi producentami są USA, Chiny, Holandia, Japonia i Izrael. Na RYS. 2 przedstawiono główne źródła i emisje HBCDD w regionie Morza Bałtyckiego.

HBCDD jest na rynku od ok. 50 lat. Światowe zapotrzebowanie na ten antypiren w 2001 r. wynosiło 16  700 t, z czego największym konsumentem była Europa (9500 t), Azja (3900 t) oraz USA (2800 t) [17]. Konieczne zatem jest prowadzenie ciągłego monitoringu rozprzestrzeniania się tego związku w środowisku naturalnym. Pożądanym jest prowadzenie badań w zakresie oznaczania HBCDD w próbkach środowiskowych.

Podsumowanie

Rosnąca świadomość problematyki ekologicznej w społeczeństwie spowodowała potrzebę odmiennego spojrzenia na stosowanie spienionego polistyrenu (styropianu) z HBCDD stosowanym jako uniepalniacz.

Z uwagi na ogromną skalę zużycia styropianu oraz ilości powstających odpadów na etapie budowy, rozbudowy, modernizacji i prac rozbiórkowych celowe jest opracowanie metody kontroli pozostałości niebezpiecznego antypirenu stosowanego w produkcji wyrobów budowlanych ze styropianu.

Z uwagi na wysoką toksyczność i trwałość HBCDD oraz dużą zdolność do bioakumulacji należy przeprowadzać:

 • analizę składu chemicznego styropianu (surowców, pigmentów, substancji uniepalniających, środków dodatkowych),
 • ocenę styropianu ze względu na zawartość i uwalnianie się substancji niebezpiecznych,
 • badanie styropianu ze względu na zawartość uniepalniacza w postaci heksabromocyklododekanu (HBCDD) i analizę elementarną.

W Zakładzie Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) w Warszawie prowadzone są wymienione analizy i badania zgodnie z przyjętymi rozporządzeniami, obowiązującymi wymaganiami i normami. Procedura badania metodami akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) polega na oznaczaniu:

 • emisji lotnych związków organicznych z wyrobów budowlanych i wyposażenia metodą komorową [18],
 • par rozpuszczalników i monomerów nienasyconych w powietrzu metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki [19].

W celu przyznania ekoznaku wyrobom oraz weryfikacji stwierdzenia deklarowanego przez producentów, importerów, dystrybutorów lub sprzedawców w ITB opracowano deklarację środowiskową II typu zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 14021:2002/A1:2012 [20].

Deklaracja ITBEKO jest jednoparametrowym stwierdzeniem środowiskowym, opartym na deklaracjach własnych czynionych przez producentów, importerów, dystrybutorów lub sprzedawców dotyczących pewnych, wybranych cech wyrobów.

Deklarację środowiskową II typu w formie słowno-graficznego znaku towarowego "ITBEKO przyjazny wyrób" zastrzeżono w Urzędzie Patentowym [21]. Uzyskanie tego typu ekooznakowania jest potwierdzeniem, że wyrób jest przyjazny dla środowiska.

Literatura

 1. PN-EN 13163:2013-05, "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja".
 2. K. Kasperkiewicz, A. Bobociński, A. Kolbrecki i in., "Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS: Zasady projektowania i wykonywania", "Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB 447/2009", Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2009.
 3. J. Adamczyk, R. Dylewski, "Recykling odpadów budowlanych w kontekście budownictwa zrównoważonego", "Problemy Ekorozwoju. Problems of Sustainable Development", nr 5/2010, s. 125–131.
 4. PL 196652 (2000), "Preparat wodochronny i sposób otrzymywania preparatu wodochronnego".
 5. PL 214369 (2008), "Sposób recyklingu spienionego polistyrenu".
 6. K. Skotak, M. Szczotko, "Substancje kandydujące do Protokołu w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych - aspekty zdrowotne", "Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości", Warszawa 2011.
 7. M. Wensing, E. Uhde, T. Salthammer, "Plastic additives in the indoor environment. Flame retardants and plasticizers", "Science of the Total Environment", nr 339/2005, pp. 19-40.
 8. M.L. Hardy, "The toxicology of the three commercial polybrorninated diphenyl oxide (ether) flame retardants", "Chemosphere", nr 46/2002, pp. 757–777.
 9. A.P. Vonderheide, K.E. Mueller, J. Meija, G.L. Welsh, "Polybrorninated diphenyl ethers: Cause for concern and knowledge gaps regarding environmental distribution, fate and toxicity", "Science of the Total Environment", 40/2008, pp. 425–436.
 10. T.M. Traczewska, "Biologiczne metody oceny skażenia środowiska", s. 37.
 11. S. Harrad, M.A.E. Abdallah, A. Covaci, "Causes of variability in concentrations and diastereoisomer patterns of hexabromocyclododecane in indoor dust", "Environment International", nr 35/2009, pp. 573–579.
 12. Karta charakterystyki 1,2,5,6,9,10 - heksabromocyklododekanu, Sigma - Aldrich, 07.04.2014.
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (DzUrz UE L 353/2 z 31.12.2008).
 14. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (DzUrz UE L 396 z 30.12.2006).
 15. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 143/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DzUrz UE L 44 z 18.2.2011).
 16. M. Durkin, "COHIBA preliminary results for implementation HELCOM BSAP, COHIBA Workshop to share interim results with HELCOM Land-based Pollution Group" (HELCOM LAND 16/2011), 18 May 2011, Dessau, Germany.
 17. RAPORT HELCOM, 2009 (dane z 2001 r.).
 18. PN-EN ISO 16000:2009-9, "Powietrze wnętrz. Część 9: Oznaczanie emisji lotnych związków organicznych z wyrobów budowlanych i wyposażenia metodą komorową".
 19. PB LS-002/4/09-1999, "Oznaczanie par rozpuszczalników i monomerów nienasyconych w powietrzu metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki".
 20. PN-EN ISO 14021:2002/A1:2012, "Etykiety i deklaracje środowiskowe. Własne stwierdzenia środowiskowe (Etykietowanie środowiskowe II typu)".
 21. TOW: 233743, "ITBEKO przyjazny wyrób", PL 233743 (2010), Urząd Patentowy RP.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Jurek Jurek, 28.07.2015r., 11:39:27 Wszystko co napisano, to tzw. austriackie gadanie. W Polsce NIKT nie odbierze resztek styropianu do utylizacji, nawet w specjalistycznych punktach odbioru odpadów - przykład - Wrocław. Lasy i grunty rolnicze - typowe składowiska resztek styropianu i poliuretanu.

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.