Izolacje.com.pl

Izolacyjność fasad podwójnych

Symulacje energetyczne wybranych przypadków

Jaki jest wpływ fasad podwójnych w warunkach klimatycznych Polski na poprawę izolacyjności termicznej?
www.sxc.hu

Jaki jest wpływ fasad podwójnych w warunkach klimatycznych Polski na poprawę izolacyjności termicznej?


www.sxc.hu

Jednym z bardziej powszechnych rozwiązań obudowy zewnętrznej budynków reprezentacyjnych są systemy wykorzystujące ściany osłonowe pokryte szkłem. Poprawa charakterystyki energetycznej tego typu systemów na przestrzeni całego roku stanowi istotne wyzwanie, zarówno dla projektantów, jak i samych producentów systemów.

Zobacz także

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia...

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście lepszej jakości powietrza, ale również podniesienia innowacyjności, szerokiego zastosowania lokalnych rozwiązań oraz stworzenia kilkuset tysięcy miejsc pracy. W długiej perspektywie czasu to również poprawa komfortu życia, eliminacja ubóstwa energetycznego...

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

Tradycyjne podejście polega głównie na poprawie izolacyjności cieplnej zestawów szybowych przy jednoczesnym ograniczeniu przepuszczalności całkowitej energii promieniowania słonecznego. Tego typu rozwiązania w większości należą do grupy systemów statycznych, w których fizyczne parametry fasady są niezmienne w czasie.

Oznacza to, że nie ma możliwości regulowania temperatury przestrzeni fasady, czyli w przypadku niskich temperatur zewnętrznych - buforowania, natomiast w przypadku wysokich zysków od promieniowania słonecznego - dodatkowego przewietrzania. Informacje o efektywności energetycznej silnie przeszklonych budynków wyposażonych w fasady pojedyncze można znaleźć m.in. w pracach Twarowskiego [1], Laskowskiego [2], a także Narowskiego i Sowy [3].

Alternatywą dla systemów fasad pojedynczych SSF (ang. Single Skin Facade) mogą być systemy fasad podwójnych DSF (ang. Double Skin Facade) należące do grupy systemów dynamicznych. Systemy podwójne stosowane są z powodzeniem od ok. 20 lat w krajach o klimacie zbliżonym do klimatu Polski. Od wielu lat prowadzone są też liczne prace badawcze nad analizą i optymalizacją tego typu rozwiązań [4-8].

W szczególnych przypadkach systemy te są z powodzeniem stosowane jako usprawnienie termomodernizacyjne stanowiące alternatywę dla metod tradycyjnych, docieplenia ścian lub wymiany okien. Tego typu przykłady wraz z podaniem spodziewanych efektów opisane zostały m.in. w pracach Heima [9] oraz Heima, Sprysch i Romanowskiej [10].

Artykuł ma na celu określenie potencjału energetycznego fasad podwójnych w warunkach klimatycznych Polski pod kątem poprawy izolacyjności termicznej w porównaniu z rozwiązaniami opartymi na fasadach pojedynczych. Praca ma charakter teoretyczny, a wyniki uzyskano na drodze dynamicznych symulacji energetycznych budynków. Przypadki ograniczono do kilku wybranych schematów i sposobów sterowania przepływem powietrza. Wyboru dokonano na podstawie wcześniejszych szczegółowych analiz opisanych m.in. w pracach Heima i Jabłońskiego [11] oraz Heima i Janickiego [12].

Rys historyczny

Pierwsze zastosowania rozwiązań wykorzystujących fasady podwójne datuje się na połowę XIX w., choć pokrewne sposoby buforowania budynków od środowiska zewnętrznego można znaleźć już w rozwiązaniach spotykanych w okresie starożytnym. W 1849 r. Jean-Baptiste Jobard, będący w owym czasie dyrektorem Muzeum Industrializmu w Brukseli, opisał pierwowzór mechanicznie wentylowanej fasady zbudowanej z wielu przekryć. Zwrócił on już wtedy uwagę na sensowność zastosowania rozwiązania, w którym w przestrzeni pomiędzy dwoma przeszkleniami zimą przepływa powietrze gorące, natomiast latem powietrze schłodzone.

Ana Maria Leon Crespo twierdzi, że pierwszy przypadek podjęcia tematu DSF pojawił się w 1903 r. w Steiff Factory w Giengen w Niemczech. Według niej pomysłodawcy chcieli zmaksymalizować zyski światła dziennego przy jednoczesnym uwzględnieniu wpływu warunków niskich temperatur zewnętrznych i silnych wiatrów występujących w tym regionie.

W wyniku rozwiązania zaprojektowano budynek, którego strukturę zamknięto w trzech kondygnacjach. Dwa górne piętra przeznaczono na pracownie i pomieszczenia pracownicze, a na parterze zlokalizowano magazyn. Budynek był na tyle udany, że doczekał się powielenia w postaci zbudowanych w 1904 r. i 1908 r. kopii z tym samym systemem DSF, ale ze względów ekonomicznych przy użyciu drewna zamiast stali, jako materiału konstrukcyjnego. Warto podkreślić, że wszystkie te budynki są nadal z powodzeniem eksploatowane.

W 1903 r. Otto Koloman Wagner, architekt i urbanista pochodzenia austriackiego, wygrał konkurs na zaprojektowanie budynku Pocztowej Kasy Oszczędnościowej w Wiedniu. Budynek wzniesiony w dwóch etapach, od roku 1904 do 1912, posiada system DSF wkomponowany w świetlik holu głównego.

Pod koniec lat 20. ubiegłego wieku opracowaniu fasad podwójnych zaczęły przyświecać inne priorytety. W Rosji Moisei Ginzburg przeprowadzał eksperymenty nad zastosowaniem elementów fasad podwójnych przy budowie komunalnego bloku mieszkalnego Narkomfin (1928). W projekcie Ginzburg rozważał zastosowanie rożnych rozwiązań systemów okien. Zaprojektował podwójne przeszklenie w postaci poziomych pasów osadzonych wzdłuż budynku na wspornikach pionowych. Pomysł ten jednak nie trafił w gusta użytkowników i okna wymieniono na standardowe.

Także Le Corbusieur, który brał udział w projektowaniu Centrosoyusu w Moskwie, postulował, aby budynki zaopatrzyć w wentylowaną kurtynę powietrzną utworzoną we wnętrzu szklanej fasady podwójnej. W 1929 r. przedstawił projekt La Cite de Refuge, w którym zastosował pomysł mur neutralisant, czyli DSF, dla której zyski i straty ciepła miały być zniwelowane dzięki obiegowi powietrza, o temperaturze wnętrza, w przestrzeni fasady. Oczywiście Le Corbusier nie wziął pod uwagę nakładów energetycznych niezbędnych do ogrzania/schłodzenia powietrza, dlatego po uwzględnieniu kosztów realizacji projekt został porzucony. Projektant nie poddał się jednak i przeprowadził w późniejszym czasie kilka eksperymentów w hucie szkła w Saint-Gobain.

Pierwsze publikacje badań na temat przepływu powietrza w systemach okiennych pojawiły się w latach 50. XX w. w Skandynawii. Ich celem była poprawa efektywności energetycznej oraz komfortu cieplnego budynków mieszkalnych. W 1957 r. Szwedzi wprowadzili pierwszy patent związany z przepływem powietrza w oknach, natomiast w r. 1967 firma EKONO Company wybudowała pierwszy budynek biurowy wyposażony w system wentylowanych okien w Helsinkach w Finlandii.

Od tego czasu aż do początku lat 70. nie nastąpił praktycznie żaden znaczący postęp w dziedzinie DSF. Jednak lata 1973-79 przyniosły kryzys energetyczny, a wraz z nim odżył duch poszukiwań nowych technologii. Niemal z dnia na dzień pojęcia efektywności energetycznej oraz komfortu cieplnego przestały być zagadnieniami luksusowymi dotyczącymi jedynie krajów bogatych o niesprzyjającym klimacie.

W późnych latach 70. oraz wczesnych 80. budynki z mechanicznie wentylowanymi fasadami zaczęły być powszechniej stosowane, zwłaszcza na terenie Europy. Przyświecała temu wymieniona już wcześniej idea zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie zimą oraz minimalizacji zysków słonecznych latem. Jako przykład takiej realizacji wymienia się fasadę budynku Brytyjskiej Kampanii Cukrowej w Peterborough.

Wreszcie na początku lat 90. rosnąca świadomość energetyczna oraz dojrzewająca myśl polityczna zielonych domów doprowadziła do powstania dobrej koniunktury dla fasad podwójnych. Korporacje coraz chętniej, chcąc być postrzegane jako ekologiczne, zaczęły poszukiwać nowych rozwiązań architektonicznych dla swoich budynków. Nie bez znaczenia był także błyskawiczny rozwój dziedziny technologii komputerowych, które dostarczyły projektantom potężnych narzędzi ułatwiających projektowanie, obliczenia i modelowanie nowych systemów.

Spore nadzieje pokładano w fasadach podwójnych przy projektowaniu budynków wysokich, gdzie zaplecze finansowe pozwala na zastosowanie nowoczesnych, drogich technologii. Otworzyło to furtkę dla stosowania fasad podwójnych, które nie dość, że idealnie odpowiadają wymogom estetycznym korporacji i przedsiębiorstw, to zapewniają, nawet w przypadku drapaczy chmur, możliwość otwierania okien, co przy fasadach pojedynczych i bardzo silnych przepływach powietrza na dużych wysokościach jest praktycznie niemożliwe.

Przykładowe rozwiązanie

Na potrzeby analiz posłużono się systemem jednopłaszczyznowych (rys. 1), naturalnie wentylowanych fasad podwójnych, spełniających funkcje kurtyny powietrznej (latem) lub bufora termicznego (zimą). Zastosowany system kurtyny powietrznej sprawia, że w przypadku braku nasłonecznienia dodatkowe poszycie poprawia izolacyjność termiczną budynku.

Podczas występowania promieniowania słonecznego w przestrzeni fasady wywoływany jest ruch powietrza będący efektem zjawiska ciągu kominowego. Dodatkowo w obu przypadkach przepływ powietrza wspomagany jest oddziaływaniem wiatru. Ilość zysków jest regulowana przez zmianę wielkości otwarć, a tym samym służy doprowadzeniu chłodnego i odprowadzaniu na zewnątrz nagrzanego powietrza.

Wszystkie symulacje przeprowadzone zostały na podstawie danych pogodowych Typowego Roku Meteorologicznego pochodzących z Lotniskowej Stacji Meteorologicznej Łodź-Lublinek [13]. Symulacje obejmują pełen rok kalendarzowy. Wartości współczynnika redukcji dystrybucji ciśnienia przyjęto dla wlotów (przy podstawie fasady) o wartości jak dla ściany średnio wyeksponowanej, natomiast dla wylotów powietrza o wartości jak dla dachu o nachyleniu poniżej 10°, średnio wyeksponowanego na działanie wiatru [14].

Model termiczny budynku został oparty na metodzie bilansu cieplnego w przestrzeni dyskretyzowanej za pomocą objętości skończonych. Oddziaływanie promieniowania słonecznego uwzględniono, wykorzystując procesor śledzenia promieniowania bezpośredniego połączony z dystrybucją promieniowania rozproszonego [15]. Przepływ powietrza określony został przy użyciu metody bilansu sieciowego zgodnie z zasadą zachowania przepływu masy. Przestrzeń fasady została podzielona na wiele stref reprezentowanych za pośrednictwem węzłów połączonych ścieżkami przepływu.

Pojedyncze strefy biurowe zbudowano na podstawie założeń geometrycznych modelu BESTEST Case 600 [16]. Konstrukcję podstawowej komórki wyjściowej stworzono w oparciu o założenie równoważnej pojemności cieplnej wszystkich przegród pełnych. Zaproponowano, by transparentna kurtyna wewnętrzna była szklona podwójnie, zewnętrzna zaś szklona pojedynczo.

W celu precyzyjnej oceny rozkładu temperatury powietrza oraz natężenia jego przepływu w funkcji wysokości przestrzeń fasady została podzielona na kilka mniejszych stref termicznych. Warunki brzegowe pomiędzy strefami, dla których możliwy jest przepływ powietrza, określono jako swobodne.

Rozpatrywany przypadek fasady obejmował wycinek budynku biurowego wielostrefowego, na którego całkowitą kompozycję składa się 5×5 pomieszczeń przypadających na każdą z elewacji, skierowanych idealnie na północ, południe, wschód i zachód. Ograniczony zakres analizy obejmował przypadek przedstawiony na (rys. 2) z tym jednak założeniem, że wpływ zjawiska konwekcji w przypadku fasady podwójnej wymagał objęcia zasięgiem całej wysokości elewacji. Sposób przewietrzania fasady i miejsca usytuowania wlotów powietrza zamieszczono na (rys. 3).

Przepływ powietrza został obliczony w oparciu o model sieciowy [15]. Wyróżniono dwa węzły zewnętrzne (dolny oraz górny) oraz pięć węzłów wewnętrznych, po jednym przypisanym do każdej ze stref fasady (rys. 4). Węzły zostały połączone za pośrednictwem odpowiednich komponentów. Wloty oraz wyloty powietrza zaproponowano jako szczeliny o szerokości 50 mm i długościach odpowiadających procentowi otwarcia, elementy oddzielające kolejne kondygnacje zdefiniowano jako otwarcia o powierzchni przelotowej 6,4 m2, co odpowiada 80% maksymalnej przepustowości przekroju poziomego fasady.

Przewiduje się, że poprawnie dobrany w zależności do pory roku poziom otwarć wlotów i wylotów oraz ich położenie zoptymalizowane w zależności od kierunku wiatru będą miały wpływ na redukcję zapotrzebowania na energię do ogrzewania lub chłodzenia [12]. Podobnie przewiduje się, że zastosowanie zoptymalizowanego pod opisanym kątem systemu fasad podwójnych pozwoli zredukować zapotrzebowanie na energię w odniesieniu do budynku wyposażonego w pojedynczą, całkowicie przeszkloną fasadę.

Głównym sposobem sprawdzenia efektu zastosowania fasad podwójnych oraz wpływu sterowania przepływem powietrza w fasadzie na efektywność energetyczną było stworzenie serii zorientowanych względem czterech stron świata modeli fasad DSF oraz SSF (podwójnych oraz pojedynczych), uwzględniając w przypadku podwójnych rożne wielkości, 0% lub 80% otwarcia powierzchni napływu powietrza [12].

Symulacji dokonano przy założeniu braku wewnętrznych zysków ciepła oraz według ujednoliconego modelu sterowania temperaturą powietrza wewnątrz stref biurowych. Ponieważ poszczególne lata różnią się między sobą liczbą dni wolnych od pracy, czynnik ten wyeliminowano dzięki wykorzystaniu płaskiego schematu kontroli temperatury. W każdym z 365 dni roku przyjęto 3 okresy grzewcze.

Symulacje energetyczne i analiza wyników

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu metody numerycznej opisanej w pracy Clarke’a [15]. Przedstawione wyniki opisują historię zmian temperatury powietrza w fasadzie dla wybranych miesięcy, odpowiednio: stycznia i czerwca. W przypadku stycznia przedstawione wyniki uzyskano przy założeniu odcięcia przepływu powietrza w fasadzie (0% otwarcia), dla czerwca zaś - maksymalnego przepływu (80% otwarcia). W styczniu (rys. 5), przy założeniu całkowitego odcięcia fasady od możliwości napływu do wnętrza powietrza zewnętrznego, zaobserwowano okresowe wzrosty temperatury w wyniku fototermicznej konwersji energii promieniowania słonecznego. Tym samym w opisywanych okresach strumień zysków ciepła z wnętrza fasady jest większy niż strumień strat ciepła do środowiska zewnętrznego.

W tym okresie fasada działa jako swoista strefa buforowa o znacznych zyskach ciepła od promieniowania słonecznego. W okresie wysokich temperatur zewnętrznych rolą tego typu rozwiązań jest ochrona pomieszczeń przed przegrzewaniem. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu systemu wentylacji w przestrzeni fasady, a tym samym wyprowadzenie części zysków ciepła od promieniowania słonecznego. Rozkład temperatury dla tego przypadku przedstawiono na (rys. 6).

Tym razem dąży się do jak najmniejszych różnic w wartościach temperatury lub nawet do przechłodzenia przestrzeni fasady w stosunku do otaczającego powietrza. Różnice w otrzymanych wartościach temperatur są niewielkie w stosunku do ilości zysków od promieniowania słonecznego odprowadzanych poza fasadę na drodze wymiany powietrza. Potwierdzenie efektów energetycznych widoczne jest na kolejnych rysunkach.

Na rys. 7 i 8 zamieszczono czasowe przebiegi współczynnikow temperaturowych określonych jako:

X= ( Ti-Tf)/ (Ti-Te),

gdzie:

Ti – wynikowa temperatura wewnętrzna [°C],

Tf – wynikowa temperatura w przestrzeni fasady [°C],

Te – temperatura powietrza zewnętrznego [°C].

Ustalono temperaturę wewnętrzną dla zimy na poziomie +20°C, dla lata zaś: +26°C. Najkorzystniejszy przypadek dla okresu zimowego występuje wtedy, kiedy współczynnik osiąga wartości minimalne, natomiast dla okresu letniego maksymalne. Jak wynika z danych przedstawionych na rys. 7 i 8, otrzymane wyniki dla przeważającego okresu (szczególnie w styczniu) należy uznać za zadowalające.

Przedstawione w dalszej części pracy wyniki dotyczą całkowitego zapotrzebowania na energię do chłodzenia/ogrzewania wszystkich pomieszczeń biurowych objętych analizą, dla kolejnych miesięcy roku kalendarzowego (rys. 9–10, 11–12) oraz sumaryczne wykresy rocznego zapotrzebowania na energię (rys. 13–14). Zastosowanie dodatkowego poszycia w postaci fasady przeszklonej oraz prawidłowo dobrana strategia wentylacji powstałej w ten sposób pustki powietrznej pozwalają oszacować oszczędności energii do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń przyległych do fasady.

Porównując zapotrzebowanie na energię do ogrzewania dla systemu DSF, przy całkowicie zamkniętych/otwartych wlotach, do systemu SSF otrzymamy średnio 30% zmniejszenie zapotrzebowania na energię w skali roku na korzyść systemów DSF. W przypadku fasady podwójnej prawidłowa strategia jej wentylacji prowadzi do kolejnej 15% oszczędności energii. Znaczną redukcję odnotowano natomiast, porównując energię niezbędną do chłodzenia pomieszczeń dla systemów fasad podwójnych i pojedynczych.

Przeciętnie po nałożeniu dodatkowego naturalnie wentylowanego poszycia oszczędności te wynosiły ok. 60%. Wartość ta może zostać poddana dyskusji ze względu na uproszczony model dystrybucji energii promieniowania słonecznego przez elementy oszklone, który zakłada, że po przejściu przez pierwszą warstwę transparentną promieniowanie ulega całkowitemu rozproszeniu. Aby dokonać walidacji modelu obliczeniowego i oceny wiarygodności przeprowadzonych symulacji, niezbędne jest przeprowadzenie długoterminowych badań na modelu rzeczywistym, wykonanym w postaci stanowiska laboratoryjnego. Jest to jednak niezwykle trudne ze względu na koszty tego typu instalacji.

Podsumowanie

W ciągu ostatnich kilku dekad postęp w dziedzinie technologii budowlanych oraz stale wzrastająca troska o środowisko naturalne sprawiły, że projektanci budynków coraz chętniej sięgają do nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych lub starają się usprawnić te istniejące. Obszar ich pracy nie ogranicza się tylko do zaprojektowania bezpiecznej konstrukcji budynku - muszą oni zwracać baczną uwagę także na zagadnienia związane z wydajnością energetyczną, zapewnieniem odpowiedniego komfortu wewnętrznego oraz estetyki i ergonomii.

Koncepcja fasad podwójnych, choć wcale nie nowatorska, stanowi bardzo interesującą alternatywę dla klasycznych fasad budynków biurowych i użyteczności publicznej, od których wymaga się reprezentacyjności i stworzenia sprzyjających warunków pracy. Komfort użytkowania budynków wyposażonych w systemy DSF ma się opierać na założeniach odpowiedniej przepuszczalności światła dziennego przez fasadę przy jednoczesnej minimalizacji nakładów energetycznych na ogrzewanie i chłodzenie oraz przy założeniu wysokiego komfortu termicznego obiektu.

Naturalnie wentylowane fasady są obecnie dość powszechnie stosowane, jednak mimo prostoty ich budowy kompleksowe zaprojektowanie całego systemu stanowi duże wyzwanie. Wynika to z tego, że w przestrzeni obudowy zachodzą stałe wahania temperatury i przepływu powietrza. Sama wielkość natężenia przepływu jest bardzo podatna na zmiany parametrów klimatu, w skrajnych przypadkach zaś może nastąpić nawet odwrócenie jego kierunku.

Efekty określone na podstawie symulacji pokazują, że przewidywanie skuteczności tego typu systemów stanowi złożone zagadnienie modelowania, które powinno opierać się na skrupulatnej analizie wspartej doświadczeniem praktycznym.

Przy założeniu odpowiedniego sterowania przepływem powietrza wyznaczono ilość energii niezbędnej do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń w całym roku. Otrzymane wyniki pozwalają oszacować, że przy założeniu zmiennej od 0% do 80% wielkości otwarcia wlotów/wylotów maksymalne oszczędności energii na ogrzewanie wynoszą od 12% dla orientacji północnej (N) do 19% dla orientacji południowej (S). W przypadku oszczędności energii na chłodzenie jest to odpowiednio od 23% (N) do 21% (S).

Literatura

 1. M. Twarowski, "Słońce w architekturze", Arkady, Warszawa, 1996.
 2. L. Laskowski, "Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, wyd. 2, Warszawa 2008.
 3. P. Narowski, J. Sowa, "Problemy określania strumieni energii od nasłonecznienia w silnie przeszklonych budynkach o skomplikowanym kształcie”, materiały VI Sympozjum Naukowego "Budownictwo Ekologiczne 2009", P. Klemm i D. Heim [red.], Politechnika Łódzka, Łódź 2009, s. 51–68.
 4. K. Gertis K, "New facade developments – do they make sense from a building physics point of view? Part 2: glass double facades", "Bauphysik" 2/1999, s. 54–66 (in German).
 5. Belgian Building Research Institute 2002. Source book for better understanding of conceptual and operational aspects of active facades, "Department of Building Physics, Indoor Climate and Building Services, BBRI", version 1.
 6. B. Bielek, M. Bielek, M. Palko, "Dvojite transparentne fasady budov, 1. Diel: Historia, vyvoj, simulacia, experiment a konstrukcja torby", Coreal, spol. S r.o., Bratislava 2002.
 7. J. Hensen, M. Bartak, F. Drkal, "Modeling and simulation of a double-skin facade system", ASHRAE Transactions, Atlanta 2002, USA, vol. 108:2.
 8. D. Saelens, H. Hens, "Comparison of the energy demand of multiple-skin facade", [w:] "Research in Building Physics", J. Carmeliet, H. Hens, G. Vermeir [ed.], Balkema Publishers, Leiden 2003, s. 503–511.
 9. D. Heim, "Termomodernizacja budynkow z wykorzystaniem fasad podwójnych", "Energia i Budynek", nr 5/2007, Vol. 5, s. 20–22.
 10. D. Heim, M.V. Sprysch, A. Romanowska, "Podwójna eksperymentalna fasada budynku uniwersyteckiego w Braunschweigu", Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej "Budownictwo i Inżynieria Środowiska", z. 40, Rzeszów 2006, nr 229, s. 213–218.
 11. D. Heim, Ł. Jabłoński, "Rozdział 3. Charakterystyka termiczna fasad podwójnych o rożnych zdolnościach do akumulowania ciepła”, [w:] „Problemy naukowo-badawcze budownictwa", t. III: "Materiały Technologie i organizacja w budownictwie", Monografia KILiW PAN, Białystok 2007, s. 177–184.
 12. D. Heim, M. Janicki, "Korzyści energetyczne zastosowania wentylowanych fasad podwojnych w warunkach klimatycznych Polski Środkowej", Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej "Budownictwo i Inżynieria Środowiska", z. 54, Rzeszow 2010.
 13. P. Narowski, D. Heim, "Dane klimatyczne dla potrzeb modelowania transportu ciepła i wilgoci w przegrodach budowlanych", [w:] "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", t. 3, Łódź 2008, s. 85–92.
 14. J.L.M. Hensen, "Simulation of building energy and indoor environmental quality – some weather data issues", [w:] „Proc. Int. Workshop on Climate data and their applications in engineering", 4–6 October, Czech Hydrometeorological Institute in Prague, 1999.
 15. J.A. Clarke, "Energy simulation in building design", 2nd-edition, Butterworth-Heineman, Oxford 2001.
 16. ANSI/ASHRAE STANDARD, 140 Standard Method of Test for the Evaluation of Building Energy Analysis Computer Programs.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Nicola Hariasz Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem...

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem tego rodzaju zabudowy są płyty gipsowo­‑kartonowe. Obecnie są one szeroko stosowane zarówno w obiektach biurowych, hotelowych, usługowych, jak i mieszkaniowych.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Łukasz Zawiślak Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian...

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian zewnętrznych budynków nowo budowanych, lecz również doskonale sprawdzają się w przypadku budynków poddawanych remontom.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, mgr inż. Julia Blazy Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High...

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High Performance Concrete), który można dostosować do konkretnych zastosowań zgodnie z postawionymi wymaganiami.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia...

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia ścian zewnętrznych budynków w Polsce są technologia murowana, drewniana lub prefabrykowana.

Nicola Hariasz Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją...

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją pierwotną barwę, uległa zabrudzeniu lub po prostu nie spełnia oczekiwań inwestora.

Danuta Baprawska Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Najważniejsze parametry farb wewnętrznych Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta...

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta produktowa. Warto wiedzieć, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze odpowiedniej farby wewnętrznej.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Radosław Jasiński, dr inż. Wojciech Mazur Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane...

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane jest stosowanie specjalistycznych tynków przeznaczonych do prowadzenia prac renowacyjnych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia...

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r. zmieniającego rozporządzenie ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1.01.2021 r.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Łukasz Zawiślak, mgr inż. Paweł Staniów Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj....

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj. elewacji w systemie ETICS.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na...

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na tego typu podłożach w krótkim czasie ulegają uszkodzeniu, z kolei zastosowanie tynków cementowych (z uwagi na ich szczelność i wysoką wytrzymałość) prowadzi do uszkodzenia otynkowanego muru lub przylegających elementów budynku.

Nicola Hariasz Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych...

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych i murowych. Wyróżnia się kotwy mechaniczne (wykorzystujące siłę rozporu kotwy) oraz kotwy chemiczne (zwane również wklejanymi).

mgr Robert Zaorski Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn...

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn do wdmuchiwania, dzięki którym przy minimalnym nakładzie pracy i w krótkim czasie można uzyskać szczelną i ciągłą warstwę izolacji o dowolnej grubości. Wystarczy jeden rodzaj materiału, by na stropie budynku ułożyć ocieplenie o grubości 45 cm oraz ocieplić jego połać dachową warstwą o grubości...

Nicola Hariasz Właściwości i zastosowanie keramzytu

Właściwości i zastosowanie keramzytu Właściwości i zastosowanie keramzytu

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość,...

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość, odporność na działanie kwasów, grzybów, pleśni oraz gryzoni. Jest mrozoodporny, ognioodporny, neutralny biologicznie, niepalny i stosunkowo wytrzymały.

mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej...

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej oraz akustycznej. Takimi wyrobami, spełniającymi wyszukane wymagania inwestorów, architektów oraz wykonawców, są wysokiej jakości płyty warstwowe w okładzinach metalowych. Stosowanie tych płyt umożliwiają ich właściwości, bogata paleta kolorystyczna oraz różnorodna gama profilowań blach okładzinowych.

dr inż. Artur Nowoświat , dr inż. Leszek Dulak Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne

Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki badań, dotyczące wpływu stopnia zanieczyszczenia perforowanych paneli dźwiękochłonnych pyłem cementowym na wybrane parametry akustyczne.

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki badań, dotyczące wpływu stopnia zanieczyszczenia perforowanych paneli dźwiękochłonnych pyłem cementowym na wybrane parametry akustyczne.

Józef Macech Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza...

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza to, że izolacyjność akustyczna ścian jest nie mniej istotna niż nośność konstrukcji, energooszczędność czy bezpieczeństwo pożarowe. W związku z tym, w dobie rosnących wymagań wobec izolacyjności cieplnej budynków, a co za tym idzie konieczności zwiększania grubości stosowanych do ocieplenia materiałów,...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fala renowacji – korzyści wynikające z kompleksowej modernizacji energetycznej budynków

Fala renowacji – korzyści wynikające z kompleksowej modernizacji energetycznej budynków Fala renowacji – korzyści wynikające z kompleksowej modernizacji energetycznej budynków

Trwająca od kilku miesięcy pandemia COVID-19 staje się wyzwaniem dla wielu pokoleń, wpływającym na kondycję społeczeństwa i sytuację gospodarczą. Konieczne są środki i decyzje, które w perspektywie zarówno...

Trwająca od kilku miesięcy pandemia COVID-19 staje się wyzwaniem dla wielu pokoleń, wpływającym na kondycję społeczeństwa i sytuację gospodarczą. Konieczne są środki i decyzje, które w perspektywie zarówno krótko-, jak i długoterminowej pomogą gospodarce oraz zapewnią społeczeństwu zrównoważony rozwój. Takimi działaniami są inwestycje w efektywność energetyczną budynków. Są one podstawą dobrobytu, zdrowia obywateli oraz stanowią punkt wyjścia dla rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki związanych...

dr inż. Beata Wilk-Słomka, dr inż. Janusz Belok Szklana fasada o podwójnym przepływie powietrza – aspekt energetyczny

Szklana fasada o podwójnym przepływie powietrza – aspekt energetyczny Szklana fasada o podwójnym przepływie powietrza – aspekt energetyczny

We współczesnej architekturze bardzo często spotykamy się z budynkami o wysokim udziale powierzchni przezroczystych w obudowie zewnętrznej. W szczególności dotyczy to obiektów użyteczności publicznej,...

We współczesnej architekturze bardzo często spotykamy się z budynkami o wysokim udziale powierzchni przezroczystych w obudowie zewnętrznej. W szczególności dotyczy to obiektów użyteczności publicznej, biurowców, ale także coraz częściej budynków jednorodzinnych. Przede wszystkim jest to związane z dużą estetyką takiego rozwiązania. Należy jednak pamiętać, że rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków narzucają konieczność stosowania rozwiązań energooszczędnych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Nowoczesne materiały termoizolacyjne – przykładowe zastosowania z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Nowoczesne materiały termoizolacyjne – przykładowe zastosowania z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Nowoczesne materiały termoizolacyjne – przykładowe zastosowania z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Przedstawiamy analizę parametrów technicznych nowoczesnych rozwiązań materiałów termoizolacyjnych oraz próbę określenia ich wpływu na parametry fizykalne elementów obudowy budynków o niskim zużyciu energii...

Przedstawiamy analizę parametrów technicznych nowoczesnych rozwiązań materiałów termoizolacyjnych oraz próbę określenia ich wpływu na parametry fizykalne elementów obudowy budynków o niskim zużyciu energii (NZEB).

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Bilans cieplny fragmentu ściany osłonowej z oknem przy różnej orientacji

Bilans cieplny fragmentu ściany osłonowej z oknem przy różnej orientacji Bilans cieplny fragmentu ściany osłonowej z oknem przy różnej orientacji

Artykuł przedstawia autorskie badanie bilansu cieplnego fragmentu ściany osłonowej z jednoskrzydłowym oknem z PVC w budynku mieszkalnym zależne od pola powierzchni okna, szerokości elementów ramy, współczynników...

Artykuł przedstawia autorskie badanie bilansu cieplnego fragmentu ściany osłonowej z jednoskrzydłowym oknem z PVC w budynku mieszkalnym zależne od pola powierzchni okna, szerokości elementów ramy, współczynników przenikania ciepła oszklenia i ramy oraz przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla orientacji północnej w warunkach klimatycznych Białegostoku.

dr inż. Marek Jabłoński, dr hab. inż. Marcin Koniorczyk Gęstość materiału a izolacyjność akustyczna przegród betonowych – analiza statystyczna

Gęstość materiału a izolacyjność akustyczna przegród betonowych – analiza statystyczna Gęstość materiału a izolacyjność akustyczna przegród betonowych – analiza statystyczna

Jednym z istotnych zagadnień dotyczących izolacyjności od dźwięków powietrznych, które należy uwzględnić przy projektowaniu, jest dobór rozwiązań materiałowo­‑konstrukcyjnych przegród wewnętrznych zapewniający...

Jednym z istotnych zagadnień dotyczących izolacyjności od dźwięków powietrznych, które należy uwzględnić przy projektowaniu, jest dobór rozwiązań materiałowo­‑konstrukcyjnych przegród wewnętrznych zapewniający uzyskanie wymaganej izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami.

Nicola Hariasz Tynki dekoracyjne i nowoczesne metody wykończenia ścian zewnętrznych

Tynki dekoracyjne i nowoczesne metody wykończenia ścian zewnętrznych Tynki dekoracyjne i nowoczesne metody wykończenia ścian zewnętrznych

Elewacja pełni ważną rolę w wyglądzie każdego budynku, definiując przy tym charakter całej konstrukcji. Jest elementem, który bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki odbierany jest dany obiekt, a także pomaga...

Elewacja pełni ważną rolę w wyglądzie każdego budynku, definiując przy tym charakter całej konstrukcji. Jest elementem, który bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki odbierany jest dany obiekt, a także pomaga podkreślić jego estetykę i indywidualizm. Z tego powodu warto zapoznać się z najnowszymi metodami wykończenia ścian zewnętrznych, które w łatwy sposób potrafią nadać piękny wygląd każdej elewacji.

dr inż. Iwona Kata , mgr Zofia Stasica , mgr inż. Witold Charyasz, mgr inż. Krzysztof Szafran Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem...

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem jest stosowanie środków ochrony powłok, które zawierają substancje czynne, aktywnie hamujące rozrost mikroorganizmów.

Wybrane dla Ciebie

Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko »

Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko » Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko »

Termoizolacja na każdą kieszeń »

Termoizolacja na każdą kieszeń » Termoizolacja na każdą kieszeń »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! » Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! » Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu » Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym » Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu » Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym » Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha » Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? » Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych » Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb » System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko » Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort »

Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort » Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort »

Jak unikać przecieków? »

Jak unikać przecieków? » Jak unikać przecieków? »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia! Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej » Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź! Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Najnowsze produkty i technologie

sfmeble.pl Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu? Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze...

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze wykorzystać dostępne miejsce. Do tego coraz bardziej świadomi swoich gustów nastolatkowie chcą móc decydować i mieć wpływ na wystrój pokoju, w którym będą przebywać większość czasu. Jak to wszystko skutecznie pogodzić, aby uzyskać wygodną i funkcjonalną przestrzeń? Podpowiadamy!

merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania....

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania. Na jaki jednak kocioł gazowy się zdecydować? Jak wybrać odpowiedni? Podpowiadamy, z jakich rozwiązań skorzystasz na platformie merXu.

NEONET Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem,...

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem, które w sposób doraźny pozwala na osiągnięcie komfortu termicznego jest termowentylator. Na czym polega jego działanie?

Canada Rubber Polska Naprawa pokryć dachowych

Naprawa pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na...

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na działanie negatywnych warunków pogodowych. Naprawa przez montaż kolejnych warstw papy oznacza dodatkowe dociążenie dachu, sięgające nawet do 10 kg/m2.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia...

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście lepszej jakości powietrza, ale również podniesienia innowacyjności, szerokiego zastosowania lokalnych rozwiązań oraz stworzenia kilkuset tysięcy miejsc pracy. W długiej perspektywie czasu to również poprawa komfortu życia, eliminacja ubóstwa energetycznego...

dr inż. Krzysztof Pogan, WestWood® Kunststofftechnik GmbH Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one...

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one raczej budowle drogowe, jak np. mosty. Zatem muszą one spełniać wysokie wymagania w zakresie trwałości – powinny możliwie długo pozostać odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych i służyć przez długi czas.

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.