Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Izolacyjność fasad podwójnych

Symulacje energetyczne wybranych przypadków

Jaki jest wpływ fasad podwójnych w warunkach klimatycznych Polski na poprawę izolacyjności termicznej?
www.sxc.hu

Jaki jest wpływ fasad podwójnych w warunkach klimatycznych Polski na poprawę izolacyjności termicznej?


www.sxc.hu

Jednym z bardziej powszechnych rozwiązań obudowy zewnętrznej budynków reprezentacyjnych są systemy wykorzystujące ściany osłonowe pokryte szkłem. Poprawa charakterystyki energetycznej tego typu systemów na przestrzeni całego roku stanowi istotne wyzwanie, zarówno dla projektantów, jak i samych producentów systemów.

Zobacz także

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych

Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych

Budynki zabytkowe mają duży potencjał w zakresie termomodernizacji, jednak ich możliwości przeprowadzenia działań są ograniczone, ponieważ mogą podlegać ochronie konserwatorskiej. Dlatego przywrócenie...

Budynki zabytkowe mają duży potencjał w zakresie termomodernizacji, jednak ich możliwości przeprowadzenia działań są ograniczone, ponieważ mogą podlegać ochronie konserwatorskiej. Dlatego przywrócenie obiektu zabytkowego do stanu z czasów jego świetności to zadanie dla profesjonalnych firm specjalizujących się w renowacji budynków. Eksperci dobiorą najlepsze technologie i produkty odpowiednie dla konkretnego budynku oraz warunków, z poszanowaniem walorów architektonicznych i historycznych.

Tradycyjne podejście polega głównie na poprawie izolacyjności cieplnej zestawów szybowych przy jednoczesnym ograniczeniu przepuszczalności całkowitej energii promieniowania słonecznego. Tego typu rozwiązania w większości należą do grupy systemów statycznych, w których fizyczne parametry fasady są niezmienne w czasie.

Oznacza to, że nie ma możliwości regulowania temperatury przestrzeni fasady, czyli w przypadku niskich temperatur zewnętrznych - buforowania, natomiast w przypadku wysokich zysków od promieniowania słonecznego - dodatkowego przewietrzania. Informacje o efektywności energetycznej silnie przeszklonych budynków wyposażonych w fasady pojedyncze można znaleźć m.in. w pracach Twarowskiego [1], Laskowskiego [2], a także Narowskiego i Sowy [3].

Alternatywą dla systemów fasad pojedynczych SSF (ang. Single Skin Facade) mogą być systemy fasad podwójnych DSF (ang. Double Skin Facade) należące do grupy systemów dynamicznych. Systemy podwójne stosowane są z powodzeniem od ok. 20 lat w krajach o klimacie zbliżonym do klimatu Polski. Od wielu lat prowadzone są też liczne prace badawcze nad analizą i optymalizacją tego typu rozwiązań [4-8].

W szczególnych przypadkach systemy te są z powodzeniem stosowane jako usprawnienie termomodernizacyjne stanowiące alternatywę dla metod tradycyjnych, docieplenia ścian lub wymiany okien. Tego typu przykłady wraz z podaniem spodziewanych efektów opisane zostały m.in. w pracach Heima [9] oraz Heima, Sprysch i Romanowskiej [10].

Artykuł ma na celu określenie potencjału energetycznego fasad podwójnych w warunkach klimatycznych Polski pod kątem poprawy izolacyjności termicznej w porównaniu z rozwiązaniami opartymi na fasadach pojedynczych. Praca ma charakter teoretyczny, a wyniki uzyskano na drodze dynamicznych symulacji energetycznych budynków. Przypadki ograniczono do kilku wybranych schematów i sposobów sterowania przepływem powietrza. Wyboru dokonano na podstawie wcześniejszych szczegółowych analiz opisanych m.in. w pracach Heima i Jabłońskiego [11] oraz Heima i Janickiego [12].

Rys historyczny

Pierwsze zastosowania rozwiązań wykorzystujących fasady podwójne datuje się na połowę XIX w., choć pokrewne sposoby buforowania budynków od środowiska zewnętrznego można znaleźć już w rozwiązaniach spotykanych w okresie starożytnym. W 1849 r. Jean-Baptiste Jobard, będący w owym czasie dyrektorem Muzeum Industrializmu w Brukseli, opisał pierwowzór mechanicznie wentylowanej fasady zbudowanej z wielu przekryć. Zwrócił on już wtedy uwagę na sensowność zastosowania rozwiązania, w którym w przestrzeni pomiędzy dwoma przeszkleniami zimą przepływa powietrze gorące, natomiast latem powietrze schłodzone.

Ana Maria Leon Crespo twierdzi, że pierwszy przypadek podjęcia tematu DSF pojawił się w 1903 r. w Steiff Factory w Giengen w Niemczech. Według niej pomysłodawcy chcieli zmaksymalizować zyski światła dziennego przy jednoczesnym uwzględnieniu wpływu warunków niskich temperatur zewnętrznych i silnych wiatrów występujących w tym regionie.

W wyniku rozwiązania zaprojektowano budynek, którego strukturę zamknięto w trzech kondygnacjach. Dwa górne piętra przeznaczono na pracownie i pomieszczenia pracownicze, a na parterze zlokalizowano magazyn. Budynek był na tyle udany, że doczekał się powielenia w postaci zbudowanych w 1904 r. i 1908 r. kopii z tym samym systemem DSF, ale ze względów ekonomicznych przy użyciu drewna zamiast stali, jako materiału konstrukcyjnego. Warto podkreślić, że wszystkie te budynki są nadal z powodzeniem eksploatowane.

W 1903 r. Otto Koloman Wagner, architekt i urbanista pochodzenia austriackiego, wygrał konkurs na zaprojektowanie budynku Pocztowej Kasy Oszczędnościowej w Wiedniu. Budynek wzniesiony w dwóch etapach, od roku 1904 do 1912, posiada system DSF wkomponowany w świetlik holu głównego.

Pod koniec lat 20. ubiegłego wieku opracowaniu fasad podwójnych zaczęły przyświecać inne priorytety. W Rosji Moisei Ginzburg przeprowadzał eksperymenty nad zastosowaniem elementów fasad podwójnych przy budowie komunalnego bloku mieszkalnego Narkomfin (1928). W projekcie Ginzburg rozważał zastosowanie rożnych rozwiązań systemów okien. Zaprojektował podwójne przeszklenie w postaci poziomych pasów osadzonych wzdłuż budynku na wspornikach pionowych. Pomysł ten jednak nie trafił w gusta użytkowników i okna wymieniono na standardowe.

Także Le Corbusieur, który brał udział w projektowaniu Centrosoyusu w Moskwie, postulował, aby budynki zaopatrzyć w wentylowaną kurtynę powietrzną utworzoną we wnętrzu szklanej fasady podwójnej. W 1929 r. przedstawił projekt La Cite de Refuge, w którym zastosował pomysł mur neutralisant, czyli DSF, dla której zyski i straty ciepła miały być zniwelowane dzięki obiegowi powietrza, o temperaturze wnętrza, w przestrzeni fasady. Oczywiście Le Corbusier nie wziął pod uwagę nakładów energetycznych niezbędnych do ogrzania/schłodzenia powietrza, dlatego po uwzględnieniu kosztów realizacji projekt został porzucony. Projektant nie poddał się jednak i przeprowadził w późniejszym czasie kilka eksperymentów w hucie szkła w Saint-Gobain.

Pierwsze publikacje badań na temat przepływu powietrza w systemach okiennych pojawiły się w latach 50. XX w. w Skandynawii. Ich celem była poprawa efektywności energetycznej oraz komfortu cieplnego budynków mieszkalnych. W 1957 r. Szwedzi wprowadzili pierwszy patent związany z przepływem powietrza w oknach, natomiast w r. 1967 firma EKONO Company wybudowała pierwszy budynek biurowy wyposażony w system wentylowanych okien w Helsinkach w Finlandii.

Od tego czasu aż do początku lat 70. nie nastąpił praktycznie żaden znaczący postęp w dziedzinie DSF. Jednak lata 1973-79 przyniosły kryzys energetyczny, a wraz z nim odżył duch poszukiwań nowych technologii. Niemal z dnia na dzień pojęcia efektywności energetycznej oraz komfortu cieplnego przestały być zagadnieniami luksusowymi dotyczącymi jedynie krajów bogatych o niesprzyjającym klimacie.

W późnych latach 70. oraz wczesnych 80. budynki z mechanicznie wentylowanymi fasadami zaczęły być powszechniej stosowane, zwłaszcza na terenie Europy. Przyświecała temu wymieniona już wcześniej idea zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie zimą oraz minimalizacji zysków słonecznych latem. Jako przykład takiej realizacji wymienia się fasadę budynku Brytyjskiej Kampanii Cukrowej w Peterborough.

Wreszcie na początku lat 90. rosnąca świadomość energetyczna oraz dojrzewająca myśl polityczna zielonych domów doprowadziła do powstania dobrej koniunktury dla fasad podwójnych. Korporacje coraz chętniej, chcąc być postrzegane jako ekologiczne, zaczęły poszukiwać nowych rozwiązań architektonicznych dla swoich budynków. Nie bez znaczenia był także błyskawiczny rozwój dziedziny technologii komputerowych, które dostarczyły projektantom potężnych narzędzi ułatwiających projektowanie, obliczenia i modelowanie nowych systemów.

Spore nadzieje pokładano w fasadach podwójnych przy projektowaniu budynków wysokich, gdzie zaplecze finansowe pozwala na zastosowanie nowoczesnych, drogich technologii. Otworzyło to furtkę dla stosowania fasad podwójnych, które nie dość, że idealnie odpowiadają wymogom estetycznym korporacji i przedsiębiorstw, to zapewniają, nawet w przypadku drapaczy chmur, możliwość otwierania okien, co przy fasadach pojedynczych i bardzo silnych przepływach powietrza na dużych wysokościach jest praktycznie niemożliwe.

Przykładowe rozwiązanie

Na potrzeby analiz posłużono się systemem jednopłaszczyznowych (rys. 1), naturalnie wentylowanych fasad podwójnych, spełniających funkcje kurtyny powietrznej (latem) lub bufora termicznego (zimą). Zastosowany system kurtyny powietrznej sprawia, że w przypadku braku nasłonecznienia dodatkowe poszycie poprawia izolacyjność termiczną budynku.

Podczas występowania promieniowania słonecznego w przestrzeni fasady wywoływany jest ruch powietrza będący efektem zjawiska ciągu kominowego. Dodatkowo w obu przypadkach przepływ powietrza wspomagany jest oddziaływaniem wiatru. Ilość zysków jest regulowana przez zmianę wielkości otwarć, a tym samym służy doprowadzeniu chłodnego i odprowadzaniu na zewnątrz nagrzanego powietrza.

Wszystkie symulacje przeprowadzone zostały na podstawie danych pogodowych Typowego Roku Meteorologicznego pochodzących z Lotniskowej Stacji Meteorologicznej Łodź-Lublinek [13]. Symulacje obejmują pełen rok kalendarzowy. Wartości współczynnika redukcji dystrybucji ciśnienia przyjęto dla wlotów (przy podstawie fasady) o wartości jak dla ściany średnio wyeksponowanej, natomiast dla wylotów powietrza o wartości jak dla dachu o nachyleniu poniżej 10°, średnio wyeksponowanego na działanie wiatru [14].

Model termiczny budynku został oparty na metodzie bilansu cieplnego w przestrzeni dyskretyzowanej za pomocą objętości skończonych. Oddziaływanie promieniowania słonecznego uwzględniono, wykorzystując procesor śledzenia promieniowania bezpośredniego połączony z dystrybucją promieniowania rozproszonego [15]. Przepływ powietrza określony został przy użyciu metody bilansu sieciowego zgodnie z zasadą zachowania przepływu masy. Przestrzeń fasady została podzielona na wiele stref reprezentowanych za pośrednictwem węzłów połączonych ścieżkami przepływu.

Pojedyncze strefy biurowe zbudowano na podstawie założeń geometrycznych modelu BESTEST Case 600 [16]. Konstrukcję podstawowej komórki wyjściowej stworzono w oparciu o założenie równoważnej pojemności cieplnej wszystkich przegród pełnych. Zaproponowano, by transparentna kurtyna wewnętrzna była szklona podwójnie, zewnętrzna zaś szklona pojedynczo.

W celu precyzyjnej oceny rozkładu temperatury powietrza oraz natężenia jego przepływu w funkcji wysokości przestrzeń fasady została podzielona na kilka mniejszych stref termicznych. Warunki brzegowe pomiędzy strefami, dla których możliwy jest przepływ powietrza, określono jako swobodne.

Rozpatrywany przypadek fasady obejmował wycinek budynku biurowego wielostrefowego, na którego całkowitą kompozycję składa się 5×5 pomieszczeń przypadających na każdą z elewacji, skierowanych idealnie na północ, południe, wschód i zachód. Ograniczony zakres analizy obejmował przypadek przedstawiony na (rys. 2) z tym jednak założeniem, że wpływ zjawiska konwekcji w przypadku fasady podwójnej wymagał objęcia zasięgiem całej wysokości elewacji. Sposób przewietrzania fasady i miejsca usytuowania wlotów powietrza zamieszczono na (rys. 3).

Przepływ powietrza został obliczony w oparciu o model sieciowy [15]. Wyróżniono dwa węzły zewnętrzne (dolny oraz górny) oraz pięć węzłów wewnętrznych, po jednym przypisanym do każdej ze stref fasady (rys. 4). Węzły zostały połączone za pośrednictwem odpowiednich komponentów. Wloty oraz wyloty powietrza zaproponowano jako szczeliny o szerokości 50 mm i długościach odpowiadających procentowi otwarcia, elementy oddzielające kolejne kondygnacje zdefiniowano jako otwarcia o powierzchni przelotowej 6,4 m2, co odpowiada 80% maksymalnej przepustowości przekroju poziomego fasady.

Przewiduje się, że poprawnie dobrany w zależności do pory roku poziom otwarć wlotów i wylotów oraz ich położenie zoptymalizowane w zależności od kierunku wiatru będą miały wpływ na redukcję zapotrzebowania na energię do ogrzewania lub chłodzenia [12]. Podobnie przewiduje się, że zastosowanie zoptymalizowanego pod opisanym kątem systemu fasad podwójnych pozwoli zredukować zapotrzebowanie na energię w odniesieniu do budynku wyposażonego w pojedynczą, całkowicie przeszkloną fasadę.

Głównym sposobem sprawdzenia efektu zastosowania fasad podwójnych oraz wpływu sterowania przepływem powietrza w fasadzie na efektywność energetyczną było stworzenie serii zorientowanych względem czterech stron świata modeli fasad DSF oraz SSF (podwójnych oraz pojedynczych), uwzględniając w przypadku podwójnych rożne wielkości, 0% lub 80% otwarcia powierzchni napływu powietrza [12].

Symulacji dokonano przy założeniu braku wewnętrznych zysków ciepła oraz według ujednoliconego modelu sterowania temperaturą powietrza wewnątrz stref biurowych. Ponieważ poszczególne lata różnią się między sobą liczbą dni wolnych od pracy, czynnik ten wyeliminowano dzięki wykorzystaniu płaskiego schematu kontroli temperatury. W każdym z 365 dni roku przyjęto 3 okresy grzewcze.

Symulacje energetyczne i analiza wyników

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu metody numerycznej opisanej w pracy Clarke’a [15]. Przedstawione wyniki opisują historię zmian temperatury powietrza w fasadzie dla wybranych miesięcy, odpowiednio: stycznia i czerwca. W przypadku stycznia przedstawione wyniki uzyskano przy założeniu odcięcia przepływu powietrza w fasadzie (0% otwarcia), dla czerwca zaś - maksymalnego przepływu (80% otwarcia). W styczniu (rys. 5), przy założeniu całkowitego odcięcia fasady od możliwości napływu do wnętrza powietrza zewnętrznego, zaobserwowano okresowe wzrosty temperatury w wyniku fototermicznej konwersji energii promieniowania słonecznego. Tym samym w opisywanych okresach strumień zysków ciepła z wnętrza fasady jest większy niż strumień strat ciepła do środowiska zewnętrznego.

W tym okresie fasada działa jako swoista strefa buforowa o znacznych zyskach ciepła od promieniowania słonecznego. W okresie wysokich temperatur zewnętrznych rolą tego typu rozwiązań jest ochrona pomieszczeń przed przegrzewaniem. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu systemu wentylacji w przestrzeni fasady, a tym samym wyprowadzenie części zysków ciepła od promieniowania słonecznego. Rozkład temperatury dla tego przypadku przedstawiono na (rys. 6).

Tym razem dąży się do jak najmniejszych różnic w wartościach temperatury lub nawet do przechłodzenia przestrzeni fasady w stosunku do otaczającego powietrza. Różnice w otrzymanych wartościach temperatur są niewielkie w stosunku do ilości zysków od promieniowania słonecznego odprowadzanych poza fasadę na drodze wymiany powietrza. Potwierdzenie efektów energetycznych widoczne jest na kolejnych rysunkach.

Na rys. 7 i 8 zamieszczono czasowe przebiegi współczynnikow temperaturowych określonych jako:

X= ( Ti-Tf)/ (Ti-Te),

gdzie:

Ti – wynikowa temperatura wewnętrzna [°C],

Tf – wynikowa temperatura w przestrzeni fasady [°C],

Te – temperatura powietrza zewnętrznego [°C].

Ustalono temperaturę wewnętrzną dla zimy na poziomie +20°C, dla lata zaś: +26°C. Najkorzystniejszy przypadek dla okresu zimowego występuje wtedy, kiedy współczynnik osiąga wartości minimalne, natomiast dla okresu letniego maksymalne. Jak wynika z danych przedstawionych na rys. 7 i 8, otrzymane wyniki dla przeważającego okresu (szczególnie w styczniu) należy uznać za zadowalające.

Przedstawione w dalszej części pracy wyniki dotyczą całkowitego zapotrzebowania na energię do chłodzenia/ogrzewania wszystkich pomieszczeń biurowych objętych analizą, dla kolejnych miesięcy roku kalendarzowego (rys. 9–10, 11–12) oraz sumaryczne wykresy rocznego zapotrzebowania na energię (rys. 13–14). Zastosowanie dodatkowego poszycia w postaci fasady przeszklonej oraz prawidłowo dobrana strategia wentylacji powstałej w ten sposób pustki powietrznej pozwalają oszacować oszczędności energii do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń przyległych do fasady.

Porównując zapotrzebowanie na energię do ogrzewania dla systemu DSF, przy całkowicie zamkniętych/otwartych wlotach, do systemu SSF otrzymamy średnio 30% zmniejszenie zapotrzebowania na energię w skali roku na korzyść systemów DSF. W przypadku fasady podwójnej prawidłowa strategia jej wentylacji prowadzi do kolejnej 15% oszczędności energii. Znaczną redukcję odnotowano natomiast, porównując energię niezbędną do chłodzenia pomieszczeń dla systemów fasad podwójnych i pojedynczych.

Przeciętnie po nałożeniu dodatkowego naturalnie wentylowanego poszycia oszczędności te wynosiły ok. 60%. Wartość ta może zostać poddana dyskusji ze względu na uproszczony model dystrybucji energii promieniowania słonecznego przez elementy oszklone, który zakłada, że po przejściu przez pierwszą warstwę transparentną promieniowanie ulega całkowitemu rozproszeniu. Aby dokonać walidacji modelu obliczeniowego i oceny wiarygodności przeprowadzonych symulacji, niezbędne jest przeprowadzenie długoterminowych badań na modelu rzeczywistym, wykonanym w postaci stanowiska laboratoryjnego. Jest to jednak niezwykle trudne ze względu na koszty tego typu instalacji.

Podsumowanie

W ciągu ostatnich kilku dekad postęp w dziedzinie technologii budowlanych oraz stale wzrastająca troska o środowisko naturalne sprawiły, że projektanci budynków coraz chętniej sięgają do nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych lub starają się usprawnić te istniejące. Obszar ich pracy nie ogranicza się tylko do zaprojektowania bezpiecznej konstrukcji budynku - muszą oni zwracać baczną uwagę także na zagadnienia związane z wydajnością energetyczną, zapewnieniem odpowiedniego komfortu wewnętrznego oraz estetyki i ergonomii.

Koncepcja fasad podwójnych, choć wcale nie nowatorska, stanowi bardzo interesującą alternatywę dla klasycznych fasad budynków biurowych i użyteczności publicznej, od których wymaga się reprezentacyjności i stworzenia sprzyjających warunków pracy. Komfort użytkowania budynków wyposażonych w systemy DSF ma się opierać na założeniach odpowiedniej przepuszczalności światła dziennego przez fasadę przy jednoczesnej minimalizacji nakładów energetycznych na ogrzewanie i chłodzenie oraz przy założeniu wysokiego komfortu termicznego obiektu.

Naturalnie wentylowane fasady są obecnie dość powszechnie stosowane, jednak mimo prostoty ich budowy kompleksowe zaprojektowanie całego systemu stanowi duże wyzwanie. Wynika to z tego, że w przestrzeni obudowy zachodzą stałe wahania temperatury i przepływu powietrza. Sama wielkość natężenia przepływu jest bardzo podatna na zmiany parametrów klimatu, w skrajnych przypadkach zaś może nastąpić nawet odwrócenie jego kierunku.

Efekty określone na podstawie symulacji pokazują, że przewidywanie skuteczności tego typu systemów stanowi złożone zagadnienie modelowania, które powinno opierać się na skrupulatnej analizie wspartej doświadczeniem praktycznym.

Przy założeniu odpowiedniego sterowania przepływem powietrza wyznaczono ilość energii niezbędnej do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń w całym roku. Otrzymane wyniki pozwalają oszacować, że przy założeniu zmiennej od 0% do 80% wielkości otwarcia wlotów/wylotów maksymalne oszczędności energii na ogrzewanie wynoszą od 12% dla orientacji północnej (N) do 19% dla orientacji południowej (S). W przypadku oszczędności energii na chłodzenie jest to odpowiednio od 23% (N) do 21% (S).

Literatura

 1. M. Twarowski, "Słońce w architekturze", Arkady, Warszawa, 1996.
 2. L. Laskowski, "Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, wyd. 2, Warszawa 2008.
 3. P. Narowski, J. Sowa, "Problemy określania strumieni energii od nasłonecznienia w silnie przeszklonych budynkach o skomplikowanym kształcie”, materiały VI Sympozjum Naukowego "Budownictwo Ekologiczne 2009", P. Klemm i D. Heim [red.], Politechnika Łódzka, Łódź 2009, s. 51–68.
 4. K. Gertis K, "New facade developments – do they make sense from a building physics point of view? Part 2: glass double facades", "Bauphysik" 2/1999, s. 54–66 (in German).
 5. Belgian Building Research Institute 2002. Source book for better understanding of conceptual and operational aspects of active facades, "Department of Building Physics, Indoor Climate and Building Services, BBRI", version 1.
 6. B. Bielek, M. Bielek, M. Palko, "Dvojite transparentne fasady budov, 1. Diel: Historia, vyvoj, simulacia, experiment a konstrukcja torby", Coreal, spol. S r.o., Bratislava 2002.
 7. J. Hensen, M. Bartak, F. Drkal, "Modeling and simulation of a double-skin facade system", ASHRAE Transactions, Atlanta 2002, USA, vol. 108:2.
 8. D. Saelens, H. Hens, "Comparison of the energy demand of multiple-skin facade", [w:] "Research in Building Physics", J. Carmeliet, H. Hens, G. Vermeir [ed.], Balkema Publishers, Leiden 2003, s. 503–511.
 9. D. Heim, "Termomodernizacja budynkow z wykorzystaniem fasad podwójnych", "Energia i Budynek", nr 5/2007, Vol. 5, s. 20–22.
 10. D. Heim, M.V. Sprysch, A. Romanowska, "Podwójna eksperymentalna fasada budynku uniwersyteckiego w Braunschweigu", Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej "Budownictwo i Inżynieria Środowiska", z. 40, Rzeszów 2006, nr 229, s. 213–218.
 11. D. Heim, Ł. Jabłoński, "Rozdział 3. Charakterystyka termiczna fasad podwójnych o rożnych zdolnościach do akumulowania ciepła”, [w:] „Problemy naukowo-badawcze budownictwa", t. III: "Materiały Technologie i organizacja w budownictwie", Monografia KILiW PAN, Białystok 2007, s. 177–184.
 12. D. Heim, M. Janicki, "Korzyści energetyczne zastosowania wentylowanych fasad podwojnych w warunkach klimatycznych Polski Środkowej", Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej "Budownictwo i Inżynieria Środowiska", z. 54, Rzeszow 2010.
 13. P. Narowski, D. Heim, "Dane klimatyczne dla potrzeb modelowania transportu ciepła i wilgoci w przegrodach budowlanych", [w:] "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", t. 3, Łódź 2008, s. 85–92.
 14. J.L.M. Hensen, "Simulation of building energy and indoor environmental quality – some weather data issues", [w:] „Proc. Int. Workshop on Climate data and their applications in engineering", 4–6 October, Czech Hydrometeorological Institute in Prague, 1999.
 15. J.A. Clarke, "Energy simulation in building design", 2nd-edition, Butterworth-Heineman, Oxford 2001.
 16. ANSI/ASHRAE STANDARD, 140 Standard Method of Test for the Evaluation of Building Energy Analysis Computer Programs.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

domni.pl Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom? Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne...

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne zewnętrzne sprawią natomiast, że budynek będzie odpowiednio zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Jaki materiał izolacyjny można stosować pod płytki elewacyjne z klinkieru? Czym kierować się wybierając płytki zewnętrzne, aby elewacja zachowała trwałość i estetyczny wygląd na lata?...

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.